Η συμβολή της ΑεξΑΕ στην Δ.Ε. της Νησιωτικότητας: Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής στις Κυκλάδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή της ΑεξΑΕ στην Δ.Ε. της Νησιωτικότητας: Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής στις Κυκλάδες"

Transcript

1 Η συμβολή της ΑεξΑΕ στην Δ.Ε. της Νησιωτικότητας: Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής στις Κυκλάδες Ανδρέας Τσεπαπαδάκης 1, Σπύρος Παπαδάκης 2, Μιχαήλ Τσεπαπαδάκης 3 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Κυκλάδων 2 Δρ., Καθηγητής πληροφορικής, Διδάκτορας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 3 Προπτυχιακός φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης τμήματος ΗΜΜΗΥ Περίληψη Η Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες νησιωτικές χώρες του κόσμου. Σε αυτές τις απομονωμένες νησιωτικές περιοχές ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτό της μετακίνησης του πληθυσμού. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν µια σειρά από προβλήματα, όπως δυσκολίες στελέχωσης, ελλείψεις στις υποδομές (κτηριακές, τηλεπικοινωνιακές κλπ) και μικρό αριθμό μαθητών. Στην εργασία αυτή εξετάζεται το πρόβλημα επιμόρφωσης των καθηγητών πληροφορικής της νησιωτικότητας με την αξιοποίηση της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ). Στην έρευνα συμμετείχαν καθηγητές πληροφορικής από 12 νησιά των Κυκλάδων κυρίως νεοδιόριστοι ή με μικρή σε χρόνο διδακτική εμπειρία στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης τους χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τόσο σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η μέθοδος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής αλλά και των άλλων ειδικοτήτων. Λέξεις κλειδιά: νησιωτικότητα, επιμόρφωση, καθηγητές πληροφορικής ΑεξΑΕ,, LAMS. Abstract Greece is one of the biggest countries where it territory have a great number of islands. Α country in which there are isolated areas in the islands with transportation problems for the population and employees. Schools of Secondary education in these areas face a series of problems, such as problems of manning (teachers, secretaries, etc), luck of structure (buildings, telecommunication etc) and small number of students. This case study working them which will grow in this shortage refer to research the problems of insularity and the instruction of professors learning by distance. In this training program participated ICT teachers from 12 islands of Cyclades, principal new appointments or with little experience in

2 teaching in area of secondary education. The instruction will use tools which will permit synchronous and asynchronous teaching and communicate modes. The result of our study show that distance education based on Learning Management Systems like LAMS can be a reliable alternative solution to train these ICT teachers and other specialists. Key words: insularity, distance learning, teachers training, ICT teachers, LAMS. 1. Εισαγωγή Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ξεκίνησε στα τέλη του 19 ου αιώνα για να εξυπηρετήσει κοινωνικές, γεωγραφικές και οικονομικές ανάγκες. Αρκετές μελέτες περιπτώσεις αξιολόγησης της λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε άλλες χώρες αλλά και στην Ελλάδα την προτείνουν ως λύση στα προβλήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Μαυροειδής & Τυπάς, 2001). Ο όρος νησιωτικότητα χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία (στα Αγγλικά ο όρος αποδίδεται ως insularity) για να περιγράψει με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο τα ιδιαίτερα φυσικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου, που προσδιορίζονται από το μόνιμο φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας. (Ακαδημία Αθηνών, 2003). Η μελέτη αυτή στοχεύει να εξετάσει την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών που έχει ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός εστιάζοντας στον καθηγητή της πληροφορικής ανάγκες και είναι δύσκολο να καλυφτούν ειδικά στις νησιωτικές περιοχές δια ζώσης λόγω της νησιωτικότητας με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μελετά στον χώρο, στον χρόνο και με τον ρυθμό που επιθυμεί, του επιτρέπει να χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, να υποστηρίζεται, να καθοδηγείται και να εμψυχώνεται από τον εκπαιδευτή του, να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και τα μέσα ενημέρωσης τόσο για την μελέτη του όσο και για την επικοινωνία του με τον εκπαιδευτή. Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα προβλήματα της νησιωτικότητας ως προς το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής και οι λύσεις που μελετήθηκαν μέσα από ένα πείραμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής που έγινε το Σχ. Έτ στις Κυκλάδες. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση προβλημάτων της νησιωτικότητας στην Δ.Ε και η αξιοποίηση της ΑεξΑΕ στην επιμόρφωση καθηγητών η οποία αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα της νησιωτικότητας. Οι στόχοι της έρευνας ήταν η: 110

3 1. Διαπίστωση, καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων της νησιωτικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 2. Διερεύνηση των δυνατοτήτων συμβολής της ΑεξΑΕ στην λύση των προβλημάτων της νησιωτικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία επιμόρφωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Διατύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών των καθηγητών των νησιών όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται και η διερεύνηση του βαθμού κάλυψης των αναγκών αυτών με εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Ειδικότερα, σχετικά με την εφαρμογή της ΑεξΑΕ τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 1. Μπορεί η ΑεξΑΕ και τα υπάρχοντα εργαλεία να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επιμόρφωση στους καθηγητές των νησιωτικών δυσπρόσιτων σχολείων της Ελλάδος; 2. Είναι η ΑεξΑΕ εξίσου αποτελεσματική με τη διαζώσης επιμόρφωση; 3. Ποια λειτουργικά και εκπαιδευτικά κενά της νησιωτικότητας μπορεί να καλύψει η ΑεξΑΕ ; 4. Ποιες είναι οι προτάσεις - απόψεις των καθηγητών για τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης σε νησιά με τη συμβολή της ΑεξΑΕ; Η νησιωτικότητα και η δυσπροσιτότητα αρκετών νησιών ήταν μια πρόκληση για μελέτη των δυνατοτήτων και της σχέσης των ΤΠΕ με την ΑεξΑΕ. Για την διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σεμινάριο επιμορφωτικό στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ Λυκείου τεχνολογικής κατεύθυνσης κύκλου 2. Για το συγκεκριμένο μάθημα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον επιμόρφωσης τόσο από τους εκπαιδευτικούς που ήδη το διδάσκουν όσο και από τους νεοδιόριστους στους οποίους δεν έχει γίνει εισαγωγική επιμόρφωση λόγω πολλών νέων διορισμών και οι οποίοι δεν διαθέτουν καμία εμπειρία ή διαθέτουν μικρή έως ελάχιστη. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προσφέρουν στοιχεία για την επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων της νησιωτικότητας για την επιμόρφωση καθηγητών σε δυσπρόσιτα νησιά με αξιοποίηση της ΑεξΑΕ. Στη συνέχεια της εργασίας εξετάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας και ολοκληρώνουμε με τα συμπεράσματα και τα μελλοντικά μας σχέδια. 2. Θεωρητικό Πλαίσιο Ένας μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών Πληροφορικής έχει ανάγκη από διδακτική μέθοδο και τρόπο διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των διδακτικών στόχων των μαθημάτων (Γρηγοριάδου κ.α., 2004). Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους νεοδιόριστους που 111

4 έχουν μηδενική ή ελάχιστη διδακτική εμπειρία σε τάξη ή εργαστήριο πληροφορικής. Ο κλάδος των ΠΕ19 & ΠΕ20 είναι από τους νεότερους στην Ελληνική εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς αυτού του κλάδου, τα πρώτα χρόνια που η πληροφορική συμπεριλήφθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν είχαν πτυχίο πληροφορικής αλλά πτυχίο θετικών κυρίως κατευθύνσεων. Ακόμη και οι διαφορετικές κατευθύνσεις των πτυχίων - διπλωμάτων, σε ένα σύνολο τμημάτων Πληροφορικής, δημιουργούν διαφορετικά επίπεδα αναγκών στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (Παπαδάκης, Αθανασόπουλος & Χριστακούδης, 2005). Η βελτίωση και ανέλιξη του εκπαιδευτικού Πληροφορικής μπορεί να προέλθει μέσα από την ενεργή συμμετοχή του σε μία ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης και αυτόεπιμόρφωσης, η οποία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη λύση του προβλήματος της δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (Παπαδάκης, Αθανασόπουλος & Χριστακούδης, 2005). Πέρα όμως από τον ενημερωτικό και ανανεωτικό χαρακτήρα τους τα βραχύχρονα σεμινάρια επιμόρφωσης πρέπει κυρίως να εστιάζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίζονται οι διαδικασίες της «συνέχειας αλληλεπίδρασης», που συνθέτουν ένα νέο τρόπο προσέγγισης του προβλήματος. Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι πρέπει να ωθούμε τον εκπαιδευτικό στο να προβληματίζεται συνεχώς. Αν κάθε εκπαιδευτικός μπορούσε στη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και κυρίως στο επίπεδο της σχέσης δασκάλου μαθητή, να αμφισβητήσει και να ξανααμφισβητήσει τη στάση του, θα κέρδιζε σίγουρα πολλά, και η «τέχνη» του δε θα μπορούσε παρά να εμπλουτιστεί. (Μαυροειδής & Τυράς, 2001). Οι νέες τεχνολογίες, με ότι εννοούμε κάθε εποχή με τον όρο αυτό, έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, όσο και στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού (Λιοναράκης, ). Στην αρχή εκμεταλλευτήκαμε την εφεύρεση του ραδιοφώνου και ξεκίνησαν προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης μέσω αυτού. Αργότερα, την σκυτάλη παρέλαβαν η τηλεόραση και το βίντεο. Σήμερα, τα μέσα αυτά (δεύτερη γενιά εξ αποστάσεως εκπαίδευση) χρησιμοποιούνται ακόμα σε μεγάλο βαθμό επειδή τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες είναι ευρέως διαδεδομένα, φθηνά και προσβάσιμα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί σύμφωνα με τον Keegan (2001) μορφή εκπαίδευσης. Είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από : 1. Την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο στην διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 2. Την επίδραση του εκπαιδευτικού οργανισμού τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην προετοιμασία του διδακτικού υλικού και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. 112

5 3. Τη χρήση τεχνικών μέσων (έντυπου, οπτικοακουστικού υλικού, ηλεκτρονικού υπολογιστή) που συνδέουν τον διδάσκοντα με τον διδασκόμενο και μεταφέρουν το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. 4. Τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ώστε οι διδασκόμενοι να μπορούν να επωφελούνται ακόμα και από τον άμεσο διάλογο 5. Την απουσία, σε σχεδόν μόνιμη βάση, της λειτουργίας της μαθησιακής ομάδας καθ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επειδή παρέχει στον σπουδαστή την δυνατότητα επιλογής του τόπου, χρόνου και ρυθμού των σπουδών γίνεται ουσιώδες εργαλείο για την πρακτική εφαρμογή της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Στο σύγχρονο μοντέλο ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με την βοήθεια της τεχνολογίας, συνήθως μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονικών τάξεων. Στο ασύγχρονο μοντέλο οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν μόνοι τους το χρόνο και το χώρο που θα συλλέξουν το εκπαιδευτικό τους υλικό και θα επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον εκπαιδευτή και τους συμφοιτητές τους (Καρούλης, 2007). Ο Clark (1983) ισχυρίζεται ότι τα εκπαιδευτικά μέσα είναι εξαιρετικά για να αποθηκεύουν μηνύματα και να τα παραδίδουν οπουδήποτε, όμως δεν είναι υπεύθυνα για το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Η μάθηση δεν συντελείται επειδή χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο μέσο. Το περιεχόμενο, η μέθοδος που εφαρμόζεται και η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή εμπειρία είναι τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν τη μάθηση. Αυτό που υποστηρίζει ο Clark στο παραπάνω αλλά και σε μεταγενέστερα άρθρα του (Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek, 2003) είναι πως το μέσο και η τεχνολογία δεν έχουν κάποια άμεση επίδραση στο αποτέλεσμα, το οποίο εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκπαιδευτές προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έρχονται συχνά αντιμέτωποι με μια αντίφαση. Οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ότι προτιμούν την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση και βρίσκουν πολύ χρήσιμες τις άτυπες συζητήσεις που γίνονται πριν, μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Παράλληλα όμως, όλο και περισσότερο, απαιτούν να μπορούν να εκπαιδεύονται από απόσταση. Θέλουν να μπορούν να συμπληρώνουν, ακόμη και να αντικαθιστούν τις «κλασσικές» εκπαιδευτικές εμπειρίες με εμπειρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Simonson et al., 2003). 3. Η Νησιωτικότητα και τα προβλήματα στη Δ.Ε. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, που προκύπτουν ως συνδυασμός των φυσικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων της, είναι τα εξής (Ακαδημία Αθηνών, 2003 και EC, 2003) είναι: 1. Η σχετική απομόνωση και η αίσθηση της μοναδικότητας. 113

6 2. Η ατελής πρόσβαση στις αγορές και στις δημόσιες υπηρεσίες και τα προβλήματα στις μεταφορές. 3. Η μικρή σχετικά κλίμακα και η εξαιρετικά ευρεία διαφοροποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 4. Η ιδιότητα του ως δεξαμενής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η ιδιόμορφη αντίληψη και συμπεριφορά του πληθυσμού σε σχέση με το χώρο, το χρόνο και τις κοινωνικές σχέσεις και η ιδιότυπη δυναμική και περιπλοκότητα των σχέσεων του νησιωτικού πληθυσμού με τη θάλασσα. 5. Η σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα των παραγωγικών πόρων. 6. Οι εξαιρετικά μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών. 7. Τα δημογραφικά προβλήματα στα μικρά νησιά. Στην Ελλάδα επομένως υπάρχουν μεγάλες και αρκετές νησιωτικές περιοχές (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο κλπ) μεγάλα τους μέρη ή και ολόκληρες οι περιοχές είναι απομονωμένες, με τεράστιες δυσκολίες πρόσβασης και με έντονα προβλήματα συγκοινωνίας όλη σχεδόν την περίοδο του έτους και ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Η Περιφέρεια της χώρας με τον μεγαλύτερο αριθμό νησιωτικών εδαφών είναι το Νότιο Αιγαίο (με νησιωτικά εδάφη, που καλύπτουν το 34,4% του συνολικού αριθμού των νησιωτικών εδαφών της χώρας στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου). Ως βασικό χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας μπορεί να αναφερθεί ότι «η νησιωτικότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας και εντείνεται αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος του νησιού και ανάλογα με την απόστασή του από τις ακτές» (Hache, 1998). Τα σχολεία αυτών των περιοχών κάθε σχολικό έτος αντιμετωπίζουν προβλήματα ελλιπούς ή καθυστερημένης στελέχωσης από διάφορες ειδικότητες, με αποτέλεσμα εκτός από την απώλεια ωρών διδασκαλίας, να μη διδάσκονται και μαθήματα που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επιπλέον παρατηρείται μερική έλλειψη πραγματοποίησης κάθε είδους σχολικών δραστηριοτήτων που τις περισσότερες φορές οφείλεται στη συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού. Αρκετά σχολεία αναστέλλουν τη δραστηριότητα τους ή και πολλές φορές κλείνουν λόγω ανυπαρξίας ή φυγής των μαθητών. Οι καθηγητές που τοποθετούνται τις περισσότερες φορές σε αυτά τα νησιά είναι νεοδιόριστοι με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία σε διδασκαλία και η ανάγκη άμεσης επιμόρφωσης στα αντικείμενα διδασκαλίας (παιδαγωγικής και διδακτικής) είναι επιτακτική. Τα προβλήματα της νησιωτικότητας παρεμβαίνουν και επιτείνουν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχοντας δεδομένα τα προβλήματα της νησιωτικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τέθηκε ο προβληματισμός, κατά πόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρόσφορη και αποτελεσματική λύση τους. Θα μπορούσε δηλαδή η ΑεξΑΕ να προσφέρει στο σημερινό μαθητή τη δυνατότητα 114

7 πρόσβασης σε ισότιμη μάθηση μέσω της επαρκούς επιμόρφωσης των καθηγητών, ώστε να μπορούν να καλύψουν τα κενά τους, θα μπορούσε να καλύψει τα ενδιαφέροντα των μαθητών παρέχοντας τους ίσες ευκαιρίες μόρφωσης με τους μαθητές των αστικών κέντρων. 4. Μεθοδολογία Στο πλαίσιο αυτό, για τις ανάγκες της έρευνας, επιλέχθηκε ως πληθυσμός της έρευνας οι καθηγητές πληροφορικής από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μικρά νησιά των Κυκλάδων, απομονωμένα και με μεγάλα προβλήματα μετακίνησης. Οι καθηγητές συμμετείχαν μέσω πρόσκλησης που έγινε προς όλα τα σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής. Η διδακτική εμπειρία και η γνώση των παιδαγωγικών μεθόδων και διδακτικής της πληροφορικής είναι από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. α/α Πίνακας 1: Οι Θεματικές Ενότητες του σεμιναρίου Κείμενο 1 Δομές Ακολουθίας και Επιλογής (Απλή και Σύνθετη) 2 Δομή Επιλογής Πολλαπλή και Εμφωλευμένη 3 Δομή Επανάληψης, η μορφή ΟΣΟ.ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ 4 Δομή Επανάληψης οι μορφές ΓΙΑ ΜΕΧΡΙ, ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ 5 Πίνακες (Μονής και Διπλής Διάστασης), Αλγόριθμοι με Πίνακες 6 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης και Αναζήτησης 7 Υποπρογράμματα και το υποπρόγραμμα η Συνάρτηση 8 Υποπρόγραμμα η Διαδικασία Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι θεματικές ενότητες ενώ η δομή του σεμιναρίου περιλάμβανε τα εξής : 1) Οργάνωση σε οκτώ (8) ΘΕ (Πίνακας 1) που καλύπτουν το περιεχόμενο εκπαίδευσης σε μαθήματα όπου υπάρχει μεγάλο διδακτικό έλλειμμα στις ενότητες σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων. 2) Η κάθε ΘΕ διαρκεί μια εβδομάδα σε χρόνος μελέτης, συζήτησης και ετοιμασίας παράδοσης της δραστηριότητας - εργασίας της ΘΕ. 3) Δυο (2) Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις (Ο.Σ.Τ.) μέσω εργαλείων (του DIM DIM) μια στην αρχή του σεμιναρίου και μία στο τέλος του σεμιναρίου. Το δείγμα μας αποτελείτο από 17 καθηγητές πληροφορικής (κυρίως νεοδιόριστοι) από 12 νησιά των Κυκλάδων: την Κέα, Άνδρο, Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, 115

8 Νάξο, Σχοινούσα, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο και Ανάφη. Από αυτές τις συμμετοχές12 ήταν Άνδρες (71%) και 5 Γυναίκες (29%). οι 15 μόνιμοι και οι 2 ωρομίσθιοι. Το 65% του δείγματος δεν διέθετε καμία διδακτική εμπειρία (από αυτούς το 12% ήταν ωρομίσθιοι) και το 35% διέθετε εμπειρία μικρότερη των πέντε ετών. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα 2/3 του δείγματος ήταν με μηδενική εμπειρία. Οι 12 συμμετέχοντες δίδασκαν το μάθημα ΑΕΠΠ ενώ από τους υπόλοιπους 5 οι 2 δίδασκαν σε ΕΠΑΛ και οι 3 σε Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις (οι τελευταίοι, που στο σύνολό τους ήταν νεοδιόριστοι, πρόκειται να διδάξουν το μάθημα την νέα σχολική χρονιά ). Τα σχολεία που διδάσκουν οι καθηγητές αυτοί είναι 2 ΕΠΑΛ, 2 Γυμνάσια, 10 Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις που διδάσκεται η ΑΕΠΠ, 2 Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις που δεν διδάσκεται η ΑΕΠΠ και 1 νεοδιόριστος με άδεια ανατροφής τέκνου τοποθετημένος στην Ανάφη. Για να διερευνήσουμε εάν το πρόγραμμα ανταποκρινόταν στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έγινε ανάλυση των απαντήσεων σε ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι επιμορφούμενοι στο τέλος του προγράμματος. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα σχόλια που κατέθεσαν στην τελευταία ΟΣΤ στο τέλος του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι, όταν κλήθηκαν να αναφερθούν στα προβλήματα που είχαν. 5. Αποτελέσματα - Συζήτηση Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται με βάση τους 4 άξονες της έρευνας: α) Νησιωτικότητα και Εκπαιδευτική Διαδικασία, β) ΑεξΑΕ και Επιμόρφωση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, γ) Πώς αντιλαμβάνονται οι καθηγητές τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στην ΑεξΑΕ και δ) Διαπίστωση της κάλυψης ή όχι των εκπαιδευτικών αναγκών στην επιμόρφωση εξ αποστάσεως. Από τις παρατηρήσεις του επιμορφωτή και τα σχόλια των επιμορφωμένων διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία έμεινε ευχαριστημένη από την ποιότητα της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που παρασχέθηκε. Τα προβλήματα που αναδείχθηκαν και από τις απαντήσεις και από τα σχόλια ήταν κυρίως τριών ειδών: Ο χρόνος διάρκειας του σεμιναρίου επιμόρφωσης εξ αποστάσεως, ελάχιστα τεχνικά ζητήματα, και ζητήματα υποστήριξης του εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους. Αναλυτικότερα, δεκατρείς (13) (76,5%) από τους δεκαεπτά (17) που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, απάντησαν ως εξής : 13 επιμορφούμενοι ανέφεραν απλώς ότι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από ελάχιστα τεχνικά προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίστηκαν κυρίως στην αρχή του προγράμματος 116

9 13 επιμορφούμενοι δήλωσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι θα επιθυμούσαν περισσότερο χρόνο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή. 13 επεσήμαναν ότι το εκπαιδευτικό υλικό ήταν παραπολύ καλό και ολοκληρωμένο 13 επεσήμαναν την πολύ καλή υποστήριξη και επικοινωνία με τον εκπαιδευτή 13 επεσήμαναν ότι οι 3 έκτακτες συνεδρίες ΟΣΤ που έγιναν σε θέματα διδακτικής, αξιολόγησης μαθητή, τρόπου και διαδικασίας βαθμολόγησης γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων στο συγκεκριμένο μάθημα της ΑΕΠΠ ήταν πολύ καλές από πλευράς γνώσεων και εμπειρίας του εκπαιδευτή μην αφήνοντας κανένα κενό σε οποιαδήποτε ερώτηση τέθηκε Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, δεν υπήρξε κανένα αρνητικό σχόλιο για την ποιότητά του και την πληρότητα του. Η μοναδική παρατήρηση που έγινε από λίγους επιμορφούμενους ήταν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στο να παρουσιάσουν μια διδακτική ενότητα τηρώντας το σχέδιο μαθήματος στα χρονικά πλαίσια που είχαν τεθεί.. Αυτές οι δυσκολίες βέβαια δικαιολογούνται από την απειρία τους. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες ζήτησαν να υπάρχει πιο συγκεκριμένος στόχος και όχι τόσο γενικός που υπήρχε στις εβδομαδιαίες δραστηριότητες Επιπλέον επισημάνθηκε ότι θα ήταν θετικό να υπήρχαν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές για την τελική εργασία (όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι καθηγητές είχαν δυο επιλογές στη διάθεσή τους). Μια τελευταία παρατήρηση που έγινε ήταν ότι ο χρόνος διάρκειας του σεμιναρίου ήταν σχετικά μικρός. 5.1 Προβλήματα της Νησιωτικότητας Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των επιμορφούμενων το πρόβλημα της νησιωτικότητας εντοπίζεται κυρίως στις συγκοινωνίες βαθμολογώντας με τον υψηλότερο βαθμό της κλίμακας 10 έως 1, ακολουθούν σε έλλειψη οι επικοινωνίες και η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω συνεδρίων ημερίδων. Τέλος, πιστεύουν ότι το Internet είναι ένας τρόπος που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της ιδιαιτερότητας της νησιωτικότητας. 5.2 ΑεξΑΕ και Επιμόρφωση Οι απαντήσεις των επιμορφούμενων για την ΑεξΑΕ και την επιμόρφωση είναι θετικές (πίνακας 2) θεωρώντας την μια αποτελεσματική μέθοδο. Αποδεικνύεται μάλιστα μονόδρομος για μια ποιοτική επιμόρφωση σε νησιωτικά συμπλέγματα που οι συγκοινωνίες, οι αποστάσεις και ο καιρός δεν επιτρέπουν κανένα αξιόπιστο προγραμματισμό. Τέλος οι 3 σημαντικότεροι λόγοι συμμετοχής σε ένα σεμινάριο ΑεξΑΕ αποτελούν τα τεχνικά μέσα, ο εκπαιδευτής και η αμφίδρομη επικοινωνία. Πίνακας 2 : Ερωτηματολόγιο με απαντήσεις 117

10 Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως δυνατότητα επιμόρφωσης και συμβουλευτικής μπορεί να καλύψει τις ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ εκπαιδευτικές σας ανάγκες; Δεν ξέρω 0 0,0 Καθόλου 0 0,0 Λίγο 2 15,4 Πολύ 9 69,2 Παραπολύ 2 15,4 Ποιοι 3 σημαντικοί παράγοντες ενισχύουν την απόφαση συμμετοχής σας σε σεμινάριο εξ αποστάσεως θετικά ; Απόσταση από εκπαιδευτή 4 30,8 Ποιος είναι ο εκπαιδευτής 10 76,9 Τα τεχνικά μέσα (εκπαιδευτικό υλικό κ.α.) 12 92,3 Η Αμφίδρομη επικοινωνία 6 46,2 Απουσία ομάδας-τάξης 5 38,5 Θεωρείτε ότι η «Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως» ως εκπαιδευτική διαδικασία (βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας σας από την παρακολούθηση μαθημάτων) είναι μια αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας; Δεν έχω γνώση 0 0,0 Όχι 0 0,0 Μάλλον-Όχι 1 7,7 Μάλλον-Ναι 6 46,2 Ναι 6 46,2 Θεωρείτε ότι η «Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως» ως εκπαιδευτική διαδικασία (βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας σας από την παρακολούθηση των μαθημάτων) είναι εξίσου αποτελεσματική σε σχέση με την κλασική μέθοδο διδασκαλίας Δεν ξέρω 0 0 Όχι 1 8 Μάλλον-Όχι 1 8 Μάλλον-Ναι 6 46 Ναι Πως αντιλαμβάνονται οι καθηγητές τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στην ΑεξΑΕ Στις απαντήσεις των επιμορφούμενων παρατηρούμε ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων είναι μια βασική συνιστώσα στην επιμόρφωση τους, αλλά και η ευελιξία, η εμπειρία, τα κοινά προβλήματα αναδεικνύονται επίσης σε σημαντικές συνιστώσες. Επιπλέον επιβεβαιώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το εκπαιδευτικό υλικό και η συχνή επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη). 5.4 Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών Οι παραπάνω απαντήσεις των επιμορφούμενων δίνουν σημαντικές ενδείξεις ότι η επιμορφωτική διαδικασία εξ αποστάσεως κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 118

11 καθηγητών ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν σαν νεοδιόριστοι αξιόπιστα ένα μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι η αλληλεπίδραση με τους άλλους εκπαιδευτικούς και με τον εκπαιδευτή είχε την θετικότερη απήχηση, η ευελιξία που παρουσιάζει στην επιμόρφωση η ΑεξΑΕ, οι νέες εμπειρίες και τα κοινά προβλήματα αντιμετώπισης ήταν συνιστώσες που επισημάνθηκαν θετικά. Επίσης οι σχολιασμοί από τον εκπαιδευτή (σχολιασμοί δραστηριοτήτων, chat, forum κλπ) αξιολογούνται από πολύ καλοί έως άριστοι. Η συχνότητα χρήσης της πλατφόρμας εργασίας ήταν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα με αυξητικές τάσεις Αυτά όμως που κέντρισαν το ενδιαφέρον ιδιαίτερα στους εκπαιδευομένους ήταν οι διαζώσης συνεδρίες και η παρακολούθηση του chat σε offline κατάσταση όποτε είχαν χρόνο να το κάνουν σε περίπτωση που δεν είχαν συμμετάσχει στην online συνεδρία. Τέλος οι επιμορφούμενοι καθηγητές σε ποσοστό 77% θεωρούν ότι βελτιώθηκε ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος παρακολουθώντας το σεμινάριο με ΑεξΑΕ. Ξεκινώντας την έρευνα μας κάναμε την υπόθεση ότι η επιμόρφωση εξ αποστάσεως σε νησιωτικά συμπλέγματα βελτιώνει το μαθησιακό αποτέλεσμα των μαθητών μέσα από την επιμόρφωση των καθηγητών σε σχέση με την «κλασσική» μέθοδο η οποία είναι απαγορευτική στην περίπτωση των νησιών. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όπως διαφάνηκε από μια αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλά και στην ερευνητική βιβλιογραφία, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ΑεξΑΕ είναι εξίσου αποτελεσματική με την κλασική επιμόρφωση. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η παρούσα έρευνα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί και η άποψη των Larreamendy-Joerns & Leinhardt (2006) οι οποίοι προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει παγίδα για το μέλλον της επιμόρφωσης εξ αποστάσεως (τηλεμαθήματα) καταδικάζοντάς την στην μετριότητα, ως μια δεύτερη επιλογή, ενώ ο στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος έτσι ώστε το ερώτημα να μετατραπεί σε: τι είναι καλύτερο για κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη φύση των περιστάσεων και της νησιωτικότητας που αντιμετωπίζουμε. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που η έρευνα μας ανέδειξε και το οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από το περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε στην επιμόρφωση ήταν οι συγκοινωνίες που στην νησιωτικότητα παρουσιάζουν προβλήματα. Συγκεκριμένα οι παράγοντες που υπεισέρχονται είναι αστάθμητοι, μη αντιμετωπίσιμοι (καιρικές συνθήκες, ο χρόνος και διάρκεια δρομολογίων), ευμετάβλητοι και αλληλοεπηρεαζόμενοι με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να προγραμματιστεί ή να οργανωθεί μια παραδοσιακού τύπου δια ζώσης επιμόρφωση. Αντίθετα, στην περίπτωση της επιμόρφωσης από απόσταση αυτοί οι περιορισμοί και τα προβλήματα δεν υφίστανται. Γι αυτό και οι απαντήσεις των επιμορφούμενων σχετικά με την ΑεξΑΕ είναι θετικές θεωρώντας την μονόδρομο για την νησιωτικότητα. Οι συγκοινωνίες, οι καιρικές συνθήκες, ο χρόνος μετάβασης δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Η έρευνα μας ανέδειξε ότι τα τεχνικά μέσα έγιναν το 119

12 μέσω επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης επαρκούν σύμφωνα με τις απόψεις επιμορφούμενων που με την ιδιότητα του καθηγητή πληροφορικής μπορούσαν να αξιολογήσουν καλύτερα την προσφορά αυτών των τεχνικών μέσων στο επιμορφωτικό σεμινάριο. Η αποδοχή εκ μέρους των επιμορφούμενων των τεχνικών μέσων καταδεικνύεται και από τη συνεπή και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό συμμετοχή στο chat, forum και ΟΣΤ (τα τεχνικά μέσα ήταν κυρίαρχα) καθώς και η σημαντικότητα της αμφίδρομης δυνατότητας επικοινωνίας Ένα άλλο βασικό κίνητρο συμμετοχής ήταν ότι οι εκπαιδευόμενοι γνώριζαν ότι ο εκπαιδευτής είχε πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, 10ετη ενασχόληση στο αντίστοιχο μάθημα σε Πειραματικό Λύκειο και αντίστοιχη εμπειρία βαθμολογητή στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι επιπλέον ήταν συντονιστής του μαθήματος για 4 συνεχή έτη στήνοντας ουσιαστικά την αξιολόγηση σε βαθμολογικό κέντρο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε ότι από τις απαντήσεις των επιμορφούμενων επιβεβαιώνεται ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων αποτέλεσε μια βασική συνιστώσα στην επιμόρφωση. Σημαντικές επίσης συνιστώσες αποτελούν η ευελιξία, η εμπειρία, και τα κοινά προβλήματα. Η αλληλεπίδραση επιβεβαιώνεται και από την συχνή μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη) που οι επιμορφούμενοι επιδιώκουν επιμόνως. Αυτή η συχνή επικοινωνία έχει επίκεντρο το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναδεικνύεται το κυρίαρχο στοιχείο αλληλεπίδρασης, με ερωτήματα αλλά και προτάσεις σε μια προσπάθεια ο καθηγητής πληροφορικής να διαμορφώνει ακόμη και το τι θα ήθελε να μάθει. Η επιμορφωτική διαδικασία εξ αποστάσεως κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής των νησιών για να αντιμετωπίσουν σαν νεοδιόριστοι αξιόπιστα ένα μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι η αλληλεπίδραση με άλλους εκπαιδευτικούς και με τον εκπαιδευτή είχε την θετικότερη απήχηση ευελιξία που παρουσιάζει στην επιμόρφωση η ΑεξΑΕ, οι νέες εμπειρίες και τα κοινά προβλήματα αντιμετώπισης ήταν συνιστώσες που επισημάνθηκαν θετικά. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι παρουσίες στο Chat ήταν από τις αγαπημένες συμμετοχές των επιμορφούμενων διότι εκτός των αποριών που έθεταν είχαν επιπλέον την δυνατότητα να διατυπώνουν και δικές τους προτάσεις - θέσεις με τις οποίες διαμόρφωναν δικά τους αντικείμενα μάθησης σημαντικά για αυτούς. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ανέδειξε διάφορες διαστάσεις στις θεματικές ενότητες και έτσι όλοι σε διάφορο βαθμό ο καθένας - ακόμη και ο εκπαιδευτής επωφελήθηκαν από αυτόν τον τρόπο μάθησης που ήταν για όλους πρωτόγνωρος. Μία δυνατότητα που κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων ήταν οι σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες και η δυνατότητα πρόσβασης τους αργότερα (offline) ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν είχαν μπορέσει να συμμετάσχουν στην online συνεδρία. 120

13 Το πιο σημαντικό συμπέρασμα των καθηγητών επιμορφούμενων (σε ποσοστό 77% εξ αυτών που συμμετείχαν ενεργά.) ήταν ότι θεωρούν ότι βελτιώθηκε ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος ΑΕΠΠ παρακολουθώντας το σεμινάριο με ΑεξΑΕ. Ως περιορισμό της έρευνας μας θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ένα από τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκε πλήρως ήταν ποιες είναι οι προτάσεις των καθηγητών για την βελτίωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης σε νησιά με την συμβολή της ΑεξΑΕ. Σε αυτό το ερώτημα είχαμε γενικόλογες απαντήσεις όπως «το Internet». Για το έλλειμμα αυτό ως πιθανή αιτία θεωρούμε ότι οι ερωτήσεις που αφορούσαν το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν ιδιαίτερα στοχευμένες. Σημαντικό ρόλο παίζει το τεχνολογικό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του προγράμματος επιμόρφωσης εξ αποστάσεως, διευκολύνοντας παράλληλα τους επιμορφούμενους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο άγχος και ανασφάλεια στην αρχή τέτοιων προγραμμάτων. Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν στο σημείο αυτό με τη βιβλιογραφία (Clark, 1983, Λιοναράκης, 2001, McNair & Thomson, 2007, McQuiggan, 2007, Salas & Cannon-Bowers, 2001, Tallent-Runnels et al., 2006). Ένα ακόμη μειονέκτημα της ΑεξΑΕ σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία που διαπιστώσαμε και εμείς, είναι το ποσοστό εγκατάλειψης. Σύμφωνα με τον Herbert (2006) 10% - 20% περισσότεροι εκπαιδευόμενοι εγκαταλείπουν στην τηλεκπαίδευση σε σχέση με εκείνους που παρακολουθούν κλασσικές τάξεις. Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε και καταγράφηκε το ίδιο φαινόμενο (4 επιμορφούμενοι σε σύνολο 17 εγκατέλειψαν). Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι οι 3 από τους 4 καθηγητές που εγκατέλειψαν το σεμινάριο χρησιμοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό στη διδασκαλία του μαθήματος τους στο σχολείο. Μια ερμηνεία είναι ότι οι επιμορφούμενοι εγκατέλειψαν το σεμινάριο εξαιτίας έλλειψης χρόνου (φόρτος εργασίας στα σχολεία τους) και εξαιτίας του χρόνου υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος που υλοποιήθηκε στην μέση της σχολικής χρονιάς. Η υποστήριξη που είχαν οι επιμορφούμενοι από τον εκπαιδευτή, διατήρησε το ενδιαφέρον τους για την νέα μέθοδο. Σ αυτό συνετέλεσε και η μικρή διάρκεια του προγράμματος, η οποία δεν τους επέτρεψε να «κουραστούν» από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και από την απαραίτητη εφαρμογή αυτοπειθαρχίας. Είναι ενδεικτικό ότι πολλοί επιμορφούμενοι εκδήλωσαν τη επιθυμία να γίνει το ίδιο σεμινάριο από την αρχή της καινούριας σχολικής χρονιάς παράλληλα με την διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο. 6. Συμπεράσματα και Μελλοντικά Σχέδια Η παρούσα έρευνα ανέδειξε ότι τα τεχνικά μέσα διευκόλυναν σημαντικά την επικοινωνίας και την αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων διευκολύνοντας τη μάθηση. Αυτά τα μέσα, τα οποία εμπιστεύθηκαν οι καθηγητές αποδεχόμενοι πλήρως την αξιοπιστία τους απετέλεσε ένα από τα βασικότερα κίνητρα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. των επιμορφούμενων. Αξιοσημείωτη ήταν και η προθυμία με την οποία 121

14 συμμετείχαν στο chat, forum και οπτικοακουστική επικοινωνία που τα τεχνικά μέσα προσέφεραν αμφίδρομη επικοινωνία. Ένα βασικό κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα παραμένει η ποιότητα και η εμπειρία του εκπαιδευτή στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η αλληλεπίδραση, η ευελιξία και το υλικό με τα παραδείγματα με λύσεις-προτάσεις αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων μεταξύ των εκπαιδευομένων ήταν οι βασικές συνιστώσες που σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων συνετέλεσαν στην επιτυχία του προγράμματος. Η αλληλεπίδραση και η αυτονομία επιβεβαιώθηκαν στην επικοινωνία, με ερωτήματα αλλά και προτάσεις σε μια προσπάθεια ο καθηγητής πληροφορικής να διαμορφώσει ακόμη και το τι θα ήθελε να μάθει. Η επιμορφωτική διαδικασία εξ αποστάσεως κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νεοδιοριζόμενων καθηγητών πληροφορικής στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ενός πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος. Ανακεφαλαιώνοντας υποστηρίζουμε ότι η αρχική μας υπόθεση επιβεβαιώθηκε και τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά μεγάλη διαφορά των δυο μοντέλων επιμόρφωσης (της κλασικής και της εξ αποστάσεως) ως προς την αποτελεσματικότητα. Σε συνέχεια της προτεινόμενης έρευνας θα μπορούσαν να διερευνηθούν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα, όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών, το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και ο φορέας υλοποίησης που οργανώνει και υποστηρίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Βιβλιογραφία Clark, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), Hache, M., Jean-Dinier (1998). Indicateurs statistiques de disparité régionale engendres par I insularité et I ultrapériphérique, Eurisles. Herbert, Μ. (2006). Staying the Course: A Study in Online Student Satisfaction and Retention. Online Journal of Distance Learning Administration, IX(4).Retrieved 30 September 2007 from Keegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχµιο. Larreamendy-Jorens, J., & Leinhardt, G. (2006). Going the Distance with Online Education. Review of Educational Research. 76(4), McQuiggan, C. (2007). The Role of Faculty Development in Online Teaching s Potential to Question Teaching Beliefs and Assumptions. Online Journal of Distance Learning Administration, X(3). Retrieved 30 November 2007 from: 122

15 McNair, P., & Thomson, T. (2007). Creating a First Class Experience That s First Class. Online Journal of Distance Learning Administration, X(3). Retrieved 30 November 2007 from Salas, E., & Cannon-Bowers, J. (2001). The science of training: A decade of progress. Annual Review of Psychology, 52(1), Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2003). Teaching and Learning at a Distance. Foundations of Distance Education (2nd ed.). New Jersey: Merrill Prentice Hall. Tallent-Runnels, M., Thomas, J., Lan, W., Cooper, S, Ahern, T., Shaw, S., & Liu, X. (2006). Teaching Courses Online: A Review of the Research. Review of Educational Research, 76(1), Ακαδημία Αθηνών (2003). Οικονομικά χαρακτηριστικά και Στρατηγική Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Δρακάτος, Αθήνα. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Δαγδιλέλης, Β., Κόμης, Β., Κορδάκη, Μ., Μικρόπουλος, Α., Μπακογιάννης, Σ., Παπαδόπουλος, Γ., Πολίτης, Π., Σφηκόπουλος, Θ., & Τζιμογιάννης, Α. (2004), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Eπικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήματα, προτάσεις. Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 2ης Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική της Πληροφορικής», (σ ), Βόλος. Καρούλης, Α. (2007). Ανοικτή και από Απόσταση Εκπαίδευση. Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. Λιοναράκης, Α. ( ). Ιδρύματα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Στο Βεργίδης, Δ., Λιοναράκης, Α., Λυκουριώτης, Α., Μακράκης, Β., Ματραλής, Χ. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες (σελ ). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση. Προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σελ ). Αθήνα: Προπομπός. Μαυροειδής, Γ., & Τυπάς, Γ. (2001). Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών : Τεχνική και Μεθοδολογία επιμορφωτικών σεμιναρίων (σε σχέση με το νόμο 1566/85), Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Παπαδάκης, Σ., Αθανασόπουλος, Δ., & Χριστακούδης, Χ. (2005). Διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και αυτό-επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος. 123

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Academic Staff Development: A case study at the Hellenic Open University Σοφία Θ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.

Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Communication Between Tutors and Students in D.E.: A case study of the Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική μελέτη»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική μελέτη» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες λογισμικές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής

Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής Σπύρος Παπαδάκης 1,3, ηµήτρης Αθανασόπουλος 2,3 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 2 ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Ν. Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 Eπιμέλεια: Σοφοκλής Σωτηρίου Παύλος Κουλούρης Άννα Τουλουμάκου Κώστας Τσολακίδης Μενέλαος Σωτηρίου Συμβολή: Αλίνα Κωνσταντινίδη, Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Διαδικτυακή συνεργατική εκπαίδευση από απόσταση: LAMS πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEP ARTMENT OF COMMUNICA TIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχεδίαση και ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 1. Αδαμαντία Σπανακά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 1. Αδαμαντία Σπανακά Κεφάλαιο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα

Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα Σπύρος Δουκάκης 1, Χρήστος Κοίλιας 2, Νίκος Αδαμόπουλος 3, Παναγιώτης Τσιωτάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός - Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Ευθυμία Χατζηγεωργίου 1, Μαρία Παπαδοπούλου 2, Δόμνα Κακανά 3 xatzigeorgiou@uth.gr, mariapap@uth.gr, dkakana@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.

«Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. «Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.» Φώτης Ζυγούρης M.Sc. 1, Δρ. Ηλίας Μαυροειδής 2 1 Περιφερειακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Καθηγητή - Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ο Ρόλος του Καθηγητή - Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ο Ρόλος του Καθηγητή - Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Σοφία Θ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Υπ.Ε.Π.Θ, Καθηγήτρια Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα