ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23 ΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23 ΗΣ /15-12-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 19 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2313/ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23 ΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στην τακτική συνεδρίαση του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198),στη Θεσσαλονίκη συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων από 377 έως 414 του έτους ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 Ο : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ. και ΚΕΠΟΘΕ ΑΕ με αντικείμενο τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» από το ΚΕΠΟΘΕ (ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) στην Π.Κ.Μ. (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ)». Περίληψη: Εγκρίνει: Α) Το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ: ΚΕΠΟΘΕ Α.Ε (κύριος της πράξης) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (φορέας Υλοποίησης) με αντικείμενο την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακός διαδραστικός οδηγός και εφαρμογές για την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού περιεχομένου του ΝΠΙΔ Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» από τον πρώτο (κύριο της πράξης) στην Π.Κ.Μ. (φορέας Υλοποίησης). Β) Το προτεινόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. (Αριθμ. Απόφασης 377/2011) 1

2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Ο :Αλλαγή κωδικοποίησης Φορέων Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους Περίληψη: Εγκρίνει την αλλαγή των κωδικών Φορέων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2012 (Αριθμ. Απόφασης 378/2011) ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3 Ο : Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής για το έτος 2012 Π.Ε. Πιερίας. Περίληψη: Εγκρίνει την εξουσιοδότηση για την υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής για το έτος 2012 που εκδίδονται από την Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. (Αριθμ. Απόφασης 379/2011) ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4 Ο : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 16/ απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Ημαθίας. Περίληψη: Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ αριθμ. 16/ απόφασής του με θέμα «Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε Ημαθίας». (Αριθμ. Απόφασης 380/2011) ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5 Ο : Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σωτηρίου Κεχαγιά. Περίληψη: Εγκρίνει τη δικαιολόγηση απουσιών του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σωτηρίου Κεχαγιά από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. (Αριθμ. Απόφασης 381/2011) ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6 Ο : 16 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους Περίληψη: Εγκρίνει τη 16 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους (Αριθμ. Απόφασης 382/2011) ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 o :Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης(άρθρο 179 Ν.3852/2010). (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ) Περίληψη: Δεν κατέστη δυνατή η εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αφού κανένας από τους υποψήφιους δεν συγκέντρωσε τα 2/3 του συνόλου των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. (Αριθμ. Απόφασης 383/2011) 2

3 ΘΕΜΑ 3 o :Τροποποίηση του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο άρθρο 38 «Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις). Περίληψη:Εγκρίνει την τροποποίηση του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο άρθρο 38 «Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις). (Αριθμ. Απόφασης 384/2011) ΘΕΜΑ 4 o :15 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους Περίληψη: Εγκρίνει τη 15 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους (Αριθμ. Απόφασης 385/2011) ΘΕΜΑ 5 o :Έγκριση: (Α) της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός (2 η Ενότητα) και Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης (3 η Ενότητα), (Β) της Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος , (Γ) του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2012 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Περίληψη: Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση (Αριθμ. Απόφασης 386/2011) ΘΕΜΑ 6 o :Διαβίβαση εισήγησης για έγκριση της πρότασης για την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας στην προγραμματική περίοδο » στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού ,66 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Περίληψη: Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση (Αριθμ. Απόφασης 387/2011) ΘΕΜΑ 7 o : Διαβίβαση εισήγησης για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αντικείμενο τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομής και Διαπίστευση του Εργαστηρίου Αναφοράς του Τμήματος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών και Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Διθύρων Μαλακίων» ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) ΣΤΗΝ ΠΚΜ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 3

4 Περίληψη: Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, μεταξύ: 1) Του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων / Τμήμα Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών και Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Διθύρων Μαλακίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (κύριος της πράξης) και 2) Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (φορέας Υλοποίησης) με αντικείμενο την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομής και Διαπίστευση του Εργαστηρίου Αναφοράς του Τμήματος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών και Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Διθύρων Μαλακίων» από τον πρώτο (κύριο της πράξης) στην Π.Κ.Μ. (φορέας Υλοποίησης). (Αριθμ. Απόφασης 388/2011) ΘΕΜΑ 8 o :Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους Περίληψη: Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση (Αριθμ. Απόφασης 389/2011) ΘΕΜΑ 9 o : Διαπλάτυνση οδού Ν. Μουδανιών Ποτίδαιας. Περίληψη: Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση του. (Αριθμ. Απόφασης 390/2011) ΘΕΜΑ 10 o :Τροποποίηση της υπ αρ. 210/ απόφασης Π.Σ. της Π.Κ.Μ. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ) Περίληψη: Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος. (Αριθμ. Απόφασης 391/2011) ΘΕΜΑ 11 o : Δωρεάν παραχώρηση της κυριότητας του σχολικού λεωφορείου με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 9509 στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Π.Ε. ) Δήμου Σερρών - Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Περίληψη: Εγκρίνει τη δωρεά παραχώρηση της κυριότητας του λεωφορείου ειδικών προδιαγραφών με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9509 στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Ε.Σ.Ε.Π.Ε.) Δήμου Σερρών - Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών για την μεταφορά των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο Ειδικό Σχολείο Σερρών. (Αριθμ. Απόφασης 392/2011) ΘΕΜΑ 12 o : Παραχώρηση για χρήση οχημάτων της πρώην ΠΚΜ/ΔΕΣΕ Γραφείο Σερρών, στους Δήμους Αμφίπολης, Ν. Ζίχνης & Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών, ΓΟΕΒ Πεδιάδος Σερρών και ΔΤΕ/ΠΕ Ημαθίας. Περίληψη: Εγκρίνει : Α. Την παραχώρηση για χρήση δύο (2) ετών: 4

5 1) Στο Δήμο Αμφίπολης Π.Ε Σερρών, του φορτηγού, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 2428 και του ελκυστήρα χορτοκοπτικού με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ ) Στο Δήμο Ν. Ζίχνης Π.Ε Σερρών, του διαγραμμιστικού, εργοστασίου κατασκευής FORD/HOFMAN, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 5163 και του τρακτέρ πολυμηχανήματος 3200 D (άνευ αριθμού κυκλοφορίας). 3) Στο Δήμο Βισαλτίας Π.Ε Σερρών, του διαγραμμιστικού, εργοστασίου κατασκευής G.PAPAKONSTANTINOU, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ ) Στο Γ.Ο.Ε.Β Πεδιάδος Σερρών, ένα φορτηγό, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 7165 που φέρει στο αμάξωμα υδραυλικό γερανό. Β. Την παραχώρηση για χρήση στην Δ.Τ.Ε / Π.Ε Ημαθίας, του ημιφορτηγού FORD / TRANSIT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ (Αριθμ. Απόφασης 393/2011) ΘΕΜΑ 13 o : Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε πρόταση της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση έργου στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE + Nature. (Αριθμ. Απόφασης 394/2011) ΘΕΜΑ 14 o :Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. με τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού. Περίληψη: Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος. (Αριθμ. Απόφασης 395/2011) ΘΕΜΑ 15 o :Ορισμός Εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία: ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΔΗΜΟΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΙΚΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Περίληψη: Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε. Σερρών στη Γενική Συνέλευση των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΔΗΜΟΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΙΚΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, προκειμένου να ορισθούν οι εκκαθαριστές και η έδρας της εκκαθάρισης, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Μασλαρινό. (Αριθμ. Απόφασης 396/2011) ΘΕΜΑ 16 o : Έγκριση παράτασης μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Περίληψη: Εγκρίνει την μεταφορά μαθητών που αφορά τις παραταθείσες συμβάσεις των ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε., βάσει του περσινού ημερησίου κόστους με έκπτωση 5%. (Αριθμ. Απόφασης 397/2011) 5

6 ΘΕΜΑ 17 o : Εισήγηση για την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρα Καϊμάκτσαλαν» στην Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ) και εξουσιοδότηση υπογραφής της σύμβασης. (Αριθμ. Απόφασης 398/2011) ΘΕΜΑ 18 o :Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας υπηρεσιών που στεγάζονται εκτός του διοικητηρίου της Π.Ε. Πέλλας οικονομικού έτους Περίληψη: Εγκρίνει τη θέσπιση παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών της Π.Ε Πέλλας για το έτος (Αριθμ. Απόφασης 399/2011) ΘΕΜΑ 19 o :Τροποποίηση της υπ. αριθμ.45/ απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία αφορά «Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Πέλλας». Περίληψη: Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ. αριθμ.45/ απόφασής του εξουσιοδότησης για την υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Πέλλας. (Αριθμ. Απόφασης 400/2011) ΘΕΜΑ 20 o :Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και Δήμου Πέλλας για την εκτέλεση από την Π.Ε. Πέλλας του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας στο δρόμο Μεσιανό Γιαννιτσά» προϋπολογισμού του. (Αριθμ. Απόφασης 401/2011) ΘΕΜΑ 21 o :Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και Δήμου Πέλλας για την εκτέλεση από την Π.Ε. Πέλλας του έργου: «Συντήρηση τμημάτων οδοστρώματος δρόμου Κρύας Βρύσης όρια Ν. Ημαθίας» προϋπολογισμού (Αριθμ. Απόφασης 402/2011) ΘΕΜΑ 22 o : Παράταση Διοικητικού Μισθωτηρίου Συμβολαίου για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Πολυκάστρου. Περίληψη: Εγκρίνει την παράταση του από Διοικητικού Μισθωτηρίου Συμβολαίου για την στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Πολυκάστρου επ ονόματι του Βρούκια Αθανασίου, ιδιοκτήτη του ακινήτου, για χρόνο ίσο προς τον αρχικό προβλεπόμενο ήτοι για τέσσερα(4) χρόνια από έως σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ 242/96 και με το ίδιο μηνιαίο μίσθωμα που ανέρχεται στο ποσό των 336,00ευρώ «σύμφωνα με το 6

7 τροποποιημένο (ως προς το ποσό του μισθώματος μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με το αριθ. 2/32619/ έγγραφο του Υπ. Οικονομικών) Διοικητικό μισθωτήριο συμβόλαιο στις ».Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι που αναφέρονται στο από Διοικητικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο. (Αριθμ. Απόφασης 403/2011) ΘΕΜΑ 23 o :Επανυποβολή τροποποιημένου προγράμματος έργων και εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών (Πράσινο Ταμείο) οικονομικού έτους Περίληψη: Εγκρίνει το Τροποποιημένο Πρόγραμμα Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας Κιλκίς για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών (Πράσινο Ταμείο) οικονομικού έτους (Αριθμ. Απόφασης 404/2011) ΘΕΜΑ 24 o :Επανυποβολή τροποποιημένου προγράμματος έργων και εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας για χρηματοδότηση από Δημόσιες Επενδύσεις και ΣΑΕΠ 008. Περίληψη: Εγκρίνει το Τροποποιημένο Πρόγραμμα Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας Κιλκίς για χρηματοδότηση από Δημόσιες Επενδύσεις και ΣΑΕΠ 008 οικονομικού έτους 2011 (Αριθμ. Απόφασης 405/2011) ΘΕΜΑ 25 o :Κατάργηση του ειδικού λογαριασμού Ιατρικής Αντίληψης & Ασφάλισης Ν. Κιλκίς. Περίληψη: Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στην κ. Βασιλική Γεωργιάδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και στον κ. Χρήστο Γκουντενούδη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κιλκίς, οι οποίοι θα υπογράψουν την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού «Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση Ν. Κιλκίς» που τηρείται στο πρακτορείο της Τράπεζας Ελλάδος στο Κιλκίς και την μεταφορά του χρηματικού ποσού των ,49 ευρώ στον Λογαριασμό του Δημοσίου 23/ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Αριθμ. Απόφασης 406/2011) ΘΕΜΑ 26 o :Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Περίληψη: Εγκρίνει την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους πολίτες, ύψους 1.199,00. (Αριθμ. Απόφασης 407/2011) ΘΕΜΑ 27 o :Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης συμπληρωματικών δρομολογίων του έργου μεταφορά μαθητών, έγκριση υπογραφής συμβάσεων παράτασης και συμβάσεων νέων δρομολογίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας έως και τροποποίηση δρομολογίων που εγκρίθηκε με την αρ. 321/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (αρ. 822/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Περίληψη: Εγκρίνει: A. Την κατακύρωση των τιμών που προέκυψαν κατόπιν διαπραγμάτευσης στις για τα συμπληρωματικά 7

8 δρομολόγια, που προέκυψαν ύστερα από το αρ / έγγραφο του Δήμου Κατερίνης, Β. Την κατακύρωση των τιμών που προέκυψαν κατόπιν διαπραγμάτευσης στις για νέα συμπληρωματικά δρομολόγια, που προέκυψαν ύστερα από το αρ / έγγραφο του Δήμου Κατερίνης Γ. Την κατακύρωση των τιμών που προέκυψαν κατόπιν διαπραγμάτευσης στις για νέα συμπληρωματικά δρομολόγια, που προέκυψαν ύστερα από το αρ / έγγραφο του Δήμου Δίου - Ολύμπου Δ. Την τροποποίηση του αρ νέου δρομολογίου, που εγκρίθηκε με την 321/2011 απόφασή του (αρ. 822/2011 απόφαση της Ο.Ε.), ως προς την χιλιομετρική απόσταση, την διαδρομή και συνεπώς την τιμή κατακύρωσης Ε. Την τροποποίηση του αρ νέου δρομολογίου ΛΟΚΟΒΗ ΝΗΠ.ΦΩΤΕΙΝΩΝ, που εγκρίθηκε με την αρ. 321/2011 απόφασή του (αρ. 822/2011 απόφαση της Ο.Ε.), ως προς τον ανάδοχο. (Αριθμ. Απόφασης 408/2011) ΘΕΜΑ 28 o :Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 16/ πρόσκλησης του Υπουργείου Υγείας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Αριθμ. Απόφασης 409/2011) ΘΕΜΑ 29 o :Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας του κ. Μάρκου Μπόλαρη (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ). (Αριθμ. Απόφασης 410/2011) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 30 Ο : Ψήφισμα συμπαράστασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας στους Εργαζομένους στον τηλεοπτικό σταθμόalter και στα ΜΜΕ της Κεντρικής Μακεδονίας Περίληψη :Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του παραρτήματος του τηλεοπτικού σταθμού ALTER στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή ανακοίνωση για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Συντάσσεται, επίσης, ρητά στο πλευρό των εργαζομένων στα ΜΜΕ (δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικού προσωπικού), ιδιαίτερα δε 8

9 της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας που πλήττονται καίρια από την οικονομική κρίση και τις ακολουθούμενες κυβερνητικές πολιτικές. Πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση να πληρώνουν λάθη διοικήσεων, ούτε να υφίστανται μονομερώς τις συνέπειες της κρίσης οδηγούμενοι σε εργασιακό μεσαίωνα. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα και τις συνέπειές της στην ελληνική κοινωνία. Κατόπιν τούτων, δηλώνουμε ρητά ότι στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στο παράρτημα του τηλεοπτικού σταθμού ALTER στη Θεσσαλονίκη και στα υπόλοιπα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας και καλούμε τους πολίτες να πράξουν το ίδιο. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία των εργαζομένων στο ALTER να κλιμακώσουν δημιουργικά τον αγώνα τους. Καλούμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας να στηρίξουν τον αγώνα αυτό, ο οποίος ξεφεύγει από τα στενά εργασιακά πλαίσια και αφορά την πόλη, την Περιφέρεια και την ίδια την δημοκρατικής λειτουργία στην πατρίδα μας». (Αριθμ. Απόφασης 411/2011) ΘΕΜΑ 31 Ο Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για την καταβολή των οφειλών από τα αρμόδια υπουργεία στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων, καθώς και τη συνέχισης του έργου πρόληψης που επιτελούν. Περίληψη: Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο η Πολιτεία να αθετεί τις υποχρεώσεις της, ιδιαίτερα δε προς φορείς όπως τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων που επιτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για τη νεολαία και την κοινωνία. Με δεδομένα: α) Ότι οι συνολικές οφειλές του Υπουργείου Εσωτερικών προς τα Κέντρα Πρόληψης ανέρχονται στα 13 εκατ. ευρώ για τα έτη 2009, 2010 και 2011 β) Ότι το έργο πρόληψης κατά των εξαρτήσεων στα σχολεία και στις τοπικές κοινωνίες πρέπει να συνεχιστεί πάση θυσία για προφανείς κοινωνικούς λόγους Ζητούμε από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας την άμεση καταβολή των χρεών προς τα Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν στην Περιφέρεια και προς όλα τα Κέντρα Πρόληψης της Χώρας καθώς και τη μη περικοπή των προϋπολογισμών τους για το 2012, οι οποίοι προκύπτουν μέσα από λεπτομερείς προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συνομολογηθεί αφενός μεταξύ των εμπλεκομένων Υπουργείων, του ΟΚΑΝΑ, της ΚΕΔΕ και της 9

10 ΕΕΤΑΑ, αφετέρου μεταξύ του ΟΚΑΝΑ και κάθε Κέντρου Πρόληψης ξεχωριστά. Επίσης, ζητούμε να μην γίνουν απολύσεις προσωπικού που θα καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση του έργου. (Αριθμ. Απόφασης 412/2011) ΘΕΜΑ 32 Ο Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για διώξεις στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη. Περίληψη: Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας θεωρεί ότι η παρέλαση της 28 ης Οκτωβρίου 2011 εξελίχθηκε σε μεγάλη ειρηνική διαδήλωση του λαού της Θεσσαλονίκης κατά της μνημονιακής πολιτικής της κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να συλλαμβάνονται πολίτες που διαμαρτύρονται ειρηνικά και διεκδικούν τα αιτήματά τους. Πολύ δε περισσότερο, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό σε ένα κράτος δικαίου να συλλαμβάνονται εκ των υστέρων πολίτες, όταν κατά τη διάρκεια των γεγονότων δεν υπήρξε καμία επ αυτοφώρω σύλληψη. Κατόπιν τούτων, δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε διώξεις διαδηλωτών που διαδήλωσαν ειρηνικά την αντίθεσή τους στην μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 28 ης Οκτωβρίου». (Αριθμ. Απόφασης 413/2011) ΘΕΜΑ 33 Ο Ψήφισμα συμπαράστασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας στους εργαζομένους της Ελληνικής Χαλυβουργίας. Περίληψη: Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τη συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στην Ελληνική Χαλυβουργία. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες για κάθε επιχείρηση στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, όμως θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αποδεχθούμε ότι οι εργαζόμενοι θα γίνουν τα θύματα της οικονομικής κρίσης, ότι θα την πληρώσει ο λαός. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό επιχειρηματίες να εκμεταλλεύονται την κατάσταση σε βάρος των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών, την ώρα που αυξάνουν την παραγωγή τους. Μόνο με ενότητα θα καταφέρει η κοινωνία να ανταπεξέλθει στις πρωτόγνωρες συνθήκες». (Αριθμ. Απόφασης 414/2011) 10

11 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΗΔΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Οι αποφάσεις του Π.Σ.Κ.Μ. έχουν αναρτηθεί στο site της Π.Κ.Μ. 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ΗΣ /08-03-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ΗΣ /08-03-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /23-06-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /23-06-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 30/04/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 167002(1240) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /12-07-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /12-07-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 16 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Έδεσσα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω7ΛΡ-37Τ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω7ΛΡ-37Τ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 3016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 22.04.2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Διακήρυξης 3/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002918700 2015-07-17

15PROC002918700 2015-07-17 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 13-7 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 84448/2625 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Πτολεμαίων 1 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 41752 / 14-07 - 2014 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Π4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2011 3 Έκθεση Μελέτης ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Μελέτη για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 ΜΟΝΑΔΑ Δ ---- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα