Η συμβολή της ΑεξΑΕ στην Δ.Ε. της Νησιωτικότητας: Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής στις Κυκλάδες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή της ΑεξΑΕ στην Δ.Ε. της Νησιωτικότητας: Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής στις Κυκλάδες"

Transcript

1 Η συμβολή της ΑεξΑΕ στην Δ.Ε. της Νησιωτικότητας: Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής στις Κυκλάδες Ανδρέας Τσεπαπαδάκης 1, Σπύρος Παπαδάκης 2, Μιχαήλ Τσεπαπαδάκης 3 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Κυκλάδων 2 Δρ., Καθηγητής πληροφορικής, Διδάκτορας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 3 Προπτυχιακός φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης τμήματος ΗΜΜΗΥ Περίληψη Η Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες νησιωτικές χώρες του κόσμου. Σε αυτές τις απομονωμένες νησιωτικές περιοχές ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτό της μετακίνησης του πληθυσμού. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν µια σειρά από προβλήματα, όπως δυσκολίες στελέχωσης, ελλείψεις στις υποδομές (κτηριακές, τηλεπικοινωνιακές κλπ) και μικρό αριθμό μαθητών. Στην εργασία αυτή εξετάζεται το πρόβλημα επιμόρφωσης των καθηγητών πληροφορικής της νησιωτικότητας με την αξιοποίηση της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ). Στην έρευνα συμμετείχαν καθηγητές πληροφορικής από 12 νησιά των Κυκλάδων κυρίως νεοδιόριστοι ή με μικρή σε χρόνο διδακτική εμπειρία στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης τους χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τόσο σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η μέθοδος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής αλλά και των άλλων ειδικοτήτων. Λέξεις κλειδιά: νησιωτικότητα, επιμόρφωση, καθηγητές πληροφορικής ΑεξΑΕ,, LAMS. Abstract Greece is one of the biggest countries where it territory have a great number of islands. Α country in which there are isolated areas in the islands with transportation problems for the population and employees. Schools of Secondary education in these areas face a series of problems, such as problems of manning (teachers, secretaries, etc), luck of structure (buildings, telecommunication etc) and small number of students. This case study working them which will grow in this shortage refer to research the problems of insularity and the instruction of professors learning by distance. In this training program participated ICT teachers from 12 islands of Cyclades, principal new appointments or with little experience in

2 teaching in area of secondary education. The instruction will use tools which will permit synchronous and asynchronous teaching and communicate modes. The result of our study show that distance education based on Learning Management Systems like LAMS can be a reliable alternative solution to train these ICT teachers and other specialists. Key words: insularity, distance learning, teachers training, ICT teachers, LAMS. 1. Εισαγωγή Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ξεκίνησε στα τέλη του 19 ου αιώνα για να εξυπηρετήσει κοινωνικές, γεωγραφικές και οικονομικές ανάγκες. Αρκετές μελέτες περιπτώσεις αξιολόγησης της λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε άλλες χώρες αλλά και στην Ελλάδα την προτείνουν ως λύση στα προβλήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Μαυροειδής & Τυπάς, 2001). Ο όρος νησιωτικότητα χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία (στα Αγγλικά ο όρος αποδίδεται ως insularity) για να περιγράψει με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο τα ιδιαίτερα φυσικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου, που προσδιορίζονται από το μόνιμο φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας. (Ακαδημία Αθηνών, 2003). Η μελέτη αυτή στοχεύει να εξετάσει την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών που έχει ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός εστιάζοντας στον καθηγητή της πληροφορικής ανάγκες και είναι δύσκολο να καλυφτούν ειδικά στις νησιωτικές περιοχές δια ζώσης λόγω της νησιωτικότητας με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μελετά στον χώρο, στον χρόνο και με τον ρυθμό που επιθυμεί, του επιτρέπει να χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, να υποστηρίζεται, να καθοδηγείται και να εμψυχώνεται από τον εκπαιδευτή του, να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και τα μέσα ενημέρωσης τόσο για την μελέτη του όσο και για την επικοινωνία του με τον εκπαιδευτή. Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα προβλήματα της νησιωτικότητας ως προς το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής και οι λύσεις που μελετήθηκαν μέσα από ένα πείραμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής που έγινε το Σχ. Έτ στις Κυκλάδες. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση προβλημάτων της νησιωτικότητας στην Δ.Ε και η αξιοποίηση της ΑεξΑΕ στην επιμόρφωση καθηγητών η οποία αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα της νησιωτικότητας. Οι στόχοι της έρευνας ήταν η: 110

3 1. Διαπίστωση, καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων της νησιωτικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 2. Διερεύνηση των δυνατοτήτων συμβολής της ΑεξΑΕ στην λύση των προβλημάτων της νησιωτικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία επιμόρφωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Διατύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών των καθηγητών των νησιών όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται και η διερεύνηση του βαθμού κάλυψης των αναγκών αυτών με εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Ειδικότερα, σχετικά με την εφαρμογή της ΑεξΑΕ τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 1. Μπορεί η ΑεξΑΕ και τα υπάρχοντα εργαλεία να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επιμόρφωση στους καθηγητές των νησιωτικών δυσπρόσιτων σχολείων της Ελλάδος; 2. Είναι η ΑεξΑΕ εξίσου αποτελεσματική με τη διαζώσης επιμόρφωση; 3. Ποια λειτουργικά και εκπαιδευτικά κενά της νησιωτικότητας μπορεί να καλύψει η ΑεξΑΕ ; 4. Ποιες είναι οι προτάσεις - απόψεις των καθηγητών για τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης σε νησιά με τη συμβολή της ΑεξΑΕ; Η νησιωτικότητα και η δυσπροσιτότητα αρκετών νησιών ήταν μια πρόκληση για μελέτη των δυνατοτήτων και της σχέσης των ΤΠΕ με την ΑεξΑΕ. Για την διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σεμινάριο επιμορφωτικό στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ Λυκείου τεχνολογικής κατεύθυνσης κύκλου 2. Για το συγκεκριμένο μάθημα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον επιμόρφωσης τόσο από τους εκπαιδευτικούς που ήδη το διδάσκουν όσο και από τους νεοδιόριστους στους οποίους δεν έχει γίνει εισαγωγική επιμόρφωση λόγω πολλών νέων διορισμών και οι οποίοι δεν διαθέτουν καμία εμπειρία ή διαθέτουν μικρή έως ελάχιστη. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προσφέρουν στοιχεία για την επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων της νησιωτικότητας για την επιμόρφωση καθηγητών σε δυσπρόσιτα νησιά με αξιοποίηση της ΑεξΑΕ. Στη συνέχεια της εργασίας εξετάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας και ολοκληρώνουμε με τα συμπεράσματα και τα μελλοντικά μας σχέδια. 2. Θεωρητικό Πλαίσιο Ένας μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών Πληροφορικής έχει ανάγκη από διδακτική μέθοδο και τρόπο διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των διδακτικών στόχων των μαθημάτων (Γρηγοριάδου κ.α., 2004). Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους νεοδιόριστους που 111

4 έχουν μηδενική ή ελάχιστη διδακτική εμπειρία σε τάξη ή εργαστήριο πληροφορικής. Ο κλάδος των ΠΕ19 & ΠΕ20 είναι από τους νεότερους στην Ελληνική εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς αυτού του κλάδου, τα πρώτα χρόνια που η πληροφορική συμπεριλήφθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν είχαν πτυχίο πληροφορικής αλλά πτυχίο θετικών κυρίως κατευθύνσεων. Ακόμη και οι διαφορετικές κατευθύνσεις των πτυχίων - διπλωμάτων, σε ένα σύνολο τμημάτων Πληροφορικής, δημιουργούν διαφορετικά επίπεδα αναγκών στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (Παπαδάκης, Αθανασόπουλος & Χριστακούδης, 2005). Η βελτίωση και ανέλιξη του εκπαιδευτικού Πληροφορικής μπορεί να προέλθει μέσα από την ενεργή συμμετοχή του σε μία ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης και αυτόεπιμόρφωσης, η οποία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη λύση του προβλήματος της δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (Παπαδάκης, Αθανασόπουλος & Χριστακούδης, 2005). Πέρα όμως από τον ενημερωτικό και ανανεωτικό χαρακτήρα τους τα βραχύχρονα σεμινάρια επιμόρφωσης πρέπει κυρίως να εστιάζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίζονται οι διαδικασίες της «συνέχειας αλληλεπίδρασης», που συνθέτουν ένα νέο τρόπο προσέγγισης του προβλήματος. Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι πρέπει να ωθούμε τον εκπαιδευτικό στο να προβληματίζεται συνεχώς. Αν κάθε εκπαιδευτικός μπορούσε στη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και κυρίως στο επίπεδο της σχέσης δασκάλου μαθητή, να αμφισβητήσει και να ξανααμφισβητήσει τη στάση του, θα κέρδιζε σίγουρα πολλά, και η «τέχνη» του δε θα μπορούσε παρά να εμπλουτιστεί. (Μαυροειδής & Τυράς, 2001). Οι νέες τεχνολογίες, με ότι εννοούμε κάθε εποχή με τον όρο αυτό, έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, όσο και στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού (Λιοναράκης, ). Στην αρχή εκμεταλλευτήκαμε την εφεύρεση του ραδιοφώνου και ξεκίνησαν προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης μέσω αυτού. Αργότερα, την σκυτάλη παρέλαβαν η τηλεόραση και το βίντεο. Σήμερα, τα μέσα αυτά (δεύτερη γενιά εξ αποστάσεως εκπαίδευση) χρησιμοποιούνται ακόμα σε μεγάλο βαθμό επειδή τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες είναι ευρέως διαδεδομένα, φθηνά και προσβάσιμα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί σύμφωνα με τον Keegan (2001) μορφή εκπαίδευσης. Είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από : 1. Την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο στην διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 2. Την επίδραση του εκπαιδευτικού οργανισμού τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην προετοιμασία του διδακτικού υλικού και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. 112

5 3. Τη χρήση τεχνικών μέσων (έντυπου, οπτικοακουστικού υλικού, ηλεκτρονικού υπολογιστή) που συνδέουν τον διδάσκοντα με τον διδασκόμενο και μεταφέρουν το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. 4. Τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ώστε οι διδασκόμενοι να μπορούν να επωφελούνται ακόμα και από τον άμεσο διάλογο 5. Την απουσία, σε σχεδόν μόνιμη βάση, της λειτουργίας της μαθησιακής ομάδας καθ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επειδή παρέχει στον σπουδαστή την δυνατότητα επιλογής του τόπου, χρόνου και ρυθμού των σπουδών γίνεται ουσιώδες εργαλείο για την πρακτική εφαρμογή της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Στο σύγχρονο μοντέλο ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με την βοήθεια της τεχνολογίας, συνήθως μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονικών τάξεων. Στο ασύγχρονο μοντέλο οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν μόνοι τους το χρόνο και το χώρο που θα συλλέξουν το εκπαιδευτικό τους υλικό και θα επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον εκπαιδευτή και τους συμφοιτητές τους (Καρούλης, 2007). Ο Clark (1983) ισχυρίζεται ότι τα εκπαιδευτικά μέσα είναι εξαιρετικά για να αποθηκεύουν μηνύματα και να τα παραδίδουν οπουδήποτε, όμως δεν είναι υπεύθυνα για το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Η μάθηση δεν συντελείται επειδή χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο μέσο. Το περιεχόμενο, η μέθοδος που εφαρμόζεται και η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή εμπειρία είναι τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν τη μάθηση. Αυτό που υποστηρίζει ο Clark στο παραπάνω αλλά και σε μεταγενέστερα άρθρα του (Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek, 2003) είναι πως το μέσο και η τεχνολογία δεν έχουν κάποια άμεση επίδραση στο αποτέλεσμα, το οποίο εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκπαιδευτές προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έρχονται συχνά αντιμέτωποι με μια αντίφαση. Οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ότι προτιμούν την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση και βρίσκουν πολύ χρήσιμες τις άτυπες συζητήσεις που γίνονται πριν, μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Παράλληλα όμως, όλο και περισσότερο, απαιτούν να μπορούν να εκπαιδεύονται από απόσταση. Θέλουν να μπορούν να συμπληρώνουν, ακόμη και να αντικαθιστούν τις «κλασσικές» εκπαιδευτικές εμπειρίες με εμπειρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Simonson et al., 2003). 3. Η Νησιωτικότητα και τα προβλήματα στη Δ.Ε. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, που προκύπτουν ως συνδυασμός των φυσικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων της, είναι τα εξής (Ακαδημία Αθηνών, 2003 και EC, 2003) είναι: 1. Η σχετική απομόνωση και η αίσθηση της μοναδικότητας. 113

6 2. Η ατελής πρόσβαση στις αγορές και στις δημόσιες υπηρεσίες και τα προβλήματα στις μεταφορές. 3. Η μικρή σχετικά κλίμακα και η εξαιρετικά ευρεία διαφοροποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 4. Η ιδιότητα του ως δεξαμενής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η ιδιόμορφη αντίληψη και συμπεριφορά του πληθυσμού σε σχέση με το χώρο, το χρόνο και τις κοινωνικές σχέσεις και η ιδιότυπη δυναμική και περιπλοκότητα των σχέσεων του νησιωτικού πληθυσμού με τη θάλασσα. 5. Η σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα των παραγωγικών πόρων. 6. Οι εξαιρετικά μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών. 7. Τα δημογραφικά προβλήματα στα μικρά νησιά. Στην Ελλάδα επομένως υπάρχουν μεγάλες και αρκετές νησιωτικές περιοχές (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο κλπ) μεγάλα τους μέρη ή και ολόκληρες οι περιοχές είναι απομονωμένες, με τεράστιες δυσκολίες πρόσβασης και με έντονα προβλήματα συγκοινωνίας όλη σχεδόν την περίοδο του έτους και ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Η Περιφέρεια της χώρας με τον μεγαλύτερο αριθμό νησιωτικών εδαφών είναι το Νότιο Αιγαίο (με νησιωτικά εδάφη, που καλύπτουν το 34,4% του συνολικού αριθμού των νησιωτικών εδαφών της χώρας στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου). Ως βασικό χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας μπορεί να αναφερθεί ότι «η νησιωτικότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας και εντείνεται αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος του νησιού και ανάλογα με την απόστασή του από τις ακτές» (Hache, 1998). Τα σχολεία αυτών των περιοχών κάθε σχολικό έτος αντιμετωπίζουν προβλήματα ελλιπούς ή καθυστερημένης στελέχωσης από διάφορες ειδικότητες, με αποτέλεσμα εκτός από την απώλεια ωρών διδασκαλίας, να μη διδάσκονται και μαθήματα που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επιπλέον παρατηρείται μερική έλλειψη πραγματοποίησης κάθε είδους σχολικών δραστηριοτήτων που τις περισσότερες φορές οφείλεται στη συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού. Αρκετά σχολεία αναστέλλουν τη δραστηριότητα τους ή και πολλές φορές κλείνουν λόγω ανυπαρξίας ή φυγής των μαθητών. Οι καθηγητές που τοποθετούνται τις περισσότερες φορές σε αυτά τα νησιά είναι νεοδιόριστοι με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία σε διδασκαλία και η ανάγκη άμεσης επιμόρφωσης στα αντικείμενα διδασκαλίας (παιδαγωγικής και διδακτικής) είναι επιτακτική. Τα προβλήματα της νησιωτικότητας παρεμβαίνουν και επιτείνουν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχοντας δεδομένα τα προβλήματα της νησιωτικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τέθηκε ο προβληματισμός, κατά πόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρόσφορη και αποτελεσματική λύση τους. Θα μπορούσε δηλαδή η ΑεξΑΕ να προσφέρει στο σημερινό μαθητή τη δυνατότητα 114

7 πρόσβασης σε ισότιμη μάθηση μέσω της επαρκούς επιμόρφωσης των καθηγητών, ώστε να μπορούν να καλύψουν τα κενά τους, θα μπορούσε να καλύψει τα ενδιαφέροντα των μαθητών παρέχοντας τους ίσες ευκαιρίες μόρφωσης με τους μαθητές των αστικών κέντρων. 4. Μεθοδολογία Στο πλαίσιο αυτό, για τις ανάγκες της έρευνας, επιλέχθηκε ως πληθυσμός της έρευνας οι καθηγητές πληροφορικής από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μικρά νησιά των Κυκλάδων, απομονωμένα και με μεγάλα προβλήματα μετακίνησης. Οι καθηγητές συμμετείχαν μέσω πρόσκλησης που έγινε προς όλα τα σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής. Η διδακτική εμπειρία και η γνώση των παιδαγωγικών μεθόδων και διδακτικής της πληροφορικής είναι από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. α/α Πίνακας 1: Οι Θεματικές Ενότητες του σεμιναρίου Κείμενο 1 Δομές Ακολουθίας και Επιλογής (Απλή και Σύνθετη) 2 Δομή Επιλογής Πολλαπλή και Εμφωλευμένη 3 Δομή Επανάληψης, η μορφή ΟΣΟ.ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ 4 Δομή Επανάληψης οι μορφές ΓΙΑ ΜΕΧΡΙ, ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ 5 Πίνακες (Μονής και Διπλής Διάστασης), Αλγόριθμοι με Πίνακες 6 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης και Αναζήτησης 7 Υποπρογράμματα και το υποπρόγραμμα η Συνάρτηση 8 Υποπρόγραμμα η Διαδικασία Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι θεματικές ενότητες ενώ η δομή του σεμιναρίου περιλάμβανε τα εξής : 1) Οργάνωση σε οκτώ (8) ΘΕ (Πίνακας 1) που καλύπτουν το περιεχόμενο εκπαίδευσης σε μαθήματα όπου υπάρχει μεγάλο διδακτικό έλλειμμα στις ενότητες σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων. 2) Η κάθε ΘΕ διαρκεί μια εβδομάδα σε χρόνος μελέτης, συζήτησης και ετοιμασίας παράδοσης της δραστηριότητας - εργασίας της ΘΕ. 3) Δυο (2) Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις (Ο.Σ.Τ.) μέσω εργαλείων (του DIM DIM) μια στην αρχή του σεμιναρίου και μία στο τέλος του σεμιναρίου. Το δείγμα μας αποτελείτο από 17 καθηγητές πληροφορικής (κυρίως νεοδιόριστοι) από 12 νησιά των Κυκλάδων: την Κέα, Άνδρο, Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, 115

8 Νάξο, Σχοινούσα, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο και Ανάφη. Από αυτές τις συμμετοχές12 ήταν Άνδρες (71%) και 5 Γυναίκες (29%). οι 15 μόνιμοι και οι 2 ωρομίσθιοι. Το 65% του δείγματος δεν διέθετε καμία διδακτική εμπειρία (από αυτούς το 12% ήταν ωρομίσθιοι) και το 35% διέθετε εμπειρία μικρότερη των πέντε ετών. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα 2/3 του δείγματος ήταν με μηδενική εμπειρία. Οι 12 συμμετέχοντες δίδασκαν το μάθημα ΑΕΠΠ ενώ από τους υπόλοιπους 5 οι 2 δίδασκαν σε ΕΠΑΛ και οι 3 σε Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις (οι τελευταίοι, που στο σύνολό τους ήταν νεοδιόριστοι, πρόκειται να διδάξουν το μάθημα την νέα σχολική χρονιά ). Τα σχολεία που διδάσκουν οι καθηγητές αυτοί είναι 2 ΕΠΑΛ, 2 Γυμνάσια, 10 Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις που διδάσκεται η ΑΕΠΠ, 2 Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις που δεν διδάσκεται η ΑΕΠΠ και 1 νεοδιόριστος με άδεια ανατροφής τέκνου τοποθετημένος στην Ανάφη. Για να διερευνήσουμε εάν το πρόγραμμα ανταποκρινόταν στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έγινε ανάλυση των απαντήσεων σε ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι επιμορφούμενοι στο τέλος του προγράμματος. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα σχόλια που κατέθεσαν στην τελευταία ΟΣΤ στο τέλος του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι, όταν κλήθηκαν να αναφερθούν στα προβλήματα που είχαν. 5. Αποτελέσματα - Συζήτηση Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται με βάση τους 4 άξονες της έρευνας: α) Νησιωτικότητα και Εκπαιδευτική Διαδικασία, β) ΑεξΑΕ και Επιμόρφωση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, γ) Πώς αντιλαμβάνονται οι καθηγητές τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στην ΑεξΑΕ και δ) Διαπίστωση της κάλυψης ή όχι των εκπαιδευτικών αναγκών στην επιμόρφωση εξ αποστάσεως. Από τις παρατηρήσεις του επιμορφωτή και τα σχόλια των επιμορφωμένων διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία έμεινε ευχαριστημένη από την ποιότητα της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που παρασχέθηκε. Τα προβλήματα που αναδείχθηκαν και από τις απαντήσεις και από τα σχόλια ήταν κυρίως τριών ειδών: Ο χρόνος διάρκειας του σεμιναρίου επιμόρφωσης εξ αποστάσεως, ελάχιστα τεχνικά ζητήματα, και ζητήματα υποστήριξης του εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους. Αναλυτικότερα, δεκατρείς (13) (76,5%) από τους δεκαεπτά (17) που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, απάντησαν ως εξής : 13 επιμορφούμενοι ανέφεραν απλώς ότι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από ελάχιστα τεχνικά προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίστηκαν κυρίως στην αρχή του προγράμματος 116

9 13 επιμορφούμενοι δήλωσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι θα επιθυμούσαν περισσότερο χρόνο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή. 13 επεσήμαναν ότι το εκπαιδευτικό υλικό ήταν παραπολύ καλό και ολοκληρωμένο 13 επεσήμαναν την πολύ καλή υποστήριξη και επικοινωνία με τον εκπαιδευτή 13 επεσήμαναν ότι οι 3 έκτακτες συνεδρίες ΟΣΤ που έγιναν σε θέματα διδακτικής, αξιολόγησης μαθητή, τρόπου και διαδικασίας βαθμολόγησης γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων στο συγκεκριμένο μάθημα της ΑΕΠΠ ήταν πολύ καλές από πλευράς γνώσεων και εμπειρίας του εκπαιδευτή μην αφήνοντας κανένα κενό σε οποιαδήποτε ερώτηση τέθηκε Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, δεν υπήρξε κανένα αρνητικό σχόλιο για την ποιότητά του και την πληρότητα του. Η μοναδική παρατήρηση που έγινε από λίγους επιμορφούμενους ήταν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στο να παρουσιάσουν μια διδακτική ενότητα τηρώντας το σχέδιο μαθήματος στα χρονικά πλαίσια που είχαν τεθεί.. Αυτές οι δυσκολίες βέβαια δικαιολογούνται από την απειρία τους. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες ζήτησαν να υπάρχει πιο συγκεκριμένος στόχος και όχι τόσο γενικός που υπήρχε στις εβδομαδιαίες δραστηριότητες Επιπλέον επισημάνθηκε ότι θα ήταν θετικό να υπήρχαν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές για την τελική εργασία (όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι καθηγητές είχαν δυο επιλογές στη διάθεσή τους). Μια τελευταία παρατήρηση που έγινε ήταν ότι ο χρόνος διάρκειας του σεμιναρίου ήταν σχετικά μικρός. 5.1 Προβλήματα της Νησιωτικότητας Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των επιμορφούμενων το πρόβλημα της νησιωτικότητας εντοπίζεται κυρίως στις συγκοινωνίες βαθμολογώντας με τον υψηλότερο βαθμό της κλίμακας 10 έως 1, ακολουθούν σε έλλειψη οι επικοινωνίες και η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω συνεδρίων ημερίδων. Τέλος, πιστεύουν ότι το Internet είναι ένας τρόπος που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της ιδιαιτερότητας της νησιωτικότητας. 5.2 ΑεξΑΕ και Επιμόρφωση Οι απαντήσεις των επιμορφούμενων για την ΑεξΑΕ και την επιμόρφωση είναι θετικές (πίνακας 2) θεωρώντας την μια αποτελεσματική μέθοδο. Αποδεικνύεται μάλιστα μονόδρομος για μια ποιοτική επιμόρφωση σε νησιωτικά συμπλέγματα που οι συγκοινωνίες, οι αποστάσεις και ο καιρός δεν επιτρέπουν κανένα αξιόπιστο προγραμματισμό. Τέλος οι 3 σημαντικότεροι λόγοι συμμετοχής σε ένα σεμινάριο ΑεξΑΕ αποτελούν τα τεχνικά μέσα, ο εκπαιδευτής και η αμφίδρομη επικοινωνία. Πίνακας 2 : Ερωτηματολόγιο με απαντήσεις 117

10 Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως δυνατότητα επιμόρφωσης και συμβουλευτικής μπορεί να καλύψει τις ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ εκπαιδευτικές σας ανάγκες; Δεν ξέρω 0 0,0 Καθόλου 0 0,0 Λίγο 2 15,4 Πολύ 9 69,2 Παραπολύ 2 15,4 Ποιοι 3 σημαντικοί παράγοντες ενισχύουν την απόφαση συμμετοχής σας σε σεμινάριο εξ αποστάσεως θετικά ; Απόσταση από εκπαιδευτή 4 30,8 Ποιος είναι ο εκπαιδευτής 10 76,9 Τα τεχνικά μέσα (εκπαιδευτικό υλικό κ.α.) 12 92,3 Η Αμφίδρομη επικοινωνία 6 46,2 Απουσία ομάδας-τάξης 5 38,5 Θεωρείτε ότι η «Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως» ως εκπαιδευτική διαδικασία (βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας σας από την παρακολούθηση μαθημάτων) είναι μια αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας; Δεν έχω γνώση 0 0,0 Όχι 0 0,0 Μάλλον-Όχι 1 7,7 Μάλλον-Ναι 6 46,2 Ναι 6 46,2 Θεωρείτε ότι η «Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως» ως εκπαιδευτική διαδικασία (βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας σας από την παρακολούθηση των μαθημάτων) είναι εξίσου αποτελεσματική σε σχέση με την κλασική μέθοδο διδασκαλίας Δεν ξέρω 0 0 Όχι 1 8 Μάλλον-Όχι 1 8 Μάλλον-Ναι 6 46 Ναι Πως αντιλαμβάνονται οι καθηγητές τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στην ΑεξΑΕ Στις απαντήσεις των επιμορφούμενων παρατηρούμε ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων είναι μια βασική συνιστώσα στην επιμόρφωση τους, αλλά και η ευελιξία, η εμπειρία, τα κοινά προβλήματα αναδεικνύονται επίσης σε σημαντικές συνιστώσες. Επιπλέον επιβεβαιώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το εκπαιδευτικό υλικό και η συχνή επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη). 5.4 Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών Οι παραπάνω απαντήσεις των επιμορφούμενων δίνουν σημαντικές ενδείξεις ότι η επιμορφωτική διαδικασία εξ αποστάσεως κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 118

11 καθηγητών ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν σαν νεοδιόριστοι αξιόπιστα ένα μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι η αλληλεπίδραση με τους άλλους εκπαιδευτικούς και με τον εκπαιδευτή είχε την θετικότερη απήχηση, η ευελιξία που παρουσιάζει στην επιμόρφωση η ΑεξΑΕ, οι νέες εμπειρίες και τα κοινά προβλήματα αντιμετώπισης ήταν συνιστώσες που επισημάνθηκαν θετικά. Επίσης οι σχολιασμοί από τον εκπαιδευτή (σχολιασμοί δραστηριοτήτων, chat, forum κλπ) αξιολογούνται από πολύ καλοί έως άριστοι. Η συχνότητα χρήσης της πλατφόρμας εργασίας ήταν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα με αυξητικές τάσεις Αυτά όμως που κέντρισαν το ενδιαφέρον ιδιαίτερα στους εκπαιδευομένους ήταν οι διαζώσης συνεδρίες και η παρακολούθηση του chat σε offline κατάσταση όποτε είχαν χρόνο να το κάνουν σε περίπτωση που δεν είχαν συμμετάσχει στην online συνεδρία. Τέλος οι επιμορφούμενοι καθηγητές σε ποσοστό 77% θεωρούν ότι βελτιώθηκε ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος παρακολουθώντας το σεμινάριο με ΑεξΑΕ. Ξεκινώντας την έρευνα μας κάναμε την υπόθεση ότι η επιμόρφωση εξ αποστάσεως σε νησιωτικά συμπλέγματα βελτιώνει το μαθησιακό αποτέλεσμα των μαθητών μέσα από την επιμόρφωση των καθηγητών σε σχέση με την «κλασσική» μέθοδο η οποία είναι απαγορευτική στην περίπτωση των νησιών. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όπως διαφάνηκε από μια αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλά και στην ερευνητική βιβλιογραφία, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ΑεξΑΕ είναι εξίσου αποτελεσματική με την κλασική επιμόρφωση. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η παρούσα έρευνα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί και η άποψη των Larreamendy-Joerns & Leinhardt (2006) οι οποίοι προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει παγίδα για το μέλλον της επιμόρφωσης εξ αποστάσεως (τηλεμαθήματα) καταδικάζοντάς την στην μετριότητα, ως μια δεύτερη επιλογή, ενώ ο στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος έτσι ώστε το ερώτημα να μετατραπεί σε: τι είναι καλύτερο για κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη φύση των περιστάσεων και της νησιωτικότητας που αντιμετωπίζουμε. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που η έρευνα μας ανέδειξε και το οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από το περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε στην επιμόρφωση ήταν οι συγκοινωνίες που στην νησιωτικότητα παρουσιάζουν προβλήματα. Συγκεκριμένα οι παράγοντες που υπεισέρχονται είναι αστάθμητοι, μη αντιμετωπίσιμοι (καιρικές συνθήκες, ο χρόνος και διάρκεια δρομολογίων), ευμετάβλητοι και αλληλοεπηρεαζόμενοι με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να προγραμματιστεί ή να οργανωθεί μια παραδοσιακού τύπου δια ζώσης επιμόρφωση. Αντίθετα, στην περίπτωση της επιμόρφωσης από απόσταση αυτοί οι περιορισμοί και τα προβλήματα δεν υφίστανται. Γι αυτό και οι απαντήσεις των επιμορφούμενων σχετικά με την ΑεξΑΕ είναι θετικές θεωρώντας την μονόδρομο για την νησιωτικότητα. Οι συγκοινωνίες, οι καιρικές συνθήκες, ο χρόνος μετάβασης δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Η έρευνα μας ανέδειξε ότι τα τεχνικά μέσα έγιναν το 119

12 μέσω επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης επαρκούν σύμφωνα με τις απόψεις επιμορφούμενων που με την ιδιότητα του καθηγητή πληροφορικής μπορούσαν να αξιολογήσουν καλύτερα την προσφορά αυτών των τεχνικών μέσων στο επιμορφωτικό σεμινάριο. Η αποδοχή εκ μέρους των επιμορφούμενων των τεχνικών μέσων καταδεικνύεται και από τη συνεπή και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό συμμετοχή στο chat, forum και ΟΣΤ (τα τεχνικά μέσα ήταν κυρίαρχα) καθώς και η σημαντικότητα της αμφίδρομης δυνατότητας επικοινωνίας Ένα άλλο βασικό κίνητρο συμμετοχής ήταν ότι οι εκπαιδευόμενοι γνώριζαν ότι ο εκπαιδευτής είχε πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, 10ετη ενασχόληση στο αντίστοιχο μάθημα σε Πειραματικό Λύκειο και αντίστοιχη εμπειρία βαθμολογητή στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι επιπλέον ήταν συντονιστής του μαθήματος για 4 συνεχή έτη στήνοντας ουσιαστικά την αξιολόγηση σε βαθμολογικό κέντρο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε ότι από τις απαντήσεις των επιμορφούμενων επιβεβαιώνεται ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων αποτέλεσε μια βασική συνιστώσα στην επιμόρφωση. Σημαντικές επίσης συνιστώσες αποτελούν η ευελιξία, η εμπειρία, και τα κοινά προβλήματα. Η αλληλεπίδραση επιβεβαιώνεται και από την συχνή μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη) που οι επιμορφούμενοι επιδιώκουν επιμόνως. Αυτή η συχνή επικοινωνία έχει επίκεντρο το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναδεικνύεται το κυρίαρχο στοιχείο αλληλεπίδρασης, με ερωτήματα αλλά και προτάσεις σε μια προσπάθεια ο καθηγητής πληροφορικής να διαμορφώνει ακόμη και το τι θα ήθελε να μάθει. Η επιμορφωτική διαδικασία εξ αποστάσεως κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής των νησιών για να αντιμετωπίσουν σαν νεοδιόριστοι αξιόπιστα ένα μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι η αλληλεπίδραση με άλλους εκπαιδευτικούς και με τον εκπαιδευτή είχε την θετικότερη απήχηση ευελιξία που παρουσιάζει στην επιμόρφωση η ΑεξΑΕ, οι νέες εμπειρίες και τα κοινά προβλήματα αντιμετώπισης ήταν συνιστώσες που επισημάνθηκαν θετικά. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι παρουσίες στο Chat ήταν από τις αγαπημένες συμμετοχές των επιμορφούμενων διότι εκτός των αποριών που έθεταν είχαν επιπλέον την δυνατότητα να διατυπώνουν και δικές τους προτάσεις - θέσεις με τις οποίες διαμόρφωναν δικά τους αντικείμενα μάθησης σημαντικά για αυτούς. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ανέδειξε διάφορες διαστάσεις στις θεματικές ενότητες και έτσι όλοι σε διάφορο βαθμό ο καθένας - ακόμη και ο εκπαιδευτής επωφελήθηκαν από αυτόν τον τρόπο μάθησης που ήταν για όλους πρωτόγνωρος. Μία δυνατότητα που κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων ήταν οι σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες και η δυνατότητα πρόσβασης τους αργότερα (offline) ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν είχαν μπορέσει να συμμετάσχουν στην online συνεδρία. 120

13 Το πιο σημαντικό συμπέρασμα των καθηγητών επιμορφούμενων (σε ποσοστό 77% εξ αυτών που συμμετείχαν ενεργά.) ήταν ότι θεωρούν ότι βελτιώθηκε ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος ΑΕΠΠ παρακολουθώντας το σεμινάριο με ΑεξΑΕ. Ως περιορισμό της έρευνας μας θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ένα από τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκε πλήρως ήταν ποιες είναι οι προτάσεις των καθηγητών για την βελτίωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης σε νησιά με την συμβολή της ΑεξΑΕ. Σε αυτό το ερώτημα είχαμε γενικόλογες απαντήσεις όπως «το Internet». Για το έλλειμμα αυτό ως πιθανή αιτία θεωρούμε ότι οι ερωτήσεις που αφορούσαν το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν ιδιαίτερα στοχευμένες. Σημαντικό ρόλο παίζει το τεχνολογικό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του προγράμματος επιμόρφωσης εξ αποστάσεως, διευκολύνοντας παράλληλα τους επιμορφούμενους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο άγχος και ανασφάλεια στην αρχή τέτοιων προγραμμάτων. Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν στο σημείο αυτό με τη βιβλιογραφία (Clark, 1983, Λιοναράκης, 2001, McNair & Thomson, 2007, McQuiggan, 2007, Salas & Cannon-Bowers, 2001, Tallent-Runnels et al., 2006). Ένα ακόμη μειονέκτημα της ΑεξΑΕ σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία που διαπιστώσαμε και εμείς, είναι το ποσοστό εγκατάλειψης. Σύμφωνα με τον Herbert (2006) 10% - 20% περισσότεροι εκπαιδευόμενοι εγκαταλείπουν στην τηλεκπαίδευση σε σχέση με εκείνους που παρακολουθούν κλασσικές τάξεις. Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε και καταγράφηκε το ίδιο φαινόμενο (4 επιμορφούμενοι σε σύνολο 17 εγκατέλειψαν). Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι οι 3 από τους 4 καθηγητές που εγκατέλειψαν το σεμινάριο χρησιμοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό στη διδασκαλία του μαθήματος τους στο σχολείο. Μια ερμηνεία είναι ότι οι επιμορφούμενοι εγκατέλειψαν το σεμινάριο εξαιτίας έλλειψης χρόνου (φόρτος εργασίας στα σχολεία τους) και εξαιτίας του χρόνου υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος που υλοποιήθηκε στην μέση της σχολικής χρονιάς. Η υποστήριξη που είχαν οι επιμορφούμενοι από τον εκπαιδευτή, διατήρησε το ενδιαφέρον τους για την νέα μέθοδο. Σ αυτό συνετέλεσε και η μικρή διάρκεια του προγράμματος, η οποία δεν τους επέτρεψε να «κουραστούν» από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και από την απαραίτητη εφαρμογή αυτοπειθαρχίας. Είναι ενδεικτικό ότι πολλοί επιμορφούμενοι εκδήλωσαν τη επιθυμία να γίνει το ίδιο σεμινάριο από την αρχή της καινούριας σχολικής χρονιάς παράλληλα με την διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο. 6. Συμπεράσματα και Μελλοντικά Σχέδια Η παρούσα έρευνα ανέδειξε ότι τα τεχνικά μέσα διευκόλυναν σημαντικά την επικοινωνίας και την αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων διευκολύνοντας τη μάθηση. Αυτά τα μέσα, τα οποία εμπιστεύθηκαν οι καθηγητές αποδεχόμενοι πλήρως την αξιοπιστία τους απετέλεσε ένα από τα βασικότερα κίνητρα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. των επιμορφούμενων. Αξιοσημείωτη ήταν και η προθυμία με την οποία 121

14 συμμετείχαν στο chat, forum και οπτικοακουστική επικοινωνία που τα τεχνικά μέσα προσέφεραν αμφίδρομη επικοινωνία. Ένα βασικό κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα παραμένει η ποιότητα και η εμπειρία του εκπαιδευτή στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η αλληλεπίδραση, η ευελιξία και το υλικό με τα παραδείγματα με λύσεις-προτάσεις αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων μεταξύ των εκπαιδευομένων ήταν οι βασικές συνιστώσες που σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων συνετέλεσαν στην επιτυχία του προγράμματος. Η αλληλεπίδραση και η αυτονομία επιβεβαιώθηκαν στην επικοινωνία, με ερωτήματα αλλά και προτάσεις σε μια προσπάθεια ο καθηγητής πληροφορικής να διαμορφώσει ακόμη και το τι θα ήθελε να μάθει. Η επιμορφωτική διαδικασία εξ αποστάσεως κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νεοδιοριζόμενων καθηγητών πληροφορικής στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ενός πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος. Ανακεφαλαιώνοντας υποστηρίζουμε ότι η αρχική μας υπόθεση επιβεβαιώθηκε και τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά μεγάλη διαφορά των δυο μοντέλων επιμόρφωσης (της κλασικής και της εξ αποστάσεως) ως προς την αποτελεσματικότητα. Σε συνέχεια της προτεινόμενης έρευνας θα μπορούσαν να διερευνηθούν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα, όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών, το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και ο φορέας υλοποίησης που οργανώνει και υποστηρίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Βιβλιογραφία Clark, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), Hache, M., Jean-Dinier (1998). Indicateurs statistiques de disparité régionale engendres par I insularité et I ultrapériphérique, Eurisles. Herbert, Μ. (2006). Staying the Course: A Study in Online Student Satisfaction and Retention. Online Journal of Distance Learning Administration, IX(4).Retrieved 30 September 2007 from Keegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχµιο. Larreamendy-Jorens, J., & Leinhardt, G. (2006). Going the Distance with Online Education. Review of Educational Research. 76(4), McQuiggan, C. (2007). The Role of Faculty Development in Online Teaching s Potential to Question Teaching Beliefs and Assumptions. Online Journal of Distance Learning Administration, X(3). Retrieved 30 November 2007 from: 122

15 McNair, P., & Thomson, T. (2007). Creating a First Class Experience That s First Class. Online Journal of Distance Learning Administration, X(3). Retrieved 30 November 2007 from Salas, E., & Cannon-Bowers, J. (2001). The science of training: A decade of progress. Annual Review of Psychology, 52(1), Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2003). Teaching and Learning at a Distance. Foundations of Distance Education (2nd ed.). New Jersey: Merrill Prentice Hall. Tallent-Runnels, M., Thomas, J., Lan, W., Cooper, S, Ahern, T., Shaw, S., & Liu, X. (2006). Teaching Courses Online: A Review of the Research. Review of Educational Research, 76(1), Ακαδημία Αθηνών (2003). Οικονομικά χαρακτηριστικά και Στρατηγική Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Δρακάτος, Αθήνα. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Δαγδιλέλης, Β., Κόμης, Β., Κορδάκη, Μ., Μικρόπουλος, Α., Μπακογιάννης, Σ., Παπαδόπουλος, Γ., Πολίτης, Π., Σφηκόπουλος, Θ., & Τζιμογιάννης, Α. (2004), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Eπικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήματα, προτάσεις. Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 2ης Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική της Πληροφορικής», (σ ), Βόλος. Καρούλης, Α. (2007). Ανοικτή και από Απόσταση Εκπαίδευση. Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. Λιοναράκης, Α. ( ). Ιδρύματα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Στο Βεργίδης, Δ., Λιοναράκης, Α., Λυκουριώτης, Α., Μακράκης, Β., Ματραλής, Χ. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες (σελ ). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση. Προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σελ ). Αθήνα: Προπομπός. Μαυροειδής, Γ., & Τυπάς, Γ. (2001). Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών : Τεχνική και Μεθοδολογία επιμορφωτικών σεμιναρίων (σε σχέση με το νόμο 1566/85), Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Παπαδάκης, Σ., Αθανασόπουλος, Δ., & Χριστακούδης, Χ. (2005). Διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και αυτό-επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος. 123

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Σπύρος Δουκάκης 1, Χρήστος Κοίλιας 2, Νίκος Αδαμόπουλος 3 sdoukakis@rhodes.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. Ανδρέας Πούλος Σχολικός Σύμβουλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέλος του ΕΠΕΣ του Π.Π.Σ.Π.Θ. 1. Η διατύπωση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ.

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 679 EΠΙMΟΡΦΩΣΗ EΚΠΑΙΔEΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠE ΣΤΗΝ EΚΠΑΙΔEΥΣΗ- ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20»

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» «Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» http://www.cti.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΗΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΖΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΗΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΖΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΖΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης (μερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών www.epimorfosi epimorfosi.edu.gr 1. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Πλαίσιο Διαβούλευσης Ιούνιος Σεπτέμβριος (2010) Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Aν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα 31-7 - 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Χωρίζεται σε δυο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα