Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α1: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Κ.Μ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α2: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΉΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΩΝ ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΓΜΆΤΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΕΔΆΦΟΥΣ- ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΚΣΚΑΦΈΣ ΤΆΦΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΑΓΩΓΏΝ ΚΑΊ ΣΥΝΑΦΏΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΡΆΓΜΑΤΑ-ΔΙΑΒΆΣΕΙΣ ΑΝΑΠΈΤΑΣΗ-ΦΌΡΤΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΙΣ ΑΓΩΓΏΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΚΟΙΝΉΣ ΩΦΕΛΕΊΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΊ ΕΚΣΚΑΦΏΝ-ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α3: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΕΣ ΕΠΙΧΏΣΕΙΣ ΤΆΦΡΩΝ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΜΜΆΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΉΣ ΚΑΙ ΔΆΝΕΙΑ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α5: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΏΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α6: ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΡΊΖΩΣΗ ΖΩΝΏΝ ΚΑΤΑΛΉΨΕΩΣ ΕΚΣΚΑΦΉ ΟΡΎΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗ ΡΟΉΣ ΥΔΆΤΩΝ - ΑΝΤΛΉΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΟΡΎΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α7: ΑΜΜΟΣ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ...24

2 8.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α8 : ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΌΠΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΑΝΤΛΉΣΕΩΝ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α15: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΑΡΕΙΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΉΡΙΞΗΣ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΉΡΙΞΗΣ-ΜΕΛΈΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΊΞΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΑΝΤΗΡΊΔΕΣ ΕΞΟΛΚΉ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ-ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Β1: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΤΣΙΜΈΝΤΟ Τύπος Τρόπος παράδοσης και μεταφοράς τσιμέντου Αποθήκευση Δοκιμές - Πιστοποιητικά Θερμοκρασία του τσιμέντου ΑΔΡΑΝΉ Γενικά Διαβάθμιση Αποθήκευση, δειγματοληψία και έλεγχοι των αδρανών Αποθήκευση λεπτόκοκκου αδρανούς Αποθήκευση χονδρόκοκκου αδρανούς Αδρανή για προκατασκευασμένα στοιχεία ΝΕΡΟ...39

3 11.8 ΠΡΌΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ Γενικά Αερακτικό Πλαστικοποιητικό Επιβραδυντικό Επιταχυντικό Πρόσμικτο σταθερού όγκου ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΠΟΡΏΔΕΣ ΣΚΥΡΌΔΕΜΑ ΑΝΑΛΟΓΊΕΣ ΣΎΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ Γενικά Μελέτη σύνθεσης Κάθιση ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ Γενικά Εξοπλισμός Εκτέλεση ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΔΙΆΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ Γενικά Προετοιμασία για τη διάστρωση σκυροδέματος πάνω σε βράχο Προετοιμασία για τη διάστρωση σκυροδέματος θεμελίωσης σε γαιώδη εδάφη Σκυρόδεμα υπόγειων έργων Ενσωματωμένα αντικείμενα Σκυρόδεμα υπό το νερό Σκυρόδεμα στη θάλασσα Διάστρωση σκυροδέματος με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος Διάστρωση σκυροδέματος με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος Διάστρωση με βροχή ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΊ Ορισμοί Αρμοί κατασκευής Αρμοί διαστολής ή συστολής ΤΎΠΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΏΝ ΤΕΛΕΙΩΜΆΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΞΥΛΌΤΥΠΟΥΣ Τελείωμα τύπου Α Τελείωμα τύπου Β Τελείωμα τύπου Γ Τελείωμα τύπου Δ...51

4 Τελείωμα τύπου Ε Καθορισμός τύπων τελειωμάτων για τα διάφορα τμήματα του έργου ΑΝΟΧΈΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΆΤΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ Γενικά Διόρθωση μικρών ατελειών σε επιφανειακά τελειώματα τύπου Α Ατέλειες επιφανειακών τελειωμάτων μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων Επιδιορθώσεις με εποξειδική ρητίνη ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Γενικά Συντήρηση με νερό Συντήρηση με μεμβράνη ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Β2: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΓΕΝΙΚΆ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΊΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΛΆΔΩΜΑ ΤΩΝ ΤΎΠΩΝ ΧΡΌΝΟΣ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΊΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΞΥΛΟΤΎΠΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΆ ΤΕΛΕΙΏΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΞΥΛΟΤΎΠΩΝ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Β3: ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ IΣΧΎΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΊΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΎ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Β21: ΑΠΛΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ...67

5 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Β33: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ Στοιχεία και προεργασίες Συσκευασία, αποθήκευση Γενικές απαιτήσεις Κατάλογος χρωμάτων για επιλογή Εξωτερικές επιφάνειες Εσωτερικές επιφάνειες ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΎ Προκαταρκτικές εργασίες Μεταλλικές επιφάνειες Σκυρόδεμα και τοιχοποϊία Επιχρίσματα Ξύλινες επιφάνειες Ανάμιξη Υγρασία και θερμοκρασία περιβάλλοντος, αερισμός Διάστρωση Η-Μ εξοπλισμός Φθορές, επικολλήσεις άλλων υλικών κλπ ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Β40: ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Β41: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΚΤΗΡΊΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΊΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΈΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΊ ΟΡΟΙ Σχέδια Εκτελέσεως Γενικοί όροι οικοδομικών εργασιών ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΚΤΗΡΊΩΝ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Β65: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΥΛΙΚΆ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ Γενικά...82

6 Οπές Συγκολλήσεις Κοχλίες, Ροδέλες, Περικόχλια Κοχλίες αγκύρωσης, σωληνωτοί μανδύες και διάφορες μεταλλικές κατασκευές ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ Γενικά Αντιδιαβρωτική προστασία με γαλβάνισμα εν θερμώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ2: ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ - ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΣΩΛΉΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΆ ΤΕΜΆΧΙΑ ΑΠΌ PVC Ισχύοντα πρότυπα Γενικά χαρακτηριστικά σωλήνων Παραλαβή σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από PVC 100 στο εργοστάσιο ΕΙΔΙΚΆ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΆ ΤΕΜΆΧΙΑ Ισχύοντα πρότυπα Γενικά χαρακτηριστικά ειδικών τεμαχίων Κοχλίες και περικόχλια Ελαστικοί δακτύλιοι Παραλαβή ειδικών χυτοσιδηρών τεμαχίων στο εργοστάσιο ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΩΛΉΝΩΝ ΣΤΟ ΌΡΥΓΜΑ - ΔΟΚΙΜΑΣΊΕΣ Ισχύοντες κανονισμοί Εργασίες προς εκτέλεση ΣΏΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΏΣΕΩΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ Σωληνώσεις από PVC ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΆ ΕΙΔΙΚΆ ΤΕΜΆΧΙΑ ΤΙΜΈΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ3: ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ - ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΣΩΛΉΝΩΝ Ισχύοντες κανονισμοί Ποιότητα χάλυβα - Πάχη σωλήνων - Ονομαστικές διάμετροι Κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο Προστατευτική επένδυση Κατασκευή και σύσταση εξωτερικής επικάλυψης Δοκιμασίες - Επιθεώρηση και παραλαβή στο εργοστάσιο ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΩΛΉΝΩΝ ΣΤΟ ΌΡΥΓΜΑ - ΔΟΚΙΜΑΣΊΕΣ Εργασίες προς εκτέλεση...103

7 Μεταφορά και φορτοεκφορτώσεις Τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα Κατασκευή ειδικών τεμαχίων και ωτίδων. Συνδέσεις με ηλεκτροσυγκόλληση Ειδικά τεμάχια - Ωτίδες Συνδέσεις με ηλεκτροσυγκόλληση Προστατευτική επένδυση αρμών συγκολλήσεως και ειδικών τεμαχίων Ελεγχος ηλεκτροσυγκολλήσεων και συνέχειας προστατευτικής μονώσεως ΔΟΚΙΜΑΣΊΕΣ ΣΤΕΓΑΝΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΥΔΡΑΥΛΙΚΉ ΠΊΕΣΗ Γενικά Προδοκιμασία Κυρίως δοκιμασία πιέσεως Γενική δοκιμασία Πρωτόκολλο δοκιμασιών Δαπάνες δοκιμασιών ΚΑΘΟΔΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ Γενικά Αντικείμενο Μετρήσεις Σύνταξη μελέτης-κατασκευαστικά σχέδια Eλεγχος και ρύθμιση της εγκατάστασης Δοκιμές προσωρινής και οριστικής παραλαβής Χρόνος εγγύησης Γενικοί όροι ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ Σωληνώσεις από χάλυβα Καθοδική προστασία Τιμές και πληρωμές ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ4: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (ΣΚΛΗΡΟ PVC) ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΆ ΠΟΙΌΤΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΩΛΉΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΏΝ ΤΕΜΑΧΊΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΛΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ ΕΠΊ ΤΌΠΟΥ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΩΛΉΝΩΝ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΩΛΉΝΩΝ ΤΟΜΉ ΣΩΛΉΝΩΝ ΑΠΌ PVC ΕΠΊΧΩΣΗ - ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ Επίχωση σκάμματος Έλεγχοι σωληνώσεων...118

8 Τελικός καθορισμός και επιθεώρηση ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ5: ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΙΣΧΎΟΝΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ TΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΩΛΉΝΩΝ ΕΙΔΙΚΆ ΤΕΜΆΧΙΑ, ΣΥΣΤΟΛΈΣ ΚΛΠ ΦΛΆΝΤΖΕΣ, ΚΟΧΛΊΕΣ, ΠΕΡΙΚΌΧΛΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΉΣΕΙΣ Προετοιμασία - Καθαρισμός Στάδια συγκόλλησης ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΏΝ Προσέγγιση και τοποθέτηση στο όρυγμα Δοκιμασίες στεγανότητας Σώματα αγκυρώσεως ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ7: ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΆ ΣΥΡΤΑΡΩΤΈΣ ΔΙΚΛΕΊΔΕΣ Γενικά χαρακτηριστικά Υλικά κατασκευής-ειδικές απαιτήσεις ΔΙΚΛΕΊΔΕΣ ΤΎΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΎΔΑΣ Γενικά χαρακτηριστικά Υλικά κατασκευής Μηχανισμός κίνησης Κιβώτιο μείωσης Ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ9: XAΛΥΒΔΙΝΕΣ ΩΤΙΔΕΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΩΤΊΔΩΝ ΚΟΧΛΊΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΌΧΛΙΑ ΈΛΕΓΧΟΣ-ΔΟΚΙΜΈΣ ΤΩΝ ΩΤΊΔΩΝ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ10: ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ...140

9 25.1 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΕΜΆΧΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΆ ΤΕΜΆΧΙΑ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ11: ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΈΣ ΒΑΛΒΊΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΚΑΤΆΝΤΗ ΠΊΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΈΣ ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΡΙΠΉΣ, ΥΓΡΟΎ ΤΎΠΟΥ ΛΑΔΙΟΎ Υλικά κατασκευής Γενικά χαρακτηριστικά Μετρολογικά στοιχεία ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ12: ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥ - ΕΓΚΡΊΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ ΔΟΚΙΜΈΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ (ΒΑΛΒΊΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ - ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΏΝ ΒΑΛΒΊΔΩΝ) ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΟ2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΎΓΜΑΤΟΣ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΔΡΌΜΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΎ ΤΆΠΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΜΈΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σ4: ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΎΠΟΣ ΥΛΙΚΟΎ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σ7: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΆ ΣΎΝΘΕΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΆΤΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΎΝΘΕΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΆΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΆΤΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΆΤΩΝ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σ8: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ...156

10 31.2 ΓΕΝΙΚΆ ΥΛΙΚΆ - ΔΟΚΙΜΈΣ ΤΡΌΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σ9: ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΊΩΝ ΑΠΌ ΕΛΑΤΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ (DUCTILE IRON) ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΛΑΤΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ Ισχύοντα πρότυπα Γενικά χαρακτηριστικά καλυμμάτων Παραλαβή καλυμμάτων και πλαισίων στο εργοστάσιο ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σ10: ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΥΛΙΚΆ Πίνακας 1 : Προδιαγραφές μεμβράνης Τυπικές Τιμές κατά DIN ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ Τοποθέτηση Γαιομεμβράνης HDPE Συγκόλληση Μεμβράνης Έλεγχος ραφών ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σ11: ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΥΛΙΚΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΓΕΩΥΦΆΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ1: ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΆ ΤΡΌΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΊΩΝ Κατασκευή ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ7: ΑΠΛΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΆ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΉΡΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΉ ΣΉΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ...172

11 36.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΊΩΝ ΈΔΡΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΏΝ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΗΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ...174

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/ 2011 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α1: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Κ.Μ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κύριου του Έργου για τον σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη. Τα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνουν τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του Έργου. Αν Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τεχνικών Προδιαγραφών από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των Προσφορών, δι ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α. Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης, β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον Εργοδότη στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες, μεθόδους, δοκιμές κλπ.) που δεν καλύπτονται από:

13 Τους κανονισμούς, προδιαγραφές, κώδικες κλπ. που επιβάλλονται από τα άρθρα του Κ.Μ.Ε και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, Τις παρούσες προδιαγραφές, θα εφαρμόζονται: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (Ε.Τ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ως Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN ή ως Κείμενα εναρμόνισης (ΗD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη-μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος-μέλος. γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ), ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε), καθ ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία. δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εφίσταται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 3.1. Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1 και 2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές ή και θα συντάξει προς έγκριση ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές όπου τούτο ρητώς ορίζεται στη σύμβαση. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων των Τ. Προδιαγραφών και των σχετικών και ή αναφερομένων κωδικών, προδιαγραφών, κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά

14 τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνο αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό όρο της σύμβασης περί του αντιθέτου. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α2: ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά εργασίες που απαιτούνται για την εκσκαφή των πάσης φύσεως ορυγμάτων που προβλέπονται να εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,ισχύει δε συμπληρωματικώς και με τις διατάξεις της ΠΤΠ-Χ1. Για τις εκσκαφές των ορυγμάτων σωληνώσεων ισχύουν συμπληρωματικώς και οι διατάξεις της Τ. Προδιαγραφής Α ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ Ταυτόχρονα με την εγκατάστασή του ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί με βάση την εγκεκριμένη μελέτη και το πρόγραμμα εργασίας στην χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμιση των αξόνων των έργων που θα εκτελεσθούν, τοποθετώντας πάντα τα αναγκαία σήματα για τον καθορισμό της θέσης κάθε έργου σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή. Εφ όσον τυχόν προκύπτουν διαφορές μεταξύ των πραγματικών υψομέτρων εδάφους και των αντίστοιχων υψομετρικών της μελέτης, τέτοιες ώστε να έχουν δυσμενή επίδραση επί της πιστής εφαρμογής της μελέτης, τότε ο Ανάδοχος σε συνεννόηση και μετά από έγκριση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας θα προβαίνει στις κατάλληλες διορθώσεις και προσαρμογές με βάση πάντοτε την πιστότερη δυνατή εφαρμογή της μελέτης. Ο Ανάδοχος ευθύνεται τόσο για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων που έχουν δοθεί, όσο και για την εξασφάλιση των σταθερών υψομετρικών αφετηριών αξόνων και σημείων χάραξης, τον επί τόπου έλεγχο της εφαρμογής των διαγραμμάτων εκτέλεσης, υποχρεούμενος ώστε με ίδια φροντίδα και δαπάνη να προβαίνει στην εκ νέου χάραξη, καθορισμό και αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης ή από οποιαδήποτε αίτία καταστροφής των. Αν οι υψομετρικές αφετηρίες βρίσκονται σε μεγάλες μεταξύ των αποστάσεις, θα γίνεται με μέριμνα και με δαπάνες του Αναδόχου πύκνωσή των, με ίδρυση νέων βοηθητικών αφετηριών κατά μήκος του έργου, εφ όσον η απόσταση των υφισταμένων υψομετρικών αφετηριών είναι μεγαλύτερη των 400 μ. Ο καθορισμός των απόλυτων υψομέτρων των νέων αφετηριών θα γίνει με διπλή χωροστάθμιση, εξαρτημένη από τις υφιστάμενες αφετηρίες της Γ.Υ.Σ. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας Επίβλεψης το απαιτούμενο προσωπικό, εργαλεία και υλικά για την επαλήθευση των χαράξεων.

15 2.3 ΤΉΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΩΝ ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΓΜΆΤΩΝ α. Εκσκαφές με διαστάσεις μικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα εγκεκριμένα ή τροποποιητικά σχέδια δεν επιτρέπονται. Εφ όσον κατά την εκσκαφή διανοίχθηκαν σκάμματα με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στα σχέδια, η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με βάση τον όγκο, ο οποίος προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια, εκτός εάν εγγράφως διατάχτηκε διαφορετικά. β. Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη μεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρονται στα σχέδια, υποχρεούται χωρίς καμία αποζημίωση να προβεί στην πλήρωση των σκαμμάτων μέχρι του κανονικού βάθους, είτε με άμμο, αμμοχάλικο ή σκυρόδεμα, είτε με ξηρολιθοδομή ή λιθοδομή, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε υπόδειξη της Επίβλεψης, εξαρτώμενη από τη φύση του έργου και το βάθος που έχει σκαφθεί παραπάνω από το κανονικό. 2.4 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την άρση τυχόν εμφανισθησομένων καταπτώσεων ή κατολισθίσεων των πρανών χάνδακα ή προσχώσεων εντός τούτου και την αποκατάσταση τυχόν προκληθεισών ζημιών. Όλες οι σχετικές εργασίες θα εκτελεσθούν χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 2.5 ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ Προκειμένου να γίνει χρήση εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές Διατάξεις και να λαμβάνει κάθε μέτρο ενδεικνυόμενο για την ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού, κάθε τρίτου και των παρόδιων οικοδομών, φέροντας ακέραιη την ποινική και αστική ευθύνη για ό,τι ατύχημα ή ζημια σημβεί. Ο Ανάδοχος θα διατηρεί στο εργοτάξιο μόνον τα εκρηκτικά που απαιτούνται για κάθε μέρα. Τα εμπύρια (καψύλια) θα φυλάσσονται ιδιαίτερα, χωριστά και μακριά από το χώρο όπου θα φυλάσσονται οι εκρηκτικές ύλες. Οι αναπετάσεις διενεργούνται, είτε με τα χέρια, είτε με μηχανικά μέσα. Εφ όσον κατά την ανόρυξη σκάμματος διαπιστωθεί ύπαρξη εμποδίου, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως καταστήσει αυτό γνωστό αμέσως στον Επιβλέποντα, προκειμένου να λάβει από αυτόν τις σχετικές οδηγίες. Εφ όσον από αυτό το γεγονός προκύψει καθυστέρηση των εργασιών ή τροποποίηση ή και ματαίωσή των, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης. 2.6 ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΕΔΆΦΟΥΣ- ΕΡΕΥΝΕΣ Όχι μόνον πριν από κάθε εκτέλεση έργου, αλλά ακόμη και πριν από την σύνταξη της προσφοράς του ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του εδάφους στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή του έργου. Εκτός από τα φανερά υφιστάμενα εμπόδια επί του εδάφους, ο Ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει και τα αφανή και κύρια τους διάφορους αγωγούς Εταιριών Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) καθώς επίσης και τους αγωγούς αποχέτευσης και ύδρευσης. Η αναζήτηση γίνεται κατόπιν συλλογής πληροφοριών και κύρια από τα διαγράμματα

16 τα οποία πρέπει να ζητήσει ο Ανάδοχος από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.), καθώς επίσης και ερευνητικές τομές τις οποίες δύναται να εκτελέσει ο Ανάδοχος με την εντολή του Επιβλέποντα Μηχανικού. Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης. 2.7 ΕΚΣΚΑΦΈΣ ΤΆΦΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΑΓΩΓΏΝ ΚΑΊ ΣΥΝΑΦΏΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εκσκαφές στο έδαφος οποιασδήποτε φύσης και μέχρι του βάθους που φαίνεται στα σχέδια με τα χέρια ή με αυλακωτήρα ή με αερόσφυρα ή με εκσκαφέα ή με εκρηκτικές ύλες ανάλογα με τη φύση του εδάφους, των τοπικών συνθηκών και των υφιστάμενων εμποδίων και σε κάθε περίπτωση με οποιοδήποτε μέσο το οποίο αυτός θεωρήσει προσφορότερο, χωρίς από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής να δημιουργείται στον Ανάδοχο το δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση εκτός από εκείνη η οποία προκύπτει από τον χαρακτηρισμό του εδάφους. Έτσι για παράδειγμα σε περίπτωση γαιώδους εδάφους η χρησιμοποίηση πτύου το οποίο λειτουργεί με αεροσυμπιεστή δεν παρέχει δικαίωμα για προσθετη αποζημίωση στον Ανάδοχο. Οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια ή αυτές που αναφέρονται σε τροποποιητικά σχέδια, τα οποία έχουν εγκριθεί αρμόδια. 2.8 ΠΕΡΙΦΡΆΓΜΑΤΑ-ΔΙΑΒΆΣΕΙΣ Κατά μήκος των σκαμμάτων πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου σαν μόνου υπευθύνου για κάθε ατύχημα, να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή περιφράγματα για την πρόληψη ατυχημάτων από πτώσεις εργατών ή διαβατών εντός του σκάμματος. Η μορφή των περιφραγμάτων και ο τρόπος στήριξης πρέπει να εγκριθούν από την Επίβλεψη. Τέλος, κατά μήκος των τάφρων και στα χείλη τους ο Ανάδοχος οφείλε να δημιουργήσει ξύλινα φράγματα μικρού ύψους ικανά να συγκρατήσουν λίθους, σκύρα ή χώματα παρασυρόμενα μέχρι των χειλέων, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για το εργαζόμενο προσωπικό μέσα στις τάφρους. Για τις παραπάνω εργασίες δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζημίωση εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Τιμολόγιο. 2.9 ΑΝΑΠΈΤΑΣΗ-ΦΌΡΤΩΣΗ Η εκσκαφή του εδαφικού υλικού θα γίνει σε οποιοδήποτε βάθος με χέρια ή με μηχανικά μέσα. Η αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής είναι προτιμότερο να γίνεται προς την μία πλευρά του ορύγματος, αφού αφεθεί λωρίδα 50 εκ. από το χείλος του ορύγματος για την κυκλοφορία και ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν για την επίχωση τεχνικών έργων, εφόσον κρίνονται κατάλληλα, μετακινούμενα, όπου απαιτείται, σε οποιαδήποτε απόσταση είτε απ ευθείας στη θέση κατασκευής των επιχώσεων τεχνικών έργων, είτε σε εγκρινόμενους χώρους προσωρινής αποθέσεως για μεταγενέστερη χρήση.

17 Τα πλεονάζοντα προϊόντα των γενικών εκσκαφών που θα χαρακτηρισθούν ακατάλληλα για την κατασκευή των επιχώσεων θα μεταφέρονται και θα διαστρώνονται κατά τρόπο ικανοποιητικό, σε θέσεις που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία Επιβλέψεως ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΙΣ ΑΓΩΓΏΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΚΟΙΝΉΣ ΩΦΕΛΕΊΑΣ Ο Ανάδοχος μετά την προηγούμενη προσεκτική αναγνώριση του εδάφους, όπως καθορίσθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, θα προβαίνει κατά την κατασκευή των έργων στην κατάλληλη υποστήριξη ή ανάρτηση των συναντώμενων στο όρυγμα αγωγών ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αεριόφωτος, τηλεπικοινωνιών κλπ. και θα λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας των αγωγών αυτών, ευθυνόμενος για κάθε βλάβη η οποία μπορεί να προξενηθεί σ αυτούς από την εκτέλεση των έργων. Η υποστήριξη αυτή η οποία όπου υπάρχει ανάγκη θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων των οικείων Εταιριών Κοινής Ωφελείας θεωρείται περιλαμβανόμενη στις εργασίες του σχετικού άρθρου εκσκαφών του Τιμολογίου ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΊ ΕΚΣΚΑΦΏΝ-ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής ενός τμήματος του αγωγού ή ενός μεμονωμένου έργου οφείλει ο Ανάδοχος να καλέσει τον Επιβλέποντα προκειμένου αυτός να συντάξει πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδάφους, το οποίο θα υπογράφεται αρμόδια. Το πρωτόκολλο θα αναφέρεται στο ποσοστό όγκου για κάθε μία από τις παρακάτω δύο κατηγορίες. Αν ο Ανάδοχος για ορισμένα τμήματα παραλείψει την παραπάνω διαδικασία για την σύνταξη πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού, αυτά τελικά θα χαρακτηρισθούν σαν γαιώδη. Σ αυτό το πρωτόκολλο θα αναγράφονται οι αποσυνθέσεις οδοστρωμάτων και στοιχείων αόπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος χαρακτηριζόμενες σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Τα εδάφη χαρακτηρίζονται προς πληρωμή δύο κατηγορίες: α. Εδάφη γαιώδη ή και ημιβραχώδη Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα μαλακά ή ημίσκληρα εδάφη, όπως τα χαλικομιγή και γενικά κάθε έδαφος του οποίου η εκσκαφή επιτυγχάνεται, είτε με τα χέρια (με σκαπάνη ή με πικούνι), είτε με συνήθη αλλά ισχυρά σκαπτικά μηχανήματα (αυλακωτήρα, εκσκαφέα, προωθητήρα), με τα οποία επί πλέον γίνεται δυνατή και η άμεση απομάκρυνση από το όρυγμα των προϊόντων εκσκαφής. Οι όροι γαιώδες, γαιώδες-ημιβραχώδες γαιωημιβραχώδες ή και απλώς ημιβραχώδες νοούνται συνώνυμοι. β. Εδάφη βραχώδη Στον βράχο περιλαμβάνονται όλα τα σκληρά εδάφη των οποίων η εξόρυξη απαιτεί χρήση εκρηκτικών υλών ή αεροσφυρών, εφ όσον η χρήση εκρηκτικών υλών αποκλείεται για λόγους ασφαλείας.

18 Οι εκσκαφές πληρώνονται βάσει του γεωμετρικού όγκου εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης κάθε κατηγορίας γαιών και βάσει του γενόμενου χαρακτηρισμού όπως παραπάνω. Η παραπάνω διαδικασία χαρακτηρισμού δύναται να παραληφθεί οταν όλα τα εδάφη χαρακτηρίζονται γαιωημιβραχώδη. Η επιμέτρηση του κύβου των εκσκαφών θα γίνεται με βάση την κατά μήκος τομή των αγωγών. Τα υψόμετρα του εδάφους λαμβάνονται κατόπιν χωροστάθμησης των χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους μετά την επί τόπου χάραξη του αγωγού. Η χωροστάθμιση θα γίνεται από τον Ανάδοχο κατ αντιπαράσταση με τη Επίβλεψη και θα συντάσσεται το σχετικό Πρωτόκολλο επιμέτρησης. Τα υψόμετρα πυθμένα του ορύγματος θα λαμβάνονται από τα σχέδια των κατά μήκος τομών εκτός εάν η Επίβλεψη με έγγραφη διαταγή της τροποποιήσει αυτά. Το μήκος της εκσκαφής θα λαμβάνεται με επιμέτρηση της πραγματικής αποστάσεως μεταξύ των διατομών. Η πληρωμή θα γίνεται για τον αριθμό των κυβικών μέτρων που επιμετρήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, με τη συμβατική τιμή μονάδας. Η παραπάνω τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτουμένων για την σύμφωνα με τα ανωτέρω πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας.

19 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α3: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Οι επιχώσεις των σκαμμάτων ή ορυγμάτων ή πρισμάτων πίσω από τεχνικά έργα ή αγωγούς θα γίνει μέ τα παρακείμενα προϊόντα εκσκαφής καθώς και από δάνεια τα οποία μετακινούνται και διαστρώνονται σε στρώσεις μεγίστου πάχους 20 εκ. και συμπυκνώνονται σε βαθμό τουλάχιστον 95% της τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR, πού εκτελείται σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγμάτων όπου υφίστανται αγωγοί, για να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους που είναι κάτω από τους αγωγούς και η συνεπεία της υποχώρησης αυτής θραύση ή παραμόρφωση των αγωγών. 3.2 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΕΣ ΕΠΙΧΏΣΕΙΣ ΤΆΦΡΩΝ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΜΜΆΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΉΣ ΚΑΙ ΔΆΝΕΙΑ Οι επιχώσεις των τάφρων εκτελούνται μετά την εγκατάσταση του αγωγού και τον έλεγχο της στάθμης πυθμένα αγωγού. Τα υλικά επιχώσεως θα διαστρώνονται σε στρώσεις πάχους 20 εκ. από τις οποίες οι πρώτες στρώσεις θα γίνονται με μαλακά χώματα απαλλαγμένα από πέτρες. Μετά την κατασκευή των προστατευτικών στρώσεων την επιθεώρηση και δοκιμή του αγωγού, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη συμπληρωματική επίχωση και αποπεράτωση της επιχώσεως σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Δάνεια χώματα για επιχώσεις θα χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα εσκαφής των ορυγμάτων της μελέτης δεν επαρκούν ή αυτά είναι ακατάλληλα για την κατασκευή των επιχώσεων και μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία Επιβλέψεως για έγκριση τις θέσεις των δανειοθαλάμων και τους όγκους της χωματοληψίας. Οι επιχώσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα παραπάνω και θα είναι συμπυκνωμένες. Η συμπύκνωση του υλικού θα γίνει με τα κατάλληλα μηχανήματα συμπυκνώσεως τα οποία δεν θα είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των σωληνώσεων και των τεχνικών γενικότερα. Ο βαθμός συμπυκνώσεως δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος του 95% (τροποποιημένη μέθοδος Proctor). 3.3 ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ Η επιμέτρηση θα γίνει ανά κυβικό μέτρο έτοιμης συμπυκνωμένης επίχωσης με υπολογισμό του όγκου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης μετά την αφαίρεση του όγκου των πάσης φύσεως κατασκευών. Η πληρωμή θα γίνει με την αντίστοιχη τιμή του Τιμολογίου. 19

20 Η παραπάνω τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτουμένων για την σύμφωνα με τα ανωτέρω πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α5: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.1 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΏΣΕΙΣ Η εκτέλεση των φορτοεκφορτώσεων θα γίνει είτε με μηχανικά μέσα, είτε με χέρια, αν σε κάποια θέση δεν μπορεί να πλησιάσει μηχανικό μέσο για την φόρτωση, ή η ποσότητα των υλικών που είναι για φόρτωση δεν δικαιολογεί τη μεταφορά στον τόπο φορτωτικού μηχανήματος. Στην εργασία φορτώσεως περιέχεται και η διάστρωση των προϊόντων εκσκαφών σε κατάλληλους χώρους και με τρόπο που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Επιβλέψεως. Ο Ανάδοχος εργολάβος δεν θα πάρει καμιά ιδαίτερη αποζημίωση για την καθυστέρηση των μεταφορικών μέσων κατά την φορτοεκφόρτωση. Η αμοιβή αυτή περιέχεται στις τιμές μονάδας, στο τιμολόγιο της μελέτης. 4.2 ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ Τα προϊόντα που μεταφέρονται θα προέρχονται ή από τις εκτελούμενες εκσκαφές για την κατασκευή του δικτύου ή από δανειοθαλάμους. Τα προϊόντα που προέρχονται από τις εκσκαφές για την κατασκευή επιχώσεων στα έργα ή για το γέμισμα των χανδάκων μεταφέρονται σε χώρους αποθέσεως με την έγκριση της Υπηρεσίας επιβλέψεως. Αν κριθούν κατάλληλα, τα περισσότερα από αυτά, μετά την επίχωση του τμήματος από το οποίο έχουν εξαχθεί θα μεταφέρονται σε άλλες θέσεις για την κατασκευή επιχώσεων. Η παραπάνω μεταφορά θα γίνεται ύστερα από προσεκτική και αναλυτική έρευνα του εργολάβου και με έγκριση της Υπηρεσίας επιβλέψεως για να βρεθεί ο πιο οικονομικός συνδυασμός. Αν κατά την εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης, προκύψει ότι τα προϊόντα των εκσκαφών του έργου δεν φθάνουν για την πλήρωση των τάφρων ή την κατασκευή των επιχωμάτων ή αν αυτά είναι ακατάλληλα, τότε σε περίπτωση που η κάλυψη των ελλειμμάτων δεν μπορεί να συμπληρωθεί από την απόθεση προϊόντων εκσκαφών, ή με μεταφορά όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο, από άλλες θέσεις εκσκαφής που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, η χωματοληψία θα γίνει από δανειοθαλάμους. Τα προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από δανειοθαλάμους θα μεταφέρονται στις θέσεις όπου υπάρχει έλλειψη προϊόντων επιχώσεως, ή με εκλογή της θέσεως χωματοληψίας θα γίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Εργολάβο, αφού πρώτα εγκριθεί από την Υπηρεσία επιβλέψεως, για την εξασφάλιση των καταλλήλων προϊόντων για επίχωση. 4.3 ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ Η επιμέτρηση και πληρωμή του μεταφορικού έργου γίνεται για κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο. 20

21 Οι ανωτέρω τιμές και πληρωμές αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α6: ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι εργασίες που προδιαγράφονται με την παρούσα, αφορούν στην εκσκαφή και επαναπλήρωση ορυγμάτων για την τοποθέτηση σωληνώσεων σε κάθε φύσεως εδάφη πλην βραχωδών. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι συνοπτικά οι εξής: α) Καθαρισμός και εκρίζωση ζωνών καταλήψεως β) Εκσκαφή ορύγματος γ) Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων δ) Αρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων ε) Διευθέτηση ροής νερών - Αντλήσεις στ) Επαναπλήρωση ορύγματος ζ) Αποκατάσταση τομής οδών. 5.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΡΊΖΩΣΗ ΖΩΝΏΝ ΚΑΤΑΛΉΨΕΩΣ Ο καθαρισμός και η εκρίζωση θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Χ1 επί του πλάτους της στέψεως του ορύγματος. 5.3 ΕΚΣΚΑΦΉ ΟΡΎΓΜΑΤΟΣ Η εκσκαφή του ορύγματος σωληνώσεων περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για τη μόρφωση της διατομής όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, με τη χρησιμοποίηση όλων των απαιτούμενων κατάλληλων μέσων και μεθόδων. Η εκσκαφή (όπως και η επανεπίχωση) μπορεί να γίνει εν ξηρώ ή και παρουσία ύδατος. Κατά την εκσκαφή, τα προϊόντα εκσκαφών θα αποτίθενται παρά το όρυγμα ως ακολούθως: α) Το "ενεργό γεωργικά έδαφος" δηλαδή το επιφανειακό έδαφος μέχρι βάθους 0,60 μ. θα αποτεθεί στο έξω άκρο του χώρου αποθέσεως παρά το όρυγμα μη αναμιγνυόμενο με τα προϊόντα βαθύτερης εκσκαφής. β) Τα προϊόντα βαθύτερης εκσκαφής θα αποτίθενται μεταξύ ορύγματος και της θέσεως αποθέσεως του επιφανειακού εδάφους, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν ολίσθήσεις προς το όρυγμα. Οι διαστάσεις και κλίσεις των πρανών του ορύγματος καθορίζονται στη μελέτη. 21

22 Εγκάρσια στο σωλήνα καθορίζεται συμβατικά ότι το υψόμετρο εδάφους είναι οριζόντιο και ίσο προς αυτό που αντιστοιχεί στον άξονα του σωλήνα. Η πιο πάνω διατομή ορύγματος θεωρείται "συμβατική διατομή" και σύμφωνα με αυτή θα επιμετρηθεί και πληρωθεί ο όγκος εκσκαφής και επαναπλήρωσης. Τα απόλυτα υψόμετρα πυθμένα των χανδάκων θα κατασκευασθούν με ανοχή το πολύ Η - 0,03 μ. < H < H + 0,01 μ. (όπου Η είναι τα απόλυτα υψόμετρα που προβλέπονται στη μελέτη). Εκσκαφές μεγαλύτερες θα επαναπληρούνται στο επιπλέον μέρος τους μέχρι το πρέπον υψόμετρο με συμπυκνωμένο αμμώδες υλικό. Αύξηση ή μείωση των κλίσεων πρανών ή τυχόν κατασκευή ερείσματος σε μεγάλα βάθη ορυγμάτων, θα κατασκευασθούν με την ευθύνη του Αναδόχου και δαπάνης του χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Ωστόσο η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάξει την αύξηση της κλίσεως πρανών ή κατασκευής μπανκίνας εφόσον κρίνει τούτα αναγκαία, επίσης χωρίς καμιά υποχρέωση επιπλέον αποζημιώσεως του Αναδόχου. Αντιστηρίξεις που τυχόν θα απαιτηθούν για την ασφάλεια των εργατών και των υπό εκτέλεση έργων αποζημιώνονται με την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου. Επισημαίνεται πάντως ότι την ευθύνη για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού και των κατασκευών, έχει ο Ανάδοχος του έργου. Τυχόν καταπτώσεις ή κατολισθήσεις των πρανών των ορυγμάτων ή και εξ αυτών τυχόν ζημιές από οποιαδήποτε αιτία, θα αποκατασταθούν με την ευθύνη του Αναδόχου και δαπάνης του. 5.4 ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗ ΡΟΉΣ ΥΔΆΤΩΝ - ΑΝΤΛΉΣΕΙΣ Οι εργασίες διαμορφώσεως του σκάμματος, διαστρώσεως άμμου, κατασκευής της σωληνώσεως και δοκιμών θα εκτελεσθούν χωρίς την παρουσία υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, η απομάκρυνση των οποίων θα γίνει με την ευθύνη του Αναδόχου. Οι δαπάνες απομακρύνσεως υδάτων δια φυσικής ροής ή αντλήσεως αποζημιώνονται με την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου. 5.5 ΕΠΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΟΡΎΓΜΑΤΟΣ Μετά τη διάστρωση άμμου εδράσεως που εκτελείται κατά τις διατάξεις της Τ.Π Α7 και την τοποθέτηση των σωληνώσεων και μετά την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επαναπληρούνται τα ορύγματα σε δύο στάδια, με τήν εξαίρεση της παραγράφου 6, ως εξής: α) Μερική πλήρωση του ορύγματος μέχρι ύψους 30 εκ. πάνω από την άνω γενέτειρα των σωλήνων με συμπυκνωμένη άμμο, πριν από τη δοκιμασία στεγανότητας των σωληνώσεων. Οι περιοχές συνδέσεων των σωλήνων θα αφεθούν ελεύθερες επιχώσεως κατά το στάδιο αυτό. β) Τελική επαναπλήρωση του ορύγματος μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής. Κατ αρχάς θα γίνει η επίχωση των φωλεών που έχουν αφεθεί ελεύθερες στην περιοχή των συνδέσεων με άμμο που διαστρώνεται και τυπαίνεται. 22

23 Κατά την εργασία αυτή στην περιοχή των συνδέσεων, η διάστρωση και τύπανση πρέπει να γίνει με ιδιάζουσα προσοχή και με κατάλληλα προς τούτο μέσα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά στις σωληνώσεις. Κατόπιν πληρούται το όρυγμα, στην αρχή από επιλεγμένα προϊόντα των υποκείμενων στρωμάτων και τέλος από τα προϊόντα εκσκαφής του επιφανειακού στρώματος. Η πλήρωση θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 0,20 μ. οι οποίες θα συμπυκνούνται ώστε να μη παρουσιασθούν παραμορφώσεις της τελικής επίχωσης μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η επίχωση θα σταματήσει όταν σχηματιστεί μικρού ύψους και κυλινδρικής μορφής επίχωμα πάνω από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους στο οποίο και θα απορροφηθεί ο πλεονάζων όγκος χωμάτων. Σε περίπτωση μεγάλου πλεονάζοντος όγκου τα χώματα θα διαστρώνονται στη γειτονιά της διατομής χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Επισημαίνεται ότι ο χώρος στον οποίο είχαν εναποτεθεί τα χώματα του ορύγματος, μετά την τελική επανεπίχωσή του, θα πρέπει να παρουσιάζει τη φυσική του σύσταση ώστε να μην έχει αλλοιωθεί το γεωργικά ενεργό επιφανειακό στρώμα. Σε περίπτωση διελεύσεως της υπογείου σωληνώσεως κάτω από δρόμο οποιασδήποτε τάξεως, τότε για την επαναπλήρωση του ορύγματος θα ακολουθηθεί η ίδια όπως στην ΤΠ Ο2 διαδικασία. 5.6 ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ Πριν από την έναρξη της εκσκαφής των ορυγμάτων θα γίνει χάραξη επί του εδάφους των αξόνων των αγωγών, χωροστάθμιση και σύνταξη μηκοτομής. Μετά την ικανοποιητική εκσκαφή των ορυγμάτων και προ της διάστρωσης της βάσης με άμμο, θα ληφθούν τα υψόμετρα του πυθμένα των ορυγμάτων προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων από τη μελέτη υψομέτρων εκσκαφής πυθμένα και των ανοχών της παρούσας. Η επιμέτρηση του συμβατικού όγκου ικανοποιητικά εκτελεσθείσας εκσκαφής και στη συνέχεια επαναπλήρωση του ορύγματος, θα γίνει βάσει των ανωτέρω στοιχείων με εφαρμογή της συμβατικής διατομής εκσκαφής ορύγματος όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 3 της παρούσας επί το συνολικό μήκος του ορύγματος. Η πληρωμή θα γίνει για το συμβατικό όγκο εκσκαφής με την αντίστοιχη τιμή Εκσκαφή και επαναπλήρωση σωληνώσεων του τιμολογίου. Οι πιο πάνω τιμές και πληρωμές περιλαμβάνουν όλες τις εκτελέσεις και τις διατάξεις της παρούσας εργασίας και αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα προς τα ανωτέρω, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 23

24 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α7: ΑΜΜΟΣ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ 6.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι εργασίες που προδιαγράφονται με την παρούσα αφορούν την έδραση, εγκιβωτισμό ή κάλυψη σωλήνων με άμμο λατομείου. 6.2 ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ Η άμμος μπορεί να προέρχεται από λατομείο ή από κατάλληλο ορυχείο της έγκρισης της Υπηρεσίας Επίβλεψης, να αποτελείται από σκληρούς κόκκους και να μην περιέχει φυτικές ύλες και γενικά οργανικές προσμίξεις. Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε : - Το 100% του υλικού να διέρχεται από το κόσκινο των 3/8 (άνοιγμα βροχίδας 9,52 χλσ). - Τουλάχιστον το 95% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο. 4 (άνοιγμα βροχίδας 4,76χλσ) και - Το πολύ το 5% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο. 200 (άνοιγμα βροχίδας 0,074χλσ). Αφού μορφωθεί ο πυθμένας του ορύγματος της σωλήνωσης στην επιθυμητή στάθμη, θα διαστρωθεί η άμμος. Μετά την τοποθέτηση του σωλήνα θα πρέπει το ελάχιστο πάχος της διαστρωθείσας άμμου να είναι όσο φαίνεται στα σχέδια της μελέτης εφόσον το φυσικό έδαφος είναι γαιώδες. Σε περίπτωση βραχώδους πυθμένος ορύγματος, το ελάχιστο πάχος της άμμου θα πρέπει να είναι 5 εκ. μεγαλύτερο. Η τελικά διαμορφωμένη αμμοκλίνη θα πρέπει να έχει στάθμη όση προκύπτει από τα σχέδια των κατά μήκος τομών των σωληνώσεων, επιτρεπόμενης μέγιστης απόκλισης + 1,00 εκατοστό. Επισημαίνεται ότι κατά την κατασκευή της αμμοκλίνης εδράσεως σωληνώσεων θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την πρόβλεψη φωλεών στις θέσεις των συνδέσεων. Ανεξάρτητα από το πλάτος πυθμένα του ορύγματος που τυχόν θα διαμορφωθεί κατά την κατασκευή και του τελικού πάχους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ανωτέρω περιγραφέντος, η επιμέτρηση της αμμοκλίνης θα γίνει με τις συμβατικές διαστάσεις πλάτους και πάχους ανά διάμετρο σωλήνα όπως αυτές ορίζονται στα σχέδια των τυπικών διατομών της μελέτης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση βραχώδους πυθμένα το συμβατικό πάχος θα αυξάνεται κατά 5 εκατοστά. Η άμμος θα διαστρώνεται, διαβρέχεται και συμπιέζεται κατά ομοιόμορφες στρώσεις, τελικού πάχους κάθε στρώσης το πολύ 20 εκ. Η τύπανση θα πρέπει να γίνεται με τέτοια μέσα και τρόπο ώστε να μην προκληθεί φθορά στους σωλήνες και στην εξωτερική τους προστασία. 24

25 6.3 ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μ3 ικανοποιητικά διαστρωθείσας άμμου, σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πληρωμή θα γίνει για τον επιμετρηθέντα αριθμό μ3 με την αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας. Οι σύμφωνα με τα ανωτέρω τιμές και πληρωμές αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούμενων εργατικών χεριών, μηχανημάτων, υλικών, εφοδίων, εγκαταστάσεων και γενικότερα οποιασδήποτε απαιτούμενης εργασίας καθώς και την προμήθεια όλων γενικώς των υλικών με τη μεταφορά τους στη θέση εγκατάστασης φορτοεκφόρτωση, σταλία κλπ., για την σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή πλήρη και έντεχνη εκτέλεση, τυχόν απαιτούμενες δοκιμές και ολοκλήρωση του περιγραφέντος έργου. 25

26 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α8 : ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ 7.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι εργασίες που προδιαγράφονται με την παρούσα αφορούν στην άντληση υδάτων που εκτελείται κατά την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με τους όρους των λοιπών Τεχνικών Προδιαγραφών βαρύνουν τον Εργοδότη. 7.2 ΤΡΌΠΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΑΝΤΛΉΣΕΩΝ Οι αντλήσεις θα γίνονται από πλήρες συγκρότημα που θα περιλαμβάνει αντλία, κινητήρα, σωληνώσεις και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, ώστε τα νερά που συρρέουν στο σκάμμα να αντλούνται και στη συνέχεια να απομακρύνονται με ανοιχτή τάφρο ή σωληνώσεις. Καμιά άντληση δεν θα γίνεται χωρίς την έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που για τις ανάγκες του έργου απαιτείται επί μακρό χρονικό διάστημα, άντληση, τότε απαιτείται η ανά δεκαήμερο ανανέωση της εντολής. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η προστασία του σκάμματος από επιφανειακά ή και όμβρια νερά, τότε η εκτέλεση αντλήσεων για την απομάκρυνσή τους βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει κρίνει αλλιώς. 7.3 ΕΠΙΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ Η επιμέτρηση θα γίνει σε πραγματικό αριθμό ωρών πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος. Η πληρωμή θα γίνει για τον αριθμό ωρών λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος με την αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας. Η τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούμενων για την εκτέλεση των αντλήσεων και απομάκρυνση των υδάτων σε κατάλληλες θέσεις αποχέτευσης, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 26

27 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α15: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΑΡΕΙΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 8.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την προσωρινή αντιστήριξη των κατακορύφων παρειών των ορυγμάτων των πάσης φύσεως σωληνώσεων με προκατασκευαζόμενα λυτά μεταλλικά πετάσματα (Panels). 8.2 ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ Για την αντιστήριξη των παρειών και γενικώς για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας κατά τις εκσκαφές ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 1073/1981 (ΦΕΚ 260Α), και όπως αυτό διορθώθηκε με το ΦΕΚ 64Α/82, Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού. Συμπληρωματικά ισχύει και η οδηγία ασφαλούς χρήσης συστημάτων αντιστήριξης του Γερμανικού Ινστιτούτου Υπογείων Έργων (Τ.Β.G) με βάση την οποία διατυπώθηκαν οι παράγραφοι 5 έως 10 της παρούσης. 8.3 ΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΉΡΙΞΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κεφαλαίου Β του ως άνω Π.Δ 1073, και όπως αυτό διορθώθηκε με το ΦΕΚ 64Α/82, και ανεξάρτητα από την αναγκαιότητα ή μή κατά την εκσκαφή θεμελίων, τάφρων ή ορυγμάτων επιμήκων ή μεμονωμένων έργων η αντιστήριξη κατά το Διάγραμμα 1 του άρθρου 9, των παρειών είναι υποχρεωτική: α. Για πλάτος ορύγματος Β<=1,50 μ. και βάθος Η>=2,00 μ. β. Για πλάτη ορύγματος Β>1,50 μ. η αντιστήριξη είναι υποχρεωτική για βάθη Η>1,25Β+0,625 γ. Η αντιστήριξη παραλείπεται αν η εκσκαφή πραγματοποιείται σε βράχο και σε περιπτώσεις που η ισορροπία των πρανών έχει εξασφαλισθεί με κατάλληλη κλίση. 8.4 ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΉΡΙΞΗΣ-ΜΕΛΈΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΊΞΕΩΝ Η αντιστήριξη των παρειών εκτελείται με τη βοήθεια συστήματος ειδικών μεταλλικών πετασμάτων βιομηχανικής κατασκευής από αναγνωρισμένα εργοστάσια. Το σύστημα περιλαμβάνει τα μεταλλικά πετάσματα σε διάφορα ύψη, τους μεταλλικούς κατακόρυφους οδηγούς, όνυχες ποδός, τις αντηρίδες και γενικώς κάθε απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου. Διακρίνουμε δύο επικρατούντα συστήματα: α. Το σύστημα των σταθερών αντηρίδων (Trench Box Systems) με διάφορες παραλλαγές, στο οποίο οι αντηρίδες συνδέονται σταθερά με τις κατακόρυφες δοκίδες. Το σύστημα επιτρέπει αντιστήριξη μέχρι βάθους 4,0 μέτρων περίπου. 27

28 β. Το σύστημα των πλευρικών οδηγών (Side Rail Systems) με διάφορες παραλλαγές, όπως Standard, Combined και Parallel. Το σύστημα απαρτίζεται από τους πλευρικούς οδηγούς, τις αντηρίδες και τα πετάσματα. Επιτυγχάνονται βάθη αντιστήριξης μέχρι και 9,0 μ. Ο Ανάδοχος πριν από κάθε έναρξη εργασιών στις οποίες προβλέπεται από τη μελέτη αντιστήριξη των παρειών οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία: α. Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που πρόκειται να εφαρμόσει, όπως εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, αντοχές, διαστάσεις στοιχείων και αντηρίδων, ροπές αντιστάσεως, βάρη, μέγιστες δυνάμενες να αναληφθούν καταπονήσεις σε ροπές και αξονικά φορτία και μέγιστο συνιστώμενο από τον κατασκευαστή βάθος για κάθε τύπο κλπ. β. Μελέτη εφαρμογής των αντιστηρίξεων. Στη μελέτη εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν τα πορίσματα και τα αναμενόμενα μεγέθη των φορτίσεων από την υφιστάμενη μελέτη και θα προσδιορισθεί βάσει των στοιχείων αυτών και του βάθους έμπηξης ο κατάλληλος τύπος πετασμάτων οδηγών και αντηρίδων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος. Η μελέτη θα συνοδεύεται από τυπικές διατομές των αντιστηρίξεων στις οποίες θα φαίνεται το πλάτος πυθμένα του ορύγματος σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης (χωρίς την εφαρμογή των αντιστηρίξεων, το τελικό πλάτος του ορύγματος που είναι αναγκαίο για την τοποθέτηση των αντιστηρίξεων και το ελεύθερο ύψος κάτω από την τελευταία αντηρίδα. Η μελέτη θα περιλαμβάνει επίσης μηκοτομές των έργων στις οποίες θα φαίνονται τα μήκη, τα ολικά ύψη των πετασμάτων κατά τη διαδρομή του αγωγού, τα χαρακτηριστικά των πετασμάτων και αντηρίδων κατά το πλάτος εκσκαφής. Επισημαίνεται εδώ οτι, ο Ανάδοχος θα επιλέξει κατά τέτοιο τρόπο τη διαμήκη διάσταση των πετασμάτων ώστε να είναι δυνατός ο καταβιβασμός και η τοποθέτηση των σωλήνων αμίαντου ή σκυροδέματος στο όρυγμα. Εν ανάγκη προκειμένου περί σωλήνων από αμιαντοσιμέντο ο Ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση σωλήνων μήκους μικρότερου του τυπικού χωρίς από το λόγο αυτό να δημιουργείται καμμία απαίτησή του. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των αντιστηρίξεων ή δε έγκριση από την Υπηρεσία της μελέτης εφαρμογής δεν απαλλάσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ως ανωτέρω ευθύνη του. 8.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Οι μονάδες αντιστήριξης μπορούν να εγκατασταθούν με τη μέθοδο ολικής εκσκαφής ή με τη μέθοδο έμπηξης. Κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να συρθούν μέσα στο όρυγμα, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται με ειδική άδεια του κατασκευαστή. Μετά την τοποθέτηση της μονάδας, τα κενά μεταξύ των πλακών και των πρανών, τα οποία προέρχονται από την κατασκευή του ορύγματος, πρέπει να γεμιστούν αμέσως με χώμα. Έτσι αποφεύγουμε το γκρέμισμα της επιφάνειας του εδάφους και επιτυγχάνεται η κατακόρυφη τοποθέτηση των μονάδων αντιστήριξης. 28

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ν ο 88 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «Ν ο 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 400.000,00 πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «Νο1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης Έργο : Μελέτη ύδρευσης Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ::Μελέτη ύδρευσης Σελ: 2/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1.Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης: 12/2011 ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,0 μ.

1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,0 μ. Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Γ-1 1 Γ - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εκτέλεση εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ.

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ 14REQ002396310 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2014-11-12 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.Υ.-Τ.Π.)

VII. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.Υ.-Τ.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (1) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 1 από 96 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση βλαβών Λεωφόρου Αχαιών» ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 2 από 96 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: A.M.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε 04/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα