Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Απέναντι στα Παλιά και τα Νέα Μέσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Απέναντι στα Παλιά και τα Νέα Μέσα"

Transcript

1 Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Απέναντι στα Παλιά και τα Νέα Μέσα Κωνσταντίνος Βρύζας Μελποµένη Τσιτουρίδου αναπλ. καθηγητής επικ. καθηγήτρια Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα βασίστηκε σε ένα τυχαίο δείγµα αποτελούµενο από 1046 υποκείµενα και είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων των παιδιών και των εφήβων απέναντι σε τέσσερα Μέσα (, τηλεόραση, βιβλίο, γραφή). Συγκεκριµένα διερευνήθηκαν η προτίµηση χρήσης, η δυσκολία χρήσης και η αντιλαµβανόµενη µάθηση από ένα Μέσο σε σύγκριση µε τα άλλα. Τα παιδιά και οι έφηβοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στον και θεωρούν ότι τους προσφέρει µεγάλες δυνατότητες µάθησης, αν και δηλώνουν ότι συναντούν δυσκολίες στη χρήση του. Η τηλεόραση κατέχει υψηλή θέση στις προτιµήσεις τους αλλά αποδίδουν περιορισµένα µαθησιακά οφέλη στην παρακολούθησή της. Στο βιβλίο αναγνωρίζεται υψηλή ωφελιµότητα µάθησης και σχετική ευκολία χρήσης, ωστόσο, δεν το προτιµούν ιδιαίτερα. Τέλος, η γραφή καταλαµβάνει µια περιθωριακή θέση καθώς δεν την προτιµούν, την θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολη και της αποδίδουν την πλέον χαµηλή µαθησιακή ωφελιµότητα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: στάσεις, Μέσα, παιδιά, έφηβοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα παιδιά και οι έφηβοι, στον ελεύθερο χρόνο τους, έχουν εκτεταµένη πρόσβαση στα Μέσα. Κοινωνικοποιούνται µέσα σε ένα κόσµο ο οποίος χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσµα Μέσων, το οποίο εκτείνεται από τα παλιά Μέσα (γραφή, βιβλίο, τηλεόραση) στα νέα Μέσα (ηλεκτρονικά παιχνίδια,, ιαδίκτυο) Η χρήση ενός Μέσου συνδέεται µε τη χρήση ενός άλλου Μέσου. εν υπάρχει αντιπαράθεση ανάµεσα στα παλιά και τα νέα Μέσα. Μια τέτοια αντιπαράθεση θα αγνοούσε τους πολύπλοκους τρόπους µε τους οποίους τα Μέσα συνδέονται αµοιβαία µεταξύ τους στην καθηµερινή ζωή των παιδιών και των εφήβων (Livingstone, 1998). Τα νέα Μέσα αποτελούν πλέον µέρος του καθηµερινού περιβάλλοντος ολοένα και περισσότερων παιδιών και εφήβων. Βέβαια η τηλεόραση διατηρεί ακόµα την κυρίαρχη θέση της. Παρατηρείται, όµως, η τάση τα παιδιά να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια απ ότι στα έντυπα Μέσα (Welch 1995; Sachs & Smith 1991). ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ευρεία διάδοση των Μέσων επιταχύνει την πορεία της πολιτιστικής αλλαγής (Freeman, 1997). Η ανάπτυξη των Μέσων χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές τάσεις. Η πρώτη αφορά τη µετάβαση από την έντυπη στην οπτική κουλτούρα (McLuhan, 1964) Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει την τελειωτική επικράτηση της εικόνας. Έτσι η χρήση του, όταν δεν αφορά τα παιχνίδια, συνδέεται µε δραστηριότητες προσανατολισµένες περισσότερο στη λέξη και λιγότερο στην «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 107

2 εικόνα, πράγµα που σηµαίνει ότι ο, στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται ως έντυπο Μέσο. Η δεύτερη τάση αναφέρεται στον πολλαπλασιασµό των Μέσων που διαθέτουν σήµερα τα παιδιά, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούν τα Μέσα όσο συχνά το επιθυµούν. Η τρίτη τάση τέλος, έχει να κάνει µε τη µετάβαση από τα µονόδροµα στα αµφίδροµα Μέσα (Livingstone, Gaskell & Bovill, 1997). Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στους τρόπους µε τους οποίους τα παιδιά και οι έφηβοι αλληλεπιδρούν µε τα Μέσα. Μελέτες πάνω στη χρήση της τηλεόρασης από τα παιδιά και τους εφήβους σκιαγραφούν ένα αναπτυξιακό µοντέλο νέων µορφών εγγραµµατοσύνης µε όρους αφηγηµατικών ικανοτήτων (Buckingham, 1990; 1993a;1993b; Buckingham & Sefton-Green, 1994; Hart, 1998). Ποιοτικές έρευνες έχουν επισηµάνει ότι η κοινωνική δυναµική του οικιακού πλαισίου συνδέεται µε την χρησιµοποίηση των Μέσων και µε τον τρόπο που οι νέες τεχνολογίες ενσωµατώνονται στο οικιακό περιβάλλον (Moores, 1993; Siverstone, 1994). Τα παιδιά και οι έφηβοι καταναλώνουν περισσότερο χρόνο στα Μέσα παρά σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Η έκθεση στα Μέσα διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (Roberts, 2000; Roe, 2000). Η εργασία αυτή δεν ενδιαφέρεται να εξετάσει τα αποτελέσµατα ενός Μέσου, µεµονωµένα, αλλά εστιάζει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στις στάσεις των παιδιών και των εφήβων απέναντι σε ένα Μέσο σε σύγκριση µε τα άλλα. Οι στάσεις αυτές συνδέονται µε τα αποδιδόµενα στα Μέσα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (Clark & Salomon, 1985; Clark, 1984; 1985). Ο Clark (1983;1994) διέκρινε τρεις διαστάσεις τις οποίες όρισε ως θεµελιώδεις για την κατανόηση των αποδιδόµενων στα Μέσα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Οι θεµελιώδεις αυτές διαστάσεις είναι: η προτίµηση χρήσης, η δυσκολία χρήσης και η αντιλαµβανόµενη µάθηση από τη χρήση κάθε Μέσου. Μέσα στην οπτική αυτή εξετάστηκαν οι επιλογές των παιδιών και των εφήβων ανάµεσα σε δραστηριότητες µε παραδοσιακά Μέσα (γραφή και βιβλίο) και ηλεκτρονικά Μέσα (τηλεόραση και ). Οι επιλογές αυτές προέκυψαν από τις ζευγαρωτές συγκρίσεις ανάµεσα στα τέσσερα Μέσα. Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις υιοθετήθηκαν γιατί οι δραστηριότητες µε τα διάφορα Μέσα δεν είναι αποµονωµένες. Αντίθετα, η επιλογή µιας δραστηριότητας δεν είναι παρά µια ευκαιρία ανάµεσα σε ένα πολύπλοκο σύνολο προσφεροµένων δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα κάθε δραστηριότητας να εκπληρώσει τις ανάγκες και τις επιθυµίες κάποιου, αξιολογείται σε σχέση µε άλλες διαθέσιµες εναλλακτικές δραστηριότητες (Krendl & Broihier, 1992, Livingstone, 1998). ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΓΜΑ Η έρευνα βασίστηκε σε ένα τυχαίο δείγµα 1046 µαθητών 11 σχολείων (6 Γυµνάσια και 5 Λύκεια) από αντιπροσωπευτικές περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του δείγµατος: Το 45,6% ήταν αγόρια και το 54,4% κορίτσια Το 56,6% ήταν µαθητές Γυµνασίου και το 43,4% Λυκείου. Το 44,5% προέρχονταν από κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον ενώ το 55,5% από. Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον ορίστηκε µε βάση το επάγγελµα, το επίπεδο εκπαίδευσης και την περιοχή κατοικίας των γονέων. Το 21,1% των µαθητών διέθετε οικιακό και πρόσβαση στο ιαδίκτυο, το 22,9% είχε στο σπίτι χωρίς πρόσβαση στο ιαδίκτυο, τέλος, το 55,9% δεν είχε. Το 21,2% των µαθητών είχε χρησιµοποιήσει µόνο για παιχνίδια ενώ το 78,8% είχε εµπειρία και από άλλες εφαρµογές. 108

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από τρεις οµάδες ερωτήσεων υπό την µορφή ζευγαρωτών συγκρίσεων. Οι οµάδες αυτές ερωτήσεων αφορούσαν την προτίµηση χρήσης, τη δυσκολία χρήσης και την αντιλαµβανόµενη ωφελιµότητα µάθησης από τον, την τηλεόραση, το βιβλίο και τη γραφή. Συγκεκριµένα στα παιδιά και στους εφήβους τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήµατα: Α. Τι προτιµάς να κάνεις; (κύκλωσε ένα από κάθε ζευγάρι) (1) να διαβάζεις ένα βιβλίο ή (2) να γράφεις (1) να γράφεις ή (2) να βλέπεις τηλεόραση (1) να βλέπεις τηλεόραση ή (2) να χρησιµοποιείς (1) να χρησιµοποιείς ή (2) να διαβάζεις ένα βιβλίο (1) να διαβάζεις ένα βιβλίο ή (2) να βλέπεις τηλεόραση (1) να γράφεις ή (2) να χρησιµοποιείς Β. Ποιο θεωρείς πιο δύσκολο για σένα; (τα ίδια ερωτήµατα όπως παραπάνω) Γ. Από τι µαθαίνεις περισσότερο; (τα ίδια ερωτήµατα όπως παραπάνω) Το ερωτηµατολόγιο αυτό βασίστηκε στο εργαλείο της έρευνας των Krendl and Broiher (1992) το οποίο χρησιµοποιήθηκε επίσης από το Texas Centre for Educational Technology (TCET) στο Computer Attitude Questionnaire (CAQ) (Knezek & Miyashita, 1993;1994) για τη µελέτη των στάσεων των παιδιών απέναντι στους. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η επεξεργασία των δεδοµένων περιελάµβανε: α. τον υπολογισµό των επιλογών των παιδιών και των εφήβων για κάθε Μέσο σε σχέση µε καθένα από τα υπόλοιπα τρία. Από την επεξεργασία αυτή προέκυψε η σειρά κατάταξης των Μέσων ως προς την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση. β. τη διερεύνηση της σηµαντικότητας των διαφορών στη σειρά κατάταξης των Μέσων. Για τη διερεύνηση αυτή χρησιµοποιήθηκε η µη παραµετρική στατιστική τεχνική της κατάταξης αθροισµάτων του Dunn-Rankin (1983). γ. τη διερεύνηση των συσχετίσεων ανάµεσα στις ανεξάρτητες µεταβλητές (φύλο, ηλικία κοινωνικοπολιτιστική προέλευση) και στην επιλογή του κάθε Μέσου από τα παιδιά και τους εφήβους και στις 3 κατηγορίες. Για το σκοπό αυτό εφαρµόστηκε η one-way Analysis of Variance (ANOVA). δ. τη διερεύνηση των συσχετίσεων ανάµεσα στις µεταβλητές κατοχή οικιακού και χρήση και στις επιλογές των παιδιών και των εφήβων που αφορούσαν την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον. Και στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκε η one-way Analysis of Variance (ANOVA). Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε το one-way ANOVA Post Hoc Test Least Significance Difference (LSD) στις περιπτώσεις που ήταν αναγκαίες οι συγκρίσεις ανάµεσα σε οµάδες µέσων τιµών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ α. Από τις επιλογές των παιδιών και στις τρεις κατηγορίες (προτίµηση, δυσκολία και αντιλαµβανόµενη µάθηση) προέκυψε η σειρά κατάταξης των Μέσων η οποία παρουσιάζεται στους πίνακες 1,2 και 3. Συγκεκριµένα, ο είναι το Μέσο που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιµήσεις των παιδιών και των εφήβων. Ακολουθούν κατά σειρά προτίµησης η τηλεόραση, το βιβλίο και τέλος, η γραφή. Η γραφή είναι το Μέσο του οποίου η χρήση θεωρείται ως η πλέον δύσκολη. Η χρήση 109

4 του έρχεται δεύτερη σε βαθµό δυσκολίας και ακολουθεί η χρήση του βιβλίου. Ο είναι το Μέσο το οποίο, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των παιδιών και των εφήβων, ωφελεί περισσότερο τη µάθηση απ ότι τα άλλα Μέσα. εύτερο κατά σειρά αντιλαµβανόµενης ωφελιµότητας µάθησης έρχεται το βιβλίο και ακολουθούν η τηλεόραση και η γραφή. Προτίµηση Mean Std Min. Max. 2,21 1, Τηλεόραση 1,65 0, ,20 1, ,63 0, Πίνακας 1: Σειρά κατάταξης των Μέσων ως προς την προτίµηση χρήσης υσκολία Mean Std Min. Max. 1,97 0, ,80 1, ,44 0, Τηλεόραση 0,37 0, Πίνακας 2: Σειρά κατάταξης των Μέσων ως προς τη δυσκολία χρήσης Αντιλαµβανόµενη Mean Std Min. Max. Μάθηση 2,13 0, ,99 0, Τηλεόραση 0,97 0, ,56 0, Πίνακας 3: Σειρά κατάταξης των Μέσων ως προς την αντιλαµβανόµενη µάθηση β. Οι διαφορές ανάµεσα στα Μέσα όπως προκύπτουν από τη σειρά κατάταξής τους είναι στατιστικά σηµαντικές και στις τρεις κατηγορίες (προτίµηση, δυσκολία, αντιλαµβανόµενη µάθηση). Οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Προτίµηση υσκολία Αντιλαµβανόµενη Μάθηση Τηλεόραση Ε=585,76 Τηλεόραση Ε= 470,7 - Ε= 596,2 - Ε= 177,82 Ε=376,56 Τηλεόραση Ε=1119,2 Ε=146,44 Τηλεόραση Ε=1066,92 Τηλεόραση Ε=428,04 Όπου Ε είναι η διαφορά των ψήφων ανάµεσα σε 2 Μέσα, ενώ η ελάχιστη διαφορά ψήφων που απαιτείται για να είναι στατιστικά σηµαντική αυτή η διαφορά στο επίπεδο 0,01 για πληθυσµό Ν=1046 µαθητών και επιλογή αντικειµένων Κ=4, είναι Μ= 67,8 ψήφοι (Dunn- Rankin 1983). Πίνακας 4: ιαφορές ανάµεσα στα Μέσα ως προς την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση 110

5 γ. Όσον αφορά την προτίµηση, το φύλο σχετίζεται µε την προτίµηση του, του βιβλίου και της γραφής. Τα αγόρια προτιµούν τον περισσότερο απ ότι τα κορίτσια, ενώ το βιβλίο και τη γραφή περισσότερο τα κορίτσια (πίνακας 5). Η ηλικία συνδέεται µε την προτίµηση του, της τηλεόρασης και του βιβλίου. Τον τον προτιµούν περισσότερο τα παιδιά µικρότερης ηλικίας ενώ την τηλεόραση και το βιβλίο περισσότερο τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας (πίνακας 6). Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον σχετίζεται µε την προτίµηση του και της γραφής. Τον τον προτιµούν περισσότερο τα παιδιά υ κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ τη γραφή περισσότερο εκείνα που προέρχονται από (πίνακας 7). Προτίµηση Φύλο N Mean Std. F Sign. αγόρια 477 2,43 0,90 46,018 0,000 κορίτσια 569 2,02 1,04 Τηλεόραση αγόρια 477 1,71 0,87 3,270 0,071 κορίτσια 569 1,60 0,98 αγόρια 477 1,05 0,91 19,676 0,000 κορίτσια 569 1,32 1,07 αγόρια 477 0,50 0,67 26,354 0,000 κορίτσια 569 0,74 0,83 Πίνακας 5: Προτίµηση των Μέσων σε σχέση µε το φύλο Προτίµηση Ηλικία N Mean Std. F Sign. µικρότερα 592 2,29 0,97 9,483 0,002 µεγαλύτερα 454 2,10 1,03 Τηλεόραση µικρότερα 592 1,55 0,92 15,961 0,000 µεγαλύτερα 454 1,78 0,93 µικρότερα 592 1,10 0,98 13,101 0,000 µεγαλύτερα 454 1,33 1,04 µικρότερα 592 0,66 0,77 1,168 0,280 µεγαλύτερα 454 0,60 0,77 Πίνακας 6: Προτίµηση των Μέσων σε σχέση µε την ηλικία Προτίµηση Κοινωνικοπολιτιστικό N Mean Std. F Sign. περιβάλλον 465 2,33 0,92 12,055 0, ,11 1,05 Τηλεόραση 465 1,64 0,86 0,121 0, ,66 0, ,26 1,04 3,665 0, ,14 0,55 0,70 0,98 0,71 0,81 10,710 0,001 Πίνακας 7: Προτίµηση των Μέσων σε σχέση µε το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον Όσον αφορά τη δυσκολία, η αντιλαµβανόµενη δυσκολία στη γραφή συνδέεται και µε τις τρεις ανεξάρτητες µεταβλητές (πίνακες 8,9 και 10). Έτσι, θεωρούν τη γραφή δύσκολη περισσότερο τα αγόρια απ ότι τα κορίτσια, τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας απ ότι εκείνα της µικρότερης και τα παιδιά που προέρχονται από κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον απ ότι εκείνα του 111

6 υ. Επίσης το φύλο σχετίζεται µε την αντιλαµβανόµενη δυσκολία στον καθώς τα κορίτσια θεωρούν τη χρήση του πιο δύσκολη. υσκολία Φύλο N Mean Std. F Sign. αγόρια 477 1,57 1,08 38,993 0,000 κορίτσια 569 1,99 1,04 Τηλεόραση αγόρια 477 0,46 0,74 13,376 0,000 κορίτσια 569 0,30 0,64 αγόρια 477 1,51 0,92 4,649 0,031 κορίτσια 569 1,38 0,94 αγόρια 477 2,08 0,94 12,646 0,000 κορίτσια 569 1,88 0,92 Πίνακας 8: υσκολία χρήσης των Μέσων σε σχέση µε το φύλο υσκολία Ηλικία N Mean Std. F Sign. µικρότερα 592 1,74 1,11 4,232 0,040 µεγαλύτερα 454 1,88 1,04 Τηλεόραση µικρότερα 592 0,42 0,73 6,307 0,012 µεγαλύτερα 454 0,31 0,63 µικρότερα 592 1,46 0,99 0,595 0,441 µεγαλύτερα 454 1,42 0,86 µικρότερα 592 1,85 0,97 25,382 0,000 µεγαλύτερα 454 2,14 0,85 Πίνακας 9: υσκολία χρήσης των Μέσων σε σχέση µε την ηλικία υσκολία Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον N Mean Std. F Sign ,72 1,06 4,358 0, ,86 1,09 Τηλεόραση 465 0,37 0,66 0,069 0, ,38 0, ,41 0,93 1,054 0, ,47 0, ,15 0,88 31,361 0, ,83 0,95 Πίνακας 10: υσκολία χρήσης των Μέσων σε σχέση µε το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον Όσον αφορά την αντιλαµβανόµενη ωφελιµότητα µάθησης µόνο το φύλο σχετίζεται µε την αντιλαµβανόµενη µάθηση από την τηλεόραση, το βιβλίο και τη γραφή (πίνακες 11,12,13). Έτσι, από την τηλεόραση, θεωρούν ότι µαθαίνουν περισσότερο τα αγόρια απ ότι τα κορίτσια, ενώ από το βιβλίο και τη γραφή περισσότερο τα κορίτσια απ ότι τα αγόρια. 112

7 Αντιλαµβανόµενη Μάθηση Τηλεόραση Αντιλαµβανόµενη Μάθηση Τηλεόραση Αντιλαµβανόµενη Μάθηση Τηλεόραση Φύλο N Mean Std. αγόρια 477 2,20 0,95 κορίτσια 569 2,08 0,93 αγόρια 477 1,14 0,92 κορίτσια 569 0,82 0,83 αγόρια 477 1,83 0,96 κορίτσια 569 2,12 0,89 αγόρια 477 0,48 0,72 κορίτσια 569 0,62 0,77 Πίνακας 11: Αντιλαµβανόµενη µάθηση από τα Μέσα σε σχέση µε το φύλο Ηλικία N Mean Std. µικρότερα 592 2,14 0,93 µεγαλύτερα 454 2,13 0,96 µικρότερα 592 0,93 0,86 µεγαλύτερα 454 1,03 0,91 µικρότερα 592 1,99 0,94 µεγαλύτερα 454 1,99 0,93 µικρότερα 592 0,53 0,73 µεγαλύτερα 454 0,59 0,78 F Sign. 4,103 0,043 35,405 0,000 0,078 0,000 9,552 0,002 F Sign. 0,006 0,937 3,327 0,068 0,005 0,942 1,657 0,198 Πίνακας 12: Αντιλαµβανόµενη µάθηση από τα Μέσα σε σχέση µε την ηλικία Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον N Mean Std ,19 2,09 0,96 0,98 1,99 1,99 0,57 0,55 0,92 0,96 0,88 0,89 0,92 0,95 0,76 0,75 F Sign. 2,582 0,108 0,164 0,685 0,004 0,947 0,278 0,598 Πίνακας 13: Αντιλαµβανόµενη µάθηση από τα Μέσα σε σχέση µε το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον δ. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την κατοχή οικιακού και την χρήση σε σχέση µε την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον, από τους πίνακες 14, 15 και 16 προκύπτει ότι : - τα παιδιά που έχουν διαφοροποιούνται σηµαντικά, στην προτίµηση και τη δυσκολία χρήσης, από εκείνα που δεν έχουν, καθώς τον προτιµούν περισσότερο και δυσκολεύονται λιγότερο στη χρήση του. - τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο διαφοροποιούνται σηµαντικά στην προτίµηση και στην αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον, από εκείνα που έχουν χωρίς πρόσβαση στο ιαδίκτυο, καθώς τον προτιµούν περισσότερο και του αναγνωρίζουν περισσότερα µαθησιακά οφέλη. 113

8 - τα παιδιά που παίζουν µόνο παιχνίδια στον διαφοροποιούνται σηµαντικά, και στις τρεις κατηγορίες, από εκείνα που χρησιµοποιούν τον και για άλλες εφαρµογές, καθώς τον προτιµούν λιγότερο, δυσκολεύονται περισσότερο και του αποδίδουν λιγότερα µαθησιακά οφέλη. Προτίµηση υσκολία Αντιλαµβανόµενη µάθηση Κατοχή N Mean Std. & ιαδίκυο 221 2,56 0, ,27 0,97 µη κατοχή 585 2,05 1,06 - ιαδίκυο µη κατοχή - ιαδίκυο µη κατοχή ,48 1,63 1,96 2,35 2,11 2,06 1,06 1,11 1,04 0,82 0,95 0,97 F Sign. 21,840 0,000 18,093 0,000 7,858 0,000 Πίνακας 14: Προτίµηση, δυσκολία και αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον σε σχέση µε την κατοχή οικιακού Προτίµηση Mean Difference Sign. I J I-J & ιαδίκτυο µη κατοχή 0,29 0,51 0,002 0,000 µη κατοχή 0,22 0,004 υσκολία & ιαδίκτυο -0,21 0,033 µη κατοχή -0,48 0,000 µη κατοχή -0,27 0,001 Αντιλαµβανόµενη µάθηση από & ιαδίκτυο µη κατοχή 0,28 0,29 0,000 0,000 µη κατοχή 5,10 Ε-02 0,478 Πίνακας 15: Πολλαπλές συγκρίσεις ως προς την κατοχή Χρήση N Mean Std. Προτίµηση µόνο παιχνίδια 222 1,69 1,10 παιχνίδια & άλλες 824 2,38 0,90 εφαρµογές υσκολία Αντιλαµβανόµενη µάθηση µόνο παιχνίδια παιχνίδια & άλλες εφαρµογές µόνο παιχνίδια παιχνίδια & άλλες εφαρµογές ,98 1,75 1,87 2,23 1,01 1,09 0,98 0,90 F Sign. 74,706 0,000 13,526 0,002 29,411 0,000 Πίνακας 16: Προτίµηση, δυσκολία και αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον σε σχέση µε τη χρήση 114

9 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι στάσεις των παιδιών και των εφήβων απέναντι στα Μέσα διαφοροποιούνται ως προς την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση από τη χρήση κάθε Μέσου. Τα παιδιά και οι έφηβοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στον και θεωρούν ότι τους προσφέρει µεγάλες δυνατότητες µάθησης, αν και δηλώνουν ότι συναντούν δυσκολίες στη χρήση του. Η τηλεόραση κατέχει υψηλή θέση στις προτιµήσεις τους αλλά αποδίδουν περιορισµένα µαθησιακά οφέλη στην παρακολούθησή της. Στο βιβλίο αναγνωρίζεται υψηλή ωφελιµότητα µάθησης και σχετική ευκολία χρήσης, ωστόσο, δεν το προτιµούν ιδιαίτερα. Τέλος, η γραφή καταλαµβάνει µια περιθωριακή θέση καθώς δεν την προτιµούν, την θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολη και της αποδίδουν την πλέον χαµηλή µαθησιακή ωφελιµότητα. Τα παιδιά προτιµούν τα ηλεκτρονικά Μέσα από τα παραδοσιακά Μέσα ίσως γιατί τα πρώτα - ιδιαίτερα η τηλεόραση- συνδέονται περισσότερο µε µια κουλτούρα ψυχαγωγίας ενώ τα δεύτερα µε µια κουλτούρα µάθησης. Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν και άλλες έρευνες (Suess et al, 1998). Βέβαια τα όρια ανάµεσα στην ψυχαγωγία και στη µάθηση δεν είναι σαφή. Τα Μέσα που βασίζονται στην οθόνη, δηλαδή η τηλεόραση και ο, διαδραµατίζουν διαφορετικούς ρόλους στην καθηµερινή ζωή των παιδιών. Ενώ η τηλεόραση χρησιµοποιείται περισσότερο ως ψυχαγωγικό Μέσο ο είναι ένα Μέσο ενοποίησης. εν ενσωµατώνει µόνο τα µέχρι πρότινος ξεχωριστά Μέσα αλλά συνδέει επίσης το σχολείο µε το σπίτι, την ψυχαγωγία µε την εργασία και συνδυάζει διαφορετικές µορφές επικοινωνίας µε άλλους ανθρώπους και άλλα Μέσα (Johnsson- Smaragdi et al,1998). Έτσι τα σύνορα ανάµεσα στα τυπικά και στα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης µπορούν να καταργηθούν µε τις Νέες Τεχνολογίες (Krendl & Clark, 1994). Γενικά, τα περισσότερα παιδιά χρησιµοποιούν διαφορετικά Μέσα για διαφορετικούς σκοπούς, όπως αυτά τους εννοούν (Johnsson-Smaragdi et al, 1998). Σύµφωνα µε άλλες έρευνες, τα παιδιά κάποιες φορές ισχυρίζονται ότι τα βιβλία είναι βαρετά, ότι αντιπροσωπεύουν το παρελθόν και την εκπαίδευση και τα ταυτίζουν µε τις απαιτήσεις του σχολείου και των γονέων, ενώ ο και το ιαδίκτυο συµβολίζουν το νεωτερισµό, την ψυχαγωγία και το µέλλον (Bonfadelli, 1994). Ο αντιπροσωπεύει για τα παιδιά το κατ εξοχήν Μέσο µάθησης, ωστόσο, το βιβλίο διατηρεί το κύρος του. Όµως, η αξιολόγηση η οποία λειτουργεί µέσα στο σχολικό πλαίσιο συχνά ως απειλή, εµποδίζει την ευχαρίστηση της ανάγνωσης (Mann, 2000). Τα παιδιά διαβάζουν περισσότερο όταν µπορούν τα ίδια να επιλέξουν το τι θα διαβάσουν παρά όταν τους το επιβάλλουν (Voorhees, 1993). Η τηλεόραση είναι µια µόνιµη επιλογή για τα παιδιά. Είναι το πιο σηµαντικό Μέσο ψυχαγωγίας: πρακτικά κάθε παιδί έχει πρόσβαση στην τηλεόραση και την χρησιµοποιεί, σχεδόν πάντοτε, καθηµερινά (Suess et al, 1998; Lemish et al, 1998). Μπορεί η τηλεόραση να διατηρεί ακόµη µια κυρίαρχη θέση στη ζωή των παιδιών, ωστόσο, ο είναι η πρωταρχική επιλογή τους (Rideout et al, 1999). απανούν περισσότερο χρόνο βλέποντας τηλεόραση απ ότι χρησιµοποιούν, όµως, οι χρήστες βλέπουν λιγότερο τηλεόραση από τους µη χρήστες (Subrahmanyam et al, 2001). Επειδή η διείσδυση της τηλεόρασης έχει φθάσει σε σηµείο κορεσµού, φαίνεται ότι στις µέρες µας το διάβασµα αντικαθίσταται από τον και τα βιντεοπαιχνίδια περισσότερο παρά από την τηλεόραση (Van der Voort et al, 1998). Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα δεν έχει επιβεβαιώσει τους φόβους ότι η παρακολούθηση της τηλεόρασης και η χρήση του αποτρέπουν τα παιδιά από την ανάγνωση βιβλίων (Coles & Hall, 1996). Τα αγόρια έχουν περισσότερο θετικές στάσεις απ ότι τα κορίτσια απέναντι στον, ενώ τα κορίτσια περισσότερο απ ότι τα αγόρια απέναντι στο βιβλίο και στη γραφή. Και τούτο ίσως γιατί ο κόσµος των είναι περισσότερο προσανατολισµένος προς τα αγόρια. Βέβαια και στα άλλα Μέσα εµφανίζεται ο διαχωρισµός των φύλων, κυρίως µέσω του περιεχοµένου, τα νέα Μέσα 115

10 όµως ενισχύουν αυτόν τον διαχωρισµό και µέσω της πρόσβασης (Roe, 2000; Pasquier et al, 1998; Van der Voort et al, 1998; Millard, 1997; Morley, 1986). Οι προτιµήσεις των παιδιών και των εφήβων διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ηλικία. Εξάλλου, η φύση και η σηµασία της χρήσης των Μέσων αλλάζουν γρήγορα καθώς τα παιδιά περνούν από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Κατά συνέπεια οι τρόποι χρήσης των Μέσων οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί και λειτουργικοί στο στάδιο της προ-εφηβικής ηλικίας θα µπορούσαν να είναι ακατάλληλοι και δυσλειτουργικοί στη µετα-εφηβική περίοδο ( Roe, 2000). Η κατοχή και ιδιαίτερα η πρόσβαση στο ιαδίκτυο επηρεάζουν θετικά τις στάσεις των παιδιών απέναντι στον. Επίσης τα παιδιά των οποίων η εµπειρία δεν περιορίζεται µόνο στα παιχνίδια αλλά εκτείνεται και σε άλλες εφαρµογές έχουν περισσότερο θετικές στάσεις. Τα παιδιά που προέρχονται από κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον προτιµούν περισσότερο τον απ ότι εκείνα που ανήκουν σε. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τα πρώτα διαθέτουν ισχυρό πολιτιστικό κεφάλαιο και είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένα στην κουλτούρα των Νέων Τεχνολογιών από το περιβάλλον τους (Bourdieu, 1986; 1991; Kapitzke, 2000). Τα νέα Μέσα όχι µόνο δεν µειώνουν τις προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες αλλά δηµιουργούν και νέες (Van der Voort et al, 1998; Johnsson-Smaragdi et al, 1998; Roe & Muijs, 1998; Reimer, 1994; Rosengren, 1994). Στη σηµερινή συγκυρία διευρύνεται το χάσµα γνώσεων και ικανοτήτων σε σχέση µε τον και τα νέα Μέσα που βασίζονται στην τεχνολογία του (Selwyn, 2000). Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού αποτελεί µια επείγουσα ανάγκη για την κοινωνία και ιδιαίτερα για το σχολείο. Η σχέση ανάµεσα στα Μέσα είναι µια πολύπλοκη σχέση η οποία χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω. Όταν αντιµετωπίζουµε τα παλιά και τα νέα Μέσα είναι σηµαντικό να εξετάσουµε τόσο το αν όσο και µε ποιον τρόπο τα νέα Μέσα ενσωµατώνονται στην κοινωνία και την κουλτούρα, και επίσης, αν τα παλιά Μέσα εξαφανίζονται ή τροποποιούνται οι λειτουργίες τους. Πρόκειται για µια βαθµιαία διαδικασία η οποία συναρτάται µε επιµέρους κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες (Bonfadelli, 1994). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bonfadelli, H. (1994), Die Wissenskluft-Perspective, Konstanz: UVK, Oelschlaeger Bourdieu, P. (1986), Forms of Capital, In J.G. Richardson (ed), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press Bourdieu, P. (1991), Language and Symbolic Power, Cambride: Polity Press Buckingham, D. & Sefton-Green, J. (1994) Cultural studies goes to school: Reading and teaching popular media, London: Taylor & Francis Buckingham, D. (1990), Watching media learning, London:Falmer Buckingham, D. (1993a), Children talking television: The making of television litteracy, London: Taylor & Francis Buckingham, D. (Ed). (1993b), Reading audiences: Young people and the media, Manchester: Manchester University Press Clark, R.E. (1983), Reconsidering Research on Learning from Media, Review of Educational Research, 53(4), Clark, R.E. (1984), Research on Student Thought Processes during Computer-Based Instruction, Journal of Instructional Development, 7(3), 2-5 Clark, R.E. (1985), Confounding in Educational Computing Research, Journal of Educational Computing Research, 1(2),

11 Clark, R.E. (1994), Media Will Never Influence Media, Educational Technology Research and Development, 42(2), Clark, R.E. & Salomon, G. (1985), Media in teaching, In M. Wittrock(ed), Handbook of Research on Teaching, New York: Macmillan Coles, M. & Hall, C. (1996), The Children s Reading Choices Project, Paper presented at BERA Conference, Lancaster, UK Dunn-Rankin, P. (1983), Scaling Methods, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Freeman, M. (1997), Education media and how kids (don t) think, Education Digest, 63(3), Hart, A. (1998), Media Education in the Global Village, In A. Hart (ed.) Teaching the Media: International Perspectives, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Johnsson-Smaragdi, U., d Haenens, L., Krotz, F. & Hasebrink, U. (1998), Patterns of Old and New Media Use among Young People in Flanders, Germany and Sweden, European Journal of Communication, 13(4), Kapitzke, C. (2000), Information Technology as cultural capital: Shifting the boundaries of power, Education and Information Technologies, 5(1), Knezek, G. & Miyashita, K. (1993), Handbook for the Young Children s Computer Inventory, Denton, Texas: Texas Center for Educational Technology Knezek, G. & Miyashita, K. (1994), Measuring Technology-Related Attitudes in Middle School Students: A preliminary study of Computer Attitude Questionnaire, Paper presented to the Technology in Teacher Education Conference, Dallas, Texas Krendl, K.A. & Broihier, M. (1992), Student responses to computers: A longitudinal study, Journal of Educational Computing Research, 8(2), Krendl, K.A. & Clark, G. (1994), The Impact of Computers in Learning: Research on In-School and Out-of-School Settings, Journal of Computing in Higher Education, 5(2), Lemish, D., Drotner, K., Liebes, T., Maigret, E. & Stald, G. (1998), Global Culture in Practice, A Look at Children and Adolescents in Denmark, France and Israel, European Journal of Communication, 13(4), Livingstone, S. (1998), A Comparative Approach to Young People s Changing Media Environment in Europe, European Journal of Communication, 13(4), Livingstone, S., Gaskell, G. & Bovill, M.(1997), Children, Young People and the Changing Media Environment: Early Findings from a British Research Project, In E. Menduni (ed.) Problemi dell Informazione XXII(4) Mann, S.J. (2000), The Student s Experience of Reading, Higher Education, 39(3), McLuhan, H. M. (1964), Understanding Media, New York: Signet Books Millard, E. (1997), Differently Literate: Boys, Girls and the Schooling of Literacy, London:Falmer Moores, S. (1993), Interpreting audiences: The ethnography of media consumption, London: Sage Morley, D. (1986), Family Television, London: Palmer Pasquier, D., Buzzi, C. d Haenens, L. & Sjoberg, U. (1998), Family Lifestyles and Media Use Patterns, An Analysis of Domestic Media among Flemish, French, Italian and Swedish Children and Teenagers, European Journal of Communication, 13(4), Reimer, B. (1994), The Most Common of Practices on Mass Media Use in late Modernity, Stockholm: Almqvist and Wiksell International Rideout, V.J., Foehr, U.G., Roberts, D.F. & Brodie, M. (1999), Kids and Media at the New Millenium: Executive Summary, Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation Roberts, D. (2000), Media and Youth: Access, Exposure, and Privatization, Journal of Adolescent Health, 27S(2), 8-14 Roe, K. (2000), Adolescents Media Use: A European View, Journal of Adolescent Health, 27S(2), Roe, K. & Muijs R. (1998), Television and Computer Games: A profile of the Heavy User, European Journal of Communication, 13(2),

12 Rosengren, K. (1994), Media Use Under Structural Change, In K. Rosengren (ed.) Media Effects and Beyond, London: Routledge Sachs, J. and Smith, R. (1991), How the adolescents use the media, Youth Studies, 10(2), Selwyn, L. (2000), Researching computers and education glimpses of the wider picture, Computers & Education, 34(2), Silverstone, R. (1994), Television and everyday life, London: Routlegde Subrahmanyam, K., Greenfield P., Kraut, R. & Gross, E. (2001), The Impact of Computer Use on Children s and Adolescents Development, Applied Developmental Psychology, 22, 7-30 Suess, D., Suoninen, A., Garitaonandia, G., Juaristi, P., Koikkalainen, R. & Oleage, J.A. (1998), Media use and the relationships of children and teenagers with their peer groups: A Study of Finnish, Spanish and Swiss Cases, European Journal of Communication, 13(4), Van der Voort, T.H.A., Beentjes, J.W.J., Bovill, M., Gaskell, G. Koolstra, G.M., Livingstone, S. & Marseille, N. (1998), Young People s Ownership and Uses of New and Old Forms of Media in Britain and the Netherlands, European Journal of Communication, 13(4), Voorhees, P.J.(1993), Motivating Middle Schools Students to Increase Their Recreational Reading Through Computers, Journal Writing and Reading Incentives, Eric Document, ED Welch, A. (1995), The Role of Books, Television, Computers and Video Games in Children s Day to Day Lives, ERIC Document, ED

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Internet και Οικογένεια

Internet και Οικογένεια 1 Internet και Οικογένεια Γιώργος Τσουρβάκας Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Μέλος Επιτροπής Ερευνών-Μελετών Ινστιτούτου Επικοινωνίας Εισαγωγή Τα μέσα μαζικής

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Ευρύκλεια Τσαγαλά και Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών tsagala@ceid.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γεννήσεως: 21/03/1986 Διεύθυνση κατοικίας: Πρασίνου Λόφου 101 Β, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 2830221

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies.

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies. Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο - EU NET ADB Άρτεμις Τσίτσικα Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Προγράμματος «Αριάδνη» ρ η Επιστ. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: προσεγγίσεις εκπαιδευτικών

Το διαδίκτυο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: προσεγγίσεις εκπαιδευτικών Το διαδίκτυο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: προσεγγίσεις εκπαιδευτικών Ελπίδα Τοκμακίδου 1, Αναστασία Καλογιαννίδου 2, Μελπομένη Τσιτουρίδου 2 elpisline@gmail.com, anastasiakalogiannidou@gmail.com, tsitouri@nured.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η τηλεόραση»: Παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

«Η τηλεόραση»: Παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου «Η τηλεόραση»: Παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου Λίνα Βαλσαμίδου 1, Βασίλειος Μακρογιώργος 2 1 Μ.Δ.Ε. «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Β. Σουβατζόγλου Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης basou@sch.gr Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Μεταλλίδου, Π., & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Στο: Ν. Μακρής & εσλή,. (Επιµ.Εκδ.), Η γνωστική ψυχολογία σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Φώτιος Μονιούκας Βασίλειος Αγγελής Εισαγωγή Η μετάβαση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Kορμάς Γιώργος Συντονιστής Προγράμματος«Αριάδνη» Υπεύθυνος Γραμμής Βοηθείας Υποστηρίζω Επ.Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι

Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Aπαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση ή αναμετάδοση ή διασκευή και αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή ηχογραφικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Χρήστος Χριστακούδης 1, Γεώργιος Ανδρουλάκης 2, Μπάμπης Ζαγούρας 1 christak@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χαράλαµπος Σπαθής Επίκουρος Καθηγητής-Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη E-mail: hspathis@econ.auth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών µέσα από το moodle

Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών µέσα από το moodle Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών µέσα από το moodle Β. Νταλούκας 1, Θ. Χρονόπουλος 2, Σ.Συρµακέσης 3 1 Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή ψηφιακή τεχνολογία και σχολείο: πόσο εφικτή είναι μία σύγκλιση;

Φορητή ψηφιακή τεχνολογία και σχολείο: πόσο εφικτή είναι μία σύγκλιση; Φορητή ψηφιακή τεχνολογία και σχολείο: πόσο εφικτή είναι μία σύγκλιση; Κ. Νικολοπούλου 1, Ε. Σάλτα 2 1 Β /θμια Εκπαίδευση και Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Φιλόλογος, elenisalta@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Η επικοινωνία των νέων μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό και στο διαδίκτυο.

Η επικοινωνία των νέων μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό και στο διαδίκτυο. Η επικοινωνία των νέων μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό και στο διαδίκτυο. Ασλανίδου Σοφία, Οικονόμου Ανδρέας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Θεσσαλονίκης saslan@otenet.gr, anoiko@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βιντεοπαιχνίδια,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Αναστασία Καππάτου Δασκάλα, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). Εισαγωγή Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του εφήβου και η οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ως ο σημαντικότερος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΣΥΝΩΔΗ Όνομα: ΕΥΑΝΘΙΑ Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ» EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας Βιβλιογραφική ανασκόπηση Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος συγγραφής: Χάιδω Σαμαρά Anatolia College (http://www.anatolia.edu.gr)

Υπεύθυνος συγγραφής: Χάιδω Σαμαρά Anatolia College (http://www.anatolia.edu.gr) Αυτό το έγγραφο εκθέτει τον σκοπό, την οργάνωση και τις δραστηριότητες του Anatolia College Science & Technology Annual Conference (ACSTAC). Επίσης περιγράφει την πολιτική και τον κανονισμό του συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΤΕΥΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Εκπαιδευτικοί: Δημήρης Φάσουρας, Καθηγητής Τεχνολογίας dfasouras@gmail.com Λεμονιά Γολικίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής lgolikidou@sch.gr Τίτλος : Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 634 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μυλωνά Ιφιγένεια Λέκτορας, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική. Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου

Βιοπληροφορική. Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Βιοπληροφορική Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Μαθησιακοί Στόχοι παρουσίαση των μοντέλων πολλαπλής στοίχισης. κατανόηση των εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά της ανάλυσης διασποράς. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (One-way analysis of variance)

Χαρακτηριστικά της ανάλυσης διασποράς. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (One-way analysis of variance) ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (Oe-way aalysis of variace) Να γίνει µια εισαγωγή στη µεθοδολογία της ανάλυσης > δειγµάτων Να εφαρµοσθεί και να κατανοηθεί η ανάλυση διασποράς µε ένα παράγοντα. Να κατανοηθεί η χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της έρευνας

Παρουσίαση της έρευνας Σχ.έτος: 2008-09 Παρουσίαση της έρευνας Οι έφηβοι λόγο των νέων συνθηκών ζωής στις πόλεις όλο και συχνότερα επιλέγουν παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Τα βιντεοπαιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο

Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο Παναγιώτης Κωστάκης, Σοφία Βούρη, Aναστάσιος Α. Μικρόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Απόστολος Μιχαλούδης 1, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης 2 michaloudis@yahoo.com, evris@physics.auth.gr 1 Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα