ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 35 ης /7 εκεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 747/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση για αναγνώριση οδού Γκούρα σαν προϋφιστάµενη του έτους 1923 και εξέταση ένστασης του κ. Κων/νου Ηλιάδη κατά της υπ αριθ. 718/2007 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 7 του µηνός εκεµβρίου του έτους 2009, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 19.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 2 εκεµβρίου 2009 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 95 παρ. 1,2 εδαφ. 1, 3 εδαφ. 1, 6, του Ν. 3463/2006. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Αθανασιάδης Ελευθέριος, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γράσος Ανδρέας, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Νικόλαος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Κακουλίδης Αναστάσιος, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κούτρας Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Λιόγκας Βασίλειος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μητσίνης ηµήτριος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μιχαλάκογλου Τσιµενίδου Βασιλική, Νικηφορίδης Γεώργιος, Νίκου Νικόλαος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεταλωτής Σταύρος, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σουρέτης Βασίλειος, Σπανδώνη Παράσχου Άννα, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 35/2009 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Καραµπουρνιώτης Ανδρέας, Κλειτσιώτης Γεώργιος, Νικολαΐδης Αχιλλέας, Σαρικλόγλου Σάββας, Τσανάκα ήµητρα. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Σµυρλόγλου Αναστάσιος, µετά την υπ αριθ. 749/2009 Α Σ. Κακουλίδης Αναστάσιος, µετά την υπ αριθ. 753/2009 Α Σ. Αθανασιάδης Ελευθέριος, µετά την υπ αριθ. 754/2009 Α Σ. Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Πεταλωτής Σταύρος, κατά τη διάρκεια συζήτησης της υπ αριθ. 760/2009 Α Σ. Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006). 1

2 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Γνωµοδότηση για αναγνώριση οδού Γκούρα σαν προϋφιστάµενη του έτους 1923 και εξέταση ένστασης του κ. Κων/νου Ηλιάδη κατά της υπ αριθ. 718/2007 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου», ανέγνωσε το υπ αριθ /2009 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Τ. Υ. κ. Νικ. ηµητριάδη, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Με την από αίτησή τους οι κ. κ.: Λαλίκου Ελπινίκη, Τσιατάκη Αικατερίνη, Παπαδοπούλου Ζωή και Βογιατζόγλου Γεώργιος, ζητούν από την υπηρεσία µας την αναγνώριση της παλαιάς οδού Γκούρα σαν προϋφιστάµενη του έτους1923. Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχ. κ. Μιχάλη Αποστολίδη: «Σε οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Καραϊσκάκη - Αγ. Βαρβάρας, Γκούρα και Σαχτούρη υπάρχει η παλαιά οδός Γκούρα η οποία υφίσταται σήµερα σε ένα τµήµα της. Στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη της παλαιάς οδού αποτελούν τα παραχωρητήρια ΕΤΕ η ΑΠ των παρόδιων ιδιοκτητών. Συγκεκριµένα σήµερα η ιδιοκτησία 03 µε ιδιοκτήτη το Γεωργιάδη Αριστείδη (µε αριθµό κτηµατολογίου της ΑΠ ΑΚ 6644) συνορεύει προς τα βόρεια µε οδό Καραϊσκάκη, νότια µε οδό Γκούρα (Παλαιά οδός, Ανατολικά µε το ΑΚ6645 και υτικά µε οδό Σαχτούρη). Οµοίως το ΑΚ 6645(σηµερινός ιδιοκτήτης Ηλιάδης Κων/νος) συνορεύει βόρεια µε την οδό Καραϊσκάκη, νότια µε οδό Γκούρα (Παλαιά οδός, Ανατολικά µε ιδιοκτησία Στ. Κορέλη και υτικά µε το ΑΚ 6644). Το ΑΚ 7057 (Συνιδιοκτησία των αιτούντων) συνορεύει βόρεια µε την οδό Γκούρα (παλαιά οδός), νότια µε οδό Γκούρα (Νέα οδός), Ανατολικά µε ιδιοκτησία Πολύκαρπου Παυλίδη και υτικά µε οδό Σαχτούρη. Για το ακίνητο Α.Κ (Συνιδιοκτησία των αιτούντων) εκδόθηκαν δύο οικοδοµικές άδειες (122/ /1972) στις οποίες αφενός εµφανίζεται στο τοπογραφικό σκαρίφηµα η παλαιά οδός (σχ.4,5,6) και αφετέρου υπάρχει και η βεβαίωση της τότε ΑΠ για τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της παλαιάς οδού Γκούρα. Συγκεκριµένα αναφέρεται σαν οδός προ του 24 (αριθµός βεβαίωσης 558/1972 ο οποίος και αναγράφεται στο τοπογραφικό διάγραµµα της οικοδοµικής τους άδειας) Σχ.7. Σύµφωνα µε τις παραπάνω άδειες στη βόρεια όψη της οικοδοµής αφέθηκαν ανοίγµατα για το φωτισµό και αερισµό της οικοδοµής (βλ. φωτογραφίες Σχ.8α,β,γ). ηλαδή µε πραγµατικά δεδοµένα διαπιστώνεται ότι η παλαιά οδός Γκούρα (η οποία συνδέεται µε την οδό Σταχτούρη) εξυπηρετεί την κοινή χρήση. Παράλληλα µε τα παραπάνω, µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί καµία ειδική πράξη κατάργησης της παλαιάς οδού.». Η κυκλοφορία εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών γινόταν από την παλαιά οδό Γκούρα διότι η Νέα Οδός Γκούρα (όπως αυτή προβλέπεται και από το σχέδιο του 1939 και τη µετέπειτα αναθεώρηση του έτους 1980) δεν ήταν διανοιγµένη σε όλο το µήκος της (Βλ. σχ. 3 ΑΚ 7057 που απεικονίζεται η νέα οδός Γκούρα αδιάνοικτη). Σήµερα το µεγαλύτερο µέρος της παλαιάς οδού Γκούρα έχει αποβάλλει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της µε διάφορες διακατοχικές πράξεις. ιανοιγµένη η οδός υφίσταται µέχρι σήµερα µεταξύ των ιδιοκτησιών µε αριθµούς κτηµατολογίου ΑΠ που προαναφέρθηκαν (δηλαδή ΑΚ 6644 ΑΚ6645 ΑΚ 7057). Από την προαναφερόµενη οικοδοµή (δηλ. το ακίνητο ΑΚ 7057 και ανατολικότερα) η παλαιά οδός Γκούρα σήµερα δεν υφίσταται. Με το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο που εγκρίθηκε µε ΦΕΚ 68 τ. / (αναθεωρηµένο σχέδιο πόλης έτους 1939) (βλ. συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα) η παλαιά οδός Γκούρα δεν χαρακτηρίζεται εγκεκριµένη οδός µε αποτέλεσµα εφαρµόζοντας το σχέδιο πόλης σήµερα να δηµιουργούνται προσκυρωτέα τµήµατα στις παρόδιες ιδιοκτησίες για το µήκος της παλαιάς οδού το οποίο σήµερα είναι λειτουργικό, διότι χρησιµοποιείται σαν πρόσβαση και χρησιµεύει για φωτισµό αερισµό στην ιδιοκτησία µε αριθµό κτηµατολογίου ΑΚ Στο Συµβούλιο γίνονται ακόµα γνωστά τα εξής: Οι ίδιοι ως άνω αιτούντες, µαζί µε άλλους ιδιοκτήτες επί της οδού Γκούρα, είχαν καταθέσει στην υπηρεσία µας αίτηµα για αναγνώριση της ίδιας οδού, ως οδό της πόλης µε τη διαδικασία της 2

3 τροποποίησης σχεδίου πόλης και όχι µε τη διαδικασία της αναγνώρισης ως προϋφιστάµενη του έτους 1923 όπως ζητούν στην παρούσα περίπτωση. Σηµειώνεται ότι αν και η διαδικασία διαφέρει το αποτέλεσµα για το σχέδιο πόλης είναι το ίδιο. Τότε για το θέµα είχε γνωµοδοτήσει θετικά το.σ. µε την 718/2007 απόφασή του, κατά την διαδικασία δε των ενστάσεων κατέθεσε ένσταση ο κ. Κων/νος Ηλιάδης και η υπηρεσία πρότεινε να απορριφθεί η αίτησή του ως εκπρόθεσµη. Το ίδιο πρότεινε και η Επιτροπή Σχ. Πολ. Ρυθµ. Συνοικιών, το θέµα εισήχθη µε το 6473/ έγγραφο προς το ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο δεν αποφάσισε επί του ζητήµατος. Με την / γνωµοδότησή της η Νοµική Υπηρεσία του ήµου Καβάλας κάνει γνωστό προς το.σ. δια µέσου του προέδρου του που µας την κοινοποίησε για να την περιλάβουµε στην πλήρη εισήγησή µας, ότι δεν τηρήθηκε πλήρως η νόµιµη διαδικασία διατυπώσεων δηµοσιότητας προκειµένου να δοθεί στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα εµπρόθεσµης υποβολής ενστάσεων. Για το λόγο αυτό εισάγεται στο Συµβούλιο η εξέταση της ένστασης του κ. Ηλιάδη κατά της 718/2007 απόφασης.σ., παράλληλα µε το θέµα της αναγνώρισης της παλαιάς οδού Γκούρα ως προϋφισταµένη του έτους Ο κ. Ηλιάδης στην ένστασή του αναφέρει ότι µε την προτεινόµενη τροποποίηση σχεδίου πόλης, όχι µόνο είναι αδύνατη η εξάντληση του σ. δ. στην ιδιοκτησία του αλλά δεν είναι δυνατή καν η κατασκευή οικοδοµής εντός αυτού. Παράλληλα προσκοµίζει σκαριφηµατικά διαγράµµατα του ιδεατού στερεού που προκύπτει από τη νέα οδό που δεν φαίνεται ο συντάξας µηχανικός τους. Από πρόχειρο έλεγχο που έκανε η υπηρεσία στα διαγράµµατα αυτά, φαίνεται ότι πράγµατι η δόµηση στο οικόπεδο Ηλιάδη δυσχεραίνεται σηµαντικά, χωρίς όµως να καθίσταται αδύνατη η δόµηση. Το θέµα εισήχθη στην Επιτροπή Σχεδίου Πόλεως που σε συνεδρίασή της στις γνωµοδότησε κάνοντας δεκτή την ένσταση του κ. Ηλιάδη κατά πλειοψηφία, για να γίνει προσκύρωση όπως προβλέπεται από το σχέδιο πόλης. Πριν παρουσιαστεί το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο, οι ενδιαφερόµενοι για την αναγνώριση της οδού σαν προϋφιστάµενη του έτους 1923, κ.κ. Ελπινίκη Λαλίκου, Ζωή Παπαδοπούλου, Γεώργιος Βογιατζόγλου και Αικατερίνη Τσιατάκη κατέθεσαν µέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Υπόµνηµα ενώπιον του.σ. σχετικά µε το θέµα. Αργότερα δε ο κ. Κων. Ηλιάδης κατέθεσε και αυτός το δικό του Υπόµνηµα. Θεωρήθηκε σκόπιµο να παρουσιαστούν τα δύο υποµνήµατα στην Επιτροπή και µετά το θέµα να εισαχθεί στο.σ. Στο υπόµνηµά τους οι πρώτοι παρεµβαίνοντες ισχυρίζονται ότι: 1. Η παλαιά οδός Γκούρα υφίσταται αποδεδειγµένα προ του έτους 1923, πράγµα που έγινε δεκτό µε την 718/2007 απόφαση.σ. 2. Η παλαιά οδός Γκούρα δεν έχει καταργηθεί από το σχέδιο πόλης του 1939 και από κανένα σχέδιο πόλης, διότι δεν έχει υπάρξει ειδική και ρητή µνεία περί τούτου. 3. Η παλαιά οδός Γκούρα εξακολουθεί να υπάρχει ως κοινόχρηστος χώρος οδός µέχρι και σήµερα και χρησιµοποιείται από τους περιοίκους. 4. Έχουν εκδοθεί οικοδοµικές άδειες µε ανοίγµατα σε αυτήν την οδό και ζητούν από το.σ. να συναινέσει για την αναγνώριση της παλαιάς οδού Γκούρα. Στο υπόµνηµά του ο δεύτερος παρεµβαίνων ισχυρίζεται ότι: 1. Η παλαιά οδός Γκούρα δεν εµφανίζεται σε κανένα σχέδιο πόλης ( ) αλλά για πρώτη φορά εµφανίζεται στα παραχωρητήρια της Κτηµατικής Υπηρεσίας του ηµοσίου περί την δεκαετία του 50 πολύ µεταγενέστερα του έτους 1923 και µάλιστα στο παραχωρητήριο υπ αρ δεν εµφανίζεται καθόλου. 2. Η οικοδοµική άδεια µε ανοίγµατα στην οδό εκδόθηκε κακώς. 3. Η ιδιοκτησία του υφίσταται µεγάλη βλάβη µε την διάνοιξη της οδού. 4. Είναι αναληθές ότι η παλαιά οδός Γκούρα εξακολουθεί να χρησιµοποιείται από τους περιοίκους, διότι στο µεγαλύτερο τµήµα της έχει καταργηθεί και δεν υπάρχει βατή οδός από την οδό Σταχτούρη για πρόσβαση σε αυτήν και ζητά να µην γίνει δεκτή η την αναγνώριση της παλαιάς οδού Γκούρα. Σύµφωνα µε τη υπάρχουσα Νοµολογία η ιοίκηση δεν δύναται να προβεί σε αναγνώριση αν η οδός έχει ρητώς καταργηθεί µε το σχέδιο πόλεως ή αν από το σχέδιο αυτό και τα συνοδευτικά του διαγράµµατα προκύπτει ότι µε την έγκριση ή τη µεταγενέστερη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως αποσκοπήθηκε η κατάργηση της οδού(στε966/2006). Η παλαιά οδός Γκούρα αν και αποτυπώνεται µε 3

4 σαφήνεια στο διάγραµµα του σχεδίου πόλεως του έτους 1939 µεταξύ των ιδιωτικών περιφράξεων δεν προβλέφθηκε ως οδός από αυτό, αλλά καταργήθηκε µε σαφή βούληση του Νοµοθέτη, διότι δεν αγνοούσε την ύπαρξή της και εποµένως αξιολόγησε την ανάγκη διατήρησής της. Εξ άλλου τα στοιχεία που διαθέτουµε για την ύπαρξη της οδού που είναι η αποτύπωσή της στο σχέδιο πόλεως του έτους 1939 και τα παραχωρητήρια των γύρω οικοπέδων από τα ηµόσια Κτήµατα σε µεταγενέστερο χρόνο κατά τη δεκαετία του 50, δεν επαρκούν διότι δεν αποδεικνύουν ότι η οδός υπήρχε στη θέση αυτή προ του έτους 1923 ( ). Ωστόσο επειδή στα σχέδια που συνοδεύουν την 122/1972 οικοδοµική άδεια στην υπόψη οδό εµφανίζονται ανοίγµατα προς την παλαιά οδό Γκούρα που επί 37 έτη υπάρχουν στη θέση αυτή και χρησιµεύουν για τον φωτισµό και τον αερισµό του κτιρίου που κτίστηκε όπως προβλεπόταν από την οικοδοµική του άδεια, προτείνουµε η προσκύρωση να γίνει µε τον όρο ότι η εδαφική λωρίδα θα µείνει ακάλυπτη από οικοδοµές και θα διατηρηθεί στα υψόµετρα που έχει σήµερα. Μετά τα παραπάνω σας προσκοµίζουµε το σχετικό φάκελο και τα δύο υποµνήµατα και προτείνουµε την µη αναγνώριση της οδού σαν προϋφιστάµενη του έτους 1923 και να συναινέσει ο ήµος Καβάλας στην προσκύρωση του εδαφικού αυτού τµήµατος. Ακόµα προτείνουµε στο συµβόλαιο προσκύρωσης ο ήµος Καβάλας να θέσει τον όρο ότι η εδαφική λωρίδα θα µείνει ακάλυπτη από οικοδοµές και θα διατηρηθεί στα υψόµετρα που έχει σήµερα. Το θέµα µετά την υποβολή των δύο υποµνηµάτων εξετάστηκε εκ νέου από την Επιτροπή Σχεδίου Πόλεως σε συνεδρίασή της στις η οποία γνωµοδότησε να µην αναγνωριστεί η Παλαιά οδός Γκούρα σαν προϋφιστάµενη του έτους 1923 και να µην τεθεί κατά την προσκύρωση ο όρος που θέτει η Τεχνική Υπηρεσία. Ο κ. Χαράλαµπος Πεταµίδης συµφώνησε µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας (µε τον όρο να µείνει ακάλυπτη η Παλαιά οδός Γκούρα). Συνηµµένα σας αποστέλλουµε το φάκελο της υπόθεσης και σας παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε σχετικά : 1) µε την αναγνώριση ή µη της οδού Γκούρα σαν προϋφιστάµενη του έτους 1923, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.. της 17/7/1923, άρθρο 20, που µε την αίτησή τους οι κ. κ. Λαλίκου Ελπινίκη, Τσιατάκη Αικατερίνη, Παπαδοπούλου Ζωή και Βογιατζόγλου Γεώργιος, ζητούν από την υπηρεσία µας 2) µε την ένσταση του κ. Κων/νου Ηλιάδη κατά της 718/2007 απόφασης.σ. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος: ήµαρχος: Αν αναγνωριστεί αυτός ο δρόµος σαν προϋφιστάµενος του 1923, τότε, η ιδιοκτησία του κ. Ηλιάδη στενεύει απελπιστικά. εν καθίσταται, βέβαια, αναξιοποίητο και ανεκµετάλλευτο το ακίνητό του, απλώς, µπορεί να χτίσει λιγότερα µέτρα. Από τη συζήτηση που κάναµε µε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, φαίνεται ότι, µάλλον δεν µπορούµε ν αµφισβητήσουµε το χαρακτηρισµό της οδού Γκούρα ως προϋφισταµένης του 1923 και, κατά συνέπεια, εγώ προσωπικά εισηγούµαι να γίνει δεκτό το αίτηµα των κατοίκων και ν απορριφθεί η αίτηση του κ. Ηλιάδη. Αν συµφωνείτε µε την πρότασή µου, εγώ θα εισηγηθώ στην υπηρεσία να εξετάσουµε ακόµη και το ενδεχόµενο απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας του κ. Ηλιάδη ή ανταλλαγής της στο µέλλον, όταν θα έχουµε πλέον «Τράπεζα Γης», µε άλλη δηµοτική στο Περιγιάλι. Εριφυλλίδης Ε.: Εµείς αποδεχόµαστε την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας, τη σεβόµαστε απόλυτα, η οποία έβγαλε µια απόφαση ψάχνοντας τα πάντα και σταθµίζοντας τα πάντα και αν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση, οι δύο πλευρές να πάνε και δικαστικά να επιλύσουν το πρόβληµά τους. κ. Καραγιαννακίδης, εκπρόσωπος των κατοίκων: εν είναι περίπλοκο το θέµα, ούτε πολιτικό. Βέβαια, εδώ πρόκειται για απλή γνώµη του ηµοτικού Συµβουλίου και όταν εξετάζει ένα ζήτηµα σχεδίου πόλεως, ασκεί δηµόσια διοίκηση. Η ιδιοκτησία του κ. Ηλιάδη δεν µειώνεται σε κάτι, εάν αποφανθεί το Σώµα σας ότι αυτός ο δρόµος προϋφίσταται του εν αποτελεί σήµερα ιδιοκτησία του κ. Ηλιάδη ο δρόµος αυτός, κάτι που δεν µπορείτε να το αρνηθείτε. Εσείς γνωµοδοτείτε, αλλά, αποφασιστική αρµοδιότητα έχει η Νοµαρχία, η Πολεοδοµία, η οποία έχει ήδη αποφανθεί ότι αυτός είναι ένας παλιός δρόµος που προϋφίσταται του 1923 και έδωσε την άδεια στους ανθρώπους, τους οποίους εγώ εκπροσωπώ, να βγάλουν την άδειά τους µ αυτόν το δρόµο. εν γίνεται τώρα εσείς να µην αναγνωρίσετε αυτήν την παλιά οδό. Έχουν ήδη επέλθει συνέπειες από αυτήν την αναγνώριση της παλαιάς οδού και εσείς, αν θέλετε, έρχεστε να επικυρώστε µια διαδικασία επειδή δεν θέλει κανείς να σας παρακάµψει. 4

5 κα Ηλιάδη, αδελφή του αιτούντος: Πρόκειται για ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες το οποίο ταλαιπωρείται εδώ και πολύ καιρό και δεν το λέω για να το λυπηθείτε, αλλά, γιατί θέλω να υπερασπιστώ τα δικαιώµατά του γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί είναι ήρωας της ζωής. Όταν, λοιπόν, ο κ. Ηλιάδης αγόρασε το οικόπεδο, πήρε τα ανάλογα έγγραφα από τις υπηρεσίες τα οποία έλεγαν ότι το οικόπεδό του ήταν άρτιο και οικοδοµήσιµο, χωρίς να έχει κάποιο πρόβληµα. Όταν όµως έδωσε την αίτησή του για έκδοση άδειας οικοδοµής, του είπαν ότι πρέπει το συγκεκριµένο κοµµάτι να προσκυρωθεί σε κάποιον, είτε στον ίδιο είτε στους υπόλοιπους ιδιοκτήτες της κάτω οικοδοµής, για να µπορέσει να προχωρήσει στο χτίσιµο του σπιτιού του. Τον αναγκάζουν, λοιπόν, να ζητήσει την προσκύρωση και δεν το κάνει για να µεγαλώσει την ιδιοκτησία του. Κατά τα άλλα, θέλει να χτίσει το οικόπεδό του σύµφωνα µε τα µέτρα που αγόρασε και µε την αξία που έχει. Γιατί, δηλαδή, να µειωθεί η αξία του οικοπέδου του τη στιγµή που δεν φαινόταν σε κανένα έγγραφο όταν το αγόρασε, τη στιγµή που αυτός ο δρόµος καταργήθηκε αρχικά και δεν µπορώ να καταλάβω, πού φαίνεται και σε ποιον εξυπηρετεί. εν µπορώ να καταλάβω, πώς κάποιες υπηρεσίες σε µας απάντησαν διαφορετικά και στους ένοικους της οικοδοµής απαντούν διαφορετικά. έχεστε κάποια παλιά έγγραφα που χαρακτηρίζουν το δρόµο ότι υπάρχει πριν από το 1923 και δεν δέχεστε τα ποιο πρόσφατα. Πώς γίνεται αυτό; Όταν ο αδελφός µου αγόρασε το οικόπεδο πριν από τρία χρόνια, πήρε έγγραφα από τις υπηρεσίες ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα. ηµητριάδης Ν.: Και το σπίτι να χτίσει ο κ. Ηλιάδης, η είσοδός του δεν µπορεί να είναι από την οδό Καραϊσκάκη, λόγω υψοµετρικής διαφοράς. Είναι ΑµΕΑ και αναγκαστικά θα κατέβει από τα σκαλιά. Λιόγκας Β.: Ο δικός µου εκπρόσωπος διαφωνεί µε την πρόταση που κάνει η Επιτροπή Σχεδίου Πόλης και λέει «εγώ είµαι µε την άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας». Αυτήν την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας γιατί δεν τη δέχεται η διοίκηση; Μιχαλάκογλου Τσιµενίδου Β.: Εδώ πρόκειται για µια ανταλλάξιµη περιουσία. Υπάρχουν στη σειρά τρία ανταλλάξιµα τα οποία επικοινωνούν µε την οδό Καραϊσκάκη και ένα ανταλλάξιµο το οποίο είναι «τυφλό» και δεν επικοινωνεί ούτε µε την οδό Καραϊσκάκη ούτε µε την οδό Γκούρα, παρά µόνο µε την οδό Σαχτούρη η οποία είναι κάθετος σ αυτές τις δύο και επικοινωνεί µε την οδό Σαχτούρη µόνο µε αυτόν το διάδροµο, οποίος, βέβαια, σήµερα είναι διάδροµος. Στην ανταλλάξιµη περιουσία του 1922 είναι δρόµος κανονικός και αυτός ήταν η οδός Γκούρα και όχι η σηµερινή. Αυτή η παλαιά οδός είναι προϋφιστάµενη του 1923 και κανένα σχέδιο πόλης δεν µπορεί να την καταργήσει και να µιλάµε σήµερα για προσκύρωση. Σεβόµαστε και κατανοούµε το πρόβληµα του συµπολίτη µας, αλλά, δεν µπορούµε από την άλλη να δηµιουργήσουµε ένα πρόβληµα σε ανθρώπους που ήδη έχουν κτίσει, έχουν διαµερίσµατα εκεί, έχουν παράθυρα, τέντες, πρόσβαση σ αυτόν το δρόµο. Υπάρχει νοµοθετική διάταξη που λέει ότι πρέπει να σεβόµαστε τους δρόµους που προϋφίστανται του 1923, άσχετα αν σήµερα το βάθος του συγκεκριµένου δρόµου που έχει µείνει, είναι 1,5 µ.. Έχει καταπατηθεί. Η δηµοτική αρχή είναι για να λύνει προβλήµατα και όχι να δηµιουργηθεί. Καλώς ή κακώς, η Πολεοδοµία το έλαβε τότε υπόψη της. Υπάρχει µια βεβαίωση της ΑΠ, που αυτήν έλαβε υπόψη της η Πολεοδοµία και χαρακτήρισε αυτόν το δρόµο σαν προϋφιστάµενο του 1923 και έτσι έδωσε άδεια σ αυτήν την οικοδοµή, µε πόρτες και παράθυρα και θα δηµιουργήσουµε µεγάλο πρόβληµα στους ενοίκους της, αν προσκυρωθεί ο δρόµος. Μητσίνης.: Το 1972 έδωσε η ΑΠ αυτήν τη βεβαίωση που ανέφερε η κα Μιχαλάκογλου. Στο εγκεκριµένο σχέδιο του 1939 που υπάρχει στην Καβάλα, υφίσταται αυτός ο δρόµος ή όχι; ιότι πάνω σ αυτό βασίστηκε και έγινε το αµέσως επόµενο σχέδιο της Καβάλας. Σουρέτης Β.: Συµφωνώ µε την κα Μιχαλάκογλου. Λιόγκας Β.: Το «πνεύµα και το γράµµα» της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, είναι ότι πρέπει να γίνονται µεγαλύτερα, κατά το δυνατόν, οικόπεδα για να εξασφαλίζουν τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, κάποιων κατοικιών. Γι αυτό η πολεοδοµική νοµοθεσία προβλέπει τις προσκυρώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Η Τεχνική µας Υπηρεσία υποστηρίζει ότι, δεν τεκµηριώνεται η ύπαρξη του δρόµου προ του 1923 και το δεύτερο στοιχείο που υποστηρίζει, είναι ότι πρέπει να προσκυρωθεί ο δρόµος, αλλά, επειδή υπάρχουν πράγµατι αυτά τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν, λέει να µπει ο όρος από τη διοίκηση, ότι δεν θα χτιστεί αυτός ο δρόµος. Εγώ, θεωρώ σωστή αυτήν την άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, µε την οποία συµφωνεί και ο εκπρόσωπός µου της Επιτροπής Σχεδίου Πόλης και, εν κατακλείδι, συµφωνώ κι εγώ. ήµαρχος: Αν επιλέξουµε αυτήν τη λύση, τι θα γίνει µε τα «ανοίγµατα» στην πολυκατοικία; 5

6 Λιόγκας Β.: Θα µείνουν ως έχουν. ήµαρχος: Επιτρέπεται, όµως; Κουνάκος Κ.: Η λύση η οποία προτείνεται από τη διοίκηση, είναι η ορθή και δεν δηµιουργεί προβλήµατα. Αν πούµε ότι δεν υφίσταται ο δρόµος του 1923, θα δηµιουργήσουµε τεράστια προβλήµατα στους κατοίκους της οικοδοµής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. /τος της 17/7/1923, την υπ αριθ. 718/2007 Α Σ και το ανωτέρω έγγραφο, µειοψηφούντων των κ. κ. Ν. ηµητριάδη, Ε. Εριφυλλίδη, Σ. Ιατρού, Β. Λιόγκα και Ν. Μαυρίδη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γνωµοδοτεί ότι η οδός Γκούρα προϋφίσταται του έτους 1923 και απορρίπτει την ένσταση του κ. Κων/νου Ηλιάδη κατά της υπ αριθ. 718/2007 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Παύλος Ι. Γεωργιάδης Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 8 εκεµβρίου 2009 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 168 /2013

Αρ. Απόφασης: 168 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής Αργοστόλι 26-4-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 6/5/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 215/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 215/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 138β εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 04/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/97 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ. 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/97 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ. 6) ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/97 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ. 6) ΘΕΜΑ: Παράτυπη έκδοση οικοδομικής άδειας και αυθαίρετες κατασκευές καθ υπέρβαση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

79. Σε αυθαίρετη κατοικία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 23 του Ν.4178/13: i. η νομιμοποίηση θα είναι με όρους δόμησης χρονολογίας κατασκευής; ii. οι μελέτες που απαιτούνται είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήµερα 3 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 827/2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα