Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ"

Transcript

1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Μάρκετινγκ Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Εργαστηριακές Σημειώσεις Δρ. Ειρήνη Τηλικίδου Καθηγήτρια Αντωνία Δελησταύρου Καθηγήτρια Εφαρμογών Ιανουάριος 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 7 ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΔΟΜΗ... 9 Γενικά... 9 Δομή... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερογενή Στοιχεία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Στατιστικά Στοιχεία Έρευνες Μελέτες Συνεντεύξεις Αρμοδίων Προσώπων (ΣΑΠ) Αναφορές Εντός κειμένου: Βιβλιογραφία: Εντός κειμένου: Βιβλιογραφία: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΔΟΜΗ Γενικά Δομή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Διαδικασία Δειγματοληψίας Μέθοδοι συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων Δημοσκόπηση Πειραματική Έρευνα Περιεχόμενο Ερωτηματολογίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιγραφικά μέτρα Συχνότητες Score Ανάλυση Αποτελεσμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Θέμα

3 Σκοπός Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Θεωρητικό πλαίσιο Στόχοι Γενικός Στόχος Ειδικοί Στόχοι Εξειδίκευση Πληροφοριών Μεθοδολογία Αποτελέσματα Πίνακες Συχνοτήτων Διασταυρώσεις Ερωτήσεων Συμπεράσματα Προτάσεις Περιορισμοί Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας Βιβλιογραφία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4 Εισαγωγή Τα μαθήματα της Έρευνας του Μάρκετινγκ και της Εφαρμοσμένης Έρευνας του Μάρκετινγκ στο τμήμα Μάρκετινγκ του ΤΕΙΘ (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Μάρκετινγκ) διδάσκονται ως μικτά μαθήματα, δηλαδή αποτελούνται από συνδυασμό θεωρητικών και φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ωρών αντίστοιχα. Για το θεωρητικό μέρος διανέμεται στους φοιτητές το βιβλίο H Έρευνα του Μάρκετινγκ: Θεωρητικό Υπόβαθρο- Σχεδιασμός-Υλοποίηση (Τηλικίδου, 2011). Στο εργαστήριο και το φροντιστήριο των μαθημάτων γίνεται μια προσπάθεια άμεσης εφαρμογής της θεωρίας, η οποία προσπάθεια αποσκοπεί στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Η έρευνα του μάρκετινγκ, εργαλείο παροχής ορθολογικής πληροφόρησης, απαιτεί σοβαρό υπόβαθρο θεωρητικής γνώσης αλλά ταυτόχρονα και πλούσια εμπειρία εφαρμογών. Ο στόχος της διδασκαλίας του μαθήματος είναι ο εξοπλισμός των φοιτητών με το σύνολο των γνώσεων που απαιτεί η ευθύνη πραγματοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων σε επαγγελματικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές μας αποκτούν εφόδια που ενισχύουν αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ο/η κάθε φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να φέρει σε πέρας ένα σημαντικό αριθμό εργασιών του φροντιστηρίου και του εργαστηρίου. Στις παρούσες εργαστηριακές σημειώσεις παρουσιάζονται δείγματα από όλες τις κατηγορίες εργασιών, τα οποία βασίζονται σε υλικό σειράς προηγούμενων ετών διδασκαλίας. Οι σημειώσεις χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις έρευνες δευτερογενών στοιχείων και το δεύτερο μέρος τις έρευνες πρωτογενών στοιχείων. Αναφορικά με τα περιεχόμενα του πρώτου μέρους: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η δομή που πρέπει να έχει ένα report έρευνας δευτερογενών στοιχείων. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων των ερευνών δευτερογενών στοιχείων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία του περιεχομένου μιας έρευνας δευτερογενών στοιχείων, όπως βοηθητικά παραδείγματα για κάθε κατηγορία 4

5 δευτερογενών στοιχείων καθώς και ένα παράδειγμα κειμένου ανασκόπησης βιβλιογραφίας. Τα ζητήματα αυτά εμφανίζονται συνήθως στο κυρίως σώμα μιας εργασίας έρευνας δευτερογενών στοιχείων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης εν συντομία των τελικών ενοτήτων ενός report δευτερογενών στοιχείων. Αυτές οι ενότητες είναι τα Συμπεράσματα, οι Προτάσεις και οι Περιορισμοί. Αναφορικά με τα περιεχόμενα του δεύτερου μέρους: Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η δομή που πρέπει να έχει ένα report έρευνας πρωτογενών στοιχείων. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων των ερευνών πρωτογενών στοιχείων. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ενότητα της ανασκόπησης βιβλιογραφίας που προηγείται της συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία της μεθοδολογίας πρωτογενών στοιχείων συγκέντρωσης Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων των ερευνών πρωτογενών στοιχείων. Στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης εν συντομία των τελικών ενοτήτων του report μιας έρευνας πρωτογενών στοιχείων. Αυτές οι ενότητες είναι τα Συμπεράσματα, οι Προτάσεις και οι Περιορισμοί και αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης της ομαδικής εργασίας των φοιτητών στο μάθημα «Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ». Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται περιληπτικά τα reports των τμηματικών ερευνών που πραγματοποιούνται από τους φοιτητές του εργαστηρίου της Εφαρμοσμένης Έρευνας Μάρκετινγκ κατά την εκπαίδευσή τους στην επεξεργασία των ερωτηματολογίων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος, υπάρχουν τρία παραρτήματα στα οποία παρουσιάζονται αντιστοίχως ένα παράδειγμα άρθρου ανασκόπησης βιβλιογραφίας και οι κατάλογοι του αρχείου ομαδικών εργασιών ερευνών δευτερογενών καθώς και πρωτογενών στοιχείων του εργαστηρίου. 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΟΜΗ Γενικά Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων ή έρευνα γραφείου (desk research) έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και ανάλυση δευτερογενών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που υπάρχουν έτοιμα για να αναζητηθούν από κάποια πηγή. Το κείμενο στο οποίο καταλήγει μια έρευνα δευτερογενών στοιχείων ονομάζεται συνήθως «Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας» και αποτυπώνει τη μέχρι σήμερα γνώση επί του θέματος. Τα σχετικά θεωρητικά ζητήματα αναπτύσσονται στο βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος (βλ. Τηλικίδου, 2011) καθώς και σε πλήθος άλλων εγχειριδίων της έρευνας του μάρκετινγκ. Στο κεφάλαιο αυτό των σημειώσεων δίδονται περαιτέρω οδηγίες σε επιλεγμένα σημεία μιας εφαρμοσμένης έρευνας δευτερογενών στοιχείων με σκοπό την υποβοήθηση των ομαδικών εργασιών των φοιτητών στους οποίους ανατίθεται έρευνα δευτερογενών στοιχείων. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό η αναγκαία ορθολογική πληροφόρηση για την επίλυση κάποιου προβλήματος Ε.Μ. να μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από δευτερογενή στοιχεία, π.χ. βιβλιογραφία, χωρίς να είναι δηλαδή απαραίτητο να διεξαχθεί έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Το αντίθετο δεν μπορεί να υπάρχει, δηλαδή δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί μια έρευνα πρωτογενών στοιχείων εάν προηγουμένως δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα δευτερογενών στοιχείων. Άρα, ο όρος «Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας» σε μια έρευνα πρωτογενών στοιχείων αποτελεί ένα κεφάλαιο που προηγείται της συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων, ενώ σε μια έρευνα δευτερογενών στοιχείων ταυτίζεται με το σύνολο του κειμένου. Δομή Η γραπτή αναφορά (report) ενός ερευνητικού προγράμματος αντικατοπτρίζει το σύνολο των αποφάσεων που πάρθηκαν, των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, των αποτελεσμάτων και των προτάσεων. Ακολουθώντας τα στάδια της μεθοδολογίας της Έρευνας Μάρκετινγκ (Ε.Μ.) το report ενός ερευνητικού προγράμματος περιγράφει 9

10 αναλυτικά τι έγινε κατά την προκαταρκτική φάση όπως επίσης και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας της Ε.Μ. Αναλυτικά το περιεχόμενο ενός report περιλαμβάνει: 1. Εξώφυλλο Εσώφυλλο με το θέμα της Ε.Μ., το φορέα για τον οποίο πραγματοποιείται η έρευνα (εδώ εννοούμε ΤΕΙ/ΣΔΟ/Μάρκετινγκ), το μάθημα, τα στοιχεία των φοιτητών και των καθηγητριών που εποπτεύουν έχουν το μάθημα και εποπτεύουν τις εργασίες. Για τη διατύπωση του θέματος βλ. βιβλίο Τηλικίδου (2011). Σημειώνεται ότι το θέμα προκύπτει κυρίως από το στάδιο «Πρόβλημα Έρευνας Μάρκετινγκ» της προκαταρκτικής φάσης. 2. Πίνακα Περιεχομένων 3. Κατάλογοι Πινάκων Διαγραμμάτων κλπ. Συντομογραφίες Ευχαριστίες (προαιρετικά) 4. Περίληψη: μπαίνει στην αρχή - έχει γραφτεί όμως στο τέλος της εργασίας και περιλαμβάνει περιληπτικά όλα όσα αναφέρονται στην εργασία δηλαδή το θέμα, το είδος της εργασίας, τη βασική μεθοδολογία, τις βασικές ενότητες και τα βασικά συμπεράσματα. 5. Εισαγωγή: περιλαμβάνει το ερέθισμα, τη σκοπιμότητα της εργασίας, το γνωστικό πεδίο του θέματος, το είδος της εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για έρευνα γραφείου (desk research) που έχει πραγματοποιηθεί επί συγκεκριμένου θέματος. Η έρευνα γραφείου περιλαμβάνει την συγκέντρωση, αξιολόγηση, ποιοτική επεξεργασία και αξιοποίηση δευτερογενών στοιχείων όλων των κατηγοριών και από πλήθος πολυγωνικών πηγών όλων των ειδών. Η Εισαγωγή περιλαμβάνει επίσης και ο,τιδήποτε εισαγωγικό, πληροφοριακό, ενημερωτικό για την εργασία καθώς και μια φράση για το κάθε κεφάλαιο που θα ακολουθήσει. 6. Σκοπό: Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος, να αφορά την παροχή ορθολογικής πληροφόρησης ως βάσης ορθολογικής στρατηγικής (όπως έχουμε διδαχθεί). Θα πρέπει να έχει εμφανή αποδέκτη όπως π.χ. μια Οργάνωση που ασχολείται με το θέμα, μια επιχείρηση που αφορά το θέμα, κλπ. Προκύπτει κυρίως από το στάδιο «Πρόβλημα Διοίκησης Μάρκετινγκ» της προκαταρκτικής φάσης. 10

11 7. Στόχοι: Θα διαμορφωθούν καταλλήλως ανάλογα με το υλικό και την έμφαση που θέλει να δώσει η ομάδα των φοιτητών. Για τη διατύπωση των στόχων βλ. βιβλίο Τηλικίδου (2011). Προσοχή οι στόχοι πρέπει να απαντηθούν με πληρότητα στα Συμπεράσματα. 8. Κυρίως Σώμα της Εργασίας: Θα χωρίζεται σε Κεφάλαια (πρώτο, δεύτερο κλπ.) Θα υπάρχουν εσωτερικά υπο-ενότητες. Οι ενότητες καθορίζονται από κάθε ομάδα ανάλογα με την έμφαση που θέλει να δώσει σε κάποια ή κάποιες πλευρές του θέματος 9. Συμπεράσματα: Απαντούν αναλυτικά στους στόχους, αφορούν όλα τα θέματα που έχουν αναπτυχθεί στα επί μέρους κεφάλαια και μπορούν να περιλαμβάνουν και σχόλια των ερευνητών. 10. Προτάσεις προς το/τους φορέα/είς: Θα αποτελούν αναλυτική απάντηση στο σκοπό, όπως έχει τεθεί. 11. Περιορισμοί της έρευνας: Αφορά θέματα που δεν έχουν καλυφθεί, προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ερευνητές, παραλείψεις κλπ. και θα πρέπει να καταλήγουν στη διατύπωση του/των Ερευνητικού/ών Κενού/κενών και στις Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός Ο ορισμός της Ε.Μ. μας δηλώνει και τη σκοπιμότητα διεξαγωγής της. Σκοπός λοιπόν κάθε Ε.Μ. είναι η υποβοήθηση της Διοίκησης Μάρκετινγκ στη λήψη αποφάσεων μέσω της παροχής ορθολογικής πληροφόρησης. Μεθοδολογικά ο καθορισμός του σκοπού για τον οποίο διεξάγεται κάθε συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα γίνεται στα πρώτα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και πιο συγκεκριμένα κατά την προκαταρκτική φάση. Η προκαταρκτική φάση της ερευνητικής διαδικασίας, όπως είναι γνωστό από τη θεωρία, περιλαμβάνει την μετατροπή του προβλήματος της Διοίκησης του Μάρκετινγκ σε πρόβλημα Έρευνας Μάρκετινγκ. Σε αυτό το στάδιο πρέπει να καθορισθεί και ο σκοπός για το οποίο διεξάγεται η κάθε Ε.Μ. Η Διοίκηση του Μάρκετινγκ κάθε οργανισμού (επιχειρηματικής μονάδας ή άλλης μορφής) ζητά από τους υπεύθυνους της Ε.Μ. (μπορεί να ανήκουν στο προσωπικό του ίδιου του οργανισμού ή να είναι ανεξάρτητο-συνεργαζόμενο γραφείο) τη διεξαγωγή μιας Ε.Μ. για να αποκτήσει ορθολογική πληροφόρηση ώστε να υποβοηθηθεί στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Οι υπεύθυνοι της Ε.Μ. αφού γίνει κατανοητό το πρόβλημα της Δ.Μ. θα πρέπει να το μετατρέψουν σε ερευνητικό πρόβλημα για να μπορέσουν με τη διεξαγωγή της Ε.Μ. να το επιλύσουν και να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες προς τη Δ.Μ. για να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις και να επιλύσει με τη σειρά της το πρόβλημα της Δ.Μ. Ο σκοπός διεξαγωγής μιας Ε.Μ. περιλαμβάνει την παροχή ορθολογικής πληροφόρησης με τη διεξαγωγή συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος για την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος της Δ.Μ. Άρα, το κάθε ερευνητικό πρόγραμμα έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό διεξαγωγής του. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, οι εργασίες που απαιτούνται στις Ασκήσεις Πράξης της Ε.Μ. γίνονται με θέματα που συνήθως επιλέγουν οι ίδιες οι ομάδες φοιτητών, αφού πρώτα πάρουν κάποια γενική κατεύθυνση από τους καθηγητές ή ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιο θέμα-ομπρέλα. Το θέμα ομπρέλα είναι ένα γενικό γνωστικό πεδίο συνήθως, εντός του οποίου πολλά συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα μπορούν να υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση η κάθε ομάδα θα 12

13 πρέπει να ορίσει και τον σκοπό για τον οποίο εκπονείται η κάθε έρευνα-εργασία καθώς και τους ερευνητικούς στόχους. Για να γίνει αυτό, η κάθε ομάδα θα πρέπει να σκεφτεί και να καταγράψει ένα σενάριο (υποθετικό συνήθως) κατά το οποίο θα πρέπει να καθορισθούν όλα τα στάδια της Προκαταρκτικής Φάσης: Α) Ο φορέας - πελάτης που ζητά τη διεξαγωγή της Ε.Μ. Β) Το ερέθισμα που οδήγησε σε προβληματισμό τη Δ.Μ. του φορέα. Γ) Το πρόβλημα της Δ.Μ. Δ) Το πρόβλημα της Ε.Μ. όπως προέκυψε από το πρόβλημα της Δ.Μ. Ο καθορισμός των παραπάνω είναι απαραίτητος για να μπορέσει η ερευνητική ομάδα να σχεδιάσει σωστά όλα τα στάδια του ερευνητικού προγράμματος που θα διεξάγει. Παράδειγμα 1 Ερέθισμα: Πρόβλημα Διοίκησης Μάρκετινγκ: Στην αγορά εισάγεται μία νέα μάρκα σοκολάτας σε πλάκες. Η μάρκα αυτή είναι πολύ αγαπητή και με μεγάλες πωλήσεις στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Ο μάρκετινγκ μάνατζερ της σοκολατοποιίας Atcal που είναι η τρίτη σε πωλήσεις σοκολάτας σε πλάκες στην Ελλάδα ανησυχεί ότι οι πωλήσεις της εταιρίας του μπορεί να μειωθούν και η νέα σοκολάτα να πάρει μεγάλο μερίδιο της αγοράς που τώρα αγοράζει τη σοκολάτα Atcal. Απευθύνεται στην εταιρία ερευνών που εργαζόμαστε και ζητάει να πραγματοποιηθεί μια έρευνα για να πληροφορηθεί την τρέχουσα κατάσταση του κλάδου και τις προοπτικές που έχει η νέα σοκολάτα να πάρει μερίδιο αγοράς από τη σοκολάτα Atcal. Από τη συζήτηση με τον μάρκετινγκ μάνατζερ προέκυψε ότι: Ο μάρκετινγκ μάνατζερ γνωρίζει ότι η νέα σοκολάτα όταν μπήκε στις αγορές της υπόλοιπης Δυτικής Ευρώπης απέσπασε ανταγωνιστικά μερίδια αγοράς. Η Atcal παρόλο που διατηρεί ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο αγοράς έχασε τη θέση του Leader στην αγορά όταν ένας ανταγωνιστής λάνσαρε ένα νέο brand (νέα σοκολάτα) στην αγορά Το μίγμα προώθησης της εταιρίας απευθύνεται κυρίως στους ενδιάμεσους 13

14 Πρόβλημα Έρευνας Μάρκετινγκ Ανησυχεί ότι οι Έλληνες καταναλωτές γνωρίζουν ήδη το brand της νέας σοκολάτας από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό Η ερευνητική ομάδα προχώρησε στη μετάφραση των προβληματισμών του μάρκετινγκ μάνατζερ σε πρόβλημα της έρευνας μάρκετινγκ. Για να μπορέσει να παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση στο μάρκετινγκ μάνατζερ αποφάσισε ότι το ερευνητικό πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάσει στην ανάλυση του κλάδου της σοκολάτας, του ανταγωνισμού και να καταγράψει την υπάρχουσα γνώση από προηγούμενες έρευνες σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά για τις σοκολάτες. Επιπλέον, θα αναζητηθούν πληροφορίες για την αγορά της σοκολάτας στις χώρες όπου η εισαγόμενη σοκολάτα λανσαρίστηκε επιτυχώς. Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης προς τη διοίκηση μάρκετινγκ της επιχείρησης Atcal για τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής ώστε να αποφευχθεί η απώλεια μεριδίου αγοράς εξαιτίας της εισαγωγή μιας νέας γερμανικής σοκολάτας στην ελληνική αγορά της σοκολάτας. Παράδειγμα 2 Ερέθισμα: Πρόβλημα Διοίκησης Μάρκετινγκ: Στην αγορά εμφανίστηκε μια στροφή των καταναλωτών σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Η εταιρία παιχνιδιών ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ απευθύνεται στην εταιρία ερευνών που εργαζόμαστε με το ερώτημα: Θα είναι κερδοφόρα η παραγωγή και εμπορία οικολογικών παιχνιδιών στην ελληνική αγορά; Η ερευνητική ομάδα που ανέλαβε τη διεξαγωγή της ανάλογης έρευνας μάρκετινγκ συναντήθηκε με τον μάρκετινγκ μάνατζερ της εταιρίας ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ. Από τη συζήτηση προέκυψαν οι παρακάτω προβληματισμοί: Ποια είναι τα οικολογικά παιχνίδια; Πως παράγονται τα οικολογικά παιχνίδια; Ποιες είναι οι πρώτες ύλες και από πού μπορεί να γίνει η προμήθειά τους; Θα είναι επιτυχής η εισαγωγή οικολογικών παιχνιδιών 14

15 Πρόβλημα Έρευνας Μάρκετινγκ στην αγορά; Οι άλλες εταιρίες που διαθέτουν οικολογικά παιχνίδια σε αγορές του εξωτερικού κατάφεραν αύξηση των πωλήσεων τους; Αν ναι πως τα κατάφεραν; Αν όχι για ποιους λόγους; Ποια η κατάσταση του κλάδου των παιχνιδιών στην ελληνική αγορά. Στη συνέχεια η ερευνητική ομάδα διαμόρφωσε το πρόβλημα της έρευνας του μάρκετινγκ ως εξής: Καταγραφή των στοιχείων που διαμορφώνουν την αγορά των συμβατικών παιχνιδιών. Εντοπισμός και ανάλυση της προσφοράς (μελλοντικού ανταγωνισμού) σε οικολογικά παιχνίδια. Συνοπτική ανάλυση της αγοράς των οικολογικών προϊόντων γενικά. Προσπάθεια εντοπισμού και αξιοποίησης προηγούμενων ερευνών των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά οικολογικών προϊόντων και εντοπισμός του προφίλ των προηγούμενων αγοραστών των οικολογικών παιχνιδιών. Αναζήτηση διεθνών περιπτώσεων (cases) επιχειρήσεων εμπορίας οικολογικών παιχνιδιών. Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης προς τη διοίκηση μάρκετινγκ της επιχείρησης ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ για την ένταξη ή όχι των οικολογικών παιχνιδιών στη γραμμή προϊόντων της. Στόχοι Οι στόχοι που καλούνται οι ερευνητές να θέσουν είναι ερευνητικοί στόχοι οι οποίοι θα επιτευχθούν μέσω της εξεύρεσης των απαιτούμενων πληροφοριών με τη διεξαγωγή του ερευνητικού προγράμματος. Διακρίνονται ανάλογα με την ευρύτητά τους σε δύο είδη: Το Γενικό Στόχο και τους Ειδικούς Στόχους. Ο Γενικός Στόχος κάθε Ε.Μ. προκύπτει συνήθως από το ίδιο το θέμα της Ε.Μ. και περιλαμβάνει την εξεύρεση όλων των απαραίτητων πληροφοριών που απαντούν στο πρόβλημα της Ε.Μ. όπως διατυπώθηκε στο θέμα της Ε.Μ. Οι Ειδικοί Στόχοι της Ε.Μ. προκύπτουν από το Γενικό Στόχο της Ε.Μ. και αφορούν τις επιμέρους πλευρές του. Διατυπώνονται είτε καταφατικά, είτε ερωτηματικά, με τη 15

16 μορφή υποθέσεων εργασίας. Μόνο στην έρευνα πρωτογενών στοιχείων μπορεί να διατυπώνονται με τη μορφή στατιστικού ελέγχου υποθέσεων. Η εκπλήρωση των επιμέρους Ειδικών Στόχων θα οδηγήσει κατά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος στην επίτευξη του Γενικού Στόχου και στην επίλυση του βασικού ερευνητικού προβλήματος όπως διατυπώθηκε στο θέμα της Ε.Μ. Παράδειγμα 1 Σε συνέχεια του πρώτου παραδείγματος της σοκολάτας η ερευνητική ομάδα προχώρησε στη διατύπωση του γενικού και των ειδικών στόχων της έρευνας δευτερογενών στοιχείων. Γενικός Στόχος. Η αναζήτηση και καταγραφή υπαρχουσών πληροφοριών που αφορούν στον κλάδο της σοκολατοποιίας στην ελληνική αγορά και ειδικότερα στην αγοραστική συμπεριφορά σοκολάτας στην Ελλάδα και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ειδικοί Στόχοι. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά της σοκολάτας; Ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων τους και ποιο το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνουν; Ποιες οι στρατηγικές μάρκετινγκ που εφαρμόζουν; Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά σοκολάτας; Σε ποιες χώρες εισήχθηκε η σοκολάτα που θα εισαχθεί και στην ελληνική; Ποια πορεία ακολούθησαν οι πωλήσεις της; Ποια στρατηγική ακολούθησε η επιχείρηση όταν λάνσαρε τη σοκολάτα στις νέες αγορές; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της καταναλωτικής συμπεριφοράς σοκολάτας όπως διαφαίνονται από προηγούμενες έρευνες καταναλωτή; Ποιες είναι οι προβλέψεις για τις διαφαινόμενες τάσεις της σχετικής αγοράς γενικώς; 16

17 Παράδειγμα 2 Σε συνέχεια του δεύτερου παραδείγματος των οικολογικών παιχνιδιών η ερευνητική ομάδα διατύπωσε τους παρακάτω στόχους: Γενικός Στόχος. Αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών που αφορούν την αγορά παιχνιδιών και την αγορά των οικολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Ειδικοί Στόχοι. Ποια η υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά παιχνιδιών στην Ελλάδα; Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά των παιχνιδιών; Ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς των οικολογικών προϊόντων; Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά οικολογικών προϊόντων; Ποιο είναι το προφίλ των αγοραστών των οικολογικών προϊόντων; Ποια είναι τα οικολογικά παιχνίδια; Ποιο είναι το μίγμα μάρκετινγκ των οικολογικών παιχνιδιών; Ποιες επιχειρήσεις διεθνώς εμπορεύονται οικολογικά παιχνίδια και ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ εφαρμόζουν; Υπάρχει προσφορά οικολογικών προϊόντων σήμερα στην αγορά και αν ναι ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Ποιες είναι οι προβλέψεις για τις διαφαινόμενες τάσεις της σχετικής αγοράς γενικώς; 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Στις έρευνες δευτερογενών στοιχείων το κυρίως σώμα της εργασίας περιλαμβάνει το κείμενο της ανασκόπησης των δευτερογενών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί. Το κυρίως σώμα της ανασκόπησης δευτερογενών στοιχείων θα πρέπει να χωρίζεται σε ενότητες ή/και υπο-ενότητες ανάλογα με το περιεχόμενο των δευτερογενών στοιχείων και όχι ανάλογα με το είδος τους ή την κατηγορία τους. Οι ενότητες καθορίζονται από κάθε ομάδα σε κάθε περίπτωση και εξαρτώνται από την έμφαση και την έκταση που θέλει η ομάδα να δώσει στις διάφορες πλευρές του θέματος. Σ αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε έρευνα δευτερογενών στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη των δευτερογενών στοίχων, όπως αυτά έχουν διδαχθεί στη θεωρία και θα πρέπει να προέρχονται από πλήθος αξιόπιστων πηγών δευτερογενών στοιχείων. Δευτερογενή Στοιχεία Δευτερογενή στοιχεία είναι τα στοιχεία τα οποία τη χρονική στιγμή έναρξης ενός ερευνητικού προγράμματος υπάρχουν έτοιμα, μπορούν να αναζητηθούν από την πηγή παραγωγής τους και να χρησιμοποιηθούν. Τα δευτερογενή στοιχεία πρέπει να είναι σχετικά με το θέμα, επίκαιρα και αξιόπιστα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πάντα αξιοποιήσιμα οποιαδήποτε στοιχεία είναι δημοσιευμένα οπουδήποτε. Η συγκέντρωση και ανάλυση δευτερογενών στοιχείων αποτελεί τη λεγόμενη έρευνα γραφείου (desk research) ή βιβλιογραφική έρευνα. Το κείμενο στο οποίο καταλήγει η συγκέντρωση και ανάλυση των δευτερογενών στοιχείων λέγεται Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Με το συνοπτικό όρο «βιβλιογραφία» αναφερόμαστε συνήθως σε όλες τις κατηγορίες δευτερογενών στοιχείων και όχι μόνο στα βιβλία. Οι κυριότερες κατηγορίες δευτερογενών στοιχείων είναι η βιβλιογραφία-αρθρογραφία, τα στατιστικά στοιχεία, οι προηγούμενες έρευνες-μελέτες και οι συνεντεύξεις αρμοδίων προσώπων. Παραδείγματα της κάθε κατηγορίας παρουσιάζονται παρακάτω. 18

19 Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Κάθε ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να βασίζει το σχεδιασμό του στην υπάρχουσα μέχρι στιγμής γνώση επί του ερευνώμενου θέματος και να συμβάλει στην εξέλιξή της με νέα επίκαιρα στοιχεία. Βασική πηγή άντλησης υπάρχουσας γνώσης είναι η βιβλιογραφία (βιβλία μονογραφίες) και τα δημοσιευμένα άρθρα επί του θέματος. Η βιβλιογραφία παρέχει συνήθως θεωρητική πληροφόρηση επί του θέματος που είναι απαραίτητη για την επιστημονική στοιχειοθέτηση του θέματος. Η αρθρογραφία μπορεί να παρέχει εκτός από θεωρητική πληροφόρηση, μεθοδολογικές πληροφορίες, προηγούμενο σχεδιασμό ανάλογων ερευνών ή/και αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που έχουν γίνει σε διάφορες πλευρές του ερευνώμενου θέματος. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην εξεύρεση άρθρων από επιστημονικά περιοδικά και απαιτείται ειδικά η χρήση τέτοιων άρθρων στο report των ερευνών δευτερογενών στοιχείων. Με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε σήμερα και με την εξέλιξη των βιβλιοθηκών η αναζήτηση της βιβλιογραφίας και της αρθρογραφίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών. Με αυτές τις δεξιότητες οι φοιτητές δεν είναι συνήθως εξοικειωμένοι και για την υποβοήθησή τους πραγματοποιείται στις Ασκήσεις-Πράξεις του μαθήματος Έρευνα Μάρκετινγκ σεμινάριο από ειδικό βιβλιοθηκονόμο της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΤΕΙΘ. Στατιστικά Στοιχεία Τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται συνήθως με τη μορφή πινάκων και διαγραμμάτων. Θεωρούνται από τα πλέον αξιόπιστα δευτερογενή στοιχεία λόγω κυρίως των φορέων που τα εκδίδουν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λεπτομερής αναφορά της πηγής από την οποία έχουν ληφθεί. Μεγάλη προσοχή λοιπόν θα πρέπει να δίνεται στην παρουσίασή τους εντός της εργασίας. Τα στατιστικά στοιχεία εμφανίζονται συνήθως σε Πίνακες και ανάλογα με την έκτασή τους είτε εντός του κυρίως κειμένου είτε στο τέλος σε παράρτημα. Οι Πίνακες έχουν ως απαραίτητα στοιχεία: τη συνεχή αρίθμησή τους, τον τίτλο που εξηγεί ποια στοιχεία παρουσιάζουν και την λεπτομερή αναφορά τους στην πηγή που τα παρήγαγε. Οι Πίνακες μπορεί να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Διαγράμματα ή μπορεί σε ένα κείμενο ανασκόπησης να εμφανίζονται μόνο τα Διαγράμματα και τα σχετικά στοιχεία του να παρουσιάζονται εντός κειμένου. 19

20 Παραδείγματα στατιστικών στοιχείων σε Πίνακες παρουσιάζονται παρακάτω. Χρειάζεται προσοχή στον τρόπο αναγραφής των απαραίτητων στοιχείων διότι υπάρχουν λεπτομέρειες καθώς και διαφορές ανάμεσα σε ένα Πίνακα και ένα Διάγραμμα. Πίνακας 1: Χερσαίες μεταφορές Κυκλοφορούντα οχήματα Κυκλοφορούντα οχήματα Επιβατηγά Λεωφορεία Φορτηγά Μοτοσικλέτες Σύνολο Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (2013), Η Ελλάδα με Αριθμούς 2013, ΕΛ.ΣΤΑΤ, σελ. 31.Πίνακας 2: Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (έτος βάσης 2000=100,0) Κατηγορίες Γενικός Δείκτης 112,3 111,0 103,0 91,7 Μεγάλα καταστήματα τροφίμων 122,9 120,0 119,1 110,8 Πολυκαταστήματα 117,5 105,1 107,4 101,5 Τρόφιμα Ποτά Καπνός 108,9 107,5 94,9 83,1 Φαρμακευτικά Καλλυντικά 115,8 112,8 100,3 86,1 Ένδυση Υπόδηση 108,5 97,1 77,9 62,6 Έπιπλα Ηλεκτρικά είδη Οικιακός εξοπλισμός 104,7 91,3 75,6 61,5 Βιβλία Χαρτικά Λοιπά είδη 90,9 88,7 83,6 73,5 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (2013), Η Ελλάδα με Αριθμούς 2013, ΕΛ.ΣΤΑΤ, σελ.26 20

21 Πίνακας 3: Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Χώρες Μέλη της Ε.Ε. Η/Υ ανά Ανάπτυξη Αριθμός Η/Υ (σε εκατομμύρια) (%) 100 κατ / EU-15 25,2 56,2 64,7 84,7 93,2 107,8 15, B 0,9 1,8 2,2 2,9 3,2 3,5 9, DK 0,6 1,4 1,6 2,0 2,2 2,3 4, D 6,5 15,6 19,1 22,9 24,4 27,6 13, EL 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 17,2 2 7 E 1,1 3,5 4,1 4,3 4,8 5,8 20, F 4,0 7,8 8,8 12,4 13,0 17,9 37, IRL 0,3 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 13, I 2,1 4,8 5,3 10,0 11,0 12,0 9, L 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 17, NL 1,4 3,1 3,6 5,0 5,7 6,3 10, A 0,5 1,3 1,4 1,9 2,1 2,3 8, P 0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 12, FIN 0,5 1,2 1,4 1,8 1,9 2,1 10, S 0,6 2,2 2,6 3,5 4,0 4,5 12, UK 6,2 11,8 12,7 15,5 18,0 20,2 12, Πηγή: Eurostat (2002). Industry Trade and Services, Theme 4, Statistics in Focus Series, Eurostat, p

22 Πίνακας 4: Διασταύρωση Εισοδήματος με τα Τμήματα της Οικολογικής Συνειδητής Συμπεριφοράς Εισόδημα Τμήματα ΟΣΣ < > Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές 22,62 34,05 47,83 Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές 50,00 44,86 42,03 Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές 27,38 21,08 10,14 Πηγή: Τηλικίδου, Ε., Σαρμανιώτης, Χ. και Δελησταύρου, Α. (2003). Τμηματοποίηση της Ελληνικής Αγοράς στη Βάση της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς. Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα 26-27/5/2003, σ <7,500 7,500-16,000 >16, Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές Οικολογικά Αδιάφοροι Καναλωτές Διάγραμμα 1: Διασταύρωση Εισοδήματος με τα Τμήματα της Οικολογικής Συνειδητής Συμπεριφοράς Πηγή: Τηλικίδου, Ε., Σαρμανιώτης, Χ. και Δελησταύρου, Α. (2003). Τμηματοποίηση της Ελληνικής Αγοράς στη Βάση της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς. Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα 26-27/5/2003, σ

23 Διάγραμμα 2: Οι απόψεις των Ευρωπαίων για την επίδραση της κρίσης στην αγορά εργασίας Πηγή: Europarometer, (2013). Bublic Opinion in the European Union, First Results. Standard Eurobarometer 79, European Commission, July, p. 15 Διάγραμμα 3: Μέση ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας κατά τύπο καυσίμου. Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (2013). Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, Δελτίο Τύπου 29 Οκτωβρίου 2013, σελ

24 Δεκέμβριος Νοέμβριος Οκτώβριος Σεπτέμβριος Αύγουστος Ιούλιος Ιούνιος Μάιος Απρίλιος Μάρτιος Φεβρουάριος Ιανουάριος Διάγραμμα 4: Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά μήνα του 2012 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (2013). Καταλύματα Ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ (κίνηση). Διαθέσιμο στο: =A2001&r_param=STO12&y_param=2012_00&mytabs=0. Ανακτήθηκε τον Ιανουάριο Έρευνες Μελέτες Προηγούμενες, σχετικά πρόσφατες έρευνες και μελέτες επί του θέματος είναι επίσης αναγκαίο να αναζητούνται και να χρησιμοποιούνται ως δευτερογενές υλικό. Μπορεί να πρόκειται για κλαδικές έρευνες, για ερευνητικές ή οικονομοτεχνικές μελέτες ή για reports προηγουμένων ερευνών πρωτογενών στοιχείων. Συνήθως δεν είναι εύκολη η εξεύρεσή ολόκληρων των τελικών reports ερευνών ή μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους ερευνητές ή ακόμη και αν βρεθούν δεν αφορούν ακριβώς στο ερευνώμενο θέμα. Δεν αποτελούν πραγματικά ξεχωριστή κατηγορία δευτερογενών στοιχείων διότι υπό την ευρεία έννοια εντάσσονται στη βιβλιογραφία. Οι φοιτητές όμως καλούνται να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν στο δικό τους report προηγούμενες έρευνες που έχουν δημοσιευθεί. Στο τέλος των σημειώσεων παρουσιάζεται το αρχείο ερευνών δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων που διαθέτει το εργαστήριο της έρευνας. Οι έρευνες αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενα εξάμηνα από φοιτητές του τμήματος στα ανάλογα εργαστήρια. 24

25 Συνεντεύξεις Αρμοδίων Προσώπων (ΣΑΠ) Ο ερευνητής μάρκετινγκ καλείται να ασχοληθεί με ένα τεράστιο εύρος θεμάτων που αφορούν σε διάφορα και διαφορετικά μεταξύ τους προϊόντα ή υπηρεσίες. Είναι φυσικά αδύνατο να κατέχει εκ των προτέρων πολλές γνώσεις για κάθε θέμα. Η καθημερινή πρακτική των εταιριών ερευνών δείχνει ότι τη μία στιγμή εμφανίζεται ένας πελάτης βιοτέχνης ετοίμων ενδυμάτων και την άλλη κάποιος βιομήχανος μολυβδοσωλήνων ή ένα αθλητικό κέντρο ή ένας οργανισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ο.κ. Είναι απαραίτητο κάθε φορά να βρίσκουμε τους ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ή προσωπικότητες του συγκεκριμένου κλάδου και να τους αποσπούμε, με ευγένεια, κάποιες συνεντεύξεις με σχεδιασμένες ανοιχτής μορφής ερωτήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΣΑΠ δεν είναι από τη φύση τους αμιγώς δευτερογενές στοιχείο. Πρόκειται για εργαλείο της ποιοτικής και όχι της ποσοτικής έρευνας. Βρίσκονται ανάμεσα στο δευτερογενές και πρωτογενές υλικό, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις π.χ. οι συνεντεύξεις βάθους μπορούν να αποτελούν το βασικό ή ακόμη και το μοναδικό εργαλείο διεξαγωγής μίας ποιοτικής έρευνας πρωτογενών στοιχείων. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα συνεντεύξεων αρμοδίων προσώπων που έχουν πραγματοποιηθεί από σπουδαστές του τμήματος με την επίβλεψη των καθηγητών. Το κάθε ένα αφορά σε διαφορετικό θέμα-ομπρέλα και εμφανίζει μικρές παραλλαγές ως προς τη μορφή με την οποία έχει γραφεί. Συνέντευξη 1. Η συνέντευξη αυτή έχει ληφθεί από τον κ. Ιωάννη Δέδε, το 2006, στα πλαίσια της πτυχιακής του εργασίας με θέμα: Η έννοια, το περιεχόμενο και οι πλευρές της «πολιτισμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς» στη σύγχρονη εποχή παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα κυρίως. Συνέντευξη της κ. Δώρας Παπαβασιλείου Δώρα Παπαβασιλείου: Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια (ειδικότητα στη γνωστικοσυμπεριφορική προσέγγιση) Τριπόλεως 7, Πλ. Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη. Τηλ. (για ραντεβού): Ερ.1: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο πολιτισμό-κουλτούρα; Κοιτάξτε, όταν λέμε πολιτισμό-κουλτούρα εννοούμε την υλική και πνευματική πρόοδο του ανθρώπου σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Μιλούμε 25

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η διερεύνηση και η καταγραφή των απόψεων και των προτιμήσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ. 210 4840401-4, FAX : 210 4840405 email: info@pharmacom.gr www.pharmacom.gr 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα