ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) AR 1 AR 2 AR 3 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 1 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 2 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 3 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων & Συντομογραφιών Αρ.1 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων & Συντομογραφιών Αρ.2 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων & Συντομογραφιών Αρ.3 AR 4 L 0 L 0 Διάφορα L 0 EN 1576 ΕΛΟΤ EN 1576 L 0 EN 50210:1997 L 0 EN L 0 EN :1997 L 0 EN L 0 EN :1997 L 0 EN ISO/IEC 8072 L 0 EN ISP L 0 EN ISP L 0 EN ISP L 0 ETR 011 ΕΛΟΤ ETR 011 Network Aspects (NA);The relationaship between network component performance and the overall network performance L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Connected Line Identification Presentation (COLP) supplementary service Service description L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Terminal Equipment (TE);International Videotex interworking (T/TE 06-20) L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Circuit-mode 64 kbit/s 8 khz structured bearer service category usable for speech information transfer Service description L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Call Forwarding Busy (CFB) supplementary service Service description L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Network Aspects (NA);Connectionless Broadband Data Service (CBDS) Part 1: Overview L 0 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Wideband transmission systems;technical characteristics and test conditions for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Παρουσίαση Αναγνώρισης Συνδεδεμένης Γραμμής (COLP) - Περιγραφή υπηρεσίας Τερματικός Εξοπλισμός (ΤΕ), Διεθνής Διασυνεργασία Τηλεεικονογραφίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Κατηγορία δομημένης κομιστικής υπηρεσίας κυκλωματικού τρόπου 64 kbit/s χρησιμοποιήσιμη για μεταφορά πληροφορίας ομιλίας - Περιγραφή υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιίων (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Προώθηση κλήσης σε περίπτωση κατειλημμένου (CFB) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης - Τεχνικά χαρακτηριστικά και συνθήκες δοκιμής για συσκευές μετάδοσης δεδομένων που λειτουργούν στη ζώνη ISM των 2,4 GHz και χρησιμοποιούν τεχνικές διαμόρφωσης φασματικής εξάπλωσης 1

2 L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Trans-European Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V + D) Part 1: General network design L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);File Transfer & Access Management (FTAM) teleservice Service description L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS L 0 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterwayw;technical characteristics and methods of measurement L 0 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Wireless Relay Station (WRS) L 0 ETSI/Coll.Lett.1806 L 0 IEC L 0 ITU L 0 ITU Terminology Bank Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.0 L 0 Miscellaneous L 0 Miscellaneous Διάφορα L 0 Miscellaneous Διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί όροι telecommunication terms L 0 Miscellaneous terms L 0 Miscellaneous terms Miscellaneous terms L 0 Miscellaneous terms Διάφοροι όροι L 0 Miscellaneous terms Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.0 L 0 Miscellaneous terms for radiation quantities L 0 Miscellaneous terms for Διάφοροι όροι μεγεθών radiation quantities ακτινοβολίας L 0 Satellite Communications Δορυφορικές Επικοινωνίες L 1 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.1 L 2 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.2 L 3 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.3 L 4 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.4 Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Σύστημα Διευρωπαϊκών Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA) - Φωνή και Δεδομένα (V+D) - Μέρος 1: Γενικός Σχεδιασμός Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Τηλεϋπηρεσία Μεταφορά & Διαχείριση Πρόσβασης Αρχείων (FTAM) - Περιγραφή υπηρεσίας 2

3 L 5 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.5 L 6 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.6 L 7 TMA preferred terms for Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής telephone systems facilities Ορολογίας Αρ.7 L 8 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.8 L 9 Directive 91/263/EEC ΠΔ για την εφαρμογή της Οδηγίας (telecom. terminal 91/263/ΕΟΚ equipment) L 9 Οδηγία 91/263/ΕΟΚ Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής [COM(89)289] Ορολογίας Αρ.9 L 10 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.10 L 11 Σύσταση του Συμβουλίου Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής της ΕΟΚ για τις DECT Ορολογίας Αρ.11 L 12 OSI/Eurodicautom Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.12 L 13 RACE/Eurodicautom Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.13 L 14 audio και video ως απλοί Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής όροι και ως συνθετικά Ορολογίας Αρ.14 L 15 COM91/Eurodicautom Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.15 L 16 L 17 L 18 COM(91)30 Final (Οδηγία ONP για τις μισθωμένες γραμμές) Eutelsat System Operations Guide JT/PS (Πρόταση του Συμβουλίου ΕΟΚ για ISDN- ONP) Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.16 Διπλ.Εργ. Μ.Παλαιολόγου/Ιόν.Παν. (Επίβλεψη Κ.Βαλεοντή) Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.18 L 19 EPHOS Handbook Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.19 L 20 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.20 L 21 COM(90) 490 final Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.21 L 22 ETSI Statutes & Rules of Procedure Καταστατικό και Κανονισμός Λειτουργίας του ETSI L 23 ESPRIT Work Programme Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.23 L 24 Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.24 L 24 EC Dual Use List Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.24 3

4 L 25 Dir.Prop 5869/93 ECO 75 Πρότ.Οδηγ. ΟΝΡ για φων.τηλεφ. (ONP) L 26 COM (90) 490 final Ελλ.Μετάφρ. COM (90) 490 final L 26 COM(90) 490 final Ελλ. μετάφρ. COM(90) 490 final L 26 COM(90) 490 final Ελλ.μετάφρ. COM(90) 490 final L 29 Training in Εκπαιδευτική Θεματολογία των Telecommunications - Τηλεπ/νιών-Δραστηριότητες Activities L 30 Training in Telecommunications - Specialities Terminal Equipment Regulation of Netherlands Εκπαιδευτική Θεματολογία των Τηλεπ/νιών - Ειδικά Πεδία L 31 Κανονισμός Πιστοποίησης Τερματικών της Ολλανδίας L 32 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΤΕ L 33 "Phone Frenzy:...",Business Week, "Τηλεφωνική φρενίτιδα:...",business Week, L 34 Επιχειρ.Σχέδιο ΟΤΕ/Υπάρχουσα Κατάσταση L 35 Συντομογραφίες και όροι για τη Διαχείριση Δικτύου L 36 Glossary of training terms Γλωσσάριο Ορων Κατάρτισης L 38 Table 3/Q 1211-ITU-T 03/93 Πίνακας 3/Q 1211-ITU-T 03/93 L 39 L 39 Fibre Optics terminology Ορολογία Ινοοπτικής L 40 ISO/IEC 11801, EIA/TIA Ορολογία δομημένης καλωδίωσης 569, EIA/TIA 606, EN L 41 Internet Terminology Ορολογία Ιντερνετ L 42 Great ideas in Computer Science - W.Biermann L 43 Ορολογία Ενδοεπιχειρησιακής Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας L 44 Miscellaneous terms Miscellaneous terms L 46 Collection of terms TEL98 - EURODICAUTOM Συλλογή όρων TEL98 - EURODICAUTOM L 47 TE_TCH17: International Network Architecture - Sydney 2000 Olympic Games QL 10 Assessor Scorebook QL 10 Model Scorebook QL 10 The EFQM Excellence Model 1999 QL 11 ELITE - CASE STUDY QL 12 Assessor Scorebook QL 12 Assessor Modules QL 13 Assessor Scorebook QL 14 Model Scorebook 4

5 R 1 TBR 3 - ISDN basic access TBR 3 - Ελληνική Μετάφραση R 1 TBR 5 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR 5 R 2 TBR 9 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR 9 R 3 TBR 6 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR 6 R 4 TBR10 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR10 R 5 TBR12 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR12 R 6 TBR 7 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR 7 R 7 TBR 8 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR 8 R 8 TBR11 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR11 R 9 TBR14 - final draft Ελλ. Μετάφραση της TBR14 R 10 Mobile Green Paper Πράσινη Βίβλος Κινητών Επικ/ών R 11 TBR 1 - Attachment Ελληνική Μετάφραση της TBR 1 requirements for TE - X.21 Interface R 11 TBR 2 - Attachment Ελληνική Μετάφραση της TBR 2 requirements for TE - X.25 Interface R 11 TBR1 - Attachment Ελληνική Μετάφραση της TBR 1 requirements for TE - X.21 Interface R 12 TBR 2 - Attachment Ελληνική Μετάφραση της TBR 2 requirements for TE - X.25 Interface R 13 Commission's Ανακοίνωση της Ευρ.Επιτρ. για Communication on Mobile την Πρ.Βίβλο των κινητών Green Paper R 14 TBR 3 - ISDN basic access TBR 3 - Ελληνική Μετάφραση R 15 TBR 4 - ISDN - Attachment Ελληνική Μετάφραση της TBR 4 requirements - P.Rate Access R 17 EPHOS Module Security Δομοενότητα EPHOS Υπηρεσίες Services Ασφάλειας R 18 EPHOS Module X.25 Δομοενότητα EPHOS X.25 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 23 R 24 EPHOS Module Distributed Transaction Processing EPHOS Module Local Area Networks EPHOS Module Document formats for open exchange ETSI Technical Working Procedures ETSI Board Working Procedures ETSI Board Working Procedures EC Com. on Mobile Communications Frequency Directives Δομοενότητα EPHOS Κατανεμημένη Επεξεργασία Συναλλαγών Δομοενότητα EPHOS Τοπικά Δίκτυα Δομοενό. EPHOS Μορφότυπα εγγράφων για ανοικτή ανταλλαγή Τεχνικός Κανονισμός λειτουργίας του ETSI Miscellaneous terms Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου του ETSI Ανακ. της Επιτροπής για τις Συχνότητες των Κινητών Επικ 5

6 R 25 R 26 R 26 R 26 R 27 Commission's Communication on the extension of TENs-'98 SEC(98)1284- Results of P.Consult. on Convergence Dir. SEC(98)1284- Results of P.Consult. on Convergence Dir. SEC(98)1284- Results of P.Consult. on Convergence Dir. 4th Report on Implementation of Tel. Regulatory Package Ανακοίνωση της Επιτροπής για επέκταση των TEN SEC(98)1284- Αποτελέσμ. της Δημ.Κρίσης για τη Σύγκλισ SEC(98)1284- Αποτελέσμ. της Δημ.Κρίσης για τη Σύγκλιση 4η Εκθ. της Επιτρ. για την Υλοπ. του Κανονιστ. Πακέτου R 28 COM (2003) 707 final, 19 Nov Title Results of the World Radiocommunication R 29 ITU-R S R 30 ITU-R S Reference earth-station radiation pattern for use in coordination and interference assessment in the frequency range from 2 to about 30 GHz R 31 ITU-R S Maximum permissible levels of off-axis e.i.r.p. density from earth stations in geostationary-satellite orbit networks operatin in the fixed-satellite setvice transmitting in the 6GHz, 14 GHz and 30 GHz frequency bands R 32 ITU-R S Station-Keeping in longitude of geostationary satellites in the fixed-satellite service R 33 ITU-R S FLEXIBILITY IN THE POSISTIONING OF SATELLITES AS A DESIGN OBJECTIVE R 34 ITU-R S R 35 ITU-R S.1324 ANALYTICAL METHOD FOR ESTIMATING INTERFERENCE BETWEEN NON-GEOSTATIONARY MOBILE-SATELLITE FEEDER LINKS AND GEOSTATIONARY FIXED-SATELLITE NETWORKS OPERATING CO-FREQUENCY AND CODIRECTIONALLY R 36 ITU-R S.1521 Allowable error performance for a hypothetical reference digital path based on synchronous digital hierarchy R 37 ITU-R S R 37 ITU-R S R 38 ITU-R S.1522 Impact of loss of synchronization and timing recovery on avaiblebility in hypothetical refence digital paths R 39 ITU-R S Maximum permissible level of spurious emissions from very small aperture terminals (VSATs) R 40 ITU-R S Maximum permissible level of off-axis e.e.r.p. density from very small aperture terminals (VSATs) 6

7 R 41 ITU-R S Satellite antenna radiation patterna for use as a design objective in the fixed-satellite service employing geostationary satellites R 42 ITU-R S R 43 ITU-R S R 44 ITU-R S R 45 ITU-R S.732 Method for statistical processing of earth-station antenna side-lobe peaks R 46 ITU-R S R 47 ITU-R S.734 The application of interference cancellers in the fixedsatellite service R 48 ITU-R S R 49 ITU-R S.1524 Coordination identification between feostationary-.satellite orbit fixed-satellitge service networks R 50 ITU-R S.1523 Methodology for performing parametric evaluation studies of interference sensitivity for geostationarysatellitge orbit fixed-satellite service systems sharing spectrum in bands above 10 GHz R 51 ITU-R S R 52 ITU-R S.1061 Utilization of fade countermeasures strategies and tehcniques in the fixed-satellite service R 53 ITU-R S.739 Additional methods for determiniing if detailed coordination is necessary between geostationarysatellite networks in the fixed-satellite service sharing the same frequency bands R 54 ITU-R S.738 Procedure for determining if coordination is required between geostationary-satellite networks sharing the same frequency bands R 55 ITU-R S.1589 Continuous curves of epfd versus geostationary fixedsatellite service earth station antenna diameter and epfd versus geostationary fixed-satellite service space station antenna beamwidth to indicate the protection afforded by systems complying with the limits to antennas with diameters other than those R 56 ITU-R S.1527 Procedure for the identification of non-geostgationarysatellite orbit satellitges causing interference into a operating geostationary-satellite orbit earth station R 57 ITU-R S.1588 Methodologies for calculating aggregate downlink equivalent power flux-density produced by multiple nongeostationary fixed-satellite service systems into a geostationary fixed-satellite service network R 58 ITU-T G.821 SERIES G: TRANSMISSION SYSTEMS AND MEDIA, DIGITAL SYSTEMS AND NETWORKS - Digital networks - Qulatity and availability targets - Error performance of a international digital connection operating at a bit rate below the primary rate and forming part of an integrated Services Digital Network R 59 ITU-R S.741 CARRIER-TO-INTERFERENCE CALCULATIONS BETWEEN NETWORKS IN THE FIXED-SATELLITE SERVICE 7

8 R 60 ITU-R S.740 Technical coordination methods for fixed-satellite networks R 61 ITU-R S R 62 ITU-R S.744 Orbit/spectrum improvement measures for satellite networks having more than one service in one or more frequency bands R 63 ITU-R S.1323 Maximum permissible levels of interference in a satellite network (GSO/FSS - non-gso/fss - non-gso/mss feeder links) in the fixed-satellite service caused by other codirectional FSS networks below 30 GHz R 64 ETSI Directives, April 2003 R 65 ITU-R S.1002 Orbit management techniques for the fixed-satellite service R 66 ITU-R S.1063 Criteria for sharing between BSS feeder links and other Earth-to-space or space-to-earth links of the FSS R 67 ITU-R S.1067 Ways of reducing the interference from the broadcasting-satellite service into the fixed-satellite service in adjacent frequency bands around 12 GHz R 68 ITU-R S.1068 Fixed-satellite and rediolocation/radionavigation services sharing in the band GHz R 69 ITU-R S.1069 Comparibility between the fixed-satellite service and the space science services in the band GHz R 70 ITU-R S.673 Terms and definitions relating to space Όροι και ορισμοί διαστημικών ραδιοεπικοινωνιών radiocommunications R 71 ITU-R S.1150 Technical criteria to be used in examinations relating to the probability of harmful interference between frequency assignments in the fixed-satellite service as required in No. S11.32A1 of the Radio Regulations R 72 ITU-R S.1151 Sharing between the inter-satellite service involving geostationary satellites in the fixed-satellite service and the radionavigation service at 33 GHz R 73 ITU-R S.1329 Frequency sharing of the bands GHz and GHz between systems in the mobile-satellite service and systems in the fixed-satellite service R 74 ITU-R S.1340 Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and the aeronautical radionavigation service in the Earth-to-space direction in the band GHz R 75 ITU-R S.1428 Reference ESS earth-sation radiation patterns for use in interference assessment involving non-gso satellites in frequency bands between 10.7 GHz and 30 GHz R 76 ITU R S.1341 R 77 ITU-R S.1430 Determination of the coordination area for earth stations operating with NON-GSO space stations with respect to earth stations operating in the reverse direction in frequency band allocated bidirectionally to the ESS R 78 ITU-R S.482 Measurement of performance by means of a signal of a uniform spectrum for systems using frequency-division multiplex telephony in the fixed-satellite service 8

9 R 79 ITU-R S.1503 Functional description to be used in developing software tools for determining conformity of non-geostationarysatellite orbit fixed-satellite system networks with limits contained in article 522 of the radio regulations R 80 ITU-R S Carrier energy dispersal for systems employing angle modulation by analogue signals or digital modulation in the fixed-satellite service R 81 ITU-R S R 82 ITU-R S.1253 R 83 ITU-R S.1250 Network management architecture for digital satellite systems forming part of SDH transport networks in the fixed-satellite service R 84 ITU-R S.1251 Network management - Performance management object class definitions for satellite systems network elements forming part of SDH transport networks in the fixed-satellite service R 85 ITU-R S R 86 ITU-R S.1425 R 87 ITU-R S.1256 R 88 ITU-R S R 89 ITU-R S.1553 R 90 ITU-R S.730 R 91 ITU-R SM R 80 ITU-R S R 80 ITU-R S Carrier energy dispersal for systems employing angle modulation by analogue signals or digital modulation in the fixed-satellite service S 1 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);3,1 KHz telephony teleservice;attachment requirements for handset terminals S 1 ETS ΕΛΟΤ ETS S 2 ΕΛΟΤ S 2 IEC 50(701) ΕΛΟΤ S 3 S 3 ETS ΕΛΟΤ ETS S 4 [ΟΡΙΣΜ.2] S 4 CCITT/Rec.G.701 [ΟΡΙΣΜ.2] S 5 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Land Mobile Service;Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech S 6 GSM/Rec [ΟΡΙΣΜ.1] S 7 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems;Angle-modulated Citizens' Band radio equipment;(cept PR 27 radio equipment);technical characteristics and methods of measurement S 14 ETS ΕΛΟΤ ETS Attachments to the Public Switched Telephone Network (PSTN);Basic attachment requirements for modems standardized for use on the PSTN 9 Διασπορά ενέργειας φέροντος για συστήματα της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που εφαρμόζουν γωνιακή διαμόρφωση επί αναλογικών σημάτων ή ψηφιακή διαμόρφωση Αρχιτεκτονική διαχείρισης δικτύου για ψηφιακά δορυφορικά συστήματα που αποτελούν μέρος δικτύων μεταφοράς σε SDH της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας Διαχείριση δικτύων - Ορισμοί των κατηγοριών αντικειμένων διαχείρισης της ποιότητας λειτουργίας για δικτυακά στοιχεία δορυφορικών συστημάτων που αποτελούν μέρος δικτύων μεταφοράς SDH της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας Διασπορά ενέργειας φέροντος για συστήματα της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που εφαρμόζουν γωνιακή διαμόρφωση επί αναλογικών σημάτων ή ψηφιακή διαμόρφωση Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN);Τηλεϋπηρεσία Τηλεφωνίας 3,1 KHz - Απαιτήσεις προσάρτησης γιά τερματικά χειροσυσκευής Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Κινητή Υπηρεσία Ξηράς - Τεχνικά χαρακτηριστικά και συνθήκες δοκιμής για ραδιοσυσκευές που διαθέτουν εσωτερικό ή εξωτερικό σύνδεσμο RF και προορίζονται κυρίως για αναλογική ομιλία Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Ραδιοσυσκευές γωνιακής διαμόρφωσης Ζώνης Συχνοτήτων Πολιτών (CB);(Ραδιοσυσκευές CEPT PR27);Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης

10 S 20 CCITT/Rec.M.60 Ελλ.Μετάφ. της CCITT/Σύστ.M.60 S 28 IEC 50(721) ΕΛΟΤ S 29 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);European Radio MEssaging System (ERMES);Part 1: General aspects S 30 ETS ΕΛΟΤ ETS S 31 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);European Radio MEssaging System (ERMES);Part 6: Base station conformance specification S 33 IEC 50(714) ΕΛΟΤ S 34 IEC 50(712) ΕΛΟΤ S 35 ETR Protocol Testing Ελληνική Μετάφραση της ETR 022 S 37 IEC 50(722) (Terminology of ΕΛΟΤ (Ορολογία Telephony) Τηλεφωνίας) S 42 ΕΛΟΤ ETSI TCR-TR 027 S 42 ΕΛΟΤ TCR-TR 027 S 43 ETSI TCR-TR 028: Glossary Ελληνική Μετάφραση της έκθεσης of Security Terminology ETSI TCR-TR S 45 ETSI TCR-TR 044 TCR-TR 044 S 45 ETSI TCR-TR 044 Τεχνική Εκθεση TCR-TR 044 του ETSI S 46 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX);Technical characteristics and methods of measurement S 47 I-ETS ΕΛΟΤ I-ETS European digital cellular telecommunications system (phase 1);Full-rate speech transcoding S 48 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Radiotelex equipment operating in the maritime MF/HF service;technical characteristics and methods of measurement S 49 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands Technical characteristics and methods of measurement Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης γιά λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX);Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Κυψελοειδές Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα (Φάση 1);Ολόρρυθμη διακωδικοποίηση ομιλίας (GSM 06.11) Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Ραδιοτηλετυπικός Εξοπλισμός που λειτουργεί στη Θαλάσια Υπηρεσία MF/HF;Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης (ERM) - Ραδιοτηλεφωνικοί πομποί και δέκτες για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργούν στις ζώνες VHF - Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης S 50 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);European Radio MEssaging System (ERMES);Part 2: Service aspects S 51 ETS ΕΛΟΤ ETS S 52 S 53 IEC 50(704) ΕΛΟΤ S 54 ETS Radio Equipment and System (RES);Technical characteristics and methods of measurements for Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για ναυτιλιακούς κινητούς maritime mobile transmitters and receivers for use in the πομπούς και δέκτες για χρήση στίς ζώνες MF και HF MF and HF bands capable of telephony and/or Digital Selective Calling (DSC) S 55 Project Management Terminology Ορολογία Διοίκησης Εργου 10

11 S 56 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and System (RES);Technical characteristics and methods of measurements for Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για ναυτιλιακούς κινητούς maritime mobile transmitters and receivers for use in the πομπούς και δέκτες για χρήση στίς ζώνες MF και HF MF and HF bands capable of telephony and/or Digital Selective Calling (DSC) S 57 ETS :1993 ΕΛΟΤ ETS S 58 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Float-free maritime satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating on 406,025 NHz, Technical characteristics and methods of measurement S 59 ETS ΕΛΟΤ ETS S 60 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);European Radio MEssaging System (ERMES);Part 4: Air interface specification S 62 ETS ΕΛΟΤ ETS Transmission and Multiplexing (TM);Performance monitoring information model for the network element view S 63 I-ETS ΕΛΟΤ I-ETS European digital sellular telecommunications system (phase 1);Voice activity detection S 64 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Terrestrial Flight Telephone System (TFTS) Part 1: Speech services, facilities and requirements S 65 ETS ΕΛΟΤ ETS Equipment Engineering (EE);Radiated emission testing of physically large telecommunication systems S 66 ETS ΕΛΟΤ ETS INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK (ISDN) BASIC ACCESS - SAFETY AND PROTECTION PART 1: GENERAL S 67 ETS ΕΛΟΤ ETS S 68 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Facsimile group 4 class 1 on the ISDN Functional specificatio of the equipment S 69 ETS ΕΛΟΤ ETS S 70 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Public Access Profile (PAP) test specification;part 1: Overview S 71 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Terrestrial Flight Telephone System (TFTS) Part 1: Speech services, facilities and requirements S 72 EN 1479 ΕΛΟΤ EN 1479 S 73 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Public Access Profile (PAP) test specification;part 1: Overview S 74 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Common Interface (CI);Part 1: Overview Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ) - Πληροφοριακό μοντέλο παρακολούθησης επιδόσεων στο επίπεδο του Στοιχείου Δικτύου (ΝΕ) Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Κυψελοειδές Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα (Φάση 1);Ανίχνευση φωνητικής δραστηριότητας (GSM 06.32) Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Επίγειο Σύστημα Τηλεπικοινωνίας εν Πτήσει - Μέρος 1: Υπηρεσίες ομιλίας, διευκολύνσεις και απαιτήσεις Μηχανίκευση Εξοπλισμού (ΕΕ) Δοκιμή ακτινοβολούμενης εκπομπής για μεγάλων φυσικών διαστάσεων τηλεπικοινωνιακά συστήματα ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISDN) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΓΕΝΙΚΑ Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Τηλεομοιοτυπία ομάδας 4 κατηγορίας 1 στο ISDN - Λειτουργική προδιαγραφή του εξοπλισμού Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Ευρωπαϊκές ψηφιακές τηλεπικοινωνίες με ασυρματικά τηλέφωνα (DECT);Προδιαγραφή δοκιμής κατατομής δημόσιας πρόσβασης;μέρος 1: Επισκόπηση Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Επίγειο Σύστημα Τηλεπικοινωνίας εν Πτήσει - Μέρος 1: Υπηρεσίες ομιλίας, διευκολύνσεις και απαιτήσεις Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES);Ευρωπαϊκές ψηφιακές τηλεπικοινωνίες με ασυρματικά τηλέφωνα (DECT);Προδιαγραφή δοκιμής κατατομής δημόσιας πρόσβασης;μέρος 1: Επισκόπηση 11

12 S 74 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or non-speech) S 76 ETSI TCR-TR 008 ΕΛΟΤ ETSI TCR-TR 008 S 77 ETSI TCR-TR008 ΕΛΟΤ ETSI TCR-TR008 S 78 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or non-speech) S 79 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment S 80 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for European digital cellular telecommunications system (GSM 900 MHz and DCS MHz) Part 1: Mobile and portable radio and ancillary equipment S 81 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Electro-Magnetic Compatibility (EMC) for European digital cellular telecommunications system (GSM) mobile radio and ancillary equipment S 82 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);EMC standard for digital fixed radio links and ancillary equipment with data rates at around 2 Mbit/s and above S 83 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Electro-Magnetic Compatibility (EMC) standard for wireless microphones and similar Radio Frequency (RF) audio link equipment S 84 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for second generation Cordless Telephone (CT2) apparatus operating in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 mhz, INCLUDING PUBLIC ACCESS SERVICES kbit/s S 85 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for commercial amateur radio equipment S 86 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Advice of Charge: hcarging information at the end of the call (AOC-E) suppplementary service Service description S 87 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Advice of Charge: charging information at call set-up time (AOC- S) supplementary service Service description S 88 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) - Call Waiting (CW) supplementary service - Functional capabilities and information flows S 89 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommuniCations (BTC);Planning of loudness rating and echo values for private networks digitally connected to the public network Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN0 - Πληροφορίες Χρέωσης: Συμπληρωματική υπηρεσία Πληροφορίες Χρέωσης στο τέλος της κλήσης (AOC-E) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Πληροφορίες Χρέωσης: Συμπληρωματική υπηρεσία Πληροφορίες Χρέωσης κατά την αποκατάσταση της κλήσης (AOC-S) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - συμπληρωματική υπηρεσία Αναμονή Κλήσης (CW) - Λειτουργικές δυνατότητες και ροή πληροφοριών Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Σχεδιασμός των βαθμών ακουστότητας και των τιμών ηχώς για ιδιωτικά δίκτυο συνδεδεμένα ψηφιακά με το δημόσιο δίκτυο 12

13 S 90 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Call Deflection (CD) supplementary service Service description Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Απόκλισης Κλήσης (CD) - Περιγραφή Υπηρεσίας S 91 I-ETS Integrated Sergices Digital Network (ISDN);Technical characteristics for telephony terminals;part 8: Speech transmission characteristics when using low-delay codeexcited linear prediction coding at 16 kbit/s Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσίων (ISDN) - Τεχνικά χαρακτηριστικά των τερματικών τηλεφωνίας - Μέρος 8: Χαρακτηριστικά μετάδοσης ομιλίας όταν χρησιμοποιείται κωδικοποίηση κωδικοδιεγερόμενης γραμμικής πρόλεξης χαμηλής καθυστέρησης στα 16 kbit/s S 92 ETS A1 Integrated Services Digital Network (ISDN);Call Deflection (CD) supplementary service;service description S 93 ETS ΕΛΟΤ ETS S 94 ETS ΕΛΟΤ ETS S 95 ETS ΕΛΟΤ ETS Transmission and Multiplexing (TM);Synchronous Digital Hierarchy (SDH);Multiplexing structure S 96 I-ETS Integrated Sergices Digital Network (ISDN);Technical characteristics for telephony terminals;part 6: Wideband (7 khz) hands free telepbony S 97 ETS S 98 ETS C1 S 99 ETS A2 Integrated Services Digital Network (SIDN);Basic usernetwork interface;layer 1 specification and test principles S 100 ETS Network Aspects (NA);Connectionless Broadband Data Service (CBDS) Part 3: Difinition of supplementary services Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN0 - Συμπληρωματική υπηρεσία Απόκλισης Κλήσης (CD) - Περιγραφή Υπηρεσίας Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ) - Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH) - Δομή πολυπλεξίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN0 - Τεχνικά χαρακτηριστικά τερματικών τηλεφωνίας - Μέρος 6: Ευρυζωνική (7kHz), μεγαφωνική και ανοικτής ακρόασης τηλεφωνία Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Ασυνδεσιμική Υπηρεσία Δεδομένων Ευρείας Ζώνης (CBDS) - Μέρος 3: Ορισμός συμπληρωματικών υπηρεσιών S 101 ETS S 102 ETS S 103 S 104 ETR 322 ΕΛΟΤ ETR 322 Intelligent Network (IN);Vocabulary of terms and abbreviations for CS-1 and CS-2 S 106 ETS Frame relay services;part 1: General description Υπηρεσίες πλαισιομετάδοσης - Μέρος 1: Γενική Περιγραφή S 110 ETS S 111 ETS S 112 ETS S 113 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Trans-European Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V + D) Part 1: General network design S 114 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Approval Test Specification (ATS);Part 1: Radio S 114 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Trans-European Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V + D) Part 1: General network design S 115 ETS Broadband Integrated Services Digital Network ( B ISDN);Asynchronous Transfer Mode (ATM);B-ISDN asynchronous transfer mode functional characteristics [ITU-T Recommendation I.150 (1993)] Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Σύστημα Διευρωπαϊκών Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA) - Φωνή και Δεδομένα (V+D) - Μέρος 1: Γενικός Σχεδιασμός Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Προηγμένες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες με Ασυρματικά Τηλέφωνα (DECT) - Προδιαγραφή δοκιμής έγκρισης - Μέρος 1: Ραδιοκυματικό Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Σύστημα Διευρωπαϊκών Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA) - Φωνή και Δεδομένα (V+D) - Μέρος 1: Γενικός Σχεδιασμός Ευρυζωνικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ) - Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργική προδιαγραφή του ΑΤΜ - Μέρος 1: Λειτουργική Προδιαγραφή του B-ISDN ATM 13

14 S 116 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) - Attachment Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Απαιτήσεις requirements for terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN primary rate access - (Candidate NET 5) προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που συνδέεται σ ένα ISDN χρησιμοποιώντας πρόσβαση πρωτεύοντος ρυθμού ISDN- (Υποψήφιο ΝΕΤ 5) S 117 ETS Terminal Equipment (TE);Public Switched Telephone Network (PSTN);Category II specification for 300 bit/s duplex modems standardized for use on the PSTN Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής (PSTN) - Προδιαγραφή για διαποδιαμορφωτές Κατηγορίας ΙΙ 300 δυφίων/διευτερόλεπτο τυποποιημένων για χρήση στο PSTN S 118 ETS S 119 ETS Business Telecommunications (BT);Open Network Provision (ONP) technical requirements; 64 kbit/s digital unrestricted leased line with octet integrity (D64U) Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων - Ψηφιακή απεριόριστή μισθωμένη γραμμή 64 kbit/s με ακεραιότητα δυφιοοκτάδων D64U - Παρουσίαση διεπαφής δικτύου Network interface presentation S 120 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterwayw;technical characteristics and methods of measurement S 121 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Common Interface (CI);Part 9: Public Access Profile (PAP) Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Προηγμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 9: Κατατομή δημόσιας πρόσβασης (PAP) S 122 ETS Transmission and Multiplexing (TM);Optical Distribution Network (ODN) for Optical Access Network (OAN) Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ) - Οπτικό Δίκτυο Διανομής (ODN) για Οπτικό Δίκτυο Πρόσβασης (ΟΑΝ) S 123 ETS Transmission and Multiplexing (TM);Relevant generic characteristics of optical devices and sub-systems Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ) - Γένια σχετικά χαρακτηριστικά διατάξεων και υποσυστημάτων οπτικών ενισχυτών S 124 ETS S 125 ETS Universal Personal Telecommunication (UPT);Specification of the security architecture for UPT Phase 1 Part 1: Specification S 126 ETS Network Aspects (NA);Metropolitan Area Network (MAN) Medium Access Control (MAC) layer Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Δίκτυο Μητροπολιτικής Περιοχής (ΜΑΝ) - Διαχείριση Στρώματος Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου (MAC) management S 127 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Common Interface (CI);Part 8: Speech coding and transmission Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Προηγμένες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες με Ασυρματικά Τηλέφωνα (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 8: Κωδικοποίηση και μετάδοση ομιλίας S 128 ETS Network Aspects (NA);Connectionless Broadband Data Service (CBDS) Part 1: Overview S 129 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Call Waiting (CW) supplementary service Service Description Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Αναμονή Κλήσης (CW) - Περιγραφή Υπηρεσίας S 130 ETS Radio Equipment and System (RES);Technical characteristics and methods of measurements for Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για ναυτιλιακούς κινητούς maritime mobile transmitters and receivers for use in the πομπούς και δέκτες για χρήση στίς ζώνες MF και HF MF and HF bands capable of telephony and/or Digital Selective Calling (DSC) S 131 ETS Network Aspects (NA);Connectionless Broadband Data Service (CBDS) Part 2: Basic bearer service definition Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Ασυνδεσιμική Υπηρεσία Δεδομένων Ευρείας Ζώνης (CBDS) - Μέρος 2: Ορισμός Βασικής κομιστικής υπηρεσίας 14

15 S 132 ETS Network Aspects (NA);Support of existing services with Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Υποστήριξη υπαρχόντων υπηρεσίων με guaranteed constant bit rate and specified transfer delay εγγυημένο σταθερό δυφιακό ρυθμό και προδιαγραμμένη on Metropolitan Area Network (MAN) καθυστέρηση μεταφοράς σε Δίκτυο Μητροπολιτικής Περιοχής (ΜΑΝ0 S 133 S 134 ETR 033 Network Aspects (NA);Numbering plans for the interconnection of vitrual private networks and public networks S 134 ETR 033 ΕΛΟΤ ETR 033 Network Aspects (NA);Numbering plans for the interconnection of vitrual private networks and public networks S 135 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);User-to-User Signalling (UUS) supplementary service Service description S 136 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Common Interface (CI);Part 2: Physical layer (PHL) S 137 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Digital European Cordless Telecommunications (DECT);Approval Test Specification (ATS);Part 1: Radio S 138 ERMES paging system Διάλογοι του Συστήματος dialogues Τηλεειδοποίησης ERMES S 139 ETR 032 Network Aspects (NA);A standardisations programme for Universal Personal Telecommunications (UPT) S 141 EN S 142 EN S 143 EN S 144 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Subaddressing (SUB) supplementary service Service Description S 145 ETS Radio Equipment and Systems (RES);Avalanche beacons;transmitter-receiver systems S 146 ETS AM1 S 147 ETS S 148 ETS A1 Business TeleCommunications (BTC);64 kbit/s digital unrestricted leased line (D64U) Network interface presentation S 149 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Functional capabilities and information flows S 150 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol Part 1: Protocol specification Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Σχέδια αριθμοδότησης για τη διασύνδεση ιδεατών ιδιωτικών δικτύων και δημόσιων δικτύων Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Σχέδια αριθμοδότησης για τη διασύνδεση ιδεατών ιδιωτικών δικτύων και δημόσιων δικτύων Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσίων (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Σηματοδοσία Χρήστη - Χρήστη (UUS) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Προηγμένες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες με Ασυρματικά Τηλέφωνα (DECT) - Προδιαγραφή δοκιμής έγκρισης - Μέρος 1: Ραδιοκυματικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN0 - Συμπληρωματική υπηρεσία Υποδιευθυνσιοδότηση (SUB0 - Περιγραφή υπηρεσίας Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας - Συστήματα πομπού-δέκτη Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Λειτουργικές δυνατότητες και ροές πληροφοριών Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αριθ. 1 (DSS1) Μέρος 1: Προδιαγραφή πρωτοκόλλου 15

16 S 151 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification S 152 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the user S 153 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Connected Line Identification Presentation (COLP) supplementary service Service description S 154 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN):Interworking between public ISDNs and private ISDNs for the provision of telecommunications services General aspects S 155 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Videotelephony teleservice Service description S 156 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Conference call, add-on (CONF) supplementary service Service description S 157 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Three-Party (3PTY) supplementary service Service description S 158 ERMES System S 159 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation extra Information for Testing (PIXIT) proforma spe S 160 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Malicius Call Identification (MCID) supplementary service Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network S 162 ERMES System S 163 ETS S 164 I-ETS Telecommunications Management Network (TMN);Generic managed objects S 165 Miscelaneous S 165 Miscellaneous S 166 Miscelaneous S 167 ETS S 168 ETS Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αριθ. 1 (DSS1) Μέρος 2: Προδιαγραφή προεντύπου Δήλωσης Συμμόρφωσης Εφαρμογή Πρωτοκόλλου (PICS) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αριθ. 1 (DSS1) Μέρος 3: Προδιαγραφή Δομής Δοκιμοσειράς και Σκοπού Δοκιμών που αφορούν το χρήστη (TSS&TP) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Παρουσίαση Αναγνώρισης Συνδεδεμένης Γραμμής (COLP) - Περιγραφή υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Διασυνεργασία μεταξύ σημόσιων δικτύων ISDN και ιδιωτικών δικτύων ISDN για την παρχοή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - Γενικές επόψεις Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Τηλεϋπηρεσία εικονοτηλεφωνάις - Περιγραφή Υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Προσθήκη συνδιαλεγόμενου σε κλήση (συν)διάσκεψης (συμπληρωματική υπηρεσία) (CONF) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN0 - Τριμερής (συμπληρωματική υπηρεσία) (3PTY) - Περιγραφή Υπηρεσίας Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αριθ. 1 (DSS1) Μέρος 4: Προδιαγραφή προεντύπου για το χρήστη της Αφηρημένης Δοκιμοσειράς (ATS) και των πρόσθετων πληροφοριών για δοκιμές υλοποίησης πρωτοκόλλου (PIXIT) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική υπηρεσία Αναγνώρισης Κακόβουλης Κλήσης (MCID) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αριθ. 1 (DSS1) Μέρος 5: Προδιαγραφή για το δίκτυο της Δομής Δοκιμοσειράς και των Σκοπών Δοκιμών (TSS&TP) Δίκτυο Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΝ) - Γένια υπό διαχείριση αντικείμενα

17 S 169 ETS Business Telecommunications (BT);Open Network Provision (ONP) technical requirements; kbit/s digital unstructured leased line (D2048U) Connection characteristics S 170 ETS Transmission and Multiplexing (TM);Fixed point-to-point radio link equipment for the transmission of digital signals and analogue video signal operating at frequency bands with 20 MHz alternate channel spacing 17 Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (ΒΤ) - Τεχνικές απαιτήσεις παροχής ανοιχτού δικτύου (ΟΝΡ) - Ψηφιακή αδόμητη μισθωμένη γραμμή των 2048 kbit/s (D2048U) - Χαρακτηριστικά σύνδεσης Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ0 - Ψηφιακά συστήματα Ραδιοαναμετάδοσης (DRRS) - Εξοπλισμός σταθερής δισημειακής ραδιοζεύξης για τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων και αναλογικού βιντεοσήματος λειτουργούντα στις ζώνες συχνοτήτων 10 GHz και 14 GHz με εναλλασσόμενη διαπόσταση καναλιών 20 MHz S 171 ETS Transmission and Multiplexing (TM);Optical interfaces Μετάδοση και Πολυπλεξία (ΤΜ0 - Οπτικές διεπαφές για for equipments and systems relating to the Synchronous εξοπλισμούς και συστήματα σχετικά με τη Σύγχρονη Ψηφιακή Digital Hierarchy [Draft revised CCITT Recommendation Ιεραρχία - [Σύσταση της ITU-T G.957 (1993) Τροποποιημένη] G.957 (1992) modified] S 172 ITU-T G.975 S 173 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Basic access safety and protection Part 5: Interface Ιb - protection S 174 ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Connected Line Identification Restriction (COLR) supplementary service Service description S 175 System-T/OAS/Installation System-T/OAS/Installation Manual Manual S 176 EN Private Integrated Services Network (PISN) - Interexchange signaling protocol - Advice of Charge (AoC) supplementary services for the VPN b service entry point - [ISO/IEC (1997) modified] - Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Βασική πρόσβαση ασφάλεια και προστασία Μέρος 5 : Διεπαφή Ιb - ασφάλεια Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συμπληρωματική υπηρεσία Περιορισμός Αναγνώρισης Συνδεδεμένης Γραμμής (COLP) - Περιγραφή υπηρεσίας Ιδιωτικό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (PISN) - Διακεντρικό πρωτόκολλο σηματοδοσίας - Συμπληρωματικές υπηρεσίες Πληροφορίες Χρέωσης (AoC) για το σημείο εισόδου υπηρεσίας b VPN [τροποποιημένο - ISO/IEC (1997)] - Μέρος 1: Προδιαγραφή Δομής Δοκιμοσειράς και Σκοπών Δοκιμής (TSS&TP) S 176 ETS ΕΛΟΤ ETS Network Aspects (NA);Metropolitan Area Network Επόψεις Δικτύου (ΝΑ) - Δίκτυο Μητροπολιτικές Περιοχής (ΜΑΝ) - (MAN) Protocol Implementation Conformance Statement Δήλωση Συμμόρφωσης Εφαρμογής Πρωτοκόλλου (PICS) (PICS) S 177 ETS ΕΛΟΤ ETS Equipment Engineering;European telecommunication standard for equipment practice Part 1: Introduction and terminology S 178 ETS ΕΛΟΤ ETS Equipment Engineering (EE);European telecommunication standard for equipment practice Part 2: Engineering requirements for racks and cabinets S 179 ETS ΕΛΟΤ ETS Equipment Engineering (EE);European telecommunication standard for equipment practice Part 3: Engineering requirements for miscellaneous racks and cabinets S 180 ETS ΕΛΟΤ ETS Equipment Engineering (EE);European telecommunication standard for equipment practice Part 4: Engineering requirements for subracks in miscellaneous racks and cabinets S 181 ETS ΕΛΟΤ ETS Frame relay services;part 2: Integrated Services Digital Network (ISDN) Frame relay bearer service Service definition S 182 EN ΕΛΟΤ EN S 182 EN ΕΛΟΤ EN Υπηρεσίες πλαισιομετάδοσης - Μέρος 2: Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Κομιστική Υπηρεσία Πλαισιομετάδοσης - Ορισμός υπηρεσίας

18 S 183 ETS ΕΛΟΤ ETS S 184 ETS ΕΛΟΤ ETS S 185 ETS ΕΛΟΤ ETS S 186 ETS ΕΛΟΤ ETS S 187 ETS ΕΛΟΤ ETS S 188 ETS ΕΛΟΤ ETS S 189 ETS ΕΛΟΤ ETS Broadband Integrated Services Digital Network (B- ISDN);Asynchronous Transfer Mode (ATM) ATM Adaptation Layer (AAL) specification - type 3/4 S 190 ETS ΕΛΟΤ ETS Frame relay services;part 3: Frame relay data transmission service Service definition S 191 ETS ΕΛΟΤ ETS Business Telecommunications (BT);Open Network Provision (ONP) technical requirements; kbit/s digital unstructured leased line (D2048U) Terminal equipment interface] S 192 ETS A1 ΕΛΟΤ ETS A1 Business TeleCommunications (BTC);2 048 kbit/s digital unstructured leased line (D2048U) Terminal equipment interface S 193 ETS ΕΛΟΤ ETS Terminal Equipment (TE);Telephony for the hearing impaired;electrical coupling of telephone sets to hearing aids S 194 ETS ΕΛΟΤ ETS Broadband Integrated Services Digital Network (B- ISDN);Asynchronous Transfer Mode (ATM) Application Layer (AAL) specification - type 5 S 195 ETS ΕΛΟΤ ETS Business Telecommunications (BT);Open Network Provision (ONP) technical requirements; 64 kbit/s digital unrestricted leased line with octet integrity (D64U) Connection characteristics S 196 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommunications (BTC);64 kbit/s digital unrestricted leased line with octet integrity (D64U) Terminal equipment interface S 197 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Access Digital Section for ISDN basic rate S 198 ETS ΕΛΟΤ ETS Frame relay services;part 4: Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) Frame relay bearer service Service definition S 199 EN ΕΛΟΤ EN Digital broadcsting systems for television, sound and data services;framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services S 200 ITU-T I.371 ΕΛΟΤ ITU-T I.371 S 201 ETS ΕΛΟΤ ETS S 202 ETS ΕΛΟΤ ETS S 203 ETS ΕΛΟΤ ETS Universal Personal Telecommunication (UPT);UPT Phase 2;Functional specification of the interface of a UPT Integrated Circuit Card (ICC) and Card Accepting Devices (CADs);UPT card accepting Dual Tone Multiple Frequency (DTMF) device Ευρυζωνικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ) - Προδιαγραφή Στρώματος Προσαρμογής (AAL) τύπος 3/4 Υπηρεσίες πλαισιομετάδοσης - Μέρος 3: Υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων πλαισιομετάδοσης - Ορισμός υπηρεσίας Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (ΒΤ) - Τεχνικές απαιτήσεις παροχής ανοιχτού δικτύου (ΟΝΡ) - Ψηφιακή αδόμητη μισθωμένη γραμμή των 2048 kbit/s (D2048U) - Διεπαφή Τερματικού Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (ΒΤ) - Τεχνικές απαιτήσεις παροχής ανοιχτού δικτύου (ΟΝΡ) - Ψηφιακή αδόμητη μισθωμένη γραμμή των 2048 kbit/s (D2048U) - Διεπαφή Τερματικού Εξοπλισμού Τερματικός Εξοπλισμός (ΤΕ) - Τηλεφωνία για τα άτομα ελαττωμένης ακοής - Ηλεκτρική σύζευξη τηλεφωνικών συσκευών με ακουστικά βοηθήματα Ευρυζωνικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (B-ISDN) - Προδιαγραφή Στρώματος Προσαρμογής (AAL) Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς (ATM) - τύπος 5 Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Ψηφιακή απεριόριστη μισθωμένη γραμμή 64 kbit/s με ακεραιότητα δυφιοοκτάδων D64U - Χαρακτηριστικά σύνδεσης Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Ψηφιακή απεριόριστη μισθωμένη γραμμή 64 kbit/s με ακεραιότητα δυφιοοκτάδων D64U - Διεπαφή τερματικού εξοπλισμού Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Ψηφιακό τμήμα πρόσβασης για βασική πρόσβαση ISDN Υπηρεσίες πλαισιομετάδοσης - Μέρος 4: Ευρυζωνικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσίων (B-ISDN) - Κομιστική Υπηρεσία Πλαισιομετάδοσης - Ορισμός υπηρεσίας Παγκόσμια Προσωπική Τηλεπικοινωνία (UPT) - Φάσης 2 UPT - Λειτουργική προδιαγραφή της διεπαφής Κάρτας Ολοκληρωμένου Κυκλώματος (ICC) και Διατάξεων Αποδοχής Κάρτας (CAD) - Διάταξη Αποδοχής Κάρτας Πολυσυχνότητας Διπλού Τόνου (DTMF) UPT 18

19 S 204 ETR 289 Digital Video Broadcasting (DVB);Support for use of scrambling and Conditional Access (CA) within digital broadcasting systems S 204 ETR 289 ΕΛΟΤ ETR 289 Digital Video Broadcasting (DVB);Support for use of scrambling and Conditional Access (CA) within digital broadcasting systems S 205 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 khz and 25 GHz S 206 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommunications (BTC);2 048 kbit/s digital unstructured and structured leased lines (D2048U and D2048S) Network interface presentation S 207 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommunications (BTC);2 048 kbit/s digital structured leased line (D2048S) Connection characteristics S 208 ETS ΕΛΟΤ ETS S 209 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Calling Line Identification Presentation (CLIP) and Calling Line Identification restriction (CLIR) supplementary services Functional capabilities and information flows S 210 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Overall network aspects and functions;frame Relaying Service Specific Convergence Sublayer (FR-SSCS) [ITU-T Recommendation I (1995)] S 211 ETS ΕΛΟΤ ETS Universal Personal Telecommunication (UPT);Specification of the security architecture for the UPT Phase 1 Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) proformas S 212 ETS ΕΛΟΤ ETS Universal Personal Telecommunication (UPT);Specification of the security architecture for the UPT Phase 1 Part 3: Conformance Test Specification (CTS) S 213 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN) Direct Dialling In (DDI) supplementary service Functional capabilities and information flows S 214 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommunications (BTC);2 048 kbit/s digital structured leased line (D2048S) Terminal equipment interface S 215 ETSI/TS V1.1.1 ΕΛΟΤ ETSI/TS V1.1.1 S 216 ETS ΕΛΟΤ ETS Terminal Equipment (TE);End-to-end protocols for multimedia information retrieval services;part 1; Coding of multimedia and hypermedia information for basic multimedia applications (MHEG-5) S 217 ETS ΕΛΟΤ ETS Radio Equipment and Systems (RES);Wideband transmission systems;technical characteristics and test conditions for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques 19 Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) - Υποστήριξη χρήσης της περίπλεξης και της υπό συνθήκη πρόσβασης (CA) σε ψηφιακά συστήματα ευρυεκπομπής Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) - Υποστήριξη χρήσης της περίπλεξης και της υπό συνθήκη πρόσβασης (CA) σε ψηφιακά συστήματα ευρυεκπομπής Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Ψηφιακές δομημένες μισθωμένες γραμμές 2048 kbit/s (D2048S) - Παρουσίαση διεπαφής δικτύου Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Ψηφιακές δομημένες μισθωμένες γραμμές 2048 kbit/s (D2048S) - Χαρακτηριστικά σύνδεσης Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματικές υπηρεσίες Παρουσίαση Αναγνώρισης Καλούσας Γραμμής (CLIP) και Περιορισμός Αναγνώρισης Καλούσας Γραμμής (CLIR) Λειτουργικές δυνατότητες και ροές πληροφοριών Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) - Συνολικές επόψεις δικτύου και λειτουργίες - Υπόστρωμα σύγκλισης Πλαισιομετάδοσης είδιο ως προς την Υπηρεσία (FR-SSCS) [Σύσταση ITU-T I (1993)] Παγκόσμιες Προσωπικές Τηλεπικοινωνίες (UPT) - Προδιαγραφή της αρχιτεκτονικής ασφάλειας για UPT φάσης 1 - Μέρος 2: Προμορφές Δήλωσης Συμμόρφωσης Υλοποίησης (ICS) Παγκόσμιες Προσωπικές Τηλεπικοινωνίες (UPT) - Προδιαγραφή της αρχιτεκτονικής ασφάλειας για UPT φάσης 1 - Μέρος 3: Προδιαγραφή Δοκιμών Συμμόρφωσης (CTS) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Συμπληρωματική Υπηρεσία Διεπιλογής (DDI) Λειτουργικές Δυνατότητες και Ροή Πληροφοριών Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Ψηφιακές δομημένες μισθωμένες γραμμές 2048 kbit/s (D2048S) - Διεπαφή τερματικού εξοπλισμού Τερματικός Εξοπλισμός (ΤΕ) - Διατερματικά πρωτόκολλα για υπηρεσίες ανάκτησης πολυμεσικών πληροφοριών - Τμήμα 1; Κωδίκευση πολυμεσικών και υπερμεσικών πληροφοριών για βασικές πολυμεσικές εφαρμογές (MHEG-5) Ραδιοεξοπλισμός και Ραδιοσυστήματα (RES) - Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης - Τεχνικά χαρακτηριστικά και συνθήκες δοκιμής για συσκευές μετάδοσης δεδομένων που λειτουργούν στη ζώνη ISM των 2,4 GHz και χρησιμοποιούν τεχνικές διαμόρφωσης φασματικής εξάπλωσης

20 S 218 ETS ΕΛΟΤ ETS S 219 EN ΕΛΟΤ EN Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Electromagnetic Compatibility (EMC) for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications S 220 ETS ΕΛΟΤ ETS S 221 ETS ΕΛΟΤ ETS S 222 ETS ΕΛΟΤ ETS (ERM) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) για κινητούς επίγειους σταθμούς μόνο λήψης (ROMES) που λειτουργούν στη ζώνη 1,5 GHz παρέχοντας επικοινωνίες δεδομένων S 223 ETR 023 ΕΛΟΤ ETR 023 Network Aspects (NA);Intelligent Networks: Framework Επόψεις Δικτύου - Νοήμονα Δίκτυα: Πλαίσιο S 224 ETS ΕΛΟΤ ETS Transmission and Multiplexing (TM);Sub STM-1 digital radio-relay systems operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands Μετάδοσης και Πολυπλεξία (ΤΜ) - Υπό-STM1 Ψηφιακά συστήματα Ραδιοαναμετάδοσης (DRRS) λειτουργούντα στις ζώνες συχνοτήτων 13 GHz, 15 GHz και 18 GHz με περίπου 28 MHz ομοπολωτική και 14 MHz διαπολωτική διαπόσταση καναλιών S 225 EN ΕΛΟΤ EN Digital Video Broadcasting (DVB) - DVB specification for Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) Προδιαγραφή DVB για data broadcasting ευρυεκπομπή δεδομένων S 225 EN V1.3.1 S 226 I-ETS ΕΛΟΤ I-ETS S 227 ETS ΕΛΟΤ ETS S 228 ETS ΕΛΟΤ ETS Broadband Integrated Services Digital Network (B- ISDN);Asynchronous Transfer Mode (ATM) B-ISDN ATM Adaptation Layer (AAL) specification - type 1 S 229 ETS ΕΛΟΤ ETS S 230 ETS ΕΛΟΤ ETS S 231 ETS ΕΛΟΤ ETS S 232 ETS ΕΛΟΤ ETS S 233 ETS ΕΛΟΤ ETS Broadband Integrated Services Digital Network (B- ISDN);B-ISDN Operation And Maintenance (OAM) principles and functions S 234 ETS ΕΛΟΤ ETS S 235 ETS ΕΛΟΤ ETS Integrated Services Digital Network (ISDN);Audiovisual services;frame structure for a 64 kbit/s to kbit/s channel and associated syntax for inband signalling S 236 ETS ΕΛΟΤ ETS Transmission and Multiplexing (TM);Parameters for for radio-relay systems for the transmission of digital signals and analogue video signals operating around 55 GHz Μετάδοση και Πολυπλεξίας (ΤΜ) - Παράμετροι για ψηφιακά συστήματα ραδιοαναμετάδοσης (DRRS) για τη μετάδοση ψηφιακών σηματων και των αναλογικών σημάτων βίντεο λειτουργούντων στην περιοχή των 55 GHz S 237 ETR 027 ΕΛΟΤ ETR 027 Radio Equipment and Systems (RES);Methods of measurement for mobile radio equipment S 238 EN ΕΛΟΤ EN Integrated Services Digital Network (ISDN) - Calling Line Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) Identification Presentation (CLIP) supplementary service Συμπληρωματική υπηρεσία Παρουσίαση Αναγνώρισης Καλούσας - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network Γραμμής (CLIP) Πρωτόκολλο Ψηφιακού Συνδρομητικού Συστήματος Σηματοδοσίας Αρ. ένα (DSS1) Μέρος 5: Προδιαγραφή για το δίκτυο της Δομής Δοκιμοσειράς και των Σκοπών Δοκιμής S 239 ETS ΕΛΟΤ ETS Business TeleCommunications (BTC);Transmission characteristics of digital Private Branch exchanges (PBXs) Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων (BTC) - Χαρακτηριστικά μετάδοσης των ψηφιακών - Συνδρομητικών Κέντρων (PBX) 20

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 6η Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Ι Μάθηµα 7ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τοµέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήµατος 1 Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ GMPLS» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΜΠΙΚΟΣ A.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Σακελλαρίδη Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο. ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0-03 Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης.

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης. Εταιρικά Στοιχεία Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Εταιρικό Κεφάλαιο Δραστηριότητα Απασχολούμενο Προσωπικό Έρευνα και Ανάπτυξη : 7 Δις. JPY (64 Εκ. US$) : PMR Π/Δ, Amateur

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος [Enter Document «Ειδικά θέματα στα Δίκτυα» Title] Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Δημητρακόπουλος Νικόλαος Παπαδημητρίου Αργύρης [ Ακαδημαϊκό έτος 2005-06]

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα