Αξιολόγηση των νέων ρητινούχων συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση των νέων ρητινούχων συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων"

Transcript

1 Αναισθησιολογία Ενδοδοντολογία ΣTOMA 2010; 38 : Bιβλιογραφική ανασκόπηση Αξιολόγηση των νέων ρητινούχων συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων Θ. ΖΑΡΡΑ 1 Evaluation of the new resin based endodontic systems TH. ZARRA 1 Περίληψη Στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η διατήρηση των δοντιών σε λειτουργία, εξαλείφοντας τη μόλυνση και τη φλεγμονή του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών. Ερμητική έμφραξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς φύραμα, λόγω της πολύπλοκης μορφολογίας του ριζικού σωλήνα. Πλήθος φυραμάτων έχουν χρησιμοποιηθεί στην ενδοδοντία σε συνδυασμό με τη γουταπέρκα για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί τέσσερα συστήματα έμφραξης που χρησιμοποιούν κώνους ρητίνης ή κώνους επικαλυμμένους με ρητίνη σε συνδυασμό με φυράματα ρητινώδους σύστασης. Αυτά είναι τα Resilon/Epiphany (Petron Clinical Technologies, LLC, Wallingford, CT), EndoRez (Ultradent Products, Inc. South Jordan), RealSeal (SybronEndo, Glendora, CA, USA) και SmartSeal (DRFP Ltd, England, Wales). Τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τις ιδιότητές τους (βιοσυμβατότητα, αντοχή του δοντιού στη θραύση, αποφρακτική ικανότητα, αντοχή δεσμού, ακτινοσκιερότητα, διαλυτότητα, χρόνοι πήξης κλπ) είναι αρκετά αντικρουόμενα. Υπάρχουν ερευνητικές αναφορές που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα προαναφερθέντα συστήματα είναι ανώτερα του συνδυασμού γουταπέρκας και συμβατικών φυραμάτων, ενώ άλλες δεν διαπιστώνουν ουσιαστική υπεροχή τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των ιδιοτήτων των παραπάνω συστημάτων και η σύγκριση με τον συνδυασμό γουταπέρκας/συμβατικών φυραμάτων σύμφωνα με τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Summary The aim of root canal treatment is to preserve teeth in function by eliminating inflammation or infection of pulp and periradicular tissues. Three-dimensional hermetic obturation of the root canal cannot be achieved without the use of sealers because of the complex internal anatomy of the root canal. Many endodontic sealers, concerning calcium hydroxide based, zinc oxide based, glass ionomer based and epoxy resin based sealers, have been used but none of them in combination with gutta-percha has achieved hermetic obturation. Recently, new materials have been introduced to replace gutta-percha and conventional sealers. They comprise resin cones or resin-coated gutta-percha cones and resin-based sealers and include: Resilon/Epiphany, EndoRez, RealSeal and SmartSeal. There is controversy in the literature about the properties (biocompatibility, fracture resistance of teeth, sealing ability, bond strength, radiopacity, solubility, setting time) of them. Some in vitro studies conclude that their properties are superior than those of the combination of guttapercha and conventional endodontic sealers, while other studies do not find significant differences among them. The purpose of this article is to describe the properties of new resin based systems and compare them to guttapercha/conventional endodontic sealers, based on the existing literature evidence. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Pητινούχα συστήματα, ιδιότητες, βιοσυμβατότητα, εμφρακτική ικανότητα. KEY WORDS: Resin based systems, properties, biocompatibility, sealing ability. Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Οδοντίατρος Received on 19 th Dec., Accepted on 17 th Sept., Dentist

2 66 Εισαγωγή Στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η διατήρηση των δοντιών σε λειτουργία, που επιτυγχάνεται με την εξάλειψη της μόλυνσης και της φλεγμονής του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στη χημικομηχανική προπαρασκευή και την τρισδιάστατη έμφραξη του ριζικού σωλήνα 1. Ερμητική έμφραξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς φύραμα λόγω της πολύπλοκης μορφολογίας των τοιχωμάτων του ριζικού σωλήνα 2. Στην ενδοδοντική θεραπεία τα φυράματα κυρίως χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τις ανωμαλίες του ριζικού σωλήνα, να συνδέσουν τον κώνο με τα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα και σαν λιπαντική ουσία για την ευκολότερη είσοδο των κώνων. Επιπλέον, μπορούν να εισέλθουν στους παράπλευρους ριζικούς σωλήνες και να συμμετάσχουν στον μικροβιακό έλεγχο, καταστρέφοντας τα μικρόβια που έχουν παραμείνει στον ριζικό σωλήνα ή τα οδοντινοσωληνάρια 3. Ένα ιδανικό φύραμα θα έπρεπε να εμφράσσει ερμητικά τον ριζικό σωλήνα, να έχει ογκομετρική σταθερότητα, βιοσυμβατότητα, καλή προσκόλληση στα τοιχώματά του και να είναι καλά ανεκτό από τους περιακρορριζικούς ιστούς 3,4. Πλήθος φυραμάτων έχουν χρησιμοποιηθεί στην ενδοδοντία για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Από αυτά τα κυριότερα είναι τα φυράματα οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης, τα υδροξειδίου του ασβεστίου, τα φυράματα υαλοϊονομερούς κονίας και τα φυράματα εποξικής ρητίνης. Τα φυράματα οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης εμφανίζουν χαμηλή ικανότητα πρόσφυσης στην οδοντίνη, αλλά η ευγενόλη του φυράματος μπορεί να αντιδράσει με το οξείδιο του ψευδαργύρου στη γουταπέρκα και να σχηματίσει χημικό δεσμό, γιατί τα δυο υλικά έχουν κοινά συστατικά και επιπλέον η ευγενόλη μπορεί να μαλακώσει τη γουταπέρκα, αυξάνοντας την επιφάνεια επαφής φυράματοςγουταπέρκας 5 7. Τα φυράματα υδροξειδίου του ασβεστίου δε δημιουργούν χημικό δεσμό ούτε με την οδοντίνη ούτε με τη γουταπέρκα. Παρʼ όλα αυτά σε in vitro έρευνα φάνηκε να προσφύονται καλύτερα στην οδοντίνη σε σχέση με τη γουταπέρκα. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, αυτά τα φυράματα έχουν ως σκοπό να σχηματίσουν ακρορριζικά σκληρό ιστό εξαιτίας της απελευθέρωσης ιόντων υδροξυλίου 5 7. Τα φυράματα υαλοϊονομερούς κονίας προσφύονται στην οδοντίνη ισχυρότερα σε σχέση με τη γουταπέρκα, διότι ο πολυακρυλικός όξινος σκελετός του υαλοϊονομερούς φυράματος περιέχει πολλαπλές ιονισμένες πολυκαρβοξυλικές ομάδες που σχηματίζουν χημικό δεσμό με το ασβέστιο της ανόργανης φάσης της οδοντίνης. Αντίθετα, η πρόσφυση του φυράματος στη γουταπέρκα περιορίζεται σε επιφανειακά φαινόμενα μετά την αδροποίηση της γουταπέρκας, οδηγώντας σε χαμηλή πρόσφυση 5 7. Τα φυράματα εποξικής ρητίνης σχηματίζουν δεσμό Ζάρρα ανάμεσα στο κολλαγόνο της οδοντίνης και τη ρητίνη, διατηρούν τη σταθερότητα των διαστάσεών τους μακροχρόνια, έχουν ικανοποιητική αποφρακτική ικανότητα, είναι εύκολα στον χειρισμό, έχουν καλή ροή, έχουν ακτινοσκιερότητα όμοια με τη γουταπέρκα και επαρκή χρόνο χειρισμού 3,6 15. Είναι ικανά να αντιδρούν με κάθε εκτεθειμένη αμινο-ομάδα στο κολλαγόνο και να σχηματίζουν ισοσθενείς δεσμούς ανάμεσα στο κολλαγόνο και τη ρητίνη όταν ο εποξικός δακτύλιος ανοίγει. Παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά ισχυρότερη πρόσφυση από όλα τα φυράματα και στην οδοντίνη και τη γουταπέρκα 5 7. Η σύγκριση της ικανότητας απόφραξης των διαφόρων ενδοδοντικών φυραμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα φυράματα οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης επιτρέπουν σημαντικά μεγαλύτερη μικροδιείσδυση σε σχέση με τα φυράματα εποξικής ρητίνης, υδροξειδίου του ασβεστίου και υαλοϊονομερούς κονίας 13,16. Αντίθετα, τα φυράματα εποξικής ρητίνης παρουσιάζουν ικανοποιητική αποφρακτική ικανότητα που είναι ανώτερη όλων των άλλων Αυτές οι διαφορές αποδίδονται στη διαφορετική χημική σύσταση και τις φυσικές ιδιότητες των φυραμάτων 13. Όπως διαπιστώνεται, κανένα από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη γουταπέρκα, δεν επιτυγχάνει ερμητική έμφραξη κατά μήκος των τοιχωμάτων του ριζικού σωλήνα 17,18. Με τη χρήση τους η επαναμόλυνση του ριζικού σωλήνα συνεχίζει να αποτελεί μεταθεραπευτική επιπλοκή 19. Για να μειωθεί η πιθανότητα της επαναμόλυνσης, αναπτύσσονται συνεχώς νέα υλικά και μέθοδοι με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα της έμφραξης. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τέσσερα συστήματα έμφραξης των ριζικών σωλήνων που χρησιμοποιούν κώνους ρητίνης ή κώνους επικαλυμμένους με ρητίνη. Αυτά είναι το Resilon/Epiphany, το EndoRez, το RealSeal και το SmartSeal. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει τα κυριότερα ρητινούχα συστήματα, αξιολογώντας τις ιδιότητες τους, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα διεθνή βιβλιογραφία. Σύστημα Resilon/Epiphany Το σύστημα αυτό αποτελείται από τον κώνο, το φύραμα και τον συγκολλητικό παράγοντα primer. Ο κώνος Resilon είναι θερμοπλαστικό συνθετικό πολυμερές υλικό έμφραξης του ριζικού σωλήνα. Βασισμένο στον πολυμερή πολυεστέρα ρητίνης, το Resilon περιέχει βιοενεργή ύαλο και ακτινοσκιερό υλικό. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το Resilon ενεργεί όπως η γουταπέρκα, έχει τις ίδιες ιδιότητες χειρισμού και μπορεί να μαλακώσει με θέρμανση ή να διαλυθεί με διαλύτες, όπως το χλωροφόρμιο 20. Όπως και με τη γουταπέρκα, υπάρχουν κύριοι κώνοι σε όλα τα ISO μεγέθη, καθώς και βοηθητικοί κώνοι σε διάφορα μεγέθη. Επιπλέον, είναι διαθέσιμοι στυλίσκοι Resilon που μπορούν

3 Αξιολόγηση των νέων ρητινούχων συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων 67 να χρησιμοποιηθούν με θερμοπλαστικές τεχνικές Το φύραμα Epiphany είναι φωτοπολυμεριζόμενο ρητινώδες φύραμα που πολυμερίζεται με φως και με χημική αντίδραση. Περιέχει BisGMA, εθοξυλικό BisGMA, UDMA, υδρόφιλα μεθακρυλικά, υδροξείδιο του ασβεστίου, θειικό βάριο, θειική ύαλο, οξυχλωρίδιο του βισμουθίου και πυρίτιο Ο παράγοντας σύνδεσης είναι αυτοαδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας που περιέχει υδροξυαιθυλο-μεθυλο-ακρυλικό (HEMA), νερό, ενεργοποιητή πολυμερισμού και λειτουργικά μονομερή σουλφονικών οξέων Ο φωτοπολυμερισμός βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες του συστήματος, ενώ η χημική αντίδραση είναι απαραίτητη εξαιτίας της περιορισμένης πρόσβασης του φωτός στον ριζικό σωλήνα 22. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του Epiphany, 40 δευτερόλεπτα εκπομπής φωτός απαιτούνται για να πολυμεριστούν τα μυλικά 2 mm του φυράματος, ενώ όλο το υλικό θα πολυμεριστεί χημικά περίπου σε λεπτά 23. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες τεχνικές έμφραξης 21. Φαίνεται πως η χρησιμοποιούμενη συσκευή πολυμερισμού επηρεάζει την αντοχή δεσμού και τη μικροδιείσδυση των ρητινούχων συστημάτων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα διήθησης υγρού και διαπερατότητας βαφής, διαπιστώθηκε ότι η μικρότερη μικροδιείσδυση παρατηρήθηκε με τη συσκευή χαλαζία-τουγκστενίουαλογόνου και ακολουθούσαν η δίοδος εκπομπής φωτός και η συσκευή πολυμερισμού plasma arc. Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης παρατηρήθηκαν περιοχές αποσύνδεσης ανάμεσα στο φύραμα και την οδοντίνη πιο συχνά με το plasma arc, αλλά και με τη συσκευή διόδου εκπομπής φωτός. Η αντοχή δεσμού είναι μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιείται η συσκευή χαλαζία-τουγκστενίου-αλογόνου. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό είναι ότι η συσκευή χαλαζία-τουγκστενίου-αλογόνου φωτοπολυμερίζει με πολύ αργότερο ρυθμό από τις άλλες δύο συσκευές και η βραδύτερη διαδικασία πολυμερισμού επιτρέπει στο υλικό να ρεύσει σε προ-ζελώδες στάδιο, το οποίο παρέχει ανακούφιση από την πίεση που αναπτύσσεται από τη συστολή πολυμερισμού στη διεπιφάνεια ρητίνης-οδοντίνης Το φύραμα Epiphany παρουσιάζει ακτινοσκιερότητα ίση με 8,8 mm Al 24, ενώ το Resilon 13mmAl 25, δηλαδή μεγαλύτερη από τα 3mm Al που συστήνονται από την ANSI/ADA Specification 57. Η ακτινοσκιερότητα του Resilon οφείλεται στη βιοενεργό ύαλο, το θειικό βάριο και το οξυχλωρίδιο του βισμουθίου που περιέχει, ενώ του Epiphany στα μόρια υδροξειδίου του ασβεστίου, θειικού βαρίου και πυριτίου 25. Για τη βιοσυμβατότητα του συστήματος αυτού υπάρχουν αντικρουόμενα ευρήματα στη διεθνή βιβλιογραφία. Σε κάποιες μελέτες διαπιστώθηκε ότι το Resilon, όπως και το Epiphany, παρουσιάζουν κυτταροτοξικότητα 26,27. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι το φύραμα Epiphany είναι περισσότερο κυτταροτοξικό από τα Grossman (Sultan, Chemists, Englewood, NJ), Thermaseal (Dentsply) και Sealapex (Sybon/Kerr Co.,Ltd., Romulus, MI) σε ινοβλάστες ούλων ανθρώπου και αμέσως μετά την επαφή με αυτούς και 24 ώρες αργότερα 28. Επιπλέον, όταν το Epiphany και το Resilon ήρθαν σε επαφή με καλλιέργειες Balb/c 3T3 ινοβλαστών, παρουσίασαν μεγαλύτερη κυτταροτοξικότητα από το guttaflow (Coltene-Whaledent, Altstatten, Switzerland), η οποία αυξήθηκε μάλιστα με τον χρόνο 29. Αντίθετα, σε άλλες μελέτες διαπιστώθηκε ότι είναι γενικά βιοσυμβατό 26,28,29. Συγκεκριμένα, σε υποδόριες κοιλότητες σε λαγούς παρατηρήθηκε μέτρια ως σοβαρή φλεγμονώδης αντίδραση μόνο την πρώτη εβδομάδα και μειώθηκε σταδιακά μέχρι και την 8η εβδομάδα. Αυτή η αρχική φλεγμονώδης αντίδραση μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το Epiphany περιέχει μικρή ποσότητα από BisGMA, εθοξυλικό BisGMA, ουρεθανο-διμεθακρυλικό και υδρόφιλα μεθακρυλικά που κατευθύνονται στον συνδετικό ιστό 26,29. Για την αξιολόγηση της αποφρακτικής ικανότητας του συστήματος Resilon/Epiphany και της διαρροής που επιτρέπει έχουν χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα μοντέλα: μοντέλο διήθησης υγρού, μοντέλο βακτηριακής διαρροής, μοντέλο διαπερατότητας γλυκόζης, μοντέλο διαπερατότητας χρωστικών Τα αποτελέσματα των διαφόρων in vitro ερευνών για την αποφρακτική ικανότητα του Resilon/Epiphany συγκριτικά με τη γουταπέρκα ποικίλλουν. Αυτό οφείλεται στον τύπο του φυράματος που συνδυάστηκε με τη γουταπέρκα, τη χρησιμοποιούμενη τεχνική έμφραξης και την ποικιλομορφία της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθεί η διαρροή 34. Είναι δύσκολο να συγκριθούν τα αποτελέσματα εργασιών διαρροής που χρησιμοποίησαν διαφορετικά μοντέλα. Κάποιες μελέτες διαπίστωσαν ότι το Resilon/ Epiphany παρουσιάζει καλύτερη αποφρακτική ικανότητα από τη γουταπέρκα με συμβατικά φυράματα (AH26, AH Plus) Μάλιστα, φαίνεται ότι η διαρροή περιορίζεται στο ακρορριζικό τριτημόριο 36, αλλά και εκεί το Resilon/Epiphany παρουσιάζει καλύτερη αποφρακτική ικανότητα από τον συνδυασμό γουταπέρκας και AH Οι Shipper και συν 35 αποδίδουν την αποφρακτική ικανότητα του Epiphany στη συνοχή του που προκύπτει από την πρόσφυση του Resilon στο Epiphany και του Epiphany στα οδοντικά τοιχώματα του ριζικού σωλήνα 35. Αντίθετα, σε άλλες μελέτες διαπιστώθηκε ότι το σύστημα Resilon/Epiphany δεν υπερτερεί σε σύγκριση με τον συνδυασμό γουταπέρκας και φυράματος 21,30,34,42 47, και ίσως επιτρέπει και μεγαλύτερη διαρροή, θέτοντας σε αμφισβήτηση την ιδέα του monoblock 31,32, Πρέπει να σημειωθεί ότι σε άλλη μελέτη 44, η παρόμοια εμφρακτική ικανότητα του συστήματος με τον συνδυασμό γουταπέρκας και Roth (Roth International Ltd, Chicago,IL) ίσως οφείλεται και στην αντιμικροβιακή ιδιότητα του φυράματος Roth. Σε μελέτη διαπιστώθηκαν παρόμοιες ποσότητες φυράμα-

4 68 Ζάρρα τος και κενού ανεξάρτητα από το επίπεδο του ριζικού σωλήνα όταν το Epiphany συνδυάστηκε με γουταπέρκα ή με Resilon 50. Στους παράπλευρους ριζικούς σωλήνες οι Almeida και συν 51 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα Resilon/Epiphany εμφανίζει όμοια εμφρακτική ικανότητα με τα συμβατικά φυράματα και απέδωσαν το παραπάνω στο γεγονός ότι ο συγκολλητικός παράγοντας δεν φτάνει ικανοποιητικά στην οδοντίνη μέσα στους παράπλευρους ριζικούς σωλήνες, εμποδίζοντας τον δεσμό οδοντίνης-ρητίνης 51. Η τεχνική έμφραξης επηρεάζει την εμφρακτική ικανότητα του Resilon/Epiphany 30 και συγκεκριμένα η ψυχρή πλάγια συμπύκνωση είναι πιο αποτελεσματική από τη θερμή System B 44. Όσον αφορά την επίδραση του τελικού υγρού διακλυσμού στην εμφρακτική ικανότητα του Resilon/ Epiphany, ο κατασκευαστής υποστηρίζει ότι το υποχλωριώδες νάτριο και το υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να εξασθενήσουν την έμφραξη και γιʼ αυτό τον λόγο συστήνει το EDTA ή τη χλωρεξιδίνη. Σε in vitro έρευνα, όμως, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην ποιότητα της έμφραξης για κανένα από τα υγρά διακλυσμού. Παρατηρήθηκε μόνο μια μικρή τάση για μεγαλύτερη διαρροή όταν χρησιμοποιήθηκε το υποχλωριώδες νάτριο 40. Τέλος, το Ca(OH) 2 2 δε φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα με το Resilon, όταν χρησιμοποιείται σαν αντισηπτικό φάρμακο του ριζικού σωλήνα μεταξύ των συνεδριών 52. Η αντοχή δεσμού χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας πρόσφυσης των φυραμάτων στην οδοντίνη ή τον κώνο 53. Η πρόσφυση του φυράματος έμφραξης στα οδοντινικά τοιχώματα είναι σημαντική σε στατικές και δυναμικές συνθήκες. Σε στατικές ελαττώνει τον χώρο που επιτρέπει τη διείσδυση υγρών ανάμεσα στην έμφραξη και το τοίχωμα του ριζικού σωλήνα 54. Σε δυναμικές συνθήκες χρειάζεται για να προβάλλει αντίσταση στην αποσύνδεση της έμφραξης κατά τη διάρκεια των χειρισμών 55. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το φύραμα όταν χρησιμοποιείται με το Resilon σχηματίζει δεσμό στο οδοντινικό τοίχωμα και τον κώνο κάνοντας την έμφραξη ανθεκτική. Έτσι, το Resilon με το Epiphany σχηματίζουν μια ενιαία οντότητα που ονομάζεται Resilon Monoblock System 41. Στη βιβλιογραφία, για την ικανότητα πρόσφυσης του Resilon/Epiphany στην οδοντίνη συγκριτικά με τον συνδυασμό γουταπέρκας και συμβατικών φυραμάτων υπάρχουν αντικρουόμενα ευρήματα. Κάποιες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα Resilon/Epiphany έχει δυο φορές μεγαλύτερη αντοχή δεσμού στην οδοντίνη σε σχέση με την αντίστοιχη γουταπέρκας/φυράματος 53. Αντίθετα, άλλες μελέτες συμπέραναν ότι το σύστημα Resilon/Epiphany έχει μικρότερη αντοχή δεσμού στην οδοντίνη από τον συνδυασμό φυράματος/γουταπέρκας, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη θεωρία του monoblock και αποδίδουν το γεγονός αυτό στα ακόλουθα: α) τη συστολή πολυμερισμού. Η δύναμη που αναπτύσσεται κατά τη συστολή πολυμερισμού οδηγεί στον διαχωρισμό του φυράματος από το τοίχωμα του ριζικού σωλήνα 57, β) η γουταπέρκα είναι πιο συμπυκνώσιμη από το Resilon και αυτό βοηθά στην αντίσταση στην αποσύνδεση 58, γ) ο παράγοντας C (προσδιορίζεται ως η αναλογία των συνδεδεμένων προς τις ασύνδετες περιοχές, είναι ανεπιθύμητος στον ριζικό σωλήνα και συνεισφέρει στη μεγιστοποίηση των πιέσεων που αναπτύσσονται κατά τον πολυμερισμό των ρητινούχων υλικών κατά μήκος του ριζικού σωλήνα) ίσως ευθύνεται για τη χαμηλή αντοχή δεσμού στις εμφράξεις με μεθακρυλικό ρητινώδες φύραμα 59. Όσον αφορά την ικανότητα πρόσφυσης του Epiphany στο Resilon παρατηρήθηκε ότι το Epiphany έχει χειρότερη πρόσφυση από το AH Plus (Dentsply, Konstanz, Germany) στο Resilon ή από το AH Plus στη γουταπέρκα 60,61. Ο κατασκευαστής του Epiphany υποστηρίζει ότι το Resilon έχει την ικανότητα να προσφύεται σε ρητινούχα με μεθακρυλικό φυράματα μέσω της ενσωμάτωσης των μεθακρυλικών στο υλικό βασισμένο σε πολυεστέρα. Έτσι, είναι εντυπωσιακό που συμβαίνει αποσύνδεση ανάμεσα στο Resilon και το Epiphany. Πιθανή εξήγηση γιʼ αυτό είναι η χαμηλή συγκέντρωση διμεθακρυλικών που είναι παρούσα στον σκελετό του Resilon ή η απουσία ελεύθερων ριζών μέσα στο καλά πολυμερισμένο υλικό Resilon 56. Η αύξηση στην ποσότητα του φωτός και η μείωση στον χρόνο πολυμερισμού επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα πρόσφυσης του Epiphany στο Resilon και τη γουταπέρκα. Η μείωση αυτή είναι ενδεικτική του περιορισμένου βάθους που γίνεται ο φωτοπολυμερισμός. Στις βαθύτερες περιοχές το Resilon/Epiphany δεν επηρεάζεται από τον φωτοπολυμερισμό, ο οποίος εκεί συμβαίνει μόνο χημικά, καταλήγοντας σε ασθενή χημική σύνδεση του φυράματος στο Resilon 23. Άλλη μια ιδιότητα, αρκετά σημαντική, είναι και η ογκομετρική σταθερότητα του υλικού με την πάροδο του χρόνου. Οι Donelly και συν 62 διαπίστωσαν ότι το φύραμα Epiphany απορροφά σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα νερού από τα EndoRez, Ketac-Endo (ESPE, Norristown, PA), Gutta-Flow και AH Plus και παρουσιάζει διαλυτότητα 4% περίπου, δηλαδή περισσότερο από την ανώτερη επιτρεπτή 3% που προτείνεται από την Αμερικανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 62. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η μικροβιακή διαρροή ή η διαρροή νερού που επιτρέπει το σύστημα Resilon/Epiphany 31,48. Συγκεκριμένα, μετά από 16 μήνες αποθήκευσης σε νερό, στα δόντια που είχαν εμφραχθεί με AH Plus και γουταπέρκα διατηρήθηκε η ακεραιότητα της έμφραξης, ενώ σε αυτά που εμφράχθηκαν με Resilon/Epiphany η έμφραξη διαταράχθηκε και στα περισσότερα παρατηρήθηκε διαρροή όμοια με δόντια που εμφράχθηκαν μόνο με γουταπέρκα χωρίς φύραμα.

5 Αξιολόγηση των νέων ρητινούχων συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων 69 Πρέπει να σημειωθεί ότι αρχικά η εμφρακτική ικανότητα του Resilon/Epiphany ήταν όμοια με του AH Plus/γουταπέρκας 31. Παρόμοια και τα αποτελέσματα σε in vitro μελέτη των De Deus και συν 48 μετά από περίοδο αποθήκευσης στο νερό 14 μήνες. Οι συγγραφείς αποδίδουν το παραπάνω φαινόμενο στο γεγονός ότι τo Resilon είναι επιρρεπές σε αλκαλική και ενζυματική υδρόλυση 63,64. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι το Resilon/Epiphany μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υλικό ανάστροφης έμφραξης του ριζικού σωλήνα. Οι Maltezos και συν 65, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της βακτηριακής διαρροής για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, διαπίστωσαν ότι επιτρέπει ίδια περίπου διαρροή με το ΜΤΑ και σαφώς μικρότερη από το Super-EBA. Ο άμεσος φωτοπολυμερισμός του Resilon/Epiphany το καθιστά μια πολύ καλή επιλογή σαν υλικό ανάστροφης έμφραξης, αφού πήζει πριν από τη συρραφή του τραύματος. Επιπλέον, σε σχέση με τα άλλα υλικά ανάστροφης έμφραξης παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: ευκολία χρήσης, αυξημένη ακτινοσκιερότητα, βελτιωμένα χαρακτηριστικά τοποθέτησης και έμφραξης. Ωστόσο, μειονεκτήματα της χρήσης του είναι η συστολή πολυμερισμού και η αμφισβητούμενη μακροχρόνια σταθερότητά του. Βέβαια, απαιτούνται επιπλέον μελέτες που θα εξετάζουν και άλλες ιδιότητες του Resilon/Epiphany και θα υπερκεράσουν τα μειονεκτήματα αυτής της μελέτης, που είναι η μειωμένη ευαισθησία της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε, η χρήση μόνο ενός μικροβίου στην καλλιέργεια, το γεγονός ότι δε λήφθηκαν υπόψη η παρουσία σάλιου και αίματος 65. Επειδή πολλές φορές καθίσταται αναγκαία η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας, είναι σημαντικό να μπορεί να αφαιρεθεί το εμφρακτικό υλικό από τον ριζικό σωλήνα. Διάφορες τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση του Resilon/Epiphany από τον ριζικό σωλήνα, περιλαμβάνοντας μηχανικά ή χημικά μέσα και θερμότητα. Κατά την αφαίρεση του υλικού παρατηρούνται περιοχές στην οδοντινική επιφάνεια, ιδιαίτερα στο ακρορριζικό τριτημόριο της ρίζας, όπου η απομάκρυνση του υλικού δεν είναι πλήρης μετά την επανάληψη της χημικομηχανικής επεξεργασίας 66,67. Υπάρχουν αντικρουόμενα ευρήματα σχετικά με την ποσότητα του Resilon/Epiphany που παραμένει συγκριτικά με τη γουταπέρκα. Αυτές οι διαφορές οφείλονται στον διαφορετικό σχεδιασμό και τη μεθοδολογία της μελέτης, όπως βαθμός διεύρυνσης αυχενικού και μέσου τριτημορίου, τεχνική συμπύκνωσης, ποσότητα χρησιμοποιούμενου χλωροφορμίου, αερόβιο ή αναερόβιο περιβάλλον 66. Οι περισσότερες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το Resilon/Epiphany αφαιρείται πιο αποτελεσματικά από τη γουταπέρκα και σε λιγότερο χρόνο Τόσο στους ευθείς όσο και τους κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες το Resilon/Epiphany άφησε λιγότερα υπολείμματα από τη γουταπέρκα με το AH Plus ή το AH 26. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τρεις λόγους: α) τη δυνατή προσκόλληση ανάμεσα στο Resilon και το Epiphany. Το φύραμα Εpiphany αφαιρείται ευκολότερα, γιατί προσφύεται στο Resilon, β) την αδυναμία να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη των ριζικών σωλήνων με τον συνδετικό παράγοντα του Resilon και έτσι η σύνδεση ανάμεσα στο Resilon και την οδοντίνη είναι ανεπαρκής, γ) το Resilon έχει χαμηλότερο σημείο τήξης και υψηλότερο μοριακό βάρος από τη γουταπέρκα και έτσι όταν εκτίθεται στη θερμότητα παρουσιάζει υψηλότερη ροή από αυτή Από τους ευθείς ριζικούς σωλήνες το Resilon/Epiphany αφαιρείται αποτελεσματικότερα με τις Gates Glidden, ενώ από τους κεκαμμένους με τον συνδυασμό Gates Glidden και χλωροφορμίου. Οι ρίνες Hedstrom είναι πιο αποτελεσματικές στην αφαίρεση από τις μηχανοκίνητες RaCe Το χλωροφόρμιο είναι αποτελεσματικός διαλύτης για το Resilon/ Epiphany και ο συνδυασμός του με ρίνες αφαιρεί περισσότερο υλικό από τον συνδυασμό ρινών και θερμότητας 67,68. Σε άλλες μελέτες παρατηρήθηκε ότι το Resilon/ Epiphany δεν αφαιρείται πιο αποτελεσματικά από τη γουταπέρκα 66,67. Τα αποτελέσματα των ερευνών για την επίδραση του Resilon/Epiphany στην αντοχή στη θραύση των δοντιών είναι επίσης αντικρουόμενα. Σε κάποιες μελέτες διαπιστώθηκε ότι τα δόντια που εμφράσσονται με Resilon/Epiphany έχουν μεγαλύτερη αντοχή στη θραύση από αυτά που εμφράσσονται με γουταπέρκα και συμβατικά φυράματα ανεξάρτητα από την τεχνική έμφραξης και αποδίδουν το γεγονός αυτό στο monoblock που σχηματίζεται με το φύραμα, το Resilon και το τοίχωμα του ριζικού σωλήνα 8. Αντίθετα, άλλες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το Resilon/Epiphany δεν αυξάνει ιδιαίτερα την αντοχή στη θραύση των ριζών 48,72. Τέλος, άλλοι διαπίστωσαν ότι οι ριζικοί σωλήνες που είναι εμφραγμένοι με αυτό το σύστημα έχουν μικρότερη αντίσταση στη θραύση από τον συνδυασμό γουταπέρκας και AH26 (De Trey AG, Zurich, Switzerland) και περίπου ίση με ριζικό σωλήνα χωρίς έμφραξη, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη θεωρία του monoblock 8,73. Σε αντίθεση με τις πολυάριθμες ex vivo εργασίες που ερευνούν τις διάφορες ιδιότητες του συστήματος Resilon/Epiphany, δεν υπάρχουν πολλές κλινικές μελέτες διαθέσιμες για το αποτέλεσμα της χρήσης του συστήματος αυτού ως υλικού έμφραξης των ριζικών σωλήνων. Στη μία διαθέσιμη διαπιστώθηκε ότι μετά από περίοδο παρακολούθησης 25 μηνών είχε περίπου το ίδιο κλινικό αποτέλεσμα με τον συνδυασμό γουταπέρκας και φυράματος Kerr (Kerr/Sybron Co., Ltd., Romulus, MI) παρουσία ή όχι περιακρορριζικής αλλοίωσης με ποσοστό επούλωσης 85,7% 74. Σύστημα EndoRez Αποτελείται από κώνους γουταπέρκας

6 70 Ζάρρα επικαλυμμένους με ρητίνη και το φύραμα EndoRez. Οι κώνοι γουταπέρκας επικαλυμμένοι με ρητίνη περιέχουν γουταπέρκα, οξείδιο του ψευδαργύρου, θειικό βάριο και παράγοντες χρωματισμού και είναι καλυμμένοι με ένα λεπτό στρώμα πολυμερισμένης ουρεθανο-διμεθακρυλικής ρητίνης και συνιστάται να συνδυάζονται με το EndoRez 75. Το EndoRez είναι φωτοπολυμεριζόμενο ρητινώδες φύραμα, ουρεθανο-διμεθακρυλικό που περιέχει περίπου 50% του βάρους του σε οξυχλωρίδιο του βισμουθίου, γαλακτικό ασβέστιο και διοξείδιο του πυριτίου 24,75. Το φύραμα EndoRez έχει χαμηλό ιξώδες, γεγονός που του επιτρέπει να τοποθετηθεί μέχρι κοντά στο ακρορρίζιο με βελόνα 30 gauge 76 και ικανοποιητική ακτινοσκιερότητα που οφείλεται στην περιεκτικότητά του σε θειικό βάριο και οξείδιο του ψευδαργύρου 24,25. Το σύστημα τοποθετείται μέσα στον ριζικό σωλήνα είτε με χημικό πολυμερισμό σε min ή με ακτινοβόληση για 40ʼʼ με ορατό φως στο μυλικό τμήμα του ριζικού σωλήνα σε βάθος περίπου 2-3mm 77. Η συστολή πολυμερισμού που παρουσιάζει το σύστημα ευθύνεται για τα κενά στη διεπιφάνεια οδοντίνης-φυράματος 78 και εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) Είναι μεγαλύτερη από εκείνη του επίσης ρητινώδους φύραματος Realseal και του βασισμένου στο οξείδιο του ψευδαργύρου Tubliseal (SybronEndo, Orange, CA) 79. β) Με τον φωτοπολυμερισμό εμφανίζεται μεγαλύτερη συστολή από τον χημικό πολυμερισμό, αλλά η διαφορά δεν είναι στατιστικώς σημαντική 79. γ) Η αύξηση της θερμοκρασίας επιδρά στη συστολή πολυμερισμού αυξάνοντας αυτή, επειδή οδηγεί σε αυξημένη κινητικότητα των διμεθακρυλικών μονομερών και μεγαλύτερη ευκαμψία των αλυσίδων στον σκελετό 79. Όσον αφορά την επίδραση του στρώματος αναστολής οξυγόνου κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού του φυράματος στην εμφρακτική του ικανότητα, κάποιες μελέτες καταλήγουν ότι μπορεί να επιδράσει αρνητικά 80, σε αντίθεση με άλλες που συμπεραίνουν ότι το στρώμα αυτό δεν έχει επίδραση στη συμπεριφορά του φυράματος μέσα στους ριζικούς σωλήνες 81. Γενικά, είναι βιοσυμβατό υλικό. Παρουσιάζει μειωμένη κυτταροτοξικότητα, όπως αποδείχτηκε από την επίδρασή του σε ινοβλάστες ποντικιού (L-292), και αμέσως μετά την τοποθέτησή του στην καλλιέργεια και 24 ώρες αργότερα 82. To ίδιο διαπιστώθηκε και με εμφύτευση EndoRez υποδόρια σε επίμυες, όπου αρχικά παρατηρήθηκε αντίδραση ξένου σώματος που υποχώρησε με τον χρόνο και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ιστοί που το περιέβαλλαν ήταν ελεύθεροι φλεγμονής και επουλώθηκαν φυσιολογικά 83. Αυτό το νέο σύστημα έχει φτωχές αντιμικροβιακές ιδιότητες και επομένως δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στην αναστολή ανάπτυξης των βακτηρίων, όπως τα φυράματα AH26 και Diaket 84. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από άλλη μελέτη όπου δε διαπιστώθηκε καμία αντιμικροβιακή ιδιότητα του EndoRez απέναντι στα E. Faecalis, E. Coli, M. Luteus, S. Aureus, S. Epidermidis, P. Aeruginosa και C. Albicans 85. Το σύστημα αυτό έχει μικρότερη ικανότητα ακρορριζικής απόφραξης από τον συνδυασμό γουταπέρκας/ AH Plus 86, αλλά μεγαλύτερη από τον συνδυασμό γουταπέρκας/φυράματος Grossman 77,87. Έχει υδρόφιλες ιδιότητες και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελαφρά υγρούς ριζικούς σωλήνες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, αφού είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί τελείως στεγνός ριζικός σωλήνας. Έτσι, σε παρουσία υγρασίας, ο συνδυασμός του EndoRez με κώνους γουταπέρκας επικαλυμμένους με ρητίνη επιτρέπει τη μικροδιείσδυση σε σημαντικά μικρότερο βαθμό από τον συνδυασμό γουταπέρκας/συμβατικών φυραμάτων 77,87. Όσον αφορά την επίδραση των τεχνικών έμφραξης στην αποφρακτική ικανότητα του συστήματος, παρατηρήθηκε ότι με τις θερμές τεχνικές επιτυγχάνεται καλύτερη απόφραξη σε σχέση με την ψυχρή πλάγια συμπύκνωση 86. Παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην αποφρακτική ικανότητά του είναι: α) το αυξημένο πάχος του φυράματος, γιατί αυξάνει τη συστολή κατά τον πολυμερισμό. Γιʼ αυτό είναι καλύτερο να τοποθετούνται περισσότεροι κώνοι για να μειώνεται το πάχος του φυράματος 77 και β) η χρήση επιταχυντή πολυμερισμού, γιατί επηρεάζει τις φυσικές ιδιότητες προκαλώντας μεγαλύτερη συστολή του φυράματος 88. Η προπαρασκευή για άξονα αμέσως μετά την έμφραξη οδηγεί σε καλύτερη ακρορριζική απόφραξη, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιηθεί ή όχι επιταχυντής. Ωστόσο, η ποιότητα της ακρορριζικής απόφραξης είναι χειρότερη όταν χρησιμοποιηθεί ο επιταχυντής στην περίπτωση της προπαρασκευής για άξονα σε δεύτερο χρόνο. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι όταν ο χώρος δημιουργείται τη στιγμή της συμπύκνωσης, το φύραμα δεν έχει σχηματίσει ισχυρό δεσμό ούτε με τον κώνο ούτε με το τοίχωμα του ριζικού σωλήνα. Έτσι, όταν το θερμό εργαλείο εισάγεται στον ριζικό σωλήνα για να απομακρυνθεί η γουταπέρκα, το φύραμα είναι ακόμα στο χρόνο χειρισμού και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να δημιουργηθούν μικροκατάγματα στα σημεία που το φύραμα είναι σε επαφή με τον ριζικό σωλήνα 88. Έχει καλύτερη πρόσφυση στο μέσο και αυχενικό τριτημόριο της ρίζας συγκριτικά με το ακρορριζικό. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη δυσκολία αφαίρεσης του smear layer από το ακρορριζικό τριτημόριο. Δείχνει μικρότερη διείσδυση στα οδοντινοσωληνάρια συγκριτικά με το ΑΗ Plus και στα τρία τριτημόρια της ρίζας, αλλά μεγαλύτερη από τα φυράματα που βασίζονται στο οξείδιο του ψευδαργύρου (γενικά τα ρητινώδη φυράματα εμφανίζουν καλύτερη διείσδυση στα οδοντινοσωληνάρια) 77,89.

7 Αξιολόγηση των νέων ρητινούχων συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων 71 Με το EndoRez κενό παρατηρείται στη διεπιφάνεια μεταξύ φυράματος και οδοντίνης ή μεταξύ φυράματος και γουταπέρκας αλλά όχι στη μάζα του φυράματος 76. Το σύστημα EndoRez έχει μικρότερη ικανότητα πρόσφυσης στην οδοντίνη από τον συνδυασμό γουταπέρκας και συμβατικών φυραμάτων. Οι υδρόφιλες ιδιότητές του βοηθούν να σχηματιστούν resin tags στην οδοντίνη. Ωστόσο, αυτά εμφανίζουν ανεπαρκή δύναμη προσκόλλησης για να αντέξουν τη συστολή πολυμερισμού, οδηγώντας στη δημιουργία κενών ανάμεσα στο φύραμα και το ριζικό σωλήνα. Άλλη πιθανή εξήγηση είναι ο παράγοντας C, που αναφέρθηκε και παραπάνω 59. Άλλη μια σημαντική ιδιότητα των συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων είναι και η ογκομετρική σταθερότητά τους. Σε in vitro μελέτη των Donelly και συν 62 διαπιστώθηκε ότι το ΕndoRez με έκθεσή του στο νερό παρουσιάζει μικρότερη διαλυτότητα από το Resilon/Epiphany, αλλά μεγαλύτερη από το AH Plus και συγχρόνως μεγαλύτερη από την ανώτερη επιτρεπτή, σύμφωνα με την Αμερικανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 62. Οι κώνοι γουταπέρκας επικαλυμμένοι με ρητίνη μαλακώνουν με τη θέρμανση ή διαλύονται με τους διαλύτες γουταπέρκας 90. Έτσι, με χημικομηχανική επεξεργασία το φύραμα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από τον ριζικό σωλήνα όταν η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας κρίνεται απαραίτητη 91. Το σύστημα EndoRez προσδίδει στα δόντια μεγαλύτερη αντοχή στη θραύση από τη γουταπέρκα, αλλά μικρότερη από τα δόντια χωρίς προπαρασκευή και έμφραξη. Έτσι, προστατεύει τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια από επιμήκη κατάγματα ρίζας 92. Τέλος, σε κλινική μελέτη διαπιστώθηκε ότι το EndoRez αποδίδει καλά ως υλικό έμφραξης του ριζικού σωλήνα, αφού μετά από πέντε χρόνια το ποσοστό επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας με αυτό είναι περίπου 86,3% 93. Σύστημα RealSeal Εμφανίζει όμοια χημική σύνθεση με το σύστημα Resilon/Epiphany 94. Το φύραμα RealSeal είναι μίγμα από UDMA, PEGDMA, EBPADMΑ και BISGMA, πυρίτιο, ύαλο με επεξεργασμένο με σιλάνιο, πυριτικό άλας βορίου, θειικό βάριο, υδροξείδιο του ασβεστίου, οξυχλωρίδιο του βισμουθίου με αμίνες, υπεροξείδιο, ενεργοποιητή φωτός, σταθεροποιητές και χρωστικές ουσίες. Οι κώνοι RealSeal περιέχουν πολυεστέρα, μεθακρυλική ρητίνη, βιοενεργή ύαλο και παράγοντες που προσδίδουν ακτινοσκιερότητα. Ο συγκολλητικός παράγοντας είναι διάλυμα όξινου μονομερούς σε νερό 95. Δεν υπάρχουν πολλές in vitro μελέτες σχετικές με τις ιδιότητες του συστήματος RealSeal. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, είναι ανθεκτικό στη διαρροή, μειώνοντας σημαντικά τη μυλική και ακρορριζική διαρροή, αυξάνει την αντοχή της ρίζας στη θραύση, είναι ακτινοσκιερό και μπορεί να αφαιρεθεί με θέρμανση ή χλωροφόρμιο σε περίπτωση ανάγκης επανάληψης της ενδοδοντικής θεραπείας 96. Το σύστημα RealSeal φαίνεται να είναι βιοσυμβατό αφού μετά από επαφή με ινοβλάστες ούλων ανθρώπου για 72 ώρες δεν επηρέασε αρνητικά την κυτταρική ζωτικότητα. Έχει παρόμοια κυτταροτοξικότητα με τη γουταπέρκα. Δεν αναφέρεται όμως η επίδραση του συστήματος στη μεταβολική δραστηριότητα και την ικανότητα πολλαπλασιασμού των κυττάρων 97. Η αντιμικροβιακή του ικανότητα είναι μικρότερη από του φυράματος εποξικής ρητίνης AH26 απέναντι στα μικρόβια Staphylococcus aureus και Streptococcus mutans, ίδια με του guttaflow απέναντι στον St. Aureus και μεγαλύτερη από του guttaflow απέναντι στον St. Mutans 98. Επιπλέον, το RealSeal διαπιστώθηκε ότι διεισδύει στα οδοντινοσωληνάρια σε βάθος περίπου 1mm, 6,5 φορές περισσότερο από το φύραμα Tubliseal και αυτό ίσως συνεισφέρει στην αύξηση της αντοχής της ρίζας, απλά επειδή πληρώνει τα κενά που δημιουργούνται στα οδοντινοσωληνάρια από τη χρήση του EDTA 99. Αντίθετα, σε άλλη μελέτη διαπιστώθηκε ότι το σύστημα αυτό δημιουργεί σπάνια resin tags και αυτά είναι τελείως απόντα από το ακρορριζικό τριτημόριο. Έτσι, παρατηρήθηκε διαχωρισμός του φυράματος RealSeal από την οδοντίνη του ριζικού σωλήνα και το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλεί διαρροή που θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας σε κλινικές συνθήκες 100. Όταν προπαρασκευάζεται το δόντι για άξονα, δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά ανάμεσα στην αποφρακτική ικανότητα του RealSeal και του συνδυασμού γουταπέρκας και φυράματος Roth, όπως παρατηρήθηκε με το μοντέλο βακτηριακής διαρροής με τον E. Faecalis. Παρʼ όλα αυτά, ο χρόνος που απαιτείται για να μολυνθούν τα εμφραγμένα με γουταπέρκα δόντια είναι μεγαλύτερος 101. Επιπλέον, όπως τα άλλα υλικά που βασίζονται στον πολυεστέρα, είναι επιρρεπές σε αλκαλική και ενζυματική υδρόλυση. Αυτό σημαίνει ότι τα ένζυμα του σάλιου και τα ενδοδοντικά μικρόβια μπορεί να αποδομήσουν το υλικό και συνεπώς να προκαλέσουν επαναμόλυνση του ριζικού σωλήνα 63. Σε παρουσία smear layer το RealSeal εμφανίζει μικροβιακή διαρροή με πολύ πιο αργό ρυθμό, ενώ σε απουσία του smear layer παρουσιάζει διαρροή ταχύτερα από το συνδυασμό γουταπέρκας /AH Plus 94. Παρέχει μεγαλύτερη αντοχή στη θραύση στα δόντια από τη γουταπέρκα/ah Plus και τα προπαρασκευασμένα δόντια χωρίς έμφραξη 91,93. Σε σχέση με τα άθικτα δόντια, κάποιες έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το RealSeal προσδίδει μικρότερη αντοχή 91, ενώ άλλες ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά

8 72 Ζάρρα μεταξύ τους 95. Έτσι τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια προστατεύονται από τα επιμήκη κατάγματα της ρίζας. Τέλος, σε περίπτωση ανάγκης επανάληψης της ενδοδοντικής θεραπείας, οι μηχανοκίνητες ρίνες αφαιρούν το Realseal πιο αποτελεσματικά από τις χειροκίνητες. Με τις μηχανοκίνητες και τις χειροκίνητες ρίνες παραμένει μικρότερη ποσότητα του RealSeal σε σχέση με τη γουταπέρκα στον ριζικό σωλήνα, αλλά μεγαλύτερη από του guttaflow και περίπου ίση με του EndoRez 102. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές μελέτες για την απόδοση του συστήματος RealSeal. Σύστημα SmartSeal Το SmartSeal είναι σύστημα έμφραξης του ριζικού σωλήνα που χρησιμοποιεί υδρόφιλο πολυμερές. Αποτελείται από τον κώνο και το φύραμα 103. Για το σύστημα SmartSeal δεν υπάρχουν διαθέσιμες in vitro έρευνες σχετικά με τις ιδιότητές του. Έτσι, απαιτείται να γίνουν in vitro έρευνες και κλινικές μελέτες που θα επιβεβαιώσουν όσα ισχυρίζεται ο κατασκευαστής. Συμπεράσματα 1. Η προσπάθεια για μείωση της πιθανότητας επαναμόλυνσης του ριζικού σωλήνα και του ελέγχου της μικροδιείσδυσης μετά την ενδοδοντική θεραπεία οδήγησε στην ανάπτυξη τεσσάρων νέων συστημάτων έμφραξης του ριζικού σωλήνα: Resilon/ Epiphany, EndoRez, RealSeal και SmartSeal. 2. Η σύγκριση των συστημάτων αυτών με τον συνδυασμό γουταπέρκας/συμβατικών ενδοδοντικών φυραμάτων οδηγεί σε αντικρουόμενα ευρήματα. Κάποιες in vitro έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα παραπάνω συστήματα υπερτερούν ως προς την ικανότητα απόφραξης, την ικανότητα πρόσφυσης στην οδοντίνη, την αντίσταση των δοντιών στη θραύση, τη βιοσυμβατότητα και την ογκομετρική σταθερότητα, ενώ άλλες δεν καταλήγουν σε ουσιαστική υπεροχή των συστημάτων αυτών. 3. Δεν υπάρχουν επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα για τις ιδιότητες των συστημάτων RealSeal και SmartSeal. Απαιτούνται επιπλέον in vitro έρευνες και κλινικές μελέτες, για να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί των κατασκευαστών και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την κλινική πράξη. Βιβλιογραφία 1. Vire DE: Failure of endodontically treated teeth: classification and evaluation. J Endod 1991; 17: Skinner R, von Himel T: The sealing ability of injectionmolded thermoplasticized gutta-percha with and without the use of sealers. J Endod 1987;13: Cohen S, Burns R: Pathways of the pulp. 7th Edition, Mosby 1998, p. 264, 514, Grossman LI, Oliet S, del Rio CE: Endodontic practice,11th ed. Philadelphia: Lea and Febiger,1988, p Lee KW, Williams M, Camps J, Pashley D: Adhesion of endodontic sealers to dentin and gutta-percha. J Endod 2002; 28: Tagger M, Tagger E, Tjan A, Bakland L: Measurement of adhesion of endodontic sealers to dentin. J Endod 2002; 28: Tagger M, Tagger E, Tjan A, Bakland L: Shearing bond strength of endodontic sealers to gutta-percha. J Endod 2003; 29: Teixeira F, Teixeira E, Thompson J, Trope M: Fracture resistance of roots endodontically treated with a new resin filling material. J Am Dent Assoc 2004; 135: Economides N, Kokorikos I, Kolokouris I, Beltes P, Gogos C: Comparative study of apical sealing ability of a new resin-based root canal sealer. J Endod 2004; 30: Mc Michen FR, Pearson G, Rahbaran S, Gulabivala K: A comparative study of selected physical properties of five root canal sealers. Int Endod J 2003; 36: Schafer E, Zandbilgari T: Solubility of root-canal sealers in water and artificial saliva. Int Endod J 2003; 36: Tasdemir T, Yesilyurt C, Yildirim T, Er K: Evaluation of the radiopacity of new root canal paste/sealers by digital radiography. J Endod 2008; 34: Kont Cobankara F, Adanir N, Belli S, Pashley DH: A quantitative evaluation of apical leakage of four root canal sealers. Int Endod J 2002; 35: De Gee AJ, Wu MK, Wesselink PR: Sealing properties of Ketac Endo glass ionomer cement and AH 26 root canal sealers. Int Endod J 1994; 27: De Almeida WA, Leonardo MR, Tanomaru FM, Silva LAB: Evaluation of the apical sealing of three endodotic sealers. Int Endod J 2000; 33: Rajput JS, Jain RL, Pathak A: An evaluation of sealing ability of endodontic materials as root canal sealers. J Ind Soc Pedod Prev Dent 2004; 22: Venturi M, Breschi L: Evaluation of apical sealing after warm vertical gutta-percha compaction using different procedures. J Endod 2004; 30: Vizgirda PI, Liewehr FR, Patton WR, McPherson JC, Buxton TB: A comparison of laterally condensed guttapercha, thermoplasticized gutta-percha and mineral trioxide aggregate as root canal filling materials. J Endod 2004; 30: Torabinegad M, Ung B: In vitro bacterial penetration of coronally unsealed endodontically treated teeth. J Endod 1990; 16: Epley S, Fleischman J, Hartwell G, Cicalese C: Completeness of root canal obturations: Epiphany techniques versus Gutta-percha techniques. J Endod 2006; 32: Bodrumlu E, Tunga U : The apical sealing ability of a new root canal filling material. Am J Dent 2007; 20:295-8.

9 Αξιολόγηση των νέων ρητινούχων συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων Nagas E, Uyanik O, Sabin C, Durmaz V Cebreli Z: Effects of different light-curing units and obturation techniques on the seal of Resilon/Epiphany System. J Endod 2008; 34: Nagas E, Cebreli Z, Durmaz V, Vallittu P, Lassila L: Regional push-out bond strength and coronal microleakage of resilon after different light-curing methods. J Endod 2007; 33: Tanomaru-Filho M, Jorge EG, Tanomaru JMG, Goncalves M: Radiopacity evaluation of a new root canal filling materials by digitalization of images. J Endod 2007; 33: Carvalho-Junior JR, Correr-Sobrinho L, Correr AB, Sinhoreti MAC, Consani S, Sousa-Neto MD: Radiopacity of root filling materials using digital radiography. Int Endod J 2007; 40: Key J, Rahemtulla F, Eleazer P: Cytotoxicity of a new root canal filling material on human gingival fibroblasts. J Endod 2006; 32: Bouillaguet S, WatabaJ, Tay F, Bracket M, Lockwood P: Initial in vitro biological response to contemporary endodontic sealers. J Endod 2006; 32: Merdad K, Pascon AE, Kulkarni G, Santere P, Friedman S: Short-term cytotoxicity assessment of components of the Epiphany Resin-Percha obturating system by indirect and direct contact millipore filter assays. J Endod 2007; 33: Onay EO, Ungor M, Ozdemir BH: In Vivo evaluation of the biocompatibility of a new resin-based obturation system. OOO 2007; 104:e60-e Kaya BU, Kececi AD, Belli S: Evaluation of the sealing ability of gutta-percha and thermoplastic synthetic polymer-based systems along root canals through the glucose penetration model. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 104:e66-e Paque F, Sirtes G: Apical sealing ability of Resilon/ Epiphany versus gutta-percha/ah Plus: immediate and 16 months leakage. Int Endod J 2007; 40: Shemesh H, van den Bos M, Wu MK, Wesselink PR: Glucose penetration and fluid through coronal root structure and filled root canals. Int Endod J 2007; 40: Sagsen B, Er O, Kahraman Y, Orucoglu H: Evaluation of microleakage of roots filled with different techniques with a computerized fluid filtration technique. J Endod 2006; 32: De-Deus G, Audi C, Murad C, Fidel S, Fidel RAS: Sealing ability of oval shaped canals filled using the System B heat source with either gutta-percha or Resilon: an ex vivo study using a polymicrobial leakage model. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral radiol Endod 2007; 104:e114-e Shipper G, Orstavik D, Teixeira FB, Trope M: An evaluation of microbial leakage in roots filled with a thermoplastic synthetic polymer-based root canal filling material (Resilon). J Endod 2004; 30: Verissimo DM, De Vale MS, Monteiro AJ: Comparison of apical leakage between canals filled with gutta-percha/ah Plus and the Resilon/Epiphany system, when submitted to two filling techniques. J Endod 2007; 33: Tunga U, Bodrumlu E: Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material. J Endod 2006; 32: Raina R, Loushine R, Weller N, Tay F, Pashley D: Evaluation of the quality of the apical seal in Resilon/Epiphany and gutta-percha/ah Plus-filled root canals by using a fluid filtration approach. J Endod 2007; 33: Wedding J, Brown C, Legan J, Moore K, Vail M: An in vitro comparison of microleakage between Resilon and gutta-percha with a fluid filtration model. J Endod 2007; 33: Stratton R, Apicella M, Mines P: A fluid filtration comparison of gutta-percha versus Resilon, a new soft resin endodontic obturation system. J Endod 2006; 32: Shipper G, Teixeira F, Arnold RR, Trope M: Periapical inflammation after coronal microbial inoculation of dog roots filled with gutta-percha or Resilon. J Endod 2005; 31: Onay EO, Ungor M, Orucoglu H: An in vitro evaluation of the apical sealing ability of a new resin-based root canal obturation system. J Endod 2006; 32: Tay F, Loushine R, Weller N, Kimbrough, Pashley D, Mak YF, Shirley Lai CN, Raina R, Williams V: Ultrastructural evaluation of the apical seal in roots filled with a polycaprolactone-based root canal filling material. J Endod 2005; 31: Pitout E, Oberholzer T, Blignaut E, Molepo J: Coronal leakage of teeth root-filled with gutta-percha or Resilon root canal filling material. J Endod 2006; 32: Biggs S, Knowles K, Ibarrola J, pashley D: An in vitro assessment of the sealing ability of Resilon/Epiphany using fluid filtration. J Endod 2006; 32: Fransen JN, He J, Glickman GN, Rios A, Shulman JD, Honeyman A: Comparative assessment of ActiV GP/glass ionomer sealer, Resilon/Epiphany and guttapercha/ah Plus obturation: a bacterial leakage study. J Endod 2008; 34: Shemesh H, Wu Mk, Wesselink PR: Leakage along apical root fillings with and without smear layer using two different leakage models: a two-month longitudinal; ex vivo study. Int Endod J 2006; 39: De-Deus G, Namen F, Galan J: Reduced long-term sealing ability of adhesive root fillings after water-storage stress. J Endod 2008; 34: Baumgartner G, Zehnder M, Paque F: Enterococcus faecalis typestrain leakage through root canals filled with gutta-percha/ah Plus or Resilon/Epiphany. J Endod 2007; 33: Gulsabi K, Cebreli Z, Onay EO, Tasman-Dagli F, Ungor M: Comparison of the area of resin based sealer and voids in roots obturated with Resilon and gutta percha. J Endod 2007; 33: Almeida JFA, Gomes BPFA, Ferraz CCR, Souza-Filho FJ, Zaia AA: Filling of artificial lateral canals and microleakage and flow of five endodontic sealers. Int Endod J 2007; 40: Wang C, Debelian G, Teixeira FB: Effect of intracanal medicament on the sealing ability of root canals filled with Resilon. J Endod 2006; 32:532-6.

10 74 Ζάρρα 53. Skidmore L, Berzins D, Bahcall J: An in vitro comparison of the intraradicular dentin bond strength of resilon and gutta-percha. J Endod 2006; 32: Orstavik D, Eriksen HM, Beyer-Olsen EM: Adhesive properties and leakage of root canal sealers in vitro. Int Endod J 1983; 16: Saleh IM, Ruyter IE, Haapasalo MP, Orstavik D : Adhesion of endodontic sealers: scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy. J Endod 2003; 29: Gesi A, Raffaelli O, Goracci C, Pashley D, Tay F, Ferrari M : Interfacial strength of Resilon and gutta-percha to intraradicular dentin. J Endod 2005; 31: Sly M, Moore K, Platt J, Brown C: Push out bond strength of a new endodontic obturation system (Resilon/Epiphany). J Endod 2007; 33: Ungor M, Onay EO, Orucoglu H: Push-out bond strengths: the Epiphany-Resilon endodontic obturation system compared with different pairings of Epiphany, Resilon, AH Plus and gutta-percha. Int Endod J 2006; 39: Fisher M, Berzins D, Bahcall J: An in vitro comparison of bond strength of various obturation materials to root canal dentin using a push-out test design. J Endod 2007; 33: Gogos C, Theodorou V, Economides N, Beltes P, Kolokouris I: Shear bond strength of AH-26 and Epiphany to composite resin and resilon. J Endod 2008; 34: Ureyen Kaya B, Keceki AD, Orhan H, Belli S: Micropush-out bond strengths of guttapercha versus thermoplastic synthetic polymer-based systems-an ex vivo study. Int Endod J 2008; 41: Donelly A, Sword J, Nishitani Y, Yoshiyama M, Agee K, Tay F, Pashley D: Water resorption and solubility of methacrylate Resin-based Root Canal Sealers. J Endod 2007; 33: Tay FR, Pashley DH, Williams MC: Susceptibility of a polycaprolactone-based root canal filling material to degradation. I. Alkaline hydrolysis. J Endod 2005; 31: Tay FR, Pashley DH, Yiu CK: Susceptibility of a polycaprolactone-based root canal filling material to degradation. II. Gravimetric evaluation of enzymatic hydrolysis. J Endod 2005; 31: Maltezos C, Glickman G, Ezzo P, He J: Comparison of the sealing of Resilon, Pro Root MTA and Super-EBA as root end filling materials: a bacterial leakage study. J Endod 2006; 32: Hassanloo A, Watson P, Finer Y, Friedman S: Retreatment efficacy of the Epiphany soft resin obturation system. Int Endod J 2007; 40: Tasdemir T, Yildirim T, Celik D: Comparative study of removal of current endodontic fillings. J Endod 2008; 34: Ezzie E, Fleury A, Solomon E, Spears R, He J: Efficacy of retreatment techniques for a resin-based root canal obturation material. J Endod 2006;32: Bodrumlu E, Uzun O, Topuz O, Semiz M: Efficacy of 3 techniques in removing root canalfilling material. JCDA 2008; 74: e. 70. Schirrmeister JF, Meyer KM, Hermanns P, Altenburger MJ, Wrbas KT: Effectiveness of hand and rotary instrumentation for removing a new synthetic polymer based root canal obturation material (Epiphany) during retreatment. Int Endod J 2006; 39: de Oliveira DP, Barbizam JVB, Trope M, Teixeira F: Comparison between gutta-percha and Resilon Removal using two different techniques in endodontic retreatment. J Endod 2006; 32: Sagsen B, Er O, Kahraman Y, Akdogan G: Resistance to fracture of roots filled with three different techniques. Int Endod J 2006; 40: Ulosoy OIA, Ozgur G, Arlsan S, Alacam T, Gorgul G: Fracture resistance of roots obturated with three different materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Endod 2007; 104: Cotton T, Schindler W, Schwartz S, Watson W, Hargreaves K: A retrospective study comparing clinical outcomes after obturation with Resilon/Epiphany or gutta-percha/kerr Sealer. J Endod 2008; 34: Zmener O, Pemeijer C: Resin-coated gutta-percha cones coupled with a resin-based sealer: a new alternative for filling root canals. Endod Pract 2007; 10: Zmener O, Pameijer C, Macri E: Evaluation of the apical seal in root canals prepared with a new rotary system and obturated with a methacrylate based endodontic sealer: An In vitro study. J Endod 2005; 31: Zmener O, Pameijer C, Serrano SA, Vidueira M, Macchi RL: Significance of moist root canal dentin with the use of methacrylate based endodontic sealers:an in vitro coronal dye leakage study. J Endod 2008; 34: Tay F, Loushine R, Monticelli F, Weller N, Breschi L, Ferrari M, Pashley D: Effectiveness of resin coated gutta-percha cones and a dual-cured, hydriphilic methacrylate resin-based sealer in obturating root canals. J Endod 2005; 31: Hammad M, Qualthrough A, Silikas N : Extended setting shrinkage of endodontic sealers. J Endod 2008; 34: Kardon BP, Kuttler S, Hardigan P, Dorn SO: An in vitro evaluation of the sealing ability of a new root-canal obturation system J Endod 2003; 20: Zmener O, Banegas G, Pameijer CH: Coronal microleakage of three temporary restorative materials: An in vitro study. J Endod 2004; 30: Lodiene G, Morisbak E, Bruzell E, Ostavik D: Toxicity evaluation of root canal sealers in vitro. Int Endod J 2008; 41: Teixeira FB, Teixeira EC, Thompson J, Leinfelder KF, Trope M: Dentinal bonding reaches the root canal system. J Esthet Restor Dent 2004; 16: Eldeniz AU, Erdemir A, Hadimli HH, Belli S,rganis O: Assessment of antibacterial activity of EndoRez. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102: Sipert CR, Hussne RP, Nishiyama CK, Torres SA: In vitro antimicrobial activity of Fill Canal, Sealapex, Mineral Trioxide Aggregate, Portland cement and EnzoRez. Int Endod J 2005; 38: Gernhardt CR, Bekes K, Schaller HG: Apical sealing abil-

11 Αξιολόγηση των νέων ρητινούχων συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων 75 ity of 2 epoxy resin-based sealers used with root canal obturation techniques based on warm gutta-percha compared to cold lateral condensation. Quintessence Int 2007; 38: Sevimay S, Kalayci A: Evaluation of apical sealing ability and adaptation to dentine of two resin-based sealers. J Oral Rehabil 2005; 32: Cobankara FK, Orucoglu H, Ozkan BH, Yildirim C: Effect of immediate and delayed post preparation on apical microleakage by using methacrylate-based EndoRez sealer with and without accelerator. J Endod 2008; 34: Mamootil K, Messer HH: Penetration of dentinal tubules by endodontic sealer cements in extracted teeth and in vivo. Int Endod J 2007; 40: Tamse A, Unger U, Metzger Z, Rosenberg M: Gutta-percha solvents- a comparative study. J Endod 1986; 12: Zmener O, Banegas G, Pameijer CH: Efficacy of an automated instrumentation technique in removing resinbased and zinc oxide and eugenol endodontic sealers when retreating root canals: An in vitro study. Endod Pract 2005b; 8: Hammad M, Qualtrough A, Silikas N: Effect of new obturating materials on vertical root fracture resistance of endodontically treated teeth. J Endod 2007;33: Zmener O, Pameijer C: Clinical and radiographical evaluation of a resin-based root canal sealer: A 5-year follow up. J Endod 2007; 33: Saleh IM, Ruyter IE, Haapasalo M, Orstavik D: Bacterial penetration along different root canal filling materials in the presence or absence of smear layer. Int Endod J 2008; 41: Schafer E, Zandbiglari T, Schafer J: Influence of resinbased adhesive root canal fillings on the resistance to fracture of endodontically treated roots: an in vitro preliminary study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103: Scotti R, Tiozzo, Parisi C, Croce MA, Baldissara P: Biocompatibility of various root canal filling materials ex vivo. Int Endod J 2008; 41: Mohammadi Z, Yazdizadeh M: Evaluation of the antibacterial activity of new root canal sealers. J Clin Dent 2007;18: Patel DV, Sherriff M, Ford TRP, Watson TF, Mannocci F: The penetration of RealSeal primer and Tubliseal into the root canal dentinal tubules: a Confocal microscopic study. Int Endod J 2006; 40: Perdigao J, Lopes M, Gomes G: Interfacial adaptation of adhesive materials to root canal dentin. J Endod 2007; 33: Munoz HR, Saravia-Lemus GA, Florian WE, LAinfiesta JF: Microbial leakage of Enterococcus faecalis after post space preparation in teeth filled in vivo with RealSeal versus gutta-percha. J Endod 2007; 33: Hammad M, Qualthrough A, Silikas N: Three-dimensional evaluation of effectiveness of hand and rotary instrumentation for retreatment of canals filled with different materials. J Endod 2008; 34:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υπεύθυνος δραστηριότητας: Μ. Γ. ΧΑΜΠΑΖ Σκοπός: Σκοπός αυτού του μετεκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνεχής επιμόρφωση των οδοντιάτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σκοπός του Σεμιναρίου: Είναι να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 1 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας Οδοντιατρική Σχολή econom@dent.auth.gr

Οικονομίδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας Οδοντιατρική Σχολή econom@dent.auth.gr Οικονομίδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας Οδοντιατρική Σχολή econom@dent.auth.gr 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Σπουδές- Σταδιοδρομία Γεννήθηκα στην Φλώρινα. Αποφοίτησα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 9 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές του

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Στρατής Παπάζογλου Προσθετολόγος, MS, PhD Επικ. Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΜΤΑ για την αποκατάσταση ιατρογενών διατρήσεων

Χρήση ΜΤΑ για την αποκατάσταση ιατρογενών διατρήσεων 6 Ενδοδοντία De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Χρήση ΜΤΑ για την αποκατάσταση ιατρογενών διατρήσεων Αrnaldo Castellucci, MD, DDS Οι διατρήσεις αποτελούν παθολογικές ή ιατρογενείς επικονωνίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 7 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. Σκοπός του Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fill-Up! Βαθύ. Γρήγορο. Τέλειο.

Fill-Up! Βαθύ. Γρήγορο. Τέλειο. ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Fill-Up! Βαθύ. Γρήγορο. Τέλειο. www.coltene.com Βαθύ Απεριόριστο πάχος στρώματος της έμφραξης, καθώς το Fill-Up! είναι διπλού πολυμερισμού Εγγυημένος

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση περιακρορριζικών ιστών. Ε.Γ.Κοντακιώτης

Αποκατάσταση περιακρορριζικών ιστών. Ε.Γ.Κοντακιώτης Αποκατάσταση περιακρορριζικών ιστών Ε.Γ.Κοντακιώτης Δεδομένα Το αίτιο και ο μηχανισμός δημιουργίας των περιακρορριζικών βλαβών πολφικής αιτιολογίας Η ύπαρξη περιακρορριζικών βλαβών Ζητούμενα Εάν και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ. Καλύβα Μαρία. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΑΡΤΙΟΥ. Καλύβα Μαρία. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ ΧΟΡΗΓΟΙ Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ Καλύβα Μαρία 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη ΧΟΡΗΓΟΙ Χρήστος Δανδάκης Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1965. Πτυχίο Οδοντιατρικής το 1991.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADAPTIVE. Ασύµµετρη παλίνδροµη κίνηση (reciprocation): 370º δεξιόστροφα και έως 50º αριστερόστροφα όταν το εργαλείο δέχεται αντίσταση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADAPTIVE. Ασύµµετρη παλίνδροµη κίνηση (reciprocation): 370º δεξιόστροφα και έως 50º αριστερόστροφα όταν το εργαλείο δέχεται αντίσταση Μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti Περιστροφική κίνηση όταν θέλετε. Ασύµµετρη παλίνδροµη κίνηση όταν την χρειάζεστε. Τα εργαλεία TF Adaptive στηρίζονται στα δοκιµασµένα και τεκµηριωµένα TF και είναι κατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Κωνσταντίνος Σώρος. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ

21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Κωνσταντίνος Σώρος. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ Κωνσταντίνος Σώρος 21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Χρήστος Δανδάκης Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1965. Πτυχίο Οδοντιατρικής το

Διαβάστε περισσότερα

Πολφοτομή και Ενδοδοντική Θεραπεία Νεογιλών Δοντιών

Πολφοτομή και Ενδοδοντική Θεραπεία Νεογιλών Δοντιών Κεφάλαιο 7 Πολφοτομή και Ενδοδοντική Θεραπεία Νεογιλών Δοντιών Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Πολφοτομή Η τεχνική πολφοτομής στα νεογιλά δόντια. Υλικά κάλυψης των στομίων των ριζικών σωλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμικροβιακές ιδιότητες του ΜΤΑ (Mineral Trioxide Aggregate)

Αντιμικροβιακές ιδιότητες του ΜΤΑ (Mineral Trioxide Aggregate) Ενδοδοντολογία ΣTOMA 2014; 42: 19-24 Ενημερωτικό άρθρο Αντιμικροβιακές ιδιότητες του ΜΤΑ (Mineral Trioxide Aggregate) M. EL HARES 1 Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts.

Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts. Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts. The restoration of endodontically treated teeth is a common task for the clinician. After completing endodontic treatment the tooth

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών

Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 103-117 103 Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών 1. Λέκτορας 2. Μεταπτυχιακός φοιτητής 3. Καθηγητής Αντωνιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Το δόντι αποτελείται από σκληρούς ενασβεστιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

CEJ. Archive of SID CEJ. . Dental Eye x. t-paired . CEJ CEJ.

CEJ. Archive of SID CEJ. . Dental Eye x. t-paired . CEJ CEJ. CEJ x 1 * CEJ : X. 3 : CEJ... CCD E-Speed. Dental Eye x CEJ t-paired (α=/5). CEJ :. (r=/9) (r=/9 ). X :. CEJ.CEJ : * ( ). mehdizadeh@dnt.mui.ac.ir :1.. 9//5 9//. 9//3 7 3 :() :139 3 E-speed(kodak). (mps,progeny,usa)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοδοντική θεραπεία

Ενδοδοντική θεραπεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS Ενδοδοντική θεραπεία Σε δόντια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Ηενδοδοντική θεραπεία, χάρη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τόσο σε επίπεδο βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοδοντική θεραπεία:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοδοντική θεραπεία: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: Αναφέρει τα στάδια προετοιμασίας των δοντιών για ενδοδοντική θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : 177-185 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ. Ε.Γ.Κοντακιώτης

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ. Ε.Γ.Κοντακιώτης ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Ε.Γ.Κοντακιώτης Δεδομένο 1. Πάνω από 500 μικροβιακά είδη εντοπίζονται στην στοματική κοιλότητα Δεδομένο 2. Η είσοδος των μικροβίων στη πολφική κοιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοπολυμεριζόμενος οδοντικός συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσεως. Όλη η δύναμη που χρειάζεστε σε μία σταγόνα.

Φωτοπολυμεριζόμενος οδοντικός συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσεως. Όλη η δύναμη που χρειάζεστε σε μία σταγόνα. Φωτοπολυμεριζόμενος οδοντικός συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσεως Όλη η δύναμη που χρειάζεστε σε μία σταγόνα. ONE COAT BOND: Υπερσυμπυκνωμένο. Ενός συστατικού. Τοποθέτηση σε ένα βήμα. Αυτό είναι που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Επειδή ο ρυθμός ανάπτυξης του φυτού μερικές φορές είναι μεγαλύτερος από την ικανότητα των ριζών να απορροφούν και να μεταφέρουν θρεπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας Τμήμα Οδοντιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 541 24 Τηλ (+30) 2310 999648 e-mail gmicro@dent.auth.

Στοιχεία επικοινωνίας Τμήμα Οδοντιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 541 24 Τηλ (+30) 2310 999648 e-mail gmicro@dent.auth. Ονομ/επώνυμο Γεώργιος Μικρογεώργης Στοιχεία επικοινωνίας Τμήμα Οδοντιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 541 24 Τηλ (+30) 2310 999648 e-mail gmicro@dent.auth.gr Ώρες επικοινωνίας Σπουδές Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογία ριζών και ριζικών σωλήνων: κλινική προσέγγιση

Μορφολογία ριζών και ριζικών σωλήνων: κλινική προσέγγιση Mορφολογία ριζών - ριζικών σωλήνων ΚYΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝOΜΕΝΟ AΡΘΡΟ Μορφολογία ριζών και ριζικών σωλήνων: κλινική προσέγγιση Π. Μπελτές* Περίληψη Η γνώση της μορφολογίας της πολφικής κοιλότητας είναι δεδομένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ (Π.Τ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΛΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi!

Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi! Η νέα γενιά ρινών NiTi Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi! ΝΕΟ! αποστειρωμένο και έτοιμο για χρήση 134 C > > Χωρίς μνήμη σχήματος + υπερελαστικότητα = ακολουθεί την καμπυλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμερισμός Προσθήκης

Πολυμερισμός Προσθήκης Είδη Πολυμερισμού 1 Πολυμερισμός Προσθήκης Ελευθέρων Ριζών: Ενεργό Κέντρο ελεύθερη Ρίζα. Ανιοντικός Ενεργό Κέντρο Ανιόν - X + Κατιοντικός Ενεργό κέντρο κατιόν + Y - 2 Ιοντικοί Πολυμερισμοί Ανιοντικός Πολυμερισμός

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού 18 De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση μιας σύνθετης ρητίνης διπλού πολυμερισμού και θεραπεία με ολο-κεραμικές εργασίες Senior Consuiltant Prof. Dr. Juergen Manhart

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ Χρησιμοποιούμενα αποτυπωτικά υλικά. Κριτήρια εκλογής αποτυπωτικών υλικών. Τεχνικές αποτύπωσης. Κλινικές εφαρμογές. Φ. Νικολοπούλου MD, DDS,

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: Αναγνωρίζει τα ιατρογενή σφάλματα τα οποία πιθανόν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα

Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα Dental Tr i b u n e Greek Edition Κλινικά Θέματα 15 Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα Εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα των έμμεσων οπίσθιων αποκαταστάσεων από σύνθετη ρητίνη L. Berland, FAACD

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Νέο έντυπο αίτησης χορήγησης οδοντιατρικών αναλωσίμων υλικών.»

ΘΕΜΑ : «Νέο έντυπο αίτησης χορήγησης οδοντιατρικών αναλωσίμων υλικών.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24/11/10 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝΑΛ.ΥΓ.ΥΛΙΚ. Αρ.πρωτ. Υ00/36 Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 16 Πληροφορίες : K.Γωγόλου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ. Σκοπός της παρούσας έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use GR IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές Θε ω ρ η τ ι κ ό Πρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή 7 Μαίου 8:30-9:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελμάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Αθήνα Τηλ 210 7770739, 210 7770757 ñ Φαχ 210 7770716 ñ e-mail: anna@dental-expert.gr Demi

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δ. ΤΖΙΑΦΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr 1 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 7. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 7. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 7. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Ανόργανα συστατικά Ανόργανα συστατικά % ξηρού βάρους ξύλου C 49-50 H 6 O 44-45 N 0,1-1,0 Τέφρα* 0,2-1,0 (σε ορισμένα τροπικά είδη μέχρι 5) * διάφορα μεταλλικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use GR IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 88,14 Aσβεστούχα καρβοξυλική κυτταρίνη που ενδείκνυται για τον έλεγχο της αιµορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών

Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών Κεφάλαιο 1 Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Η μορφολογία των νεογιλών δοντιών. Οι βασικές διαφορές ως προς τη μύλη, τη ρίζα και τον πολφό στα νεογιλά και τα μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ Ενότητα λογισμικού Τροφή Θρέψη Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Στις αρχές του 20ου αιώνα ένας νομπελίστας ιατροφιλόσοφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΠΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΣ Η επιτυχία µιας ενδοδοντικής θεραπείας ΕΝ εξαρτάται από: Την γενική υγεία του ασθενή Η πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας ριζικού σωλήνα µε σπασµένο µικροεργαλείο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Μυλικές Αποκαταστάσεις Ενδοδοντικά Θεραπευμένων Δοντιών

Κεφάλαιο 10 Μυλικές Αποκαταστάσεις Ενδοδοντικά Θεραπευμένων Δοντιών Κεφάλαιο 10 Μυλικές Αποκαταστάσεις Ενδοδοντικά Θεραπευμένων Δοντιών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής & Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Τομέας Προσθετικής, Τμήμα Οδοντιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

IL - 13 /IL - 18 ELISA PCR RT - PCR. IL - 13 IL - 18 mrna. 13 IL - 18 mrna IL - 13 /IL Th1 /Th2

IL - 13 /IL - 18 ELISA PCR RT - PCR. IL - 13 IL - 18 mrna. 13 IL - 18 mrna IL - 13 /IL Th1 /Th2 344 IL - 13 /IL - 18 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 13 18 IL - 13 /IL - 18 10% / OVA /AL OH 3 5% 16 ~ 43 d 44 d ELISA BALF IL - 13 IL - 18 PCR RT - PCR IL - 13 IL - 18 mrna IL - 13 mrna 0. 01 IL - 18 mrna 0.

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα. Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Prevora

Επιστημονικά πορίσματα. Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Prevora ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Anaxdent. New Outline by Michel Magne. Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό.

Anaxdent. New Outline by Michel Magne. Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό. Anaxdent New Outline by Michel Magne Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό. Σελίδα 4 Πολυµέθυλο-µεθακρυλικό στο χρώµα των δοντιών. Το new outline

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Προσοµοίωση Είναι γνωστό ότι η εξάσκηση των φοιτητών σε επίπεδο εργαστηριακών ασκήσεων, µε χρήση των κατάλληλων πειραµατοζώων, οργάνων και αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com Στη συνέχεια, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό οξύ.

Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό οξύ. Μαρία Καρδάση Το 1934 ο Κάρλ Μάγιερ απομόνωσε από το υαλώδες υγρό του βόειου οφθαλμού μια άγνωστη μέχρι τότε μη θεϊκή γλυκοζαμινογλυκάνη και την ονόμασε hyaluronan. Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε. ΒΥΜΙΩΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα