ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"

Transcript

1 Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Σπουδαστής: Δημητρουλάκος Θαλής Επιβλέπων Εκπαιδευτικός: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα, Δεκέμβριος

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει τίτλο «Επιχειρηματικά δάνεια και δανειακή συμπεριφορά». Χωρίζοντας την εργασία σε δύο μέρη δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να μελετήσει επιχειρηματικά δάνεια και τις μορφές που αποτελούνται αυτά, Στη συνέχεια επιχειρείται να σκιαγραφηθεί το τοπίο που επικρατεί όταν η δανειακή συμπεριφορά ενός δανειολήπτη δεν είναι η πρέπουσα απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στον δανειστή. Οι διαδικασίες και οι μορφές εκτέλεσης που κινεί ο δανειστής προς τον δανειολήπτη είναι ένα σημαντικό μέρος αυτής της εργασίας και όπου προσπάθησα να αναλύσω όσο το δυνατόν πιο κατανοητά στον αναγνώστη. Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής, πραγματοποιήθηκε διεξοδική έρευνα τόσο βιβλιογραφική και διαδικτυακή όσο και πρωτογενών στοιχείων. Εξίσου σημαντική ήταν και η προσφορά του επιβλέποντος καθηγητή με τη χορήγηση ερωτηματολογίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο μοιράστηκε σε τριάντα πέντε (35) επιχειρηματίες στην πόλη της Θεσσαλονίκης όπου διεξήγαγα και την έρευνα μου. Τέλος, σημαντικό ρόλο για την διεξαγωγή της εργασίας συντέλεσε η στατιστική επεξεργασία οικονομικών δεδομένων, ώστε να κατανοηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή.. 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Επιχειρηματικά Δάνεια 1.Επιχειρηματικά δάνεια Δικαιολογητικά δανείου Κεφάλαιο κίνησης Σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία Η χρηματοδοτική μίσθωση στις επιχειρήσεις (Leasing) Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων ή factoring στις επιχειρήσεις Πλήρες factoring Το χρηματοδοτικό εργαλείο Forfating Επιχειρηματικό εργαλείο υψηλού κινδύνου Venture Capital Ανάλυση αναγκών, προβλημάτων και συμπεριφοράς δανειοληπτών...34 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατασχέσεις Πλειστηριασμοί 1.Τραπεζικές κατασχέσεις Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

4 3. Κατάσχεση πρώτης κατοικίας Πλειστηριασμοί Αναπλειστηριασμός Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού Ενέργειες των τραπεζών μετά τους πλειστηριασμούς Ρύθμιση οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα...73 Επίλογος Παράρτημα..77 Βιβλιογραφία

5 Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στα επιχειρηματικά δάνεια και στην δανειακή συμπεριφορά του δανειολήπτη. Η εργασία, βέβαια, εστιάζεται κυρίως σε ένα είδος δανείου, τα επιχειρηματικά δάνεια, δηλαδή, το είδος του δανείου που δίνεται στις επιχειρήσεις ώστε να αντεπεξέλθουν είτε στις δυσκολίες ρευστότητας που έχουν είτε στις επενδύσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Η τράπεζα ζητώντας εγγυήσεις από την επιχείρηση (ακίνητο, φυσικά πρόσωπα εγγυητές) χορηγεί το δάνειο αυτό με σκοπό το κέρδος που θα προέλθει από τους τόκους του. Η επιχείρηση, εφόσον παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις δανειοδοτείται από την τράπεζα με την μορφή του επιχειρηματικού δανείου που έχουν από κοινού συμφωνήσει. Η σωστή αποπληρωμή του δανείου δεν επιφέρει κανένα πρόβλημα ανάμεσα στις σχέσεις της τράπεζας και της επιχείρησης. Βέβαια, η μη καταβολή των συμφωνηθέντων δόσεων από την επιχείρηση διαταράσσει τις σχέσεις αυτές και οδηγεί στην καταγγελία της σύμβασης από μέρος της τράπεζας με σκοπό την εξασφάλιση των χρημάτων που έχουν χορηγήσει στην επιχείρηση με μορφή δανείου. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας επιχειρείται μια σύντομη ανάλυση των πρακτικών που ακολουθεί η τράπεζα, εφόσον η επιχείρηση δεν αντεπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι σε αυτήν. Σκοπός της τράπεζας είναι να εξασφαλίσει με τη μορφή της κατάσχεσης και ύστερα του πλειστηριασμού το ακίνητο που υπάρχει ως εγγύηση από την επιχείρηση με απώτερο στόχο τον πλειστηριασμό του και την είσπραξη των χρημάτων του πλειστηριασθέντος ακινήτου, ώστε να εξασφαλίσει τα χρήματα που έχει παράσχει στην επιχείρηση με την μορφή δανείου. Η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός είναι ένα σημαντικό όπλο όλων των δανειστών ώστε να εξασφαλίσουν, όπως προείπαμε, τα χρήματα που έχουν χορηγήσει με τη μορφή

6 δανείου προς τους δανειολήπτες. Όλα τα παραπάνω αναλύονται εκτενώς στην παρούσα εργασία. 6

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 7

8 Οι τράπεζες είναι και θα συνεχίσουν να είναι για το εγγύς μέλλον η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Οι τράπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατηγορίες δανείων προς τις επιχειρήσεις Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που είναι κυρίως για κεφάλαιο κίνησης και Τα μακροπρόθεσμα που αφορά δάνεια για αγορά παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Είναι πολύ συνηθισμένο για τις τράπεζες, εκτός από εμπράγματες εξασφαλίσεις, να ζητούν ταυτόχρονα και τις προσωπικές εγγυήσεις των φορέων μιας επιχείρησης. Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης και είναι από τη φύση τους μικρής διάρκειας ενώ τα δάνεια για αγορά παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Η μορφή τους ποικίλει μεταξύ αλληλόχρεων λογαριασμών, τοκοχρεολυτικών ή χρεολυτικών δανείων. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι σήμερα ο πιο συνηθισμένος τρόπος στον οποίο καταφεύγουν οι επιχειρήσεις για να βρουν χρηματοδότηση. Οι τράπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατηγορίες δανείων προς τις επιχειρήσεις: Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης και τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης και είναι από τη φύση τους μικρής διάρκειας. Αντίθετα τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι μακράς διάρκειας και περιλαμβάνουν τα δάνεια εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού. Το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων είναι συνήθως χαμηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων κεφαλαίου κίνησης λόγω ακριβώς της μεγαλύτερης διάρκειας αποπληρωμής του. Μία επιχείρηση μπορεί να αντλήσει τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει την παραγωγική της διαδικασία από τις ακόλουθες χρηματοδοτικές πηγές: 8

9 Ίδια κεφάλαια (αυτοχρηματοδότηση) Κρατικές επιχορηγήσεις Δανεισμός (συνήθως από ιδιωτικές τράπεζες) Πιστώσεις προμηθευτών Με την ονομασία δάνειο φέρεται ειδική διμερής σύμβαση, εξ ου και ο ταυτόσημος όρος δανειακή σύμβαση, όπου κατά τη συνομολόγησή της μεταβιβάζεται για κάποιο χρονικό διάστημα η κυριότητα χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων, με την υποχρέωση της μετέπειτα επιστροφής τους. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό το δάνειο είναι μια συμφωνία στην οποία ένας δανειστής δίνει τα χρήματα ή την ιδιοκτησία σε έναν οφειλέτη, και ο οφειλέτης συμφωνεί να επιστρέψει την ιδιοκτησία ή να ξεπληρώσει τα χρήματα, συνήθως μαζί με τόκο, σε κάποια μελλοντική συγκεκριμένη στιγμή. Συνήθως, υπάρχει ένας προκαθορισμένος χρόνος για την αποπληρωμή ενός δανείου, και γενικά ο δανειστής έχει τον κίνδυνο ότι ο οφειλέτης δεν μπορεί να ξεπληρώσει ένα δάνειο (αν και οι σύγχρονες κεφαλαιαγορές έχουν αναπτύξει πολλούς τρόπους για την κάλυψη αυτού του κινδύνου). (Βαθρακοκοίλης,1997) Το 1824 η Ελλάδα πήρε το πρώτο της δάνειο. Ο επαναστατικός αγώνας για την απελευθέρωση της χώρας από τους Τούρκους βρισκόταν σε κρίσιμη φάση. Άμεση ήταν η ανάγκη στρατιωτικού εξοπλισμού και κυρίως η ενίσχυση του στόλου. Έτσι, η Ελλάδα προσέφυγε στην Αγγλία και ζήτησε δάνειο. Οι Άγγλοι φάνηκαν πρόθυμοι να ανταποκριθούν. Όχι βέβαια για να ενισχύσουν τον αγώνα κατά των Τούρκων, αλλά το δάνειο ήταν μέσο εφαρμογής της γνωστής αγγλικής πολιτικής «Διαίρει και βασίλευε». Έτσι είχαν εξασφαλίσει το δάνειο «επί της γης και των φθαρτών κτημάτων του έθνους». Θα συναφθούν δύο δάνεια, το 1824 και το Το πρώτο δάνειο είχε ονομαστικό ποσό στερλινών, αλλά μόνο στερλίνες και πολεμοφόδια αξίας στερλινών θα εκδίδονταν στην Ελλάδα. Το δεύτερο δάνειο είχε ονομαστική αξία στερλινών και συμφωνήθηκε σε πραγματική αξία στο 55%, δηλαδή στις

10 στερλίνες. Από αυτό το ποσό θα κρατηθούν διάφορα ποσά για τόκους, έξοδα, μεσιτικά και προηγούμενα δάνεια, συνολικά στερλινών. Στη σύγχρονη κοινωνία τα δάνεια είναι πολλά και ποικίλουν ανάλογα τη τράπεζα. Τα πιο γνωστά δάνεια είναι: (Βαθρακοκοίλης,1997) Στεγαστικό δάνειο: Είναι το δάνειο που χορηγεί η τράπεζα στον πελάτη με σκοπό την αγορά έτοιμης κατοικίας. Καταναλωτικό δάνειο: Είναι το δάνειο το οποίο χορηγείται για αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου αγαθού από έμπορο. Επαγγελματικό δάνειο: Είναι το δάνειο που χορηγεί η τράπεζα στον πελάτη με σκοπό να προσφέρει κάλυψη όλων των επιχειρηματικών του αναγκών που αφορούν την επαγγελματική του στέγη. Προσωπικό δάνειο: Το προσωπικό δάνειο συνίσταται στη χορήγηση ενός ποσού το οποίο κατατίθεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη για να το χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί: για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Φοιτητικό δάνειο: Είναι το δάνειο που χορηγεί η τράπεζα σε φοιτητές για την κάλυψη των αναγκών τους. 1. Επιχειρηματικά δάνεια Τα επιχειρηματικά δάνεια είναι χρηματοδοτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά την άσκηση μιας επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα επιχειρηματικά δάνεια απευθύνονται κατά κανόνα σε μικρομεσαίους, σε επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως Ευρώ. Οι κυριότερες κατηγορίες των επιχειρήσεων που αφορούν είναι οι εξής: Οι Επιχειρήσεις Χονδρικού Εμπορίου Οι κάθε μορφής Βιοτεχνικές επιχειρήσεις 10

11 Οι μικρές Βιομηχανίες Οι Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου Οι επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Οι ελεύθεροι επαγγελματίες Οι μικρές Τουριστικές μονάδες Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις κλπ. Τα επιχειρηματικά δάνεια καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Οι κυριότερες μορφές αυτών είναι οι χορηγήσεις : Για κεφάλαια κίνησης Για επαγγελματικό εξοπλισμό και αυτοκίνητα και Για επαγγελματική στέγη δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Με σκοπό την αγορά ή δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ή την επέκτασή τους, αλλά και για την αγορά ή ανανέωση του εξοπλισμού τους (μηχανολογικό, ηλεκτρονικό κ.ά.), οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στον τραπεζικό δανεισμό για τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων, ακόμη και όταν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια, προκειμένου με αυτά να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 2. Δικαιολογητικά δανείου 1. Δικαιολογητικά που ζητούν οι τράπεζες για προέγκριση δανείου είναι τα εξής: Φωτοτυπία ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2 τελευταίων ετών για όλους τους εταίρουςεγγυητές Φορολογική δήλωση Ε1 της τελευταίας οικονομικής χρήσης Έντυπα Ε3 και Ε5 των 3 τελευταίων οικονομικών χρήσεων 11

12 Έντυπο Ε9 των φορέων εγγυητών Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους Εκκαθαριστικές ΦΠΑ των 2 τελευταίων ετών Αν πρόκειται για μεταφορά, τραπεζική ενημερότητα για το/τα μεταφερόμενο/α δάνειο/α Δήλωση οφειλών προς τις άλλες τράπεζες Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 2. Δικαιολογητικά που ζητούν οι τράπεζες για προέγκριση δανείου στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας είναι τα εξής: Όλα τα παραπάνω και Ισολογισμούς 3 οικονομικών χρήσεων Πρόσφατο Ισοζύγιο Αντίστοιχο Ισοζύγιο του προηγούμενου έτους Ισοζύγιο με 31/12/ΧΧ (τελευταίου Ισολογισμού) 3. Δικαιολογητικά που ζητούν οι τράπεζες για προέγκριση δανείου για τις ομόρρυθμες ή τις ετερόρρυθμες εταιρίες είναι τα εξής: Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεών του ή κωδικοποιημένου καταστατικού Πιστοποιητικό του αρμοδίου πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως α) της εταιρίας και β) των ομορρύθμων εταιρειών Πιστοποιητικό του αρμοδίου πρωτοδικείου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού Βεβαίωση του εμπορικού επιμελητηρίου όπου είναι εγγεγραμμένη η εταιρία 12

13 4. Δικαιολογητικά που ζητούν οι τράπεζες για προέγκριση του δανείου για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης είναι τα εξής: Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή κωδικοποιημένου καταστατικού ΦΕΚ με τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας (Σύσταση) ΦΕΚ με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων του καταστατικού, αν υπήρξαν Πιστοποιητικό του αρμοδίου πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της εταιρίας Πιστοποιητικό του αρμοδίου πρωτοδικείου περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού Βεβαίωση του εμπορικού κλπ επιμελητηρίου όπου είναι εγγεγραμμένη η εταιρία 5..Δικαιολογητικά που ζητούν οι τράπεζες για προέγκριση δανείου για τις ανώνυμες εταιρίες είναι τα εξής: Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή κωδικοποιημένου καταστατικού ΦΕΚ με τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας (Σύσταση) ΦΕΚ με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων του καταστατικού, αν υπήρξαν ΦΕΚ με δημοσίευση των μελών του ΔΣ και περί των εκπροσώπων και των αρμοδιοτήτων τους Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού ΓΣ περί της εκλογής του τελευταίου ΔΣ Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησής του σε σώμα, περί του διορισμού (ή και της παύσης) των εκπροσώπων της εταιρίας, του τρόπου εκπροσώπησης και καθορισμού των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των εκπροσώπων Πιστοποιητικό του αρμοδίου πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της εταιρίας Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχίας περί των τροποποιήσεων του καταστατικού Βεβαίωση του εμπορικού κλπ επιμελητηρίου όπου είναι εγγεγραμμένη η εταιρία. 13

14 3. Κεφάλαιο κίνησης Μια επιχείρηση, για να προμηθευτεί πρώτες ύλες και άλλες παραγωγικές εισροές, για να αγοράσει εμπορεύματα και για να πραγματοποιήσει πωλήσεις, αλλά και για να είναι σε θέση να προσφέρει πιστώσεις στους πελάτες της απαιτείται να διαθέτει διαθέσιμο κεφάλαιο. Έτσι, δημιουργούνται έκτακτες ή διαρκείς ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, το οποίο καλύπτεται είτε με κεφάλαια της ίδιας της επιχείρησης, είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού. Τα επιχειρηματικά δάνεια της μορφής αυτής, χορηγούνται από τις εμπορικές τράπεζες για να καλύψουν μόνιμες ή εποχιακές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών ή άλλων μορφών επιχειρήσεων. Δίνονται με σκοπό να υποβοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε προβλήματα ρευστότητας που προκύπτουν από τον ετεροχρονισμό των εισπράξεων και πληρωμών. (Παράρτημα, 1 & 2) Σε εξασφάλιση της βραχυπρόθεσμης αυτής μορφής χορήγησης δανείων πιστώσεων, λαμβάνεται, κατά περίπτωση είτε ενέχυρο επί επιταγών πελατείας της εταιρίας, είτε προσωπικές ενοχικές εγγυήσεις (με μόνη την υπογραφή των εκπροσώπων ή των φορέων των επιχειρήσεων) είτε οι πιστώσεις αυτές συνδέονται με άλλες υπάρχουσες εξασφαλίσεις. Τα δάνεια προς κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί των ετήσιων ή άλλων χρονικών περιόδων πωλήσεων της εταιρίας. Τα ποσοστά χορήγησης κυμαίνονται ανάλογα του είδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της συγκεκριμένης περιόδου που υποβάλλεται το σχετικό αίτημα. (Βελέντζας, 2007) Οι χορηγήσεις δανείων προς κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μπορούν να δοθούν σε παραγωγικές επιχειρήσεις αλλά και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όταν υπάρχουν, βάσει στοιχείων ετεροχρονισμοί εσόδων-εξόδων. Η χρονική διάρκεια μπορεί να είναι ανακυκλωμένοι ανά 3-5 μήνες είτε εφάπαξ για 3 χρόνια και η εξόφληση γίνεται κατά περίπτωση. Ο τραπεζικός δανεισμός για κεφάλαιο κίνησης διακρίνεται σε: 14

15 Πιστώσεις ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού. Οι πιστώσεις ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού είναι βραχυπρόθεσμες δανειακές χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις και αποσκοπούν στη διαμόρφωση επαρκούς ρευστότητας για κεφάλαια κίνησης. Τα κεφάλαια κίνησης (working capital) είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το μηχανισμό των ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη και την ταχύτητα ανακύκλωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού, η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της από την τράπεζα μια πιστωτική γραμμή (credit line) ή ένα πιστωτικό όριο (credit limit) από το οποίο μπορεί να αντλήσει ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της, δηλαδή για τη χρηματοδότηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού της. Ως εξασφάλιση έναντι αυτών των υποχρεώσεων της πιστούχου επιχείρησης προσφέρονται συνήθως στην τράπεζα απαιτήσεις της πιστούχου επιχείρησης κατά πελατών, όπως είναι επιταγές προς είσπραξη και γραμμάτια εισπρακτέα. Η κάθε επιχείρηση, που έχει στη διάθεσή της μια πίστωση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, κινεί την άντληση ρευστότητάς της εντός του πιστωτικού ορίου που της έχει προσδιορισθεί. Το αντληθέν μέρος της πίστωσης κυμαίνεται αυξομειούμενο ανάλογα με τη ρευστοποίηση, κατά την ημέρα λήξης, των στοιχείων που εκχώρησε στην τράπεζα (επιταγές, γραμμάτια εισπρακτέα ή άλλες εκχωρηθείσες απαιτήσεις) ή ανάλογα με την κατάθεση μετρητών προς απομείωση ή εξόφληση της χρησιμοποιηθείσας πίστωσης. (Βελέντζας, 2004) Εφάπαξ χρηματοδότηση. Ο τραπεζικός δανεισμός για κεφάλαιο κίνησης περιλαμβάνει την εφάπαξ χρηματοδότηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού της επιχείρησης. Η εφάπαξ χρηματοδότηση έχει σκοπό να καλύψει ειδικές ή έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης. Η διάρκειά της καθορίζεται από την τράπεζα και είναι συνάρτηση του ταμειακού προγράμματος της επιχείρησης και των αναγκών που καλύπτουν. Κατά κανόνα είναι βραχυπρόθεσμη και κυμαίνεται από λίγες μέρες μέχρι ένα έτος. Χρηματοδότηση εγγυημένη με αξιόγραφα. Ο τραπεζικός δανεισμός για κεφάλαιο κίνησης περιλαμβάνει την εγγυημένη με αξιόγραφα χρηματοδότηση του 15

16 κυκλοφορούντος ενεργητικού της επιχείρησης. Η λογική των χρηματοδοτήσεων αυτών είναι αφενός μεν να διευκολύνεται ο πελάτης, εισπράττοντας από την τράπεζα σε προγενέστερο χρόνο τις απαιτήσεις που έχει από την αγορά, η δε τράπεζα να λαμβάνει ως επιπρόσθετη εξασφάλιση για το δάνειο την ενοχή (υποχρέωση) των υπόχρεων των αξιογράφων. Πρόκειται για μορφή χρηματοδότησης κατά την οποία η τράπεζα χορηγεί κεφάλαια έναντι εμπορικών αξιογράφων (συναλλαγματικών, επιταγών ή γραμματίων) που κατέχει ο πελάτης λόγω απαιτήσεών του από την αγορά. Η τράπεζα παρακρατά ένα περιθώριο το οποίο εξαρτάται από τη φερεγγυότητα του πελάτη, το ποσοστό διαμαρτύρησης του χαρτοφυλακίου του, καθώς και το χρόνο λήξης των αξιογράφων, προκειμένου να καλυφθούν οι τόκοι, τα έξοδα και τυχόν επιστροφές που θα προκύψουν στο μέλλον (λόγω ανείσπραχτων αξιογράφων). Πριν από τη χορήγηση, εκτός από τη φερεγγυότητα του δανειολήπτη, θα πρέπει να ελέγχεται και η ποιότητα των αξιόγραφων, καθώς και αν πρόκειται για προϊόντα πραγματικής εμπορικής συναλλαγής. Οι τράπεζες προτιμούν τα αξιόγραφα να σχετίζονται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης και να μην προέρχονται από δευτερεύουσες δραστηριότητές της. Ένα παράδειγμα κίνησης λογαριασμού, εγγυημένου με αξιόγραφα, σε ποσοστό 120% (χωρίς τόκους), περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα (www.moneypedia.gr): Πίνακας 1: Παράδειγμα κίνησης λογαριασμού Ημερομηνία Αιτιολογία Χρέωσ η Πίστωση Υπόλοιπο Υπόλοιπο Ημερομηνία Αρχική χορήγηση Είσπραξη αξιόγραφων Είσπραξη αξιόγραφων Χρηματοδότηση με ενέχυρο εμπορεύματα. Ο τραπεζικός δανεισμός για κεφάλαιο κίνησης περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού της επιχείρησης με ενέχυρο εμπορεύματα. Πρόκειται για ενεχυρίαση υπέρ της 16

17 τράπεζας, (για τη διασφάλιση του δανείου) πρώτων υλών ή έτοιμων προϊόντων, κυριότητας του πιστούχου, που πρέπει να είναι ελεύθερα βάρους ή διεκδίκησης. (Βελέντζας, 2004) Χρηματοδότηση με καθαρή προεξόφληση. Ο τραπεζικός δανεισμός για κεφάλαιο κίνησης περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού της επιχείρησης με καθαρή προεξόφληση. Είναι η μορφή χρηματοδότησης κατά την οποία ο πελάτης μεταβιβάζει με οπισθογράφηση αξιόγραφα στην τράπεζα πριν τη λήξη τους και εισπράττει το ποσό της ονομαστικής τους αξίας, αφού αφαιρεθούν οι τόκοι που αντιστοιχούν μέχρι τη λήξη, η προμήθεια και τα έξοδα. Η χρηματοδότηση µέσω προεξοφλήσεων μοιάζει με τις χρηματοδοτήσεις ενεχυρίασης αξιόγραφων, µε τη διαφορά ότι εδώ υπολογίζεται ακριβώς το ποσό των τόκων και των εξόδων που θα προκύψουν και αποδίδεται στον πελάτη το υπόλοιπο. Αντίθετα, στις χρηματοδοτήσεις ενεχυρίασης παρακρατείται ένα κατ εκτίμηση ποσοστό επί της αξίας των αξιόγραφων για την κάλυψη των τόκων και εξόδων και η εκκαθάριση του λογαριασμού γίνεται απολογιστικά στο τέλος της χρηματοδότησης. Χρηματοδότηση με εξαγωγικά δάνεια ή εξαγωγικές πιστώσεις. Ο τραπεζικός δανεισμός για κεφάλαιο κίνησης περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού της επιχείρησης με εξαγωγικά δάνεια ή εξαγωγικές πιστώσεις. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται με βραχυπρόθεσμα κεφάλαια κίνησης για την προετοιμασία και τη διενέργεια των εξαγωγών τους. Η διαδικασία με εξαγωγικά δάνεια περιλαμβάνει: Παραγγελία εξωτερικού Προθεσμιακό διακανονισμό Λήψη εξαγωγικού δανείου Προετοιμασία προϊόντων εμπορευμάτων Φόρτωση & αποστολή Αποστολή φορτωτικών Εξόφληση 17

18 Η διαδικασία με εξαγωγικές πιστώσεις περιλαμβάνει: Παραγγελία εξωτερικού Διακανονισμός με εξαγωγική πίστωση Προετοιμασία προϊόντων εμπορευμάτων Άνοιγμα εξαγωγικής πίστωσης (ανακλήσιμη ή μη ανακλήσιμη) Φόρτωση & αποστολή Αποστολή φορτωτικών Εξόφληση 4. Σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία Τα επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν ένα είδος χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Γενικά, μία εταιρία προκειμένου να ικανοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες της επιλέγει μέσα από μία ευρεία ποικιλία τρόπων χρηματοδότησης που δίνονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το δάνειο αποτελεί έναν από αυτούς τους τρόπους. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά ορισμένοι από τους πιο βασικούς τρόπους χρηματοδότησης οι οποίοι είναι διαφορετικής φύσεως από το δάνειο. (Απαλαγάκη,2004) Leasing: Με τον όρο leasing εννοούμε τη χρηματοδοτική μίσθωση, που χρησιμοποιείται από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος και τη νομική μορφή τους. Έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα ακίνητα ή κινητά στοιχεία που επιλέγουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους, χωρίς να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους ή να καταφύγουν στις κλασσικές μορφές δανεισμού. Factoring: Με τον όρο factoring εννοούμε την πραγματοποίηση μιας τριμερής συνεργασίας μεταξύ ενός προμηθευτή, των πελατών του και μιας εταιρίας factoring, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση, τη λογιστική παρακολούθηση και την είσπραξη των εκδιδόμενων από τον προμηθευτή χορήγηση προκαταβολών επί της αξίας τους. 18

19 Κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital): Είναι τo κεφάλαιο που επενδύεται σε παλαιές ή υπό σύσταση επιχειρήσεις από ειδικευμένες επενδυτικές εταιρίες. Μια εταιρία venture capital προσφέρει κεφάλαιο στην επιχείρηση εξαγοράζοντας ποσοστό από το εταιρικό ή μετοχικό όταν πρόκειται για ανώνυμες εταιρίες, κεφάλαιο της τελευταίας. Άρα, πρόκειται ουσιαστικά για έναν τρόπο χρηματοδότησης επενδύσεων σχετικά ριψοκίνδυνων. 4.1 Η χρηματοδοτική μίσθωση στις επιχειρήσεις (Leasing) H χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι μια σύγχρονη μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματικών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Κάθε επιχείρηση βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική, κατασκευαστική, τουριστική, γεωργική, μεταφορών, υπηρεσιών κλπ. ανεξάρτητα από νομική μορφή και μέγεθος, καθώς και κάθε επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη μορφή χρηματοδότησης. H επιχείρηση ή ο επαγγελματίας επιλέγει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες του, η εταιρία leasing αγοράζει τον εξοπλισμό αυτόν από τον προμηθευτή ή το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια ενοικιάζει το μεν εξοπλισμό για περίοδο τουλάχιστον τριών χρόνων, το δε ακίνητο τουλάχιστον για δέκα χρόνια. Στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής μπορεί είτε να εξαγοράσει το πάγιο (εξοπλισμός- ακίνητο) συνήθως έναντι συμβολικού τιμήματος είτε να ανανεώσει τη σύμβαση για ορισμένο χρόνο. (Βερβερίδης,2009) Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η μορφή εκείνη της σύμβασης κατά την οποία μια εταιρεία leasing που αποτελεί τον εκμισθωτή, παρέχει σε μια επιχείρηση ή σε έναν επαγγελματία και για ορισμένη χρονική περίοδο ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο έναντι συγκεκριμένου μισθώματος. Με τη λήξη της συμβάσεως είναι δυνατόν ο μισθωτής είτε να ανανεώσει την μίσθωση ή να προβεί στην αγορά του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια μορφή μίσθωσης κατά την οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης, δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί το πάγιο στοιχείο το οποίο και 19

20 αποσβένεται πλήρως, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκμισθωτής λαμβάνει μισθώματα τα οποία αντιστοιχούν στην πλήρη τιμή του πάγιου στοιχείου. Μια τυπική συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης περιέχει δυο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, ο μισθωτής διαλέγει τα ειδικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί να έχει το περιουσιακό στοιχείο και διαπραγματεύεται με τον κατασκευαστή την τιμή και τους όρους της μεταβίβασης του. (http://www.insmoney.gr ) Κατά το δεύτερο στάδιο, ο μισθωτής που θα χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο συμφωνεί με μια τράπεζα ή μια επιχείρηση leasing (τον εκμισθωτή) για την αγορά του στοιχείου αυτού και την μίσθωση του. Οι όροι της μίσθωσης είναι τέτοιοι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης απόσβεση του κόστους του εκμισθωτή συν ένα περιθώριο κέρδους. Ο μισθωτής οφείλει να χρησιμοποιεί το περιουσιακό στοιχείο με επιμέλεια και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις - οδηγίες, που σχετίζονται με την καλή λειτουργία του. Στη σύμβαση μπορεί να καθοριστεί ένα ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή σε περίπτωση απώλειας η καταστροφής του μισθωθέντος περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, η σύμβαση μπορεί να προβλέπει την απαγόρευση της παραχώρησης της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια του εκμισθωτή. Εξάλλου όλα τα έξοδα που είναι σχετικά με την παραγγελία, μεταφορά και εγκατάσταση του περιουσιακού στοιχείου βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, ο οποίος οφείλει να τα καταβάλλει απευθείας στους δικαιούχους. Οι τομείς εφαρμογής είναι : (Δούρος, 2007) Τα πάγια στοιχεία και τα οποία διακρίνονται στους εξής τομείς: κινητά πάγια (Η/Υ, ελαφρώς μηχανολογικός εξοπλισμός, κ.τ.λ.) Ακίνητα παγία (γη, οικόπεδα, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις). εμπεπηγμένα πάγια στοιχεία (είναι εκείνα τα στοιχεία που δεν ανήκουν ούτε στα κινητά ούτε στα ακίνητα και ουσιαστικά είναι τα μηχανήματα που βρίσκονται στερεωμένα (εμπεπηγμένα ) στο έδαφος. Λοιπά παγία στοιχειά (όπως για παράδειγμα πλοία και αεροπλάνα τα οποία ανάλογα με το μέγεθος τους θεωρούνται είτε κινητά είτε ακίνητα. 20

21 Διαδικασίες και κόστος Οι διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ του επενδυτή και της εταιρίας leasing είναι απλές και το κόστος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η έγκριση μιας σύμβασης leasing εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του μισθωτή και το είδος της επένδυσης, αξιολογείται δε με τραπεζικά κριτήρια Η σύμβαση leasing για εξοπλισμό δεν επιβαρύνεται με χαρτόσημο. Η αντίστοιχη σύμβαση για ακίνητο καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη. Τα ισχυρά φορολογικά πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν το leasing, το καθιστούν μια ιδιαίτερα ελκυστική μορφή χρηματοδότησης. Επιπλέον, η προβλεπόμενη αποκλιμάκωση των επιτοκίων θα επηρεάσει ευνοϊκά και προς όφελος των επενδυτών τη διαμόρφωση των μισθωμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη που τους παρέχει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Άμεση χρηματολογική μίσθωση (direct leasing) Πρόκειται για τεχνική μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιείται με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων τους, ενώ τη ρύθμιση του χρηματοδοτικού σκέλους την αναλαμβάνει εξειδικευμένη θυγατρική εταιρία τους. Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει συνήθως και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως λ.χ. τη συντήρηση, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.α. Είναι μια σύγχρονη τεχνική που προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν: Κινητό εξοπλισμό: καινούριο ή μεταχειρισμένο εξοπλισμό από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, όπως μηχανήματα, οχήματα επιβατηγά και φορτηγά, έπιπλα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, κλιματιστικά, εξοπλισμό ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, αγροτικά και οδοποιητικά μηχανήματα κλπ Επαγγελματική στέγη: γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, αποθήκες και άλλα ακίνητα για 21

22 επαγγελματική χρήση. H επαγγελματική στέγη μπορεί να αποτελείται από αυτοτελή ακίνητα, αλλά και οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες. Έτσι, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν τα μέσα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους και συγχρόνως εκμεταλλεύονται όλα τα φορολογικά και λοιπά πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης, χωρίς να δεσμεύουν πλέον σημαντικά ίδια κεφάλαια. Μίσθωση με παροχή υπηρεσιών (service leasing) Είναι η περίπτωση που προαναφέρθηκε και κατά την οποία ο κατασκευαστής αναλαμβάνει συνήθως και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως λ.χ. τη συντήρηση, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.α. Αυτή η περίπτωση συνήθως εντάσσεται στη σύμβαση άμεσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, μπορεί όμως να αποτελεί και αυτοτελή σύμβαση. Χρηματοδοτική μίσθωση - πώληση (vendor leasing) Είναι μία τεχνική προώθησης των πωλήσεων, κατά την οποία ένας προμηθευτής εξοπλισμού υπογράφει μία σύμβαση-πλαίσιο με μία εταιρία leasing και στη συνέχεια προσκομίζει πελάτες για τελική αγορά μέσω της μακροπρόθεσμης ενοικίασης, που προσφέρει η εταιρεία leasing. Από την εταιρία αυτή ο προμηθευτής εισπράττει ολόκληρο το τίμημα κατά την υπογραφή της σύμβασης ενοικίασης με τον πελάτη. ιάφοροι όροι υπεισέρχονται στην τελική σύμβαση, ανάλογα με τις επιθυμίες των πελατών, οπότε γίνεται λόγος για μίσθωση κατά παραγγελία (λ.χ. εποχιακή διακύμανση, ανάλογα με τις πωλήσεις του τελικού προϊόντος, στην πληρωμή των ενοικίων κ.α.). Η συνεργασία μεταξύ της εταιρίας leasing και του προμηθευτή εξοπλισμού, με διάφορα σχήματα, συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων και των δύο μερών. Η εταιρία leasing αναλαμβάνει κίνδυνο έναντι του προμηθευτή - συνεργάτη της. Η μορφή αυτή προτιμάται από εισαγωγείς - εμπόρους αυτοκινήτων, computers κ.λπ. Όλη η γραφειοκρατική διαδικασία καθώς και ο έλεγχος των πελατών - μισθωτών μετατίθεται στον προμηθευτή συνεργάτη 22

23 Ειδική μορφή χρηματολογικής μίσθωσης (master lease line) Μεταξύ εταιρίας leasing και πελάτη μπορεί να υπογραφεί μία σύμβαση - πλαίσιο, η οποία να εφαρμόζεται κατά τη σταδιακή απόκτηση περισσότερων προγραμμάτων. Συμμετοχική ή εξισορροπητική χρηματοδοτική μίσθωση (leveraged leasing) Η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται σε πράγματα πολύ μεγάλης αξίας (πλοία, αεροπλάνα, τραίνα κ.α.) και προϋποθέτει τη σύμπραξη τεσσάρων μερών: του πελάτη, του βιομηχανικού κατασκευαστή, της εταιρείας leasing και ενός τραπεζικού οργανισμού. Η τράπεζα διαθέτει αμέσως το τίμημα στη βιομηχανία και εισπράττει ένα μερίδιο των ενοικίων από την εταιρεία leasing, η οποία δρα ως μεσάζων για την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Η συμμετοχή της εταιρείας leasing συνήθως δεν ξεπερνά το ποσοστό του 40% της αξίας της επένδυσης. Πώληση και επαναμiσθωση πάγιων στοιχείων (sale & lease back) Ο ενοικιαστής αγοράζει το πράγμα και στη συνέχεια το πωλεί στην εταιρία εκμίσθωσης, από την οποία το ενοικιάζει. Αυτός ο τρόπος επιλέγεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ρευστότητας εκ μέρους του ενοικιαστή. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να βελτιώσει την εικόνα του ισολογισμού της μέσω της εξόφλησης τυχόν βραχυχρόνιου δανεισμού της που χρηματοδότησε την απόκτηση των παγίων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν επιτρέπεται να πουλήσουν στην εταιρία leasing τα επαγγελματικά τους ακίνητα και στη συνέχεια να τα μισθώσουν, επιτρέπεται όμως να πουλήσουν τον εξοπλισμό τους. ιασυνοριακή ή ιεθνής μίσθωση (cross-border ή off-shore leasing) Πρακτικά, ο προς μίσθωση εξοπλισμός αγοράζεται από εταιρία leasing του εξωτερικού, μισθώνεται σε ελληνική εταιρεία leasing, η οποία στη συνέχεια τον μισθώνει σε εγκατεστημένο στην Ελλάδα μισθωτή. Η περίπτωση αυτή διαφοροποιείται από τις προηγούμενες κατά το στοιχείο της πληρωμής των μισθωμάτων σε συνάλλαγμα, γεγονός που περικλείει πρόσθετους κινδύνους. 23

24 «Real estate leasing» (χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων). Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε από το Νόμο 2367/95, έχει καταστήσει ανενεργό το leasing ακινήτων λόγω νομικών κενών και φορολογικών παραλείψεων. Για το λόγο αυτό δεν έχει ακόμη προχωρήσει η πραγματοποίηση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων. Τα σημαντικότερα σημεία του νόμου που τον έχουν καταστήσει ανενεργό αναφέρονται στην ιδιοκτησία και τις αποσβέσεις επί των οικοπέδων που αναλογούν στο εκμισθωμένο ακίνητο και στη διπλή φορολογία κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου στην περίπτωση πώλησης και επαναμίσθωσης. 5. Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων ή factoring στις επιχειρήσεις Το factoring είναι ένα σχετικά νέο χρηματοοικονομικό και νομικό προϊόν. Αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε πελάτες με επαναληπτική - αγοραστική συμπεριφορά. Η ελληνική μετάφραση της λέξης factoring αποδίδεται ως «ανάληψη απαιτήσεων τρίτων» ή «διενέργεια πράξεων αναδόχου είσπραξης εμπορευματικών απαιτήσεων» ή το γνωστότερο «σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων». Με την εφαρμογή του factoring, οι επιχειρήσεις εκχωρούν πωλούν την ευθύνη είσπραξης των επιχειρηματικών απαιτήσεων (τιμολόγια-επιταγές συναλλαγματικές απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες κ.λπ.) στον προμηθευτή-factor, δηλαδή σε μια εταιρία Factoring. Ο factor αναλαμβάνει την υποχρέωση να αξιολογεί την φερεγγυότητα των οφειλετών, να προστατεύει έναντι του πιστωτικού κινδύνου, να παρέχει εγγυήσεις, να παρακολουθεί την λογιστική διαχείριση και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω της προεξόφλησης των εκχωρουμένων απαιτήσεων. Ο αναπτυξιακού χαρακτήρα θεσμός του factoring, συμβάλει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και μεταποιητικών επιχειρήσεων και 24

25 επιτρέπει την ορθολογικότερη διοίκηση τους, τη χρηματοδότησή τους, την ασφάλιση των απαιτήσεων του προμηθευτή, την ενίσχυση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά. (http://www.aspete.gr/) Με τη εφαρμογή του factoring ο βαθμός ρευστότητας της επιχείρησης αυξάνει με αποτέλεσμα η επιχείρηση να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική. Το factοring αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε πελάτες με επαναληπτική αγοραστική συμπεριφορά. Πρόκειται για τριμερή συνεργασία μεταξύ ενός προμηθευτή, των πελατών του και μιας εταιρίας factoring, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των εκδιδομένων από τον προμηθευτή τιμολογίων πώλησης, με παράλληλη χορήγηση προκαταβολών επί της αξίας τους. Επίσης η εταιρία factoring αναλαμβάνει υπό προϋποθέσεις την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή. Υπηρεσίες factοring παρέχουν εξειδικευμένες εταιρίες ή τμήματα τραπεζών. Κατηγορίες factoring έχουν δημιουργηθεί πολλές και από την έως τώρα πρακτική εφαρμογή φαίνεται ότι ορισμένοι factors ειδικεύονται σε μερικές από τις κατηγορίες αυτές, που αντιστοιχούν σε περιπτώσεις επιχειρήσεων εξειδικευμένου επίσης αντικειμένου δράσεως. (Δούρος, 2007) 5.1 Πλήρες factoring Όπως υποδηλώνει και ο όρος, πρόκειται περί σύμβασης, με την οποία εξασφαλίζεται το εξής σύνολο υπηρεσιών από τον factor προς τον προμηθευτή: Προεξόφληση τιμολογίων Προστασία έναντι επισφαλών ή ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων άνευ αναγωγής Διαχείριση των λογαριασμών πελατείας και φυσικά των χορηγούμενων πιστώσεων από μέρος του προμηθευτή προς τους πελάτες του. Διαχείριση του βιβλίου πελατείας ή αναλυτικού καθολικού πωλήσεων. 25

26 Ο factor αγοράζει τα μεταβιβαζόμενα τιμολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις τις οποίες διενεργεί ο προμηθευτής και με τα οποία αποδεικνύει την πώληση των προϊόντων του προς τους πελάτες του. Μετά την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως factoring, καθορίζεται μία σταθερή ημέρα κάθε εβδομάδος κατά την οποία ο προμηθευτής παραδίδει φωτοαντιγραφημένα τιμολόγια ή αντίγραφα καρμπόν προς τον factor. Ο τελευταίος μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας τροφοδοτεί με το περιεχόμενο των τιμολογίων τον Η/Υ, ο οποίος προγραμματισμένος για καθέναν από τους προμηθευτές και τους πελάτες, επεξεργάζεται τα δεδομένα και μεταβιβάζει το κατάλληλο ποσό από τηρούμενο λογαριασμό της τράπεζας του factor προς τον τηρούμενο λογαριασμό τράπεζας του προμηθευτή. Καταβάλλει το προκαθορισμένο ποσοστό π.χ. 80% και το υπόλοιπο εκκαθαρίζεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ή κατά ιδιαίτερες συμφωνίες. Στην περίπτωση του πλήρους factoring o factor έχει τις εξής υποχρεώσεις έναντι του αντισυμβαλλόμενου προμηθευτή: Να διαχειρίζεται τους επί πιστώσει λογαριασμούς του προμηθευτή, που αντιστοιχούν στις πωλήσεις που πραγματοποιεί προς τους πελάτες του και να δίνει ενημερωμένες πληροφορίες προς τους managers της επιχειρήσεως Να καταρτίζει καταστάσεις συνεχούς ροής και να επιμελείται των εισπράξεων των απαιτήσεων του προμηθευτή έναντι των πελατών του, που τώρα με τη σύμβαση factoring είναι υπόθεση του factor. Αυτό σημαίνει, ότι ο προμηθευτής θα εισπράξει οπωσδήποτε την αξία των εκδοθέντων τιμολογίων, αφού ο factor ανέλαβε άνευ αναγωγής την είσπραξη αυτή. Να παρέχει προστασία στον προμηθευτή, έναντι τυχόν επισφαλών ή ανεπίδεκτων εισπράξεων απαιτήσεων και αυτός είναι ο λόγος που ο factor πριν αποδεχθεί ένα προμηθευτή και τους πελάτες του διενεργεί διεξοδικό έλεγχο και των δύο Να προεξοφλεί την αξία των μεταβιβαζόμενων τιμολογίων του προμηθευτή. 26

27 Το κόστος του factoring για τις παρερχόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας έναντι των επισφαλών κ.λπ. απαιτήσεων, υπολογίζεται ποσοστό 0.5%- 2.5% επί του αθροίσματος των αξιών των μεταβιβαζόμενων τιμολογίων, αυτών των πελατών του προμηθευτή, τους οποίους ο factor δέχεται να αναλάβει. Το πλήρες factoring χρησιμοποιείται από: (Ζαπουνίδης,2005) Βιομήχανοι ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρομηχανών, μηχανημάτων γενικής φύσεως (π.χ. δρέπανα), είδη πλαστικών, υφασμάτων και χαλιών, έτοιμων ενδυμάτων και υποδημάτων, εντύπων και εκδόσεων. Χονδρέμποροι χάλυβα, ξυλείας, επίπλων. Διαφημιστικές επιχειρήσεις. Για να ασχοληθεί ένας factor με έναν προμηθευτή, ο οποίος ζητά τις υπηρεσίες του πρώτου, έχουν καθιερωθεί τα σχετικά κριτήρια διαφορετικά από factor σε factor και από χώρα σε χώρα. Πάντως μεταξύ των παραδεκτών κριτηρίων είναι και τα εξής: Ελάχιστο ύψος ετήσιων πωλήσεων για παλιές επιχειρήσεις Κατάλληλη σύνθεση του ιδίου κεφαλαίου της επιχείρησης του προμηθευτή Στοιχεία που να πείθουν για τον κερδοφόρο χαρακτήρα της επιχείρησης. Η οικονομική υπόσταση του θεσμού προσδιορίζεται από το πεδίο των εφαρμογών και αυτό είναι ο εμπορικός τομέας των επιχειρήσεων, όπου η ρευστότητα αποτελεί τον πρώτο στόχο. Βεβαίως, το factoring δεν είναι η μοναδική μέθοδος για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, αλλά το στοιχείο που του δίνει τον ιδιάζοντα χαρακτήρα του είναι η ευελιξία και ο συνδυασμός των πρόσθετων υπηρεσιών, τις οποίες οι τράπεζες δεν προσφέρουν κατά την διεξαγωγή των απλών εμπορικών βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Οι εξυπηρετήσεις αυτές που είναι θεμελιώδεις, όπως η συστηματική και αναλυτική παρακολούθηση των πελατών, δεν είναι δυνατόν να γίνει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου ο λογιστής έχει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, καθαρώς λογιστικά 27

28 και φορολογικά. Συνεπώς και στην περίπτωση που γνωρίζει να διενεργεί αναλύσεις του είδους αυτού, δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο. Αυτό άλλωστε παρατηρείται και σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπου σπανίως έχουν άνθρωπο να απασχολείται με τα έργα του είδους αυτού. (Βερβερίδης,2009) Πέραν των θεμάτων ρευστότητας το factoring συνδέεται οργανικώς και με τα θέματα πίστωσης, η οποία, όταν μετουσιώνεται σε πράξη, λαμβάνει τη μορφή της πίστωσης. Η κύρια οικονομική υπόσταση είναι το «Πακέτο Τιμολογίων» για το οποίο καταλαμβάνει για μια συστηματική και λεπτομερή διδασκαλία μεγάλη έκταση και πολλές ώρες. Το πακέτο τιμολογίων δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει όλα τα τιμολόγια, το οποίο εκδίδει κάθε προμηθευτής για κάθε πελάτη του, επειδή ο τελευταίος μπορεί να ζητήσει να εξαιρούνται μερικά από αυτά, τα οποία θα εξοφλεί ευθέως προς τον προμηθευτή. Επίσης, θα σημειωθεί ότι ο προμηθευτής προβαίνει σε ποικιλία προσδιορισμών προθεσμίας στο πέρας της οποίας θα εξοφλούνται τα τιμολόγια, επειδή λόγοι εμπορικής πολιτικής πιθανόν να το επιβάλλουν. Άλλη μεταβολή που συμβαίνει στην επιχείρηση εκείνη που δέχεται τις υπηρεσίες κυρίως - του πλήρους factoring, είναι η μεταβολή της σύνθεσης του ενεργητικού της, στην οποία το στοιχείο (απαιτήσεις) μειώνεται κατά το ποσό το οποίο ο factor δίνει τα όρια χρηματοδότησης, ενώ αντίστοιχα αυξάνει το ποσοστό των μετρητών, με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση η οποία χρηματοδοτείται επί εβδομαδιαίας βάσεως έχει την δυνατότητα να αγοράζει τα αναγκαία υλικά και εμπορεύματα τοις μετρητοίς και να επιτυγχάνει μικρότερες τιμές, με άμεση επίπτωση στο κόστος των παραγόμενων εμπορευμάτων, γεγονός, που την καθιστά ευέλικτη και ανταγωνιστική, έναντι των ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου όπου αυτή ανήκει. Όσον η επιχείρηση αποδεικνύεται σταθερή και φερέγγυα τόσο ο factor μεγεθύνει τα ανοίγματα του και με τον τρόπο αυτό, εγκρίνει μεγαλύτερα όρια χρηματοδοτήσεων, αυτό δε φαίνεται καθαρά στις χώρες που επικράτησε το factoring, όπου επιχειρήσεις σε σύντομα χρονικά διαστήματα βοηθούμενες από τον θεσμό αυτό, μεγάλωσαν και 28

29 ισχυροποιήθηκαν, ενώ οι ανταγωνίστριες δεν μπόρεσαν να αντέξουν και ή ακολούθησαν την πολιτική factoring ή έσβησαν από την αγορά. Επί βάσεως εθνικής οικονομίας, το factoring εξυγιαίνει την αγορά από το παραεμπόριο και την παραοικονομία επειδή ακριβώς δημιουργεί το κλίμα εκείνο, μέσα στο οποίο δεν μπορεί να ευδοκιμήσει ο μη σοβαρός έμπορος και γενικότερα ο μη σοβαρός επιχειρηματίας, ενώ παράλληλα, ο εξαφανισμός των ανεπίσημων επιχειρηματιών, ο όγκος του εμπορίου γίνεται περισσότερο εμφανής και κατά συνέπεια μεγεθύνεται η φορολογητέα ύλη. (Λαμπρόπουλος, 2004) 6. Το χρηματοδοτικό εργαλείο Forfaiting Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς αύξηση της προσοχής και δημοσιότητας σχετικά με μια νέα τεχνική χρηματοδότησης που αναφέρεται στο «μεσοπρόθεσμο ελεύθερο διεθνές εμπόριο». Η τεχνική αυτή είναι το forfaiting. O όρος forfaiting σημαίνει ότι ο πωλητής χάνει το δικαίωμα του για μελλοντικές πληρωμές έναντι τωρινής απόδοσης ρευστών. Στην περίπτωσή αυτή ο χρηματοδότης παραιτείται του δικαιώματος αναγωγής στον εξαγωγέα σε περίπτωση μη αποπληρωμής. Με τη χρήση της τεχνικής αυτής παρέχεται στον εξαγωγέα πλήρης προστασία έναντι διαφόρων εμπορικών και πολιτικών κινδύνων. Το forfaiting είναι μια πρόσφορη μορφή χρηματοδότησης του εμπορίου που συνεπάγεται την αγορά (προεξόφληση) εμπορικών απαιτήσεων από τον κάτοχο τους πάνω σε μια βάση 100% «χωρίς δικαίωμα αναγωγής» γι αυτόν. Τέτοιες απαιτήσεις συνήθως είναι τα γραμμάτια ή οι συναλλαγματικές. Οι πωλητές των εμπορικών αυτών απαιτήσεων είναι συνήθως εξαγωγείς που έχουν αποδεχθεί αυτές τις απαιτήσεις για εμπορεύματα ή υπηρεσίες που διέθεσαν σε ξένους αγοραστές. Σε μια συνηθισμένη συναλλαγή forfaiting ο εξαγωγέας λαμβάνει το 15-20% της τιμής του συμβολαίου σε μετρητά αμέσως και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό κατά το χρόνο της αποστολής των εμπορευμάτων και της απόκτησης των γραμματίων ή των συναλλαγματικών. Το forfaiting, ως νομικό μόρφωμα αλλά και ως μορφή χρηματοδότησης, 29

30 παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με το factoring, ώστε οι δύο έννοιες να συγχέονται. Πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για προεξοφλητική χρηματοδότηση απαιτήσεων προερχόμενων από διεθνείς πωλήσεις και η ευθύνη του εξαγωγέα περιορίζεται κατά την συμφωνία των μερών. Η επιλογή του forfaiting στις διεθνείς συναλλαγές οφείλεται σε μια σειρά πλεονεκτημάτων, που η σύμβαση αυτή εξασφαλίζει στους συμβαλλομένους και κυρίως στον εξαγωγέα. Ειδικότερα: Χρηματοδότηση: το πρώτο βασικό πλεονέκτημα του forfaiting είναι ότι η μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη απαίτηση του εξαγωγέα από την εξαγωγική δραστηριότητα του πληρώνεται αμέσως αφού βεβαίως αφαιρεθεί ο προεξοφλητικός τόκος. Η απαίτηση που έχει στα χέρια του ο εξαγωγέας και που θα καταστεί ληξιπρόθεσμη σε κάποιο μελλοντικό χρονικό σημείο τρέπεται μέσω του forfaiting αμέσως σε χρήματα. Έτσι, το forfaiting αναδεικνύεται σε τραπεζική εργασία έμμεσης χρηματοδότησης του εξαγωγικού εμπορίου, και μάλιστα χρηματοδότησης με σταθερό επιτόκιο. Το τελευταίο αυτό παρέχει τη δυνατότητα στον εξαγωγέα να υπολογίσει εκ των προτέρων το κόστος της χρηματοδότησης και να το λάβει υπόψη του κατά την κοστολόγηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του. Παραίτηση από το δικαίωμα αναγωγής: το δεύτερο στοιχείο που ανάγει το forfaiting σε εξαιρετικής σπουδαιότητας μέθοδο χρηματοδότησης του εξαγωγικού εμπορίου είναι η παραίτηση του forfaiter, ο οποίος προεξοφλεί τις ενσωματωμένες σε αξιογραφικούς τίτλους απαιτήσεις, από το δικαίωμα αναγωγής κατά του εκχωρητή στην περίπτωση μη πληρωμής των τίτλων από τον πρωτοφειλέτη. Με άλλα λόγια ο forfaiter, εφόσον εγκρίνει τη χρηματοδότηση του εξαγωγέα με και προκειμένου να προστατεύει τα συμφέροντα του από το ενδεχόμενο αφερεγγυότητας του πρωτοφειλέτη, θέτει ως προϋπόθεση για τη διενέργεια της χρηματοδότησης την έκδοση εγγυητικής επιστολής ή την τριτεγγύηση του πιστωτικού τίτλου από την τράπεζα του εισαγωγέα, εφόσον βεβαίως αυτή εκτιμάται ως 30

31 επαρκώς φερέγγυα. Η εγγύηση πρέπει να είναι αμετάκλητη. Το forfaiting ως νομικό μόρφωμα αλλά και ως τεχνική χρηματοδότησης παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το factoring, ώστε συχνά οι δυο έννοιες να συγχέονται: πρόκειται και στις δυο περιπτώσεις για προεξοφλητική χρηματοδότηση απαιτήσεων προερχόμενων από διεθνείς πωλήσεις, όπου η ευθύνη του εξαγωγέα απέναντι στη χρηματοδότρια εταιρία περιορίζεται κατά των μερών μόνον στην ύπαρξη της απαίτησης. Πέρα από την ομοιότητα διαπιστώνει όμως κανείς μεταξύ factoring και forfaiting μια σειρά διαφορών, οι σπουδαιότερες από τις οποίες είναι οι εξής: (Απαλαγάκη,2004) Το forfaiting αποτελεί μέσο χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου και δεν χρησιμοποιείται στο εσωτερικό εμπόριο. Αντίθετα το factoring χρησιμοποιείται στο εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο. Το forfaiting δεν εμφανίζεται ποτέ με μορφή ανάλογη του μη γνήσιου factoring καθώς η παραίτηση του forfaiter από το δικαίωμα αναγωγής κατά του οφειλέτη αποτελεί εννοιολογικό στοιχείο της σύμβασης του forfaiting. O forfaiter παρέχει κυρίως χρηματοδότηση, ενώ ο factor και δέσμη άλλων υπηρεσιών, όπως εργασίες λογιστικής παρακολούθησης των απαιτήσεων, όχλησης των οφειλετών, στατιστικής, παροχής βοήθειας κατά τον εκτελωνισμό των προϊόντων κλπ. Το forfaiting αφορά καταρχήν σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (από 6 μηνών έως και 10 χρόνων), ενώ το factoring δεν ενδείκνυται για απαιτήσεις πέραν των 120 ημερών. Ενώ το factoring δημιουργεί συνήθως διαρκή ενοχική σχέση μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή (σύμβαση πλαίσιο), στο πλαίσιο της οποίας εκχωρείται σταδιακά το σύνολο των απαιτήσεων του προμηθευτή από την άσκηση της 31

32 επιχειρηματικής του δραστηριότητας, χαρακτηριστικό γνώρισμα του forfaiting αποτελεί η εκχώρηση ορισμένης απαίτησης από μια συγκεκριμένη σύμβαση. Η κατά εξοχήν ειδοποιός διαφορά μεταξύ factoring και forfaiting εντοπίζεται ωστόσο στο εύρος των αναλαμβανομένων κινδύνων και στη φύση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων. Ο forfaiter, πέραν του κινδύνου αφερεγγυότητας του οφειλέτη-εισαγωγέα (credit risk), αναλαμβάνει να καλύψει και άλλους οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους (political risk, country risk). Στους κινδύνους αυτούς ανήκει π.χ. το ενδεχόμενο μη είσπραξης της απαίτησης λόγω πολέμου, κυβερνητικής αστάθειας, εκτάκτων συναλλαγματικών περιορισμών, νομικής αδυναμίας παροχής του οφειλέτη λόγω απαγορεύσεων επιβαλλομένων από τη νομοθεσία του τόπου εισαγωγής για την προστασία του εθνικού νομίσματος (foreign exchange risk), απαγόρευσης πληρωμών και γενικά για κάθε λόγω «ανωτέρας βίας». Ο εξαγωγέας που χρηματοδοτεί τις απαιτήσεις του μέσω του μηχανισμού του factoring, θα χρειαστεί να συμβληθεί επιπλέον με κάποια (κρατική συνήθως) εταιρία ασφάλισης εξαγωγικών απαιτήσεων. Αντίθετα, στο forfaiting την ανάληψη των κινδύνων αυτών συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι με τη ρήτρα «άνευ ευθύνης» (aforfait). Τη συγκατάθεση του για την ανάληψη των κινδύνων αυτών δίνει ο forfaiter, διότι εδώ η εκχωρουμένη απαίτηση είναι αφενός ενσωματωμένη σε συναλλαγματική η γραμμάτιο εις διαταγών και αφετέρου συνήθως εγγυημένη από τράπεζα. Μονό έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί ο forfaiter ότι οι κίνδυνοι που συνοδεύουν την αγορά απαιτήσεων προερχομένων από πώληση αγαθών (και που απορρέουν από τυχόν ενστάσεις του οφειλέτη κ.λπ.) θα αποκλεισθούν. Σε αντίθεση με το factoring, το forfaiting χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την εξαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μακράς οικονομικής ζώνης (επενδυτικά αγαθά) και ιδίως μηχανημάτων, βιομηχανικών συγκροτημάτων, ημικατεργασμένων προϊόντων και πρώτων υλών καθώς και για την παροχή ορισμένων μονό υπηρεσιών, συνεπώς όχι καταναλωτικών αγαθών 32

33 Η χρηματοδότηση μέσω forfaiting γίνεται στην πράξη μονό σε ορισμένα νομίσματα (κυρίως ολάρια ΗΠΑ, Μάρκα Γερμανίας και Φράγκα Ελβετίας, τελευταίως δε και Γιέν Ιαπωνίας). Ενόψει των παραπάνω διαφορών γίνεται φανερό ότι το forfaiting δεν αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι του factoring, αλλά αναπτύσσεται ακριβώς εκεί οπού η ανάπτυξη του τελευταίου δεν προσφέρεται. (Μητσιόπουλος Γεώργιος,1999) 7. Επιχειρηματικό εργαλείο υψηλού κινδύνου Venture Capital H απευθείας επένδυση κεφαλαίων με τη συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο αποτελεί ένα νέο θεσμό, ο οποίος υλοποιείται μέσω των εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital). Η παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου υψηλού κινδύνου (venture capital) είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων ή επενδυτικών σχεδίων υψηλού δυναμικού αποδόσεως και συνεπώς υψηλού βαθμού κινδύνου. Το venture capital συνδέει τρεις παράγοντες: Το επενδυτικό κοινό, Τον διαχειριστή του Επιχειρηματικού κεφαλαίου υψηλού κινδύνου και Τις επιχειρήσεις που υλοποιούν τα επενδυτικά σχέδια με την προοπτική της υψηλής αποδοτικότητας. Το venture capital ανταποκρίνεται στις ανάγκες δυναμικών εταιριών που αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και χρειάζονται κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, διατηρώντας όμως υγιή πάντα κεφαλαιακή διάρθρωση. Συναντάται συχνά και στην περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας της επιχείρησης, είτε σε μετόχους μειοψηφίας είτε σε στελέχη της διοίκησης (management buy- 33

34 outs), προσφέροντας την απαιτούμενη επιχειρηματικών στόχων. χρηματοδότηση για την επίτευξη των H χρηματοδότηση μέσω venture capital επιτυγχάνεται είτε μέσω της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με αύξηση ή σπανιότερα με εξαγορά τμήματος αυτού είτε με διάφορα άλλα ευέλικτα σχήματα, όπως η έκδοση νέας σειράς προνομιούχων μετοχών ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, επιτρέπει δε σχεδόν πάντοτε στον κύριο μέτοχο να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας του. (Δούρος, 2007) Η κεφαλαιακή ενίσχυση μιας εταιρίας είναι δυνατή τόσο σε αρχικό στάδιο (seed ή start-up capital) όσο και σε μεταγενέστερο (development capital). Είναι εύλογο ότι το όφελος που προσδοκά ο επενδυτής venture capital είναι υψηλό, πράγμα που δικαιολογεί τον αυξημένο κίνδυνο που αναλαμβάνει για την επένδυσή του. O θεσμός του venture capital έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή ανάπτυξη τις περισσότερες επιχειρήσεις που τον αξιοποίησαν. Οι εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου συνήθως ρευστοποιούν τη συμμετοχή τους μετά την είσοδο στο Χρηματιστήριο των επιχειρήσεων στις οποίες επένδυσαν ή ακόμη κατά την πώληση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών. 8. Ανάλυση αναγκών προβλημάτων και συμπεριφοράς δανειοληπτών μέσω ερωτηματολογίου Λαμβάνοντας υπ όψιν μου το ερωτηματολόγιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) διεξήγαγα σχετική έρευνα μεταξύ τριάντα πέντε (35) επιχειρηματιών, ανδρών και γυναικών ηλικίας 30-60, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεντρώνοντας λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξα στο συμπέρασμα πως όλοι όσοι πήραν μέρος στην έρευνα έχουν πάρει τουλάχιστον ένα δάνειο. Σημαντικό είναι πως η πλειοψηφία έχει πάρει παραπάνω από ένα δάνειο και τα δάνεια αυτά είναι από διαφορετικές τράπεζες που μας υποδεικνύει εκ πρώτης 34

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΗΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : LEASING

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : LEASING ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : LEASING ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ( ΑΜ:05/04) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Ε Ε ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Ε Ε ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 011 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Ε Ε ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: LEASING 1.1 Γενικές Έννοιες 7 1.2 Σκοπός Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 8 1.3 Διαχρονική Εξέλιξη. 8 1.4 Μορφές Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Π. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΩΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Πρόλογος Το Financial Leasing - η «Χρηματοδοτική Μίσθωση»,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ Τεχνοοικονομική ιοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων. ιπλωματική Εργασία. Χρηματοδοτική Μίσθωση

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ Τεχνοοικονομική ιοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων. ιπλωματική Εργασία. Χρηματοδοτική Μίσθωση Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Τεχνοοικονομική ιοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ιπλωματική Εργασία Χρηματοδοτική Μίσθωση Πηγή Καμαρινοπούλου Α.Μ: ΜΤΕ1012 Πειραιάς Μάιος 2012 Χρηματοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια: Κουκίδου Ειρήνη Α.Μ.: 9794 Επιβλέπων: Μπογάς Χρήστος Μάιος 2014 2 Περίληψη Την περίοδο αυτή που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή στο θεσμό του Leasing

1.1. Εισαγωγή στο θεσμό του Leasing ΚΕΦΑΛΑΙΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΙΚΗ ΜΙΙΣΘΩΣΗ LEASIING ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ LEASING 1.1. Εισαγωγή στο θεσμό του Leasing Το «Leasing» ή Χρηματοδοτική Μίσθωση (Χ/Μ), όπως ο όρος αποδίδεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ LEASING ΩΣ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΉΣ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ LEASING ΩΣ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΉΣ : ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ LEASING ΩΣ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΉΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩ Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΝΙΚΟ ΛΑΜ ΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της. Άλλωστε, η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LEASING ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛΠ IAS 17)

ΘΕΜΑ: Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LEASING ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛΠ IAS 17) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LEASING ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛΠ IAS 17) ΜΠΑΝΙΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.:13117 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ(LEASING) ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ(LEASING) ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ(LEASING) ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ» ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α.Μ. 10540 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδαστες:Πασχαλίδου Γεωργία Λουκανάρη Αλεξάνδρα Επιβλέπων Καθηγητής: Τσούκας

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Leasing - Σύγχρονη Μορφή Χρηµατοδότησης»

«Leasing - Σύγχρονη Μορφή Χρηµατοδότησης» Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Leasing - Σύγχρονη Μορφή Χρηµατοδότησης» Επιµέλεια Σταυριανουδάκη Κατερίνα Επιβλέπων Καθηγητής Κυρµίζογλου Παντελής Θεσσαλονίκη 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 B. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΙΑΤΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2007 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Παπαδόπουλος Κίμων. Πτυχιούχος MBA TQM

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Παπαδόπουλος Κίμων. Πτυχιούχος MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM Επιβλέποντες Καθηγητές Φίλιππας Νικόλαος Αρτίκης Παναγιώτης Τσαγκαράκης Νικόλαος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Leasing-Χρηµατοδότηση πάγιου εξοπλισµού

Leasing-Χρηµατοδότηση πάγιου εξοπλισµού ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Leasing-Χρηµατοδότηση πάγιου εξοπλισµού Φοιτήτριες: Πετρίδου Ευαγγελία Επιβλέπων καθηγητής: Χουρβουλιάδης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ LEASING & Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ LEASING & Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ LEASING & Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΗΛΟΦΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΛΩΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Διπλωματική εργασία με θέμα Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ LEASING Επιμέλεια: ΑΓΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα