Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές"

Transcript

1 Δ ι δ α κ τ ι κ ό Π α κ έ τ ο Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές Πέτρος Καριώτογλου Άννα Σπύρτου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 2006

2 2

3 Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 Διάγραμμα ροής της Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας 4 Το διδακτικά μετασχηματισμένο περιεχόμενο για τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις 5 Τα διδακτικά υλικά της Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας 1 ο μάθημα 13 2 ο μάθημα 20 3 ο μάθημα 29 4 ο μάθημα 35 5 ο μάθημα 42 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διδακτικό πακέτο «δυναμικές αλληλεπιδράσεις» είναι προϊόν ερευνητικού προγράμματος και αφορά μια καινοτομική διδακτική πρόταση με τη χρήση ΤΠΕ για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση της έννοιας της δύναμης. Η σημαντικότερη αλλαγή ως προς την παραδοσιακή διδασκαλία είναι η έμφαση στην έννοια της αλληλεπίδρασης και συνακόλουθα η αλλαγή στη σειρά εισαγωγής των νόμων του Νεύτωνα. Εισάγουμε τη δύναμη ως το μέτρο των αλληλεπιδράσεων στα πλαίσια του 3 ου νόμου του Νεύτωνα κι ακολουθεί η προσέγγιση των δύο άλλων νόμων. ενώ με βάση τον παραδοσιακό τρόπο, η διδασκαλία της δύναμης ξεκινά με τη μελέτη των αποτελεσμάτων που επιφέρει η άσκηση της δύναμης, (αλλαγή της κινητικής κατάστασης ή παραμόρφωση των σωμάτων), τον 1 ο και 2 ο νόμο του Νεύτωνα και ακολουθεί ο 3 ος νόμος. Στο προτεινόμενο διδακτικό πακέτο ακολουθείται ένα συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον, το IDRF (Initiation-Discussion-Response-Follow-up), στο οποίο συνδυάζεται ο εποικοδομητικός τρόπος μάθησης με τον παραδοσιακό τρόπο μεταφοράς της γνώσης. Ξεκινά από τις σχετικές εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών και στηρίζεται σε ένα λογισμικό που αναπτύξαμε και το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του διδακτικού πακέτου. Ο υπολογιστής «θέτει» το πρόβλημα (Initiates the problem), οι φοιτητές/τριες συζητούν μεταξύ τους (Discussion), εκφράζουν τις ιδέες τους και απαντούν στον υπολογιστή (Response) ο οποίος «αντιδρά» ως εκπαιδευτικός, αναγνωρίζει τις σωστές ή μη απαντήσεις, καθοδηγεί τους/τις φοιτητές/τριες στα επόμενα βήματα του προβλήματος και η αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών/τριών συνεχίζεται με τις επόμενες ερωτήσεις (Follow up). Επιπλέον, στο διδακτικό πακέτο υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός πραγματικών πειραμάτων. Το πακέτο περιλαμβάνει: - φύλλα εργασίας (ερωτηματολόγια) των φοιτητών πριν την εφαρμογή του λογισμικού ή των πραγματικών πειραμάτων - φύλλα οδηγιών για το διδάσκοντα - οδηγίες εφαρμογής του λογισμικού ή και υλοποίησης πραγματικών πειραμάτων - συνοπτική θεωρία για τους φοιτητές (αντί βιβλίου) - εργασίες για το σπίτι - το λογισμικό των δυναμικών αλληλεπιδράσεων. 4

5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγική προσέγγιση της έννοιας της αλληλεπίδρασης. Εισαγωγή τον 3 ο Νόμου του Νεύτωνα στην περιοχή των βαρυτικών αλληλεπιδράσεων. Η εξάρτηση του μεγέθους της αλληλεπίδρασης από την απόσταση των δύο σωμάτων. Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης υπό το πρίσμα του 3 ου Νόμου του Νεύτωνα 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων για σφαίρες διαφορετικών μεγεθών και φορτίων. Εισαγωγή των μαγνητικών αλληλεπιδράσεων για μαγνήτες διαφορετικού μεγέθους Εισαγωγή του 3 ο Νόμου του Νεύτωνα στις περιοχές των μαγνητικών και ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων. Εισαγωγή της έννοιας της δύναμης ως μέτρο της αλληλεπίδρασης δυο οντοτήτων π.χ. μάζες, φορτία, μαγνήτες. 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των βαρυτικών, μαγνητικών, ηλεκτροστατικών δυνάμεων. Ο νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου για τις τρεις αλληλεπιδράσεις. Εισαγωγή της έννοιας του πεδίου δυνάμεων. Η δύναμη έννοια διαφαινομενολογική, σε κάθε δε πλαίσιο παρουσιάζει ομοιότητες και διαφορές. 4 Ο ΜΑΘΗΜΑ Μελέτη των δυνάμεων επαφής στα πλαίσια του 3 ου Νόμου του Νεύτωνα. 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή της έννοιας της αδράνειας και του 1 ου Νόμου του Νεύτωνα. Ποιοτική διαπραγμάτευση του 2 ο νόμου του Νεύτωνα. 5

6 ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 6

7 1. Η έννοια της δύναμης Η δύναμη είναι μια αφηρημένη έννοια που επινόησαν οι φυσικοί για να προσεγγίσουν την αλληλεπίδραση των οντοτήτων της φύσης. Συγκεκριμένα, η δύναμη θεωρείται ως το μέτρο της αλληλεπίδρασης μεταξύ οντοτήτων, όπως μαζών, φορτίων, μαγνητικών ποσοτήτων. Όταν δύο οντότητες αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους τότε ονομάζουμε τις δυνάμεις αλληλεπίδρασής τους δυνάμεις από απόσταση. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δυνάμεων από απόσταση φαίνονται στα σχήματα (1-3). Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε απευθείας επαφή μεταξύ τους, τότε ονομάζουμε τις δυνάμεις αλληλεπίδρασής τους δυνάμεις επαφής. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δυνάμεων επαφής φαίνονται στα σχήματα (4-6). 2. Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα Τόσο οι δυνάμεις εξ επαφής όσο και αυτές από απόσταση υπακούουν στον τρίτο Νόμο του Νεύτωνα. Με βάση το νόμο αυτό: «Όταν ένα σώμα Α επιδρά πάνω σε ένα σώμα Β με μια δύναμη F α, τότε και το σώμα Β επιδρά στο Α με μια δύναμη F β, ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς» Παραδείγματα του 3 ου Νόμου Νεύτωνα α) Δυνάμεις από απόσταση Μαγνητική ελκτική Α Β Νότιος Βόρειος F 2 F 1 Σχήμα 1: Ελκτικές μαγνητικές δυνάμεις Δυο μαγνήτες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο μαγνήτης Α ασκεί στον Β την ελκτική δύναμη F 1. Ο μαγνήτης Β ασκεί στον Α την ελκτική δύναμη F 2. Οι F 1 και F 2 έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά, αλλά ίσα μέτρα. 7

8 β) Δυνάμεις από απόσταση Μαγνητική άπωση Α Β Νότιος Βόρειος Βόρειος Νότιος F 2 F 1 Σχήμα 2: Απωστικές μαγνητικές δυνάμεις Δυο μαγνήτες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο μαγνήτης Α ασκεί στον Β την απωστική δύναμη F 1. Ο μαγνήτης Β ασκεί στον Α την απωστική δύναμη F 2. Οι F 1 και F 2 έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά, αλλά ίσα μέτρα. γ) Δυνάμεις από απόσταση Ηλεκτρική έλξη Α Β F 2 F Σχήμα 3: Ελκτικές ηλεκτρικές δυνάμεις Δυο ηλεκτρισμένες σφαίρες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η σφαίρα Α ασκεί στη Β την ελκτική δύναμη F 1. Η σφαίρα Β ασκεί στην Α την ελκτική δύναμη F 2. Οι F 1 και F 2 έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά, αλλά ίσα μέτρα. δ) Κάθετες Δυνάμεις Επαφής Σ 1 Σ 2 F 2 F 1 Σχήμα 4: Κάθετες δυνάμεις επαφής Το σώμα Σ 1 ασκεί στο Σ 2 τη δύναμη F 1 και το Σ 2 ασκεί στο Σ 1 τη δύναμη F 2. Οι F 1 και F 2 έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά, αλλά ίσα μέτρα. Το μέτρο των δυνάμεων αυτών είναι τόσο μεγαλύτερο, όσο στενότερη είναι η επαφή των δύο σωμάτων. 8

9 ε) Δύναμη επαφής - Τριβή Σχήμα 5: Τριβή, μία δύναμη επαφής Το πόδι ασκεί στο έδαφος τη δύναμη F και το έδαφος ασκεί στο πόδι τη δύναμη f της τριβής. Οι F και f έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά, αλλά ίσα μέτρα. στ) Δύναμη επαφής - Τάση Σχοινιού Σχήμα 6: Τάση, μία δύναμη επαφής Ο άνθρωπος ασκεί στην τοίχο τη δύναμη F και το έδαφος ασκεί στο πόδι τη δύναμη f της τριβής. Οι F και f έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά, αλλά ίσα μέτρα. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις - κάτι που ισχύει γενικότερα- παρατηρούμε ότι η αλληλεπίδραση των δύο οντοτήτων έχει πάντα το ίδιο μέγεθος και μπορεί να είναι ελκτική ή απωστική. Ακόμη είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης ασκούνται σε διαφορετικές οντότητες. 3. Νόμος της Παγκόσμιας Έλξης Ξεχωριστής σημασίας στη μελέτη των δυναμικών αλληλεπιδράσεων αποτελεί ο νόμος της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα (σχήμα 7). Με το νόμο αυτό ο Νεύτωνας ενοποιεί τις επίγειες με τις ουράνιες αλληλεπιδράσεις και επιτυγχάνει για πρώτη φορά αυτό που λέμε σήμερα «ενοποίηση των αλληλεπιδράσεων». Όταν ένα σώμα Α επιδρά πάνω σε ένα σώμα Β, τότε και το σώμα Β επιδρά στο Α. Η αλληλεπίδρασή τους είναι μόνο ελκτική, δηλαδή όταν το ένα σώμα έλκει, έλκει και το άλλο. Η αλληλεπίδρασή τους έχει το ίδιο μέγεθος. 9

10 Σ 1 Σ 2 Σχήμα 7: Βαρυτικές αλληλεπιδράσεις Δυο μάζες αλληλεπιδρούν βαρυτικά ανεξάρτητα μεγέθους. Η μάζα Σ 1 έλκει τη Σ 2 και ταυτόχρονα η Σ 2 έλκει τη Σ 1. Οι δύο έλξεις έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά, αλλά ίσα μεγέθη. 4. Σύγκριση των μαγνητικών/ ηλεκτρικών/ βαρυτικών δυνάμεων Οι δυνάμεις μεταξύ μαγνητών είναι παρόμοιες προς τις ηλεκτρικές, αφού οι μαγνήτες είναι δυνατόν και να έλκονται και να απωθούνται ακόμη και όταν δεν βρίσκονται σε επαφή, ανάλογα με το ποια άκρα τους φέρονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται και οι ετερώνυμοι έλκονται. Τα ομώνυμα φορτία απωθούνται και τα ετερώνυμα έλκονται. Η βαρυτική δύναμη είναι μόνο ελκτική. Όταν ένα φορτισμένο σώμα πλησιάσει ένα αφόρτιστο τότε έλκονται. Αυτό συμβαίνει επειδή το αφόρτιστο σώμα φορτίζεται εξ επαγωγής, όταν πλησιάσει το φορτισμένο. Έτσι ένα ηλεκτρισμένο σώμα αλληλεπιδρά με όλα τα σώματα ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους. Η μαγνητική δύναμη όμως δρα αποκλειστικά σε σιδηρομαγνητικά υλικά. Η μαγνητική δύναμη στα σιδηρομαγνητικά υλικά καθώς και η ηλεκτρική δύναμη στα αφόρτιστα υλικά είναι μόνο ελκτικές. Η μαγνητική, η ηλεκτρική και η βαρυτική δύναμη μπορεί να ασκείται από απόσταση και προς όλες τις κατευθύνσεις. Το μέτρο της αλληλεπίδρασης εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των μαγνητών, των φορτισμένων σωμάτων και των μαζών αντίστοιχα. Το μέτρο των δυνάμεων αυτών δίνεται από τον τύπο: p p d 1 2 F = ( σ τ α θ ε ρ ά) 2 «Η δύναμη F είναι ανάλογη των ποσοτήτων P 1 και P 2 και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης d μεταξύ των σωμάτων / φορτίων / μαγνητών». Η σταθερά είναι διαφορετική για μάζες, φορτία, μαγνήτες. Οι ποσότητες P 1 και P 2 εκφράζουν τη μάζα, ή το ηλεκτρικό φορτίο ή την ποσότητα μαγνητισμού, ανάλογα με την 10

11 περίπτωση. Όσο μεγαλώνουν οι ποσότητες P 1 ή P 2 τόσο μεγαλώνει η δύναμη. Αντίθετα η δύναμη μειώνεται όταν αυξάνει η απόσταση. Το χώρο μέσα στον οποίο δρουν βαρυτικές /μαγνητικές/ ηλεκτρικές δυνάμεις τον ονομάζουμε αντίστοιχα βαρυτικό / ηλεκτρικό / μαγνητικό πεδίο. 5. Πρώτος και Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα Η κίνηση και η ηρεμία των σωμάτων επηρεάζονται από τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω τους. Εκείνο που δεν ισχύει είναι η «απλή λογική»: κίνηση συνεπάγεται δύναμη και αντίστροφα. Ένα σώμα που κινείται δέχεται συνολική δύναμη αν κάνει επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη κίνηση. Αν όμως κινείται ομαλά τότε δεν ασκείται πάνω του καμιά δύναμη ή οι ασκούμενες έχουν συνισταμένη μηδέν. Τα παραπάνω περιγράφονται από τους δυο πρώτους νόμους του Νεύτωνα. ΝΕΥΤΩΝΑΣ 1 ος Νόμος Νεύτωνα Αν ένα σώμα δεν κινείται ή κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, η συνισταμένη δύναμη που ασκείται πάνω του είναι μηδέν. Ταχύτητα Σταθερή Δεν ασκείται δύναμη FORCE=0 F=0 Το σώμα κινείται σε ομοιόμορφη ευθύγραμμη κίνηση Το σώμα δεν κινείται, ηρεμεί v=σταθ. v=0 1 ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ Σχήμα 8: 1 ος Νόμος του Νεύτωνα 2 ος Νόμος Νεύτωνα Αν ένα σώμα κάνει κίνηση ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη (επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη), η συνισταμένη δύναμη που ασκείται πάνω του είναι διαφορετική από το μηδέν. Όχι σταθερή Ταχύτητα Ασκείται δύναμη FORCE F αιτία ΝΕΥΤΩΝΑΣ Το σώμα επιταχύνεται Το σώμα επιβραδύνεται α αποτέλεσμα 2 ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ενός σώματος: Σχήμα 9: 2 ος Νόμος του Νεύτωνα Συνοψίζοντας την παραπάνω προσέγγιση, για να αναγνωριστεί το είδος της κίνησης αρχικά είναι σημαντικό να βρεθούν τα σώματα με τα οποία αλληλεπιδρά το σώμα αυτό, 11

12 στη συνέχεια να προσδιοριστούν οι δυνάμεις της κάθε αλληλεπίδρασης οι οποίες υπακούουν στον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, στο επόμενο βήμα υπολογίζεται η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται μόνο στο σώμα που μας ενδιαφέρει η κινητική του κατάσταση, ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού, εφαρμόζεται ένας από τους δυο πρώτους νόμους του Νεύτωνα. 12

13 ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΔΜΑ 13

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 o ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Δραστηριότητα 1α Τι εννοούμε όταν λέμε αλληλεπίδραση; Δώστε ένα παράδειγμα (με λόγια ή/και σχήμα). Δραστηριότητα 1β Φανταστείτε ένα σώμα στο διάστημα, π.χ. ένα μετεωρίτη. Αλληλεπιδρά το σώμα αυτό; Εξηγείστε αναλυτικά με λόγια ή/και σχήμα. 14

15 Δραστηριότητα 2 Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα μήλο πάνω σε ένα ράφι και ένα καρπούζι πάνω στο τραπέζι. Απαντήστε αναλυτικά αν τα δύο σώματα αλληλεπιδρούν και πώς μεταξύ τους. Αν αλληλεπιδρούν πιο ασκεί ισχυρότερη επίδραση ή μήπως είναι ίσες; Δραστηριότητα 3 Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα μήλο και ένα καρπούζι στο διάστημα. Απαντήστε αναλυτικά αν τα δύο σώματα αλληλεπιδρούν και πώς μεταξύ τους. Αν αλληλεπιδρούν πιο ασκεί ισχυρότερη επίδραση ή μήπως είναι ίσες; 15

16 Δραστηριότητα 4 Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα καρπούζι στο διάστημα και τη Γη. Απαντήστε αναλυτικά αν τα δύο σώματα αλληλεπιδρούν και πώς μεταξύ τους. Αν αλληλεπιδρούν πιο ασκεί ισχυρότερη επίδραση ή μήπως είναι ίσες; Δραστηριότητα 5 Στο διπλανό σχήμα βλέπετε τη Σελήνη και τη Γη. Απαντήστε αναλυτικά αν τα δύο σώματα αλληλεπιδρούν και πώς μεταξύ τους. Αν αλληλεπιδρούν πιο ασκεί ισχυρότερη επίδραση ή μήπως είναι ίσες; 16

17 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα «Μελέτη Αλληλεπιδράσεων» στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα αποτελείται από 11 εργαστήρια (labs). Πραγματοποιείστε με την ομάδα σας τα εργαστήρια 1-5 (lab 1 lab 5). Ακολουθείστε τις οδηγίες του προγράμματος. Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 1. Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 2. Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 3. 17

18 Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 4... Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 5. 18

19 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Εργασία για το επόμενο μάθημα Να γράψετε ένα σύντομο σημείωμα στο οποίο να εκθέτετε τι μάθατε στο πρώτο μάθημα που δεν το ξέρατε. Επίσης τι ήταν αυτό που σας βοήθησε να το μάθετε καταλάβετε. 19

20 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δραστηριότητες Εκπαιδευτικού Μαθητών/τριών Οργάνωση τάξης: μετωπική 1. Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν ατομικά το «Φύλλο εργασίας 1». 2. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους φοιτητές/τριες να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για την έννοια της αλληλεπίδρασης. Οργάνωση τάξης: ομαδική - η δασκάλα ρωτά τον αντιπρόσωπο κάθε ομάδας 3. Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν ομαδικά το «Φύλλο εργασίας 2». 4. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηρίων στο λογισμικό. Οργάνωση τάξης: μετωπική 5. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά να ανακαλέσουν άλλες αλληλεπιδράσεις π.χ. αλληλεπίδρασης πλην δυναμικών π.χ. θερμικές, με το φως κ.λπ. Συζητά τα χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης, όπως δράστης και δέκτης ταυτόχρονα, ύπαρξη δύο τουλάχιστον σωμάτων, ύπαρξη αλληλεπίδρασης χωρίς αποτελέσματα. Συζητά τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης, από τα οποία την καταλαβαίνουμε; αύξηση θερμοκρασίας, αλλαγή κινητικής κατάστασης, παραμόρφωση. Εισάγει τον 3 ο Νόμο του Νεύτωνα με παραδείγματα στην περιοχή των βαρυτικών αλληλεπιδράσεων. Επιδεικνύει την εξάρτηση του μεγέθους της αλληλεπίδρασης από την απόσταση των δύο σωμάτων. Συζητά το διδακτικά μετασχηματισμένο νόμο της παγκόσμιας έλξης υπό το πρίσμα του 3 ου Νόμου του Νεύτωνα (σελ. 6). 20

21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 o ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Δραστηριότητα 1: Αλληλεπίδραση μεταξύ δύο μαγνητών Παρακάτω απεικονίζονται 4 περιπτώσεις μεταξύ δύο μαγνητών. Για την κάθε περίπτωση περιγράψτε αναλυτικά αν οι δύο μαγνήτες αλληλεπιδρούν και πως μεταξύ τους. Αν αλληλεπιδρούν ποιος ασκεί ισχυρότερη επίδραση ή μήπως είναι ίσες; Νότιος Βόρειος Βόρειος Νότιος Δύο μαγνήτες στερεωμένοι πάνω σε ένα τραπέζι. Ο Βόρειος πόλος του ενός είναι κοντά στο Βόρειο πόλο του άλλου Νότιος Βόρειος Ένας μεγάλος μαγνήτης στερεωμένος πάνω σε ένα τραπέζι κοντά σε έναν μικρό μαγνήτη. Ο Βόρειος πόλος του ενός είναι κοντά στο Νότιο πόλο του άλλου Νότιος Βόρειος Ένας μεγάλος μαγνήτης στερεωμένος πάνω σε ένα τραπέζι κοντά σε έναν μικρό μαγνήτη. Ο Βόρειος πόλος του ενός είναι κοντά στο Βόρειο πόλο του άλλου

22 Δραστηριότητα 2: Αλληλεπίδραση μεταξύ δύο φορτισμένων σφαιρών Παρακάτω απεικονίζονται 4 περιπτώσεις μεταξύ δύο φορτισμένων σφαιρών. Για την κάθε περίπτωση περιγράψτε αναλυτικά αν οι δύο σφαίρες αλληλεπιδρούν και πως μεταξύ τους. Αν αλληλεπιδρούν ποια ασκεί ισχυρότερη επίδραση ή μήπως είναι ίσες; Δυο άνισου όγκου, ίσου φορτίου, ετερώνυμα φορτισμένες σφαίρες. Δύο άνισου όγκου, ίσου φορτίου, θετικά φορτισμένες σφαίρες. Δύο ίσου όγκου, άνισου φορτίου, ετερώνυμα φορτισμένες σφαίρες 22

23 Δυο άνισου όγκου και άνισου φορτίου, ετερώνυμα φορτισμένες σφαίρες. 23

24 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα «Μελέτη Αλληλεπιδράσεων» στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα αποτελείται από 11 εργαστήρια (labs). Πραγματοποιείστε με την ομάδα σας τα εργαστήρια 6-11 (lab 6 lab 11). Ακολουθείστε τις οδηγίες του προγράμματος. Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 6 Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 7 Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 8 Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 9 Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 10 24

25 Σημειώστε το συμπέρασμά σας από τη μελέτη του lab 11 25

26 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. Εργασία για το επόμενο μάθημα 1) Να γράψετε ένα σύντομο σημείωμα στο οποίο να εκθέτετε τι μάθατε στο πρώτο μάθημα που δεν το ξέρατε. Επίσης τι ήταν αυτό που σας βοήθησε να το μάθετε καταλάβετε. 26

27 2) Να σχεδιάσετε τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις που ασκούνται ανάμεσα σε δύο ετερώνυμα φορτισμένες ράβδους και τις δυνάμεις που ασκούνται ανάμεσα σε δύο ομώνυμα φορτισμένες ράβδους, για τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Οι ράβδοι έχουν άνισες μάζες και ίση ποσότητα φορτίου β) Οι ράβδοι έχουν άνισες μάζες και άνιση ποσότητα φορτίου γ) Οι ράβδοι έχουν άνισες μάζες και ίση ποσότητα φορτίου δ) Οι ράβδοι έχουν άνισες μάζες και άνιση ποσότητα φορτίου Αν οι ράβδοι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απέχουν την ίδια απόσταση μεταξύ τους, να συγκρίνετε τα μέτρα των δυνάμεων των 4 περιπτώσεων: Σε ποια/ες περιπτώσεις έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη και γιατί; Σε ποια/ες περιπτώσεις έχουμε τη μικρότερη δύναμη και γιατί; 27

28 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δραστηριότητες Εκπαιδευτικού Μαθητών/τριών Οργάνωση τάξης: μετωπική 1. Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν ατομικά το «Φύλλο εργασίας 1». 2. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους φοιτητές/τριες να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για την έννοια της αλληλεπίδρασης. Οργάνωση τάξης: ομαδική - η δασκάλα ρωτά τον αντιπρόσωπο κάθε ομάδας 3. Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν ομαδικά το «Φύλλο εργασίας 2». 4. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηρίων στο λογισμικό. Οργάνωση τάξης: μετωπική 5. Ο/Η εκπαιδευτικός, εισάγει την επιθυμητή γνώση για τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις για σφαίρες διαφορετικών μεγεθών και φορτίων. Εστιάζεται στη σύγκριση των μέτρων των αλληλεπιδράσεων. Ζητά από τους/τις φοιτητές/τρες να προβλέψουν την αλληλεπίδραση δυο μαγνητών, κατ αναλογία των φορτισμένων σφαιρών. Στη συνέχεια επιδεικνύει με ανάρτηση σε ορθοστάτη: (α) έλξεις όμοιων (μέγεθος - ισχύς) / ανόμοιων μαγνητών, (β) απώσεις όμοιων (μέγεθος - ισχύς) / ανόμοιων μαγνητών. Για την κάθε περίπτωση προτείνονται οι ερωτήσεις: «Ποιος μαγνήτης έλκει ποιον;», «Ποια η σχέση των μέτρων των έλξεων;». Ακολουθεί η εισαγωγή της επιθυμητής γνώσης για τις μαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Εστιάζεται στη σύγκριση των μέτρων των αλληλεπιδράσεων για μαγνήτες διαφορετικών μεγεθών. 28

29 Εισάγει την έννοια της δύναμης ως μέτρο της αλληλεπίδρασης δυο σωμάτων π.χ. μαζών, καθώς και ως μέτρο της δυναμικής αλληλεπίδρασης, π.χ. μάζες, φορτία, μαγνήτες. 29

30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 o ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Δραστηριότητα 1: Αλληλεπίδραση μεταξύ δύο μαγνητών Παρακάτω απεικονίζονται 7 περιπτώσεις μεταξύ δύο οντοτήτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Παρατηρήστε τις προσεκτικά και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. Νότιο ς Βόρειος Βόρειο ς Νότιος α) Στο παραπάνω σχήμα βλέπετε ένα μήλο πάνω σε ένα ράφι και ένα καρπούζι πάνω στο τραπέζι. β) Δύο μαγνήτες στερεωμένοι πάνω σε ένα τραπέζι. Ο Βόρειος πόλος του ενός είναι κοντά στο Βόρειο πόλο του άλλου. Νότιος Βόρειος γ) Δυο άνισου όγκου, ίσου φορτίου, ετερώνυμα φορτισμένες σφαίρες. δ) Ένας μεγάλος μαγνήτης στερεωμένος πάνω σε ένα τραπέζι κοντά σε έναν μικρό μαγνήτη. Ο Βόρειος πόλος του ενός είναι κοντά στο Νότιο πόλο του άλλου. Σιδερένιο Σώμα Νότιος Βόρειος ε) Δύο άνισου όγκου, ίσου φορτίου, θετικά φορτισμένες σφαίρες. στ) Ένας μεγάλος μαγνήτης στερεωμένος πάνω σε ένα τραπέζι κοντά σε ένα σιδερένιο σώμα ζ) Θετικά φορτισμένη σφαίρα, κοντά σε ένα χαρτάκι 30

31 Ερωτήσεις 1) Από τα παραπάνω 7 παραδείγματα να συμπεράνετε αν οι βαρυτικές, ηλεκτροστατικές και μαγνητικές αλληλεπιδράσεις είναι ελκτικές ή απωστικές. Οι ηλεκτροστατικές είναι: Οι μαγνητικές είναι:. Οι βαρυτικές είναι:... Ως προς αυτό το χαρακτηριστικό υπάρχει ομοιότητα ή διαφορά μεταξύ των διαφόρων αλληλεπιδράσεων; 2α) Ποιες οντότητες συμμετέχουν στις παραπάνω 7 αλληλεπιδράσεις; Στην α;.. Στην β;.. Στην γ;.. Στην δ;.. Στην ε; Στην στ;. Στην ζ;.. 2β) Στη (στ) αλληλεπίδραση μπορώ να αντικαταστήσω το σιδερένιο αντικείμενο με άλλο έτσι ώστε να αλληλεπιδρούν; π.χ. ξύλινο ή πλαστικό; Γιατί; 2γ) Στη (ζ) αλληλεπίδραση μπορώ να αντικαταστήσω το χαρτάκι με άλλο σώμα; Γιατί; 31

32 2δ) Με βάση τις παρατηρήσεις/προβλέψεις σας στις ερωτήσεις 2α, 2β και 2γ ποιες ομοιότητες ή διαφορές αναγνωρίζετε μεταξύ των αλληλεπιδράσεων που μελετάμε; 3) Πώς μεταβάλλεται το μέτρο των παραπάνω 7 αλληλεπιδράσεων αν απομακρύνω τις οντότητες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους; Αυτό είναι ομοιότητα ή διαφορά μεταξύ των παραπάνω αλληλεπιδράσεων; 32

33 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. Εργασία για το επόμενο μάθημα 1) Να γράψετε ένα σύντομο σημείωμα στο οποίο να εκθέτετε τι μάθατε στο πρώτο μάθημα που δεν το ξέρατε. Επίσης τι ήταν αυτό που σας βοήθησε να το μάθετε καταλάβετε. 2) Αν οι ράβδοι σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις απέχουν την ίδια απόσταση μεταξύ τους, να συγκρίνετε τα μέτρα των δυνάμεων των 4 περιπτώσεων: Σε ποια/ες περιπτώσεις έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη και γιατί; α)

34 Οι ράβδοι έχουν άνισες μάζες και ίση ποσότητα φορτίου β) Οι ράβδοι έχουν άνισες μάζες και άνιση ποσότητα φορτίου γ) Οι ράβδοι έχουν άνισες μάζες και ίση ποσότητα φορτίου δ) Οι ράβδοι έχουν άνισες μάζες και άνιση ποσότητα φορτίου Σε ποια /ες περιπτώσεις έχουμε τη μικρότερη δύναμη και γιατί; 34

35 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ Δραστηριότητες Εκπαιδευτικού Μαθητών/τριών Οργάνωση τάξης: μετωπική 1. Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν ατομικά το «Φύλλο εργασίας 1». 2. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις φοιτητές/τριες να εκφράσουν τις ιδέες τους σε σχέση με την έλξη και την άπωση. Είναι ομοιότητα ή διαφορά των αλληλεπιδράσεων; 3. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις φοιτητές/τριες να εκφράσουν τις ιδέες τους σε σχέση με το ποια είναι τα υποθέματα που μετέχουν σε κάθε είδος αλληλεπίδρασης. Επισημαίνει ότι: - στις βαρυτικές μετέχουν όλες οι μάζες - στις μαγνητικές μόνο μαγνήτες και σιδηρομαγνητικά υλικά - στις ηλεκτροστατικές ένα φορτισμένο (τουλάχιστον) και ένα αφόρτιστο σώμα. Επίσης επισημαίνει, με τη βοήθεια πειραματικής δραστηριότητες, ότι έλξη ασκεί και το σιδηρομαγνητικό υλικό, αν εμποδιστεί να κινηθεί ο μαγνήτης. Το ίδιο γίνεται και με τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, αλλά επειδή τα φορτία εύκολα διαρρέουν δεν είναι έντονα ορατά τα αποτελέσματα. 4. Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει το νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου για όλες τις αλληλεπιδράσεις. Εξηγεί γιατί οι 2 δυνάμεις της αλληλεπίδρασης είναι ίσες, αφού συμμετέχουν και οι δυο οντότητες, στο σχηματισμό του μεγέθους. 5. Εισάγει την έννοια του πεδίου δυνάμεων που δημιουργεί κάθε υπόθεμα και μέσα στο οποίο βρίσκεται το άλλο υπόθεμα. Το πεδίο είναι έννοια ενοποιητική και διαφαινομενολογική. Καταλήγει ότι και η δύναμη είναι έννοια διαφαινομενολογική, σε κάθε δε πλαίσιο παρουσιάζει ομοιότητες και διαφορές. 35

36 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 4 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Δραστηριότητα 1 Μία τηλεόραση βρίσκεται πάνω σε ένα τραπέζι (σε επαφή). Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους η τηλεόραση με το τραπέζι; Αν αλληλεπιδρούν σχεδιάστε τη δύναμη που ασκεί η τηλεόραση στο τραπέζι και τη δύναμη που ασκεί το τραπέζι στην τηλεόραση. Ποια δύναμη είναι μεγαλύτερη ή μήπως είναι ίσες και γιατί; Δραστηριότητα 2 Μία βάρκα επιπλέει ακίνητη στο νερό. Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους η βάρκα με το νερό; Αν αλληλεπιδρούν σχεδιάστε τη δύναμη που ασκεί το νερό στη βάρκα και τη δύναμη που ασκεί η βάρκα στο νερό. Ποια δύναμη είναι μεγαλύτερη ή μήπως είναι ίσες και γιατί; 36

37 Δραστηριότητα 3 Ένα κιβώτιο κινείται πάνω σε οριζόντιο δρόμο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους το κιβώτιο με το δρόμο; Αν αλληλεπιδρούν σχεδιάστε τη δύναμη που ασκεί το κιβώτιο στο δρόμο και τη δύναμη που ασκεί ο δρόμος στο κιβώτιο. Ποια δύναμη είναι μεγαλύτερη ή μήπως είναι ίσες και γιατί; 37

38 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜA:.. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πειραματική Δραστηριότητα 1 Υλικά: Ένα δοχείο γεμάτο νερό, ένα σώμα, μια ζυγαριά. α) Τοποθετείστε το δοχείο με το νερό πάνω στη ζυγαριά. Σχεδιάστε τη δύναμη που ασκείται από τη ζυγαριά στο δοχείο με το νερό και τη δύναμη που ασκείται από το δοχείο με το νερό στη ζυγαριά. β) Αν τοποθετήσουμε μέσα στο δοχείο με το νερό ένα σώμα θα αλλάξει η ένδειξη της ζυγαριάς ή όχι; Αιτιολογείστε την απάντησή σας Υλοποιείστε τη δραστηριότητα. Συμφωνεί με τις προβλέψεις σας η ένδειξη της ζυγαριάς; Σχεδιάστε τις δυνάμεις που νομίζετε ότι ασκούνται: α) στη ζυγαριά από το δοχείο, β) στο δοχείο από τη ζυγαριά. Σημειώστε κάθε σκέψη άποψη ή επιφύλαξή σας

39 Υλικά: Μία σκούπα, μία ζυγαριά. Πειραματική Δραστηριότητα 2 α) Έστω ένας φοιτητής πάνω στη ζυγαριά. Σχεδιάστε τη δύναμη που ασκεί η ζυγαριά στο φοιτητή και τη δύναμη που ασκεί ο φοιτητής στη ζυγαριά. β) Αν ο φοιτητής πάρει τη σκούπα και την πιέσει προς το ταβάνι θα αλλάξει η ένδειξη της ζυγαριάς ή όχι; Αιτιολογείστε την απάντησή σας Υλοποιείστε τη δραστηριότητα. Συμφωνεί με τις προβλέψεις σας η ένδειξη της ζυγαριάς; Σχεδιάστε τις δυνάμεις που νομίζετε ότι ασκούνται: α) στη ζυγαριά από τον άνθρωπο, β) στον άνθρωπο από τη ζυγαριά, γ) στο ταβάνι από τον άνθρωπο και γ) στον άνθρωπο από το ταβάνι. γ) Αν ο φοιτητής πάρει τη σκούπα και την πιέσει προς το πάτωμα θα αλλάξει η ένδειξη της ζυγαριάς ή όχι; Αιτιολογείστε την απάντησή σας

40 Υλοποιείστε τη δραστηριότητα. Συμφωνεί με τις προβλέψεις σας η ένδειξη της ζυγαριάς; Σχεδιάστε τις δυνάμεις που νομίζετε ότι ασκούνται: α) στη ζυγαριά από τον άνθρωπο, β) στον άνθρωπο από τη ζυγαριά, γ) στο ταβάνι από τον άνθρωπο και γ) στον άνθρωπο από το ταβάνι. Σημειώστε κάθε σκέψη άποψη ή επιφύλαξή σας

41 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Εργασία για το επόμενο μάθημα 1) Να γράψετε ένα σύντομο σημείωμα στο οποίο να εκθέτετε τι μάθατε στο πρώτο μάθημα που δεν το ξέρατε. Επίσης τι ήταν αυτό που σας βοήθησε να το μάθετε καταλάβετε. 41

42 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ Δραστηριότητες Εκπαιδευτικού Μαθητών/τριών Οργάνωση τάξης: ομαδική 1. Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν ατομικά το «Φύλλο εργασίας 1». 2. Οι μαθητές/τριες υλοποιούν ομαδικά τις δραστηριότητες στο «Φύλλο εργασίας 2» και το συμπληρώνουν. Οργάνωση τάξης: μετωπική 3. Οι μαθητές/τριες ανακοινώνουν τις απαντήσεις τους για τις δυνάμεις εξ επαφής, (φύλλα εργασίας 1 & 2). 4. Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει την επιστημονική γνώση για τις δυνάμεις εξ επαφής. 5. Ο/Η εκπαιδευτικός εφαρμόζει τη νέα γνώση με βάση το «Φύλλο εργασίας 1» και το «Φύλλο εργασίας 2». Τονίζεται ότι βάρος είναι μια δύναμη που ασκείται από απόσταση, ακολουθεί το νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου κι άρα δεν αντιστοιχεί σε δράση / αντίδραση από επαφή. Απλά συνήθως μια εκ των δράση / αντίδραση ισούται με το βάρος. για να κατανοήσουμε αυτή την ισότητα χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας από τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, ό,τι αναφέρεται για την ισορροπία ενός σώματος. Ο/Η εκπαιδευτικός εφαρμόζει τη νέα γνώση στα παραδείγματα των σημειώσεων. 42

43 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Δραστηριότητα 1 Μία βάρκα επιπλέει ακίνητη στο νερό. α) Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη βάρκα. β) Διακρίνετε τις δυνάμεις εξ επαφής από τις δυνάμεις από απόσταση γ) Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η βάρκα ηρεμεί; Δραστηριότητα 2 Ένα καρπούζι ισορροπεί πάνω σε ένα τραπέζι. α) Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο καρπούζι. β) Διακρίνετε τις δυνάμεις εξ επαφής από τις δυνάμεις από απόσταση γ) Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι το καρπούζι ηρεμεί; 43

44 Δραστηριότητα 3 Μια φορτισμένη σφαίρα Α ισορροπεί στον αέρα όπως φαίνεται στο σχήμα. α) Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα Α. β) Διακρίνετε τις δυνάμεις εξ επαφής από τις δυνάμεις από απόσταση γ) Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η σφαίρα A ηρεμεί; + Α + + Δραστηριότητα 4 Ένα κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε οριζόντιο δρόμο, όπως φαίνεται στο σχήμα. α) Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο. β) Διακρίνετε τις δυνάμεις εξ επαφής από τις δυνάμεις από απόσταση γ) Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα; 44

45 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Εργασία για το επόμενο μάθημα 1) Να γράψετε ένα σύντομο σημείωμα στο οποίο να εκθέτετε τι μάθατε στο προηγούμενο μάθημα που δεν το ξέρατε. Επίσης τι ήταν αυτό που σας βοήθησε να το μάθετε καταλάβετε. 2) Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο και επίπεδο δρόμο. Γνωρίζουμε ότι ο κινητήρας ασκεί στο αυτοκίνητο δύναμη F=100Μονάδες, ενώ οι συνολικές τριβές και αντιστάσεις είναι Τ=100Μονάδες. Η ταχύτητα με το πέρασμα του χρόνου: α) αυξάνει β) μειώνεται γ) μένει σταθερή; Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 45

46 3) Μια φορτισμένη σφαίρα Β ισορροπεί στο πάτωμα όπως φαίνεται στο σχήμα. α) Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα Β. β) Διακρίνετε τις δυνάμεις εξ επαφής από τις δυνάμεις από απόσταση γ) Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η σφαίρα Β ηρεμεί; + Α + Β + 46

47 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ Δραστηριότητες Εκπαιδευτικού Μαθητών/τριών 1. Οι φοιτητές/τριες συμπληρώνουν ομαδικά το «Φύλλο εργασίας 1». Οργάνωση τάξης: μετωπική 2. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις φοιτητές/τριες να ανακεφαλαιώσουν τα συμπεράσματά τους για τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα που ισορροπεί, όπως προέκυψαν από την εργασία σε ομάδες. 3. Συζητά τα πειράματα του Γαλιλαίου με το κεκλιμένο επίπεδο. Εισάγει την έννοια της αδράνειας με διαφάνειες. Επισημαίνει την αντίφαση «καθημερινής επιστημονικής σκέψης» ή «Αριστοτέλη - Νεύτωνα» και τις συνέπειές της στη μάθηση Φυσικής. 4. Εισάγει το 2 ο νόμο του Νεύτωνα ποιοτικά, με τύπο και παραδείγματα. Επισημαίνει την αντίφαση «καθημερινής επιστημονικής σκέψης» ή «Αριστοτέλη - Νεύτωνα» και τις συνέπειές της στη μάθηση Φυσικής. Με διαφάνειες διαπραγματεύεται τα 2 από τα 4 έργα του φύλλου εργασίας. 47

Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας για τη προσέγγιση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα

Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας για τη προσέγγιση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Διδασκαλία και μάθηση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε φοιτητές/τριες παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται ο συχνότητες και τα ποσοστά στις απαντήσεις των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι:

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι: Επιστημονικό μέρος Η έννοια της δύναμης Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι δυνατό να το παραμορφώσει, να το σταματήσει όταν κινείται, να το κινήσει όταν αυτό είναι ακίνητο, να επιταχύνει ή να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουμιός Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σημειώσεις Ρόδος 2012 Μέρος Α: Εισαγωγή Η Διδακτική των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. F 2=2N F 1=6N F 3=3N F 4=5N (α) (β) F 5=4N F 6=1N F 7=3N (γ) Να σχεδιάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση Περιεχόμενα. 1. Μέτρηση μήκους και χρόνου 2. Καταγραφή κίνησης 3. Μέση και στιγμιαία ταχύτητα 5. Διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου 6.

Κίνηση Περιεχόμενα. 1. Μέτρηση μήκους και χρόνου 2. Καταγραφή κίνησης 3. Μέση και στιγμιαία ταχύτητα 5. Διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου 6. 1 Κίνηση Περιεχόμενα 1. Μέτρηση μήκους και χρόνου 2. Καταγραφή κίνησης 3. Μέση και στιγμιαία ταχύτητα 5. Διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου 6. Επιτάχυνση 2 Μέτρηση μήκους Εισαγωγή Μονάδες μήκους Το πολύ μικρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 210156 fysiki G Gymnasiou.indd 1 21/03/2013 12:12 μ.μ.

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 210156 fysiki G Gymnasiou.indd 1 21/03/2013 12:12 μ.μ. ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2056 fysiki G Gymnasiou.indd 2/03/203 2:2 μ.μ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Νικόλαος Αντωνίου, Kαθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Δημητριάδης,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα