ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3 Εισαγωγή Το 19 ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας βρίσκεται εντός της πόλης της Λάρισας, επί της οδού Ακαρνανίας 32 και σε υψόμετρο περίπου 80m. Το κτηριακό συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1990 και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Για το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα έχει εκπονηθεί προμελέτη Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Παραγωγής από ΑΠΕ. Σύμφωνα με την προμελέτη προτάθηκαν παρεμβάσεις οι οποίες αναβαθμίζουν την ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου. Οι παρεμβάσεις αυτές όπως και ο προυπολογισμός τους είναι δεσμευτικές και δεν υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης τους στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, έχουν διατυπωθεί βέβαια προς την υπηρεσία επιφυλάξεις τόσο για τις παρεμβάσεις όσο και για την αποτελεσματικότητα τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση των τεχνικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης των παραπάνω δεσμευτικών προτάσεων παρέμβασης. Σύντομη περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζεται μια σύνοψη της υφιστάμενης κατάστασης όπως αυτή περιγράφεται στην προμελέτη. Το 19 ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας όπως έχει αναφερθεί βρίσκεται εντός της πόλης της Λάρισας, επί της οδού Ακαρνανίας 32 και σε υψόμετρο περίπου 80m. Το κτηριακό συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1990 και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Οι ενεργειακές του καταναλώσεις συνίστανται σε: Ηλεκτρική ενέργεια, με ετήσια κατανάλωση για το έτος 2010 που ανήλθε σε kWh. Φυσικό αέριο, με ετήσια κατανάλωση για το έτος 2010 που ανήλθε σε m 3. Το φυσικό αέριο στο μελετούμενο σχολικό κτηριακό συγκρότημα καταναλώνεται αποκλειστικά για θέρμανση χώρων. Η θέρμανση του κτηρίου επιτυγχάνεται από σύστημα κεντρικής θέρμανσης, που αποτελείται από καυστήρα φυσικού αερίου με δισωλήνιο σύστημα σωληνώσεων. Ο καυστήρας φυσικού αερίου εγκαταστάθηκε πρόσφατα και έχει ονομαστική ισχύ kcal/h (465kW). Στο εξεταζόμενο σχολικό κτηριακό συγκρότημα δεν αξιοποιείται καμία μορφή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Με βάση τη διεξαχθήσα ενεργειακή επιθεώρηση το κτηριακό συγκρότημα κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ζ. Σύστημα θέρμανσης Το σύστημα κεντρικής θέρμανσης λειτουργεί πολλές ώρες ημερησίως και για έξι μήνες ετησίως (από Οκτώβριο έως Μάρτιο). Η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου καταγράφεται υψηλή.

4 Ο υφιστάμενος καυστήρας έχει εγκατασταθεί πρόσφατα και δεν παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα. Αντίθετα ο λέβητας είναι παλιός, καθώς έχει εγκατασταθεί το Λόγω της παλαιότητάς του, κατά πάσα πιθανότητα λειτουργεί με μειωμένη απόδοση, συνεπώς χρήζει αντικατάστασης Ψύξη κτηρίου Δεν προτείνεται η εγκατάσταση κάποιου συστήματος ψύξης του κτηρίου βασιζόμενο σε κάποια μορφή Α.Π.Ε., όπως η γεωθερμία ή ο ηλιακός κλιματισμός, για τους ακόλουθους λόγους: Ηλεκτρική ενέργεια Η διαθεσιμότητα ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η περιοχή εγκατάστασης του κτηρίου δεν διαθέτει αξιόλογο αιολικό δυναμικό. Βάσει του χάρτη αιολικού δυναμικού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για την περιοχή του Νομού Λάρισας, η μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου στην πόλη της Λάρισας εκτιμάται μικρότερη των 4m/sec. Επιπλέον η εγκατάσταση μικρής ανεμογεννήτριας δεν είναι εύκολο να γίνει εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης. Προτεινόμενες παρεμβάσεις προμελέτης. Το προτεινόμενο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Το προτεινόμενο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από φωτοβολταϊκά στοιχεία ως μονάδες παραγωγής και μετατροπέα ισχύος (inverter) για τη διάθεση της ισχύος στο δίκτυο. Το εξεταζόμενο σύστημα αποτελείται από - φωτοβολταϊκά στοιχεία συνολικής ισχύος 3kWp - μετατροπέα συνεχούς εναλλασσόμενου ρεύματος (inverter) - μετρητή εξερχόμενου ρεύματος προς τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, οι μονάδες παραγωγής του συστήματος είναι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Το παραγόμενο συνεχές ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο σε μετατροπέα για να διατεθεί στο δίκτυο. Δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας μετρούν την ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και την ενέργεια που καταναλώνεται από το δίκτυο για τις ανάγκες λειτουργίας του σχολικού κτηρίου. Το όλο σύστημα συνοδεύεται από υπολογιστική διάταξη μέτρησης και ελέγχου, που σκοπό έχει την επίβλεψη της λειτουργίας του. Αναλυτικά, η υπολογιστική διάταξη εποπτείας του συστήματος θα αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφοδιασμένο με κάρτα λήψης μετρήσεων (acquisition card) και κατάλληλο λογισμικό. Τα μεγέθη που θα παρακολουθούνται και θα μετρώνται είναι: - η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία - η ηλεκτρική ενέργεια που διατίθεται στο δίκτυο

5 - οι κυματομορφές της παραγόμενης συνεχούς τάσης και του ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία πριν το μετατροπέα ισχύος - οι κυματομορφές της τάσης και ρεύματος μετά το μετατροπέα που διατίθενται στο δίκτυο στοιχεία ποιότητας ισχύος, τόσο για την παραγόμενη τάση από τις μονάδες παραγωγής, όσο και για τη διατιθέμενη κυματομορφή στο δίκτυο. Προτεινόμενες παρεμβάσεις κλιματισμού Παρεμβάσεις κλιματισμού όσον αφορά την ψύξη του κτηριακού συγκροτήματος δεν κρίνονται σκόπιμες, για τους εξής λόγους: Α) το κτηριακό συγκρότημα δε λειτουργεί κατά τους θερινούς μήνες, πέραν του Ιουνίου, οπότε δεν προκύπτει η ανάγκη αντιμετώπισης ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών Β) η θέση του κτηριακού συγκροτήματος εντός της κλιματικής ζώνης Γ Γ) η θερμομόνωση του κτηριακού κελύφους και τα ανοίγματα όπως θα προκύψουν στο σύνολό τους μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, συμβάλουν σημαντικά στον περιορισμό των αναγκών ψύξης του κτηριακού συγκροτήματος. Εν τούτοις, για την κάλυψη των όποιων ακραίων περιπτώσεων δύνανται να εμφανιστούν, προτείνεται η εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής στις αίθουσες διδασκαλίας και στα γραφεία των καθηγητών, μέσω των οποίων είναι δυνατός ο τεχνητός υβριδικός δροσισμός των εν λόγω χώρων. Κατά συνέπεια, οι βασικές ανάγκες κλιματισμού του σχολικού κτηριακού συγκροτήματος επικεντρώνονται κυρίως στην κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, οι οποίες σήμερα αντιμετωπίζονται με δισωλήνιο συστήμα κεντρικής θέρμανσης, με καυστήρα φυσικού αερίου ισχύος kcal/h. Αντικατάστασης χρήζει ο υφιστάμενος λέβητας, ο οποίος έχει εγκατασταθεί το 1992 και παρουσιάζει μειωμένη απόδοση. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θέρμανσης συνίστανται: στην αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα με νέο με χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω στην εγκατάσταση νέου θερμοδοχείου διαστρωματικής αποθήκευσης ως μέσο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης στην εγκατάσταση μικρού αριθμού ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στην εγκατάσταση συστημάτος αντιστάθμισης και πίνακα αυτονομίας για τα δύο ανεξάρτητα δίκτυα θέρμανσης Γίνεται φανερό από τις ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις, ότι η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης συνιστάται να συνοδευτεί με σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ). Σύμφωνα με την ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου, στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας

6 του, δεν υπάρχει σύστημα παραγωγής ΖΝΧ εκτός ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ισχύος 1,5kW, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες του κυλικείου.η παραγωγή ΖΝΧ από ηλιακούς συλλέκτες θα υποκαταστήσει τη χρήση του ηλεκτρικού θερμοσιφώνα, συμβάλλοντας πρακτικά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, η εγκατάσταση του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ από ηλιακούς συλλέκτες προτείνεται και για επιδεικτικούς λόγους. Η περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος, η διαστασιολόγησή του και ο ετήσιος ενεργειακός υπολογισμός των αναμενόμενων ποσοτήτων παραγόμενης θερμότητας, παρουσιάζονται στη συνέχεια. Αντικατάσταση προβολέων και λαμπτήρων Στην προσπάθεια μείωσης κατά το δυνατό της υφιστάμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται επίσης η αντικατάσταση των τεσσάρων εξωτερικών προβολέων πυράκτωσης, ισχύος 1.000W έκαστος, και των δυο εξωτερικών προβολέων πυράκτωσης, ισχύος 500W έκαστος με λαμπτήρες LED. Οι προβολείς πυράκτωσης προτείνεται να αντικατασταθούν με προβολείς LED αντίστοιχης έντασης φωτισμού. Οι προβολείς LED που θα επιλεγούν για εγκατάσταση θα πρέπει να συνοδεύονται από τουλάχιστο διετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Τεχνικές Περιγραφές Προτεινόμενων Παρεμβάσεων Εγκατάσταση Φ/Β Η εγκατάσταση Φ/Β αποτελείται από φωτοβολταϊκά στοιχεία και inverter για τη διάθεση της ισχύος στο δίκτυο όπως παρουσιάζεται στα σχέδια. Η κατασκευή του Φ/Β θα ακολουθεί το πρότυπο EN Η εγκατάσταση αποτελείται από: φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος 3kWp inverter ηλεκτρικοί πίνακες και καλώδια. μετρητή εξερχόμενου ρεύματος προς τη ΔΕΗ. Το παραγόμενο συνεχές ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο σε inverter για να διατεθεί στο δίκτυο. Δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας μετρούν την ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και την ενέργεια που καταναλώνεται από το δίκτυο για τις ανάγκες λειτουργίας του σχολικού κτηρίου. Στον πίνακα παρουσιάζονται βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού στοιχείου. Ονομαστική ισχύς (Wp) 200 Τύπος στοιχείου μονοκρυσταλλικό Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας κυψελίδας ( o C) -40 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας κυψελίδας ( o C) 85

7 Τα φωτοβολταικά πάνελ θα έχουν διαστάσεις 1,60m x 0,80m και ισχύ 200W/πάνελ με θετική ανοχή μόνο. Τα φωτοβολταικά πάνελ θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών και θα συνοδεύονται από εγγύηση απόδοσης. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα τοποθετηθούν σταθερά σε βάσεις επί της στέγης (στη νότια πλευρά της).θα εγκατασταθεί αντιστροφέας στοιχεισειράς 8kW τριφασικός χωρίς μετασχηματιστή με γαλβανική απομόνωση, ο οποίος θα πρέπει να έχει τις παρακάτω λειτουργίες χαρακτηριστικά: μέγιστο βαθμό απόδοσης της τάξης του 98%. ενσωματωμένος ηλεκτρονικός διακόπτης απόζευξης DC. τάση εισόδου DC εώς 1000V. δυνατότητα σύνδεσης με καταγραφέα δεδομένων. προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης κατά VDE Για την εγκατάσταση λαμβάνοντας ενδεικτική ονομαστική ισχύ 200Wp ανά πλαίσιο, θα χρειαστεί να εγκατασταθούν 15 φωτοβολταϊκά πλαίσια, που θα δώσουν τελικά 3kWp. Τα πλαίσια αυτά θα απαιτήσουν περίπου 20m 2 επιφάνειας για να εγκατασταθούν. Εγκατάσταση λέβητα. Οι λέβητες φυσικού αερίου που θα αντικαταστήσουν τους παλιούς λέβητες θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. κατασκευή με χαλυβδοέλασμα St 37-2 κατά DIN τούμπα τύπου MANNESMAN DIN 1629 χωρίς ραφή 3. με επιβραδυντές καυσαερίων, INOX AISI με πυρίμαχη θερμομόνωση πόρτας 5. χαλύβδινη επένδυση ηλεκτροστατικής βαφής 6. θερμομόνωση με υαλοβάμβακα με επένδυση αλουμινίου 7. διάθεση εργονομικού μοντέρνου πίνακας ελέγχου, ο οποίος θα περιέχει θερμοστάτη καυστήρα, θερμοστάτη κυκλοφορητή, θερμοστάτη ασφαλείας, γενικό διακόπτη μονάδας, ενδεικτικές λυχνίες και θερμόμετρο 8. υψηλό βαθμό απόδοσης έως 95% 9. μεγάλη και ομοιόμορφα θερμαινόμενη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας 10. υπερπιεστικό θάλαμο καύσεως. Η ονομαστική ισχύς του λέβητα καθορίζεται σε kcal/h. Αντικατάσταση καμινάδων. Η υπάρχουσα καμινάδα θα αντικατασταθεί με νέα καμινάδα INOX μονωμένη διπλού τοιχώματος αντίστοιχης διατομής. Η υπάρχουσα καμινάδα θα αποξηλωθεί και στην θέση της θα περαστεί η νέα. Η καμινάδα θα είναι μονωμένη διπλού τοιχώματος κατασκευασμένη από

8 ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα με μονωση υψηλής πυκνότητας και χαμηλού συντελεστή λ. Επίσης θα παρουσιάζει αντοχή σε υψηλές τάσεις, ελαστικότητα στην θερμότητα, χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, ανθεκτικότητα σε θερμικές μεταβολές και ηχοαπρροφητικότητα. Οι καμινάδα θα είναι σχεδιασμένη για συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι C. Η καπνοδόχος θα έχει ειδικό δακτυλίδι σύσφιξης για την εξασφάλιση της στεγανότητας. Εγκατάσταση αυτονομίας συστήματος θέρμανσης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους χώρους του σχολείου θα γίνεται με θερμοστάτη εσωτερικού χώρου. Θα κατασκευαστεί αυτονομία με σκοπό την καλύτερη λειτουργία σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Θα τοποθετηθούν για αυτό τον σκοπό πίνακας αυτονομίας και θερμοστάτης χώρου ο οποίος θα ελέγχει την λειτουργία του λέβητα. Εγκατάσταση αντιστάθμισης συστήματος θέρμανσης. Θα εγκατασταθεί σύστημα αντιστάθμισης από την εξωτερική θερμοκρασία το οποίο μέσω ελεγκτή θα παρακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία καθώς και την θερμοκρασία του νερού του λέβητα, και προγραμματίζει την λειτουργία του λέβητα ρυθμίζοντας κατάλληλα την θερμοκρασία προσαγωγής του νερού. Ειδικότερα θα εγκατασταθούν: 1. Τρίοδη βάνα αναμίξεως νερού. 2. Σερβομηχανισμός βάνας αναμίξεως. 3. Αισθητήριο νερού προσαγωγής λέβητα. 4. Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας. 5. Επιλογέας θερμοκρασίας 6. Ηλεκτρονική μονάδα. Ο μηχανισμός προσαρμόζεται στον άξονα της βάνας και τον κινεί τμηματικά παίρνοντας εντολές από την ηλεκτρονική μονάδα και παρέχει νερό στην εγκατάσταση ανάλογα με την θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ο μηχανισμός θα έχει στην αρχή και στο τέλος τερματικούς διακόπτες. Εγκατάσταση ηλιακών. Η εγκατάσταση ηλιακών θα περιλαμβάνει 1. εγκατάσταση μπόιλερ τριπλής ενέργειας 200lt. 2. στην εγκατάσταση 4m 2 ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στην οροφή του κτιρίου και η σύνδεση τους με το μπόιλερ στο χώρο του λεβητοστασίου. 3. υδραυλικό συγκρότημα ηλιακών. 4. σύνδεση του μπόιλερ με το δίκτυο ζεστού νερού χρήσης στο χώρο του κυλικείου.

9 Σύμφωνα με την προμελέτη, στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας του, δεν υπάρχει σύστημα παραγωγής ΖΝΧ εκτός από ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ισχύος 1,5kW, ο οποίος καλύπτει την ανάγκη του κυλικείου. Η παραγωγή ΖΝΧ από ηλιακούς συλλέκτες θα υποκαταστήσει τη χρήση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, συμβάλλοντας πρακτικά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ηλιακοί συλλέκτες τροφοδοτούν το μπόιλερ μέσω ανεξάρτητου πρωτεύοντος κυκλώματος και εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας. Ο λέβητας συνδέεται επίσης στο μπόιλερ. Η λειτουργία του συστήματος ελέγχεται και επιτελείται αυτόματα από το διαφορικό θερμοστάτη. Ο διαφορικός θερμοστάτης ελέγχει διαρκώς και συγκρίνει τη θερμοκρασία του νερού στους συλλέκτες και την θερμοκρασία του νερού χρήσης στο μποιλερ. Όταν διαπιστώνει ότι το νερό στους συλλέκτες είναι πιο ζεστό από αυτό στο μποιλερ κατά κάποιους βαθμούς που ρυθμίζονται εντολοδοτεί τον κυκλοφορητή του υδραυλικού συγκροτήματος να εκκινήσει και να μεταφέρει θερμές μάζες νερού από τους συλλέκτες στον εναλλάκτη του μποιλερ αποθέτοντας την μεταφερόμενη θερμική ενέργεια στο νερό χρήσης. Η δυνατότητα ρύθμισης της διαφοράς θερμοκρασίας είναι από 1 ο C-15 ο C και το σημείο ρύθμισης θα οριστεί επί τόπου του έργου. Όταν η διαφορά των θερμοκρασιών συλλέκτη μποιλερ γίνει μικρότερη από την τιμή ρύθμισης τότε διακόπτεται η λειτουργία του κυκλοφορητή του ηλιακού κυκλώματος. Ο διαφορικός θερμοστάτης θα έχει και λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας και λειτουργίας υπερθέρμανσης. Θα εγκατασταθεί επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης. Η απόδοση του συλλέκτη στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας θα πρέπει να ξεπερνάει το 70%. Θα εγκατασταθεί μπόιλερ τρπλής ενέργειας, δηλαδή με δύο εναλλάκτες θερμότητας στο εσωτερικό του για την ταυτόχρονη τροφοδοσία του από δύο πηγές (ηλιακοί συλλέκτες και λέβητας) και εφεδρικά από ηλεκτρική αντίσταση. Το μπόιλερ θα συνδεθεί με το δίκτυο ζεστού νερού χρήσης στο χώρο του κυλικείου όπως παρουσιάζεται στα σχέδια με πλαστικούς σωλήνες ύδρευσης PP-R 80 (type 3) Φ20 οι οποίοι θα οδεύουν εντός ηλεκτρολογικού καναλιού διατομής 40x 60. Το δίκτυο του ζεστού νερού χρήσης θα μονωθεί. Εγκατάσταση προβολέων LED. Οι προβολείς πυράκτωσης θα αντικατασταθούν με προβολείς LED αντίστοιχης έντασης φωτισμού. Οι προβολείς LED που θα επιλεγούν για εγκατάσταση θα πρέπει να συνοδεύονται από τουλάχιστο διετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων προβολέων του αύλιου χώρου του σχολικού κτηρίου.

10 Προτεινόμενο σύστημα Τύπος προβολέων LED Αριθμός προβολέων 10 Ονομαστική ισχύς προβολέα (W) 100 Ένταση φωτισμού ανά προβολέα (lumen) Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής. Θα εγκατασταθούν απλοί ανεμιστήρας οροφής, χωρίς φως, βιομηχανικού τύπου, με κατά το δυνατό μεγαλύτερη εγγύηση καλής λειτουργίας και κατά το δυνατό χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος. Θα εγκατασταθεί ανεμιστήρας, διαμέτρου 56 ή 142,24cm. Με βάση τη χωροθέτηση των ανεμιστήρων οροφής προκύπτει ότι θα χρειαστούν συνολικά 28 ανεμιστήρες για το σχολείο. Από αυτούς, οι 13 θα εγκατασταθούν στους κλιματιζόμενους χώρους των ισογείων, οι 15 στους χώρους των α ορόφων. Η σύνδεση των ανεμιστήρων θα γίνει από το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο φωτισμού κάθε αίθουσας. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει εντός ηλεκτρολογικού καναλιού. Εγκατάσταση διάταξης ελέγχου και εποπτείας συστημάτων. Το σύστημα που θα εγκατασταθεί θα έχει διπλή χρήση: α) την παρακολούθηση του συστήματος και τον έλεγχο της κανονικής λειτουργίας του β) τη χρήση του ως μέσο διδασκαλίας των μαθητών. Σκοπός του προτεινόμενου συστήματος θα είναι η καταγραφή όλων των παραμέτρων και των αποτελεσμάτων λειτουργίας του συνόλου των ενεργειακών συστημάτων του σχολικού κτηρίου. Συγκεκριμένα, τα μεγέθη που δύνανται να παρακολουθούνται είναι: α) η τρέχουσα κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος, μέσω λήψης σήματος από το κεντρικό ρολόι μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η. ή μέσω του κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα β) η τρέχουσα παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από το φωτοβολταϊκό σταθμό και η εγχυόμενη ισχύς στο ηλεκτρικό δίκτυο, μέσω λήψης αντίστοιχων σημάτων από το μετατροπέα ισχύος γ) η τρέχουσα διαθέσιμη πυκνότητα ηλιακής ισχύος μέσω λήψης σήματος από πυρανόμετρο που θα εγκατασταθεί στη στέγη του κτηρίου δ) η ποιότητα ισχύος της: παραγόμενης κυματομορφής εναλλασσόμενης τάσης από το φωτοβολταϊκό σταθμό εγχυόμενης κυματομορφής εναλλασσόμενης τάσης από το μετατροπέα ισχύος στο ηλεκτρικό δίκτυο διαθέσιμης κυματομορφής εναλλασσόμενης τάσης από το ηλεκτρικό δίκτυο στο σχολικό κτήριο μέσω λήψης αντίστοιχων σημάτων και υλοποίησης σχετικού αλγόριθμου

11 αξιολόγησης της ποιότητας ισχύος που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης [12]. ε) η τρέχουσα παραγόμενη θερμική ισχύς από: τους ηλιακούς συλλέκτες στην έξοδο από το ηλιακό πεδίο (πρωτεύον κύκλωμα) τον καυστήρα στ) η τρέχουσα αποθήκευση θερμικής ισχύος στο θερμοδοχείο από τους ηλιακούς συλλέκτες ζ) η τρέχουσα παροχή κατανάλωσης ΖΝΧ και η αντίστοιχη κατανάλωση θερμικής ισχύος η) μετρήσεις θερμοκρασίας από εσωτερικούς κλιματιζόμενους και μη χώρους και από το περιβάλλον, μέσω της λήψης μετρήσεων από δίκτυο αισθητήρων θερμοκρασίας που θα εγκατασταθεί σε χαρακτηριστικά σημεία του κτηρίου. Για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός: Ένας Η/Υ (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι), εφοδιασμένος με κάρτα λήψης μετρήσεων (acquisition card), στον οποίο θα εγκατασταθεί το βασικό λογισμικό (λειτουργικό σύστημα, προγράμματα κειμενογράφου, φύλλων υπολογισμού κλπ) και το λογισμικό υποστήριξης της κάρτας μετρήσεων, πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί το λογισμικό εποπτείας του συστήματος, το οποίο θα αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό αυτό (δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν). Ο Η/Υ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ταχύ επεξεργαστή, αντίστοιχα υψηλή μνήμη RAM και σκληρό δίσκο ικανής χωρητικότητας (1ΤB). Η μέγιστη ικανότητα λήψης μετρήσεων της κάρτας θα πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση συμβάντων ηλεκτρικής ισχύος στο μετρούμενο κύκλο τάσης συχνότητας έως 16kHz. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο μέγιστος ρυθμός εξαγωγής μετρήσεων να είναι τουλάχιστον 800ksamples/sec. Επίσης λόγω των πολλών σημάτων που θα πρέπει να εισέρχονται στην κάρτα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τουλάχιστον 20 αναλογικές εισόδους και άλλες τόσες ψηφιακές. Το πεδίο τιμών λήψης σημάτων θα πρέπει να είναι της τάξης των ±10volts. Μετασχηματιστές απομόνωσης διαιρέτες τάσης 230V/ V για την τροφοδοσία της κάρτας λήψης μετρήσεων με σήματα τάσης από τα διάφορα μετρούμενα μεγέθη. Ο μετασχηματιστής αυτός έχει σκοπό αφενός να υποβιβάσει τη μετρούμενη τάση εντός των ορίων λήψης τιμών από την κάρτα μετρήσεων, αφετέρου να απομονώσει τη μετρητική διάταξη από τη γείωση του δικτύου της Δ.Ε.Η. (στην περίπτωση που λαμβάνεται σήμα από αυτό), ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα καταστροφής του εξοπλισμού από πιθανά σοβαρά προβλήματα ισχύος. Προτείνεται η χρήση μετασχηματιστή ακουστικών συχνοτήτων, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά αρμονικών συχνοτήτων έως 20kHz. Ένα πυρανόμετρο για λήψη μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας με έξοδο σήματος.

12 Αισθητήρες θερμοκρασίας για τη μέτρηση των θερμοκρασιών χώρων, περιβάλλοντος και ΖΝΧ σε διάφορα σημεία του δικτύου, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Ροόμετρα και θερμόμετρα με έξοδο αναλογικού σήματος, για τη μέτρηση της παροχής εργαζόμενου μέσου σε τέσσερα σημεία (πρωτεύον κύκλωμα ηλιακών, τροφοδοσία θερμοδοχείου από ηλιακά, τροφοδοσία θερμοδοχείου από καυστήρα, κεντρική παροχή ΖΝΧ). Καλώδια για τη μεταφορά των σημάτων από τη θέση λήψης μετρήσεων έως την κάρτα μετρήσεων. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν εντός ηλεκτρολογικού καναλιού. Δεν θα γίνουν οπές για την όδευση καλωδίων σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Όλα τα ανωτέρω θα παρουσιάζονται σε κατάλληλο λογισμικό που θα αναπτυχθεί στο περιβάλλον υποστήριξης της κάρτας μετρήσεων, σε παραθυρικό περιβάλλον, με κατάλληλα γραφήματα, πίνακες και πεδία. Ο χρήστης θα μπορεί να εποπτεύει ανά πάσα στιγμή τα μετρούμενα μεγέθη στην οθόνη του Η/Υ, ταξινομημένα σε διαφορετικές καρτέλες ανά σύστημα. Πέρα από τις τρέχουσες (real-time) μετρήσεις, το λογισμικό υποστήριξης του μετρητικού συστήματος θα εκτελεί υπολογισμούς σχετικούς με τη συνολική παραγωγή ή κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, θα αποθηκεύει και θα εξάγει χρονοσειρές με μέσες τιμές (π.χ. ωριαίες) αποτελεσμάτων και, εν γένει, θα αποτελεί ένα πλήρη σταθμό καταγραφής και εποπτείας του συστήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Εργο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

14 Τιμολόγιο Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Α.Τ:1 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Εγκατάσταση φωτοβολταικών 3KWp πλήρης όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των φωτοβολταικών πλαισίων με τις βάσεις τους επί της οροφής του κτιρίου σε θέση που παρουσιάζεται στα σχέδια, η σύνδεση τους με τον μετατροπέα, η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, καθώς και κάθε εξάρτημα, υλικό, μικρουλικό και εργασία για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ( 1 τεμ. ) Τεμάχιο Τιμή Μονάδος 1 τεμ. = 4.000,00 ( ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ) Α.Τ:2 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Λέβητας φυσικού αερίου πλήρης όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του λέβητα η σύνδεση με τα υπάρχοντα δίκτυα θέρμανσης και ηλεκτρισμού καθώς και κάθε εξάρτημα, υλικό, μικρουλικό και εργασία για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Λέβητας ισχύος Kcal/h ( 1 τεμ. ) Τεμάχιο Τιμή Μονάδος 1 τεμ. = 4.400,00 ( ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ) Α.Τ:3 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Αποξήλωση λέβητα όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η απομάκρυνση του λέβητα η αποσύνδεση από τα δίκτυα θέρμανσης και ηλεκτρισμού δηλαδή όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την αποξήλωση και η απόρριψη σε επιτρεπόμενη θέση. ( 1 τεμ ) Τεμάχιο Τιμή Μονάδος 1 τεμ. = 200,00 ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ) Α.Τ:4 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Μονωμένη καμινάδας INOX όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση της καμινάδας η σύνδεση με τους λέβητες καθώς και κάθε εξάρτημα, υλικό, μικρουλικό και εργασία για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Μονωμένη καμινάδα Φ30/35 ( 1 m ) Μέτρο Τιμή Μονάδος 1 m = 109,50 ( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) Α.Τ:5 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Αποξήλωση υπάρχουσας καμινάδας όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση της καμινάδας η αποσύνδεση της από τον λέβητα δηλαδή όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την αποξήλωση και η απόκομιση των άχρηστων προιόντων προς απόρριψη σε επιτρεπόμενη θέση. ( 1 τεμ ) Τεμάχιο Τιμή Μονάδος 1 τεμ. = 250,00 ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) Α.Τ:6 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Εγκατάσταση αυτονομίας εγκατάστασης θέρμανσης πλήρης όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του πίνακα αυτονομίας, της ηλεκτροβάνας, του θερμοστάτη, οι συνδέσεις με τα δίκτυα θέρμανσης και ηλεκτρισμού, οι μετατροπές στα δίκτυα

15 θέρμανσης καθώς και κάθε εξάρτημα, υλικό, μικρουλικό και εργασία για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ( 1 τεμ. ) Τεμάχιο Τιμή Μονάδος 1 τεμ. = 337,46 ( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ) Α.Τ:7 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης εγκατάστασης θέρμανσης πλήρης όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση της τρίοδης βάνας με τον κινητήρα της, τα αισθητήρια θερμοκρασίας, η συσκευή αντιστάθμισης η σύνδεση τους με τα δίκτυα θέρμανσης και ηλεκτρισμού, οι μετατροπές στα δίκτυα θέρμανσης καθώς και κάθε εξάρτημα, υλικό, μικρουλικό και εργασία για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ( 1 τεμ. ) Τεμάχιο Τιμή Μονάδος 1 τεμ. = 1.907,70 ( ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) Α.Τ:8 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Εγκατάσταση ηλιακών πλήρης όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών 4m 2 με τις βάσεις τους στην οροφή του κτιρίου σε θέση που παρουσιάζεται στα σχέδια, η σύνδεση τους με την δεξαμενή αποθήκευσης 200lt, το υδραυλικό συγκρότημα ηλιακών συστημάτων, τα αισθητήρια θερμοκρασίας, η σύνδεση με τα δίκτυα θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης στο χώρο του κυλικείου όπως παρουσιάζεται στα σχέδια, και ηλεκτρισμού καθώς και κάθε εξάρτημα, υλικό, μικρουλικό και εργασία για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ( 1 τεμ. ) Τεμάχιο Τιμή Μονάδος 1 τεμ. = 3.600,00 ( ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ) Α.Τ:9 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Προβολέας LED πλήρης όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια. Δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. ( 1 τεμ. ) Τεμάχιο Τιμή Μονάδος 1 τεμ. = 344,50 ( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) Α.Τ:10 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Ανεμιστήρας οροφής πλήρης όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια. Δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. ( 1 τεμ. ) Τεμάχιο Τιμή Μονάδος 1 τεμ. = 68,90 ( ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) Α.Τ:11 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Εγκατάσταση διάταξης ελέγχου και εποπτείας συστημάτων πλήρης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου και εποπτείας όπως αυτό περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια καθώς και κάθε εξάρτημα, υλικό, μικρουλικό και εργασία για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ( 1 τεμ. ) Τεμάχιο Τιμή Μονάδος 1 τεμ. = 7.430,00 ( ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Πολυζόπουλος Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός

17 Χαίνης Αχιλλέας Μηχανολόγος Μηχανικός Λαρισα Ιανουάριος 2013 Ο Συντάξας Πολυζόπουλος Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 23923 30000 FAX: 23920 22398 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος μελέτης: Περαία, 15/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: /0 «Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του ήµου Καρπενησίου το οποίο περιλαµβάνει τα «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14-11-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα. Theros Sphere Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά. Εισαγωγικά Η εταιρεία Nobel, με 35 χρονη παρουσία στο χώρο των ηλιακών θερμοσιφώνων, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων έχοντας συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με αναγνωρισμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Compress 6000. Κεφάλαιο 10 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Αντλίες Θερμότητας Bosch inverter Compress 6000 Σελ. 219 Αντλία Θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 125581/ΓΠ34578 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε καταναλωτή, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας έτσι κι αλλιώς ενδεδειγμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Φυσικό Αέριο Υδραυλικά Θερμαντικά Σώματα ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Μεταφορά Εμπορευμάτων Τεχνική Υποστήριξη ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού. απώλειες και η κατανάλωση ενέργειας να είναι 25 με 30% μεγαλύτερες.

Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού. απώλειες και η κατανάλωση ενέργειας να είναι 25 με 30% μεγαλύτερες. Η ASSOS BOILERS σας παρουσιάζει τη για αντλίες Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού 6 30% μεγαλύτερη οικονομία, 30% λιγότερες απώλειες Τα προϊόντα ASSOS BOILERS δοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες Αυτονοµία, άνεση και οικονοµία (έως και 40%) ίκαιη κατανοµή δαπανών θέρµανσης µε ασύρµατη συλλογή των µετρήσεων. Το (Siemens Energy Tool) αποτελεί την απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ για θέρμανση/ψύξη χώρων. παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Τεύχος 75 Νοεμβριος 2015

Αντλίες. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ για θέρμανση/ψύξη χώρων. παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Τεύχος 75 Νοεμβριος 2015 Τεύχος 75 Νοεμβριος 2015 Αντλίες ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ για θέρμανση/ψύξη χώρων παραγωγή ζεστού νερού χρήσης & H χρήση αντλίας θερμότητας αποτελεί την ιδανική λύση για τις σημερινές ενεργειακές προκλήσεις, καθώς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημοτικά Κολυμβητήρια. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr

Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημοτικά Κολυμβητήρια. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημοτικά Κολυμβητήρια Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr Περίπτωση μελέτης Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αρκαλοχωρίου (Δ.Α.Κ.Α.) βρίσκεται στο ανατολικό άκρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Στο ΦΕΚ 89 (19 Μαϊου 2008) όπου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2002/91/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στο Άρθρο 6 αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1.

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP Αντλία Θερμότητας Smart WP ΣΕΙΡΑ WKF Σειρά WKF Πιο απλό δεν γίνεται Τα πάντα είναι ενσωματωμένα στην εσωτερική μονάδα. Ο βασικός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα