Αξιολόγηση της εγκυρότητας κριτηρίου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση της εγκυρότητας κριτηρίου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας"

Transcript

1 Αξιολόγηση της εγκυρότητας κριτηρίου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας Μαρία Τσομπάνογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract: The present article aims at the criterion-related validation of the Greek State Certificate of English Language Proficiency (B2 level) 1. Two criterion-tests were used: QPT 2 and FCE 3. The scores of 124 subjects on KPG and the two test-criteria were analyzed through SPSS 11.0 using Pearson correlation coefficient. The evidence collected led to the confirmation of the criterion-related validity of KPG. The subjects total scores on KPG showed positive correlations with their scores on both test-criteria. The validity of KPG was further confirmed by the positive correlations of subjects sub-scores on the different exam papers of KPG and FCE. Key words: KPG, test validation, criterion-related validity, concurrent validity, external validity, empirical validity, statistical validity. 1. Εισαγωγή Η εγκυρότητα αποτελεί το θεμέλιο λίθο της γλωσσικής, αλλά και κάθε είδους αξιολόγησης. Γι αυτό το λόγο κάθε σοβαρό μέσο γλωσσικής αξιολόγησης οφείλει να παρουσιάσει μια ικανοποιητική απόδειξη της εγκυρότητάς του από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές, αν θέλει τα αποτελέσματά του να έχουν ισχύ. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές μέσων γλωσσικής αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της διασφάλισης της εγκυρότητάς τους, ελάχιστοι είναι αυτοί που όντως το αποδεικνύουν διεξάγοντας έρευνες πάνω στην ε- γκυρότητα των δημιουργημάτων τους. Όσον αφορά τα συστήματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας, η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγα διεξάγουν και δημοσιεύουν έρευνες για την εγκυρότητά τους. Στόχος του άρθρου είναι η αξιολόγηση της εγκυρότητας του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας του επιπέδου Β2 για την αγγλική γλώσσα 4. Το γεγονός ότι αποτελεί ένα σχετικά καινούργιο και ευρέως χρησιμοποιούμενο τεστ επάρκειας της αγγλικής γλώσσας επιβάλλει την ανάγκη ελέγχου της εγκυρότητάς του. Το βασικό ερώτημα που θα πρέπει να τεθεί στον έλεγχο της εγκυρότητας ενός τεστ 5 είναι αν το τεστ όντως εξετάζει αυτό που υποστηρίζει ότι εξετάζει. Η απάντηση, ωστόσο, στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι ούτε απλή, ούτε μονόπλευρη. Αντίθετα, απαιτεί τη συλλογή μιας σειράς αποδείξεων, καθεμία από τις οποίες στοχεύει και σε μια διαφορετική της πλευρά. 1 The test is part of a Greek multi-level standardized suite of national language examinations, known as Kratiko Pistopiitiko Glossomathias or KPG. 2 Quick Placement Test. 3 First Certificate in English. 4 Το Κρατικού Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του επιπέδου Β2 για την αγγλική γλώσσας θα αναφέρεται στο εξής ως ΚΠΓ. 5 Ο όρος τεστ χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο με την έννοια του μέσου γλωσσικής αξιολόγησης γενικότερα Selected Papers from the 19th ISTAL

2 540 Μαρία Τσομπάνογλου Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική πλευρά της εγκυρότητας του ΚΠΓ, την εγκυρότητα κριτηρίου του και συγκεκριμένα τη σύγχρονη εγκυρότητά του. Σύμφωνα με το Multilingual Glossary of Language Testing Terms (ALTE, 1998), ως εγκυρότητα ενός τεστ ορίζεται «ο βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα ενός τεστ μας οδηγούν σε κατάλληλα, με νόημα, και χρήσιμα συμπεράσματα δεδομένου του σκοπού του τεστ». Η έμφαση που δίνεται στα αποτελέσματα ενός τεστ είναι προφανής και αυτά ακριβώς αποτελούν το αντικείμενο ανάλυσης στον έλεγχο της εγκυρότητας κριτηρίου του, όπως εξηγείται και παρακάτω. 2. Εγκυρότητα κριτηρίου Η εγκυρότητα κριτηρίου (criterion-related validity), ή αλλιώς, σύμφωνα με τον Heaton (1975: 154), εμπειρική (empirical validity) ή στατιστική εγκυρότητα (statistical validity) βασίζεται στη σύγκριση του τεστ με μια εξωτερική μεταβλητή (external variable), η ο- ποία αποτελεί το κριτήριο (criterion). Γι αυτό και σύμφωνα με τους (Palmer et al. 1981: 2), λέγεται και εξωτερική εγκυρότητα (external validity). Κατά τον Messick (1995), α- ντιστοιχεί στην εξωτερική πλευρά (external aspect) της συνολικής εγκυρότητας ενός τεστ, καθώς βασίζεται στη συσχέτισή του με εξωτερικά κριτήρια. Αυτού του είδους η εγκυρότητα μπορεί να ελεγχθεί συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του υπό αξιολόγηση τεστ με τα αποτελέσματα κάποιου άλλου μέτρου που θα λειτουργήσει ως κριτήριο, είτε ταυτόχρονα, είτε υστερόχρονα. Ανάλογα με το αν το κριτήριο είναι ταυτόχρονο με το τεστ ή υστερόχρονο, η εγκυρότητα κριτηρίου είναι σύγχρονη ή συνυπάρχουσα (concurrent validity) ή προγνωστική ή προβλεπτική (predictive validity), αντίστοιχα. Στη σύγχρονη εγκυρότητα, η οποία και θα εξεταστεί στην παρούσα έρευνα, το κριτήριο μπορεί να αποτελέσει ένα ήδη υπάρχον τεστ το οποίο να θεωρείται έγκυρο, ή α- κόμη και η βαθμολογία του/των καθηγητών ή κάποια άλλη μορφή ανεξάρτητης αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα η αυτοαξιολόγηση (self-assessment). Σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων στα δύο τεστ αποτελεί ένδειξη εγκυρότητας. Αντίθετα, στην προβλεπτική εγκυρότητα το κριτήριο μπορεί να είναι είτε η μετέπειτα απόδοση των υποψήφιων σε κάποιο άλλο έγκυρο τεστ, είτε η μετέπειτα αξιολόγησή τους από τους καθηγητές τους, ή κάποια άλλη μορφή ανεξάρτητης αξιολόγησης. Μέσω αυτού του είδους εγκυρότητας εξετάζεται η δύναμη ενός τεστ να προβλέψει τη μελλοντική επιτυχία ή αποτυχία των υποψήφιων. Εφόσον, δηλαδή, τα αποτελέσματα στο τεστ συμφωνούν με το μελλοντικό κριτήριο σύγκρισης, το τεστ διαθέτει προβλεπτική εγκυρότητα. Ωστόσο, αυτού του είδους η εγκυρότητα δεν προτιμάται τόσο λόγω πρακτικών προβλημάτων όσο και λόγω της πιθανής μεσολάβησης παραγόντων άσχετων με την ή τις ικανότητες που αξιολογούνται. Στη σύγχρονη εγκυρότητα αυτό που έχει σημασία είναι η καταλληλότητα του εξωτερικού κριτηρίου. Καταρχήν το τεστ-κριτήριο θα πρέπει να είναι ένα έγκυρο μέτρο της ιδιότητας που εξετάζεται από το τεστ υπό αξιολόγηση, όπως αναφέρουν οι Bachman (1990: 248) και Weir (2005: 36). Γενικότερα, θα πρέπει να είναι ένα καλό τεστ. Σύμφωνα με τους Hatch και Farhady (1982), ένα καλό τεστ πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά: αξιοπιστία, εγκυρότητα, αλλά και πρακτικότητα. Σύμφωνα με τον Weir (1988, 2005), το τεστ-κριτήριο συνήθως είναι ένα αρχαιότερο και αναγνωρισμένο τεστ, το οποίο έχει καθιερωθεί. Αλλά και για τον Brown (2000: 1), το τεστ-κριτήριο θα πρέπει να είναι ένα μέτρο που να έχει κερδίσει την εκτίμηση αυτών που το χρησιμοποιούν. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι και πρακτικό. Γι αυτό το λόγο, κατά την επιλογή ενός τεστ-κριτηρίου, λογικό θα ήταν να λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιθανά πρακτικά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν.

3 Αξιολόγηση της εγκυρότητας κριτηρίου του ΚΠΓ της Αγγλικής Γλώσσας Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ανήκει στο Διεθνές Δίκτυο Συστημάτων Πιστοποίησης (International Certificate Conference ή ICC) και η δημιουργία του βασίζεται στους περιγραφικούς δείκτες (descriptors) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Common European Framework of Reference ή CEFR). Η εξέταση του επιπέδου Β2 συνίσταται από δύο στάδια: τη Γραπτή και την Προφορική Εξέταση. Το πρώτο στάδιο αποτελείται από τρεις φάσεις ή αλλιώς εξεταστικές ενότητες (papers). Στην πρώτη ενότητα (Paper 1) ελέγχεται η Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading Comprehension), καθώς και η Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) 6 του υποψήφιου. Η δεύτερη εξεταστική ενότητα (Paper 2) στοχεύει στην αξιολόγηση της ικανότητας Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing), αλλά και της Γραπτής Διαμεσολάβησης 7. Η τρίτη επικεντρώνεται στην εξέταση της Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening Comprehension). Τέλος, η Προφορική Εξέταση έχει μία μόνο εξεταστική ενότητα, την Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking). Για να επιτύχει κανείς στις εξετάσεις θα πρέπει να συγκεντρώσει το 60% της μέγιστης βαθμολογίας τόσο στην γραπτή, όσο και στην προφορική εξέταση. Επειδή όμως η γραπτή εξέταση αποτελείται από τρεις ξεχωριστές εξεταστικές ενότητες, μια επιπλέον προϋπόθεση επιτυχίας είναι η εξασφάλιση του 30% σε κάθε φάση χωριστά. 4. Τεστ-κριτήρια Τα τεστ-κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την έρευνα της σύγχρονης εγκυρότητας του ΚΠΓ είναι δύο: το QPT και το FCE. Παρά το γεγονός ότι το QPT αποτελεί ένα πλέον αναγνωρισμένο κατατακτήριο τεστ, εφόσον δεν εξετάζει παρά μόνο τις δεξιότητες Κατανόησης Γραπτού Λόγου καθώς και Χρήσης της Γλώσσας 8, δεν είναι δυνατή η εξέταση του βαθμού συσχέτισης μία προς μία και των υπόλοιπων δεξιοτήτων που α- ξιολογούνται από το ΚΠΓ. Γι αυτό το λόγο, κρίθηκε αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί ως τεστ-κριτήριο και το FCE, καθώς εξετάζει τις ίδιες δεξιότητες με το ΚΠΓ, γεγονός που επιτρέπει τον έλεγχο του βαθμού σύγκλισης μεταξύ τους μία προς μία. Βασικός λόγος επιλογής του FCE ως ένα ακόμα τεστ-κριτήριο είναι το γεγονός ότι πρόκειται για ένα παλαιότερο τεστ επάρκειας, το οποίο, όχι μόνο έχει αναγνωριστεί και καθιερωθεί, αλλά και έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες πάνω στην εγκυρότητά του, αποτελώντας το πλέον διαδεδομένο στην κατηγορία του. Επίσης, ανήκει στο επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 του CEFR, όπως και το ΚΠΓ. Μια τέτοια μελέτη συγκρισιμότητας (comparability study) του ΚΠΓ με άλλες αναγνωρισμένες εξετάσεις του ίδιου επιπέδου, όπως, για παράδειγμα, το FCE, προτείνεται άλλωστε και από τους Eckes et al. (2005: 362). 4.1 Quick Placement Test (QPT) Όσον αφορά το QPT, ως ένα αντικειμενικό και σταθμισμένο τεστ (standardized test) και δεδομένης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης της εγκυρότητας του ΚΠΓ. 6 H Γλωσσική Συνειδητότητα του υποψήφιου επικεντρώνεται στην ενσυνείδητη χρήση της γλώσσας για την επίτευξη επικοινωνιακών στόχων. 7 Στο ζητούμενο της Γραπτής Διαμεσολάβησης, ο υποψήφιος καλείται να συντάξει ένα γραπτό κείμενο συνεχούς λόγου στην αγγλική γλώσσα με αφορμή κείμενο στην ελληνική. 8 Η έκδοση του QPT για υπολογιστή εξετάζει και Κατανόηση Προφορικού Λόγου. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί η έντυπη έκδοση, η οποία εξετάζει μόνο Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση της Γλώσσας.

4 542 Μαρία Τσομπάνογλου Το QPT είναι ένα σύντομο κατατακτήριο τεστ (Quick Placement Test) επάρκειας της αγγλικής γλώσσας το οποίο εξετάζει την Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), καθώς και τη Χρήση της Γλώσσας (Use of English). Όλα τα ερωτήματα είναι σε μορφή πολλαπλών επιλογών (multiple-choice), γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία του. Το QPT δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας των εξεταζόμενων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψήφιους όλων των ηλικιών και επιπέδων γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Η έντυπη έκδοση ξεκινάει από το Στοιχειώδες επίπεδο (Elementary level) με το επίπεδο δυσκολίας να αυξάνει προοδευτικά ως και το Πολύ Προχωρημένο επίπεδο (Very Advanced level). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του QPT είναι το γεγονός ότι η αναφορά των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα με την κλίμακα των πέντε επιπέδων γλωσσομάθειας του ALTE (Association of Language Testers in Europe) First Certificate in English (FCE) 10 To FCE αποτελεί το τρίτο επίπεδο των εξετάσεων του Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages). Το Cambridge ESOL ανήκει στο UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate), το οποίο παρέχει εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα από το Οι εξετάσεις του Cambridge ESOL είναι μέλος του ΑLTE. H εξέταση του FCE καλύπτει τις ακόλουθες γλωσσικές δεξιότητες (language skills): Kατανόηση Γραπτού Λόγου (paper 1), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (paper 2), Χρήση της Αγγλικής (paper 3), Kατανόηση Προφορικού Λόγου (paper 4) και Παραγωγή Προφορικού Λόγου (paper 5). Καθεμία από τις πέντε ενότητες του FCE συμβάλει ισάξια στην τελική βαθμολογία, εφόσον συγκεντρώνει 40 από τους συνολικούς 200 βαθμούς, δηλαδή το 1/5. Ακόμη, σε καμία από τις εξεταστικές ενότητες δεν υπάρχει ελάχιστο ικανοποιητικό όριο για να περάσει κανείς τις εξετάσεις. Το τελικό αποτέλεσμα δε δίνεται με αριθμούς, αλλά με τη μορφή πέντε περιγραφικών βαθμολογιών: Α, Β, C, D και E. Οι τρεις πρώτες, Α, Β και C, αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας, ενώ οι υπόλοιπες δύο, D και Ε, σε διαφορετικό βαθμό αποτυχίας. Μετά τις εξετάσεις τα γραπτά αποστέλλονται στο Cambridge για αξιολόγηση. Περίπου δύο μήνες μετά όλοι οι υποψήφιοι επιτυχόντες και μη λαμβάνουν μια κατάσταση αποτελεσμάτων (statement of results) με τις επιδόσεις τους αναλυτικά σε κάθε εξεταστική ενότητα Με αυτό τον τρόπο, δίνεται το προφίλ του κάθε υποψήφιου (candidate profile) μέσα από μια σχηματική περιγραφή της απόδοσής του σε κάθε εξεταστική ενότητα. Η απόδοση του υποψήφιου απεικονίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα: Εξαιρετική (exceptional), καλή (good), οριακή (borderline), και αδύνατη (weak). Μετά την περιγραφή των παραπάνω τεστ-κριτηρίων, ακολουθούν οι υποθέσεις ε- γκυρότητας κριτηρίου του ΚΠΓ. 5. Υποθέσεις Η βασική υπόθεση έρευνας όσον αφορά την εγκυρότητα κριτηρίου του ΚΠΓ είναι η ακόλουθη: Tο ΚΠΓ έχει εγκυρότητα κριτηρίου, και συγκεκριμένα σύγχρονη εγκυρότητα. 9 Ο ALTE είναι ένας σύνδεσμος εξεταστών ξένων γλωσσών στην Ευρώπη με σκοπό μεταξύ άλλων την καθιέρωση κοινών επιπέδων γλωσσομάθειας. 10 Οι πληροφορίες που ακολουθούν βασίζονται στο Handbook for Teachers του FCE (2005).

5 Αξιολόγηση της εγκυρότητας κριτηρίου του ΚΠΓ της Αγγλικής Γλώσσας 543 Όπως έχει αναφερθεί, ένα τεστ διαθέτει εγκυρότητα κριτηρίου, όταν διαπιστώνεται σημαντική θετική συσχέτιση (positive correlation) μεταξύ των αποτελεσμάτων του και ενός ή και περισσότερων εξωτερικών κριτηρίων. Άρα, η παραπάνω υπόθεση έχει ως εξής: Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων στο ΚΠΓ και σε ένα ή και περισσότερα τεστ-κριτήρια. Η απάντηση στην παραπάνω υπόθεση μπορεί να δοθεί με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των υποψήφιων στο ΚΠΓ και στα δύο τεστ-κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα με την προϋπόθεση βέβαια ότι όλα τα τεστ διεξάγονται την ίδια χρονική περίοδο. Οπότε και οδηγούμαστε στις παρακάτω υποϋποθέσεις: 1. Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων στο ΚΠΓ και στο τεστ-κριτήριο QPΤ. 2. Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων στο ΚΠΓ και στο τεστ-κριτήριο FCE. Εφόσον το FCE εξετάζει τις ίδιες δεξιότητες με το ΚΠΓ, είναι δυνατός ο έλεγχος των συσχετίσεων μεταξύ των δύο, όχι μόνο σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος, αλλά και σε κάθε εξεταστική ενότητα χωριστά. Επομένως, η παραπάνω υπόθεση αποτελείται από τις ακόλουθες υποϋποθέσεις: 2.1 Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων στο ΚΠΓ και στο FCE σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος & 2.2 Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων στο ΚΠΓ και στο FCE σε επίπεδο κάθε εξεταστικής ενότητας χωριστά. 6.Έλεγχος σύγχρονης εγκυρότητας του ΚΠΓ 6.1 Μέθοδος Για την έρευνα της εγκυρότητας κριτηρίου του ΚΠΓ χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των υποκειμένων στο ΚΠΓ και στα δύο τεστ-κριτήρια που περιγράφηκαν παραπάνω, QPT και FCE, κατά τη χρονική περίοδο Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν υποκείμενα από δύο εξεταστικές περιόδους των ΚΠΓ και FCE, Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου και Μαΐου-Ιουνίου Η πλειονότητα των υποκειμένων παρακολουθούσε μαθήματα σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών 13. Λίγο πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων, δόθηκε στα υποκείμενα και ένα τρίτο τεστ, το QPT. Παρόλο που το συγκεκριμένο τεστ παρουσιάστηκε τόσο στους υποψήφιους όσο και στους καθηγητές τους ως ένα τυποποιημένο κατατακτήριο τεστ που θα μπορούσε να προβλέψει ως ένα σημείο και τη μελλοντική απόδοση των μαθητών στα δύο τεστ, ΚΠΓ και FCE, δεν ήταν εύκολο να πειστούν να αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο λίγο πριν τις εξετάσεις. Γι αυτό το λόγο, πολλοί ήταν που δεν έδωσαν το QPT, καθώς δεν έλειψαν και αυτοί που ενώ τελικά συμμετείχαν δεν το πήραν στα σοβαρά, με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο συνολικός αριθμός των υποκειμένων που συμπεριλήφθησαν στην έρευνα, τουλάχιστον όσον αφορά το QPT. Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή διεξαγωγής του τεστ (λίγο πριν τις εξετάσεις) απέτρεψε, ωστόσο, τη μεσολάβηση μεγάλου χρονικού διαστήματος μεταξύ των διαφορετικών τεστ, κατά το οποίο θα μπορούσε να μεταβληθεί η απόδοση των υποκειμένων. Σε 11 Το 2003 οι εξετάσεις του ΚΠΓ διεξήχθησαν το Νοέμβριο, ενώ αντίστοιχα του FCE το Δεκέμβριο. 12 Το 2004 οι εξετάσεις του ΚΠΓ διεξήχθησαν τον Ιούνιο, ενώ αντίστοιχα του FCE το Μάιο. 13 Τα φροντιστήρια που δέχθηκαν να συνεργαστούν βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης (Κέντρο, Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη), καθώς και στην Ημαθία, Καβάλα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, και Αθήνα.

6 544 Μαρία Τσομπάνογλου αυτό βοήθησε βέβαια και το γεγονός ότι τα δύο τεστ ΚΠΓ και FCE τόσο το 2003 όσο και το 2004 διεξήχθησαν σε κοντινές χρονικές περιόδους (Νοέμβριο-Δεκέμβριο και Μάιο-Ιούνιο). Μετά τις εξετάσεις των ΚΠΓ και FCE, συγκεντρώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα των υποκειμένων στα δύο τεστ 14. Όσον αφορά το FCE όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω η βαθμολογία που αποστέλλεται στους υποψήφιους δεν είναι αριθμητική, αλλά περιγραφική. Για να υπάρξει ωστόσο η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων των υποκειμένων στα διαφορετικά τεστ, έγινε μετατροπή της συγκεκριμένης βαθμολογίας σε αριθμητική 15 με βάση τα στοιχεία που δίνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του FCE. 6.2 Υποκείμενα Στην έρευνα πήραν μέρος 124 υποκείμενα. Από αυτά, 33 έδωσαν και τα τρία τεστ, 105 έδωσαν τα δύο τεστ, ΚΠΓ και FCE, 49 έδωσαν το ΚΠΓ και το QPT, και 36 έδωσαν το FCE και το QPT. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα υποκείμενα ήταν υποψήφιοι στις εξετάσεις των ΚΠΓ και FCE κατά τις εξεταστικές περιόδους Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2003 και Μαΐου- Ιουνίου (66,1%) από τα υποκείμενα πήραν μέρος στις εξετάσεις της πρώτης περιόδου, και τα υπόλοιπα 42 (33,9%) σε αυτές της δεύτερης εξεταστικής περιόδου. Από τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στα υποκείμενα, προκύπτουν τα εξής: Καταρχήν, όλα τα υποκείμενα ήταν γνώστες της ελληνικής γλώσσας, εφόσον κάτι τέτοιο θεωρείται απαραίτητο για την εξέταση του ΚΠΓ, λόγω των σημείων στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου που απαιτούν διαμεσολάβηση. Η μέση ηλικία (mean) ήταν 17,8. Ο μικρότερος σε ηλικία ήταν 13, ενώ ο μεγαλύτερος 35. Η αναλογία των γυναικών (59,7%) ήταν μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών (40,3%). Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων, το 63,7% ήταν μαθητές γυμνασίου-λυκείου, το 22,6% σπουδαστές-φοιτητές, το 4,8% απόφοιτοι λυκείου, και το 8,9% απόφοιτοι τεχνολογικών και πανεπιστημιακών σχολών. Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος των εξεταζόμενων είχε παρακολουθήσει προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Η κανονικότητα της κατανομής των αποτελεσμάτων των υποκειμένων του δείγματος και στα τρία τεστ επιβεβαιώνεται και με το One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (1- Sample K-S Test) 16. Τόσο η τιμή του για το ΚΠΓ (0,200), όσο και για το FCE (0,154) και το QPT (0,200) είναι μεγαλύτερες του 0,05 γεγονός ενδεικτικό της κανονικής τους κατανομής. Όσον αφορά το μέσο όρο των επιδόσεων του δείγματος τόσο στο ΚΠΓ (65,30), όσο και στο FCE (65,49), είναι υψηλότερος από τους αντίστοιχους του πληθυσμού, γεγονός που οφείλεται στο ότι πολλά υποκείμενα, ενώ αρχικά πήραν μέρος στην έρευνα, στη συνέχεια απέκρυψαν τα αποτελέσματά τους στα ΚΠΓ και FCE λόγω της αποτυχίας τους. 14 Τα δεδομένα του ΚΠΓ μου παραχωρήθηκαν από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής του ΚΠΓ, Α. Τσοπάνογλου. 15 Όπως βέβαια αναφέρεται και στην κατάσταση αποτελεσμάτων του FCE, το σύνολο της βαθμολογίας που χρειάζεται να συγκεντρώσει κανείς για να του αποδοθεί A, B, C, D ή E μπορεί ελαφρώς να ποικίλλει, ανάλογα με τη δυσκολία των θεμάτων της κάθε εξεταστικής περιόδου. Γι αυτό και η μετατροπή των περιγραφικών βαθμολογιών σε αριθμητικές είναι κατά προσέγγιση. 16 Το 1-Sample K-S Test χρησιμοποιείται για τον έλεγχο κανονικής κατανομής των αποτελεσμάτων σε ένα τεστ. Οι συγκεκριμένες τιμές που αναφέρονται εδώ προκύπτουν με τη διόρθωση Lilliefors Significance Correction. Βλ. και SPSS 11.0.

7 Αξιολόγηση της εγκυρότητας κριτηρίου του ΚΠΓ της Αγγλικής Γλώσσας 545 Ωστόσο, η αναλογία της επιτυχίας στα ΚΠΓ και FCE (0,97) του δείγματος είναι α- ντίστοιχη της αναλογίας της επιτυχίας στα ΚΠΓ και FCE του πληθυσμού, τόσο για το 2003 (0,98) όσο και για το 2004 (0,87). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής ομοιογένειας 17 του δείγματος, όσον αφορά τα αποτελέσματα στο ΚΠΓ 18 (16,8%), εμφανίζεται αρκετά υψηλός και μάλιστα μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή του πληθυσμού, τόσο για το ΚΠΓ της εξεταστικής του 2003 (23,3%) όσο και για το ΚΠΓ της εξεταστικής του 2004 (23,1%). Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται οι μέσοι όροι των υποκειμένων στα ΚΠΓ και FCE. Είναι φανερό ότι οι μέσοι όροι τόσο στο τελικό αποτέλεσμα όσο και στις επιμέρους εξεταστικές ενότητες 19 είναι πολύ κοντά. Ειδικά όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα αλλά και τα αποτελέσματα στις δύο τελευταίες ενότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, οι μέσοι όροι είναι σχεδόν ίσοι. Πίνακας 1. Μέσοι όροι των επιδόσεων του δείγματος στα ΚΠΓ & FCE Συχνότητα Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιμή Τυπική Απόκλιση KΠΓ ,30 10,98 FCE ,49 8,65 ΚΠΓ ,36 12,74 FCE ,10 9,16 ΚΠΓ ,17 16,92 FCE ,95 10,20 ΚΠΓ ,26 14,35 FCE ,47 10,17 ΚΠΓ ,31 17,42 FCE ,26 9,69 7. Αποτελέσματα 7.1 Συσχέτιση μεταξύ του ΚΠΓ και των τεστ-κριτηρίων Τα αποτελέσματα των υποκειμένων κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS Ο δείκτης που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ του ΚΠΓ και των τεστ-κριτηρίων είναι ο δείκτης 17 Ο συντελεστής ομοιογένειας υπολογίζεται από την αναλογία της τυπικής απόκλισης προς το μέσο όρο. 18 Ο συντελεστής ομοιογένειας του πληθυσμού του FCE δε μπορεί να υπολογιστεί, εφόσον δε γνωρίζουμε την τυπική απόκλιση. 19 Επειδή στο ΚΠΓ δε συμβάλλουν όλες οι εξεταστικές ενότητες στον ίδιο βαθμό στην τελική βαθμολογία, έγινε μετατροπή των βαθμολογιών σε εκατοστιαία κλίμακα για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με τις επιμέρους βαθμολογίες στο FCE. 20 Ως FCE1 όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω συμβολίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποκειμένων στις εξεταστικές ενότητες FCE1 & FCE3. Αυτό γίνεται για να υπάρχει αντιστοιχία με την εξεταστική ενότητα του ΚΠΓ (ΚΠΓ1), στην οποία εξετάζονται μαζί οι δεξιότητες που εξετάζονται στα FCE1 & FCE3. 21 Statistical Package for the Social Sciences.

8 546 Μαρία Τσομπάνογλου Pearson (Pearson correlation coefficient), ο οποίος και χρησιμοποιείται περισσότερο στις επιστημονικές έρευνες των κοινωνικών επιστημών. Ο χαρακτηρισμός της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών ως ισχυρή, μέτρια, ή αδύνατη δεν είναι προκαθορισμένη. Ωστόσο, σύμφωνα και με τον Κατσίλλη (2000: 127), μεταξύ άλλων, μια σχέση με συντελεστή συσχέτισης από 0 ως 0,3 θεωρείται αδύνατη, από 0,3 ως 0,6 μέτρια και από 0,6 ως 1 ισχυρή 22. To QPT εξετάζει τις δεξιότητες Κατανόησης Γραπτού Λόγου και Χρήσης της Γλώσσας. Οι ίδιες δεξιότητες ελέγχονται στο πρώτο θέμα εξέτασης του ΚΠΓ (ΚΠΓ1). Ωστόσο, ο έλεγχος εγκυρότητας κριτηρίου του ΚΠΓ με το QPT δεν περιορίζεται στο ΚΠΓ1, αλλά υπολογίζεται το τελικό αποτέλεσμα στο ΚΠΓ. Άλλωστε, το ΚΠΓ1 εμφανίζει υ- ψηλή συσχέτιση (0,748) με το τελικό αποτέλεσμα στο ΚΠΓ. Εξάλλου, το QPT, παρόλο που εξετάζει μόνο τις δεξιότητες Κατανόησης Γραπτού Λόγου και Χρήσης της Γλώσσας, χρησιμοποιείται ευρέως για την κατάταξη υποκειμένων σε επίπεδα γλωσσομάθειας της Αγγλικής. Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, οι δείκτες συσχέτισης Pearson μεταξύ του ΚΠΓ και των δύο τεστ-κριτηρίων, QPT (0,694) και FCE (0,777), εμφανίζουν σημαντική θετική συσχέτιση 23 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 επιβεβαιώνοντας έτσι την εγκυρότητά του. Όταν λέμε ότι μία συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01 (p < 0,01), αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μόνο 1% πιθανότητα η συσχέτιση να οφείλεται στην τύχη. Είμαστε, δηλαδή, σύμφωνα και με τους Bachman (2004: 227) και Brown (1996: ), 99% σίγουροι ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι πραγματική. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι και ο δείκτης συσχέτισης ανάμεσα στα QPT και FCE εμφανίζεται στα ίδια υψηλά επίπεδα (0,752). Μάλιστα, το γεγονός ότι το FCE εμφανίζει υψηλή συσχέτιση με το QPT, το οποίο όπως έχει αναφερθεί αποτελεί ένα α- ντικειμενικό και σταθμισμένο τεστ, ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιλογή του FCE ως ένα ακόμη τεστ-κριτήριο στην παρούσα έρευνα. 7.2 Συσχέτιση μεταξύ των εξεταστικών ενοτήτων στα ΚΠΓ και FCE Όσον αφορά τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ των εξεταστικών ενοτήτων του ΚΠΓ και του FCE, ισχύουν τα παρακάτω: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο FCE η Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading Comprehension) και η Χρήση της Γλώσσας (Use of English) εξετάζονται χωριστά, στην πρώτη (FCE1) και στην τρίτη (FCE3), αντίστοιχα, εξεταστική ενότητα. Αντίθετα, στο ΚΠΓ οι παραπάνω δεξιότητες εξετάζονται μαζί στην πρώτη εξεταστική ενότητα (KΠΓ1) Κατανόησης Γραπτού Λόγου και Γλωσσικής Συνειδητότητας (Reading Comprehension & Language Awareness). Για να υπάρξει, ωστόσο, αντιστοιχία των δεξιοτήτων μία προς μία, οι δύο παραπάνω εξεταστικές ενότητες του FCE (FCE1 & FCE3) συνοψίζονται σε μία, η οποία θα ονομάζεται FCE1 από εδώ και στο εξής. Ούτως ή άλλως, το FCE1 εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με το FCE3 (0,629), η οποία μάλιστα είναι και η υψηλότερη εσωτερική συσχέτιση (internal correlation) του εν λόγω τεστ. Επίσης, τόσο το FCE1 (0,813) όσο και το FCE3 (0,816), εμφανίζουν την ίδια υψηλή συσχέτιση με το τελικό αποτέλεσμα στο 22 Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτο καθώς η ταξινόμηση μιας σχέσης μεταξύ μεταβλητών βασίζεται και στο εκάστοτε αντικείμενο μελέτης, όπως και σε προηγούμενες μελέτες πάνω σε αυτό. 23 Στην ερμηνεία των δεικτών συσχέτισης, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η παρατηρήσιμη συσχέτιση (observed correlation) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την κριτική συσχέτιση (critical correlation), για να θεωρηθεί στατιστικά σημαντική (statistically significant). Οι κριτικές τιμές του δείκτη συσχέτισης Pearson καθορίζονται με βάση τον αριθμό των υποκειμένων Ν. Όσο μικρότερο είναι το Ν, τόσο μεγαλύτερη είναι η κριτική τιμή, και αντίστροφα. Ωστόσο, το SPSS ελέγχει αυτόματα τη σημαντικότητα των δεικτών συσχέτισης με βάση την αντίστοιχη κριτική τιμή κάθε φορά. Βλ. Bachman (2004: ) και Brown (1996: ).

9 Αξιολόγηση της εγκυρότητας κριτηρίου του ΚΠΓ της Αγγλικής Γλώσσας 547 FCE, γεγονός που υποδηλώνει την ισοδύναμη συμβολή τους στο συνολικό αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, και για να μην υπάρξει σύγχυση με τη σειρά των εξεταστικών ενοτήτων, θα ακολουθήσουμε και στο FCE την ίδια αρίθμηση με το ΚΠΓ. Δηλαδή, θα ι- σχύουν τα εξής: KΠΓ1 FCE1: Kατανόηση Γραπτού Λόγου & Γλωσσική Συνειδητότητα (Reading Comprehension & Language Awareness) ΚΠΓ2 FCE2: Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) ΚΠΓ3 FCE3: Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening Comprehension) ΚΠΓ4 FCE4: Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) Σε όλες τις εξεταστικές ενότητες των δύο τεστ παρατηρείται σημαντική θετική συσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. Την υψηλότερη θετική συσχέτιση εμφανίζουν οι εξεταστικές ενότητες ΚΠΓ1 & FCE1 (0,617), οι οποίες ελέγχουν τη δεξιότητα Κατανόησης Γραπτού Λόγου, καθώς και αυτήν της Γλωσσικής Συνειδητότητας. Ακολουθεί η συσχέτιση μεταξύ των ΚΠΓ2 & FCE2 (0,518), οι οποίες εξετάζουν τη δεξιότητα Παραγωγής Γραπτού Λόγου. O έλεγχος Κατανόησης Προφορικού Λόγου στα ΚΠΓ3 & FCE3 εμφανίζει μια επίσης σημαντική θετική συσχέτιση (0,397). Τέλος, ο δείκτης συσχέτισης μεταξύ των εξεταστικών ενοτήτων Παραγωγής Προφορικού Λόγου, ΚΠΓ4 & FCE4 (0,376) κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο. 8. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν μια ουσιαστική απόδειξη της εγκυρότητας κριτηρίου και συγκεκριμένα της σύγχρονης εγκυρότητας του ΚΠΓ και με τα δύο τεστκριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, QPT και FCE. Το τελικό αποτέλεσμα στο ΚΠΓ εμφανίζει όχι μόνο σημαντική θετική συσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 αλλά και αρκετά υψηλή, τόσο με το QPT, όσο και με το FCE, γεγονός που οδηγεί στην επιβεβαίωση των δύο υποϋποθέσεων της έρευνας. Ακόμη, οι σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων στις διαφορετικές εξεταστικές ενότητες των ΚΠΓ και FCE αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση της εγκυρότητας κριτηρίου του ΚΠΓ. Ωστόσο, σύμφωνα και με τον Messick (1995: 746), η συγκεκριμένη μορφή εγκυρότητας θα πρέπει να στοχεύει όχι μόνο στην απόδειξη σύγκλισης (convergence) των αποτελεσμάτων του τεστ με συγκεκριμένα εξωτερικά κριτήρια που μετρούν το ίδιο construct, αλλά και στην απόδειξη απόκλισής τους (divergence) από άλλα κριτήρια άσχετα με το construct του τεστ υπό αξιολόγηση. Πρόταση για περαιτέρω έρευνα, όσον αφορά τη διερεύνηση της σύγχρονης εγκυρότητας του ΚΠΓ, θα μπορούσε λοιπόν να αποτελέσει ο ταυτόχρονος έλεγχος τόσο της συγκλίνουσας (convergent validity) όσο και της αποκλίνουσας εγκυρότητάς του (divergent validity), κάτι το οποίο αποτελεί άλλωστε απαραίτητο συστατικό του συνολικού ελέγχου της εγκυρότητας ενός τεστ 24. Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο έλεγχος εγκυρότητας ενός τεστ θα πρέπει να αποτελεί μια συνεχή και συλλογική διαδικασία, η οποία ξεκινάει με τη γέννησή του και θα πρέπει να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του, παρά τα πιθανά πρακτικά προβλήματα που μπορεί να συνοδεύουν μια τέτοιου είδους πολύπλευρη έρευνα. 24 Μια ιδιαίτερα σημαντική μέθοδο ελέγχου των παραπάνω μορφών εγκυρότητας αποτελεί και το Σχέδιο Πολλαπλών Ικανοτήτων-Πολλαπλών Μεθόδων (Multitrait-Multimethod matrix) ή MTMM. Για την εφαρμογή της μεθόδου ΜΤΜΜ βλ. και Campbell & Fiske (1959), Boldt, & Oltman (1993), Bachman, & Palmer (1981), Stevenson (1981), Geranpayeh (1999), και Τσομπάνογλου (2008, 2009).

10 548 Μαρία Τσομπάνογλου Βιβλιογραφία Association of Language Testers in Europe. (1998). A Multilingual Glossary of Language Testing Terms. Cambridge: Cambridge University Press. Bachman, L. F. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press. Bachman, L. F. (2004). Statistical Analyses for Language Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. Bachman, L. F. & A. S. Palmer. (1981). A multitrait-multimethod investigation into the construct validity of six tests of speaking and reading. In A. S. Palmer, P. J. M. Groot & G. A. Trosper (eds.) The Construct Validation of Tests of Communicative Competence. Washington: TESOL, Boldt, R. F. & P. K. Oltman. (1993). Multimethod construct validation of the Test of Spoken English. TOEFL Research Report 46. Princeton, N.J.: Educational Testing Service. Brown, J. D. (1996). Testing in Language Programs. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall Regents. Brown, J. D. (2000). What is construct validity? In Shiken: JALT Testing and Evaluation SIG Newsletter 4/2. <http://www.jalt.org/test/bro_8.htm> Eckes T. et al. (2005). Progress and problems in reforming public language examinations in Europe: cameos from the Baltic States, Greece, Hungary, Poland, Slovenia, France and Germany. Language Testing 22(3): Geranpayeh, A. (1999). Language proficiency testing: A comparative analysis of IELTS and TOEFL. Unpublished PhD thesis, University of Edinburgh. Hatch, E. & H. Farhady. (1982). Research Design and Statistics for Applied Linguistics. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers, INC. Heaton, J. B. (1975). Writing English Language Tests: A Practical Guide for Teachers of English as a Second or Foreign Language. London: Longman. Κατσίλλης, Ι. Μ. (2000). Περιγραφική Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες και την Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: validation of inferences from persons responses and performances as scientific inquiry into score meaning. American Psychologist 50(9): Palmer, A. S., P. J. M. Groot & G. A. Trosper (eds.). (1981). The Construct Validation of Tests of Communicative Competence. Washington: TESOL. Stevenson, D. K. (1981). Beyond faith and face validity: the multitrait multimethod matrix and the convergent and discriminant validity of oral proficiency tests; Incl. proc. of colloquium at TESOL 79. In A. S. Palmer, P. J. M. Groot & G. A. Trosper (eds.) The Construct Validation of Tests of Communicative Competence. Washington: TESOL, Τσομπάνογλου, Μ. (2008). Πρότυπο Αξιολόγησης της Εγκυρότητας Δομής Συστημάτων Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας: Εφαρμογή του στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του Επιπέδου Β2 της Αγγλικής Γλώσσας. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τσομπάνογλου, Μ. (2009). Πρότυπο αξιολόγησης της εγκυρότητας δομής συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Στο Ζητήματα Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ως Σημείο Αναφοράς. Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης-Παιδεία, University of Cambridge ESOL Examinations. (2005). First Certificate in English: Ηandbook for Τeachers. Cambridge: UCLES. Weir, C. J. (1988). Communicative Language Testing with Special Reference to English as a Foreign Language. Exeter: University of Exeter. Weir, C. J. (2005). Language Testing and Validation: An Evidence-Based Approach. New York: Palgrave Macmillan.

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΠ-ΛΦΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΠ-ΛΦΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 17/09/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ.πρωτ.: 5121.1/17/2012 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ/Π/ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΑΡΘΡΟ 1... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

www.englishonlinetests.com

www.englishonlinetests.com www.englishonlinetests.com ΕnglishΟnlineΤests.com Παρουσίαση ιστοσελίδας Seventron Limited 2013 Τι είναι το EnglishOnlineTests.com Το EnglishOnlineTests.com είναι μία ιστοσελίδα η οποία προσφέρει test

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για την Μέση Τιμή ενός Δείγματος (One Sample t-test) Το κριτήριο One sample t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας και Κοινό Πλαίσιο του ΣτΕ για τις Γλώσσες. Συγκριτική μελέτη των επιπέδων τους.

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας και Κοινό Πλαίσιο του ΣτΕ για τις Γλώσσες. Συγκριτική μελέτη των επιπέδων τους. 673 Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας και Κοινό Πλαίσιο του ΣτΕ για τις Γλώσσες. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Abstract Since its publication (2001), Common European Framework of

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL

Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL Αναγνωρισμένο από το Ofqual για όλα τα επίπεδα του CEF Beginners (A1) Improvers (A2) Intermediate (B1) Independent User (B2) Advanced (C1) Proficient(C2) (NQF Level 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και» Λυσσάνδρου 3-5, Τ.Κ 23100, Σπάρτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγική Στατιστική. Εισαγωγή Βασικές έννοιες

Επαγωγική Στατιστική. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Επαγωγική Στατιστική Εισαγωγή Βασικές έννοιες Επαγωγική Στατιστική Πως μπορούμε να συγκρίνουμε μεταβλητές μεταξύ τους? Διαφορά συγκρίνοντας το μέσο μιας μεταβλητής (λόγος ή διάστημα) στις ομάδες πχ. t-test

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ: Α. ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-201 www.ppp.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Vellum English for Young Learners

Vellum English for Young Learners Vellum English for Young Learners SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το Aviation English Language Proficiency Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι επιδόσεις 30 ατόμων σε ένα ψυχομετρικό test, που προσήλθαν ως υποψήφιοι για πρόσληψη σε τραπεζικό οργανισμό. Οι επιδόσεις αυτές συνοδεύονται και από το φύλο κάθε ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

έρευνας και στατιστική» παραμετρικές συγκρίσεις»

έρευνας και στατιστική» παραμετρικές συγκρίσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική» Μάθημα μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών Διάλεξη: «Μη παραμετρικές συγκρίσεις» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης (ν.π.δ.δ.) έχοντας υπόψη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης (ν.π.δ.δ.) έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ 117 42 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/02

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/02 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4821 Ρόδος, 7.5.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-789 / 06-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-789 / 06-07-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗ- ΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Αρχείο δεδομένων school.sav Στον πίνακα Descriptives, μας δίνονται για την Επίδοση ως προς τις πέντε διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας, το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 445730) ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/

ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ: E-MAIL: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/11

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/11 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο Τα δεδομένα της στήλης Grade (Αρχείο Excel, Φύλλο Ask1) αναφέρονται στη βαθμολογία 63 φοιτητών που έλαβαν μέρος σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

T-tests One Way Anova

T-tests One Way Anova William S. Gosset Student s t Sir Ronald Fisher T-tests One Way Anova ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Νίκος Ζουρμπάνος Ρούσσος, Π.Λ., & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2002-2004. Β μέρος

Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2002-2004. Β μέρος Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 1 Εισαγωγή 4 1.2 Συνοπτική παρουσίαση στατιστικών παραμέτρων 5 1.2.1 Δείκτες κεντρικής τάσης 6 1.2.1.1 Ο επικρατέστερος βαθμός 7 1.2.1.2 Διάμεσος 7 1.2.1.3 Μέσος όρος 8 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποίηση στη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους

Προτυποποίηση στη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Αθήνα, 10-11 Οκτωβρίου 2014 Προτυποποίηση στη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 7 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Γεώργιος Τσαπαρλής, ηµήτριος Σταµοβλάσης, Χαράλαµπος Καµηλάτος, Εριφύλη Ζαρωτιάδου, ηµήτριος Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Ένα πρόβλημα Πρόβλημα: Ένας μαθητής είχε επίδοση στο τεστ Μαθηματικών 18 και στο τεστ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Ποια ψυχομετρικά εργαλεία να χρησιμοποιήσω για να μετρήσω τα χαρακτηριστικά των ατόμων; ή Γιατί να χρησιμοποιήσω ψυχομετρικά εργαλεία;

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1854 / 19-12-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1854 / 19-12-2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική αναφορά του Προγράμματος

Τελική αναφορά του Προγράμματος Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τελική αναφορά του Προγράμματος Σπύρος Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63

Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63 Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 205-206 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΗ Τα παρακάτω δεδομένα αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ»

«ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα