Θέµα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε ΡΑ : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΑ: FAX: Γ.Ε.ΜΗ. : Α.Φ.Μ Προς : Κατάστηµα Μαρίας Παβέλη Χαλάνδρι, Υπόψη κας Μαρίας Παβέλη Τηλ. : Θέµα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αγαπητή κα Παβέλη, Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουµε τη προσφορά µας, η οποία αφορά στην οµαδική ασφάλιση των µελών του αναφερόµενου Συνδικάτου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας στείλατε. Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε αναλυτικά τις παροχές και καλύψεις καθώς επίσης και το αντίστοιχο κόστος. Σας ενηµερώνουµε ότι για να τεθεί σε ισχύ Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, απαιτείται κατ ελάχιστο η ασφάλιση του 500, κυρίως ασφαλισµένων, µελών του Συλλόγου, µε την έναρξη του Ασφαλιστηρίου. Οι τιµές που αναγράφονται θα παραµείνουν αµετάβλητες εφόσον τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς ταυτίζονται µε αυτά που θα αναγράφονται στις «Αιτήσεις Συµµετοχής» των ασφαλισµένων. Η προσφορά µας ισχύει για 2 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Είµαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίµηση για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ A.E.Γ.Α. Βασίλης Κανέλλος Προϊστάµενος Ανάπτυξης Οµαδικών Ασφαλίσεων & Π.Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: , Fax: ,

2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : 500 ΑΤΟΜΑ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο µε ,- Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ / ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου από ατύχηµα θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο µε ,- ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΜΕ ,- Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσό ,- Σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας από ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσοστό % ανάλογα µε το βαθµό ανικανότητας ,- Γ. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Καλύπτεται το 80% των πραγµατικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισµένος εντός Νοσοκοµείου εξαιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας και µέχρι τα επόµενα ανώτατα όρια. Καλύπτονται : Έξοδα για ωµάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αµοιβές ιατρών, χειρουργού, αναισθησιολόγου, ειδικά υλικά, χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς διανυκτέρευση, έξοδα επείγουσας µεταφοράς στο Νοσοκοµείο (µόνο εντός Ελλάδος). Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 20% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου. Ανώτατο ετήσιο όριο κατ άτοµο ,- Ανώτατο ποσό για ωµάτιο & Τροφή την ηµέρα στην Ελλάδα ΙΚΛΙΝΟ Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη της αναγραφόµενης, το ποσοστό συµµετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρίας στα πραγµατοποιηθέντα και αναγνωριζόµενα έξοδα µειώνεται κατά δεκαπέντε (15) εκατοστιαίες µονάδες, κατά ανώτερη θέση νοσηλείας, πέραν του αρχικού ποσοστού συµµετοχής. Ανώτατο ποσό για ωµάτιο & Τροφή την ηµέρα στο εξωτερικό ή σε Μ.Ε.Θ. 450,- Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη Καλύπτεται το 80% των πραγµατικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισµένος για µικροβιολογικές / διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις ιατρών, αγορά φαρµάκων, εξαιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας και µέχρι τα επόµενα ανώτατα όρια Ανώτατο ετήσιο όριο ανά ασφαλισµένο 800,- Ανώτατο όριο για κάθε ιατρική επίσκεψη 60,- Ετήσια απαλλαγή κατ άτοµο (εκτός νοσοκοµείου) 90,- Απευθείας Κάλυψη Α/θµιας Περίθαλψη Αποκλειστικά Mέσω ικτύου Παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους (εάν και εφόσον το επιθυµούν) για απευθείας κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων και των µικροβιολογικών / διαγνωστικών εξετάσεων µέσω ικτύου. 24ωρο Συντονιστικό Κέντρο (Call Center), για παροχή πληροφοριών και κλείσιµο ραντεβού µε διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς. Απεριόριστος αριθµός ιατρικών επισκέψεων σε συµβεβληµένους ιατρούς σε όλη την Ελλάδα, µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 10,- στο ιατρείο. ιαγνωστικές Εξετάσεις σε συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 20% στις δαπάνες σε εκπτωτικό τιµοκατάλογο. Οι ιαγνωστικές Εξετάσεις διεξάγονται µε παραπεµπτικό, που αναγράφει πιθανή διάγνωση, από τον θεράποντα γιατρό του ασφαλισµένου. Με την χρήση του ικτύου, δεν ισχύει Απαλλαγή. 2

3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : 500 ΑΤΟΜΑ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας θα του καταβάλλεται για κάθε ηµέρα νοσηλείας επίδοµα ίσο µε και µέχρι 90 ηµέρες κατά περίπτωση. Το παραπάνω επίδοµα καταβάλλεται µόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα νοσηλείας. Ε. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Σε περίπτωση υποβολής του ασφαλισµένου σε χειρουργική επέµβαση, θα του καταβληθεί το αντίστοιχο µε την εκάστοτε περίπτωση ποσοστό % επί του ποσού των σε συνδυασµό µε το δείκτη σοβαρότητας χειρουργικών επεµβάσεων, που καθορίζεται κατά περίπτωση στον Πίνακα Χειρουργικών Επεµβάσεων. 50, ,- Το παραπάνω επίδοµα καταβάλλεται µόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα νοσηλείας. 3

4 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ METROPOLITAN Εθ. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Τηλ Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού : ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφηµερεύοντες ιατρούς του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών της κλινικής (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, Ορθοπεδικός, Παιδίατρος και Παιδοχειρουργός). ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών σε ειδικότητες, Πνευµονολόγου, ΩΡΛ & Νευρολόγου, από τις 09:00 µέχρι 21:00. ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 300 ανά περιστατικό. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων υπερβεί τα 300, παρέχεται εκπτωτικός τιµοκατάλογος. ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο (εντός Αττικής) σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού και εφόσον προκύψει νοσηλεία. ωρεάν απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις (µε ραντεβού) σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής (εξαιρούνται η ψυχιατρική, οδοντιατρική και οφθαλµολογική επίσκεψη). Προγραµµατισµένες διαγνωστικές εξετάσεις, µε ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής, σε εκπτωτικό τιµοκατάλογο. ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ιστόµου 5-7, Μαρούσι, τηλ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ιστόµου 5-7, Μαρούσι, τηλ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Άντερσεν 1, Ν. Ψυχικό, τηλ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου 60, τηλ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Άρεως 36, Π. Φάληρο, τηλ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ασκληπιού 10, Πυλαία, τηλ Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφηµερεύοντες ιατρούς του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών των κλινικών του Οµίλου (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός και Ορθοπεδικός και Παιδίατρος και Παιδοχειρουργός.). ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400 ανά περιστατικό για τους ενήλικες και 500 ετησίως για τα παιδιά. Σε περίπτωση που η αξία των εξετάσεων υπερβεί τα αναφερόµενα ποσά, οι εξετάσεις θα τιµολογούνται στο ειδικό εκπτωτικό τιµοκατάλογο της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. Εξαιρούνται ενδοσκοπικές πράξεις, φάρµακα, ειδικά υλικά, υγειονοµικό υλικό και αµοιβές γιατρών. Έκπτωση 25% για όλες τις ιατρικές πράξεις. ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού και εφόσον προκύψει νοσηλεία. Προγραµµατισµένες διαγνωστικές εξετάσεις, µε ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής, στο ειδικό εκπτωτικό τιµοκατάλογο της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. 4

5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : 500 ΑΤΟΜΑ Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ι Σ Χ Υ Τ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ Για την ισχύ της ασφάλισης απαιτείται η συµµετοχή 500 κυρίως ασφαλισµένων, Μελών του Συνδικάτου. Σε περίπτωση συµφωνίας, θα εκδοθεί Οµαδικό Ασφαλιστήριο µε Λήπτη της Ασφάλισης (Συµβαλλόµενο) το ΠΣΧΕΜ, το οποίο θα έχει και την ευθύνη συλλογής και απόδοσης των ασφαλίστρων. Ασφαλισµένοι θα είναι τα µέλη του Συνδικάτου, καθώς και οι οικογένειές τους. Ο τρόπος πληρωµής του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου, µπορεί να είναι µηνιαίος, 3µηνιαίος, 6µηνιαίος ή και ετήσιος. Όλες οι περιπτώσεις ασθενείας ή ατυχήµατος, για τους ασφαλισµένους που θα ενταχθούν µε την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, καλύπτονται από την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης, χωρίς εξαιρέσεις και προϋποθέσεις αναµονής. Υποψήφιοι προς ασφάλιση, οι οποίοι κατά την έναρξη της ασφάλισης νοσηλεύονται είτε από ατύχηµα είτε από ασθένεια, θα ενταχθούν στο πρόγραµµα ένα µήνα µετά την έξοδό τους από το νοσοκοµείο και εφόσον είναι ασφαλίσιµοι. ιευκρινίζεται ότι µε την Παροχή της Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης καλύπτονται, επισκέψεις ιατρών, διαγνωστικές / µικροβιολογικές εξετάσεις (µε παραπεµπτικό γιατρού), αγορά φαρµάκων (µε συνταγή γιατρού), φυσιοθεραπείες από Ατύχηµα, βελονισµός, οµοιοπαθητική, αλλεργίες,test-pap. Στα Συµβεβληµένα ιαγνωστικά Κέντρα των Οµίλων, EUROMEDICA & ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, καθώς και στα εξωτερικά ιατρεία των Κλινικών του Οµίλου «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ» και του νοσηλευτηρίου METROPOLITAN, ισχύουν Ειδικοί Εκπτωτικοί Τιµοκατάλογοι για τους ασφαλισµένους των Οµαδικών Ασφαλιστηρίων της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. Η εκκαθάριση των αποζηµιώσεων (εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη) ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Η καταβολή των αποζηµιώσεων (µετά από σχετική απόφαση της συµβαλλόµενης επωνυµίας) γίνεται µε δίγραµµη επιταγή στο όνοµα του ασφαλισµένου ή µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό µισθοδοσίας των ασφαλισµένων. Παρέχεται ενηµερωτικό έντυπο (Booklet) µε τις παροχές του προγράµµατος σε κάθε ασφαλισµένο. Ανώτατη ηλικία εισόδου στην ασφάλιση, το 65 ο έτος της ηλικίας του ασφαλισµένου. Όλες οι παροχές ισχύουν µέχρι την συµπλήρωση της ηλικίας των 70 ετών του ασφαλισµένου. Ως εξαρτηµένα µέλη νοούνται ο/η σύζυγος του κυρίως ασφαλισµένου καθώς και τα άγαµα τέκνα ηλικίας από 3 µηνών µέχρι 18 ετών ή µέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον σπουδάζουν σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Είναι υποχρεωτική η υποβολή ερωτηµατολογίων Υγείας, από όλα τα προς ασφάλιση άτοµα. Όλες οι Παροχές ισχύουν για όλο το 24ωρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στα Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ θα καταβάλλει απευθείας τις καλυπτόµενες δαπάνες νοσηλείας για λογαριασµό του Ασφαλισµένου, σύµφωνα µε το ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών. Επίσης στα Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ θα καλύψει το ποσό του Φ.Π.Α. (13%), που έχει επιβληθεί στις δαπάνες νοσηλείας. Στα µη Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, το αντίστοιχο ποσό ΦΠΑ, επιβαρύνει τον ασφαλισµένο. ιευκρινίζεται ότι η διαδικασία για τον καθορισµό του ποσοστού συµµετοχής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ στις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε παραστατικό. Κατά συνέπεια για κάθε πρωτότυπη απόδειξη δαπάνης στην οποία δεν συµµετέχει άλλος Φορέας η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ θα καταβάλλει το ποσοστό που της αναλογεί, σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 5

6 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 107, ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΜΟΥ 5-7, ΜΑΡΟΥΣΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 1, Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡΕΩΣ 36, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΜΟΥ 5-7, ΜΑΡΟΥΣΙ MEDITERRANEO HOSPITAL ΗΛΕΙΑΣ 8-12, ΓΛΥΦΑ Α ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356, ΚΑΛΛΙΘΕΑ «METROPOLITAN» ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 & ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΑΣΩ ΠΑΙ ΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, ΜΑΡΟΥΣΙ ΙΑΣΩ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, ΜΑΡΟΥΣΙ ΡΕΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 383 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΑΣΙΣ Αµπελοκήπων Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΡΑΣΙΣ Π. Φαλήρου ΥΜΗΤΤΟΥ 7 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Περιστερίου ΑΡΚΑ ΙΑΣ 33, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10, ΠΥΛΑΙΑ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Μ. ΚΑΛΑΣ & ΓΡΑΒΙΑΣ EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΙΚ. ΜΑΝΟΥ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΖΥΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8οχλµ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΗΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ CRETA INTERCLINIC ΜΙΝΩΟΣ 63, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΑΣΙΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76-78, ΧΑΝΙΑ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΟ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΩΦ. ΡΟ ΟΥ ΛΙΝ ΟΥ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ «ΕΙ ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ 100% ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ Ή/ΚΑΙ ΙΚΛΙΝΟ ΩΜΑΤΙΟ 6

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : 500 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΛΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Π Α Ρ Ο Χ Η Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ζ Ω Η Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ θα χορηγεί στον Συµβαλλόµενο µέρος των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων που αφορούν την παροχή της Ασφάλισης Ζωής / Μ.Ο.Α. Ασθενείας, λόγω καλής εµπειρίας που προκύπτει από τη χρήση του προγράµµατος. Η επιστροφή αυτή των ασφαλίστρων, προσδιορίζεται από το ύψος των ζηµιών που θα προκύψουν από τη συγκεκριµένη ασφαλιστική χρήση και τον αριθµό των ασφαλισµένων ατόµων. Η επιστροφή των ασφαλίστρων θα υπολογίζεται για αριθµό ασφαλισµένων ατόµων µεγαλύτερο των 50 και όπως παρακάτω : PC = K * (0,80 * P - C - D ) Oπου : PC = PROFIT COMMISSION P = Καταβληθέντα ασφάλιστρα C = Καταβληθείσες αποζηµιώσεις & εκκρεµείς ζηµίες D = Τυχόν έλλειµµα προηγουµένης χρήσης Κ : 0,35 για αριθµό ατόµων από 50 έως 100 0, , , , , και άνω Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - Υ Γ Ε Ι Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ θα χορηγεί στον Συµβαλλόµενο µέρος των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων εκ των λοιπών παροχών (πλην ΖΩΗΣ / ΜΟΑ Ασθενείας) λόγω καλής εµπειρίας που προκύπτει από τη χρήση του προγράµµατος. Η επιστροφή αυτή των ασφαλίστρων προσδιορίζεται από το ύψος των ζηµιών που θα προκύψουν από τη συγκεκριµένη ασφαλιστική χρήση. Το ποσό της επιστροφής ασφαλίστρων υπολογίζεται όπως παρακάτω PC = 0,70 * (0,70 * P - C - D ) Oπου : PC = PROFIT COMMISSION P = Καταβληθέντα ασφάλιστρα C = Καταβληθείσες & εκκρεµείς αποζηµιώσεις και αποθεµατικό αποζηµιώσεων (IBNR) D = Τυχόν έλλειµµα προηγουµένης χρήσης Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των δύο τύπων αξιολόγησης αποτελεσµάτων συµψηφίζονται. Η καταβολή των επιστροφών γίνεται µε επιταγή, στο τέλος του Ασφαλιστικού έτους και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει εντολή ανανέωσης της Σύµβασης. 7

8 Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι Π Ε Λ Α Τ Ε Σ Ο Μ Α Ι Κ Ω Ν Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ω Ν ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Ο.Τ. ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Σ.Θ. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Λ.Π.Α. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Υ..Α.Σ.Α.Π.) Ο.ΣΥ. - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Α.Σ.Α. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Υ.Π.ΕΣ...Α. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥΝ.Π.Ε.) ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Ν.Π.Ι.. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ της ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ Α FOOTBALL LEAGUE WWF HELLAS ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ UNIPHARMA A.E.B.E. INTERMED S.A. MEDICAL PHARMAQUALITY A.E. LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS SARATH LTD ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. VIOKEF A.E. JETOIL MAMIDOIL A.E. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. AEGEAN SHIPPING S.A. NORTON ROSE FULBRIGHT GREECE ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Π. Α.Ε.Β.Ε. ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. AVIS OLYMPIC E.T.E. A.E. Π. & Ρ. ΑΒΑΡΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ» CASINO RIO HOTEL RIO AMWAY HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΛΣΑ SILGAN A.E. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 8

9 26 Ιανουαρίου 2015 Ε Τ Η Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΤΟΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ RATE ΚΑΘΑΡΑ Φ.Α. ΕΓΓ. ΚΕΦ. ΜΙΚΤΑ - Ασφάλιση Ζωής ,00 2, ,00 0,00 94, ,39 - Θάνατος από Ατύχηµα ,00 0, ,00 600,00 45, ,00 - ΜΟΑ/ΜΜΑ από Ατύχηµα ,00 0, ,00 675,00 50, ,63 - Παροχές Υγείας , , ,00 0, ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ , ,00 190, ,02 Μέσο Ετήσιο Κόστος ανά ασφαλισµένο : 300,00 ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ RATE ΚΑΘΑΡΑ Φ.Α. ΕΓΓ. ΚΕΦ. ΜΙΚΤΑ - Ένα εξαρτώµενο µέλος 1 240, ,91 24,09 0,00 265,00 - ύο (2) µέλη & άνω 1 481, ,82 48,18 0,00 530,00 9

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/5211/06 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ X + 7 PRESS POST PRESS POST Tαχ. Γραφείο KEMΠΑ Αριθμός άδειας 3275 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 Tα Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Σε ύψος 2,2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥ.Σ.Π.Α. - ΟΤΕ Ο

Tα Νέα 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥ.Σ.Π.Α. - ΟΤΕ Ο Tα Νέα του ΣΥ.Σ.Π.Α. - ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥ.Σ.Π.Α. - ΟΤΕ Ο Σύνδεσμός μας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια υγείας. Φροντίζουμε εσάς και την οικογένειά σας. την ασφάλιση στην υγεία

Υγεία για Όλους. Προνόμια υγείας. Φροντίζουμε εσάς και την οικογένειά σας. την ασφάλιση στην υγεία Υγεία για Όλους Προνόμια υγείας Φροντίζουμε εσάς και την οικογένειά σας την ασφάλιση στην υγεία Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο προνομίων υγείας Ως ασφαλισμένος της ΑΧΑ στον κλάδο υγείας, αποκτάτε αυτομάτως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα