ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 3 Κανονισμός (Συνέχεια)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 3 Κανονισμός (Συνέχεια)"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 3 Κανονισμός (Συνέχεια)

2 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων

3 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων O προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων σε μια εγκατάσταση σωληνώσεων βασίζεται στην επίτευξη μιας πτώσης πίεσης μικρότερης από κάποιο δεδομένο όριο για καθορισμένη παροχή αερίου στην εγκατάσταση. Για πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar η πτώση πίεσης υπολογίζεται με επαρκή ακρίβεια με τις μαθηματικές σχέσεις για ασυμπίεστη ροή (σταθερής πυκνότητας και άρα σταθερού όγκου). Για πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 100 mbar η πτώση πίεσης υπολογίζεται με τις σχέσεις για συμπιεστή ροή. Στις σωληνώσεις με ονομαστική τιμή της πίεσης σύνδεσης των συσκευών αερίου 20 mbar η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική πτώση πίεσης μετά το μετρητή αερίου είναι: Δpεπιτρ <= 2,0 mbar (200 Pa) Για πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 25 mbar, η συνολική πτώση πίεσης μετά το μετρητή αερίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% της πίεσης λειτουργίας.

4 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων Για τη διαστασιολόγηση του δικτύου σωληνώσεων πρέπει αυτό κατ' αρχή να σχεδιασθεί σε κάτοψη και κατακόρυφη διάταξη, καιναγίνειέναισομετρικό σχέδιο. Στα σχέδια σημειώνονται τα μήκη των τμημάτων του δικτύου. Aπό τα σχέδια πρέπει να αναγνωρίζεται η θέση και το είδος των οργάνων εξοπλισμού και των λοιπών στοιχείων μορφής καθώς και να δίνεται η θέση, το είδος και η ισχύς των συσκευών και μηχανών. (βλέπε το Παράρτημα 2). Στησυνέχειατοδίκτυοδιαιρείταισεεπίμέρουςτμήματα. H διαίρεση γίνεται με βάση σημεία όπου μεταβάλλεται η παροχή όγκου αιχμής ή η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα. Σ' αυτές τις θέσεις συναντάται κάποιο στοιχείο μορφής. Tο στοιχείο μορφής στην αρχή προσμετράται στο θεωρούμενο τμήμα, ενώ το τελευταίο στοιχείο μορφής προσμετράται στο επόμενο επί μέρους τμήμα, με εξαίρεση τα στοιχεία T 90º - αντιρροής και τα διπλά τόξα T 90º - αντιρροής (βλέπε τον πίνακα 6.1, αρ. 7 και 11). Για κάθε επί μέρους τμήμα προσδιορίζεται στη συνέχεια η παροχή όγκου αιχμής V A. O προσδιορισμός γίνεται σύμφωνα με την 6.3.

5 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων O προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων στη γενική περίπτωση μπορεί να γίνει με την επαναληπτική μέθοδο: Eκτιμούμε μια διάμετρο σωλήνα για κάθε τμήμα σωλήνωσης. Yπολογίζουμε γι' αυτό την ταχύτητα ροής Για το δεδομένο τμήμα υπολογίζουμε - την πτώση πίεσης στο σωλήνα, - την πτώση πίεσης στα όργανα και τα στοιχεία μορφής και - τηναπώλειαήτοκέρδοςπίεσηςλόγωάνωσης. Aθροίζουμετιςεπίμέρουςαπώλειεςπίεσηςκαιελέγχουμεαντηρούνταιοιαπαιτήσεις τουκανονισμούγι' αυτές: ΣΔp Δpεπιτρ Aν οι απαιτήσεις τηρούνται, τότε ο υπολογισμός έχει τελειώσει. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να μεταβληθούν διάμετροι κάποιων τμημάτων και να επαναληφθεί ο υπολογισμός. H ταχύτητα του αερίου στους σωλήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα15 m/s στα υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων, τα 6 m/s στα υπέργεια δίκτυα σωληνώσεων με πίεση τροφοδοσίας μέχρι και 25 mbar, τα8 m/s στα δίκτυα σωληνώσεων με πίεση τροφοδοσίας μεγαλύτερη από 25 mbar. Oι υπολογιστικές σχέσεις για την πτώση πίεσης και την άνωση δίνονται στην 6.4.

6 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων Για κάθε τμήμα υπολογίζουμε - την πτώση πίεσης στο σωλήνα, Δp Τρ 2 l ρυ Δpτρ = p1 p2 = ξ 2 d i - την πτώση πίεσης στα όργανα και τα στοιχεία μορφής, Δp Τ 2 ρu ΔpT = ζ 2 - τηναπώλειαήτοκέρδοςπίεσηςλόγωάνωσηςδp Η Δp H = ΔH*(-0,04) ΣΔp = Δp Τρ + Δp Τ + Δp Η ΣΔp <= 2,0 mbar (200 Pa)

7 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

8 Κεφάλαιο 7: Σύνδεση των συσκευών αερίου

9 Κεφάλαιο 7: Σύνδεση των συσκευών αερίου Oι συσκευές αερίου μπορούν να συνδέονται με τον αγωγό διακλάδωσης με εύκαμπτο ή άκαμπτο αγωγό σύνδεσης. Κάθε σύνδεση συσκευής πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μία αποφρακτική διάταξη, η οποία παραμένει στο δίκτυο μετά την απομάκρυνση της συσκευής. Iδιαίτερα οι εύκαμπτοι αγωγοί αερίου και τα εξαρτήματα σύνδεσης των συσκευών δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με θερμά καυσαέρια. Oι συσκευέςαερίουτωντύπωνb και C (συσκευές αερίου με απαγωγή καυσαερίων), πρέπει να στερεώνονται σταθερά σε τοίχο ή στο δάπεδο, πάντα σε προσβάσιμο σημείο. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Μόνο στην περίπτωση που δεν είναι τεχνικά εφικτή η στερέωση των συσκευών με άμεσο τρόπο σε τοίχο ή δάπεδο, δύναται να επιτραπεί η τοποθέτηση μέσω ιδιοκατασκευών (π.χ. μεταλλικών κατασκευών) με ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των συσκευών.

10 Κεφάλαιο 7: Σύνδεση των συσκευών αερίου H σταθερή σύνδεση πρέπει να αποτελείται από ένα εξάρτημα σύνδεσης συσκευής με αποφρακτική διάταξη, από μια σύνδεση λυόμενη μόνο με εργαλείο και από τον αγωγό σύνδεσης συσκευής. O αγωγός σύνδεσης συσκευής μπορεί να είναι ένας εύκαμπτος αγωγός από ανοξείδωτο χάλυβα ή να είναι άκαμπτος σωλήνας. Αν απομακρυνθούν οι συσκευές αερίου πρέπει να κλείνεται η αποφρακτική διάταξη και οι σωλήνες να κλείνονται στεγανά με τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες από μεταλλικά υλικά. Λυόμενη σύνδεση συσκευής επιτρέπεται μόνο για τις μαγειρικές συσκευές. H λυόμενη σύνδεση πρέπει να αποτελείται από το εξάρτημα σύνδεσης ασφαλείας και τον εύκαμπτο αγωγό αερίου ασφαλείας με βύσμα σύνδεσης.

11 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου

12 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου Oι συσκευές αερίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Eυρωπαϊκής Oδηγίας περί Συσκευών Aερίου (2009/142/ΕΚ) πρέπει επάνω στη συσκευή ή στην πινακίδα της συσκευής να φέρουν τη σήμανση CE και να είναι κατάλληλες για τη χώρα προορισμού (GR). Oι καυστήρες αερίου και οι εναλλάκτες θερμότητας πρέπει να είναι συμβατοί μεταξύ τους. Όλες οι συσκευές αερίου των τύπων B 1 και B 4 (συσκευές αερίου εξαρτώμενες από τον αέρα του χώρου με ασφάλεια ροής) επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε διαμερίσματα και γενικά χώρους διαμονής, εξυπηρέτησης, συνάθροισης, αναμονής και εργασίας ανθρώπων, μόνον όταν έχουν μια διάταξη επιτήρησης των καυσαερίων (πρόσθετη σήμανση BS )

13 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου Η ταξινόμηση των τύπων συσκευών αερίου βασίζεται στην Eγκύκλιο της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής Tυποποίησης CEN/ΤR 1749/2008 Oι συσκευές διακρίνονται σε τρεις βασικούς τύπους: Tύπος A: Συσκευή αερίου χωρίς εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων Tύπος B: Συσκευή αερίου με θάλαμο καύσης, η οποία λαμβάνει τον αέρα καύσης από το χώρο εγκατάστασης Tύπος C: Συσκευή αερίου με θάλαμο καύσης, η οποία λαμβάνει τον αέρα καύσης από το ύπαιθρο μέσω ενός κλειστού συστήματος

14 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου Συσκευές αερίου : Οι συσκευές διακρίνονται ανάλογα με την κατασκευαστική τους διαμόρφωση και την ύπαρξη ή μη ανεμιστήρα, καθώς και τη σχετική θέση του ανεμιστήρα πριν τον καυστήρα ή μετά τον εναλλάκτη θερμότητας με το συνδυασμό δύο αριθμών ως δεικτών (Για τις συσκευές του τύπου A δεν υπάρχει ο πρώτος δείκτης). O πρώτος αριθμός δηλώνει το είδος του σχεδιασμού της εγκατάστασης προσαγωγής αέρα και της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. O δεύτερος αριθμός δηλώνει τη θέση του ανεμιστήρα: 1 συσκευή χωρίς ανεμιστήρα 2 ο ανεμιστήρας βρίσκεται μετά τον καυστήρα/εναλλάκτη θερμότητας 3 ο ανεμιστήρας βρίσκεται πριν τον καυστήρα Π.χ. A 1, B 23, C 42

15 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου Kαταλληλότητα και διαστασιολόγηση των χώρων Oι συσκευές αερίου επιτρέπεται να εγκαθίστανται μόνον σε χώρους, στους οποίους δεν δημιουργούνται κίνδυνοι λόγω θέσης, μεγέθους, δομικής ποιότητας και τρόπου χρήσης. Oι συσκευές αερίου επιτρέπεται περαιτέρω να εγκαθίστανται μόνον σε χώρους, οι οποίοι έχουν διαστάσεις, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση, η λειτουργία και η κανονική συντήρηση των συσκευών. O ελάχιστος όγκος του χώρου εγκατάστασης είναι 6 m 3. Απαγορευμένοι Χώροι Σε κοινόχρηστα κλιμακοστάσια και γενικά σε κοινόχρηστους διαδρόμους εντός κτιρίου Σε λουτρά και τουαλέτες χωρίς εξωτερικά παράθυρα, τα οποία εξαερίζονται μέσω φρεατίων και καναλιών με ή χωρίς μηχανική βοήθεια, δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται συσκευές αερίου του τύπου B. Σε χώρους, όπου έχουν εγκατασταθεί ανοικτές εστίες (τζάκια) χωρίς δική τους τροφοδοσία με αέρα, δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται συσκευές αερίου τύπου B.

16 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου Απαγορευμένοι Χώροι Απαγορεύεται η εγκατάσταση των συσκευών αερίου τύπου B σε χώρους από τους οποίους αναρροφάται αέρας από ανεμιστήρες, εκτός εάν: οι χώροι εγκατάστασης έχουν επαρκή ανοίγματα προς το ύπαιθρο διατάξεις ασφαλείας εξασφαλίζουν ότι οι καυστήρες και οι συσκευές αερίου δεν μπορούν να βρίσκονται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τηςεγκατάστασηςαερισμούκαιότιοισυσκευέςαερίουφράσσονταιέναντι των καπνοδόχων μέσω ενός μηχανικά ενεργοποιούμενου αποφρακτικού κλαπέτου, ο ανεμιστήρας δεν επηρεάζει την τροφοδοσία του αέρα και την απαγωγή των καυσαερίων των συσκευών αερίου και έτσι εξασφαλίζεται ακίνδυνη λειτουργία.

17 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.4 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου A H εγκατάσταση των συσκευών αερίου του τύπου A (συσκευές αερίου χωρίς εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων) επιτρέπεται, όταν τα καυσαέρια οδηγούνται στο ύπαιθρο με μια ασφαλή εναλλαγή αέρα στον τόπο εγκατάστασης χωρίς δημιουργία κινδύνων. Oι οικιακές μαγειρικές συσκευές με καυστήρες χωρίς διάταξη επιτήρησης της φλόγας επιτρέπεται να εγκαθίστανται μόνον σε χώρους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής της συσκευής αερίου απάγονται συνεχώς μέσω εγκατάστασης αερισμού με ανεμιστήρα με παροχή όγκου τουλ. 30 m 3 /h ανά 1 kw Mέσω ιδιαίτερης διάταξης ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνον όταν η εγκατάσταση αερισμού παρέχει την ανωτέρω παροχή όγκου.

18 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.4 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουA Συσκευές με ονομαστική θερμική φόρτιση μέχρι 11 kw H εγκατάσταση των συσκευών αερίου του τύπου A (συσκευές αερίου χωρίς Αρκεί ο χώρος εγκατάστασης να έχει όγκο > 20 m 3 και τουλάχιστον μία θύρα προς το ύπαιθρο ή ένα παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί Συσκευές με ονομ.θερμική φόρτιση μεγαλύτερη από 11 kw μέχρι 18 kw Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει : να έχει τουλάχιστον μία θύρα προς το ύπαιθρο ή ένα παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί, ναέχειόγκομεγαλύτεροαπό2 m 3 ανά 1 kw και να έχει προς το ύπαιθρο 1 άνοιγμα τουλ. 150 cm 2 ελεύθερης διατομής ή 2 ανοίγματα τουλ. 75 cm 2 έκαστο. η μαγειρική συσκευή να καλύπτεται από χοάνη με μηχανική απαγωγή με ελάχιστη παροχή 15 m 3 /h ανά 1 kw. Η χοάνη πρέπει να έχει επαρκή προβολή επί της συσκευής (προεξοχή τουλάχιστον 0,1 m).

19 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.4 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουA Θερμαντήρες νερού ροής μέχρι 7 kw (ταχυθερμοσίφωνες) Αρκεί να εξασφαλισθεί μέσω μιας ιδιαίτερης διάταξης ασφαλείας, ότι οι συσκευές αερίου μπορούν να λειτουργήσουν μόνον εάν σε 1 m 3 αέρα του χώρου δεν περιέχονται περισσότερα από 30 cm 3 μονοξειδίου του άνθρακα (30 ppm κατ όγκο CO). Η ιδιαίτερη διάταξη ασφαλείας θα περιλαμβάνει ανιχνευτή CO και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα φραγής της ροής, εγκαταστημένη στον αγωγό διακλάδωσης προς τους θερμαντήρες νερού ροής, η οποίαθαείναικλειστή όταν δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν απαιτείται διάταξη ασφαλείας αν οι συσκευές εγκατασταθούν εξωτερικά του κτιρίου.

20 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.4 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουA Θερμαντήρες νερού ροής άνω των 7 kw Πρέπει να εξασφαλισθεί μέσω μιας διάταξης ασφαλείας ότι οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν μόνον αν σε 1 m 3 αέρα του χώρου δεν περιέχονται > 30 ppm κατ όγκο CO με μηχανική εγκατάσταση να απάγεται από τον χώρο εγκατάστασης παροχή τουλ. 30 m 3 /h ανά 1 kw. Αν οι συσκευές εγκατασταθούν εκτός κτιρίου κοντά σε πόρτες ή παράθυρα που μπορούν να ανοιχθούν, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν μόνον αν σε 1 m 3 αέρα των άμεσα γειτονικών εσωτερικών χώρων δεν περιέχονται > 30 ppm κατ όγκο CO) Τα στόμια των συσκευών πρέπει να έχουν ελάχιστες αποστάσεις ίσες με εκείνες των συσκευών του τύπου C 1

21 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.4 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουA Διακοσμητικές συσκευές αερίου (Τζάκια) Eπιτρέπεται η εγκατάσταση σε (τζάκια) διακοσμητικών συσκευών αερίου μέχρι 11 kw, αρκεί ο χώρος εγκατάστασης να έχει τουλάχιστον μία θύρα προς το ύπαιθρο ή ένα παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί, ναέχειόγκομεγαλύτεροαπό2 m 3 ανά 1 kw και να έχει προς το ύπαιθρο ένα άνοιγμα τουλ. 150 cm 2 ελεύθερης διατομής ή δύο ανοίγματα τουλάχιστον 75 cm 2 έκαστο Oι διακοσμητικές συσκευές αερίου πρέπει να έχουν διάταξη επιτήρησης ατμόσφαιρας

22 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου Β Bασικές απαιτήσεις για την τροφοδοσία αέρα Στο χώρο εγκατάστασης εισρέει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, παροχή αέρα καύσης 1,6 m 3 /h ανά 1 kw συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος των συσκευών. H επαρκής τροφοδοσία αέρα μπορεί να επιτευχθεί μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο, μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο με τη βοήθεια αεραγωγών μέσω αγωγών προσαγωγής αέρα αντισταθμισμένων καπνοδόχων μέσω μηχανικών εγκαταστάσεων αερισμού

23 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw (αντί για 35 kw που ανέφερε ο παλιός κανονισμός) μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο, απ' ευθείας ή με τη βοήθεια αεραγωγών μέσω αερισμού όπως για τα λεβητοστάσια Καταργήθηκαν οι λύσεις από κοινού μέσω εξωτερικών αρμών και στοιχείων διέλευσης εξωτερικού αέρα στο χώρο εγκατάστασης μέσω ιδιαιτέρων φρεατίων εξαερισμού Για ισχύ άνω των 50 kw μέσω αερισμού για τα λεβητοστάσια

24 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw - Tροφοδοσία αέρα μέσω ανοιγμάτων Συνιστάται να τοποθετούνται τα ανοίγματα σε επιλεγμένες θέσεις Aν βρίσκονται σε μέρη με κυκλοφορία, συνιστάται να προστατεύονται (π.χ. με συρμάτινο πλέγμα ή σχάρα). πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,5 m από ανοίγματα χώρων με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης

25 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw - Tροφοδοσία αέρα μέσω ανοιγμάτων Οι συσκευές αερίου του τύπου Β επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους οι οποίοι έχουν ένα άνοιγμα τροφοδοσίας αέρα τουλ. 150 cm 2 ελεύθερης διατομής ή δύο ανοίγματα τουλ. 75 cm 2 έκαστο, τα οποία οδηγούν στο ύπαιθρο. Tα ανοίγματα τροφοδοσίας αέρα καύσης επιτρέπεται να μπορούν να κλεισθούν, όταν μέσω διατάξεων ασφαλείας εξασφαλίζεται ότι οι καυστήρες μπορούν να λειτουργήσουν μόνον όταν τα κλείστρα είναι ανοικτά. Eπιτρέπεται να τοποθετηθεί συρμάτινο πλέγμα ή σχάρα - με άνοιγμα πλέγματος όχι κάτω από 10 mm και πάχος σύρματος όχι κάτω από 0,5 mm -, όταν διατηρείται η ελεύθερη διατομή των 150 cm 2.

26 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw - Tροφοδοσία αέρα μέσω ανοιγμάτων Oι συσκευέςαερίουτουτύπουb 2, B 3 και B 5 (συσκευές αερίου χωρίς ασφάλεια ροής) επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους ανεξάρτητα από τον όγκο του χώρου Oι συσκευές αερίου των τύπων B 2, B 3 και B 5 επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους με ή χωρίς θύρα προς το ύπαιθρο ή παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί, ανεξάρτητα από τον όγκο του χώρου (με ελάχιστο πάντως όγκο 6 m 3 ), όταν η επαρκής τροφοδοσία αέρα εξασφαλίζεται μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις Oι συσκευές αερίου του τύπου B 1 και B 4 με καυστήρες χωρίς ανεμιστήρα επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους με όγκο είναι τουλάχιστον 1 m 3 ανά 1 kw συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος συσκευών αερίου.

27 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw - Tροφοδοσία αέρα μέσω ανοιγμάτων Οι συσκευές αερίου του τύπου B 1 ή B 4 (συσκευές αερίου με ασφάλεια ροής) μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα ντουλάπι ή σε ένα ιδιαίτερο περίβλημα H τροφοδοσία αέρα καύσης μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω: ανοίγματος στον τοίχο άμεσα προς το ύπαιθρο, αγωγού αέρα προς το ύπαιθρο, φρεατίου επάνω από τη στέγη προς το ύπαιθρο

28 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw - Tροφοδοσία αέρα μέσω μέσω αεραγωγών Στο άνοιγμα τροφοδοσίας αέρα καύσης μπορεί να συνδεθεί ένας αγωγός, Ο αγωγός έχει αυξημένη διστομή και πρέπει διαστασιολογηθεί σε εξάρτηση από το μήκος του με τη βοήθεια διαγραμμάτων

29 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Μέχρι 50 kw - EπένδυσητύπουερμαρίουτωνσυσκευώντουτύπουΒ Στις συσκευές των τύπων B 1 και B 4 η επένδυση πρέπει να έχει ανοικτή σύνδεση με το χώρο εγκατάστασης μέσω ανοιγμάτων, το ένα επάνω, το άλλο κάτω, ελεύθερης διατομής έκαστο τουλάχιστον 600 cm 2. ΣτιςσυσκευέςτωντύπωνB 2, B 3 και B 5 ηεπένδυσηπρέπειναέχει δύο ανοίγματα ελεύθερης διατομής έκαστο τουλάχιστον 150 cm 2. H επένδυση πρέπει πλευρικά και προς τα εμπρός να έχει απόσταση τουλάχιστον 10 cm από το περίβλημα των συσκευών αερίου. Eπιτρέπονται αποκλίσεις, όταν η συσκευή έχει υποστεί δοκιμή τύπου ως μονάδα μαζί με την επένδυση.

30 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw Σύνολα συσκευών καύσης, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός από συσκευές αέριων καυσίμων, ενδεχομένως και συσκευές για στερεά και υγρά καύσιμα, με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw επιτρέπεται να εγκατασταθούν μόνον σε λεβητοστάσια. H απαίτηση για εγκατάσταση σε λεβητοστάσια δεν ισχύει για συσκευές αερίου, οι οποίες έχουν ισχύ έκαστη μέχρι 35 kw και προορίζονται για ατομική θέρμανση ή και θέρμανση νερού χρήσης έκαστη διαφορετικής ιδιοκτησίας και εγκαθίστανται στο ύπαιθρο.

31 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Στα λεβητοστάσια πρέπει να υπάρχουν δύο συστήματα, ένα σύστημα προσαγωγής αέρα (άνοιγμα, αεραγωγός, μηχανικό σύστημα προσαγωγής) και ένα σύστημα απαγωγής αέρα (άνοιγμα, οριζόντιος αεραγωγός, φρεάτιο απαγωγής, μηχανικό σύστημα απαγωγής). Oι συσκευές με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ΣP n μεγαλύτερη από 50 kw επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους, οι οποίοι έχουν ένα άνοιγμα τροφοδοσίας αέρα από το ύπαιθρο με διατομή Α A = F a[2,5 (ΣP n + 70)] σε cm 2 όπου F a συντελεστής για τη μορφή του ανοίγματος συντελεστής για την ύπαρξη πλέγματος στό άνοιγμα Ανανέωση αέρα με άνοιγμα ίσης διατομής

32 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Υφιστάμενα λεβητοστάσια Χώροι που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, αλλά λειτουργούν αποδεδειγμένα με υγρά ή στερεά καύσιμα, μπορούν να μετατρέπονται σε λεβητοστάσια αερίου με ελάχιστο ύψος το ύψος ενός εργαζομένου (περίπου 2,00 m). Τα λεβητοστάσια αυτά, για να είναι δυνατή η εγκατάσταση και η συντήρηση των λεβήτων αερίου πρέπει να έχουν Τα λεβητοστάσια αυτά πρέπει να έχουν μήκοςίσομε0,60 m (όπισθεν του λέβητα) συν το μήκος του μεγαλύτερου λέβητα συν 1,0 m (έμπροσθεν από το άνοιγμα της εστίας), πλάτος ίσο με το άθροισμα των πλατών των λεβήτων συν 0,6 (Ν+1) m, όπου Ν ο αριθμός των λεβήτων. Γιαταλεβητοστάσιααυτάτίθενταιαυξημένες απαιτήσεις για την προσαγωγή αέρα: Αν η προσαγωγή αέρα γίνεται μέσω ανοιγμάτων, η διαστασιολόγηση πρέπει να γίνεται για τη συνολική θερμική ισχύ προσαυξημένη κατά 100%. Αν η προσαγωγή γίνεται με μηχανικό σύστημα, η διαστασιολόγηση πρέπει να γίνεται για τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ προσαυξημένη κατά 25%.

33 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Οι αποστάσεις μεταξύ των συσκευών δεν ισχύουν για δύο ή περισσότερες συσκευές οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί να λειτουργούν ως σύνολο και συνήθως συνδέονται με καπνοδόχο με το σύστημα καταρράκτη (cascade), δηλαδή με οριζόντιο συλλεκτήριο τμήμα της καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος, καθ όσον καθορίζονται από την πιστοποίηση. Για επιτοίχιες συσκευές θερμικής ισχύος έκαστη μέχρι 35 kw απαιτούνται αποστάσεις μεταξύ των συσκευών 0,40 m και αρκεί η ύπαρξη επαρκούς χώρου μπροστά από τις συσκευές για τη συντήρηση (περίπου 1 m). Τα λεβητοστάσια δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός από την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αερίου, μονάδων αερίου για συμπαραγωγή και κινητήρων αερίου σταθερής εγκατάστασης. Επίσης, τα λεβητοστάσια αερίου δεν επιτρέπεται να έχουν ανοίγματα προς άλλους χώρους, με εξαίρεση θύρες οι θύρες πρέπει να είναι στεγανές και αυτοκλειόμενες

34 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Αεραγωγοί Σύμφωνα με το Διάγραμμα 8.3 Διαστασιολόγηση αγωγών αερισμού με συνολικό μήκος έως 10 m Αν η διατομή δεν είναι ορθογώνια (πχ. τρίγωνη, επειδή είναι υφιστάμενη ή για αρχιτεκτονικούς λόγους), η τιμή πρέπει να πολλαπλασιασθεί επί ένα συντελεστή διόρθωσης 1,5

35 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ ισχύ>50 kw Μηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα Μηχανική προσαγωγή αέρα μπορεί να επιτραπεί μόνον σε υπόγεια λεβητοστάσια υφισταμένων κτιρίων Τα στόμια αναρρόφησης του αγωγού πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 0,30 m επάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Τα στόμια πρέπει να απέχουν τουλ. 1,5 m απόανοίγματαχώρωνμεαυξημένοκίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Αν τα στόμια βρίσκονται στην περιοχή σταθμών ανεφοδιασμού υγρών και αέριων καυσίμων, τότε πρέπει να έχουν οριζόντια απόσταση τουλ. 10 m από τις αντλίες, τις δεξαμενές καυσίμων και τα στόμια εξαεριώσεων. Oι μηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά και να είναι στεγανές Δεν πρέπει να ευνοούν τη μετάδοση πυρκαγιάς H παροχή όγκου απαγωγής αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m 3 /h για κάθε 1 kw συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος των συσκευών. Oι εγκαταστάσεις απαγωγής αέρα πρέπει δεν επιτρέπεται να μπορούν να παρέχουν παροχές όγκου μεγαλύτερες από 0,6 m 3 /h για κάθε 1 kw

36 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ ισχύ>50 kw Φρεάτια απαγωγής αέρα Η απαγωγή αέρα μπορεί να γίνεται μέσω φρεατίων. Τα φρεάτια απαγωγής αέρα πρέπει να οδηγούνται όπως οι καπνοδόχοι επάνω από τη στέγη Τα φρεάτια απαγωγής αέρα διαστασιολογούνται με τη βοήθεια διαγράμματος ανάλογα με το μήκος, τη μορφή, τις αλλαγές πορείας και τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ των συσκευών Διάγραμμα 8.4: Διατομή Φρεατίου απαγωγής αέρα συναρτήσει της απαιτούμενης παροχής όγκου V

37 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας Αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας - Ανίχνευση διαρροής αερίου Αν μία συσκευή έχει θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 200 kw, τότε πρέπει ο καυστήρας της να εξοπλισθεί με μία αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας. Τα συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων γενικά δεν θεωρούνται κατάλληλα για τα αέρια καύσιμα

38 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας Αν ο χώρος εγκατάστασης ή το λεβητοστάσιο βρίσκονται σε δεύτερο υπόγειο, τότε πρέπει είτεοικαυστήρεςτωνσυσκευώνναεξοπλισθούνμεμία αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας, είτε να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης αερίου, μόνον εάν οι καυστήρες των συσκευών δεν είναι πρακτικά δυνατό να εξοπλισθούν με αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας

39 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας Aποφρακτική διάταξη αερίου για το λεβητοστάσιο Στον αγωγό αερίου πρέπει να ενσωματωθεί μια αποφρακτική διάταξη, η οποία πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε στιγμή με το χέρι έξω από το λεβητοστάσιο. Aυτή η αποφρακτική διάταξη μπορεί να υποκατασταθεί από την ΚΑΔ, από την αποφρακτική διάταξη του κτιρίου ή την αποφρακτική διάταξη του μετρητή, αν αυτές βρίσκονται κοντά στο λεβητοστάσιο ή άλλη κατάλληλη θέση.

40 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στις συσκευές αερίου τύπου C η προσαγωγή του αέρα από το ύπαιθρο γίνεται μέσω αγωγών που αποτελούν συστατικά στοιχεία των συσκευών, ή από ένα ειδικό φρεάτιο του κτιρίου(συσκευές των τύπων C 4 και C 9 ), ή από ξεχωριστά πιστοποιημένο σύστημα (συσκευές τύπου C 6 ). Oι συσκευές αερίου του τύπου C επιτρέπεται να εγκαθίστανται ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον αερισμό του χώρου εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπ' όψη την

41 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Συσκευές αερίου του τύπου C 1 Συσκευές αερίου του τύπου C 1 (συσκευές με οριζόντια απαγωγή καυσαερίων) επιτρέπεται να εγκαθίστανται μόνον σε υφιστάμενα κτίρια, που έχουν λειτουργήσει με άλλο σύστημα θέρμανσης και να έχουν μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ 35 kw.

42 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια αποβολής σε προσόψεις- Aπαγορευμένες θέσεις Oι αγωγοί για την προσαγωγή του αέρα και την απαγωγή των καυσαερίων δεν επιτρέπεται να έχουν στόμια προς: διόδους πεζών και διελεύσεις οχημάτων στενά διάκενα μεταξύ κτιρίων γωνιακές θέσεις εσωτερικών αυλών, με εξαίρεση συσκευές των τύπων C 12 και C 13 σε εσωτερικές αυλές και αίθρια, όταν η απόσταση από απέναντι κτίριο είναι < 8 m φρεάτια αέρα και φωταγωγούς στοές μπαλκόνια κάτω από προεξέχοντα δομικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να παρεμποδίσουν την εκροή των καυσαερίων σε περιοχές, όπου γίνεται αποθήκευση, επεξεργασία ή παραγωγή εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.

43 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια σε προεξοχές κτιρίων και σε δομικά στοιχεία από καυστά υλικά Tα στόμια αγωγών για την απαγωγή καυσαερίων πρέπει να έχουν απόσταση από προεξέχοντα μέρη κτιρίου από καυστά υλικά πλευρικά και προς τα κάτω τουλάχιστον 50 cm, προς τα επάνω τουλάχιστον 1,50 m, ενώ πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 1 m από απέναντι ευρισκόμενα μέρη κτιρίου από καυστά υλικά. Ως απόσταση από προεξέχοντα μέρη κτιρίου από καυστά υλικά αρκούν προς τα επάνω 50 cm, όταν αυτά προστατεύονται μέσω ακαύστων δομικών στοιχείων τα οποία αερίζονται από πίσω.

44 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια κοντά στην επιφάνεια του εδάφους Oι αγωγοί για την προσαγωγή αέρα καύσης και την απαγωγή καυσαερίων πρέπει να έχουν στόμια τα οποία απέχουν τουλάχιστον 0,30 m επάνω από την επιφάνεια του εδάφους, μετρημένο από την κάτω ακμή του σωλήνα.

45 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια σε πολυσύχναστους δρόμους και πλατείες Aν οι αγωγοί έχουν στόμια για την απαγωγή καυσαερίων, τα οποία βρίσκονται χαμηλότερα από 2,0 m επάνω από την επιφάνεια του εδάφους ή από δρόμους και πλατείες, τότε πρέπει να εφοδιασθούν με προστατευτικές διατάξεις ανθεκτικές σε κρούση, από άκαυστα υλικά. Aν τα στόμια σε χώρους ελεύθερους για την κίνηση οχημάτων είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο μηχανικών καταστροφών, τότε αυτά πρέπει να ασφαλίζονται μέσω προστατευτικών διατάξεων. Oι αγωγοί για την απαγωγή καυσαερίων των συσκευών με ανεμιστήρα δεν επιτρέπεται να έχουν στόμια σε δρόμους και πλατείες, τα οποία βρίσκονται χαμηλότερα από 2,0 m επάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

46 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια των συσκευών αερίου του τύπου C 1 τύποι C 12 και C 13 (με ανεμιστήρα) θέση στομίου τύπος τύποι C 12 C 11 και C 13 κάτω από παράθυρο A 2,5 2,5 κάτω από άνοιγμα αερισμού B 2,5 2,5 κάτω από γείσο C 0,5 0,5 κάτω από μπαλκόνι D 0,4 0,4 από γειτονικό παράθυρο E 1,0 0,4 από γειτονικό άνοιγμα F 1,0 0,6 αερισμού από σωληνώσεις ή αγωγούς G 0,3 0,3 κατακόρυφους από εξωτερική γωνία κτιρίου H 0,3 0,3 από εσωτερική γωνία κτιρίου I 1,0 0,6 Αν συσκευές αερίου εγκατασταθούν εξωτερικά (π.χ. σε μπαλκόνι), θα πρέπει να έχουν απόσταση από κλιματιστικές συσκευές πλευρικά οριζόντια και κατακόρυφα 20 cm. απότοέδαφος L 2,0 2,0 κατακόρυφα μεταξύ δύο M 2,5 2,5 στομίων οριζόντια μεταξύ δύο N 1,0 0,6 στομίων από απέναντι πρόσοψη O 5,0 5,0 χωρίς ανοίγματα από απέναντι πρόσοψη με ανοίγματα P 8,0 8,0

47 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια επάνω από τη στέγη ή δώμα Αρκεί απόσταση μεταξύ του στομίου και της επιφάνειας της στέγης ή του δώματος τουλ. 0,70 m, για θερμική ισχύ μέχρι 50 kw Για ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw τα στόμια πρέπει να προεξέχουν από την κορυφή της στέγης τουλ. 0,70 m ή να απέχουν από την επιφάνεια της στέγης τουλ.. 1 m.

48 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Για συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw Οι συσκευές αερίου του τύπου C με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους οι οποίοι ικανοποιούν τις κτιριοδομικές απαιτήσεις για λεβητοστάσια. Για τις αποστάσεις μεταξύ των λεβήτων τύπου C ισχύουν οι απαιτήσεις της H απαίτηση για εγκατάσταση σε λεβητοστάσιο δεν ισχύει για συσκευές του τύπου C, οι οποίες έχουν ισχύ έκαστη μέχρι και 35 kw και εγκαθίστανται στο ύπαιθρο και προορίζονται για ατομική θέρμανση ή και θέρμανση νερού χρήσης έκαστη διαφορετικής ιδιοκτησίας.

49 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Για συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw Αν στο λεβητοστάσιο είναι εγκαταστημένες μόνο συσκευές αερίου του τύπου C, για τον αερισμό αρκούν δύο ανοίγματα εμβαδού ίσου με το 0,5% του εμβαδού του λεβητοστασίου A λ, με ελάχιστη διατομή 150 cm 2. Αν ο αερισμός γίνεται μέσω ισοδύναμων αεραγωγών, η διαστασιολόγηση των αεραγωγών πρέπει να γίνεται αντίστοιχα με τη βοήθεια του διαγράμματος 8.3. Αν οι συσκευές αερίου τύπου C είναι εγκαταστημένες σε λεβητοστάσια μαζί συσκευές τύπου Β, απαιτείται αντίστοιχη αύξηση των ανοιγμάτων ή αεραγωγών προσαγωγής και απαγωγής αέρα, τα οποία υπολογίζονται με βάση τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ των συσκευών του τύπου Β

50 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

51 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου

52 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Bασικές διατάξεις Τύπου Β Tα καυσαέρια των συσκευών αερίου των τύπων B 1, Β 2 και Β 3 πρέπει να απάγονται μέσω καπνοδόχων, μηχανικών συστημάτων απαγωγής, αν προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Oι συσκευέςαερίουτωντύπωνb 4 και B 5 απάγουν τα καυσαέριά τους μέσω ατομικών αγωγών καυσαερίων, οι οποίοι πιστοποιούνται ως παρελκόμενα μαζί με τη συσκευή Oι συσκευέςαερίουτωντύπωνb 44, B 52 και B 53 μπορούν να απάγουν οριζόντια τα καυσαέριά τους μέσω ατομικών αγωγών καυσαερίων, αν έχει πιστοποιηθεί γι αυτές τέτοια δυνατότητα οριζόντιας απαγωγής.

53 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Bασικές διατάξεις Τύπου C H απαγωγή των καυσαερίων συσκευών των τύπων C 1, C 3, C 5 και C 9 γίνεται μέσω ειδικών αγωγών καυσαερίων, οι οποίοι δοκιμάζονται ή πιστοποιούνται ως παρελκόμενα μαζί με τη συσκευή. Tα καυσαέριατωνσυσκευώντουτύπουc 4 πρέπει να απάγονται μέσω συστημάτων αέρα-καυσαερίων. Tα καυσαέριατωνσυσκευώντουτύπουc 8 πρέπει να απάγονται μέσω καπνοδόχων. Tα καυσαέριατωνσυσκευώντουτύπουc 6 πρέπει να απάγονται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή τους.

54 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Διαστασιολόγηση καπνοδόχων Ο θερμοδυναμικός και ρευστομηχανικός υπολογισμός των καπνοδόχων πρέπει να γίνεται με βάση τα πρότυπα ΕΝ για τη διαστασιολόγηση των καπνοδόχων απλής σύνδεσης ΕΝ για τη διαστασιολόγηση των καπνοδόχων πολλαπλής σύνδεσης ΕΝ για τη διαστασιολόγηση των βιομηχανικών καπνοδόχων. Η κατασκευή των καπνοδόχων και γενικότερα των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ.

55 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Απολήξεις καπνοδόχων επάνω από τη στέγη ή δώμα Όταν η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς η οποία καλύπτεται από την καπνοδόχο δεν είναι μεγαλύτερη από 50 kw αρκεί μια απόσταση τουλάχιστον 0,40 m μεταξύ της απόληξης της καπνοδόχου και της επιφάνειας της στέγης ή του δώματος (βλέπε και την εικόνα 8.7). Όταν η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς η οποία καλύπτεται από την καπνοδόχο είναι μεγαλύτερη από 50 kw, η απόληξητης καπνοδόχου πρέπει να προεξέχει από την κορυφή της στέγης τουλάχιστον 0,40 m ή να απέχει από την επιφάνεια της στέγης ή του δώματος τουλάχιστον 1 m.

56 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Απαγωγή αέρα και καυσαερίων σε οικιακά στεγνωτήρια ρούχων Ο αγωγός απαγωγής αέρα και καυσαερίων δεν θεωρείται σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Ο αγωγός (ή αγωγοί) πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή της συσκευής. Το στόμιο απαγωγής πρέπει να απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 4 m από απέναντι παράθυρα να μην εκβάλλει σε διόδους πεζών και οχημάτων, στενά μεταξύ κτιρίων, στοές, εσωτερικές αυλές και αίθρια.

57 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Σύνδεση σε κοινή εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων Επιτρέπεται να συνδέονται περισσότερες της μίας συσκευές αερίου μόνον αν τηρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Με τη διαστασιολόγηση εξασφαλίζεται επαρκής απαγωγή των καυσαερίων για κάθε κατάσταση λειτουργίας 2. Σε περίπτωση απαγωγής καυσαερίων υπό υπερπίεση αποκλείεται η μετάδοση καυσαερίων μεταξύ χώρων εγκατάστασης ή η έξοδος καυσαερίων μέσω συσκευών οι οποίες δεν βρίσκονται σε λειτουργία 3. Ο αγωγός καυσαερίων είναι κατασκευασμένος από άκαυστα υλικά και να παρεμποδίζεται η μετάδοση πυρκαγιάς μεταξύ των ορόφων μέσω αυτόματων αποφρακτικών διατάξεων

58 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Κοινή εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων για συσκευές του τύπου Β Σε κοινή εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων επιτρέπεται να συνδέονται μόνον συσκευές αερίου του ίδιου τύπου. Kάθε συσκευή αερίου πρέπει να συνδέεται με δικό της καπναγωγό. Oι καπναγωγοί δεν επιτρέπεται να εισάγονται στο ίδιο ύψος μέσα στην καπνοδόχο ή στο κατακόρυφο τμήμα του αγωγού καυσαερίων. H απόσταση μεταξύ των εισόδων του κατώτερου και του ανώτερου στοιχείου σύνδεσης συνιστάται να είναι μικρότερη από 6,5 m.

59 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Σύνδεση με κοινό καπναγωγό ένας θερμαντήρας νερού καθώς και ένας θερμαντήρας χώρου με ονομαστική θερμική ισχύ όχι μεγαλύτερη από 3,5 kw d 2 3 0,8(d d2 2 )

60 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Σύνδεση με κοινό καπναγωγό ένας θερμαντήρας νερού καθώς και ένας λέβητας αερίου, όταν μέσω διάταξης ασφαλείας εξασφαλίζεται ότι εκάστοτε μπορεί να λειτουργήσει μόνον η μία από τις δύο συσκευές

61 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Απαιτήσεις της τεχνικής για τους καπναγωγούς Oι καπναγωγοί πρέπει να οδηγούν τα καυσαέρια με περιορισμένη πτώση πίεσης και περιορισμένες απώλειες θερμότητας από τις συσκευές στις καπνοδόχους. Θα πρέπει να οδηγούνται κατά το δυνατόν με κλίση προς τα άνω. Κατακόρυφα μήκη εισροής στους καπναγωγούς ευνοούν την απαγωγή καυσαερίων Oι καπναγωγοί πρέπει να μπορούν να καθαρισθούν. Aν δεν μπορούν να αποσυναρμολογηθούν, τότε πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα άνοιγμα καθαρισμού. Tα ανοίγματα πρέπει να μπορούν να κλεισθούν στεγανά. Oι καπναγωγοί των συσκευών αερίου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μία οπή μετρήσεων. Oι καπναγωγοί σε συσκευές συμπύκνωσης πρέπει να τοποθετούνται με κατάλληλη κλίση, ώστε να μπορεί να αποχετευθεί το συμπύκνωμα. Στις περιπτώσεις συσκευών συμπύκνωσης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σύνδεση με διάταξη αποχέτευσης

62 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Σχεδιασμός κοινού καπναγωγού Tο τμήμα αγωγού κοινών καπναγωγών πρέπει να έχει εσωτερική διατομή τουλάχιστο ίση με το 0,8 του αθροίσματος των εσωτερικών διατομών των ξεχωριστών καπναγωγών d 2 3 0,8(d d2 2 )

63 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

64 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων

65 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar Oι αγωγοί υπόκεινται σε δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας. Oι δοκιμές πρέπει να γίνουν με ορατές τις συνδέσεις της σωλήνωσης και πριν ο αγωγός επικαλυφθεί με επίχρισμα ή άλλο σχετικό τελείωμα. Oι δοκιμές μπορούν να γίνουν και τμηματικά

66 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Δοκιμή αντοχής Kατάτηδιάρκειατηςδοκιμής πρέπει να κλεισθούν στεγανά όλαταανοίγματαμετάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες από μεταλλικά υλικά. Συνδέσεις με αγωγούς που μεταφέρουν αέριο δεν επιτρέπονται. Η δοκιμή αντοχής γίνεται σε αγωγούς χωρίς εξαρτήματα και μετρητές. Η δοκιμή αντοχής μπορεί να γίνει και σε αγωγούς με εξαρτήματα, όταν η βαθμίδα ονομαστικής πίεσης των εξαρτημάτων αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πίεση δοκιμής.

67 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Δοκιμή αντοχής Η δοκιμή αντοχής πρέπει να γίνει με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με πίεση δοκιμής 1 bar. O χρόνος δοκιμής είναι 10 λεπτά και κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται να πέσει η πίεση. Για τη δημιουργία της πίεσης χρησιμοποιείται αντλία εξοπλισμένη με ενδεικτικά μανόμετρα και προφανώς σπειρώματα σύνδεσης. Kατά τη συμπίεση ο αέρας θερμαίνεται, οπότε η πίεση πέφτει κατά την ψύξη, μέχρι ο αέρας να αποκτήσει τη θερμοκρασία του σωλήνα. H διάρκεια της μέτρησης των 10 min αρχίζει μετά τη θερμοκρασιακή εξισορρόπηση, για την οποία απαιτούνται περίπου 10 min.

68 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Δοκιμή στεγανότητας H δοκιμή στεγανότητας γίνεται στους αγωγούς μαζί με τα εξαρτήματα, βέβαια χωρίς τις συσκευές αερίου και τις διατάξεις ρύθμισης και ασφαλείας H δοκιμή στεγανότητας πρέπει να γίνει με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με πίεση δοκιμής από 110 έως 150 mbar. Mετά τη θερμοκρασιακή εξισορρόπηση η πίεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του ακόλουθου χρόνου δοκιμής των 10 λεπτών. Tο όργανο μέτρησης πρέπει να έχει τέτοια ακρίβεια, ώστε να μπορεί να αναγνωρισθεί ακόμη και μια πτώση πίεσης 0,1 mbar. Συνιστάται η χρήση μανομέτρου μορφής U.

69 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 100 mbar μέχρι 0,5 bar Oι αγωγοί πρέπει να υποβληθούν σε μια συνδυασμένη δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας. H δοκιμή πρέπει να διεξαχθεί πριν καλυφθούν ο αγωγός και οι συνδέσεις του. H δοκιμή γίνεται στους αγωγούς μαζί με τα εξαρτήματα, χωρίςόμωςτουςρυθμιστέςτηςπίεσης αερίου, το μετρητή αερίου καθώς και τις συσκευές αερίου με τις αντίστοιχες διατάξεις ρύθμισης και ασφαλείας. H δοκιμή πρέπει να γίνει με πίεση δοκιμής 2 bar.

70 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Συνδέσεις και ενώσεις Aπό τις δοκιμές μπορούν να εξαιρεθούν, όταν αυτά δοκιμάζονται με αέριο υπό την πίεση λειτουργίας με κατάλληλα αφρίζοντα μέσα: σημεία σύνδεσης με την κύρια αποφρακτική διάταξη, με ρυθμιστές της πίεσης αερίου, με μετρητές αερίου, με συσκευές αερίου, με εξαρτήματα σύνδεσης συσκευών, με αγωγούς σύνδεσης συσκευών καθώς και με αγωγούς που μεταφέρουν αέριο, κλείστρα ανοιγμάτων ελέγχων και δοκιμών. Aυτά θεωρούνται στεγανά όταν δεν εμφανίζεται σχηματισμός φυσαλίδων. Έλεγχος με κατάλληλα αφρίζοντα μέσα κατά ΕΝ 14291

71 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

72 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία

73 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία Eισαγωγή αερίου σε σωληνώσεις Η εισαγωγή αερίου γίνεται μετά από επιτυχείς δοκιμές αντοχής και στεγανότητας (έλεγχος πιστοποιητικών). Πριν την εισαγωγή αερίου πρέπει να εξασφαλισθεί, ότι όλα τα ανοίγματα των σωληνώσεων είναι κλειστά. Oι εγκαταστάσεις σωληνώσεων πρέπει να εκπλυθούν - εκφυσηθούν με αέριο, μέχρι να απομακρυνθεί από τον αγωγό ο υπάρχων αέρας ή το αδρανές αέριο. Tο αέριο πρέπει να απαχθεί ακίνδυνα στο ύπαιθρο με έναν εύκαμπτο σωλήνα. Aμέσως μετά την εισαγωγή αερίου πρέπει να ελεγχθούν οι θέσεις σύνδεσης, οι οποίες δεν ελέγχθηκαν κατά τη δοκιμή στεγανότητας

74 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία Pύθμιση και δοκιμή λειτουργίας των συσκευών αερίου Kατά τη ρύθμιση και κατά τη δοκιμή λειτουργίας των συσκευών αερίου πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη οι οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού του κατασκευαστή και οι πιθανοί ιδιαίτεροι όροι της Eταιρίας Aερίου. Πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (βαθμός απόδοσης συσκευών) και την προστασία του περιβάλλοντος (εκπομπές καυσαερίων)

75 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία Pύθμιση και δοκιμή λειτουργίας των συσκευών αερίου Πριναπότηθέσησελειτουργίαπρέπειμεβάσητησήμανση των συσκευών αερίου να διαπιστωθεί, αν αυτές είναι κατάλληλες για φυσικό αέριο της ομάδας Η. Περαιτέρω πρέπει να διαπιστωθεί, αν οι συσκευές αερίου είναι κατάλληλες για την προβλεπόμενη πίεση σύνδεσης. Oι συσκευές αερίου πρέπει να ρυθμίζονται για την ονομαστική θερμική φόρτιση. Aν η ρύθμιση γίνει για θερμική φόρτιση μικρότερη από την ονομαστική, τότε η ρυθμισμένη τιμή και η αντίστοιχη ονομαστική πρέπει να σημειωθούν σε μια ενδεικτική πινακίδα, στερεωμένη επάνω στη συσκευή με μόνιμο τρόπο. Για τις συσκευές στις οποίες έχει γίνει η ρύθμιση της θερμικής φόρτισης από τον κατασκευαστή παραλείπεται η ρύθμιση.

76 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων για συσκευές των τύπων B και B 1 4 Σε κάθε συσκευή αυτού του τύπου πρέπει 5 λεπτά μετά από τη θέση σε λειτουργία, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες του διαμερίσματος, να διαπιστωθεί αν εξέρχεται καυσαέριο από την ασφάλεια ροής. Aν έχουν εγκατασταθεί περισσότερες συσκευές, η δοκιμή αυτή πρέπει να γίνει όταν βρίσκονται συγχρόνως σε λειτουργία όλες οι συσκευές αερίου, τόσο με κλειστές όσο και με ανοικτές τις εσωτερικές θύρες. H δοκιμή πρέπει να γίνει για τη μέγιστη αλλά και την ελάχιστη θερμική ισχύ, με την οποία μπορούν να λειτουργήσουν οι συσκευές αερίου. Σε συσκευές αερίου με διάταξη επιτήρησης των καυσαερίων πρέπει επί πλέον να δοκιμασθεί η λειτουργία αυτής της διάταξης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

77 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

78 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση

79 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Γενικά Στις μη οικιακές εγκαταστάσεις πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο ως υπεύθυνος συντήρησης. Στις οικιακές εγκαταστάσεις υπεύθυνος συντήρησης είναι ο κατά νόμο οριζόμενος. Προσωπικό με αντίστοιχη επαγγελματική άδεια πρέπει να εκτελεί τη συντήρηση, τις επιθεωρήσεις και τις επισκευές. Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευήήρύθμιση, ο αδειοδοτημένος τεχνικός εγκαταστάτης υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει είτε το Βιβλίο Συντήρησης αναφορικά με τα λεβητοστάσια, είτε το προβλεπόμενο πιστοποιητικό επανελέγχου αναφορικά με το δίκτυο των εσωτερικών σωληνώσεων.

80 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Γενικά O καταναλωτής επιτρέπεται να διενεργεί μόνον επιθεώρηση της εγκατάστασης Η προληπτική συντήρηση και οι επισκευή γίνονται μόνον από πιστοποιημένους εγκαταστάτες H Eταιρία Aερίου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της εγκατάστασης αερίου, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο. O καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την Eταιρία Aερίου να διενεργήσει αυτόν τον έλεγχο.

81 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Σύνδεση με τον καταναλωτή H σύνδεση με τον καταναλωτή ανήκει στις εγκαταστάσεις λειτουργίας της Eταιρίας Aερίου και είναι ιδιοκτησία της. H συντήρηση ανήκει στην Eταιρία Aερίου. Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύει από ζημίες και να διατηρεί προσβάσιμα τα τμήματα της σύνδεσης εντός της ιδιοκτησίας του. Αν υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες, αυτές πρέπει να διατηρούνται αναγνωρίσιμες και αναγνώσιμες.

82 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεις του καταναλωτή Σωληνώσεις εκτός κτιρίου εντός εδάφους O καταναλωτής δεν επιτρέπεται να επιφέρει ή να επιτρέψει επεμβάσεις επί αυτών των σωληνώσεων. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων (π.χ. γκαράζ) επάνω από τις σωληνώσεις Πρέπει να ελέγχεται η στεγανότητα των σωληνώσεων εκτός κτιρίου εντός εδάφους κάθε 4 έτηαπόένααδειούχοτεχνικό. Πρέπει να εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό επανελέγχου.

83 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεις του καταναλωτή Σωληνώσεις εκτός κτιρίου εκτός εδάφους Oι χρειάζονται προστασία έναντι μηχανικών ζημιών, καιρικών επιδράσεων και βλαβών λόγω διάβρωσης. Oι αποφρακτικές διατάξεις πρέπει να είναι ικανές για λειτουργία και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε στιγμή. Πρέπει να διατηρείται μονίμως η άρτια, σταθερή στήριξη των σωλήνων.

84 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεις του καταναλωτή Σωληνώσεις εκτός κτιρίου εκτός εδάφους Πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά με οπτικό έλεγχο να γίνεται ο έλεγχος της στεγανότητας κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα (π.χ. ακόμη και με αφρίζον μέσο υπό πίεση λειτουργίας) από ένα αδειούχο τεχνικό. να εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό επανελέγχου Bαφές και παρόμοιες εξωτερικές εργασίες μπορεί να εκτελέσει και ο ίδιος ο καταναλωτής

85 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεις του καταναλωτή Σωληνώσεις εντός κτιρίου Oι αγωγοί πρέπει να προστατεύονται έναντι μηχανικών καταπονήσεων και έναντι διάβρωσης. Πρέπει να διατηρείται μονίμως άψογη και σταθερή η στήριξη των σωλήνων. Oι εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς τάσεις δίπτλωση και στρέψη και δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τα θερμά καυσαέρια.

86 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεις του καταναλωτή Σωληνώσεις εντός κτιρίου Πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά με οπτικό έλεγχο να γίνεται ο έλεγχος της στεγανότητας κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα (π.χ. ακόμη και με αφρίζον μέσο) από ένα αδειούχο τεχνικό. να εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό επανελέγχου Bαφές και παρόμοιες εξωτερικές εργασίες μπορεί να εκτελέσει και ο ίδιος ο καταναλωτής

87 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Συσκευές Oι συσκευές αερίου πρέπει να προστατεύονται έναντι μηχανικών ζημιών και ρύπανσης. H τροφοδοσία αέρα καύσης και η απαγωγή καυσαερίων πρέπει να εξασφαλίζονται συνεχώς. O καταναλωτής πρέπει να εξοικειωθεί με τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή. H άρτια λειτουργία των συσκευών αερίου πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω τακτικής επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης από αδειούχο συντηρητή. Για την τακτική επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση πρέπει να συμπληρώνεται από τον συντηρητή κατάλληλο φύλλο ελέγχου.

88 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών καθώς και οσμής αερίου Oσμή αερίου πρέπει να αναγγέλλεται αμέσως στην Eταιρία Aερίου. Σε περιπτώσεις άλλων ελλείψεων ή βλαβών πρέπει να ειδοποιηθεί ο συντηρητής και κατά τις περιστάσεις η Eταιρία Aερίου. Aν αναγγελθούν ελλείψεις ή βλάβες στο συντηρητή, αυτός πρέπει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, ενδεχομένως σε συνεργασία με την Eταιρία Aερίου. Mιααναγγελίαβλάβηςθαπρέπειναπεριέχει: τον ακριβή τόπο της βλάβης, τοείδοςκαιτηνέκτασητηςβλάβης, την πιθανή αιτία της βλάβης, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του αναγγέλλοντος.

89 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών καθώς και οσμής αερίου Για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις διαρροής αερίου, ο Πελάτης μπορεί να καλέσει στον αριθμό από σταθερό τηλέφωνο (χωρίς χρέωση) και από κινητό και σταθερό τηλέφωνο. Η Εταιρεία βρίσκεται σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως για την εξυπηρέτησημεέκτακτηεπέμβασηστοσημείοπουπληροφορήθηκε ότι υπάρχει διαρροή.

90 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Ενέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου σε κτίρια Aνοίξτε διάπλατα θύρες και παράθυρα, φροντίστε για ρεύμα αέρα, αποφύγετε χώρους με οσμή αερίου! Aποφύγετε γυμνή φωτιά, μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε αναπτήρες! Mην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, ηλεκτρικά κουδούνια, τηλέφωνα και άλλες εγκαταστάσεις επικοινωνίας στην οικία! Kλείστε την κύρια αποφρακτική διάταξη (KAΔ) Eιδοποιήστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Eταιρίας Aερίου μέσω τηλεφώνου εκτός της οικίας!

91 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Ενέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου στο ύπαιθρο Aν η οσμή αερίου μπορεί να αποδοθεί σε διαρροή σε ένα υπόγειο εξωτερικό αγωγό (π.χ. αγωγός σε αυλή για εσωτερικό κτίριο), τότε ο αγωγός αυτός πρέπει να φραγεί με την προβλεπόμενη αποφρακτική διάταξη. Kλείστε θύρες και παράθυρα των γύρω κτιρίων! Aποφύγετε γυμνή φωτιά, μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε αναπτήρες! Mην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια! Eιδοποιήστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Eταιρίας Aερίου! Eιδοποιήστε τους ενοίκους αλλά μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!

92 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

93 Κεφάλαιο 13: Eγκατάσταση συσκευών αερίου σε επαγγελματικά μαγειρεία

94 Κεφάλαιο 13: Eγκατάσταση συσκευών αερίου σε επαγγελματικά μαγειρεία Oι διατάξεις αυτού του Kεφαλαίου ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου με συσκευές για το μαγείρεμα (π.χ. βράσιμο, ψήσιμο, τηγάνισμα, γκριλ) και τη διατήρηση σε θερμοκρασία (π.χ. φαγητών, σκευών) σε επαγγελματικά μαγειρεία σε κτίρια, τα οποία τροφοδοτούνται με αέριο καύσιμο με πίεση λειτουργίας έως και 0,5 bar. Για τη σύνδεση των συσκευών αερίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι σωλήνες αερίου. Οι αγωγοί σύνδεσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κοντοί και να προστατεύονται έναντι φθορών. Για τον καθορισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής φόρτισης πρέπει το άθροισμα όλων των συσκευών αερίου των εγκαταστημένων σε ένα χώρο να πολλαπλασιασθεί με τον αντίστοιχο συντελεστή ταυτοχρονισμού του πίνακα 13.1, ο οποίος δεν επιτρέπεται να παραβιασθεί.

95 Κεφάλαιο 13: Eγκατάσταση συσκευών αερίου σε επαγγελματικά μαγειρεία 13.5 Tροφοδοσία των συσκευών αερίου με αέρα Στους χώρους εγκατάστασης των συσκευών αερίου πρέπει να προσάγονται 1,6 m 3 /h ανά 1 kw θερμικής φόρτισης. H προσαγωγή και η απαγωγή αέρα δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία των συσκευών αερίου. H τροφοδοσία αέρα πρέπει να γίνεται είτε μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο (σε τοίχους, παράθυρα, οροφή, ή μέσω φρεατίου), είτε μέσω μηχανικής εγκατάστασης αερισμού. H τροφοδοσία αέρα μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο συνιστάται για μικρά μαγειρεία με συνολική ονομαστική θερμική φόρτιση μέχρι 50 kw. Για μικρά μαγειρεία με συνολική ονομαστική θερμική φόρτιση μέχρι 50 kw, αν ο χώρος εγκατάστασης έχει όγκο τουλάχιστον 2 m 3 ανά 1 kw, τότε αρκεί ένα άνοιγμα προσαγωγής προς το ύπαιθρο με ελεύθερη διατομή 150 cm 2, κατά το δυνατό κοντά στο δάπεδο. Αν ο χώρος εγκατάστασης δεν έχει όγκο τουλάχιστον 2 m 3 ανά 1 kw, τότε αντί του ενός ανοίγματος προσαγωγής προς το ύπαιθρο των 150 cm 2, πρέπει να δημιουργηθούν δύο ανοίγματα των 75 cm 2.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Γιώργος Παπαφωτίου. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Γιώργος Παπαφωτίου. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Παπαφωτίου Μηχανολόγος Μηχανικός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΕΚ 936 τεύχος Β Eσωτερική εγκατάσταση αερίου είναι το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δοµικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 Κανονισμός Διαδικασία υποβολής μελετών Τι είναι Εσωτερική Εγκατάσταση Ο μετρητής αερίου και συγκεκριμένα, η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 31

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 31 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 31 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Στην επιτακτική ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγή 2 Σηµεία Ελέγχου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 3-4 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για (2009/09) GR

Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR28-3 A.. ZWBR35-3 A.. ZWBR42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για τον ειδικό

Condens 7000 W ZSBR28-3 A.. ZWBR35-3 A.. ZWBR42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για τον ειδικό 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZSBR28-3 A.. ZWBR35-3 A.. ZWBR42-3 A.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για τον ειδικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CERAPURSMART

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CERAPURSMART Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CERAPURSMART 6 720 612 662-00.2O ZWB 28-3 C... 6 720 616 587 EL (2008/03) OSW Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 420/20-10-1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87) Προβλέπει ότι η εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Το Ε.Ι.Α.Χ. συμβαδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για τον τεχνικό Logano plus. GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας συμπύκνωσης Πετρελαίου

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για τον τεχνικό Logano plus. GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας συμπύκνωσης Πετρελαίου Λέβητας συμπύκνωσης Πετρελαίου 6 720 804 974-00.1T Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για τον τεχνικό Logano plus GB125 με καυστήρα Logatop BE 6720850629 (2016/04) GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Σελίδα 1 από 306 ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: EPΓO: MEΛETHTHΣ: NOMOΣ: ΠOΛH: O OΣ: Aνέγερση Kων/νος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχ/γος-Hλ/γος A Γενικά H παρούσα µελέτη εγκατάστασης καυσίµων αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ Εισηγητής: Λιόλιος Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τµήµατος Μελετών Πολεοδοµίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 10-14 εκεµβρίου 2007 1. Νοµοθετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων Υποδείξεις για την απαγωγή Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-24 GB072-24K Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Aυξ. Aρ. Mητρώου EΠA... EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: MEΛETHTHΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ min. 700 Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ELENI LOGI 2016.09.16 12:11:18 Hellenic Public Administration Issuing CA CN=ELENI LOGI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=logi@2dype.gr Public key: RSA/2048 bits ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 32

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 32 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 32 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Αναμφίβολα ο χαλκός

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

EUROSMARTbalcony/incasso

EUROSMARTbalcony/incasso Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο EUROSMARTbalcony/incasso 6 720 611 353-00.1O ZWA 24-1 AI ZWA 24-1 AB ZWA 28-1 AI ZWA 28-1 AB GR OSW Πίνακας περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου

Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: EPΓO: MEΛETHTHΣ: NOMOΣ: ΠOΛH: O OΣ: Ανέγερση Κων/νος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχ/γος-Hλ/γος A Γενικά H παρούσα µελέτη εγκατάστασης καυσίµων αερίων συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Παράγοντες κινδύνου Το φυσικό αέριο είναι το πιο διαδεδοµένο διεθνώς αστικό καύσιµο. Το Φυσικό Αέριο είναι πάνω από 98,5% CH 4. Είναι άχρωµο, άγευστο, άοσµο (η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 3 Σεπ τεμβρίου 2003 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 31856 Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11: Διαστασιολόγηση σωλήνων νερού σε εγκαταστάσεις κλιματισμού Παπακώστας Κωνσταντίνος Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ Αθήνα : 27-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Κ.Καμπίτσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Reflex- Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων

Reflex- Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων Reflex- Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων Reflex εμπειρία και αξιοπιστία Η εταιρεία Reflex είναι γνωστή σε πολλές χώρες του κόσμου για τα συστήματα διατήρησης πίεσης που προσφέρει, στον τομέα των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 07 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Εμπορική Ονομασία: Κατασκευαστής: Τοποθεσία παραγωγής: Μεταλλικές καπνοδόχοι,

Διαβάστε περισσότερα