ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1254, ΤΙΜΗ 0,30 d ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ Σελίδα 4 Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΟΣΩΝ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ τόνισε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Βασίλειος Λώλος στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» Σελίδα 7 Να απομακρυνθούν τα κτίρια του Εκθεσιακού Κέντρου και να γίνει πράσινη η ευρύτερη περιοχή στο Άλσος τόνισε σε συνέντευξή του στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» ο Δημήτρης Κούνδουρος, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Περιστερίου Σελίδα 9 Το Περιστερί το λάλεμαν 1ο Ποντιακό Πανηγύρι στο Περιστέρι Σελίδα 19 Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» και οι συνεργάτες του εύχονται σε όλους Καλό Καλοκαίρι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου για την πλήρωση των προϋποθέσεων της αριθ. 2/21967/0094/ Εγκυκλίου του Αν. Υπουργού Οικονομικών στο Δήμο Περιστερίου. Κλιμάκιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων πραγματοποίησε έλεγχο στις 25 και 26 Ιουνίου 2012 και αποφάνθηκε ότι «η διάρθρωση και οργάνωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου Περιστερίου είναι υποδειγματική». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου, έθεσε το Δήμο Περιστερίου στην υψηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης, έτσι ώστε να θεωρείται πρότυπο οικονομικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Σχετική ενημέρωση έγινε την Τρίτη 24 Ιουλίου από το δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αλέξιο Σταυρούλια και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού Αθανάσιο Γιαννόπουλο. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Στη Σελίδα 5 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 IoÜÒ ÖÜ 2012 ¾ ` ` À¾` ` À `» âùû ªÛ Ô ÜÛª ÖÜ Ì- ØÆÙ ÓÌ Ìâ ÓÖÜ; ÑÜØ ÖÒÌÑÛ ÑÆ ß ˇªÑ ÓÌ ÓÌ ˇÌØÓÖÑØ ÙåÌÚ Ô ÝÛÆÔÖÜÔ ÛÖÜÚ 45 É ˇÓÖçÚ. - ÓåÔ ÖÒæÑÒ Ø ÛÛ Ñª Ñ æþ ÓæÔÖ, ÖÜ ÜÙÑæÒÌßÌ Û àª Þ Ò Æ àô Û Ò å àøàô ÖÒ ÛØÔ Ö Ö ÖåÖ Ô ÛÖçÙ Ô Ì Ôà- ÙÓâÔ Òå ØÖÙ Æ ÑÆÛà æ âôûø, ÙÛ ÙÑ Æ ÛàÔ ÑÛ ØåàÔ Ñ Ñ Û ÙÛªÓ Û ÓÌ ÑÒ Ó Û ÙÓæ. Ø æòìú Û Ú ØÖÌ Ö Ö ª- ÙÌ Ú Û Ú»ˆ ÌØå Ì ÑåÔ ÜÔàÔ Ñ Ø ÑØÔ Ý ÔÖÓâÔàÔ, ÑÜÑÒÖ- ÝÖØÖçÙ Ô ÙÛÖÜÚ ØæÓÖÜÚ ÓÌ ÛÖ ÙÖØÛÙÆÑ ÛÖÜÚ, ÓÌ ÛÖ Ñ âòö ÛÖÜÚ Ñ ÛÖ Ø åû ÛÖ Ó ÖÜÑ - ÒÆÑ ÓÌ ÔÌØæ ÙÛÖ ÞâØ, ª Ô Ô Ô ÑÆÔÖÜÔ ÑÆ Ö ÌÚ Ø åû ÛÌÚ ÖÜÒÌ âú, ÌÔØ âô àˇ Ô Ù Ô ÛÖÜÚ... 7 å ÌÚ ÌÔ Ñ ÓåÔà Û Ú Ò ÆÚ ˇªÑ Ú. `ÑÌÝÛÌåÛÌ àú Û ÌØå ÛÌØ ÌÔ ØÖÒÆ- É Ô Ô Ô ÌÝÖ Æ ÖÜÔ Û ßÜ Ìå ÓÌ Ó ÖÜÑÆÒ ÔÌØÖç Ô ÑØÜØÙÖÜÔ. åþ É Ì Ñ Ì Ø Ô Ò ØØÙà ÛÖ ÒÖ Ø ÙÓæ Û Ú Ñ ÉÒâ à ÛÖÔ ÝåÒÖ ÓÖÜ ÛÖÔ ØÛ ÙÛ Ô Ò ÛÌå ÖÛ Æ Ô ÙÛÆ Ì æ ØØÛ. ÖÔ ÒÜ ªˇ ÑÌ ßÜÞª ÓÖÜ. íô Ô ØØÛ Ô ØÞå Ì æ Û Ý - ÒÆÑØ ÛÖÜ, Ô ÌØÔÆ æ ÛÖÔ ÙÉâØÑÖ, Ô ÙÞ Ó Ûå Ì... ØÜÆÑ ÙÛ Ù ÖÔ ÜÒ Ñª ÛÖÜ ÙÛªÒ, Ô ÓÖÜÙÑÌçÌ Û æô Û Ñ Ô ÑÆÔÌ Û æ ÛÖÜ... Æ Ô ÑÖÒÜÓ ÖçÔ ÙÛ Ú... ÒåÓÔÌÚ ÛàÔ ÖÜÛÙ ØÔ ÛÖÜ.» ÒÆÓÌ ÛâÛÖ Ö ØØÛ. âé å ØàÙ Ñ Ì Ø ÒÒÆ æþ ÛâÛÖ Ö ÞÆÒ. ÜÛÜÞØÚ ªÛ Ô ÑÖÔÛÆ ˇÔ Ѫ ØÆ Ì. ª ÓÌ, ÑÆÛÙ ÓÌ ÙÛ Ô ÑÒ Ó Û æóìô ÓÌ ÆÒ ÙÆÒ Ñ ÑÆ àú ÙÜÔªÒˇÌ. ÑÌå ÓÖÜ Ìå Ì àú ÛÖ Ñ ÒÖÑ åø ÌÔ ÛÖ ÔÛâÞÌ ÓÌ Ûå ÖÛ. ØÖÛ ÓÆ ÛÖÔ ÞÌ ÓØÔ æùö ÑØçÖ Ñ Ô ÑÆÔÌ. ÝÖç ÙÜÞÔÆ ÖÔÌ ØÌçÌÛ àú ÉØåÙÑÌ- Û ÙÛ Ú Þ ÖÔ ÙÓâÔÌÚ ÑÖØÝâÚ ÛàÔ... Ó Ò ŒàÔ æ ÖÜ Ö ˇçÌÒ- ÒÌÚ ØÔÖÜÔ Û... Ý Ò ÑØÆ ÖØÖ â Ö ÛÖÜ ÉâÛ. âûö ß ØÖÙÌØÆý ÓÖÜ âòì Ì Ö ØÛ Ú Ñ æû Ô âô àùì... ÓÆÞ - ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÓÖÚ âýü Ì Ô ÆØÌ ÛÖ»ÌÛØæ ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô ÆÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ. íûù ÓÌ ÆÒ ÜÛª âùû ÔÆ Ñ ÙÌ ÛÖÔ ÑæÙÓÖ Ô ÛØâÞÌ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔâÚ Ø ÒåÌÚ (Ö Ó ÑØ ÔâÚ ÑÖÙÛå ÖÜÔ) Ñ Ô ØÖÙå ÌÛ ÙÛ ØÖÙÌØÆ ÔÌØÆ Û Ú ˇÆÒ ÙÙ Ú. æ àú Ñ ÙÛ Ô ÑÖÔÛ Ôª â âø ÓÖ ÖÜ ÑÆˇÌ ÓâØ âþìû ÌÑ ÛÖÔÛÆ ÌÚ Ì - ÙÑâ ÛÌÚ æ ÖÜ åøôöüô ÛÖ Ó Æ- Ô Ö ÛÖÜÚ ÙÛ Ô Ñ ˇ ت ˇÆÒ ÙÙÆ Û Ú ÓÌ àøìæô ÌåÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò Ñ Ô ˇâÒÖÜÔ Ý Ûæ, Ñ Ýâ, Ô ßÜÑÛ Ñæ, Ó ÖØÖçÔ Ô Ì - ÙÑÌݡÖçÔ Û ÌÑÌå Ó Æ ÓÌ Ý Ò ÑâÚ Û ÓâÚ. æùö ÛÖ ÉØÆ Ü, ÛæÛÌ ØÞå Ì ÛÖ Ó ØÛçØ Ö ÛÖÜ ÜØà- ÓâÔÖÜ ßÑÒÖÜÉ Öçý. Ô ÌÔ âþì Ú ÑÒ Ó Û ÙÛ Ñæ ˇ ߪÔÌÙ Ù Ô... ÙÖÜÉÒÆÑ. ÒÒÆ æû Ô ˇ ÝÛÆÙÌ Ö ÒÖ Ø ÙÓæÚ Û Ú ˇ ÒÌÚ Û ÛÖ ˇÌÒ. Ô ÌåÙ Ù ÔÌÝåÒ ÛÖ Ñ ÒçÛÌØÖ ÖÜ âþì Ú Ô ÑÆÔÌ Ú ÌåÔ Ô Ì ÙÑÌÝÛÌåÚ ÑÆ Ö Ö ˇÌØ Ôæ Ù ÔÌ- ÓÆ. Ó Ìå ÛÖÜ ÙÜÔ àôå ÌÛ Û Ô ØÖÙ Æ ÛÖÜ. ÜÙÛÜÞØÚ ÌåÔ Ò ÖÙÛÆ ÌÔØ ÓâÞØ Û ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 1960 Ñ ÙÛ Ú ØÞâÚ ÛÖÜ 1970 ÙÛ Ô ÛÛ Ñª ( ˇªÔ - Ì Ø Æ - ØÖÆÙÛ ) Ü ªØÞ Ô ÆÔà æ 400 ˇÌØ ÔÆ (Ñ ÆÒÒ ÛæÙ ÞÌ ÓÌØ ÔÆ). ÜÙÛÜÞØÚ Ùª- ÓÌØ Ò ÖÙÛÆ âóì Ô Ô. ÖÒÜ- Ñ ÛÖ ÑåÌÚ Ñ `Öç ÌØ»ÆØÑÌÛ ªØ Ô Û ˇâÙ ÛÖÜÚ. Ú æßìû Û ÒÌæØ Ù ÖÜ ÙÛâØ ÙÌ ÛÖÔ ÑæÙÓÖ æ Ó ßÜÞ à å ÖÜ ÌÔ ÌåÔ ÙÌ ˇâÙ Ô ØÖÙÝâØÌ ÛÖ Þ ÖÑÖçÛ. ¾ ÆÔˇØà Ö ÛæÛÌ ÖçÙ Ô ÛÖ âø Ö ÖÜ âéòì Ô Ñ ÕÌÞÔÖç- Ù Ô çö ØØÌÚ Û ØÖÉÒªÓ - ÛÆ ÛÖÜÚ, ÜÛæ ÖÜ ÌÔ Ó ÖØÌå Ô Ñ Û ÝâØÌ ÙªÓÌØ Û ÒÌæØ Ù. Ö ÓæÔÖ ÖÜ Ñ ÛÆÝÌØÌ ÌåÔ Ô ÑÒÌåÙÌ ÛÖÔ ÑæÙÓÖ ÙÛÖ Ù åû. Ô ˇâÒÌ Ú Ô Ì Ú ÑÆ Ö Û Ôå, ÙÖÜ É Æ Ì Û Ô ßÜÞª Ô Ó ÖÜÔ ßÙÝªÔ ý ÑÆˇÌ ÛæÙÖ ÌÑÌå- ÔÌÚ Ö ÛâÒÌ àûìú Ý ÓåÙÌ Ú. íô âø Ö 2 àøøô Ô ÛÖ ÉÆÒÌ ÙÛ Ú 10 ÛÖ ÉØÆ Ü ÛÌÒÌ ØÔÌ ÛÖ... Øàå ÙÛ Ú 2. íûù Ô ÑÛÌåÚ Ñ åôì Ú ç ÔÖ Ø Ô ÛÌÒÌ Ø- ÙÌ Û Ôå. ÜÛæ Ô ÛªÙÛÌ ˇÌØ Ôæ Ù ÔÌÓÆ Ô ÌåÛÌ ÛÖ âø Ö ÖÜ ÒâÕ ÛÌ ÙÛ ÙàÙÛª ÛÖÜ Æ- ÙÛ Ù Ñ Ô Ô ØÙÌÛÌ Û Ó Ìå ÛÖÜ ÒÖÜÙÓâÔÖ ÓÌ Û ÙªÓ ÛÖÜ ÝÌ Ø Öç Ñ ß Ô ÓâÔÖ ý ÙÛ Ú ÓÜØÖÜ âú ÖÜ ÙÑÖØ Æ ÛÖ æ- ÑÒ Ó Ñ ÛÖ ÙÌÓå æ ÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ ( Ô ÌåÔ ÓÆÔÛØ ) åôö- ÔÛ Ú Ó àóâô ÒÌÓÖÔÆ Ñ Ó ÙÖÜÒØÔÛ Ú Ó ÞÖçÝÛ Ù ÛâÓ Ö. Ö ˇÌØ Ôæ Ù ÔÌÓÆ, ÓÆÔÛØ ª Û ØÆÛÙ, ÖÜ ÛÖ âþì ÜÓÔªÙÌ Ñ Ö ÌÒ æô Ú ÓÌ ÛÖ ÛØ Öç ÛÖÜ ßÌåÔ ÑÆÛ ÔçÞÛÌÚ ÓÌ ÝÌ ÆØ / ÓÌÙ Û ˇÌØ ÔÆ Û Ù ÔÌÓÆý Ñ.Ò. íûù ÛÖÜÚ Ù ÔÌÝåÒ ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØåÖÜ Ü ÆØÞÌ ÛÖ ˇÌØ Ôæ ` Ôâ ß À ý ÛÖ Ö ÖåÖ ØÖÉÆ- ÒÌ ÌÑÒÌÑÛâÚ Û ÔåÌÚ Ñ Ô ÌÔ É Ø âùûì Ó ÖØÌåÛÌ Ô ÆÛÌ ÓâÞØ ÛÖ µæ Ì Ö æ ÖÜ ÔÆÓÌÙ ÙÛ âôûø ÒÌ ÛÖÜØ Ìå Ö Ñ Ô Ó ÛÖ- ØÆÝÖÚ ß ý ØÖÉÆÒÖÔÛ Ú Û ÔåÌÚ Ö æû Û Ú Û Ú Ö ÖåÌÚ ÖÒ ÓÉÆÔÌÛÌ ÙÜÔÛØÖÝ Æ ÓÌ ÛÖ Ù ÓâÔ Ö ÛÆÙ ÛÖÜ ÝÌ Ø Öç. ¾` À» : 200 À¾ ¾ ¾` ` À ` ¾ˆ` `ˆ ¾ ` À»ˆ ¾ ÌÒÝÖ ÑØ Ó ÓÌ Ù Ö ÛÌØ ÙÛ ÌÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ Ñ Û ÝÌØ Ô Ô ÙàÙÖÜÔ Ì Ô ÓÌ ÒÖ Ö ÑÖ Ø Óܡ àô Ñ ˇØÜ ÒàÔ ÛÖÜ ÛÖ ÖÜ ÛÖÜÚ Ñ ÛÖÔ ÌÑ àùöüô ÙÌ Ó ÔˇÖÒÖ ÛØ àô ÛÖÓàÔ ÛÖ ¾ ØàÛÖÚ ÛÖÓÖÚ ÌØ - Ò ÓÉ ÔÌ 86 ÙÛÖØ ÌÚ Ñ ÌÑ Ö- ˇ ÑÌ ÛÖ 1812, ÌÔà Ö ÌÜ ÛÌØÖÚ ÛÖÓÖÚ ØÖÙˇÌÙÌ ÒÒÌÚ 70 ÙÛÖ- Ø ÌÚ Ñ ÌÑ Öˇ ÑÌ ÛÖ 1814.»Ì ÞØ ÛÖ 1857 Ì Ô ÛÖ ÝàÚ Ì Û ÌÑ ÖÙÌ Ú ÓÌ 211 ÙÜÔÖÒ Ñ ÙÛÖØ ÌÚ. ÌˇÔ Ú, ÒÖ ÖÔ, ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ñ ÑÖ ÔÖÛ Û ÖÔÖÓ - ÙÌ ÛÖ Ì ÛÖÚ 2012 Ì ÛÖÚ ÑØ Ó Û 200 ÞØÖÔ Ö Û Ô Ì Ñ ÖÙ Û Ú ØàÛ Ú ÛÖÜÚ ÙÜÒÒÖ Ú ß Ñ Ñ Ö ÑÖ ÌÔÌ Ñ ý. ¾ ß ÖÙÑÖÜØÖ ý Û Ú ÌØÓ Ô - Ñ Ú ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ú Ì ÞÖÜÔ ÓÌ ÔÌ ÔàÙÛÖ ÓÌ Û Ô ØÖÙàÔÜÓ ÌÒÝÖ ÑØ Ó Ñ Ù Ô Ñ - Ö Ö Ô ÝÌ ØÖÔÛ ÙÛÖÔ Ñ ˇÌ Ô ÕÌÞàØ ÙÛ. ØÖÑÌ Û ÛÖÔ ÖÜÒ Ì Ò- ÓÖ- ØÖÒÖ ÑØ Ó Ñ ÛÖÔ Ñà- ÉÖ ÑØ Ó, ÜÖ Ì ÒÝ ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà ÖÔÛ àú Ó ÜÛÖ- ÔÖÓ ÖÔÛÖÛ Û, Ö Ö Ñ ÛÌ ÞÌ ÌÕÌ ÞÖÜÙ ˇÌ Ù ÙÛ ÌØÓ Ô Ñ Ñ ÑÖÙÓ Ø ÓÓ ÛÖÒÖ. Û Ô ÒÖ Ö ÙÜÓÉ ÔÌ Ñ ÙÛ ÒÒ Ñ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÓÌ ÛÖÜÚ ØÖ Ñ ÙÓÌ ÔÖÜÚ ÒÖ ÖÛÌ ÞÔÌÚ ÌÒÝÖÜ Ú ÖÜ Ò Ö Ñ ÓÖÔ Ö ÑÖÔÑÖÜ Ø, Ö Ö Ö Ö ØÌ ÓÌ - Ô Ô ÔàÙÛÖ ÓÌ Ù Ö Ì Ø Û Ú ÙÜÔÌ Û Ú Ó ÑØÖÞØÖÔ Ú ÙÜ- ÔÌØ Ù Ú ÛÖÜÚ Ñ ÖÞ Û Ì Ø ÖÜ Ì ÞÌ ÑÒ ØÖ ÖÛ ÙÌ Ö Ñ ˇÌ Ô Ú ÕÌÞàØ ÙÛ. ¾ ÌÒÝÖ ÑØ Ó Ù ÖÜ - Ù Ô ÔÖÓ Ñ, ÒÒ Ö ÔàØ Ú ÝÜÙ Ñ ÛÖÜÚ ÑÒ Ù Û Ý ÒÖ- ÒÖ ÛÖÜÚ àˇ ÙÌ Ô ÙÛØ ÝÖÜ Ô ÙÌ ÜÛ. Õ Ô àú Ñ ˇ ÛÌ Ú ÙÛÖ ÔÌ ÙÛ Ó Ö ÛÖÜ ÌØÖÒ - ÔÖÜ Ñ ÙÜÔÌ Ø ß Ô ÒÌ ÙÛ ÒàÙÙ Ñ, Ø ÓÓ ÛÖÒÖ Ñ Ñ Ò Ö Ø Ý Ñ ÙÜ Ø ÓÓ Û. Ø- Þ Ñ ÌÑ ÖÔ Ù Ô Ñ Ö ÌÚ ÓÌÓÖ- ÔàÓÌ ÔÌÚ ÌØ Ù ÌÚ, Ö Ö Ö ÌÚ ÖÛÌÒÖÜ Ô ÖÒÜ Õ ÖÒÖ ÌÚ ØÖ- Ù ˇÌ ÌÚ. Ö Ì Ø Ö ÖÓàÚ ÖÜ ÛÖÜÚ ÌÕ ÙÝ Ò ÙÌ Û Ô Ñ ˇÖÒ Ñ Ô ÔàØ Ù Ñ Û Ô ÑÖÙÓ ØÖÉÖÒ Ì Ô Ì Ô Ñ ÓÖÔÖ :Û ß Ñ Ñ Ö ÑÖ ÌÔÌ Ñ - Ø ÓÜ ˇ ý. Ô Ì Ø Ö ÑÖ Ô Ú Ì Ó ÔÌÜÙ Ú Ñ ØÖÙ ˇÌ Ú. Ö Ì Ø Ö ÜÛÖ Ì ÓÌÒÌ Ô ÔÌ ÓÖÝ ÒÌ ÙÛ ÛÖ ÖÞ ÓÖÔÖ ÙÛ Ô ÛØ ÛÖÜÚ ÒÒ Ñ ÙÌ ÖÒÖ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ ÓÌ ÛÖÔ ÒÖ Û ÛÒÖ : ß Ø ÓÜ ˇ ÛàÔ ÌÒÝàÔ ÑØ Óý. ÑÜ Ø ÙÞÖÒ Ù ÛÖÜÚ ÓÌ ÒàÙÙÖÒÖ ÑÌ Ú Ñ Ò Ö Ø - Ý ÑÌ ÚÌ ØÌÜÔÌÚ Ñ ÓÌÒÌ ÛÌÚ ÛÖÜÚ àˇ ÙÌ Ô Ô Ý ÙÖÜÔ ÙÛÖ Ì Ø ÔÛÖ ÞàØÖ ÛàÔ ÌØÓ Ô - ÑàÔ ÓÜ ˇàÔ Ñ ˇØÜ ÒàÔ Ñ Ô ÔÛÒ ÙÖÜÔ Ì Ô ÛÌØ ÙÛ Ö ÜÒ ÑÖ. Ó ÖØÖÜ Ù Ô Ô Þ Ø ÑÛ Ø - ÙÛÖÜ Ô àú ÌØ Û ÑÌ Ú ÓÌ Ò ÙÙÌÚ ÖÜ ÙÜÔÌ ÒÒÌÕ Ô ÛÖÜÚ ÖÒÜ Û - ÓÖÜÚ ÜÛÖÜ Ú ˇ Ù ÜØÖÜ Ú Û Ú ÌØÓ Ô Ñ Ú Ò Ö Ø Ý Ú ÒÒÖÛÌ Ô ÝàÔÛ Ú ÙÌ Ò, ÕÌÞ - ÙÓÌ Ô É ÉÒ Ñ ÒÒÖÛÌ Ò ÛØÌ ÞÖÔÛ Ú Ö ÞàØ Ö ÙÌ ÞàØ Ö Ñ ÑÖÜ ÖÔÛ Ú Ö Û ÙÛÖÓ Û ÛàÔ àô ÛàÔ ÞàØ ÑàÔ Û Ú ÙÌ Ú. Ñ ÛÖÔÛ ÌÚ Ö ÓÜ ˇÖÜÚ, ˇØÜ ÒÖÜÚ Ñ Ó Ò - ÔÛÌÚ Öˇ Ù ÜØ ÙÛ Ñ Ô, Ì Ò - ÑØ Ô ØÖÑÌ Û ÓÜ ˇ Û ßÑÖ Û ÙÓ Û ÞØÜÙÖÜ ý, Ñ ÛÖ Ó ÖÜØ ÑÖ Û Ò ÔÛÖ ÛàÔ ÌÒ- ÝàÔ ÑØ Ó Û ÓÌÛ Ö ÙÌ ÙÌ ˇ ÜÓ Ù Ñ ÓÖÔ Ñ ÙÛÖ Ì ÖÚ ÛÖÜÚ Ø ÓÜ ˇ. Ø ÓÜ ˇ ÜÛ ÓÌ Ù ÙÌ ÜÛ Û 200 ÞØÖÔ ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ÌØ ÙÌ Ö ÛÖÛÌ ÖÜ ØàÛÖÌ Ô ÛÖ ÝàÚ Û Ú ÓÖ- Ù ÖÛ Û Ú, Ì ÞÖÜÔ Ñ Û ÑÛ ÙÌ ÛÖ ÑÖ Ô ÔàÙÛ ÑÖ ÖÒÖÜ ÛÖÜ ÑÖÙÓÖÜ Ñ Ì ÞÖÜÔ ÓÌÛ ÝØ ÙÛÌ ÙÌ ÒÌ ÙÛÌÚ ÒàÙÙÌÚ ÛÖÜ ÑÖ- ÙÓÖÜ. `Û ÞàØ Ó Ú ÑÜÑÒÖÝÖ- ØÖÜ Ô Ó ÖÒÒÌÚ Ò ØÌ Ú ÙÜ- ÔÛÌÛÓ ÓÌ ÔÌÚ ÌÑ ÖÙÌ Ú ÛÖÜÚ. ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ñ ÛÖÜÚ Õ ÙÜÓ ÖØÌÜ ÌÛ ÓÌ ÜÛ ÛàÔ - Ø Óܡ àô ÛÖÜ ÔÚ Ø ÙÛ Ô ÔÛÌØÙÌÔ Ñ Û Ú `Ì ÒÓ Ú - ÑÌØÒÌÝ. Ì ÑØ ÔÖ- ÔÛ,ÉÌ É, Ö Ó Ö Û Ñ Ý ÔÛ Ù, ÛÖ Ý ÔÛ ÙÛ ÑÖ ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÞÌ Ö Ì ÌÙ Ö Ì, Ì Ô ÙÛÌ- Ø ÓÌ Ô Ö Ñ Ö Ø Û - Û Ò ˇÖÝ ÔÌ, àùûöùö ÖÓàÚ ÒÖÛ Û ÛÖÜ ÓÜ ˇÖÜ ÛÖÜÚ, ÖØ ÌÕÌ Ò Õ Ñ Ñ Û Ò - ÑÛ Ñ ÛÖÜÚ ÝÌ ÒÌ Û Ñ ÔÌ ÛÌØ Û ÙÛÖÜÚ Ó - ÑØÖÜ Ú Ô ÔàÙÛÌÚ, ÙÛÖÜÚ Ö- Ö ÖÜÚ Ó Ò ÙÛ ÓÌÛ ÖÜÔ Ó Ò ˇ Ô ÌÜÝÖØ Ñ Ó Ù Ô Ö ÛÌ. Ö ÖÚ ÌÔ Ì ÞÌ É ÙÌ Û ÖÔ Û Ñ ÛÖÜÚ Ì Û Ô ÔÖÜÚ, Û Ô ÖÑÑ ÔÖÙÑÖÜÝ ÛÙ, Û `Û - ÞÛÖ ÖÜ Û, ÛÖÔ ÖÔÛÖØÌÉ ˇÖÜ - Ò, Û Ô Ø Ö ÓàÓÌ Ô, ÛÖ ÒÜ ÑÖ Ñ Û Ì Û Ñ ÛÙ Ñ Ñ, ÛÖ ÌÔÔ Ö Ø ÝÛ ÑÖ, Û À ÖÜÔ- Ì Ò ÛÖÜÚ ÓÖÜÙ ÑÖÜ Ú Û Ú ØÌ - Ó Ú; Ø ÓÜ ˇ ÖÜ Ì ÞÖÜÔ Ô ˇØÌ ßÌ ÖÒÌÚ Û Ú ØÖ ÖÜ ÓÌ- ÔÌÚ ÌÔÌÌ Ú ÑÖÙÓ àú. `Û Ô ØÞ ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ Ñ Ì Ì Û ÙÌ ÙÜÔÌØ Ù ÓÌ ÛÖÔ ÌØÝÖ ÛÖÜÚ Ö ÑàÉÖÚ ÑØ Ó ØÞ ÙÌ Û ÙÜ Ø Ý Ñ Û ÙÜ ÔÛ Õ ÛÖÜ ÌØ Ù ÖÜ ÙÛÖÜ ß ÌØÓ Ô ÑÖÜ ÌÕ ÑÖÜ ý ÖÜ ÓÌ- Û ÛÖ ˇ Ô ÛÖ ÛÖÜ ÙÜ ÑÌÔÛØàˇ - ÑÌ Ñ ÖÒÖÑÒ Øàˇ ÑÌ Ö Ò- ÒÖÜÚ ÌÕÌ ÞÖÔÛÌÚ Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ ÒÌ- Õ ÑÖ Ø ÝÖÜÚ. ˆ ØÕ Ô Ö Ö Û Ú Ô ÖÌÜØà Ñ Ú ˇÌàØ Ú Û ØÖÌ ÒÌÜÙ ÛàÔ Ø ÓÜ- ˇ àô, ÙÜ ÓÝàÔ ÓÌ Û Ô Ö Ö ØÌ ÜÒ Ì ÞÌ ÓÖØÝàÙÌ Û Ø ÓÜ ˇ.¾ÓàÚ ÙÑÖØ- ÙÛ ÑÌ Ñ Ì ÛÙ Û Ø ÓÜ ˇ Ì ÝÛ Ù Ô ÙÛ ÝÖØ ÓÌ Ø ÛÖÜ ÑÖÙÓÖÜ. ÒÌ ÖÔ à Ñ ÛÖ Ì Ø Ö ÛÖÜÚ Ì ÞÌ ÜØ ÙÛÌ Ñ ÙÌ Ó ÌÔ ÝÌ ØÖÜÙ Ñ Ô Ó ÛÖ- Ø Ý Ñ Û Ô. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Θερμά συγχαρητήρια στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Η τάξη και η οργάνωση καθώς και η τακτική που ο κ. Αλέξιος Σταυρούλιας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Περιστερίου, εφάρμοσε έφεραν καρπούς! Και όλα αυτά που εφαρμόστηκαν από τις Υπηρεσίες Οικονομικών του Δήμου οδήγησαν στην υποδειγματική διάρθρωση και οργάνωση των Οικονομικών του Δήμου με αποτέλεσμα να πληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις της σχετικής εγκυκλίου σύμφωνα με τον έλεγχο που έγινε από κλιμάκιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και στο χαμηλότερο επίπεδο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στην ιστορία του Δήμου: 3.369,274 ευρώ ήταν στις 31/12/2011 ενώ σήμερα 24/7/2012 έχει μειωθεί κατά περίπου ευρώ, φτάνοντας στο ιστορικό χαμηλό των ευρώ. Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Σταυρούλια, που υπηρετεί υποδειγματικά και άξια τη θέση του. Μ.Μπ. Υπόδειγμα! Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αθανάσιο Γιαννόπουλο, ο οποίος ασκεί εξαιρετικά τα καθήκοντά του. Αποτέλεσμα και της δικής του εργασίας είναι ο χαρακτηρισμός της διάρθρωσης και οργάνωσης της Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου Περιστερίου ως υποδειγματική. Μ.Μπ. Άψογη συνεργασία «Η άψογη συνεργασία μεταξύ των αντιδημάρχων με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών καθώς και του αντιδημάρχου Οικονομικών με τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και όλους τους αρμόδιους Διευθυντές έφερε αυτό το αξιέπαινο αποτέλεσμα» τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, κατά την ενημέρωση του τοπικού τύπου για το πόρισμα του ελέγχου από το αρμόδιο Κλιμάκιο. Και πρέπει να νιώθει υπερήφανος για το αποτέλεσμα του έργου του δικού του και των συνεργατών του, ειδικά σ αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που δοκιμάζεται η αντοχή και η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και γενικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω των μειωμένων εσόδων και της μη απόδοσης των πόρων, που αναλογούν, από το κράτος. Μ.Μπ. Για το γήπεδο στην οδό Ρέας Με το γήπεδο ποδοσφαίρου που λειτουργεί στην οδό Ρέας στην Κηπούπολη και τη διαμαρτυρία των περιοίκων σχετικά με την όχληση και τα προβλήματα (κυκλοφοριακά, ρύπανση κ.ά.) από τη λειτουργία του, ασχολήθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», μετά από σχετική αναφορά που έγινε από περιοίκους. Αναλυτικά μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Παναγιώτης Λύκος, ο οποίος είπε ότι το γήπεδο λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια, είναι το ιστορικό γήπεδο «Γαλαξίας», αποτελεί χώρο άθλησης των νέων της πόλης, δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου Περιστερίου και δεν έχει κάνει καμιά επέμβαση ή διαμόρφωση ο Δήμος. «Παράγοντες των ομάδων, πολίτες και αθλητικοί σύλλογοι διαμόρφωσαν το χώρο εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς θα τον διαφυλάξουμε ως χώρο άθλησης της νεολαίας της πόλης. Έχουμε ήδη κάνει ενέργειες για να μην ενοχλούνται οι περίοικοι. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε». (Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο μας). Μ.Μπ. Έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία Συχνότεροι έλεγχοι και συστάσεις πρέπει να γίνονται από τη Δημοτική Αστυνομία σε όσους επισκέπτες δημιουργούν προβλήματα με το παρκάρισμα στους μόνιμους κατοίκους στις οδούς Ρέας, Χρυσανθέμων και Ακακίας, περιμετρικά του γηπέδου. Διότι υπάρχουν προβλήματα και είναι ένας από τους κύριους λόγους διαμαρτυρίας των περιοίκων! Μ.Μπ. Ένα νέο portal! Ένα νέο portal, το μοναδικό με αθλητικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, άρχισε τη λειτουργία του. Θέματα και ειδήσεις σχετικά με Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μπάσκετ, άλλα αθλήματα, δημοτικά και άλλες ειδήσεις που αφορούν στην καθημερινότητά μας θα βρει ο χρήστης που θα περιηγηθεί στις σελίδες του. Μ.Μπ. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΧΑ ΨΙΛΙΑΣΤΕΙ!!! Όταν την περίοδο ήμουν ο μόνος εκ των τριών-τεσσάρων υποστηρικτών, του ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕ- ΖΟΔΡΟΜΗΣΗ επί της Εθν. Αντιστάσεως, μέσα από μια προσωπικά ξεκάθαρη πεποίθηση, βασισμένη σε εικόνες και εμπειρίες αντίστοιχων πεζοδρόμων της Ευρώπης! Όμως, για πολλοστή φορά είχα ξεγελαστεί, συγχέοντας τις όποιες ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥ, με τις... ΠΙΣΩ ΣΚΕΨΕΙΣ των... «συναγωνιστών ομοϊδεατών» μου!!! Εγώ το βλεπα σαν μια υπέροχη ευκαιρία για τους συμπολίτες μας να βγαίνουν περίπατο ανέμελοι και ασφαλείς από τους κινδύνους των τροχοφόρων, ενώ κάποιοι άλλοι, το βλεπαν σαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία... για πλουτισμό! Πλουτισμό μέσω της επέκτασης τραπεζοκαθισμάτων κατά πως τους βόλευε, πέραν κάθε λογικής και στοιχειωδών κανόνων συνύπαρξης! Είκοσι χρόνια μετά! Ο «πεζόδρομος» σε μέρες καύσωνα, θυμίζει... Νείλο με... φελούκες έτοιμες να σαλπάρουν! Το κακό όμως είναι ότι, ενώ οι φελούκες όντως κάπου πάνε, τα... εδώ πλεούμενα με τα κάτασπρα πανιά τους απλωμένα ως αντήλιο, απλώς μας ξεγελούν, στην ίδια θέση ριζωμένα!!! Και μ έναν παράδοξο τρόπο, πολλαπλασιαζόμενα ραγδαία, την ίδια στιγμή, που δισκοπωλεία σαν το METROPOLIS ή βιβλιοπωλεία της κλάσης ενός Παπασωτηρίου...έτσι απλά! Μας αποχαιρέτησαν!!! Συμπέρασμα για όσους αποζητούν μασημένη τροφή; Δεν μάθαμε ποτέ να βάζουμε στη θέση τους, τους «καταληψίες» με τον ένα ή τον άλλο τρόπο! Δεν μάθαμε ποτέ να ανταμείβουμε τους νομοταγείς! Δεν μάθαμε ποτέ να ξεχωρίζουμε ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ από το... προσωπικά ΒΟΛΙΚΟ!!! Μοιραία κατάληξη λοιπόν στις μέρες μας, μοιραίων διαδρομών!!! Μ.Κ. * * * ΜΙΚΡΕΣ «ΑΝΩΔΥΝΕΣ» ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ... Όπως χιλιάδες σαν εμένα, κάθε που βράδιαζε, είχα να δώσω λύση σ ένα πρόβλημα κοινό τοις πάση! Κάθε λογής έντομα, συνωστίζοντο γύρω από το φως της βεράντας, κάνοντας ενοχλητική την παρουσία τους στο κορμί μου! Ώσπου αποφάσισα να δώσω λύση δραστική και δοκιμασμένη, καθότι εντομοκτόνα και ειδικά εντομοαπωθητικά κεράκια, απλώς... επιβάρυναν την ατμόσφαιρα! Αντικατέστησα τη λάμπα της βεράντας με... κίτρινου χρώματος, και ω του θαύματος, το πρόβλημα λύθηκε μαχαίρι! Ένα άλλο προέκυψε όμως, σχεδόν ταυτόχρονα! Παρατήρησα ότι το... οικόσιτο σαμιαμίδι που βγαινε παγανιά κάθε που βράδιαζε και χόρταινε την όρεξή του με τα μικρά πετούμενα που προσέλκυε το... λευκό φως, αφού περιφερόταν άσκοπα για κάνα δυό ώρες, αποσυρόταν στο μυστικό κατάλυμά του, άπραγο! Άπραγο και... νηστικό! Σκεφτείτε τον... καβγά που θα του στηνε και η... κυρία σαμιαμίδι, καθώς ως ήταν φυσικό επακόλουθο, άφηνε με τη σειρά τους, νηστικά και τα... σαμιαμιδόπουλα!!! Δίλημμα πρώτο λοιπόν για μένα! Να υπαναχωρούσα στις εντολές του 13χρονου οικολόγου γιου μου, επαναφέροντας τη λευκή λάμπα, άρα και το φαγάκι των σαμιαμιδιών ή να διατηρούσα πεισματικά τις θέσεις μου και τα επιχειρήματά μου, ως προς το ότι, «έτσι έχουμε βρει εμείς, οι άνθρωποι, την ησυχία μας»!!! Και ίσως να έμενε εκεί ο όλος διαξιφισμός, εάν δεν έμπαινε -λόγω... καύσωνα ίσως- σαν πυρπολητής της σκέψης μου, η εξής... «πανομοιότυπη» κατάληξη ενός άλλου, παγκόσμιας κλίμακας φαινομένου!!! Αυτός που ανακάλυψε το INTERNET (βλέπε: διαδίκτυο) όπως εγώ που... «ανακάλυψα» πως, το κίτρινο φως διώχνει τα έντομα! Έκανε άραγε την ίδια σκέψη μ εμένα, ως προς τα... «παγκόσμια σαμιαμίδια» ανθρώπους, που... θα χαναν τη δουλειά του;;; Άραγε ο... 13χρονος γιος του, επιχειρηματολόγησε επιθετικά εναντίον του, ώστε να επαναφέρει στην προ του INTERNET τάξη, την... παγκόσμια πραγματικότητα; Μπααααα! Μάλλον ΟΧΙ! Είπα καθησυχαστικά στον εαυτό μου, κι έμεινε εγώ ν απολαμβάνω τη βραδινή θέα απ τη βεράντα μου, και... το σαμιαμίδι ν αναζητάει εναγωνίως άλλους τρόπους! Άλλα στέκια! Άλλες... λευκές βολικές γι αυτό λάμπες! Μ.Κ. * * * Ή ΤΟ ΝΑ Ή... Τ ΑΛΛΟ!!! Ή... ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΖΙ;;; Χτυπάει καμπανάκι μέσα μου, κάθε που βλέπω διαφήμιση να... διατυμπανίζει ΝΕΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ κατά... 30% ας πούμε, στην ίδια ποσότητα γάλα ή τυρί ή κρεατικά!!! Και η... καχυποψία μου δεν πάει παρά στο ότι, ή... μας γδέρνανε κανονικά τόοοοσα χρόνια και να, που είχανε το... περιθώριο να παίξουν με τις τιμές τώρα πάρα κάτω, ή... Τώρα μας πουλάνε φθηνότερα δήθεν, μάλλον... φύκια για... τις παλιές καλές μεταξωτές κορδέλες! Εσείς; Τι λέτε; Μ.Κ. * * * ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ... ΚΑΜΠΟΥΡΕΣ ΚΡΥΒΟΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ!!! Το κακό με την περίπτωση της Ελλάδας, είναι πως η λαμογιά και η παραβατικότητα, ΔΕΝ περιορίστηκε μόνο στην... τάξη των πλουτοκρατών, αλλά «εντέχνως» μ ένα... παρατεταμένο επί 30 τόσα χρόνια, κλείσιμο με νόημα του ματιού της εξουσίας, παίξαμε μπάλα ΟΛΟΙ!!! ΝΑ γιατί βγαίνουν επί ματαίω οι... προτροπές π.χ. του ΚΚΕ, όταν μας καλεί να... επαναφέρουμε «επαναστατικά και ριζοσπαστικά» την κοινωνία στην τάξη! Είναι σαν να μας καλεί να... βγάλουμε τα μάτια μας οι ίδιοι! Γι αυτό και... «οι ίδιοι οι εν δυνάμει ψηφοφόροι του», το... καταδικάζουν στη μοναξιά ενός 5%!!! Κι έχω μια αίσθηση όμως τώρα τελευταία, ότι, πολλοί από μας, «νιώθουμε... τύψεις» δείχνοντας μ αυτό τον τρόπο, τις... καμπούρες των άλλων!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σ έναν μονόδρομο γεμάτο λάθη, τύψεις, διαψεύσεις και πείσμα!!! Πού θα μου πάει; ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!! ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ- ΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΟΔΟΣ ΑΧΑΪΑΣ & ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: κ. ΖΕΚΗΣ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ To Σάββατο 21 Ιουλίου από τις το πρωί έως τις το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Περιστερίου διοργανώθηκε συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, με τη συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τη ΜΚΟ της «Αποστολή», του Δήμου Περιστερίου και του ΣΚΑΪ, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του «Όλοι Μαζί Μπορούμε και στην Υγεία». Η πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία ανθρωπιάς βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τους Περιστεριώτες, που προσήλθαν σε Η Ε. Δουλιανάκη, η Ξ. Κορόγιαννη και ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης Παχατουρίδη μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη. Προς το μεσημέρι ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης υποδέχθηκε ακόμη έναν ακούραστο «εργάτη» της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη, ο οποίος σε δήλωσή του είπε: «Έχει ήδη δημιουργηθεί ένα μεγάλο Κοινωνικό Φαρμακείο με στόχο τη θεραπεία στους ανασφάλιστους και στους μακροχρόνιους άνεργους. Συνεργαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τους άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε κάθε μήνα, εάν χρειάζεται να μπορούμε να εξασφαλίζουμε φάρμακα για με έργα και όχι με λόγια. Εμείς ως Δήμος Περιστερίου δεν κάνουμε τίποτ άλλο από το να αποδείξουμε για ακόμη μια φορά ότι είμαστε συντροφικοί, φιλάδελφοι και αλληλέγγυοι και σε τέτοιες πρωτοβουλίες ανθρωπιάς, θα είμαστε πάντοτε παρόντες». Επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Δήμος Περιστερίου είναι πρωτοπόρος σε κοινωνικές δράσεις, όπως με τα προγράμματα διανομής μερίδων φαγητού σε ανήμπορους συμπολίτες «Καθήκον κατ οίκον», το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», το δίκτυο «Γιατροί της Πόλης», το Πανελλαδικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλοπροσφοράς δωρεάν διανομής αγροτικών προϊόντων κ.ά. Την πρωτοβουλία της συγκέντρωσης των φαρμάκων στήριξε και ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος κάνοντας μια αναφορά στο «Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου» που δημιουργείται στη πόλη και θα στηρίζεται και από τη Μητρόπολη Περιστερίου για άπορους, άνεργους και πάσχοντες εν γένει, δήλωσε ότι: «Όπως επαναλαμβάνω κάθε φορά η εκκλησία δεν ανήκει σε καμία πολιτική παράταξη και σε καμία ιδεολογία. Η εκκλησία είναι εκείνη, ο δεσμός που πάντοτε ήνωνε τον Ελληνικό λαό. Επομένως και αυτό το Κοινωνικό Ιατρείο που θα κάνουμε κατόπιν και της συνεργασίας με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, θα ανήκει σε τους ανασφάλιστους του κάθε Δήμου. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και ευχαριστώ και πάλι που στον μεγαλύτερο Δήμο του Περιστερίου γίνεται μέσα από τη συνεργασία με το Δήμαρχο». «Εμείς από την πλευρά μας» απάντησε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, «το μόνο που μπορούμε Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος Γ. Πατούλης, ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος, ο αντιδήμαρχος Β. Μπέτσης και ο Γ. Βαθιώτης σκιερό χώρο του Δημαρχείου και έφεραν όσα φάρμακα έχουν αγοράσει ή διαθέτουν στο σπίτι τους και δεν τα χρειάζονται, καθώς και παραφαρμακευτικό υλικό (γάντια, γάζες, λευκοπλάστ, επιδέσμους, σύριγγες, οινόπνευμα και άλλα αναλώσιμα) για τις ανάγκες του Ιατρείου της Δηλώσεις των δημάρχων Ανδρέα Παχατουρίδη και Γιώργου Πατούλη, και προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κοινωνικής Αποστολής. Στην πρόσκληση του δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη ανταποκρίθηκαν πολλοί πολίτες και έτσι συνέβαλαν στην προσπάθεια προσφοράς φαρμάκων και παραφαρμακευτικού υλικού στους ανασφάλιστους συνανθρώπους μας. Ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης με την Δημοτική Σύμβουλο και υπεύθυνη του ΟΠΑΑΠ κ. Ξένη Κορόγιαννη από την έναρξη της διοργάνωσης της συλλογής των φαρμάκων μέχρι και το τέλος υποδέχονταν οι ίδιοι και ευχαριστούσαν από καρδιάς τους δημότες που είχαν την καλοσύνη να προσφέρουν στον ανθρώπινο πόνο στήριξη και φροντίδα, κάνοντας την πιο απλή αλλά τεράστιας αξίας κίνηση! -Να δώσουν χαμόγελα ελπίδας σε εκείνους που υποφέρουν αλλά αδυνατούν να περάσουν το κατώφλι του φαρμακείου. Μαζί τους ήταν η Υπεύθυνη των Εθελοντών Ιατρών του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής κ. Ελένη Δουλιανάκη, εθελόντριες και εργαζόμενοι του Δήμου Περιστερίου. Τον ΣΚΑΪ εκπροσώπησε ο Υπεύθυνος των Εθελοντικών Δράσεων Γιώργος Κεραμιτζόγλου και το τηλεοπτικό συνεργείο για τη δημοσιογραφική κάλυψη της συλλογής φαρμάκων, που παρουσιάστηκε εκτενώς στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο με δηλώσεις του κ. να πούμε είναι ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και ιδιαίτερα στον Πρόεδρό του και συνάδελφό μου τον κ. Πατούλη, καθώς και στον Τηλεοπτικό Σταθμό ΣΚΑΪ, που πήραν την πρωτοβουλία, ο μεν Ιατρικός Σύλλογος να συγκεντρωθούν τα φάρμακα, ο δε ΣΚΑΪ να κάνει γνωστή την συλλογή των φαρμάκων. Τα φάρμακα αυτά θα διατεθούν για να εξοπλίσουν το Κοινωνικό Φαρμακείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία πάντα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Το έχω πει κι άλλες φορές. Ζούμε σε μια εποχή που κάθε οικογένεια βιώνει πρωτόγνωρες οικονομικές δυσκολίες και σ αυτή την εποχή δεν έχει κανείς το δικαίωμα να ευτυχεί μόνος του. Αυτή την ευαισθησία και αυτή την αλληλεγγύη ο Ιατρικός Σύλλογος την έχει αποδείξει όλους τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Επομένως η θέση του Μητροπολίτου είναι ξεκάθαρη. Δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει στον Ελληνικό λαό., στον Περιστεριώτικο, στους κατοίκους του Ιλίου και σε όλους αυτούς που θα έχουν ανάγκη να έρχονται για να κάνουν τις εξετάσεις τους χωρίς να λένε από που είναι». Στη συλλογή των φαρμάκων παραβρέθηκαν επίσης και στήριξαν ενεργά οι Αντιδήμαρχοι: κ. Μαίρη Τσιώτα, κ. Παναγιώτης Λύκος, κ. Βασίλης Μπέτσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, καθώς και ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Περιστέρι Μαζί» και υπεύθυνος του «Εθελοντικού Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Περιστερίου» κ. Γιώργος Βαθιώτης. Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό, στη συνέχεια θα τα μετέφεραν στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής δέχεται ασθενείς, οι οποίοι δεν έχουν καμία ασφάλιση. Εκεί, μπορούν να εξετάζονται και να παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους. Εκεί γίνεται διαλογή και κατηγοριοποίηση των φαρμάκων. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής πληροφορούμε τους πολίτες ότι λειτουργεί στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στην οδό Σεβαστουπόλεως 113, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι. Τη Γραμματεία του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής πλαισιώνουν πλήθος εθελοντών επιστημόνων καθώς και εθελοντές της Οργάνωσης Γυναικών ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 το πρωί έως τις 5.00 το απόγευμα. Το τηλέφωνο είναι: πούρα - δώρα - αξεσουάρ - είδη καπνιστού

5 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου την έκθεση αποτελεσμάτων του κλιμακίου ελέγχου, αποτελούμενο από τους κ. Ιωάννη Δούκα, Προϊστάμενο του α τμήματος της Α Δ/νσης (ΔΥΝΟ) της ΓΔΔΕ ως συντονιστή και τον κ. Χρήστο Γκέρτζου, προϊστάμενο του α τμήματος της Β Δ/νσης (ΔΕΦΥΥ) της ΓΔΔΕ ως μέλους. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Αθ. Γιαννόπουλος, ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Α. Σταυρούλιας Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η έκθεση αναφέρει αναλυτικά: Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ελεγκτική Αρχή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων Ελεγχόμενος φορέας: Δήμος Περιστερίου Εποπτεύον Υπουργείο: Εσωτερικών Αριθμός απόφασης ελέγχου: 2/35897/ΓΔΔΕ/ του Υπουργού Οικονομικών Κλιμάκιο ελέγχου: Το κλιμάκιο ελέγχου συστάθηκε με αριθ. 2/45386/ ΔΕΦΥΥ/ έγγραφο και αποτελείται από τους: - Ιωάννη Δούκα, προϊστάμενο του α τμήματος της Α Δ/νσης (ΔΥΝΟ) της ΓΔΔΕ ως συντονιστή, - Χρήστο Γκέρτζο, προϊστάμενο του α τμήματος της Β Δ/νσης (ΔΕΦΥΥ) της ΓΔΔΕ ως μέλος. Β. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Στόχος του ελέγχου είναι: 1. Η διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της αρ. 2/21967/0094/ εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στο φορέα και κυρίως: α) εάν έχει ορισθεί προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο αρθρ. 5 του ν. 3871/2010 β) εάν τηρείται πλήρως λειτουργικό Μητρώο Δεσμεύσεων και γ) τη διερεύνηση των λόγων που δημιουργούν απλήρωτες υποχρεώσεις. 2. Η επαλήθευση του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του φορέα στις 31/12/2011. Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος γίνεται στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ανωτέρω φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και ειδικά στην εφαρμογή και τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων (Π.Δ. 113/2010) καθώς και στην διάρθρωση και στελέχωση της οικονομικής υπηρεσίας του (Ν. 3871/2010). Δ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το κλιμάκιο ελέγχου έλαβε υπόψη: - το Π.Δ. 113/ την αριθμ. 2/91118/0026/ εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών. - την αρ. 2/21967/0094/ εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο χρησιμοποιήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο. Όλα τα σχετικά έγγραφα που παρασχέθηκαν κατά και μετά τον επιτόπιο έλεγχο τηρούνται στον φάκελο ελέγχου και έχουν καταγραφεί αναλυτικά. Ε. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 1. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Εκθέσεις Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ορίστηκε με την αριθ. 5437/ απόφαση του Δημάρχου. Οι αρμοδιότητες του περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και καλύπτει στο σύνολο όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3871/2010. Ασκεί ουσιαστικά τα καθήκοντά του και συγκεκριμένα: α) παρακολουθεί την τήρηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, β) ενημερώνει το αρχείο της διεύθυνσης και τους υπαλλήλους αυτής, γ) ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου για τη διαθέσιμη πίστωση που έχει επιμέρους κατανεμηθεί σε αυτές, δ) παρακολουθεί το μητρώο δεσμεύσεων και μεριμνά για την άμεση εξόφληση των απλήρωτων υποχρεώσεων και ε) παρακολουθεί την πορεία εισπράξεων εσόδων σε σχέση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού. Η διάρθρωση και οργάνωση της Δ/νσης Οικονομικού είναι υποδειγματική. Έχει υποβάλει ισολογισμό και για το Όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω τραπέζης. Οι προμήθειες πραγματοποιούνται με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ). Όλες οι συμβάσεις πριν από την επικύρωσή τους προσυπογράφονται από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Υπάρχει ηλεκτρονική αποθήκη. Γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος του Ταμείου με ημερήσια συμφωνία. Γίνεται υπολογισμός του κόστους λειτουργίας ανά υποτομέα δραστηριότητας (καθαριότητα, πράσινο, κ.λπ.). Δεν εισάγονται προς συζήτηση θέματα στην Οικονομική Επιτροπή αν δε συνοδεύονται από την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού μαζί με την προσυπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) μεριμνά για την εφαρμογή των εγκυκλίων του Γ.Λ.Κ., την εμπρόθεσμη αποστολή Μηνιαίων Δελτίων και Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στο e-portal. Αντίθετα, δεν αποστέλλονται μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις. 2. Μητρώο Δεσμεύσεων Λειτουργεί παραγωγικά το Μητρώο Δεσμεύσεων για τουλάχιστον 3 μήνες από τον Αύγουστο Τηρείται μηχανογραφικά πλήρως και παρέχει αξιόπιστα στοιχεία αναφορικά με το ύψος των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί, τις εκκρεμείς δεσμεύσεις, τις απλήρωτες υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 3. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Έχουν καταχωρηθεί όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου καθώς και όλων των ενσωματωμένων σε αυτό ΝΠ που προήλθαν από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Ποσά σε Ευρώ κατά την 31/12/11 ΒΑΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,19 Ευρώ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ e-portal ,19 Ευρώ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ,19 Ευρώ ΒΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ,19 Ευρώ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΤ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ο Δήμος να φροντίσει ώστε: - Να αποστέλλονται εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Εσωτερικών μηνιαίες εκθέσεις πορείας των ληξιπροθέσμων οφειλών καθώς και τριμηνιαίες με τυχόν αναφυόμενα προβλήματα, ως προς τη τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. 2/98253/0094/ και το έγγραφο αριθμ. 2/10334/0094/ του ΥΠΟΙΚ-ΓΛΚ. (εύρημα 1) Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Πληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης επεσήμανε την άριστη συνεργασία μεταξύ των Αντιδημάρχων και του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικού Α. Γιαννόπουλου με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αλ. Σταυρούλια, συνεχάρηκε και ευχαρίστησε όλους τους αρμόδιους Διευθυντές και τους υπαλλήλους. Είπε στη συνέχεια: «Πριν από 1 μήνα ήρθε το κλιμάκιο ελέγχου για να κάνει έλεγχο σχετικά με τα πεπραγμένα του Δήμου και τη λειτουργία του. Σήμερα σας παρουσιάζω την έκθεση αποτελεσμάτων του ελέγχου. (Σ.Σ. όπως αναφέρεται παραπάνω). Εμείς κάναμε ό,τι ακριβώς ορίζει ο νόμος με αποτέλεσμα να αναφέρουν οι ελεγκτές ότι «η διάρθρωση και οργάνωση της Δ/νσης Οικονομικού είναι υποδειγματική». Είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός, να γράφεται κάτι τέτοιο σε επίσημα δημόσια έγγραφα. Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης παρουσιάζει την έκθεση των ελεγκτών Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, μας γεμίζει υποχρέωση να συνεχίσουμε έτσι αλλά και υποχρέωση να εκφράσουμε ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» στον Προϊστάμενο τον κ. Α. Γιαννόπουλο καθώς και σε όσους συγκροτούν και εργάζονται στη Δ/νση Οικονομικού. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι δέχτηκα συγχαρητήρια κατά τη συνάντησή μου με τους ελεγκτές, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, για την υποδειγματική δουλειά όλων όσων εργάζονται στη Δ/νση Οικονομικού, και, βεβαίως, για τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Αλ. Σταυρούλια τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ! Όλα τα στελέχη της Δ/ νσης έχουν γνώσεις, ικανότητες, πάθος και ευθύτητα για τη δουλειά τους». Αναφέρθηκε στην πλήρη διαφάνεια που υπάρχει στη Δ/νση Οικονομικού η οποία, όπως τόνισε, αποτυπώθηκε και στο πόρισμα του ελέγχου. «Οι ελεγκτές τόνισαν ότι το Μητρώο Δεσμεύσεων παρέχει αξιόπιστα στοιχεία αναφορικά με το ύψος των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί, τις εκκρεμείς δεσμεύσεις, τις απλήρωτες υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες στις 31/12/2011 ήταν ευρώ. Σήμερα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι ευρώ, δηλαδή έχουν μειωθεί κατά, περίπου ευρώ. Είναι, δηλαδή, ιστορικά στο Δήμο Περιστερίου στο χαμηλότερο επίπεδο. Είναι γεγονός πολύ σημαντικό, ειδικά σήμερα, που είμαστε μέσα σε ένα «οικονομικό τσουνάμι» που περνά και δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Ο Δήμος Περιστερίου σε πείσμα των καιρών με απόλυτη διαφάνεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, «στέκεται όρθιος». Αυτά συμβαίνουν τώρα. Κανείς, βεβαίως, δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχω πει ότι σε τέτοιες εποχές κρίσης η υπερβολή και ο λαϊκισμός αποτελούν εγκληματική συμπεριφορά, γι αυτό, όπως είπα, πρέπει με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και με λίγα λόγια να αποτυπώνεις την πραγματικότητα. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα του Δήμου Περιστερίου και πιστεύω πως αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια σχολαστικότητα, διαφάνεια και σοβαρότητα να προσπαθούμε για το καλύτερο». Αναφέρθηκε στο τελικό συμπέρασμα του ελέγχου, στην αξιολόγηση, η οποία για το Δήμο Περιστερίου είναι στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή «πληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου» και των αποφάσεων του αρμόδιου υπουργείου. Επεσήμανε «Πρέπει να χειροκροτήσουμε και να συγχαρούμε πρώτα τον Αντιδήμαρχο, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τελευταία το δήμαρχο της πόλης. Επίσης, πρέπει να συγχαρούμε και τους άλλους αντιδημάρχους που συνεργάστηκαν άψογα και έβαλαν ο καθένας τον τομέα του σε τροχιά διαφάνειας, σοβαρότητας και σύνεσης, χωρίς παραλογισμούς και αλόγιστα έξοδα». Καταλήγοντας τόνισε: «Σ αυτές τις δύσκολες εποχές που περνά η χώρα μας το να μπορέσεις να «κρατήσεις το καράβι στην πορεία του, σε μια δύσκολη πορεία, που τα κύματα το σκεπάζουν και το χτυπούν», είναι πολύ σημαντικό. Εμείς τα καταφέραμε και θα συνεχίσουμε έτσι, (συνέχεια στη σελίδα 8)

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 IoÜÒ ÖÜ 2012 AÔÛ ÓÌÛà Ù ÛÖÜ ØÖÉÒ Ó ÛÖÚ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØàÔ ÌÕ ØÛ Ù Ú ÌÔ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù ÙÜÓ Ì- Ø ÝÖØàÔ ÌÕ ØÛ Ù Ú ÛàÔ ÔÌ àô, Ö àú ÌÓÝ Ô ÌÛ Ù ÓÌØ Ö Û Ú ÙÛ Û ÙÛ ÑÌ Ú, Ì ÞÌ ÑÜØ ÖÒÌ- ÑÛ Ñ ÕÌÝÜ Ì ÔÛÖÚ ÌÒÌ - ÞÖÜ. ÔàÙÛ ÓÌ ÛÖÔ ÖØÖ Ô ØÑàÛ Ñ, Ö ÖÜ ÌÔÛ ÙÙÖÔÛ ÒÌ ÖÔ, ÒÖ à Ì Ñ Ô ÜÔÖÛ Û Ú, ÛÖ ÒÑÖÖÒ, ÛÖ Ñ Ô ÙÓ, Þ ØÛÖ Õ, ÉÖÜÒ Ó Ñ ÙÜ- Ó ÌØ ÝÖØ, ÔÌÜØ Ñ ÔÖØÌ- Õ Ñ.., Ì ÞÖÜÔ Ö ÙÌ ÙÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ Ñ Ø Ó Û. ¾ ÛÖÓ Ñ ÙÓÖÚ Ö ÙÌ ÙÛ ÔÖÖÛØÖ Û Ú ÌØ Þ Ø ÑàÙ Ú Ñ ÙÛ Ô ÙÝ Ò Ô Û Ù Û Ú ØÖÙà Ñ Ú ÌÜÛÜÞ Ú ÓÌ Ñ ˇÌ Û Ó Ó. Ö ÜÔ Óàˇ ÑÌ ÌÛÙ Ö ÑÖ ÔàÔ ÑÖÚ ÙÛÖÚ Ñ ÖÕÌÔàˇ Ñ Ô Ö ÔˇØà Ö. ¾ ÖÔÌ Ú, ÙÛØ Ý Ñ Ô ÓÌ Ó Ô ÙÛ Ô Ñ ÔÖ Ö Ù Ô ÑàÔ Û Ú Ö ÑÖ Ì ÔÌ Ú, Ø Ó Û ÑàÔ ÖÞ, Ì ÞÔÖÔÛ Ú ÙÛ ÛÖÜÚ ÛÖ ÙÛÖÞÖ ÛÖÜ ØÖÙ Ô - ÛÖÒ ÙÓÖÜ Ñ Ý ÔÖÔÛ Ú Û Ô ÌÜ Ùˇ Û ßÜÞ ÛÖÜÚ Ô Ñ ÔÖ- Ö Û. Ü ÌØÌÑÛ Ó Ù Û Ú ÓÖØ- ÝàÙ Ú, àú Ñ Ô Ò ÌÜÑÖÒÖÜ ÒÖÜÛ ÙÓÖÜ, ÝÖÜÙÑàÙÌ ÛÖ ÓÜ ÒÖ ÖÒàÔ Ì ÛÜÞ ÌÚ, ÞàØ Ú Ñ ÔÌ Ú Ô Ó Ò ÙÛ - ÛÖÔ ÑÖ Ö ÒÒ Ñ Û Ô Õ Û Ú ØÖÙ ˇÌ Ú, ÑÖÓ Ñ ÖÛ Ô ÜÛ ÙÜÔÖ ÌÜÌÛ ÓÌ ÖÛÜÞ. Ò Þ ÙÛ Û Ô Ô ÝÖØ ÙÛÖÜÚ ÑÖ ÖÜÚ Û Ú Ì ÛÜÞ Ú, Û Ô ÔÛ ÓÌÛà Ù Û Ú ÖÛÜÞ Ú, ÒÒ ÑÜØ àú Û Ô Õ Û Ú ØÖÙ ˇÌ Ú ÓÌ- Û Û Ô ÖÛÜÞ. ÜÛÖÞØÖÔ, ÖÒÜàØ ÌØ Ù ÛàÔ ÖÔÌàÔ, ßÔ Ó Ô ÒÌ ßÌ Û ÖÛ ÙÛ ý, àùûì Ô Ì ÞÖÜÔ ÔÛ àô ÙÛ Ñ ÜÔ Ó ÜØ Ö, Ö ÙÌ ÙÛ Ô ß ÖÕÌ ÔàÙ ý ÛàÔ ÓÌÒàÔ Û Ú Ö ÑÖ Ì ÔÌ Ú. ÛÙ Û Ô ÖÔÛÌÚ ÙÛ Ú ØàÛÌÚ ÑÌ Ú àô ÌÚ, ÙÛ ØàÛ ÙÑ ØÛ Ó Û Û Ú ÌÝ - ÉÌ Ú, ÙÛ Ú Ô ÙÝ ÒÌ ÌÚ Û Ô Ì ÉÌÉ àù Û Ú ØÖÙà- ÑÖÛ Û Ú ÛàÔ àô ÛÖÜÚ, ØÖÑ ÒàÔÛ Ú ÛÖ ÞÜÛÖ ˇÜÓÖ ÛÖÜÚ ßÛ Ô Ñ Û ÙÜÔˇ Ñ ý Ì Ñ Û ÒÌ ß. ÜÛ ÌÙ, Ö àú Ì - ÞÔÖÜÔ Ö ÙÛ Û ÙÛ ÑÌ Ú, Ö - ÙÌ ÙÛ ÑØ Û Ú ÙÞÌÙÌ Ú, ÒÒ ÌÝÌØÌ Ñ ÙÛ ˇÜØ Û Ú ÌÕ Ø- Û Ù Ú Ö ÛÖ ÒÑÖÖÒ, Û Þ, ÛÖ Ñ Ô ÙÓ Ñ ÒÒÌÚ ÖÜÙ ÌÚ ÖÒÒÖÜÚ ÖÔÌ Ú. ˇÌÒ ÛÖÜÚ ÔÖ Õ Ô Û Ô ÖØÛ Ñ ÙÛ ÛÖÜÚ. ¾ ÙÜÔˇ ÑÌÚ, ÖÜ Ö Ö Ö ÖÔÌ Ú Ó ÖÜØ ÖÜÔ Ñ Ì- ÑÒàÉ ÖÔÛ, ÖÓ ÑØÜÔÖÜÔ ÖÕÌÔàÔÖÜÔ Û ÓÌÒ Û Ú Ö ÑÖ Ì ÔÌ Ú. Ì ÙÛ ÖÜÔ, Ì ÛÙ, Ö ÔÌÖ, ÓÌ ÙÜÓÉÖÜÒÖ Û Ô ØÖØÓ Ù ÛÖÜÚ, Ô Ô ÓÌÛØ ˇÖÜÔÓÌÛÖ Ì Ñ Ô ÜÔÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ ÛÖÜÚ, Ì ÛÌ Ö ÔÖ ˇÜÓÖ, Ì ÛÌ Ö Û Ô ÌÙàÛÌØ Ñ Ô Ñ ÛÖÜÚ Ì ÑÖ ÔàÔ, ÌÔÛ Õ, Ô ÔàØ Ù ÌÑÛ Ó Ù. ˇàÚ Ö Ô ÔàØ ÙÛ ÑÌ+ ØÖÙ ˇÌ ÌÚ ÛàÔ ßÌÕÌØÌÜÔ - ÙÌàÔý ÙÛÖ Ñ ÔÖÜØ Ö, ÙÛ ßÔÌ ÙÜ Ñ Ô Ù ý, ØÖÞàØÖÜÔ, ÙÜÔ ÔÛ Ù ÓÌ Û Ú ÖÜÙ ÌÚ Ì Ô, ÜÙÛÜÞàÚ, Ô ÖÝÌÜ- ÑÛ. ¾Û Ô Ö ÖÔÌ Ú ÛÖ Ó ˇ - ÔÖÜÔ, ÙÛ Ó ÛÖÜÔ Û ÔÛ. ¾ ÝÖÉÖÚ ÛÖÜÚ ÑÜØ ÌÜÌ Ñ ÉÖÓ- É Ø ÖÜÔ Û ÓÌ ÌØà- Û ÙÌ Ú, ÓÌ Ì ÒÌ Ú ÓÌ Ø - ÑÒ ÙÌ Ú, Ô ÌÕ ÙÖÜÔ, ÔÛàÔÛ Ú ÙÛÖ ß Û ý, ÛÖ ß ÖÛÌý, ÛÖ ß àúý Ñ ÓÌ ß Ö ÖÜÚý. ¾ ÔÌÖ ÖÓàÚ Û ÓÖ Ø Ö- ÔÛ ÖÒ ÓÌ ÛÖÜÚ ßÝ ÒÖÜÚý, ÖÜ ÌÔ ÑØ Ô ÖÜÔ, ÌÔ ÛÙ - Ø ÖÜÔ, ÌÔ Ì ÒÖÜÔ, ÌÔ ÞÛÜ ÖÜÔ Ñ ÌÔ ÞÛÜ ÖÜÔÛ, ÌÔ ÉØ ÖÜÔ Ñ, ÑÜØ àú, ÌÔ ÖØØ ÛÖÜÔ. Ö ÉÌ É Ö Ì Ô àú ÞØÌ - ÖÔÛ ÉÖ ˇÌ, ØÖÒÌÚ Û Ú ØÔ Û ÑÌÚ ÔÛ Ø ÙÌ Ú ÛÖÜÚ.»ÌØ ÑÌÚ ØÖÛ ÙÌ Ú ÔÛ ÓÌÛà- Ù Ú Ì Ô Ö ÑÖÒÖܡÌÚ: 1.¾ ØÖÓÖÚ Û Ú ÒÖ Ñ Ú Ö Ì ÙÛ Ô ÓÌÙ Ô Û Ù ÉÖ ˇÌ Ú. àø Ú Û ÖÛ Ñ Ñ ÔÌ Ú Ô ÙÛ ˇÌ ÌÓ Ö Ö ÙÛ Ô Ì Ì ÓÉ Ù Û ÙàÛ - Ø Û Ú à Ú ÛÖÜ ÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜÚ, ØÌ Ì Ô ÌܡÜÔˇÖÜÔ ÙÌ ØÓÖ ÖÜÚ ÝÖØÌ Ú.»Ì - ÙÛ Ñ ÌÒ ÖÔÌ Ñ - ÛÙ ÒàÔÌÛ Ñ Ô ÛÜÙ- ÙÌ ÙÛÌÜÛÌÚ ÜÔ ÓÌ Ú. 2. Ô Û Ù ÉÖ ˇÌ Ú ÙÛÖÜÚ ÙÜÓÉÖÜÒÌÜÛ ÑÖÜÚ ÙÛ ˇ- ÓÖÜÚ ÌÜ Ùˇ ÛÖ Ö Ù Ú Ñ Ø ÖÓ Ú, Ö àú ß Ò - ý Ñ ÙÛ Ú ˇÌØ ÌÜÛ ÑÌ Ú ÓÖÔ ÌÚ, Ö àú ß ÙÛØÖ- Ý ý Ö ÓÖÔ ÌÚ ÛÖÜ ( Ì ÔÛØÖ ÌØ Ì Ú Õ ØÛ ÓÌ- ÔàÔ ÛÖÓàÔ), Ñ ÛÖÜ ¾ (¾Ø Ô ÙÓÖÚ Û ÛàÔ Ø- ÑàÛ ÑàÔ), ÓÌ Û Ú ÖÓ ÌÚ `Û - Ø Õ Ú Ñ Ô ÓÌ ØàÙ Ú Û Ú ¾ ÑÖ Ì ÔÌ Ú, Ì Ô ÛÖ ØàÛÖ Ñ ÖÜÙ ÙÛ ÑÖ É Ó Û ˇÌØ Ì Û Ú ÌÕ ØÛ Ù Ú, Ò- Ò Ñ Û Ô Ñ ØÜÕ ÛÖÜ ÖÒÌ - ÓÖÜ Ñ Û Û Ú ÙÜÔÌÕ ØÛ Ù Ú, Ö Ö Ø ÔÖ Ö Ì ßÓ ÒÖÑ - ØÌ ý Ñ ÖØØÜˇÓ Ì Û Ü ÛÖÓ Ì Ô ÔÛ ÙÛ Ô Ô - ÔÛÌÞ ÜÛ ßÒÌØÔ ý ØØà- ÙÛ. 3. ˇÌØ Ì ÛàÔ ÖÔÌ àô, ÙÛ Ô Ö Ö ˇ ÖˇÌ É ØÜÛ Û ÙÛ Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÌÚ ÖÓ ÌÚ, Ô ÔàØ ÙÖÜÔ Û Ô Ñ Û - ÙÛ Ù, ÖÜ Ñ ÒÖÜÔÛ Ô - ÒÌ ßÖÜÔ, Ô ÉÖ ˇ ÙÖÜÔ ÙÛ Ô ß Ô ØØàÙ ý ÛàÔ àô Ñ Ô ØÖÌÛÖ Ó ÙÖÜÔ ÛÖ ÑÒ Ó Û Ô Ì ÔÌ ÔÛ Õ ÛÖÜÚ ÙÛÖ Ö - ÑÖ ÌÔÌ ÑÖ Ñ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ Ì- Ø É ÒÒÖÔ. ØÌ ÌÛ, Ö àù ÖÛÌ, Ì Ñ ÓÌÛ ÞÌ Ø Ù Ñ Ôà- Ù, àùûì Ô Ì ÛÜÞÌ ÙÜÔ - ÔÛ Ù ÖÒàÔ ÙÌ ÜÛÖÔ ÛÖ Ü- ÙÑÖÒÖ àô, Ö Ö ˇ ÌÒÌܡÌØàÙÌ ÛÖ Ò ˇ ÔÖ ØÖ- Ùà Ö ÛÖÜ ÛÌ Ø, ÛÖÜ ÖÜ, Û Ú ÑÖØ Ú, Û Ú Ó Ô Ú, Ô ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ ÒÜÛØàÛ Ñ, ÖÒÖÜÚ, ÌÜÒÖ ÓÌ Ô. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à )» ¾ `»¾ ÔàÙÛÖ Ö Ì Û, ÙÜÓÝà- Ô ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ÙÛ ÑÖÜ à Ñ, Ö àú ÛØÖ- Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ. 1250) 1982 ÖÛ : ¾ ¾ ˆ` `» ` ÛÖÜ ˇ Ô Ù ÖÜ Ñ Û Ú `Ö- Ý Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ ÑÖ ÑÖ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛÖ Ø ÜØÖÑ - ÙÛØÖ ÒÉ Ô Ú Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø Ñ - À ` ÛÖÜ» Þ - Ò Ñ Û Ú `ÖÝ Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ ÑÖØ ÛÙ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛÖ Ø ÜØÖ Ñ ÙÛØÖ ÒÉ - Ô Ú Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛ Ô Ôà ÒÜÝ, ØÖ ÑÌ Û Ô - ÔÛØÌÜÛÖÜ Ô ÙÛ Ú 30 `Ì ÛÌÓ- ÉØ ÖÜ ÙÛÖÔ ÌØÖ Ô Ö Ú ØÉ Ø Ú ÙÛÖ Ò ÖÔ. ˆ À ` ` À¾ ` ÖÒÒÆ Ó ÖØÌåÛÌ Ô Ñ Û ÒÖ åùìûì ÙÛ Ô ØÆ ÝçÙ ÙÜ ÑÜÉâØÔ Ù ÛàÔ ÛØ ØÔ ÑÖÓÓÆÛàÔ. âô æóàú ÌÔ Ó ÖØÌåÛÌ Ô Û Ô Ñ Û ÖتÙÌÛÌ, Û Ô ÙÛ ˇÌØæÛ ÛÆ Û Ú. ÜÛæ ÛÖ Ö ÖåÖ ˇ Ó Ú Ü ÖÙÞÌˇÌå ÙªÓÌØ ÌåÔ Ùå ÖÜØÖ æû ˇ ÛÖ ˇÌÛªÙÌ çø Ö. ÌÒÌÜÛ å Ó Ú ÆÒ Ù Ô ÑÜØ ÖÒÌÑÛ ÑÆ ÓÌ ÜÛÆ Û Ì Ô ÙÛ Û ÑÆ ÖÜ âòì Ô, æû ÛÖ ÔâÖ Þ ØÆÛÙ ÌÔ ˇ Ó Ì ÙÛÖÔ ÒÖ Ø ÙÓæ Û Ú. ÙÛ ÒÌå ÓÌÔ ÓÌ ÛÖ ÒÖ Ø ÙÓæ Û Ú, ÒÒÆ ÙÌ ÕÌÞàØ ÙÛæ ÒÖ Ø ÙÓæ.»æÒ Ú æóàú ÛÖÜÚ ÑÖçÔ ÙÌ ÛÖ ÆÞÛÜÒÖ ÌÑÌåÔÖÚ Ö ÌØÓ Ô ØÆÚ, Ö ÀÆäÞÌÔÓ Þ Ñ ÛÖÜÚ Ìå Ì ß ð ý ÔâÑØÖÜÙ Ô ØçÓÔ.» Ú Õ Ô Ìå Ô, ÉÆ ÖÔÛ Ú Û Ô ÖÜØÆ ÙÛ ÙÑâÒ, ÜÙÛÜÞØÚ ˇ ÙÛ ÒÌå ÓÌ ÛÖÔ ÒÖ Ø ÙÓæ Û Ú, ÒÒÆ... À ` - ð ˆÀ À - ¾ ˆ À ` ÛÖÜÚ ÙÖÑå ÖÔÛÌÚ Ñ ÛÖÜÚ ÒÒ ˇàØå ÖÔÛÌÚ ØÖÚ ÛÖ `¾, Ù ÓÌØ ÔÖçÚ ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖçÚ ÌÛ å- ØÖÜÚ. ÛÖÜÚ ˇÜÓåÙà Û ÙÜÔˇªÓ Û ÓÌ Û Ö Öå ÛÖ `¾, ÛÖÜ Ô Øâ Ô ØâÖÜ ÛÖ 1981 ªØˇÌ ÙÛ Ô ÌÕÖÜÙå. ˇÔ Ѫ ÔÌÕ ØÛ Ùå, äñª ÜØ ØÞå, Ö ÔàÔ - Ѫ ÌÒÌܡâØàÙ. ÌåÛÌ Ó Ú ØÌ Ò ÑÆØ, ÓÌ ÛÖÜÚ ÛØÖäÑÆÔÖÜÚ ÖÜ Ó Ú ÝâØ ÛÌ, Û âóì ÔÌ æ ÜÛÆ Û ÛØå ÙÜÔˇªÓ Û, Ô Ø ÖØ ˇÖçÓÌ Ñ ÌÓÌåÚ ÖÜ Ò ØØÔÖÜÓÌ Û Ú ÖÒ Û ÑâÚ Ù Ú; ` ¾ À¾» ` ¾ ¾ˆ ˆ ` ˆÀ¾ 11,5 Ù. ÌÜØØ, ØæÙˇÌÛ ÓâÛØ, Û Ö Öå æòàú ÛÜÞ åàú Û ÕâÞ Ù Ô ØÖÌÑÒÖ ÑÆ, ÛæÛÌ ÖÜ ÓÖåØ Ô Ü ÖÙÞâÙÌ Ú. ÜÙ ÑÆ Ö ÛØÖäÑÆÔÖ ÌÔ Û ÕâÞ Ù Ô ÖÛâ, Ö ÑÖå Ó Ú, Ó Ú ÝÖçÙÑàÙ Ô ÙÛ ßâÓ Û Ñ Û Ú Ü ÖÙÞâÙÌ Ú Û Ú Ö ÖåÌÚ ÕâÞ Ù Ô ÓÌÛÌÑÒÖ ÑÆ. ÆÞÔÖÜÔ-ßÆÞÔÖÜÔ ÖÜ Ô Û ÉØÖÜÔ; ÝÖç Ó Ú ÙÛØÆ Ù Ô æ ÞتÓ, ÛØØ ßÆÞÔÖÜÔ, ÌÆÔ âþöüóì Òå Ö Ò ÆÑ ÑæÓ Ô Ó Ú ÛÖ ÆØÖÜÔ.»Ì Ò Ö- Ô ØØÖÝ ÛâÚ, ÔâÖÜÚ ÝæØÖÜÚ ª ÓÌ ØÙÌ Ú. ªÑÌ ÆÒ ÙÛÖ Ü Òå, Ö ÔÌæÑÖ ÖÚ ÉÖÜÒÌÜÛªÚ ` çøöú ÜÑÖç Ú, Ñ ÑÖçÔ ÙÌ ÛÖ ÞâØ ÙÛÖÜÚ Ü ÖÜØ ÖçÚ ÓÌ Ôæ Ó. ß ÌØ ÑæßÛÌ Û Ú ÆÔÌÚ ÛàÔ Ü ÖÜØ ÌåàÔ Ù Ú, ÝÖØÌÛ ÑÆ ˇ Ô Ñ ÙÛÖç- ÓÌ Ô ÑÆÔÖÜÓÌ ÖØ æôû ÌÚ ÌØ ÑÖ âúý.»ì Û Ô ÌÜÑ Øå Ô ÌÜÞ ˇØ ÙÛÖ ` çøö Ì å Û ÌÑ Ò ØØÙÌ ÛÖÜ ÖÔÌåØÖÜ àªú, Ô ÑÜÉÌØÔªÙÌ. ß Òæ ÑÜÉÌØÔ - Û ÙÓæ ` çøöý, æ Ñ Ø ÆÚ, æ àú ÒâÌ Ñ Ö ªÓ ØÞæÚ Ó Ú. ¾ À µ À ` ` À ` À ` Ô ÓÖÜ Ì ÛØâ Ì Ö ` çøöú Ô ÑÆÔà Ñ Ì Ø Ó ØæÉÒÌß, Ô ÛÖÜ à æû ÑÒàÛÙÖ Û ÔÆ Ì ÑÆ ÙÛÖÜÚ ß Ø Û ÝâØ ÌÚ Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚý ˇ ÌåÔ Æ Ø. ÌÆÔ ÛÖÔ ÌÔÖÞÒÌå ÛÖ Ø ÙÛÌØÆÚ, Ô ÛÖ Ý ØâÙà. ÆÔÛ Ù æóàú ÙÛÖÔ ` çøö ªØˇÌ æ ÛÖÔ Ü ÖÜØ æ Û Ú Ñ ÖÙçÔ Ú, ÛÖÔ ÔÛØÔ ÀÖÜ Ñ ØÛ, Ö Ö ÖåÖÚ Ó Ô ÕÌÞÔÆÓÌ âþì ØÖÛ ˇÌå æ Û Ô». À. ß¾ ØÖŁ ÖÒÖ ÙÓæÚ ÛÖÜ Ü ÖÜØ ÌåÖÜ ÓÖÜ ªÛ Ô 990 ÌÑ Û. ÌÜØØ, ÛÖÔ ÓÌåàÙ Ô ÙÛ 770 ÌÑ Û. ÌÜØØ Ñ ÙªÓÌØ ÌåÖÔ ÙÛ 550 ÌÑ Û. ÌÜØØ. `ÞÌ æô ÙÛÖ ÙçÔÖÒÖ ÔÌÒ ÙÛ ÑâÚ ÆÔÌÚ, ÖÜ ÌÔ ÑæÉÖÔÛ Ñ å Ì Û Ô Õå ÛÖÜ Ó ÙÖç Ü ÖÉØÜ- ÞåÖÜ, ÖÜ âøôì ý. Ö ÖÚ Ó Ú ÖÜÒÌçÌ æ ÛÖÜÚ çö. ÆÔÛàÚ Ö Ñ. ÀÖÜ Ñ ØÛ Ú ÙÛâÑÌÛ æøˇ ÖÚ, Û ØØÔÛ Ú Û Ô Õ Ö Øâ Ì Æ ÛÖÜ. À À ¾`¾ À `; ÌÔ ÛÖÜÚ É åôì ØÌ Æ. æû ÙÛæÞÖÜÚ Ñ Ô ÉÆ ÖÜÔ, ÔÛåˇÌÛ ÛÖÜÚ É åôöüô. ÌÚ Ñ ÛÖÜÚ âþì ÌÜÞ ˇÌå ÛÖ» ÛÙÖÛ Ñ åäñö Ñ ÆÙÞÖÜÔ æ Ü- ÌØÉÖÒ Ñª Ñ ÔÛÌÓ Æ. Æ ÖÜÔ ÑÆ Ö Ö ÝæØÖ, ØÖÙ ÖÑØÔÛ Ú çõ Ù ÛàÔ ÝÖØÖÒÖ ÑØÔ ÌÙæ àô Ñ ÜÛÆ ÓÌ ØÔÖÔÛ. Ú ÑÆÔÖÜÔ ÛÖÔ Ñæ Ö Ô ØàÛªÙÖÜÔ âô Ô ØàÛÖÌÛª ÝÖ Û Ûª Ö ÑÖÔÖÓ ÑªÚ ÙÞÖÒªÚ Ñ ˇ ÛÖÜÚ ÒçÙÌ Û Ú ÖØåÌÚ ÛÖÜÚ. ÛÖÜÚ Ì Ùå ÖÜØ Û ÌÔ Øâ Ì Ô ÑÆÔÖÜÔ. Ôâ ÓâÛØ Ó Ú Ó ÒÆÌ Ö Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ Ú. Ö âø Ö ÛÖ âþöüóì Õ Ô Ìå Ñ ÌåÞÌ ÖÒç Ñ ÑâÚ ÑØ Û ÑâÚ. Ö Õ Ô å Ì Ö Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ Ú, ÑæÉÖÔÛ Ú, æ Û Ô Ìå, Û Ô ˆ Ìå Ñ Û Ú ÑÖ ÔàÔ ÑâÚ ØÖÞâÚ. ÛÙÌÑÖÜØØÙÌ ÛÖÔ ¾, ÛÖ, Û Ô ßÜÞ Ñª Ü Ìå, Û ÑâÔÛØ Ü Ìå Ú ÛÖÜ `ˆ, ÛÖÔ ¾ ˆˆ. ÌÔ Û Ø ÛÆÛÌ ØÌ Æ æùö ÌåÔ ÔàØåÚ. À¾ ˆ À¾» ¾» ˆ À ¾ ` ¾ `ÛÖ ÙÛæÞ ÙÛØÖ Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú Ö çö ÑØ Û ÑâÚ ÛØÆ Ì ÌÚ, ØÖÛ Ñª Ñ ÛÖ ÞÜ ØÖÓ Ñæ Ó ÌÜ- ÛªØ Ö. ¾ ÔÛ ÞÖç ÑÌØ ÖÙÑæ Ö ˇ ÛØåÉÖÜÔ Û ÞâØ ÛÖÜÚ Ñ ˇ Ý Ø åôöüô Û Ú ÛÙâ ÌÚ ÛÖÜÚ. ÆØÖÜÔ Ò ª Û ÌˇÔª Ñ ÔÛæ Ò Óæ ÛÖ.. ÓÌ ÛÖ ÓÌÛØ Ûæ ÛÖÜ Ñ Û Ô ØÖÛ Ñª ÓÌ Û Ô ÛÌØÆÙÛ ÌØ ÖÜÙå Û Ú. ÔØ ÜÛâÚ Ö çö ÛØÆ Ì ÌÚ ÓÌ Û Ô ˇÔ Ѫ ˇ Ó ÖØÖçÙ Ô Ô åõöüô ÛÖÔ ÉØ ÞåÖÔ Û Ú Ö ÑÖÔÖ- Óå Ú ÙÌ Ó ÖØÌå Ö ÑÖÔÖÓ ÑªÚ ÔÆ ÛÜÕ Ú. Û Ô ÖÔ ÛåÙÖÜÔ ÑæÓ ÌØ ÙÙæÛÌØÖ Û Ô ÌÒÒ Ô Ñª Ö ÑÖ- ÔÖÓå. æû Ô ˇ ÖÜÒ ˇÖçÔ, àú Ó Ìå Ú Ö çö ÛØÆ Ì ÌÚ ˇ åôöüô ÑÌØ ÖÝæØÌÚ. Ò ª ÑÜ- ÉâØÔ Ù Ö âþìû Û Ô Ô Ñ ÔæÛ ÛÆ Û Ú Ô Ö - ѪÙÌ ÜÛâÚ Û Ú çö Ì ÞÌ ØªÙÌ Ú, ÓÌ ÑÌØ ÖÝÖØå. ÝÖç ØÌ Ò ÑÆØ ÌåÙÛÌ ÔåÑ ÔÖ Ô Ö ÑªÙÌÛÌ Ì ÞÌ ØªÙÌ Ú ÌåÙÛÌ Ñ ÔÖå Ô ÑÜÉÌØÔªÙÌ- ÛÌ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ; ` ¾ À `` `»¾ Ø åö ÛÖ ÑæÒ Ö. Ùç Ü ÖÚ ÛÖÜ ÑÜØåÖÜ ÙÖ- Þ Û æ ÖÜÒÖÜ âñ ÔÌ åû Ù ÖÝÜÒÆÑ Ù Ú, Òæ à ßÜÞÖÒÖ ÑØÔ ØÖÉÒ ÓÆÛàÔ. Ö â ÔàÙÌ Ñ ßÜ- Þå ÛØÖÚ, æû ÆÙÞÌ ÜÔ åñ æ Ô ØÑ ÙÙ ÙÓæ. ÌÓÌåÚ ÑÜØå ÓÖÜ ÌåÓ ÙÛÌ àø åö, ÒÒÆ ÖçÓÌ ÓÌ ÜÛæ. ÕâØÌÛÌ æùö ÔÆØÑ ÙÙÖ Ñ ÑÖ Ö Öå ÉØåÙÑÖÔÛ ÙÛÖÔ ÖØÜ ÒÒæ Ñ ÌØ ÓâÔÖÜÔ Ô ÆØÖÜÔ ÙÌ ØÆ Ô É ÖÜÔ æ Û Ô ÝÜÒ Ñª Ô ÙÜÔÌÞåÙÖÜÔ ÜÛÆ ÖÜ ÕÌÑåÔ Ù Ô; ¾ ¾ ` À¾ ¾ `ÜÔ ÔÛªˇ ÑÌ Ñ ÛÖ ÛØåÖ Ó ÌÒÑÆÔÛÖ Û Ú ÑÜ- ÉâØÔ Ù Ú, ÜÛªÔ Û Ô ÌÉ ÖÓÆ ÖÜ àôå ÌÛ Ô Ó Ú ÙØÙÌ.» å ÛÖÜÚ ªÛ Ô Ñ Ö Óâ Ú Ö ÑÖÔÖÓÖ- Òæ ÖÚ. ÖÜÉâÒ Ú Ñ ÌÔ âòöú ÓÌÛÆ Û Ô ÙÜÔÆÔÛ Ù Ó Ú Ò ØÖÝæØ Ù Ô Ñ ªØˇ ÓÌ ÙÛ åù Ó Ú æû ß ÌÔ ˇ Ò ÝˇÖçÔ, ÖçÛÌ ÖØ æôû ÓâÛØ, ÖçÛÌ Ôâ ÓâÛØ ÛÖ 2012ý. åôöôû Ú Ö Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ Ú æ Û Ô ÙÜÔÆÔÛ Ù, Ó Ú Ìå Ì, ßÛÖ Ô ˇ åôöüô ÖØ æôû ÌÚ ÌØ ÑÖ âú Ñ Ô ØÖÓÖÒÖ ˇÖçÔ Ñ ÆÒÒ ÓâÛØ ÌÔ ÛÖ ÕâØÖÜÓÌ ÑæÓ, ˇ ÛÖ ÖçÓÌý.» Ú Ì ÔâÝÌØÌ ÙÛ Ô å ˇâÙ ÖÜ ÌåÓ ÙÛ Ô, ÑÆ àú ÒÖÕÆ.» `. ¾` À» ¾»ÌÛÆ Û Ú 26 ÖÜÒåÖÜ ˇ Ì ÙÑÌÝÛÖçÔ Û Ô ÒÒÆ, ÛØÌ Ú Ñ ÒÖå ÑçØ Ö, Ö ÛØÖäÑÆÔÖ, Û ÝÌÔÛ ÑÆ ÛÖÜÚ Ñ ÜÛÖå ˇ ÖÝ ÙåÙÖÜÔ Ó ÙˇÖçÚ, ÙÜÔÛÆÕÌ Ú, ÌÝÆ Õ, Ì æó Û Ñ.Ò.»â- ÞØ ÛæÛÌ æò ÌåÔ ÙÛÖÔ âø. Òâ ÌÛÌ ÙÛ Ú ØæÙÝ ÛÌÚ ÌÑÒÖ âú ß ÝåÙ ÓÌ ÛÖÜÚ ÛØÖäÑÆÔÖÜÚ, Ô Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ. ÆÛ Òâ ÓÌ Ö ÑÖÔÖÓ Ñª ÔÌÕ ØÛ Ùå. Ú ØÖÙÌÜÞ ˇÖçÓÌ ÒÖ æô, æòö Ó å, æû Ô ˇ âøˇöüô Û Æ ÙÛ Ô ÒÒÆ Ô Ó Ô ÌåÔ Ñ ÑæÑÌÝ. Ûå ÌÆÔ Ö ÜÔ åñìú ÛÖÜÚ, ÛÖÜÚ âþöüô ÌØ ÒÆÉÌ ÓÌ ÛÖ ÙÑÖÜ æõüòö Û Ô âþöüóì É ÓÓâÔ. Ô ÌåÓ ÙÛÌ Ñ ÒÆ Æ, æ àú æû Ô ÙÛÖ ÓÖÛ Ñæ ÌØ ÓâÔ ÓÌ Û Ô Ì åùñìß ÛÖÜ Ì ˇÌàØ - Ûª. ˆ` ¾` ªÑÌ Ñ Ö ØÛ Ú ÙÛÖ Ü Òå ÓÌÛÆ Û Ô ÙÜÔÆÔÛ - Ù ÛàÔ ÖÒ Û ÑØÔ Ó æù àô Ñ ÓÌ ÛÖ ÔàÙÛæ ÛÖÜ çýöú, ÛÖ Ñ ÖØåÙÛ ÑÖ Ó Ú ÔâÉ ÙÌ. NON PASAR- AN ÔâÑØ ÕÌ. ß ÌÔ ˇ ÆØÖÜÓÌ ØæÙˇÌÛ ÓâÛØ ÙÌ ÉÆØÖÚ ÛàÔ ÝÛàÞØÔ ÔÖ ÑÖÑÜØ ØÔý. ÑÒÆÓ ÑÜØå, æ Û Ô ÙÜ ÑåÔ Ù, ÖÜ ÓæÒ Ú ÌåÞÌ ÑÆÔÌ Æ Ô Ñ æ Û Ô Û ÒÌˇâ Ù ÛÖÜ ÛÖçØÑ ÑÖÜ ÙªØ Ò. ß ÌÔ ˇ ÆØÖÜÓÌ ÆÒÒ ÓâÛØ, ÌÝæÙÖÔ ØÖÙ Ø- ÙÖÜÔ Û Ô ÓÌÔæÓÌÔ Û ÙÖ çô Ó ÓâÛØ ÖÜ ˇ ÆØÖÜÓÌ Ô ÙÜÔÛØåßÖÜÓÌ Û Ô ÝÖØÖ ÝÜ ª Ñ Ô Ü ÌØ ÑÖÔÛåÙÖÜÓÌ ÛÖ Ó çøö ÖÒ Û Ñæ ÞتÓ.ý æ ÛÖ ÑÒÆÓ ØÛ Ó Ú ÛÖ ÜØåÙ ÓÌ ÙÛÖ âò Ö. Ò ÜÙå ÌÒÖÚ åô ÓÌ ØÛ ÓÖÜ ÓÌ ÜÛÆ Û ÑÖÒ É ÑÆ ÙÖÜ ÒÖ ÆÑ. ¾ ¾ˆ ÒÒÆ âô ÌåÔ ÉâÉ Ö. æû Ö ÖÒ Û ÑÖå ØÞ Öå Û ÉØªÑ Ô ÙÛ Ô ÓÖ Ø Ù Æ ÛàÔ ÌÔ ÑØÔ Ø ÓÓ ÛâàÔ ÛàÔ Ü ÖÜØ ÌåàÔ. Ø Ù ÓÖ Öå Ù Ô âô ØàÛÖ Ö- Ø Ñæ ÙçÙÛ Ó ÓÖ Ø Ù ÆÚ, ÒÒÆ ÑÜØåàÚ Õ ÖÑØ Û - Ñæ, ÛÖ ÙçÙÛ Ó ßÖ ÑæÚ ÓÖÜ, Ö ÑæÚ ÙÖÜ Ñ Ö ÑæÚ ÛÖÜý. æû Ô ÑÖÜÛÆÒ Ó Ì ÙÛ Ô Ó ØÓåÛ Ü ÆØÞÌ ÖÓÖÝàÔå.

7 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 «Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΟΣΩΝ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΤΟΝΙΣΕ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» τον τεμαχισμό και οικιακών απορριμμάτων, κατά παράβαση, σ αυτόν, μας είπε: Όσον αφορά τώρα τον λειοτεμαχιστή (σπαστήρα) που υπάρχει μέσα στο χώρο του Γκαράζ, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα το οποίο έχουμε θέσει σε λειτουργία εδώ και ενάμισι χρόνο. Σε αυτόν μπαίνουν όλα τα ογκώδη αντικείμενα, ξύλινα κατά βάση, τα οποία εναποθέτουν οι δημότες έξω από τα σπίτια τους, τα οποία εμείς παίρνουμε και εν συνεχεία μπαίνουν μέσα στο ειδικό αυτό μηχάνημα, όπου τεμαχίζονται, συμπυκνώνονται και μειώνεται πάρα πολύ ο όγκος τους. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο αφού τα επτά δρομολόγια με τα ογκώδη αντικείμενα προς τη Χωματερή, τώρα έχουν γίνει ένα. Αυτομάτως με τη λιγότερη καύση πετρελαίου ωφελείται το περιβάλλον, ενώ εξοικονομούμε εργατοώρες και καύσιμα. Όλα αυτά βεβαίως, συνεπάγονται σε οικονομία για το Δήμο και τους δημότες. Και σε αυτό το σημείο να προσθέσω, πως στον λειοτεμαχιστή μπαίνουν μόνο ογκώδη αντικείμενα και όχι οικιακά Στο εσωτερικό του Ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Λώλος Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» συζήτησε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας-Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Βασίλη Λώλο σχετικά με θέματα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο του Γκαράζ, τη λειτουργία του λειοτεμαχιστή (σπαστήρα) αλλά και την καθαριότητα γενικότερα, σε επίσκεψή του στο χώρο του Γκαράζ του Δήμου. «Πρώτο μέλημα της διοίκησης, και της προηγούμενης και της δικής μου, βεβαίως και της επόμενης, πιστεύω είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων» μας είπε ο κ. Βασίλης Λώλος και συνέχισε: «Να σας θυμίσω ότι είμαστε σε ένα χώρο που και μείς οι ίδιοι διαβιούμε και εργαζόμαστε 20 ώρες το 24ωρο, οπότε το θέμα της ασφάλειας και της υγιεινής μας ενδιαφέρει και προσωπικά για εμάς και τις οικογένειές μας. Οπότε παίρνουμε όλα τα μέτρα και σε αυτό είμαστε κάθετοι». Για το λειοτεμαχιστή και τις απόψεις που ακούγονται για απορρίμματα. Αυτά πηγαίνουν στη Χωματερή. - Τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που τηρούνται ευλαβικά στο χώρο εδώ του Γκαράζ που βρισκόμαστε σας καλώ να τους διαπιστώσετε ευθύς αμέσως, βγάζοντας φωτογραφίες στο χώρο του λειοτεμαχιστή. Είναι ένας χώρος πεντακάθαρος. Φαντασθείτε ότι έχει γύρω-γύρω πλακάκια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί χώροι στην Ελλάδα που εναποθέτονται τέτοια αντικείμενα, να υπάρχουν πλακάκια... Οπότε είναι ένας χώρος με πολύ υψηλό επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας». Στην ερώτηση του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» ότι έχει ακουσθεί πως μέσα στον λειοτεμαχιστή έχουν θρυμματιστεί και απαγορευμένα δια νόμου αντικείμενα με αμίαντο, ο κ. Βασίλης Λώλος είπε: «Αν υπάρχει τέτοια καταγγελία να τη δω συγκεκριμένη. Σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί οι εντολές είναι σαφείς προς τις υπηρεσίες. Δεν παίρνουμε αμίαντο μετά την απαγόρευση Ο λειοτεμαχιστής Η εξοχή από την οποία μπαίνουν στον λειοτεμαχιστή τα κατάλληλα απορρίμματα ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η διανομή πεπονιών που γέμισε με καλοκαιρινή δροσερή απόλαυση πολλές Περιστεριώτικες οικογένειες ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 19 Ιουλίου έξω από το κεντρικό ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ) Περιστερίου και Ανθούπολης, όπου εργαζόμενοι του Δήμου και εθελοντές μοίρασαν τα τελευταία πεπόνια που πρόσφεραν οι παραγωγοί του Προάστιου Καρδίτσας στους δημότες του Περιστερίου. Όσοι βρέθηκαν εκεί εξεπλάγησαν ευχάριστα γιατί είχαν την ευκαιρία να πάρουν ένα, δύο και τρία πεπόνια για το σπίτι τους εντελώς δωρεάν. Επικεφαλής της διανομής ήταν οι Αντιδήμαρχοι, κ. Τάσος Θεοδωράκος, κ. Βασίλης Μπέτσης, η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Τάσος Καλιάφας και Βασίλης Παπαδόπουλος. Η διανομή των πεπονιών στους πολίτες του Δήμου που δοκιμάζονται από την κρίση ήταν μια ενέργεια στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλοπροσφοράς, που δημιούργησε ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης με σκοπό τη διανομή δωρεάν προϊόντων από όλη την Ελλάδα στους συμπολίτες μας που βιώνουν την ανέχεια και την ανεργία. Διακρίνεται ο Αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος Διακρίνεται η Ξ. Κορόγιαννη του υπουργείου που θεωρεί ότι αυτά τα αντικείμενα είναι καρκινογόνα. Στην ερώτησή μας για την υγεία και προάσπιση της ζωής των εργαζομένων είπε: - Για το ερώτημά σας, αν έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο που εργαζόμαστε, πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι με έχει απασχολήσει και μένα πάρα πολύ. Ήδη έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων και για τον λόγο αυτό είμαι αρωγός αλλά και υποχρεωμένος να βοηθάω και να συμμετέχω σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας. Πριν λίγους μήνες είχαμε πραγματοποιήσει μια συνάντηση-ενημέρωση με τους γιατρούς του ΙΚΑ για θέματα υγιεινής και ασφάλειας που άπτονται του χώρου εδώ που εργάζονται και ειδικά του χώρου της καθαριότητας. Θέλουμε, λοιπόν, αυτή την ενημέρωση από τους γιατρούς να την κάνουμε θεσμό και να γίνεται μια φορά το χρόνο ή και δύο αν είναι δυνατόν, ανελλιπώς, ώστε να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να παίρνουν, αλλά και από την πλευρά μας να γίνονται οι ιατρικές συστάσεις που πρέπει, όπως εμβολιασμοί κ.ά. Σε μια συνάντηση που είχα εγώ προσωπικά με τους γιατρούς του ΙΚΑ, έθεσα και το ερώτημα αν υπάρχει αύξηση ποσοστού ύποπτων ασθενειών στους εργαζόμενους της καθαριότητας του Δήμου Περιστερίου και η απάντηση που πήρα ήταν κατηγορηματική. Δεν υπάρχει καμμία αύξηση σε αυτή τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα εργαζομένων. Οπότε αυτό μας κάνει να νοιώθουμε καλύτερα και να προσέχουμε ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους». Σε ερώτησή μας για τους κάδους και το πλύσιμό τους τόνισε: «Πλένονται εβδομαδιαίως, ειδικά τώρα το καλοκαίρι γιατί το χειμώνα αραιώνει αυτό το πρόγραμμα και λόγω των (συνέχεια στη σελίδα 18)

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (συνέχεια από τη σελίδα 5) να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία και να είμαστε χρήσιμοι στην πόλη και στους πολίτες». ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Ο αντιδήμαρχος Οικονομιοκών Αλέξης Σταυρούλιας είπε σχετικά: «Εγώ, όπως ξέρετε, δε μιλώ με απόψεις και οράματα. Όταν μιλώ, και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχω πάντα δεσμευτεί, αυτά που λέω τα εννοώ. Προ μηνός έγινε μεγάλος θόρυβος για τον έλεγχο που θα γινόταν. Τότε δεσμεύτηκα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ότι όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα θα το δώσω στη δημοσιότητα. Μάλιστα, τόνισα την απορία μου για το θόρυβο που δημιουργήθηκε. Αυτή είναι η δουλειά του ελέγχου και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διευκολύνουμε το έργο αυτό. Είμαστε, λοιπόν, σήμερα στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ευτυχώς για την πόλη μας, για όλους μας, επιτύχαμε για το Πολλά συγχαρητήρια στην Οικονομική Υπηρεσία. Πρωτίστως στον κ. Γιαννόπουλο, τον Οικονομικό Δ/ντή, σε όλους τους Δ/ντές, υποδιευθυντές και στο προσωπικό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους αντιδημάρχους που μια πολιτική που πρότεινα, και πρώτος υιοθέτησε ο δήμαρχος κ. Παχατουρίδης, έγινε δεκτή και τη στήριξαν πλήρως με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος. Το οικονομικό αποτέλεσμα έχει πολιτικό κόστος. Δεν είναι χαρά μας να περικόπτουμε κάποιες απ τις παροχές μας. Προσπαθήσαμε πολύ να τα καταφέρουμε χωρίς να θίξουμε τις κοινωνικές παροχές μας, τον αθλητισμό, την καθαριότητα, και επιτύχαμε να έχουμε τα οικονομικά μας σε υποδειγματική, όπως είπαν οι ελεγκτές, κατάσταση». Συνέχισε τονίζοντας: «Όπως είπε και ο δήμαρχος έχουμε ιστορικά το χαμηλότερο ποσό υποχρεώσεων στους πιστωτές μας. Δεν κάναμε την ανακάλυψη του αιώνα. Βαδίσαμε στη λογική ότι όλοι μας πρώτα εισπράττουμε και μετά χαλάμε. Αυτό, νομίζω, είναι το μυστικό της επιτυχίας μας. Καθίσαμε όλοι και συμφωνήσαμε σ αυτή την αρχή». Αναφέρθηκε στην κατάσταση κατά το α εξάμηνο του 2012: «Έχουμε καταφέρει και κινούμαστε στην ίδια πορεία, όπως την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρ ότι το κράτος επιμένει να μας εξαπατά. Δεν μπορεί να ψηφίζουμε προϋπολογισμό, να τον εγκρίνει η Περιφέρεια και στο α εξάμηνο να έχουμε υστέρηση εσόδων, μόνο από τους ΚΑΠ, ευρώ. Κι όμως, μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας όλων μας έχουμε επιτύχει. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας αυτή την εποχή να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι καταπονούνται από την κυβερνητική λαίλαπα. Εμείς θα είμαστε εδώ όσο μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι». Τόνισε: «Πριν αναλάβω τα οικονομικά με το δήμαρχο κ. Παχατουρίδη είπαμε ότι δε θα διαχειρίζομαι τα οικονομικά της παράταξης, τα χρήματα του συνδυασμού μας, αλλά τα χρήματα του περιστεριώτικου λαού. Τα τιμάμε, τα εκτιμούμε και όσο μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι θα είμαστε στο πόστο μας για να κάνουμε αυτό που επιθυμούμε με όλη μας την ψυχή». Καταλήγοντας είπε: «Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνεργάστηκαν και συμμετείχαν στην επίτευξη αυτής της πανελλήνιας επιτυχία, όπως αποτυπώνει και το αποτέλεσμα της έκθεσης των ελεγκτών». ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο Αθ. Γιαννόπουλος, Διευθυντής Οικονομικού του Δήμου, είπε: «Με ικανοποίηση είδα το αποτέλεσμα της έκθεσης των ελεγκτών. Πιστεύω ότι ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα του ελέγχου, διότι η υπηρεσία συνολικά εφαρμόζει τους νόμους όπως προβλέπονται. Γι αυτό έχουμε κι αυτό το θετικό αποτέλεσμα». Μετά τις δηλώσεις των κ. Σταυρούλια και κ. Γιαννόπουλου, ο δήμαρχος κ. Παχατουρίδης επεσήμανε: «Η κατεύθυνση που έδωσε από την αρχή η Δημοτική Αρχή στο Διευθυντή Οικονομικού, είναι να εφαρμόζονται απόλυτα και με συνέπεια οι νόμοι του κράτους, ειδικά από το Υπουργείο Οικονομικών. Το σκεπτικό μας, όπως είπε και ο κ. Σταυρούλιας, ήταν να εφαρμόσουμε ό,τι και στα οικονομικά του σπιτιού μας: εισπράττουμε πρώτα και μετά ξοδεύουμε». Συνέχισε αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση της χώρας: «Οι αιτίες ήταν πολλές. Μια απ αυτές ήταν ότι ξοδεύαμε και μετά εισπράτταμε, μια διαδικασία που οδήγησε τη χώρα σ αυτό το σημείο». Τόνισε την υστέρηση εσόδων των Δήμων, κατάσταση για την οποία ευθύνεται η κεντρική εξουσία: «Δυστυχώς, η κεντρική εξουσία είναι εχθρική προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, τον κόσμο. Αυτό δείχνει με τις πράξεις της. Μας είπαν να καταθέσουμε προϋπολογισμό, βάσει των ΚΑΠ του 2011, για το Εμείς το δεχτήκαμε, αν και δεν το θεωρούμε δίκαιο, καταθέσαμε τον προϋπολογισμό, ο οποίος πήγε στην Περιφέρεια και πήρε έγκριση προς υλοποίηση. Όμως, φτάσαμε στο α εξάμηνο του 2012 και βλέπουμε ένα κράτος «μπαγάσα», ένα κράτος αναξιόπιστο, αφού δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του. Είμαστε μείον ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του Παρ όλα αυτά ο Δήμος Περιστερίου με κατάθεση ψυχής, βάζοντας ο καθένας από «ρεφενέ» την ψυχή του, κατορθώσαμε να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα, να είναι, δηλαδή, τα οικονομικά μας υποδειγματικά και μάλιστα, όπως είπα, αυτή τη δύσκολη περίοδο». Τόνισε στη συνέχεια: «Τα ικανά και άξια χέρια των καπεταναίων οδηγούν το καράβι που λέγεται Δήμος Περιστερίου σε σταθερή πορεία και σε κατεύθυνση προόδου και ανάπτυξης». Καταλήγοντας είπε: «Δεν υπάρχουν σταθερές πλέον, από την κεντρική εξουσία, πηγαίνουμε χωρίς πυξίδα. Το μόνο που μας καθοδηγεί, για να φτάσει η πόλη εκεί που πρέπει, είναι η βαθιά μας πίστη, η προσήλωσή μας σ αυτό που κάνουμε, το πάθος μας για την πόλη και τους πολίτες. Μακάρι να κρατήσουμε τον κοινωνικό ιστό, η κοινωνία να κρατήσει όσο γίνεται ελεγχόμενο το δίκαιο θυμό και την αγανάκτησή της. Κι εμείς στο Δήμο όλοι μαζί θα κρατήσουμε χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις. Είναι η εποχή που ο καθένας πρέπει ν απλώνει το χέρι στον άλλο, χωρίς υπερβολές και λαϊκισμούς. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να είμαστε χρήσιμοι στην πόλη και στους πολίτες». «Περιστέρι Μαζί»: ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Οι κοινωνικές αναφορές και τα κοινωνικά έργα γίνονται και αγκαλιάζονται από τους απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας, αυτούς που θέλουν να ξανακερδίσουν τη χαμένη τους αξιοπρέπεια, τα χαμένα όνειρα ζωής. Τα κοινωνικά έργα έχουν δημιουργούς αλλά δεν ανήκουν σε κανέναν. Την κάθε κοινωνική αναφορά την υλοποιούν και την προστατεύουν οι ίδιοι οι συμπολίτες μας γιατί σε αυτούς αναφέρεται, σε αυτούς ανήκει. Το Άλσος Περιστερίου, με χρήματα της Περιφέρειας και την τεχνική επίβλεψη του δήμου Περιστερίου, διαμορφώθηκε για τους Περιστεριώτες. Το έργο αυτό ανήκει σε ΟΛΟΥΣ μας και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Ως παράταξη καταγγέλλουμε την ενέργεια της δημοτικής αρχής να κατεβάσει έξω από το Άλσος ένα πανό που είχε αναρτηθεί από εργαζόμενους και αναφερόταν στην κοινωνική αλληλεγγύη για όλους αυτούς που αγωνίζονται για το δικαίωμα στην εργασία και σε μία αξιοπρεπή ζωή. Η κοινωνική αλληλεγγύη μάς θέλει όλους συμμέτοχους και συμπαραστάτες χωρίς κομματικές ταυτότητες και πολιτικά συμφέροντα. Το Άλσος Περιστερίου ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι κτήμα κανενός. Ο κόσμος έχει μνήμη και συναίσθημα και θέλει αυτόν τον τόπο να αγκαλιάζει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και την κοινωνική αλληλεγγύη που δημιουργείται από τους ίδιους τους συμπολίτες μας. Με εκτίμηση στον αγώνα κάθε τίμιου συμπολίτη μας, Ο επικεφαλής, Γιώργος Βαθιώτης Εργαζόμενοι σε διαγνωστικό κέντρο του Περιστερίου διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων και την απόλυση εργαζομένης Για καθυστέρηση καταβολής της μισθοδοσίας τους και για απόλυση εργαζόμενης διαμαρτύρονται εργαζόμενοι σε διαγνωστικό κέντρο του Περιστερίου. Ανακοίνωση του Σωματείου Το Σωματείο Προσωπικού ιδιωτικών κέντρων υγείας και συναφών χώρων στηρίζει τους εργαζόμενους σε σχετική του ανακοίνωση προς την εφημερίδα μας: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. Μάρνης & Γ Σεπτεμβρίου 48 Β Ε.Κ.Α. - Τηλ. & Φαξ : Αθήνα, 13/7/2012 Η εργοδοτική τρομοκρατία δε μας φοβίζει Μας εξοργίζει Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Πριν λίγες μέρες η διοίκηση της Euromedica, σε μια πρωτοφανή επίδειξη εργοδοτικής τρομοκρατίας, ανακοίνωσε σε συναδέλφισσα εργαζόμενη στο υποκατάστημα του Περιστερίου και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Σωματείου μας, την απόλυσή της. Είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση εκδικητικής απόλυσης για συνδικαλιστικούς λόγους, παράνομης και καταχρηστικής. Αποτελεί την απάντηση της εργοδοσίας στη δράση της συναδέλφισσας στο χώρο δουλειάς της και αποσκοπεί στην τρομοκράτηση των συναδέλφων, μετά και την επιτυχημένη στάση εργασίας με καθολική συμμετοχή που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. Η διοίκηση της Euromedica, που οφείλει μισθούς αρκετών μηνών στο προσωπικό, ποινικοποιεί το δικαίωμα της διεκδίκησης στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων! Η απόλυση αυτή αποτελεί επίθεση στους εργαζόμενους για να μη διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλουν. Δε θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω! Απαιτούμε: Την άμεση επαναπρόσληψη της συναδέλφισσας Την καταβολή όλων των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους της Euromedica. Το ΔΣ. Ψήφισμα της Αριστερής Κίνησης Περιστερίου Σχετικό ψήφισμα Αλληλεγγύης απέστειλε και η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου: Ψήφισμα Αλληλεγγύης Η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου καταγγέλλει την άδικη κι εκδικητική απόλυση εργαζόμενης συνδικαλίστριας στην Euromedica στο Περιστέρι. Πριν λίγες μέρες η διοίκηση της εν λόγω επιχείρησης, σε μια πρωτοφανή επίδειξη εργοδοτικής τρομοκρατίας, ανακοίνωσε σε συναδέλφισσα εργαζόμενη στο υποκατάστημα του Περιστερίου και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, την απόλυσή της. Είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση εκδικητικής απόλυσης για συνδικαλιστικούς λόγους, παράνομης και καταχρηστικής. Αποτελεί την απάντηση της εργοδοσίας στη δράση της συναδέλφισσας στο χώρο δουλειάς της και αποσκοπεί στην τρομοκράτηση των συναδέλφων, μετά και την επιτυχημένη στάση εργασίας με καθολική συμμετοχή που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. Η διοίκηση της Euromedica, που οφείλει μισθούς αρκετών μηνών στο προσωπικό, ποινικοποιεί το δικαίωμα της διεκδίκησης στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων! Η απόλυση αυτή αποτελεί επίθεση στους εργαζόμενους για να μη διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλουν. Είναι χτύπημα στο συνδικαλισμό και στο εργατικό κίνημα. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στην απολυμένη συνδικαλίστρια και απαιτούμε: Την άμεση επαναπρόσληψη της Την καταβολή όλων των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους της Euromedica.

9 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 Κατά τη συνάντησή μας ο Δημήτρης Κούνδουρος, πρόεδρος του ΠΦΣΠ, μας ευχήθηκε για τη συμπλήρωση των 26 χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας μας. «Κα Μπούγια, θα ήθελα κατ αρχήν να σας ευχηθώ για την εφημερίδα σας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 26 χρόνων κυκλοφορίας της στην υπηρεσία της πόλης. Με τον «Ελεύθερο ΔΙ- ΑΛΟΓΟ» συναντηθήκαμε πάντα και συμπορευτήκαμε στην προσπάθεια για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος στο Περιστέρι και όχι μόνο. Ο ΠΦΣΠ εκτιμά το έργο που προσφέρετε και πιστεύει ότι η παρουσία της εφημερίδας σας αποτελεί ισχυρό εργαλείο ενημέρωσης και προβολής του έργου του, αλλά και των άλλων συλλογικοτήτων της πόλης με αντικειμενικότητα και μαχητικότητα.» Στη συνέχεια συζητήσαμε σχετικά με το μείζον θέμα της απομάκρυνσης των κτισμάτων του Εκθεσιακού Κέντρου στην περιοχή Ζουμπούλια, για το οποίο αναφερθήκαμε με δημοσίευμά μας σε προηγούμενο φύλλο μας καθώς και για τη δράση του Συλλόγου, ενός Συλλόγου πολύ σημαντικού για την πόλη αφού ως κεντρικό στόχο έχει την προάσπιση του πρασίνου και του περιβάλλοντος. - Μιλήστε μου για τη δράση του ΠΦΣΠ τον τελευταίο καιρό. Δεν έχω λόγους να μην αναφέρω, ότι ο Σύλλογος μας εμφανίστηκε ανέτοιμος μπροστά στην πρωτοφανή καταιγίδα των εξελίξεων, που εξακολουθεί να σαρώνει τον τόπο. Οι κοινωνικές δομές έχουν διαρραγεί, η φτώχεια και η ανεργία χτυπούν αλύπητα νεολαία και μεγαλύτερες ηλικίες, τα μαγαζιά και το εμπόριο έχουν αφανιστεί, η υγεία και η παιδεία υποβαθμίστηκαν σε συνθήκες τριτοκοσμικές κ.ο.κ. Το περιβάλλον, όπως είναι φυσικό, μετατοπίστηκε από το κέντρο στο περιθώριο της προσοχής της κοινωνίας. Άλλες προτεραιότητες ήταν πιο επείγουσες. Αυτό κατά την κρίση μας δεν είναι σωστό. Το περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο της κρίσης, μια που οι κοινωνικές δομές αποτελούν ουσιαστικό χαρακτηριστικό του. Ο Σύλλογος μας προσπάθησε να αναδείξει αυτή την οπτική, παρ όλες τις δυσκολίες, διοργανώνοντας δύο ημερίδες με θέματα σχετικά. Παράλληλα πήρε πρωτοβουλίες για την προβολή άλλων προβλημάτων, όπως για παράδειγμα ο σπαστήρας. Επιπλέον συμμετείχε σε εκδηλώσεις για τον εθελοντισμό και συνέβαλε, με την οργάνωση ανοικτής συζήτησης για την ανακύκλωση, στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. - Ποια είναι η θέση του ΠΦΣΠ για το μείζον ζήτημα της απομάκρυνσης του Εκθεσιακού Κέντρου, το οποίο ήταν το κύριο θέμα σε προηγούμενο φύλλο μας; Τα κτίρια στα Ζουμπούλια πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν για τους παρακάτω λόγους: Ι. Η ένταξη του χώρο στο φυτεμένο κομμάτι με αντίστοιχη ασφαλώς φύτευση και διαμόρφωση θα αποτελέσει ανάσα στην χειμαζόμενη περιβαλλοντικά πόλη. ΙΙ. Η δημιουργία και η ύπαρξή του βρίσκεται στα όρια της νομιμότητας, καθώς έχουν χαρακτηριστεί παράτυπα «λυόμενοι οικίσκοι», λες και είναι περίπτερα γειτονιάς, και έχουν ανεγερθεί σε χώρο χαρακτηρισμένο πράσινο. ΙΙΙ. Δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν την προώθηση των προϊόντων των βιοτεχνών του «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 Να απομακρυνθούν τα κτίρια του Εκθεσιακού Κέντρου και να γίνει πράσινη η ευρύτερη περιοχή του Άλσους τόνισε σε συνέντευξή του στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» ο Δημήτρης Κούνδουρος, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Περιστερίου. Περιστερίου, γεγονός που στην πορεία του χρόνου κατέληξε να εξυπηρετεί τον ακριβώς αντίθετο σκοπό, δηλαδή την προβολή των ανταγωνιστικών προϊόντων άλλων περιοχών. IV. Το εκθεσιακό κέντρο στο παρελθόν επιχειρήθηκε να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της λογικής της εμπορευματοποίησης της πόλης με την δημιουργία «Συνεδριακού κέντρου» από την παρούσα δημοτική αρχή, γεγονός που ο Σύλλογος μας μαζί με άλλες συλλογικότητες αντιπάλεψε με επιτυχία. Ασφαλώς με δεδομένο ότι η νοοτροπία της δημοτικής αρχής παραμένει η ίδια, δεν αποκλείουμε να βρεθούμε στο κοντινό ή πιο μακρινό μέλλον, μπροστά σε παρόμοιες προσπάθειες. V. Σήμερα, αλλά και στο μέλλον, είναι γνωστό ότι οι κλιματικές συνθήκες θα επιδεινωθούν. Αυτό δεν είναι θεωρητικό παραμύθι, αλλά το ζούμε καθημερινά, τόσο παγκόσμια όσο και τοπικά, με τους αλλεπάλληλους καύσωνες, την κατάργηση των εποχών, τη μείωση των βροχοπτώσεων κ.λπ. Το πράσινο είναι μια ασπίδα τόσο για την προστασία του τοπικού κλίματος, αλλά και της ποιότητας ζωής των πολιτών. - Ποια είναι η άποψή σας για την ευρύτερη περιοχή του Άλσους; Ι. Το Άλσος σαν σύνολο, δηλαδή σαν άθροισμα της φυτεμένης έκτασης, του δημοτικού γκαράζ, του εκθεσιακού κέντρου, του χώρου στάθμευσης οχημάτων, των εκτάσεων που χρησιμοποιούν ιδιώτες περιφερειακά, των γηπέδων, του χώρου κυκλοφοριακής αγωγής και του νεκροταφείου, οφείλουμε να το διαμορφώσουμε σε χώρο φύτευσης πράσινου, όπως άλλωστε είναι νομικά χαρακτηρισμένο. Η έκταση όπως περιγράφηκε, είναι επαρκής ώστε να αποτελέσει ένα μητροπολιτικό πάρκο που θα έχει ευνοϊκή επίδραση σε όλη την πόλη του Περιστερίου (η έκταση ενός αστικού πάρκου συνδέεται με την ακτίνα επιρροής του). ΙΙ. Στο παρελθόν, αλλά και σήμερα, ακολουθείται η πολιτική της «σαλαμοποίησης» του, είτε για εξυπηρέτηση αναγκών της πόλης, είτε για εμπορικούς λόγους. Η νοοτροπία αυτή είναι καταστροφική για την πόλη και την υποβαθμίζει, παρά τις όποιες ωραιοποιήσεις επιχειρούνται. ΙΙΙ. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή, αλλά και οι περισσότερες δημοτικές παρατάξεις, χαρακτηρίζονται από μια κοντόφθαλμη οικονομίστικη και αντιοικολογική οπτική, με αποτέλεσμα η κατάσταση διαρκώς να επιδεινώνεται. Ο Σύλλογος μας, από την ίδρυση του σχεδόν, εκπόνησε πρόταση σε συνεργασία με την πολιτικό μηχανικό κ. Αλεξοπούλου και την περιβαλλοντική ομάδα του 19 ου Γυμνασίου, για την οικολογική αξιοποίηση της συνολικής έκτασης του Άλσους, γεγονός που δυστυχώς συνάντησε την αδιαφορία της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. - Υπάρχουν άλλα ζητήματα περιβαλλοντικά στην πόλη; Η πόλη χαρακτηρίζεται από ένα κακό, αντιαισθητικό και άναρχο αστικό περιβάλλον, που βήμαβήμα υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο. Με μεγάλη συντομία θα αναφερθώ σε κάποια ενδεικτικά προβλήματα, χωρίς να εξαντλώ το θέμα ασφαλώς, μια που δεν θα αναφερθώ σε τεράστια ζητήματα, όπως το κυκλοφοριακό, η ατμοσφαιρική ρύπανση και το Ποικίλο. 1. Το κύριο περιβαλλοντικό πρόβλημα της πόλης εξακολουθεί να είναι η έλλειψη πρασίνου που μειώνεται συνεχώς. Αρκεί να περάσει κανείς ημέρα από την πολυδιαφημισμένη «πράσινη καρδιά της πόλης», δηλαδή των 4 στρ. της πλατείας Δημαρχείου, και θα αισθανθεί συμπτώματα λιποθυμίας λόγω της θερμότητας που εκπέμπουν οι θερμοαπορροφητικές πλάκες της επίστρωσης. Τα ελάχιστα αχαμνά διακοσμητικά δέντρα, καμία σκίαση δεν προσφέρουν. Το τελευταίο «ανδραγάθημα» της Δημοτικής Αρχής, είναι η απομάκρυνση παρτεριών πρασίνου από την Αιμιλίου Βεάκη, για να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα καφετεριών. 2. Η σκίαση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το σύνολο της πόλης. Η έλλειψη δέντρων με μεγάλη φυλλική επιφάνεια σε συνδυασμό με τον τεράστιο όγκο μπετόν των κτιρίων και την κάλυψη σχεδόν του 100% της πόλης από άσφαλτο και άλλα θερμοαπορροφητικά υλικά, δημιουργεί στην πόλη έντονο φαινόμενο «θερμικής νησίδας», που ανεβάζει τις θερμοκρασίες σε ανυπόφορες τιμές, την θερμή περίοδο του έτους. Το φαινόμενο αυτό, χρόνο το χρόνο, θα χειροτερεύει, λόγω της κλιματικής αλλαγής. 3. Η εγκατάσταση του λειοτεμαχιστή (παράνομα) στο γκαράζ και η παράλληλη τροφοδοσία του με οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με καταγγελίες, επιβαρύνει πολλαπλά την γύρω περιοχή αλλά και το σύνολο της πόλης. Δημιουργεί εστία μόλυνσης και τόπο συγκέντρωσης αρουραίων, μολυσμένων εντόμων κ.λπ. Η δυσωδία κάποιες μέρες είναι έντονη. Ακόμα σοβαρότερη απειλή είναι η παροχέτευση των υγρών που προκύπτουν από την συμπίεση των οικιακών κυρίως απορριμμάτων, στο δίκτυο ομβρίων, που τα οδηγεί στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Αν αναλογιστούμε την πιθανότητα όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας να ακολουθούσαν το παράδειγμα της πόλης μας, μπορούμε να αντιληφθούμε τις συνέπειες. Αναρωτιέμαι, όταν οι διάφοροι υπουργοί αναφέρονται σε υγειονομικές βόμβες στην Αττική, γιατί αδιαφορούν για τις συνέπειες των ενεργειών του Δήμου; Και, εντέλει, όποιο οικονομικό όφελος και αν υπάρχει, είναι αυτή επαρκής δικαιολογία για τη δημιουργία κινδύνων στην υγεία των δημοτών; 4. Αναφερθήκαμε ήδη στο ζήτημα του Άλσους. Οφείλουμε στο θέμα αυτό να επισημάνουμε την «παράνομη», κατά την άποψη μας και οπωσδήποτε αντιοικολογική δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης στο Εκθεσιακό κέντρο. Η συγκέντρωση διαφόρων χρήσεων σε χώρους που προορίζονται για πράσινο, δυστυχώς οδηγεί σε υποβάθμιση της πόλης. 5. Στην νοοτροπία αντιμετώπισης της πόλης σαν εμπορική επιχείρηση με γνώμονα το κέρδος και αδιαφορώντας για την ποιότητα ζωής των δημοτών, ευρίσκεται ακόμη και η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των τραπεζοκαθισμάτων στους χώρους των πλατειών και στα πεζοδρόμια, τα οποία, (παράνομα), καταλαμβάνουν συχνά το 100% του χώρου, αναγκάζοντας καροτσάκια μωρών, ανάπηρους, γέροντες και γερόντισσες κ.λπ., να κατεβαίνουν συχνά στο οδόστρωμα, με προφανείς συνέπειες για τη ζωή τους. 6. Η πιο πρόσφατη δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία νέου πόλου αναψυχής τύπου «Μπουρναζίου» στην Αιμιλίου Βεάκη. Πρέπει όμως εδώ να επισημάνουμε, ότι αυτοί οι πόλοι δημιουργούν παρενέργειες ιδιαίτερα ανεπιθύμητες, όπως π.χ. της ηχητικής ρύπανσης, αλλά και αυτές της εγκληματικότητας. Αν ψάξει κανείς στο λήμμα «Μπουρνάζι», στο διαδίκτυο, θα ενημερωθεί για την δράση συμμοριών, προστατών, εμπόριο όπλων κ.λπ. Θα αναφέρω για παράδειγμα ένα μικρό απόσπασμα από ανακοίνωση του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής, που έχει προχωρήσει στη χαρτογράφηση των συμμοριών της νύχτας. Σύμφωνα με τη σχετική 28σέλιδη έκθεση, «στην Αττική δρουν 20 συμμορίες στις οποίες συμμετέχουν 314 άτομα. Η πλέον πολυπληθής ομάδα θεωρείται αυτή της περιοχής του Χαϊδαρίου - Ελευσίνας - Περιστερίου, που τουλάχιστον αρχικά αριθμούσε 50 μέλη. Τέσσερα «ηγετικά» μέλη αυτής της συμμορίας έχουν δολοφονηθεί τους τελευταίους μήνες. Η επόμενη συμμορία με τον μεγαλύτερο «πληθυσμό» κακοποιών είναι η ομάδα 46χρονου «νονού» που αποφυλακίστηκε προσφάτως και η οποία λυμαίνεται το κέντρο της Αθήνας, τα Πατήσια, τον Κολωνό, το Περιστέρι και το Μπουρνάζι. Η συμμορία αυτή αποτελείται από 29 μέλη». article/?aid= Ο χώρος δεν μου επιτρέπει να επεκταθώ στο πρόβλημα, όμως αναρωτιέμαι αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συναίσθηση που οδηγούν οι αποφάσεις του, γιατί ασφαλώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνειδητά αποφασίζουν τέτοιες αποφάσεις. 7. Πρέπει επίσης να επισημάνω το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε συνδυασμό με τους μπλε κάδους ανακύκλωσης των συσκευασιών. Η τοποθέτηση των μπλε κάδων είναι πολύ σημαντικό βήμα, που όμως ακυρώνεται από την σχεδόν πλήρη έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών για το θέμα. Η Δημοτική αρχή, για μια ακόμη φορά εμφανίζεται ανεπαρκής στο να επεξεργαστεί και να υλοποιήσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει, αν θέλει να έχει πιθανότητες επιτυχίας, να περιλαμβάνει εκπαίδευση των ενηλίκων και των μαθητών στην ανάγκη ανακύκλωσης και το κέρδος απ αυτήν, παράλληλα με θετικά και αρνητικά κίνητρα εφαρμογής της. 8. Παράλληλα οφείλουμε να σημειώσουμε ότι παρά τις όποιες, κατά διαστήματα, εξαγγελίες για περιβαλλοντικές δημοτικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα πράσινα προαύλια των σχολείων, πράσινες ταράτσες, ποδηλατοδρόμους, φωτοβολταϊκά στα δημόσια κτίρια κ.λπ., τίποτε δεν έγινε. Αποδείχτηκαν πυροτεχνήματα για την δημιουργία εντυπώσεων. Και όμως θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Είναι προφανές ότι το πλήθος των περιβαλλοντικών προβλημάτων της πόλης αφενός, αλλά και ο περιορισμένος αναγκαστικά χώρος, δεν μου επιτρέπουν να επεκταθώ παρά πέρα. - Ποιες είναι οι προτάσεις σας; Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Περιστερίου στην πάνω από δέκα χρόνια ενεργή παρουσία του στην πόλη έχει επεξεργαστεί αναλυτικά και έχει καταθέσει προτάσεις πολιτικής για τα προαναφερθέντα προβλήματα, αλλά και για άλλα όπως το Ποικίλο, το Σχέδιο Πόλης Περιστερίου κ.λπ., τις οποίες υποστήριξε με έντονο αλλά και αποτελεσματικό τρόπο. Συχνά με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μάλιστα μας στενοχωρεί από μια άποψη, αλλά μας ικανοποιεί ταυτόχρονα, το γεγονός ότι οι θέσεις μας (για τις οποίες μας ασκήθηκε κριτική όπως π.χ. η φύτευση πάνω από υπόγειους χώρους στάθμευσης, δες την πλατεία Δημαρχείου), επαληθεύτηκαν. Οι Δημοτικές Αρχές όχι μόνο δεν υιοθέτησαν τις θέσεις αυτές, αλλά ούτε καν τις συζήτησαν. Είναι προφανές ότι οι προτάσεις μας κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της αντιμετώπισης της πόλης ως κερδοσκοπική εταιρεία, αδιαφορώντας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Επίσης βρίσκονται στον αντίποδα του «φαίνεσθαι» και των δημοσχεσίτικων πολιτικών. Υιοθετούμε και προτείνουμε την οργάνωση του Περιστεριού, με βάση της αρχές των «πράσινων πόλεων» και της agenda 21 (Unesco). Μια τέτοια προσέγγιση περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση της πόλης στη βάση της ελαχιστοποίησης του οικολογικού αποτυπώματος της πόλης στο περιβάλλον, την αναζωογόνηση της κοινοτικής νοοτροπίας των γειτονιών σε αντίθεση με κεντρικές αυταρχικές πολιτικές αλλά και ατομιστικές λογικές, την ενσωμάτωση των αλληλέγγυων δράσεων της κοινωνίας, ιδιαίτερα σημαντικών σήμερα, κ.λπ. Εύχομαι στο μέλλον να μας δοθεί η ευκαιρία να επανέλθουμε αναλυτικά στο θέμα. - Έχετε δρομολογήσει κάποιες δράσεις για το επόμενο διάστημα; Τον Σεπτέμβριο έχουμε προγραμματίσει την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου και στη συνέχεια θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοίκησης. Το Συμβούλιο που θα προκύψει, θα είναι υπεύθυνο για το νέο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Προς το παρόν, μπορώ μόνο να αναφερθώ σε σκέψεις που διατυπώθηκαν στο πρόσφατο ανοικτό ΔΣ του Συλλόγου, στο οποίο κατατέθηκαν πολλές προτάσεις, όπως π.χ. για συντονισμό των συλλογικοτήτων της πόλης, για μια πιο πολιτική παρέμβαση του Συλλόγου, για παρεμβάσεις στα σχολεία, για αξιοποίηση και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, κ.λπ. Σας ευχαριστώ. (Σε επόμενο φύλλο μας θα φιλοξενήσουμε εκ νέου τον κ. Κούνδουρο σε αναλυτική συζήτηση σχετικά με τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις του για την οργάνωση του Περιστερίου με βάση τις αρχές της «πράσινης πόλης» και της «agenda 21 της Unesco».)

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 IoÜÒ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ»Ì ÓÌ Ò ÑÒ Ù ÙÛ Ó ˇ Ó Û ˇÌÛ Ñ Ú Ñ ÛÌܡÜÔÙ Ú, Û ÛØ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú» ÔÖÜ ÛÌÒÌ àù Ô ÔàÛ ÛÌÚ ÙÞÖÒÌÚ Ñ Ì Ô Ô ÌÕ ØÌÛ - ÑÖ Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ. Ö Û Ù Ô Ñ Û ÛØ ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú: ÓÌ Û Û Ú 4 Ú `Ì Ø Ú, Ö ÑÖÚ, Û Ú 6 Ú Ö àø ÖÚ Ñ Û Ú 7 Ú Ö ÖÙÓ Ú, ÖÖ Ö ÖÚÖÓàÚ ÌÔÖÒÖÑÒ - ØàÙÌ ÌÑÌ Û Ú ÜÓÔ Ù ÑÌÚ ÛÖÜ Ù ÖÜ ÌÚ. ¾ ÙÛØÖÔÖÓ ÑæÚ `Û ˇÓæÚ ÙÛÖ ØÜÖ- ÔâØ ÖØ Ôˇå Ú, ÙÌ Ó ÑÖØÜݪ Û Ú ÜÒÒªÔ Ú (µªøì Ú) Ñ ÙÌ çßöú Ó., ªÛ Ô ÛÖ 1975 ÖÜ Ñ Û - ÙÑÌÜÆÙÛ ÑÌ, Ö ÓÌ ÒçÛÌØÖÚ ÙÛ ÞØØ Ñ ÙÛ ÒÑÆÔ. Ö Ñ ÛÖ- ÛØ Ñæ ÛÖÜ Û ÒÌÙÑæ Ö ÌåÞÌ ÆÓÌ- ÛØÖ 1,20 Ó., ÒÆÙ (0,63 Ó.) æ ÌÑÌåÔ ÛÖÜ ÙÛØÖÔÖÓ ÑÖç `Û ˇÓÖç Û Ú ÌÔÛâÒ Ú. âø Ì Ñ ÛÆÙÛ - Ù Ú ÛÖÜ ÔâÖÜ ÙÛ ˇÓÖç â Ô Ô ÓÌ Û Ô ÌܡçÔ ÛÖÜ ÖÙÓÆ» ÆÔÖÜ, Ö Ö- ÖåÖÚ ÌåÞÌ Ñ Û ÌçˇÜÔÙª ÛÖÜ Û ØØÛ 20 ÞØæÔ ÒÌ ÛÖÜØ å Ú ÛÖÜ - ÓâÞØ ÛÖ 1994 ÖÜ Ö ÌØ ÙÛÌØ ØÛ Ú Ì ÙÛªÓÖÔ Ú ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛªˇ ÑÌ. Ø Ö ÙÛ ˇÓæÚ, ÙÌ ÝàÛÖ Ø Ýå ÖÜ ÓÖÙ ÌçÛ ÑÌ ÙÛÖ Ì ÙÛ ÓÖÔ - Ñæ ÌØ Ö Ñæ ßSKY AND TELE- SCOPEý, ÛÖ»ÆØÛ Ö ÛÖÜ (¾. ÖÔÛæ ÖÜÒÖÚ, ÛÖÜ Ö ÖåÖÜ ÛÖ æôöó ÌÓÝ Ôå ÌÛ å Ò ÙÛÖ æôöó ÛÖÜ ÖÙÓÆ, ÌåÔ Ñ Ó äñæú). ¾ ÖÙÓ Ú ÓÌÛ Û ÌÜÛÌØ Û Õ (ÛÌÛ ØÛ ÓÌÛÖÔÌÖ ÙÜÙÛ Ó ), ÌÛÜÞÌ ÙÛÖ ØÉ ÑÌ Ö ÜÑÌ Ö Ñ ØÌ ÖÒÜÛ Ø Ö Ö ÑÌ. Ö Ý Ó ÙÓÌÔÖ ÙÞÖÒÌ Ö Û Ô ÌÔ Ö Û ÜÖ ØÖ- ÛÜ Û Ú ÞàØ Ú -ÛÖ ÒÒÖ Û Ô ÛÖ Ì Ø Ó Û ÑÖ- Ñ Ì ÙÖ ÖÚ ÙÌ ÌÔ ÜÛ ˇÌàØÖÜÔÛ Ô Ñ Û Ô, ÓÌ Ò Ì ÛÜÞ. ÜÛÖ, Û Ñ Û ÜÖ Ù Ô Ù ÖÜ ÙÞÖÒÌ, ÒÒ Ñ Û Ö Ì Ù à ÑÌÚ ÌÕÌÛ ÙÌ Ú Ù ÜÛ Ù Ô ÌÕ ØÌÛ Ñ ÜÙÑÖÒÌÚ. ÖÙÖÜÚ ÌÔ ÛÖ ÔàØ ÖÜÔ ÛÖ ØÉ ÑÌ Ö ÜÑÌ Ö Øܡ ÑÌ ÙÛ ÌÑ ÌÛ ÛÖÜ 20, ÓÌ ÑÒ ØÖ ÖÛ Ó ÛÖÜ ÌˇÔ ÑÖÜ ÌÜÌØ ÌÛ à ÔÔ Ø- É Ñ, Ö Û Ø Ñ ÙÛÌ ÙÛ ÑÌ ÙÌ ÓÌ ÒÖ ÑÛ Ø Ö, ÙÛ Ô Ö Ö ˇ Ô Ú, ÖÜ Ñ Û Ò ÓÉ ÔÌ ÖÒÖÑÒ ØÖ Ö ÑÖ- ÖÓ ÑÖ ÛÌÛØ àôö -ÌÑÌ ÖÜ Ì Ô Ù ÓÌØ Û Ó Ô É Ñ, ØÉ ÑÌ ÖÚ ÖØ. Ö Ù ÖÜ Ö ÑÛ Ø Ö, ÛÖ Ö Ö Ö Ò ØÖÜÙÌ Û Ú Ö ÙÜ ÞØÖÔÌÚ, Û Ô Ì ÖÞ, ØÖ Ø ÝÌÚ Ö Ì - ÙÛ ÓÖÔ Ñ Öß, Ñ Û ÙÛØ Ý ÑÌ ÖÒÖÑÒ ØàÛ Ñ,Ñ Û Û ØÑÌ Û Ú ÌÓÝÜÒ Ú ÙÜ ÑØÖÜÙ Ú, ÛÖ ÌÑÌÓ- ÉØ Ö ÛÖÜ ß ÌÑÌÓÉØ Ô ý. `Û ÙÜÔÌÞÌ ÙÛÌ ÙÛ ÑÌÑÖÔÛ ÙÛ Ô Ò ÛÌ Ô ÖÚ, ÙÛ Ô Ö Ö àòìûû Ñ Ö ÑÌ ÙÌ ÖÑÛ ÛÌÚÌ Ñ Û ÙÛ - ÙÌ Ú ÙÛÖ Ò Ö ÜÞ ÑÖ. ¾ ÖÙÓ Ú ÌÑ ÔÌ Ì ÛÜÞ ÓÌÔÌÚ Ù ÖÜ ÌÚÙ ÜÛÖ,àÙÛÖÙÖÙÜÔ Ùˇ - Ó Û Ñ ÌÓ ÖØÌÙÌ ÖÛÌÔ Û ÜÛ ÙÛÌ Ó ÛÖÜ. ßÜÞ ÛÖÜ, Ö àú ÒÌÌ Ù ÓÌØ, ÙÛ 70 ÛÖÙ ÛÖÜ ÞØÖÔ, ÌÓÌ ÔÌ ÙÛÖ Û Ì ÔÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú Ñ ÙÛ ÓÌ Û Ö Ö Ñ ˇ ÙÌ ÙÛ ˇØ Ô ÌÑÌ. Ô Ñ ÝÌÛ ÑÖÙÛÖÜÓ, ÙÛ ÓÌÛØ ÛÖÜ ¾ ÑÖÚ, Ö ÓÌ ÒÜÛÌØÖÚ Ö Û ÌØÝ, ÔÖ ÕÌ ØàÛÖÚ, Ö àú Û Ô ÝÜÙ ÑÖ, Û Ô ÖØÛ Û Ú ÔàÛ Û Ú ÌÑ ÌÜÙ Ú. ÌÛÜÞÌ ÙÛ Ô `¾ Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ˇ Û Ú ÙÛØÖÝÜÙ Ñ Ú ÙÛÖ ÔÌ ÙÛ Ó Ö à ÔÔ àô, Ö ÌÔ Ú ÜÛÖÜÚ ÖÜ Ì Ñ Ô Ù Ô ÛÖ ˇÌÙÓÖ ÛÖÜ Ñ ˇ Û -ÌØÌÜÔ Û, Ö ÒÒÖÚ Ñ ÓÌÛ Û Ô ÖÝÖ Û Ù ÛÖÜ Ì ÔÌ, ÜÙÛÌØ Ö àô ÙÓÖ, Ü ÒÒ - ÒÖÚ Û Ú ˇÔ Ñ Ú Ø Ì Ú. Ø ÙÛ - ÑÌ ÌÑÌ Ì 10 ÞØÖÔ Ñ ÙÛ ÙÜÔÌ- ÞÌ Ø Û ˇ ÑÌ Ô ÙÑ ÙÌ ÛÖ Ì ÌÒÓ ÛÖÜ ÝØÖÔÛ ÙÛ, ÛÖÖ Ö Ö ÌÜØ ÙÑÌ Ö ÌÔ ÝÌØÖÔ. ØÌ Ì ÛÌØ Ó ˇ Ó Û ÙÌ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Ñ ÌÔ ÙÛ Ó ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ Ñ ÙÞÖÒ Ò ÑàÔ. ` ÓÌ àùì Ì ÛÜÞ Ñ ØÌÓÌ ÔÌ ÙÛÖ ÞàØÖ ÓÌÞØ Û ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛ Ù ÛÖÜ. ¾ àø ÖÚ ØÞ ÙÌ Û Ú Ù ÖÜ ÌÚ ÛÖÜ ÓÌ Û Ô ¾ ÖÔÛ ÛØ Ñ ˇ ÔàÔ, Û Ô Ö Ö ÖÓàÚ Ì ÉØ ÑÌ ÙÛ ÓÌÛØ ÛÖÜ Ñ Û Ô Ì Ñ ÛÌÒÌ ßÌ ÙÞÌ ÖÔ ÓÌÙàÚ. Ô àùì ÌÕÌÛ ÙÌ Ú Û Ô Ì ÖÓÌÔ ÞØÖÔ Ñ ÌÛÜÞÌ ÙÛÖ ÜÙ ÑÖ Ó Ó Û Ú ÜÙ ÑÖÓ ˇ Ó Û - Ñ Ú. Ö ÛÖÛÌ ÉØ ÑÌ ÛÖ ÔÖ Ó Û Ú à ÚÛÖÜ. ÔÌ ÌÔ ÓÌ Û ÝÜÙ Ñ Ñ Û Ô ÙÛØÖÔÖÓ Ñ ÓÌÙÖÜØ Ô ÙÌ.» ÛÖÜ Û ÞØÖÔ ÜÛ Ì àùì ÌÕÌÛ ÙÌ Ú Ñ Ö Ó ÑØÖÚ ÌØÝÖÚ, Ö ÖÙÓ Ú. ÖÝÖ ÛÖÚ ÛÖÜ ØÉ ÑÌ ÖÜ ÜÛÖÚ, Ñ ÌÕ ØÌÛ Ñ ØÖÌÛÖ Ó - ÙÓÌÔÖÚ, Ø ÙÛÌÜÙÌ. ÌÛÜÞÌ ÛØ ÛÖÚ Ñ ØÌ ÑØ Û Ñ Ü ÖÛØÖÝ, 500 ØÞ. ÛÖ Ó Ô, ÖÒ Û ØÑÌ ÛàÔ Ù ÖÜ àôûöü. Û Ô Ó ÉÖ ˇÌ ÖÜÙ ÙÛ Ñ, ÖÜ ÛÖÔ ÌÑ ÔÌ Ô ÉÒÌ Ì ÓÌ Ù Ö ÖÕ ÛÖ ÓÌÒÒÖÔ Ñ Ô ÒÜÙÌ ÖÒÒ ØÖÉÒ Ó Û ÛÖÜ ÖÜÑ ÛàÔ Ý âøàùì Û àª ÛÖÜ ÙÛ ÓÌÒâÛ ÛàÔ Ò Ô ÛØÔ Ñ åûìø ÛÖÜ å. ªØÌ ÑÛÖØ Ñæ Ñ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ â ÔÌ Ì ÓÌÒ ÛªÚ ÙÛÖ - ÙÛÌØÖÙÑÖ ÌåÖ, ÙÛ ˇâÙ ÛÖÜ ÌØ- ÝÖç ÛÖÜ ØØ ÖÜ æû Ô ÜÛæÚ â ÔÌ Ñ ˇ ÛªÚ ÙÛØÖÝÜÙ ÑæÚ ÙÛÖ - ÔÌ ÙÛªÓ Ö à ÔÔåÔàÔ. ¾ÒÖÑÒªØà- ÙÌ Û Ô Ñ Ó äñª ÛÖÜ ÖØÌå ÓÌ ÛÖÔ ÛåÛÒÖ ÛÖÜ ÌØÌÜÔ Ûª-Ñ ˇ Ûª, ÛÖÔ Ö ÖåÖ ªØÌ ÛÖ 1984, ÓâÙàÚ ÓÌÛÆ Û Ô Ñ ˇ âøàùª ÛÖÜ. Ø ÙÛ ØØÛ ÛÖÜ ÉªÓ Û, ÙÛÖÔ ÙÛØÖÔÖ- Ó Ñæ `Û ˇÓæ Û Ú ÌÔÛâÒ Ú. ÑàÔÛÖÜ. Ö ØàÛÖ, ÝÜÙ Ñ, ÖÜ ÌÒÜÙÌ Û Ô Ô ÉÌÒÛ àùì Û Ô ÌÓÝ Ô Ù ÛÖÜ: Ô ÝÛ ÕÌ ÌÔ ÑÖÙÛÖÜÓ ÙÛ ÓÌÛØ ÛÖÜ -Ñ ÝÌÛ, Ö àú ˇÜÓ Û Ù ÓÌØ. ( Ö ÑÖÙÛÖÜÓ Û Ô, Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô ÛàÔ ÙÑÒ ØàÔ ÙÛÌØ - ÙÌàÔ, ÖÔÌ ØÖ ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÌÝ - ÉÖÜÚ Ñ ÌÔ àˇ ÓÌÔÖ Û ÛàÔ ÝÛàÞÖÛÌØàÔ Ö ÑÖ Ì- ÔÌ àô). ÛÖÜ ÖÜ ÖÜ Ì Þ Ô Û ßÙÝØ Û Ú àøì Úý `ÛÖ Ù ÓÌ Ö ÜÛÖ ÖÝÌ ÒÖÜÓÌ Ô Ù ÓÌ àùöüóì ÖÛ ÛÖ ØÜÓ Ø Û - ÑàÔˆ ÖÛØÖÝ àôì ÔÌ ÑØ ÉàÚÌÑÌ - Ô Û ÞØÖÔ (1951) ÓÌ ÑÜÉÌØÔ Ù ÌÔÛØÖÜ (. Ò ÙÛ Ø Ú - `ÖÝ. ÌÔ - ÌÒÖÚ) Ñ Ü ÖÜØ Ö `ÜÔÛÖÔ ÙÓÖÜ ÛÖ ÌàØ Ö Ô ØÌÖÜ, Ö Ö Ö ÖÚ Û Ô Ö ØàÛÌØ Û Ú ÛÖÜ ÔÌÖÜ ˇÌ- ÙÓÖÜ. ¾ Ì ÓÔ ÙÛÖÚ ÖÒ Û ÑÖÚ, ÛÖÔ Ñ ØÖ ÑÖÓ ÖÜ Û Ô ÙÛÌÔÖÚ ÙÜÔÌØ Û Ú ÛÖÜ ÒÌܡÌØ ÖÜ ÌÔ Ì- ÒÖÜ, ÌÔ Ì ßÌ Ô Ó Ò Ì, ÓÌ Ñ ˇÌ ÌÜÑ Ø, Û Ô Ô Ñ ÙÛ Ø Õ Ú ÛàÔ àôûöüò ÖÜ, ÖÜÌ Þ ÔßÛ ÙÝØ Û Ú àøì Úý. `ÜÓÝÖ Û ÛÌÚ Ñ ÓÌ ÑÖ ÔÖÜÚÒ Ö- ÖÒÜ Ì ÙÛ ÓÖÔ ÑÖÜÚ ÙÛÖÞÖÜÚ Û ÜÖ ÌØÝ, Ö àø ÖÚ Ñ Ö Ö- ÙÓ Ú, ÖÞÛ Ù Ô, Ö ÛÖ 1952, ÌÔ ÑÖÓ Ì Ö ÑÖ Ô Ú Ø Ù Ú, ÖÜ ÛÖÜÚ ÑØ Û ÙÌ ÙÛÌÔ ÌÓÌÔÖÜÚ, ÛÖÔ ÌÔ Ô Ò ÙÛÖÔ ÒÒÖ, ÌØ ÙÙÖ- ÛÌØ Ö 20 ÞØÖÔ. ÞØÖÔ ÌÑÌ Ô, Ö Ì ÑÖÙ ÞØÖÔÖÚ ÛÖÛÌ àø- ÖÚ Ñ Ö ÌÑ ÌÔÔ ÞØÖÔÖÚ ÖÙÓ Ú, ßÙÜÔÌÛ Ø ÙÛ Ñ Ôý Ñ ÌÑ Ô Ô, ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ü Ø- ÞÖÔÛ ÙÛÖ ÞÌ, ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø Ö ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô. `Û Ì ÑÖÙ ÛÖÙ ÞØÖÔ ÒÌ ÛÖÜØ- Ú ÛÖÜ, Ì àùì ÖÒÜÛ Ó ÉÖ ˇÌ ÙÌ ÌÑ ÛÖÔÛ ÌÚ -Ó ÖØÌ Ñ ÌØ Ù- ÙÖÛÌØÖÜÚ- Ó ˇ ÛÌÚ, Ô ÓÌÙ ÙÛÖÜÚ Ö Ö ÖÜÚ ØÌ Ì Ô Ì Ô Ö Ó ÙÖ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ, Ì- ÌÒÓ Û ÌÚ Ñ Ø ÖÔÛÌÚ Û Ú ÓÖÙ Ú à Ú Û Ú ÖÒ Ú. ˆ ØÌÙ ÌÚ Üß ÒÖÜ Ì Ì ÖÜ ØÖÙÝÌØ Ô Ì Ù Ú, Û Ô ÌØ Ö Ö ÌÑÌ Ô, Ñ Û ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø ÛÖÜ àø ÖÜ àôùû ÔÛÌÒÖÜ, Ñ ÛÖÜ ÀÖ- ÑÖÜ (Ö ØàÛÖÚ Ì ÔÌ ÙÛ Ô ÖØÌ Ñ ˇ Û ÚÓ ˇ Ó Û ÑàÔ, ÙÛÖ ÔÌ- ÙÛ Ó Ö Û Ú ÛØ Ú).»ÌØ Ñ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ, Ö à- Ó Ú»ÖÜ ÑÖÚ, ÖÝÖ ÛÖÚ ÛÖÜ Ü- ÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ Ú Ñ ÜÛÖÚ, (10 `Ì Ø ), ØÜÙÌ Û ØàÛ, ÙÌ Ñ ˇ Ø Ì ÌÒÓ Û Ñ É Ù ÖØ - ÔàÓÌÔ, ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø Û Ú ÖÒ Ú. ¾ àó Ú, Ö àú Ø ÝÖÜÓÌ Ñ ÙÛÖ Ø ØÛ Ó ÛÖÜ ÛÖÓÖÜ, Ì ØÌßÌ, Ì ÖÒÒ ÞØÖÔ Ñ Ù ÙÜÔ - Ñ Ò ÙÛ ÑÖÚ Ø ÖÔÛ Ú ÛÖÜ ÑÒ ÖÜ. ¾,Û Ø Ô, ÛÖ Ø Ô ÓÌ ÛÖ Ù ˇ ÛÖÜÚ ¾ àø ÖÚ Ñ Ö ÖÙÓ ÚÛÌÒÌ à- Ù Ô ÓÌ Ì ÛÜÞ Û Ú Ù ÖÜ ÌÚ ÛÖÜÚ ÛÖ 1956, Ñ Û Ô ÞØÖÔ ÙÛØ ÛÌܡ - Ñ Ô. Ô Ô Ñ Ö ÜÖ ÖÑ ÓÖ ÌÝÌ- ØÖ Õ àó Û ÑÖ ( ) - ÛÖÜÚ Ò ÖÙÛÖÜÚ, ÌÑÌ Ô Û Ô ÌØ Ö Ö Ì- Ø ÙÛÌØ àûìú ÖÝÖ ÛÖÜÚ ÜÓÔ Ù ÖÜ, ÖÜ Ì Þ Ô ÜÛ Û Ô ÛÜÞ. ¾ Ö ÙÛÌÜÖÜÔ ÖÛ Ì ÛÜÞ ÛÖÜÚ ÖÝÌ ÒÌÛ ÙÛ Ú ÌÕ ØÌÛ ÑÌÚ Ì - ÖÙÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ Û Û Ú ÙÑÒ ØÌÚ ÖÑ - Ó Ù ÌÚ, Ø Ô Û Ô Ì ÒÖ. ÙÛÖÙÖ ØÌ Ì Ô ÙÜÓ Ò ØàÙÖÜÓÌ ÖÛ Ì- Ø ÖÛ Ô ÓÝ ÙÉ Û Û ÝÜÙ Ñ Ñ ÔÌÜÓ Û Ñ ÛÖÜÚ ØÖÙÖÔÛ -ÌÜÝÜ- Ì Ú Ñ Ñ ÒÖÝÛ ÓÌÔÖ - Ì Þ Ô Ñ ÛÖ Ñ ˇÖØ ÙÛ ÑÖ Û Ì ÖÞ ØÖÙÖÔ: ÖÛ Û Þ ØÛ ÛÖÜÚ Ù Ô ßÑ ˇ Ø ý, ÓÌ É Ù Û ÑØ Û Ø ÛàÔ ÛÖÛÌ ØÞàÔ ÙÝ ÒÌ Ú. Ø ÔÖÔÛ Ú Ù ÓÌØ ÓÌ Û Ô ÙÝ - ÒÌ ÖÜ Ó Ú ØÌÞÌ ÖÙÛ Ù ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ, ÖÝÌ ÒÖÜÓÌ Ô ÖÜÓÌ ÖÛ Ö àø ÖÚÑ Ö ÖÙÓ Ú» ÔÖÚ, ÙÛ Ó ÑØ ØÖÓ ÛÖÜÚ, ÖÛÌ Ì ÙÛ Ø ÞÛ Ñ Ô ÙÌ Ö Ö Ö ÖÛÌ ß- ÒÌÖÔÌÑÛ Ó ý.¾û ÜÛ ÖÜ ÌÛÜ- Þ Ô ÙÛ à ÛÖÜÚ -Ñ ÌÛÜÞ Ô ÛÖÙ ÖÒÒ Ñ Ù Ó ÔÛ Ñ -Û ÌÛÜÞ Ô ÓÌ Û Ô Õ ÛÖÜÚ. àú Ö,Û Ø Ô, ÛÖ Ø Ô ÓÌ ÛÖ Ù ˇ ÛÖÜÚ.»ÌÛ Û Ô ÖÒÜÙ ÛÖÜÚ ÛÖ ÙÛØÛÖ, ÛÖ 1958, Û ÜÖ ÌØÝ ØÞ Ù Ô Û Ô Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÙÛ Ö- ØÖÓ ÛÖÜÚ, ÙÜÔÌÞ ÖÔÛ Ú Ø Ò- Ò Ò ÙÛÖÔ ÌÒÌܡÌØÖ ÞØÖÔÖ ÛÖÜÚ Û ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø ÓÌÞØ Û Ú ØÞÌÚ Û Ú ÌÑ ÌÛ Ú ÛÖÜ 70. ¾ àø ÖÚ Ì ÔÌ ÉÖ ˇÖÚ ÙÛÖ ÙÛÌØÖÙÑÖ Ì Ö ˇ ÔàÔ, Ö ÖÜ Û Ô ÌܡÜÔ Ì ÞÌ Ö Ñ ˇ Û Ú `Û ÜØÖÚ Ò Ñ Ú. ÙÛ ÙÌ ÛÖ ÌÔ ÝÌØÖÔ ÛÖÜ ÙÛ Ú Ò ÑÌÚ ÌØÌÜÔÌÚ Ñ Ì ÜÖÓ Ù ÞØÖÔ ÓÌÛÌÑ ÌÜÛ ÑÌ ÙÛ ÒÒ, Û Ô Ö ØÖÞàØ ÓÌÔ ÛÖÛÌ ÙÛ Ô ÙÛØÖÔÖÓ ÞàØ. Ñ ÔÌ Ò ˇÖÚ Ö ÓÖÙ ÌÜÙÌ Ú ÙÌ Ì - ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÌØ Ö Ñ, Ôà ÙÛ - ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÛàÔ ÌØÌÜÔàÔ ÛÖÜ Ñ ÛÖ 1970 Ì ÔÌ Ì ÓÌÒ Û Ú, ÙÛÖ - ÔÌ ÙÛ Ó Ö ˇ ÔàÔ. ÌÔÛÌ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ Ñ - ÑÖÙÓ Ô ÔàØ ÙÓÌÔÖÚ, ÌÑÒÌÞÛ - ÑÌ Ñ ˇ Û Ú ÙÛØÖÝÜÙ Ñ Ú ÙÛÖ ÔÌ ÙÛ Ó Ö à ÔÔ ÔàÔ, ÛÖ Ö Ö Ö Ü ØÌÛ ÙÌ Ñ Ù Ô ØÜÛ Ô Ú, Û Ô ÌØ Ö Ö ÖÜ ÖÒÖÑÒ Øàˇ ÑÌ - `Û Ô ÑÒ Ù Ñª ÉæÒÛ, ÑÖÔÛÆ ÙÛÖ ÛâØÓ Û Ú Ü ÌÒåÙÛØ Ú, Û Ô ÆÔÖ Õ ÛÖÜ 1951, âôûì àø å Æ, Û Ì ÛÖÔ Æ ÛÖÜ Ò Öç Õ ÆØÞ. (` ÜÛª Û Ô Ò Ñå Ö æ æø ª ÑÖØåÛÙ ÌÔ ÌåÔ àø åö;). åô æ Ø ÙÛÌØÆ Ö : Ø æø Ú Ì ÆÑÖÚ (5 `Ì ØÆ ÙÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö Û Ú ØÆ Ñ Ú), ÒâÑÛØ Ò ÆÑÖÜ (3 `Ì ØÆ), ÆÑ Ú ÌÛØæ ÖÜÒÖÚ (3 `Ì ØÆ), ÜØÜ åñ Ò ÆÑÖÜ (6 `Ì ØÆ) Ñ ÖÙÓÆÚ» ÆÔÖÚ (7 `Ì ØÆ). åùà Ö Øà ÑâÚ ØÆ ÑÌÚ ÓÌ ÛÖÜÚ ÙÉÌÙÛàÓâÔÖÜÚ Ó ÔÛØæÛÖ ÞÖÜÚ. (¾ ÝàÛÖ Ø ÝåÌÚ ÛÖÜ ÑÌÝ Ò åöü ÌåÔ ÛÖ ØÞÌåÖ ÛÖÜ ÔÌ ÙÛ Ó ÖÜ ÖÒ. `Ì Ô ÔàØ Ù ÛàÔ Ü ØÌÙ àô ÖÜ ØÖÙÌÝÌØÌ, ÛÖÜ ÖÔÌÓ ˇ ÑÌ, ÓÌÛ Û Ô ÖÞà- Ø Ù ÛÖÜ, Ö Û ÛÒÖÚ ÛÖÜ ÖÓÖÛ ÓÖÜ Ñ ˇ Û. ¾ àø ÖÚ Ì ÔÌ ÓÌÒÖÚ Û Ú ÌˇÔÖÜÚ ÙÛØÖÔÖÓ Ñ Ú Ôà- Ù Ú Ñ Û Ô Ì Ù Ú, Ì ÛØ ÞØÖ- Ô, ÓÌÒÖÚ Û Ú ˇÔ Ñ Ú ÙÛØÖÔÖÓ - Ñ Ú ÛØÖ ÚÛ Ú ÒÒ ÖÚ. ÑÛÖØ ÑÖ Ôà ÙÛ Ô ÌØÌÜÔ ÛàÔ Ò Ô ÛàÔ ¾ ÖÙÓ ÚÕÌÑ Ô ÙÌ Ñ ÜÛÖÚ Ù ÉÖ ˇÖÚ ÙÛÖ ÙÛÌØÖÙÑÖ Ì Ö ˇ - ÔàÔ. ÙÛØÌßÌ ÛÖ Ì ÙÛ ÓÖÔ ÑÖ ÌÔ- ÝÌØÖÔ ÛÖÜ ÙÛ Ô ÌØÌÜÔ ÛàÔ Ò Ô ÛàÔ Ñ ÛÌØ ÛÖÜ. ÌØ Ù ÛÖÜ ÌÑÛ Ó ˇ ÑÌ Ñ ÙÛ Òˇ - ÑÌ Ñ ÜÛÖÚ ÓÌÛÌÑ ÌÜÙ ÙÛ ÒÒ Ñ ÌÔ ÙÛ Ó ÙÛ Ô ÓÌØ Ñ. Ì Û Ú Ì Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú Û Ú ` ÙÛÖ ÌÖ»ÌÕ ÑÖ Ñ ÌÑÌ Ñ Û - Ò ÉÌ, Ö àúòìì Ù ÓÌØ, ÖÙÖ Ùà Ì ÞÌ ÓÌ ÔÌ ÙÛ Ô ÙÛØÖÔÖÓ ÒÒÖ- ÛÌ ØàÛÖ ÖØ ÒÒ Ñ Ö ÒÒÌÚ ÜÛ ÑÖÌÜØà ÑÌÚÞàØÌÚ. Ñ ÔÌ ÖÒÒÌÚ ÓÖÙ ÌÜÙÌ Ú ÙÌ Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÌØ Ö Ñ Ñ ÛÖ 1969 ØÌ ÛÖ ÑÛÖØ ÑÖ ÛÖÜ. ÌÙÙÌØ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ Ì ÔÌ Ì ÓÌÒ Û Ú ÙÛÖ ÙÛÌØÖÙÑÖ Ì Ö ÌÔÛÌÒ Ú Ñ ÛÖ 1975 Ì ÓÌÒ Û Ú ÙÛ Ô ˇ Ô, ÙÛ ˇÌÙ ÖÜ Ý ÙÌÖ àø ÖÚ,ÓÌÛ Û Ô ÌÑÒÖ ÛÖÜ Ù Ô Ñ ˇ Û Ú ÙÛÖ - ÔÌ ÙÛ Ó Ö à ÔÔ ÔàÔ. ÞØÖÔ ÌÑÌ Ô ÛÖÜ Ô ÛÌˇ ÑÌ ÌܡÜÔ Ô ÖØ ÔàÙÌ Û Ô Ì Ñ - Û ÙÛ Ù ÙÛØÖÔÖÓ ÑÖÜ ÙÛ ˇÓÖÜ ÙÛÖ ØÜÖÔÌØ ÖØ Ôˇ Ú ÙÌ ÜßÖÓÌ- ÛØÖ Ó. ¾ ÙÛ ˇÓÖÚ Ì ÞÌ Ñ ÛÖ- ÛØ ÑÖ Û ÒÌÙÑÖ Ö ÓÌ ÓÌÛØÖ 1,20 Ó., Ò Ù ÖÌÑÌ Ô ÛÖÜÛ ÒÌÙÑÖ- ÖÜ Û Ú ÌÔÛÌÒ Ú (0,63), ÛÖ Ö Ö Ö Ì ÞÌ Ì Ñ Û ÙÛ ÙÌ ÛÖ 1937 Ö Ñ ˇ - Û Ú`Û ÜØÖÚ Ò Ñ Ú. Ö Û ÒÌÙÑÖ Ö ÛÖÜ ØÜÖÔÌØ ÖÜ Û Ô ÛÖÛÌ - ÌÑ ÌÛ ÛÖÜ 70- ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ Û Ú ÞàØ Ú, ÒÒ Ñ ÛàÔ ÒÑ Ô àô, Ñ, Ö àú Û Ô ÝÜÙ - ÑÖ, Ø ÝÛ Ñ Ô ØˇØ ÜÛÖ ÙÛ Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÌØ Ö Ñ Û Ú Ì ÖÞ Ú, ÓÌÛ ÕÜ ÒÒàÔ Ñ ÙÛÖ ßSKY ANT TELESCOPEý, ÛÖÜ» ØÛ ÖÜ ß ÓÌØÌÚ ÔÖ ÞÛàÔ ˇÜØàÔý ÙÛÖÔ ÙÛØÖÔÖÓ ÑÖ `Û ˇÓÖ Ò ÙÛÖ `Û ˇÓÖ Ü ØÞÌ ÕÌÔà- Ô Ú ÛÖ ØÖÙà ÑÖ Ñ ÛÖÜÚ ÕÌÔÖÜÚ Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ, ÖÜ Ñ ÔÖÜÔ Ø Û Ø ÙÌ Ú ÌÑÌ ÙÛ Ò Ù - ÝÖØàÔ ØÖ Ø ÓÓ ÛàÔ ÙÜÔÌØ - Ù Ú. ˇÌ ÞØÖÔÖ Ì ÖØ ÔàÔÖÔÛ Ñ ß ÓÌØÌÚ ÔÖ ÞÛàÔ ˇÜØàÔý, Ñ Û Û Ú Ö Ö ÌÚ ÔÖÔÛ Ì ÙÑÌßÌ Ú Ñ ÕÌÔ ÙÌ Ú.»ÌÛ ÕÜ ÒÒàÔ - Ô ÌÑÌ Ñ ÌØ ÙÛÌØ àûìú, Ö àú Ö ÑÖÚ ÑÌÒ Ñ Ú, ÖÜ Ó Ú Ó Ò ÙÌ ÛÖ `Û ˇÓÖ. ¾ ÖÙÓ Ú ØÌÓÌ ÔÌ ÙÛÖ `Û ˇ- ÓÖ ØÖÙÝÌØÖÔÛ Ú Û Ú Ü ØÌÙ ÌÚ ÛÖÜ Ù ÌܡÜÔÛ Ú ÓÌÞØ ÛÖ 1994, ÖÜ ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛ ˇ ÑÌ. `ÛÖ ÓÌÛ ÕÜ Ö ÜÓÔÆÙ Ö Û Ú ØÆ Ñ Ú ÌÑ ØÖÓª ÙÛÖ ß Ò ÛÆÑ ý, Ø Ô æ 60 ÛæÙ ÞØæÔ. Ø Ó Øâ Ó ˇ ÛØÔ, æ ÆÝÖØÌÚ ÛÆÕÌ Ú, ÑÆÛà æ Û ÌçÑ, ÓÌ ÛÖÔ Ñ ˇ Ûª ÒÒ ÑØÔ æó. åô æ Ø ÙÛÌØÆ Ö : µàª ÜÛÖçÙ (ÓÌ Û Ô Ñ ˇÆØ ), ØØ ÆÔÛ, åûù Ù ÑåØ,»ªÛÙÖÚ ÖÛØØÔ Ú, ÖÙÓÆÚ» ÆÔÖÚ, åûù ÔÛàÔ Æ ÖÜ Ñ ÜØÜ åñ ( åû ) Ò ÆÑÖÜ, ÜÔ åñ ÛÖÜ ØØ ÖÜ» ÆÔÖÜ, ÙÛ Ô ÖØÌå. ¾ ÖÙÓÆÚ ÌåÔ Ö Ó ÑØæÛÌØÖÚ, Ñ ÌåÔ Òå Ö Ø Ô ÆÌ ÙÛÖ ØÉÆÑÌ Ö. ÛÖ 1984 ÛÖÛÌ ÑÜÉÌØÔ Ù ÛÖÜ - `¾, ˇÌÒÖÔÛ Ú Ô ÌÔ ÙÞÜÙÌ Û Ô Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÌØÌÜÔ Ñ Ô ÕÌ Ì- Ø ÙÌ Û Ô ÌÒÒÌ ß Ñ ˇ Û ÑàÔ Ì- ØàÔ ÙÛ ÔÌ ÙÛ Ó, Ó ÖÜØ- ÙÌ ÛÖ ˇÌÙÓÖ ÛÖÜ ÌØÌÜÔ Û -Ñ ˇ - Û. ¾ ÖÙÓ Ú, ÌÞÖÔÛ Ú ÙÛÖ ÌÔÌØ- Û ÑÖ ÛÖÜ, Û ÙÛ Ó ÌÑÌ Ô, Ó Ñ Ø ÖÝÖØ ÌØÌÜÔ Û Ñ ØÖÙ - ˇÌ 20 ÞØÖÔàÔ, Û Ô ÜÛÖÜÚ ÖÜ Ì Ñ Ô Ù Ô ÛÖ ÔÌÖ ˇÌÙÓÖ. ¾ ÖÙÓ Ú ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ Û Ô ÒÌÔ ÛÙÖÜÒ, Ì ÛÖÔÖ ÖÜÒ Ñ Ó ˇ ÛØ ÛÖÜ ÙÛÖ ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø Ö.» ˇ ÛØ Ì Ù Ú ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú (11 `Ì Ø ). ÞÖÜÔ ÜÖ : ÛÖ ÔÔ, ÖÜ Ì ÔÌ Ó ˇ - Ó Û ÑÖÚ, ÓÌ Ó ÙÛÌØ ÙÛ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ, Ñ ÌØ ÌÛ Ù ÌܡÜÔÛ ÑÖ ÙÛÌÒÌ- ÞÖÚ ÙÛÖÔ àû ÑÖ ÛÖÓÌ Ñ Û Ø - ÙÛ Ô, Ö Ö Ù ÖÜ ÙÌ Ñ ÜÛ Ó ˇ Ó Û Ñ ÛÌÒ Ñ ÖÓàÚ Ì ÔÌ ÓÖÜ- Ù ÑÖÚ ( ÔÖ) Ñ ÙÞÖÒÌ Û ÙÛÖ Ì Ö ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ. `ˆ µ

11 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας του Δημοτικού Εργαστηρίου του Δήμου Περιστερίου Τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας του Δημοτικού Εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 3 Ιουλίου από το δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, στην αίθουσα εικαστικών τεχνών του Δημαρχιακού Μεγάρου. Στην έκθεση που διήρκεσε ως τις 8 Ιουλίου παρουσιάστηκαν οι φωτογραφικές δημιουργίες μελών της φωτογραφικής ομάδας. Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης έδωσε συγχαρητήρια για τις φωτογραφικές δημιουργίες και κού-συνεδριακού κέντρου. Ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο κ. Παχατουρίδη και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μαίρη Τσιώτα- Μάρκου για τη δυνατότητα που τους έδωσαν να λειτουργούν στα πολιτιστικά πλαίσια του Δήμου Περιστερίου. Ο καθηγητής Π. Γούλιαρης είπε στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» για τη λειτουργία του εργαστηρίου και τους στόχους: «Είναι η 3η χρονιά που λειτουργεί το εργαστήριο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του κυρίως γιατί έχει παραχθεί ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό από τα όρια του Δήμου Περιστερίου. Πιστεύω ότι τα παιδιά του εργαστηρίου εκπροσωπούν επάξια το Δήμο και είναι ελπιδοφόρο ότι παραμένουν και μετά το τέλος της χρονιάς, συνεχίζουν και παράγουν καλλιτεχνικό έργο. Ο Δήμος Περιστερίου μάχεται να διατηρήσει όλα οι αρχές που κάποιος μαθαίνει στα πλαίσια του εργαστηρίου τον βοηθούν να έχει μια φωτογραφική ματιά οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, χωρίς να χρειαστεί να ανταπεξέλθει σε μια συγκεκριμένη θεματική». Στην ομαδική έκθεση συμμετείχαν έργο. «Αυτή τη στιγμή το εργαστήρι έχει 60 ενεργούς φωτογράφους. Επειδή όλοι δουλεύουν ακατάπαυστα και με μεγάλο κέφι, έχουμε ήδη αρκετό και πολύ καλό υλικό για να δημιουργήσουμε ένα λεύκωμα, το οποίο θα είναι ένα τεράστιο όφελος για τον πολιτισμό». Οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου Β. Ταμβάκος και Π. Γούλιαρης με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους εξέφρασε τη βούληση του Δήμου Περιστερίου να σταθεί αρωγός για τέταρτη συνεχή χρονιά στην ενασχόλησή τους με την καλλιτεχνική φωτογραφία, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για O δήμαρχος Α. Παχατουρίδης με τους υπεύθυνους της Έκθεσης Φωτογραφίας έργο, κατά την άποψή μας. Θέλω να πιστεύω ότι ο Δήμος θα κάνει αξιολόγηση του έργου αυτής της τριετίας, θα συλλέξουμε το καλύτερο υλικό και θα προχωρήσουμε σε μια μεγάλη έκθεση, τα εργαστήρια τέχνης και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Κι εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, έχοντας στο μυαλό μας πάντα να εκπροσωπούμε το Δήμο επάξια και να μπορέσουμε να αφήσουμε έργο που θα υπάρχει αρκετά χρόνια». Σχετικά με τη θεματική του εργαστηρίου είπε: «Η θεματική είναι ελεύθερη. Το εργαστήρι έχει ως κεντρική καλλιτεχνική πρόθεση την υπέρβαση του πραγματικού κόσμου μέσα από τη φωτογραφική του καταγραφή, αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε θέμα είναι εν δυνάμει φωτογραφικό, που είναι απ τη μια απελευθερωτικό, αλλά απ την άλλη πλευρά έχει μια συγκεκριμένη πειθαρχία πίσω του, προκειμένου αυτό να καταστεί εφικτό. Για το λόγο αυτό δε βάζουμε θέμα συγκεκριμένο, αφήνουμε τα παιδιά να φωτογραφίσουν όπου θέλουν, το οικογενειακό περιβάλλον, το αστικό περιβάλλον, την πόλη ή όπου αλλού ταξιδέψουν, γιατί θεωρούμε ότι οι: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩ- ΤΟΥΧΟΥ, ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΚΟ- ΝΤΑΡΙΝΗ, ΒΑΣΙ- ΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΕΙ- ΡΑΚΗΣ, ΓΙΩΤΑ ΡΟΥΚΟΥ, ΓΩΓΩ ΡΟΥΝΤΑ, ΔΗΜΗ- ΤΡΗΣ ΜΠΕΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑ- ΠΑΔΑΚΟΣ, ΕΛΕ- ΝΗ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑ- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΚΑ, ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΥΛΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΠΑ- ΡΟΛΗΣ, ΠΑΡΗ ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ, ΤΡΥ- ΦΩΝ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ. Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο μας είπε ότι ξεκινούν με αρκετές εγγραφές αλλά σταδιακά μένουν οι καλύτεροι φωτογράφοι, οι φωτογράφοι που παράγουν Η φωτογραφική ομάδα του Δήμου Περιστερίου λειτουργεί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο του Λόφου Αξιωματικών στην οδό Μαραθωνοκάμπου & Αβέρωφ. Ο χώρος εκτός από την αίθουσα προβολής διαθέτει και σκοτεινό θάλαμο πλήρως εξοπλισμένο για εμφανίσεις φιλμ και εκτυπώσεις σε χαρτί. Οι εγγραφές γίνονται αρχές του Σεπτέμβρη και τα μαθήματα ξεκινούν 1η Οκτώβρη. Κατά τη ξενάγηση του δημάρχου στην Έκθεση τη χώρα μας. Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση και συζήτηση για τα πεπραγμένα και τους στόχους από τους υπευθύνους της φωτογραφικής ομάδας Βασίλη Γεροντάκο, Βαγγέλη Ταμβάκο και Παναγιώτη Γούλιαρη στην αίθουσα του πολιτιστι- ίσως και σε έκδοση ενός λευκώματος. Θεωρούμε από τα μηνύματα που έχουμε, αλλά και από τους μεγάλους Έλληνες φωτογράφους που έρχονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και κάνουν μαθήματα ότι το εργαστήρι έχει γίνει αρκετά γνωστό και πέρα «ΔΕ ΠΛΗΡΩΝΩ! ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ!» ΤΟΥ ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Την κοινωνική σάτιρα του Ντάριο Φο «Δεν Πληρώνω! Δεν πληρώνω!» ανέβασαν οι μαθητές της Γ Γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα- Λιναρδάτου γιορτάζοντας φέτος την αποφοίτησή τους, σε διασκευή και διδασκαλία από το θεατρολόγο του σχολείου κ. Γεράσιμο Σπαθή. Μια παράσταση που πρόσφερε μέσα από το ταλέντο των πρωταγωνιστών της απολαυστικές ερμηνείες, γέλιο, αυθόρμητο ενθουσιασμό και τη δυνατότητα του προβληματισμού μέσα από μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων, καθώς το έργο, γραμμένο από τον Νομπελίστα αριστερό-ανατρεπτικό συγγραφέα Ντάριο Φο κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης, το 1974, είναι σήμερα πιο επίκαιρο κι από την εποχή του! Τις χορογραφίες επιμελήθηκε η καθηγήτρια χορού του Αθλητικού- Πολιτιστικού κέντρου του σχολείου κ. Κατερίνα Μήτσιου.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 Πολιτιστικές Δημιουργίες Με συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις συνεχίστηκαν οι πολιτιστικές δημιουργίες στο Θέατρο «Τέχνη στην Πέτρα» στο Άλσος Περιστερίου, τις οποίες παρακολούθησαν πολλοί Περιστεριώτες. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 13ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μια ακόμη εκπαιδευτική χρονιά έφτασε στο τέλος της και οι μαθητές του 13ου Λυκείου Περιστερίου την αποχαιρέτισαν με μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση την Τετάρτη 27 Ιουνίου την οποία πλούτισαν με αποσπάσματα ταινιών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έδωσαν την αφορμή στους μαθητές και τις μαθήτριες να στείλουν με τον δικό τους τρόπο στο κατάμεστο θέατρο, μηνύματα ελπίδας και ανθρώπινων σχέσεων που οδηγούν την κοινωνία από το σκοτάδι στο φως... «Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα...» άρχισε να διαβάζει η μαθήτρια Μικαέλα Κουρέτση. ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ «ΘΡΥΛΩΝ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΟΝΗ ΑΗΔΟΝΙΔΗ ΚΑΙ ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ Όσοι έχουμε ασχοληθεί έστω και λίγο με τη μουσική, γνωρίζουμε τη Δόμνα Σαμίου τη μεγάλη Κυρία της μουσικής μας παράδοσης, η οποία «έφυγε» στις 10 Μαρτίου 2012, αφήνοντάς μας, τον αμύθητο μουσικό θησαυρό που κατάφερε να διασώσει με το έργο της, «τη μουσική ιστορία του τόπου μας». τους καϋμούς της ελληνικής ψυχής! «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α και β βαθμού οφείλει να βρίσκεται κοντά στον πολίτη, προωθώντας την παράδοσή μας, τις αρχές και τις αξίες μας, την παιδεία, τη δημιουργία με δράσεις και εκδηλώσεις, όπως η συγκεκριμένη. Η Δόμνα Σαμίου ανέδειξε με το δικό της τρόπο το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι, αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές», τόνισε στο χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας κ. Κώστας Παπαντωνίου, ενώ ξεδίπλωσε το κομμάτι των παιδικών της χρόνων, που είχε αφετηρία τη Μικρά Ασία, απ όπου έλαβε και τα πρώτα της μουσικά ερεθίσματα. Ανήσυχο μυαλό, φιλομαθής, αξιαγάπητη, κοινωνική, αφιερώθηκε με πάθος και αυθεντικότητα στη μεγάλη της αγάπη που λέγεται Ελλάδα, γι αυτό άλλωστε είχε πει, -όπως ανέφερε ο κ. Παπαντωνίου- ότι η πορεία της Ελλάδαςσυνδέεται με το δημοτικό τραγούδι. «Σκοτάδι παντού, διάχυτο σκοτάδι απλωμένο στα πέρατα της γης, συνοδευμένο από τερατώδεις καταστροφές. Η μεγαλειώδης αλλαγή που εμείς ονομάζουμε δημιουργία του κόσμου, τελέστηκε όμως χάρη σε αυτές τις πληγές που γέμισαν την γη με το σκοτάδι. Το σκοτάδι σταδιακά υποχώρησε και τη θέση του πήραν το φως, η ηρεμία, η γαλήνη τα οποία έλαμψαν και δημιούργησαν κάθε θαύμα της φύσης που απολαμβάνουμε σήμερα. Ένα από αυτά τα θαύματα σαφώς αποτελεί και το ανθρώπινο είδος, το οποίο επισυνάπτει σχέσεις, επικοινωνεί, διαλέγεται και όλα αυτά τα πράττει, στην ιδανική περίπτωση με απόλυτη αρμονία και επιτυχία. Και επισημαίνει τις ιδανικές περιπτώσεις, διότι οι σημερινές σχέσεις των ανθρώπων δεν διακρίνονται παρά από ασέβεια, θράσος, περιφρόνηση και κάθε τι που τι αλλοτριώνει και, τελικά, τις ισοπεδώνει. Οι αιτίες των συχνών αυτών φαινομένων πηγάζουν από παντού, θα έλεγε κανείς. Από λαθεμένα πρότυπα και στάσεις ζωής υιοθετούν τα άτομα από τη νεαρή ακόμη ηλικία τους, από τη σθεναρή αντίσταση που προβάλλουν μπροστά σε όσους πάσχιζαν να κλέψουν ή ακόμη και να διαλύσουν τα όνειρα που αυτοί χτίζουν, πόσο μάλλον από τη διαφθορά που βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια να μαστίζει στην κοινωνία στην οποία ζουν... Η βαθιά και εξιδανικευμένη έννοια της δημοκρατίας έχει πλέον ξεριζωθεί και έχει εισέλθει για τα καλά στη ζωή μας, με το έτσι θέλω. Βέβαια η δημαγωγία και ο λαϊκισμός από πολίτες και πολιτικούς, η εκμετάλλευση και η εξαπάτηση σε κάθε τομέα, με κορυφαία και επικεφαλής την καταπάτηση κάθε θεμελιώδους δικαιώματος των ανθρώπων...». «Πλησιάζει ίσως ο καιρός» είπε προς το τέλος του κειμένου η μαθήτρια, «που καθένας από μας θα αδράξει την ευκαιρία να υπερασπιστεί καθετί που του ανήκει και να στηλιτεύσει κάθε αδικία που λαμβάνει χώρα γύρω του. Πρωτοστάτες βέβαια σε αυτό τον πνευματικό, πρωτίστως αγώνα θα σταθούν οι νέοι, από τα μάτια των οποίων εξακολουθεί να αναδύεται η φρεσκάδα, η αισιοδοξία, η ελπίδα, πως οι ίδιοι κρατούν το μέλλον στα χέρια τους...». Η συνέχεια της εκδήλωσης περιελάμβανε μουσική συναυλία στην οποία έπαιξαν: Ζαχαρίας Καμάρας-μπουζούκι, Γιάννης Κουτσιούκης-μπουζούκι, μπαγλαμά, Σπύρος Κουτσιούκης-μπουζούκι με τραγούδι παράλληλα, Γιώργος Κούβελας-μπουζούκι, Γιώργος Γιάννης-κιθάρα, Γιάννης Κατσιμάρης-κιθάρα, Παναγιώτης Παπαδοπούλης-κιθάρα, Γεωργία Παπαδοπούλου-λύρα, Ειρήνη Αγγελοπούλου-αρμόνιο, Ελένη Δαρμή-αρμόνιο, Μαριάννα Κούβελα-αρμόνιο, Άννα Κουνάδη-αρμόνιο, Γιάννης Αρβανίτηςντραμς, Δήμος Σπυράτος-ντραμς, Χρήστος Λάσκαρης-βιολί, Γιώργος Γιαννιώτης-ηλεκτρική κιθάρα, Andrei Savitschi-μπάσο, Ηλίας Αρβανίτης-μπάσο. Τραγούδησαν: Αμαλία Δουλγέρη, Μικαέλα Ζώτου, Νίκος Κατσιούρης, Βάσω Παπαδοπούλου, Ειρήνη Παπαϊωάννου, Κώστας Παπασωτηρίου, Γιολάντα Σοφούλη. Η επιμέλεια της εκδήλωσης που χειροκροτήθηκε ζεστά από εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Αντιπολίτευσης, από γονείς, καθηγητές, μαθητές και άλλους παρευρισκόμενους, ήταν του κ. Γιώργου Κουτσιούκη. Στο να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση των παιδιών βοήθησαν σημαντικά και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Γιώργος Κούβελας με όλα τα μέλη, καθώς και η κ. Άννα Κουνάδη. Συμμετείχαν επίσης ενεργά στη χρηματοδότηση της μικροφωνικής εγκατάστασης. Η Δόμνα Σαμίου δεν ήταν τραγουδίστρια -κάτι που το είχε πει πολλές φορές-, δεν προσπάθησε να γίνει κάτι τέτοιο, άλλωστε ξεκίνησε να κάνει αυτό που κάνει από αγάπη για το δημοτικό τραγούδι και μάλιστα σε εποχή που ο κόσμος το περιφρονούσε και δεν του έδινε σημασία... γι αυτό και η προσφορά της έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ο Λάκης Χαλκιάς Ο Χρόνης Αηδονίδης Καταξιωμένη και αγαπητή για την προσφορά της, είδε το έργο της να αναγνωρίζεται πολλαπλά και τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις με αποκορύφωση την απονομή μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκτατίας Στέφανο Στεφανόπουλο το Η Περιφερειακή Σύμβουλος Ι. Πανταλάκη, ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου, ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Κ. Καράμπελας Η Τ. Τριανταφυλλοπούλου προϊσταμένη του Τμήματος Ισότητας του Δήμου, η δημοτική σύμβουλος Β. Σαράφη και η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ του Δήμου Περιστερίου Ξ. Κορόγιαννη. Ο δημοτικός σύμβουλος Ι. Ζορπίδης, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γ. Βαθιώτης και η ιατρός Π. Τάρλα Τη Δόμνα Σαμίου, την εξέχουσα προσωπικότητα της μουσικής δημοτικής μας παράδοσης, τίμησε στις 30 Ιουνίου στο χώρο του θεάτρου του Άλσους «Τέχνη στην Πέτρα» ο Δήμος Περιστερίου σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αθήνας, στην οποία συμμετείχαν γνωστοί και αξιολάτρευτοι καλλιτέχνες, στυλοβάτες και αυτοί της μουσικής μας παράδοσης. Χρόνης Αηδονίδης και Λάκης Χαλκιάς. Συμμετείχαν επίσης η Σοφία Παπάζογλου, Καίτη Κουλιά, Χρήστος Τσιαμούλης. Στο μουσικό αφιέρωμα η παρουσία του κόσμου ήταν απίστευτα μεγάλη... Δεν «έπεφτε καρφίτσα από τον κόσμο»... και η αλήθεια είναι ότι δικαιώθηκαν με το αποτέλεσμα το οποίο ήταν καταπληκτικό! Ουράνιες φωνές και εξαιρετική ορχήστρα προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης στον κόσμο, που τους χειροκρότησε θερμά! Φωνές που έχουν στείλει μηνύματα Πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, φωνές που τραγούδησαν τις πίκρες και Ο δημοτικός σύμβουλος Μ. Πρέκας και ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος. Οι αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα-Μάρκου και Τ. Θεοδωράκος Χαιρετισμό απηύθυνε συγκινημένος για την μεγάλη αποδοχή που είχε από τον κόσμο το μουσικό αφιέρωμα στη μεγάλη κυρία του Δημοτικού τραγουδιού Δόμνα Σαμίου και ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, λέγοντας συγκεκριμένα: «Εμείς ως Δήμος, ως πόλη, μια πόλη που υπηρετεί τον πολιτισμό διαχρονικά, χρόνια τώρα προτάσσει τον πολιτισμό ως αιχμή του δόρατος για το ταξίδι προς το μέλλον...». Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα Παπαντωνίου, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία πραγματοποίησης της εξαιρετικής βραδιάς που γέμισε χαρά και διασκέδαση όλο το κοινό και συμπλήρωσε πως χαίρεται περισσότερο γιατί η μεταξύ τους συνεργασία είναι άριστη, ενώ έχει δείξει περίτρανα πως έχει αγαπήσει το Περιστέρι. Στην εκδήλωση του μουσικού αφιερώματος χαιρέτισε και ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος. Παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Περιφέρειας κ. Κώστας Καράμπελας, η υπεύθυνη για τα ΚΑΠΗ Περιστερίου κ. Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές των Υπηρεσιων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας, καθώς και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Περιστέρι Μαζί» κ. Γιώργος Βαθιώτης. Τη Δημοκρατική Αριστερά εκπροσώπησε ο κ. Τάσος Δαρσινός. ΟΙ «ΒΑΤΡΑΧΟΙ» ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΣ» H θεατρική ομάδα «ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΣ» παρουσίασε το έργο «ΒΑΤΡΑΧΟΙ» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιδίμη, την Κυριακή 1 Ιουλίου στο κατάμεστο θέατρο του Άλσους με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία. Την κωμωδία του Αριστοφάνη «Βάτραχοι» που προλόγισε η Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα καλωσορίζοντας τη θεατρική ομάδα της Νίκαιας που τίμησε το νεοσύστατο θέατρο του Άλσους, αφιερώθηκε στον μεγάλο Αριστοφανικό ηθοποιό Θύμιο Καρακατσάνη που «έφυγε» πρόσφατα νικημένος από την επάρατο νόσο που τον ταλαιπώρησε πολλά χρόνια. «Οι «Βάτραχοι» είναι μια λαϊκή φάρσα και μάλιστα «χοντρή» με προχωρημένες πολιτικές θέσεις, με εξαίσια λυρικά κομμάτια και φιλολογική κριτική. Στοιχεία ανομοιογενή που μόνο ένας μεγάλος ποιητής όπως ο Αριστοφάνης θα μπορούσε να συνθέσει. Αυτή η σύνθεση για το σημερινό θεατή φαντάζει παράλογη, αν και τα στοιχεία που τη συνθέτουν το καθένα ξεχωριστά φαίνεται λογικό. Αυτή λοιπόν την σύζευξη παραλόγου και λογικού κάνει ο Αριστοφάνης να φαίνεται αυτονόητη και να δρα έτσι που να κάνει τους «Βατράχους» έργο διαχρονικό και σύγχρονο» λέει στο

13 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 στο Άλσος Περιστερίου σημείωμά του ο σκηνοθέτης του έργου, Γιώργος Τσιδίμης. Οι σκηνές φάρσας είναι από τις καλύτερες που έχει γράψει ο Αριστοφάνης και ακόμα μας θυμίζουν κάπως τον Σαίξπηρ και τον Μολιέρο με τον εύστοχο συνδυασμό αστείου και τέλειας φαντασίας. Ο Αριστοφάνης χρησιμοποίησε το μύθο και τη φαντασία όχι για να βγεί από τη σφαίρα του πραγματικού, αλλά για να βυθιστεί βαθειά μέσα στην πραγματικότητα. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Έπαιξαν τα πρόσωπα με τη σειρά που εμφανίστηκαν: Κ. Τρούλος-Διόνυσος, Β. Κοσμάς-Ξανθίας, Μ. Πιγκίτσης-Ηρακλής, Ν. Μαλιάρου-νεκρή, Ν. Μαρκουλάκης-Χάρων, Χ. Γιαννίκος- Αιακός. Υπηρέτριες της Περσεφόνης: Κ. Αναγνώστη, Χ. Γιακουμάκη, Ν. Μύγια. Χ. Σουρλή-Α Ξενοδόχα, Ν. Μαλιάρου-Β Ξενοδόχα. Υπηρέτης του Πλούτωνα: Χ. Γιαννίκος, Σ. Διονυσόπουλος- Ευριπίδης, Β. Καπετανάκης-Αισχύλος, Λ. Τσατσώνη-Κορυφαία. Όλος ο θίασος-χορός Βατράχων και χορός Μυστών. να πετύχουν και τους σκοπούς και τα μηνύματα του έργου. Πέτυχαν όμως σε όλα. Η αθρόα προσέλευση του κοινού το απέδειξε! ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ «Οι Θεσμοφοριάζουσες είναι κωμωδία του μεγάλου αρχαίου Αριστοφάνη την οποία παρουσίασε το 411 π.χ. στα Μεγάλα Διονύσια. Είναι μια σάτιρα στο πρόσωπο και τα έργα κάθε τάξης και κάθε ιδεολογίας. - Και να αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα κι απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος σ όλες τις καρδιές, σ όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη.» Ο «απαρηγόρητος παρηγορητής του κόσμου», ο «διχασμένος και διπλός», όπως λέει ο ίδιος ο Ρίτσος, ο ποιητής της ζωής και του ανθρώπου που ανασαίνει από το σύμπαν και θεώνει τη δύναμη του ανθρώπου, ο ταγμένος κομμουνιστής αγωνιστής, ο αταλάντευτος ιδεολόγος, ο Γιάννης Ρίτσος είναι πάντα μαζί μας, δίπλα μας, για να μας θυμίζει πως «μέσα στη φούχτα της αγάπης, χωράει το σύμπαν». Αμετανόητα άνθρωπος και αθεράπευτα θνητός, με τόλμη και πίστη, με υπερηφάνεια και σθένος διήνυσε τον αιώνα μας παρηγορητικά και δοξαστικά, μιλώντας σε όσους ακούν και σε όσους δε φοβούνται να ακούσουν. Η ανταρσία της ποίησής του έχει την ανάγκη και τη δύναμη να χτυπάει την πόρτα του παρόντος, κυοφορώντας πάντα τα σημάδια μελλοντικών εικόνων. Ποιητικά σύμβολα γεννημένα ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Ένα θεατρικό έργο που έχει παρουσιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο κι έχει συγκινήσει εκατομμύρια θεατές, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι Περιστεριώτες την Τετάρτη 4 Ιουλίου. Πρόκειται για το αριστούργημα του Ισπανού Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος Γάμος», το οποίο ανέβασε η θεατρική ομάδα του συλλόγου «Η Πρόοδος». Οι κερκίδες του θεάτρου γέμισαν από θεατές κάθε ηλικίας που μαγεύτηκαν από την απόδοση των ηθοποιών και ένοιωσαν όλα εκείνα τα συναισθήματα που με διαχρονικό τρόπο ο μεγάλος Ισπανός Λόρκα περνάει μέσα από τους διαλόγους του έργου του. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ «Η υπόθεση εκτυλίσσεται δραματουργικά σε τρεις απλές φάσεις: αρραβώνες, γάμος, θάνατος. Η μάνα του νέου και ο πατέρας της νέας αρραβωνιάζουν τα παιδιά τους. Από την πρώτη στιγμή όμως ένα σύννεφο απειλεί τη χαρά του γάμου που θα επακολουθήσει. Η νύφη είναι ακόμη ερωτευμένη με τον Λεονάρδο -παντρεμένο και πατέρα ενός παιδιού- ο οποίος ζει στην ίδια περιοχή με τη γυναίκα του και την πεθερά του. Επιπλέον, από παλιά υπάρχει βεντέτα ανάμεσα στην οικογένεια του Λεονάρδου και την οικογένεια του γαμπρού, που έχουν σκοτώσει τον πατέρα και τον αδελφό του. Η μάνα του γαμπρού αισθάνεται την απειλή του αίματος που πλανιέται πάνω από τη γαμήλια ατμόσφαιρα. Το πρωί του γάμου ο Λεονάρδο επισκέπτεται τη νύφη. Εκείνη ωστόσο αρνείται τις προτάσεις του και προσπαθεί να πιαστεί από το γάμο σαν από σανίδα σωτηρίας, γιατί φοβάται τον εαυτό της. Μόλις όμως τελειώνει η γαμήλια τελετή, υποκύπτει στο πάθος της και φεύγει μαζί του...». Η θεατρική ομάδα «Πρόοδος» γέμισε τον κόσμο συναισθήματα χαράς για τη ζωή και λύπης για το θάνατο... ενώ στο τέλος χάρηκε την επικράτηση αυτού που πραγματικά θέλει ο άνθρωπος. Να ακολουθεί την εντολή της καρδιάς του! Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ» Μέχρι... δακρύων γέλασαν οι θεατές που είχαν την ευκαιρία να παρακολούθησαν την κωμωδία του Αριστοφάνη «Θεσμοφοριάζουσες», από την θεατρική σκηνή «Ανδρέας Βαρούχας» που ανέβηκε στις 5 και 6 Ιουλίου. Μια παράσταση διασκευασμένη με εξαιρετικό τρόπο από τους: κ. Γιώργο Τασιόπουλο και κ. Φάνη Κάσσιο που ομολογουμένως εντυπωσίασε, ενθουσίασε και διασκέδασε το κοινό που γέμισε ασφυκτικά και τις δύο ημέρες τις κερκίδες του θεάτρου. Οι ήρωες-ηθοποιοί με περισσό ταλέντο και πάθος ερμήνευσαν ρόλους δύσκολους και ιδιόρρυθμους που απαιτούν επίπονη δουλειά και πρόβες πολλών ωρών για Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν. Μιχαλόπουλος και Ι. Ζορπίδης, οι αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα-Μάρκου, Θ. Αρβανίτης του Ευριπίδη. Εκμεταλλευόμενος την αντιπάθεια του αρχαίου τραγικού για τις γυναίκες, τον παρουσιάζει να συγκρούεται με αυτές κατά τη διάρκεια της γιορτής των Θεσμοφοριών. Θεωρείται ένα από τα καλύτερά του έργα και παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά με μια άλλη γνωστή κωμωδία του, τη Λυσιστράτη. Στην Αθήνα του 5ου π.χ. αιώνα, ο Ευριπίδης, ο γνωστός ποιητής, βρίσκεται μαζί με έναν γέρο συγγενή του, τον Μνησίλοχο, έξω από το σπίτι του νεαρού τραγικού ποιητή, Αγάθωνα. Ο Ευριπίδης είναι εξαιρετικά ανήσυχος, γιατί όπως λέει στον Μνησίλοχο, οι γυναίκες που σήμερα θα βρίσκονται μαζεμένες στη μεγάλη τους γιορτή, τα Θεσμοφόρια, είναι αποφασισμένες να βρουν ένα τρόπο να τον καταστρέψουν, επειδή θεωρούν ότι τις δυσφημίζει στα έργα του. Ο κίνδυνος, λέει, είναι μεγάλος, και σκέπτεται πως ο μοναδικός τρόπος για να τον αποτρέψει, είναι να στείλει στα Θεσμοφόρια έναν δικό του άνθρωπο, ντυμένο γυναικεία, για να τον υπερασπίσει. Γι αυτό το σκοπό ελπίζει να πείσει τον ποιητή Αγάθωνα. Αυτός όμως αρνείται, και ο γέρος Μνησίλοχος, αναλαμβάνει την δύσκολη αποστολή. Εκεί θα ακούσει τις Θεσμοφοριάζουσες, που αποτελούν το Χορό της κωμωδίας, να κατηγορούν τον Ευριπίδη και να θέλουν να τον εξολοθρεύσουν γιατί τους έχει κάνει μεγάλο κακό με τον τρόπο που τις παρουσιάζει στα έργα του. Όταν πάρει τον λόγο ο μεταμφιεσμένος Μνησίλοχος, στην αρχή θα επιτεθεί με σφοδρότητα κατά του Ευριπίδη, αλλά μετά θα υποστηρίξει πως ο κατηγορούμενος δεν αποκάλυψε παρά μόνο ένα πολύ μικρό μέρος από τις πονηριές των γυναικών. Οι γυναίκες ακούγοντας αυτές τις απόψεις αρχίζουν να αγανακτούν, και να ορμούν εναντίον του. Όταν εμφανίζεται ο Κλεισθένης, γνωστός Αθηναίος της εποχής με θηλυπρεπή εμφάνιση, και τους λέει ότι κυκλοφορεί μια φήμη πως κάποιος άνδρας ντυμένος γυναικεία βρίσκεται ανάμεσά τους, υποψιάζονται τον Μνησίλοχο. Η πλαστοπροσωπία αποκαλύπτεται και η θέση του γέροντα είναι δύσκολη. Ο Μνησίλοχος καταφεύγει σε διάφορα μέσα για να ειδοποιήσει τον Ευριπίδη. Αργότερα εμφανίζεται ο ίδιος ο Ευριπίδης, ντυμένος στην αρχή ως Μενέλαος, στοιχείο που παραπέμπει στην τραγωδία του Ελένη, και αργότερα ως Περσέας, στοιχείο παρμένο από την χαμένη του τραγωδία Ανδρομέδα. Η αγωνία του Μνησίλοχου εν τω μεταξύ συνεχίζεται. Κατηγορείται για παραβίαση των ιερών τελετουργικών κανόνων και φρουρείται από έναν τοξότη ο οποίος τον έχει δεμένο σε μια σανίδα. Ο Ευριπίδης που στην προσπάθεια του να σώσει τον Μνησίλοχο έχει έρθει κι έχει φύγει πολλές φορές, με διαφορετική κάθε φορά εμφάνιση, κάνει στις γυναίκες μια συμφέρουσα για όλους πρόταση: δεν θα τις ξανακακολογήσει στα έργα του, αν τον αφήσουν να απελευθερώσει τον δυστυχή γέρο. Οι γυναίκες δέχονται. Με δόλωμα μια νεαρή αυλητρίδα που έχει φέρει μαζί του ο Ευριπίδης, ο τοξότης που φρουρεί τον Μνησίλοχο παρασύρεται έξω από την σκηνή, και μ αυτήν την ευκαιρία ο Ευριπίδης και ο Μνησίλοχος γίνονται άφαντοι. Η κωμωδία τελειώνει με τους πανηγυρισμούς του Χορού και τα πειράγματα προς τον τοξότη που επιστρέφει και αναζητά τον εξαφανισμένο κρατούμενο.» Η μουσική του έργου ήταν του κ. Κώστα Δάρα, ο Χορός της κ. Νάταλι Φεντόροβα, τα σκηνικά του κ. Γιάννη Ματαράγκα και η σκηνοθεσία του κ. Φάνη Κάσσιου. «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ» ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Γοήτευσε και συγκίνησε πάρα πολύ το θεατρόφιλο κοινό η μουσική παράσταση «Το καπνισμένο τσουκάλι» του Γιάννη Ρίτσου, που ανέβηκε στη σκηνή του Άλσους Περιστερίου το Σάββατο 7 Ιουλίου και σημείωσε εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία, από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Σε όλη τη διάρκεια της παράστασης ο κόσμος σιγοτραγουδούσε μαζί με τους ηθοποιούς τα πασίγνωστα και χιλιοτραγουδισμένα αποσπάσματα από το «Καπνισμένο τσουκάλι» που για αρκετούς σήμαιναν μια ολόκληρη ταραγμένη εποχή με ξεσηκωμούς, αγώνες, διωγμούς και ξερονήσια... όπου ο Γιάννης Ρίτσος ενσάρκωσε τα πιο ουσιαστικά γνωρίσματα της ηρωικής και συνάμα τραγικής νεότερης Ιστορίας. Σφράγισε την ελληνική ποίηση με την πιο διαυγή εικόνα του αγώνα και της αγωνίας του ανθρώπου για μεγαλύτερη ανθρωπιά και ουσιαστικότερη ελευθερία κι έδωσε στο έργο του την πιο αυθεντική εικόνα της Ρωμιοσύνης, που την ανύψωσε στις ψυχές όλων των Ελλήνων στο παρελθόν αναγνωρίζουν καινούρια πάντα μηνύματα. Αδέσμευτα και οικουμενικά τα ποιητικά μηνύματα εξελίσσονται με κάθε ανάγνωση, σε κάθε εποχή, μέσα σε νέες ή διαφορετικές συνθήκες από εκείνες που τον ενέπνευσαν, που επηρέασαν τον οραματιστή της ζωής, τον ποιητή, τον θαμώνα της καρδιάς και της διαλεκτικής σκέψης. Απευθύνθηκε στην ψυχή του λαού, και γι αυτό θα χτυπάει πάντα στην καρδιά της Ρωμιοσύνης. Γιατί πόσες φορές δε βαδίσαμε και πόσες φορές δε θα πορευτούμε ακόμη στο ρυθμό των στίχων του Γιάννη Ρίτσου, πόσες φορές δεν ανασάναμε και δε θα ανασάνουμε από την ανάσα του, από την αγωνία του, πόσες φορές δεν πικραθήκαμε ή δε θα πικραθούμε από την πίκρα του και δε θα αντλήσουμε κουράγιο απ την αστείρευτη πηγή του, απ το κουράγιο του -»Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο....έχεις ακόμη να κλάψεις πολύ ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει». Στο σκηνοθέτη κ. Δημήτρη Παπαγιάννη και στους ηθοποιούς της μουσικής παράστασης του Θεατρικού Εργαστηρίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την αξιόλογη παράσταση που ανέβασαν, αφήνοντας σε όλους τις καλύτερες εντυπώσεις. Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤ ΓΚΕΡΝΥ «Η ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ» Δευτέρα 9 Ιουλίου και Τρίτη 10 Ιουλίου, η θεατρική σκηνή του Δήμου Περιστερίου «Ανδρέας Βαρούχας», παρουσία πολλών φίλων του θεάτρου, ανέβασε το έργο του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Άλμπερτ Γκέρνυ, «Η Τραπεζαρία». Μέσα από 9 φαινομενακά ασύνδετες σκηνές, αποκαλύπτονται τα πάθη, οι ελπίδες και οι διαψεύσεις της μεσοαστικής κοινωνίας που συντηρείται με τις ψευδαισθήσεις αξιών που έχουν ήδη καταρρεύσει. Η τραπεζαρία, γύρω από την οποία διαδραματίζονται οι ιστορίες, μετατρέπεται από σύμβολο οικογενειακής συμβίωσης, κοινωνικής και οικονομικής οντότητας, σε σύμβολο μιας σπαραγμένης συντροφικότητας. Ο διάλογος δίνει τη θέση του στη σύγκρουση. Ο ατομικισμός και η εσωστρέφεια έρχονται χωρίς να αφήνουν πολλά περιθώρια για συμβιβασμούς. Το μικρό «εμείς» της οικογένειας γίνεται πολλά μικρά «εγώ». Το κοινό χειροκρότησε τους αξιόλογους ερασιτέχνες ηθοποιούς της ομάδας «Ανδρέας Βαρούχας», οι οποίοι υπό τη σκηνοθεσία της κ. Α. Μυλωνά, τη Χορογραφία της κ. Ν. Φεντέροβα και τη Μουσική Επιμέλεια του κ. Π. Κατσή έδωσαν τον καλύτερο «υποκριτικό» εαυτό τους κάνοντας το κοινό να αναγνωρίσει μέσα από την κρίση της αμερικάνικης μεσοαστικής κοινωνίας του 80 πολλά στοιχεία της δικής μας πραγματικότητας όπου πράγματα και σχέσεις αποδομούνται, νέες φόρμες και δομές αναζητούνται. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Το έργο εκτυλίσσεται στην τραπεζαρία ενός σπιτιού αμερικάνικης λευκής μεγαλοαστικής οικογένειας. Φιλοξενεί 57 διαφορετικούς χαρακτήρες από 12 έως 78 ετών. Ενώ η δράση φαινομενικά εξελίσσεται από την ανατολή έως τη δύση της ημέρας, στην πραγματικότητα ταξιδεύει στο χρόνο από το 1939 έως το Η σπονδυλωτή δομή αποτελείται από δεκαεπτά καθημερινά στιγμιότυπα, φαινομενικά ανεξάρτητα μεταξύ τους, που όμως όλα συνδέονται με το κοινό νήμα των καθημερινών συγκρούσεων γύρω από την οικογενειακή τραπεζαρία. Ο συγγραφέας, εικονογραφεί τη φαινομενική ευμάρεια της μεγαλοαστικής οικογένειας (συνέχεια στη σελίδα 14)

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 Πολιτιστικές Δημιουργίες στο Άλσος Περιστερίου (συνέχεια από τη σελίδα 13) που ζει στα προάστια, σε σπίτι με κήπο περιτριγυρισμένο από λευκό ξύλινο φράχτη, υπόστεγο για δύο αυτοκίνητα και πρωϊνά με φυστικοβούτυρο και κορν-φλέϊκς... Η παγκόσμια επιτυχία του έργου αποδεικνύει πως ο συγγραφέας αντλεί καταστάσεις και προκαλεί μνήμες που αποτελούν κοινά βιώματα όλων των ανθρώπων. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ» ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ Το Σάββατο 14 Ιουλίου στο Άλσος Περιστερίου το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει σε ένα ειδικό αφιέρωμα στον «Πατριάρχη» του ρεμπέτικου τραγουδιού Μάρκο Βαμβακάρη, αρκετά από τα μαγευτικά, αθάνατα σπαρακτικά του τραγούδια, αλλά και πολύπαθα, σαν τη ζωή του ολόκληρη... ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ο Μάρκος γεννήθηκε στη Σύρα το 1905 και ήρθε να βρει την τύχη του στον Πειραιά το Όλη του τη ζωή την έζησε ανάμεσα σ αυτά τα δύο λιμάνια που καθόρισαν με μοιραίο τρόπο όλη του την πορεία. Ο ίδιος κουβαλούσε πάντα μαζί του τις μνήμες από τη Σύρα, ο κόσμος του όμως εμπλουτίστηκε από τις παραδόσεις και τους καημούς των προσφύγων που κατέφθασαν στον Πειραιά εκείνα τα χρόνια. Υπήρξε πάντα χειρώνακτας και συναναστράφηκε φτωχούς ανθρώπους που έκαναν περιστασιακές δουλειές και δεν είχαν καμιά ασφάλεια επαγγελματική και οικονομική. Ζώντας ζωή δύσκολη και ο ίδιος, μπόρεσε να γράψει με τρόπο αυθεντικό για τα βάσανα και τις πίκρες τους. Ο Βαμβακάρης ήταν αυτός που επέβαλε το τραγούδι με μπουζούκι στην ελληνική δισκογραφία. Πριν τον Μάρκο, ο μπαγλαμάς και το μπουζούκι ήταν υπό διωγμόν, ήταν τα όργανα που παίζαν στα καταγώγια. Είναι ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου. Μια μορφή που ανήκει στην κοινωνική μας μυθολογία. Τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη στο μουσικό αφιέρωμα τραγούδησαν οι: Μάκης Σταμούλης, Δήμητρα Κωστάκη και Κώστας Σταυρόπουλος. Μουσικά όργανα: Μπουζούκι, κιθάρα, Κρουστά, Μπαγλαμάς. Για το Μάρκο Βαμβακάρη μίλησε ο Δημοσιογράφος και Συγγραφέας κ. Ηλίας Βολιώτης-Καπετανάκης. Σήμερα, 40 χρόνια μετά το θάνατό του, η μορφή και το έργο του αποκτούν μια αναπάντεχη επικαιρότητα. Ο Μάρκος ήταν αυτός που εξέφρασε, όσο πιο αυθεντικά μπορούσε, τους καημούς των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την απελπισία και ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο για να ζήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Τα τραγούδια του μεταδίδουν τόση ανθρωπιά και αλήθεια που μοιάζουν να μας παρηγορούν σε αυτόν το δύσκολο καιρό για τον τόπο. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «COSA MOSTRA THE BAND» Η συναυλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιουλίου και χάρισε όμορφες στιγμές στους φίλους της μουσικής που έδωσαν το παρόν και δικαιώθηκαν ευχάριστα. Το μουσικό ταξίδι των Cosa mostra the band περιελάμβανε ροκ μουσική και τραγούδι καθώς και ρεπερτόριο από ελληνικά ποπ ακούσματα γνωστά και αγαπητά στο κοινό που συνόδευσε αρκετές φορές το νεανικό σχήμα συμμετέχοντας στο ρυθμό και στο τραγούδι. Ξεχωριστή και ανάλαφρη βραδιά για όλους. Το σχήμα των Cosa mostra the band ιδρύθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2011 από τον Άρη Καμπανό, Λίλυ Σαμιωτάκη και Γιάννη Καστρώνη και προβλέπεται να λάβει τη θέση που του αξίζει στα ελληνικά μουσικά δρώμενα, πολύ σύντομα. Μετά δε από κάποιες αλλαγές του line up, το γκρουπ πήρε την τελική σημερινή του μορφή. Τραγούδησε ο Άρης Καμπανός, στο πιάνο και στα πλήκτρα ήταν η Λίλυ Σαμιωτάκη, ενορχήστρωση και πλήκτρα ο Αλέξανδρος Ζεϊνάκης, στην ηλεκτρική κιθάρα ο Γιάννης Μπαλαμπάνος, στο μπάσο ο Βαγγέλης Τσίτσας και ο Γιάννης Καστρώνης στα τύμπανα και στα κρουστά. Στο διάστημα που δραστηριοποιείται το γκρουπ έχει πραγματοποιήσει δεκάδες εμφανίσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα με ξεχωριστή επιτυχία και διάθεση. Αυτό αποδεικνύεται από τη ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο κοινό κάθε φορά που εμφανίζονται, αφήνοντας σε όλους τις καλύτερες εντυπώσεις. Το διάστημα αυτό το γκρουπ Cosa mostra the band, προωθεί το e-single με εμφανίσεις, συνεντεύξεις και παρουσιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΠΟΧΗ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΚΥΜΑ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Την Τετάρτη 18 Ιουλίου στο θέατρο του Άλσους Περιστερίου «Τέχνη στην Πέτρα» πραγματοποιήθηκε μουσικό αφιέρωμα στο Νέο Κύμα, που τραγούδησαν η Έλενα Κυρανά και ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε. Το αφιέρωμα πρόσφερε μοναδικές νοσταλγικές νότες στους μεγαλύτερους που έζησαν την εποχή εκείνη, ενώ αποτέλεσε μια θαυμάσια γνωριμία για το νεανικό κοινό το οποίο αφουγκράστηκε τη μουσική έκφραση της ελληνικής νεολαίας του 60. Το Νέο Κύμα εμφανίστηκε γύρω στο 1964, την περίοδο δηλαδή που το έντεχνο, λαϊκό τραγούδι είχε αρχίσει να ωριμάζει. Ο ρόλος του στη πορεία και τη διαμόρφωση του ελληνικού τραγουδιού ήταν βασικός, χωρίς να είναι η βαθιά τομή, η ουσιαστική επανάσταση και η ριζική αλλαγή στη φόρμα και στο περιεχόμενο. Οι αναζητήσεις του και οι καταθέσεις του δεν έφτασαν στο ύψος εκείνων του Θεοδωράκη και του Χατζηδάκι. Ωστόσο, η παρουσία του είχε ένα ήθος και η προσφορά του ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Γιατί το σημαντικό με το Νέο Κύμα ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε και ο χώρος μέσα στον οποίο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε. Η ύπαρξη του έφερε έναν καινούριο τρόπο ψυχαγωγίας σε μια μερίδα του κοινού και κυρίως της νεολαίας. Την ονομασία του την οφείλει στο κινηματογραφικό κίνημα Nouvel Vague, που είχε ξεσπάσει στη Γαλλία προς το τέλος της δεκαετίας του 50 και το κύριο χαρακτηριστικό του, η ισορροπία ανάμεσα στο ελαφρό τραγούδι και στο έντεχνο λαϊκό, αποτελώντας τη χρυσή τομή. Από μουσική άποψη, το Νέο Κύμα θεωρείται η ανανεωμένη προέκταση του ελαφρού τραγουδιού, σύφωνα με τα γαλλικά πρότυπα. Η ανανέωση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή των τραγουδιών από τους χορευτικούς ρυθμούς, τη λιτότητα της μελωδικής και αρμονικής έκφρασης και στη χρήση μικρού αριθμού μουσικών οργάνων στην ενορχήστρωση. Το στοιχείο αυτό της ανανέωσης υπάρχει και στους στίχους των τραγουδιών του νέου Κύματος. Τα θέματα τους δεν είναι μόνο ερωτικά. Θίγουν κι άλλες πλευρές της κοινωνικής ζωής με τρόπο ήπιο και χαμηλότονο. Το νέο Κύμα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, υπήρξε πολιτικά αδιάφορο. Χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του η προβληματική που προσπαθούσε να βρει διεξόδους περισσότερο στον εσωτερικό άνθρωπο και λιγότερο στις πολιτικές κατακτήσεις του καιρού του. Ωστόσο, η στάση του είχε εντιμότητα και η προσπάθεια του να ανοίξει δρόμους στο ελληνικό τραγούδι δεν πέρασε απαρατήρητη. Στο αφιέρωμα ακούστηκαν τραγούδια των: Γ. Σπανού, Λ. Κόκοτου, Ν. Μαυρουδή, Β. Κουμπή, Ηλ. Παπακώστα, Χ. Λεοντή, Ν. Μαμαγκάκη και άλλων. Τα όργανα που συνόδευσαν τα τραγούδια ήταν μπουζούκι, κιθάρα και πιάνο. O Α. Τσεκούρας ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΑΙΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΞΙΔΕΨΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» Συμπληρώνεται φέτος 90 χρόνια από τη τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής, με πληγές που ακόμα και σήμερα δεν έχουν κλείσει, αφού εξακολουθούν να ζούν οι άνθρωποι που βίωσαν τα εφιαλτικά εκείνα γεγονότα και βέβαια ζούν πολλοί περισσότεροι από αυτούς που έζησαν την προσφυγιά και τις συνέπειές της. Το Σάββατο 21 Ιουλίου, στη σκηνή του Άλσους Περιστερίου, 7μελές μουσικό συγκρότημα παρουσίασε τραγούδια της Σμύρνης που ταξίδεψαν το κοινό σε ήχους που «σημαδεύουν κατευθείαν την καρδιά»... όπως έχουν πει μεγάλοι μουσικοί. Πριν το συγκρότημα ξεκινήσει τη μουσική και τα τραγούδια ο καθηγητής του Ωδείου Αθηνών κ. Αντρέας Τσεκούρας αναφέρθηκε εκτεταμένα στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, η οποία είναι η μεγαλύτερη εθνική συμφορά στην ιστορία του νεωτέρου Ελληνισμού. Κι αυτό, γιατί αποτέλεσε την ταφόπλακα στο όνειρο της Μεγάλης Ιδέας που προσέβλεπε στην επανένωση όλων των εδαφών που κατοικούνταν από αρχαιοτάτων χρόνων από Έλληνες. Κυρίως όμως, επειδή ξεριζώθηκε οριστικά η μακραίωνη ελληνική παρουσία στην περιοχή, με τον πιο δραματικό τρόπο. Την μεγάλη αυτή συμφορά συνθέτουν, εκτός των άλλων, η κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετώπου, η πυρπόληση της Σμύρνης από τους Τούρκους, όπου είχαν συρρεύσει και πολλοί Έλληνες από τις γειτονικές περιοχές, και οι σφαγές, λεηλασίες και άλλες φρικαλεότητες εις βάρος των Ελλήνων και των Αρμενίων χριστιανών, στη Σμύρνη και στις πόλεις και τα χωριά που ανακαταλαμβάνονταν από τον τουρκικό στρατό, οι μαρτυρικές πορείες των αιχμαλώτων και των ομήρων προς το εσωτερικό της Ανατολής, η εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και Αρμενίων και η εκδίωξη των υπολοίπων από τις πατρογονικές εστίες τους, χωρίς τις περιουσίες τους, από το μικρασιατικό έδαφος και προ πάντων το ξερίζωμα του Ελληνισμού από την Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Στη συνέχεια οι τραγουδιστές, Δήμητρα Κωστάκη, Δημήτρης Κρανίδας, Ελευθερία Κουρλιά, και Μάκης Σταμούλης τραγούδησαν τα Σμυρναίϊκα που έχουν σπάνια ομορφιά και ραφινάτη υφή. Έχουν βυζαντινή και κυρίως αρχαιοελληνική καταγωγή με βάση την Ιωνική Ιαστί Αρμονία που αποτελούσε όχι απλά ένα μουσικό μέτρο, αλλά και ένα μέτρο του τρόπου ζωής. Οι στίχοι τους έχουν υποστεί μακροχρόνια επεξεργασία και γι αυτό θεωρούνται «τέλειες κατασκευές. Τα σμυρναίικα τραγούδια τα γέννησε η ανάγκη της ψυχής να επικοινωνήσει και να μιλήσει ποιητικά και μουσικά σε άλλες ψυχές. Γι αυτό είναι διαχρονικά κι όχι ευκαιριακά. Γι αυτό δημιουργούν πολιτισμό ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά την εποχή τους και επιβιώνουν τόσο στα πάλκα, όσο και στις πίστες αλλά και στη δισκογραφία, ενώνοντας τις γενιές στη διασκέδαση. Τα σμυρναίικα τραγούδια δείχνουν επίσης σε τι επίπεδο πολιτισμού είχε φτάσει η Ιωνία σε όλους τους τομείς, αν πάρει κάποιος ένα από τα μέτρα σύγκρισης, την άφθαρτη μουσική και τα τραγούδια της, δηλαδή τη Σμυρναίικη Μουσική Σχολή. Τα τραγούδια αυτά είναι οι προπομποί των κατοπινών ρεμπέτικων της Πειραιώτικης Σχολής, εκτός του ότι μπόλιασαν ολόκληρη τη νεότερη ελληνική μουσική. ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΖΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «M.O.T.He jazz trio» Την Κυριακή 22 Ιουλίου το ταλαντούχο μουσικό σύνολο «M.O.T.He (music of the heart) jazz trio» μέσα από την τζαζ μουσική ταξίδεψε το κοινό που τους απόλαυσε σε κλασσικά κομμάτια. Το trio με τον Βαγγέλη Τσίνα στα ντραμς, τον Ηλία Πανταζή στο μπάσο και τον Μανόλη Παπαδάκη στο πιάνο έδωσε ένα πολύ ωραίο δείγμα του αρκετά απαιτητικού μουσικού αυτού είδους της τζαζ. Αποτελεί ένα σύνολο με ανοιχτό πολυμορφικό ρυθμικό και ηχητικό χαρακτήρα. Απομακρισμένο από ταυτότητες, κατηγοριοποιήσεις, στερεότυπα και δεδομένα φόρμας, απόλυτα αυτόνομο και ανεξάρτητο και στη δομή και στην λειτουργική οργάνωση και στο σκεπτικό του, και με την πεποίθηση πως η μουσική είναι μόνο μία, εκείνη της εκδήλωσης των ανθρώπινων συναισθημάτων, αποτυπώνει σχέσεις και στιγμές ανθρώπων με μουσικούς ήχους, ακολουθώντας τον πάντα ασφαλή δρόμο που περνά μόνο μέσα από τη διαρκή χαρά τον πειραματισμό και την εξερεύνηση. Μέσα από αναγνωρίσιμα θέματα, αυτοσχεδιασμό, τζαζ παραλλαγές και αρμονίες, rock standards συχνές διαφυγές προς ethnicδρόμους και μετέωρες σιωπές ατονικές και πολυρυθμικές αναζητήσεις, στοιχεία που αποτελούν τη βάση και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το trio την έννοια της ελεύθερης μουσικής δημιουργηκότητας, ανοίγουν δρόμους επικοινωνίας με το κοινό χωρίς επίπλαστους εντυπωσιασμούς, απλά δείχνοντας το δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει η εσωτερική μας οπτική, στη βάση του ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ κοινού και ερμηνευτών. Το trio έχει ένα πλούσιο βιογραφικό εμφανίσεων σε Δήμους και θέατρα, στην Αθήνα και την περιφέρεια και μέχρι το τέλος του 2012 προγραμματίζει μεγάλο αριθμό εμφανίσεων. «Η μουσική για εμάς» λέει το trio, «οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο του σήμερα ως πρότυπο ελπίδας και εφαρμοσμένης αντίστασης ενάντια σε μια πρωτοφανή παγκόσμια βίαιη πρακτική».

15 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Κι όμως, ζούμε υπό Κατοχή! του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη τα μαθήματα που μπαίνουν μες στην ψυχή με τη βία, δε στερεώνουν ούτε διατηρούνται μέσα της (Πλάτων, π.χ. Πολιτεία, Ζ. εδάφιο 536e). Ως Έλληνες πολίτες ζούμε, χρόνια τώρα, υπό Κατοχή! Άλλοτε, υπό το κνούτο και το ζόφο αιμοσταγών κατακτητών (Χιτλερική Γερμανία, Φασιστική Ιταλία και Βουλγαρία), κι άλλοτε υπό τις αλυσίδες της αμερικανόπνευστης στρατιωτικής δικτατορίας ( ). Κι άλλοτε, πάλι, ζούμε υπό τη Βελούδινη Κατοχή, μιας δηλαδή κοινοβουλευτικής αντιδημοκρατικότητας κι ανελευθερίας. Έτσι, με διάφορες επιλογές, όσοι έχουν ασκήσει από το 1949 έως σήμερα, την κυβερνητική εξουσία, στην ουσία, έχουν καταδολιεύσει την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία του τόπου μας. Οι μεγάλοι και πολλαπλά κερδισμένοι είναι οι σύμμαχοί μας, στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ, οι ηγέτες-εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, η περιβόητη Τρόικα και οι διεθνείς τοκογλύφοι. Οι μεγάλοι χαμένοι, όμως, είναι η Ελλάδα κι ο λαός μας. Ο ποιητής και πεζογράφος Ηλίας Σιμόπουλος, που προτάθηκε το 2011 και το 2012 για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας από την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, της οποίας διατέλεσε Πρόεδρος και σήμερα είναι Επίτιμος Πρόεδρός της, στην ποιητική του συλλογή με τίτλο Ράθυμες ώρες (σελ. 39), σαλπίζει αγωνιστικά προς τον Ελληνικό Λαό να μη φοβάται και να μη τρομοκρατείται, αλλά και να αντεπιτίθεται με οργή ενάντια σ αυτούς που τον κρατούν υπό Κατοχή : Αγώνας είναι πάντα η ζωή/ ενάντια στο φόβο/ στους δημαγωγούς/ στους κλέφτες/ στη μονόφθαλμη δικαιοσύνη/ στους θανάτους απ την πείνα/ και στους άδειους λόγους των πολιτικών/ Αγώνας είναι η ζωή/ Ώσπου μια μέρα η οργή να γίνει ποταμός/ και στην ορμή του επάνω/ να την καθαρίσει από τους ρύπους της/ όπως ο Αλφειός την κόπρο του Αυγεία. Αρκούν, ενδεικτικά, μερικές από τις πολλές γεύσεις ορισμένων μορφών Κατοχής, ένεκα της ψαλιδισμένης επικίνδυνα Εθνικής Κυριαρχίας κι Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, από συμμάχους μας και Εταίρους μας: * Οι σύμμαχοί μας Αμερικανοί αξιώνουν από την Ελλάδα όχι μόνο να είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά και να διαθέτει η χώρα μας στην Επικράτειά της στρατιωτικές βάσεις και λιμάνια για πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Ακόμα: Υποχρεώνονται Έλληνες στρατιώτες να πηγαίνουν σε εμπόλεμες περιοχές για ξένα προς τη φιλειρηνική Ελλάδα συμφέροντα, οικονομικά και γεωπολιτικά. Οι οικονομικές εισφορές της κατεστραμμένης οικονομικά χώρας μας προς το ΝΑΤΟ είναι σε ύψος δεύτερη, μετά τις ΗΠΑ! Μήπως όλ αυτά υποδηλώνουν ότι, δυστυχώς, ζούσαμε και ζούμε υπό Κατοχή ; * Συμπληρώθηκαν εφέτος 38 χρόνια από τις δυο στρατιωτικές επεμβάσεις στις 20 Ιουλίου και 14 Αυγούστου 1974) της Τουρκίας στην ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έκτοτε κατακρατεί παράνομα το 38% του κυπριακού εδάφους, οριοθετώντας έτσι μορφή διχοτόμησης της μεγαλονήσου, όπως αξίωναν πάντα οι ΗΠΑ! Ως πρόσχημα της τουρκικής στρατιωτικής επέμβασης χρησιμοποιήθηκε το αμερικανόπνευστο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου 1974, που οργάνωσε η χούντα της Αθήνας ( ), για την ανατροπή του τότε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ( ). Ο ΟΗΕ κατ επανάληψη καταδίκασε τους Τούρκους και αξίωσε να φύγουν όλα τα ξένα στρατεύματα (τουρκικά και αγγλικά) από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό δεν το ήθελαν ποτέ οι ΗΠΑ! Δυστυχώς, οι περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες μας είχαν πει ναι στο διχοτομικό Σχέδιο Ανάν, που, τελικά, εξευτέλισε σε δημοψήφισμα ο αείμνηστος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος ( ). * Είναι γνωστές οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, οι οποίες το 1980 είχαν πει ναι στην εισδοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και μάλιστα χωρίς δημοψήφισμα και ποιες όχι για λίγο καιρό και ποιες όχι για πάντα. Άλλοι μας είχαν πει ότι θα τρώμε χρυσά κουτάλια, ενώ άλλοι υπόσχονταν πως των ΕΟΚ των πλουτοκρατών θα την κάνουμε ΕΟΚ των λαών. Οι πολιτικοί μας του ναι στην ΕΟΚ, κατόπιν είπαν ναι στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (προπομπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), χωρίς δημοψήφισμα, και αργότερα είπαν και πάλι ναι στην εισδοχή της χώρας μας στην Ευρωζώνη, χωρίς, φυσικά, δημοψήφισμα. Μήπως όλ αυτά υποδηλώνουν ότι, δυστυχώς, ζούσαμε και ζούμε υπό Κατοχή ; * Ο άκρατος μισελληνισμός του ηγετικού πυρήνα των Εταίρων μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και των διεθνών τοκογλύφων, σε συνδυασμό με την άνευ όρων υποταγή όσων βρίσκονται στην κυβερνητική εξουσία, με επακόλουθο να έχουν οδηγήσει την Ελλάδα και το Λαό της στο χείλος της καταστροφής. Αυτός ο ηγετικός πυρήνας των Εταίρων μας ως πολεμικός κατακτητής ευτελίζει καθημερινά την πατρίδα μας και ζητάει να μας πάρει ακόμα και τα σώβρακα! Μήπως όλ αυτά υποδηλώνουν ότι, δυστυχώς, ζούμε υπό Κατοχή ; * Τα εκατομμύρια των ανέργων και των υποαπασχολούμενων, των φτωχών και των κατατρεγμένων Ελλήνων πολιτών, κατά τους σκληρούς, αλλά δίκαιους διεκδικητικούς αγώνες τους για την υπεράσπιση του, πράγματι, ιερού δικαιώματος στην εργασία τους αντιμετωπίζουν οι τρικομματικοί κυβερνώντες με τους ροπαλοφόρους των ΜΑΤ και με τα χημικά τους. Μήπως, λοιπόν, ο λαός μας ζει υπό την Κατοχή των κυβερνώντων και της άτεγκτης ιδιοκτησίας; www. Xalivelakis.gr «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΜΕ... ΤΑ ΜΑΤ ΑΝΟΙΞΕ Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΡΕΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κατόπιν εισαγγελικής εντολής και... με παρέμβαση των ΜΑΤ... άνοιξε στις 5.30 το πρωί της Παρασκευής 20 Ιουλίου το εργοστάσιο της Χαλυβουργίας Ελλάδας, στον Ασπρόπυργο. Αυτή η εξέλιξη... «άναψε φωτιά»... Διμοιρίες των ΜΑΤ συνεπλάκησαν με εργαζόμενους, ενώ προέβησαν και στη χρήση χημικών. Την ίδια ώρα περίπου πενήντα εργαζόμενοι στη προσπάθειά τους να εισέλθουν στη μονάδα για να εργαστούν, «πιάστηκαν στα χέρια» με άλλους συναδέλφους τους, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» που έκανε ρεπορτάζ έξω από τη Χαλυβουργία, ενώ μέλη του ΠΑΜΕ είχαν αποκλείσει τον δρόμο με αποτέλεσμα στο ρεύμα της εθνικής οδού προς Κόρινθο να έχει δημιουργηθεί ολοκληρωτικό χάος... Στο σημείο κατέφτασαν και συμπαραστάτες από άλλα σωματεία καθώς και φοιτητές από διάφορες σχολές. Οργισμένοι οδηγοί που είχαν ταλαιπωρηθεί απίστευτα από το μποτιλιάρισμα και τις ουρές χιλιομέτρων που είχαν σχηματιστεί, όταν έφταναν κοντά στους απεργούς, εξαπέλυαν ύβρεις εναντίον τους και αυτοί προς απάντηση τους πέταγαν στα τζάμια μπουκάλια με νερό, καφέδες, χυμούς και κάποιοι άλλοι χτυπούσαν με τα χέρια και τα πόδια ολόκληρο το αυτοκίνητο κάνοντας το σκηνικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Με οργή και αγανάκτηση το Δ.Σ. του Συλλόγου καταγγέλλει, την κυβέρνηση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ για το χτύπημα, με τα ΜΑΤ και τους εισαγγελείς, της απεργίας των ηρωικών Χαλυβουργών με τη χρήση χημικών, τον ξυλοδαρμό και τις συλλήψεις απεργών σήμερα ξημερώματα Παρασκευής 20 Ιούλη Οι ηρωικοί απεργοί για 263 μέρες δίνουν δίκαιο αγώνα για την υπεράσπιση της δουλειάς και του μεροκάματου τους. Το χτύπημα των ηρωικών Χαλυβουργών στρέφεται στο σύνολο της εργατικής τάξης και του λαού, προκειμένου χωρίς αντιστάσεις κυβέρνηση-κεφάλαιο να υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική. Η κυβέρνηση σήμερα αποκάλυψε και στον πλέον καλοπροαίρετο εργάτη ότι είναι κυβέρνηση που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Προκειμένου να σπάσει η πάλη των ηρωικών Χαλυβουργών, από την οποία εμπνέεται και στηρίζει όλη η εργατική της χώρας μας, βαφτίζεται «δικαίωμα στην εργασία» η ανοιχτή απεργοσπασία το χτύπημα του απεργιακού αγώνα. Προκειμένου να διασφαλιστούν τα υπερκέρδη του κεφαλαίου, σε αυτήν την περίπτωση του βιομήχανου Μάνεση, βαφτίζεται «ανάπτυξη» το τσάκισμα μισθών, δικαιωμάτων, η μαζική ανεργία, για τα οποία οι εργαζόμενοι να θυμίζει μπαρούτι... Ως εκδήλωση συμπαράστασης, η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, καλούσε τους εργαζομένους και τα συνδικάτα να βρεθούν όλοι για συμπαράσταση στη Χαλυβουργία. Εντωμεταξύ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στη Χαλυβουργία κ. Γιώργος Σιφωνιός κατήγγειλε στους δημοσιογράφους ότι η διοίκηση της Εταιρείας καλούσε τους εργαζόμενους στα τηλέφωνα τα προσωπικά τους και των σπιτιών τους, να επιστρέψουν στην εργασία τους, γιατί διαφορετικά θα απολυθούν... Για προβοκάτσια έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μετάλλου, Παντελής Παπαβασιλείου, καταγγέλλοντας ότι τα ΜΑΤ χτύπησαν τους απεργούς και προχώρησαν σε συλλήψεις. Τόνισε ακόμη, ότι υπήρχε περιφρούρηση από τα ΜΑΤ έξω από το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και κατήγγειλε ότι έγινε χρήση χημικών μέσα στην εθνική οδό. «Η απεργία συνεχίζεται και δεν είναι παράνομη» είπε και σημείωσε ότι έχουν γίνει προτάσεις για άρση του αδιεξόδου, αλλά «ο εργοδότης είναι αδιάλλακτος, αυτός δεν θέλει να ανοίξει το εργοστάσιο». Αισίως η διοίκηση της Χαλυβουργίας Ελλάδος αποφάσισε να δώσει πίστωση χρόνου λίγων ημερών στον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, προκειμένου να υποβάλει τις προτάσεις της κυβέρνησης και να μην μπει λουκέτο στη μονάδα του Ασπροπύργου με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην ανεργία 240 εργαζόμενοι. Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι είχαν ξεκινήσει 24ωρες απεργίες από την αρχή του Νοέμβρη του 2011, μη δεχόμενοι μείωση των αποδοχών τους και μειωμένο ωράριο. Έκτοτε η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε απολύσεις, η ανάκληση των οποίων αποτελούσε πάγιο αίτημα κατά την εννεάμηνη κινητοποίηση. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα η διοίκηση είχε διαμηνύσει προς κάθε πλευρά ότι είναι αποφασισμένη να κλείσει τη μονάδα του Ασπροπύργου και να μεταφέρει όλη την παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα στη μονάδα του Βόλου. δεν ευθύνονται. Ξέρουμε από την πείρα των αγώνων ότι οι εργαζόμενοι έναν δρόμο έχουν : την οργάνωση στους τόπους δουλειάς, την μαζικοποίηση των συνδικάτων, την απαλλαγή από τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές, που κάνουν πλάτη στην εργοδοσία, που συμβάλλουν στο τσάκισμα των Συλλογικών Συμβάσεων, που στηρίζουν έτσι την αντιλαϊκή πολιτική με φύλλο συκής την φιλανθρωπία τμήματος των πιο εξαθλιωμένων συνανθρώπων μας. Ξέρουμε από την πείρα των αγώνων ότι η εργατική αλληλεγγύη σε όποιον σηκώνει κεφάλι για να αντισταθεί στην βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική δίνει δύναμη και κουράγιο για την επιτυχή έκβαση του αγώνα, εμπνέει άλλα τμήματα εργαζομένων να ακολουθήσουν τον ίδιο αγωνιστικό δρόμο. - Να αποσυρθούν άμεσα τα ΜΑΤ από την πύλη της Χαλυβουργίας! - Να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι οι συλληφθέντες! Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΗΡΩΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ! Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Η ΠΑΛΗ ΘΑ ΤΗΝ ΣΠΑΣΕΙ! ΤΟ Δ.Σ.

16 `ÌÒ 16 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 IoÜÒ ÖÜ 2012 A : `4»¾ À ˆ ¾ˆÀ ¾ À ` ` ¾ ` ` ` ` & À¾ ¾ ` ¾À `»¾` ` ¾ ` ` À ¾ˆ ˆ» ¾ˆ À» À : B126113/ »¾` ˆ` À ` Àˆ ` Ü Ø ˇÓ: 7/2012 ÔÖ ÑÛÖÜ ÓÖÙ ÖÜ àô ÙÓÖÜ ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Ô Þ Ó ÒÖÛÌØ Û Ó Û Ô Ì ÒÖ Ô ÖÞÖÜ ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ: ß ¾ ¾ˆ ¾ˆ (1) ¾`» ¾À ˆ» ˆ ˆ À ` ¾ˆ ¾» ¾À ˆ ¾ ` À ` ¾ ` ¾ˆ ¾À `»¾ˆ À¾` ` ˆ À ` ` ¾ˆ & ` À¾, ÙÜÔÖÒ ÑÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ ß ,00ý ÌÜØà ÒÌ ÖÔ ÛÖÜ 23% ß ,00ý ÌÜØà ÓÌ ÛÖÔ 23% 1. Ô ˇÌ ÛÖÜÙ ØÞ : ¾Ø Ô ÙÓÖÚ ÙÞÖÒ Ù Ú Ø Û ÑÖÜ ÜÔ Ó ÑÖÜ (¾ ) 2. ÌܡÜÔÙ ØÖÙˇÌÛÌÚ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ- ØÖÞ Ø ÝàÔ- ÖÙÛÖÒ ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ: ÔÛ Ø Ý Û Ú ØÖÜÙ Ú Ñ, ÌÔ ÌÞÖÓÌ ÔàÚ, ÌÜÑØ Ô ÙÌ Ú ÙÞÌÛ Ñ ÓÌ ÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ Û Ú, Ó ÖØÖÜÔ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ô Û ÙÖÜÔ Ö Û Ô ØÓÖ ÌܡÜÔÙ ØÖÓ ˇÌ àô 4 Ø Ý 235, Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú 9:30.Ó. Ì àú Ó.Ó. ÙÛÖ Û ÒÌ ÝàÔÖ, , ÖÚ ÙÜÓÉ Ù Ú: ØÖÞ Ü ØÌÙ àô. 4. `ÜÙÞÌ Û Ù ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ ÓÌ `ÞÌ Ö / ØÖ Ø ÓÓ Ø Ó ÛÖ- ÖÛÖÜÓÌÔÖ Ö Û ÓÌ Û Ú.. : Ö ÛÖÔ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ÛÖÜ ¾ 5. ÌØ Ø Ý - ÔÛ ÑÌ ÓÌÔÖ Û Ú ÙÜÓÉ Ù Ú: ß ¾- ¾ˆ ¾ˆ (1) ¾`» ¾À ˆ» ˆ ˆ À ` ¾ˆ ¾» ¾À ˆ ¾ ` À ` ¾ ` ¾ˆ ¾À `»¾ˆ À¾` ` ˆ À ` ` ¾ˆ & ` À¾ ý, ÙÜÔÖÒ ÑÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ ß ,00ý ÌÜØà ÒÌÖÔ ÛÖÜ 23% ß ,00ý ÌÜØà ÓÌ ÛÖÔ 23% 6. Ö ÖÚ ØÖÞ Ú Ü ØÌÙ àô : ß»ÌÛ ÝÖØ ÛàÔ Ù Ú ÝÜÙÌàÚ ÜÒ ÑàÔ ÛÖÜ ¾ ÓÌÛ ÕÜ ÛàÔ ˆ ØÌÙ àô ÛÖÜ, Ñ ˇàÚ Ñ Ö Û Ú ÌÔÛØ ÑÌ Ú Öˇ ÑÌÚ ÙÛ Ú ˆ ØÌÙ ÌÚ ÛÖÜ Ñ ÔÛ ÙÛØÖÝ, Ì Ô (1) Ì ÛÖÚý ÙÛ Ú Ø Ñ Ûà ÌØ ÖÞÌÚ: 1.» ÑÌ ÖÔ Ø Ñ 2. ÌÔÛØ Ñ ÒÒ ÜÉÖ Ñ ÌÙÙ Ò ÌÑÛÖÚ ÛàÔ ÌØ ÖÞàÔ Û Ú ÛÛ Ñ Ú 3. ÜÛ Ñ ÒÒ ÖÓÖ Þ Ú Ñ ÒÌ Ú Ñ Ì ØÖÚ 4. ˆ ÖÒÖ Ö ÌÒÖ ÖÔÔ ÙÖÜ 5. Ù ÌÑÛÖÚ ÜÉÖ Ú 6. ÖÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú 7. `ÜÔÖÒ ÑÖÚ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ: ß ,00ý ÒÌÖÔ ÛÖÜ... 23%. ß ,00ý, ÓÌ ÛÖÔ... 23%. Ö ÔàÛÌØà ÙÜÔÖÒ ÑÖ ÖÙÖ Ñ ÒÜ ÛÌ Û Ô ÜÒÖ Ö Ù ÛÖÜ ÙÜÔÖÒÖÜ (Ñ Û Ú 6 Ì ÓÌØÖÜÚ ÌØ ÖÞÌ Ú) ØÖÉÒÌ ÖÓÌÔÖÜ ÙÛ Ñ ØÜÕ Ì Ø ÖÜ Ñ ÝÖØ Û Ú Ñ ˇÌ Ì ÖÜÚ ÔÌÚ, Ì É ØÜÔÙÌ Ú, ÓÖ ÉÌ Ú (ÛØ ÛàÔ, ØÖÙà ÑÖÜ, ÙÜÔÌØ ÛàÔ Ñ.Ò.), Û Ô ÓÖ É ÛÖÜ Ô ÖÞÖÜ- Ô ÖÞàÔ, Ñ ˇàÚ Ñ Ñ ˇÌ ØÌÞÖÓÌÔ Ü ØÌÙ ÛÖÜ Ô ÖÞÖÜ- Ô ÖÞàÔ, ØÖÚ Û Ô Ô ˇÌÛÖÜÙ ØÞ ÙÛÖ Ò Ù Ö ÜÒÖ Ö Ù Ú ÛÖÜ Ø ÖÜ. 8. ÖÓ ÙÓ ØÖÙÝÌØÖÓÌÔ Ú Û Ó Ú: ÜØà 9. ØÑÌ ØÖˇÌÙÓ ÌÑÛÌ ÒÌÙ Ú Û Ú ÙÜÓÉ Ù Ú: Ô (1) ÌÛÖÚ Ö Û Ô Ü Ö Ø Ý Û Ú ÙÜÓÉ Ù Ú. 10. ØÖÞ ÙÝ ÒÌ Ú Ñ Ì Ü ÙÌ Ú ÖÜ ÛÖÜÔÛ : Ö ÜßÖÚ Û Ú ØÖÉÒÌ ÖÓÌÔ Ú ÙÛÖ ÑÌÒÖ Ñ ÖÒÖ Û ÑàÔ Ü Û Ñ Ú ÙÛÖÒ Ú `ÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÔÌ ØÞÌÛ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 5% Ì Û Ú ÙÜÔÖÒ Ñ Ú ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ú Ô Ú ÛÖÜ Ø ÖÜ ÙÜÓ ÌØ - Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ.., Ò ÙÛ Ú à ÌÑ Þ Ò ÌÚ ÛØ ÑÖÙ EYÀ ß12.300,00ý, (ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÖÒÌÚ Û Ú ÌØ ÖÞÌ Ú) ÜÖ Þ Ò ÌÚ ÌÔ ÔÛ (2.050,00), Ñ ˇÌ Ó ÌØ ÖÞ ( Ô ÒÖ ÓÌ Û Ô ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÛÖÜÚ). Ù Ó ÔÌÛ ÖÛ ÌÔàÙÌ Ú ÌÛ ØÌ àô ÑÖ ÔÖ Ø Õ ÌÚ, Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ØÌ Ì Ô ÌØ Ò ÓÉ ÔÌ ÛÖÔ ÖØÖ ÖÛ Ì Ü Ù Ñ ÒÜ ÛÌ Û Ú Ü ÖÞØÌàÙÌ Ú ÖÒàÔ ÛàÔ ÓÌÒàÔ Û Ú ÌÔàÙ Ú Û Ú ÑÖ ÔÖ Ø Õ Ú. Ì Ü Ù Ñ Ò Ú ÌÑÛÌ ÒÌÙ Ú ˇ Ñ ÒÜ ÛÌ ÛÖ 10% Û Ú ÙÜÔÖÒ Ñ Ú ÙÜÓÉ Û Ñ Ú Õ Ú Ó ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ. 11. ) ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ñ ÞØ Ó ÛÖÖ ÑÖÔÖÓ Ñ Ñ ÔÖÛ Û `ÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 47 Û Ú ¾ Ú : ) `ÞÌÛ Ñ ÌÔÛÜ ß ý Û Ú ØÓÖ Ú.¾.ˆ. É) ÙÖÒÖ ÙÓÖÜÚ ÖÙ ÙÓ Û ÙÖÒÖ ÙÓàÔ ÒàÙ ÛÖÜ 1599/86 ÌØ ÛÖÜ ÙÜÔÖÒ ÑÖÜ ÛÖÜ ÜßÖÜÚ ÛÖÜ ÑÜÑÒÖÜ ÌØ Ù àô Û Ú ÛØÌ Ú ÛÌÒÌÜÛ ÌÚ ÞÌ Ø ÙÛ ÑÌ Ú ÞØ ÙÌ Ú 12) ÌÞÔ Ñ Ñ ÔÖÛ Û (`ÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 48 Û Ú ¾ Ú) ¾ ØÖÙÝÌ ØàÔ ØÌ Ì Ô Ì ÞÌ ØÖÉÌ ÙÌ ÌÓ ØÖˇÌÙÓ Ñ ØÖÙ ÑÖÜÙ ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÛØ àô (3) Ì Ø àô ÙÜÔ ÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØÖÑ - ØÜÙÙÖÓÌÔÖ ÓÌ Û Ô ØÖÜÙ Ñ Û Û ÛØ (3) Ø Ô Ö Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÛÖÜ ÙÛÖ àô ÙÓÖ Ì Û Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÙÞÌÛ Ñ ÓÌ Û Ô ØÖÙà Ñ Ñ Û ÙÛ Ù ÛàÔ ØÖ- ÞàÔ Ü ØÌÙ àô: `ÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 6 ÛÖÜ 118/07 150/ / ÖÓ Ñ ÓÖØÝ ÖÜ ØÌ Ì Ô Ì ÞÌ Ö ÖÓ ÒÖÚ ÛàÔ ØÖÞàÔ Ü ØÌÙ àô ÙÛÖÔ Ö Ö Ö ˇ Ô ÛÌˇÌ ÙÜÓÉ Ù : 1) ÌÔ ÛÌ Û ÔÖÓ Ñ ÓÖØÝ Ø Ô Û Ô Ñ Û ÑÜØàÙ. 2) ÌØ ÉÒ ˇÌ ÓÌ ÖØ ÙÓÌÔ ÔÖÓ Ñ ÓÖØÝ Ñ ÛÖ Ô ÙÜÓÝàÔ Ú ÓÌ Û Ô ÌÔàÙ, ÌÔÖßÌ Û Ú Ñ ÔÖ Ö Û Ñ Ú ÌÑÛÌ ÒÌÙ Ú Û Ú ÙÜÓÉ Ù Ú. 14. ÖÚ Ñ Ù Ú: ß ÔÖ ÑÛ ý 15. à ÑÖÚ Õ ÔÖÓ Ù Ú: CPV Ø Û Ø Ô ˇÌÙ Ú: Þ Ó ÒÖÛÌØ Û Ó 17. ØÖˇÌÙÓ Û Ô Ñ Û ˇÌÙ - Ø Ò É ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ: ) ÜÛÖ ØÖÙà àú ÓÌ ÛÖ ÔÖÓ ÓÖ ÌÑ ØÖÙà Ö ÛÖÜÚ ÓÌ ÔÖÓ Ó ÌÕÖÜÙ Ö ÖÛ ÓÌ ÔÖ ØÖÙà Ö ÓÌ ÞØ Û Ô ÓÌØÖÓ Ô ÓÌ Ø Ñ àø ÌÔÌ Ø Ì Ú ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ, ÙÛÖ ÌÔ ÑÖ ØàÛÖÑÖÒÒÖ ÙÌØÞÖÓÌ- ÔàÔ ÛÖÜ ¾Ø Ô ÙÓÖÜ, ˇÔ Ñ Ú ÔÛ ÙÛ Ù Ú Ò ÓÖÚ, ÛÖ ÓÌ ÞØ ÓÌ Ø À Ñ àø 9.30 Ó. ) ÞÜ ØÖÓ ÑàÚ ÙÛ Ô Ø Ôà /ÔÙ àú ÙÜÙÛ ÓÌ ÔÌÚ. ¾ÙÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú Ü ÖÉÒ ˇÖÜÔ Û ÞÜ ØÖÓ ÑàÚ ˇ ˇÌàØ ˇÖÜÔ ÌÓ ØÖˇÌÙÓÌÚ ÓÖÔÖ Ô ØàÛÖÑÖÒÒ ˇÖÜÔ ÓÌ ÞØ Û Ô ØÖ ÖÜÓÌÔ Û Ú ÓÌ Ø Ú ÌÔÌ Ø Ì Ú ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ, ÛÖ ÓÌÞØ Û Ô ÓÌ Ø ˆ À Ñ àø Ó.Ó. 18. ØÖˇÌÙÓ Ü ÖÉÖÒ Ì Ø ÝàÚ Û Ó ÛÖÚ ÙÜÓ Ò Øà- Ó Û ÑÌ Ú Ò ØÖÝÖØ ÌÚ, ÌÜÑØ Ô ÙÌ Ú Ñ Ì Ø Ý : ÝÖÙÖÔ Ö ÛÖÜÚ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖÜÚ, Û ˇÖÜÔ Ì Ñ Ø Û ÙÞÌÛ Ñ ÓÌ ÛÖÔ ØÖÑ ØÜÙÙÖÓÌÔÖ àô ÙÓÖ Ì Ø Ý, ÜÛ Ø - ÖÔÛ Ù ÜÛÖÜÚ, ÓÌ Ù ÙÌ Ì Õ (6) ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ö Û Ò ß Û Ú ÙÞÌÛ Ñ Ú Û Ù Ú. `ÜÓ Ò ØàÓ Û ÑÌ Ú Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÌÜÑØ Ô ÙÌ Ú ÛÖ ÌØ ÌÞÖ- ÓÌÔÖ Û Ú ØÖÜÙ Ú Ñ ØÜÕ Ú Ó ÖØÖÜÔ Ô ÛÖÜÔÛ ÓÌ ÞØ Ñ ÖÑÛà (8) ÓÌØÌÚ Ø Ô Ö Û Ô ÌÑ ÔÖ Û Ú ØÖˇÌÙÓ Ú ÙÑ Ù Ú Û Ú Ì ÔÙÛ Ù Ú ÛÖÜ ØˇØÖÜ 15 Ø. 2 ÌØ. ÛÖÜ.. 118/2007 Ñ ØÌ ÞÖÔÛ ÛÖ Ø ÖÛÌØÖ ÛØÌ Ú (3) ÓÌ ØÌÚ Ø Ô Ö Û Ô ÌÑ ÔÖ Û Ú àú Ôà ØÖˇÌÙÓ Ú. `Ì Ñ ˇÌ ÒÒ ÌØ ÛàÙ ÖÜ ÛÖÜÔÛ Ö ÛÖÜÚ ÌÔ ÝÌØÖÓÌ- ÔÖÜÚ ØÖÓ ˇÌÜÛÌ ÚÖ àú Ôà ÙÜÓ Ò ØàÓ Û ÑÌ Ú Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÜÛÌ Ú ÔÖÔÛ ÛÖ Ø ÖÛÌØÖ ÌÔÛÖÚ Ì Õ (6) ÓÌØàÔ Ø Ô Û Ô ÓÌØÖÓ Ô Ü ÖÉÖÒ Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ, ÞàØ Ú Ö ØÖÙÝÌ ØàÔ Ô ÌÞÌ Ñ àó Ì ÔÙÛ Ù Ú ÜÔ ÓÌ ÛÖÜ ØˇØÖÜ 15 Ø. 2 ÌØ. ÛÖÜ 118/ / / ÒàÙÙÌÚ ÖÜ Ó ÖØÖÜÔ Ô ÞØ Ù ÓÖ Ö ˇÖÜÔ ÙÛ Ô ØÖÙÝÖØ : ÒÒ Ô Ñ ÒàÙÙ. 20. Ò Þ ÙÛ ÛÖÜÓÌÔ ÞØÖÔ Ñ ØÑÌ ÙÞÜÖÚ Û Ú ØÖÙÝÖ- Ø Ú: (180) ÓÌØÖÒÖ ÑÌ Ú ÓÌ ØÌÚ Ö Û Ô Ì ÖÓÌÔ Û Ú ØÖˇÌÙÓ Ú Ø Ò É Ú ØÖÙÝÖØàÔ. 21. Ñ àó `ÜÓÓÌÛÖÞ Ú: ÜÙ Ñ ØÖÙà - ÖÓ Ñ ØÖÙà - ÔàÙÌ Ú `ÜÓ Ø ÕÌ Ú 22. ØÖÙà ÖÜ Ì ÛØÌ ÌÛ Ô ØÌÜØ ÙÑÖÔÛ Ñ Û ÛÖ ÔÖ Ó ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ: ¾ Ö ÌÕÖÜÙ Ö ÖÛ ÓÌ Ô Ö ÜÛÖÜÚ ØÖÙà. 23. ÔÖÔÛ ÌÑÛÌ Ú ØÖÙÝÖØÌ Ú ÛÖ ÙÜÔÖÒÖ ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ, ÓÌ ØÖÜÚ ÜÛÖÜ. ¾ Û ÓÌ Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ Û Ú ØÌÞÖÓÌÔÌÚ Ü ØÌÙ ÌÚ ÔÖÔÛ ÙÌ ˆÀ, ÞàØ Ú ÛÖÔ.., ÖÒÖ Ø ÝàÚ Ñ Ø ˇÓ Û ÑàÚ, Ô ÑÜÉ ÑÖ ÓÌ ÛØÖ Ñ Ñ ÒÖ, ÖÒÌÚ Û Ú Ì ÓÌ ØÖÜÚ ÓÌÛ ÝÖØÌ Ú. ÙÜ ÑØ Ù ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ ˇ ÔÌÛ ÙÛ ÙÜÔÖÒ Ñ Û Ó ÛàÔ ØÖÙÝÌØÖÓÌÔàÔ Ü ØÌÙ àô (ÙÛ Ô ÌØ ÛàÙ ØÖÙÝÖØ Ú ÛÖ ÙÜÔÖÒ ÑÖ Ì Ø Ö) ÙÛ Ú Ì ÓÌ ØÖÜÚ Û ÓÌ Ú ÜÛàÔ (ÙÛ Ô ÌØ ÛàÙ ØÖÙÝÖØ Ú Û Ú Ì ÓÌ ØÖÜÚ ÌØ ÖÞÌ Ú).»Ì Ö ÖÛ Ú-»Ì Ö ÖÛÌÚ ˇ Ô Ì ÞˇÖÜÔ Ö ÓÌÛ ÝÖØÌ Ú ÖÜ ØÖÙÝÌ ØÖÜÔÛ Þ Ó ÒÖÛÌØ Û Ó Ô ÑÜÉ ÑÖ ÓÌ ÛØÖ Ñ Ñ ÒÖ, Û ÓÌÛ ÝÖØ ÜÒ ÑàÔ Ñ.Ò., ÌÔÛÖÚ ÛÖÜ. ÛÛ Ñ Ú, Ñ ˇàÚ Ñ Û Ú ÓÌÛ ÝÖØÌÚ Ö Ñ ØÖÚ Û Ô Ü ÖÒÖ ÒÒ. Ù Ó ÔÌÛ ÖÛ, ÙÛ Ú Ö ÑÌ Ú ÓÌÛ ÝÖØÌ Ú, ÙÞÌ Ù É ØÖÜÚ-Ö ÑÖÜ Ì Ô 1:3, ÛÖ 1 ÑÜÉ ÑÖ ÓÌ ÛØÖ (m ) ÔÛ ÙÛÖ ÞÌ ÙÌ 333 Ñ Ò. 24 ÓÌ Ø àø Ñ ÛÖ ÖÚ ÌÔÌ Ø Ì Ú ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ: ÖÙÝØ Ù ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ ˇ ÔÌ Ö Û Ô ÛØÖ Õ ÖÒÖ - Ù Ú ÖÛÌÒÌÙÓ ÛàÔ àô ÙÓàÔ Û Ú Ö Ñ Ù Ú ÛÖÜ ¾ Û Ô ÓÌ Ø Ø Û Ñ àø 9.30 Ó ÙÛ Ô ˇÖÜÙ ÌÑ ÒàÙÌàÔ ÛÖÜ ¾ ˇÔ. ÔÛ ÙÛ Ù Ú 8 Ò ÓÖÚ. ¾ À¾ `» ¾` ` ` / ` ` À ¾ˆ ˆ» ¾ˆ» ¾ˆ `» À ¾` ` ¾ À¾ Ø. ØàÛ. 200 À ¾» ` ˆ` ` À ¾» À ¾ À ` À ¾ˆ»¾ À ` À ` À, »: ¾Y À ` À ¾ˆ : FAX: mail : À Àˆ ` `» ( ÌÑÓ ÙˇàÙ `ÞÖÒ ÑàÔ ÜÒ ÑÌ àô ) Ô `ÞÖÒ Ñ ÛØÖ ØàÛÖÉ ˇÓ Ú Ñ ÌÜÙ Ú ÛÖÜ ÓÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ñ ØÜÙÙÌ ÖÛ ØÖÑ ØÜÙÙÌÛ ÓÖÙ ÖÚ ÒÌ Ö ÖÛ ÑÖÚ àô ÙÓÖÚ ÓÌ ÌÔÙÝØ ÙÛÌÚ ØÖÙÝÖØÌÚ Û Ó ÙˇàÙ ÙÞÖÒ ÑàÔ ÑÜÒ ÑÌ àô. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛ Ô ˇÖÜÙ `ÜÔÌ Ø ÙÌàÔ ÛÖÜ 2ÖÜ ÖØÖÝÖÜ ÛÖÜ Ì ÖÜ Ó ØÞÌ ÖÜ ( Ô Ù Ò Ø Ñ Ø ˇÌÖ àø ). A) ÛÖ 24Ö ÓÖÛ ÑÖ `ÞÖÒÌ Ö ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ( ÌÒ ÓàÔÖÚ 96, Û Ò. Ì ÑÖ Ô ) ÙÛ Ú 27/08/2012, ÓÌ Ø Ñ àø ÖÙÝØ - Ù Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ 11:00.Ó. ) ÛÖ 41Ö ÓÖÛ ÑÖ `ÞÖÒÌ Ö ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ( ÑÛÖÜ & ÖÜ ÌØÖˇÌ ÖÜ, Û Ò. Ì ÑÖ Ô ) ÙÛ Ú 27/08 /2012, ÓÌ Ø Ñ àø ÖÙÝØ Ù Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ 12:00.Ó. ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ Ô Ò ÉÖÜÔ ÛÖ ÛÌÜÞÖÚ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô ÌܡÜÔÖÔÛ ÙÛ Û Ò. ÛàÔ ÔÛ ÙÛÖ ÞàÔ Ø ÝÌ àô ÛàÔ ÙÞÖÒÌ àô, ÙÛ Ø ÝÌ Û Ú Ô Ú `ÞÖÒ Ñ Ú ÛØÖ Ú ÙÛÖ Û Ò Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú. À ` À 16/07/2012 ¾ À¾ À¾` ` ` ` ¾ ` À¾ ` ¾ ¾`» ¾ ¾ˆ ¾`

17 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Επιστολή ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ Στο Δήμο Περιστερίου Επιτυχημένες επιλογές κοινωνικού ενδιαφέροντος. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Από κοινού, οι αρμόδιοι των ΚΑΠΗ Περιστερίου οργάνωσαν διαδοχικές 6ήμερες εκδρομές και συνεχίζουν στην Αιδηψό με 145 ευρώ πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Πλούσια γεύματα, ποιότητος. Θαλάσσια μπάνια, λουτροθεραπείες επιστημονικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις οδηγίες των κανόνων υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με ιατρό καρδιολόγο ο οποίος εξετάζει κατ άτομο και κατά περίπτωση. Η μεταφορά από τα ΚΑΠΗ και επιστροφή. Μια εκδρομή από το ξενοδοχείο στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και στη Λιχάδα, στον Άγιο Γεώργιο. Το ξενοδοχείο λάμπει από απαστράπτουσα καθαριότητα. Το προσωπικό, χαρούμενο, χαμογελαστό και πρόθυμο προς εξυπηρέτηση των πελατών. Καπετάνιος της επιχείρησης είναι ο δημιουργός με ξεχωριστές ικανότητες αξιοσύνης, εντιμότητας και αξιοπρέπειας. Ο κύριος Αντώνης Καπόλος με πλήρωμα την άξια σύζυγο και τα 3 παιδιά του. Παλεύοντας σε αυτή την ανεργιακή και οικονομική κρίση μόνο και μόνο να μη βρεθούν στην ανάγκη να απολύσουν κανέναν από τους εργαζόμενους και ακόμα ο κύριος Καπόλος ήταν για πολλά χρόνια κάτοικος Περιστερίου και εξ ενδιαφέροντος παρακολουθεί τις εξελίξεις του τόπου και αναμορφωτή Δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη και συνεχίζει. Κύριε δήμαρχε το υψηλό ποιοτικό ανάστημά σου και η ευγενική φυσιογνωμία σου αντικαθρεφτίζει τα εσώψυχα, ψυχικά σου χαρίσματα γι αυτό και εγώ είπα στους συνεργάτες του ότι το μήνα Σεπτέμβρη είμαι σε θέση να δεχτώ 50 Περιστεριώτες σε μια 6ήμερη εκδρομή γι αυτούς που δεν έχουν, τελείως δωρεάν. Στους οργανωτές αυτής της εκδρομής, θερμά συγχαρητήρια στον εντεταμένο δημοτικό σύμβουλο κύριο Ισαάκ Ζορπίδη και στους εκπροσώπους Δ. Μαλισιάνο και Ν. Παλυβό. Σας ενημερώνουμε ότι εκ νέου εκδρομή στην Αιδηψό για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Περιστερίου θα επαναληφθεί από 30/07/2012 έως 04/08/2012 και από Κυριακή 05/08/2012 έως 10/08/2012. Τηλέφωνα επικοινωνίας: και κινητά: και Υπεύθυνοι: Χάρης και Δημήτρης Καπόλος Εκπρόσωπος ΚΑΠΗ Περιστερίου Και τέως Δημ. Σύμβουλος Δημήτρης Μαλισιάνος Έτος Ιδρύσεως 1964 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙ ΚΑΙ... ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΙ!!! Με αφορμή την πρόσφατη απόπειρα ληστείας φίλου χρυσοχόου, άκουσα ότι διεμήφθει στο Αστυνομικό Τμήμα μεταξύ των άλλων, πως... φταίει το ότι σ αυτούς τους... δύσκολους καιρούς, αυτός «επέμενε» να είναι... χρυσοχόος!!! Άρα...στόχος!!! Παρόμοια περιστατικά σταχυολογώ κι από ρεπορτάζ στα τηλεοπτικά κανάλια, όταν αλαφιασμένοι ληστειοπληγέντες, ωρύονται στην TV για την αντιμετώπιση των τοπικών τους αστυνομικών αρχών! Ούτε λίγο ούτε πολύ, τους... εγκαλούν που ήταν... προκλητικοί, αφήνοντας το σπίτι αφύλαχτο και πηγαίνοντας διακοπές... μήνα Αύγουστο!!! Εεε! εν το ξέρουμε καλοί μας φύλακες του νόμου και της τάξης, να γινόμαστε όοοολοι απαξάπαντες αχθοφόροι, για να μη... προκαλούμε τους επίδοξους ληστές!!! Ή ν αποφεύγουμε τον... επικίνδυνο Αύγουστο, πηγαίνοντας για... διακοπές στο καταχείμωνο! Σε λίγο θα μας πείτε πως ΕΜΕΙΣ ΦΤΑΙΜΕ (που εισπράττουμε μια απάνθρωπη ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕ- ΞΕΛΕΓΚΤΗ ηχορύπανση) διότι... ΜΕΝΑΜΕ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΙ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΡΗΚΑΝ ΟΙ... ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΝΑ- ΖΙ!!! ΜΕ ΤΟ... ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ!!! Οπότε; Κατά την... λογική τους, ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑ- ΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ!!! ΑΛΛΗ ΜΙΑ... ΔΙΑΨΕΥΣΗ! Όταν κάποιοι ισχυρίζονται πως, όποιες εμπειρίες έχουν, τις έχουν αποκτήσει απ το... «Πανεπιστήμιο των δρόμων», ΔΕΝ έχουν άδικο! Να για παράδειγμα, εγώ! Από μικρό κι αδιαμόρφωτο παιδί ακόμα, είχα βάλει ως... προς τα κάτω όριο των μουσικών μου επιλογών, τα... ακούσματα των γυρολόγων αθίγγανων με τα... ΝΤΑΤ- ΣΟΥΝ -τότε- και τα... μεγάφωνα χωνιά, που μαζί με την πραμάτεια τους που διαλαλούσαν, έριχναν εμβόλιμα και... τα νταλκαδιάρικα άσματα που... υπογράμμιζαν την κουλτούρα τους αφενός, αλλά... και την... καψούρα τους αφετέρου! Ε! Αυτό με σημάδεψε καλοί μου και υπομονετικοί μου αναγνώστες, έως ότου ενηλικιώθηκα και επιβεβαιώθηκα πλήρως! ΝΑΙ! Αυτής της... υποκατηγορίας τα τριτοκοσμικά καψουρονταλκαδιάρικα άσματα, ΔΕΝ έμπαιναν στο... Μέγαρο! Ούτε στο Ηρώδειο! Μα... ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤ ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ!!! Κι εκεί που νόμιζα ότι κι άλλοι κάπως έτσι διαχώριζαν την... ήρα από τα σιτάρια, διαψεύστηκα παταγωδώς!!! Ρε όοοολο το Μπουρνάζι! Μα όοοολο το Μπουρνάζι, ακούει «αυτά» που απολαμβάνει η... συμπαθής κατά τ άλλα συνομοταξία των πλανόδιων καλαθοπωλητών και... «συναδέλφων» της Μιραράκη!!! Όοοολο το Μπουρνάζι, ΜΕΡΑ και ΝΥΧΤΑ αναστενάζει στους τσιφτετελέ ρυθμούς των ίδιων αοιδών!!! Θεέ και Κύριε!!! Κι ούτε ένα ΝΤΑΤΣΟΥΝ!!! Όλοι με... κλασάτε καλοπλυμένα, καλογυαλισμένα, καλοσενιαρισμένα με αμορτισέρ, προβολείς και ηχεία τετράτροχα;;; Τώρα; Πώς να περάσω το δίδαγμα στο γιο μου; Τι να του πω; Πως... οι μόνοι σε λίγο που... θ ακούμε μουσική στο Ηρώδειο, θα μαστε... ΕΓΩ ΚΙ ΑΥΤΟΣ;;; ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΠΕΤΩΝΤΑΣ» ΔΡΑΧΜΕΣ;;; Sorry που επαναφέρω το θέμα, αλλά μήπως να το δούμε καλύτερα κι από περισσότερες πλευρές; Ναι! Καλά το καταλάβατε! Για το ΑΛΣΟΣ μιλάω! Και για το θέμα αποξήλωσης των τριών κατασκευών που στεγάζουν το ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ!!! Όσο ασχολούμαι με το θέμα, τόσο θυμάμαι εικόνες που μου είχαν, από ΤΟΤΕ κάνει εντύπωση! Μου ρχεται ξεκάθαρα στο μυαλό, η επιγραφή που «υπερήφανη» για το... κόστος της έγραφε: 7οο και κάτι ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧ- ΜΕΣ, ως... ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ!!! Αυτό που ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ είναι, ΑΝ ήταν το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου, ή... (πολύ χειρότερα) ο επιπρόσθετος κλιματιστικός μηχανισμός!!! Και ειλικρινά, ΔΕΝ θα θελα να αδικήσω κανέναν! ΟΠΟΙΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕ- ΡΑ ή ΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΣ ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕ- ΡΩΣΕΙ!!! Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής! Έχει κάνει ο Δήμος μας, ΑΠΟΣ- ΒΕΣΗ αυτών των κεφαλαίων, που ήταν ιδρώτας του Περιστεριώτικου λαού; Μπήκε κάποιος στον κόπο, να προτείνει μια επιτροπή γνωμοδοτική, για το ΠΩΣ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτό το... όντως, καθόσον γνωρίζω «αυθαίρετο» κατασκεύασμα; Οπότε χωρίς περιστροφές επιμένω! Ή αποσυναρμολογήστε το και μοντάρετέ το σε άλλο κοινόχρηστο Δημοτικό χώρο και να αξιοποιηθεί στο έπακρο, ή να μείνει ως έχει, αλλά και πάλι, να οριστεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή «τεχνοκρατών», που να γνωμοδοτήσουν, ως προς το ΠΩΣ θα επιτελέσει τον ρόλο του πιο παραγωγικά! Καθότι, ΔΕΝ μας περισσεύουν τα χρήματα, να το... πετάξουμε για... παλιοσίδερα! Κι όχι τίποτ άλλο! Μπορεί να... πλειοδοτήσει κάποιος μελαψός λεβέντης με... ΝΤΑΤΣΟΥΝ και... να μου γυρίσει τ άντερα!!! Καλώ σας όπως, ανατρέξετε σε παλαιότερες δημοσιεύσεις μου, ως προς τους τρόπους ανάδειξης του χώρου κι ας μη... λαϊκίζουμε με ατάκες του στυλ: «Το... εκθεσιακό, ανήκει... στα δέντρα του»!!! Έχει πολύ περισσότερο χώρο, σε... πέριξ οικόπεδα, που ΑΝ αποφασιζόταν η μεταφορά των χρήσεών τους, θα κάλυπταν κάθε φιλόδοξο Περιβαλλοντικό όραμα! Κι ας μη μπαίνουμε σε φτηνές λογικές ρεβανσισμού του τύπου: «Αυτοί το στησαν, εμείς θα τους το γκρεμίσουμε» γιατί ΕΤΣΙ γκρεμίζετε και... τα πορτοφόλια των συμπολιτών μας!!! Όσο για... οξυγόνο; Σας πρότεινα ήδη προχθές την αξιοποίηση των 140 πάνω κάτω σχολικών μας προαύλιων!!! Ας ξεκινήσει... από αυτά η... «Πράσινη ανάπτυξη»!!! ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ, Ν ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙ Η... ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ!!! Τώρα που τρώμε το κάζο των... δικών μας ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩ- ΝΩΝ κι ακούγοντας τα τεράαααστια ποσά που δαπανά ΚΑΙ η Αγγλία, για την εξασφάλιση... ασφάλειας για την διεξαγωγή των εκεί αγώνων, ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΦΩΝΑΧΤΑ!!! Ρε ΔΕΝ είμαστε καλά! ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟ!!! ΕΙΜΑΣΤ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΜΕ ΤΟΝ... ΠΑΝΙΚΟ;;; Ποιος ο λόγος να στήνουμε εν έτει 2012, τέτοιας εμβέλειας Ολυμπιακούς αγώνες; Τι ν αποδείξουμε και σε ποιούς; Οι πρώην πεινασμένοι (πλην όμως ΔΕΝ το ξεραν) Έλληνες στην... Υφήλιο (!) για το, ΤΙ ΤΕΛΕ- ΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ και ΛΗΞΗΣ ΜΠΟ- ΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ;;; Και τώρα η... «ζηλεύουσα» Αγγλία, της ανεργίας, των τραπεζών που παραπαίουν, των διαδηλώσεων, το... πόσο κραταιά είναι (!!!) σ έναν πλανήτη που έχει έλθει τ απάνω κάτω οικονομικά;;; Έλα... «Ολυμπιακέ αγώνα» στον τόπο σου!!! ΤΟ... ΔΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ...!!!! ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΤΡΙΣ! ΤΟ ΤΕΤΡΑΚΙΣ... Γινόμαστε μάρτυρες τούτες τις μέρες της... υποτιθέμενης Ολυμπιακής εκεχειρίας (!!!), των σφαγών κάτω απ τα πόδια μας! Μια ανάσα δρόμο! Στη Συρία! Μαίνεται ο εμφύλιος, όπως και στην Αίγυπτο πέρσι, όπως και με τον πολύ Καντάφι την ίδια περίοδο! Όπως... μ εμάς, μισό περίπου αιώνα πριν!!! Πως γίνεται το ζώο-άνθρωπος, να φτάνει να σηκώνει το όπλο στον αδελφό του! Τον γείτονα! Τον φίλο; Πως γίνεται, αυτοί οι στρατιώτες να έχουν πειστεί πως το δίκιο είναι με το μέρος του μονάρχη, όπως κι επί 7ετίας, κάποιοι δικοί μας φαντάροι, εισέβαλαν με το τανκ συντρίβοντας την πύλη του Πολυτεχνείου; Ποιος τους είχε πείσει (;) για το... δίκιο των δικτατόρων; Θεέ μου, ΤΙ κουβάρι αξεδιάλυτο αυτές οι σχέσεις των ανθρώπων! Κι αν ανατρέξουμε στην Παγκόσμια Ιστορία, δεν είναι οι πρώτες ούτε οι τελευταίες καταγραφές! Με ποιες «μαγικές» διαδικασίες, αφηνόμαστε στα χέρια του... «δίκιου» του ισχυρότερου συνήθως; Και ΠΩΣ γινόμαστε πειθήνια όργανα των ορέξεων αυτών που, από την... πίττα που κερδίζουν εν τέλει, δεν καταδέχονται ούτε ψίχουλο, σ εμάς, τα πιόνια τους, να ρίξουν;;; ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σταυροφόρος των... δικών μου Πιστεύω!!!

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 «Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΟΣΩΝ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΤΟΝΙΣΕ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» (συνέχεια από τη σελίδα 7) συνθηκών. Το πλύσιμο λοιπόν των κάδων επαναλαμβάνεται εβδομαδιαίως σε κάθε σημείο. Δηλαδή εάν έχει περάσει την 1η του μήνα από την οδό π.χ. Κλεισθένους, στις 8 με 9 του ιδίου μήνα θα περάσει πάλι να πλύνει τον κάδο. Υπάρχουν και κάποια ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου που είναι και πλυντήρια και απορριμματοφόρα και το πλύσιμο των κάδων γίνεται σχεδόν καθημερινά. Οπότε το αργότερο είναι μια εβδομάδα και το συντομότερο μέρα παρά μέρα». Σε αυτό το σημείο της συνομιλίας ο κ. Λώλος μας γνωστοποίησε ότι ο Δήμος Περιστερίου, ύστερα από σωστές μελέτες που είχαν κάνει οι υπηρεσίες της αρμοδιότητάς του, τους εργαζόμενους των οποίων συνεχάρη, κατάφεραν και πέτυχαν από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, που είχε να κάνει με την αστική αναζωογόνηση των πόλεων, -όπως λέγεται το πρόγραμμα- το ποσό των ευρώ με το οποίο θα πάρουν κάδους κομποστοποίησης, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας μας. «Το πρόγραμμα αυτό έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για την ποιότητα ζωής στο Περιστέρι. Με την ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων και την μετατροπή τους σε άριστης ποιότητας λίπασμα, καταρχάς μειώνουμε κατά ένα μεγάλο μέρος τον όγκο των απορριμμάτων που θα κατέληγαν στη χωματερή (με όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται) και ταυτόχρονα μειώνεται και το κόστος αποκομιδής. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες σε αυτό, σε συνδυασμό με την ανακύκλωση του χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, αλουμινίου και λευκοσιδήρου (στον μπλε κάδο), να πραγματοποιούν ολοκληρωμένη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων τους, πετώντας με τον τρόπο αυτό μόνο το υπόλοιπο περίπου 10% στον κοινό κάδο των σκουπιδιών. Το ξεκίνημα του συγκεκριμένου προγράμματος θα γίνει στα σχολεία όπου μαζί με τους κάδους ανακύκλωσης που ήδη υπάρχουν θα τεθούν και κάδοι κομποστοποίησης έτσι ώστε με την ανάλογη ενημέρωση τα νέα παιδιά να μπούνε και στην ιδέα της κομποστοποίησης των απορριμμάτων. Ένας σημαντικός αριθμός κάδων θα δοθεί σε δημότες και θα λειτουργήσει πιλοτικά το πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο από κάθε πλευρά». Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ Ο κ. Λώλος μας έδωσε τη σχετική απόφαση την οποία παραθέτουμε: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΥΠΕΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩ- ΟΓΟΝΗΣΗ ΔΡΑΣΗ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ- ΜΑΤΩΝ Η μελέτη αφορά στην ανακήρυξη μειοδοτών για την προμήθεια πλαστικών κάδων κομποστοποίησης για οργανικά, οικιακά και φυτικά απορρίμματα κήπου για την εφαρμογή της κομποστοποίησης Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Α Κάδος Κομποστοποίησης οργανικών οικιακών απορριμμάτων κήπου Β Μίγμα χούμο- Γαιοσκώληκες ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΖΩΤΟ: * ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ * ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ * ΦΡΕΣΚΟΚΟΜΜΕΝΟ ΓΚΑΖΟΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ * ΧΛΩΡΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ * ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΣΟΦΛΙΑ ΑΒΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝ- ΘΡΑΚΑ: * ΞΕΡΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ * ΞΕΡΑΜΕΝΟ ΓΚΑΖΟΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙ- ΟΧΟΡΤΑ * ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΑΦΕ- ΨΗΜΑΤΑ * ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ από τους δημότες και τις σχολικές μονάδες του δήμου. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ: 500 ΚΑΙ 500 ΤΕΜΑΧΙΑ (1,5 ΛΙΤΡΩΝ) ΓΑΙΟΣΚΩ- ΛΗΚΩΝ Eisenia Fetida ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΤΗΤA ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 500 τεμάχια 500 Τεμάχια (1,5 lt) ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ: * ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ * ΠΡΙΟΝΙΔΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗ- ΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛ- ΤΙΩΤΙΚΟ (π.χ. ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΥΡΦΗ) ΣΕ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑ- ΠΗΤΑΣ. Τέλος ο κ. Αντιδήμαρχος ευχαρίστησε μέσω της εφημερίδας μας τους εργαζόμενους στη καθαριότητα του Δήμου Περιστερίου, οι οποίοι παρά τις αντίξοες και σκληρές συνθήκες που επικρατούν, εργάζονται με σθένος και υπευθυνότητα. ΣΥΝΟΛΟ Α Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ Α + Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ Β Φ.Π.Α. 13% ΣΥΝΟΛΟ Β + Φ.Π.Α. 13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες στις οποίες προΐσταμαι (Καθαριότητα- Περιβάλλον-Πράσινο) γιατί πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Με αυτές τις δύσκολες συνθήκες εργάζονται πολύ περισσότερο γιατί έχουν μείνει λιγότεροι και με πολύ λιγότερα χρήματα απ ότι έπαιρναν πριν ενάμισι και δύο χρόνια. Αξίζουν συγχαρητήρια! Σκεφτείτε μόνο ότι αυτοί οι άνθρωποι μια από τη δουλειά που κάνουν, είναι να παίρνουν τα σκουπίδια που εμείς πετάμε στον κάδο και να τα πηγαίνουν εκεί που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ημερ/νία: Αριθμ. Πρωτ.:15750 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας Προκηρύσσει 2 ο Επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν.3463/2006, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων απορριμμάτων τύπου skipper του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος Ο Προϋπολογισμός της Δ μελέτης είναι: ,57 (Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η αντίστοιχη πίστωση έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 στους Κ.Α.: 20/ Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης της προμήθειας (συμπερ/ νου του ΦΠΑ), δηλαδή 1.658,73. 1) Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Μάνδρας, Στρ. Ν. Ρόκα 45, Τ.Κ , τηλ , fax από την Eπιτροπή διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου στις ημέρα Τρίτη από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών) και έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη παραλαβής των προσφορών). 2) Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με: Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Υπ. απόφαση υπ αρ /93, ΦΕΚ185Β όπως αυτός ισχύει σήμερα). Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Tα σχετικά συμβατικά τεύχη (διακήρυξη, μελέτη, έντυπο οικονομικής προσφοράς). Όλη τη λοιπή σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 3) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης μέχρι & την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5,00 (εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκομίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχετική εξουσιοδότηση (ακόμη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία εταιρείας-διεύθυνση-τηλέφωνα fax- κλπ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Μάνδρα Αριθμ. Πρωτ.:15726 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν.3463/2006, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την: Προμήθεια ασφαλτοσκυροδέματος του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος Ο Προϋπολογισμός της Δ μελέτης είναι: ,49 (Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ από τους Κ.Α.: 30/ Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης της προμήθειας (συμπερ/νου του ΦΠΑ), δηλαδή 9.731,32. 1) Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Μάνδρας, Στρ. Ν. Ρόκα 45, Τ.Κ , τηλ , fax από την Eπιτροπή διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου στις ημέρα Τρίτη από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών) και έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη παραλαβής των προσφορών). 2) Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με: Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Υπ. απόφαση υπ αρ /93, ΦΕΚ185Β όπως αυτός ισχύει σήμερα). Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Tα σχετικά συμβατικά τεύχη (διακήρυξη, μελέτη, έντυπο οικονομικής προσφοράς). Όλη τη λοιπή σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 3) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης μέχρι & την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5,00 (εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκομίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχετική εξουσιοδότηση (ακόμη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία εταιρείας-διεύθυνση-τηλέφωνα fax- κλπ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Στρ. Ν. Ρόκα 45 Τ.Κ.: 19600, Μάνδρα Αττικής Τηλέφωνο: Fax: Homepage: Μάνδρα Αρ.Πρωτ:. : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας διακηρύσσει την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το σχολικό έτος που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: -το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), -την υπ αρ. πρωτ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701 Β / ), -τις διατάξεις της παρ. 4 εδ. 18 του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ), -τις διατάξεις του Ν.3731/ τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. -τα σχετικά συμβατικά τεύχη (διακήρυξη, μελέτη, έντυπο οικονομικής προσφοράς). -όλη την λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. και καλεί τους ενδιαφερομένους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου. 1)Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % ανά επιμέρους δρομολόγιο επί των σχετικών τιμών της μελέτης. 2)Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, οδός Στρ. Ν. Ρόκα 45, Τ.Κ , Μάνδρα, τηλέφωνα: , Fax: )Ο Προϋπολογισμός της Δ μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι: ,00 (Ευρώ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%). Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Υπηρεσίας και ο σχετικός κωδικός προϋπολογισμού του Δήμου είναι: Κ.Α.: )Κατηγορία παροχής υπηρεσιών/ Ταξινόμηση κατά CPV:Κωδικός CPV (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών). 5)Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ του άρθρου 11 της παρούσας (δηλαδή 5.776,99 για το σύνολο ή το αντίστοιχο ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα δρομολόγια). 6)Ο Διαγωνισμός θα γίνει την ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00 π.μ. (έναρξη παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών) και έως ώρα 12:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας στην οδό Στρ. Ν. Ρόκα 45 - Τ.Κ.: Μάνδρα Αττικής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 7) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης μέχρι & την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5,00 (εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκομίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχετική εξουσιοδότηση (ακόμη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία εταιρείας-διεύθυνση-τηλέφωνα fax- κλπ). 8)Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη περαίωση του έργου της μεταφοράς δηλ. έως το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς )Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ. Συνεταιρισμοί, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων. 10) Δημοσιότητα: Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο καθώς και όπου προβλέπεται από την σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. Δηλαδή: -Στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο: στο ΦΕΚ και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα, -Στον τοπικό τύπο, -Στον πίνακα ανακοινώσεων, -Στον ΕΟΜΜΕΧ, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19 Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 Το Περιστερί το λάλεμαν 1 ο Ποντιακό Πανηγύρι στο Περιστέρι Λύρα: Λευτέρης Καμμενίδης Τραγούδι: Χρήστος Ιωαννίδης Λύρα: Γιάννης Πουτσίκης Αγγείο: Παντελής Νικολαΐδης Πλήκτρα: Κώστας Φουλίδης Νταούλι: Παντελής Νικολαΐδης, Νίκος Χατζηδαυιτίδης. Θερμά χειροκροτήθηκε ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης όταν «μπήκε» στο χορό, μαζί με το δημοτικό σύμβουλο Ι. Ζορπίδη και τιμώντας την ποντιακή τους καταγωγή χόρεψαν χορούς της αλησμόνητης πατρίδας τους. Παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων: ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Κώστας Παπαντωνίου, οι αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα-Μάρκου, Β. Λώλος, Τ. Θεοδωράκος, η περιφερειακή σύμβουλος Ι. Πανταλάκη, ο πρόεδρος της Μικρασιατικής Ένωσης Περιστερίου Β. Τζιβίσκος με τη σύζυγό του Τ. Παραμύθη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «Η Έξοδος» Χ. Χούτας, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γ. Βαθιώτης με στελέχη της παράταξης κ.ά. Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, μαζί με τον Ι. Ζορπίδη Οι αντιδήμαρχοι Β. Λώλος, Μ. Τσιώτα-Μάρκου και Τ. Θεοδωράκος Το 1 ο Ποντιακό Πανηγύρι στο Περιστέρι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου στο Άλσος Νέας Ζωής. Διοργανωτές ήταν τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου, οι οποίοι τόνισαν ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας της Ένωσης να διατηρήσει αναμμένη τη φλόγα της παράδοσης στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, μέσω του χορού και των τραγουδιών. Η εκδήλωση άνοιξε με την παρουσίαση του προγράμματος από την εκπαιδευτικό Π. Αλιφέρη. Χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος της Ένωσης Β. Κουρλού η οποία είπε: «Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην αποψινή βραδιά η οποία γίνεται πρώτη φορά και θα καθιερωθεί κάθε χρόνο και να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ απόψε γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να κρατήσομε την φλόγα της παράδοσης αναμμένη. Επίσης θα ήθελα να καλέσω όλους Πόντιους και μη να στηρίζουν τον Σύλλογο και να γίνουν μέλη γιατί μόνοι μας χωρίς την στήριξή σας ο Σύλλογος δεν μπορεί να επιβιώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ανδρέα Παχατουρίδη δήμαρχο Περιστερίου για την παραχώρηση του χώρου, τον για την μεγάλη της προσφορά και την αγάπη της για τον Σύλλογο καθώς και τον Σύλλογο Ηπειρωτών Περιστερίου για την στήριξη και την βοήθειά τους και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό τους κύριο Γκούντα Κωνσταντίνο αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Διασκέδαση». Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τη Γενική Γραμματέα του Σ.ΠΟ.Σ.Ν.Ε. και Ν. της Π.Ο.Ε. Χ. Χασουφίδου. Αμέσως μετά τα χορευτικά συγκροτήματα, που πήραν μέρος στην εκδήλωση, υπό τους ήχους της ποντιακής μουσικής, χόρεψαν ποντιακούς χορούς και χειροκροτήθηκαν θερμά από τους παρευρισκόμενους. Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Ποντίων Μεταμόρφωσης «Ο Εύξεινος Πόντος» συνόδεψαν οι: Λύρα: Κώστας Φωτιάδης Νταούλι: Παύλος Φωτιάδης Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου «Οι Ακρίτες του Πόντου» συνόδεψαν οι: Λύρα: Γιώργος Κυριακίδης Νταούλι: Χρήστος Μαυρίδης Το χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς - Κερατσινίου - Δραπετσώνας συνόδεψαν οι: Λύρα: Γιάννης Φωτιάδης Νταούλι: Περικλής Κατσιώτης Το χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου συνόδεψαν οι: Ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου και η περιφερειακή σύμβουλος Ι. Πανταλάκη Ο Χ. Χούτας, Πρόεδρος της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων με τη σύζυγό του και ο Β. Τζιβίσκος πρόεδρος της Μικρασιατικής Ένωσης Περιστερίου με τη σύζυγό του Τζένη Παραμυθέλη Ο Σ. Αβραμίδης και η Π. Αλιφέρη Σύλλογο Ποντίων Μεταμόρφωσης «Ο Εύξεινος Πόντος», τον Σύλλογο Ποντίων Ασπροπύργου «Οι Ακρίτες του Πόντου» και την Ένωση Ποντίων Πειραιώς - Κερατσινίου - Δραπετσώνας που μας τιμούν απόψε, όλους τους χορηγούς που βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η βραδιά και όλους τους εκλεκτούς καλλιτέχνες που συμμετέχουν απόψε και θα μας συνοδεύσουν με τα τραγούδια τους, επίσης την κυρία Αλιφέρη Πολυτίμη για την παρουσίαση της αποψινής βραδιάς, την χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου κ. Απλακίδου Ειρήνη Ο Ι. Ζορπίδης με την Α. Πλακίδου, από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Λύρα: Γιάννης Πουτσίκης Νταούλι: Παντελής Νικολαΐδης Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα που απόλαυσαν οι παρευρισκόμενοι, όταν δύο άξιοι χορευτές χόρεψαν τον «Χορό με τα μαχαίρια». Χειροκροτήθηκαν θερμά από όλους. Ακολούθησε γλέντι με τους καλλιτέχνες: Τραγούδι: Δημήτρης Καρασαββίδης Λύρα: Μπάμπης Μουρατίδης Τραγούδι: Μπάμπης Καστρινόπουλος Ο Γ. Βαθιώτης, ο Γ. Αστρακάκης, ο Β. Καλλέργης και ο Β. Αλεξόπουλος με τις Κ. Παπαδοπούλου και Α. Σοφιάνοβα, από το Σύλλογο Πειραιά

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Συγγρού Ταχ. Κώδικας : 11741, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/ Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα Προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Κ.Δ.Ε.)», καθώς και την λοιπή νομοθεσία περί δημοσίων έργων 2. Το έργο αφορά στην κατασκευή του Συλλεκτήρα Ομβρίων της οδού Καλπακίου, συνολικού μήκους 1.605,50 μ., από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες της Σειράς 100, με διαμέτρους που κυμαίνονται από Φ800 έως Φ2000χλστ., ο οποίος αποτελεί παράλληλο έργο άμεσα συνδεδεμένο με την αντιπλημμυρική προστασία της Λ. Θηβών, καθώς κι ενός κιβωτοειδούς οχετού 3.00 x 2.00 μ. στο ρέμα Πικροδάφνης (Καματερού). Σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου προβλέπεται η κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων: 43 φρεάτια επίσκεψης και 110 φρεάτια υδροσυλλογής. Στην Ύδρα 25/7/2012 Αριθ. Πρωτ. :4976 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης δύο (2) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου του Δήμου Ύδρας, που εδρεύει στην Ύδρα. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α 206), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (Α 234). 2. Την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν.4024/2011 (Α 226), με την οποία καταργήθηκε η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από απόφαση του ΑΣΕΠ, για μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2257/ Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν.4024/2011 (Α 226), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 31 του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 (Α 54). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 6. Την υπ αριθμ.πρ.διππ/φ.εγκρ.1/48/13861/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.6/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α/ ) «Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α και Β Βαθμού Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α 280)» όπως ισχύει. 7. Την υπ αριθμ.οικ.39891/36722/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 8. Την υπ αριθμ.145/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος Ύδρας Ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 111 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΑΣΟΤΟΥΡΙΣΤΙ- ΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) 112 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 12 ΜΗΝΕΣ 1 12 ΜΗΝΕΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 111,112 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 (άρθρο 5 του ν.2527/1997) Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στα γραφεία του Δήμου Ύδρας και ειδικότερα στις διοικητικές υπηρεσίες, αρμόδια : Δηλαβέρη Σταματίνα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες ( 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). Ο Δήμαρχος Ύδρας Άγγελος Λ.Κοτρώνης κατασκευή του Συλλεκτήρα περιλαμβάνεται και η πλήρης αποκατάσταση των οδοστρωμάτων σε όλο το εύρος διέλευσης του αγωγού. 3. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε ,00 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: ,41 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε): ,51 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): ,79 Αναθεώρηση: ,80 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: ,49 4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/ Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3 η και 4 η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και στην 5 η τάξη αν έχουν έδρα ή δεύτερο νομό επιλογής τον Νομό Αττικής για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ». β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , μέχρι και την Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας της Δ.Τ.Ε , FΑΧ επικοινωνίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 10:00. στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ Αθήνα, από αρμόδια επιτροπή. 8. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των ,76 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 9. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής /Π.Δ.Ε. (Κωδικός ΠΔΕ:2012ΕΠ ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6 του άρθρου 27 παρ του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/ ). 10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 5% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και 10% αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/08. (άρθρο 242 του Ν. 4072/12) Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΓΘΩΞZ-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δημοσθένους Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Χρυσούλα Χρονοπούλου Τηλ.: ΦΑΞ: Περιστέρι 20/7/2012 Αρ. Πρωτ.: οικ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΡΓΟ: ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ/12 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 180 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΣΤ. ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ.: ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 3669/08 ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Περιστερίου διακηρύσσει ότι: 1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τo έργο: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ/12» Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 183/ (ΑΔΑ: Β41ΡΩΞ2-ΧΝΧ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η έγκριση της πίστωσης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 219/ (ΑΔΑ: Β41ΦΩΞ2-ΚΥ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα ένα EURO και εξήντα τέσσερα λεπτά ( ,64 Ε) προ Φ.Π.Α. (23%). Ο Φ.Π.Α επιβαρύνει τον Κύριο του έργου. 3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου, στο Περιστέρι, στις 4/9/2012 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Μελετών & Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Περιστερίου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.) Η ίδια διαδικασία μπορεί vα επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, 4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται εγγύηση ποσού δύο χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (2.014,83 Ε), δηλ. το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου. 6. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή χωνευτηρίου οστών στην θέση Τ44 στο δημοτικό κοιμητήριο του Δήμου, καθώς και στην τοποθέτηση ενός λυόμενου οικίσκου πάνω από το χωνευτήριο, που θα λειτουργεί ως οστεοφυλάκιο. Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, εργασίες σκυροδέτησης. 7. Όσοι εκφράσουν ενδιαφέρον για τη δημοπρασία μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών της δημοπρατούμενης μελέτης και να παραλάβουν αντίγραφό τους για τη σύνταξη προσφοράς μέχρι και τις , προσερχόμενοι στις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 13:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου που βρίσκονται στην οδό Δημοσθένους 11-13, τηλ.: Οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η Αντιδήμαρχος Μαρία Τσιώτα-Μάρκου

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα