ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαμία Οκτώβριος

2 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 5 ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι Άρθρο Σχετική Νομοθεσία... 5 Άρθρο Γενικές αρχές της εκλογικής διαδικασίας... 6 Άρθρο Προκήρυξη εκλογών Άρθρο Διαδικασία ορισμού εφορευτικών επιτροπών Άρθρο Διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων εκπροσώπων Άρθρο Διαδικασία διενέργειας εκλογών Άρθρο Έκδοση αποτελεσμάτων Άρθρο Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου Άρθρο Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας Άρθρο

4 4 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Άρθρο 1 Σχετική Νομοθεσία 1. Με βάση τον ορισμό των «φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής» «Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό έχουν: αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν. 2. Οι φοιτητές εκπροσωπούνται στα παρακάτω όργανα α) Σύγκλητο ΤΕΙ Σε ποσοστό 10% μετά από εκλογές όπως ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. β) Πρυτανικό Συμβούλιο ΤΕΙ ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο γ) Γενική Συνέλευση Σχολής Σε ποσοστό 10% μετά από εκλογές όπως ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. δ) Κοσμητεία Σχολής Σε ποσοστό 10% μετά από εκλογές όπως ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. ε) Συνέλευση Τμήματος ΤΕΙ Σε ποσοστό 15% μετά από εκλογές όπως ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. στ) Γενική Συνέλευση Τομέα Σε ποσοστό 15% μετά από εκλογές όπως ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. ζ) ΜΟ.ΔΙ.Π 5

6 Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 4009/2011, «Οι φοιτητές εκπροσωπούνται στη ΜΟ.ΔΙ.Π. από έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν.» η) Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου Σύμφωνα με την Φ5/68535/Β3/ (Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. ΦΕΚ Β1965/2012) Αρ. 2 παρ. 1 «δύο εκπρόσωπους των φοιτητών, οι οποίοι κάθε ακαδημαϊκό έτος υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, εκ περιτροπής από τον φοιτητικό σύλλογο έκαστης σχολής του ιδρύματος». θ) Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας Σύμφωνα με την Φ5/68535/Β3/ (Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. ΦΕΚ Β1965/2012) Αρ. 6 παρ. 1 «έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε σχολής με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους φοιτητικούς συλλόγους των σχολών του Ιδρύματος» ι) Εφορεία Φοιτητικής Εστίας Ένας φοιτητής της Εστίας που ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο μετά από μυστική και καθολική ψηφοφορία των φοιτητών που διαμένουν στην Εστία. Η ψηφοφορία αυτή διοργανώνεται με ευθύνη του Συλλόγου των Φοιτητών που διαμένουν στην Εστία. 3. Εκλογική διαδικασία Σε όσα όργανα προβλέπεται η συμμετοχή εκλεγμένων εκπροσώπων σπουδαστών αυτοί σύμφωνα με το Ν. 4085/2017: «Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας» Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αυτών των εκπροσώπων φοιτητών γίνεται σύμφωνα με την /Ζ1/ απόφαση του ΥΠΕΘ (ΑΔΑ: 6ΓΔΨ4653ΠΣ- 7ΑΨ) Στη συνέχεια καθορίζονται επί μέρους λεπτομέρειες της εκλογικής αυτής διαδικασίας. Άρθρο 2 Γενικές αρχές της εκλογικής διαδικασίας 1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές και του 12 εξαμήνου ψηφίζουν ενώ οι φοιτητές αυτοί δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας σε όργανα που η θητεία τους λήγει όταν θα ευρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εκπρόσωπος φοιτητών ή αναπληρωτής παραιτηθεί ή καταστεί πτυχιούχος αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο υποψήφιο σε ψήφους που έλαβε κατά την εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση που 6

7 δεν υπάρχει άλλος κινείται διαδικασία εκλογών και η θητεία αυτών που θα αναδειχθούν λήγει την ημερομηνία που έληγε η θητεία αυτών που αντικαταστάθηκαν. 3. Οι εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) σε όλα τα συλλογικά όργανα διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε εκλογικά τμήματα ένα ανά ακαδημαϊκό Τμήμα και στην έδρα του ακαδημαϊκού Τμήματος. 4. Σε κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα υπάρχει μία εφορευτική Επιτροπή και τρεις κάλπες: α) μια κάλπη για την εκλογή εκπροσώπου φοιτητών στη Σύγκλητο και τη ΜΟΔΙΠ και β) μια κάλπη για την εκλογή εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία της Σχολής, γ) μια κάλπη στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση Τομέα. 5. Για κάθε κάλπη θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο θα αναγράφονται σε χωριστές στήλες πίνακα οι υποψήφιοι για κάθε όργανο όπως στα υποδείγματα Α, Β και Γ. 6. Για κάθε κάλπη θα υπάρχει διαφορετικό ψηφοδέλτιο για τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εκλογές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών διεξάγονται ταυτόχρονα τότε, τα ψηφοδέλτια και οι αντίστοιχοι φάκελοι ψηφοφορίας για τους προπτυχιακούς φοιτητές θα είναι λευκά. Τα ψηφοδέλτια και οι αντίστοιχοι φάκελοι ψηφοφορίας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα είναι άλλου χρώματος, πλην του λευκού. 8. Για κάθε Εφορευτική Επιτροπή θα υπάρχει διαφορετική σφραγίδα στρόγγυλη στην οποία περιφερειακά θα αναγράφεται «Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», εσωτερικά και κυκλικά «ΣΧΟΛΗ ΧΧΧΧ.» και οριζόντια και στο κέντρο «ΤΜΗΜΑ ΧΧΧΧΧΧΧ.». Όλες οι σφραγίδες θα έχουν το ίδιο μέγεθος, την ίδια γραμματοσειρά, το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς 9. Λόγω της γεωγραφικής διασποράς των Τμημάτων η σφραγίδα κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος φυλάσσεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και παραδίδεται στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, και όχι από τον Πρύτανη όπως ορίζεται στην εγκύκλιο. για τη διενέργεια των εκλογών μέσω του πρωτοκόλλου του Τμήματος πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.. 7

8 Υποψήφιοι για τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα Υπόδειγμα Α ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Υποψήφιοι για τη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα 8

9 Υποψήφιοι για την Κοσμητεία της Σχολής. Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα Υπόδειγμα Β ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Υποψήφιοι για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.. Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα (Σε περίπτωση που υπάρχουν) Υποψήφιοι για την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ. Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα 9

10 Υποψήφιοι για την Συνέλευση του Τμήματος. Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα Υπόδειγμα Γ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Υποψήφιοι για την Γενική Συνέλευση του Τομέα xxxxxxxx. Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα Υποψήφιοι για την Γενική Συνέλευση του Τομέα yyyyyyyyy. Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα Υποψήφιοι για την Γενική Συνέλευση του Τομέα zzzzzzzzzzz. Μόνο ένα (1) σταυρό δίπλα στο όνομα 10

11 10. Την ευθύνη για την διενέργεια των εκλογών έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) η οποία αποτελείται από επτά (7) μέλη σύμφωνα με το αρ. 15 παρ. 6 του 4485/2017. Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. προέρχονται ως ακολούθως: 2 από τη Λαμία όπως και από τα Ψαχνά και από 1 από Άμφισσα, Θήβα και Καρπενήσι. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται Διοικητικός Υπάλληλος του ΤΕΙ κατά προτεραιότητα από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων. 11. Οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος επιλύεται με απόφαση της Κ.Ε.Ε Κάθε υποψήφιος δικαιούται να δηλώσει υποψηφιότητα για ένα μόνο όργανο. Οι αιτήσεις κατατίθενται από τους υποψηφίους συγκεντρώνονται και αποστέλλονται μέσω Κεντρικού Πρωτοκόλλου (Λαμία) στη Συντονιστική Εκλογική Επιτροπή στην έδρα του ΤΕΙ. 13. Δεν επιτρέπεται κατάθεση υποψηφιότητας για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ίδιο όργανο από τον εκπρόσωπό των φοιτητών στο όργανο αυτό. Άρθρο 3 Προκήρυξη εκλογών 1. Η προκήρυξη των εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα γίνεται από τον Πρύτανη. Στην προκήρυξη αναφέρονται υποχρεωτικά τα ονόματα των συλλογικών οργάνων η έναρξη και η λήξη της θητείας, η καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση υποψηφιοτήτων καθώς και τα κριτήρια μη εκλογιμότητας, η ημέρα και ώρα διενέργειας των εκλογών καθώς και η ημερομηνία επαναληπτικής διαδικασίας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία. Η προκήρυξη των εκλογών αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 2. Ταυτόχρονα με την προκήρυξη των εκλογών γίνεται και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Κ.Ε.Ε καθώς και στην Εφορευτική Επιτροπή κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος. Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ο τρόπος και η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Άρθρο 4 Διαδικασία ορισμού εφορευτικών επιτροπών 1. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να είναι μέλη εφορευτικών επιτροπών υποβάλουν σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος στη Γραμματεία του Τμήματος που ανήκουν αναφέροντας αν ενδιαφέρονται για την Κ.Ε.Ε. ή την Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος στο οποίο ανήκουν. Οι σχετικές αιτήσεις συγκεντρώνονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο στην έδρα του ΤΕΙ. Το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά από κλήρωση επιλέγει τα μέλη της Κ.Ε.Ε. καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα καθώς και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. 11

12 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν είναι αρκετός τότε τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με κλήρωση μεταξύ των φοιτητών του 6 ου και 7 ου εξαμήνου κάθε Τμήματος, αν πρόκειται για την Εφορευτική Επιτροπή Τμήματος, ενώ για την ΚΕ.Ε. πρώτα κληρώνονται ισάριθμα Τμήματα και στη συνέχεια κληρώνονται φοιτητές του 6 ου και 7 ου εξαμήνου κάθε Τμήματος από αυτά. 3. Οι φοιτητές που προέκυψαν από κλήρωση ειδοποιούνται και αν αποδεδειγμένα αδυνατούν να μετέχουν σε κάποια Εφορευτική Επιτροπή αντικαθίστανται από άλλους πάλι με κλήρωση. 4. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωματικός του προέδρου κάθε Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται μετά από κλήρωση μεταξύ των μελών που έχουν ορισθεί και των αναπληρωματικών αντίστοιχα. 5. Η κλήρωση για τον ορισμό του Προέδρου και του αναπληρωματικού του κάθε Εφορευτικής Επιτροπής των οργανώνεται από τον/την Γραμματέα της ΚΕΕ. 6. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης καταγράφονται σε Πρακτικό το οποίο πρωτοκολλείται, κοινοποιείται στον Πρύτανη και στα Ακαδημαϊκά Τμήματα και αναρτάται στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 7. Αν κάποιο από τα τακτικά μέλη απουσιάσει, αναπληρώνεται από τον πρώτο διαθέσιμο αναπληρωματικό κ.ο.κ. Άρθρο 5 Διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων εκπροσώπων 1. Η υποψηφιότητα εκπροσώπου φοιτητών σε οποιοδήποτε συλλογικό όργανο γίνεται με αίτηση του φοιτητή στην Κ.Ε.Ε. δια της αρμόδιας για φοιτητικά θέματα υπηρεσίας του ΤΕΙ. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να δηλώσει υποψηφιότητα για ένα μόνο όργανο. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται και αποστέλλονται μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου στην Λαμία, στην Κ.Ε.Ε. στην έδρα του ΤΕΙ. 2. Η Συντονιστική Εκλογική Επιτροπή ελέγχει τις υποψηφιότητες και με σχετική πράξη ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων για κάθε συλλογικό όργανο εντός μιας εβδομάδας από τη λήξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων. 3. Η πράξη της Κ.Ε.Ε. για την ανακήρυξη των υποψηφίων πρωτοκολλείται, αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ. 4. Μετά τη δημοσιοποίηση της πράξης προτείνεται να οργανωθούν, σε συνεργασία με τους συλλόγους φοιτητών που δραστηριοποιούνται στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, συγκεντρώσεις ενημέρωσης των φοιτητών για τους υποψηφίους και την εκλογική διαδικασία. Οι συγκεντρώσεις αυτές μπορούν να οργανωθούν από τους Προϊσταμένους των Ακαδημαϊκών Μονάδων και τις Διευθύνσεις των Σχολών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Άρθρο 6 Διαδικασία διενέργειας εκλογών 12

13 1. Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα διάφορα όργανα θα οριστικοποιηθούν και θα τηρηθούν με ευθύνη της Κ.Ε.Ε αφού πρώτα αποσταλούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο αναγράφεται το πλήθος των εκλογέων για κάθε Τμήματος, για κάθε Σχολής και συνολικά για όλο το ΤΕΙ. Το Πρακτικό αυτό πρωτοκολλείται και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ. 2. Με φροντίδα της Συντονιστικής Εκλογικής Επιτροπής τυπώνονται ενιαία ψηφοδέλτια, όπως περιγράφηκε παραπάνω, στο οποίο αναγράφονται οι αντίστοιχοι υποψήφιοι ανά συλλογικό όργανο με αλφαβητική σειρά. 3. Οι εκλογικοί κατάλογοι, τα ψηφοδέλτια, οι φάκελοι και οτιδήποτε άλλο απαραίτητο υλικό παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή την προηγούμενη ή την ίδια ημέρα των εκλογών. 4. Οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στην ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας αλλά και της καταμέτρησης των ψήφων. 5. Οι φοιτητές που προσέρχονται να ψηφίσουν, ελέγχονται από την εφορευτική επιτροπή για ταυτοπροσωπία (μέσω αστυνομικής, ή στρατιωτικής ή φοιτητικής ταυτότητας) και παραλαμβάνουν από την επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους. 6. Για κάθε συλλογικό όργανο τοποθετείται ένας μόνο σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο το οποίο δεν θα φέρει σταυρό προτίμησης για κάποιο όργανο θεωρείται λευκό για το όργανο αυτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση ή αν το ψηφοδέλτιο έχει διακριτικό σημάδι τότε το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο για ένα ή περισσότερα όργανα. Κάθε φοιτητής που ψηφίζει διαγράφεται από τον αντίστοιχο εκλογικό κατάλογο και υπογράφει δίπλα στο όνομά του. 7. Για λόγους ομοιομορφίας και αποφυγής ακύρωσης ψηφοδελτίων σε κάθε εκλογικό Τμήμα πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ίδια στυλό τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους ψηφοφόρους. 8. Στο τέλος της ψηφοφορίας θα πρέπει το πλήθος των διαγραφέντων από τους καταλόγους να είναι ίσο με το πλήθος των υπογραφών και με το πλήθος των φακέλων στην κάλπη. Εάν το πλήθος των φακέλων που καταμετρήθηκαν από την κάλπη είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των ψηφισάντων τότε απορρίπτονται τυχαία τόσοι φάκελοι ώστε το πλήθος αυτών που θα παραμείνει να συμφωνεί με τον αριθμό των ψηφισάντων που εμφανίζεται στην κατάσταση. Άρθρο 7 Έκδοση αποτελεσμάτων 1. Σε κάθε εκλογικό τμήμα, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των σταυρών συντάσσεται από την εφορευτική επιτροπή και υπογράφεται από αυτή Πρακτικό Ψηφοφορίας και Καταμέτρησης Ψηφοδελτίων (σύμφωνα νε το υπόδειγμα Δ) στο οποίο αναγράφονται: 13

14 α) Το εκλογικό τμήμα και ο τόπος (πχ. Εκλογικό Τμήμα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. στη Λαμία χ. β) Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. γ) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στις καταστάσεις του εκλογικού τμήματος. δ) Ο αριθμός των ψηφισάντων. ε) Ο αριθμός των φάκελων που ευρέθησαν στην κάλπη και αν απορρίφτηκαν κάποιοι και πόσοι. στ) Για κάθε συλλογικό όργανο ο αριθμός των έγκυρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων. ζ) Για κάθε όργανο διοίκησης το πλήθος των σταυρών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. η) Τυχόν ενστάσεις επί της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής επί αυτών. 2. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και υπογράφεται από αυτά. Στο Πρακτικό επισυνάπτονται οι εκλογικοί κατάλογοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία, με τις υπογραφές των ψηφισάντων, υπογεγραμμένοι από τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής καθώς και οι φάκελοι με ψηφοδέλτια. Οι εκλογικοί κατάλογοι και τα ψηφοδέλτια με τους φακέλους τους τοποθετούνται σε μεγάλους φακέλους οι οποίοι σφραγίζονται και κλείνονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αναγράφοντας στο εξωτερικό κάθε φακέλου το περιεχόμενό του. Το Πρακτικό αυτό με τα επισυναπτόμενα κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος η οποία αναλαμβάνει την αποστολή του στο Κεντρικό πρωτόκολλο του ΤΕΙ στη Λαμία όπου συγκεντρώνονται και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Κ.Ε.Ε. Το κείμενο του Πρακτικού αφού σαρωθεί ηλεκτρονικά αποστέλλεται από τη Γραμματεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Κ.Ε.Ε. της εφορευτικής επιτροπής. Η εφορευτική Επιτροπή παραδίδει στη Γραμματεία, μέσω του Πρωτοκόλλου τη Σφραγίδα Εκλογικού Τμήματος προκειμένου να παραδοθεί στη συνέχεια στον Προϊστάμενο του Τμήματος. 3. Η Κ.Ε.Ε. αφού συγκεντρώσει τα αποτελέσματα όλων των εκλογικών τμημάτων, και προβεί στους απαραίτητους ελέγχους, συντάσσει πρακτικό με τα συγκεντρωτικά στοιχεία και εκδίδει τα τελικά αποτελέσματα με τους εκπροσώπους και τους αναπληρωματικούς εκπροσώπους των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ. 4. Εκπρόσωποι σε κάθε συλλογικό όργανο εκλέγονται ο υποψήφιοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς για το όργανο αυτό. Οι επόμενοι σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι εκλέγεται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Κ.Ε.Ε. παρουσία των ενδιαφερομένων. 5. Το πρακτικό αποστέλλεται στον Πρόεδρο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για την έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων. 6. Οι διαπιστωτικές πράξεις αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων και στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 7. Οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του Ιδρύματος μέχρι τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. 14

15 8. Με ευθύνη του Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το τελικό πρακτικό της Κ.Ε.Ε. καθώς και η διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται στον Πρόεδρο του κάθε συλλογικού οργάνου στο οποίο μετέχουν οι εκλεγέντες εκπρόσωποι των φοιτητών. 15

16 Υπόδειγμα Δ ΤΜΗΜΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ Σήμερα την χχ/χχ/χχχχ ημέρα και ώρα στη (πόλη) και στο Τμήμα χχχχχχχχχχ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από 1 πρόεδρο 2 3 με αναπληρωματικούς 1 αναπληρωματικό πρόεδρο 2 3 με έργο την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων για την ανάδειξη εκπροσώπων σε διάφορα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ. Η Επιτροπή αφού ήλεγξε την κάλπη και αφού διαπίστωσε ότι είναι κενή την έκλεισε κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής η παραβίαση της. Η ψηφοφορία άρχισε την ώρα Εδώ γράφουμε αν υπήρξαν προβλήματα, ενστάσεις κλπ καθώς και τις σχετικές αποφάσεις τις επιτροπής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αν παραβρίσκονταν στο εκλογικό Τμήμα υποψήφιοι ή αντιπρόσωποι των υποψηφίων Η ψηφοφορία έληξε την ώρα μετά από παράταση (τόσον ωρών) επειδή την κανονική ώρα λήξης 16

17 Η καταμέτρηση των ψήφων άρχισε ώρα Η επιτροπή με βάση τους εκλογικούς καταλόγους διαπίστωσε ότι: 1. ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στις καταστάσεις του εκλογικού τμήματος είναι Χ 2. ο αριθμός των ψηφισάντων είναι Χ1 και ακολούθως υπογράφει τους εκλογικούς καταλόγους. Η επιτροπή αφού ήλεγξε το άθικτο της κάλπης και την άνοιξε μέτρησε τους φακέλους οι οποίοι ευρέθησαν Χ2 και από αυτούς απορρίφθηκαν Χ3 για να συμφωνεί ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων. Στη συνέχεια άνοιξε τους φακέλους και ευρέθησαν Χ4 φάκελοι χωρίς ψηφοδέλτια Ακολούθως άρχισε η καταγραφή των ψήφων στα Χ5= (Χ2-Χ3-Χ4) ψηφοδέλτια ως ακολούθως:. α) Σύγκλητο ΤΕΙ 1. Έγκυρα.. 2. Άκυρα.. 3. Λευκά.. 4. Έλαβαν β) ΜΟ.ΔΙ.Π 1. Έγκυρα.. 2. Άκυρα.. 3. Λευκά.. 4. Έλαβαν γ) Γενική Συνέλευση Σχολής 17

18 1. Έγκυρα.. 2. Άκυρα.. 3. Λευκά.. 4. Έλαβαν δ) Κοσμητεία Σχολής 1. Έγκυρα.. 2. Άκυρα.. 3. Λευκά.. 4. Έλαβαν δ) Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας (Σε περίπτωση ύπαρξης) 1. Έγκυρα.. 2. Άκυρα.. 3. Λευκά.. 4. Έλαβαν στ) Συνέλευση Τμήματος ΤΕΙ 1. Έγκυρα.. 2. Άκυρα.. 3. Λευκά.. 4. Έλαβαν ζ) Γενική Συνέλευση Τομέα. 1. Έγκυρα.. 2. Άκυρα.. 3. Λευκά.. 4. Έλαβαν 18

19 η) Γενική Συνέλευση Τομέα. 1. Έγκυρα.. 2. Άκυρα.. 3. Λευκά.. 4. Έλαβαν Εδώ γράφουμε αν υπήρξαν προβλήματα, ενστάσεις κλπ καθώς και τις σχετικές αποφάσεις τις επιτροπής κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων. Αν παραβρίσκονταν στο εκλογικό Τμήμα υποψήφιοι ή αντιπρόσωποι των υποψηφίων Η καταμέτρηση των ψήφων έληξε ώρα. Η Επιτροπή τοποθετεί τους εκλογικούς καταλόγους, του φακέλους και τα ψηφοδέλτια σε μεγάλους φακέλους ως εξής. Φάκελος 1 που περιέχει τους εκλογικούς καταλόγους. Φάκελος 2 που περιέχει. ψηφοδέλτια και φακέλους ψηφοδελτίων Φάκελος 3 που περιέχει. ψηφοδέλτια και φακέλους ψηφοδελτίων Φάκελος 4 που περιέχει. ψηφοδέλτια και φακέλους ψηφοδελτίων. Οι εργασίες της επιτροπής έληξαν ώρα και παραδίδει το πρακτικό με τους επισυναπτόμενους φακέλους 1, 2, 3, 4, καθώς και τη σφραγίδα του εκλογικού τμήματος στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα μέλη 19

20 Άρθρο 8 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου 1. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται άπαξ ορίζεται η εκ περιτροπής σειρά με την οποία εκπροσωπείται κάθε Σχολή στην Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου για κάθε ακαδημαϊκό έτος. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποια Σχολή δεν υπάρχει Σύλλογος Φοιτητών ή υπάρχει και στο καταστατικό του δεν προσδιορίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο υποδεικνύονται οι δύο εκπρόσωποι της Σχολής με τους αναπληρωτές τους είναι μετά από διεξαγωγή εκλογών τότε το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίζει ή την συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου χωρίς εκπροσώπους φοιτητών ή την ανάδειξη αυτών με εκλογές με την διαδικασία των επομένων παραγράφων. 3. Με ευθύνη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ οργανώνονται εκλογές, οι οποίες μπορεί να διεξάγονται ταυτόχρονα με τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης με διαφορετική κάλπη και διαφορετικούς εκλογικούς καταλόγους. Στις εκλογές αυτές λαμβάνουν μέρος οι φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής η οποία εκπροσωπείται το αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος στην Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου και οι οποίοι σιτίζονται δωρεάν. 4. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει όλους τους Φοιτητές της Σχολής οι οποίοι σιτίζονται δωρεάν. 5. Στη συνέχεια ανακοινώνει την ημερομηνία λήξης υποβολής γραπτών υποψηφιοτήτων για εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους καθώς και για την εφορευτική επιτροπή η οποία πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της ανακοίνωσης και τουλάχιστον 5 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. 6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί τότε δεν υπάρχει εκπροσώπηση ή η εκπροσώπηση γίνεται με όσους υπέβαλαν υποψηφιότητα. 7. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής προκύπτουν μετά από κλήρωση μεταξύ όσων υπέβαλαν σχετική υποψηφιότητα. Η κλήρωση αυτή διεξάγεται με ευθύνη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας και με την παρουσία των ενδιαφερομένων. 8. Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία. Οι δύο πρώτοι σε σταυρούς εκλέγονται εκπρόσωποι και οι δύο επόμενοι εκλέγονται αναπληρωτές. Σε περίπτωση ισοσταυρίας διεξάγεται κλήρωση με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και με την παρουσία των ενδιαφερομένων. 9. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό διεξαγωγής της ψηφοφορίας και καταμέτρησης ψήφων και έκδοσης αποτελεσμάτων. Το πρακτικό κατατίθεται στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας το οποίο στη συνέχεια το προωθεί στον Πρύτανη για την συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου. Άρθρο 9 Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας 20

21 1. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποια Σχολή δεν υπάρχει Σύλλογος Φοιτητών ή υπάρχει και στο καταστατικό του δεν προσδιορίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο υποδεικνύεται ο εκπρόσωπος της Σχολής με τον αναπληρωτή του είναι μετά από εκλογές τότε το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίζει ή την συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας χωρίς εκπροσώπους φοιτητών ή την ανάδειξη αυτών με εκλογές με την ίδια διαδικασία και ταυτόχρονα με την ανάδειξη των άλλων οργάνων διοίκησης όπως περιγράφεται στα προηγούμενα άρθρα. 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί τότε δεν υπάρχει εκπροσώπηση ή η εκπροσώπηση γίνεται με όσους υπέβαλαν υποψηφιότητα. Άρθρο 10 Εκπρόσωποι στην Εφορεία Φοιτητικής Εστίας Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει Σύλλογος Φοιτητών που διαμένει στην Εστία ή υπάρχει και στο καταστατικό του δεν προσδιορίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο υποδεικνύεται ο εκπρόσωπος στην Εφορεία της Εστίας με τον αναπληρωτή του είναι μετά από εκλογές μεταξύ των μελών του Συλλόγου τότε δεν υπάρχει εκπροσώπηση. 21

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην προκήρυξη εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αρ. Πρωτ.: 2 Βόλος, 4 Ιανουαρίου 2012 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 92 Fax:

Αριθ. Πρωτ. 92 Fax: Ορθή Επανάληψη 18.9.17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Κόρινθος, 30 Αυγούστου 2017 Τηλέφωνο: 27410 74991-3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 15/11/2017 Αριθ. Πρωτ. 6344 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.:

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι 17.6.2016 Τμήμα Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά 14-11-2017 ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 509 ------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ρωμανού 3 Χαλέπα 73 133 Xανιά Κρήτης Πληροφορίες:Γείτονα

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αριθ. 02/

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αριθ. 02/ Τ Ε Χ ΝΟ ΛΟΓΙ ΚΟ ΕΚΠ ΑΙ Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ ΙΔΡΥΜ Α ( Τ. Ε.Ι.) ΘΕΣ Σ ΑΛ Ι ΑΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά 14-11-2017 ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 508 ------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ρωμανού 3 Χαλέπα 73 133 Xανιά Κρήτης Πληροφορίες:Γείτονα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι Κανόνες αυτοί εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 14(1)(β), 15Β και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013 και των Κανονισμούς 28 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. πρωτ.: 56 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ηγουμενίτσα 25-9-2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3.1/242 Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα Φώτης Παπαγεωργίου 2665049851 2665049882 secsdo@teiep.gr www.sdo.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Ηγουμενίτσα 29-8-2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3.1/195 Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα Φώτης Παπαγεωργίου 2665049851 2665049882 secsdo@teiep.gr www.sdo.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ Η Μ Α Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.biology.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Μαρία Σμυρνάκη Τηλέφωνο:2810394401 * FAX:2810394404

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/817 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/814 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 31/08/2017 Αριθ. Πρωτ.: 940 Κωστακιοί, 47100 Άρτα Φίλιππα Παναγιώτα 26810 50230 26810 50240 tegeo@teiep.gr www.teiep.gr ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 1810_ADMN Βόλος 30 Νοεμβρίου 2017 Προς: τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αργοναυτών & Φιλελλήνων-Βόλος Τ.Κ. 38221 Τηλ.24210-74579 E-mail:deanhum@uth.gr Αρ. πρωτ.: 445 Βόλος, 21 Νοεμβρίου 2017 Προς: Τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.sse.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες: Μαρία Σμυρνάκη Τηλέφωνο:2810394401

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 1805_ADMN Βόλος 30 Νοεμβρίου 2017 Προς: τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σέρρες 28-9-2017 &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Χρυσούλα Κουταλά Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77522

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX:

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203292 FAX: 210-8215909 http://www.aueb.gr rector@aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.:4977 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Αθήνα 15-9-2012 d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Διαδικασία εκλογής, των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μας, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ Αριθμ. Πρωτ. 181 του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Α.Π.Θ. (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMAΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMAΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMAΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Παν/πολη Ζωγράφου, Αθήνα, Τ.Κ. 157 84 Τηλ. 210-7277910 Fax: 210-7277489

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Σχολής) ΡΕΘΥΜΝΟ

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Σχολής) ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Η Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://phl.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες: Σ. Κρητικάκη Τηλέφωνο:2831077336 * FAX:2831077338

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 10 / 10 / 2017 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/5382 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38737 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 153348/Ζ1 Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου Πληροφορίες : Αικατερίνη Σκούρα Τηλέφωνο: 210 3689431 e-mail: askoura@econ.uoa.gr Αθήνα, 16-06-2016 Α.Π. 1362 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 31 8 2017 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 41110 ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : TΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές) & ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ : TΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές) & ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Μ. Δερμεντζόγλου Τηλ.: 2310 995187, Fax: 2310 995189

Διαβάστε περισσότερα

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 114/04.08.2017 δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 3325 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γραμματεία ΑΡΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Μπακιρτζόγλου Π. Τηλ : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 314-316/ Fax: 210 8226 105 76, Patissin Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 314-316/ Fax: (+30) 210 8226 105 E-mail: inftech@aueb.gr/ www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά 28-9-2017 Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 387 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/νση: Ψαχνά, Εύβοια 34400 Τηλ: 2228099560 Fax: 2228023766 Πληρ: Κ. Κοντομανώλης e-mail: sdo@teiste.gr Προς Μέλη Εκλεκτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών κατά το έτος 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών κατά το έτος 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: 45ΠΑΝ-Ι59 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 41653 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax: Αρ. πρωτ Κτίριο : Διοίκησης, 3 ος ορ.

Fax: Αρ. πρωτ Κτίριο : Διοίκησης, 3 ος ορ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 15.10.2015 Τηλ. : 2310991354 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Σ. Κρητικάκη Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77336 FAX: 28310-77338 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γραμματεία Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ιόνιος Ακαδημία Κέρκυρα, 6-5-2011 (Δ/νση: Ακαδημίας 1) Αρ. Πρωτ. 2112 Κέρκυρα Τ.Κ. 49100 Πληροφορίες: Ροζαλία Μισφούτ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 03 Αθήνα Τηλ.: 210 727

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΩΝ ΥΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΩΝ ΥΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Διεύθσνση: Ερσθρού Στασρού 28 & Καρσωτάκη, 22100 Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων από τον Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ.. Συγκέντρωση υποψηφιοτήτων από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας εκλογών,

Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων από τον Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ.. Συγκέντρωση υποψηφιοτήτων από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας εκλογών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr Χρονοδιάγραμμα Εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Α/α

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά 28-9-2017 Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 388 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/νση: Ψαχνά, Εύβοια 34400 Τηλ: 2228099560 Fax: 2228023766 Πληρ: Κ. Κοντομανώλης e-mail: sdo@teiste.gr Προς Μέλη Εκλεκτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γραµµατεία Πληροφορίες: Γ. Καδινοπούλου Θεσσαλονίκη, 14-10- 2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

E Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

E Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Σ. Λυκοπούλου Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2015 Τηλ. : 2310 99 6887 Fax: 2310 99 5175 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Μαρίνα Μουνδριανάκη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77466

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη Πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος Γ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη Πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος Γ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3040 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κα Πόπη Μπάκα Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ) Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου και β) Εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου Στην. σήμερα../ /., ημέρα.. και ώρα στην αίθουσα του.οδός..

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ηράκλειο, 23 Μαίου 2014 Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ

----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Παρασκευή Νίτσιου Τηλ.: 2310 99 5595, 5596 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 114/04.08.2017 δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Χρυσόστομος Α. Σταμούλης Τηλ. 2310-996977 Εmail: stamchr@theo.auth.gr ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Ρία Πήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Δ.Π. Τ.Ε.Ι. Κ.Μ.

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Δ.Π. Τ.Ε.Ι. Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, Σέρρες 15.9.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν & Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Ανακοίνωση 08 Φεβρουαρίου 2017 Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ο.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Πληροφορίες : Φωτεινή Μαμαλάκη Τηλέφωνο:28310.77916

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 31 / 08 / 2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3 / 3890 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 471 32 Άρτα Σπυριδούλα Κουτσούμπα 26810 50001 26810 76405 spirid@teiep.gr www.teiep.gr ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19845 7 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Η Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.school.edc.uoc.gr/el ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες : Ελένη Μουντάκη Τηλέφωνο:28310

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Πληροφορίες :Χαρίκλεια Παρασύρη Ταχ.Δ/νση :Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου Τηλέφωνο :281.0394018 *FAX:281.0394301

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ) Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου, β)εξελεγκτικής επιτροπής και γ) άλλων οργάνων του Σωματείου Στην. σήμερα../ /., ημέρα.. και ώρα στην αίθουσα του.οδός..

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

(µε τη φροντίδα της Γραµµατείας του οικείου Τµήµατος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(µε τη φροντίδα της Γραµµατείας του οικείου Τµήµατος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Πληροφορίες : Μαρία Μουζουράκη Ταχ. /νση : Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου Τηλέφωνο : 28310-77211 FAX: 28310-77241

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, των Κεντρικών Οργάνων που θα εκλέγονται απ' την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.sse.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες : Μαρία Σμυρνάκη Τηλέφωνο:2810394401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Διεύθυνση : Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες 5-7-2016 Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ) Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου, β)εξελεγκτικής επιτροπής και γ) άλλων οργάνων του Σωματείου Στην. σήμερα../ /., ημέρα.. και ώρα στην αίθουσα του.οδός..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/ : Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/ : Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30 9 1985: Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 53 Συγκρότηση οργανώσεων 1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤ ΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝ ΤΙΠΡΥΤ ΑΝΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣ ΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤ ΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝ ΤΙΠΡΥΤ ΑΝΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣ ΑΛΙΑΣ Λάρισα, 30 Αυγούστου 2017 Αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 4608 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα