Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ"

Transcript

1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Μάρκετινγκ Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Εργαστηριακές Σημειώσεις Δρ. Ειρήνη Τηλικίδου Καθηγήτρια Αντωνία Δελησταύρου Καθηγήτρια Εφαρμογών Ιανουάριος 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 7 ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΔΟΜΗ... 9 Γενικά... 9 Δομή... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερογενή Στοιχεία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Στατιστικά Στοιχεία Έρευνες Μελέτες Συνεντεύξεις Αρμοδίων Προσώπων (ΣΑΠ) Αναφορές Εντός κειμένου: Βιβλιογραφία: Εντός κειμένου: Βιβλιογραφία: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΔΟΜΗ Γενικά Δομή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Διαδικασία Δειγματοληψίας Μέθοδοι συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων Δημοσκόπηση Πειραματική Έρευνα Περιεχόμενο Ερωτηματολογίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιγραφικά μέτρα Συχνότητες Score Ανάλυση Αποτελεσμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Θέμα

3 Σκοπός Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Θεωρητικό πλαίσιο Στόχοι Γενικός Στόχος Ειδικοί Στόχοι Εξειδίκευση Πληροφοριών Μεθοδολογία Αποτελέσματα Πίνακες Συχνοτήτων Διασταυρώσεις Ερωτήσεων Συμπεράσματα Προτάσεις Περιορισμοί Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας Βιβλιογραφία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4 Εισαγωγή Τα μαθήματα της Έρευνας του Μάρκετινγκ και της Εφαρμοσμένης Έρευνας του Μάρκετινγκ στο τμήμα Μάρκετινγκ του ΤΕΙΘ (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Μάρκετινγκ) διδάσκονται ως μικτά μαθήματα, δηλαδή αποτελούνται από συνδυασμό θεωρητικών και φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ωρών αντίστοιχα. Για το θεωρητικό μέρος διανέμεται στους φοιτητές το βιβλίο H Έρευνα του Μάρκετινγκ: Θεωρητικό Υπόβαθρο- Σχεδιασμός-Υλοποίηση (Τηλικίδου, 2011). Στο εργαστήριο και το φροντιστήριο των μαθημάτων γίνεται μια προσπάθεια άμεσης εφαρμογής της θεωρίας, η οποία προσπάθεια αποσκοπεί στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Η έρευνα του μάρκετινγκ, εργαλείο παροχής ορθολογικής πληροφόρησης, απαιτεί σοβαρό υπόβαθρο θεωρητικής γνώσης αλλά ταυτόχρονα και πλούσια εμπειρία εφαρμογών. Ο στόχος της διδασκαλίας του μαθήματος είναι ο εξοπλισμός των φοιτητών με το σύνολο των γνώσεων που απαιτεί η ευθύνη πραγματοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων σε επαγγελματικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές μας αποκτούν εφόδια που ενισχύουν αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ο/η κάθε φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να φέρει σε πέρας ένα σημαντικό αριθμό εργασιών του φροντιστηρίου και του εργαστηρίου. Στις παρούσες εργαστηριακές σημειώσεις παρουσιάζονται δείγματα από όλες τις κατηγορίες εργασιών, τα οποία βασίζονται σε υλικό σειράς προηγούμενων ετών διδασκαλίας. Οι σημειώσεις χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις έρευνες δευτερογενών στοιχείων και το δεύτερο μέρος τις έρευνες πρωτογενών στοιχείων. Αναφορικά με τα περιεχόμενα του πρώτου μέρους: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η δομή που πρέπει να έχει ένα report έρευνας δευτερογενών στοιχείων. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων των ερευνών δευτερογενών στοιχείων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία του περιεχομένου μιας έρευνας δευτερογενών στοιχείων, όπως βοηθητικά παραδείγματα για κάθε κατηγορία 4

5 δευτερογενών στοιχείων καθώς και ένα παράδειγμα κειμένου ανασκόπησης βιβλιογραφίας. Τα ζητήματα αυτά εμφανίζονται συνήθως στο κυρίως σώμα μιας εργασίας έρευνας δευτερογενών στοιχείων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης εν συντομία των τελικών ενοτήτων ενός report δευτερογενών στοιχείων. Αυτές οι ενότητες είναι τα Συμπεράσματα, οι Προτάσεις και οι Περιορισμοί. Αναφορικά με τα περιεχόμενα του δεύτερου μέρους: Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η δομή που πρέπει να έχει ένα report έρευνας πρωτογενών στοιχείων. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων των ερευνών πρωτογενών στοιχείων. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ενότητα της ανασκόπησης βιβλιογραφίας που προηγείται της συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία της μεθοδολογίας πρωτογενών στοιχείων συγκέντρωσης Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων των ερευνών πρωτογενών στοιχείων. Στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης εν συντομία των τελικών ενοτήτων του report μιας έρευνας πρωτογενών στοιχείων. Αυτές οι ενότητες είναι τα Συμπεράσματα, οι Προτάσεις και οι Περιορισμοί και αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης της ομαδικής εργασίας των φοιτητών στο μάθημα «Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ». Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται περιληπτικά τα reports των τμηματικών ερευνών που πραγματοποιούνται από τους φοιτητές του εργαστηρίου της Εφαρμοσμένης Έρευνας Μάρκετινγκ κατά την εκπαίδευσή τους στην επεξεργασία των ερωτηματολογίων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος, υπάρχουν τρία παραρτήματα στα οποία παρουσιάζονται αντιστοίχως ένα παράδειγμα άρθρου ανασκόπησης βιβλιογραφίας και οι κατάλογοι του αρχείου ομαδικών εργασιών ερευνών δευτερογενών καθώς και πρωτογενών στοιχείων του εργαστηρίου. 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΟΜΗ Γενικά Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων ή έρευνα γραφείου (desk research) έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και ανάλυση δευτερογενών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που υπάρχουν έτοιμα για να αναζητηθούν από κάποια πηγή. Το κείμενο στο οποίο καταλήγει μια έρευνα δευτερογενών στοιχείων ονομάζεται συνήθως «Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας» και αποτυπώνει τη μέχρι σήμερα γνώση επί του θέματος. Τα σχετικά θεωρητικά ζητήματα αναπτύσσονται στο βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος (βλ. Τηλικίδου, 2011) καθώς και σε πλήθος άλλων εγχειριδίων της έρευνας του μάρκετινγκ. Στο κεφάλαιο αυτό των σημειώσεων δίδονται περαιτέρω οδηγίες σε επιλεγμένα σημεία μιας εφαρμοσμένης έρευνας δευτερογενών στοιχείων με σκοπό την υποβοήθηση των ομαδικών εργασιών των φοιτητών στους οποίους ανατίθεται έρευνα δευτερογενών στοιχείων. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό η αναγκαία ορθολογική πληροφόρηση για την επίλυση κάποιου προβλήματος Ε.Μ. να μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από δευτερογενή στοιχεία, π.χ. βιβλιογραφία, χωρίς να είναι δηλαδή απαραίτητο να διεξαχθεί έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Το αντίθετο δεν μπορεί να υπάρχει, δηλαδή δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί μια έρευνα πρωτογενών στοιχείων εάν προηγουμένως δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα δευτερογενών στοιχείων. Άρα, ο όρος «Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας» σε μια έρευνα πρωτογενών στοιχείων αποτελεί ένα κεφάλαιο που προηγείται της συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων, ενώ σε μια έρευνα δευτερογενών στοιχείων ταυτίζεται με το σύνολο του κειμένου. Δομή Η γραπτή αναφορά (report) ενός ερευνητικού προγράμματος αντικατοπτρίζει το σύνολο των αποφάσεων που πάρθηκαν, των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, των αποτελεσμάτων και των προτάσεων. Ακολουθώντας τα στάδια της μεθοδολογίας της Έρευνας Μάρκετινγκ (Ε.Μ.) το report ενός ερευνητικού προγράμματος περιγράφει 9

10 αναλυτικά τι έγινε κατά την προκαταρκτική φάση όπως επίσης και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας της Ε.Μ. Αναλυτικά το περιεχόμενο ενός report περιλαμβάνει: 1. Εξώφυλλο Εσώφυλλο με το θέμα της Ε.Μ., το φορέα για τον οποίο πραγματοποιείται η έρευνα (εδώ εννοούμε ΤΕΙ/ΣΔΟ/Μάρκετινγκ), το μάθημα, τα στοιχεία των φοιτητών και των καθηγητριών που εποπτεύουν έχουν το μάθημα και εποπτεύουν τις εργασίες. Για τη διατύπωση του θέματος βλ. βιβλίο Τηλικίδου (2011). Σημειώνεται ότι το θέμα προκύπτει κυρίως από το στάδιο «Πρόβλημα Έρευνας Μάρκετινγκ» της προκαταρκτικής φάσης. 2. Πίνακα Περιεχομένων 3. Κατάλογοι Πινάκων Διαγραμμάτων κλπ. Συντομογραφίες Ευχαριστίες (προαιρετικά) 4. Περίληψη: μπαίνει στην αρχή - έχει γραφτεί όμως στο τέλος της εργασίας και περιλαμβάνει περιληπτικά όλα όσα αναφέρονται στην εργασία δηλαδή το θέμα, το είδος της εργασίας, τη βασική μεθοδολογία, τις βασικές ενότητες και τα βασικά συμπεράσματα. 5. Εισαγωγή: περιλαμβάνει το ερέθισμα, τη σκοπιμότητα της εργασίας, το γνωστικό πεδίο του θέματος, το είδος της εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για έρευνα γραφείου (desk research) που έχει πραγματοποιηθεί επί συγκεκριμένου θέματος. Η έρευνα γραφείου περιλαμβάνει την συγκέντρωση, αξιολόγηση, ποιοτική επεξεργασία και αξιοποίηση δευτερογενών στοιχείων όλων των κατηγοριών και από πλήθος πολυγωνικών πηγών όλων των ειδών. Η Εισαγωγή περιλαμβάνει επίσης και ο,τιδήποτε εισαγωγικό, πληροφοριακό, ενημερωτικό για την εργασία καθώς και μια φράση για το κάθε κεφάλαιο που θα ακολουθήσει. 6. Σκοπό: Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος, να αφορά την παροχή ορθολογικής πληροφόρησης ως βάσης ορθολογικής στρατηγικής (όπως έχουμε διδαχθεί). Θα πρέπει να έχει εμφανή αποδέκτη όπως π.χ. μια Οργάνωση που ασχολείται με το θέμα, μια επιχείρηση που αφορά το θέμα, κλπ. Προκύπτει κυρίως από το στάδιο «Πρόβλημα Διοίκησης Μάρκετινγκ» της προκαταρκτικής φάσης. 10

11 7. Στόχοι: Θα διαμορφωθούν καταλλήλως ανάλογα με το υλικό και την έμφαση που θέλει να δώσει η ομάδα των φοιτητών. Για τη διατύπωση των στόχων βλ. βιβλίο Τηλικίδου (2011). Προσοχή οι στόχοι πρέπει να απαντηθούν με πληρότητα στα Συμπεράσματα. 8. Κυρίως Σώμα της Εργασίας: Θα χωρίζεται σε Κεφάλαια (πρώτο, δεύτερο κλπ.) Θα υπάρχουν εσωτερικά υπο-ενότητες. Οι ενότητες καθορίζονται από κάθε ομάδα ανάλογα με την έμφαση που θέλει να δώσει σε κάποια ή κάποιες πλευρές του θέματος 9. Συμπεράσματα: Απαντούν αναλυτικά στους στόχους, αφορούν όλα τα θέματα που έχουν αναπτυχθεί στα επί μέρους κεφάλαια και μπορούν να περιλαμβάνουν και σχόλια των ερευνητών. 10. Προτάσεις προς το/τους φορέα/είς: Θα αποτελούν αναλυτική απάντηση στο σκοπό, όπως έχει τεθεί. 11. Περιορισμοί της έρευνας: Αφορά θέματα που δεν έχουν καλυφθεί, προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ερευνητές, παραλείψεις κλπ. και θα πρέπει να καταλήγουν στη διατύπωση του/των Ερευνητικού/ών Κενού/κενών και στις Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός Ο ορισμός της Ε.Μ. μας δηλώνει και τη σκοπιμότητα διεξαγωγής της. Σκοπός λοιπόν κάθε Ε.Μ. είναι η υποβοήθηση της Διοίκησης Μάρκετινγκ στη λήψη αποφάσεων μέσω της παροχής ορθολογικής πληροφόρησης. Μεθοδολογικά ο καθορισμός του σκοπού για τον οποίο διεξάγεται κάθε συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα γίνεται στα πρώτα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και πιο συγκεκριμένα κατά την προκαταρκτική φάση. Η προκαταρκτική φάση της ερευνητικής διαδικασίας, όπως είναι γνωστό από τη θεωρία, περιλαμβάνει την μετατροπή του προβλήματος της Διοίκησης του Μάρκετινγκ σε πρόβλημα Έρευνας Μάρκετινγκ. Σε αυτό το στάδιο πρέπει να καθορισθεί και ο σκοπός για το οποίο διεξάγεται η κάθε Ε.Μ. Η Διοίκηση του Μάρκετινγκ κάθε οργανισμού (επιχειρηματικής μονάδας ή άλλης μορφής) ζητά από τους υπεύθυνους της Ε.Μ. (μπορεί να ανήκουν στο προσωπικό του ίδιου του οργανισμού ή να είναι ανεξάρτητο-συνεργαζόμενο γραφείο) τη διεξαγωγή μιας Ε.Μ. για να αποκτήσει ορθολογική πληροφόρηση ώστε να υποβοηθηθεί στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Οι υπεύθυνοι της Ε.Μ. αφού γίνει κατανοητό το πρόβλημα της Δ.Μ. θα πρέπει να το μετατρέψουν σε ερευνητικό πρόβλημα για να μπορέσουν με τη διεξαγωγή της Ε.Μ. να το επιλύσουν και να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες προς τη Δ.Μ. για να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις και να επιλύσει με τη σειρά της το πρόβλημα της Δ.Μ. Ο σκοπός διεξαγωγής μιας Ε.Μ. περιλαμβάνει την παροχή ορθολογικής πληροφόρησης με τη διεξαγωγή συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος για την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος της Δ.Μ. Άρα, το κάθε ερευνητικό πρόγραμμα έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό διεξαγωγής του. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, οι εργασίες που απαιτούνται στις Ασκήσεις Πράξης της Ε.Μ. γίνονται με θέματα που συνήθως επιλέγουν οι ίδιες οι ομάδες φοιτητών, αφού πρώτα πάρουν κάποια γενική κατεύθυνση από τους καθηγητές ή ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιο θέμα-ομπρέλα. Το θέμα ομπρέλα είναι ένα γενικό γνωστικό πεδίο συνήθως, εντός του οποίου πολλά συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα μπορούν να υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση η κάθε ομάδα θα 12

13 πρέπει να ορίσει και τον σκοπό για τον οποίο εκπονείται η κάθε έρευνα-εργασία καθώς και τους ερευνητικούς στόχους. Για να γίνει αυτό, η κάθε ομάδα θα πρέπει να σκεφτεί και να καταγράψει ένα σενάριο (υποθετικό συνήθως) κατά το οποίο θα πρέπει να καθορισθούν όλα τα στάδια της Προκαταρκτικής Φάσης: Α) Ο φορέας - πελάτης που ζητά τη διεξαγωγή της Ε.Μ. Β) Το ερέθισμα που οδήγησε σε προβληματισμό τη Δ.Μ. του φορέα. Γ) Το πρόβλημα της Δ.Μ. Δ) Το πρόβλημα της Ε.Μ. όπως προέκυψε από το πρόβλημα της Δ.Μ. Ο καθορισμός των παραπάνω είναι απαραίτητος για να μπορέσει η ερευνητική ομάδα να σχεδιάσει σωστά όλα τα στάδια του ερευνητικού προγράμματος που θα διεξάγει. Παράδειγμα 1 Ερέθισμα: Πρόβλημα Διοίκησης Μάρκετινγκ: Στην αγορά εισάγεται μία νέα μάρκα σοκολάτας σε πλάκες. Η μάρκα αυτή είναι πολύ αγαπητή και με μεγάλες πωλήσεις στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Ο μάρκετινγκ μάνατζερ της σοκολατοποιίας Atcal που είναι η τρίτη σε πωλήσεις σοκολάτας σε πλάκες στην Ελλάδα ανησυχεί ότι οι πωλήσεις της εταιρίας του μπορεί να μειωθούν και η νέα σοκολάτα να πάρει μεγάλο μερίδιο της αγοράς που τώρα αγοράζει τη σοκολάτα Atcal. Απευθύνεται στην εταιρία ερευνών που εργαζόμαστε και ζητάει να πραγματοποιηθεί μια έρευνα για να πληροφορηθεί την τρέχουσα κατάσταση του κλάδου και τις προοπτικές που έχει η νέα σοκολάτα να πάρει μερίδιο αγοράς από τη σοκολάτα Atcal. Από τη συζήτηση με τον μάρκετινγκ μάνατζερ προέκυψε ότι: Ο μάρκετινγκ μάνατζερ γνωρίζει ότι η νέα σοκολάτα όταν μπήκε στις αγορές της υπόλοιπης Δυτικής Ευρώπης απέσπασε ανταγωνιστικά μερίδια αγοράς. Η Atcal παρόλο που διατηρεί ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο αγοράς έχασε τη θέση του Leader στην αγορά όταν ένας ανταγωνιστής λάνσαρε ένα νέο brand (νέα σοκολάτα) στην αγορά Το μίγμα προώθησης της εταιρίας απευθύνεται κυρίως στους ενδιάμεσους 13

14 Πρόβλημα Έρευνας Μάρκετινγκ Ανησυχεί ότι οι Έλληνες καταναλωτές γνωρίζουν ήδη το brand της νέας σοκολάτας από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό Η ερευνητική ομάδα προχώρησε στη μετάφραση των προβληματισμών του μάρκετινγκ μάνατζερ σε πρόβλημα της έρευνας μάρκετινγκ. Για να μπορέσει να παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση στο μάρκετινγκ μάνατζερ αποφάσισε ότι το ερευνητικό πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάσει στην ανάλυση του κλάδου της σοκολάτας, του ανταγωνισμού και να καταγράψει την υπάρχουσα γνώση από προηγούμενες έρευνες σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά για τις σοκολάτες. Επιπλέον, θα αναζητηθούν πληροφορίες για την αγορά της σοκολάτας στις χώρες όπου η εισαγόμενη σοκολάτα λανσαρίστηκε επιτυχώς. Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης προς τη διοίκηση μάρκετινγκ της επιχείρησης Atcal για τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής ώστε να αποφευχθεί η απώλεια μεριδίου αγοράς εξαιτίας της εισαγωγή μιας νέας γερμανικής σοκολάτας στην ελληνική αγορά της σοκολάτας. Παράδειγμα 2 Ερέθισμα: Πρόβλημα Διοίκησης Μάρκετινγκ: Στην αγορά εμφανίστηκε μια στροφή των καταναλωτών σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Η εταιρία παιχνιδιών ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ απευθύνεται στην εταιρία ερευνών που εργαζόμαστε με το ερώτημα: Θα είναι κερδοφόρα η παραγωγή και εμπορία οικολογικών παιχνιδιών στην ελληνική αγορά; Η ερευνητική ομάδα που ανέλαβε τη διεξαγωγή της ανάλογης έρευνας μάρκετινγκ συναντήθηκε με τον μάρκετινγκ μάνατζερ της εταιρίας ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ. Από τη συζήτηση προέκυψαν οι παρακάτω προβληματισμοί: Ποια είναι τα οικολογικά παιχνίδια; Πως παράγονται τα οικολογικά παιχνίδια; Ποιες είναι οι πρώτες ύλες και από πού μπορεί να γίνει η προμήθειά τους; Θα είναι επιτυχής η εισαγωγή οικολογικών παιχνιδιών 14

15 Πρόβλημα Έρευνας Μάρκετινγκ στην αγορά; Οι άλλες εταιρίες που διαθέτουν οικολογικά παιχνίδια σε αγορές του εξωτερικού κατάφεραν αύξηση των πωλήσεων τους; Αν ναι πως τα κατάφεραν; Αν όχι για ποιους λόγους; Ποια η κατάσταση του κλάδου των παιχνιδιών στην ελληνική αγορά. Στη συνέχεια η ερευνητική ομάδα διαμόρφωσε το πρόβλημα της έρευνας του μάρκετινγκ ως εξής: Καταγραφή των στοιχείων που διαμορφώνουν την αγορά των συμβατικών παιχνιδιών. Εντοπισμός και ανάλυση της προσφοράς (μελλοντικού ανταγωνισμού) σε οικολογικά παιχνίδια. Συνοπτική ανάλυση της αγοράς των οικολογικών προϊόντων γενικά. Προσπάθεια εντοπισμού και αξιοποίησης προηγούμενων ερευνών των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά οικολογικών προϊόντων και εντοπισμός του προφίλ των προηγούμενων αγοραστών των οικολογικών παιχνιδιών. Αναζήτηση διεθνών περιπτώσεων (cases) επιχειρήσεων εμπορίας οικολογικών παιχνιδιών. Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης προς τη διοίκηση μάρκετινγκ της επιχείρησης ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ για την ένταξη ή όχι των οικολογικών παιχνιδιών στη γραμμή προϊόντων της. Στόχοι Οι στόχοι που καλούνται οι ερευνητές να θέσουν είναι ερευνητικοί στόχοι οι οποίοι θα επιτευχθούν μέσω της εξεύρεσης των απαιτούμενων πληροφοριών με τη διεξαγωγή του ερευνητικού προγράμματος. Διακρίνονται ανάλογα με την ευρύτητά τους σε δύο είδη: Το Γενικό Στόχο και τους Ειδικούς Στόχους. Ο Γενικός Στόχος κάθε Ε.Μ. προκύπτει συνήθως από το ίδιο το θέμα της Ε.Μ. και περιλαμβάνει την εξεύρεση όλων των απαραίτητων πληροφοριών που απαντούν στο πρόβλημα της Ε.Μ. όπως διατυπώθηκε στο θέμα της Ε.Μ. Οι Ειδικοί Στόχοι της Ε.Μ. προκύπτουν από το Γενικό Στόχο της Ε.Μ. και αφορούν τις επιμέρους πλευρές του. Διατυπώνονται είτε καταφατικά, είτε ερωτηματικά, με τη 15

16 μορφή υποθέσεων εργασίας. Μόνο στην έρευνα πρωτογενών στοιχείων μπορεί να διατυπώνονται με τη μορφή στατιστικού ελέγχου υποθέσεων. Η εκπλήρωση των επιμέρους Ειδικών Στόχων θα οδηγήσει κατά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος στην επίτευξη του Γενικού Στόχου και στην επίλυση του βασικού ερευνητικού προβλήματος όπως διατυπώθηκε στο θέμα της Ε.Μ. Παράδειγμα 1 Σε συνέχεια του πρώτου παραδείγματος της σοκολάτας η ερευνητική ομάδα προχώρησε στη διατύπωση του γενικού και των ειδικών στόχων της έρευνας δευτερογενών στοιχείων. Γενικός Στόχος. Η αναζήτηση και καταγραφή υπαρχουσών πληροφοριών που αφορούν στον κλάδο της σοκολατοποιίας στην ελληνική αγορά και ειδικότερα στην αγοραστική συμπεριφορά σοκολάτας στην Ελλάδα και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ειδικοί Στόχοι. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά της σοκολάτας; Ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων τους και ποιο το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνουν; Ποιες οι στρατηγικές μάρκετινγκ που εφαρμόζουν; Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά σοκολάτας; Σε ποιες χώρες εισήχθηκε η σοκολάτα που θα εισαχθεί και στην ελληνική; Ποια πορεία ακολούθησαν οι πωλήσεις της; Ποια στρατηγική ακολούθησε η επιχείρηση όταν λάνσαρε τη σοκολάτα στις νέες αγορές; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της καταναλωτικής συμπεριφοράς σοκολάτας όπως διαφαίνονται από προηγούμενες έρευνες καταναλωτή; Ποιες είναι οι προβλέψεις για τις διαφαινόμενες τάσεις της σχετικής αγοράς γενικώς; 16

17 Παράδειγμα 2 Σε συνέχεια του δεύτερου παραδείγματος των οικολογικών παιχνιδιών η ερευνητική ομάδα διατύπωσε τους παρακάτω στόχους: Γενικός Στόχος. Αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών που αφορούν την αγορά παιχνιδιών και την αγορά των οικολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Ειδικοί Στόχοι. Ποια η υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά παιχνιδιών στην Ελλάδα; Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά των παιχνιδιών; Ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς των οικολογικών προϊόντων; Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά οικολογικών προϊόντων; Ποιο είναι το προφίλ των αγοραστών των οικολογικών προϊόντων; Ποια είναι τα οικολογικά παιχνίδια; Ποιο είναι το μίγμα μάρκετινγκ των οικολογικών παιχνιδιών; Ποιες επιχειρήσεις διεθνώς εμπορεύονται οικολογικά παιχνίδια και ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ εφαρμόζουν; Υπάρχει προσφορά οικολογικών προϊόντων σήμερα στην αγορά και αν ναι ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Ποιες είναι οι προβλέψεις για τις διαφαινόμενες τάσεις της σχετικής αγοράς γενικώς; 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Στις έρευνες δευτερογενών στοιχείων το κυρίως σώμα της εργασίας περιλαμβάνει το κείμενο της ανασκόπησης των δευτερογενών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί. Το κυρίως σώμα της ανασκόπησης δευτερογενών στοιχείων θα πρέπει να χωρίζεται σε ενότητες ή/και υπο-ενότητες ανάλογα με το περιεχόμενο των δευτερογενών στοιχείων και όχι ανάλογα με το είδος τους ή την κατηγορία τους. Οι ενότητες καθορίζονται από κάθε ομάδα σε κάθε περίπτωση και εξαρτώνται από την έμφαση και την έκταση που θέλει η ομάδα να δώσει στις διάφορες πλευρές του θέματος. Σ αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε έρευνα δευτερογενών στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη των δευτερογενών στοίχων, όπως αυτά έχουν διδαχθεί στη θεωρία και θα πρέπει να προέρχονται από πλήθος αξιόπιστων πηγών δευτερογενών στοιχείων. Δευτερογενή Στοιχεία Δευτερογενή στοιχεία είναι τα στοιχεία τα οποία τη χρονική στιγμή έναρξης ενός ερευνητικού προγράμματος υπάρχουν έτοιμα, μπορούν να αναζητηθούν από την πηγή παραγωγής τους και να χρησιμοποιηθούν. Τα δευτερογενή στοιχεία πρέπει να είναι σχετικά με το θέμα, επίκαιρα και αξιόπιστα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πάντα αξιοποιήσιμα οποιαδήποτε στοιχεία είναι δημοσιευμένα οπουδήποτε. Η συγκέντρωση και ανάλυση δευτερογενών στοιχείων αποτελεί τη λεγόμενη έρευνα γραφείου (desk research) ή βιβλιογραφική έρευνα. Το κείμενο στο οποίο καταλήγει η συγκέντρωση και ανάλυση των δευτερογενών στοιχείων λέγεται Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Με το συνοπτικό όρο «βιβλιογραφία» αναφερόμαστε συνήθως σε όλες τις κατηγορίες δευτερογενών στοιχείων και όχι μόνο στα βιβλία. Οι κυριότερες κατηγορίες δευτερογενών στοιχείων είναι η βιβλιογραφία-αρθρογραφία, τα στατιστικά στοιχεία, οι προηγούμενες έρευνες-μελέτες και οι συνεντεύξεις αρμοδίων προσώπων. Παραδείγματα της κάθε κατηγορίας παρουσιάζονται παρακάτω. 18

19 Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Κάθε ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να βασίζει το σχεδιασμό του στην υπάρχουσα μέχρι στιγμής γνώση επί του ερευνώμενου θέματος και να συμβάλει στην εξέλιξή της με νέα επίκαιρα στοιχεία. Βασική πηγή άντλησης υπάρχουσας γνώσης είναι η βιβλιογραφία (βιβλία μονογραφίες) και τα δημοσιευμένα άρθρα επί του θέματος. Η βιβλιογραφία παρέχει συνήθως θεωρητική πληροφόρηση επί του θέματος που είναι απαραίτητη για την επιστημονική στοιχειοθέτηση του θέματος. Η αρθρογραφία μπορεί να παρέχει εκτός από θεωρητική πληροφόρηση, μεθοδολογικές πληροφορίες, προηγούμενο σχεδιασμό ανάλογων ερευνών ή/και αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που έχουν γίνει σε διάφορες πλευρές του ερευνώμενου θέματος. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην εξεύρεση άρθρων από επιστημονικά περιοδικά και απαιτείται ειδικά η χρήση τέτοιων άρθρων στο report των ερευνών δευτερογενών στοιχείων. Με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε σήμερα και με την εξέλιξη των βιβλιοθηκών η αναζήτηση της βιβλιογραφίας και της αρθρογραφίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών. Με αυτές τις δεξιότητες οι φοιτητές δεν είναι συνήθως εξοικειωμένοι και για την υποβοήθησή τους πραγματοποιείται στις Ασκήσεις-Πράξεις του μαθήματος Έρευνα Μάρκετινγκ σεμινάριο από ειδικό βιβλιοθηκονόμο της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΤΕΙΘ. Στατιστικά Στοιχεία Τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται συνήθως με τη μορφή πινάκων και διαγραμμάτων. Θεωρούνται από τα πλέον αξιόπιστα δευτερογενή στοιχεία λόγω κυρίως των φορέων που τα εκδίδουν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λεπτομερής αναφορά της πηγής από την οποία έχουν ληφθεί. Μεγάλη προσοχή λοιπόν θα πρέπει να δίνεται στην παρουσίασή τους εντός της εργασίας. Τα στατιστικά στοιχεία εμφανίζονται συνήθως σε Πίνακες και ανάλογα με την έκτασή τους είτε εντός του κυρίως κειμένου είτε στο τέλος σε παράρτημα. Οι Πίνακες έχουν ως απαραίτητα στοιχεία: τη συνεχή αρίθμησή τους, τον τίτλο που εξηγεί ποια στοιχεία παρουσιάζουν και την λεπτομερή αναφορά τους στην πηγή που τα παρήγαγε. Οι Πίνακες μπορεί να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Διαγράμματα ή μπορεί σε ένα κείμενο ανασκόπησης να εμφανίζονται μόνο τα Διαγράμματα και τα σχετικά στοιχεία του να παρουσιάζονται εντός κειμένου. 19

20 Παραδείγματα στατιστικών στοιχείων σε Πίνακες παρουσιάζονται παρακάτω. Χρειάζεται προσοχή στον τρόπο αναγραφής των απαραίτητων στοιχείων διότι υπάρχουν λεπτομέρειες καθώς και διαφορές ανάμεσα σε ένα Πίνακα και ένα Διάγραμμα. Πίνακας 1: Χερσαίες μεταφορές Κυκλοφορούντα οχήματα Κυκλοφορούντα οχήματα Επιβατηγά Λεωφορεία Φορτηγά Μοτοσικλέτες Σύνολο Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (2013), Η Ελλάδα με Αριθμούς 2013, ΕΛ.ΣΤΑΤ, σελ. 31.Πίνακας 2: Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (έτος βάσης 2000=100,0) Κατηγορίες Γενικός Δείκτης 112,3 111,0 103,0 91,7 Μεγάλα καταστήματα τροφίμων 122,9 120,0 119,1 110,8 Πολυκαταστήματα 117,5 105,1 107,4 101,5 Τρόφιμα Ποτά Καπνός 108,9 107,5 94,9 83,1 Φαρμακευτικά Καλλυντικά 115,8 112,8 100,3 86,1 Ένδυση Υπόδηση 108,5 97,1 77,9 62,6 Έπιπλα Ηλεκτρικά είδη Οικιακός εξοπλισμός 104,7 91,3 75,6 61,5 Βιβλία Χαρτικά Λοιπά είδη 90,9 88,7 83,6 73,5 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (2013), Η Ελλάδα με Αριθμούς 2013, ΕΛ.ΣΤΑΤ, σελ.26 20

21 Πίνακας 3: Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Χώρες Μέλη της Ε.Ε. Η/Υ ανά Ανάπτυξη Αριθμός Η/Υ (σε εκατομμύρια) (%) 100 κατ / EU-15 25,2 56,2 64,7 84,7 93,2 107,8 15, B 0,9 1,8 2,2 2,9 3,2 3,5 9, DK 0,6 1,4 1,6 2,0 2,2 2,3 4, D 6,5 15,6 19,1 22,9 24,4 27,6 13, EL 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 17,2 2 7 E 1,1 3,5 4,1 4,3 4,8 5,8 20, F 4,0 7,8 8,8 12,4 13,0 17,9 37, IRL 0,3 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 13, I 2,1 4,8 5,3 10,0 11,0 12,0 9, L 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 17, NL 1,4 3,1 3,6 5,0 5,7 6,3 10, A 0,5 1,3 1,4 1,9 2,1 2,3 8, P 0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 12, FIN 0,5 1,2 1,4 1,8 1,9 2,1 10, S 0,6 2,2 2,6 3,5 4,0 4,5 12, UK 6,2 11,8 12,7 15,5 18,0 20,2 12, Πηγή: Eurostat (2002). Industry Trade and Services, Theme 4, Statistics in Focus Series, Eurostat, p

22 Πίνακας 4: Διασταύρωση Εισοδήματος με τα Τμήματα της Οικολογικής Συνειδητής Συμπεριφοράς Εισόδημα Τμήματα ΟΣΣ < > Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές 22,62 34,05 47,83 Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές 50,00 44,86 42,03 Οικολογικά Αδιάφοροι Καταναλωτές 27,38 21,08 10,14 Πηγή: Τηλικίδου, Ε., Σαρμανιώτης, Χ. και Δελησταύρου, Α. (2003). Τμηματοποίηση της Ελληνικής Αγοράς στη Βάση της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς. Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα 26-27/5/2003, σ <7,500 7,500-16,000 >16, Οικολογικά Συνειδητοί Καταναλωτές Οικολογικά Ανήσυχοι Καταναλωτές Οικολογικά Αδιάφοροι Καναλωτές Διάγραμμα 1: Διασταύρωση Εισοδήματος με τα Τμήματα της Οικολογικής Συνειδητής Συμπεριφοράς Πηγή: Τηλικίδου, Ε., Σαρμανιώτης, Χ. και Δελησταύρου, Α. (2003). Τμηματοποίηση της Ελληνικής Αγοράς στη Βάση της Οικολογικά Συνειδητής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς. Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα 26-27/5/2003, σ

23 Διάγραμμα 2: Οι απόψεις των Ευρωπαίων για την επίδραση της κρίσης στην αγορά εργασίας Πηγή: Europarometer, (2013). Bublic Opinion in the European Union, First Results. Standard Eurobarometer 79, European Commission, July, p. 15 Διάγραμμα 3: Μέση ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας κατά τύπο καυσίμου. Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (2013). Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, Δελτίο Τύπου 29 Οκτωβρίου 2013, σελ

24 Δεκέμβριος Νοέμβριος Οκτώβριος Σεπτέμβριος Αύγουστος Ιούλιος Ιούνιος Μάιος Απρίλιος Μάρτιος Φεβρουάριος Ιανουάριος Διάγραμμα 4: Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά μήνα του 2012 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (2013). Καταλύματα Ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ (κίνηση). Διαθέσιμο στο: =A2001&r_param=STO12&y_param=2012_00&mytabs=0. Ανακτήθηκε τον Ιανουάριο Έρευνες Μελέτες Προηγούμενες, σχετικά πρόσφατες έρευνες και μελέτες επί του θέματος είναι επίσης αναγκαίο να αναζητούνται και να χρησιμοποιούνται ως δευτερογενές υλικό. Μπορεί να πρόκειται για κλαδικές έρευνες, για ερευνητικές ή οικονομοτεχνικές μελέτες ή για reports προηγουμένων ερευνών πρωτογενών στοιχείων. Συνήθως δεν είναι εύκολη η εξεύρεσή ολόκληρων των τελικών reports ερευνών ή μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους ερευνητές ή ακόμη και αν βρεθούν δεν αφορούν ακριβώς στο ερευνώμενο θέμα. Δεν αποτελούν πραγματικά ξεχωριστή κατηγορία δευτερογενών στοιχείων διότι υπό την ευρεία έννοια εντάσσονται στη βιβλιογραφία. Οι φοιτητές όμως καλούνται να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν στο δικό τους report προηγούμενες έρευνες που έχουν δημοσιευθεί. Στο τέλος των σημειώσεων παρουσιάζεται το αρχείο ερευνών δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων που διαθέτει το εργαστήριο της έρευνας. Οι έρευνες αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενα εξάμηνα από φοιτητές του τμήματος στα ανάλογα εργαστήρια. 24

25 Συνεντεύξεις Αρμοδίων Προσώπων (ΣΑΠ) Ο ερευνητής μάρκετινγκ καλείται να ασχοληθεί με ένα τεράστιο εύρος θεμάτων που αφορούν σε διάφορα και διαφορετικά μεταξύ τους προϊόντα ή υπηρεσίες. Είναι φυσικά αδύνατο να κατέχει εκ των προτέρων πολλές γνώσεις για κάθε θέμα. Η καθημερινή πρακτική των εταιριών ερευνών δείχνει ότι τη μία στιγμή εμφανίζεται ένας πελάτης βιοτέχνης ετοίμων ενδυμάτων και την άλλη κάποιος βιομήχανος μολυβδοσωλήνων ή ένα αθλητικό κέντρο ή ένας οργανισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ο.κ. Είναι απαραίτητο κάθε φορά να βρίσκουμε τους ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ή προσωπικότητες του συγκεκριμένου κλάδου και να τους αποσπούμε, με ευγένεια, κάποιες συνεντεύξεις με σχεδιασμένες ανοιχτής μορφής ερωτήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΣΑΠ δεν είναι από τη φύση τους αμιγώς δευτερογενές στοιχείο. Πρόκειται για εργαλείο της ποιοτικής και όχι της ποσοτικής έρευνας. Βρίσκονται ανάμεσα στο δευτερογενές και πρωτογενές υλικό, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις π.χ. οι συνεντεύξεις βάθους μπορούν να αποτελούν το βασικό ή ακόμη και το μοναδικό εργαλείο διεξαγωγής μίας ποιοτικής έρευνας πρωτογενών στοιχείων. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα συνεντεύξεων αρμοδίων προσώπων που έχουν πραγματοποιηθεί από σπουδαστές του τμήματος με την επίβλεψη των καθηγητών. Το κάθε ένα αφορά σε διαφορετικό θέμα-ομπρέλα και εμφανίζει μικρές παραλλαγές ως προς τη μορφή με την οποία έχει γραφεί. Συνέντευξη 1. Η συνέντευξη αυτή έχει ληφθεί από τον κ. Ιωάννη Δέδε, το 2006, στα πλαίσια της πτυχιακής του εργασίας με θέμα: Η έννοια, το περιεχόμενο και οι πλευρές της «πολιτισμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς» στη σύγχρονη εποχή παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα κυρίως. Συνέντευξη της κ. Δώρας Παπαβασιλείου Δώρα Παπαβασιλείου: Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια (ειδικότητα στη γνωστικοσυμπεριφορική προσέγγιση) Τριπόλεως 7, Πλ. Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη. Τηλ. (για ραντεβού): Ερ.1: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο πολιτισμό-κουλτούρα; Κοιτάξτε, όταν λέμε πολιτισμό-κουλτούρα εννοούμε την υλική και πνευματική πρόοδο του ανθρώπου σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Μιλούμε 25

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα καλύπτονται από το 12ωρο διαδικτυακό σεμινάριο του e-school by agronomist.gr

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα καλύπτονται από το 12ωρο διαδικτυακό σεμινάριο του e-school by agronomist.gr Το e-school by agronomist.gr θα διοργανώσει ένα νέο σεμινάριο με θέμα: «Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων: Προσεγγίζοντας της αγορά των ΗΠΑ», τον Μάρτιο του 2014. Οι περισσότεροι ειδικοί και μη, συμφωνούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΕΥΚΑΔΑ Ενότητα 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Ναυτιλιακές Σχέσεις. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Διεθνείς Ναυτιλιακές Σχέσεις. E-learning. Οδηγός Σπουδών Διεθνείς Ναυτιλιακές Σχέσεις E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει στο μάθημα «Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ CONSUMER BEHAVIOUR Καταναλωτική Συμπεριφορά : Διεπιστημονικό Πεδίο Βασικά περιλαμβάνεται στο επιστημονικό πεδίο του MARKETING! Βασική επιδίωξη του Marketing είναι η αύξηση της ζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α.

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α. Επεξεργασία Μεταποίηση ΝτουµήΠ. Α. 1 Επεξεργασία Μεταποίηση Ως επεξεργασία ή µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος χαρακτηρίζεται το σύνολο των χειρισµών και επεµβάσεων µετά τη συγκοµιδή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον πρέπει να διοικείται από στελέχη με δεξιότητες και γνώσεις. Ο αγρότης-επιχειρηματίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ενότητα 10: ΜΕΤΑ - ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Α4 με θέμα τον καταναλωτισμό και τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Α4 με θέμα τον καταναλωτισμό και τον οικογενειακό προϋπολογισμό Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Α4 με θέμα τον καταναλωτισμό και τον οικογενειακό προϋπολογισμό Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1.13 ΜΠΛΕ Καταναλωτής: Η οικονοµική µονάδα που δαπανά προκειµένου να ικανοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 108/Β. Επιβλέπουσα: ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΡΒΑ

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 108/Β. Επιβλέπουσα: ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΡΒΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη των καταναλωτών της θεσσαλονίκης ως προς τις αγορές ενδυμάτων,τον βαθμό ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα 1 Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα -ΣΕΒΕΣ- για την εκδήλωση της 13 ης Απριλίου 2011 του ΤΕΕ Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Δράσεις και Προοπτική τους. 1. Άμεση ισχύς του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Marketing βιολογικών προϊόντων

Ενότητα 1: Marketing βιολογικών προϊόντων Ενότητα 1: Marketing βιολογικών προϊόντων Διάλεξη 1.3: Στρατηγικές Marketing για τα βιολογικά προϊόντα Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα Μάρω Βλαχοπούλου Εξεταστής:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΩΝΗ μ.ικε. Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο

ΘΥΩΝΗ μ.ικε. Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο ΘΥΩΝΗ μ.ικε Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Υπηρεσιών Μυστρά 117, Άνω Γλυφάδα 16561, Αθήνα Αττική Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο Τα απαραίτητα εργαλεία και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εφαρμοσμένης. Ενότητα 15.3: Πρόσωπα και Θέματα. Θεόδωρος Χατζηπαντελής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θέματα Εφαρμοσμένης. Ενότητα 15.3: Πρόσωπα και Θέματα. Θεόδωρος Χατζηπαντελής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης Ενότητα 15.3: Πρόσωπα και Θέματα Θεόδωρος Χατζηπαντελής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές

Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές Σελ 1 Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές Οι εταιρείες κεραμικής κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον οικολογικό σχεδιασμό έχοντάς τα σαν ορόσημο για μια βιώσιμη ανάπτυξη Με στόχο την αύξηση και την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Έρευνα Μάρκετινγκ ως εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Αλέξης Χατζημπίρος Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων Εθνικός εταίρος Τι είναι οι πράσινες ή οικολογικές συμβάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ευρωβαρόμετρο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Τακτικό EB 69.2) - Άνοιξη 2008 Αναλυτική σύνθεση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ευρωβαρόμετρο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Τακτικό EB 69.2) - Άνοιξη 2008 Αναλυτική σύνθεση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Ευρωβαρόμετρο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Τακτικό EB 69.2) - Άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Συνολική Αποτίμηση

2.1 Συνολική Αποτίμηση 2.1 Συνολική Αποτίμηση Το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος περιγράφεται με λεπτομέρεια στον Τόμο Ι της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης. Το πρόγραμμα, όπως όλα τα προγράμματα του Τμήματος, είναι, από θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Διαφημιστικός Προϋπολογισμός Η σχεδίαση του προγράμματος μάρκετινγκ και του προγράμματος της διαφήμισης Διαμόρφωση διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα