Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορµόνες 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορµόνες 1"

Transcript

1 29 Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορµόνες 1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΙΚΗ, 2 ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ 1 Ενδοκρινολόγος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης 2 Αναπληρώρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1, 2 Ενδοκρινολογική Μονάδα, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών και Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Εισαγωγή Η αντίσταση στις θυρεοειδικές ορµόνες (Resistance to thyroid hormones - RTH) είναι ένα σπάνιο κληρονοµούµενο σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από ελαττωµένη ευαισθησία των ιστών στην δράση των θυρεοειδικών ορµονών (ΘΟ) (1-3). Το παθογνωµονικό εύρηµα είναι οι υψηλές τιµές ΘΟ που συνοδεύονται από φυσιολογικά ή αυξηµένα επίπεδα TSH. Σε κυτταρικό επίπεδο οι ΘΟ δρουν µέσω της Τ3. Η δράση τους διαµεσολαβείται από τους υποδοχείς TRα και TRβ και στο κυτταρόπλασµα και στον πυρήνα, στον οποίο οι υποδοχείς αυτοί δρουν ως µεταγραφικοί παράγοντες τροποποιώντας την έκφραση διαφόρων γονιδίων (γενωµική δράση). Η αντίσταση στη δράση των ΘΟ οφείλεται σε µεταλλάξεις του γονιδίου του υποδοχέα των θυρεοειδικών ορµονών TRβ, ενώ δεν έχουν αναφερθεί αντίστοιχα µεταλλάξεις του ΤRα. Πολύ πρόσφατα έχουν περιγραφεί δύο νέα σύνδροµα ελλιπούς ευαισθησίας των ιστών στις ΘΟ. Το πρώτο σχετίζεται µε µία µετάλλαξη στο γονίδιο του διαµεµβρανικού µεταφορέα των ΘΟ (4), ενώ το δεύτερο µε µετάλλαξη γονιδίου που συµµετέχει στη σύνθεση σεληνοπρωτεϊνών όπως είναι οι αποϊωδινάσες των ΘΟ (5). Επίπτωση Στο 85% των ασθενών µε αντίσταση στις ΘΟ (RTH) ανευρίσκονται µεταλλάξεις στον TRβ. Στο υπόλοιπο 15% των ατόµων (non TRβ-RTH) παρατηρείται ο φαινότυπος του συνδρόµου, αλλά δεν έχει εντοπιστεί γονιδιακή µετάλλαξη τουλάχιστον στους δύο υποδοχείς που έχουν µελετηθεί. Το σύνδροµο κληρονοµείται µε επικρατούντα αυτοσωµατικό τρόπο (έχει περιγραφεί µία µόνο οικογένεια µε κληρονοµικότητα κατά τον υπολειπόµενο τρόπο), παρουσιάζει ίδια συχνότητα στα δύο φύλα και έχει ευρεία γεωγραφική κατανοµή. Από την πρώτη περιγρα

2 φή του συνδρόµου το 1967 έως σήµερα έχουν µελετηθεί περισσότερες από 1000 περιπτώσεις που ανήκουν σε 372 διαφορετικές οικογένειες (1). Η ακριβής επίπτωση του συνδρόµου δεν µπορεί να εκτιµηθεί καθώς τα προγράµµατα νεογνικού ελέγχου περιλαµβάνουν µέτρηση µόνο της TSH. Σε µία µελέτη νεογνών όπου µετρήθηκαν ταυτόχρονα και τα επίπεδα Τ4 εκτιµήθηκε ότι η επίπτωση του συνδρόµου είναι 1:40000 νεογνά (6). Περίπου το 15% των µεταλλάξεων εµφανίζονται ως de novo µεταλλάξεις. Μοριακά εδοµένα Η δράση των θυρεοειδικών ορµονών πρακτικά σε όλα τα κύτταρα ασκείται µέσω της επίδρασής τους σε ειδικούς πυρηνικούς υποδοχείς (TR). Η αντίσταση στις θυρεοειδικές ορµόνες που αφορά ελαττωµένη ανταπόκριση των οργάνων στόχων στην ορµονική δράση, είναι τις περισσότερες φορές συνώνυµη µε µεταβολές και µεταλλάξεις στους ειδικούς πυρηνικούς υποδοχείς ΤRα και TRβ (1-3). Οι υποδοχείς αυτοί ανήκουν στην υπεροικογένεια των πυρηνικών υποδοχέων στην οποία επίσης ανήκουν οι υποδοχείς των στεροειδών ορµονών, της βιταµίνης D, του ρετινοϊκού οξέως και ο PPAR. Η κλινική έκφραση της δράσης των θυρεοειδικών ορµονών απαιτεί την παρουσία ενδοκυτταρίως ικανής ποσότητας της δραστικής θυρεοειδικής ορµόνης, της Τ3. Υπάρχουν και ταχείες µη γενωµικές δράσεις της Τ3 οι οποίες επιτελούνται στην µεµβράνη και στο κυτταρόπλασµα. Σ αυτές µετέχουν ιόντα, η οξειδωτική φωσφορυλίωση και διάφοροι δεύτεροι διαβιβαστές µηνυµάτων. Η κλασσική όµως δράση της Τ3, όπως ήδη αναφέρθηκε, ασκείται µετά από αντίδραση του συµπλέγµατος ορµόνη/υποδοχέας µε την αντίστοιχη αλληλουχία αναγνώρισης (TRE) πάνω στον υποκινητή του γονιδίου το οποίο είναι ευαίσθητο στην ορµόνη. Η δράση που ασκούν οι θυρεοειδικές ορµόνες στα ευαίσθητα γονίδια µπορεί να είναι θετικές (στα περισσότερα γονίδια) ή αρνητικές (πχ στο γονίδιο της TSH). Οταν η Τ3 δεν είναι παρούσα, διµερή των υποδοχέων αυτών προσδένονται στα ευαίσθητα γονίδια και εµποδίζουν την έκφρασή τους. Οταν προσδεθεί η ορµόνη, το σύµπλεγµα απαλλάσσεται από διάφορα επικουρικά κατασταλτικά µόρια και µπορεί να ενεργοποιήσει τη µεταγραφή. Τα γονίδια ΤRα και TRβ βρίσκονται στα χρωµοσώµατα 17 και 3 αντίστοιχα και κωδικοποιούν πρωτεΐνες - υποδοχείς που έχουν οµοιότητες στην αλληλουχία τους και στη δοµή τους. Το κάθε γονίδιο παρέχει 2 ισοµορφές, το µεν ΤRα τις µορφές α1 και α2 που προκύπτουν από εναλλακτικό µάτισµα (splicing) του RNA και το γονίδιο TRβ τις ισοµορφές β1 και β2 που προκύπτουν από εναλλακτικό σηµείο έναρξης της µεταγραφής. Ο ΤRα2 προσδένεται στο DNA αλλά δεν -416-

3 αντιδρά µε την Τ3 και ως εκ τούτου δεν δρα ως υποδοχέας των θυρεοειδικών ορµονών, δηλ δεν διαµεσολαβεί τη δράση της Τ3. Εκτός αυτού έχει και κάποιου βαθµού ανταγωνιστική δράση. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και µε ορισµένες µεταλλαγµένες µορφές του υποδοχέα που δηµιουργούν το σύνδροµο της αντίστασης: το µεταλλαγµένο µόριο έχει επικρατούσα αρνητική δράση (dominant negative) στον υποδοχέα. Η κατανοµή έκφρασης των δύο γονιδίων στους ιστούς ποικίλει. Ο ΤRα1 βρίσκεται κυρίως στο ΚΝΣ, το µυοκάρδιο και τους σκελετικούς µυς. Ο TRβ1 βρίσκεται στους νεφρούς και το ήπαρ και ο TRβ2 στον υποθάλαµο και την υπόφυση. Η ιστική ετερογένεια στην κατανοµή των υποδοχέων εξηγεί την µεγαλύτερη αντίσταση στο ήπαρ σχετικά µε την καρδιά και επίσης εξηγεί την συχνή ανεύρεση ταχυκαρδίας στα άτοµα αυτά δεδοµένου ότι ο TRα που εκφράζεται στην καρδιά είναι πρακτικά πάντα ακέραιος και εκτίθεται στα αυξηµένα επίπεδα Τ3 ως αποτέλεσµα της αντίστασης. Εχει επίσης παρατηρηθεί ετερογένεια στις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου σε άτοµα που φέρουν την ίδια µετάλλαξη. Πιθανολογείται ότι αυτή οφείλεται στον ποικίλλοντα σχετικό βαθµό έκφρασης του φυσιολογικού και παθολογικού υποδοχέα στο κάθε άτοµο καθώς και στο λοιπό γενετικό υπόβαθρο που δεν είναι ποτέ το ίδιο. Οι πρώτοι ασθενείς που περιγράφηκαν µε το σύνδροµο της αντίστασης στην Τ3, είχαν µεταλλάξεις στο γονίδιο TRβ1 (1-3). Συνήθως οι µεταλλάξεις αυτές είναι σηµειακές µεταλλάξεις, αφορούν το ένα αλλήλιο και έχουν ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας «ελλιπούς» και εποµένως µη λειτουργικής πρωτεΐνης. Οι µεταλλάξεις κατά κανόνα αθροίζονται σε ένα τµήµα του γονιδίου που προφανώς είναι ιδιαίτερα «επιρρεπές» σε αυτές (hot spot). Οι τρεις περιοχές του γονιδίου όπου συνήθως βρίσκονται οι µεταλλάξεις είναι η περιοχή που κωδικοποιεί το τµήµα του υποδοχέα που αντιδρά µε την Τ3 (ligand binding) καθώς και η γειτνιάζουσα περιοχή (hinge domain) (εικόνα 1). Η µεταλλαγµένη πρωτεΐνη έχει είτε ελαττωµένη συγγένεια µε την Τ3 ή αντιδρά µε ανώµαλο τρόπο µε τους διάφορους «συµπαράγοντες» που συµµετέχουν στο µεταγραφικό σύµπλεγµα και ρυθµίζουν υπό φυσιολογικές συνθήκες τη δράση των θυρεοεδικών ορµονών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κληρονοµικότητα των µεταλλάξεων είναι αυτοσωµατική επικρατούσα και οι ασθενείς είναι κατά κανόνα ετερόζυγοι για την µετάλλαξη. Σε ένα ποσοστό των οικογενειών (15%) µε κλινικό σύνδροµο παρόµοιο µε RTH δεν ανευρίσκονται µεταλλάξεις σε κανέναν από τους υποδοχείς, πράγµα που σηµαίνει ότι ενδεχοµένως και άλλα γονίδια µπορεί να συµµετέχουν στην δράση των θυρεοειδικών ορµονών. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αποκλεισθεί και τα γονίδια των συνενεργοποιητών που µετέχουν στο µεταγραφικό σύµπλεγµα µε τον υποδοχέα της Τ3. εν έχει περιγραφεί γενωµική µετάλλαξη στο γονίδιο του -417-

4 ΤRα στον άνθρωπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο µηχανισµός µε τον οποίο οι µεταλλάξεις αυτές οδηγούν ορισµένες φορές στο σύνδροµο της αντίστασης. Φαίνεται ότι υπεισέρχονται στη δράση του φυσιολογικού υποδοχέα και δεν τον αφήνουν να δράσει φυσιολογικά. εδοµένου ότι το ένα αλλήλιο κατά κανόνα δεν πάσχει, θεωρητικά θα υπήρχε το «υγιές» αντίγραφο του υποδοχέα ακέραιο και λειτουργικό. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι πράγµατι ο υγιής υποδοχέας υπάρχει, όµως η δράση του παρεµποδίζεται από τον µεταλλαγµένο ο οποίος κατά κάποιο τρόπο «µπλοκάρει» την δράση του φυσιολογικού. Αυτό το επιτυγχάνει µετά από διµερισµό µε ένα υγιή υποδοχέα και µετά πρόσδεση στο DNA, όπου το σύµπλεγµα δρα ανασταλτικά. Γι αυτούς τους λόγους µεταλλάξεις κατά τις οποίες θίγεται η ικανότητα για ετεροδιµερισµό ή για αντίδραση µε το DNA δεν δηµιουργούν αυτή την επικρατητική αρνητική δράση. Υπάρχουν εποµένως περιπτώσεις µε µετάλλαξη στον ΤRβ που δεν παρουσιάζονται µε έντονο κλινικό σύνδροµο. Εχουν µέχρι στιγµής διαπιστωθεί 124 διαφορετικές µεταλλάξεις σε 343 οικογένειες. Στη µεγάλη τους πλειοψηφία αφορούν σηµειακές µεταλλάξεις που είτε αλλάζουν ένα αµινοξύ ή δηµιουργούν εντολή πρόωρου τερµατισµού και βραχύτερη πρωτείνη. Σε λίγες µόνο περιπτώσεις η µοριακή αλλαγή είναι ελλείψεις ή προσθήκες νουκλεοτιδίων που οδηγούν σε αλλαγή πλαισίου ανάγνωσης ή προσθήκη αµινοξέων. Η πιο συχνή µοριακή διαταραχή είναι η R338W στο γονίδιο TRβ. Ταξινόµηση Πριν τον εντοπισµό των µεταλλάξεων στο γονίδιο του TRβ, οι ασθενείς, ανάλογα µε τα κλινικά χαρακτηριστικά, κατατάσσονταν σε δύο κατηγορίες: στη γενικευµένη αντίσταση στις ΘΟ, και στην υποφυσιακή αντίσταση στις ΘΟ. Στην γενικευµένη αντίσταση όλοι οι ιστοί θεωρείται ότι έχουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό ελαττωµένη απάντηση στις ΘΟ. Οι ασθενείς διατηρούνται ευθυρεοειδικοί αν και ενίοτε µπορεί να είναι υποθυρεοειδικοί. Για να αντιµετωπιστεί η ελαττωµένη ιστική απάντηση στις ΘΟ αυξάνεται ανάλογα και η παραγωγή της Τ4, ενώ τα επίπεδα της TSH διατηρούνται σχεδόν φυσιολογικά. Στην περίπτωση της υποφυσιακής αντίστασης η διαταραχή εντοπίζεται στο επίπεδο της υπόφυσης όπου απαιτούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις ΘΟ για να εκλυθεί απάντηση, ενώ οι περιφερικοί ιστοί απαντούν φυσιολογικά. Το αποτέλεσµα είναι οι ασθενείς αυτοί να εµφανίζουν υπερθυρεοειδική συµπτωµατολογία µε φλεβοκοµβική ταχυκαρδία και υπερκινητικότητα. Τέλος έχει περιγραφεί σε ένα µόνο άτοµο µε µερική θυρεοειδεκτοµή µία τρίτη κατηγορία αµιγούς περιφερικής αντίστασης -418-

5 στις ΘΟ (7). Στο άτοµο αυτό φυσιολογικές δόσεις Τ3 κατέστελλαν την TSH, ενώ υψηλές δόσεις T3 δεν δηµιουργούσαν υπερθυρεοειδική συµπτωµατολογία. Σήµερα πιστεύεται ότι οι δύο βασικοί διαφορετικοί τύποι αντίστασης στις ΘΟ έχουν κοινό παθοφυσιολογικό γενετικό υπόβαθρο. Η αντίσταση στις ΘΟ στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι µερική και οι κλινικές διαφορές που παρατηρούνται οφείλονται στην εξατοµικευµένη απάντηση των ιστών (διαφορετικός βαθµός αντίστασης) του ίδιου ατόµου ή µεταξύ διαφορετικών πασχόντων. ιάφοροι µοριακοί µηχανισµοί έχουν προταθεί για την ερµηνεία αυτής της διαφορετικής ιστικής απάντησης είτε στο ίδιο άτοµο είτε µεταξύ ατόµων µε διαφορετικές µεταλλάξεις (3). Κλινικά χαρακτηριστικά H πρώτη περιγραφή του συνδρόµου έγινε το 1967 και αφορούσε ασθενείς που είχαν χαρακτηριστικό φαινότυπο: κοντό ανάστηµα, καθυστέρηση οστικής ωρίµανσης, στικτά µείζονα κέντρα οστεοποίησης (stippled major ossification centers), κωφαλαλία και σκαφοειδείς ωµοπλάτες (8). Σήµερα γνωρίζουµε ότι το φάσµα των κλινικών εκδηλώσεων του συνδρόµου είναι ευρύ και ετερογενές. Τα πιο κοινά χαρακτηριστικά είναι η παρουσία βρογχοκήλης, η υπερκινητική συµπεριφορά, οι µαθησιακές δυσκολίες, η καθυστέρηση ανάπτυξης και η φλεβοκοµβική ταχυκαρδία. Η ανεύρεση αυξηµένων επιπέδων των θυρεοειδικών ορ- µονών ταυτόχρονα µε µη κατασταλµένα επίπεδα TSH συνήθως υποδεικνύουν την διάγνωση. Η πλειοψηφία των ασθενών διατηρεί φυσιολογικό µεταβολικό ρυθµό παρά τα υψηλά κυκλοφορούντα επίπεδα ΘΟ. Όπως αναφέρθηκε ο βαθµός της απάντησης των ιστών στις ΘΟ ποικίλλει και στο ίδιο άτοµο και ανάµεσα σε διαφορετικούς ασθενείς (9, 10). Έτσι σε ορισµένους πάσχοντες τα συµπτώµατα είναι ήπια, ενώ σε άλλους συχνά συνυπάρχουν συµπτώµατα από την υπο- και την υπερλειτουργία του θυρεοειδούς. Τα συµπτώµατα και η συχνότητα ανεύρεσής τους (11) αναφέρονται στον πίνακα 1. Το πιο συχνό εύρηµα είναι η διάχυτη βρογχοκήλη. Μετά από θυρεοειδεκτοµή, η βρογχοκήλη υποτροπιάζει και αναπτύσσεται οζώδης υπερπλασία του αδένα. Η ανεύρεση ταχυκαρδίας είναι εξίσου συχνό εύρηµα και ο σηµαντικότερος λόγος εσφαλµένης διάγνωσης αυτοανόσου θυρεοειδίτιδας στους ασθενείς αυτούς. Μεγαλύτερης ηλικίας άτοµα µπορεί να παρουσιάσουν κολπική µαρµαρυγή. Στο ήµισυ των πασχόντων και κυρίως στα παιδιά συνυπάρχουν διαταραχές της συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα και µαθησιακές δυσκολίες. Με την πάροδο της ηλικίας η υπερκινητικότητα βελτιώνεται. Το 30% των πασχόντων έχουν δείκτη ευφυίας (IQ) <85 ενώ βαρύτερη νοητική καθυστέρηση (IQ <60) ανευρίσκεται -419-

6 µόνο στο 3%. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινισθεί ότι σε παιδιά µε υπερκινητικότητα και διαταραχή συγκέντρωσης η ανεύρεση συνδρόµου αντίστασης στις ΘΟ είναι πάρα πολύ σπάνια, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί κοινή γενετική διαταραχή ανάµεσα σε αυτές τις δύο παθολογικές οντότητες. Στο 20% των παιδιών οι νοητικές διαταραχές συνυπάρχουν µε καθυστέρηση της ανάπτυξης (<5η εκατοστιαία θέση). Άλλα χαρακτηριστικά του συνδρόµου στα παιδιά είναι η καθυστερηµένη ενδοµήτρια ανάπτυξη, η ελαττωµένη οστική µάζα, το κοντό ανάστηµα, η καθυστερηµένη οστική ηλικία και η νευροαισθητικού τύπου κώφωση. To τελικό ανάστηµα κατά την ενήλικο ζωή δεν επηρεάζεται. Συχνές είναι οι υποτροπιάζουσες λοιµώξεις ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος και οι ωτίτιδες κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας που µπορεί να προκαλέσουν µόνιµες διαταραχές κώφωσης. Στους ενήλικες ασθενείς η οστική µάζα είναι ελαττωµένη ειδικά στον αυχένα του µηριαίου οστού. Η διαδικασία της ενήβωσης, η γονιµότητα και το προσδόκιµο επιβίωσης δεν φαίνεται να επηρεάζονται. Μόνο ένας θάνατος παιδιού οµόζυγου για συγκεκριµένη µετάλλαξη του ΤRβ έχει αποδοθεί στο σύνδροµο αντίστασης στις ΘΟ (12). Σε ορισµένους πάσχοντες έχουν περιγραφεί ορισµένες σωµατικές ανωµαλίες όπως συγγενείς ανωµαλίες της σπονδυλικής στήλης, σκαφοκεφαλία, κρανιοσυνόστωση, πτερυγοειδής διαµόρφωση ωµοπλάτης, σκαφοειδές στέρνο, συγγγενής ιχθύαση κ.α. για τις οποίες δεν έχει βρεθεί σαφής παθογενετική σχέση µε την αντίσταση στις ΘΟ. Ενδεχοµένως τέτοιου τύπου κλινικές εκδηλώσεις να είναι τυχαίες ή να οφείλονται σε συνύπαρξη και άλλων µεταλλάξεων διαφορετικών γονιδίων. Εργαστηριακά ευρήµατα Η διάγνωση τίθεται από τις αυξηµένες τιµές ft3, ft4 και τα µη κατασταλµένα επίπεδα της TSH. Ο λόγος της Τ3:Τ4 είναι φυσιολογικός σε αντίθεση µε τη σχετική αύξηση της Τ3 ως προς την Τ4, που παρατηρείται στην αυτοάνοση θυρεοτοξίκωση. Τα επίπεδα της θυρεοσφαιρίνης είναι επίσης υψηλά και αντανακλούν την υπερδραστηριότητα του θυρεοειδούς. Η απάντηση στο TRH test είναι φυσιολογική ή αυξηµένη. Η πρόσληψη ραδιενεργού ιωδίου είναι επίσης αυξηµένη. Τα αντιθυρεοειδικά αυτοαντισώµατα είναι αρνητικά µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ταυτόχρονης παρουσίας και αυτοανόσου θυρεοειδίτιδας. Eχει προταθεί από τους Refetoff και συν (9, 11) µία δοκιµασία προσδιορισµού της κεντρικής και περιφερικής ευαισθησίας στις ΘΟ. Η δοκιµασία αυτή βα

7 σίζεται στη χορήγηση αυξανόµενων δόσεων Τ3 και υπολογισµού ορισµένων κλινικοεργαστηριακών παραµέτρων σε ενήλικες. Πιο συγκεκριµένα, χορηγούνται ανά τρεις ηµέρες σταδιακά αυξανόµενες δόσεις Τ3 (50, 100, 200 µg). Αναστολή της αύξησης των επιπέδων της φυλοδεσµευτικής σφαιρίνης (SHBG) και της φερριτίνης (που αποτελούν δείκτες ιστικής ευαισθησίας στις ΘΟ) αλλά και µη επαρκής καταστολή των επιπέδων της TSH, της χοληστερόλης και της κρεατινικής φωσφοκινάσης υποδεικνύουν σύνδροµο αντίστασης στις ΘΟ (πίνακας 2). Γενετική ανάλυση ενδείκνυται σε άτοµα µε χαρακτηριστικό κλινικό φαινότυπο και παθολογικά εργαστηριακά ευρήµατα, καθώς και σε µέλη οικογενειών που πάσχουν από το σύνδροµο. ιαφορική διάγνωση Η διαφορική διάγνωση συµπεριλαµβάνει άλλες καταστάσεις υπερθυροξιναιµίας συνοδευόµενης από µη κατασταλµένα επίπεδα TSH (Πίνακας 3). Θα πρέπει να γίνεται προσδιορισµός και των ελεύθερων κλασµάτων των ΘΟ για τον αποκλεισµό περιπτώσεων µε υψηλή TBG ή άλλη πρωτεΐνη που δεσµεύει τις ΘΟ. Η οικογενής δυσαλβουµινική υπερθυροξιναιµία αποτελεί τέτοιο παράδειγµα. Θα πρέπει επίσης να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης ετεροφιλικών αντισωµάτων έναντι της Τ3 ή της Τ4, η διαλείπουσα λήψη θεραπείας υποκατάστασης µε θυροξίνη, η πιθανότητα µη θυρεοειδικής νόσου σε φάση αποδροµής, καθώς και η λήψη διαφόρων φαρµάκων. Στους ενήλικες η βασική διαφορική διάγνωση κατευθύνεται προς τον αποκλεισµό αδενώµατος της υπόφυσης που εκκρίνει TSH (TSHoma)(13). ιαγνωστικά εργαλεία είναι η MRI υποφύσεως, ο προσδιορισµός των επιπέδων της a-subunit των γλυκοπρωτεϊνών και το κληρονοµικό ιστορικό του ασθενή. Στην περίπτωση αδενώµατος της υπόφυσης που παράγει TSH, στην MRI συνήθως απεικονίζεται µακροαδένωµα, η a-subunit ανευρίσκεται αυξηµένη, ενώ η TSH δεν απαντά στο TRH test. Αντίθετα στις περιπτώσεις αντίστασης στις ΘΟ υπάρχει θετικό κληρονοµικό ιστορικό ή παθολογική απάντηση στις δοκιµασίες ευαισθησίας στις ΘΟ κι άλλων µελών της οικογένειας (Πίνακας 4). Θεραπεία Στα παιδιά που πάσχουν από το σύνδροµο πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην σωµατική και νοητική τους ανάπτυξη, καθώς και στην οστική ωρίµανση. Προτείνεται η χορήγηση αυξηµένων δόσεων ΘΟ, ειδικά σε εκείνα µε υποθυ

8 ρεοειδισµό και αυξηµένη TSH. Ο βασικός µεταβολισµός, το ισοζύγιο αζώτου, και τα επίπεδα SHBG πρέπει να προσδιορίζονται σε κάθε αύξηση της δόσης. Ταυτόχρονα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η οστική ηλικία και η εν γένει ανάπτυξή τους. Στις περιπτώσεις παιδιών που εκδηλώνουν υπερκινητικότητα και διαταραχή συγκέντρωσης η χορήγηση Τ3 ενδεχοµένως βελτιώνει την κλινική εικόνα (Weiss 1977). Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις νεογνά µπορεί να παρουσιάσουν σηµεία έντονου καταβολισµού και σοβαρή ταχυκαρδία που δεν ελέγχεται µε β-αναστολείς. Αυτή η κλινική εικόνα έχει σχετισθεί κυρίως µε εκτεταµένες µεταλλάξεις στο καρβοξυτελικό άκρο του γονιδίου του ΤRβ (14). Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει χορηγηθεί σωµατοστατίνη, αντιθυρεοειδικά φάρµακα ή 3,5,3 -τριιωδοοξεικό οξύ (TRIAC), το οποίο είναι ένα ανάλογο των θυρεοειδικών ορµονών. Προγεννητική διάγνωση συνιστάται στις περιπτώσεις οικογενειών στις οποίες υπάρχουν µέλη µε σωµατική ή νοητική καθυστέρηση. Μία πρόσφατη µελέτη έδειξε αυξηµένο κίνδυνο αποβολών και χαµηλό βάρος γέννησης παιδιών των οποίων οι µητέρες έπασχαν από αντίσταση στις ΘΟ (15). Σε έγκυες γυναίκες πάσχουσες από αντίσταση στις ΘΟ και που φέρουν υγιές έµβρυο, συνιστάται τα επίπεδα της ελεύθερης T4 να µην υπερβαίνουν το 20% της ανώτερης φυσιολογικής τιµής (16). Αναφέρεται µία µελέτη κατά την οποία χορηγήθηκε TRIAC κατά την ενδοµήτριο ζωή σε έµβρυο µε µετάλλαξη στον ΤRβ για να µειωθεί η βρογχοκήλη (17), χωρίς όµως να είναι γνωστές οι επιπτώσεις της θεραπείας αυτής καθώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για τον µεταβολισµό και τη δίοδο του φαρµάκου αυτού από τον πλακούντα. Στους περισσότερους ασθενείς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αύξηση της ενδογενούς παραγωγής ΘΟ αντισταθµίζει την µερική ιστική αντίσταση καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Έτσι στα άτοµα αυτά η TSH διατηρείται φυσιολογική, και δεν απαιτείται θεραπευτική παρέµβαση (16). Η ταχυκαρδία µπορεί να ελεγχθεί µε β-αναστολείς, όπως είναι η ατενολόλη. Η προπρανολόλη αντενδείκνυται καθώς αναστέλλει και περιφερικά και κεντρικά την µετατροπή της Τ4 σε Τ3. Οσον αφορά τη βρογχοκήλη, έχει προταθεί θεραπεία µε Τ3 σε υψηλές δόσεις χορηγούµενες άπαξ ηµερησίως. Αυτή η θεραπεία ελαττώνει το µέγεθος της βρογχοκήλης χωρίς να έχει ιδιαίτερες ανεπιθύµητες ενέργειες. Η δόση αυξάνει έως ότου κατασταλούν τα επίπεδα της TSH και της θυρεοσφαιρίνης. Σε περιπτώσεις εσφαλµένης διάγνωσης στις οποίες είτε έχει γίνει θυρεοειδεκτοµή, είτε έχει χορηγηθεί ραδιενεργό ιώδιο για καταστροφή του αδένα, χρειάζεται να ακολουθήσει θεραπεία υποκατάστασης µε πολύ υψηλές δόσεις θυροξίνης (έως και 1000µg/ day). Τα επίπεδα της TSH µπορεί να χρησιµοποιηθούν σ αυτές τις περιπτώσεις για τον καθορισµό της δόσης

9 Σε περιπτώσεις υποθυρεοειδισµού χορηγούνται επίσης µεγάλες δόσεις Τ3. Σε επιλεγµένες περιπτώσεις και ειδικά σε περιπτώσεις µε βρογχοκήλη και αυξηµένη TSH (18) έχει χορηγηθεί ανάλογο θυρεοειδικής ορµόνης (TRIAC). Φαίνεται ότι το TRIAC έχει µεγαλύτερη συγγένεια προς τον υποδοχέα TRβ απ ότι µε τον TRα, µεταβολίζεται γρηγορότερα από την Τ3 και αναστέλλει την έκκριση της TSH ασκώντας πολύ περιορισµένη περιφερική δράση (19). Εξαιτίας αυτών έχει λιγοστή δράση σε όργανα στα οποία εκφράζονται καθ υπεροχήν οι υποδοχείς TRα. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρονται και για την δέξτρο-θυροξίνη (D-T4), (20). Νεώτεροι αγωνιστές και ανταγωνιστές των ΘΟ µπορεί στο µέλλον να φανούν χρήσιµοι στη θεραπεία αυτού του σπάνιου συνδρόµου. Σηµαντικά σηµεία-κλειδιά του συνδρόµου αντίστασης στις ΘΟ (Πίνακας 5). Βιβλιογραφία 1. Refetoff S, Dumitrescu AM 2007 Syndromes of reduced sensitivity to thyroid hormone: genetic defects in hormone receptors, cell transporters and deiodination. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 21: Olateju TO, Vanderpump MP 2006 Thyroid hormone resistance. Ann Clin Biochem 43: Beck-Peccoz P, Persani L, Calebiro D, Bonomi M, Mannavola D, Campi I 2006 Syndromes of hormone resistance in the hypothalamic-pituitary-thyroid axis. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 20: Friesema EC, Jansen J, Heuer H, Trajkovic M, Bauer K, Visser TJ 2006 Mechanisms of disease: psychomotor retardation and high T3 levels caused by mutations in monocarboxylate transporter 8. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2: Dumitrescu AM, Liao XH, Abdullah MS, Lado-Abeal J, Majed FA, Moeller LC, Boran G, Schomburg L, Weiss RE, Refetoff S 2005 Mutations in SECISBP2 result in abnormal thyroid hormone metabolism. Nat Genet 37: Lafranchi SH, Snyder DB, Sesser DE, Skeels MR, Singh N, Brent GA, Nelson JC 2003 Follow-up of newborns with elevated screening T4 concentrations. J Pediatr 143: Kaplan MM, Swartz SL, Larsen PR 1981 Partial peripheral resistance to thyroid hormone. Am J Med 70: Refetoff S, DeWind LT, DeGroot LJ 1967 Familial syndrome combining deaf-mutism, stuppled epiphyses, goiter and abnormally high PBI: possible target organ refractoriness to thyroid hormone. J Clin Endocrinol Metab 27: Refetoff S, Weiss RE, Usala SJ 1993 The syndromes of resistance to thyroid hormone. Endocr Rev 14: Beck-Peccoz P, Chatterjee VK 1994 The variable clinical phenotype in thyroid hormone resistance syndrome. Thyroid 4: Weiss RE, Refetoff S 2000 Resistance to thyroid hormone. Rev Endocr Metab Disord 1:

10 12. Ono S, Schwartz ID, Mueller OT, Root AW, Usala SJ, Bercu BB 1991 Homozygosity for a dominant negative thyroid hormone receptor gene responsible for generalized resistance to thyroid hormone. J Clin Endocrinol Metab 73: Beck-Peccoz P, Brucker-Davis F, Persani L, Smallridge RC, Weintraub BD 1996 Thyrotropin-secreting pituitary tumors. Endocr Rev 17: Wu SY, Cohen RN, Simsek E, Senses DA, Yar NE, Grasberger H, Noel J, Refetoff S, Weiss RE 2006 A novel thyroid hormone receptor-beta mutation that fails to bind nuclear receptor corepressor in a patient as an apparent cause of severe, predominantly pituitary resistance to thyroid hormone. J Clin Endocrinol Metab 91: Anselmo J, Cao D, Karrison T, Weiss RE, Refetoff S 2004 Fetal loss associated with excess thyroid hormone exposure. Jama 292: Weiss RE, Refetoff S 1999 Treatment of resistance to thyroid hormone--primum non nocere. J Clin Endocrinol Metab 84: Asteria C, Rajanayagam O, Collingwood TN, Persani L, Romoli R, Mannavola D, Zamperini P, Buzi F, Ciralli F, Chatterjee VK, Beck-Peccoz P 1999 Prenatal diagnosis of thyroid hormone resistance. J Clin Endocrinol Metab 84: Radetti G, Persani L, Molinaro G, Mannavola D, Cortelazzi D, Chatterjee VK, Beck-Peccoz P 1997 Clinical and hormonal outcome after two years of triiodothyroacetic acid treatment in a child with thyroid hormone resistance. Thyroid 7: Takeda T, Suzuki S, Liu RT, DeGroot LJ 1995 Triiodothyroacetic acid has unique potential for therapy of resistance to thyroid hormone. J Clin Endocrinol Metab 80: Pohlenz J, Knobl D 1996 Treatment of pituitary resistance to thyroid hormone (PRTH) in an 8-year-old boy. Acta Paediatr 85:

11 Πίνακας 1. Κλινικά σημεία, συμπτώματα και συχνότητά τους σε ασθενείς με σύνδρομο αντίστασης στις θυρεοειδικές ορμόνες. Κλινικά σηµεία-συµπτώµατα Συχνότητα (%) Θυρεοειδής αδένας Βρογχοκήλη Καρδιά Ταχυκαρδία Υπερκινητική συµπεριφορά ιαταραχή της συγκέντρωσης, ελλειµµατική προσοχή Μαθησιακές δυσκολίες 30 Κώφωση νευροαισθητικού τύπου Ανάπτυξη Κοντό ανάστηµα (<5%) Καθυστερηµένη οστική ηλικία (>2 σταθερές αποκλίσεις) Χαµηλή οστική µάζα στα παιδιά 33 Υποτροπιάζουσες ωτίτιδες και λοιµώξεις αναπνευστικού 55 Πίνακας 2. Απάντηση βιοχημικών δεικτών κατά τη χορήγηση αυξανόμενων ανά τριήμερο δόσεων Τ3 σε φυσιολογικά άτομα (Φ) και σε άτομα με αντίσταση στις ΘΟ (ΑΘΟ) (τροποποιημένο από Weiss and Refetoff, 2000) Test 100 µg T3/ηµ. για 3 ηµέρες 200 µg T3/ηµ. για 3 ηµέρες (% αύξηση πάνω από βασικά επίπεδα) Φ ΑΘΟ Φ ΑΘΟ Αύξηση βασικού µεταβολισµού 17±3 3±2 20±6 6±1 Απέκκριση αζώτου σε ούρα 24ώρου 127±16 93±11 133±11 94±10 Επίπεδα χοληστερίνης 74±5 96±3 70±3 83±4 Επίπεδα τριγλυκεριδίων 80±9 102±5 76±7 105±11 Κρεατινική φωσφοκινάση 68±5 135±23 87±15 107±9 Φερριτίνη 120±14 95±7 115±13 75±6 SHBG (τιµές σε nm) +9±5-5±6 +17±7 +1±7 TSH (µu/l απάντηση στο TRH test) 5±2 29±9 2±0 7±4 PRL (µu/l απάντηση στο TRH test) 42±7 94±42 24±5 70±

12 Πίνακας 3. Καταστάσεις υπερθυροξιναιμίας συνοδευόμενης από μη κατεσταλμένα επίπεδα TSH Κλινικές καταστάσεις ft3 ft4 Aντίσταση στις ΘΟ h h Αδένωµα υπόφυσης που παράγει TSH h h Μη θυρεοειδική νόσος κατά την ανάρρωση i ή κφ h Οικογενής δυσαλβουµινική υπερθυροξιναιµία i ή κφ h Eτεροφιλικά αντισώµατα έναντι των ΘΟ h ή κφ h h h Θεραπεία υποκατάστασης µε θυροξίνη h ή κφ h ή κφ Φάρµακα (αµιωδαρόνη, ηπαρίνη, i ή κφ h ή κφ σκιαγραφικές ουσίες, αµφεταµίνες) Πίνακας 4. Διαφορική διάγνωση αντίστασης στις ΘΟ από αδένωμα υπόφυσης που παράγει TSH. Βιοχηµικά ευρήµατα Αντίσταση στις ΘΟ TSHoma Επίπεδα TSH Συνήθως <10 mu/l Συνήθως >10 mu/l Απάντηση TSH σε υψηλές δόσεις ΘΟ Κατεσταλµένη Μη κατεσταλµένη Απάντηση TSH στο ΤRH test Φυσιολογική ή h εν απαντά Επίπεδα a-subunit Φυσιολογικά Υψηλά SHBG Φυσιολογικά Υψηλά συνήθως Πίνακας 5. Σημεία-κλειδιά του συνδρόμου αντίστασης στις ΘΟ και χαρακτηρίζεται από ελαττωµένη απάντηση των ιστών στις ΘΟ λογω µετάλλαξης του υποδοχέα των ΘΟ ΤRβ. δευόµενη από διαταραχή της συγκέντρωσης καθώς περιπλέκει την έκβαση της νόσου καθιστώντας δύσκολη την θεραπεία υποκατάστασης µε ΘΟ

13 Εικ.1. Το γονίδιο του υποδοχέα της Τ3-ΤRβ και οι περιοχές των μεταλλάξεων στο σύνδρομο της αντίστασης στις ΘΟ -427-

14 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. H γενικευµένη αντίσταση στις ΘΟ διαγιγνώσκεται µε ποια από τα παρακάτω: Α. Αυξηµένα επίπεδα ft3, ft4 B. Kλινικός ευθυρεοειδισµός Γ. Απρόσφορα φυσιολογικά επίπεδα TSH. Κατεσταλµένη TSH Ε. Α+Β+Γ 2. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος: Α. ιαφορετικοί ιστοί εµφανίζουν διαφορετικό βαθµό ευαισθησίας στις ΘΟ. Β. Υποφυσιακή αντίσταση στις ΘΟ µε απρόσφορα φυσιολογικά επίπεδα TSH και κλινικό υπερθυρεοειδισµό είναι µία µορφή αντίστασης στις ΘΟ. Γ. Εχουν περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις εκλεκτικής περιφερικής αντίστασης στις ΘΟ.. Το σηµείο κλειδί για τη διάγνωση της αντίστασης στις ΘΟ είναι η φυσιολογική TSH µε αυξηµένη fτ4. E. Τα σύνδροµα αντίστασης στις ΘΟ είναι σπάνια. 3. Ποιά από τα παρακάτω παρουσιάζουν ασθενείς µε αντίσταση στις ΘΟ: Α. Ελαττωµένη ευφυΐα Β. Κοντό ανάστηµα Γ. Καθυστερηµένη οστική ηλικία. Φυσιολογικό φαινότυπο Ε. Όλα τα παραπάνω 4. Τι από τα παρακάτω δεν σχετίζεται µε την αντίσταση στις ΘΟ: Α. Νεφρική ανεπάρκεια Β. Φυσιολογικά κλινικά χαρακτηριστικά Γ. Υπερκινητική συµπεριφορά και διαταραχή συγκέντρωσης. Ταχυκαρδία Ε. Βρογχοκήλη -428-

15 5. Η αντίσταση στις ΘΟ είναι µία γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από: Α. Υπολειπόµενο τρόπο κληρονοµικότητας Β. Κυρίαρχο τρόπο κληρονοµικότητας Γ. Υπεροχή εµφάνισης στα θήλεα. Γενετικό imprinting Ε. Φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα 6. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό: Α. Η Τ3 έχει µεγαλύτερη συγγένεια για τον υποδοχέα TRβ. Β. Οι υποδοχείς των ΘΟ δοµικά οµοιάζουν µε τους υποδοχείς των LH, FSH, TSH και PTH. Γ. Οι υποδοχείς των ΘΟ προσδένονται σε ειδικό σηµείο στο DNA και ρυθµίζουν την µεταγραφή γονιδίων.. Υπάρχουν 2 διαφορετικού τύπου υποδοχείς ΘΟ (TRα TRΒ. των οποίων τα γονίδια βρίσκονται στο χρωµόσωµα 17 και 3 αντίστοιχα. Ε. Οι ΤRα υποδοχείς ανευρίσκονται κυρίως στο µυοκάρδιο. 7. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό: Α. Η γενικευµένη αντίσταση στις ΘΟ στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σχετίζεται µε το γονίδιο του TRβ που εδράζεται στο χρωµόσωµα 3. Β. Ορισµένες περιπτώσεις αντίσταση στις ΘΟ είναι αποτελέσµα µετάλλαξης του γονιδίου του TRα στο χρωµόσωµα 17. Γ. Σε λίγες περιπτώσεις του συνδρόµου αντίστασης στις ΘΟ δεν έχει βρεθεί µετάλλαξη σε κανένα από τα γονίδια των ΤRα και TRβ.. Οι περισσότερες µεταλλάξεις αφορούν το σηµείο πρόσδεσης της ΘΟ στον υποδοχέα. Ε. Οι περισσότερες αλλά όχι όλες οι µεταλλάξεις του TRβ µειώνουν την συγγένεια της ορµόνης για τον υποδοχέα. 8. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό: Α. Αρκετές περιγραφές του συνδρόµου αφορούν περιπτώσεις οικογενειών µε κληρονοµικότητα κατά τον υπολειπόµενο τρόπο. Β. Τα γονίδια των TRα και TRβ ευθύνονται για κάποιες από τις περιπτώσεις αντίστασης στις ΘΟ. Γ. Η υποφυσιακή αντίσταση στις ΘΟ γενικά έχει ως αίτιο µεταλλάξεις στο γονίδιο του TRβ.. Όλα τα παραπάνω Ε. Τίποτε από τα παραπάνω -429-

16 9. Ο κλασικός φαινότυπος του συνδρόµου αντίστασης στις ΘΟ δεν συµπεριλαµβάνει: Α. Κώφωση Β. Βαρειά νοητική υστέρηση Γ. Καθυστερηµένη οστική ηλικία. Ελαττωµένη οστική µάζα Ε. Φυσιολογικό τελικό ανάστηµα 10. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό: Α. Μετάλλαξη στο γονίδιο του TRβ οδηγεί σε θάνατο κατά την 3η- 4η δεκαετία ζωής. Β. Στους ασθενείς µε αντίσταση στις ΘΟ δεν υπάρχουν υποδοχείς TRα. Γ. Στους ασθενείς µε αντίσταση στις ΘΟ το 50% των υποδοχέων ΤRβ έχουν µετάλλαξη.. Σε κάποιους από τους ασθενείς µε αντίσταση στις ΘΟ η διαταραχή µπορεί να αφορά κάποιον από τους συµπαράγοντες που συµµετέχουν µοριακά στη θυρεοειδική δράση. Ε. Κανένα από τα παραπάνω Σωστές απαντήσεις κατά σειρά E,Γ,Ε,Α,Β,Β,Β,Γ,Β, -430-

Yποθυρεοειδισµός στα παιδιά και εφήβους

Yποθυρεοειδισµός στα παιδιά και εφήβους 22 Yποθυρεοειδισµός στα παιδιά και εφήβους Ε. ΒΛΑΧΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος Διευθύντρια Τμήμα Αύξησης κι Ανάπτυξης, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 1. Εισαγωγή υποθυρεοειδισμός απαντάται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΑΤΣΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοανοσία και εγκυµοσύνη 1

Αυτοανοσία και εγκυµοσύνη 1 25 Αυτοανοσία και εγκυµοσύνη 1 ΣΤ.Χ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 2 Ι. ΗΛΙΑΣ 1 Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Ενδοκρινολογίας-Διαβήτου και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών «Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισµός ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΗΣ, M.D., PH.D

Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισµός ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΗΣ, M.D., PH.D 28 Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισµός ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΗΣ, M.D., PH.D Επίκουρος καθηγητής Παιδιατρικής-Ενδοκρινολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Εισαγωγή Το 1942 ο Full Albright και οι συνεργάτες του περιγράψανε µια οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα

Υποθυρεοειδισµός της εγκύου - Επιδράσεις στο έµβρυο. Πρόληψη ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υποθυρεοειδισµός της εγκύου - Επιδράσεις στο έµβρυο. Πρόληψη ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 Υποθυρεοειδισµός της εγκύου - Επιδράσεις στο έµβρυο. Πρόληψη ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή Η θυρεοειδική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ BIOCHEMICAL, HORMONAL AND CLINICAL PARAMETERS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10 ΑΡΙΘΜ. 2768 ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Δ.Κ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 Ε.Α. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, 3 Ε.Η. ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4 Η.Κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 16 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια

Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια 12 Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια Θ. ΚΑΛΤΣΑΣ Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο «Παναγία» Θεσσαλονίκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια αποτελεί τη συχνότερη εξωθυρεοειδική εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

MODY: µονογονιδιακές µορφές διαβήτη

MODY: µονογονιδιακές µορφές διαβήτη 11 MODY: µονογονιδιακές µορφές διαβήτη ΖΩΗ Α. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ Ενδοκρινολόγος Εισαγωγή-Ορισμός σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) είναι μια ετερογενής μεταβολική νόσος με κεντρικό σημείο τη διαταραχή ή και απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο θυρεοειδής αδένας στη γυναικεία αναπαραγωγή και εγκυμοσύνη*

Ο θυρεοειδής αδένας στη γυναικεία αναπαραγωγή και εγκυμοσύνη* Ο θυρεοειδής αδένας στη γυναικεία αναπαραγωγή και εγκυμοσύνη* Γεώργιος Μαοτοράκος Ενδοκρινολόγος, Επίκ. Καθηγητής, Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Αρεταιειο Νοσοκομείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς αδένες του ενδοκρινικού µας συστήµατος και χρειάζεται το ιώδιο για την παραγωγή των ορµονών Τ4 και Τ3. Ο υποθάλαµος και η υπόφυση παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Εργασία στη βιολογία Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες Μ. Κέλλυ Α 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα σύνθετο σύστημα αδένων και αποτελείται από τον θυρεοειδή, τους παραθυρεοειδείς,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της ανεπάρκειας και περίσσειας ιωδίου στον φυσιoλογικό θυρεοειδή

Επίδραση της ανεπάρκειας και περίσσειας ιωδίου στον φυσιoλογικό θυρεοειδή 06 Επίδραση της ανεπάρκειας και περίσσειας ιωδίου στον φυσιoλογικό θυρεοειδή Α. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1, Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ 2, Α.Γ. ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ 3 1 Επιμελήτρια Α Ενδοκρινολογικού Τμήματος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία του θυρεοειδούς αδένα από τη νεογνική στην πρώτη παιδική ηλικία 1

Φυσιολογία του θυρεοειδούς αδένα από τη νεογνική στην πρώτη παιδική ηλικία 1 22 Φυσιολογία του θυρεοειδούς αδένα από τη νεογνική στην πρώτη παιδική ηλικία 1 Α. ΓΑΛΛΗ-ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 2 Ι. ΜΑΓΓΑΝΑ 1 Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας 2 Ειδικευόμενη Παιδιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Νευρομεταβολικά νοσήματα και θεραπευτική προσέγγιση ROSE PONS. Φυτοιστρογόνα και υγεία του παιδιού Ε. ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Νευρομεταβολικά νοσήματα και θεραπευτική προσέγγιση ROSE PONS. Φυτοιστρογόνα και υγεία του παιδιού Ε. ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2008 247 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Ε. ΛΑΓΚΩΝΑ-ΣΤΑΘΗ, Φ. ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ Νευρομεταβολικά νοσήματα και θεραπευτική προσέγγιση ROSE PONS Φυτοιστρογόνα και υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-EN ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-EN ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-EN ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΑΡΙΘΜ.: 3238 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοανοσία θυρεοειδούς

Αυτοανοσία θυρεοειδούς 11 Αυτοανοσία θυρεοειδούς ΓΡ. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Centre, University of Amsterdam ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της φαινοτυπικής έκφρασης του συνδρόµου των πολυκυστικών ωοθηκών, σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε αγωγή µε αντισυλληπτικά δισκία

Εκτίµηση της φαινοτυπικής έκφρασης του συνδρόµου των πολυκυστικών ωοθηκών, σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε αγωγή µε αντισυλληπτικά δισκία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτίµηση της φαινοτυπικής έκφρασης του συνδρόµου των πολυκυστικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισµός περιφερικά αίτια. 12 Ενδοκρινολόγος

Υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισµός περιφερικά αίτια. 12 Ενδοκρινολόγος Υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισµός περιφερικά αίτια Τ. ΤΣΙΛΧΟΡΟΖΙΔΟΥ 12 Ενδοκρινολόγος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρωτοπαθής υπογοναδισμός στις γυναίκες ορίζεται η ωοθηκική ανεπάρκεια που συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπογοναδοτροφικός Υπογοναδισμός

Υπογοναδοτροφικός Υπογοναδισμός 20 Μέρος V: ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Υπογοναδοτροφικός Υπογοναδισμός Βασιλική Κόικα, Νεοκλής Α. Γεωργόπουλος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός (ΥΥ) προκαλείται από ανεπάρκεια των γοναδοτροφινών

Διαβάστε περισσότερα

Άποιος διαβήτης. Φωτεινή Ελένη Καραχάλιου. Mέρος IV: ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ - ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ. 1.1. Φυσιολογία αντιδιουρητικής ορμόνης

Άποιος διαβήτης. Φωτεινή Ελένη Καραχάλιου. Mέρος IV: ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ - ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ. 1.1. Φυσιολογία αντιδιουρητικής ορμόνης 14 Mέρος IV: ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ - ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ Άποιος διαβήτης Φωτεινή Ελένη Καραχάλιου 1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.1. Φυσιολογία αντιδιουρητικής ορμόνης Η αργινίνη-βαζοπρεσσίνη είναι η ανθρώπινη αντιδιουρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι. Θεόδωρος Σκλαβιάδης Αναπληρωτής καθηγητής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι. Θεόδωρος Σκλαβιάδης Αναπληρωτής καθηγητής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Θεόδωρος Σκλαβιάδης Αναπληρωτής καθηγητής Θεσσαλονίκη 2001 OPMONEΣ Eισαγωγή. H ενδοκρινολογική φαρµακολογία ασχολείται µε τη θεραπευτική και διαγνωστική χρήση ορµονών καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΡΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΡΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΡΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Παπαστάθη Χρυσούλα Ειδικευόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων

Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων Feminizing testis syndrome Το σύνδροµο των θηλεοποιητικών όρχεων είναι µια σχετικά σπάνια διαταραχή της ανάπτυξης των γεννητικών οργάνων. Οι πάσχοντες είναι χρωµοσωµικά αρσενικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Ευρεία ανασκόπηση Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την ανάπτυξη της οστικής πυκνότητας και αντοχής σε υγιή άτομα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιµη ωοθηκική ανεπάρκεια 1

Πρώιµη ωοθηκική ανεπάρκεια 1 19 Πρώιµη ωοθηκική ανεπάρκεια 1 Ε. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗ, 2 Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 Ενδοκρινολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας Β Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα