Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο, Καλαµάτα Πληροφορίες: Τσούρτης Σταύρος Τηλέφωνο: Καλαµάτα: 20 /07/2011 Αριθ. Πρωτ.: 7528 Σχετ.: 3700/10, 2595/11, 7152/11, 7494/11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε. Προς: Κύπρου 26Α, Τ.Κ , Βριλήσσια Συν.: µια σειρά µελέτης Κοινοποίηση : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θέµα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,63 ΜWp, ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.», έκταση εµβαδού ,02 m 2 στη θέση "ΜΩΡΑΙΝΑ" στο.κ. Φιλιατρών της ηµοτικής Ενότητας Φιλιατρών του ήµου Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Την παρ. 1 παρ. β του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219Α/ ) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις». 3. Το Π.. 131/2010 (ΦΕΚ 224Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» 4. Την µε αριθµ. πρωτ. 24/ (ΦΕΚ, 364 Β/ ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Κατάταξη προσωπικού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». 5. Την µε αριθ. πρωτ. 554/ (ορθή επανάληψη), Τµήµα Προσωπικού /νσης ιοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων κατά Γενική /νση καθώς και του προσωπικού κατά //νση και Τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου». 6. Το µε 6702/1983/ έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου το όποιο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας µε το µε αριθ. πρωτ..υ./ έγγραφο της /νσης ιοικ/κου-οικ/κου της ΠΕ Μεσσηνίας. 7. Την υπ αριθ. 15 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου (αριθ. Πρακτικού 5/ ) η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας µε το υπ αριθ. 1725/ έγγραφο του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων της /νσης ιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αριθ. πρωτ. 2749/ Τµήµα Γραµµατείας /νσης ιοικ/κου-οικ/κου ΠΕ Μεσσηνίας). 1

2 8. Το µε αριθ. πρωτ. οικ.301/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 9. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/ ), «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 10. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ) «Εναρµόνιση του Ν µε τις οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61/ΕΕ» 11. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 12. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 13. Το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α/ ) «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.» 14. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.» 15. Το Π /1981 (ΦΕΚ 293Α/ ) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» 16. Την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών Περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986» 17. Την ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ1022Β/ ) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ» 18. Την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/ ) «ιαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α 160), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν 3010/2002 και άλλες διατάξεις» 19. Την ΚΥΑ οικ (ΦΕΚ 1002Β/ ) «Συµπλήρωση της υπ' αριθµ. Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.3010/2002 "Εναρµόνιση του ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)» 20. Την ΚΥΑ οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε/ΦΕΚ 663/Β/ «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του η. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002». 21. Την ΚΥΑ οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε /ΦΕΚ 663/Β/ «Περιεχόµενο δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και συναφών µελετών περιβάλλοντος, έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας». 22. Την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β/ ) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.» 23. Την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/ ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τα διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» 24. Την ΥΑ 40158/ (ΦΕΚ 1556Β/ ) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και ηλιακών συστηµάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές..» 25. Της ΚΥΑ 13727/727/03 (ΦΕΚ 1087Β/ ) ως προς την αντιστοίχηση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα» 26. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης» 2

3 27. Την ΚΥΑ 13588/725/20066 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» 28. Το Π.. 82/ (ΦΕΚ 64Α) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων». Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» 29. Το Π.. 115/ΦΕΚ 80Α/ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιουµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 30. Το Π.. 117/ΦΕΚ 82Α/ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» 31. Το Π.. 15/ΦΕΚ 12Α/ «Τροποποίηση του Προεδρικού ιατάγµατος 117/2004 (Α 82), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 "για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)" του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 2003.» 32. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ) 33. Την µε αριθµ.οικ / Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. περί «ιευκρινίσεων σχετικά µε την διαδικασία Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε. 34. Την µε αριθµ.πρωτ. 5829/ Απόφαση Υπαγωγής για περιβαλλοντική αδειοδότηση ίδρυσης φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρίας "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.", σε οικόπεδο επιφάνειας ,02 m 2 σε εκτός οικισµού περιοχή στην θέση "ΜΩΡΑΙΝΑ", του.. Φιλιατρών του ήµου Φιλιατρών, του Νοµού Μεσσηνίας, 3 ης Υποκατηγορίας της ΚΥΑ ΗΠ/15393/ στη διαδικασία των έργων 4ης Υποκατηγορίας (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 & 13 της ΚΥΑ ΗΠ/11014/703/Φ104/ ), της /νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε το οποίο διαβιβάστηκε στη /νση Περιβάλλοντος ΝΑ Μεσσηνίας η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (αριθµ. πρωτ. 3700/ /νση Περιβάλλοντος ΝΑ Μεσσηνίας). 35. Το µε αριθ. πρωτ. οικ. 911/ έγγραφο της Υπηρεσίας µας σχετικά µε την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων. 36. Την από αίτηση µε την υποβολή συµπληρωµατικών (αριθ. πρωτ. 2595/ Τµήµα Γραµµατείας /νσης ιοικ/κου-οικ/κου Π.Ε. Μεσσηνίας). 37. Το µε αριθµ. πρωτ. 1790/ έγγραφο της ΛΗ ΕΠΚΑ, σύµφωνα µε το οποίο «Η παραπάνω θέση δεν βρίσκεται εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον µνηµείων αρµοδιότητας µας σύµφωνα µε τα συνηµµένα στην αίτησή σας τοπογραφικά διαγράµµατα». 38. Το µε αριθ. πρωτ. 4981/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίµων Τριφυλίας, σύµφωνα µε το οποίο : «...Σας γνωρίζουµε ότι από το απόσπασµα του χάρτη (1:50.000) που µας υποβάλλατε και το οποίο σας επιστρέφω θεωρηµένο, για την περιοχή «Μώραινα» του. Φιλιατρών και κατόπιν ελέγχου του, προκύπτει ότι το αγροτεµάχιο είναι εκτός ζώνης γης υψηλής παραγωγικότητας» 39. Το µε αριθµ. πρωτ. 1616/ έγγραφο της 26ης ΕΒΑ µε συνηµµένο αντίγραφο θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος, σύµφωνα µε το οποίο «σας κάνουµε γνωστά τα εξής: 1. Στην περιοχή του προτεινόµενου έργου δεν εντοπίζονται µνηµεία αρµοδιότητάς µας. Ως εκ τούτου η προαναφερθήσα περιοχή δεν παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 2. Σε περίπτωση που κατά την πορεία µελλοντικών εργασιών στον χώρο της ιδιοκτησίας εντοπιστούν ή αποκαλυφθούν αρχαιότητες, αυτές θα πρέπει να διακοπούν και να ζητηθεί εκ νέου γνωµοδότηση της Υπηρεσίας µας. 3. Για το ίδιο θέµα είναι απαραίτητή και η σύµφωνη γνώµη της συναρµόδιας ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην οποία κοινοποιείται το παρόν.». 40. Το µε αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕ Ε/Φ06-ε/3867/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων υτ. Ελλάδος, σύµφωνα µε το οποίο «σας γνωρίζουµε ότι στην περιοχή, στη θέση «Μώραινα», στο ήµο Φιλιατρών, Ν.Μεσσηνίας, στην οποία βρίκσεται η έκταση εµβαδού ,60 τ.µ, όπως έχει σηµειωθεί στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα και όπως έχει χαρακτηρισθεί από το ασαρχείο Κυπαρισσίας (τα ,02τ.µ ως τµήµα 1 και τα υπόλοιπα 3

4 25.859,58τ.µ ως «αναδασωτέα» µε Αριθ.Πρωτ. : 1764) και στην οποία πρόκειται να γίνει εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΟΞΑ», σύµφωνα µε το αρχείο µας, δεν υπάρχουν µνηµεία της αρµοδιότητας µας. Για το λόγο αυτό, δεν έχουµε αντίρρηση για την κατασκευή και λειτουργία της ανωτέρω µονάδας. Επειδή όµως δεν έχουν γίνει αυτοψίες σε όλη την περιοχή και δεν έχουν αξιολογηθεί λεπτοµερώς όλα τα κτίσµατα που θα µπορούσαν ίσως να χαρακτηριστούν ως διατηρητέα µνηµεία, σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών βρεθούν κτίσµατα όπως πέτρινα γεφύρια, κρήνες, µύλοι κ.α.α παλαιότερα των 100 ετών παρακαλούµε να ενηµερώσετε αµέσως την υπηρεσία µας, διότι σύµφωνα µε το Ν.3028/2002 δεν επιτρέπεται καµία επέµβαση σ αυτά χωρίς την έγκρισή µας. Επίσης να σας υπενθυµίσουµε ότι στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται κάποιο σπήλαιο, οπότε πρέπει να ζητήσετε γνωµοδότηση και από την Εφορεία Παλιοαν/γίας Σπηλαιολογίας Ν.Ελλάδος, όπως και ότι πιθανώς να υπάρχουν και πιο παλαιά µνηµεία που υπάγονται στην αρµοδιότητα της 26 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καλαµάτας και της ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καλαµάτας, από τους οποίους να ζητήσετε επίσης γνωµοδότηση.» 41. Την µε αριθ. πρωτ. 1732/ Πράξη Χαρακτηρισµού του ασαρχείου Καλαµάτας, µε συνηµµένο αντίγραφο θεωρηµένου Τοπογραφικού ιαγράµµατος, σύµφωνα µε την οποία «Χαρακτηρίζουµε την έκταση εµβαδού ,02 τ.µ που βρίσκεται στη θέση «Μώραινα» Περιφέρειας ηµοτικού ιαµερίσµατος Φιλιατρών του ήµου Φιλιατρών, η οποία εµφανίζεται στο Τοπογραφικό ιάγραµµα του Μηχανικού Γεωργίου Μοιρασγέτη, µέλος του Τ.Ε.Ε. Α.Μ , µε στοιχεία (Ο,Β,Γ,,Ε,Μ,Ν,Ξ,Ο) που απεικονίζεται στο απόσπασµα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:5.000 (αριθµός φύλου 7234/5) που θεωρηµένα από µας συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα ως "δασική έκταση" του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο1 παρ. 2 του Ν. 3208/2003, διότι καλύπτεται από άγρια ξυλώδη φυτά αείφυλλα πλατύφυλλα δυνάµενα να παράγουν δασικά προϊόντα και µαζί µε την συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασή τους, ιδιαίτερα βιοκοινότητα (δασοβιοικοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).». 42. Το µε αριθ. πρωτ. 1764/ έγγραφο του ασαρχείου Κυπαρισσίας σύµφωνα µε το οποίο «Με την ανωτέρω πράξη χαρακτηρισµού χαρακτηρίστηκε έκταση εµβαδού ,02 τ.µ.(τµήµα 1). Η έκταση του τµήµατος (2) µε στοιχεία (Α,Ο,Ξ,Ν,Μ,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Α) εµβαδού ,58 τ.µ. δε χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε την αριθµ. 838/02 απόφαση του Σ.Τ Ε διότι έχει κηρυχθεί αναδασωτέα µε την αριθµ. 1735/ απόφαση Νοµάρχη Μεσσηνίας. Σας γνωρίζουµε επίσης, ότι η Υπηρεσί αµας λαµβάνοντας υπόψη και την αριθµ /456/ διαταγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, γνωµοδοτεί θετικά στην κατασκευή έργων Α.Π.Ε. καθώς και όλων των απαραίτητων έργων υποδοµής και συνοδών αυτών έργων, αφού για την έκταση αυτή δεν υπάρχει κώλυµα και επιτρέπεται η κατασκευή τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 45 και 58 του Ν.998/79». 43. Το µε αριθµ. πρωτ. 2256/ έγγραφο της ΛΗ ΕΠΚΑ, σύµφωνα µε το οποίο «Η Κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) περιλαµβάνει την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών σε σταθερές βάσεις και την τοποθέτηση ενός προκατασκευασµένου οικίσκου σε έκταση µε εµβαδό ,02τ.µ.όπως αυτή δηλώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα και περικλείεται από τα σηµεία : Ο,Β,Γ,,Ε,Μ,Ν,Ξ,Ο, στη θέση «ΜΩΡΑΙΝΑ»,. Τριφυλίας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Σηµειώνεται ότι η έκταση αυτή έχει χαρακτηριστεί ως «δασική έκταση» από το ασαρχείο Κυπαρισσίας µε την υπ αρ. 1732/ Πράξη Χαρακτηρισµού, ενώ κατά την ίδια Πράξη δεν χαρακτηρίζεται η υπόλοιπη επιφάνεια της εµφαινόµενης έκτασης εµβαδού ,58τ.µ.που δηλώνεται µε τα σηµεία : Α,Ο,Ξ,Ν,Μ,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Α. Η προβλεπόµενη έκταση εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Πάρκου βρίσκεται ανάµεσα σε δύο (2) κηρυγµένους Αρχαιολογικούς χώρους (ΦΕΚ 746/Β/ ) και σε µικρή απόσταση από αυτούς: α) τον «Αγ. Χριστόφορο» µε τον Μυκηναϊκό οικισµό και β) το «Καστράκι» όπου αναφέρεται νεκροταφείο Τύµβων, Ωστόσο επειδή, κατά την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε από εντεταλµένο υπάλληλο της Υπηρεσίας µας και εκπροσώπους της εταιρίας, δεν παρατηρήθηκαν επιφανειακές αρχαιότητες και δεν διαπιστώθηκε άµεση ή έµµεση οπτική επαφή µε τους ανωτέρω κηρυγµένους Αρχαιολογικούς Χώρους αρµοδιότητάς µας, η Εφορεία µας δεν έχει κατ αρχήν αντίρρηση από πλευράς 4

5 αρχαιολογικής νοµοθεσίας για την πραγµατοποίηση της εν θέµατι εγκατάστασης στη δηλωµένη έκταση, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι: 1. Όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την κατασκευή του έργου και των συνοδών έργων αυτού, όπως η διαµόρφωση του εδάφους (ακόµη κι αν δεν περιλαµβάνονται αποχωµατώσεις) και οι όποιες εκσκαφικές εργασίες, θα πραγµατοποιηθούν µε την άµεση και συνεχή επίβλεψη εντεταλµένου υπαλλήλου της Υπηρεσία µας εντός των εργάσιµων ωρών και ηµερών (εκτός Σαββατοκύριακου) και µετά από έγκαιρη και έγγραφη ειδοποίησή σας (τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες) πριν την έναρξη των εργασιών. 2. Σε περίπτωση που κατά τις παραπάνω εργασίες εντοπισθούν ή ανευρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν αµέσως, προκειµένου να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών µετά από εκ νέου γνωµοδότηση. 3. Μετά τη λήξη των εργασιών, θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα για την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλα αδειοδοτηµένους χώρους και την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. 4. Απαραίτητη είναι η σύµφωνη γνώµη της 26 ης ΕΒΑ, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων υτ.ελλάδος µετά και το σχετικό (3) έγγραφό της». (αριθ. πρωτ. 7152/ Τµήµα Γραµµατείας /νσης ιοικ/κου-οικ/κου ΠΕ Μεσσηνίας) 44. Το µε αριθµ. πρωτ. 2507/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, µε το οποίο αποστέλλετε συνηµµένα το Πρακτικό Νο 8/2011 της ΠΕΧΩΠ Τριφυλίας, σύµφωνα µε το οποίο «Οµόφωνα ότι: α) Το αγροτεµάχιο που θα κατασκευαστεί η ανωτέρω µονάδα είναι εκτός ζώνης Γης υψηλής παραγωγικότητας και εκτός εγγειοβελτιωτικών έργων. β) Η επιτροπή σεν έχει αντίρρηση για την ίδρυση της εν λόγω µονάδας µε την προυπόθεση ότι: 1. Θα ληφθούν οι άδειες από τις δηµόσιες υπηρεσίες. 2. Θα τηρηθεί η σχετική νοµοθεσία 3. Να τηρηθεί η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να τεθούν οι απαραίτητοι όροι και να ελέγχονται για την εφαρµογή τους. γ) Ως προς τα θέµατα αρµοδιότητας της /νσης ασών υπάρχει η βεβαίωση του ασαρχείου ότι επιτρέπει την εν λόγω κατασκευή.» (αριθ. πρωτ. 7528/ Τµήµα Γραµµατείας /νσης ιοικ/κου-οικ/κου ΠΕ Μεσσηνίας) 45. Την από αίτηση για την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων (αριθ. πρωτ. 7494/ Τµήµα Γραµµατείας /νσης ιοικ/κου-οικ/κου ΠΕ Μεσσηνίας) µε συνηµµένα: α) Το µε αριθµ. πρωτ. 2507/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, µε το οποίο αποστέλλετε συνηµµένα το Πρακτικό Νο 8/2011 της ΠΕΧΩΠ Τριφυλίας σε αντίγραφο, β) Το µε αριθµ. πρωτ. 2256/ έγγραφο της ΛΗ ΕΠΚΑ σε αντίγραφο µε συνηµµένο αντίγραφο θεωρηµένου σχεδίου που το συνοδεύει, γ) την µε αριθ. πρωτ. 5749/11/ Βεβαίωση ως προς τις χρήσεις γης (σε αντίγραφο) µε συνηµµένο αντίγραφο θεωρηµένου σχεδίου που το συνοδεύει, για την εγκατάσταση και λειτουργία «Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 0,63 MW» σε περιοχή εκτός σχεδίου και στην θέση «Μώραινα» του.ε. Φιλιατρών του ήµου Τριφυλίας στο Νοµό Μεσσηνίας σύµφωνα µε το οποίο : «Είναι δυνατή, ως προς τις χρήσεις γης, η εγκατάσταση και λειτουργία στην αιτούµενη θέση «Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 0,63 MW». 46. Την Συµπληρωµατική Τεχνική Έκθεση του έργου που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΠΠΕ του συγκεκριµένου έργου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 5

6 0,63 ΜWp, ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.», στη θέση «ΜΩΡΑΙΝΑ» στο.κ. Φιλιατρών της ηµοτικής Ενότητας Φιλιατρών του ήµου Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του. 1.Είδος και µέγεθος δραστηριότητας Φωτοβολταϊκός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,63 ΜWp. Θα εγκατασταθούν 2730 Φ/Β πλαίσια, ισχύος 230 Wp έκαστο τα οποία θα τοποθετηθούν σε σταθερές βάσεις στήριξης. Η εγκατάσταση θα χρησιµοποιεί συνολικά 33 µετατροπείς ισχύος, και κατάλληλο Η/Μ εξοπλισµό όπως περιγράφεται στην περιβαλλοντική έκθεση και στην συµπληρωµατική τεχνική περιγραφή του έργου που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Επίσης θα εγκατασταθεί ένας προκατασκευασµένος οικίσκος διαστάσεων 15 x 4 m και εµβαδού 60 m 2 στον οποίον θα εγκατασταθούν οι µετατροπείς ισχύος οι µετασχηµατιστές τα συστήµατα ελέγχου και τυποποιηµένη χηµική τουαλέτα. Επίσης η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει µια δεξαµενή αποθήκευσης νερού για τις ανάγκες καθαρισµού των συλλεκτών που θα τροφοδοτείται µε νερό από βυτιοφόρο. Η δραστηριότητα θα αναπτυχθεί σε δηµόσια δασική έκταση εµβαδού ,02 m 2 που βρίσκεται στη θέση «ΜΩΡΑΙΝΑ» στο.κ. Φιλιατρών της ηµοτικής Ενότητας Φιλιατρών του ήµου Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενα σχέδια. 2.Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: -Αέρια απόβλητα : ε θα δηµιουργούνται -Υγρά απόβλητα : ε θα δηµιουργούνται -Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων: Α) Τα όρια στάθµης θορύβου κατά τις εργασίες κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθµού, ορίζονται από την Υ.Α /1921 ΦΕΚ 751 /Β/ «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών.», και την υπ αριθµ /91 (ΦΕΚ-359 Β) κοινή υπουργική απόφαση που συµπληρώνει την ανωτέρω και από τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: -Υ.Α. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/ Υ.Α /1613 ΦΕΚ 570/Β/ Υ.Α. 765/ΦΕΚ81/Β/ και την υπ αριθµ /523/97 (ΦΕΚ-295 Β) κοινή υπουργική απόφαση συµπλήρωση αυτής. 6

7 Β) Κατά τη λειτουργία του Φ/Β πάρκου ισχύει το Π /81 ΦΕΚ239/81, για τα όρια στάθµης θορύβου. -H διαχείριση τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων (υδραυλικά έλαια, έλαια που περιέχουν PCB κ.λπ.) θα γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β/06). 3.Τεχνικά έργα και µέτρα αντιµετώπισης της ρύπανσης και της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν: Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθµού να πραγµατοποιηθεί βάση των όρων της ΥΑ 40158/ (ΦΕΚ 1556Β/ ). Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση σε δασική έκταση χωρίς την λήψη προηγουµένως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες ε θα δηµιουργούνται ανθυγιεινές και οχληρές καταστάσεις. Ο περιβάλλοντας χώρος να διατηρείται καθαρός και καλαίσθητος. Να αποφεύγονται οι άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις και να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες, ώστε να διατηρηθεί η µορφολογία και η φυσιογνωµία της περιοχής. Συνιστάται περιµετρική φύτευση του γηπέδου µε την διαµόρφωση χώρων πρασίνου και συναφών εργασιών καλλωπισµού του χώρου. Οι εκσκαφές να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες. Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών να ενηµερώσει την ΛΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Όλες οι απαιτούµενες για την κατασκευή του έργου εργασίες θα γίνουν σε εργάσιµες ώρες και ηµέρες (εκτός Σαββατοκύριακου) υπό την άµεση εποπτεία υπαλλήλου της ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση που κατά τις απαιτούµενες εκσκαφικές ή άλλες εργασίες για την εγκατάσταση της εγκατάστασης, ανευρεθούν ή εντοπισθούν αρχαία, το έργο θα διακοπεί και θα ειδοποιηθούν οι αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου. Μετά τη λήξη των εργασιών, θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα για την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. εν επιτρέπεται η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών σε οποιοδήποτε φυσικό οικοσύστηµα της περιοχής (ρέµατα, χείµαρρους, ακτές κ.λπ). Να γίνεται διαβροχή των χώρων εκχωµάτωσης και επιχωµάτωσης ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα από την παραγόµενη σκόνη. 7

8 Τα οχήµατα που θα µεταφέρουν τα υλικά κατασκευής να είναι καλυµµένα. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια κλπ. Θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. εν θα πραγµατοποιείται συντήρηση των µηχανηµάτων του εργοταξίου στο χώρο των εργασιών. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών, καυσίµων από τα µηχανικά µέρη του εργοταξίου στο έδαφος. Η έδραση των πάνελ να γίνει µε πάκτωση των κατακόρυφων στοιχείων σε µικρές βάσεις από σκυρόδεµα. Απαγορεύεται η επίστρωση σκυροδέµατος σε όλη την έκταση του γηπέδου. Να διατηρηθούν οι προβλεπόµενες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου. ε θα εκτελεστεί έργο υδροληψίας και οδοποιίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο φορέας υλοποίησης οφείλει να λάβει ειδική µέριµνα για την συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών, του δοµικού µηχανολογικού εξοπλισµού και των προϊόντων εκσκαφής και την πλήρη αποκατάσταση του τοπίου. Να ελέγχεται και να συντηρείται τακτικά η καλή λειτουργική κατάσταση του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής, και ο Υπεύθυνος του Έργου πρέπει να επιλαµβάνεται αµέσως των βλαβών, σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης να ενηµερώνει την Υπηρεσία µας. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας (πυρασφάλειας-πυρόσβεσης). Η κλίση των φωτοβολταϊκών συστοιχιών να είναι η µικρότερη δυνατή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οπτική όχληση. Να τοποθετηθεί πλήρες σύστηµα γείωσης, προστασίας από σφάλµατα λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας. Να τοποθετηθεί περίφραξη και κατάλληλη σήµανση που να αποκλείει την πρόσβαση του κοινού στον χώρο του φωτοβολταϊκού σταθµού. Οι µετασχηµατιστές ανύψωσης τάσης να διαθέτουν κατάλληλη διάταξη περισυλλογής λαδιού. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων παντός τύπου θα γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του κυρίου νοµέα και κατόχου του έργου και η αποµάκρυνσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα ανακυκλώσιµα υλικά (υλικά συσκευασίας, κατεστραµµένες συσκευασίες κ.λπ.) θα αποθηκεύονται εντός του γηπέδου και θα δίνονται στο σύνολό τους σε αδειοδοτηµένο συλλέκτη. 8

9 Η διάθεση των αποβλήτων που περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118 ΕΚ) και τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/20066 (ΦΕΚ 383Β/ ). Η συλλογή τους πρέπει να γίνεται σε χωριστούς περιέκτες κατάλληλους για κάθε είδος αποβλήτου και µόνο από νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τις εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των: - Π.. 115/ΦΕΚ 80Α/ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιουµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» - Π.. 117/ΦΕΚ 82Α/ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» - Π.. 15/ΦΕΚ 12Α/ «Τροποποίηση του Προεδρικού ιατάγµατος 117/2004 (Α 82), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 "για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)" του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 2003.» Μετά το πέρας λειτουργίας του έργου οι εγκαταστάσεις θα αποµακρυνθούν και ο φορέας εκµετάλλευσης υποχρεούται να επαναφέρει το χώρο στην παρούσα κατάσταση. 4. Χρονικό ιάστηµα Ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων 4.1. Οι ανωτέρω αναφερόµενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την υπογραφή της παρούσας µε την προϋπόθεση : να τηρείται επακριβώς το περιεχόµενο της εγκεκριµένης σχετικής περιβαλλοντικής έκθεσης και της συµπληρωµατικής τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο (3) της παρούσης. Να µην προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρµόδιους φορείς κατά την διάρκεια υλοποίησης της 4.2. Πριν τη λήξη ισχύος της παρούσας, ο ιδιοκτήτης οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστηµα να επανέλθει µε αίτησή του προς την Υπηρεσία µας προσκοµίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις για την ανανέωση των όρων της παρούσας. 9

10 5. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό µπορούν να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής στον τοµέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 6. Η µη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόµενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύουν µε το Ν. 3010/ Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει σε περίπτωση αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας, ιδιοκτήτη, επέκτασης και των δεδοµένων βάση της οποίας εξεδόθη. 8. Η παρούσα απόφαση και η εγκεκριµένη Π.Ε. που την συνοδεύει πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 9. Η παρούσα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση εφοδιασµού και µε άλλες άδειες εγκρίσεις, αν από την σχετική νοµοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση και δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας και επικινδυνότητας της εν λόγω εγκατάστασης. 10. Η παρούσα απόφαση δεν αντικαθιστά εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή φορέων που τυχόν απαιτούνται και δεν αποτελεί άδεια εκτέλεσης σχετικών έργων. Εξεδόθη βάση των προσκοµισθέντων στοιχείων και εκπίπτει ως άκυρη εάν αποδειχθεί ότι αυτά είναι αναληθή. 11. Η παρούσα έγκριση χορηγείται µε την προϋπόθεση της ύπαρξης ή της έκδοσης της κατά νόµο οικοδοµικής άδειας για την αιτούµενη χρήση καθώς επίσης ότι η εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας στην συγκεκριµένη θέση είναι συµβατή µε τις χρήσεις γης. 12. Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο Πελοποννήσου για τις δικές του ενέργειες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/ ). Το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Μεσσηνίας να προβεί στην δηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης βάση της υπ αριθ. 15 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου, η οποία ελήφθει στην συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις , και η οποία διαβιβάστηκε στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Μεσσηνίας µε το µε αριθ. πρωτ. 1917/ έγγραφο της /νσης ιοικ/κου-οικ/κου της Π.Ε. Μεσσηνίας. 13. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, 10

11 σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο έλεγχος νοµιµότητας της παρούσας ασκείται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης, σύµφωνα µε το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Εσωτερική ιανοµή -Χρον. Αρχείο -Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Μεσσηνίας -Σχετ. Φάκελος -Τσούρτης Στ. ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1.Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ , Τρίπολη. 2.Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης- Έργων Περιφερειακής Ενηµέρωσης κας Νικολάκου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ , Τρίπολη. 3.Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας, κ. Μαλαπάνη, Ενταύθα 4.Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελο/νήσου- υτ. Ελλάδας-Ιονίου /νση ΠΕ.ΧΩ. Πελοποννήσου Πλ. Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ , Τρίπολη 5.Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελο/νήσου- υτ. Ελλάδας-Ιονίου /νση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Μαινάλου & Σέκερη 36, Τ.Κ , Τρίπολη 6.Περιφέρεια Πελοποννήσου /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 28 η Οκτωβρίου 29, Τ.Κ , Τρίπολη. 7.Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακό Συµβούλιο Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ , Τρίπολη. 8.Ρ.Α.Ε., Πειραιώς 132, Τ.Κ.11854, Αθήνα 9.Υ.Π.Ε.Κ.Α., ΕΥΕΠ Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ , Αθήνα 11

12 10.Υ.Π.Ε.Κ.Α., Αυτοτελής Υπηρεσία για τις ΑΠΕ Μεσογείων 119, Τ.Κ , Αθήνα 12

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ι.Π. Μεσολογγίου 26.08.2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ι.Π. Μεσολογγίου 26.08.2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση :ΒΕΙΚΟΥ 9 Ταχ. Θυρίδα :1063 Ταχ. Κώδικας :302 00 Πληροφορίες :Ε. Ψαρροπούλου Τηλέφωνο :26310 27402 FAX :26310

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7ΛΡ-24Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7ΛΡ-24Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 19-01-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ Οικ. :524 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αριθµ. Φακ. : 5354 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 15-02-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 278 Σχετ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Προς: AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προς: AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ. Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη, 20 Ταχ. Κώδικας : 221 00 - Τρίπολη Αρμόδιος : Κολλάς Σταύρος Τηλέφωνα : 2710-238584,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003).

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7Λ9-ΥΝΠ. Fax:

ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7Λ9-ΥΝΠ. Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουµενίτσα, 21.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗ NATURA 2000 GR2440002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση :ΒΕΙΚΟΥ 9 Ταχ. Θυρίδα :1063 Ταχ. Κώδικας :302 00 Πληροφορίες :Ε. Ψαρροπούλου Τηλέφωνο :26310 27402 FAX :26310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : FAX :

Τηλ. : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ Ε ΑΦΗ &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση :ΒΕΙΚΟΥ 9 Ταχ. Θυρίδα :1063 Ταχ. Κώδικας :302 00 Πληροφορίες :Ε. Ψαρροπούλου Τηλέφωνο :26310 27402 FAX :26310

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12/ 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.4256/9999 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΧΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ σχ.: 8605/10,8486/10,6876/10,6889/10,6 309/10,5119/10,5450/10,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ07ΛΛ-ΨΦΒ ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4ΑΣ07ΛΛ-ΨΦΒ ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

e mail :... 13 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του.

e mail :... 13 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ Π.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: 14-09-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 4648/159850 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 5-11 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 7367/230577 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΓ-13Π. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΓ-13Π. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερµού 17 : 101.86,

Διαβάστε περισσότερα