Πίνακας Περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων"

Transcript

1 Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιου Χρ. Μάλιαρη Δρ. Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΠΘ Λέκτορα ΔΠΘ Ξάνθη, Μάιος 2012

2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Προσωπικά Στοιχεία Σύντομο Ιστορικό Ξένες Γλώσσες Περιοχές Επιστημονικής Εξειδίκευσης Επαγγελματική Εμπειρία Ερευνητική δραστηριότητα Επαγγελματική Εμπειρία ως Σύμβουλος Μηχανικός Συνεργασίες με Διεθνείς Βιομηχανίες με Ελληνικές Βιομηχανίες με Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Ερευνητικά Κέντρα Λοιπή εμπειρία Εκπαιδευτική Εμπειρία Εμπειρία στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο Εκτενείς Εργασίες Συμμετοχή σε Κεφάλαια Βιβλίων Εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια με Σύστημα Κριτών και Εκτενή Πρακτικά Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια με Σύστημα Κριτών και Συνοπτικά Πρακτικά Εργασίες σε Εθνικά Συνέδρια με Σύστημα Κριτών Εργασίες σε Εθνικά Τεχνικά Περιοδικά Αναγνώριση επιστημονικού έργου Σύλλογοι Σελ. σελίδα 2 από 22

3 1 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Επώνυμο Όνομα Πατρός Όνομα Μητρός : Γεώργιος : Μάλιαρης : Χρήστος : Εβελίνα Ημερομηνία Γέννησης : 20 Αυγούστου 1975 Τόπος Γέννησης Οικογενειακή Κατάσταση Επάγγελμα Επαγγελματική Διεύθυνση : Θεσσαλονίκη : Άγαμος : Μέλος ΔΕΠ : Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας (ΕΕΔΜ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ΤΚ Θεσσαλονίκη Διεύθυνση Οικίας : 25 ης Μαρτίου 86, ΤΚ Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας : FAX : Στρατολογική Κατάσταση : Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ως έφεδρος λοχίας Τεθωρακισμένων σελίδα 3 από 22

4 2 Σύντομο Ιστορικό : 64 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης : 30 ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης : 16 ο Λύκειο Θεσσαλονίκης : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). 12/07/2000 Αποφοίτηση και ορκωμοσία με βαθμό 7 και χαρακτηρισμό Λίαν Καλώς. Διάρκεια Σπουδών: 6 έτη : 24/10/ Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., βάσει της υπ' αριθμ. 1/ αποφάσεως του Τμήματος Μηχανολόγων του Α.Π.Θ. 13/07/ Υποστήριξη της διατριβής έναντι επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. 31/07/ Αναγόρευση σε διδάκτορα και ορκωμοσία. Βαθμός ΑΡΙΣΤΑ σήμερα : Επιστημονικός συνεργάτης - Ερευνητής στο Εργαστήριο Εργαλειομηχανών Διαμορφωτικής Μηχανολογίας (ΕΕΔΜ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ σήμερα Νοέμβριος 2009 : Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) στα πλαίσια του προγράμματος DIA / Υποδοχή και υποστήριξη του FRAUNHOFER project. Κύριος ερευνητής του υποέργου Κατασκευή κρουστικού δοκιμαστηρίου μεταβαλλόμενων συχνοτήτων. : Εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και βιομηχανική παραγωγή με συστήματα CAD, CAM, CAE». Υπό αναμονή τοποθέτησης. Ιανουάριος Διορισμός στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών σελίδα 4 από 22

5 2012 Υπολογιστών του ΔΠΘ. ΦΕΚ διορισμού 1065/ σελίδα 5 από 22

6 3 Ξένες Γλώσσες Γλώσσα Ομιλία Γραφή Ανάγνωση Πτυχίο Αγγλική Άριστη Άριστη Άριστη First Certificate in English (LOWER) 4 Περιοχές Επιστημονικής Εξειδίκευσης Κατά τη Διδακτορική Διατριβή πραγματοποιήθηκε η σχεδιομελέτη κατασκευή κατάλληλης πειραματικής διάταξης και η ανάπτυξη αλγορίθμου πεπερασμένων στοιχείων για τον προσδιορισμό μηχανικών ιδιοτήτων ημιτηκόμενων κραμάτων αλουμινίου σε θερμοκρασίες χύτευσης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η σχεδιομελέτη πειραματικής διάταξης συμπίεσης κυλινδρικών δοκιμίων αλουμινίου σε θερμοκρασίες χύτευσης, με γνώμονα την ακρίβεια κατά την θέρμανση των δοκιμίων και τις υψηλές ταχύτητες συμπίεσης. Η σχεδιομελέτη υλοποιήθηκε με τη χρήση του σύγχρονου λογισμικού CAD SolidWorks της εταιρείας Dassault. Στην συνέχεια εκπονήθηκε πρωτότυπο μοντέλο προσομοίωσης της παραπάνω πειραματικής διαδικασίας με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων προκειμένου να προσδιοριστούν οι μη γραμμικές καμπύλες τάσης ροής παραμόρφωσης, οι οποίες περιγράφουν τη μηχανική συμπεριφορά των συγκεκριμένων κραμάτων, σε συνδυασμό με διάφορες τιμές ρυθμού παραμόρφωσης και θερμοκρασίας. Με την προαναφερθείσα διαδικασία εξετάστηκαν διάφορα ημιτηκόμενα κράματα αλουμινίου τα οποία έχουν παραχθεί με τη μέθοδο της μαγνητικής υδροδυναμικής ανάδευσης και προσδιορίστηκαν οι μηχανικές ιδιότητές τους. Όπως διαπιστώθηκε, αύξηση του ρυθμού παραμόρφωσης και της θερμοκρασίας οδηγούν σε μείωση των μηχανικών ιδιοτήτων των υπό εξέταση ημιστερεών κραμάτων αλουμινίου. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η σχεδιομελέτη 2 βιομηχανικών προϊόντων, μιας βάσης καρέκλας γραφείου και μιας ζάντας αλουμινίου 13, προκειμένου να παραχθούν με τη μέθοδο της ημιστερεάς χύτευσης αλουμινίου. Ο σκοπός της παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων με την διαδικασία της ημιστερεάς χύτευσης ήταν η μείωση του βάρους αντίστοιχων προϊόντων που παραγόταν με χύτευση υγρού αλουμινίου. Η βελτιστοποίηση του βάρους πραγματοποιήθηκε με τον έλεγχο της αντοχής σε κόπωση των συγκεκριμένων προϊόντων, με την χρήση λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων (CAE), σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται σε διεθνείς κανονισμούς για τα αντίστοιχα προϊόντα. Οι ιδιότητες υλικού (μέτρο ελαστικότητας, όριο διαρροής, όριο θραύσης, όριο αντοχής σε κόπωση) υπολογίστηκαν με τη μέθοδο της νάνοδιείσδυσης, η οποία εφαρμόστηκε σε χυτευμένα δοκίμια τα οποία παρείχε η εταιρεία προμήθειας των κραμάτων αλουμινίου. Με την ολοκλήρωση της σχεδίασης της ζάντας ακολούθησε η εξαγωγή του απαραίτητου CNC κώδικα με χρήση λογισμικού CAM για την κοπή μιας πρότυπης ζάντας σε κέντρο κατεργασίας 5 αξόνων. σελίδα 6 από 22

7 Στη συνέχεια, οι εξαχθείσες μηχανικές ιδιότητες των κραμάτων αλουμινίου, όπως προσδιορίστηκαν με βάση τα πειράματα συμπίεσης σε υψηλές θερμοκρασίες και με τη βοήθεια του προτεινόμενου αλγορίθμου πεπερασμένων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν σε προσομοιώσεις χύτευσης των προαναφερθέντων βιομηχανικών προϊόντων με ταυτόχρονη χρήση δύο διαφορετικών λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων. Ειδικά για την περίπτωση της ζάντας προσδιορίστηκαν κατάλληλες καμπύλες ταχύτητας του εμβόλου πίεσης της πρέσας χύτευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την βέλτιστη βιομηχανική παραγωγή του προϊόντος. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής και της συμμετοχής του σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, δραστηριοποιήθηκε στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές: Μηχανουργικές κατεργασίες - Εργαλειομηχανές με αφαίρεση υλικού και πλαστική παραμόρφωση Μηχανικές ιδιότητες υλικών, αντοχή υλικών Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων μεταλλικών και άλλων υλικών Μηχανολογικό Σχέδιο Εργαλειομηχανές CNC και συστήματα CAD-CAM Σχεδιασμός και υπολογιστικές τεχνικές με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Εξέλιξη πειραματικών αναλυτικών μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων οστών και ιδιαίτερα της σπονδυλικής στήλης Επαγωγική θέρμανση δοκιμίων αλουμινίου και χύτευσή τους σε ημιστερεά κατάσταση Προσομοίωση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας χύτευσης με χρήση κατάλληλων υπολογιστικών λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων. Αναπαραγωγή αρχαιολογικών ευρημάτων και άλλων αντικειμένων με τεχνολογίες σάρωσης της γεωμετρίας και ταχείας πρωτοτυποποίησης Ρομποτικοί βραχίονες, βιομηχανικά ρομπότ σελίδα 7 από 22

8 5 Επαγγελματική Εμπειρία 5.1 Ερευνητική δραστηριότητα Ο υποψήφιος συμμετείχε και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε ένα από τα προγράμματα που παρατίθενται παρακάτω, υπογράφθηκαν σχετικές συμβάσεις με την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.): Υποδοχή και υποστήριξη του FRAUNHOFER project Κατασκευή δοκιμαστηρίου κρουστικού ελέγχου επικαλύψεων και εξέλιξη της σχετικής τεχνογνωσίας Καινοτόμες PVD επικαλύψεις κοπτικών εργαλείων για την κατεργασία κραμάτων τιτανίου και νικελίου (ΜΑΤΙΝΑ) Κατασκευή πιλοτικής επαγωγικής διάταξης ψηφιακά καθοδηγούμενης για τη θέρμανση ηλεκτρομαγνητικά αναδευμένων δοκιμίων αλουμινίου Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Αντικατάσταση χαλύβδινων εξαρτημάτων αυτοκινήτου με χρησιμοποίηση αλουμινίου Βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών μέσω μάκρο, μίκρο και νάνο τεχνολογιών Διεξαγωγή Ελληνικής Προεδρίας της Πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ Επίσης έχει συνεπιβλέψει έξι (6) Διπλωματικές Εργασίες τελειοφοίτων του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και ήταν επιβλέπων σε μία πτυχιακή εργασία του ΤΕΙ Σερρών. σελίδα 8 από 22

9 5.2 Επαγγελματική Εμπειρία ως Σύμβουλος Μηχανικός Ταυτόχρονα με τις ερευνητικές του δραστηριότητες, έχει συμμετάσχει σε μελετητικές ομάδες για τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων. Εν προκειμένω, έχει εμπειρία σε μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βιομηχανικών χώρων στα πλαίσια της συνεργασίας του με την εταιρία «Σαμαράς & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ» από το 2003 μέχρι σήμερα. Στη διάρκεια αυτής της συνεργασίας συμμετείχε στη διαχείριση των έργων σύνταξης μελετών έκδοσης πιστοποιητικών ποιότητας CE, έγκρισης τύπου κ.λπ., καθώς και στην πραγματοποίηση μελετών μεταλλικών κατασκευών με χρήση λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων. σελίδα 9 από 22

10 5.3 Συνεργασίες Συνεργάσθηκε και συνεργάζεται με βιομηχανίες, Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Ερευνητικά Κέντρα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Πολλές από τις βιομηχανίες, τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και τα Ερευνητικά Κέντρα έχει επισκεφτεί με Διεθνείς Βιομηχανίες ΙΝΑ, Βιομηχανία κατασκευής εδράνων, Γερμανία. CemeCon AG, Βιομηχανία κατασκευής επικαλύψεων, Γερμανία. BOSCH, Τμήμα επικαλύψεων, Γερμανία. SAG, Βιομηχανία παραγωγής ημιτηκώμενων κραμάτων αλουμινίου, Αυστρία. Elotherm, Βιομηχανία κατασκευής ψηφιακά καθοδηγούμενων επαγωγικών φούρνων θέρμανσης, Γερμανία. Buhler, Βιομηχανία κατασκευής οριζόντιων πρεσών χύτευσης, Ελβετία. ZASTAVA, Αυτοκινητοβιομηχανία, Σερβία & Μαυροβούνιο. LOLA, Βιομηχανία κατασκευής εργαλειομηχανών και ρομποτικών μηχανισμών μεγάλων διαστάσεων, Σερβία & Μαυροβούνιο. PDM, Χυτήριο, Σερβία & Μαυροβούνιο με Ελληνικές Βιομηχανίες ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, Βιομηχανία Παραγωγής Επίπλων. Όμιλος ΚΟΘΑΛΗ, Βιομηχανία κατασκευής δομικών κεραμικών προϊόντων. ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήρια, Χυτήριο. ΚΕΜ, Μηχανουργείο με Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Ερευνητικά Κέντρα Fraunhofer Project Center for Coatings in Manufacturing WZL (Machine Tools and Production Engineering), Technical University RWTH Aachen. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). 5.4 Λοιπή εμπειρία Τρίμηνη πρακτική άσκηση σε τεχνικό γραφείο Συμμετοχή στη διοργάνωση των παρακάτω εθνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τεχνικές - οργανωτικές αρμοδιότητες: 6 ο Συνέδριο «Εργαλειομηχανές Μηχανουργικές Κατεργασίες», 3-4 Οκτωβρίου 2002, Κασσάνδρα Χαλκιδική 1 st International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN and EUREKA Partnering Event, 3-4 October 2002, Sani-Halkidiki-Greece σελίδα 10 από 22

11 3 rd International Conference "THE Coatings", November 2002 Thessaloniki Greece 2 nd International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN, 5-7 October 2005, Halkidiki-Greece 5 th International Conference "THE Coatings", 5-7 October 2005, Halkidiki-Greece 7 ο Συνέδριο «Εργαλειομηχανες Μηχανουργικές Κατεργασίες», 5-7 Οκτωβρίου 2005, Κασσάνδρα Χαλκιδική Συμμετοχή στη διοργάνωση των ακολούθων διεθνών Διασκέψεων στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας ΕΥΡΗΚΑ ( ), με αρμοδιότητες υπευθύνου τεχνικής υποστήριξης: 1 η Τακτική Διάσκεψη των CAG (Chair Advisory Group), Θεσσαλονίκη 13/7/ η Τακτική Διάσκεψη των CAG, Θεσσαλονίκη 14/9/2001 Τακτική Διάσκεψη των NPC (National Project Coordinators), Ιωάννινα 3-4/10/2001 Τακτική Διάσκεψη των HLG (High Level Group Representatives), Ιωάννινα 4-5/10/ η Τακτική Διάσκεψη των CAG, Βρυξέλες 7/12/2001 Προώθηση της πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ στο Ευρωκοινοβούλιο, Βρυξέλες 8/12/2001 Τακτική Διάσκεψη των NPC, Ηράκλειο 6-7/2/2002 Τακτική Διάσκεψη των HLG, Ηράκλειο 7-8/2/ η Τακτική Διάσκεψη των CAG, Ηράκλειο 8/2/2002 Τακτική Διάσκεψη των NPC, Αθήνα 24-25/4/2002 Τακτική Διάσκεψη των HLG, Αθήνα 25-26/4/ η Τακτική Διάσκεψη των CAG, Αθήνα 26/4/2002 Διακοινοβουλευτική διάσκεψη, Ελληνικό Κοινοβούλιο, Αθήνα 22-24/5/ η Τακτική Διάσκεψη των CAG, Θεσσαλονίκη 7/6/2002 Τακτική Διάσκεψη των NPC, Θεσσαλονίκη 26/6/2002 Τακτική Διάσκεψη των HLG, Θεσσαλονίκη 27/6/2002 Διυπουργική διάσκεψη, Θεσσαλονίκη 28/6/2002 Προηγμένες Τεχνολογίες Μορφοποιήσεων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΑΜΑΤ Ι: Βόλος, Νοέμβριος 2001 Προηγμένες Τεχνολογίες Μορφοποιήσεων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΑΜΑΤ ΙΙ: Λάρισα, Φεβρουάριος 2002 Προηγμένες Τεχνολογίες Μορφοποιήσεων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΑΜΑΤ ΙΙΙ: Αθήνα, Μάρτιος 2002 σελίδα 11 από 22

12 6 Εκπαιδευτική Εμπειρία Διδασκαλία του μαθήματος Τεχνική Μηχανική (5 ώρες/εβδομάδα), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατά τη δραστηριότητα του στο ΕΕΔΜ του Α.Π.Θ συμμετείχε στη διδασκαλία των παρακάτω υποχρεωτικών και κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών: α.α. Μάθημα / Εξάμηνο / Έτη συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 1 Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις / 2 ο / Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις με Ψηφιακή Καθοδήγηση / 9 ο / Ώρες ανά Εβδομάδα 5 5 Αυτοδύναμη διδασκαλία βάσει του ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά το ακαδημαϊκό έτος στο παρακάτω μάθημα : «Στοιχεία Μηχανών» (3 ώρες/εβδομάδα) Διδασκαλία ως Επιστημονικός & Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών και στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης στα παρακάτω μαθήματα: Ακαδημαϊκό έτος Ίδρυμα Μάθημα Ώρες / εβδομάδα Σχεδίαση με Η/Υ ΤΕΙ Σερρών Στοιχεία Μηχανών Ι 6 Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι 5 Στοιχεία Μηχανών Ι 6 ΤΕΙ Σερρών Μηχανική ΙΙ (Εργαστήριο) 6 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης Αντοχή-Κινηματική-Δυναμική TEI Σερρών Μηχανική ΙΙ (Θεωρία) 4 Μηχανική ΙΙ (Εργαστήριο) 4 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης Στοιχεία Μηχανών Ι (Θεωρία) 3 Στοιχεία Μηχανών Ι (Εργ.) TEI Σερρών Μηχανική ΙΙ (Θεωρία) 4 Μηχανική ΙΙ (Εργαστήριο) 4 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης Στοιχεία Μηχανών Ι (Θεωρία) 3 σελίδα 12 από 22

13 TEI Σερρών ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης ΤΕΙ Σερρών ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης Στοιχεία Μηχανών Ι (Εργ.) 6 Μηχανική ΙΙ 5 CAD/CAE (Θεωρία) 2 CAD/CAE (Εργ) 3 Στοιχεία Μηχανών Ι (Θεωρία) 3 Στοιχεία Μηχανών Ι (Εργ.) 6 Δυναμική Οχημάτων (Εργ.) 2 Ταλαντώσεις & Δυναμική Μηχανών (Εργ.) 2 Αντοχή Υλικών (Εργ.) 4 Μηχανική ΙΙ 5 CAD/CAE (Θεωρία) 2 CAD/CAE (Εργ) 3 Αντοχή Υλικών (Εργ.) 4 Δυναμική Οχημάτων 2 Διδασκαλία σχεδίου με χρήση Η/Υ στα ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ από 1/2001 έως 7/2001 Διδασκαλία σχεδίου με χρήση Η/Υ στο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών INTERACTIVE LEARNING από 12/2002 έως 12/2004 σελίδα 13 από 22

14 7 Εμπειρία στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Στα πλαίσια της εκπόνησης της Διδακτορικής του Διατριβής, της συμμετοχής του στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΕΔΜ και της συνεργασίας του με επιχειρήσεις και τεχνικά γραφεία, χρησιμοποίησε διάφορα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και πακέτα εφαρμογών. Απέκτησε σημαντική εμπειρία στις παρακάτω εφαρμογές ηλεκτρονικού υπολογιστή: Πακέτα σχεδίασης: AutoCAD, SolidWorks, SolidEdge, Mechanical Desktop. Πακέτα Πεπερασμένων Στοιχείων: ΑNSYS, LSDYNA, Solidworks Simulation, MSC Patran, MSC Nastran, MSC Superforge, Deform 2D, Deform 3D, ProCAST. Πακέτα επεξεργασίας νέφους σημείων: MATERIALISE Magics, MATERIALISE Mimics, RapidForm. Πακέτα CAM: EPRIT Γλώσσες προγραμματισμού: Visual Basic, Fortran, Labview. Μαθηματικά πακέτα: MatLAB, MathCAD. Πακέτα διαχείρισης γραφείου: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Visio. Προγράμματα Η/Μ εγκαταστάσεων. Βάσεις δεδομένων: MS Access. Πακέτα γραφικών και επεξεργασίας εικόνας: CorelDraw, PhotoPaint, Photoshop. σελίδα 14 από 22

15 8 Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο 8.1 Εκτενείς Εργασίες Διδακτορική Διατριβή: Σχεδιομελέτη κατασκευή πειραματικής διάταξης και ανάπτυξη αλγορίθμου πεπερασμένων στοιχείων για τον προσδιορισμό μηχανικών ιδιοτήτων ημιτηκώμενων κραμάτων αλουμινίου σε θερμοκρασίες ημιστερεάς κατάστασης, 2007, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βαθμολογήθηκε από την 7-μελή εξεταστική επιτροπή με «άριστα» (μέλη 7-μελούς επιτροπής: Καθ. Κ.-Δ. Μπουζάκης, Καθ. Σ. Σκολιανός, Καθ. Σ. Μήτση, Καθ. Δ. Τσιπάς, Αν. Καθ. Κ. Ευσταθίου, Επ. Καθ. Γ. Μανσούρ, Επ. Καθ. Ν. Μιχαηλίδης) Διπλωματική Εργασία: Ανάπτυξη λογισμικού για τον off line προγραμματισμό βιομηχανικού βραχίονα για συγκόλληση τεμαχίων, 2/2000, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βαθμολογήθηκε με «άριστα». 8.2 Συμμετοχή σε Κεφάλαια Βιβλίων K.-D. Bouzakis, N. Michailidis, S. Hadjiyiannis, A. Lontos, G. Giannopoulos, G. Maliaris, G. Erkens, Cohesion, adhesion and creep properties through the impact tester, Current Trends in Tribology, ISBN X, (2004), pp: IV Εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Σύστημα Κριτών K.-D. Bouzakis, N. Michailidis, A. Lontos, A. Siganos, S. Hadjiyiannis, G. Giannopoulos, G. Maliaris, T. Leyentecker, G. Erkens, Characterization of Cohesion, Adhesion and Creep-Properties of Dynamically Loaded Coatings through the Impact Tester, Zeitschrift fuer Metallkunde, 92 (2001) K.-D. Bouzakis, S. Mitsi, N. Michailidis, I. Mirisidis, G. Mesomeris, G. Maliaris, A. Korlos, G. Kapetanos, P. Antonarakos, K. Anagnostidis, Loading simulation of lumbar spine vertebrae during a compression test using the finite elements method and trabecular bone strength properties, determined by means of nanoindentations, Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions, 2004; 4(2): K.-D. Bouzakis, A. Asimakopoulos, N. Michailidis, S. Kompogiannis, G. Maliaris, G. Giannopoulos, E. Pavlidou, G. Erkens, The inclined impact test, an efficient method to characterize coatings cohesion and adhesion properties, Thin Solid Films, (2004) Mitsi S., Bouzakis K.-D., Mansour G., Sagris D., Maliaris G.: Off-line Programming of an Industrial Robot for Manufacturing. International Journal of Advanced manufacturing Technology, 2005; 26(3): K.-D. Bouzakis, A. Tsouknidas, G. Maliaris: A wire cutting test to check the temperature distribution in inductively heated cylindrical aluminium billets at semi-solid state, Journal of Materials Processing Technology, 210 (2010), K.-D. Bouzakis, M. Batsiolas, G. Malliaris, M. Pappa, E. Bouzakis, G. Skordaris: New Methods for Characterizing Coating Properties at Ambient and Elevated Temperatures, Key Engineering Materials, 438 (2010), Orestis Friderikos, George Maliaris, Constantine Nicolaos David, Ioannis Tsiafis: An investigation of cutting edge failure due to chip crush in carbide dry hobbing using the finite element method, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2011), DOI /s σελίδα 15 από 22

16 8.3.8 K.-D. Bouzakis, G. Maliaris, S. Makrimallakis: Strain rate effects on coated surfaces response and their film fatigue fracture: An investigation by a novel impact tester with modulated repetitive force, Thin Solid Films, (2011), in press. 8.4 Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια με Σύστημα Κριτών και Εκτενή Πρακτικά Mitsi S., Bouzakis K.-D., Mansour G., Maliaris G.: Development of NC code for small parts manufacturing using an industrial robot with five revolute joints. 8th IFToMM Intern. Symp. On Theory of Machines and Mechanisms, Bucharest, 2001, pp Mitsi S., Bouzakis K.-D., Mansour G., Maliaris G., Sagris D.: Off-line programming of an industrial robot for welding. Seminar Intelligent Computation Manufacturing Engineering, Naples, Italy, 2002, pp K.-D. Bouzakis, G. Maliaris, A. Tsouknidas, FEM simulation of induction heating of aluminum specimens for thixoforming processes, Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN and EUREKA Partnering Event, 3-4 October 2002, Sani-Halkidiki-Greece, ZITI Editions Thessaloniki, 2002, pp: K.-D. Bouzakis, N. Michailidis, A. Lontos, A. Siganos, S. Hadjiyiannis, G. Giannopoulos, G. Maliaris, G. Erkens, Characterization of cohesion, adhesion and creep-properties of dynamically loaded coatings through the Impact Tester, Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN and EUREKA Partnering Event, 3-4 October 2002, Sani-Halkidiki-Greece, ZITI Editions Thessaloniki, 2002, pp: Mitsi S., Bouzakis K.-D., Mansour G., Sagris D., Maliaris G.: Off-line Programming of an Industrial Robot for Manufacturing, Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN and EUREKA Partnering Event, 3-4 October 2002, Sani-Halkidiki-Greece, ZITI Editions Thessaloniki, 2002, pp: K.-D. Bouzakis, A. Asimakopoulos, N. Michailidis, S. Kompogiannis, G. Maliaris, G. Giannopoulos, E. Pavlidou, G. Erkens, Coatings cohesion and adhesion assessment by means of the inclined impact test, Proceedings of 4 th International Conference THE Coatings, Erlangen, April 5-7, 2004, pp Bouzakis K.-D., Maliaris G., Tsouknidas A.: Determination of flow stress at thixo temperatures by means of a FEM supported simulation of the wire cutting test of aluminium specimens. 4th CIRP International Seminar on ICME, Sorrento, Italy, 30 June- 2 July, 2004, pp Bouzakis K.-D., Friderikos O., Maliaris G., Lili N.E., Kombogiannis S., Korlos A.: Chip formation in gear hobbing, visualized by means of FEM supported simulation techniques. 4th CIRP International Seminar on ICME, Sorrento, Italy, 30 June-2 July, 2004, pp K.-D. Bouzakis, G. Maliaris, A. Tsouknidas, A. Papapanagiotou, M. Emmanouilidis: A wire cutting test to evaluate the crystalline structure of cylindrical aluminum specimens at thixo temperatures. 8 th International Conference on Semi Solid Processing of Alloys and Composites, Limassol, Cyprus, September 21-23, 2004, Proceedings on CD Rom K.-D. Bouzakis, G. Maliaris, A. Tsouknidas, A. Papapanagiotou, M. Emmanouilidis: A wire cutting test to evaluate the crystalline structure of cylindrical aluminum specimens at thixo temperatures, 2nd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN) and EUREKA Brokerage Event, 5-7 October 2005, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp Bouzakis K.-D., Tsouknidas A., Maliaris G., Papapanagiotou A., Kompogiannis S., Kounelakis G.: Aluminium Wheel rims design and manufacturing by Means of FEM calculations and Semi-Solid die casting. 2nd International Conference on Manufacturing σελίδα 16 από 22

17 Engineering (ICMEN) and EUREKA Brokerage Event, 5-7 October 2005, Kallithea- Chalkidiki, Greece, pp K.-D. Bouzakis, S. Mitsi, N. Michailidis, I. Mirisidis, G. Mesomeris, G. Maliaris, A. Korlos, G. Kapetanos, P. Antonarakos, K. Anagnostidis, Loading simulation of lumbar spine vertebrae during a compression test using the finite elements method and trabecular bone strength properties, determined by means of nanoindentations, 2nd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN) and EUREKA Brokerage Event, 5-7 October 2005, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp K.-D. Bouzakis, A. Tsouknidas, G. Maliaris, G. Katirtzoglou, FEM supported strategies for inductive heating up to thixo temperatures of aluminum cylindrical specimens. 3 rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), 1-3 October 2008, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp K.-D. Bouzakis, G. Maliaris, A. Tsouknidas, Development of an experimental analytical procedure to determine the mechanical properties of semi solid aluminum alloys at thixo temperatures. 3 rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), 1-3 October 2008, Kallithea-Chalkidiki, Greece, pp Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια με Σύστημα Κριτών και Συνοπτικά Πρακτικά K.-D. Bouzakis, S. Mitsi, N. Michailidis, I. Mirisidis, G. Mesomeris, G. Maliaris, A. Korlos, G. Kapetanos, P. Antonarakos, K. Anagnostidis, Loading simulation of lumbar spine vertebrae during a compression test using the finite elements method and trabecular bone strength properties, determined by means of nanoindentations, 4 th International Workshop on Musculoskeletal & Neuronal Interactions, May 28-31, 2004, Chalkidiki- Greece K.-D. Bouzakis, E. Lili, A. Sampris, N. Michailidis, G. Maliaris, S. Kompogiannis, Impact test on PVD-coatings and on various substrates at elevated temperatures, 32 nd International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films (ICMCTF), May 2-6, 2005, San Diego, CA, USA Bouzakis K.-D., Michailidis N., Skordaris G., Mirisidis I., Anastopoulos I., Maliaris G., Erkens G.: FEM simulation of the cutting wedge loads during material removal, considering temperature dependent stress-strain curves of coatings and substrates. 8th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations, May 10-11, 2005, Chemnitz, Germany. 8.6 Εργασίες σε Εθνικά Συνέδρια με Σύστημα Κριτών Κ.-Δ. Μπουζάκης, Κ. Ευσταθίου, Ν. Μιχαηλίδης, Γ. Μάλιαρης, Εφαρμογή σύγχρονων και καινοτομικών τεχνολογιών για την αναπαραγωγή αρχαιολογικών ευρημάτων, Πρακτικά 6 ου Συνεδρίου «Εργαλειομηχανες Μηχανουργικές Κατεργασίες», Εκδόσεις ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2002-Κασσάνδρα Χαλκιδικής, σελ Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Μάλιαρης, Α. Τσουκνίδας, Προσομοίωση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM) της επαγωγικής θέρμανσης δοκιμίων αλουμινίου για την διαδικασία μορφοποίησης THIXO-FORMING, Πρακτικά 6 ου Συνεδρίου «Εργαλειομηχανες Μηχανουργικές Κατεργασίες», Εκδόσεις ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2002-Κασσάνδρα Χαλκιδικής, σελ Σ. Μήτση, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Μανσούρ, Δ. Σαγρής, Γ. Μάλιαρης, Αυτόματη δημιουργία κώδικα NC για μηχανουργικές κατεργασίες με τη βοήθεια βιομηχανικών ρομπότ, Πρακτικά 6 ου Συνεδρίου «Εργαλειομηχανες Μηχανουργικές Κατεργασίες», Εκδόσεις ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2002-Κασσάνδρα Χαλκιδικής, σελ Κ.-Δ. Μπουζάκης, Ν. Μιχαηλίδης, Α. Λόντος, Α. Σιγανός, Σ. Χατζηγιάννης, Γ. Γιαννόπουλος, Γ. Μάλιαρης, G. Erkens, Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συνοχής, σελίδα 17 από 22

18 συνάφειας και ερπυσμού δυναμικά φορτιζομένων επικαλύψεων μέσω του δοκιμαστηρίου επαναλαμβανόμενης κρούσης, Πρακτικά 6 ου Συνεδρίου «Εργαλειομηχανες Μηχανουργικές Κατεργασίες», Εκδόσεις ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2002-Κασσάνδρα Χαλκιδικής, σελ Κ.-Δ. Μπουζάκης, Α. Λόντος, Γ. Μάλιαρης, Α. Τσουκνίδας, Σχεδιομελέτη, κατασκευή και λειτουργία πειραματικής διάταξης για την διεξαγωγή πειραμάτων σε δοκίμια ράβδων αλουμινίου σε ημιστερεά κατάσταση. Πρακτικά 6 ου Συνεδρίου «Εργαλειομηχανες Μηχανουργικές Κατεργασίες», Εκδόσεις ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Κασσάνδρα Χαλκιδικής, σελ Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Μάλιαρης, Ν. Μιχαηλίδης, Α. Ασημακόπουλος, Ε. Λίλη, Α. Σάμπρης, Σ. Κομπογιάννης, Γ. Γιαννόπουλος, Δοκιμασία κρούσης, μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης της δυναμικής αντοχής και συνάφειας λεπτών επικαλύψεων, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, Αθήνα, Νοεμβρίου 2004, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Κουτούπας, Γ. Μάλιαρης, Α. Τσουκνίδας, Α. Παπαπαναγιώτου, Βελτιστοποίηση σχεδιασμού έδρας από χαλύβδινο έλασμα με συνεκτίμηση των ενδοτραχύνσεων δημιουργούμενων κατά τη μορφοποίησή του, 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Μαρτίου, Αθήνα, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Σ. Μήτση, N. Μιχαηλίδης, I. Μυρισίδης, Γ. Μεσομέρης, Γ. Μάλιαρης, A. Κορλός, Γ. Καπετάνος, Π. Αντωναράκος, K. Αναγνωστίδης, Προσομοίωση της συμπίεσης σπονδύλου με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχειών και υπολογισμός των μηχανικών ιδιοτήτων σπογγώδους οστού μέσω νανοδιεισδύσεων, 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Μαρτίου, Αθήνα, Εργασίες σε Εθνικά Τεχνικά Περιοδικά Κ.-Δ. Μπουζάκης, K. Ευσταθίου, Ν. Μιχαηλίδης, Γ. Μάλιαρης, Ε. Παυλίδου, G. Erkens, Αύξηση διάρκειας χρησιμοποίησης PVD επικαλυμμένων κοπτικών πλακιδίων μέσω βελτιστοποίησης του εργαλείου και των συνθηκών κοπής, Μετάδοση Ισχύος, τεύχος 64, 2001, σελ Αναγνώριση επιστημονικού έργου Γνωστές ετεροαναφορές (πηγή: Scopus) K.-D. Bouzakis, A. Tsouknidas, G. Maliaris: A wire cutting test to check the temperature distribution in inductively heated cylindrical aluminium billets at semi-solid state, Journal of Materials Processing Technology, 210 (2010), Αριθμός ετεροαναφορών: 1 1. Michailidis, N., Strain rate dependent compression response of Ni-foam investigated by experimental and FEM simulation methods, (2011) Materials Science and Engineering A, 528 (12), pp K.-D. Bouzakis, N. Michailidis, A. Lontos, A. Siganos, S. Hadjiyiannis, G. Giannopoulos, G. Maliaris, T. Leyentecker, G. Erkens, Characterization of Cohesion, Adhesion and Creep- Properties of Dynamically Loaded Coatings through the Impact Tester, Zeitschrift fuer Metallkunde, 92 (2001) Αριθμός ετεροαναφορών: Bouzakis, K.-D., Makrimallakis, S., Katirtzoglou, G., Skordaris, G., Gerardis, S., Bouzakis, E., Leyendecker, T., Bolz, S., Koelker, W., Adaption of graded Cr/CrNinterlayer thickness to cemented carbide substrates' roughness for improving the σελίδα 18 από 22

19 adhesion of HPPMS PVD films and the cutting performance, (2010) Surface and Coatings Technology, 205 (5), pp Bouzakis, K.D., Pappa, M., Skordaris, G., Bouzakis, E., Gerardis, S., Correlation between PVD coating strength properties and impact resistance at ambient and elevated temperatures, (2010) Surface and Coatings Technology, 205 (5), pp Bouzakis, K.-D., Skordaris, G., Bouzakis, E., Lili, E., Determination of the effective film mechanical properties in the impact test imprint of coated specimens, (2010) Key Engineering Materials, 438, pp Omar, H., Michailidis, N., Skolianos, S., Mavropoulos, A., Tsipas, S., Maragoudakis, N., Determination of mechanical and corrosion properties of boride coating on P91 steel, (2010) Key Engineering Materials, 438, pp Bouzakis, K.-D., Gerardis, S., Katirtzoglou, G., Makrimallakis, S., Skordaris, G., Efstathiou, K., Chip length effect on the wear of coated cemented carbide inserts in milling, (2010) Key Engineering Materials, 438, pp Klocke, F., Michailidis, N., Bouzakis, K.-D., Witty, M., Gerardis, S., Lili, E., Pappa, M., Investigation of coated tools' cutting performance in milling Ti6Al4V and its correlation to the temperature dependent impact resistance of the film, (2010) Production Engineering, 4 (5), pp Bouzakis, K.-D., Skordaris, G., Gerardis, S., Katirtzoglou, G., Makrimallakis, S., Pappa, M., LilI, E., M'Saoubi, R., Ambient and elevated temperature properties of TiN, TiAlN and TiSiN PVD films and their impact on the cutting performance of coated carbide tools, (2009) Surface and Coatings Technology, 204 (6-7), pp Cited 3 times. 8. Hadjiyannis, S., Charalambous, N., Tourlidakis, A., Michaelides, K., An experimental and computational study of the erosion in submersible pumps and the development of a methodology for selecting appropriate protective coatings, (2009) Proceedings of the ASME Turbo Expo, 6 (PART A), pp Bouzakis, K.-D., Michailidis, N., Gerardis, S., Batsiolas, M., Papa, M., Lili, E., Mirisidis, J., Mueller, J., Cremer, R., An innovative methodology for the performance evaluation of coated cemented carbide inserts in milling of inconel 718, (2007) CIRP Annals - Manufacturing Technology, 56 (1), pp Batista, J.C.A., Godoy, C., Matthews, A., Impact testing of duplex and non-duplex (Ti,Al)N and Cr-N PVD coatings, (2003) Surface and Coatings Technology, , pp Batista JCA, Godoy C, Matthews A. Impact testing of duplex and non-duplex (ti,al)n and cr-n PVD coatings. Surface and Coatings Technology 2003; : K.-D. Bouzakis, A. Asimakopoulos, N. Michailidis, S. Kompogiannis, G. Maliaris, G. Giannopoulos, E. Pavlidou, G. Erkens, The inclined impact test, an efficient method to characterize coatings cohesion and adhesion properties, Thin Solid Films, (2004) σελίδα 19 από 22

20 Αριθμός ετεροαναφορών: 8 1. Bobzin, K., Bagcivan, N., Ewering, M., Theiß, S., Wear behavior of HPPMS deposited (Ti,Al,Si)N coating under impact loading,(2011) Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 42 (3), pp Nuawi, M.Z., Bahari, A.R., Abdullah, S., Impact test on steel structures - An experimental investigation, (2011) Advanced Materials Research, , pp Bobzin, K., Klocke, F., Bagcivan, N., Ewering, M., Georgiadis, K., Münstermann, T., Impact behaviour of PtIr-based coatings with different interlayers for glass lens moulding, (2010) Key Engineering Materials, 438, pp Neugebauer, R., Schmidt, G., Stark, S., Wielage, B., Wank, A., Rupprecht, C., Lampke, T., Dimensioning of coated tools for high strength aluminium forming processes [Auslegung beschichteter werkzeuge zur umformung hochfester aluminiumwerkstoffe], (2009) Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 40 (7), pp Antonov, M., Hussainova, I., Sergejev, F., Kulu, P., Gregor, A., Assessment of gradient and nanogradient PVD coatings behaviour under erosive, abrasive and impact wear conditions, (2009) Wear, 267 (5-8), pp Zhu, X.-D., Dou, H.-L., Ban, Z.-G., Liu, Y.-X., He, J.-W., Structure of alumina layer on the damage resistance of multilayered CVD coating under repeated impact loading, (2008) Key Engineering Materials, , pp Ledrappier, F., Langlade, C., Gachon, Y., Vannes, B., Blistering and spalling of thin hard coatings submitted to repeated impacts, (2008) Surface and Coatings Technology, 202 (9), pp Cited 3 times. 8. Laribi, M., Vannes, A.B., Treheux, D., Study of mechanical behavior of molybdenum coating using sliding wear and impact tests, (2007) Wear, 262 (11-12), pp Mitsi S., Bouzakis K.-D., Mansour G., Sagris D., Maliaris G.: Off-line Programming of an Industrial Robot for Manufacturing. International Journal of Advanced manufacturing Technology, 2005; 26(3): Αριθμός ετεροαναφορών: Polden, J., Pan, Z., Larkin, N., Van Duin, S., Norrish, J., Offline programming for a complex welding system using DELMIA automation, (2011) Lecture Notes in Electrical Engineering, 88 LNEE, pp Bi, S., Liang, J., Robotic drilling system for titanium structures, (2011) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 54 (5-8), pp Wang, L., Tian, Y., Sawaragi, T., Case-based automatic programming in robotic assembly production, (2011) Industrial Robot, 38 (1), pp García-Sedano, J.A., Bernardo, J.A., González, A.G., De Gauna, Ó.B.R., De Mendivil, R.Y.G., Stamping line optimization using genetic algorithms and virtual 3D line simulation, (2010) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6076 LNAI (PART 1), pp Liu, Z., Bu, W., Tan, J., Motion navigation for arc welding robots based on feature mapping in a simulation environment, (2010) Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 26 (2), pp σελίδα 20 από 22

21 6. He, X., Chen, Y., Haptic-aided robot path planning based on virtual tele-operation, (2009) Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 25 (4-5), pp Jin, X., Yang, X., Off-Line Programming of a Robot for Laser Re-Manufacturing, (2009) Tsinghua Science and Technology, 14 (SUPPL. 1), pp Dolgui, A., Pashkevich, A., Manipulator motion planning for high-speed robotic laser cutting, (2009) International Journal of Production Research, 47 (20), pp Dolgui, A., Pashkevich, A., Manufacturing process planning for laser cutting robotic systems, (2008) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 17 (1),. 10. Du, N., Hu, S., Ding, W., Offline automatic programming of arc prototype system based on arc welding robot, (2008) Hanjie Xuebao/Transactions of the China Welding Institution, 29 (11), pp K.-D. Bouzakis, S. Mitsi, N. Michailidis, I. Mirisidis, G. Mesomeris, G. Maliaris, A. Korlos, G. Kapetanos, P. Antonarakos, K. Anagnostidis, Loading simulation of lumbar spine vertebrae during a compression test using the finite elements method and trabecular bone strength properties, determined by means of nanoin dentations, Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions, 2004; 4(2): Αριθμός ετεροαναφορών: 1 1. Lucca, D.A., Herrmann, K., Klopfstein, M.J., Nanoindentation: Measuring methods and applications, (2010) CIRP Annals - Manufacturing Technology, 59 (2), pp Σύνολο ετεροαναφορών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά: 30 σελίδα 21 από 22

22 10 Σύλλογοι Ο υποψήφιος στα πλαίσια της επαγγελματικής και επιστημονικής του δραστηριότητας είναι μέλος στους παρακάτω συλλόγους και οργανισμούς: Από το 2000, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Από το 2000, μέλος του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΜΗΒΕ). σελίδα 22 από 22

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα του: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα του: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα του: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

stavros.h@cnetechnology.com http://staff.fit.ac.cy/eng.sh/

stavros.h@cnetechnology.com http://staff.fit.ac.cy/eng.sh/ Europass curriculum vitae Academic Profile Personal information Surname(s) / First name(s) Hadjiyiannis Stavros Telephone(s) (357) 22624090, 22526677 Mobile: (+357) 99352133 Fax(es) (357) 22624092, 22526677

Διαβάστε περισσότερα

eng.la@fit.ac.cy http://staff.fit.ac.cy/eng.la/

eng.la@fit.ac.cy http://staff.fit.ac.cy/eng.la/ Europass curriculum vitae Academic Profile Personal information Surname(s) / First name(s) Lontos Antonios Telephone(s) (357) 22345159 ect 112 Mobile: (+357) 99553653 Fax(es) (357) 22438234 E-mail(s) Website

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΝΔ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΝΔ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΝΔ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Επιστήμη των Μεταλλικών Υλικών και των Κραμάτων τους με έμφαση στη Θερμομηχανική Ανάλυση και στην Ανάλυση Αστοχίας»

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό στην Μηχανολογία

τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό στην Μηχανολογία Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Λ έ ν τ ζ α ρ η ς, PhD, MSc τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. YT2 Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. info@demetzos.gr www.demetzos.gr. Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. info@demetzos.gr www.demetzos.gr. Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όνομα πατρός: ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 18/11/1984 Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 6973305571 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτ 97 Σεπ 98: Postgraduate Diploma in Environmental Engineering. Οκτ 95 Σεπ 97: Master Business Administration (Executive MBA)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτ 97 Σεπ 98: Postgraduate Diploma in Environmental Engineering. Οκτ 95 Σεπ 97: Master Business Administration (Executive MBA) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης N Ξουραφάς Επικοινωνία: Κινητό: 6977 35 45 87 Τηλ:2310 280610 Ημερομηνία Γεννήσεως 25/10/1965 Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος Εκπαίδευση Οκτ 97 Σεπ 98: Postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: Μπεκάκος Όνομα: Παναγιώτης Όνομα Πατρός: Μιχαήλ Όνομα Μητρός: Χριστίνα Ημερομηνία Γέννησης: 02.12.1983 Τόπος Γεννήσεως: Leicester, Αγγλία Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕMΠΕΙΡIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Επώνυμο: Μαντζώρος. Όνομα: Νικόλαος. Πατρώνυμο: Χρήστος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕMΠΕΙΡIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Επώνυμο: Μαντζώρος. Όνομα: Νικόλαος. Πατρώνυμο: Χρήστος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο: Μαντζώρος Όνομα: Νικόλαος Πατρώνυμο: Χρήστος Επάγγελμα: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (MSc), 2004 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikmantzor@steel structures.eu

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Επικοινωνία: Βασίλης, Ζουμπουλίδης e-mail: vzoumpou@ba.duth.gr Μόρφωση, σπουδές: Γυμνάσιο, Λύκειο, Ινστιτούτο γερμανικής γλώσσας: Πανεπιστημιακές σπουδές: Γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας Λάρισα 24/07/2012 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3303/10-05-2012 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης Μηχανολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γενικά Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1989 Υπάρχει εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού Απονέμει τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Στεργίου Κωνσταντίνος. Σ.Τ.Ε.Φ. Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Υπότροφος για ένα ακαδημαϊκό έτος.

επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Στεργίου Κωνσταντίνος. Σ.Τ.Ε.Φ. Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Υπότροφος για ένα ακαδημαϊκό έτος. Βιογραφικό σημείωμα Ιωάννης Τ. Ντιντάκης Διεύθυνση Οικίας, Μπουμπουλίνας 5, 43100 Καρδίτσα, Τηλ. Κινητό: 6947376098 Διεύθυνση εργασίας, Β. Γρίβα 11, 43100 Καρδίτσα, Τηλ. Γραφείου: 2441079206 (εσωτ. 107)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΚΡΝΟΦ ΤΣΕΧΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης)

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: 3/5/2012 Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Σταυρίδου - ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα