Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3 ,,,,,,,,..,.,,. 3

4 . :.,.,..,. 4

5 5

6 ,, : 1 :., :. ( )...,. 2 :.,... (),,.,,. ( ) 6

7 ,. (,, )...,. (. )......!!!.,,... 7

8 ,,. 3 :.,. : :,,..,...,.,,., (GIS). 8

9 ., : ( )., : - 1 : ( ). - 3 :,. - : 2 4.,,,.. -,,.. : (Pyracantha sp.), (Crataegus sp.), (Prunus spinosa), (Rubus fruticosus). 9

10 - 1,5 3, 3.. : , # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ,, ( 1.5 ) ( 3 ). *

11 . (, ).., ( )..,., &,,.,,..,

12 .,, :,. (, ),. (,,, ) (,,, ).,, ,. (,,,,...) 2-3., ( 12

13 10 10 ). :,,,,,,.. ( ).,.,. (). (,...).... :..,. 13

14 ., (). (, ) ,.,. ( ) :.,. 14

15 T,.. (,,, ) %,.,..,.,. PH,.,,,. (kgr / ).,,,. ( ),,. 15

16 16

17 ..,,,.., :,,,,..,,..,

18 ,..,.,.. :. 60% 80%

19 ,..,.., :.,..,, 19

20 .,,,,,,,....,.,...,,.., cm..,,., (2-3%),. 0,

21 :... (,..),...,.,.....,. 21

22 15-30.,, ,. : :, (75%), (5-10%), (15-30%).,. :,. (Game 22

23 conservancy),,. (Office National de la Chasse),,,,. :,,,, 500 ( ),,

24 ,. :. :. : 2 60% 40% m m. 4 cm 2,00 m. 2,5 m 25 cm, 25 cm, 2,00 m. 3., 0,90 m, 1,00 m 0,10 m 0,90 m 24

25 . 5 cm 2,50 m 0,50 m 2,00 m. 2,5 m 2 mm. 2,80 m. 30 cm 45, 10 cm. 5 cm 2,00 m ( ) 3 m 1 m,, 1000 lit PE m 2 2,5 3,1 m. 300m. 10cm 0,5m. 2m 2m 2 1m. 30m 3m 0,94m (0.92m ). 4m... 25

26 . 8..,,. 1,3cm() ST1 ( ). 2-3mm. 1,3cm() 2-3mm. 0,5m, 1,5 2,5 cm 1,5mm. 1m 0,5m,.. 1,3cm( ) 2-3mm. ( ).. 26

27 1,5m, 20m 1,5m.,,,...,.. 27

28 ,,,,,,,, (3 ).,..,,.,., ()., :,. 28

29 , 3...,, 75% 25%, /1209/ ( ),,. 25. : 3 5, ( ) 50%. ().. 29

30 ...,., 76,2% ( 50% 37,5%)., 88%!,, : /1358/ ,.,,, 50%,.,.,,.,.,, 30

31 .,,,....,,..,, ( ),.,,.,,,,,,.,,.,,.,,,, 31

32 .,,,,.,. - 0,5 1,,.,,,.,,. ( ),.., 1500.,.,.,,,. 32

33 , (),.,,.,,.,,,,. -,..,

34 :,.,.,.,, %.,,.,.,,.,... 34

35 . 1, ( ). ( )

36 ½ 1/ (, )..., ( ) 36

37 1:1....,....,,

38 ,,,.,..,.. 38

39 Να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του αγριόχοιρου που θα λαμβάνει υπόψη του τον παραδοσιακό τρόπο άσκησης του κυνηγίου του, το ποσοστό συμμετοχής και προτίμησης των Ελλήνων κυνηγών στο κυνήγι του αγριόχοιρου, την βιολογική συμπεριφορά του είδους, την αειφορία στην κυνηγετική κάρπωση και τέλος τους ανθρωπογενείς και περιβαλλοντικούς περιοριστικούς παράγοντες. Η πρόταση αυτή αξιολογεί τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία της περιοχής και προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του είδους με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου του θηράματος και την αειφορεία στην κυνηγετική κάρπωση. Στόχος της διαχείρισης είναι η διατήρηση του αγριόχοιρου σε επίπεδα τέτοια ώστε να παράγεται θηραματικό πλεόνασμα στο διηνεκές εξασφαλίζοντας μέσα από την κυνηγετική δραστηριότητα σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην ορεινή ύπαιθρο της χώρας μας. Ζητούμενο για κάθε θήραμα ενδημικό ή μη είναι η βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης με θετική επίδραση στην βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος. Το κυνήγι ως παραδοσιακή δραστηριότητα που ασκείται εκτατικά στην Ελληνική ύπαιθρο προσφέροντας στιγμές συγκίνησης, εμπειρίες, εμπλουτισμό γνώσεων και επιστροφή στις παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου μας, θα πρέπει να λειτουργεί μέσα από την εφαρμογή των αρχών της δασοπονίας προβλέποντας αειφορία στην κάρπωση, βασισμένη σε μέτρα στήριξης του συγκεκριμένου ενδημικού θηράματος. Για την διαχείριση του ευρωπαϊκού αγριόχοιρου στον Ελλαδικό χώρο προτείνεται η εφαρμογή της πρότασης η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με τη λήψη κυρίως διοικητικών μέτρων και ελαχίστων τεχνικών παρεμβάσεων, βασισμένη και σ αυτό το είδος σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά όλα τα διαχειριστικά μέτρα που στοχεύουν στη ρύθμιση των πληθυσμών και ο δεύτερος τα μέτρα που στοχεύουν στην παρακολούθηση των πληθυσμών, όπως αναλύονται παρακάτω: 39

40 ( ) 1 ος άξονας Ρύθμιση των πληθυσμών : Βραχυπρόθεσμα: Ενημέρωση κυνηγετικών οργανώσεων Εκπαίδευση θηροφυλάκων Επιλεκτικό κυνήγι: Απαγόρευση της θήρευσης των θηλυκών ζώων που έχουν καθαρό βάρος μεγαλύτερο από 40 kg καθώς επίσης και όλων των νεαρών ζώων που φέρουν στο σώμα τους τις χαρακτηριστικές επιμήκεις ραβδώσεις. Απαγόρευση της ελεύθερης βοσκής οικόσιτων και ημίαιμων αγριόχοιρων για την αποφυγή της γενετικής μόλυνσης που συντελείται μέχρι σήμερα στους πληθυσμούς του αγριόχοιρου. Αστυνόμευση της λαθροθήρας. Μεσοπρόθεσμα: Απαγόρευση της θήρας του είδους με πυρομαχικά άλλου τύπου πλην του μονόβολου όσον αφορά στα λειόκανα όπλα και απελευθέρωση της χρήσης του ραβδωτού τυφεκίου. Το μέτρο αυτό θα ανεβάσει την ποιότητα του κυνηγιού και θα συμβάλει στην αποφυγή άσκοπων τραυματισμών των θηραμάτων. Οργάνωση δικτύου απαγορευμένων στο κυνήγι περιοχών έκτασης Ha με ΔΑΔ Συνεργασία με ιδιοκτήτες γης για να εφαρμοστούν αμοιβαία δεκτές πρακτικές, στα πλαίσια προγραμμάτων μείωσης των ζημιών στις καλλιέργειες και αποζημίωσης των αγροτών από ενδεχόμενες ζημιές σ αυτές. 40

41 2 ος άξονας Παρακολούθηση των πληθυσμών : Μεσοπρόθεσμα: Καταγραφή κυνηγετικής κάρπωσης με το Δελτίο ελέγχου θηροφύλακα με επιπλέον στοιχεία για τα θηρευθέντα ζώα όπως: φύλο, ηλικία, βάρος. Περιοδικοί έλεγχοι στην υγεία των θηρευομένων ζώων και συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η παρακολούθηση των πληθυσμών που θα γίνεται ετησίως και δειγματοληπτικά θα οδηγεί σε ρύθμιση της κυνηγετικής κάρπωσης (ποσοτικά και ποιοτικά) μέσα από προτάσεις των κυνηγετικών οργανώσεων και ακολούθως αποφάσεις ρύθμισης της θήρας από την πολιτεία που μπορεί να είναι σε επίπεδο εθνικό ή ακόμη και περιφέρειας. Επίσης θα πρέπει να εκπονηθούν ερευνητικά προγράμματα που αφορούν το είδος και ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: Αναγνώριση χαρτογράφηση των περιοχών εξάπλωσης του αγριόχοιρου. Καταγραφή της πληθυσμιακής του κατάστασης και αξιολόγηση του αναπαραγωγικού δυναμικού και των περιβαλλοντικών παραμέτρων που το επηρεάζουν. Κωδικοποίηση δεικτών θηραματικής αφθονίας για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των πληθυσμών του. Εναρμονισμός της διατήρησης και της προστασίας του είδους και των ενδιαιτημάτων του με την πρακτική της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων από την Δασική υπηρεσία (μέθοδοι και χρόνος δασικών εργασιών, εμπλουτισμοί δασών με οπωροφόρα δένδρα, κ.α.). 41

42 Απελευθερώσεις εκτρεφομένων ζώων όπου και όταν απαιτείται με την πιστοποίηση της καθαροαιμίας τους (γενετικής ταυτότητας) από αρμόδιο φορέα. Βελτιώσεις των ενδιαιτημάτων κυρίως με στόχο την αποφυγή ζημιών στις αγροτικές καλλιέργειες. Τα έργα που βελτιώνουν τον βιότοπο του αγριόχοιρου όσον αφορά την τροφή είναι αυτά που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Βελτίωση δασικών βιοτόπων. Επιπλέον χρειάζεται η κατασκευή λασπολούτρων που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του. Ένα λασπόλουτρο, η λεγόμενη «λούτσα», κατασκευάζεται διανοίγοντας ένα όρυγμα βάθους 40 εκατοστών και εμβαδού 3 5 τετραγωνικών μέτρων. Το όρυγμα πρέπει να γίνει σε μισγαγγεία, δηλαδή σε περιοχή χαμηλή όπου στραγγίζουν τα νερά όλης της γύρω περιοχής, ώστε να λειτουργεί ως ομβροσυλλέκτης. Πρέπει επίσης το έδαφος να είναι απαραίτητα αργιλικό (κοκκινόχωμα) για να κρατάει νερό. Αν στην περιοχή το έδαφος δεν είναι αργιλικό, πρέπει να τοποθετήσουμε κάτω χονδρό πλαστικό φύλλο και να διαστρώσουμε πάνω από 30 εκατοστά χώμα, για να μην τρυπήσει από τα πόδια των ζώων. Στην άκρη της λούτσας καλό είναι να φυτέψουμε καλάμια. 42

43

44 VESUVIO U- 128 ( -10) ( - 129) KG/ 10 Kgr 1.5-2cm 8-12 Kgr 1.5-2cm 3-12 Kgr 1.5-2cm Kgr 4-5cm 2,5-3 Kgr 2-4 cm - - (),, 2 Kgr 3-4 cm 7 Kgr 2 cm 9 Kgr 3 cm 14 Kgr 3 cm 4-5 Kgr 2-7 cm 3,5-4 Kgr 0,5 cm > KG/ 5 kgr + 6 kgr 10 g kgr kgr kgr 5 kgr + 5 kgr 10 kgr kgr kgr kgr kgr kgr kgr 1 kgr kgr kgr 5 kgr + 5 kgr / 1-2 c 1-2 c 8-10 c 6-8 kgr + 5 kgr 3-4 c 10 kgr + 5 kgr.. 1 kgr + 7 kgr c. 1-2 c c. 7 c... Subterraneum 3,5-4 Kgr 0,5 cm 3 Kgr 0,5 cm 4 Kgr 0,5 cm (600mm) kgr 0.5 kgr 7 c 7 c 7 c.

45 2 Kgr 0,5-1 cm SRUNTA SAHEL 150 Kgr 5-10 cm 7, 150 Kgr 5-10 cm, 0,2 Kgr 0,5 cm 1 kgr + 0,5 kgr 0,5 kgr 0,5 kgr 5.5 0,5 Kgr 0,5 cm 6-7 0,5 Kgr 0,5 cm 1 Kgr 1 cm 1-2 Kgr 0,5 cm 1-2 Kgr 0,5 cm 6-7 0,1 kgr + 0,2 kgr 0,6 kgr + 0,2 kgr 0,5 kgr + 0,4 kgr 0,4 kgr 0,5 kgr + 1 kgr 1 kgr c 5-10 c c

46 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Subterraneum * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

47 . 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

48

49

50

51

52

53

54

ΣΤ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΣΤ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΣΤ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΉΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Χρήστος Θωμαϊδης Θεοφάνης Καραμπατζάκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ *ΜΑΘ. http://w ww.hunters.gr, e-mail: hunters@ hunters.gr

Κ *ΜΑΘ. http://w ww.hunters.gr, e-mail: hunters@ hunters.gr Κ *ΜΑΘ Κ *ΜΑΘ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173-175 551 34 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 477128-477129, 6973 808934, FAX 2310 473863-475301 http://w ww.hunters.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ««ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ««ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ««ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η ορθολογική διαχείριση, αξιοποίηση και διανομή των βοσκήσιμων γαιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και αγροτικός χώρος

Παραγωγή και αγροτικός χώρος Παραγωγή και αγροτικός χώρος Κείμενο προτάσεων πολιτικής για τον Πρωτογενή τομέα της Χίου Γεωργία, Κτηνοτροφία & Αλιεία. Περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για την πρωτογενή παραγωγή στον Κάμπο της Χίου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκορδάς Ε. Κυριάκος Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, 55134 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310477128 e-mail: kskordas@hunters.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4.

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.4 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.5 Σχέδιο επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Άρθρο 1 ο Εισαγωγή Η Αθήνα έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την σχέση της με την φύση, το τοπίο και το πράσινο γενικότερα. Η ιδιαίτερα πυκνή δόμηση των τελευταίων πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά απειλούμενα είδη 1.1. Βασιλαετός..σελ.2 1.2. Χρυσαετός..σελ.3 1.3. Σπιζαετός..σελ.4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως:

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.1. Αιτιολόγηση των αναγκών που επιλέχθηκαν να αντιμετωπιστούν από το ΠΑΑ, καθώς και της επιλογής των στόχων, των προτεραιοτήτων, των τομέων επικέντρωσης και του καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) Περιγραφή της περιοχής μελέτης Ως υγρά λιβάδια ή υγρολίβαδα χαρακτηρίζονται τα λιβάδια που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Δημοκρατίας 35, Ά Όροφος Τ.Κ. 713 06 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο & Fax: 2810343906 2810223303 Email: geoteepk@otenet.gr http://www.geoteepk.gr ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 35 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ 84 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ ESC Η γεωργία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς για την ευημερία της κοινωνίας μας, καθώς εκτός από την συμβολή της στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Κείμενο εργασίας ενόψει της συνάντησης 14 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1698/05 (ΑΡΘΡΟ 46) ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 1 ος Τόμος: Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα