Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο, Καλαµάτα Πληροφορίες: Τσούρτης Σταύρος Τηλέφωνο: Καλαµάτα: 20 /07/2011 Αριθ. Πρωτ.: 7528 Σχετ.: 3700/10, 2595/11, 7152/11, 7494/11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε. Προς: Κύπρου 26Α, Τ.Κ , Βριλήσσια Συν.: µια σειρά µελέτης Κοινοποίηση : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θέµα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,63 ΜWp, ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.», έκταση εµβαδού ,02 m 2 στη θέση "ΜΩΡΑΙΝΑ" στο.κ. Φιλιατρών της ηµοτικής Ενότητας Φιλιατρών του ήµου Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Την παρ. 1 παρ. β του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219Α/ ) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις». 3. Το Π.. 131/2010 (ΦΕΚ 224Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» 4. Την µε αριθµ. πρωτ. 24/ (ΦΕΚ, 364 Β/ ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Κατάταξη προσωπικού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». 5. Την µε αριθ. πρωτ. 554/ (ορθή επανάληψη), Τµήµα Προσωπικού /νσης ιοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων κατά Γενική /νση καθώς και του προσωπικού κατά //νση και Τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου». 6. Το µε 6702/1983/ έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου το όποιο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας µε το µε αριθ. πρωτ..υ./ έγγραφο της /νσης ιοικ/κου-οικ/κου της ΠΕ Μεσσηνίας. 7. Την υπ αριθ. 15 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου (αριθ. Πρακτικού 5/ ) η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας µε το υπ αριθ. 1725/ έγγραφο του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων της /νσης ιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αριθ. πρωτ. 2749/ Τµήµα Γραµµατείας /νσης ιοικ/κου-οικ/κου ΠΕ Μεσσηνίας). 1

2 8. Το µε αριθ. πρωτ. οικ.301/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 9. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/ ), «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 10. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ) «Εναρµόνιση του Ν µε τις οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61/ΕΕ» 11. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 12. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 13. Το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α/ ) «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.» 14. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.» 15. Το Π /1981 (ΦΕΚ 293Α/ ) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» 16. Την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών Περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986» 17. Την ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ1022Β/ ) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ» 18. Την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/ ) «ιαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α 160), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν 3010/2002 και άλλες διατάξεις» 19. Την ΚΥΑ οικ (ΦΕΚ 1002Β/ ) «Συµπλήρωση της υπ' αριθµ. Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.3010/2002 "Εναρµόνιση του ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)» 20. Την ΚΥΑ οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε/ΦΕΚ 663/Β/ «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του η. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002». 21. Την ΚΥΑ οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε /ΦΕΚ 663/Β/ «Περιεχόµενο δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και συναφών µελετών περιβάλλοντος, έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας». 22. Την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β/ ) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.» 23. Την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/ ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τα διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» 24. Την ΥΑ 40158/ (ΦΕΚ 1556Β/ ) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και ηλιακών συστηµάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές..» 25. Της ΚΥΑ 13727/727/03 (ΦΕΚ 1087Β/ ) ως προς την αντιστοίχηση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα» 26. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης» 2

3 27. Την ΚΥΑ 13588/725/20066 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» 28. Το Π.. 82/ (ΦΕΚ 64Α) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων». Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» 29. Το Π.. 115/ΦΕΚ 80Α/ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιουµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 30. Το Π.. 117/ΦΕΚ 82Α/ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» 31. Το Π.. 15/ΦΕΚ 12Α/ «Τροποποίηση του Προεδρικού ιατάγµατος 117/2004 (Α 82), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 "για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)" του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 2003.» 32. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ) 33. Την µε αριθµ.οικ / Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. περί «ιευκρινίσεων σχετικά µε την διαδικασία Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε. 34. Την µε αριθµ.πρωτ. 5829/ Απόφαση Υπαγωγής για περιβαλλοντική αδειοδότηση ίδρυσης φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρίας "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.", σε οικόπεδο επιφάνειας ,02 m 2 σε εκτός οικισµού περιοχή στην θέση "ΜΩΡΑΙΝΑ", του.. Φιλιατρών του ήµου Φιλιατρών, του Νοµού Μεσσηνίας, 3 ης Υποκατηγορίας της ΚΥΑ ΗΠ/15393/ στη διαδικασία των έργων 4ης Υποκατηγορίας (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 & 13 της ΚΥΑ ΗΠ/11014/703/Φ104/ ), της /νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε το οποίο διαβιβάστηκε στη /νση Περιβάλλοντος ΝΑ Μεσσηνίας η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (αριθµ. πρωτ. 3700/ /νση Περιβάλλοντος ΝΑ Μεσσηνίας). 35. Το µε αριθ. πρωτ. οικ. 911/ έγγραφο της Υπηρεσίας µας σχετικά µε την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων. 36. Την από αίτηση µε την υποβολή συµπληρωµατικών (αριθ. πρωτ. 2595/ Τµήµα Γραµµατείας /νσης ιοικ/κου-οικ/κου Π.Ε. Μεσσηνίας). 37. Το µε αριθµ. πρωτ. 1790/ έγγραφο της ΛΗ ΕΠΚΑ, σύµφωνα µε το οποίο «Η παραπάνω θέση δεν βρίσκεται εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον µνηµείων αρµοδιότητας µας σύµφωνα µε τα συνηµµένα στην αίτησή σας τοπογραφικά διαγράµµατα». 38. Το µε αριθ. πρωτ. 4981/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίµων Τριφυλίας, σύµφωνα µε το οποίο : «...Σας γνωρίζουµε ότι από το απόσπασµα του χάρτη (1:50.000) που µας υποβάλλατε και το οποίο σας επιστρέφω θεωρηµένο, για την περιοχή «Μώραινα» του. Φιλιατρών και κατόπιν ελέγχου του, προκύπτει ότι το αγροτεµάχιο είναι εκτός ζώνης γης υψηλής παραγωγικότητας» 39. Το µε αριθµ. πρωτ. 1616/ έγγραφο της 26ης ΕΒΑ µε συνηµµένο αντίγραφο θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος, σύµφωνα µε το οποίο «σας κάνουµε γνωστά τα εξής: 1. Στην περιοχή του προτεινόµενου έργου δεν εντοπίζονται µνηµεία αρµοδιότητάς µας. Ως εκ τούτου η προαναφερθήσα περιοχή δεν παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 2. Σε περίπτωση που κατά την πορεία µελλοντικών εργασιών στον χώρο της ιδιοκτησίας εντοπιστούν ή αποκαλυφθούν αρχαιότητες, αυτές θα πρέπει να διακοπούν και να ζητηθεί εκ νέου γνωµοδότηση της Υπηρεσίας µας. 3. Για το ίδιο θέµα είναι απαραίτητή και η σύµφωνη γνώµη της συναρµόδιας ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην οποία κοινοποιείται το παρόν.». 40. Το µε αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕ Ε/Φ06-ε/3867/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων υτ. Ελλάδος, σύµφωνα µε το οποίο «σας γνωρίζουµε ότι στην περιοχή, στη θέση «Μώραινα», στο ήµο Φιλιατρών, Ν.Μεσσηνίας, στην οποία βρίκσεται η έκταση εµβαδού ,60 τ.µ, όπως έχει σηµειωθεί στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα και όπως έχει χαρακτηρισθεί από το ασαρχείο Κυπαρισσίας (τα ,02τ.µ ως τµήµα 1 και τα υπόλοιπα 3

4 25.859,58τ.µ ως «αναδασωτέα» µε Αριθ.Πρωτ. : 1764) και στην οποία πρόκειται να γίνει εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΟΞΑ», σύµφωνα µε το αρχείο µας, δεν υπάρχουν µνηµεία της αρµοδιότητας µας. Για το λόγο αυτό, δεν έχουµε αντίρρηση για την κατασκευή και λειτουργία της ανωτέρω µονάδας. Επειδή όµως δεν έχουν γίνει αυτοψίες σε όλη την περιοχή και δεν έχουν αξιολογηθεί λεπτοµερώς όλα τα κτίσµατα που θα µπορούσαν ίσως να χαρακτηριστούν ως διατηρητέα µνηµεία, σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών βρεθούν κτίσµατα όπως πέτρινα γεφύρια, κρήνες, µύλοι κ.α.α παλαιότερα των 100 ετών παρακαλούµε να ενηµερώσετε αµέσως την υπηρεσία µας, διότι σύµφωνα µε το Ν.3028/2002 δεν επιτρέπεται καµία επέµβαση σ αυτά χωρίς την έγκρισή µας. Επίσης να σας υπενθυµίσουµε ότι στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται κάποιο σπήλαιο, οπότε πρέπει να ζητήσετε γνωµοδότηση και από την Εφορεία Παλιοαν/γίας Σπηλαιολογίας Ν.Ελλάδος, όπως και ότι πιθανώς να υπάρχουν και πιο παλαιά µνηµεία που υπάγονται στην αρµοδιότητα της 26 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καλαµάτας και της ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καλαµάτας, από τους οποίους να ζητήσετε επίσης γνωµοδότηση.» 41. Την µε αριθ. πρωτ. 1732/ Πράξη Χαρακτηρισµού του ασαρχείου Καλαµάτας, µε συνηµµένο αντίγραφο θεωρηµένου Τοπογραφικού ιαγράµµατος, σύµφωνα µε την οποία «Χαρακτηρίζουµε την έκταση εµβαδού ,02 τ.µ που βρίσκεται στη θέση «Μώραινα» Περιφέρειας ηµοτικού ιαµερίσµατος Φιλιατρών του ήµου Φιλιατρών, η οποία εµφανίζεται στο Τοπογραφικό ιάγραµµα του Μηχανικού Γεωργίου Μοιρασγέτη, µέλος του Τ.Ε.Ε. Α.Μ , µε στοιχεία (Ο,Β,Γ,,Ε,Μ,Ν,Ξ,Ο) που απεικονίζεται στο απόσπασµα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:5.000 (αριθµός φύλου 7234/5) που θεωρηµένα από µας συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα ως "δασική έκταση" του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο1 παρ. 2 του Ν. 3208/2003, διότι καλύπτεται από άγρια ξυλώδη φυτά αείφυλλα πλατύφυλλα δυνάµενα να παράγουν δασικά προϊόντα και µαζί µε την συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασή τους, ιδιαίτερα βιοκοινότητα (δασοβιοικοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).». 42. Το µε αριθ. πρωτ. 1764/ έγγραφο του ασαρχείου Κυπαρισσίας σύµφωνα µε το οποίο «Με την ανωτέρω πράξη χαρακτηρισµού χαρακτηρίστηκε έκταση εµβαδού ,02 τ.µ.(τµήµα 1). Η έκταση του τµήµατος (2) µε στοιχεία (Α,Ο,Ξ,Ν,Μ,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Α) εµβαδού ,58 τ.µ. δε χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε την αριθµ. 838/02 απόφαση του Σ.Τ Ε διότι έχει κηρυχθεί αναδασωτέα µε την αριθµ. 1735/ απόφαση Νοµάρχη Μεσσηνίας. Σας γνωρίζουµε επίσης, ότι η Υπηρεσί αµας λαµβάνοντας υπόψη και την αριθµ /456/ διαταγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, γνωµοδοτεί θετικά στην κατασκευή έργων Α.Π.Ε. καθώς και όλων των απαραίτητων έργων υποδοµής και συνοδών αυτών έργων, αφού για την έκταση αυτή δεν υπάρχει κώλυµα και επιτρέπεται η κατασκευή τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 45 και 58 του Ν.998/79». 43. Το µε αριθµ. πρωτ. 2256/ έγγραφο της ΛΗ ΕΠΚΑ, σύµφωνα µε το οποίο «Η Κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) περιλαµβάνει την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών σε σταθερές βάσεις και την τοποθέτηση ενός προκατασκευασµένου οικίσκου σε έκταση µε εµβαδό ,02τ.µ.όπως αυτή δηλώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα και περικλείεται από τα σηµεία : Ο,Β,Γ,,Ε,Μ,Ν,Ξ,Ο, στη θέση «ΜΩΡΑΙΝΑ»,. Τριφυλίας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Σηµειώνεται ότι η έκταση αυτή έχει χαρακτηριστεί ως «δασική έκταση» από το ασαρχείο Κυπαρισσίας µε την υπ αρ. 1732/ Πράξη Χαρακτηρισµού, ενώ κατά την ίδια Πράξη δεν χαρακτηρίζεται η υπόλοιπη επιφάνεια της εµφαινόµενης έκτασης εµβαδού ,58τ.µ.που δηλώνεται µε τα σηµεία : Α,Ο,Ξ,Ν,Μ,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Α. Η προβλεπόµενη έκταση εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Πάρκου βρίσκεται ανάµεσα σε δύο (2) κηρυγµένους Αρχαιολογικούς χώρους (ΦΕΚ 746/Β/ ) και σε µικρή απόσταση από αυτούς: α) τον «Αγ. Χριστόφορο» µε τον Μυκηναϊκό οικισµό και β) το «Καστράκι» όπου αναφέρεται νεκροταφείο Τύµβων, Ωστόσο επειδή, κατά την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε από εντεταλµένο υπάλληλο της Υπηρεσίας µας και εκπροσώπους της εταιρίας, δεν παρατηρήθηκαν επιφανειακές αρχαιότητες και δεν διαπιστώθηκε άµεση ή έµµεση οπτική επαφή µε τους ανωτέρω κηρυγµένους Αρχαιολογικούς Χώρους αρµοδιότητάς µας, η Εφορεία µας δεν έχει κατ αρχήν αντίρρηση από πλευράς 4

5 αρχαιολογικής νοµοθεσίας για την πραγµατοποίηση της εν θέµατι εγκατάστασης στη δηλωµένη έκταση, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι: 1. Όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την κατασκευή του έργου και των συνοδών έργων αυτού, όπως η διαµόρφωση του εδάφους (ακόµη κι αν δεν περιλαµβάνονται αποχωµατώσεις) και οι όποιες εκσκαφικές εργασίες, θα πραγµατοποιηθούν µε την άµεση και συνεχή επίβλεψη εντεταλµένου υπαλλήλου της Υπηρεσία µας εντός των εργάσιµων ωρών και ηµερών (εκτός Σαββατοκύριακου) και µετά από έγκαιρη και έγγραφη ειδοποίησή σας (τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες) πριν την έναρξη των εργασιών. 2. Σε περίπτωση που κατά τις παραπάνω εργασίες εντοπισθούν ή ανευρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν αµέσως, προκειµένου να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών µετά από εκ νέου γνωµοδότηση. 3. Μετά τη λήξη των εργασιών, θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα για την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλα αδειοδοτηµένους χώρους και την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. 4. Απαραίτητη είναι η σύµφωνη γνώµη της 26 ης ΕΒΑ, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων υτ.ελλάδος µετά και το σχετικό (3) έγγραφό της». (αριθ. πρωτ. 7152/ Τµήµα Γραµµατείας /νσης ιοικ/κου-οικ/κου ΠΕ Μεσσηνίας) 44. Το µε αριθµ. πρωτ. 2507/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, µε το οποίο αποστέλλετε συνηµµένα το Πρακτικό Νο 8/2011 της ΠΕΧΩΠ Τριφυλίας, σύµφωνα µε το οποίο «Οµόφωνα ότι: α) Το αγροτεµάχιο που θα κατασκευαστεί η ανωτέρω µονάδα είναι εκτός ζώνης Γης υψηλής παραγωγικότητας και εκτός εγγειοβελτιωτικών έργων. β) Η επιτροπή σεν έχει αντίρρηση για την ίδρυση της εν λόγω µονάδας µε την προυπόθεση ότι: 1. Θα ληφθούν οι άδειες από τις δηµόσιες υπηρεσίες. 2. Θα τηρηθεί η σχετική νοµοθεσία 3. Να τηρηθεί η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να τεθούν οι απαραίτητοι όροι και να ελέγχονται για την εφαρµογή τους. γ) Ως προς τα θέµατα αρµοδιότητας της /νσης ασών υπάρχει η βεβαίωση του ασαρχείου ότι επιτρέπει την εν λόγω κατασκευή.» (αριθ. πρωτ. 7528/ Τµήµα Γραµµατείας /νσης ιοικ/κου-οικ/κου ΠΕ Μεσσηνίας) 45. Την από αίτηση για την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων (αριθ. πρωτ. 7494/ Τµήµα Γραµµατείας /νσης ιοικ/κου-οικ/κου ΠΕ Μεσσηνίας) µε συνηµµένα: α) Το µε αριθµ. πρωτ. 2507/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, µε το οποίο αποστέλλετε συνηµµένα το Πρακτικό Νο 8/2011 της ΠΕΧΩΠ Τριφυλίας σε αντίγραφο, β) Το µε αριθµ. πρωτ. 2256/ έγγραφο της ΛΗ ΕΠΚΑ σε αντίγραφο µε συνηµµένο αντίγραφο θεωρηµένου σχεδίου που το συνοδεύει, γ) την µε αριθ. πρωτ. 5749/11/ Βεβαίωση ως προς τις χρήσεις γης (σε αντίγραφο) µε συνηµµένο αντίγραφο θεωρηµένου σχεδίου που το συνοδεύει, για την εγκατάσταση και λειτουργία «Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 0,63 MW» σε περιοχή εκτός σχεδίου και στην θέση «Μώραινα» του.ε. Φιλιατρών του ήµου Τριφυλίας στο Νοµό Μεσσηνίας σύµφωνα µε το οποίο : «Είναι δυνατή, ως προς τις χρήσεις γης, η εγκατάσταση και λειτουργία στην αιτούµενη θέση «Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 0,63 MW». 46. Την Συµπληρωµατική Τεχνική Έκθεση του έργου που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΠΠΕ του συγκεκριµένου έργου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 5

6 0,63 ΜWp, ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.», στη θέση «ΜΩΡΑΙΝΑ» στο.κ. Φιλιατρών της ηµοτικής Ενότητας Φιλιατρών του ήµου Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του. 1.Είδος και µέγεθος δραστηριότητας Φωτοβολταϊκός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,63 ΜWp. Θα εγκατασταθούν 2730 Φ/Β πλαίσια, ισχύος 230 Wp έκαστο τα οποία θα τοποθετηθούν σε σταθερές βάσεις στήριξης. Η εγκατάσταση θα χρησιµοποιεί συνολικά 33 µετατροπείς ισχύος, και κατάλληλο Η/Μ εξοπλισµό όπως περιγράφεται στην περιβαλλοντική έκθεση και στην συµπληρωµατική τεχνική περιγραφή του έργου που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Επίσης θα εγκατασταθεί ένας προκατασκευασµένος οικίσκος διαστάσεων 15 x 4 m και εµβαδού 60 m 2 στον οποίον θα εγκατασταθούν οι µετατροπείς ισχύος οι µετασχηµατιστές τα συστήµατα ελέγχου και τυποποιηµένη χηµική τουαλέτα. Επίσης η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει µια δεξαµενή αποθήκευσης νερού για τις ανάγκες καθαρισµού των συλλεκτών που θα τροφοδοτείται µε νερό από βυτιοφόρο. Η δραστηριότητα θα αναπτυχθεί σε δηµόσια δασική έκταση εµβαδού ,02 m 2 που βρίσκεται στη θέση «ΜΩΡΑΙΝΑ» στο.κ. Φιλιατρών της ηµοτικής Ενότητας Φιλιατρών του ήµου Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενα σχέδια. 2.Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: -Αέρια απόβλητα : ε θα δηµιουργούνται -Υγρά απόβλητα : ε θα δηµιουργούνται -Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων: Α) Τα όρια στάθµης θορύβου κατά τις εργασίες κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθµού, ορίζονται από την Υ.Α /1921 ΦΕΚ 751 /Β/ «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών.», και την υπ αριθµ /91 (ΦΕΚ-359 Β) κοινή υπουργική απόφαση που συµπληρώνει την ανωτέρω και από τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: -Υ.Α. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/ Υ.Α /1613 ΦΕΚ 570/Β/ Υ.Α. 765/ΦΕΚ81/Β/ και την υπ αριθµ /523/97 (ΦΕΚ-295 Β) κοινή υπουργική απόφαση συµπλήρωση αυτής. 6

7 Β) Κατά τη λειτουργία του Φ/Β πάρκου ισχύει το Π /81 ΦΕΚ239/81, για τα όρια στάθµης θορύβου. -H διαχείριση τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων (υδραυλικά έλαια, έλαια που περιέχουν PCB κ.λπ.) θα γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β/06). 3.Τεχνικά έργα και µέτρα αντιµετώπισης της ρύπανσης και της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν: Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθµού να πραγµατοποιηθεί βάση των όρων της ΥΑ 40158/ (ΦΕΚ 1556Β/ ). Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση σε δασική έκταση χωρίς την λήψη προηγουµένως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες ε θα δηµιουργούνται ανθυγιεινές και οχληρές καταστάσεις. Ο περιβάλλοντας χώρος να διατηρείται καθαρός και καλαίσθητος. Να αποφεύγονται οι άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις και να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες, ώστε να διατηρηθεί η µορφολογία και η φυσιογνωµία της περιοχής. Συνιστάται περιµετρική φύτευση του γηπέδου µε την διαµόρφωση χώρων πρασίνου και συναφών εργασιών καλλωπισµού του χώρου. Οι εκσκαφές να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες. Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών να ενηµερώσει την ΛΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Όλες οι απαιτούµενες για την κατασκευή του έργου εργασίες θα γίνουν σε εργάσιµες ώρες και ηµέρες (εκτός Σαββατοκύριακου) υπό την άµεση εποπτεία υπαλλήλου της ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση που κατά τις απαιτούµενες εκσκαφικές ή άλλες εργασίες για την εγκατάσταση της εγκατάστασης, ανευρεθούν ή εντοπισθούν αρχαία, το έργο θα διακοπεί και θα ειδοποιηθούν οι αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου. Μετά τη λήξη των εργασιών, θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα για την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. εν επιτρέπεται η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών σε οποιοδήποτε φυσικό οικοσύστηµα της περιοχής (ρέµατα, χείµαρρους, ακτές κ.λπ). Να γίνεται διαβροχή των χώρων εκχωµάτωσης και επιχωµάτωσης ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα από την παραγόµενη σκόνη. 7

8 Τα οχήµατα που θα µεταφέρουν τα υλικά κατασκευής να είναι καλυµµένα. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια κλπ. Θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. εν θα πραγµατοποιείται συντήρηση των µηχανηµάτων του εργοταξίου στο χώρο των εργασιών. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών, καυσίµων από τα µηχανικά µέρη του εργοταξίου στο έδαφος. Η έδραση των πάνελ να γίνει µε πάκτωση των κατακόρυφων στοιχείων σε µικρές βάσεις από σκυρόδεµα. Απαγορεύεται η επίστρωση σκυροδέµατος σε όλη την έκταση του γηπέδου. Να διατηρηθούν οι προβλεπόµενες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου. ε θα εκτελεστεί έργο υδροληψίας και οδοποιίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο φορέας υλοποίησης οφείλει να λάβει ειδική µέριµνα για την συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών, του δοµικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των προϊόντων εκσκαφής και την πλήρη αποκατάσταση του τοπίου. Να ελέγχεται και να συντηρείται τακτικά η καλή λειτουργική κατάσταση του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής, και ο Υπεύθυνος του Έργου πρέπει να επιλαµβάνεται αµέσως των βλαβών, σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης να ενηµερώνει την Υπηρεσία µας. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας (πυρασφάλειας-πυρόσβεσης). Η κλίση των φωτοβολταϊκών συστοιχιών να είναι η µικρότερη δυνατή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οπτική όχληση. Να τοποθετηθεί πλήρες σύστηµα γείωσης, προστασίας από σφάλµατα λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας. Να τοποθετηθεί περίφραξη και κατάλληλη σήµανση που να αποκλείει την πρόσβαση του κοινού στον χώρο του φωτοβολταϊκού σταθµού. Οι µετασχηµατιστές ανύψωσης τάσης να διαθέτουν κατάλληλη διάταξη περισυλλογής λαδιού. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων παντός τύπου θα γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του κυρίου νοµέα και κατόχου του έργου και η αποµάκρυνσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα ανακυκλώσιµα υλικά (υλικά συσκευασίας, κατεστραµµένες συσκευασίες κ.λπ.) θα αποθηκεύονται εντός του γηπέδου και θα δίνονται στο σύνολό τους σε αδειοδοτηµένο συλλέκτη. 8

9 Η διάθεση των αποβλήτων που περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118 ΕΚ) και τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/20066 (ΦΕΚ 383Β/ ). Η συλλογή τους πρέπει να γίνεται σε χωριστούς περιέκτες κατάλληλους για κάθε είδος αποβλήτου και µόνο από νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τις εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των: - Π.. 115/ΦΕΚ 80Α/ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιουµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» - Π.. 117/ΦΕΚ 82Α/ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» - Π.. 15/ΦΕΚ 12Α/ «Τροποποίηση του Προεδρικού ιατάγµατος 117/2004 (Α 82), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 "για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)" του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 2003.» Μετά το πέρας λειτουργίας του έργου οι εγκαταστάσεις θα αποµακρυνθούν και ο φορέας εκµετάλλευσης υποχρεούται να επαναφέρει το χώρο στην παρούσα κατάσταση. 4. Χρονικό ιάστηµα Ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων 4.1. Οι ανωτέρω αναφερόµενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την υπογραφή της παρούσας µε την προϋπόθεση : να τηρείται επακριβώς το περιεχόµενο της εγκεκριµένης σχετικής περιβαλλοντικής έκθεσης και της συµπληρωµατικής τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο (3) της παρούσης. Να µην προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρµόδιους φορείς κατά την διάρκεια υλοποίησης της 4.2. Πριν τη λήξη ισχύος της παρούσας, ο ιδιοκτήτης οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστηµα να επανέλθει µε αίτησή του προς την Υπηρεσία µας προσκοµίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις για την ανανέωση των όρων της παρούσας. 9

10 5. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό µπορούν να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής στον τοµέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 6. Η µη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόµενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύουν µε το Ν. 3010/ Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει σε περίπτωση αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας, ιδιοκτήτη, επέκτασης και των δεδοµένων βάση της οποίας εξεδόθη. 8. Η παρούσα απόφαση και η εγκεκριµένη Π.Ε. που την συνοδεύει πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 9. Η παρούσα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση εφοδιασµού και µε άλλες άδειες εγκρίσεις, αν από την σχετική νοµοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση και δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας και επικινδυνότητας της εν λόγω εγκατάστασης. 10. Η παρούσα απόφαση δεν αντικαθιστά εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή φορέων που τυχόν απαιτούνται και δεν αποτελεί άδεια εκτέλεσης σχετικών έργων. Εξεδόθη βάση των προσκοµισθέντων στοιχείων και εκπίπτει ως άκυρη εάν αποδειχθεί ότι αυτά είναι αναληθή. 11. Η παρούσα έγκριση χορηγείται µε την προϋπόθεση της ύπαρξης ή της έκδοσης της κατά νόµο οικοδοµικής άδειας για την αιτούµενη χρήση καθώς επίσης ότι η εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας στην συγκεκριµένη θέση είναι συµβατή µε τις χρήσεις γης. 12. Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο Πελοποννήσου για τις δικές του ενέργειες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/ ). Το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Μεσσηνίας να προβεί στην δηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης βάση της υπ αριθ. 15 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου, η οποία ελήφθει στην συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις , και η οποία διαβιβάστηκε στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Μεσσηνίας µε το µε αριθ. πρωτ. 1917/ έγγραφο της /νσης ιοικ/κου-οικ/κου της Π.Ε. Μεσσηνίας. 13. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, 10

11 σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο έλεγχος νοµιµότητας της παρούσας ασκείται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης, σύµφωνα µε το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Εσωτερική ιανοµή -Χρον. Αρχείο -Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Μεσσηνίας -Σχετ. Φάκελος -Τσούρτης Στ. ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1.Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ , Τρίπολη. 2.Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης- Έργων Περιφερειακής Ενηµέρωσης κας Νικολάκου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ , Τρίπολη. 3.Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας, κ. Μαλαπάνη, Ενταύθα 4.Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελο/νήσου- υτ. Ελλάδας-Ιονίου /νση ΠΕ.ΧΩ. Πελοποννήσου Πλ. Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ , Τρίπολη 5.Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελο/νήσου- υτ. Ελλάδας-Ιονίου /νση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Μαινάλου & Σέκερη 36, Τ.Κ , Τρίπολη 6.Περιφέρεια Πελοποννήσου /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 28 η Οκτωβρίου 29, Τ.Κ , Τρίπολη. 7.Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακό Συµβούλιο Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ , Τρίπολη. 8.Ρ.Α.Ε., Πειραιώς 132, Τ.Κ.11854, Αθήνα 9.Υ.Π.Ε.Κ.Α., ΕΥΕΠ Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ , Αθήνα 11

12 10.Υ.Π.Ε.Κ.Α., Αυτοτελής Υπηρεσία για τις ΑΠΕ Μεσογείων 119, Τ.Κ , Αθήνα 12

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 206599 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.οικ.621/29431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.3205/10286 /ΠΕΡ10/2010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 2026/10, 852/10, 7723/10, /ΝΣΗ ΠΕΧΩ 2347/10, 2336/10, 1887/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα