áíáêïéíùóåéó ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "áíáêïéíùóåéó ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ"

Transcript

1 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2

3 Η ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ [ΥΕΜΕ] ΜΕ ΝARROW BAND IMAGING ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙ REAL TIME ΤΗΝ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ, ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠ Ο,ΤΙ Η ΑΠΛΗ ΥΕΜΕ Γ.Κ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Γεωργιάδης, Μ. Ροδιάς, Ν. Βιάζης, Ι. Βλαχογιαννάκος, Κ. Μάρκογλου, Ι. Καραγιάννης, Δ. Καραμανώλης Β Γαστρεντερολογική Κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και Γαστρεντερολογική Κλινική Νοσοκομείο Αγία Όλγα Εισαγωγή: Παρ ότι η ιστολογική εξέταση θεωρείται το gold standard για την διάγνωση της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης και γαστρικής ατροφίας, η αξιοπιστία της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες έτσι ώστε ακόμη και η τροποποιημένη κατάταξη κατά Sydney διαγιγνώσκει μόνο τις μισές περιπτώσεις γαστρικής ατροφίας. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετασθεί 1. αν η υψηλής ευκρίνειας μεγεθυντική ενδοσκόπηση [ΥΕΜΕ] μπορεί να διαγνώσει real time την ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη και γαστρική ατροφία, 2. αν η προσθήκη του Νarrow Band Imaging [ΝΒΙ] μπορεί να προσφέρει περισσότερο από την ΥΕΜΕ στην διάγνωση των ανωτέρω. Ασθενείς και Μέθοδοι: 100 διαδοχικοί δυσπεπτικοί ασθενείς [53 άνδρες, μέση ηλικία 53.2 έτη] υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού με το Olympus GIF Q160Z μεγεθυντικό ενδοσκόπιο τροποποιημένο με δυνατότητα NBI. H ΥΕΜΕ στο γαστρικό σώμα τόσο χωρίς αλλά και με τη χρήση ΝΒΙ απεκάλυψε 3 τύπους: 1. υποεπιθηλιακό τριχοειδικό δίκτυο δίκην κηρύθρας [ΥΕΤΔΔΚ] με κανονική διάταξη των συγκεντρωτικών φλεβιδίων [ΣΦ] που αντιστοιχεί σε φυσιολογικό γαστρικό βλεννογόνο, 2. ΥΕΤΔΔΚ με απώλεια των ΣΦ που αντιστοιχεί σε ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη και 3. απώλεια του ΥΕΤΔΔΚ με ακανόνιστα ΣΦ που αντιστοιχεί σε γαστρική ατροφία. Η ποιότητα της εικόνας με κριτήριο την δυνατότητα διάκρισης του ΥΕΤΔ και των ΣΦ ορίστηκε ως α. Μέτρια, β. Καλή και γ. Πολύ καλή. 3 δείγματα ελήφθησαν για ιστολογική εξέταση και 1 για CLO test. Στοχευμένες βιοψίες ελήφθησαν από περιοχές με τύπο 3. Ασθενείς με ελικοβακτηρίδιο στην ιστολογική ή θετικό CLO test θεωρήθησαν θετικοί για ΕΒ λοίμωξη. Αποτελέσματα: 69/70 ασθενείς με τύπο 1 στην ΥΕΜΕ με ΝΒΙ ήταν αρνητικοί για ΕΒ/ατροφία (τύπος 1 vs 2/3, P <0.001). Όλοι οι 15 ασθενείς με τύπο 3 είχαν ατροφία στις στοχευμένες βιοψίες (P < 0.001). 28/30 περιπτώσεις με τύπο 2 ήταν ΕΒ+. Η ευαισθησία, ειδικότητα και προγνωστική αξία των τύπων 1-3 για την διάγνωση του φυσιολογικού γαστρικού βλεννογόνου, της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης και της γαστρικής ατροφίας με και χωρίς τη χρήση ΝΒΙ φαίνεται στον πίνακα Υπήρχαν 2 περιπτώσεις που η ΥΕΜΕ ανέδειξε τύπο 2 αλλά το ΝΒΙ ανέδειξε ΣΦ και μία περίπτωση που η ΥΕΜΕ ανέδειξε τύπο 2 που η προσθήκη ΝΒΙ ανέδειξε και θέσεις με τύπο 3. Η ποιότητα της εικόνας ήταν καλύτερη όταν η ΥΕΜΕ συνδυάστηκε με ΝΒΙ. [2.95 vs p<0.01]. Ευαισθησία Ειδικότητα ΘΠΑ ΑΠΑ Tύπος 1 [φυσιολογικός βλεννογόνος] ΥΕΜΕ 94,3% 96,5% 98,5% 87,5% ΥΕΜΕ+NBI 97,1% 96,5% 98,5% 93,3% Tύπος 2 [ελικοβακτηρίδιο] ΥΕΜΕ 96,5% 94,3% 87,5% 98,5% ΥΕΜΕ+NBI 100% 97,2% 93,3% 100% Tύπος 3 [γαστρική ατροφία] ΥΕΜΕ 93,3% 100% 100% 98,8% ΥΕΜΕ+NBI 100% 100% 100% 100% Συμπέρασμα: Η ΥΕΜΕ με και χωρίς την χρήση ΝΒΙ μπορεί να αναδείξει real time τον φυσιολογικό γαστρικό βλεννογόνο, την ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη και τη γαστρική αγτροφία. Η προσθήκη του ΝΒΙ πιθανά να είναι ανώτερη από την απλή ΥΕΜΕ για τη διάγνωση των ανωτέρω. Μεγαλύτερες μελέτες χρειάζονται για να επαληθευτούν οι παρατηρήσεις μας. 28 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας Νοεμβρίου 2008, Αθήνα Annals of Gastroenteroly 2008;21(Suppl):12-79 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ H. PYLORI ΛΟΙΜΩΞΕΩΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ CD44 ΣΤΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Ν. Καπετανάκης, Ι. Κουντουράς, I. Βενιζέλος, Ι. Πιλπιλίδης, Χ. Στεργιόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Χ. Ζαβός, Γ. Τσαπουρνάς, Μ. Γαβαλάς, Π. Κατσινέλος, Δ. Χατζόπουλος Β Παθολογική Κλινική, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Εισαγωγή-Σκοπός: Η γλυκοπρωτεΐνη CD44 (δείκτης αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων) εμπλέκεται στην ογκογένεση του παχέος εντέρου. Επειδή η χρόνια H. pylori λοίμωξη (Hp-Λ), εκτός από το ανώτερο πεπτικό, πιθανόν να εμπλέκεται και στην ογκογένεση του παχέος εντέρου μέσω στρατολογήσεως αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων, σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η αναζήτηση Hp-Λ και CD44 σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου. Ασθενείς Μέθοδος: Συμπεριλήφθησαν 41 ασθενείς (23 άντρες, μέσης ηλικίας 73,6±7,9 έτη), που υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού με συμπτώματα, σιδηροπενικής αναιμίας, αιμοχεσίας ή αποφρακτικών φαινομένων και ενδοσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα καρκίνου παχέος εντέρου. Η ιστολογική διάγνωση της Hp-Λ έγινε με χρώση Crezyl Violet και ο έλεγχος εκφράσεως της γλυκοπρωτεΐνης CD44 με ανοσοϊστοχημική μέθοδο στον καρκινικό και παρακείμενο υγιή ιστό. Αποτελέσματα: Από 41 ασθενείς, οι 34 (83%) εμφάνισαν παρουσία Hp στον καρκινικό ιστό, αυξημένη δε έκφραση της γλυκοπρωτεΐνης CD44 παρατηρήθηκε σε 31 (75,6%) ασθενείς στον καρκινικό ιστό και απουσία της στον παρακείμενο υγιή ιστό. Συμπέρασμα: Υφίσταται συσχέτιση Hp-Λ και γλυκοπρωτεΐνης CD44 στον καρκίνο του παχέος εντέρου, υποδηλώνοντας την πιθανή εμπλοκή της Hp-Λ και των αργέγονων κυττάρων στην ογκογένεση του παχέος εντέρου. ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):12 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):25 ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ S. BOULARDΙI ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΟΥ Ε. ΠΥΛΩΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥ- ΣΠΕΨΙΑ A. Χρηστίδου, Χ. Kαρακόιδας, N. Ράπτης, K. Παπαμιχαήλ, A. Σμυρνίδης, Γ. Aγάλος, N. Kανελλόπουλος, Ε. Γρίβας, Ι. Θεοδωρόπουλος, Γ.Ι. Μάντζαρης Α Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ Ευαγγελισμός Σκοπός: Η μελέτη της επίδρασης ενός ευβιοτικού στην αποτελεσματικότητα του κλασικού τριπλού σχήματος εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΕΠ). Υλικό-Μέθοδοι: Εβδομήντα ασθενείς με λοίμωξη από ΕΠ τεκμηριωμένη με CLO-test και ιστολογική εξέταση βιοψιών στομάχου περιελήφθησαν σε προοπτική, τυχαιοποιημένη, απλή-τυφλή μελέτη. Οι ασθενείς της ομάδας Α (n=36) έλαβαν κάψουλες Ultralevure [2x2 για 14 ημέρες (1 κάψουλα περιέχει 50mg ζωντανών κυττάρων S. boulardii σε λυοφιλοποιημένη μορφή)]. Οι ασθενείς της ομάδας Β (n=34) δεν έλαβαν S. boulardii. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν ομεπραζόλη (20mg, bid), κλαρυθρομυκίνη (500mg, bid) και αμοξυκιλλίνη (1g bid) για 14 ημέρες. Η εκρίζωση του ΕΠ τεκμηριώθηκε με UBT 6 εβδομάδες αργότερα. Κριτήρια αποκλεισμού ήταν η χρόνια λήψη ασπιρίνης ή ΜΣΑΦ, ΓΟΠΝ και η χρόνια ηπατοπάθεια. Αποτελέσματα: Δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δημογρφικών και νοσολογικών χαρακτηριστικών μεταξύ των 2 ομάδων [ηλικία, φύλο, δείκτης σωματικής μάζας, κάπνισμα, υποκείμενη νόσος (πεπτικό έλκος ή λειτουργική δυσπεψία), και προηγούμενες θεραπείες]. Το ΕΠ εκριζώθηκε στους 30/36 (83%) ασθενείς της ομάδας A έναντι 20/34 (59%) της ομάδας B (P=0.034). Τρεις ασθενείς της ομάδας A και 7 της B διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών (1/3 και 4/7 αντίστοιχα για διάρροια). Δεν αναπτύχθηκε συστηματική λοίμωξη από S. boulardii. Πολυπαραγοντική ανάλυση δεν ανέδειξε άλλο δημογραφικό ή νοσολογικό παράγοντα εκτός από τη χρήση του ευβιοτικού σχετιζόμενο με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Συμπεράσματα: Η προσθήκη λυοφιλοποιημένης μορφής S. boulardii βελτίωσε την ανοχή και την αποτελεσματικότητα της κλασικής τριπλής θεραπείας εκρίζωσης του ΕΠ. Χρήσιμες θα ήταν μελέτες με διάφορα στελέχη ευβιοτικών και συμβιοτικών μικροοργανισμών. AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Ή ΜΗ Η ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥ- ΛΩΡΟΥ (EΠ) ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ; Ν.Γ. Μάθου, Κ.Δ. Παρασκευά, Κ. Ζωγράφος, Δ. Σταθάκης, Γ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Κότσαλης, Κ. Κωνσταντινίδης, Ι.Α. Καραγιάννης Γαστρεντερολογικό και Β Χειρουργικό Τμήματα, «Κωνσταντοπούλειο» Νοσοκομείο, Αθήνα και Χειρουργικό Τμήμα, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Αθήνα Εισαγωγή: Ο λαπαρoσκοπικά ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος (LAGB) αποτελεί μία αναγνωρισμένα αποτελεσματική και ασφαλή βαριατρική επέμβαση για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Η αναγκαιότητα ή μη της εκρίζωσης του ΕΠ προ της επέμβασης σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανεκτικότητα της επέμβασης δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες. Σκοπός: Να αξιολογηθεί εάν η παρουσία του ΕΠ επηρεάζει την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανεκτικότητα του γαστρικού δακτυλίου. Ασθενείς-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 30 νοσογόνα παχύσαρκοι (διάμεσο ΒΜΙ 45, εύρος 35-55) ασθενείς (25 γυναίκες και 5 άνδρες, ηλικίας ετών). Προ της επέμβασης όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού και έλεγχο για λοίμωξη απο ΕΠ (ταχεία δοκιμασία ουρεάσης και ιστολογική εξέταση) και παρακολουθήθηκαν μετεγχειρητικά, ημερησίως την πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα και μηνιαίως στη συνέχεια. Αποτελέσματα: Τα ευρήματα του ενδοσκοπικού ελέγχου ήταν: διαφραγματοκήλη (12, 40%), γαστρίτιδα (9, 30%), οισοφαγίτιδα (6, 20%), γαστρικές διαβρώσεις (1, 3,3%), φυσιολογική εξέταση (7, 23,3%). 9 ήταν θετικοί για λοίμωξη απο ΕΠ (30%) και 21 αρνητικοί (70%). Όλοι οι ασθενείς (100%) παρουσίασαν μετεγχειρητικά ήπια συμπτωματολογία από το ανώτερο πεπτικό, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη του ΕΠ, η οποία δεν έχρηζε ειδικής αγωγής. Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης (μέση παρακολούθηση 6 μήνες, εύρος 1-24 μήνες) 6 (20%) ενεφάνισαν σοβαρή συμπτωματολογία γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης. Από τους ασθενείς αυτούς 2 (33% επι των συμπτωματικών ή ~7% επι του συνόλου) ήταν θετικοί στο ΕΠ. Συμπεράσματα: Η παρουσία η μη του ΕΠ δεν φαίνεται ότι επηρεάζει σημαντικά την ανεκτικότητα στο γαστρικό δακτύλιο και, ως εκ τούτου, δεν θεωρείται αναγκαία η προεγχειρητική εκρίζωσή του. ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):47 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):47 267

4 ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΓΑΣΤΡΙ- ΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ 117 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Ν.Β. Χρύσανθος 1, Ν.Α. Ροσόλυμος 1, Σ. Σκούρας 1, Ν. Σπουρλής 1, Λ. Βασίλιεβα 1, Ν. Σφουγκατάκης 1, Β. Ξηρομερίτου 1, Χ. Βασιλείου 1, Α. Μπουσιώτου 2, Δ. Γιαννόπουλος 2, Π. Χατζηπαντελής 2, Σ. Τζίκα 2, Κ. Παπαδημητρίου 2, Α. Λάζαρης 3 1 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γεvικό Νοσοκομείο Αθηvώv Ιπποκράτειο, 2 Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γεvικό Νοσοκομείο Αθηvώv Ιπποκράτειο, 3 Εργαστήριο παθολογικής ανατομικής, Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή: Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Hp) και η δωδεκαδακτυλογαστρική παλινδρόμηση (ΔΓΠΑ) προκαλούν ανεξάρτητα ατροφική γαστρίτιδα. Παλινδρόμηση χολής δυνατόν να ευνοήσει αποικισμό του σώματος από Hp. Δεν είναι απόλυτα κατανοητό αν αποτελούν ανεξάρτητους βλαπτικούς παράγοντες ή δρουν αθροιστικά στη πρόκληση γαστρικών ιστολογικών βλαβών. Σκοπός: Διερεύνηση των επιπτώσεων της σύγχρονης επίδρασης των δύο παραγόντων στο γαστρικό βλεννογόνο. Μέθοδοι: 117 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση λόγω επιγαστρικών ενοχλήσεων η γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης περιελήφθησαν στη μελέτη. Ελήφθησαν βιοψίες σώματος-άντρου για την μελέτη της γαστρικής ιστολογίας και την ταυτοποίηση του Hp. Αποτελέσματα: Συνολικά ιστολογική εικόνα γαστρικής ατροφίας παρατηρήθηκε σε 59/117 ασθενείς (50,4%). Στο 68,2% των ασθενών (15/22) στους οποίους συνυπήρχε το Hp και η ΔΓΠΑ, διαγνώστηκε γαστρική ατροφία (ΓΑ), ενώ μόνο στο 34,4% των ασθενών (11/32) στους οποίους δεν παρατηρήθηκε κανένας εκ των δύο παραγόντων, διαπιστώθηκε ΓΑ (x2 4,691, prob= 0,0303, p<0,05). Συμπέρασμα: Η συνύπαρξη ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και δωδεκαδακτυλογαστρικής παλινδρόμησης συμβάλλει σε ικανό βαθμό στη πρόκληση γαστρικής ατροφίας. 28 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας Νοεμβρίου 2008, Αθήνα Annals of Gastroenteroly 2008;21(Suppl):12-79 ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΓΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ; Λ. Σκορδά, Ν. Παπαντωνίου, Κ. Ανδριτσόπουλος, H. Tσέρκης, Δ. Κυπραίος, A. Kώτης, Ν. Γεωργάκης, Π. Φράγκου, Φ. Λίσγος, Κ. Κομνιανίδης, Ε. Σπανού, Χ. Ψέλλας, Σ. Καραταπάνης Α Παθολογική Κλινική Γ. Ν. Ρόδου Εισαγωγή: Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ) έχει ενοχοποιηθεί ότι εμπλέκεται στην παθογένεση της αθηρογένεσης, τα δεδομένα όμως είναι αντιφατικά. Σκοπός: Να μελετηθεί η επίπτωση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ) σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) και να συσχετιστεί η επίπτωση του ΕΠ με άλλους ορολογικούς δείκτες φλεγμονής. Υλικό & Μέθοδοι: Στη μελέτη μας συμπεριλάβαμε 122 ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ (Α/Γ=57/65, μέσης ηλικίας=74.4) Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν 80 υγιείς μάρτυρες (Α/Γ=36/44, μέσης ηλικίας=71.5 ετών). Σε αμφότερες τις ομάδες έγινε προσδιορισμός στον ορό των IgG αντισωμάτων έναντι του ΕΠ (ELISA). Έγινε επίσης υπολογισμός της CRP και του ινωδογόνου. Η στατιστική ανάλυση έγινε με t-test. Αποτελέσματα: Aντισώματα έναντι του ΕΠ ανιχνεύθηκαν σε (69/122) 56.55% ασθενείς και σε (38/80) 48.3% άτομα της ομάδας ελέγχου. Υψηλά επίπεδα CRP διαπιστώθηκαν σε 56/68 (82.3%) οροθετικούς και 40/54 (74%) οροαρνητικούς ασθενείς (Ρ<0.01). Στην ομάδα ελέγχου 31/38 (81.5%) των οροθετικών και 23/42 (54.7%) των οροαρνητικών είχε αυξημένα επίπεδα CRP (P<0.02). Αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου εμφάνιζαν 52/68 (76.4%) οροθετικοί και 35/54 (64.8%) οροαρνητικοί ασθενείς (Ρ<0.01), ενώ στην ομάδα ελέγχου αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου εμφάνιζαν 25/38 (65.7%) των οροθετικών στο ΕΠ και 21/42 (50%) των οροαρνητικών (Ρ<0.02). Συμπεράσματα: Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικά συσχέτιση μεταξύ λοίμωξης από ΕΠ και ισχαιμικού ΑΕΕ. Διαπιστώθηκε όμως σημαντική συσχέτιση λοίμωξης από ΕΠ και δεικτών φλεγμονής σε ασθενείς και σε υγιείς μάρτυρες. Η ανεύρεση μεγαλύτερου βαθμού συσχέτισης μεταξύ ΕΠ λοίμωξης και δεικτών φλεγμονής στους ασθενείς μπορεί να υποδηλώνει πιθανή σχέση μεταξύ ΕΠ λοίμωξης και ΑΕΕ σε καταστάσεις σημαντικής φλεγμονώδους εξεργασίας. ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):48 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):49 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛ- ΚΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΩΝ Ε. Δελλαπόρτα, Α. Πούλου, Κ. Γκούμας, Β. Παλόγλου, Σ. Μπαρτζώκης, Σ. Μακρέας, Κ. Πλαστουργός, Δ. Σούτος Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Κοργιαλένειο Μπενάκειο Νοσοκομείο Σκοπός: H διερεύνηση τυχόν μεταβολών της συχνότητας και άλλων χαρακτηριστικών του 12δακτυλικού έλκους (ΕΔ) μεταξύ των δύο τελευταίων 5ετιών. Ασθενείς-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν ασθενείς που γαστροσκοπήθηκαν κατά την τελευταία 10ετία στην ενδοσκοπική μονάδα του νοσοκομείου μας. Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σ αυτούς που ενδοσκοπήθηκαν την 5ετία (ομάδα Ι, n=7.690) και σ εκείνους κατά την 5ετία (ομάδα ΙΙ, n=6.919). Ερευνήθηκαν μεταβολές στη συχνότητα, την αιτιολογία και τις επιπλοκές των ΕΔ, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με τους ασθενείς, όπως ηλικία, φύλο, λήψη ή μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ), παρουσία του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (Hp). Αποτελέσματα: Η διάγνωση 12δακτυλικού έλκους ήταν σημαντικά συχνότερη στην ομάδα Ι (ομάδα Ι: 956/7.690, 12.43%, ομάδα ΙΙ: 414/6.919, 5.98%, p<0.001), με υπεροχή των αντρών έναντι των γυναικών και στις δυο ομάδες ασθενών (ομάδα Ι: 68.9%, ομάδα ΙΙ: 67.1%, p<0.05). Όσον αφορά τους αλλοδαπούς ασθενείς, το ΕΔ ήταν συχνότερο στην ομάδα ΙΙ (ομάδα Ι: 6.2%, ομάδα ΙΙ 10.4%, p<0.05). Η συχνότητα της Hp λοίμωξης ήταν παρόμοια στις 2 ομάδες (ομάδα Ι: 69.8%, ομάδα ΙΙ: 70.8%), ενώ η λήψη ΜΣΑΦ (ομάδα Ι: 25.3%, ομάδα ΙΙ: 33.3%, p<0.05) και η αιμορραγία ανώτερου πεπτικού λόγω έλκους (ομάδα Ι: 52.2%, ομάδα ΙΙ: 61.3%, p<0.01), ήταν συχνότερες στην ομάδα ΙΙ. Η αναλογία φύλου, εθνικότητας, ηλικίας ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες. Συμπεράσματα: Η συχνότητα διάγνωσης 12δακτυλικού έλκους σε ενδοσκοπηθέντες ασθενείς, μειώθηκε κατά την τελευταία 5ετία, σε σχέση με την προηγούμενη, παρά την συχνότερη λήψη ΜΣΑΦ. Η μείωση αυτή πρέπει να αποδοθεί στη συχνότερη εκρίζωση του Hp στον ελληνικό πληθυσμό. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ H. PYLORI ΛΟΙΜΩΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ X. Στεργιόπουλος, I. Κουντουράς, E. Βλαχογιάννη, E. Βλαχογιάννης, N. Καπετανάκης, Σ. Κόκκαλη, Γ. Τσαπουρνάς, Ε. Γαβαλάς, Χ. Ζαβός, Α. Καραγιαννίδης, Ι. Πιλπιλίδης, Π. Κατσινέλος, Δ. Χατζόπουλος, Σ. Παπαδοπούλου Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Β παθ. Κλινική Γαστρεντερολογικό Τμήμα Εισαγωγή-Σκοπός: Η χρόνια H. pylori λοίμωξη (Hp-Λ) έχει συσχετισθεί με ποικίλες εξωγαστρικές παθολογικές καταστάσεις. Εντούτοις, δεν υφίστανται δεδομένα πιθανής εμπλοκής της Hp-Λ στην παθοφυσιολογία του Συνδρόμου Υπνικής Άπνοιας (ΣΥΑ). Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της πιθανής εμπλοκής της Hp-Λ στην παθογένεια του ΣΥΑ. Ασθενείς-Μέθοδος: Συμπεριλήφθησαν 15 ασθενείς (12 άρρενες, 3 θήλεις) με ΣΥΑ και συμπτώματα επιγαστραλγίας ή/και γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού ή τεστ αναπνοής. Η ιστολογική διάγνωση της Hp-Λ έγινε με χρώση Crezyl-Violet. Επιπλέον εκτιμήθηκαν ευ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες ορού (IL-1β, IL-6, IL-8, TNFα) και ελεύθερες τοξικές ρίζες οξυγόνου (d-roms). Αποτελέσματα: Από τους 15 ασθενείς, οι 12 (80%) είχαν Hp-Λ, οι 7 (46,6%) είχαν αυξημένα επίπεδα TNFα και IL-1β, οι 8 (53,3%) είχαν αυξημένα επίπεδα IL-8 και οι 9 (60%) d-roms. Συμπέρασμα: Παρατηρείται συσχέτιση Hp-Λ και ΣΥΑ, η δε αυξημένη παραγωγή ευοδωτικών της φλεγμονής κυτταροκινών υποδηλώνει την πιθανή εμπλοκή της Hp-Λ στην παθοφυσιολογία του ΣΥΑ. ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):51 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):56 268

5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Ε. Σιαμαντά, Χ. Ζώης, Γ. Μπαλταγιάννης, Ε.Β. Τσιάνος 1 η Παθολογική Κλινική & Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μονάδα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (H. pylori) στο λιπιδαιμικό προφίλ. Υλικό-Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 59 άτομα (33 γυναίκες, 26 άνδρες), στα οποία προσδιορίστηκαν τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης (TCHOL), HDL και LDL χοληστερόλης, καθώς και τριγλυκεριδίων (TRIG) στον ορό πριν και μετά από τη χορήγηση θεραπείας εκρίζωσης του H. pylori. 11 από τους ασθενείς λάμβαναν φάρμακα που επηρεάζουν το λιπιδαιμικό προφίλ. Ως θεραπεία εκρίζωσης χορηγήθηκαν αναστολείς αντλίας πρωτονιών (PPIs) 2, κλαριθρομυκίνη 500 mgr 2 και αμοξυκιλλίνη 1000 mgr 2, για 7-10 ημέρες. Ο προσδιορισμός των επιπέδων TCHOL, HDL, LDL, TRIG έγινε σε mgr/dl, με ενζυμικές φωτομετρικές μεθόδους. Ο λόγος TCHOL/HDL χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του αθηρωματικού δείκτη. Η επιτυχία της εκρίζωσης μετά τη θεραπεία επιβεβαιώθηκε με γαστροσκόπηση και λήψη βιοψιών από το γαστρικό βλεννογόνο ή με το test εκπνοής σημασμένου CO 2 (urease breath test). Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σαν μέσες τιμές±τυπική απόκλιση. Συνολικά η πλειοψηφία των ασθενών παρουσίασε αύξηση των επιπέδων της HDL και μείωση των TCHOL, TRIG, LDL μετά από την εκρίζωση του H. pylori. H μείωση του αθηρωματικού δείκτη μετά τη θεραπεία ήταν 0,24±0,9. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που ενοχοποιούν το H. Pylori στην εμφάνιση δυσλιπιδαιμίας και στη διαδικασία της αθηρογένεσης. 28 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας Νοεμβρίου 2008, Αθήνα Annals of Gastroenteroly 2008;21(Suppl):12-79 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΚΟΥΣ ΒΟΛΒΟΥ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙ- ΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ν. Καπετανάκης, Φ. Γεροβασίλης, Μ. Καρδάση Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου Γαστρεντερολογικό Τμήμα Εισαγωγή Σκοπός: Το Η. pylori ευθύνεται κατεξοχήν για την ανάπτυξη έλκους βολβού 12/λου (>90 %), τα δε τελευταία έτη παρατηρείται μείωση της συχνότητας εμφάνισης έλκους βολβού (Ε.Β.) λόγω ευρείας εφαρμογής θεραπείας εκριζώσεως του Η. pylori (~8%). Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης ήταν η ανεύρεση του ποσοστού εμφάνισης Ε.Β. στον πληθυσμό της Μαγνησίας κατά την τριετία Ασθενείς Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν συνολικά 2711 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείου Βόλου για διερεύνηση αναιμίας και συμπτωμάτων από το ανώτερο πεπτικό. Ειδικότερα, το έτος 2003 διενεργήθηκαν 1262 ενδοσκοπήσεις και το έτος ενδοσκοπήσεις του ανωτέρου πεπτικού. Αποτελέσματα: Το έτος 2003 ανευρέθησαν 180(14,26%) Ε.Β. επί του συνόλου των ενδοσκοπήσεων ενώ το έτος 2005, 168 (11,59%) αντίστοιχα. Συμπέρασμα: Παρατηρείται τάση μείωσης της συχνότητας εμφάνισης Ε.Β. Εντούτοις, τα αναφερόμενα ποσοστά παραμένουν υψηλότερα από τα αντίστοιχα στο διεθνή χώρο. ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):58 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):58 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ HELICOBACTER PYLORI ΣΕ ΕΛΚΩΤΙΚΗ ΔΥΣΠΕΨΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ Μ. Πυργιώτη, Α. Κυριακίδης, Η. Οικονόμου Ενδοσκοπική Μ ονάδα Γ.Ν. Άμφισσας Εισαγωγή: Η δυσπεψία αποτελεί συχνό πρόβλημα στο γενικό πληθυσμό και στα νοσοκομειακά κέντρα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με ευρύ φάσμα συμπτωμάτων από την άνω κοιλία. Υπάρχουν σαφείς τεκμηριωμένοι παράγοντες κινδύνου για δυσπεψία από οργανικά αίτια όπως πεπτικό έλκος, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο πιθανό αίτιο δυσπεψίας. Με βάση μελέτες η δυσπεψία είναι συχνότερη σε άτομα θετικά με H.Pylori σε σύγκριση με τα αρνητικά. Εξάλλου το H. Pylori θεωρείται σήμερα βασικός παθογενετικός παράγοντας για ανάπτυξη πεπτικού έλκους. Υλικό και Μέθοδος: Από τον 2001 μέχρι τον 5/2008 προσήλθαν για γαστροσκόπηση 1296 ασθενείς με δυσπεπτικά ενοχλήματα. Από αυτούς σε 197 ασθενείς η δυσπεψία οφειλότανε σε πεπτικό έλκος. Η συμπτωματολογία τους ήταν επιγαστρικό άλγος, άλγος νηστείας, άλγος προ των γευμάτων, μετεωρισμός, πρώιμος κορεσμός και ναυτία. Κατά την ενδοσκόπηση ελήφθησαν δείγματα βιοψίας για CLO test (ταχεία δοκιμασία ουρεάσης γέλη ουρίας με χρωματικό δείκτη) με την οποία εκτιμήθηκε η παρουσία του Helicobacter pylori (HP). Αποτελέσματα: Μακροσκοπικά κατά την ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε έλκος στομάχου σε 33 ασθενείς (17%), έλκος πυλωρού σε 7 (4%), έλκος βολβού δωδεκαδακτύλου σε 135 ασθενείς (69%), έλκος 2 ης μοίρας δωδεκαδακτύλου σε 6 (3%), έλκη θηλωμένα σε 10 (5%), αναστομωτικό έλκος σε 6 ασθενείς(3%). Παρουσία Helicobacter Pylori με εικόνα έλκους είχε το 70%. Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με ελκωτική δυσπεψία το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία μια και ανευρίσκεται στο 70% των ασθενών μας. Φαίνεται λοιπόν πολύ σημαντική η ανεύρεση πιθανής αιτιολογίας του έλκους μια και μπορεί να οδηγήσει σε θεραπεία του ιδίου και της δυσπεψίας με ανάλογη θεραπεία σε σημαντικό ποσοστό ασθενών. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗ- ΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΧΟΛΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ Δ. Πολύμερος 1, Α. Κουτσούμπας 2, D. Vergani 2, Δ.Π. Μπόγδανος 2 1 Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», 2 Liver Immunopathology, Institute of Liver Studies, King s College London School of Medicine, King s College Hospital, London, UK Εισαγωγή: Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Hp) έχει ενοχοποιηθεί ότι πυροδοτεί την πρωτοπαθή χολική κίρρωση (ΠΧΚ), που χαρακτηρίζεται από ειδικά αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ). Έχουμε ήδη περιγράψει σημαντική ομοιότητα της αλληλουχίας των αμινοξέων μεταξύ του κύριου επίτοπου PDC-E2 και της ουρεάσης Β του Hp αλλά δεν καταδείξαμε διασταυρούμενη απόκριση μεταξύ των ομόλογων επιτόπων. Σκοποί και Μέθοδοι: Υποθέσαμε ότι, εφ όσον το Hp προάγει την ανάπτυξη ΑΜΑ, τότε, αντιγόνα του μικροβίου μη σχετιζόμενα με την ουρεάση Β θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν διασταυρούμενη ορολογική απάντηση έναντι του PDC-E2 ή άλλων επιτόπων του OADC. Η μελέτη συμπεριέλαβε 100 ασθενείς με ΠΧΚ (θετικά ΑΜΑ), 100 δημογραφικά όμοιους παθολογικούς μάρτυρες και 30 υγιείς μάρτυρες (αρνητικά ΑΜΑ). Τα δείγματα ορών ελέγχθηκαν μέθοδο ανοσοαποτυπώματος με τη χρήση μιτοχονδριακού κλάσματος ανθρώπινου ήπατος και με ELISA, χρησιμοποιώντας τα μείζονα ανασυνδιασμένα αντιγόνα του OADC: PDC-E2, BCOADC-E2 και OGDC-E2. Η ειδική απόκριση έναντι αντιγόνων Hp ελέγχθηκε με ανοσοαποτύπωμα με χρήση τμημάτων Hp. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε αντιδραστικότητα έναντι τουλάχιστον ενός αντιγόνου Hp σε 84% των ασθενών με ΠΧΚ, 87% των παθολογικών μαρτύρων και 90% των υγιών. Δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ της ανοσοκαθήλωσης των διαφόρων μιτοχονδριακών ταινιών από τους ορούς ΠΧΚ και της ειδικής αντιδραστικότητας έναντι αντιγόνων του Hp. Οι μελέτες απορρόφησης με χρήση διαφόρων μιτοχονδριακών αντιγόνων σαν αναστολείς στερεάς φάσης απέτυχαν να απορροφήσουν την αντιδραστικότητα έναντι αντιγόνων του Hp. Η προεπώαση των ορών ΠΧΚ με εκχυλίσματα Hp εξαφάνισε την αντιδραστικότητα έναντι των αντιγόνων του Hp, αλλά δεν επηρέασε τις ειδικές της ΠΧΚ ορολογικές αντιμιτοχονδριακές αποκρίσεις. Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ΠΧΚ δεν έχουν διαφορετικές ορολογικές αποκρίσεις έναντι του Hp συγκρινόμενοι με άλλες παθολογικές καταστάσεις. Αν και παρόντα σε ασθενείς με ΠΧΚ, τα αντισώματα έναντι του Hp δεν εμφανίζουν διασταυρούμενη αντίδραση με ειδικά αντιμιτοχονδριακά αντισώματα, υποδηλώνοντας ότι η μοριακή μιμιτική και διασταυρούμενη ανοσία δεν εμπλέκονται στην παθογένεια της νόσου. ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):59 ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2008;21(Suppl):60 269

6 34 ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Μαΐου 2008, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 69) 34 ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Μαΐου 2008, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 116) 34 ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Μαΐου 2008, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 138) 270

7 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής 7-10 Μαΐου 2008, Πάτρα Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 2008;22(Παράρτημα 1): ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής 7-10 Μαΐου 2008, Πάτρα Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 2008;22(Παράρτημα 1):

8 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 2008, Κάστρο Κυλλήνης Ηλείας (Τόμος περιλήψεων, σελ. 124) 34 ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Μαΐου 2008, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 279) 272

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΟΥ H. PYLORI ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Π. Καραβίτης, 1 Κ. Πετράκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ (ABSTRACTS) ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ (ABSTRACTS) ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ (ABSTRACTS) ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 269 270 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 9-12 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα 271

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές του στομάχου.

Διαταραχές του στομάχου. Διαταραχές του στομάχου. Δυσπεψία Η δυσπεψία δεν είναι μια ασθένεια αλλά ένα σύνολο συμπτωμάτων. Πρόκειται για κατάσταση κακής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος που δημιουργεί δυσχέρειες κατά την πέψη.

Διαβάστε περισσότερα

Δυσπεψία. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας

Δυσπεψία. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Δυσπεψία Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Δυσπεψία Συνεχής ή υποτροπιάζων πόνος ή βάρος ή δυσφορία στο επιγάστριο Αίτια οργανικά λειτουργικά Ενδοκοιλιακά οργανικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τελικό κείμενο της Μελέτης Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (Advanced Glycation End products, ) είναι μόρια υψηλής δραστικότητας, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η θεραπεία πρώτης γραμμής για την εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΕΠ) περιλαμβάνει την χρήση:

Εισαγωγή. Η θεραπεία πρώτης γραμμής για την εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΕΠ) περιλαμβάνει την χρήση: ΣΤΦΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΡΙΗ ΣΕΣΡΑΠΛΟΤ ΦΗΜΑΣΟ (ΦΩΡΙ ΒΙΜΟΤΘΙΟ) ΠΡΟ ΚΛΑΙΚΟ ΣΡΙΠΛΟ ΦΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ, Ω ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΗΝ ΕΚΡΙΖΩΗ ΣΟΤ ΕΛΙΚΟΒΑΚΣΗΡΙ ΙΟΤ ΣΟΤ ΠΤΛΩΡΟΤ.Δ. Γεωργόπουλος, Β. Παπαστεργίου, Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Aίθουσα Socrates, Αθήνα

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Aίθουσα Socrates, Αθήνα ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Aίθουσα Socrates, Αθήνα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ( Η.Π.Α ) Νόσοι πεπτικού και ήπατος : 50 εκατοµµύρια επισκέψεις σε : Ιατρούς Νοσοκοµεία Τµήµατα επειγόντων Πιο συχνές διαγνώσεις : Τροφικές γαστρεντερίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποβολή Περιλήψεων

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποβολή Περιλήψεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 19 o ΕλληνικΟ ΣυνΕδριο για το ΕλικοβακτηρΙδιο του ΠυλωροΥ 2014 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) Helicobacter

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Περιγραφή της περίπτωσης Άνδρας 43 ετών εισάγεται σε κλινική λόγω επιγαστραλγίας. Μετά από έλεγχο ετέθη η διάγνωση του πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Αθήνα Ξενοδοχείο Crowne Plaza Aίθουσα Ballroom Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση;

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; Δ. Καραγιάννη, Β. Κουρκούμπας, Δ. Μπαλτζής, Γ. Κοτρώνης, Ε. Κιντιράκη, Χ.Τρακατέλλη, Α. Παυλίδου, Μ. Σιών Γ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ. Αγακίδης Χαράλαμπος Παιδογαστρεντερολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ. Αγακίδης Χαράλαμπος Παιδογαστρεντερολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ Αγακίδης Χαράλαμπος Παιδογαστρεντερολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Σχολείο Τροφικής Αλλεργίας» Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ΣτρατηγικΕς αντιμετωπισης ÐÑÁÊÔÉÊÁ της 11ïõ δυσπεψιας ÅËËÇÍÉÊÏÕ βασισμενες ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ στο ÃÉÁ ΕλικοβακτηρΙδιο ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ του πυλωρου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. Δημήτριος Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής. Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. Δημήτριος Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής. Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Δημήτριος Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Μονάδα Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης.

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Αν είστε 55-70 ετών ελάτε και εσείς για ΔΩΡΕΑΝ προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο παχέος εντέρου, από 1-31 Μαρτίου σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Οργανωτική Επιτροπή. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Οργανωτική Επιτροπή. Αγαπητοί Συνάδελφοι, 2 Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Τριμελής Επιτροπή του Τμήματος Βόρειας Ελλάδας της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας σας προσκαλεί στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν στις 20-21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DNA ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΠΛΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DNA ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 Hepatobiliary and Pancreatic Surgical Department, Oxford Radcliffe Hospitals NHS Foundation Trust, UK., 2 Institute of Liver Studies, King s College Hospital, School of Medicine,

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ευθυμιάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ. Ιωάννης Κανονίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Β Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Απόστολος Ευθυμιάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ. Ιωάννης Κανονίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Β Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΑΒΕ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Απόστολος Ευθυμιάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ Ιωάννης Κανονίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Β Καρδιολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις

Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις Γιάννης Βασαλάκης Chief Uwr Ζωής & Υγείας Interamerican Τάσος Γαρυφαλλάκης Uwr Ζωής & Υγείας Αξίωμα Συνήθη ερωτήματα- προβληματισμοί Είναι παθολογικό το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστολογία στομάχου Διαγνωστική προσέγγιση γαστρίτιδας Δειγματοληψία υλικού βιοψίας Ταξινόμηση Γαστριτίδων

Ιστολογία στομάχου Διαγνωστική προσέγγιση γαστρίτιδας Δειγματοληψία υλικού βιοψίας Ταξινόμηση Γαστριτίδων Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Ιστολογία στομάχου Διαγνωστική προσέγγιση γαστρίτιδας Δειγματοληψία υλικού βιοψίας Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 «Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 Κοιλιοκάκη Ι Η κοιλιοκάκη είναι ανοσολογική πάθηση, που προκαλεί κυρίως βλάβες στο λεπτό έντερο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΛ.ΕΣ.ΜΕ.Δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2014 24-26 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Eden Beach Resort Ανάβυσσος Αττικής 1 Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 (15.30-20.30)

Διαβάστε περισσότερα

EΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ-12ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ)

EΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ-12ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ) EΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ-12ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ) Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Helicobacter pylori Schnelltest της Diagnostik Nord (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσοανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ 1. Ιατρείο Αθηροσκλήρωσης Β Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες)

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) 1. «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 7ο Σεμινάριο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων «Στρατηγικές στον Σ.Δ. 2008»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΙΦΝΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά What is "abnormal" in pediatric sleep? Συγγραφέας : Leila Kheiradish- Gozal MD Κέντρο :Department of Pediatrics and Comer Children's Hospital, Pritzker School

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΕ 2012-2013 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΕ 2012-2013 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΕ 2012-2013 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ημερομηνία θέμα εκπαιδευτές 20 Νοεμβρίου Οξεία και χρόνια ηπατίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ Στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Διημερίδας της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας Παρασκευή 19 και Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σάββατο 12 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σάββατο 12 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σάββατο 12 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗ ΣΥΝΕΧ ΓΟΥΝΤΑΙ 6 Μ ΙΖΟΜΕ ΟΡΙΑ Ν ΕΚΠΑΙΔ ΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή «Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή Ορισμός Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι ένα τυπικό μη οργανοειδικό αυτοάνοσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 25ος ΚΥΚΛΟΣ (1ο ΜΕΡΟΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ 18-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 GRAND HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το Σεμινάριο αξιολογείται από τον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 13 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 5 & 6 Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani-Caravel, Αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ Χορηγούνται μόρια Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ, Α. ΜΑΝΩΛΗΣ, Ι. ΖΑΡΙΦΗΣ, Ε. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ, Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του Προγράμματος Πρόληψη.

Διαβάστε περισσότερα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος Απόστολος Νταϊλιάνας Η συσχέτιση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γαστρεντερολογία Ηπατολογία

Γαστρεντερολογία Ηπατολογία 10 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία Ηπατολογία & 6-7 Φεβρουαρίου 2015 Ξενοδοχείο Royal Olympic Athens ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αγαπητοί Φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 12 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ H ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 20-21 Σεπτεμβρίου 2014 Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani-Caravel, Αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ Χορηγούνται 9 μόρια Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Τηλεφωνικό Κέντρο 210 69 66 000 Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-24/10/2015 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Αθήνα, 23-24/10/2015 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 23-24/10/2015 17.00-17.30 Ανατομία-αγγείωση του ήπατος, αναγέννηση ήπατος Ν. Αρκαδόπουλος 17.30-18.15 Φυσιολογία ηπατικής λειτουργίας-χολικής έκκρισης Σπ. Ντουράκης

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 Αμφιθέατρο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Χρόνια νοσήματα του ήπατος Το 15% του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΕ 2011-2012. Ημερομηνία θέμα ομιλητές 13 εκεμβρίου Φυσιολογία παχέος εντέρου - Χρόνια Α. Μαντίδης δυσκοιλιότητα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΕ 2011-2012. Ημερομηνία θέμα ομιλητές 13 εκεμβρίου Φυσιολογία παχέος εντέρου - Χρόνια Α. Μαντίδης δυσκοιλιότητα ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΕ 2011-2012 Ημερομηνία θέμα ομιλητές 13 εκεμβρίου Φυσιολογία παχέος εντέρου - Χρόνια Α. Μαντίδης δυσκοιλιότητα Μ. Γλυνός Γ. Πεχλιβανίδης Ι. Τριανταφυλλίδης Ι. Καραγιάννης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης γενικά είναι μια πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός και συγκεκριμένα το πάγκρεας δεν παράγει ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Παράρτημα 1 Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Η Επιτροπή Ορφανών Φαρμάκων (COMP), έχοντας εξετάσει την αίτηση, κατέληξε στα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 Αμφιθέατρο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Σύνολο: Ανακοινώσεις 19)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Σύνολο: Ανακοινώσεις 19) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Σύνολο: Ανακοινώσεις 9) «Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο ( ΣΑΥ) Συχνή διαταραχή (5%

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ΙΦΝΕ. «Ενδοσκοπική. Εκτίμηση» Φίλιππος Γεωργόπουλος. Επιμελητής Α. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»

Τεκμηρίωση ΙΦΝΕ. «Ενδοσκοπική. Εκτίμηση» Φίλιππος Γεωργόπουλος. Επιμελητής Α. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» Τεκμηρίωση ΙΦΝΕ «Ενδοσκοπική Εκτίμηση» Φίλιππος Γεωργόπουλος Επιμελητής Α Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» Περίγραμμα ομιλίας Ενδείξεις ενδοσκόπησης Συνήθεις ενδοσκοπικές βλάβες Σύστημα ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Η παχυσαρκία ορίζεται ως η περίσσεια λιπώδους ιστού στον ανθρώπινο οργανισµό µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση αυξηµένου λίπους κάτω από το δέρµα (υποδόριο) αλλά και σε διάφορα όργανα του σώµατος (σπλαχνικό)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 3 Ahlbom: κεφάλαιο 3, 4 Guyatt: κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ο ανοσολογικό (αμυντικό) σύστημα έχει σκοπό την προστασία του οργανισμού από ξένους εισβολείς, όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI. Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI. Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό Επιδημιολογία Γαστρικού Καρκίνου 5 ος σε συχνότητα καρκίνος (1975: 1 ος ). 3 ος σε

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Μακροχρόνια επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ MALDI-TOF ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ MALDI-TOF ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Κ.Α.Μ.Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. Π. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ MALDI-TOF ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μαρία Μυτιληναίου ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο Χανιά 12-15 Μαΐου 2011 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PORT PAYÉ. ÁÖÌ: 998641094, ÄÏÕ: ΦΑΕΕ Áèçíþí Μιχαλακοπούλου 27, 11528 ÁèÞíá ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΕΛΛΑΣ HELLAS Κ.Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΩΝ. Áñ. Áä.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PORT PAYÉ. ÁÖÌ: 998641094, ÄÏÕ: ΦΑΕΕ Áèçíþí Μιχαλακοπούλου 27, 11528 ÁèÞíá ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΕΛΛΑΣ HELLAS Κ.Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΩΝ. Áñ. Áä. ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYÉ Κ.Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΩΝ Áñ. Áä. 5081/07 ΕΛΛΑΣ HELLAS Α ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ÁÖÌ: 998641094, ÄÏÕ: ΦΑΕΕ Áèçíþí Μιχαλακοπούλου 27, 11528 ÁèÞíá ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΗΠΑΤΟΣ

ΙΗΜΕΡΙ Α ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΗΠΑΤΟΣ 1 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΗΜΕΡΙ Α ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΗΠΑΤΟΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Θεσσαλονίκη, 7 & 8 εκεµβρίου 2012 Makedonia Palace Hotel 3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Στιλπ. Κυριακίδη 1 (Νοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΜΕΘ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία.

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΣΚΟΠΟΣ Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ανασκοπήθηκαν όλες οι υπάρχουσες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει;

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Φαρυγγικός λεμφικός ιστός: Φαρυγγική και Παρίσθμιες Αμυγδαλές Φαρυγγική A. Καδίτης Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνοής στον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία υγιών εθελοντών Κ. Καράτζη, PhD (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική ηµερίδα: Από την πρόληψη στις ελάχιστα επεµβατικές θεραπείες

Επιστηµονική ηµερίδα: Από την πρόληψη στις ελάχιστα επεµβατικές θεραπείες Επιστηµονική ηµερίδα: Από την πρόληψη στις ελάχιστα επεµβατικές θεραπείες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 26 Νοεµβρίου 2011 Αγαπητοί συνάδελφοι, Εδώ και αιώνες γίνεται έντονη προσπάθεια και συζήτηση για να απαντήσουµε στο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της θεωρίας των πιθανοτήτων και η εφαρµογή τους στην εκτίµηση των ασφαλιστικών κινδύνων

Βασικές αρχές της θεωρίας των πιθανοτήτων και η εφαρµογή τους στην εκτίµηση των ασφαλιστικών κινδύνων Βασικές αρχές της θεωρίας των πιθανοτήτων και η εφαρµογή τους στην εκτίµηση των ασφαλιστικών κινδύνων Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών Βασικές αρχές της θεωρίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και. κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας.

Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και. κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας. Γαστρεντερικό σύστημα Οισοφάγος: Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας. Τι προκαλεί η παλινδρόμηση γαστρικού οξέος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012 Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών Διαβήτη (ΕΛ.ΕΣ.ΜΕ.Δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012 17-19 Μαΐου 2012 Ξενοδοχείο Poseidon Resort Λουτράκι Κορινθίας Πέµπτη 17 Μαΐου 15.30 18.30 Χ. Μανές Επιδηµιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

18ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Ε. Παπαβασιλείου Α Αντιπρόεδρος: Μ. Τζιβράς Β Αντιπρόεδρος: Α. Αδαμόπουλος Γραμματέας: Χ. Λιάτσος Ταμίας: Δ. Καμπέρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσκοπική παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων στομάχου

Ενδοσκοπική παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων στομάχου Ενδοσκοπική παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων στομάχου Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ Ενδοσκοπική Ημερίδα ΕΓΕ, 20 Απριλίου 2013 ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ESGE ASGE

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ; ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Πρόκειται για το συχνότερο καρκίνο και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Η συχνότητά του αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τίτλος Μελέτης: Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και προκαρκινικές αλλοιώσεις /καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος Παχέος εντέρου

Καρκίνος Παχέος εντέρου Διοργάνωση: Ογκολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Xορηγούνται 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Καρκίνος Παχέος εντέρου

Διαβάστε περισσότερα

Στους άνδρες στη ομάδα 1gr μαστίχα η μεταβολή της ολικής χοληστερόλης ήταν -28,2mg/dl σε σχέση με placebo (p=0,025).

Στους άνδρες στη ομάδα 1gr μαστίχα η μεταβολή της ολικής χοληστερόλης ήταν -28,2mg/dl σε σχέση με placebo (p=0,025). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ Εισαγωγή-Σκοπός: Η βιολογική δράση της μαστίχας Χίου έχει εκτιμηθεί σε έρευνες in vitro, σχετικές με την ικανότητα αναστολής της οξείδωσης της LDL, όπου και παρουσιάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα