Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ"

Transcript

1 Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ

2 Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης, λλ HIV θέ ππλέ ζηήμ. Η υγί υ συρόφυ συ, η πρί ης θρπυκής γωγής κ πώς μωπίζ κ δύ γγός ό ί ρθκός μπρύ έχυ σημκή πίπωση ση σχέση. Ο ρθκός σύρφς δ ί κ σπυδί πργμ γ Μχλη, κ σκφό ση ρχή. «Έκ όως η σκέψη ό θ έμπ σ σχέση μ κπ πυ θ μπρύσ πθ πρόωρ. Πργμ ρωήθηκ θ μπρύσ χρσώ. Αλλ πφσσ λκ ό θ μπρύσ κλλσ μη ησυχώ κ δώσω μ υκρί». Κ μ πό έ χρό σχέσης, HIV δ ίχ μγλη πίπωση πω υς ως ζυγρ. «Γ ίμ λκρής, δ ή πέ πργμκό πρόβλημ γί η υγί υ συρόφυ μυ ί πλύ κλή. Δ ίθ συγκκρμέ δκ ζηήμ, πρ μό κ δυρύ όπως ό σύρφός μυ έχ η ση κυρζ ύκλ κ ό πρέπ πφύγ συγκκρμέ ίδη ρφίμω. Ασθμ ό η σχέση μς ί πωκω πρόμ μ λλς γκέ σχέσς, σχ μ η κσση HIV». Δ ί όλς σχέσς όσ έμλς. Ο HIV ρηκός πρέρ μπρί σθ πμωμές μέσ ση σχέση κ ήμπρς μλήσ γ η κσση υ συρόφυ υ ή πώς υή πηρζ η σχέση. Μρκί σθ χές πυ ί ρηκί κ κπ πθυμύ γίυ θκί γ μίζυ ό έσ θ ή π ύκλ. Κπ θέλυ «ί κί» γ σύρφό υς, λλ δ ξέρυ πώς. Κ όσ φρ η σχέση, χρσμός μς πθής κθλψης, λληλσυγκρυόμς πρρόης κ η κόηση πώς σύρφς μωπίζ η κσση HIV υ, μπρύ πρκλέσυ πρβλήμ. Σ ξωρκό, υπρχυ ργσήρ όπυ ρρηκί έχυ η υκρί συζηήσυ πρβλήμ υς. Η πκωί κ μπρίς ω λλω ί πό σημκόρ πργμ πυ λέ ό πκμίζυ πό ς συήσς υές. Πλλί μθίυ ξ ό ί υόμς υπρξς ση σχέση υς κ ό δ πρσρέφ όλ γύρω πό HIV. Αλλ κ ση σχέση υ Μχλη, η πκωί ί κλδί γ η πυχί. «Συζηήσμ πρηγύμς σθέές υ, πώς σθ πυ ί ρθκός κ πώς θέλ μωπίζυ (έχ HIV, δ ί γυλς). Συζηήσμ πίσης θ κμ ρρώσ». Κ δυ υς κζυ μέλλ: «Δ έχ όημ ρύμσ ό έχ HIV, λλ δ μπρύμ ζύμ λς κ ύρ θ πθ. Έσ κυμ σχέδ, έχυμ δρσηρόης κ ξδύυμ, όπως κ όλς κόσμς». Γρμμ πό έ barebacker Έ «κλκ» γ ξκήσς κ έ κόμ γ σμήσς. Από ό πυ χώρσ μ Χ. ξκίησ κω σξ χωρίς πρφυλξς μ υς πρσσκύς πρέρ μυ. Ση ρχή πλ «συέβη» κ σθόμυ γχωμές κ μωμές μ. Σύμ, όμως, συήθσ κ πλ δ σκφόμυ. Ξέρω π γ HIV κ φυσκ κλβ ό, ργ ή γρήγρ, θ έρωγ κφλ μυ. Εύς συέχζ, μπρώ πω κ π κ. Κ κπ ρόπ η συδηπίηση ό θ κλλήσω μ έκ πδώκω συμβί όσ π σύμ γί. Εππλέ ρίσκ έκ π ές ς πφές μυ. Τώρ ίμ έ χρό μ έ πδί κ κόμ θυμμ η γωί μυ γ πλέσμ υ σ πυ κμ κ δύ μς. Βγήκ ρηκός. Θυμμ πυ, ό σθθηκ ό κ κλό συέβ μ μ υό κ ήθλ ίμσ μζί, μωσ γ όλ όσ ίχ κ. Ευυχώς η γλίωσ. Τ barebacking ή δκό μυ πρσωπκό μυσκό. Έχω μκθλψη κ βλέπω κκ γρό μυ. Ού όμως σ υό ίχ π έκ. Τώρ, έ χρό μ, έχυμ ρχίσ συζημ. Δ σχυρίζμ ό όπς κ bareback ί όσ ψυχκ δργμές όσ γώ. Επίζω όμως κπ μίβ σκέψης κ συμπρφρς πυ μπρί μρζμ κ μ λλυς. Μρκ πό υ ί: Οργή πρς υς λλυς, πυ σρέφ σ υό μυ. Μ λλ λόγ, κω κκό σ υό μυ ή ές ηλίθς ρόπς γ κδκηθώ Χ. Χμηλή υκίμηση. Εδώ πρλμβ η έλλψη κήω πκωίς κ δπργμυσης, πό φη η πλγή σ λλ θ χρησμπήσυμ πρφυλκκ. Κθλψη: Δ έχ σημσί ίπ, ύ κ η μέρμ μυ ίμ υγής. Κ κπ ρόπ ήθλ ρρωσήσω. Σύμ όμως η πφή μ κίδυ ρχσ μυ δημυργί λλ έ συσθήμ. Ο σξυλκές μυ πφές ίχ ρσ έση, ή πό ς κλύρς πυ ίχ πέ. Από η μί ό ίχ πθηκό ρόλ, μ κβλω η δέ ό λλς έχ η πόλυη κυρρχί πω μυ πό όλς ς πόψς κόμ κ υό σημί ό κθρίζ μέλλ μυ. Ό πλ ήμυ ργηκός σθόμυ πλ ίδ πργμ λλ πό η πδη. Ή ρλή κβλ ό γμύσ έ μκρό χωρίς κπό. Αυί πυ λέ ό πρφυλκκό κσρέφ η ίσθηση ή δ πρλβίυ κ γ υό δ βζυ ί ί πλύ μπέληδς ί δ έχυ κσ σκφύ μρκ πργμ. Γ μέ γμήσ ί πλύ γκφλκή δδκσί, ί μ έχη (κ όχ πλ χκή). Δ ί μ σωμκή ηδή μό, έ σπρώξμ μέσ-έξω. Ο λίγ π βσόζ σ σξ (κ όλ όσ γώρσ ή συμπωμκ βσόζ) κλβίυ ώ. Η γωρμί μυ μ πδί πυ έφρ π πω μ ρκύησ κ κίξ πργμ πλύ δφρκ. Εύς ρ κ πύ κόμ κβλώω ρλ μ η σκέψη ω γμησώ πυ έκ. Δ ξέρω σς bareback-ς συ σθσ κπ πό πργμ πυ σθόμυ κ γώ. Α, ό κλβόμσ γ υς λόγυς πυ δύσκλ κόβς μ ξκήσς συσημκ. Τέλς, πω ό πργωγί πό σός λυί γυρίζυ πρ πλλές bareback ίς. Πρφώς ί λυί πό υς πίυς θ ζηύσ κπς κωκή πλκή, λλωσ δ υπρχ πρσφρ δ υπρχ κ ζήηση. Α όμως η σό ί μέρς ης σξυλκής δπδγώγησης ω γκέ (γί δ υπρχ κ ίπ λλ, πέρ πό ς συζηήσς μ φίλυς), κλβίς συμβί μ η έ γ, ση πί δημυργί η ύπωση ό, σγ κ έγ μ AIDS, δ πθίς κόλς. Μ γπη Μ.

3 Πίξ μπλ Ο γρήγρς κ ύκλς δηγός γ λέγξς μπλκ συ γ κρκί ω όρχω (κ μ φηή δκλγί γ κμρώσς ζυγρ πό φλρκ συ). Πρίυμ λέγχς κλ σώμ συ μί φρ μή. Ο σκπός ης ξέσης δ ί όσ λέγξς κ δ π κλ, λλ συηθίσς σ σχήμ κ η ίσθηση πό μπλκ συ κ υ σκυ ώσ πρηρήσς κ λλξ. ΝΑ ΠΩΣ: Εί κλύρ κς η υξέση μ πό έ χλρό υς ή μπ. Μ υό ρόπ όσχ ί π χλρό, κ ωμλίς ί υκλόρ χύσμς. Σήσυ μπρσ σ έ κθρέφη ώσ ξσς σχϊκό δέρμ κ λέγξς γ πδήπ πρήξμ. Πρώ, κύλσ υς όρχς συ μξύ υ ίχρ κ υ δίκη (Εκό 1). Έλγξ γ πυσδήπ σκληρύς, ίσθηυς όγκυς. Η ξέση υή δ θ έπρπ συ πρκλί κθόλυ πό. Μη ησυχίς ές όρχς ί μγλύρς πό λλ, ί συηθσμέ. Ψηλφσ γύρω πό η κρυφή κ πίσω μέρς ω όρχω γ βρς η πδδυμίδ (Εκό 2), η πί ί σωλής πίσω πό υς όρχς συ πυ συλλέγ κ μφέρ σπέρμ. Εδώ ίσ π υίσθης πό υπόλπ όσχ. Εφόσ ξκωθίς μ υό μήμ υ όσχυ, δ θ μπρδέψς μ όγκ. Εξέσ σωλή-φρέ υ σπέρμς πυ ξκ πό η πδδυμίδ. Ο κρκκί όγκ γκ πίζ σ πλ πό μπλκ συ, λλ μπρί πίσης μφσύ κ μπρσ (Εκό 3). Όγκ ση πδδυμίδ δ ί κρκκί. Α βρς πδήπ όγκ πυ μζ πρξς ή συήθσς, δς έ γρό συμόρ δυό. Μπρί μη ί κρκίς, λλ ω φρίμω πδ... Πρόσχ κί μέσ Μ HIV, κρκίς ί η μγλύρη πλή υγίς γ υς γκέ ρς. Κ γ έ πλύ κλό λόγ. Γκέ κρκίς ή κπ όρς πυ χρησμπύ κπ γ HIV κ AIDS ση ρχή ης πδημίς κ λχσ ή υί πυ λυπήθηκ ό υός κργήθηκ. Σήμρ, χρησμπί ξ, όχ φρόμς σ AIDS λλ σ κρκί υ πρωκύ. Ο κρκίς υ πρωκύ συς γκέ δρς βρίσκ σ χί δ. Τς πρσσόρς φρές σχίζ μ μόλυση πό ω ό HPV, πίς πρκλί κδυλώμ σ γηκ όργ. Ο ός μπρί πίσης πρκλέσ κρκί υ ρχήλυ ης μήρς σς γυίκς. Αλλ ώ ί ρυί έλγχς μ σ ππ σς γυίκς, σπ πρσφέρ συς ρς, πρ γγός ό πρπώσς κρκίυ υ πρωκύ ί πρσσόρς πό υές υ ρχήλυ ης μήρς. Ο HIV-θκί ρς ί δύ φρές πθόρ σ σχέση μ υς ρηκύς πύξυ κρκί υ πρωκύ. Αλλ δ χρζ ίσ γκέ ή έχς γμηθί γ βρίσκσ σ κίδυ. Σ μ πρόσφη έρυ, 85% ω HIV θκώ γκέ ρώ βρέθηκ ό ίχ ό σ πρωκό υς, λλ 46% ω σρέη ρώ (πυ ή χρήσς δφλέβω ρκωκώ) πί έφρ ό πέ δ έκ πρωκκό σξ, ίχ η μόλυση σ πρωκό. Η φρ κέληξ σ συμπέρσμ ό όλ HIV θκί ρς μ χμηλό σπηκό σύσημ βρίσκ σ κίδυ. Η πυχί ω θρπώ κ υ HIV μπρί ί λόγς πυ ώρ βλέπυμ μ δ υ κρκίυ υ πρωκύ. Ο κρκίς κ όγκ κυ χρό πυχθύ πλήρως κ γίυ πρηρήσμ. Πρ πό πυχή φρμκ κ υ HIV, κόσμς πέθ πρ πρηρηθύ κκώσς κ όγκ. Ο ές θρπίς σημίυ ό κόσμς ζ πρσσόρ, πό κρκίς έχ χρό πυχθί. Τ πρσσόρ κδυλώμ πρκλύ πό πρλλγές χμηλύ κδύυ υ HPV, πυ δ δηγύ σ κρκί. Ο κρκίς υ πρωκύ μπρί χυθί μό μ πρωκκό σ ππ (όπυ έ μκρ σγ σ πρωκό υ σθύς κ κόπ σέλ σ ργσήρ γ λγχθύ πρ-κρκκ ή κρκκ κύρ). Ε συλληφθύ ωρίς πρ πυχθί κρκίς, ό υός μπρί θρπυθί ύκλ. Γρί κ κβσές σ Ευρώπη κ Αμρκή ζηύ γί έλγχς ρυίς σ ππ γ υς γκέ ρς, μ ίδ ρόπ πυ γί σ ππ σς γυίκς γ κρκί υ ρχήλυ ης μήρς. Ιδίρ φόσ πσσ υ κρκίυ υ πρωκύ συς γκέ ρς σχύ σ πσσ υ κρκίυ υ ρχήλυ πρ η κθέρωση υ σ ππ. Ο κ. Joel Palefsky, σ μ έκθσή υ πυ δημσύηκ σ American Journal of Medicine λέ: «Κίς δ ήξρ ό κρκίς υ ρχήλυ μπρύ σ πρληφθί πρ γί δδδμέη η χρήση υ σ ππ η δκί υ 60 κ μωθύ πρπώσς ης σθές κ 80%. Ελπίζυμ ό μ πλή δδκσίς πρώμης ίχυσης υ φλόμυ σ HPV κρκίυ υ πρωκύ θ δηγύσ σ πρόμ πώση ση όσηση κ σ θ». Τ Εθκ Συσήμ Υγίς ση Ευρώπη, κ φυσκ ση Ελλδ, δίχυ γύ ς πσημκές δυόης. Ο Άγγλς κβσής Peter Tatchell σημώ σ πσλή υ πρς Υπυργί Υγίς: «Δ μπρί ί ρκ ή ηθκ δκλγημέ μχρίζ μ μ κίδυ γ κρκί υ πρωκύ δφρκ πό υ πυ κδυύυ πό κρκί υ ρχήλυ. Κ δύ μέρη ξίζυ ς κλύρς δυές υπηρσίς πό ΕΣΥ». Όλ δίχυ ό γ μ κόμ φρ πφί συς γκέ ρς κ σς γκέ ργώσς υγίς πήσυ ληφθί σβρ κ κ πρρόη υπόψη κρκίς υ πρωκύ. Ν μ κλή δέ γ όσυς ρωύ γκέ δρσς πρρίζ λκ ση Εκδήλωση Υπρηφς κ δκίωμ σ γμ. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Οπδήπ μγέθυση ή σημκή μίωση υ μγέθυς ός όρχως (γ υό ί σημκό ξέρς πό η ρχή έχς έ όρχ μγλύρ πό λλ). Αίσθημ βρυς ή μβλύς πός σ όσχ ή σ κω μέρς η κλς Ξφκή συλλγή υγρύ σ όσχ. Πός ή όχληση σ έ όρχ.

4 ς ρ κί θ ρ π ύ έ Πρ κ σ π ξ; σ λέ υ κ πρέρ πρ ΔΙΑΦΩΝΩ Νμίζω ό δ θ έπρπ μέυμ πό υς θκύς ρς πκλύπυ π η κσσή υς, γί δυ ρς συύ κ πφσίζυ κυ σξ, δ πρμές πό υύς μρσύ π πρσωπκ κμμ ης ζωής υς. Δ θέλω ξέρς ό ίμ μκθλπκός, ό ήμυ κπ drag queen ή ό ξωμκός ης σλής μυ μ κκπίησ σξυλκ. Όμως, φύ δωθύμ ρκές φρές, έχυμ υλχσ έ δίπ μζί κ μθυμ ές πίθ υ λλυ, μπρί θέλω ξέρω πς ί ύπς πυ σ έχ γκλ σ υκόλλη σ ψυγί. Μπρί πίσης θέλω ξέρω γ σξυλκό σρκό συ, συμπρλμβμης ης HIV κσσής συ. Κθ γκέ ρς πυ πλμβ υχίς πφές φίλ ί ήμρς γ ρίσκ κ ς υθύς ό έχς μλυθί μυ ί μ ση μ σ έλ ρόλ π Θκό π π HIV θκός. Π HIV κ θ ίσ γ πμηκύυ η ζωή συ θ έχς θρπίς μπρύ μδίδς ό. π η κόη ΣΥΜΦΩΝΩ Πσύω ό κθ γκέ ρς θ έπρπ λμβ η υπυθυόη γ η μδση υ HIV, λλ δ μίζω ό πρέπ μρζ μξύ ω πρέρ. Α ές HIV ρηκός κ μσ πό όσ μπρί κ γ πρέψ η μόλυσή υ, ό φή χός ση μόλυση. Πρμίως, ές HIV θκός ρς κ μό μσ πό όσ μπρί ώσ μη πρσ η μόλυση, ό υπρχυ μγλς πθόης γί η μδση. Α κθές υς λβ πργμκ ρόλ υ ση πρπή ης μδσης υ HIV, ό κθ ρς θ έπρπ κ ό, μπρί γ μη πρσ ός. Αυό σημί γ HIV θκό ρ ό θ έπρπ ββώ ό ές γωρίζ λλς ί θκός ή ρηκός, πρ κυ πυ συπγ. Γί υχί γμήσ μυ πρέπ ξέρυ η κσσή μυ, ύως ή λλως κυμ σφλέσρ σξ; Δ θέλω πρς ρίσκ πυ δ θέλς κ σύ, πό γί πρμέυ πό μέ πρω ρίσκ κ μρσώ ς π πρσωπκές λπμέρς ης ζωής μυ μζί συ; υύς μς, κ σξ πυ κυμ ί σφλές, π γμημέη δφρ μπρί έχ; Αρές Αυό μυ γυρίζ μυλ γί μυ λέ ώρ; Θ βγλ πρφυλκκό; Θέλ κω γώ; Αφρί πλ υθρμησμό κ η υχρίσηση. Ακύγ γωσκό, ; Δ ί. Είμ πλ λκρής. Ό κω σξ μ έ πδί ξέρω ό έχω υθύη γ η σξυλκή σφλ μυ κ δ θ πρέψω σ υό μυ κθί σ HIV πμέως π ί όφλός μυ υπρχ πκλυψη σ υό σδ; Εθρρύω υς ρς λέ, κ υς θρρύω έχυ συίσθηση πό κ γί κυ. Σκφί λγκ. Κ πρλθό ίχ κπυς θκύς πρέρ, η πλψηφί ω πίω δ πκλυψ μέχρ πρσ κπς χρός πό ό πυ ξκήσμ κυμ σξ ό σθθηκ πρέπ. Κ η γώμη μυ ί δκό υς θέμ η πκλυψη, όχ δκό μυ πό σθμ ό πφί σ θκό πλκρ πφσίσ ί σωσό γ υό δ έχω δκίωμ πώ μυ π. Ακόμ κ ό σξ ί πρσσκό δ σθμ ό χρζ. Εφόσ κ δύ λμβυμ ς υθύς γ υς σξ. Κ πρέρ υ πσύ ό ί ρηκός, HIV θκός ρς θ έπρπ πμέ χρησμπηθύ πρφυλκκ κόμ κ πρέρ υ κλπρί γ σξ χωρίς υ. Βσίλης Η πκλυψη ό ίσ θκός ί μ δκμσί πυ πρέπ συηθίσς φόυ πδχίς ό ίσ HIV θκός. Κπ πλέγυ πφύγυ ρβύ κ σύλ ης «σκηής», πλέγς μδς υπσήρξης, chat rooms κ υπηρσίς γωρμώ ώσ πφύγυ σρς ης πκλυψης. Φυσκ δ υπρχ ίπ σρβό σ χίζς μ κόη μ μ πυ σκέφ πρόμ μ σέ, λλ πρμέ πρίφρσ λθς μη πκλύπς ό ίσ θκός, ώ ί ξίσυ ζωκό μη κς υπθέσς γ η κσση ός υπψήφυ πρέρ. Φζμ ό θ μπρύσ συγκρθί μ Τ λίγ πδ πυ μυ ίπ πέλξ κυ η ώρ πυ μζόμσ γμηθύμ μ λπκό κ πρφυλκκ ση θέση υς κ μ «! Νμίζω ό πρέπ ξέρς ό ίμ θκός». Γης έ «coming out» πυ συμβί ξ κ ξ. Αλλ θ κς όσ κ ζρίζσ: ί σημκό ημρώς υς θρώπυς μ υς πίυς πρόκ έχς η π πρσωπκή όλω ω σχέσω γ όλυς υς πθύς κδύυς κ μώσς κ συέπ κίδυ μόλυσης. Όχ μό πσύω ό πρέπ λς συς πρέρ ό κς σξ μ πρφυλξς, όπυ κόμ υπρχυ κίδυ, λλ ση πρίπωση υ σξ δίχως πρφυλξς ί ζωκό. Υπρβλκ πλλί φίλ μς έχυ πθ κθ δό ώσ έχυμ η πλυέλ γύμ μθημ μς. Εώ κίς δφημίσς υ 80 πυ μς πρδπύσ μη πθυμ πό γ μπρί ή ρμκρί υ χρίσυ ίδυς, η γ δ θ έπρπ ί χρκηρσκό μς δύ δκίς μ. Μκης

5 FUCK A I D S 1/12 LOVE CIRCUS 19 :00-21:00 ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ηµυργί κρδέλς σ κέρ ης πλίς Αρσέλυς, φλ κ free hugs. Ευπδµή, ηµέρωση κ δωρ πρφυλκκ. 2/12 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ HIV: ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ 19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ Οµληές: Ιω Ρόκκυ (PRAKSIS) Testing Rapidly Men Having Sex with Men, Πγώης µσκς (ΚΕΕΛΠΝΟ) Η κσκυή υ σίγµς ση πρίπωση υ aids: πργς κ συέπς, Πγώης Βόσης (Κέρ Ζωής) LGBT & Ορθκόη, HIV κ MSM (Θκή Φωή) ΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ 20 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ PRAKSIS 2/12, 18:00 00:00, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ, ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3,4/12, 23:00 3:00 ΣΤΟ ENOLA CLUB, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 19 5/12, 17:00 22:00 ΣΤΑ SEVEN FILM GALLERY, ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ 45 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ (21:00 & 23:00) MR. INDIA Haobam Paban Kumar, INDIA SUCCESS STORY [a project on HIV] υ Μυ Λλόπυλυ FUCK AIDS PARTY ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 19 ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΡΕΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf Ιάκωβ Πράσ Κσσάδρ Φλόγ ωκή ετρ κάθε κ Εί τ επίκ» στρ «κυτή εκδήλωσ κ τ γράφυ Έχε τυ κμτ υ ώ κ τω περδ πρσχή όλω Ο ε τ με δσμότ σχλύτ ότ φόβ τ εί μεγλύτερ τωλά ρ επάσε τ μ Τύ θ ξεσκ τάσε φ υ έκε γ πράγμτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές

Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές Σκέψυ λήη υ... κύκλωε η ΦΩΝΗ υ Εβδμδιί λιική εφημερίδ Πάρυ - Αιάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέ η εηµέρωη Πρκευή 30 Αριλίυ 2010 Φύλλ 106 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Περίδς Ές Ίδρυης 1945 ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο ὅ ρος Φυ σι ο θε ρα πεί α (καὶ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κή) δὲν ἔ χει καμμί α ἀ πο λύ τως συγ γέ νεια ἢ ἄλ λη σχέ ση μὲ τὴν συ νη θι σμέ νη Φυ σι ο θε ρα πεί α, ποὺ ὅ λοι

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα