ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΡΟΦΙΛ Ο ΦΑΡΜΑΚΕΤΙΚΟ Κg Να είναι υδρόφιλο, απορροφητικό, λευκό, ποιότητας Ά (χωρίς προσμίξεις και ξένες ίνες), μαλακό, άοσμο, 00% φυσικό, με συνεχείς ομοιομορφες ίνες (μέσου μήκους > 0 mm), που φέρουν αντίσταση στην τάση, χωρίς κόμβους και με χαρακτηριστικά απόλυτα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής φαρμακοποιίας, κατάλληλο για κλινική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή χρήση. Να προσφέρεται σε νοσοκομειακή συσκευασία Kg. ΚΙΛΟ, ΓΑΖΑ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΚ Σύμφωνα με την προδιαγραφή του πουργείου ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟ Ανάπτυξης, η οποία επισυνάπτεται ΜΕΤΡΟ (ΔΡΟΦΛΛΗ) ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ, ΜΗ ΣΑΓΡΕ Να έχουν καλή εφαρμογή Να έχουν όσο καλύτερη αντοχή έτσι ώστε να μην σχίζονται κατά τη χρήση τους Να έχουν καλή αφή Να είναι λεπτά Να μην κολλάνε κατά την εφαρμογή τους Να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη Χωρίς πούδρα Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής ΠΑΚΕΤΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,009

2 Να διατίθεται στα μεγέθη small, medium, large, extra large Με περικάρπια ταινία Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε ΓΑΝΤΙΑ να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΕ απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, ΠΟΔΡΑ, ΜΗ οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΌ ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, ΦΣΙΚΟ ΛΑΤΕΧ, ΜΕ υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα ΤΑΙΝΙΑ, ΜΕΓΕΘΗ Τα ιατρικά γάντια πρέπει να ανταποκρίνονται: SMALL-MEDIUM-. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ - σχετικό LARGE-XLARGE με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση των οπών.στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ - που ορίζει τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση ανά τύπο γαντιού.στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ - που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης Να είναι και συσκευασμένα προβλέπει απαιτήσεις ανά ζεύγος σχετικά και στην με την εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη ΓΑΝΤΙΑ Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ όλο ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΑ το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Διάρκεια αποστείρωσης πέντε() έτη ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 00% ΠΟΔΡΑ, ΑΠΌ Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή ΦΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ, Τα ιατρικά γάντια πρέπει να ανταποκρίνονται: ΜΕΓΕΘΗ ΕΩΣ 8 /. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ - σχετικό ΜΕ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ, με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση των ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, οπών ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ - που ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 90 ορίζει τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους δοκιμών ΜΜ για τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση ανά τύπο γαντιού.στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ - που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης και προβλέπει απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανσή τους.. Τα ιατρικά γάντια θα πρέπει να φέρουν σήμανση ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΖΕΓΗ 0,0

3 7, ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ Α ΒΙΝΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΡΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ ΝΑ ΣΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ 7G ΣΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΛΙΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ 7G ΣΡΙΓΓΕΣ, CC, ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0,, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΣΕ G Να μην είναι αποστειρωμένα Να μην είναι latex Να μην έχουν εσωτερική επίστρωση πούδρας Να μην περιέχουν αλλεργιογόνες πρωτεϊνες Να είναι ανθεκτικά σε διαλύτες και λοιπά χημικά Το ελάχιστο μήκος να είναι τουλάχιστον 0 mm Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη Τα ιατρικά γάντια πρέπει να ανταποκρίνονται:. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ - σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση των οπών.στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ - που ορίζει τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση ανά τύπο γαντιού.στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ - που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης και προβλέπει απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανσή τους.. Τα ιατρικά γάντια θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CΕ, η οποία τοποθετείται στα ιατρικά γάντια σύμφωνα. με τα προβλεπόμενα από την Δ7/80/99 Κοινή πουργική Απόφαση, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 9//Ε.Ε/ Τα ιατρικά γάντια πρέπει να είναι πρόσφατης ΣΡΙΓΓΕΣ -ΒΕΛΟΝΕΣ Σύμφωνα με την πουργική Απόφαση Α/0δις/ «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας χρήσης» (ΦΕΚ 8Β /99), η οποία επισυνάπτεται ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000.. ΣΡΙΓΓΕΣ CC, ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0,, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΣΕ G ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0..0 ΣΡΙΓΓΕΣ CC, ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0,, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΣΕ G ΤΕΜΑΧΙΑ 0,07

4 ..0 ΣΡΙΓΓΕΣ 0 CC, ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0,, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΣΕ G ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΣΡΙΓΓΕΣ 0 CC, ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0,, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΣΕ G Σύμφωνα με την πουργική Απόφαση Α/0δις/ «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας χρήσης» (ΦΕΚ 8Β /99), η οποία επισυνάπτεται ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΣΡΙΓΓΕΣ 0-0 ML ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΚΩΝΟ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-0 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,9 9.. ΣΡΙΓΓΕΣ 0-0 ML ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΚΩΝΟ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-0 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 0.. ΒΕΛΟNΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 9 G ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0..87 ΒΕΛΟNΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ G ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΒΕΛΟNΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ G ΒΕΛΟNΕΣ ΙΝΣΟΛΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ G Σύμφωνα με την πουργική Απόφαση Α/0δις/ «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας χρήσης» (ΦΕΚ 8Β /99), η οποία επισυνάπτεται ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0.. ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΛΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 7G ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΠΌ PVC, ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ, ΜΕΓΕΘΗ FR ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,80

5 ...7 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΠΌ PVC, ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ, ΜΕΓΕΘΗ 8 FR ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΠΌ PVC, ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ, ΜΕΓΕΘΗ 0 FR ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΠΌ PVC, ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ, ΜΕΓΕΘΗ FR Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, ανοικτού άκρου, με σύστημα πολλαπλών οπών. Από PVC, ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί. Κωνικό ακροφύσιο με καπάκι στο κέντρο Μήκος : -7cm.. ΤΕΜΑΧΙΑ 0,80 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,80 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,80... ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΠΌ PVC, ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ, ΜΕΓΕΘΗ FR ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΠΌ PVC, ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ, ΜΕΓΕΘΗ FR ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΠΌ PVC, ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ, ΜΕΓΕΘΗ 8 FR ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ LEVIN, ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο 8 CH ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ LEVIN, ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο 0 CH ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ LEVIN, ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο CH ΠΕΠΤΙΚΟ Καθετήρες LEVIN, από PVC, με αριθμημένες υποδιαιρέσεις, κλειστού στρογγυλοποιημένου άκρου, ατραυματικοί, μήκους περίπου cm, ακτινοσκιεροί, μιας χρήσεως. ΤΕΜΑΧΙΑ 0,090 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,090 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00

6 .... ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ LEVIN, ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο CH ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ LEVIN ΚΛΕΙΣΤΟΑΚΡΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο 8 CH ΤΕΜΑΧΙΑ 0,080 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0.. ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 7.. ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο Καθετήρες ορθού, μονού αυλού. Να είναι από λευκό, ημιευλίγιστο (semi-rigid) PVC για εύκολη είσοδο στον ασθενή, μιας χρήσεως. Μήκους 0cm. ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο - ΡΓΧΗ ΠΟΚΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟ9cm ΡΓΧΗ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ Ρύγχη υποκλισμού με εύκαμπτες άκρες κλύσμα σχήματος ελαίας 9cm Να διαθέτουν μαλακό, από σιλικόνη, άκρο Fr. Εύκαμπτο άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι. Λαβή με θύρα ελέγχου ροής. Μήκους cm ΟΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 ΤΕΜΑΧΙΑ,00 ΤΕΜΑΧΙΑ,00

7 FOLLEY WAY ΚΑΤΑΣΚΕΑΣΜΕΝ Καθετήρες Folley way, από σιλικοναρισνένο ΟΙ ΑΠΌ ΑΓΝΟ LATEX, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή - ΛΑΤΕΞ, 0 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ τουλάχιστον πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε Ι, ΜΕ ΔΟ να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον ΠΛΕΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας ΕΛΑΣΤΙΚΗ -ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΕΡ βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. No ΑΛΟ, ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ FOLLEY WAY Καθετήρες Folley way, από LATEX, με δυνατότητα ΚΑΤΑΣΚΕΑΣΜΕΝ παραμονής στον ασθενή - 0 ημέρες ΟΙ ΑΠΌ ΑΓΝΟ (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και ΛΑΤΕΞ, το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον πλάγιες ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο ΜΕ ΔΟ τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος ΠΛΕΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, να είναι χωρητικότητας -ml, ενισχυμένος, να ΕΛΑΣΤΙΚΗ φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΕΡ ασφαλείας. No ΑΛΟ, ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Καθετήρες Folley way, από σιλικόνη 00%. Να FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ W, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΔΟ ΠΛΕΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΕΓΕΘΗ 0- TIEMAN ΑΠΌ PVC, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας -ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. Νο 0-. Συσκευασία 0 τεμαχίων. Καθετήρες τύπου TIEMAN, από PVC, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, 0 CM ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ,00 TEMAXIA 0,0.. NELATON ΚΣΤΕΩΣ Να είναι από P.v.c., να διαθέτουν κυλινρτικη κεφαλή, ΑΠΌ P.V.C. να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως με δύο οπές Νο 8- CH στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο. (ΜΗΚΟΣ 0 CM) ΚΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0

8 ..0 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΤΕΡΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI BAΛΒΙΔΑ ΑΠΟ TEFLON OΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ - G Να είναι βιοσυμβατό και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος. Να αναφέρεται αν είναι latex free Να είναι ακτινοσκιερός. Διάρκεια παραμονής στο ασθενή 8 ώρες. Να έχει λεπτό τοίχωμα ο καθετήρας διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτις. Ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή (δηλ. να μη συρρικνώνεται και να γίνεται κατευθείαν η φλεβοκέντηση). Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Να φέρει στο πίσω άκρο υποδοχή για σύνδεση luer lock με την συσκευή χορήγησης. Να υπάρχει χρωματικός κώδικας μεγεθών. Να αναφέρεται η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος (ή το πάχος του τοιχώματος) ή τα ml/min χορηγούμενων υγρών ανά διαμέτρημα. Να αναφέρονται τα προσφερόμενα μεγέθη μήκους του καθετήρα ανά διαμέτρημα. Μέγεθος : -7 G ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΓΙΑ ΑΠΌ ΕΝΙΣΧΜΕΝΗ ΠΟΛΟΡΕΘΑΝΗ PUR, LATEX FREE, ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΛΟΚΗΣ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΑΛΟΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο G ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο ΜΠΛΕ ΠΕΤΑΛΟΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο G Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Π.ΑΡΙΘΜ. περί πρόληψης τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 00//ΕΕ του συμβουλίου της 0ΗΣ Μαΐου 00 (EE L / της..00) που σκοπός του είναι η εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και η επίτευξη του ασφαλέστερου, κατά το δυνατό, εργασιακού περιβάλλοντος, η πρόληψη των τραυματισμών των εργαζομένων από κάθε είδους ιατρικό αιχμηρό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένων των βελονών) και η προστασία των εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός να περιέχουν μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας. Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω διάταγμα είναι σε ισχύ από την η Μαΐου 0. ΈΤΣΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Περιφερικοί Φλεβικοί Καθετήρες με την παρακάτω περιγραφή : Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από τραυματισμό, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι από πολυμερές υλικό ώστε κατά τη χρήση του προϊόντος να μην δημιουργούνται επιβλαβή σωματίδια που μπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίματος, η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης / έτη από της παραλαβής. ΤΕΜΑΧΙΑ,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,090 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,090

9 , ΠΕΤΑΛΟΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο-7G ΒΑΖΕΛΙΝΟΧΟΣ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0 Χ 0 CM ΒΑΖΕΛΙΝΟΧΟΣ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0 Χ 0 CM ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ 0Χ0 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΨΗΣ ΤΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ Χ9 CM ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΨΗΣ ΤΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 8Χ0 CM ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΨΗΣ ΤΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 8X CM ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΨΗΣ ΤΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 0X0 CM ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΨΗΣ ΤΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ X0 CM ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΨΗΣ ΤΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 0Χ0 CM ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΛΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Παραφινούχο ή βαζελινούχο επίθεμα γάζας, ατομικά συσκευασμένο, αποστειρωμένο με ακτινοβολία, να μην κολλά στην επιφάενια του τραύματος, να απορροφά εκκρίσεις, να ευοδώνει την επούλωση Παραφινούχο ή βαζελινούχο επίθεμα γάζας, ατομικά συσκευασμένο, αποστειρωμένο με ακτινοβολία, να μην κολλά στην επιφάενια του τραύματος, να απορροφά εκκρίσεις, να ευοδώνει την επούλωση Γάζα απορροφήσιμη αιμοστατική, βακτηριοστατική από αξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη Αυτοκόλλητο επίθεμα νε υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα στο σημείο επαφής με το ταύμα. Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, η κολλητική επιφάνεια να μην ερεθίζει το δέρμα και να μην προκαλλεί αλεργίες ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,900 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,700 ΤΕΜΑΧΙΑ 7,000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,089 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,

10 ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΓΚΡΑΤΗΣΗΣ I.V. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩ Ν Χ7 ΑΠΛΟΣ ΓΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 0c mx,7m ΑΠΛΟΣ ΓΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ c mx,7m ΑΠΛΟΣ ΓΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ c mx.7m ΑΠΛΟΣ ΓΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 0c mx.7m Αυτοκόλλητη διαφανής μεμβράνη για συγκράτηση φλεβοκαθετήρων, (με εγκοπή) cm Χ 7 cm. Διαφανής λεπτή μεμβράνη (φίλμ). Ιδανικό για την κάλυψη σημείων ενδοφλέβιας πρόσβασης, με υφασμάτινο περιθώριο για καλύτερη στερέωση. Απλό σύστημα διάθεσης που επιτρέπει την τοποθέτηση με το ένα χέρι. Προστατεύει την περιοχή από μικρόβια και μολυσμένα υγρά. Να είναι διαπερατό επιτρέποντας την εξάτμιση των υδρατμών και την εισροή οξυγόνου, αλλά να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το εξωτερικό περίβλημα να αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή. ΓΨΟΕΠΙΔΕΣΜΟΙ- ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως (περίπου λεπτά). Με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό. Απαιτούμενος χρόνος διαβροχής μερικά δευτερόλεπτα, Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδεις αμέσως μετά την τοποθέτηση του και να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να γίνεται ομοιονενής διαβροχή όλων των στρωμάτων της γυψοταινίας κατά την εμβάπτιση σε νερό ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 7.CM ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Βαμβάκι ορθοπεδικό γυψώσεων για επίδεση πριν τη ΒΑΜΒΑΚΟΣ γύψωση. Nα είναι κατασκευασμένος από μείγμα ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ πολυεστερικών και ακρυλικών ινών, να μπορεί να ΤΕΜΑΧΙΑ 0,898 0CM αποστειρωθεί, να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ χωρίς να δημιουργεί ερεθισμούς, να κόβεται εύκολα με ΒΑΜΒΑΚΟΣ το χέρι, να έχει μεγάλη κάθετη ελαστικότητα, να είναι ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ αυτοσυγκρατούμενος, ευπροσάρμοστος, μαλακός, ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000 CM απορροφητικός. ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 0CM ΔΙΚΤΩΤΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 0 ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. ΔΑΚ/ΑΝΤ./ΔΑΚΤ.ΠΟ Δ ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. ΚΑΡΠΟΣ / ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ,00 ΤΕΜΑΧΙΑ,8800 ΤΕΜΑΧΙΑ,0900

11 ..9 ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. ΑΓΚΩΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ / ΧΕΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. ΠΟΔΙ / ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. ΓΟΝΑΤΟ ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 7 ΜΗΡΟΣ ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 8 ΜΗΡΟΣ / ΚΕΦΑΛΙ ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 9 ΚΟΙΛΙΑ / ΜΗΡΟΣ ΔΙΚΤΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 0 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ CM ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 7 CM ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 0CM ΚΟΡΜΟΣ/ ΩΜΟΣ/ ΛΕΚΑΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ CM Δικτυωτός επίδεσμος σωληνοειδές σε ρολό μέτρων περίπου. Επίδεσμοι ελαστικοί7% βαμβάκι % πολυαμίδη ελαστικότητα 70-80%,να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί. Επανερχόμενοι στο αρχικό τους μήκος μετά τον τανισμό, κατάλληλο για περιδέσεις άκρων μήκους μέτρων. Οι πλευρές τους να είναι υφασμένες σε μορφή ούγιας και να συνοδεύονται από εσώκλειστα ελαστικά γαντζάκια. ΤΕΜΑΧΙΑ,000 ΤΕΜΑΧΙΑ,000 ΤΕΜΑΧΙΑ,0700 ΤΕΜΑΧΙΑ,900 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,0000 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,0000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,790.. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ CM ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 0 CM ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000

12 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙ ΚΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 8cm χ,m ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙ ΚΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 0cmx m ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΣΚΕΑΣΙΑ ΔΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ( ΜΕΤΡΑ) ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΧΕΝΙΚΑ ΑΠΛΑ SMALL ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΧΕΝΙΚΑ ΑΠΛΑ MEDIUM ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΧΕΝΙΚΑ ΑΠΛΑ LARGE Ισχυρός ελαστικός για ισχυρή περίδηση με κολλητική ταινία ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΧΕΝΑ- ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΛΩΝ ΚΟΛΛΑΡΑ 0..0 ΑΧΕΝΙΚΑ ΑΠΛΑ X- LARGE ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΛΩΝ ΑΛΟΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΙΝ Τύπου Collar & Cuf. Να συνοδεύεται από κλιπ συγκράτησης, ο σπόγγος να είναι με αποαλλεργική επένδυση, ιμάντας σε ρολό, κατασκευή από βαβμακερό ύφαμα υψηλής ποιότητας, αντιαλεργικό, αεριζόμενο. Κατασκευασμενο από ελαστικό υλικό ημίσκληρο και εσωτερικήεπένδυση από σωληνοειδές ελαστικό υλικό πλεκτό. Όλα τα υλικά να είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά. ΤΕΜΑΧΙΑ 0,80 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,780 ΚΤΙΑ,000 ΤΕΜΑΧΙΑ,000 ΤΕΜΑΧΙΑ,000 ΤΕΜΑΧΙΑ,000 ΤΕΜΑΧΙΑ,900 ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΛΩΝ ΑΛΟΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ /ΙΝ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΛΩΝ ΑΛΟΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΙΝ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΛΩΝ ΑΛΟΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΝ Νάρθηκες αλουμινίου για κακώσεις δακτύλων με ενσωματωμένο αφρώδες υπόστρωμα. Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ελαφρύ αλουμίνιο και να έχουν εσωτερική επένδυση από ειδικό ελαστικό Foam ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,700 ΤΕΜΑΧΙΑ,900 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00..8 ΧΑΡΤΙΝΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΣ.CM (+0,CΜ,- 0,CΜ) (ΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ). ποαλεργικός λευκοπλάστης χάρτινος. Η υποαλλεργική επιδεσμική ταινία να είναι από συνθετικό μετάξι με πολυακρυλική κολλητική ουσία. Να κόβεται εύκολα χωρίς ψαλίδι κατά μήκος και κατά ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0

13 ΧΑΡΤΙΝΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΣ CM (+0,CΜ,-0,CΜ) (ΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ). Να κόβεται εύκολα χωρίς ψαλίδι κατά μήκος και κατά πλάτος. Πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα. Ακτινοδιαπερατή. Η ταινία να είναι τυλιγμένη σε πλαστικό η μεταλλικό καρούλι.. ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00.. ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΝΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΛΑΤOYΣ., CM (+0,CΜ,-0,CΜ) (ΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ). ποαλεργικός λευκοπλάστης μετάξης. Η υποαλλεργική επιδεσμική ταινία να είναι από συνθετικό μετάξι με πολυακρυλική κολλητική ουσία. Να κόβεται εύκολα χωρίς ψαλίδι κατά μήκος και κατά πλάτος. Πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα. Ακτινοδιαπερατή. Η ταινία να είναι τυλιγμένη σε πλαστικό η μεταλλικό καρούλι. ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΝΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΛΑΤOYΣ. CM (+0,CΜ,-0,CΜ) (ΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ). ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΝΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΛΑΤOYΣ CM (+0,CΜ,-0,CΜ) ΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ. ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΝΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΛΑΤOYΣ 7, Χ0 (ΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ). ΤΑΧΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΤΠΟ HANSAPLAST ΔΙΑΜΕΤΡΟ, ΕΚ(ΣΣΚ 0 ΤΕΜ) ΤΑΧΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΤΠΟ HANSAPLAST ΔΙΑΜΕΤΡΟ 7, ΕΚ(ΣΣΚ.00ΤΕΜ) ΛΕΚΟΠΛΑΣΤΗΣ Κ ΟΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ.CM Χ Μ ΛΕΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 0CM Χ Μ ποαλεργικός λευκοπλάστης μετάξης. Η υποαλλεργική επιδεσμική ταινία να είναι από συνθετικό μετάξι με πολυακρυλική κολλητική ουσία. Να κόβεται εύκολα χωρίς ψαλίδι κατά μήκος και κατά πλάτος. Πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα. Ακτινοδιαπερατή. Η ταινία να είναι τυλιγμένη σε πλαστικό η μεταλλικό καρούλι. Αυτοκόλλητος αποστειρωμένος ταχυεπίδεσμος με γάζα τύπου Hansaplast ή αντίστοιχο.κατασκευασμένο από διάτρητη ταινία βινιλίου. Ανώδυνης αφαίρεσης. ποαλλεργικό αυτοκόλλητο για την μείωση του ερεθισμού του δέρματος. Πορώδες αυτοκόλλητο που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Αυτοκόλλητη υφασμάτινη αντιαλλεργική επιδεσμική ταινία, με την απαιτούμενη κολλητική μάζα, χωρίς περίβλημα, να είναι άριστησ ποιότητας από σταθεροποιητικό ύφασμα rayon ή rayon και βαμβάκι, χρώματος λευκού ή καφέ κόκκινο του δέρματος, με κολλητική μάζα με βάση το φυσικό καουτσούκ, λανολίνη, ρετσίνη και οξύδειο του ψευδαργύρου. Να φέρει σήμανση CE ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,700 ΚΟΤΙ,700 ΚΟΤΙ,000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ,00

14 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ- TAMΠON ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΙΚΟ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟ, CM ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΙΚΟ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟ 8 CM Προστατευτικό επίθεμα ματιού διεγχειρητικής - μετεγχειρητικής χρήσης, αυτοκόλλητο με ήπια κολλητική ουσία ελλειψοειδούς σχήματος, με διαφανή παρατηρητή και απολήξεις για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση. Αιμοστατικά ταμπόν από PVC με ή χωρίς κορδόνι ή σωλήνα τύπου MEROCEL από μικρό-πορώδες πολυμερές πολυβινιλικο οξύ με υδροφιλική πολυμερισμένη γέλη η με αιμοστατικό παράγοντα (οξειδουχο γελουλοζη ) και μικροδιεσπαρμένη οξειδωμένη κυτταρίνη. ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000 ΤΕΜΑΧΙΑ,000 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΙΚΟ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟ merocel 0 CM ΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΡΓΕΙΟ ΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ Με μία βελόνη, /8 κύκλου δέρματος κόπτουσα USP /0 GAUGE ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ cm ΜΗΚ. ΒΕΛ. mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ Με μία βελόνη, /8 κύκλου δέρματος κόπτουσα USP /0 GAUGE ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 7cm ΜΗΚ. ΒΕΛ. 0mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ Με μία βελόνη, /8 κύκλου δέρματος κόπτουσα USP /0 GAUGE ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 7cm ΜΗΚ. ΒΕΛ. 0mm ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ Με μία βελόνη, /8 κύκλου δέρματος κόπτουσα USP /0 GAUGE ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 7cm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ mm ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ Με μία βελόνη, /8 κύκλου δέρματος κόπτουσα USP /0 GAUGE ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ cm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 9mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ [NYLON] Με μια βελόνη, /8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) /0 GAUGE, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 7cm, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣχλ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ [NYLON] Με μια βελόνη, /8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) /0 GAUGE, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 7cm, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 0mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ [NYLON] Με μια βελόνη, /8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) /0 GAUGE, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 7cm, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 0mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0,0

15 9 9.. ΡΑΜΜΑ NYLON ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ [NYLON] Με μια βελόνη, /8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) /0 GAUGE, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 7cm, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ [NYLON] Με μια βελόνη, /8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) /0 GAUGE,, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ cm, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ [NYLON] Με μια βελόνη, /8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) /0 GAUGE, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ cm, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ [NYLON] Με μια βελόνη, /8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) /0 GAUGE, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ cm, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΑΜΙΔΙΟ [NYLON] Με μια βελόνη, /8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) /0 GAUGE, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ cm, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ Με ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ μία βελόνα, /8 κόπτουσα USP /0 GAUGE ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 7cm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 0m ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ Με ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ μία βελόνα, /8 κόπτουσα USP /0 GAUGE ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ cm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ Με ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ μία βελόνα, /8 κόπτουσα USP /0 GAUGE ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ cm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ Με ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ μία βελόνα, /8 κόπτουσα USP /0 GAUGE, ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ cm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ Με ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ μία βελόνα, /8 κόπτουσα USP /0 GAUGE, ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣcm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 9mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ Με ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ μία βελόνα, /8 κόπτουσα USP /0 GAUGE ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣcm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΡΑΜΜΑ NYLON ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ Με ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ μία βελόνα, /8 κόπτουσα USP /0 GAUGE 0,7 ΠΟΛΠΡΟΠΛΕΝΙΟ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣcm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0,00

16 ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΜΑΤΩΝ x00mm ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΜΑΤΩΝ x00mm ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ με μία βελόνη, /8 κύκλου δέρματος κόπτουσα USP /0 GAUGE ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 7cm ΜΗΚ. ΒΕΛ. mm ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ με μία βελόνη, /8 κύκλου δέρματος κόπτουσα USP /0 GAUGE ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ cm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ mm ΤΕΜΑΧΙΟ,000 ΤΕΜΑΧΙΟ,00 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΜΑΤΩΝ x00mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0,000 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΜΑΤΩΝ x00mm ΤΕΜΑΧΙΟ 0,000 ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΟ Γενικής χρήσης αποστειρωμένα αδιάβροχα, ΠΕΔΙΟ στρωμάτων με αυτοκόλλητη πλευρά εκ., 7Χ90. να ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 79 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (να κατατεθεί επίσημο έγγραφο). Να ξεδιπλώνονται με ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΟ άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων ή βελών. 7Χ90 ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΟ Γενικής χρήσης αποστειρωμένα αδιάβροχα, ΠΕΔΙΟ στρωμάτων, 0Χ7 εκ. να κατασκευάζονται σύμφωνα ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 0Χ7 ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 0Χ0 (+ CM,- CM), ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 με το πρότυπο ΕΝ 79 (να κατατεθεί επίσημο ΤΕΜΑΧΙΑ 0,80 έγγραφο). Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων ή βελών. Γενικής χρήσης αποστειρωμένα αδιάβροχα, με αυτοκόλλητη οπή 0Χ0 εκ. Να κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 79 (να κατατεθεί επίσημο έγγραφο). Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων ή βελών. ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ-ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ, ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΌ 0- Λεπίδες χειρουργικές απλές χωρίς λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή άνθρακα, αποστειρωμένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα, ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 7.7 ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑ ΜΕ ΛΑΒΗ, ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΌ 0- Λεπίδες χειρουργικές με λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή άνθρακα, αποστειρωμένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0

17 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF, ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ Νο ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF, ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ Νο, ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF, ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ, Νο ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF, ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ,Νο, ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF, ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ,Νο ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF, ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ, Νο, Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο PVC ή σιλικόνη Να έχουν ατραυματικό άκρο. Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται για εύκολη διασωλήνωση αλλά να είναι θερμοαιεύσθητοι. Να είναι κατάλληλοι για διασωλήνωση από το στόμα ή την μύτη ή και από τις οδούς Nα αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και να διατίθeνται από Νο εως Νο 9 Να έχουν εμφανή αρίθμηση μήκους ούτως ώστε να ελέγχεται το βάθος εισαγωγής και στερέωσης ενδοτραχειακού σωλήνα Να διαθέτουν ακτινοσκιερή γραμμή Να είναι τεκμηριωμένα απολύτως ασφαλή για χρήση σε νεογνά, βρέφη και παιδιά ΤΕΜΑΧΙΑ,800 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ Νο ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ Νο, ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,700

18 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ Νο, ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ Νο 7 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ Νο 7, Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό που να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου και το υλικό κατασκευής να είναι σιλικοναρισμένο PVC ή σιλικόνη. Να έχουν ακτινοσκιερή γραμμή.nα αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά, ο σωλήνας να μαλακώνει και αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό, που αφενός δεν θράυεταικαι αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.το CUFFνα ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής, Να έχουν CUFF που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να γεμίζει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας ώστε να είναι ατραυματικό. ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ Νο 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00.. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ No 8, ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΤΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΑΙΣΘΗΤΟ Ι, ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ No 9 ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧ ΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙ ΚΟΙ ΕΚΑΜΠΤΟΙ (ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ) ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΓΓΙ ΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 0-ΝΟ-ΝΟ GUEDEL Πλαστικοί εύκαμπτοι. Να έχουν ακτινοσκιερή γραμμή.από κράμα αλουμινίου επενδεδυμένο από πλαστικό. Ανάλογα με το νούμερο να φέρουν χρωματιστές ενδείξεις Να είναι Latex free Να είναι αποστειρωμένοι Να είναι σκληροι και να μην κάμπτονται Να έχουν νεπαρκές εύρος ώστε να περνάει καθετήρας αναρρόφησης Η καμπυλότητά τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος ΤΕΜΑΧΙΑ,7000 ΤΕΜΑΧΙΑ,0000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00

19 0..8 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΓΓΙ ΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ-ΝΟ-ΝΟ 8 CM 9CM 0CM Ανάλογα με το νούμερο να φέρουν χρωματιστές ενδείξεις Να είναι Latex free Να είναι αποστειρωμένοι Να είναι σκληροι και να μην κάμπτονται Να έχουν νεπαρκές εύρος ώστε να περνάει καθετήρας αναρρόφησης Η καμπυλότητά τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΛΑΡΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Μ.Χ. ΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΣΣΚΕΗ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΠΟ FASTRACH (LMA Fastrach) Όλα τα μεγέθη - Επισήμανση CE Mark ΛΑΡΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑΜ.Χ. No AΠΛΗ ΑΠΌ PVC ΛΑΡΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Μ.Χ. No AΠΛΗ ΑΠΌ PVC Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως, με την απαιτούμενη γωνίωση για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 7 cm HO. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη εως. ΛΑΡΓΓΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΕΡΑ Να διασφαλίζουν τις αεροφόρους οδούς από το στόμα μέχρι την είσοδο του λάρυγγα με ταυτόχρονο αποκλεισμό του οισοφάγου. Ατραυματικές. Εύκολη τοποθέτηση χωρίς χρήση λαρυγγοσκοπίου για δύσκολες διασωληνώσεις. Να πλένονται και να αποστειρώνονται ΤΕΜΑΧΙΑ,0000 ΤΕΜΑΧΙΑ,800 ΤΕΜΑΧΙΑ,000.. ΘΗΚΑΡΙΑ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗ -9 FR Ακτινοσκιερός καθετήρας σταθεροποιηµένης πολυουρεθάνης η οποία δεν τσακίζει και η κυµατοµορφή που λαµβάνεται από τον αντίστοιχο αισθητήρα είναι χωρίς παραµορφώσεις λόγω θορύβου ή άλλων εξωτερικών παραγόντων µε ή χωρίς ειδικά πτερύγια συρραφής. Το σετ περιέχει βελόνα παρακέντησης ίδιας διαµέτρου µε τον καθετήρα για τον µικρότερο δυνατό τραυµατισµό του αγγείου κατά την παρακέντηση του αγγείου. ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΣΚΕΗ ΠΑΡΟΧΕ ΤΕΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΘΑΛΑΜ ΩΝ BILLAU Μ.Χ. Συσκευή παροχέτευσης θώρακα θαλάμων. Να διαθέτει ειδική φιάλη από σκληρό υλικό.ο σωλήνας παροχέτευσης να είναι μεγάλου μήκους και να μην είναι σκληρός, να φέρει βάση στήριξης. ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΟ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ SMALL(ΠΑΙΔΙΚΟΣ) ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΟ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ MEDIUM Να αποτελείται από εύκαμπτο εσωτερικό πυρήναατραυματική εξωτερική επιφάνεια χωρίς λάτεξ και να φέρει ενσωματωμένους δύο ιμάντες στήριξης τύπου χρατ Να αποτελείται από εύκαμπτο εσωτερικό πυρήναατραυματική εξωτερική επιφάνεια χωρίς λάτεξ και να φέρει ενσωματωμένους δύο ιμάντες στήριξης τύπου χρατ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000

20 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΟ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ LARGE ΦΟΡΜΟΛΗ (0 ΛΙΤΡΑ) ΒΟΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΡΓΕΙΟ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ Μ.Χ ΚΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΣΚΕΕΣ ΕΓΧΣΗΣ ΓΡΩΝ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ LUER LOC Να αποτελείται από εύκαμπτο εσωτερικό πυρήναατραυματική εξωτερική επιφάνεια χωρίς λάτεξ και να φέρει ενσωματωμένους δύο ιμάντες στήριξης τύπου χρατσ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,000 Δυάλυμμα 0%έτοιμο προς χρήση.buffer ΛΙΤΡΟ,000 Βούρτσα χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων cmxcmxcm (μαζί με τρίχα συνθετική σκληρή cm) Σκουφί χειρουργείου με λάστιχο γύρω-μη αποστειρωμένο. Με λέστιχο περιμετρικά, μεγάλης αντοχής, κατάλληλα για όλα τα μεγέθη υποδημάτων. ΛΟΙΠΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΣΚΕΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ,000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,080 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00. Να είναι διαφανείς, λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα.. Όλα τα τμήματα τους να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε συνηθισμένες μηχανικές πιέσεις. Να είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων.. Τα προστατευτικά καλύμματα να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση και να απομακρύνονται εύκολα.. Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο νια το τρύπημα της φιάλης ως προς την σκληρότητα και την κωνικότητα και σύμφωνα με ISO 8/.. Να έχει επιφάνεια λεία. άκρο αιχμηρό και οι χρωστικές ουσίες του πλαστικού να μην περιέχουν κάδμιο. Ο αεραγωγός να φέρει μικροβιοκρατές φίλτρο, (κατά προτίμηση από teflon) το οποίο να διατηρεί ανεμπόδιστη τη ροή του υγρού, να είναι υδρόφοβο και να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 7 Η παροχή του σταγονοθάλαμου. σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (0"C) να είναι 0 σταγόνες =ί0. Igr. περίπου. 7. Η απόσταση μεταξύ του άκρου σταγονοσωλήνα και εξόδου να μην είναι μικρότερη από 0mm 7. Η απόσταση μεταξύ του στανονοσωλήνα και του φίλτρου να μην είναι μικρότερη από 0mm. Το τοίχωμα του σταγονοθάλαμου δεν θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερο από mm ro τέλος του σωλήνα 7. Ο σωλήνας θα πρέπει να ρίχνει 0 σταγόνες από απεσταγμένο νερό 0C με συνεχή ροή και να μεταφέρει όγκο *0.ml με ταχύτητα ροής 0* σταγόνες/min 8 Το φίλτρο υγρού να έχει οπωσδήποτε διάμετρο πόρων μικρότερη ή ίση με 0μ ώστε να κατακρατεί το 80% τουλάχιστον των σωματιδίων του ελαστικού που πιθανόν δημιουργούνται κατά τη διάτρηση της φιάλης.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4)

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4) ιακήρυξη 75/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡΤ46907Τ-ΧΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 04-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 2277 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN. Αναλώσιμα προϊόντα για όλα τα ιατρεία

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN. Αναλώσιμα προϊόντα για όλα τα ιατρεία Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Αναλώσιμα προϊόντα για όλα τα ιατρεία Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Η PAUL HARTMANN Hellas A.E. ιδρύθηκε το 2002 με έδρα τη Γλυφάδα, ως θυγατρική

Διαβάστε περισσότερα

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΟΜΑΔΑ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ 23% ή 13% ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 25079001 2 71063001 3 71071007 4 71071008 5 71088022 6 71095008 7 71117003 8 71158017 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις ( Ανοικτές Διαπραγματεύσεις ) ΣΧΕΤ: α. ΠΔ 118/2007 β. Φ.814/363/185240/Σ.1378/29 Οκτ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 Ο.

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις ( Ανοικτές Διαπραγματεύσεις ) ΣΧΕΤ: α. ΠΔ 118/2007 β. Φ.814/363/185240/Σ.1378/29 Οκτ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 Ο. ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 92 / 17918 Σ. 5239 Θεσσαλονίκη, 5 Νοε 2014 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων. Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας

Κατάλογος προϊόντων. Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Bοηθήματα μπάνιου AC 383 Κάθισμα μεταφοράς στη μπανιέρα Σκελετός αλουμινίου με πλαστικό κάθισμα και αντιολισθητικά υποπόδια. Δυνατότητα ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΚΩ ΙΚΟΙ: 831009871 To κράνος αυτό θα χρησιµοποιείται από συνεργεία κατασκευών σε υπαίθριους χώρους για εργασίες κατά τις οποίες δεν θα υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία

Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία XΤ Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία Μηχανισμοί Εξαρτήματα για προφίλ Ξύλου Deventer Περιεχόμενα Μηχανισμοί για ανοιγόμενα ανακλινόμενα Κύλινδροι απλοί ασφαλείας Maco Multi 3,4 Vorne 5,6 AGB

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προϊοντα. Direct Venear & Composite System. Luxatemp Star. SAF System

Νέα προϊοντα. Direct Venear & Composite System. Luxatemp Star. SAF System ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού: 061348V185RS1 ISO 13485 ΕΚΕΒΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κώστας Ντόβας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Τόνωση & Θρέψη Ρυθμίζει τη Λιπαρότητα, Αίσθηση Φρεσκάδας Ενυδάτωση & Λάμψη Προστασία & Λάμψη

Τόνωση & Θρέψη Ρυθμίζει τη Λιπαρότητα, Αίσθηση Φρεσκάδας Ενυδάτωση & Λάμψη Προστασία & Λάμψη 1 2 3 Η νέα, ελληνική πρόταση φροντίδας και περιποίησης που σχεδιάστηκε με έμπνευση τη φύση. Με την τεχνογνωσία και την πείρα μας δημιουργήσαμε την Green Care, μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΩΓΩΝ 4 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔH ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) CPV 0210136000)

ΕΙΔH ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) CPV 0210136000) ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 30.05.2014

Διαβάστε περισσότερα