Η συμβολή της ΑεξΑΕ στην Δ.Ε. της Νησιωτικότητας: Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής στις Κυκλάδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή της ΑεξΑΕ στην Δ.Ε. της Νησιωτικότητας: Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής στις Κυκλάδες"

Transcript

1 Η συμβολή της ΑεξΑΕ στην Δ.Ε. της Νησιωτικότητας: Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Καθηγητών Πληροφορικής στις Κυκλάδες Ανδρέας Τσεπαπαδάκης 1, Σπύρος Παπαδάκης 2, Μιχαήλ Τσεπαπαδάκης 3 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Κυκλάδων 2 Δρ., Καθηγητής πληροφορικής, Διδάκτορας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 3 Προπτυχιακός φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης τμήματος ΗΜΜΗΥ Περίληψη Η Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες νησιωτικές χώρες του κόσμου. Σε αυτές τις απομονωμένες νησιωτικές περιοχές ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτό της μετακίνησης του πληθυσμού. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν µια σειρά από προβλήματα, όπως δυσκολίες στελέχωσης, ελλείψεις στις υποδομές (κτηριακές, τηλεπικοινωνιακές κλπ) και μικρό αριθμό μαθητών. Στην εργασία αυτή εξετάζεται το πρόβλημα επιμόρφωσης των καθηγητών πληροφορικής της νησιωτικότητας με την αξιοποίηση της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ). Στην έρευνα συμμετείχαν καθηγητές πληροφορικής από 12 νησιά των Κυκλάδων κυρίως νεοδιόριστοι ή με μικρή σε χρόνο διδακτική εμπειρία στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης τους χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τόσο σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η μέθοδος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής αλλά και των άλλων ειδικοτήτων. Λέξεις κλειδιά: νησιωτικότητα, επιμόρφωση, καθηγητές πληροφορικής ΑεξΑΕ,, LAMS. Abstract Greece is one of the biggest countries where it territory have a great number of islands. Α country in which there are isolated areas in the islands with transportation problems for the population and employees. Schools of Secondary education in these areas face a series of problems, such as problems of manning (teachers, secretaries, etc), luck of structure (buildings, telecommunication etc) and small number of students. This case study working them which will grow in this shortage refer to research the problems of insularity and the instruction of professors learning by distance. In this training program participated ICT teachers from 12 islands of Cyclades, principal new appointments or with little experience in

2 teaching in area of secondary education. The instruction will use tools which will permit synchronous and asynchronous teaching and communicate modes. The result of our study show that distance education based on Learning Management Systems like LAMS can be a reliable alternative solution to train these ICT teachers and other specialists. Key words: insularity, distance learning, teachers training, ICT teachers, LAMS. 1. Εισαγωγή Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ξεκίνησε στα τέλη του 19 ου αιώνα για να εξυπηρετήσει κοινωνικές, γεωγραφικές και οικονομικές ανάγκες. Αρκετές μελέτες περιπτώσεις αξιολόγησης της λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε άλλες χώρες αλλά και στην Ελλάδα την προτείνουν ως λύση στα προβλήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Μαυροειδής & Τυπάς, 2001). Ο όρος νησιωτικότητα χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία (στα Αγγλικά ο όρος αποδίδεται ως insularity) για να περιγράψει με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο τα ιδιαίτερα φυσικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου, που προσδιορίζονται από το μόνιμο φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας. (Ακαδημία Αθηνών, 2003). Η μελέτη αυτή στοχεύει να εξετάσει την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών που έχει ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός εστιάζοντας στον καθηγητή της πληροφορικής ανάγκες και είναι δύσκολο να καλυφτούν ειδικά στις νησιωτικές περιοχές δια ζώσης λόγω της νησιωτικότητας με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μελετά στον χώρο, στον χρόνο και με τον ρυθμό που επιθυμεί, του επιτρέπει να χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, να υποστηρίζεται, να καθοδηγείται και να εμψυχώνεται από τον εκπαιδευτή του, να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και τα μέσα ενημέρωσης τόσο για την μελέτη του όσο και για την επικοινωνία του με τον εκπαιδευτή. Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα προβλήματα της νησιωτικότητας ως προς το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής και οι λύσεις που μελετήθηκαν μέσα από ένα πείραμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής που έγινε το Σχ. Έτ στις Κυκλάδες. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση προβλημάτων της νησιωτικότητας στην Δ.Ε και η αξιοποίηση της ΑεξΑΕ στην επιμόρφωση καθηγητών η οποία αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα της νησιωτικότητας. Οι στόχοι της έρευνας ήταν η: 110

3 1. Διαπίστωση, καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων της νησιωτικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 2. Διερεύνηση των δυνατοτήτων συμβολής της ΑεξΑΕ στην λύση των προβλημάτων της νησιωτικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία επιμόρφωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Διατύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών των καθηγητών των νησιών όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται και η διερεύνηση του βαθμού κάλυψης των αναγκών αυτών με εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Ειδικότερα, σχετικά με την εφαρμογή της ΑεξΑΕ τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 1. Μπορεί η ΑεξΑΕ και τα υπάρχοντα εργαλεία να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επιμόρφωση στους καθηγητές των νησιωτικών δυσπρόσιτων σχολείων της Ελλάδος; 2. Είναι η ΑεξΑΕ εξίσου αποτελεσματική με τη διαζώσης επιμόρφωση; 3. Ποια λειτουργικά και εκπαιδευτικά κενά της νησιωτικότητας μπορεί να καλύψει η ΑεξΑΕ ; 4. Ποιες είναι οι προτάσεις - απόψεις των καθηγητών για τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης σε νησιά με τη συμβολή της ΑεξΑΕ; Η νησιωτικότητα και η δυσπροσιτότητα αρκετών νησιών ήταν μια πρόκληση για μελέτη των δυνατοτήτων και της σχέσης των ΤΠΕ με την ΑεξΑΕ. Για την διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σεμινάριο επιμορφωτικό στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ Λυκείου τεχνολογικής κατεύθυνσης κύκλου 2. Για το συγκεκριμένο μάθημα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον επιμόρφωσης τόσο από τους εκπαιδευτικούς που ήδη το διδάσκουν όσο και από τους νεοδιόριστους στους οποίους δεν έχει γίνει εισαγωγική επιμόρφωση λόγω πολλών νέων διορισμών και οι οποίοι δεν διαθέτουν καμία εμπειρία ή διαθέτουν μικρή έως ελάχιστη. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προσφέρουν στοιχεία για την επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων της νησιωτικότητας για την επιμόρφωση καθηγητών σε δυσπρόσιτα νησιά με αξιοποίηση της ΑεξΑΕ. Στη συνέχεια της εργασίας εξετάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας και ολοκληρώνουμε με τα συμπεράσματα και τα μελλοντικά μας σχέδια. 2. Θεωρητικό Πλαίσιο Ένας μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών Πληροφορικής έχει ανάγκη από διδακτική μέθοδο και τρόπο διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των διδακτικών στόχων των μαθημάτων (Γρηγοριάδου κ.α., 2004). Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους νεοδιόριστους που 111

4 έχουν μηδενική ή ελάχιστη διδακτική εμπειρία σε τάξη ή εργαστήριο πληροφορικής. Ο κλάδος των ΠΕ19 & ΠΕ20 είναι από τους νεότερους στην Ελληνική εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς αυτού του κλάδου, τα πρώτα χρόνια που η πληροφορική συμπεριλήφθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν είχαν πτυχίο πληροφορικής αλλά πτυχίο θετικών κυρίως κατευθύνσεων. Ακόμη και οι διαφορετικές κατευθύνσεις των πτυχίων - διπλωμάτων, σε ένα σύνολο τμημάτων Πληροφορικής, δημιουργούν διαφορετικά επίπεδα αναγκών στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (Παπαδάκης, Αθανασόπουλος & Χριστακούδης, 2005). Η βελτίωση και ανέλιξη του εκπαιδευτικού Πληροφορικής μπορεί να προέλθει μέσα από την ενεργή συμμετοχή του σε μία ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης και αυτόεπιμόρφωσης, η οποία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη λύση του προβλήματος της δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (Παπαδάκης, Αθανασόπουλος & Χριστακούδης, 2005). Πέρα όμως από τον ενημερωτικό και ανανεωτικό χαρακτήρα τους τα βραχύχρονα σεμινάρια επιμόρφωσης πρέπει κυρίως να εστιάζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίζονται οι διαδικασίες της «συνέχειας αλληλεπίδρασης», που συνθέτουν ένα νέο τρόπο προσέγγισης του προβλήματος. Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι πρέπει να ωθούμε τον εκπαιδευτικό στο να προβληματίζεται συνεχώς. Αν κάθε εκπαιδευτικός μπορούσε στη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και κυρίως στο επίπεδο της σχέσης δασκάλου μαθητή, να αμφισβητήσει και να ξανααμφισβητήσει τη στάση του, θα κέρδιζε σίγουρα πολλά, και η «τέχνη» του δε θα μπορούσε παρά να εμπλουτιστεί. (Μαυροειδής & Τυράς, 2001). Οι νέες τεχνολογίες, με ότι εννοούμε κάθε εποχή με τον όρο αυτό, έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, όσο και στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού (Λιοναράκης, ). Στην αρχή εκμεταλλευτήκαμε την εφεύρεση του ραδιοφώνου και ξεκίνησαν προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης μέσω αυτού. Αργότερα, την σκυτάλη παρέλαβαν η τηλεόραση και το βίντεο. Σήμερα, τα μέσα αυτά (δεύτερη γενιά εξ αποστάσεως εκπαίδευση) χρησιμοποιούνται ακόμα σε μεγάλο βαθμό επειδή τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες είναι ευρέως διαδεδομένα, φθηνά και προσβάσιμα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί σύμφωνα με τον Keegan (2001) μορφή εκπαίδευσης. Είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από : 1. Την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο στην διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 2. Την επίδραση του εκπαιδευτικού οργανισμού τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην προετοιμασία του διδακτικού υλικού και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. 112

5 3. Τη χρήση τεχνικών μέσων (έντυπου, οπτικοακουστικού υλικού, ηλεκτρονικού υπολογιστή) που συνδέουν τον διδάσκοντα με τον διδασκόμενο και μεταφέρουν το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. 4. Τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ώστε οι διδασκόμενοι να μπορούν να επωφελούνται ακόμα και από τον άμεσο διάλογο 5. Την απουσία, σε σχεδόν μόνιμη βάση, της λειτουργίας της μαθησιακής ομάδας καθ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επειδή παρέχει στον σπουδαστή την δυνατότητα επιλογής του τόπου, χρόνου και ρυθμού των σπουδών γίνεται ουσιώδες εργαλείο για την πρακτική εφαρμογή της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Στο σύγχρονο μοντέλο ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με την βοήθεια της τεχνολογίας, συνήθως μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονικών τάξεων. Στο ασύγχρονο μοντέλο οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν μόνοι τους το χρόνο και το χώρο που θα συλλέξουν το εκπαιδευτικό τους υλικό και θα επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον εκπαιδευτή και τους συμφοιτητές τους (Καρούλης, 2007). Ο Clark (1983) ισχυρίζεται ότι τα εκπαιδευτικά μέσα είναι εξαιρετικά για να αποθηκεύουν μηνύματα και να τα παραδίδουν οπουδήποτε, όμως δεν είναι υπεύθυνα για το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Η μάθηση δεν συντελείται επειδή χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο μέσο. Το περιεχόμενο, η μέθοδος που εφαρμόζεται και η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή εμπειρία είναι τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν τη μάθηση. Αυτό που υποστηρίζει ο Clark στο παραπάνω αλλά και σε μεταγενέστερα άρθρα του (Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek, 2003) είναι πως το μέσο και η τεχνολογία δεν έχουν κάποια άμεση επίδραση στο αποτέλεσμα, το οποίο εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκπαιδευτές προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έρχονται συχνά αντιμέτωποι με μια αντίφαση. Οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ότι προτιμούν την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση και βρίσκουν πολύ χρήσιμες τις άτυπες συζητήσεις που γίνονται πριν, μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Παράλληλα όμως, όλο και περισσότερο, απαιτούν να μπορούν να εκπαιδεύονται από απόσταση. Θέλουν να μπορούν να συμπληρώνουν, ακόμη και να αντικαθιστούν τις «κλασσικές» εκπαιδευτικές εμπειρίες με εμπειρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Simonson et al., 2003). 3. Η Νησιωτικότητα και τα προβλήματα στη Δ.Ε. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, που προκύπτουν ως συνδυασμός των φυσικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων της, είναι τα εξής (Ακαδημία Αθηνών, 2003 και EC, 2003) είναι: 1. Η σχετική απομόνωση και η αίσθηση της μοναδικότητας. 113

6 2. Η ατελής πρόσβαση στις αγορές και στις δημόσιες υπηρεσίες και τα προβλήματα στις μεταφορές. 3. Η μικρή σχετικά κλίμακα και η εξαιρετικά ευρεία διαφοροποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 4. Η ιδιότητα του ως δεξαμενής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η ιδιόμορφη αντίληψη και συμπεριφορά του πληθυσμού σε σχέση με το χώρο, το χρόνο και τις κοινωνικές σχέσεις και η ιδιότυπη δυναμική και περιπλοκότητα των σχέσεων του νησιωτικού πληθυσμού με τη θάλασσα. 5. Η σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα των παραγωγικών πόρων. 6. Οι εξαιρετικά μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών. 7. Τα δημογραφικά προβλήματα στα μικρά νησιά. Στην Ελλάδα επομένως υπάρχουν μεγάλες και αρκετές νησιωτικές περιοχές (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο κλπ) μεγάλα τους μέρη ή και ολόκληρες οι περιοχές είναι απομονωμένες, με τεράστιες δυσκολίες πρόσβασης και με έντονα προβλήματα συγκοινωνίας όλη σχεδόν την περίοδο του έτους και ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Η Περιφέρεια της χώρας με τον μεγαλύτερο αριθμό νησιωτικών εδαφών είναι το Νότιο Αιγαίο (με νησιωτικά εδάφη, που καλύπτουν το 34,4% του συνολικού αριθμού των νησιωτικών εδαφών της χώρας στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου). Ως βασικό χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας μπορεί να αναφερθεί ότι «η νησιωτικότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας και εντείνεται αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος του νησιού και ανάλογα με την απόστασή του από τις ακτές» (Hache, 1998). Τα σχολεία αυτών των περιοχών κάθε σχολικό έτος αντιμετωπίζουν προβλήματα ελλιπούς ή καθυστερημένης στελέχωσης από διάφορες ειδικότητες, με αποτέλεσμα εκτός από την απώλεια ωρών διδασκαλίας, να μη διδάσκονται και μαθήματα που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επιπλέον παρατηρείται μερική έλλειψη πραγματοποίησης κάθε είδους σχολικών δραστηριοτήτων που τις περισσότερες φορές οφείλεται στη συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού. Αρκετά σχολεία αναστέλλουν τη δραστηριότητα τους ή και πολλές φορές κλείνουν λόγω ανυπαρξίας ή φυγής των μαθητών. Οι καθηγητές που τοποθετούνται τις περισσότερες φορές σε αυτά τα νησιά είναι νεοδιόριστοι με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία σε διδασκαλία και η ανάγκη άμεσης επιμόρφωσης στα αντικείμενα διδασκαλίας (παιδαγωγικής και διδακτικής) είναι επιτακτική. Τα προβλήματα της νησιωτικότητας παρεμβαίνουν και επιτείνουν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχοντας δεδομένα τα προβλήματα της νησιωτικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τέθηκε ο προβληματισμός, κατά πόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρόσφορη και αποτελεσματική λύση τους. Θα μπορούσε δηλαδή η ΑεξΑΕ να προσφέρει στο σημερινό μαθητή τη δυνατότητα 114

7 πρόσβασης σε ισότιμη μάθηση μέσω της επαρκούς επιμόρφωσης των καθηγητών, ώστε να μπορούν να καλύψουν τα κενά τους, θα μπορούσε να καλύψει τα ενδιαφέροντα των μαθητών παρέχοντας τους ίσες ευκαιρίες μόρφωσης με τους μαθητές των αστικών κέντρων. 4. Μεθοδολογία Στο πλαίσιο αυτό, για τις ανάγκες της έρευνας, επιλέχθηκε ως πληθυσμός της έρευνας οι καθηγητές πληροφορικής από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μικρά νησιά των Κυκλάδων, απομονωμένα και με μεγάλα προβλήματα μετακίνησης. Οι καθηγητές συμμετείχαν μέσω πρόσκλησης που έγινε προς όλα τα σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής. Η διδακτική εμπειρία και η γνώση των παιδαγωγικών μεθόδων και διδακτικής της πληροφορικής είναι από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. α/α Πίνακας 1: Οι Θεματικές Ενότητες του σεμιναρίου Κείμενο 1 Δομές Ακολουθίας και Επιλογής (Απλή και Σύνθετη) 2 Δομή Επιλογής Πολλαπλή και Εμφωλευμένη 3 Δομή Επανάληψης, η μορφή ΟΣΟ.ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ 4 Δομή Επανάληψης οι μορφές ΓΙΑ ΜΕΧΡΙ, ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ 5 Πίνακες (Μονής και Διπλής Διάστασης), Αλγόριθμοι με Πίνακες 6 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης και Αναζήτησης 7 Υποπρογράμματα και το υποπρόγραμμα η Συνάρτηση 8 Υποπρόγραμμα η Διαδικασία Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι θεματικές ενότητες ενώ η δομή του σεμιναρίου περιλάμβανε τα εξής : 1) Οργάνωση σε οκτώ (8) ΘΕ (Πίνακας 1) που καλύπτουν το περιεχόμενο εκπαίδευσης σε μαθήματα όπου υπάρχει μεγάλο διδακτικό έλλειμμα στις ενότητες σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων. 2) Η κάθε ΘΕ διαρκεί μια εβδομάδα σε χρόνος μελέτης, συζήτησης και ετοιμασίας παράδοσης της δραστηριότητας - εργασίας της ΘΕ. 3) Δυο (2) Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις (Ο.Σ.Τ.) μέσω εργαλείων (του DIM DIM) μια στην αρχή του σεμιναρίου και μία στο τέλος του σεμιναρίου. Το δείγμα μας αποτελείτο από 17 καθηγητές πληροφορικής (κυρίως νεοδιόριστοι) από 12 νησιά των Κυκλάδων: την Κέα, Άνδρο, Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, 115

8 Νάξο, Σχοινούσα, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο και Ανάφη. Από αυτές τις συμμετοχές12 ήταν Άνδρες (71%) και 5 Γυναίκες (29%). οι 15 μόνιμοι και οι 2 ωρομίσθιοι. Το 65% του δείγματος δεν διέθετε καμία διδακτική εμπειρία (από αυτούς το 12% ήταν ωρομίσθιοι) και το 35% διέθετε εμπειρία μικρότερη των πέντε ετών. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα 2/3 του δείγματος ήταν με μηδενική εμπειρία. Οι 12 συμμετέχοντες δίδασκαν το μάθημα ΑΕΠΠ ενώ από τους υπόλοιπους 5 οι 2 δίδασκαν σε ΕΠΑΛ και οι 3 σε Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις (οι τελευταίοι, που στο σύνολό τους ήταν νεοδιόριστοι, πρόκειται να διδάξουν το μάθημα την νέα σχολική χρονιά ). Τα σχολεία που διδάσκουν οι καθηγητές αυτοί είναι 2 ΕΠΑΛ, 2 Γυμνάσια, 10 Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις που διδάσκεται η ΑΕΠΠ, 2 Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις που δεν διδάσκεται η ΑΕΠΠ και 1 νεοδιόριστος με άδεια ανατροφής τέκνου τοποθετημένος στην Ανάφη. Για να διερευνήσουμε εάν το πρόγραμμα ανταποκρινόταν στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έγινε ανάλυση των απαντήσεων σε ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι επιμορφούμενοι στο τέλος του προγράμματος. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα σχόλια που κατέθεσαν στην τελευταία ΟΣΤ στο τέλος του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι, όταν κλήθηκαν να αναφερθούν στα προβλήματα που είχαν. 5. Αποτελέσματα - Συζήτηση Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται με βάση τους 4 άξονες της έρευνας: α) Νησιωτικότητα και Εκπαιδευτική Διαδικασία, β) ΑεξΑΕ και Επιμόρφωση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, γ) Πώς αντιλαμβάνονται οι καθηγητές τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στην ΑεξΑΕ και δ) Διαπίστωση της κάλυψης ή όχι των εκπαιδευτικών αναγκών στην επιμόρφωση εξ αποστάσεως. Από τις παρατηρήσεις του επιμορφωτή και τα σχόλια των επιμορφωμένων διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία έμεινε ευχαριστημένη από την ποιότητα της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που παρασχέθηκε. Τα προβλήματα που αναδείχθηκαν και από τις απαντήσεις και από τα σχόλια ήταν κυρίως τριών ειδών: Ο χρόνος διάρκειας του σεμιναρίου επιμόρφωσης εξ αποστάσεως, ελάχιστα τεχνικά ζητήματα, και ζητήματα υποστήριξης του εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους. Αναλυτικότερα, δεκατρείς (13) (76,5%) από τους δεκαεπτά (17) που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, απάντησαν ως εξής : 13 επιμορφούμενοι ανέφεραν απλώς ότι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από ελάχιστα τεχνικά προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίστηκαν κυρίως στην αρχή του προγράμματος 116

9 13 επιμορφούμενοι δήλωσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι θα επιθυμούσαν περισσότερο χρόνο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή. 13 επεσήμαναν ότι το εκπαιδευτικό υλικό ήταν παραπολύ καλό και ολοκληρωμένο 13 επεσήμαναν την πολύ καλή υποστήριξη και επικοινωνία με τον εκπαιδευτή 13 επεσήμαναν ότι οι 3 έκτακτες συνεδρίες ΟΣΤ που έγιναν σε θέματα διδακτικής, αξιολόγησης μαθητή, τρόπου και διαδικασίας βαθμολόγησης γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων στο συγκεκριμένο μάθημα της ΑΕΠΠ ήταν πολύ καλές από πλευράς γνώσεων και εμπειρίας του εκπαιδευτή μην αφήνοντας κανένα κενό σε οποιαδήποτε ερώτηση τέθηκε Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, δεν υπήρξε κανένα αρνητικό σχόλιο για την ποιότητά του και την πληρότητα του. Η μοναδική παρατήρηση που έγινε από λίγους επιμορφούμενους ήταν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στο να παρουσιάσουν μια διδακτική ενότητα τηρώντας το σχέδιο μαθήματος στα χρονικά πλαίσια που είχαν τεθεί.. Αυτές οι δυσκολίες βέβαια δικαιολογούνται από την απειρία τους. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες ζήτησαν να υπάρχει πιο συγκεκριμένος στόχος και όχι τόσο γενικός που υπήρχε στις εβδομαδιαίες δραστηριότητες Επιπλέον επισημάνθηκε ότι θα ήταν θετικό να υπήρχαν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές για την τελική εργασία (όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι καθηγητές είχαν δυο επιλογές στη διάθεσή τους). Μια τελευταία παρατήρηση που έγινε ήταν ότι ο χρόνος διάρκειας του σεμιναρίου ήταν σχετικά μικρός. 5.1 Προβλήματα της Νησιωτικότητας Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των επιμορφούμενων το πρόβλημα της νησιωτικότητας εντοπίζεται κυρίως στις συγκοινωνίες βαθμολογώντας με τον υψηλότερο βαθμό της κλίμακας 10 έως 1, ακολουθούν σε έλλειψη οι επικοινωνίες και η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω συνεδρίων ημερίδων. Τέλος, πιστεύουν ότι το Internet είναι ένας τρόπος που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της ιδιαιτερότητας της νησιωτικότητας. 5.2 ΑεξΑΕ και Επιμόρφωση Οι απαντήσεις των επιμορφούμενων για την ΑεξΑΕ και την επιμόρφωση είναι θετικές (πίνακας 2) θεωρώντας την μια αποτελεσματική μέθοδο. Αποδεικνύεται μάλιστα μονόδρομος για μια ποιοτική επιμόρφωση σε νησιωτικά συμπλέγματα που οι συγκοινωνίες, οι αποστάσεις και ο καιρός δεν επιτρέπουν κανένα αξιόπιστο προγραμματισμό. Τέλος οι 3 σημαντικότεροι λόγοι συμμετοχής σε ένα σεμινάριο ΑεξΑΕ αποτελούν τα τεχνικά μέσα, ο εκπαιδευτής και η αμφίδρομη επικοινωνία. Πίνακας 2 : Ερωτηματολόγιο με απαντήσεις 117

10 Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως δυνατότητα επιμόρφωσης και συμβουλευτικής μπορεί να καλύψει τις ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ εκπαιδευτικές σας ανάγκες; Δεν ξέρω 0 0,0 Καθόλου 0 0,0 Λίγο 2 15,4 Πολύ 9 69,2 Παραπολύ 2 15,4 Ποιοι 3 σημαντικοί παράγοντες ενισχύουν την απόφαση συμμετοχής σας σε σεμινάριο εξ αποστάσεως θετικά ; Απόσταση από εκπαιδευτή 4 30,8 Ποιος είναι ο εκπαιδευτής 10 76,9 Τα τεχνικά μέσα (εκπαιδευτικό υλικό κ.α.) 12 92,3 Η Αμφίδρομη επικοινωνία 6 46,2 Απουσία ομάδας-τάξης 5 38,5 Θεωρείτε ότι η «Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως» ως εκπαιδευτική διαδικασία (βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας σας από την παρακολούθηση μαθημάτων) είναι μια αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας; Δεν έχω γνώση 0 0,0 Όχι 0 0,0 Μάλλον-Όχι 1 7,7 Μάλλον-Ναι 6 46,2 Ναι 6 46,2 Θεωρείτε ότι η «Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως» ως εκπαιδευτική διαδικασία (βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας σας από την παρακολούθηση των μαθημάτων) είναι εξίσου αποτελεσματική σε σχέση με την κλασική μέθοδο διδασκαλίας Δεν ξέρω 0 0 Όχι 1 8 Μάλλον-Όχι 1 8 Μάλλον-Ναι 6 46 Ναι Πως αντιλαμβάνονται οι καθηγητές τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στην ΑεξΑΕ Στις απαντήσεις των επιμορφούμενων παρατηρούμε ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων είναι μια βασική συνιστώσα στην επιμόρφωση τους, αλλά και η ευελιξία, η εμπειρία, τα κοινά προβλήματα αναδεικνύονται επίσης σε σημαντικές συνιστώσες. Επιπλέον επιβεβαιώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το εκπαιδευτικό υλικό και η συχνή επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη). 5.4 Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών Οι παραπάνω απαντήσεις των επιμορφούμενων δίνουν σημαντικές ενδείξεις ότι η επιμορφωτική διαδικασία εξ αποστάσεως κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 118

11 καθηγητών ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν σαν νεοδιόριστοι αξιόπιστα ένα μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι η αλληλεπίδραση με τους άλλους εκπαιδευτικούς και με τον εκπαιδευτή είχε την θετικότερη απήχηση, η ευελιξία που παρουσιάζει στην επιμόρφωση η ΑεξΑΕ, οι νέες εμπειρίες και τα κοινά προβλήματα αντιμετώπισης ήταν συνιστώσες που επισημάνθηκαν θετικά. Επίσης οι σχολιασμοί από τον εκπαιδευτή (σχολιασμοί δραστηριοτήτων, chat, forum κλπ) αξιολογούνται από πολύ καλοί έως άριστοι. Η συχνότητα χρήσης της πλατφόρμας εργασίας ήταν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα με αυξητικές τάσεις Αυτά όμως που κέντρισαν το ενδιαφέρον ιδιαίτερα στους εκπαιδευομένους ήταν οι διαζώσης συνεδρίες και η παρακολούθηση του chat σε offline κατάσταση όποτε είχαν χρόνο να το κάνουν σε περίπτωση που δεν είχαν συμμετάσχει στην online συνεδρία. Τέλος οι επιμορφούμενοι καθηγητές σε ποσοστό 77% θεωρούν ότι βελτιώθηκε ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος παρακολουθώντας το σεμινάριο με ΑεξΑΕ. Ξεκινώντας την έρευνα μας κάναμε την υπόθεση ότι η επιμόρφωση εξ αποστάσεως σε νησιωτικά συμπλέγματα βελτιώνει το μαθησιακό αποτέλεσμα των μαθητών μέσα από την επιμόρφωση των καθηγητών σε σχέση με την «κλασσική» μέθοδο η οποία είναι απαγορευτική στην περίπτωση των νησιών. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όπως διαφάνηκε από μια αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλά και στην ερευνητική βιβλιογραφία, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ΑεξΑΕ είναι εξίσου αποτελεσματική με την κλασική επιμόρφωση. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η παρούσα έρευνα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί και η άποψη των Larreamendy-Joerns & Leinhardt (2006) οι οποίοι προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει παγίδα για το μέλλον της επιμόρφωσης εξ αποστάσεως (τηλεμαθήματα) καταδικάζοντάς την στην μετριότητα, ως μια δεύτερη επιλογή, ενώ ο στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος έτσι ώστε το ερώτημα να μετατραπεί σε: τι είναι καλύτερο για κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη φύση των περιστάσεων και της νησιωτικότητας που αντιμετωπίζουμε. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που η έρευνα μας ανέδειξε και το οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από το περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε στην επιμόρφωση ήταν οι συγκοινωνίες που στην νησιωτικότητα παρουσιάζουν προβλήματα. Συγκεκριμένα οι παράγοντες που υπεισέρχονται είναι αστάθμητοι, μη αντιμετωπίσιμοι (καιρικές συνθήκες, ο χρόνος και διάρκεια δρομολογίων), ευμετάβλητοι και αλληλοεπηρεαζόμενοι με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να προγραμματιστεί ή να οργανωθεί μια παραδοσιακού τύπου δια ζώσης επιμόρφωση. Αντίθετα, στην περίπτωση της επιμόρφωσης από απόσταση αυτοί οι περιορισμοί και τα προβλήματα δεν υφίστανται. Γι αυτό και οι απαντήσεις των επιμορφούμενων σχετικά με την ΑεξΑΕ είναι θετικές θεωρώντας την μονόδρομο για την νησιωτικότητα. Οι συγκοινωνίες, οι καιρικές συνθήκες, ο χρόνος μετάβασης δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Η έρευνα μας ανέδειξε ότι τα τεχνικά μέσα έγιναν το 119

12 μέσω επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης επαρκούν σύμφωνα με τις απόψεις επιμορφούμενων που με την ιδιότητα του καθηγητή πληροφορικής μπορούσαν να αξιολογήσουν καλύτερα την προσφορά αυτών των τεχνικών μέσων στο επιμορφωτικό σεμινάριο. Η αποδοχή εκ μέρους των επιμορφούμενων των τεχνικών μέσων καταδεικνύεται και από τη συνεπή και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό συμμετοχή στο chat, forum και ΟΣΤ (τα τεχνικά μέσα ήταν κυρίαρχα) καθώς και η σημαντικότητα της αμφίδρομης δυνατότητας επικοινωνίας Ένα άλλο βασικό κίνητρο συμμετοχής ήταν ότι οι εκπαιδευόμενοι γνώριζαν ότι ο εκπαιδευτής είχε πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, 10ετη ενασχόληση στο αντίστοιχο μάθημα σε Πειραματικό Λύκειο και αντίστοιχη εμπειρία βαθμολογητή στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι επιπλέον ήταν συντονιστής του μαθήματος για 4 συνεχή έτη στήνοντας ουσιαστικά την αξιολόγηση σε βαθμολογικό κέντρο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε ότι από τις απαντήσεις των επιμορφούμενων επιβεβαιώνεται ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων αποτέλεσε μια βασική συνιστώσα στην επιμόρφωση. Σημαντικές επίσης συνιστώσες αποτελούν η ευελιξία, η εμπειρία, και τα κοινά προβλήματα. Η αλληλεπίδραση επιβεβαιώνεται και από την συχνή μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη) που οι επιμορφούμενοι επιδιώκουν επιμόνως. Αυτή η συχνή επικοινωνία έχει επίκεντρο το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναδεικνύεται το κυρίαρχο στοιχείο αλληλεπίδρασης, με ερωτήματα αλλά και προτάσεις σε μια προσπάθεια ο καθηγητής πληροφορικής να διαμορφώνει ακόμη και το τι θα ήθελε να μάθει. Η επιμορφωτική διαδικασία εξ αποστάσεως κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καθηγητών πληροφορικής των νησιών για να αντιμετωπίσουν σαν νεοδιόριστοι αξιόπιστα ένα μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι η αλληλεπίδραση με άλλους εκπαιδευτικούς και με τον εκπαιδευτή είχε την θετικότερη απήχηση ευελιξία που παρουσιάζει στην επιμόρφωση η ΑεξΑΕ, οι νέες εμπειρίες και τα κοινά προβλήματα αντιμετώπισης ήταν συνιστώσες που επισημάνθηκαν θετικά. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι παρουσίες στο Chat ήταν από τις αγαπημένες συμμετοχές των επιμορφούμενων διότι εκτός των αποριών που έθεταν είχαν επιπλέον την δυνατότητα να διατυπώνουν και δικές τους προτάσεις - θέσεις με τις οποίες διαμόρφωναν δικά τους αντικείμενα μάθησης σημαντικά για αυτούς. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ανέδειξε διάφορες διαστάσεις στις θεματικές ενότητες και έτσι όλοι σε διάφορο βαθμό ο καθένας - ακόμη και ο εκπαιδευτής επωφελήθηκαν από αυτόν τον τρόπο μάθησης που ήταν για όλους πρωτόγνωρος. Μία δυνατότητα που κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων ήταν οι σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες και η δυνατότητα πρόσβασης τους αργότερα (offline) ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν είχαν μπορέσει να συμμετάσχουν στην online συνεδρία. 120

13 Το πιο σημαντικό συμπέρασμα των καθηγητών επιμορφούμενων (σε ποσοστό 77% εξ αυτών που συμμετείχαν ενεργά.) ήταν ότι θεωρούν ότι βελτιώθηκε ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος ΑΕΠΠ παρακολουθώντας το σεμινάριο με ΑεξΑΕ. Ως περιορισμό της έρευνας μας θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ένα από τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκε πλήρως ήταν ποιες είναι οι προτάσεις των καθηγητών για την βελτίωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης σε νησιά με την συμβολή της ΑεξΑΕ. Σε αυτό το ερώτημα είχαμε γενικόλογες απαντήσεις όπως «το Internet». Για το έλλειμμα αυτό ως πιθανή αιτία θεωρούμε ότι οι ερωτήσεις που αφορούσαν το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν ιδιαίτερα στοχευμένες. Σημαντικό ρόλο παίζει το τεχνολογικό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του προγράμματος επιμόρφωσης εξ αποστάσεως, διευκολύνοντας παράλληλα τους επιμορφούμενους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο άγχος και ανασφάλεια στην αρχή τέτοιων προγραμμάτων. Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν στο σημείο αυτό με τη βιβλιογραφία (Clark, 1983, Λιοναράκης, 2001, McNair & Thomson, 2007, McQuiggan, 2007, Salas & Cannon-Bowers, 2001, Tallent-Runnels et al., 2006). Ένα ακόμη μειονέκτημα της ΑεξΑΕ σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία που διαπιστώσαμε και εμείς, είναι το ποσοστό εγκατάλειψης. Σύμφωνα με τον Herbert (2006) 10% - 20% περισσότεροι εκπαιδευόμενοι εγκαταλείπουν στην τηλεκπαίδευση σε σχέση με εκείνους που παρακολουθούν κλασσικές τάξεις. Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε και καταγράφηκε το ίδιο φαινόμενο (4 επιμορφούμενοι σε σύνολο 17 εγκατέλειψαν). Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι οι 3 από τους 4 καθηγητές που εγκατέλειψαν το σεμινάριο χρησιμοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό στη διδασκαλία του μαθήματος τους στο σχολείο. Μια ερμηνεία είναι ότι οι επιμορφούμενοι εγκατέλειψαν το σεμινάριο εξαιτίας έλλειψης χρόνου (φόρτος εργασίας στα σχολεία τους) και εξαιτίας του χρόνου υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος που υλοποιήθηκε στην μέση της σχολικής χρονιάς. Η υποστήριξη που είχαν οι επιμορφούμενοι από τον εκπαιδευτή, διατήρησε το ενδιαφέρον τους για την νέα μέθοδο. Σ αυτό συνετέλεσε και η μικρή διάρκεια του προγράμματος, η οποία δεν τους επέτρεψε να «κουραστούν» από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και από την απαραίτητη εφαρμογή αυτοπειθαρχίας. Είναι ενδεικτικό ότι πολλοί επιμορφούμενοι εκδήλωσαν τη επιθυμία να γίνει το ίδιο σεμινάριο από την αρχή της καινούριας σχολικής χρονιάς παράλληλα με την διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο. 6. Συμπεράσματα και Μελλοντικά Σχέδια Η παρούσα έρευνα ανέδειξε ότι τα τεχνικά μέσα διευκόλυναν σημαντικά την επικοινωνίας και την αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων διευκολύνοντας τη μάθηση. Αυτά τα μέσα, τα οποία εμπιστεύθηκαν οι καθηγητές αποδεχόμενοι πλήρως την αξιοπιστία τους απετέλεσε ένα από τα βασικότερα κίνητρα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. των επιμορφούμενων. Αξιοσημείωτη ήταν και η προθυμία με την οποία 121

14 συμμετείχαν στο chat, forum και οπτικοακουστική επικοινωνία που τα τεχνικά μέσα προσέφεραν αμφίδρομη επικοινωνία. Ένα βασικό κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα παραμένει η ποιότητα και η εμπειρία του εκπαιδευτή στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η αλληλεπίδραση, η ευελιξία και το υλικό με τα παραδείγματα με λύσεις-προτάσεις αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων μεταξύ των εκπαιδευομένων ήταν οι βασικές συνιστώσες που σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων συνετέλεσαν στην επιτυχία του προγράμματος. Η αλληλεπίδραση και η αυτονομία επιβεβαιώθηκαν στην επικοινωνία, με ερωτήματα αλλά και προτάσεις σε μια προσπάθεια ο καθηγητής πληροφορικής να διαμορφώσει ακόμη και το τι θα ήθελε να μάθει. Η επιμορφωτική διαδικασία εξ αποστάσεως κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νεοδιοριζόμενων καθηγητών πληροφορικής στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ενός πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος. Ανακεφαλαιώνοντας υποστηρίζουμε ότι η αρχική μας υπόθεση επιβεβαιώθηκε και τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά μεγάλη διαφορά των δυο μοντέλων επιμόρφωσης (της κλασικής και της εξ αποστάσεως) ως προς την αποτελεσματικότητα. Σε συνέχεια της προτεινόμενης έρευνας θα μπορούσαν να διερευνηθούν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα, όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών, το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και ο φορέας υλοποίησης που οργανώνει και υποστηρίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Βιβλιογραφία Clark, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), Hache, M., Jean-Dinier (1998). Indicateurs statistiques de disparité régionale engendres par I insularité et I ultrapériphérique, Eurisles. Herbert, Μ. (2006). Staying the Course: A Study in Online Student Satisfaction and Retention. Online Journal of Distance Learning Administration, IX(4).Retrieved 30 September 2007 from Keegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχµιο. Larreamendy-Jorens, J., & Leinhardt, G. (2006). Going the Distance with Online Education. Review of Educational Research. 76(4), McQuiggan, C. (2007). The Role of Faculty Development in Online Teaching s Potential to Question Teaching Beliefs and Assumptions. Online Journal of Distance Learning Administration, X(3). Retrieved 30 November 2007 from: 122

15 McNair, P., & Thomson, T. (2007). Creating a First Class Experience That s First Class. Online Journal of Distance Learning Administration, X(3). Retrieved 30 November 2007 from Salas, E., & Cannon-Bowers, J. (2001). The science of training: A decade of progress. Annual Review of Psychology, 52(1), Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2003). Teaching and Learning at a Distance. Foundations of Distance Education (2nd ed.). New Jersey: Merrill Prentice Hall. Tallent-Runnels, M., Thomas, J., Lan, W., Cooper, S, Ahern, T., Shaw, S., & Liu, X. (2006). Teaching Courses Online: A Review of the Research. Review of Educational Research, 76(1), Ακαδημία Αθηνών (2003). Οικονομικά χαρακτηριστικά και Στρατηγική Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Δρακάτος, Αθήνα. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Δαγδιλέλης, Β., Κόμης, Β., Κορδάκη, Μ., Μικρόπουλος, Α., Μπακογιάννης, Σ., Παπαδόπουλος, Γ., Πολίτης, Π., Σφηκόπουλος, Θ., & Τζιμογιάννης, Α. (2004), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Eπικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήματα, προτάσεις. Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 2ης Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική της Πληροφορικής», (σ ), Βόλος. Καρούλης, Α. (2007). Ανοικτή και από Απόσταση Εκπαίδευση. Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. Λιοναράκης, Α. ( ). Ιδρύματα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Στο Βεργίδης, Δ., Λιοναράκης, Α., Λυκουριώτης, Α., Μακράκης, Β., Ματραλής, Χ. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες (σελ ). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση. Προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σελ ). Αθήνα: Προπομπός. Μαυροειδής, Γ., & Τυπάς, Γ. (2001). Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών : Τεχνική και Μεθοδολογία επιμορφωτικών σεμιναρίων (σε σχέση με το νόμο 1566/85), Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Παπαδάκης, Σ., Αθανασόπουλος, Δ., & Χριστακούδης, Χ. (2005). Διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και αυτό-επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος. 123

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ.

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 679 EΠΙMΟΡΦΩΣΗ EΚΠΑΙΔEΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠE ΣΤΗΝ EΚΠΑΙΔEΥΣΗ- ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.

«Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. «Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.» Φώτης Ζυγούρης M.Sc. 1, Δρ. Ηλίας Μαυροειδής 2 1 Περιφερειακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Μ. Σκιαδέλλη Καθηγήτρια Πληροφορικής Βθμιας Εκπαίδευσης skiadelli@gmail.com Περίληψη Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης

«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης «Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης Ματθαίος Τσιλπιρίδης Καθηγητής Μαθηματικός, 2 ο Τοσίτσειο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου για το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) «Η μόρφωση συνιστά δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Δικαιούνται να

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής

Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής Σπύρος Παπαδάκης 1,3, ηµήτρης Αθανασόπουλος 2,3 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 2 ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Ν. Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) (www.eepek.gr) Τηλ.: 6972038117, 6932078466 Λάρισα Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016)

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016) Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διοργανώνει το e-learning καινοτόμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» Σχεδιασμός και υλοποίηση : Αλέξης Κόκκος με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Έφης

Διαβάστε περισσότερα