Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Απέναντι στα Παλιά και τα Νέα Μέσα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Απέναντι στα Παλιά και τα Νέα Μέσα"

Transcript

1 Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Απέναντι στα Παλιά και τα Νέα Μέσα Κωνσταντίνος Βρύζας Μελποµένη Τσιτουρίδου αναπλ. καθηγητής επικ. καθηγήτρια Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα βασίστηκε σε ένα τυχαίο δείγµα αποτελούµενο από 1046 υποκείµενα και είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων των παιδιών και των εφήβων απέναντι σε τέσσερα Μέσα (, τηλεόραση, βιβλίο, γραφή). Συγκεκριµένα διερευνήθηκαν η προτίµηση χρήσης, η δυσκολία χρήσης και η αντιλαµβανόµενη µάθηση από ένα Μέσο σε σύγκριση µε τα άλλα. Τα παιδιά και οι έφηβοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στον και θεωρούν ότι τους προσφέρει µεγάλες δυνατότητες µάθησης, αν και δηλώνουν ότι συναντούν δυσκολίες στη χρήση του. Η τηλεόραση κατέχει υψηλή θέση στις προτιµήσεις τους αλλά αποδίδουν περιορισµένα µαθησιακά οφέλη στην παρακολούθησή της. Στο βιβλίο αναγνωρίζεται υψηλή ωφελιµότητα µάθησης και σχετική ευκολία χρήσης, ωστόσο, δεν το προτιµούν ιδιαίτερα. Τέλος, η γραφή καταλαµβάνει µια περιθωριακή θέση καθώς δεν την προτιµούν, την θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολη και της αποδίδουν την πλέον χαµηλή µαθησιακή ωφελιµότητα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: στάσεις, Μέσα, παιδιά, έφηβοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα παιδιά και οι έφηβοι, στον ελεύθερο χρόνο τους, έχουν εκτεταµένη πρόσβαση στα Μέσα. Κοινωνικοποιούνται µέσα σε ένα κόσµο ο οποίος χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσµα Μέσων, το οποίο εκτείνεται από τα παλιά Μέσα (γραφή, βιβλίο, τηλεόραση) στα νέα Μέσα (ηλεκτρονικά παιχνίδια,, ιαδίκτυο) Η χρήση ενός Μέσου συνδέεται µε τη χρήση ενός άλλου Μέσου. εν υπάρχει αντιπαράθεση ανάµεσα στα παλιά και τα νέα Μέσα. Μια τέτοια αντιπαράθεση θα αγνοούσε τους πολύπλοκους τρόπους µε τους οποίους τα Μέσα συνδέονται αµοιβαία µεταξύ τους στην καθηµερινή ζωή των παιδιών και των εφήβων (Livingstone, 1998). Τα νέα Μέσα αποτελούν πλέον µέρος του καθηµερινού περιβάλλοντος ολοένα και περισσότερων παιδιών και εφήβων. Βέβαια η τηλεόραση διατηρεί ακόµα την κυρίαρχη θέση της. Παρατηρείται, όµως, η τάση τα παιδιά να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια απ ότι στα έντυπα Μέσα (Welch 1995; Sachs & Smith 1991). ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ευρεία διάδοση των Μέσων επιταχύνει την πορεία της πολιτιστικής αλλαγής (Freeman, 1997). Η ανάπτυξη των Μέσων χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές τάσεις. Η πρώτη αφορά τη µετάβαση από την έντυπη στην οπτική κουλτούρα (McLuhan, 1964) Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει την τελειωτική επικράτηση της εικόνας. Έτσι η χρήση του, όταν δεν αφορά τα παιχνίδια, συνδέεται µε δραστηριότητες προσανατολισµένες περισσότερο στη λέξη και λιγότερο στην «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 107

2 εικόνα, πράγµα που σηµαίνει ότι ο, στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται ως έντυπο Μέσο. Η δεύτερη τάση αναφέρεται στον πολλαπλασιασµό των Μέσων που διαθέτουν σήµερα τα παιδιά, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούν τα Μέσα όσο συχνά το επιθυµούν. Η τρίτη τάση τέλος, έχει να κάνει µε τη µετάβαση από τα µονόδροµα στα αµφίδροµα Μέσα (Livingstone, Gaskell & Bovill, 1997). Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στους τρόπους µε τους οποίους τα παιδιά και οι έφηβοι αλληλεπιδρούν µε τα Μέσα. Μελέτες πάνω στη χρήση της τηλεόρασης από τα παιδιά και τους εφήβους σκιαγραφούν ένα αναπτυξιακό µοντέλο νέων µορφών εγγραµµατοσύνης µε όρους αφηγηµατικών ικανοτήτων (Buckingham, 1990; 1993a;1993b; Buckingham & Sefton-Green, 1994; Hart, 1998). Ποιοτικές έρευνες έχουν επισηµάνει ότι η κοινωνική δυναµική του οικιακού πλαισίου συνδέεται µε την χρησιµοποίηση των Μέσων και µε τον τρόπο που οι νέες τεχνολογίες ενσωµατώνονται στο οικιακό περιβάλλον (Moores, 1993; Siverstone, 1994). Τα παιδιά και οι έφηβοι καταναλώνουν περισσότερο χρόνο στα Μέσα παρά σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Η έκθεση στα Μέσα διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (Roberts, 2000; Roe, 2000). Η εργασία αυτή δεν ενδιαφέρεται να εξετάσει τα αποτελέσµατα ενός Μέσου, µεµονωµένα, αλλά εστιάζει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στις στάσεις των παιδιών και των εφήβων απέναντι σε ένα Μέσο σε σύγκριση µε τα άλλα. Οι στάσεις αυτές συνδέονται µε τα αποδιδόµενα στα Μέσα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (Clark & Salomon, 1985; Clark, 1984; 1985). Ο Clark (1983;1994) διέκρινε τρεις διαστάσεις τις οποίες όρισε ως θεµελιώδεις για την κατανόηση των αποδιδόµενων στα Μέσα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Οι θεµελιώδεις αυτές διαστάσεις είναι: η προτίµηση χρήσης, η δυσκολία χρήσης και η αντιλαµβανόµενη µάθηση από τη χρήση κάθε Μέσου. Μέσα στην οπτική αυτή εξετάστηκαν οι επιλογές των παιδιών και των εφήβων ανάµεσα σε δραστηριότητες µε παραδοσιακά Μέσα (γραφή και βιβλίο) και ηλεκτρονικά Μέσα (τηλεόραση και ). Οι επιλογές αυτές προέκυψαν από τις ζευγαρωτές συγκρίσεις ανάµεσα στα τέσσερα Μέσα. Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις υιοθετήθηκαν γιατί οι δραστηριότητες µε τα διάφορα Μέσα δεν είναι αποµονωµένες. Αντίθετα, η επιλογή µιας δραστηριότητας δεν είναι παρά µια ευκαιρία ανάµεσα σε ένα πολύπλοκο σύνολο προσφεροµένων δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα κάθε δραστηριότητας να εκπληρώσει τις ανάγκες και τις επιθυµίες κάποιου, αξιολογείται σε σχέση µε άλλες διαθέσιµες εναλλακτικές δραστηριότητες (Krendl & Broihier, 1992, Livingstone, 1998). ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΓΜΑ Η έρευνα βασίστηκε σε ένα τυχαίο δείγµα 1046 µαθητών 11 σχολείων (6 Γυµνάσια και 5 Λύκεια) από αντιπροσωπευτικές περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του δείγµατος: Το 45,6% ήταν αγόρια και το 54,4% κορίτσια Το 56,6% ήταν µαθητές Γυµνασίου και το 43,4% Λυκείου. Το 44,5% προέρχονταν από κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον ενώ το 55,5% από. Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον ορίστηκε µε βάση το επάγγελµα, το επίπεδο εκπαίδευσης και την περιοχή κατοικίας των γονέων. Το 21,1% των µαθητών διέθετε οικιακό και πρόσβαση στο ιαδίκτυο, το 22,9% είχε στο σπίτι χωρίς πρόσβαση στο ιαδίκτυο, τέλος, το 55,9% δεν είχε. Το 21,2% των µαθητών είχε χρησιµοποιήσει µόνο για παιχνίδια ενώ το 78,8% είχε εµπειρία και από άλλες εφαρµογές. 108

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από τρεις οµάδες ερωτήσεων υπό την µορφή ζευγαρωτών συγκρίσεων. Οι οµάδες αυτές ερωτήσεων αφορούσαν την προτίµηση χρήσης, τη δυσκολία χρήσης και την αντιλαµβανόµενη ωφελιµότητα µάθησης από τον, την τηλεόραση, το βιβλίο και τη γραφή. Συγκεκριµένα στα παιδιά και στους εφήβους τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήµατα: Α. Τι προτιµάς να κάνεις; (κύκλωσε ένα από κάθε ζευγάρι) (1) να διαβάζεις ένα βιβλίο ή (2) να γράφεις (1) να γράφεις ή (2) να βλέπεις τηλεόραση (1) να βλέπεις τηλεόραση ή (2) να χρησιµοποιείς (1) να χρησιµοποιείς ή (2) να διαβάζεις ένα βιβλίο (1) να διαβάζεις ένα βιβλίο ή (2) να βλέπεις τηλεόραση (1) να γράφεις ή (2) να χρησιµοποιείς Β. Ποιο θεωρείς πιο δύσκολο για σένα; (τα ίδια ερωτήµατα όπως παραπάνω) Γ. Από τι µαθαίνεις περισσότερο; (τα ίδια ερωτήµατα όπως παραπάνω) Το ερωτηµατολόγιο αυτό βασίστηκε στο εργαλείο της έρευνας των Krendl and Broiher (1992) το οποίο χρησιµοποιήθηκε επίσης από το Texas Centre for Educational Technology (TCET) στο Computer Attitude Questionnaire (CAQ) (Knezek & Miyashita, 1993;1994) για τη µελέτη των στάσεων των παιδιών απέναντι στους. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η επεξεργασία των δεδοµένων περιελάµβανε: α. τον υπολογισµό των επιλογών των παιδιών και των εφήβων για κάθε Μέσο σε σχέση µε καθένα από τα υπόλοιπα τρία. Από την επεξεργασία αυτή προέκυψε η σειρά κατάταξης των Μέσων ως προς την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση. β. τη διερεύνηση της σηµαντικότητας των διαφορών στη σειρά κατάταξης των Μέσων. Για τη διερεύνηση αυτή χρησιµοποιήθηκε η µη παραµετρική στατιστική τεχνική της κατάταξης αθροισµάτων του Dunn-Rankin (1983). γ. τη διερεύνηση των συσχετίσεων ανάµεσα στις ανεξάρτητες µεταβλητές (φύλο, ηλικία κοινωνικοπολιτιστική προέλευση) και στην επιλογή του κάθε Μέσου από τα παιδιά και τους εφήβους και στις 3 κατηγορίες. Για το σκοπό αυτό εφαρµόστηκε η one-way Analysis of Variance (ANOVA). δ. τη διερεύνηση των συσχετίσεων ανάµεσα στις µεταβλητές κατοχή οικιακού και χρήση και στις επιλογές των παιδιών και των εφήβων που αφορούσαν την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον. Και στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκε η one-way Analysis of Variance (ANOVA). Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε το one-way ANOVA Post Hoc Test Least Significance Difference (LSD) στις περιπτώσεις που ήταν αναγκαίες οι συγκρίσεις ανάµεσα σε οµάδες µέσων τιµών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ α. Από τις επιλογές των παιδιών και στις τρεις κατηγορίες (προτίµηση, δυσκολία και αντιλαµβανόµενη µάθηση) προέκυψε η σειρά κατάταξης των Μέσων η οποία παρουσιάζεται στους πίνακες 1,2 και 3. Συγκεκριµένα, ο είναι το Μέσο που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιµήσεις των παιδιών και των εφήβων. Ακολουθούν κατά σειρά προτίµησης η τηλεόραση, το βιβλίο και τέλος, η γραφή. Η γραφή είναι το Μέσο του οποίου η χρήση θεωρείται ως η πλέον δύσκολη. Η χρήση 109

4 του έρχεται δεύτερη σε βαθµό δυσκολίας και ακολουθεί η χρήση του βιβλίου. Ο είναι το Μέσο το οποίο, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των παιδιών και των εφήβων, ωφελεί περισσότερο τη µάθηση απ ότι τα άλλα Μέσα. εύτερο κατά σειρά αντιλαµβανόµενης ωφελιµότητας µάθησης έρχεται το βιβλίο και ακολουθούν η τηλεόραση και η γραφή. Προτίµηση Mean Std Min. Max. 2,21 1, Τηλεόραση 1,65 0, ,20 1, ,63 0, Πίνακας 1: Σειρά κατάταξης των Μέσων ως προς την προτίµηση χρήσης υσκολία Mean Std Min. Max. 1,97 0, ,80 1, ,44 0, Τηλεόραση 0,37 0, Πίνακας 2: Σειρά κατάταξης των Μέσων ως προς τη δυσκολία χρήσης Αντιλαµβανόµενη Mean Std Min. Max. Μάθηση 2,13 0, ,99 0, Τηλεόραση 0,97 0, ,56 0, Πίνακας 3: Σειρά κατάταξης των Μέσων ως προς την αντιλαµβανόµενη µάθηση β. Οι διαφορές ανάµεσα στα Μέσα όπως προκύπτουν από τη σειρά κατάταξής τους είναι στατιστικά σηµαντικές και στις τρεις κατηγορίες (προτίµηση, δυσκολία, αντιλαµβανόµενη µάθηση). Οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Προτίµηση υσκολία Αντιλαµβανόµενη Μάθηση Τηλεόραση Ε=585,76 Τηλεόραση Ε= 470,7 - Ε= 596,2 - Ε= 177,82 Ε=376,56 Τηλεόραση Ε=1119,2 Ε=146,44 Τηλεόραση Ε=1066,92 Τηλεόραση Ε=428,04 Όπου Ε είναι η διαφορά των ψήφων ανάµεσα σε 2 Μέσα, ενώ η ελάχιστη διαφορά ψήφων που απαιτείται για να είναι στατιστικά σηµαντική αυτή η διαφορά στο επίπεδο 0,01 για πληθυσµό Ν=1046 µαθητών και επιλογή αντικειµένων Κ=4, είναι Μ= 67,8 ψήφοι (Dunn- Rankin 1983). Πίνακας 4: ιαφορές ανάµεσα στα Μέσα ως προς την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση 110

5 γ. Όσον αφορά την προτίµηση, το φύλο σχετίζεται µε την προτίµηση του, του βιβλίου και της γραφής. Τα αγόρια προτιµούν τον περισσότερο απ ότι τα κορίτσια, ενώ το βιβλίο και τη γραφή περισσότερο τα κορίτσια (πίνακας 5). Η ηλικία συνδέεται µε την προτίµηση του, της τηλεόρασης και του βιβλίου. Τον τον προτιµούν περισσότερο τα παιδιά µικρότερης ηλικίας ενώ την τηλεόραση και το βιβλίο περισσότερο τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας (πίνακας 6). Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον σχετίζεται µε την προτίµηση του και της γραφής. Τον τον προτιµούν περισσότερο τα παιδιά υ κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ τη γραφή περισσότερο εκείνα που προέρχονται από (πίνακας 7). Προτίµηση Φύλο N Mean Std. F Sign. αγόρια 477 2,43 0,90 46,018 0,000 κορίτσια 569 2,02 1,04 Τηλεόραση αγόρια 477 1,71 0,87 3,270 0,071 κορίτσια 569 1,60 0,98 αγόρια 477 1,05 0,91 19,676 0,000 κορίτσια 569 1,32 1,07 αγόρια 477 0,50 0,67 26,354 0,000 κορίτσια 569 0,74 0,83 Πίνακας 5: Προτίµηση των Μέσων σε σχέση µε το φύλο Προτίµηση Ηλικία N Mean Std. F Sign. µικρότερα 592 2,29 0,97 9,483 0,002 µεγαλύτερα 454 2,10 1,03 Τηλεόραση µικρότερα 592 1,55 0,92 15,961 0,000 µεγαλύτερα 454 1,78 0,93 µικρότερα 592 1,10 0,98 13,101 0,000 µεγαλύτερα 454 1,33 1,04 µικρότερα 592 0,66 0,77 1,168 0,280 µεγαλύτερα 454 0,60 0,77 Πίνακας 6: Προτίµηση των Μέσων σε σχέση µε την ηλικία Προτίµηση Κοινωνικοπολιτιστικό N Mean Std. F Sign. περιβάλλον 465 2,33 0,92 12,055 0, ,11 1,05 Τηλεόραση 465 1,64 0,86 0,121 0, ,66 0, ,26 1,04 3,665 0, ,14 0,55 0,70 0,98 0,71 0,81 10,710 0,001 Πίνακας 7: Προτίµηση των Μέσων σε σχέση µε το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον Όσον αφορά τη δυσκολία, η αντιλαµβανόµενη δυσκολία στη γραφή συνδέεται και µε τις τρεις ανεξάρτητες µεταβλητές (πίνακες 8,9 και 10). Έτσι, θεωρούν τη γραφή δύσκολη περισσότερο τα αγόρια απ ότι τα κορίτσια, τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας απ ότι εκείνα της µικρότερης και τα παιδιά που προέρχονται από κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον απ ότι εκείνα του 111

6 υ. Επίσης το φύλο σχετίζεται µε την αντιλαµβανόµενη δυσκολία στον καθώς τα κορίτσια θεωρούν τη χρήση του πιο δύσκολη. υσκολία Φύλο N Mean Std. F Sign. αγόρια 477 1,57 1,08 38,993 0,000 κορίτσια 569 1,99 1,04 Τηλεόραση αγόρια 477 0,46 0,74 13,376 0,000 κορίτσια 569 0,30 0,64 αγόρια 477 1,51 0,92 4,649 0,031 κορίτσια 569 1,38 0,94 αγόρια 477 2,08 0,94 12,646 0,000 κορίτσια 569 1,88 0,92 Πίνακας 8: υσκολία χρήσης των Μέσων σε σχέση µε το φύλο υσκολία Ηλικία N Mean Std. F Sign. µικρότερα 592 1,74 1,11 4,232 0,040 µεγαλύτερα 454 1,88 1,04 Τηλεόραση µικρότερα 592 0,42 0,73 6,307 0,012 µεγαλύτερα 454 0,31 0,63 µικρότερα 592 1,46 0,99 0,595 0,441 µεγαλύτερα 454 1,42 0,86 µικρότερα 592 1,85 0,97 25,382 0,000 µεγαλύτερα 454 2,14 0,85 Πίνακας 9: υσκολία χρήσης των Μέσων σε σχέση µε την ηλικία υσκολία Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον N Mean Std. F Sign ,72 1,06 4,358 0, ,86 1,09 Τηλεόραση 465 0,37 0,66 0,069 0, ,38 0, ,41 0,93 1,054 0, ,47 0, ,15 0,88 31,361 0, ,83 0,95 Πίνακας 10: υσκολία χρήσης των Μέσων σε σχέση µε το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον Όσον αφορά την αντιλαµβανόµενη ωφελιµότητα µάθησης µόνο το φύλο σχετίζεται µε την αντιλαµβανόµενη µάθηση από την τηλεόραση, το βιβλίο και τη γραφή (πίνακες 11,12,13). Έτσι, από την τηλεόραση, θεωρούν ότι µαθαίνουν περισσότερο τα αγόρια απ ότι τα κορίτσια, ενώ από το βιβλίο και τη γραφή περισσότερο τα κορίτσια απ ότι τα αγόρια. 112

7 Αντιλαµβανόµενη Μάθηση Τηλεόραση Αντιλαµβανόµενη Μάθηση Τηλεόραση Αντιλαµβανόµενη Μάθηση Τηλεόραση Φύλο N Mean Std. αγόρια 477 2,20 0,95 κορίτσια 569 2,08 0,93 αγόρια 477 1,14 0,92 κορίτσια 569 0,82 0,83 αγόρια 477 1,83 0,96 κορίτσια 569 2,12 0,89 αγόρια 477 0,48 0,72 κορίτσια 569 0,62 0,77 Πίνακας 11: Αντιλαµβανόµενη µάθηση από τα Μέσα σε σχέση µε το φύλο Ηλικία N Mean Std. µικρότερα 592 2,14 0,93 µεγαλύτερα 454 2,13 0,96 µικρότερα 592 0,93 0,86 µεγαλύτερα 454 1,03 0,91 µικρότερα 592 1,99 0,94 µεγαλύτερα 454 1,99 0,93 µικρότερα 592 0,53 0,73 µεγαλύτερα 454 0,59 0,78 F Sign. 4,103 0,043 35,405 0,000 0,078 0,000 9,552 0,002 F Sign. 0,006 0,937 3,327 0,068 0,005 0,942 1,657 0,198 Πίνακας 12: Αντιλαµβανόµενη µάθηση από τα Μέσα σε σχέση µε την ηλικία Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον N Mean Std ,19 2,09 0,96 0,98 1,99 1,99 0,57 0,55 0,92 0,96 0,88 0,89 0,92 0,95 0,76 0,75 F Sign. 2,582 0,108 0,164 0,685 0,004 0,947 0,278 0,598 Πίνακας 13: Αντιλαµβανόµενη µάθηση από τα Μέσα σε σχέση µε το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον δ. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την κατοχή οικιακού και την χρήση σε σχέση µε την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον, από τους πίνακες 14, 15 και 16 προκύπτει ότι : - τα παιδιά που έχουν διαφοροποιούνται σηµαντικά, στην προτίµηση και τη δυσκολία χρήσης, από εκείνα που δεν έχουν, καθώς τον προτιµούν περισσότερο και δυσκολεύονται λιγότερο στη χρήση του. - τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο διαφοροποιούνται σηµαντικά στην προτίµηση και στην αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον, από εκείνα που έχουν χωρίς πρόσβαση στο ιαδίκτυο, καθώς τον προτιµούν περισσότερο και του αναγνωρίζουν περισσότερα µαθησιακά οφέλη. 113

8 - τα παιδιά που παίζουν µόνο παιχνίδια στον διαφοροποιούνται σηµαντικά, και στις τρεις κατηγορίες, από εκείνα που χρησιµοποιούν τον και για άλλες εφαρµογές, καθώς τον προτιµούν λιγότερο, δυσκολεύονται περισσότερο και του αποδίδουν λιγότερα µαθησιακά οφέλη. Προτίµηση υσκολία Αντιλαµβανόµενη µάθηση Κατοχή N Mean Std. & ιαδίκυο 221 2,56 0, ,27 0,97 µη κατοχή 585 2,05 1,06 - ιαδίκυο µη κατοχή - ιαδίκυο µη κατοχή ,48 1,63 1,96 2,35 2,11 2,06 1,06 1,11 1,04 0,82 0,95 0,97 F Sign. 21,840 0,000 18,093 0,000 7,858 0,000 Πίνακας 14: Προτίµηση, δυσκολία και αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον σε σχέση µε την κατοχή οικιακού Προτίµηση Mean Difference Sign. I J I-J & ιαδίκτυο µη κατοχή 0,29 0,51 0,002 0,000 µη κατοχή 0,22 0,004 υσκολία & ιαδίκτυο -0,21 0,033 µη κατοχή -0,48 0,000 µη κατοχή -0,27 0,001 Αντιλαµβανόµενη µάθηση από & ιαδίκτυο µη κατοχή 0,28 0,29 0,000 0,000 µη κατοχή 5,10 Ε-02 0,478 Πίνακας 15: Πολλαπλές συγκρίσεις ως προς την κατοχή Χρήση N Mean Std. Προτίµηση µόνο παιχνίδια 222 1,69 1,10 παιχνίδια & άλλες 824 2,38 0,90 εφαρµογές υσκολία Αντιλαµβανόµενη µάθηση µόνο παιχνίδια παιχνίδια & άλλες εφαρµογές µόνο παιχνίδια παιχνίδια & άλλες εφαρµογές ,98 1,75 1,87 2,23 1,01 1,09 0,98 0,90 F Sign. 74,706 0,000 13,526 0,002 29,411 0,000 Πίνακας 16: Προτίµηση, δυσκολία και αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον σε σχέση µε τη χρήση 114

9 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι στάσεις των παιδιών και των εφήβων απέναντι στα Μέσα διαφοροποιούνται ως προς την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση από τη χρήση κάθε Μέσου. Τα παιδιά και οι έφηβοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στον και θεωρούν ότι τους προσφέρει µεγάλες δυνατότητες µάθησης, αν και δηλώνουν ότι συναντούν δυσκολίες στη χρήση του. Η τηλεόραση κατέχει υψηλή θέση στις προτιµήσεις τους αλλά αποδίδουν περιορισµένα µαθησιακά οφέλη στην παρακολούθησή της. Στο βιβλίο αναγνωρίζεται υψηλή ωφελιµότητα µάθησης και σχετική ευκολία χρήσης, ωστόσο, δεν το προτιµούν ιδιαίτερα. Τέλος, η γραφή καταλαµβάνει µια περιθωριακή θέση καθώς δεν την προτιµούν, την θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολη και της αποδίδουν την πλέον χαµηλή µαθησιακή ωφελιµότητα. Τα παιδιά προτιµούν τα ηλεκτρονικά Μέσα από τα παραδοσιακά Μέσα ίσως γιατί τα πρώτα - ιδιαίτερα η τηλεόραση- συνδέονται περισσότερο µε µια κουλτούρα ψυχαγωγίας ενώ τα δεύτερα µε µια κουλτούρα µάθησης. Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν και άλλες έρευνες (Suess et al, 1998). Βέβαια τα όρια ανάµεσα στην ψυχαγωγία και στη µάθηση δεν είναι σαφή. Τα Μέσα που βασίζονται στην οθόνη, δηλαδή η τηλεόραση και ο, διαδραµατίζουν διαφορετικούς ρόλους στην καθηµερινή ζωή των παιδιών. Ενώ η τηλεόραση χρησιµοποιείται περισσότερο ως ψυχαγωγικό Μέσο ο είναι ένα Μέσο ενοποίησης. εν ενσωµατώνει µόνο τα µέχρι πρότινος ξεχωριστά Μέσα αλλά συνδέει επίσης το σχολείο µε το σπίτι, την ψυχαγωγία µε την εργασία και συνδυάζει διαφορετικές µορφές επικοινωνίας µε άλλους ανθρώπους και άλλα Μέσα (Johnsson- Smaragdi et al,1998). Έτσι τα σύνορα ανάµεσα στα τυπικά και στα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης µπορούν να καταργηθούν µε τις Νέες Τεχνολογίες (Krendl & Clark, 1994). Γενικά, τα περισσότερα παιδιά χρησιµοποιούν διαφορετικά Μέσα για διαφορετικούς σκοπούς, όπως αυτά τους εννοούν (Johnsson-Smaragdi et al, 1998). Σύµφωνα µε άλλες έρευνες, τα παιδιά κάποιες φορές ισχυρίζονται ότι τα βιβλία είναι βαρετά, ότι αντιπροσωπεύουν το παρελθόν και την εκπαίδευση και τα ταυτίζουν µε τις απαιτήσεις του σχολείου και των γονέων, ενώ ο και το ιαδίκτυο συµβολίζουν το νεωτερισµό, την ψυχαγωγία και το µέλλον (Bonfadelli, 1994). Ο αντιπροσωπεύει για τα παιδιά το κατ εξοχήν Μέσο µάθησης, ωστόσο, το βιβλίο διατηρεί το κύρος του. Όµως, η αξιολόγηση η οποία λειτουργεί µέσα στο σχολικό πλαίσιο συχνά ως απειλή, εµποδίζει την ευχαρίστηση της ανάγνωσης (Mann, 2000). Τα παιδιά διαβάζουν περισσότερο όταν µπορούν τα ίδια να επιλέξουν το τι θα διαβάσουν παρά όταν τους το επιβάλλουν (Voorhees, 1993). Η τηλεόραση είναι µια µόνιµη επιλογή για τα παιδιά. Είναι το πιο σηµαντικό Μέσο ψυχαγωγίας: πρακτικά κάθε παιδί έχει πρόσβαση στην τηλεόραση και την χρησιµοποιεί, σχεδόν πάντοτε, καθηµερινά (Suess et al, 1998; Lemish et al, 1998). Μπορεί η τηλεόραση να διατηρεί ακόµη µια κυρίαρχη θέση στη ζωή των παιδιών, ωστόσο, ο είναι η πρωταρχική επιλογή τους (Rideout et al, 1999). απανούν περισσότερο χρόνο βλέποντας τηλεόραση απ ότι χρησιµοποιούν, όµως, οι χρήστες βλέπουν λιγότερο τηλεόραση από τους µη χρήστες (Subrahmanyam et al, 2001). Επειδή η διείσδυση της τηλεόρασης έχει φθάσει σε σηµείο κορεσµού, φαίνεται ότι στις µέρες µας το διάβασµα αντικαθίσταται από τον και τα βιντεοπαιχνίδια περισσότερο παρά από την τηλεόραση (Van der Voort et al, 1998). Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα δεν έχει επιβεβαιώσει τους φόβους ότι η παρακολούθηση της τηλεόρασης και η χρήση του αποτρέπουν τα παιδιά από την ανάγνωση βιβλίων (Coles & Hall, 1996). Τα αγόρια έχουν περισσότερο θετικές στάσεις απ ότι τα κορίτσια απέναντι στον, ενώ τα κορίτσια περισσότερο απ ότι τα αγόρια απέναντι στο βιβλίο και στη γραφή. Και τούτο ίσως γιατί ο κόσµος των είναι περισσότερο προσανατολισµένος προς τα αγόρια. Βέβαια και στα άλλα Μέσα εµφανίζεται ο διαχωρισµός των φύλων, κυρίως µέσω του περιεχοµένου, τα νέα Μέσα 115

10 όµως ενισχύουν αυτόν τον διαχωρισµό και µέσω της πρόσβασης (Roe, 2000; Pasquier et al, 1998; Van der Voort et al, 1998; Millard, 1997; Morley, 1986). Οι προτιµήσεις των παιδιών και των εφήβων διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ηλικία. Εξάλλου, η φύση και η σηµασία της χρήσης των Μέσων αλλάζουν γρήγορα καθώς τα παιδιά περνούν από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Κατά συνέπεια οι τρόποι χρήσης των Μέσων οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί και λειτουργικοί στο στάδιο της προ-εφηβικής ηλικίας θα µπορούσαν να είναι ακατάλληλοι και δυσλειτουργικοί στη µετα-εφηβική περίοδο ( Roe, 2000). Η κατοχή και ιδιαίτερα η πρόσβαση στο ιαδίκτυο επηρεάζουν θετικά τις στάσεις των παιδιών απέναντι στον. Επίσης τα παιδιά των οποίων η εµπειρία δεν περιορίζεται µόνο στα παιχνίδια αλλά εκτείνεται και σε άλλες εφαρµογές έχουν περισσότερο θετικές στάσεις. Τα παιδιά που προέρχονται από κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον προτιµούν περισσότερο τον απ ότι εκείνα που ανήκουν σε. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τα πρώτα διαθέτουν ισχυρό πολιτιστικό κεφάλαιο και είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένα στην κουλτούρα των Νέων Τεχνολογιών από το περιβάλλον τους (Bourdieu, 1986; 1991; Kapitzke, 2000). Τα νέα Μέσα όχι µόνο δεν µειώνουν τις προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες αλλά δηµιουργούν και νέες (Van der Voort et al, 1998; Johnsson-Smaragdi et al, 1998; Roe & Muijs, 1998; Reimer, 1994; Rosengren, 1994). Στη σηµερινή συγκυρία διευρύνεται το χάσµα γνώσεων και ικανοτήτων σε σχέση µε τον και τα νέα Μέσα που βασίζονται στην τεχνολογία του (Selwyn, 2000). Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού αποτελεί µια επείγουσα ανάγκη για την κοινωνία και ιδιαίτερα για το σχολείο. Η σχέση ανάµεσα στα Μέσα είναι µια πολύπλοκη σχέση η οποία χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω. Όταν αντιµετωπίζουµε τα παλιά και τα νέα Μέσα είναι σηµαντικό να εξετάσουµε τόσο το αν όσο και µε ποιον τρόπο τα νέα Μέσα ενσωµατώνονται στην κοινωνία και την κουλτούρα, και επίσης, αν τα παλιά Μέσα εξαφανίζονται ή τροποποιούνται οι λειτουργίες τους. Πρόκειται για µια βαθµιαία διαδικασία η οποία συναρτάται µε επιµέρους κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες (Bonfadelli, 1994). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bonfadelli, H. (1994), Die Wissenskluft-Perspective, Konstanz: UVK, Oelschlaeger Bourdieu, P. (1986), Forms of Capital, In J.G. Richardson (ed), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press Bourdieu, P. (1991), Language and Symbolic Power, Cambride: Polity Press Buckingham, D. & Sefton-Green, J. (1994) Cultural studies goes to school: Reading and teaching popular media, London: Taylor & Francis Buckingham, D. (1990), Watching media learning, London:Falmer Buckingham, D. (1993a), Children talking television: The making of television litteracy, London: Taylor & Francis Buckingham, D. (Ed). (1993b), Reading audiences: Young people and the media, Manchester: Manchester University Press Clark, R.E. (1983), Reconsidering Research on Learning from Media, Review of Educational Research, 53(4), Clark, R.E. (1984), Research on Student Thought Processes during Computer-Based Instruction, Journal of Instructional Development, 7(3), 2-5 Clark, R.E. (1985), Confounding in Educational Computing Research, Journal of Educational Computing Research, 1(2),

11 Clark, R.E. (1994), Media Will Never Influence Media, Educational Technology Research and Development, 42(2), Clark, R.E. & Salomon, G. (1985), Media in teaching, In M. Wittrock(ed), Handbook of Research on Teaching, New York: Macmillan Coles, M. & Hall, C. (1996), The Children s Reading Choices Project, Paper presented at BERA Conference, Lancaster, UK Dunn-Rankin, P. (1983), Scaling Methods, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Freeman, M. (1997), Education media and how kids (don t) think, Education Digest, 63(3), Hart, A. (1998), Media Education in the Global Village, In A. Hart (ed.) Teaching the Media: International Perspectives, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Johnsson-Smaragdi, U., d Haenens, L., Krotz, F. & Hasebrink, U. (1998), Patterns of Old and New Media Use among Young People in Flanders, Germany and Sweden, European Journal of Communication, 13(4), Kapitzke, C. (2000), Information Technology as cultural capital: Shifting the boundaries of power, Education and Information Technologies, 5(1), Knezek, G. & Miyashita, K. (1993), Handbook for the Young Children s Computer Inventory, Denton, Texas: Texas Center for Educational Technology Knezek, G. & Miyashita, K. (1994), Measuring Technology-Related Attitudes in Middle School Students: A preliminary study of Computer Attitude Questionnaire, Paper presented to the Technology in Teacher Education Conference, Dallas, Texas Krendl, K.A. & Broihier, M. (1992), Student responses to computers: A longitudinal study, Journal of Educational Computing Research, 8(2), Krendl, K.A. & Clark, G. (1994), The Impact of Computers in Learning: Research on In-School and Out-of-School Settings, Journal of Computing in Higher Education, 5(2), Lemish, D., Drotner, K., Liebes, T., Maigret, E. & Stald, G. (1998), Global Culture in Practice, A Look at Children and Adolescents in Denmark, France and Israel, European Journal of Communication, 13(4), Livingstone, S. (1998), A Comparative Approach to Young People s Changing Media Environment in Europe, European Journal of Communication, 13(4), Livingstone, S., Gaskell, G. & Bovill, M.(1997), Children, Young People and the Changing Media Environment: Early Findings from a British Research Project, In E. Menduni (ed.) Problemi dell Informazione XXII(4) Mann, S.J. (2000), The Student s Experience of Reading, Higher Education, 39(3), McLuhan, H. M. (1964), Understanding Media, New York: Signet Books Millard, E. (1997), Differently Literate: Boys, Girls and the Schooling of Literacy, London:Falmer Moores, S. (1993), Interpreting audiences: The ethnography of media consumption, London: Sage Morley, D. (1986), Family Television, London: Palmer Pasquier, D., Buzzi, C. d Haenens, L. & Sjoberg, U. (1998), Family Lifestyles and Media Use Patterns, An Analysis of Domestic Media among Flemish, French, Italian and Swedish Children and Teenagers, European Journal of Communication, 13(4), Reimer, B. (1994), The Most Common of Practices on Mass Media Use in late Modernity, Stockholm: Almqvist and Wiksell International Rideout, V.J., Foehr, U.G., Roberts, D.F. & Brodie, M. (1999), Kids and Media at the New Millenium: Executive Summary, Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation Roberts, D. (2000), Media and Youth: Access, Exposure, and Privatization, Journal of Adolescent Health, 27S(2), 8-14 Roe, K. (2000), Adolescents Media Use: A European View, Journal of Adolescent Health, 27S(2), Roe, K. & Muijs R. (1998), Television and Computer Games: A profile of the Heavy User, European Journal of Communication, 13(2),

12 Rosengren, K. (1994), Media Use Under Structural Change, In K. Rosengren (ed.) Media Effects and Beyond, London: Routledge Sachs, J. and Smith, R. (1991), How the adolescents use the media, Youth Studies, 10(2), Selwyn, L. (2000), Researching computers and education glimpses of the wider picture, Computers & Education, 34(2), Silverstone, R. (1994), Television and everyday life, London: Routlegde Subrahmanyam, K., Greenfield P., Kraut, R. & Gross, E. (2001), The Impact of Computer Use on Children s and Adolescents Development, Applied Developmental Psychology, 22, 7-30 Suess, D., Suoninen, A., Garitaonandia, G., Juaristi, P., Koikkalainen, R. & Oleage, J.A. (1998), Media use and the relationships of children and teenagers with their peer groups: A Study of Finnish, Spanish and Swiss Cases, European Journal of Communication, 13(4), Van der Voort, T.H.A., Beentjes, J.W.J., Bovill, M., Gaskell, G. Koolstra, G.M., Livingstone, S. & Marseille, N. (1998), Young People s Ownership and Uses of New and Old Forms of Media in Britain and the Netherlands, European Journal of Communication, 13(4), Voorhees, P.J.(1993), Motivating Middle Schools Students to Increase Their Recreational Reading Through Computers, Journal Writing and Reading Incentives, Eric Document, ED Welch, A. (1995), The Role of Books, Television, Computers and Video Games in Children s Day to Day Lives, ERIC Document, ED

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχέση Ελλήνων Μαθητών Λυκείου µε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τάσεις και Ψηφιακά Χάσµατα

Η Σχέση Ελλήνων Μαθητών Λυκείου µε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τάσεις και Ψηφιακά Χάσµατα Η Σχέση Ελλήνων Μαθητών Λυκείου µε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τάσεις και Ψηφιακά Χάσµατα Κώστας ηµόπουλος Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου dimop@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμικότητα στη σχολική κοινότητα

Η διαπολιτισμικότητα στη σχολική κοινότητα Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Πελοποννήσου ΗΜΕΡΙΔΑ Η διαπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 624 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παιδαγωγική - Θεωρία και Πράξη, 5, 85-97. Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη Σ., (2011). «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Internet και Οικογένεια

Internet και Οικογένεια 1 Internet και Οικογένεια Γιώργος Τσουρβάκας Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Μέλος Επιτροπής Ερευνών-Μελετών Ινστιτούτου Επικοινωνίας Εισαγωγή Τα μέσα μαζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 14 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 1 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη της επίδρασης µιας ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη Λογική παρόµοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. Dr Maria Hatzigianni Lecturer E:

Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. Dr Maria Hatzigianni Lecturer E: Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ Dr Maria Hatzigianni Lecturer E: maria.hatzigianni@mq.edu.au ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ. 2) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Σάββατο, 21 Μαΐου 2016, 09:00-16:00 Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο Μαρία Στιβακτάκη Εκπαιδευτικός, MA "Σύγχρονες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ.

«Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. «Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Σουλτάνα Σµάγα Κινησιοπαιδαγωγός, MSc in Education,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, που αναφέρονται στοn τίτλο του βιβλίου αυτού, αποτελούν την επωνυμία της ομάδας των επιστημόνων που εργάζονται για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ»

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» Δραμιλαράκη Σοφία Πιλάκη Σαββίνα Τμήμα Ψυχολογίας- Προφορική παρουσίαση στο μάθημα της «Οικολογικής και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικής Εκπαίδευσης; Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Μαθηματικής Εκπαίδευσης; Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Το Εκπαιδευτικό Υλικό 1 στη σχέση Διδακτικής Μαθηματικών και Μαθηματικής Εκπαίδευσης Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, kara@aegean.gr Η προσπάθεια περιγραφής και αξιολόγησης της σχέσης της Διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΟΗΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Ε. 50 ΥΡΟΝΙΑ Ε.Ε. «ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!»

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΟΗΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Ε. 50 ΥΡΟΝΙΑ Ε.Ε. «ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!» ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Λία Γαλάνη Δασκάλα, Γεωγράφος ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΟΗΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Ε. 50 ΥΡΟΝΙΑ Ε.Ε. «ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!» με σπήζη ηος λογιζμικού «Ταξιδεύονηαρ με ηοςρ σάπηερ ζηην Δλλάδα και ζηον κόζμο» Project πος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης. Παραγοντική

Κεφάλαιο 15. Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης. Παραγοντική Κεφάλαιο 15 Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης 1 Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη των επιδράσεων περισσότερων από µια ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξαρτηµένη καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Key για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Κ. Νικολοπούλου 1. Εισαγωγή Oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση. με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας. μαθητών του Δημοτικού σχολείου

Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση. με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας. μαθητών του Δημοτικού σχολείου Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας μαθητών του Δημοτικού σχολείου Της Ελένης Ανδρέου & της Βασιλικής Αλεξίου Εισαγωγή Τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Ευρύκλεια Τσαγαλά και Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών tsagala@ceid.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1998). Σπαντιδάκης Ι. εκδ. Ιnte-learn.

ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1998). Σπαντιδάκης Ι. εκδ. Ιnte-learn. ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1998). Σπαντιδάκης Ι. εκδ. Ιnte-learn. Οι «Ιδεοκατασκευές» στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής παραγωγής του γραπτού λόγου Η εκμάθηση του γραπτού λόγου είναι ένα θέμα στενά συνδεδεμένο με

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον

Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Ενότητα: Η πληροφορία στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ Η πληροφορία για την κοινωνία Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης

Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης Α. Καρατράντου 1, X. Παναγιωτακόπουλος 2 1 ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, a.karatrantou@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ : ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φιλίππου Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σημαντικό μέρος της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies.

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies. Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο - EU NET ADB Άρτεμις Τσίτσικα Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Προγράμματος «Αριάδνη» ρ η Επιστ. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit Η ασ α α σ ως χ ός σ σ ς ώ ώ α α ς α ω ς α ώ σ ώ Π σ ς α σ ω Ε ώ α σ ω ς σ ς Academia.edu tsiligiris@hotmail.com This work is licensed under the Creative Commons Α αφο ά η ιο ού-μη ο ι ή Χ ήση-ό ι Πα ά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης

Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης Έρευνα για την ενημερωτική χρήση των Μέσων 12 Ημερομηνία δημοσίευσης 5/3/13 www.publicissue.gr Media Typology Survey: Έρευνα για την ενημερωτική χρήση των Μέσων Ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Αρχείο δεδομένων school.sav Στον πίνακα Descriptives, μας δίνονται για την Επίδοση ως προς τις πέντε διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας, το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Πρωτάθλημα Αρχαίων Ελληνικών» Κωνσταντίνα Παπακώστα Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει (Διερεύνηση με ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου) Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή).

G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή). ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 [Η φιλία] Τα παιδιά ωφελούνται πολύ από στενές φιλικές σχέσεις στις οποίες υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι φιλίες τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν κοινωνικές έννοιες, να συνυπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 651 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Θ. Μάστορας 1, Π. Φώταρης 2 1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, mastoras@uom.gr 2 University of East London, p.fotaris@uel.ac.uk Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα