ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) AR 1 AR 2 AR 3 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 1 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 2 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 3 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων & Συντομογραφιών Αρ.1 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων & Συντομογραφιών Αρ.2 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων & Συντομογραφιών Αρ.3 AR 4 L 0 L 0 Διάφορα L 0 EN 1576 ΕΛΟΤ EN 1576 L 0 EN 50210:1997 L 0 EN L 0 EN :1997 L 0 EN L 0 EN :1997 L 0 EN ISO/IEC 8072 L 0 EN ISP L 0 EN ISP L 0 EN ISP L 0 ETR 011 ΕΛΟΤ ETR 011 Network Aspects (NA);The relationaship between network component performance and the overall network performance L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Connected Line Identification Presentation (COLP) supplementary service Service description L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Terminal Equipment (TE);International Videotex interworking (T/TE 06-20) L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Circuit-mode 64 kbit/s 8 khz structured bearer service category usable for speech information transfer Service description L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Call Forwarding Busy (CFB) supplementary service Service description L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Network Aspects (NA);Connectionless Broadband Data Service (CBDS) Part 1: Overview L 0 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Wideband transmission systems;technical characteristics and test conditions for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Παρουσίαση Αναγνώρισης Συνδεδεμένης Γραμμής (COLP) - Περιγραφή υπηρεσίας Τερματικός Εξοπλισμός (ΤΕ), Διεθνής Διασυνεργασία Τηλεεικονογραφίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Κατηγορία δομημένης κομιστικής υπηρεσίας κυκλωματικού τρόπου 64 kbit/s χρησιμοποιήσιμη για μεταφορά πληροφορίας ομιλίας - Περιγραφή υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιίων (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Προώθηση κλήσης σε περίπτωση κατειλημμένου (CFB) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης - Τεχνικά χαρακτηριστικά και συνθήκες δοκιμής για συσκευές μετάδοσης δεδομένων που λειτουργούν στη ζώνη ISM των 2,4 GHz και χρησιμοποιούν τεχνικές διαμόρφωσης φασματικής εξάπλωσης 1

2 L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Trans-European Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V + D) Part 1: General network design L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);File Transfer & Access Management (FTAM) teleservice Service description L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterwayw;technical characteristics and methods of measurement L 0 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Wireless Relay Station (WRS) L 0 ETSI/Coll.Lett.1806 L 0 IEC L 0 ITU L 0 ITU Terminology Bank Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.0 L 0 Miscellaneous L 0 Miscellaneous Διάφορα L 0 Miscellaneous Διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί όροι telecommunication terms L 0 Miscellaneous terms L 0 Miscellaneous terms Miscellaneous terms L 0 Miscellaneous terms Διάφοροι όροι L 0 Miscellaneous terms Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.0 L 0 Miscellaneous terms for radiation quantities L 0 Miscellaneous terms for Διάφοροι όροι μεγεθών radiation quantities ακτινοβολίας L 0 Satellite Communications Δορυφορικές Επικοινωνίες L 1 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.1 L 2 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.2 L 3 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.3 L 4 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.4 Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Σύστημα Διευρωπαϊκών Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA) - Φωνή και Δεδομένα (V+D) - Μέρος 1: Γενικός Σχεδιασμός Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Τηλεϋπηρεσία Μεταφορά & Διαχείριση Πρόσβασης Αρχείων (FTAM) - Περιγραφή υπηρεσίας 2

3 L 5 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.5 L 6 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.6 L 7 TMA preferred terms for Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής telephone systems facilities Ορολογίας Αρ.7 L 8 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.8 L 9 Directive 91/263/EEC ΠΔ για την εφαρμογή της Οδηγίας (telecom. terminal 91/263/ΕΟΚ equipment) L 9 Οδηγία 91/263/ΕΟΚ Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής [COM(89)289] Ορολογίας Αρ.9 L 10 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.10 L 11 Σύσταση του Συμβουλίου Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής της ΕΟΚ για τις DECT Ορολογίας Αρ.11 L 12 OSI/Eurodicautom Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.12 L 13 RACE/Eurodicautom Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.13 L 14 audio και video ως απλοί Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής όροι και ως συνθετικά Ορολογίας Αρ.14 L 15 COM91/Eurodicautom Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.15 L 16 L 17 L 18 COM(91)30 Final (Οδηγία ONP για τις μισθωμένες γραμμές) Eutelsat System Operations Guide JT/PS (Πρόταση του Συμβουλίου ΕΟΚ για ISDN- ONP) Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.16 Διπλ.Εργ. Μ.Παλαιολόγου/Ιόν.Παν. (Επίβλεψη Κ.Βαλεοντή) Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.18 L 19 EPHOS Handbook Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.19 L 20 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.20 L 21 COM(90) 490 final Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.21 L 22 ETSI Statutes & Rules of Procedure Καταστατικό και Κανονισμός Λειτουργίας του ETSI L 23 ESPRIT Work Programme Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.23 L 24 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.24 L 24 EC Dual Use List Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.24 3

4 L 25 Dir.Prop 5869/93 ECO 75 Πρότ.Οδηγ. ΟΝΡ για φων.τηλεφ. (ONP) L 26 COM (90) 490 final Ελλ.Μετάφρ. COM (90) 490 final L 26 COM(90) 490 final Ελλ. μετάφρ. COM(90) 490 final L 26 COM(90) 490 final Ελλ.μετάφρ. COM(90) 490 final L 29 Training in Εκπαιδευτική Θεματολογία των Telecommunications - Τηλεπ/νιών-Δραστηριότητες Activities L 30 Training in Telecommunications - Specialities Terminal Equipment Regulation of Netherlands Εκπαιδευτική Θεματολογία των Τηλεπ/νιών - Ειδικά Πεδία L 31 Κανονισμός Πιστοποίησης Τερματικών της Ολλανδίας L 32 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΤΕ L 33 "Phone Frenzy:...",Business Week, "Τηλεφωνική φρενίτιδα:...",business Week, L 34 Επιχειρ.Σχέδιο ΟΤΕ/Υπάρχουσα Κατάσταση L 35 Συντομογραφίες και όροι για τη Διαχείριση Δικτύου L 36 Glossary of training terms Γλωσσάριο Ορων Κατάρτισης L 38 Table 3/Q 1211-ITU-T 03/93 Πίνακας 3/Q 1211-ITU-T 03/93 L 39 L 39 Fibre Optics terminology Ορολογία Ινοοπτικής L 40 ISO/IEC 11801, EIA/TIA Ορολογία δομημένης καλωδίωσης 569, EIA/TIA 606, EN L 41 Internet Terminology Ορολογία Ιντερνετ L 42 Great ideas in Computer Science - W.Biermann L 43 Ορολογία Ενδοεπιχειρησιακής Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας L 44 Miscellaneous terms Miscellaneous terms L 46 Collection of terms TEL98 - EURODICAUTOM Συλλογή όρων TEL98 - EURODICAUTOM L 47 TE_TCH17: International Network Architecture - Sydney 2000 Olympic Games QL 10 Assessor Scorebook QL 10 Model Scorebook QL 10 The EFQM Excellence Model 1999 QL 11 ELITE - CASE STUDY QL 12 Assessor Scorebook QL 12 Assessor Modules QL 13 Assessor Scorebook QL 14 Model Scorebook 4

5 R 1 TBR 3 - ISDN basic access TBR 3 - Ελληνική Μετάφραση R 1 TBR 5 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR 5 R 2 TBR 9 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR 9 R 3 TBR 6 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR 6 R 4 TBR10 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR10 R 5 TBR12 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR12 R 6 TBR 7 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR 7 R 7 TBR 8 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR 8 R 8 TBR11 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR11 R 9 TBR14 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR14 R 10 Mobile Green Paper Πράσινη Βίβλος Κινητών Επικ/ών R 11 TBR 1 - Attachment Ελληνική Μετάφραση της TBR 1 requirements for TE - X.21 Interface R 11 TBR 2 - Attachment Ελληνική Μετάφραση της TBR 2 requirements for TE - X.25 Interface R 11 TBR1 - Attachment Ελληνική Μετάφραση της TBR 1 requirements for TE - X.21 Interface R 12 TBR 2 - Attachment Ελληνική Μετάφραση της TBR 2 requirements for TE - X.25 Interface R 13 Commission's Ανακοίνωση της Ευρ.Επιτρ. για Communication on Mobile την Πρ.Βίβλο των κινητών Green Paper R 14 TBR 3 - ISDN basic access TBR 3 - Ελληνική Μετάφραση R 15 TBR 4 - ISDN - Attachment Ελληνική Μετάφραση της TBR 4 requirements - P.Rate Access R 17 EPHOS Module Security Δομοενότητα EPHOS Υπηρεσίες Services Ασφάλειας R 18 EPHOS Module X.25 Δομοενότητα EPHOS X.25 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 23 R 24 EPHOS Module Distributed Transaction Processing EPHOS Module Local Area Networks EPHOS Module Document formats for open exchange ETSI Technical Working Procedures ETSI Board Working Procedures ETSI Board Working Procedures EC Com. on Mobile Communications Frequency Directives Δομοενότητα EPHOS Κατανεμημένη Επεξεργασία Συναλλαγών Δομοενότητα EPHOS Τοπικά Δίκτυα Δομοενό. EPHOS Μορφότυπα εγγράφων για ανοικτή ανταλλαγή Τεχνικός Κανονισμός λειτουργίας του ETSI Miscellaneous terms Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου του ETSI Ανακ. της Επιτροπής για τις Συχνότητες των Κινητών Επικ 5

6 R 25 R 26 R 26 R 26 R 27 Commission's Communication on the extension of TENs-'98 SEC(98)1284- Results of P.Consult. on Convergence Dir. SEC(98)1284- Results of P.Consult. on Convergence Dir. SEC(98)1284- Results of P.Consult. on Convergence Dir. 4th Report on Implementation of Tel. Regulatory Package Ανακοίνωση της Επιτροπής για επέκταση των TEN SEC(98)1284- Αποτελέσμ. της Δημ.Κρίσης για τη Σύγκλισ SEC(98)1284- Αποτελέσμ. της Δημ.Κρίσης για τη Σύγκλιση 4η Εκθ. της Επιτρ. για την Υλοπ. του Κανονιστ. Πακέτου R 28 COM (2003) 707 final, 19 Nov Title Results of the World Radiocommunication R 29 ITU-R S R 30 ITU-R S Reference earth-station radiation pattern for use in coordination and interference assessment in the frequency range from 2 to about 30 GHz R 31 ITU-R S Maximum permissible levels of off-axis e.i.r.p. density from earth stations in geostationary-satellite orbit networks operatin in the fixed-satellite setvice transmitting in the 6GHz, 14 GHz and 30 GHz frequency bands R 32 ITU-R S Station-Keeping in longitude of geostationary satellites in the fixed-satellite service R 33 ITU-R S FLEXIBILITY IN THE POSISTIONING OF SATELLITES AS A DESIGN OBJECTIVE R 34 ITU-R S R 35 ITU-R S.1324 ANALYTICAL METHOD FOR ESTIMATING INTERFERENCE BETWEEN NON-GEOSTATIONARY MOBILE-SATELLITE FEEDER LINKS AND GEOSTATIONARY FIXED-SATELLITE NETWORKS OPERATING CO-FREQUENCY AND CODIRECTIONALLY R 36 ITU-R S.1521 Allowable error performance for a hypothetical reference digital path based on synchronous digital hierarchy R 37 ITU-R S R 37 ITU-R S R 38 ITU-R S.1522 Impact of loss of synchronization and timing recovery on avaiblebility in hypothetical refence digital paths R 39 ITU-R S Maximum permissible level of spurious emissions from very small aperture terminals (VSATs) R 40 ITU-R S Maximum permissible level of off-axis e.e.r.p. density from very small aperture terminals (VSATs) 6

7 R 41 ITU-R S Satellite antenna radiation patterna for use as a design objective in the fixed-satellite service employing geostationary satellites R 42 ITU-R S R 43 ITU-R S R 44 ITU-R S R 45 ITU-R S.732 Method for statistical processing of earth-station antenna side-lobe peaks R 46 ITU-R S R 47 ITU-R S.734 The application of interference cancellers in the fixedsatellite service R 48 ITU-R S R 49 ITU-R S.1524 Coordination identification between feostationary-.satellite orbit fixed-satellitge service networks R 50 ITU-R S.1523 Methodology for performing parametric evaluation studies of interference sensitivity for geostationarysatellitge orbit fixed-satellite service systems sharing spectrum in bands above 10 GHz R 51 ITU-R S R 52 ITU-R S.1061 Utilization of fade countermeasures strategies and tehcniques in the fixed-satellite service R 53 ITU-R S.739 Additional methods for determiniing if detailed coordination is necessary between geostationarysatellite networks in the fixed-satellite service sharing the same frequency bands R 54 ITU-R S.738 Procedure for determining if coordination is required between geostationary-satellite networks sharing the same frequency bands R 55 ITU-R S.1589 Continuous curves of epfd versus geostationary fixedsatellite service earth station antenna diameter and epfd versus geostationary fixed-satellite service space station antenna beamwidth to indicate the protection afforded by systems complying with the limits to antennas with diameters other than those R 56 ITU-R S.1527 Procedure for the identification of non-geostgationarysatellite orbit satellitges causing interference into a operating geostationary-satellite orbit earth station R 57 ITU-R S.1588 Methodologies for calculating aggregate downlink equivalent power flux-density produced by multiple nongeostationary fixed-satellite service systems into a geostationary fixed-satellite service network R 58 ITU-T G.821 SERIES G: TRANSMISSION SYSTEMS AND MEDIA, DIGITAL SYSTEMS AND NETWORKS - Digital networks - Qulatity and availability targets - Error performance of a international digital connection operating at a bit rate below the primary rate and forming part of an integrated Services Digital Network R 59 ITU-R S.741 CARRIER-TO-INTERFERENCE CALCULATIONS BETWEEN NETWORKS IN THE FIXED-SATELLITE SERVICE 7

8 R 60 ITU-R S.740 Technical coordination methods for fixed-satellite networks R 61 ITU-R S R 62 ITU-R S.744 Orbit/spectrum improvement measures for satellite networks having more than one service in one or more frequency bands R 63 ITU-R S.1323 Maximum permissible levels of interference in a satellite network (GSO/FSS - non-gso/fss - non-gso/mss feeder links) in the fixed-satellite service caused by other codirectional FSS networks below 30 GHz R 64 ETSI Directives, April 2003 R 65 ITU-R S.1002 Orbit management techniques for the fixed-satellite service R 66 ITU-R S.1063 Criteria for sharing between BSS feeder links and other Earth-to-space or space-to-earth links of the FSS R 67 ITU-R S.1067 Ways of reducing the interference from the broadcasting-satellite service into the fixed-satellite service in adjacent frequency bands around 12 GHz R 68 ITU-R S.1068 Fixed-satellite and rediolocation/radionavigation services sharing in the band GHz R 69 ITU-R S.1069 Comparibility between the fixed-satellite service and the space science services in the band GHz R 70 ITU-R S.673 Terms and definitions relating to space Όροι και ορισμοί διαστημικών ραδιοεπικοινωνιών radiocommunications R 71 ITU-R S.1150 Technical criteria to be used in examinations relating to the probability of harmful interference between frequency assignments in the fixed-satellite service as required in No. S11.32A1 of the Radio Regulations R 72 ITU-R S.1151 Sharing between the inter-satellite service involving geostationary satellites in the fixed-satellite service and the radionavigation service at 33 GHz R 73 ITU-R S.1329 Frequency sharing of the bands GHz and GHz between systems in the mobile-satellite service and systems in the fixed-satellite service R 74 ITU-R S.1340 Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and the aeronautical radionavigation service in the Earth-to-space direction in the band GHz R 75 ITU-R S.1428 Reference ESS earth-sation radiation patterns for use in interference assessment involving non-gso satellites in frequency bands between 10.7 GHz and 30 GHz R 76 ITU R S.1341 R 77 ITU-R S.1430 Determination of the coordination area for earth stations operating with NON-GSO space stations with respect to earth stations operating in the reverse direction in frequency band allocated bidirectionally to the ESS R 78 ITU-R S.482 Measurement of performance by means of a signal of a uniform spectrum for systems using frequency-division multiplex telephony in the fixed-satellite service 8

9 R 79 ITU-R S.1503 Functional description to be used in developing software tools for determining conformity of non-geostationarysatellite orbit fixed-satellite system networks with limits contained in article 522 of the radio regulations R 80 ITU-R S Carrier energy dispersal for systems employing angle modulation by analogue signals or digital modulation in the fixed-satellite service R 81 ITU-R S R 82 ITU-R S.1253 R 83 ITU-R S.1250 Network management architecture for digital satellite systems forming part of SDH transport networks in the fixed-satellite service R 84 ITU-R S.1251 Network management - Performance management object class definitions for satellite systems network elements forming part of SDH transport networks in the fixed-satellite service R 85 ITU-R S R 86 ITU-R S.1425 R 87 ITU-R S.1256 R 88 ITU-R S R 89 ITU-R S.1553 R 90 ITU-R S.730 R 91 ITU-R SM R 80 ITU-R S R 80 ITU-R S Carrier energy dispersal for systems employing angle modulation by analogue signals or digital modulation in the fixed-satellite service S 1 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);3,1 KHz telephony teleservice;attachment requirements for handset terminals S 1 ETS ΕΛΟΤ ETS S 2 ΕΛΟΤ S 2 IEC 50(701) ΕΛΟΤ S 3 S 3 ETS ΕΛΟΤ ETS S 4 [ΟΡΙΣΜ.2] S 4 CCITT/Rec.G.701 [ΟΡΙΣΜ.2] S 5 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Land Mobile Service;Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech S 6 GSM/Rec [ΟΡΙΣΜ.1] S 7 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems;Angle-modulated Citizens' Band radio equipment;(cept PR 27 radio equipment);technical characteristics and methods of measurement S 14 ETS ΕΛΟΤ ETS Attachments to the Public Switched Telephone Network (PSTN);Basic attachment requirements for modems standardized for use on the PSTN 9 Διασπορά ενέργειας φέροντος για συστήματα της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που εφαρμόζουν γωνιακή διαμόρφωση επί αναλογικών σημάτων ή ψηφιακή διαμόρφωση Αρχιτεκτονική διαχείρισης δικτύου για ψηφιακά δορυφορικά συστήματα που αποτελούν μέρος δικτύων μεταφοράς σε SDH της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας Διαχείριση δικτύων - Ορισμοί των κατηγοριών αντικειμένων διαχείρισης της ποιότητας λειτουργίας για δικτυακά στοιχεία δορυφορικών συστημάτων που αποτελούν μέρος δικτύων μεταφοράς SDH της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας Διασπορά ενέργειας φέροντος για συστήματα της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που εφαρμόζουν γωνιακή διαμόρφωση επί αναλογικών σημάτων ή ψηφιακή διαμόρφωση Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN);Τηλεϋπηρεσία Τηλεφωνίας 3,1 KHz - Απαιτήσεις προσάρτησης γιά τερματικά χειροσυσκευής Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Κινητή Υπηρεσία Ξηράς - Τεχνικά χαρακτηριστικά και συνθήκες δοκιμής για ραδιοσυσκευές που διαθέτουν εσωτερικό ή εξωτερικό σύνδεσμο RF και προορίζονται κυρίως για αναλογική ομιλία Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Ραδιοσυσκευές γωνιακής διαμόρφωσης Ζώνης Συχνοτήτων Πολιτών (CB);(Ραδιοσυσκευές CEPT PR27);Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης

10 S 20 CCITT/Rec.M.60 Ελλ.Μετάφ. της CCITT/Σύστ.M.60 S 28 IEC 50(721) ΕΛΟΤ S 29 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);European Radio MEssaging System (ERMES);Part 1: General aspects S 30 ETS ΕΛΟΤ ETS S 31 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);European Radio MEssaging System (ERMES);Part 6: Base station conformance specification S 33 IEC 50(714) ΕΛΟΤ S 34 IEC 50(712) ΕΛΟΤ S 35 ETR Protocol Testing Ελληνική Μετάφραση της ETR 022 S 37 IEC 50(722) (Terminology of ΕΛΟΤ (Ορολογία Telephony) Τηλεφωνίας) S 42 ΕΛΟΤ ETSI TCR-TR 027 S 42 ΕΛΟΤ TCR-TR 027 S 43 ETSI TCR-TR 028: Glossary Ελληνική Μετάφραση της έκθεσης of Security Terminology ETSI TCR-TR S 45 ETSI TCR-TR 044 TCR-TR 044 S 45 ETSI TCR-TR 044 Τεχνική Εκθεση TCR-TR 044 του ETSI S 46 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX);Technical characteristics and methods of measurement S 47 I-ETS ΕΛΟΤ I-ETS European digital cellular telecommunications system (phase 1);Full-rate speech transcoding S 48 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Radiotelex equipment operating in the maritime MF/HF service;technical characteristics and methods of measurement S 49 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands Technical characteristics and methods of measurement Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης γιά λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX);Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Κυψελοειδές Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα (Φάση 1);Ολόρρυθμη διακωδικοποίηση ομιλίας (GSM 06.11) Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Ραδιοτηλετυπικός Εξοπλισμός που λειτουργεί στη Θαλάσια Υπηρεσία MF/HF;Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης (ERM) - Ραδιοτηλεφωνικοί πομποί και δέκτες για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργούν στις ζώνες VHF - Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης S 50 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);European Radio MEssaging System (ERMES);Part 2: Service aspects S 51 ETS ΕΛΟΤ ETS S 52 S 53 IEC 50(704) ΕΛΟΤ S 54 ETS Radio Equipment and System (RES);Technical characteristics and methods of measurements for Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για ναυτιλιακούς κινητούς maritime mobile transmitters and receivers for use in the πομπούς και δέκτες για χρήση στίς ζώνες MF και HF MF and HF bands capable of telephony and/or Digital Selective Calling (DSC) S 55 Project Management Terminology Ορολογία Διοίκησης Εργου 10

11 S 56 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and System (RES);Technical characteristics and methods of measurements for Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για ναυτιλιακούς κινητούς maritime mobile transmitters and receivers for use in the πομπούς και δέκτες για χρήση στίς ζώνες MF και HF MF and HF bands capable of telephony and/or Digital Selective Calling (DSC) S 57 ETS :1993 ΕΛΟΤ ETS S 58 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Float-free maritime satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating on 406,025 NHz, Technical characteristics and methods of measurement S 59 ETS ΕΛΟΤ ETS S 60 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);European Radio MEssaging System (ERMES);Part 4: Air interface specification S 62 ETS ΕΛΟΤ ETS Transmission and Multiplexing (TM);Performance monitoring information model for the network element view S 63 I-ETS ΕΛΟΤ I-ETS European digital sellular telecommunications system (phase 1);Voice activity detection S 64 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Terrestrial Flight Telephone System (TFTS) Part 1: Speech services, facilities and requirements S 65 ETS ΕΛΟΤ ETS Equipment Engineering (EE);Radiated emission testing of physically large telecommunication systems S 66 ETS ΕΛΟΤ ETS INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK (ISDN) BASIC ACCESS - SAFETY AND PROTECTION PART 1: GENERAL S 67 ETS ΕΛΟΤ ETS S 68 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Facsimile group 4 class 1 on the ISDN Functional specificatio of the equipment S 69 ETS ΕΛΟΤ ETS S 70 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Public Access Profile (PAP) test specification;part 1: Overview S 71 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Terrestrial Flight Telephone System (TFTS) Part 1: Speech services, facilities and requirements S 72 EN 1479 ΕΛΟΤ EN 1479 S 73 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Public Access Profile (PAP) test specification;part 1: Overview S 74 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Common Interface (CI);Part 1: Overview Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ) - Πληροφοριακό μοντέλο παρακολούθησης επιδόσεων στο επίπεδο του Στοιχείου Δικτύου (ΝΕ) Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Κυψελοειδές Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα (Φάση 1);Ανίχνευση φωνητικής δραστηριότητας (GSM 06.32) Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Επίγειο Σύστημα Τηλεπικοινωνίας εν Πτήσει - Μέρος 1: Υπηρεσίες ομιλίας, διευκολύνσεις και απαιτήσεις Μηχανίκευση Εξοπλισμού (ΕΕ) Δοκιμή ακτινοβολούμενης εκπομπής για μεγάλων φυσικών διαστάσεων τηλεπικοινωνιακά συστήματα ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISDN) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΓΕΝΙΚΑ Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Τηλεομοιοτυπία ομάδας 4 κατηγορίας 1 στο ISDN - Λειτουργική προδιαγραφή του εξοπλισμού Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Ευρωπαϊκές ψηφιακές τηλεπικοινωνίες με ασυρματικά τηλέφωνα (DECT);Προδιαγραφή δοκιμής κατατομής δημόσιας πρόσβασης;μέρος 1: Επισκόπηση Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Επίγειο Σύστημα Τηλεπικοινωνίας εν Πτήσει - Μέρος 1: Υπηρεσίες ομιλίας, διευκολύνσεις και απαιτήσεις Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Ευρωπαϊκές ψηφιακές τηλεπικοινωνίες με ασυρματικά τηλέφωνα (DECT);Προδιαγραφή δοκιμής κατατομής δημόσιας πρόσβασης;μέρος 1: Επισκόπηση 11

12 S 74 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or non-speech) S 76 ETSI TCR-TR 008 ΕΛΟΤ ETSI TCR-TR 008 S 77 ETSI TCR-TR008 ΕΛΟΤ ETSI TCR-TR008 S 78 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or non-speech) S 79 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment S 80 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for European digital cellular telecommunications system (GSM 900 MHz and DCS MHz) Part 1: Mobile and portable radio and ancillary equipment S 81 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Electro-Magnetic Compatibility (EMC) for European digital cellular telecommunications system (GSM) mobile radio and ancillary equipment S 82 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);EMC standard for digital fixed radio links and ancillary equipment with data rates at around 2 Mbit/s and above S 83 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Electro-Magnetic Compatibility (EMC) standard for wireless microphones and similar Radio Frequency (RF) audio link equipment S 84 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for second generation Cordless Telephone (CT2) apparatus operating in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 mhz, INCLUDING PUBLIC ACCESS SERVICES kbit/s S 85 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for commercial amateur radio equipment S 86 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Advice of Charge: hcarging information at the end of the call (AOC-E) suppplementary service Service description S 87 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Advice of Charge: charging information at call set-up time (AOC- S) supplementary service Service description S 88 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) - Call Waiting (CW) supplementary service - Functional capabilities and information flows S 89 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommuniCations (BTC);Planning of loudness rating and echo values for private networks digitally connected to the public network Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN0 - Πληροφορίες Χρέωσης: Συμπληρωματική υπηρεσία Πληροφορίες Χρέωσης στο τέλος της κλήσης (AOC-E) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Πληροφορίες Χρέωσης: Συμπληρωματική υπηρεσία Πληροφορίες Χρέωσης κατά την αποκατάσταση της κλήσης (AOC-S) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - συμπληρωματική υπηρεσία Αναμονή Κλήσης (CW) - Λειτουργικές δυνατότητες και ροή πληροφοριών Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Σχεδιασμός των βαθμών ακουστότητας και των τιμών ηχώς για ιδιωτικά δίκτυο συνδεδεμένα ψηφιακά με το δημόσιο δίκτυο 12

13 S 90 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Call Deflection (CD) supplementary service Service description Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Απόκλισης Κλήσης (CD) - Περιγραφή Υπηρεσίας S 91 I-ETS Integrated Sergices Digital Network (ISDN);Technical characteristics for telephony terminals;part 8: Speech transmission characteristics when using low-delay codeexcited linear prediction coding at 16 kbit/s Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσίων (ISDN) - Τεχνικά χαρακτηριστικά των τερματικών τηλεφωνίας - Μέρος 8: Χαρακτηριστικά μετάδοσης ομιλίας όταν χρησιμοποιείται κωδικοποίηση κωδικοδιεγερόμενης γραμμικής πρόλεξης χαμηλής καθυστέρησης στα 16 kbit/s S 92 ETS A1 Integrated Services Digital Network (ISDN);Call Deflection (CD) supplementary service;service description S 93 ETS ΕΛΟΤ ETS S 94 ETS ΕΛΟΤ ETS S 95 ETS ΕΛΟΤ ETS Transmission and Multiplexing (TM);Synchronous Digital Hierarchy (SDH);Multiplexing structure S 96 I-ETS Integrated Sergices Digital Network (ISDN);Technical characteristics for telephony terminals;part 6: Wideband (7 khz) hands free telepbony S 97 ETS S 98 ETS C1 S 99 ETS A2 Integrated Services Digital Network (SIDN);Basic usernetwork interface;layer 1 specification and test principles S 100 ETS Network Aspects (NA);Connectionless Broadband Data Service (CBDS) Part 3: Difinition of supplementary services Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN0 - Συμπληρωματική υπηρεσία Απόκλισης Κλήσης (CD) - Περιγραφή Υπηρεσίας Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ) - Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH) - Δομή πολυπλεξίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN0 - Τεχνικά χαρακτηριστικά τερματικών τηλεφωνίας - Μέρος 6: Ευρυζωνική (7kHz), μεγαφωνική και ανοικτής ακρόασης τηλεφωνία Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Ασυνδεσιμική Υπηρεσία Δεδομένων Ευρείας Ζώνης (CBDS) - Μέρος 3: Ορισμός συμπληρωματικών υπηρεσιών S 101 ETS S 102 ETS S 103 S 104 ETR 322 ΕΛΟΤ ETR 322 Intelligent Network (IN);Vocabulary of terms and abbreviations for CS-1 and CS-2 S 106 ETS Frame relay services;part 1: General description Υπηρεσίες πλαισιομετάδοσης - Μέρος 1: Γενική Περιγραφή S 110 ETS S 111 ETS S 112 ETS S 113 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Trans-European Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V + D) Part 1: General network design S 114 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Approval Test Specification (ATS);Part 1: Radio S 114 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Trans-European Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V + D) Part 1: General network design S 115 ETS Broadband Integrated Services Digital Network ( B ISDN);Asynchronous Transfer Mode (ATM);B-ISDN asynchronous transfer mode functional characteristics [ITU-T Recommendation I.150 (1993)] Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Σύστημα Διευρωπαϊκών Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA) - Φωνή και Δεδομένα (V+D) - Μέρος 1: Γενικός Σχεδιασμός Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Προηγμένες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες με Ασυρματικά Τηλέφωνα (DECT) - Προδιαγραφή δοκιμής έγκρισης - Μέρος 1: Ραδιοκυματικό Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Σύστημα Διευρωπαϊκών Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA) - Φωνή και Δεδομένα (V+D) - Μέρος 1: Γενικός Σχεδιασμός Ευρυζωνικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ) - Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργική προδιαγραφή του ΑΤΜ - Μέρος 1: Λειτουργική Προδιαγραφή του B-ISDN ATM 13

14 S 116 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) - Attachment Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Απαιτήσεις requirements for terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN primary rate access - (Candidate NET 5) προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που συνδέεται σ ένα ISDN χρησιμοποιώντας πρόσβαση πρωτεύοντος ρυθμού ISDN- (Υποψήφιο ΝΕΤ 5) S 117 ETS Terminal Equipment (TE);Public Switched Telephone Network (PSTN);Category II specification for 300 bit/s duplex modems standardized for use on the PSTN Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής (PSTN) - Προδιαγραφή για διαποδιαμορφωτές Κατηγορίας ΙΙ 300 δυφίων/διευτερόλεπτο τυποποιημένων για χρήση στο PSTN S 118 ETS S 119 ETS Business Telecommunications (BT);Open Network Provision (ONP) technical requirements; 64 kbit/s digital unrestricted leased line with octet integrity (D64U) Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων - Ψηφιακή απεριόριστή μισθωμένη γραμμή 64 kbit/s με ακεραιότητα δυφιοοκτάδων D64U - Παρουσίαση διεπαφής δικτύου Network interface presentation S 120 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterwayw;technical characteristics and methods of measurement S 121 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Common Interface (CI);Part 9: Public Access Profile (PAP) Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Προηγμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 9: Κατατομή δημόσιας πρόσβασης (PAP) S 122 ETS Transmission and Multiplexing (TM);Optical Distribution Network (ODN) for Optical Access Network (OAN) Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ) - Οπτικό Δίκτυο Διανομής (ODN) για Οπτικό Δίκτυο Πρόσβασης (ΟΑΝ) S 123 ETS Transmission and Multiplexing (TM);Relevant generic characteristics of optical devices and sub-systems Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ) - Γένια σχετικά χαρακτηριστικά διατάξεων και υποσυστημάτων οπτικών ενισχυτών S 124 ETS S 125 ETS Universal Personal Telecommunication (UPT);Specification of the security architecture for UPT Phase 1 Part 1: Specification S 126 ETS Network Aspects (NA);Metropolitan Area Network (MAN) Medium Access Control (MAC) layer Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Δίκτυο Μητροπολιτικής Περιοχής (ΜΑΝ) - Διαχείριση Στρώματος Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου (MAC) management S 127 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Common Interface (CI);Part 8: Speech coding and transmission Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Προηγμένες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες με Ασυρματικά Τηλέφωνα (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 8: Κωδικοποίηση και μετάδοση ομιλίας S 128 ETS Network Aspects (NA);Connectionless Broadband Data Service (CBDS) Part 1: Overview S 129 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Call Waiting (CW) supplementary service Service Description Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Αναμονή Κλήσης (CW) - Περιγραφή Υπηρεσίας S 130 ETS Radio Equipment and System (RES);Technical characteristics and methods of measurements for Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για ναυτιλιακούς κινητούς maritime mobile transmitters and receivers for use in the πομπούς και δέκτες για χρήση στίς ζώνες MF και HF MF and HF bands capable of telephony and/or Digital Selective Calling (DSC) S 131 ETS Network Aspects (NA);Connectionless Broadband Data Service (CBDS) Part 2: Basic bearer service definition Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Ασυνδεσιμική Υπηρεσία Δεδομένων Ευρείας Ζώνης (CBDS) - Μέρος 2: Ορισμός Βασικής κομιστικής υπηρεσίας 14

15 S 132 ETS Network Aspects (NA);Support of existing services with Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Υποστήριξη υπαρχόντων υπηρεσίων με guaranteed constant bit rate and specified transfer delay εγγυημένο σταθερό δυφιακό ρυθμό και προδιαγραμμένη on Metropolitan Area Network (MAN) καθυστέρηση μεταφοράς σε Δίκτυο Μητροπολιτικής Περιοχής (ΜΑΝ0 S 133 S 134 ETR 033 Network Aspects (NA);Numbering plans for the interconnection of vitrual private networks and public networks S 134 ETR 033 ΕΛΟΤ ETR 033 Network Aspects (NA);Numbering plans for the interconnection of vitrual private networks and public networks S 135 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);User-to-User Signalling (UUS) supplementary service Service description S 136 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Common Interface (CI);Part 2: Physical layer (PHL) S 137 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Approval Test Specification (ATS);Part 1: Radio S 138 ERMES paging system Διάλογοι του Συστήματος dialogues Τηλεειδοποίησης ERMES S 139 ETR 032 Network Aspects (NA);A standardisations programme for Universal Personal Telecommunications (UPT) S 141 EN S 142 EN S 143 EN S 144 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Subaddressing (SUB) supplementary service Service Description S 145 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Avalanche beacons;transmitter-receiver systems S 146 ETS AM1 S 147 ETS S 148 ETS A1 Business TeleCommunications (BTC);64 kbit/s digital unrestricted leased line (D64U) Network interface presentation S 149 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Functional capabilities and information flows S 150 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol Part 1: Protocol specification Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Σχέδια αριθμοδότησης για τη διασύνδεση ιδεατών ιδιωτικών δικτύων και δημόσιων δικτύων Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Σχέδια αριθμοδότησης για τη διασύνδεση ιδεατών ιδιωτικών δικτύων και δημόσιων δικτύων Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσίων (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Σηματοδοσία Χρήστη - Χρήστη (UUS) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Προηγμένες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες με Ασυρματικά Τηλέφωνα (DECT) - Προδιαγραφή δοκιμής έγκρισης - Μέρος 1: Ραδιοκυματικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN0 - Συμπληρωματική υπηρεσία Υποδιευθυνσιοδότηση (SUB0 - Περιγραφή υπηρεσίας Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας - Συστήματα πομπού-δέκτη Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Λειτουργικές δυνατότητες και ροές πληροφοριών Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αριθ. 1 (DSS1) Μέρος 1: Προδιαγραφή πρωτοκόλλου 15

16 S 151 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification S 152 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the user S 153 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Connected Line Identification Presentation (COLP) supplementary service Service description S 154 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN):Interworking between public ISDNs and private ISDNs for the provision of telecommunications services General aspects S 155 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Videotelephony teleservice Service description S 156 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Conference call, add-on (CONF) supplementary service Service description S 157 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Three-Party (3PTY) supplementary service Service description S 158 ERMES System S 159 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation extra Information for Testing (PIXIT) proforma spe S 160 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network S 162 ERMES System S 163 ETS S 164 I-ETS Telecommunications Management Network (TMN);Generic managed objects S 165 Miscelaneous S 165 Miscellaneous S 166 Miscelaneous S 167 ETS S 168 ETS Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αριθ. 1 (DSS1) Μέρος 2: Προδιαγραφή προεντύπου Δήλωσης Συμμόρφωσης Εφαρμογή Πρωτοκόλλου (PICS) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αριθ. 1 (DSS1) Μέρος 3: Προδιαγραφή Δομής Δοκιμοσειράς και Σκοπού Δοκιμών που αφορούν το χρήστη (TSS&TP) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Παρουσίαση Αναγνώρισης Συνδεδεμένης Γραμμής (COLP) - Περιγραφή υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Διασυνεργασία μεταξύ σημόσιων δικτύων ISDN και ιδιωτικών δικτύων ISDN για την παρχοή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - Γενικές επόψεις Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Τηλεϋπηρεσία εικονοτηλεφωνάις - Περιγραφή Υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Προσθήκη συνδιαλεγόμενου σε κλήση (συν)διάσκεψης (συμπληρωματική υπηρεσία) (CONF) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN0 - Τριμερής (συμπληρωματική υπηρεσία) (3PTY) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αριθ. 1 (DSS1) Μέρος 4: Προδιαγραφή προεντύπου για το χρήστη της Αφηρημένης Δοκιμοσειράς (ATS) και των πρόσθετων πληροφοριών για δοκιμές υλοποίησης πρωτοκόλλου (PIXIT) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αριθ. 1 (DSS1) Μέρος 5: Προδιαγραφή για το δίκτυο της Δομής Δοκιμοσειράς και των Σκοπών Δοκιμών (TSS&TP) Δίκτυο Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΝ) - Γένια υπό διαχείριση αντικείμενα

17 S 169 ETS Business Telecommunications (BT);Open Network Provision (ONP) technical requirements; kbit/s digital unstructured leased line (D2048U) Connection characteristics S 170 ETS Transmission and Multiplexing (TM);Fixed point-to-point radio link equipment for the transmission of digital signals and analogue video signal operating at frequency bands with 20 MHz alternate channel spacing 17 Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (ΒΤ) - Τεχνικές απαιτήσεις παροχής ανοιχτού δικτύου (ΟΝΡ) - Ψηφιακή αδόμητη μισθωμένη γραμμή των 2048 kbit/s (D2048U) - Χαρακτηριστικά σύνδεσης Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ0 - Ψηφιακά συστήματα Ραδιοαναμετάδοσης (DRRS) - Εξοπλισμός σταθερής δισημειακής ραδιοζεύξης για τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων και αναλογικού βιντεοσήματος λειτουργούντα στις ζώνες συχνοτήτων 10 GHz και 14 GHz με εναλλασσόμενη διαπόσταση καναλιών 20 MHz S 171 ETS Transmission and Multiplexing (TM);Optical interfaces Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ0 - Οπτικές διεπαφές για for equipments and systems relating to the Synchronous εξοπλισμούς και συστήματα σχετικά με τη Σύγχρονη Ψηφιακή Digital Hierarchy [Draft revised CCITT Recommendation Ιεραρχία - [Σύσταση της ITU-T G.957 (1993) Τροποποιημένη] G.957 (1992) modified] S 172 ITU-T G.975 S 173 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Basic access safety and protection Part 5: Interface Ιb - protection S 174 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Connected Line Identification Restriction (COLR) supplementary service Service description S 175 System-T/OAS/Installation System-T/OAS/Installation Manual Manual S 176 EN Private Integrated Services Network (PISN) - Interexchange signaling protocol - Advice of Charge (AoC) supplementary services for the VPN b service entry point - [ISO/IEC (1997) modified] - Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Βασική πρόσβαση ασφάλεια και προστασία Μέρος 5 : Διεπαφή Ιb - ασφάλεια Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Περιορισμός Αναγνώρισης Συνδεδεμένης Γραμμής (COLP) - Περιγραφή υπηρεσίας Ιδιωτικό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (PISN) - Διακεντρικό πρωτόκολλο σηματοδοσίας - Συμπληρωματικές υπηρεσίες Πληροφορίες Χρέωσης (AoC) για το σημείο εισόδου υπηρεσίας b VPN [τροποποιημένο - ISO/IEC (1997)] - Μέρος 1: Προδιαγραφή Δομής Δοκιμοσειράς και Σκοπών Δοκιμής (TSS&TP) S 176 ETS ΕΛΟΤ ETS Network Aspects (NA);Metropolitan Area Network Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Δίκτυο Μητροπολιτικές Περιοχής (ΜΑΝ) - (MAN) Protocol Implementation Conformance Statement Δήλωση Συμμόρφωσης Εφαρμογής Πρωτοκόλλου (PICS) (PICS) S 177 ETS ΕΛΟΤ ETS Equipment Engineering;European telecommunication standard for equipment practice Part 1: Introduction and terminology S 178 ETS ΕΛΟΤ ETS Equipment Engineering (EE);European telecommunication standard for equipment practice Part 2: Engineering requirements for racks and cabinets S 179 ETS ΕΛΟΤ ETS Equipment Engineering (EE);European telecommunication standard for equipment practice Part 3: Engineering requirements for miscellaneous racks and cabinets S 180 ETS ΕΛΟΤ ETS Equipment Engineering (EE);European telecommunication standard for equipment practice Part 4: Engineering requirements for subracks in miscellaneous racks and cabinets S 181 ETS ΕΛΟΤ ETS Frame relay services;part 2: Integrated Services Digital Network (ISDN) Frame relay bearer service Service definition S 182 EN ΕΛΟΤ EN S 182 EN ΕΛΟΤ EN Υπηρεσίες πλαισιομετάδοσης - Μέρος 2: Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Κομιστική Υπηρεσία Πλαισιομετάδοσης - Ορισμός υπηρεσίας

18 S 183 ETS ΕΛΟΤ ETS S 184 ETS ΕΛΟΤ ETS S 185 ETS ΕΛΟΤ ETS S 186 ETS ΕΛΟΤ ETS S 187 ETS ΕΛΟΤ ETS S 188 ETS ΕΛΟΤ ETS S 189 ETS ΕΛΟΤ ETS Broadband Integrated Services Digital Network (B- ISDN);Asynchronous Transfer Mode (ATM) ATM Adaptation Layer (AAL) specification - type 3/4 S 190 ETS ΕΛΟΤ ETS Frame relay services;part 3: Frame relay data transmission service Service definition S 191 ETS ΕΛΟΤ ETS Business Telecommunications (BT);Open Network Provision (ONP) technical requirements; kbit/s digital unstructured leased line (D2048U) Terminal equipment interface] S 192 ETS A1 ΕΛΟΤ ETS A1 Business TeleCommunications (BTC);2 048 kbit/s digital unstructured leased line (D2048U) Terminal equipment interface S 193 ETS ΕΛΟΤ ETS Terminal Equipment (TE);Telephony for the hearing impaired;electrical coupling of telephone sets to hearing aids S 194 ETS ΕΛΟΤ ETS Broadband Integrated Services Digital Network (B- ISDN);Asynchronous Transfer Mode (ATM) Application Layer (AAL) specification - type 5 S 195 ETS ΕΛΟΤ ETS Business Telecommunications (BT);Open Network Provision (ONP) technical requirements; 64 kbit/s digital unrestricted leased line with octet integrity (D64U) Connection characteristics S 196 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommunications (BTC);64 kbit/s digital unrestricted leased line with octet integrity (D64U) Terminal equipment interface S 197 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Access Digital Section for ISDN basic rate S 198 ETS ΕΛΟΤ ETS Frame relay services;part 4: Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) Frame relay bearer service Service definition S 199 EN ΕΛΟΤ EN Digital broadcsting systems for television, sound and data services;framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services S 200 ITU-T I.371 ΕΛΟΤ ITU-T I.371 S 201 ETS ΕΛΟΤ ETS S 202 ETS ΕΛΟΤ ETS S 203 ETS ΕΛΟΤ ETS Universal Personal Telecommunication (UPT);UPT Phase 2;Functional specification of the interface of a UPT Integrated Circuit Card (ICC) and Card Accepting Devices (CADs);UPT card accepting Dual Tone Multiple Frequency (DTMF) device Ευρυζωνικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ) - Προδιαγραφή Στρώματος Προσαρμογής (AAL) τύπος 3/4 Υπηρεσίες πλαισιομετάδοσης - Μέρος 3: Υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων πλαισιομετάδοσης - Ορισμός υπηρεσίας Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (ΒΤ) - Τεχνικές απαιτήσεις παροχής ανοιχτού δικτύου (ΟΝΡ) - Ψηφιακή αδόμητη μισθωμένη γραμμή των 2048 kbit/s (D2048U) - Διεπαφή Τερματικού Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (ΒΤ) - Τεχνικές απαιτήσεις παροχής ανοιχτού δικτύου (ΟΝΡ) - Ψηφιακή αδόμητη μισθωμένη γραμμή των 2048 kbit/s (D2048U) - Διεπαφή Τερματικού Εξοπλισμού Τερματικός Εξοπλισμός (ΤΕ) - Τηλεφωνία για τα άτομα ελαττωμένης ακοής - Ηλεκτρική σύζευξη τηλεφωνικών συσκευών με ακουστικά βοηθήματα Ευρυζωνικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (B-ISDN) - Προδιαγραφή Στρώματος Προσαρμογής (AAL) Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς (ATM) - τύπος 5 Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Ψηφιακή απεριόριστη μισθωμένη γραμμή 64 kbit/s με ακεραιότητα δυφιοοκτάδων D64U - Χαρακτηριστικά σύνδεσης Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Ψηφιακή απεριόριστη μισθωμένη γραμμή 64 kbit/s με ακεραιότητα δυφιοοκτάδων D64U - Διεπαφή τερματικού εξοπλισμού Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Ψηφιακό τμήμα πρόσβασης για βασική πρόσβαση ISDN Υπηρεσίες πλαισιομετάδοσης - Μέρος 4: Ευρυζωνικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσίων (B-ISDN) - Κομιστική Υπηρεσία Πλαισιομετάδοσης - Ορισμός υπηρεσίας Παγκόσμια Προσωπική Τηλεπικοινωνία (UPT) - Φάσης 2 UPT - Λειτουργική προδιαγραφή της διεπαφής Κάρτας Ολοκληρωμένου Κυκλώματος (ICC) και Διατάξεων Αποδοχής Κάρτας (CAD) - Διάταξη Αποδοχής Κάρτας Πολυσυχνότητας Διπλού Τόνου (DTMF) UPT 18

19 S 204 ETR 289 Digital Video Broadcasting (DVB);Support for use of scrambling and Conditional Access (CA) within digital broadcasting systems S 204 ETR 289 ΕΛΟΤ ETR 289 Digital Video Broadcasting (DVB);Support for use of scrambling and Conditional Access (CA) within digital broadcasting systems S 205 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 khz and 25 GHz S 206 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommunications (BTC);2 048 kbit/s digital unstructured and structured leased lines (D2048U and D2048S) Network interface presentation S 207 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommunications (BTC);2 048 kbit/s digital structured leased line (D2048S) Connection characteristics S 208 ETS ΕΛΟΤ ETS S 209 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Calling Line Identification Presentation (CLIP) and Calling Line Identification restriction (CLIR) supplementary services Functional capabilities and information flows S 210 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Overall network aspects and functions;frame Relaying Service Specific Convergence Sublayer (FR-SSCS) [ITU-T Recommendation I (1995)] S 211 ETS ΕΛΟΤ ETS Universal Personal Telecommunication (UPT);Specification of the security architecture for the UPT Phase 1 Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) proformas S 212 ETS ΕΛΟΤ ETS Universal Personal Telecommunication (UPT);Specification of the security architecture for the UPT Phase 1 Part 3: Conformance Test Specification (CTS) S 213 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Direct Dialling In (DDI) supplementary service Functional capabilities and information flows S 214 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommunications (BTC);2 048 kbit/s digital structured leased line (D2048S) Terminal equipment interface S 215 ETSI/TS V1.1.1 ΕΛΟΤ ETSI/TS V1.1.1 S 216 ETS ΕΛΟΤ ETS Terminal Equipment (TE);End-to-end protocols for multimedia information retrieval services;part 1; Coding of multimedia and hypermedia information for basic multimedia applications (MHEG-5) S 217 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Wideband transmission systems;technical characteristics and test conditions for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques 19 Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) - Υποστήριξη χρήσης της περίπλεξης και της υπό συνθήκη πρόσβασης (CA) σε ψηφιακά συστήματα ευρυεκπομπής Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) - Υποστήριξη χρήσης της περίπλεξης και της υπό συνθήκη πρόσβασης (CA) σε ψηφιακά συστήματα ευρυεκπομπής Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Ψηφιακές δομημένες μισθωμένες γραμμές 2048 kbit/s (D2048S) - Παρουσίαση διεπαφής δικτύου Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Ψηφιακές δομημένες μισθωμένες γραμμές 2048 kbit/s (D2048S) - Χαρακτηριστικά σύνδεσης Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματικές υπηρεσίες Παρουσίαση Αναγνώρισης Καλούσας Γραμμής (CLIP) και Περιορισμός Αναγνώρισης Καλούσας Γραμμής (CLIR) Λειτουργικές δυνατότητες και ροές πληροφοριών Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συνολικές επόψεις δικτύου και λειτουργίες - Υπόστρωμα σύγκλισης Πλαισιομετάδοσης είδιο ως προς την Υπηρεσία (FR-SSCS) [Σύσταση ITU-T I (1993)] Παγκόσμιες Προσωπικές Τηλεπικοινωνίες (UPT) - Προδιαγραφή της αρχιτεκτονικής ασφάλειας για UPT φάσης 1 - Μέρος 2: Προμορφές Δήλωσης Συμμόρφωσης Υλοποίησης (ICS) Παγκόσμιες Προσωπικές Τηλεπικοινωνίες (UPT) - Προδιαγραφή της αρχιτεκτονικής ασφάλειας για UPT φάσης 1 - Μέρος 3: Προδιαγραφή Δοκιμών Συμμόρφωσης (CTS) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική Υπηρεσία Διεπιλογής (DDI) Λειτουργικές Δυνατότητες και Ροή Πληροφοριών Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Ψηφιακές δομημένες μισθωμένες γραμμές 2048 kbit/s (D2048S) - Διεπαφή τερματικού εξοπλισμού Τερματικός Εξοπλισμός (ΤΕ) - Διατερματικά πρωτόκολλα για υπηρεσίες ανάκτησης πολυμεσικών πληροφοριών - Τμήμα 1; Κωδίκευση πολυμεσικών και υπερμεσικών πληροφοριών για βασικές πολυμεσικές εφαρμογές (MHEG-5) Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης - Τεχνικά χαρακτηριστικά και συνθήκες δοκιμής για συσκευές μετάδοσης δεδομένων που λειτουργούν στη ζώνη ISM των 2,4 GHz και χρησιμοποιούν τεχνικές διαμόρφωσης φασματικής εξάπλωσης

20 S 218 ETS ΕΛΟΤ ETS S 219 EN ΕΛΟΤ EN Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Electromagnetic Compatibility (EMC) for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications S 220 ETS ΕΛΟΤ ETS S 221 ETS ΕΛΟΤ ETS S 222 ETS ΕΛΟΤ ETS (ERM) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) για κινητούς επίγειους σταθμούς μόνο λήψης (ROMES) που λειτουργούν στη ζώνη 1,5 GHz παρέχοντας επικοινωνίες δεδομένων S 223 ETR 023 ΕΛΟΤ ETR 023 Network Aspects (NA);Intelligent Networks: Framework Επόψεις Δικτύου - Νοήμονα Δίκτυα: Πλαίσιο S 224 ETS ΕΛΟΤ ETS Transmission and Multiplexing (TM);Sub STM-1 digital radio-relay systems operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands Μετάδοσης και Πολυπλεξία (ΤΜ) - Υπό-STM1 Ψηφιακά συστήματα Ραδιοαναμετάδοσης (DRRS) λειτουργούντα στις ζώνες συχνοτήτων 13 GHz, 15 GHz και 18 GHz με περίπου 28 MHz ομοπολωτική και 14 MHz διαπολωτική διαπόσταση καναλιών S 225 EN ΕΛΟΤ EN Digital Video Broadcasting (DVB) - DVB specification for Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) Προδιαγραφή DVB για data broadcasting ευρυεκπομπή δεδομένων S 225 EN V1.3.1 S 226 I-ETS ΕΛΟΤ I-ETS S 227 ETS ΕΛΟΤ ETS S 228 ETS ΕΛΟΤ ETS Broadband Integrated Services Digital Network (B- ISDN);Asynchronous Transfer Mode (ATM) B-ISDN ATM Adaptation Layer (AAL) specification - type 1 S 229 ETS ΕΛΟΤ ETS S 230 ETS ΕΛΟΤ ETS S 231 ETS ΕΛΟΤ ETS S 232 ETS ΕΛΟΤ ETS S 233 ETS ΕΛΟΤ ETS Broadband Integrated Services Digital Network (B- ISDN);B-ISDN Operation And Maintenance (OAM) principles and functions S 234 ETS ΕΛΟΤ ETS S 235 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Audiovisual services;frame structure for a 64 kbit/s to kbit/s channel and associated syntax for inband signalling S 236 ETS ΕΛΟΤ ETS Transmission and Multiplexing (TM);Parameters for for radio-relay systems for the transmission of digital signals and analogue video signals operating around 55 GHz Μετάδοση και Πολυπλεξίας (ΤΜ) - Παράμετροι για ψηφιακά συστήματα ραδιοαναμετάδοσης (DRRS) για τη μετάδοση ψηφιακών σηματων και των αναλογικών σημάτων βίντεο λειτουργούντων στην περιοχή των 55 GHz S 237 ETR 027 ΕΛΟΤ ETR 027 Radio Equipment and Systems (RES);Methods of measurement for mobile radio equipment S 238 EN ΕΛΟΤ EN Integrated Services Digital Network (ISDN) - Calling Line Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Identification Presentation (CLIP) supplementary service Συμπληρωματική υπηρεσία Παρουσίαση Αναγνώρισης Καλούσας - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network Γραμμής (CLIP) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αρ. ένα (DSS1) Μέρος 5: Προδιαγραφή για το δίκτυο της Δομής Δοκιμοσειράς και των Σκοπών Δοκιμής S 239 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommunications (BTC);Transmission characteristics of digital Private Branch exchanges (PBXs) Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Χαρακτηριστικά μετάδοσης των ψηφιακών - Συνδρομητικών Κέντρων (PBX) 20

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ιεπαφή Εφαρµογών εδοµένων ηµοσίευση ικτυακής Πελατειακής ιεπαφής & Συναφών Πρωτοκόλλων CIRCUIT EMULATION / ATM (Εξοµοίωση Κυκλωµάτων /ΑΤΜ) για ιασύνδεση µε το ίκτυο HellasStream Έκδοση: 12.12.2011 ιεπαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. Συννεφάκης Τμήμα Δορυφορικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Υπηρεσιών Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2910 Κ.Δ.Π.318/2005 Αρ. 4013, 15.7.2005 Αριθμός 318 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ VODAFONE - PANAFON ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ VODAFONE - PANAFON ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ VODAFONE - PANAFON ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΕΚ ΟΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.1 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ 1 1. EΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΕΠΑΦΩΝ...3 2.1. Δίκτυο GSM/GPRS (2G/2.5G)...3 2.2. Δίκτυο Τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: ISDN Συνδρομητική πρόσβαση Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσίευση ικτυακής Πελατειακής ιεπαφής & Συναφών Πρωτοκόλλων CELL RELAY / ATM

ηµοσίευση ικτυακής Πελατειακής ιεπαφής & Συναφών Πρωτοκόλλων CELL RELAY / ATM ιεπαφή Εφαρµογών εδοµένων ηµοσίευση ικτυακής Πελατειακής ιεπαφής & Συναφών Πρωτοκόλλων CELL RELAY / ATM ) για ιασύνδεση µε το ίκτυο HellasStream Έκδοση: 12.12.2011 για διασύνδεση µε το ίκτυο HellasStream

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1)

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1) Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1) Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δίίκτυα επικοινωνίίας

Δίίκτυα επικοινωνίίας Ενότητα 5 η Δίίκτυα επικοινωνίίας Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Δίκτυα Δηµόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων, Σηµειώσεις διαλέξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔHΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔHΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔHΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α.ΑΠ. 294/55 Περιεχόμενα 1 ΣΚΟΠΟΣ:...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4

1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4 Τευμικέπ ποξδιαγοατέπ διεπατώμ δικςύξσ hellas online 2011 Περιεχόμεμα 1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4 2.1. Τεχμολογίας SDH... 4 2.2. Τεχμολογίας Ethernet...

Διαβάστε περισσότερα

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. II. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος Τσατάλας Στέλιος Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος Α Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου

Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου ίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης Το ο ίκτυο Πρόσβασης: Το τηλεφωνικό δίκτυο, Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλ/νιών Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου Analog / Digital PABX PABX Αναλογικές Συσκευές σε Αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ιεπαφή Εφαρµογών εδοµένων ηµοσίευση ικτυακής Πελατειακής ιεπαφής & Συναφών Πρωτοκόλλων FRAME RELAY / ATM (Υπηρεσία (Μετάδοσης) Ακολουθίας Πλαισίων (Πρωτοκόλλου FR) / ATM) για ιασύνδεση µε το ίκτυο HellasStream

Διαβάστε περισσότερα

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) 1 PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) ΙΑΠΩΝΙΑ Β.ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5η τάξη 397200 Kbit/s 274176 Kbit/s 564992 Kbit/s Χ 4 Χ 6 Χ 4 4η τάξη 97728 Kbit/s Χ 3 Χ 3 139264 Kbit/s Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κουμουνδούρου Άλκηστη Γεωργίου Σπυριδούλα

Κουμουνδούρου Άλκηστη Γεωργίου Σπυριδούλα UMTS NETWORK Universal Mobile Telecommunications System Η Αρχιτεκτονική του δικτύου UMTS Κουμουνδούρου Άλκηστη Γεωργίου Σπυριδούλα 2G Εξελιγμενες Συσκευές (Δυνατότητα Roaming) Περισσότερες Υπηρεσίες (Παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΠΑΦΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOICENET Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΠΑΦΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOICENET Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΠΑΦΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOICENET Α.Ε. Τεχνικές Προδιαγραφές ιεπαφών Voicenet Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εµπιστευτικότητα... 3 2. Εισαγωγή... 3 3. Σκοπός... 3 4. Φυσικές ιεπαφές ικτύου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #4: Πρωτόκολλα Χ.25, Frame Relay, ISDN

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #4: Πρωτόκολλα Χ.25, Frame Relay, ISDN ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #4: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Περιεχόμενα Εισαγωγή...2 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)...3 ETSI (European Telecommunications Standards Institute)...4 ITU (International Telecommunication Union)...5 FCC (Federal

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 4 Τεχνικά Πρότυπα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 4 Τεχνικά Πρότυπα Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 4 Τεχνικά Πρότυπα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 2. Sip Trunk

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Γ.Ι.Στεφάνου 1 ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Data Video Voice service 9,6 k GSM 2 M UMTS Telephony Broadcasting Video conf. TV/HDTV Video Inter-LN/PBX communications Fax CD Graphics 10k 1M 100M bitrate

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Προδιαγραφές διεπαφών δικτύου ΟΤΕ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Προδιαγραφές διεπαφών δικτύου ΟΤΕ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Προδιαγραφές διεπαφών δικτύου ΟΤΕ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργιών ΟΤΕ Μαρούσι, 2013 Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2011 Modulus Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιβλέπων καθηγητής:τσιαντης Λεωνίδας Τμήμα τηλεπληροφορικής και διοίκησης Τ.ε.ι Ηπειρου Άρτα 2005 Σπουδαστές: Κοτρώτσιος Λουκάς Παλιάτσας θεόδωρος Θέματα Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches

Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches ultiplexing: TD, FD, Statistical multiplexing, CDA OSI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ Α Α Α Α Α Α Α Α 2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ Α D Α Α Α D Α D A 3 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α D Α D D D D D

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN ΤΙ ΥΠΗΡΧΕ Ένα αναλογικό τηλεφωνικό σύστημα το οποίο ήταν καλό για την μετάδοση φωνής αλλά ανεπαρκές για τις ανάγκες της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ 10 Δορυφορικές Επικοινωνίες Θερινό εξάμηνο 2008 Διάλεξη 4 η Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Χ. Σαγιάς Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst207

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ) Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό Τηλ.: 2106719138, 2106711228 Fax: 2106719043 e-mail : 21ota@forthnet.gr ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. Δημουλάς Βασίλειος Δ/νση Δικτύου Πρόσβασης και Μετάδοσης Υποδ/νση Ανάπτυξης Δικτύου Μετάδοσης

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. Δημουλάς Βασίλειος Δ/νση Δικτύου Πρόσβασης και Μετάδοσης Υποδ/νση Ανάπτυξης Δικτύου Μετάδοσης ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δημουλάς Βασίλειος Εξέλιξη Δικτύων Μετάδοσης σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας Λογική Αρχιτεκτονική Δικτύου GSM/GPRS Βασικές Υφιστάμενες Υπηρεσίες Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 11: Κινητά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Μέρος 1) Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Vanni Colombo, Network Director Γεώργιος Λούκος, Technological Innovations Εισαγωγή Τον Μάιο του 2005 η ΤΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Καθηγητής Κώστας Κουρκουµπέτης, ΟΠΑ Email: courcou@aueb.gr Περιοχή µαθήµατος: www.aueb.gr/users/courcou/courses/telecoms/ 1. του µαθήµατος Σήµερα οι τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Περίληψη Ρόλος των ΤΠΕ στην προστασία του περιβάλλοντος Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού Μάθηµα 5 ο : Ο δορυφορικός σταθµός εδάφους Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού εδάφους Τις κατηγορίες στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ) Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό Τηλ.: 2106719138, 2106711228 Fax: 2106719043 e-mail : 21ota@forthnet.gr ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 521/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α 1 Ευάγγελος Παπαπέτρου 2 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 3 Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11. Κεφάλαιο 1 ο : Ιστορική Αναδρομή ο δρόμος προς το LTE... 13. Κεφάλαιο 2 ο : Διεπαφή Αέρα (Air Interface) Δικτύου LTE...

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11. Κεφάλαιο 1 ο : Ιστορική Αναδρομή ο δρόμος προς το LTE... 13. Κεφάλαιο 2 ο : Διεπαφή Αέρα (Air Interface) Δικτύου LTE... Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ο : Ιστορική Αναδρομή ο δρόμος προς το LTE... 13 1.1 Ιστορική Αναδρομή Κινητής Τηλεφωνίας... 13 1.2 Δικτυακή Υποδομή Δικτύου 4G (LTE/SAE)... 26 1.3 Το δίκτυο προσβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CB προς Δημόσια Διαβούλευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CB προς Δημόσια Διαβούλευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CB προς Δημόσια Διαβούλευση CB εκδ.22 (ΔΔ) ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB) Άρθρο 1 Σκοπός-Γενικές Διατάξεις 1. Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΕΕ 802.16 ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΕΕ 802.16 ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΕΕ 802.16 ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Ψηφιακής Τηλεφωνίας Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: SS7-ISUP Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41616 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Περιγραφή Μαθήματος. Ιστορική Αναδρομή. Ορισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου

1. Εισαγωγή. Περιγραφή Μαθήματος. Ιστορική Αναδρομή. Ορισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου Περιγραφή Μαθήματος. Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τις εξής ενότητες:! Γενικές Έννοιες Δικτύων! Ιnternet! Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια! Ηλεκτρονικές Διαπραγματεύσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11/XII/2006 E (2006) 6364 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11/ΧΙΙ/2006 Καταλόγος προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα