ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόβλεψη Παραγωγής Φωτοβολταϊκού Πλαισίου με χρήση Τεχνιτών Νευρωνικών Δικτύων Μιχελογιαννάκης Θεοχάρης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καθηγητής, Σταυρακάκης Γεώργιος (Επιβλέπων) Καθηγητής, Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος Π.Δ 47/8, Τσικαλάκης Αντώνιος Χανιά, Φεβρουάριος 213

2 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Σταυρακάκη Γεώργιο για τη δυνατότητα που μου έδωσε να ασχοληθώ με την παρούσας διπλωματική εργασία. Επιπλέον, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στoν διδάκτορα κ. Τσικαλάκη Αντώνιο για τη συνεχή καθοδήγηση, τις πολύτιμες συμβουλές που μου παρείχε και το χρόνο που διάθεσε κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη στήριξη που μου παρείχε όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μου. Σε αυτήν οφείλεται ότι έχω μέχρι σήμερα επιτύχει. i

4 ii

5 Περίληψη Η διείσδυση της Φωτοβολταϊκής (Φ/Β) παραγωγής αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης παραγωγής ενός Φ/Β πλαισίου 225W και η παροχή πληροφοριών αναφορικά με το σφάλμα πρόβλεψης. Στα πλαίσια αυτά, χρησιμοποιήθηκε το εμπειρικό μοντέλο της Sandia National Laboratories και μια ομάδα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ), υλοποιημένα σε γλώσσα του περιβάλλον matlab. Το μοντέλο της Sandia National Laboratories χρησιμοποιεί ως εισόδους μετεωρολογικά δεδομένα και δεδομένα που παρέχονται από το φύλλο προδιαγραφών του κατασκευαστή και εξάγει τιμές ισχύος. Τα ΤΝΔ εκπαιδευτήκαν ώστε να κάνουν βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη μετεωρολογικών δεδομένων. Αρχικά, με σκοπό την ωριαία πρόβλεψη έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασίας και ταχύτητας του ανέμου επόμενου 24ωρου, εκπαιδεύονται 3 ομάδες ΤΝΔ. Η εκπαίδευση της κάθε ομάδας έγινε με τις ωριαίες τιμές του αντίστοιχου μετεωρολογικού δεδομένου, που μετρήθηκαν στην περιοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τη διάρκεια όλου του έτους 23. Στην πρόβλεψη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας έγινε εκτενέστερη έρευνα, διότι η Φ/Β παράγωγη εξαρτάται κυρίως από αυτήν, σε αντίθεση με την θερμοκρασία και την ταχύτητα του άνεμου. Η εκπαίδευση της ομάδας ΤΝΔ που αφορά την πρόβλεψη της, δεν περιορίστηκε μόνο με ωριαίες τιμές ηλιακής ακτινοβολίας του έτους 23, αλλά αξιοποιήθηκε ακόμα μια είσοδος, οι ωριαίες τιμές μέσης ημερήσιας έντασης ηλιακής ακτινοβολίας που προκύπτουν από τη μέση μηναία ηλιοφάνεια της περιοχής των Χανιών συμφώνα με τα στοιχειά της ΤΟΤΕΕ 271-3/21xii. Με την προσθήκη αυτή, τα ΤΝΔ επέτυχαν να προβλέψουν την έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας με μέσο απόλυτο σφάλμα 34,52watt/m2 και μια τάση υποεκτίμησης της, 27% έναντι 2% υπερεκτίμησης. Παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε μετεωρολογικό δεδομένο τα σφάλματα εκτίμησης του καθώς και τις συνέπειες που έχουν αυτά στην πρόβλεψη της παραγωγής. Στην συνέχεια, χρησιμοποιείται το μοντέλο της Sandia National Laboratories, με εισόδους τις ωριαίες προβλέψεις των μετεωρολογικών δεδομένων, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων πρόβλεψης Φ/Β παραγωγής. Το μοντέλο επέτυχε να κάνει πρόβλεψη Φ/Β ισχύος με MAPE 2.8% και με ακραίο απόλυτο σφάλμα για το 95% των περιπτώσεων εντός του 14%. Επειδή υπήρξε μια τάση υποεκτίμησης της τιμής της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας, η αντίστοιχη υποεκτίμηση 26%, έναντι 19% υπερεκτίμησης, παρατηρήθηκε και στην πρόβλεψη παραγωγής. Παρέχεται μια συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και διεξοδική ανάλυση του εύρους των σφαλμάτων της παραγόμενης πρόβλεψης που με αναλυτικά διαγράμματα και πίνακες, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για τους τελικούς χρήστες του μοντέλου όπως διαχωριστές ΣΗΕ. Το μοντέλο που αναπτύχτηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την πρόβλεψη παραγωγής διαφορετικών Φ/Β πλαισίων και επίσης για την πρόβλεψη παραγωγής Φ/Β συστοιχιών ή πάρκων. Τέλος, προτείνονται τρόποι για βελτίωση του μοντέλου και περεταίρω έρευνα. iii

6 Abstract Photovoltaic (PV) penetration has increased significantly the past few years. The purpose of this thesis is to develop a short-term forecasting model for a 225W PV panel production and provide information about its prediction error. For this purpose, the Sandia National Laboratories model and a group of Artificial Neural Networks (ANN) were combined in MATLAB environment. The Sandia National Laboratories model uses as inputs meteorological data and data provided by the specification sheet of the manufacturer exporting power values. The ANNs were trained to implement short-term forecasting of meteorological data. Initially, in order to forecast solar radiation intensity, temperature and wind speed for the next 24 hours, 3 groups of ANN were trained. Hourly timeseries for meteorological data measured at TUC were used as training sets for each group of ANNs. More emphasis was put on improving solar radiation intensity prediction due to its significant impact on PV production, unlike temperature or wind speed. Apart from the meteorological measurements, the hourly average daily solar radiation intensity based on measurements in Chania was used. Such an addition, improves solar radiation intensity to an average absolute error 34,52 W/m 2, more often underestimating its value 27% versus 2% overestimate. The errors on meteorological data forecasting were explicitly described. The forecasted meteorological data combined with the Sandia National Laboratories, exports forecasted results of PV output. The model succeeded in forecasting the PV output with MAPE 2.8%. Additionally, 95% of the prediction presented lower than 14% absolute prediction error, usually underestimating PV production. A thorough presentation of the forecasting error of the model shows its efficacy under various conditions, daytime only, winter/summer period. Such table can be useful for end-users of the model such as power system operators. The developed model can be also used to forecast production from a variety of PV panels and extrapolate predictions for PV arrays or parks. iv

7 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Σκοπός και Αντικείμενο της εργασίας Η Διάρθρωση της Εργασίας Φυσική του Ήλιου και Ηλιακή Ενέργεια Ήλιος Η ενέργεια του Ηλίου Ηλιακή σταθερά Κίνηση του ηλίου Ηλιακός χρόνος και τοπική ώρα Ανάλυση ηλιακής ακτινοβολίας και βασικοί ορισμοί Ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένη επιφάνεια Συσκευές μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας Ηλιακό Δυναμικό Τεχνολογίες Αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας Ενεργητικά και Παθητικά ηλιακά Συστήματα Ήλιο-θερμικά Συστήματα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Δομή και λειτουργία Φ/Β στοιχείων Τεχνολογίες Φ/Β Με βάση το πυρίτιο Λοιπές τεχνολογίες Στήριξη Φ/Β Στήριξη του συλλέκτη με σταθερή γωνία κλίσης Στήριξη του συλλέκτη με δυνατότητα συνεχής παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου (ηλιοτρόπια) Aντιστροφείς Φ/Β συστημάτων Αυτόνομα και διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Stand Alone) Διασύνδεση Φ/Β στο Δίκτυο Επιπτώσεις διείσδυσης φωτοβολταϊκών συστημάτων Επιπτώσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα σε δίκτυα διανομής Περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ηλιακής ενέργειας ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μοντέλο της μιας Διόδου(single diode model) Μοντέλο της Sandia National Laboratories v

8 4.2.1 Εξισώσεις Απόδοσης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Βασικές Εξισώσεις Πρότυπες Συνθήκες Αναφοράς (Standard Test Conditions, STC) Παράμετροι σχετικοί με την Ακτινοβολία Προσδιορισμός της Ενεργού Ακτινοβολίας (E ) e Παράμετροι Εξαρτώμενοι από τη Θερμοκρασία Θερμοκρασία Λειτουργίας Πλαισίου Επιρροή της Ταχύτητας του Άνεμου Λόγοι που επιλέχτηκε το μοντέλο της Sandia National Laboratories Υλοποίηση του μοντέλο της Sandia National Laboratories σε Matlab Χρήση του μοντέλο της Sandia National Laboratories σε Matlab Επιλογή Φ/Β Συστήματος Επιλογή Τόπου Εγκαταστάτης του Φ/Β Συστήματος Επιλογή Τρόπου Εγκατάστασης του Φ/Β Συστήματος Μετατροπή οριζόντιας ακτινοβολίας σε ακτινοβολία κεκλιμένου επιπέδου ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΕΥΡΩΝΑΣ Ο ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΥΡΩΝΑΣ Ιστορική Αναδρομή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων Αρχιτεκτονικές ΤΝΔ Τρόπος Μετάδοσης Παλμού Επίπεδα Νευρώνων Αλγόριθμοι Εκπαίδευσης ΤΝΔ Μάθηση ΤΝΔ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Ταξινόμηση ΤΝΔ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Εφαρμογές στον Τομέα της Ενέργειας Perceptron ΤΝΔ ΤΟ ΑΠΛΟ PERCEPTRON ΤΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ PERCEPTRON Ο Αλγόριθμος Ανάστροφης Διάδοσης (Back Propagation) Εφαρμογές Δυνατότητες του Πολυστρωματικού Perceptron Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των ΤΝΔ Πλεονεκτήματα των Νευρωνικών Δικτύων Μειονεκτήματα των Νευρωνικών Δικτύων Δεδομένα και Αποτελέσματα vi

9 6.1 Παρουσίαση δεδομένων και παραδοχών που έγιναν Περιγραφή μοντέλου πρόβλεψης Περιγραφή ΤΝΔ πρόβλεψης Τελική πρόβλεψη του μοντέλου ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Επιλογή των εισόδων και των νευρώνων Πρόβλεψη Έντασης Ηλιακής Ακτινοβολίας επόμενης ώρας Πρόβλεψη Έντασης Ηλιακής Ακτινοβολίας με 6ωρο Ορίζοντα Πρόβλεψη Έντασης Ηλιακής Ακτινοβολίας με 24ωρο Ορίζοντα Γενικοί Συγκεντρωτικοί Πινάκες Υπολογισμοί σφαλμάτων μόνο στις ώρες που υπάρχει ηλιοφάνεια οπότε και παραγωγή Παρουσίαση της πρόβλεψης ηλιακής ακτινοβολίας σε παράθυρα 24ωρου ορίζοντα με ανανέωση ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Πρόβλεψη θερμοκρασίας 1 Ώρα Μπροστά Πρόβλεψη Θερμοκρασίας με 6ωρο Ορίζοντα Πρόβλεψη Θερμοκρασίας με 24ωρο Ορίζοντα Γενικοί Συγκεντρωτικοί Πινάκες ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ Πρόβλεψη Ταχύτητας Ανέμου επόμενης Ώρας Πρόβλεψη Ταχύτητας Ανέμου με 6ωρο Ορίζοντα Πρόβλεψη Ταχύτητας Ανέμου με 24ωρο Ορίζοντα Γενικοί Συγκεντρωτικοί Πινάκες Αποτελέσματα χωρίς πρόβλεψη ταχύτητας ανέμου Αποτελέσματα Τελικής Πρόβλεψης Παρουσίαση της τελικής πρόβλεψης Φ/Β παραγωγής σε παράθυρα 24ωρου ορίζοντα με ανανέωση Σφάλματα Πρόβλεψης για Όλο το Έτος Συνολικά Σφάλματα Πρόβλεψης Επόμενης Ώρας Σφάλματα Πρόβλεψης 6ωρου ορίζοντα Σφάλματα Πρόβλεψης 24ωρου ορίζοντα Συγκεντρωτικά τα σφάλματα πρόβλεψης για όλο το έτος Σφάλματα πρόβλεψης 24ωρου μόνο για τις ώρες που αναμένεται παράγωγη Σφάλματα Πρόβλεψης για 2 εποχές του Έτους Σφάλματα Πρόβλεψης Επόμενης Ώρας Σφάλματα Πρόβλεψης 6ωρου ορίζοντα Σφάλματα Πρόβλεψης 24ωρου ορίζοντα vii

10 7.3.4 Συγκεντρωτικά τα σφάλματα πρόβλεψης για τις 2 εποχές και όλο το έτος μαζί Σφάλματα Πρόβλεψης για τους 12 Μήνες του Έτους Σφάλματα Πρόβλεψης Επόμενης Ώρας Σφάλματα Πρόβλεψης 6ωρου ορίζοντα Σφάλματα Πρόβλεψης 24ωρου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ανάλυση συμπεριφοράς του μοντέλου Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτελεσμάτων Προτάσεις για μελλοντική έρευνα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ viii

11 ix

12 1. Εισαγωγή Στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Η αλόγιστη χρήση ορυκτών για την κάλυψη των σύγχρονων ενεργειακών αναγκών έχει προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη ενεργειακή κρίση που συντελείται παγκοσμίως(μείωση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων) αλλά και τις προοπτικές που δημιουργούνται με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστά αναγκαία την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ). Μία μορφή ΑΠΕ είναι η ηλιακή ενέργεια την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μέσω της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών (Φ/Β) στοιχείων και να την μετατρέψουμε απευθείας σε ηλεκτρική. Η χώρα μας διαθέτει σημαντικό ηλιακό δυναμικό, και έτσι έχει σημαντικές προοπτικές στην αξιοποίηση της τεχνολογίας των Φ/Β. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 1822MW. Το Νοέμβριο του 212 η εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β στην Ελλάδα έφτασε τα 134MW(157MW σε μονάδες παραγωγής και 283MW σε στέγες) i, δηλαδή το 7.3% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Όσο αναφορά την παραγωγή, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 212, τα Φ/Β παρήγαγαν MWh από το σύνολο των MWh που καταναλωθήκαν στην Ελλάδα, δηλαδή το 3.3% της συνολικής ζήτησης. Στην Κρήτη, όπου ομολογουμένως η ηλιοφάνεια είναι μεγαλύτερη από τη μέση ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη Ελλάδα, η εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β έφτασε τα 74.8 MW σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΔΕΔΔΗΕ ii τον Δεκέμβριο του 212. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στο νησιωτικό ΣΗΕ είναι 175 MW, άρα τα Φ/Β αποτελούν το 6.9% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Όσο αναφορά την παραγωγή, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 212, τα Φ/Β παρήγαγαν 5.29 MWh από το σύνολο των MWh που καταναλωθήκαν στην Κρήτη, δηλαδή το 2.3% της συνολικής παραγωγής. Αξίζει να επισημάνουμε και ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 77/21 iii, ο ενδεικτικός εθνικός στόχος ήταν η συμμετοχή των ΑΠΕ κατά12 % στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. ως το 21, ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ορίστηκε σε 2,1%. Για το 22 εκτιμάται ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα πρέπει να ανέλθει σε ποσοστό 3-35%! Η αυξημένη διείσδυση Φ/Β παραγωγής αυξάνει την ανάγκη για την ακριβέστερη εκτίμηση της μελλοντικής παραγωγής της σε χρονικό διάστημα μερικών ωρών. Οι διαχειριστές ενός ΣΗΕ θα πρέπει να διαχειριστούν την αυξημένη διείσδυση πηγών με μη ρυθμιζόμενη έξοδο (Non-dispatchable units) τόσο στην επιλογή των μονάδων (Unit Commitment), όσο και στην Οικονομική κατανομή. Η αύξηση της αβεβαιότητας στις δύο αυτές διαδικασίες Οικονομικής λειτουργίας επιβαρύνει οικονομικά το υπό διαχείριση ΣΗΕ. Η βελτιωμένη εκτίμηση της Φ/Β Παραγωγής συμβάλλει ώστε να περιορίζεται η ανάγκη για διατήρηση αυξημένης στρεφόμενης εφεδρείας λόγω της άγνοιας και της αβεβαιότητας της παραγωγής. Μέχρι πρόσφατα, η χαμηλή διείσδυση Φ/Β δεν επηρέαζε σημαντικά την αβεβαιότητα αυτή. Με την αύξηση της διείσδυσης η επίδραση αυτή αναμένεται να είναι σημαντικότερη. Η μείωση της αβεβαιότητας για την εκτιμούμενη Φ/Β παραγωγή μπορεί να έχει και οικονομικά οφέλη, όπως χαρακτηριστικά έχει παρουσιάσει μελέτη για το ΣΗΕ Κύθνου για το έτος 22. Εκείνη τη χρονιά, το Φ/Β πάρκο των 1kW συνεισέφερε το 1% της ενέργειας του νησιού. Η μελέτη έδειξε ότι διατηρώντας ποσοστό εφεδρείας για την πρόβλεψη φορτίου 6% και ποσοστό εφεδρείας για την πρόβλεψη αιολικής παραγωγής 5% 1

13 αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε την αβεβαιότητα πρόβλεψης Φ/Β παραγωγής από 1% σε 5% τότε έχουμε.16% κέρδος συνολικά στο έτος iv. Όλα τα παραπάνω φανερώνουν τη σημασία που έχει η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη πρόβλεψη της Φ/Β παραγωγής και συνάμα η παροχή ακριβέστερων πληροφοριών για το μοντέλο πρόβλεψης. Η πρόβλεψη Φ/Β παραγωγής μπορεί να ενταχθεί σε προηγμένα λογισμικά ελέγχου v προκειμένου να συμβάλλει στην βελτιστοποίηση λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό υψηλή διείσδυση ΑΠΕ. Τέτοιου είδους λογισμικά συχνά προβλέπουν 2 κύκλους λειτουργίας έναν πολύ βραχυπρόθεσμο και έναν μακροπρόθεσμο [ vi - vii ].Η λειτουργία σε δύο τέτοιους κύκλους βοηθάει στην επιλογή των κατάλληλων μονάδων για να λειτουργούν ως μονάδες βάσης για το μακροπρόθεσμο κύκλο, ενώ ο βραχυπρόθεσμος κύκλος μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις πιο γρήγορες μεταβολές της παραγωγής από ΑΠΕ σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς και τις μονάδες αιχμής. Έτσι για τον μακροπρόθεσμο κύκλο, προτείνεται η ωριαία ανανέωση της πρόβλεψης φορτίου και παραγωγής από ΑΠΕ για τις επόμενες 24 έως 48 ώρες, ενώ για το βραχυπρόθεσμο κύκλο προβλέπεται η ανανέωση ανά 15-2 λεπτά των προβλέψεων και του σχεδιασμού της παραγωγής από τις μονάδες, αφού είναι εφικτό να εκκινήσουν στη συγκεκριμένη ώρα. Αν δεν υπάρχει πρόβλεψη του φορτίου ή της παραγωγής ΑΠΕ για κάθε 2λεπτο, τότε μπορούν να προκύψουν με γραμμική παρεμβολή στην ωριαία πρόβλεψη. 1.1 Σκοπός και Αντικείμενο της εργασίας Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην πρόβλεψη παραγωγής από Φ/Β μονάδες. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης της παραγωγής ενός Φ/Β συστήματος για ορίζοντα 6 και 24 ωρών και ανανέωσης της κάθε ώρα. Δεν θα μείνουμε όμως μόνο στην πρόβλεψη της παραγωγής, διότι όπως αναφέραμε παραπάνω το βασικό πρόβλημα που έχουν οι διαχειριστές, σχετικά με τις ΑΠΕ, είναι η αβεβαιότητα στην πρόβλεψη της παραγωγής τους. Αντικείμενο της επίσης είναι και η παροχή πληροφοριών ώστε να είναι δυνατή η αβεβαιότητα στην πρόβλεψη Φ/Β παραγωγής που κάναμε. Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε το μοντέλο που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα(ΤΝΔ) μας δίνουν την πρόβλεψη μετεωρολογικών δεδομένων έχοντας ως εισόδους παρελθοντικές τιμές. Έπειτα χρησιμοποιούμε το μοντέλο της Sandia National Laboratories, που βασίζεται σε μετρήσεις και εμπειρικές σχέσεις και δεδομένα. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί ως εισόδους μετεωρολογικά δεδομένα και 2

14 δεδομένα που παρέχονται από το φύλλο προδιαγραφών του κατασκευαστή. Με βάση αυτά υπολογίζουμε την παραγόμενη ισχύ Η Διάρθρωση της Εργασίας Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: Στο 2 ο κεφάλαιο, αναφέρονται γενικές έννοιες σχετικά με την Φυσική του Ήλιου και την Ηλιακή Ενέργεια. Παρουσιάζονται οι εξισώσεις κίνησης του Ήλιου, οι συνιστώσες της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς και οι εξισώσεις υπολογισμού της κάθε μίας τόσο στο οριζόντιο όσο και σε κεκλιμένο επίπεδο. Στο 3 ο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια γενική επισκόπηση των Φ/Β συστημάτων, που είναι ο βασικός τρόπος εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Περιγράφονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των Φ/Β στοιχείων και αναφέρονται οι τεχνολογίες Φ/Β πλαισίων. Περιγράφονται επίσης συνοπτικά και θέματα στήριξης και αντιστροφείς Φ/Β συστημάτων. Τέλος περιγράφονται συνοπτικά τα αυτόνομα και διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα και οι επιπτώσεις διείσδυσης τους στα δίκτυα διανομής, καθώς και σε διάφορα επίπεδα, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά. Στο 4 ο κεφάλαιο αναλύεται το μαθηματικό μοντέλο ενεργειακής παραγωγής Φ/Β που χρειαζόμαστε για να κάνουμε πρόβλεψη παραγωγής. Το εμπειρικό αυτό μοντέλο, που προτάθηκε από τη Sandia National Laboratories, περιλαμβάνει ηλεκτρικά, θερμικά και οπτικά χαρακτηριστικά των Φ/Β πλαισίων και είναι σχεδιασμένο να μετατρέπει τις ωριαίες χρονοσειρές μετεωρολογικών δεδομένων σε ωριαίες χρονοσειρές Φ/Β παραγωγής. Παρουσιάζονται επεξηγηματικά οι εξισώσεις του μοντέλου. Αναλύονται πως τα μετρολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τον τρόπο εγκατάσταση επηρεάζουν την απόδοση των Φ/Β πλαισίων. Τέλος, περιγράφεται συνοπτικά πως υλοποιήθηκε σε matlab script και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στο 5 ο κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά η θεωρία σχετικά με τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ). Αναλύονται οι συνηθισμένες αρχιτεκτονικές των ΤΝΔ, και κατηγοριοποιούνται τα πιο δημοφιλή ΤΝΔ. Παρουσιάζονται συνοπτικά εφαρμογές των ΤΝΔ με έμφαση στον τομέα της ενέργειας. Στην εργασία αυτή για την πρόβλεψη μετεωρολογικών δεδομένων χρησιμοποιούνται MLP δίκτυα για αυτό και υπάρχει σύντομη περιγραφή για αυτά. Τέλος, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ΤΝΔ σε σχέση με τις κλασσικές μεθόδους υπολογισμού και πρόβλεψης. Στο 6 ο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Παρουσιάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και οι παραδοχές που ακολουθήθηκαν για να αντιμετωπιστούν ελλείψεις τους. Αναλύεται διεξοδικά κάθε τμήμα του μοντέλου πρόβλεψης και παρουσιάζεται ξεχωριστά και αναλυτικά η προσέγγιση για την πρόβλεψη κάθε μετεωρολογικού δεδομένου χωριστά. Αναλύονται τα ΤΝΔ που διερευνήθηκαν με τις διάφορες αρχιτεκτονικές και εισόδους. Τέλος για κάθε μετεωρολογικό δεδομένο παρουσιάζονται με ιστογράμματα και συγκεντρωτικούς πίνακες τα σφάλματα εκτίμησης, για κάθε ορίζοντα πρόβλεψης, καθώς και τις συνέπειες που αυτά έχουν στην παραγωγή. Στο 7 ο κεφάλαιο είναι συγκεντρωμένα όλα τα αποτελέσματα της τελικής πρόβλεψης παραγωγής του μοντέλου. Χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις για τα μετρολογικά δεδομένα (τιμές έντασης ακτινοβολίας, θερμοκρασίας και ταχύτητας ανέμου) όπως αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 6 και χρησιμοποιώντας το ανεπτυγμένο μοντέλο εξάγονται και παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα πρόβλεψης παραγωγής του πλαισίου ESP series6 poly 225W. Για λόγους ανάλυσης αβεβαιότητας στο κεφάλαιο αυτό, εκτός από ανάλυση του MAPE πρόβλεψης παραγωγής, με διάγραμμα και συγκεντρωτικούς πίνακες δείχνουμε σε ποια όρια κυμαίνεται το σφάλμα του μοντέλου σε ακραίες περιπτώσεις και τα ποσοστά των 3

15 περιπτώσεων που υπερεκτιμάται και υποεκτιμάται η παραγωγή από το μοντέλο, για κάθε ώρα της ημέρας. Όλα αυτά εκτός από συνολικά για το έτος, παρουσιάζονται και για δυο εποχές του έτους, καθώς και για κάθε μήνα χωριστά. Στο 8 ο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα μας για τα αποτελέσματα του μοντέλου πρόβλεψης. Γίνεται ανάλυση ευαισθησίας για το μοντέλο. Τέλος υπάρχουν προτάσεις για βελτίωση του μοντέλου και περεταίρω έρευνα. 4

16 2. Φυσική του Ήλιου και Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα ή θερμική ενέργεια καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για την εκμετάλλευσή της. Το ποσό ενέργειας που παρέχεται από τον ήλιο και προσπίπτει στην επιφάνεια της γης ισοδυναμεί με 1. φορές την παγκόσμια κατανάλωση. Από την ενέργεια η οποία φτάνει στα όρια της ατμόσφαιρας: Το 31% ανακλάται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της γης. Το 47% φθάνει μέχρι την επιφάνεια της γης. Το 23% συμβάλλει στη δημιουργία των ανέμων, των κυμάτων και γενικά ρυθμίζει το κλίμα. Οι ωκεανοί απορροφούν το 33% της ενέργειας που φθάνει στην επιφάνεια της γης. Η ξηρά απορροφά το 14% της ενέργειας που φθάνει στην επιφάνεια της γης. Το,1% της ηλιακής ενέργειας απορροφάται από τα φυτά. Εικόνα 2.1 Η ηλιακή ενέργεια στη Γη viii Η φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται από την θερμοκρασία του ήλιου που είναι περίπου 59Κ Το 99% της ηλιακής ενέργειας εμφανίζεται σε μήκος κύματος από.25 έως 4.μm Σύμφωνα με την κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας: Ορατό [λ: μm] περιέχει το 46.41% της ενέργειας Υπεριώδες [λ<.4μm] περιέχει το 8.3% της ενέργειας Υπόλοιπο [λ>.77μm] περιέχει το 46.4% της ενέργειας viii 5

17 Εικόνα 2.2 Η φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε στη φύση της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τον ήλιο και που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης. Συγκεκριμένα, πως η κίνηση του Ήλιου, η ατμόσφαιρα και η θέση λήψης της ακτινοβολίας μπορούν να επιδράσουν στα δεδομένα. 2.1 Ήλιος Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του ηλιακού μας συστήματος και το λαμπρότερο σώμα του ουρανού. Είναι σχεδόν μια τέλεια σφαίρα με διάμετρο 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα (19 φορές περισσότερο από τη Γη), και η μάζα του (2 1 3 κιλά) αποτελεί το 99.86% της μάζας του ηλιακού συστήματος. Η φωτεινότητά του είναι τέτοια, ώστε κατά την διάρκεια της ημέρας να μην επιτρέπει, λόγω της έντονης διάχυσης του φωτός, σε άλλα ουράνια σώματα να εμφανίζονται. Ο Ήλιος είναι το κοντινότερο στη Γη άστρο, σε απόσταση 149,6 εκατομμυρίων χιλιομέτρων (1ΑΜ 1 ). Ο Ήλιος ακολουθεί μία τροχιά μέσα στον Γαλαξία σε μία απόσταση 25. με 28. έτη φωτός από το κέντρο του, ολοκληρώνοντας μία περιφορά σε περίπου 226 εκατομμύρια έτη. Η σημασία του Ήλιου στην εξέλιξη και την διατήρηση της ζωής στη Γη είναι καίρια, καθώς με τη θεμελιώδη διαδικασία της φωτοσύνθεσης προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για την ανάπτυξη των ζωντανών οργανισμών, και διατηρεί την επιφανειακή θερμοκρασία της Γης σε ανεκτά για τη ζωή επίπεδα, καθώς επίσης και προκαλεί τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Ο χρόνος ζωής του Ήλιου εκτιμάτε περίπου στα 1 δισεκατομμύρια έτη, ενώ η ηλικία του Ηλίου εκτιμάται στα 5 δισεκατομμύρια. Ο Ήλιος αποτελεί το % της συνολικής μάζας του ηλιακού συστήματος. 1 Η Αστρονομική Μονάδα (α.μ.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων. Ορίζεται ως η μέση απόσταση της Γης από τον Ήλιο 6

18 Εικόνα 2.3 Ήλιος Η ενέργεια του Ηλίου Όπως αναφέρθηκε παραπάνω κάθε δευτερόλεπτο περίπου 655 εκατομμύρια τόνοι υδρογόνου από τη μάζα του ήλιου μετατρέπονται σε 65 εκατομμύρια τόνους ηλίου που συνεχίζουν να αποτελούν μάζα του Ήλιου. Από τη διαφορά αυτή 4,6 εκατομμύρια τόνοι μετατρέπονται σε ενέργεια. Ο Ήλιος απελευθερώνει ενέργεια που έχει τιμή μετατροπής μάζας-ενέργειας 4,26 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ανά δευτερόλεπτο, 384,6 yottawatts ( W), ή μεγατόνους TNT ανά δευτερόλεπτο. Αυτή η μάζα δεν καταστρέφεται για να δημιουργήσει την ενέργεια, αλλά, η μάζα είναι που μεταφέρεται ως ακτινοβολούμενη ενέργεια, όπως περιγράφεται από την ισοδυναμία της μάζας-ενέργειας 2. ix Ηλιακή σταθερά Η ακτινοβολία που εκλύεται από τον ήλιο και η χωρική του σχέση με τη γη έχουν σαν αποτέλεσμα μια σχεδόν σταθερή ένταση ηλιακής ακτινοβολίας έξω από την ατμόσφαιρα της γης. Ως ηλιακή σταθερά ορίζεται η ροή της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μία μοναδιαία επιφάνεια κάθετη στις ακτίνες του ήλιου στο όριο της ατμόσφαιρας και είναι περίπου ίση με G sc = 1367 W/m 2. Οι τιμές στην βιβλιογραφία κυμαίνονται από 1353 έως 1395 W/m 2. Λόγω της μεταβολής της απόστασης ήλιου-γης κατά την διάρκεια του έτους χρησιμοποιείται η ακόλουθη σχέση για τον υπολογισμό της διαχρονικής μεταβολής της ηλιακής σταθεράς G on : G on G sc 36 n 1.33 cos (2.1) E = m * c 2 7

19 όπου Gon η ακτινοβολία εκτός ατμόσφαιρας μετρημένη σε επίπεδο κάθετο προς τις ακτίνες του ήλιου την n-οστή ημέρα του έτους, και όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. viii Εικόνα 2.4 Μεταβολές της ακτινοβολίας εκτός ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια του έτους Κίνηση του ηλίου Συχνά είναι αναγκαία η γνώση της κίνησης του ήλιου για τους υπολογισμούς που σχετίζονται με την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η κίνηση της Γης γύρω από τον ήλιο μπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: viii Περιφορά γύρω από τον ήλιο, σε ελλειπτική τροχιά, με τον ήλιο στη μια από τις δύο εστίες Περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της σε ελλειπτική τροχιά, με τον ήλιο στη μια από τις δύο εστίες Εικόνα 2.5 Ετήσια περιστροφή της Γης γύρω από τον Ήλιο[3] 8

20 Εικόνα 2.6 Διαδρομή του ηλίου Προσδιορισμός της θέσης του ήλιου Ο προσδιορισμός της θέσης του ήλιου για μια επιφάνεια που συλλέγει ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να γίνει γνωρίζοντας τις ακόλουθες πέντε γωνίες: viii Γεωγραφικό πλάτος φ Ηλιακή απόκλιση δ Γωνία ώρας ω Κλίση επιφάνειας β Γωνία αζιμούθιου γ Βασικοί ορισμοί Το γεωγραφικό πλάτος φ είναι η γωνιακή απόσταση ενός τόπου από τον Ισημερινό. Σε περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου αντιστοιχεί θετική τιμή γεωγραφικού πλάτους. Γεωγραφικό πλάτος του τόπου φ: -9 ο φ 9 ο Η ηλιακή απόκλιση δ είναι η γωνία ανάμεσα στην ευθεία ήλιου-γης και την προβολή της στο επίπεδο του ισημερινού και υπολογίζεται από τη σχέση: 36 (284 n) 23,45 sin 365 (2.2) όπου n: η ημέρα του έτους. Η ηλιακή απόκλιση παίρνει τη μέγιστη τιμή της (23.45 ο ) κατά το θερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου), και την ελάχιστη τιμή της ( ο ) κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο (21 Δεκεμβρίου). 9

21 Εικόνα 2.7 Σχηματική αναπαράσταση ηλιακής απόκλισης δ Η γωνία ώρας ω ενός σημείου στην επιφάνεια της γης είναι η γωνιακή μετατόπιση του ήλιου ανατολικά ή δυτικά του τοπικού μεσημβρινού λόγω της περιστροφής της γης περί τον άξονά της με ρυθμό 15 o ανά ώρα και δίνεται από τη σχέση: ω = ±1/4 αριθμός λεπτών από το τοπικό ηλιακό μεσημέρι Οι γωνίες που αντιστοιχούν τις απογευματινές ώρες λαμβάνονται θετικές. Η γωνία ώρας σχετίζεται με τον ηλιακό χρόνο (t s ), ο οποίος είναι διαφορετικός από το χρόνο που μας δείχνει το ρολόι μας (τοπική ώρα t c ). Η κλίση β μιας επιφάνειας είναι η γωνιά που σχηματίζει σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Η γωνία αζιμούθιου γ περιγράφει την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένη μια επιφάνεια. Για τοποθεσίες του βόρειου ημισφαιρίου (όπως η Ελλάδα), μηδενική τιμή του γ αντιστοιχεί σε νότια κατεύθυνση, θετικές τιμές του γ αναφέρονται σε δυτικούς προσανατολισμούς, και αρνητικές τιμές του γ σε ανατολικούς προσανατολισμούς. Εικόνα 2.8 Γωνία αζιμούθιου γ 1

22 Με τη βοήθεια των πέντε γωνιών που περιγράφηκαν προηγουμένως, μπορούμε να υπολογίσουμε τις ακόλουθες γωνίες: Γωνία πρόσπτωσης θ Γωνία ζενίθ του ήλιου θ z Γωνία ύψους του ήλιου α s Γωνία αζιμούθιου του ήλιου γ s Ωριαία γωνία δύσης ω s Η γωνία πρόσπτωσης θ μιας επιφάνειας ορίζεται ως η γωνία μεταξύ των ηλιακών ακτινών και της καθέτου στην επιφάνεια και υπολογίζεται από τη σχέση: cos sin sin cos sin cos sin cos cos cos cos cos cos sin sin cos cos cos sin sin sin Για ιδικές περιπτώσεις υπολογίζεται ως εξής: Κατακόρυφες επιφάνειες (β = 9 o ): (2.3) cos sin cos cos cos sin cos cos cos sin sin (2.4) Οριζόντιες επιφάνειες (β = o ): cos sin sin cos cos cos (2.5) z Για κεκλιμένες επιφάνειες στο βόρειο ημισφαίριο στραμμένες προς το νότο (γ = o ): cos sin sin cos cos cos (2.6) Εικόνα 2.9 Γωνία πρόσπτωσης θ H γωνία ζενίθ του ήλιου θ z είναι η γωνία μεταξύ των ηλιακών ακτινών και της κατακόρυφης και υπολογίζεται από τη σχέση: (2.7) cos z sin sin cos cos cos Η γωνία ύψους του ήλιου α s είναι η γωνία μεταξύ των ηλιακών και του οριζόντιου επιπέδου. Ισχύει επομένως ότι: (2.8) z a s 9 Η γωνία αζιμούθιου του ήλιου γ s είναι η γωνία που σχηματίζει η προβολή των ηλιακών ακτινών στο οριζόντιο επίπεδο με τη κατεύθυνση του νότου. Θετικές τιμές του γ s 11

23 αναφέρονται σε θέσεις του ήλιου δυτικά της νότιας κατεύθυνσης, και αρνητικές τιμές του γ s αναφέρονται σε θέσεις του ήλιου ανατολικά της νότιας κατεύθυνσης. Η γ s υπολογίζεται από τη σχέση: 1 cos z sin sin (2.9) s sign( ) cos sin z cos όπου sign(ω) είναι η συνάρτηση πρόσημου της γωνίας ώρας ω, που λαμβάνει τιμή +1 εάν ω >, τιμή -1 εάν ω <, και τιμή εάν ω =. Ωριαία γωνία δύσης ω s sin sin cos s tan tan cos cos (2.1) Εικόνα 2.1 Σχηματική αναπαράσταση κάποιων από των παραπάνω γωνιών κεκλιμένης επιφάνειας Ηλιακός χρόνος και τοπική ώρα Για τους υπολογισμούς της ηλιακής γεωμετρίας ασχολούμαστε συνήθως με τον ηλιακό χρόνο, όπου όλα μετρούνται σχετικά με το ηλιακό μεσημέρι (όταν ο ήλιος είναι στη γραμμή του γεωγραφικού μήκους). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου χρειάζεται να υπολογιστεί και η τοπική ώρα. Υπάρχουν δύο διευθετήσεις που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να συνδεθεί η τοπική ωρολογιακή ώρα με την ηλιακή ώρα: Η πρώτη είναι η διευθέτηση του γεωγραφικού μήκους που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο οι περιοχές της γης διαιρούνται σε χρονικές ζώνες όπως αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα

24 Η δεύτερη διευθέτηση οφείλεται στην ελλειπτική τροχιά της γης, η οποία μεταβάλλει το μήκος μίας ηλιακής μέρας (από το ένα ηλιακό μεσημέρι στο επόμενο ηλιακό μεσημέρι) στη διάρκεια του έτους. Εικόνα 2.11 Χάρτης ζωνών ώρας Η διαφοροποίηση μεταξύ μιας ημέρας 24 ωρών και μιας ηλιακής ημέρας (σε λεπτά) περιγράφεται από την παράμετρο Ε(μία εξίσωση χρόνου (σε ώρες)). Η διαφορά (σε λεπτά) μεταξύ του ηλιακού χρόνου t s και της τοπικής ώρας t c δίνεται από τη σχέση: t t 4 ( L L ) E (2.11) s c st loc όπου L st είναι το γεωγραφικό μήκος του μεσημβρινού που ορίζει τη ζώνη ώρας της περιοχής (μεσημβρινός αναφοράς) και Ll oc το γεωγραφικό μήκος της περιοχής. Στην παραπάνω σχέση το πρόσημο + αναφέρεται σε περιοχές δυτικά του μεσημβρινού Greenwich και το πρόσημο αναφέρεται σε περιοχές ανατολικά του μεσημβρινού Greenwich. Για την περίπτωση θερινής ώρας, η οποία αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και ισχύει έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, αφαιρούνται 6 λεπτά (1 ώρα) από την τιμή της τοπικής ώρας t c. viii 2.2 Ανάλυση ηλιακής ακτινοβολίας και βασικοί ορισμοί Η ποσότητα της οριζόντιας ηλιακής ακτινοβολίας(h T, ολική ηλιακή ακτινοβολία) που φτάνει στην επιφάνεια της γης μπορεί να διαιρεθεί σε δύο συνιστώσες: την άμεση (ή απευθείας) ακτινοβολία και τη διάχυτη ακτινοβολία: H T = k T * H (2.12) και H T = I b +I d (2.13) Η άμεση ακτινοβολία(i b ) είναι το τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης χωρίς να υποστεί σκέδαση(αλλαγή κατεύθυνσης) κατά την διαδρομή της στην ατμόσφαιρα. Εξαρτάται από την απόσταση Ήλιου-γης, την ηλιακή απόκλιση(δ), το ηλιακό ύψος(α),το γεωγραφικό πλάτος του τόπου(h), την κλίση της επιφάνειας στην οποία προσπίπτει(β), καθώς και την απορρόφηση και διάχυση την οποία υφίσταται μέσα στην ατμόσφαιρα. 13

25 Η διάχυτη ακτινοβολία(i d ) είναι το τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης με αλλαγμένη διεύθυνση, αφού έχει υποστεί σκέδαση στην ατμόσφαιρα και ανάκλαση από το έδαφος. Επομένως, η διάχυτη ακτινοβολία φτάνει στην επιφάνεια της γης με τυχαίες διευθύνσεις από όλο τον ουράνιο θόλο. Εξαρτάται από το ηλιακό ύψος(α), το υψόμετρο του τόπου(h), τη λευκαύγεια του εδάφους, το πόσο και το είδος των νεφών, το ποσό και το είδος των διαφόρων κέντρων σκεδάσεως που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που διανεύει η ηλιακή ακτινοβολία μέσα στην ατμόσφαιρα, τόσο μικρότερο είναι το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης. Για τον λόγο αυτό η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι πολύ μεγαλύτερη κατά την θερινή περίοδο σε σχέση με τη χειμερινή. Τέλος, όσο πιο κάθετα προσπίπτει η ηλιακή ακτινοβολία πάνω σε μια επιφάνεια τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση της. Εικόνα 2.12 Ανάλυση ηλιακής ακτινοβολίας Πυκνότητα ισχύος ακτινοβολίας (irradiance, w/m 2 ) είναι ο ρυθμός με τον οποίο η ενέργεια που ακτινοβολείται πέφτει σε μία επιφάνεια, ανά μονάδα επιφάνειας. Πυκνότητα ενέργειας ακτινοβολίας (irradiance, J/m 2 ) είναι η προσπίπτουσα σε μία επιφάνεια ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας και υπολογίζεται με την ολοκλήρωση της πυκνότητας ισχύος σε κάποιο χρονικό διάστημα. Μέσος δείκτης αιθριότητας(k T ) ορίζεται ως ο λόγος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει σε οριζόντια επιφάνεια στη γη προς την ηλιακή ακτινοβολία έξω από την ατμόσφαιρα της γης: Κ = (2.14) Ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένη επιφάνεια Η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένα κεκλιμένο επίπεδο είναι απαραίτητη στις περισσότερες εφαρμογές και μελέτες των ηλιακών συστημάτων. Επειδή όμως στους περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς είναι διαθέσιμη συνήθως η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο, θα πρέπει να δοθεί μέθοδος υπολογισμού της ακτινοβολίας σε κεκλιμένη επιφάνεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε κεκλιμένη επιφάνεια είναι απαραίτητη η γνώση της ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο x. 14

26 2.13 Ανάλυση ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένη επιφάνεια Η άμεση ακτινοβολία που θα δεχθεί η κεκλιμένη επιφάνεια εξαρτάται από την γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών. Η διάχυτη και ανακλώμενη ακτινοβολία που δέχεται η κεκλιμένη επιφάνεια δεν εξαρτώνται από τον προσανατολισμό της κεκλιμένης επιφάνειας και ούτε προέρχονται απ' όλο τον ουράνιο θόλο ή το έδαφος της γύρω περιοχής. Έτσι η διάχυτη ακτινοβολία που δέχεται η κεκλιμένη επιφάνεια θα προέρχεται μόνο από το τμήμα του ουρανού που "βλέπει" το επίπεδο. Έπειτα απ' αυτά για τον υπολογισμό της ηλιακής ακτινοβολίας στην κεκλιμένη επιφάνεια θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη για κάθε μία από τις συνιστώσες και ένας διορθωτικός συντελεστής. Ο διορθωτικός συντελεστής για την άμεση ηλιακή ακτινοβολία ( R b ), είναι ο λόγος της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μια κεκλιμένη επιφάνεια ( Ι b,t ), προς αυτήν της οριζόντιας επιφάνειας (Ι b ): R b cos cos z (2.15) Ο υπολογισμός της συνιστώσας για την διάχυτη ακτινοβολία βασίζεται στην υπόθεση ότι η διάχυτη είναι ισοτροπική, δηλαδή είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη απ' τον ουράνιο θόλο. Ο διορθωτικός συντελεστής για την διάχυτη ακτινοβολία (R d ) είναι ο λόγος της διάχυτης ακτινοβολίας που προσπίπτει στην κεκλιμένη επιφάνεια ( Ι d,t ) προς αυτήν στο οριζόντιο ( Ι d ). Απ' ολόκληρη την διάχυτη ακτινοβολία που προέρχεται απ' τον ουράνιο θόλο, ένα μόνο ποσοστό δέχεται την κεκλιμένη επιφάνεια. Το ποσοστό αυτό είναι ο λόγος του τμήματος του ουράνιου θόλου που "βλέπει " η κεκλιμένη επιφάνεια, προς ολόκληρη την ημισφαιρική επιφάνεια του ουράνιου θόλου. Για μια κεκλιμένη επιφάνεια που δεν δέχεται σκίαση, με κλίση β, στην επιφάνεια της γης, ο διορθωτικός αυτός συντελεστής είναι : 1 cos R d (2.16) 2 Ο διορθωτικός συντελεστής για την ανακλώμενη ακτινοβολία (R r ), είναι ο λόγος της ανακλώμενης ακτινοβολίας που προσπίπτει στην κεκλιμένη επιφάνεια ( Ι r,t ), προς αυτήν στην οριζόντια ( Ι r ). Η ανακλώμενη όμως στο οριζόντιο επίπεδο είναι το γινόμενο του συντελεστή ανάκλασης ρ του εδάφους της γύρω περιοχής επί την ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο Ι. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση έτσι και εδώ, αν υποθέσουμε ότι η 15

27 ανακλώμενη είναι ισοτροπική, τότε για μια κεκλιμένη επιφάνεια με κλίση β, στην επιφάνεια της γης ο διορθωτικός συντελεστής είναι : 1 cos R r (2.17) 2 Έπειτα από τα παραπάνω η ολική ηλιακή ακτινοβολία σε μια κεκλιμένη επιφάνεια Ι Τ, είναι : Ι Τ = Ι b R b + I d R d + Ι ρ R r (2.18) Όπου ρ ο συντελεστής ανάκλασης του εδάφους. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν θα ερευνήσουμε αυτό το δείκτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, από εργασία του συναδέλφου Αρκούδη Γεώργιου xi, η μέση τιμή για την Ελλάδα λαμβάνεται ρ =,25 και ένας πίνακας με ενδεικτικές τιμές ο παρακάτω: Υλικό επικάλυψης εδάφους Ανακλαστικότητα (W/m²) Κάλυψη χιονιού, φρέσκια,75,95 Κάλυψη χιονιού, παλαιά,4,7 Σωροί ελαφριάς άμμου,3,6 Τσιμεντένιες επιφάνειες,2,4 Χιόνι σκληρυμένο,2,5 Γρασίδι,15,3 Τούβλο, διαφόρων χρωμάτων,23,48 Έδαφος με χρώμα άμμου,15,4 Λιβάδι,12,3 Ξύλα,5,2 Έδαφος με σκουρόχρωμη καλλιέργεια,7,1 Ασφαλτοτάπητας,7,15 Σχιστόλιθος, σκουρόχρωμος άργιλος >,7 Μπλε πέτρα (ψαμμίτης),18 Ξηρό γρασίδι,32 Φλοιοί,23,48 Πράσινοι αγροί,3,15 Πράσινα φύλλα,25,32 Επιφάνειες νερού, θάλασσα,3,1 Πίνακας 2.1 Συντελεστής ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας για διάφορα είδη επιφάνειας Συσκευές μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας Η επιστημονική κοινότητα έχει στη διάθεσή της μια μεγάλη ποικιλία οργάνων από τα πλέον απλά θερμικά πυρανόμετρα μέχρι τα πλέον σύγχρονα και πολύπλοκα φασματοφωτόμετρα. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής: (α) πυρανόμετρο (β) φωτοδίοδος (γ) φασματοραδιόμετρο (δ) πυροηλεκτρικός κρύσταλλος 16

28 Εικόνα 2.14 πυρανόμετρο για μέτρηση ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 2.3 Ηλιακό Δυναμικό Ηλιακό δυναμικό ορίζουμε ως το ετήσιο άθροισμα της ακτινοβολίας που λαμβάνει μια επιφάνεια τοποθετημένη στη βέλτιστη γωνία. Στην Ελλάδα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) καταγράφει εδώ και πολλά χρόνια τις ώρες ηλιοφάνειας ανά ημέρα, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις την ολική ηλιακή ακτινοβολία (σε kwh/m 2 ) για διάφορες περιοχές της χώρας (εικόνα 2.16). Εικόνα 2.15 Ηλιακό δυναμικό Ευρώπης 17

29 Η Ελλάδα λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής της θέσης, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα υψηλό ηλιακό δυναμικό, περίπου kwh/m 2 ετησίως σε οριζόντιο επίπεδο, ανάλογα το γεωγραφικό πλάτος και το ανάγλυφο της περιοχής. Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα υψηλό ηλιακό δυναμικό. Η ακτινοβολία παρουσιάζει την μεγίστη ένταση της κατά την διάρκεια του μεσημεριού(μέγιστο ηλιακό ύψος), τόσο κατά την θερινή όσο και κατά την χειμερινή περίοδο. Η ηλιακή ενέργεια είναι μεγαλύτερη κατά την θερινή περίοδο, λόγω της θέσης του Ήλιου αλλά και λόγο της αύξησης της ηλιοφάνειας(μείωση νεφώσεων). Εικόνα 2.16 Ηλιακό δυναμικό Ελλάδας Στον παρακάτω πίνακα 2.2 δίνονται οι μέσες τιμές μηνιαίας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο για 47 περιοχές της Ελλάδας. 18

30 Πίνακας 2.2 Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο (kwh/m2) xii 19

31 Το ηλιακό δυναμικό της Κρήτης παρουσιάζεται εξαιρετικά πλούσιο, λόγω της δεδομένης γεωγραφικής θέσης του νησιού. Στην παρακάτω Εικόνα φαίνεται μια σχηματική άποψη της Κρήτης με τις περιοχές που συγκεντρώνονται περισσότερο το μεγαλύτερο ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας (σε kwh/m 2 ) Εικόνα 2.17 ηλιακό δυναμικό Κρήτης xii Στον παρακάτω πίνακα 2.3 δίνονται οι μέσες τιμές μηνιαίας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο για 7 πόλεις της Κρήτης. xii (kwh/m 2 ) Μήνες Πόλεις Κρήτης Σούδα Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Σητεία Τυμπάκι Ιεράπετρα Ιανουάριος 65, 62, 62, 65,6 66,5 73,4 73, Φεβρουάριος 81,7 8, 81, 81,6 83, 9,5 89, Μάρτιος 13,7 124, 119, 125, 128, 137,5 137, Απρίλιος 166,5 167, 164, 166,5 165,2 169, 174, Μάιος 28,5 212, 211, 27,3 27,4 27,8 21, Ιούνιος 221,9 22, 218, 222,4 223,2 222,9 22, Ιούλιος 228,5 225, 223, 227,1 227,1 228,7 224, Αύγουστος 29,3 25, 24, 27, 27,5 29,8 25, Σεπτέμβριος 163,6 161, 16, 163, 163,7 166,3 165, Οκτώβριος 116,3 111, 16, 117,3 119,3 127,2 125, Νοέμβριος 76,8 78, 81, 78,6 8,4 85,9 89, Δεκέμβριος 6,3 59, 58, 61,2 61,9 67,7 69, Μ.Ο. 144,1 142, 14,5 143,5 144,4 148,9 148,3 Πίνακας 2.3 Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο 2

32 2.4 Τεχνολογίες Αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας Ενεργητικά και Παθητικά ηλιακά Συστήματα Όσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών: τα παθητικά ηλιακά συστήματα και τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα. Παθητικά Ηλιακά Συστήματα: Τα παθητικά ηλιακά συστήματα είναι δομικά στοιχεία του κτιρίου, που αξιοποιώντας τους νόμους μεταφοράς θερμότητας, συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν σε μορφή θερμότητας και τη διανέμουν στο χώρο. Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και ειδικότερα στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω του γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού και τον εγκλωβισμό της θερμότητας στο εσωτερικό του χώρου. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα συνδυάζονται και με τεχνικές φυσικού φωτισμού καθώς και παθητικά συστήματα και τεχνικές για το φυσικό δροσισμό των κτιρίων το καλοκαίρι. Μπορούν δε να εφαρμοστούν τόσο σε καινούργια, όσο και σε ήδη υπάρχοντα κτίρια. Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα: Τα ενεργητικά ή θερμικά ηλιακά συστήματα αποτελούν μηχανολογικά συστήματα που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, τη μετατρέπουν σε θερμότητα, την αποθηκεύουν και τη διανέμουν, χρησιμοποιώντας είτε κάποιο υγρό είτε αέρα ως ρευστό μεταφοράς της θερμότητας. Χρησιμοποιούνται για θέρμανση νερού οικιακής χρήσης, για τη θέρμανση και ψύξη χώρων, για βιομηχανικές διεργασίες, για αφαλάτωση, για διάφορες αγροτικές εφαρμογές, για θέρμανση του νερού σε πισίνες, κλπ. Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι οι γνωστοί σε όλους μας ηλιακοί θερμοσίφωνες Ήλιο-θερμικά Συστήματα Επίσης, μέσω της κατάλληλης εφαρμογής συστημάτων μπορεί να γίνει δυνατή η αξιοποίηση της θερμότητας που αναπτύσσεται μέσω των ηλιακών ακτινών προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα συστήματα, αναφέρονται και ως Ήλιο-θερμικά Συστήματα(solar thermal systems). xiii Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιοθερμική απαραίτητο είναι να υπάρχει ένα Εργοστάσιο Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας (Concentrating Solar Power /CSP). Το Εργοστάσιο Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας αποτελείται από (α) ένα συλλέκτη ηλιακής ενέργειας που την μετατρέπει σε θερμότητα και (β) από ένα μετατροπέα θερμικής σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι μέθοδοι αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας ως θερμικής για την παραγωγή ηλεκτρισμού είναι: 1. Παραβολικά κάτοπτρα και συγκέντρωση της θερμικής ενέργειας σε σωλήνα με θερμόαπορροφητικό υλικό ώστε να παράγεται ατμός για να κινήσει ατμοστρόβιλο. 2. Παρόμοια με την μέθοδο 1 με τη βοήθεια ανεμογεννήτριας με τη διαφορά ότι όλοι τα εγκατεστημένα κάτοπτρα συγκεντρώνουν τις ακτίνες σε έναν κεντρικό δέκτη από τον οποία παράγεται ο ατμός, παράδειγμα το εργοστάσιο συνδυασμένου κύκλου εγκατεστημένης ισχύος των 14 MW στην Αίγυπτο στο Kurayamat(8 MW αεριοστρόβιλοι και 6 MW ατμοκινητήρας του CSP). xiv 21

33 3. Η χρήση ηλιακών δίσκων και η παραγωγή ενέργειας με τη βοήθεια μηχανής τύπου Stirling. Τέτοιου είδους εφαρμογή έχει γίνει από το εργαστήριο CESI στο Μιλάνο xv. Οι μηχανές αυτού του τύπου παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμού απόδοσης χωρίς διακοπή της λειτουργίας ή μετατροπή των ρυθμίσεων του κινητήρα, μεγαλύτερη ευελιξία καυσίμου καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λίγες ώρες φυσικό αέριο, καλή συμπεριφορά σε μερικό φορτίο, χαμηλή στάθμη θορύβου και κραδασμών. Οι δύο πρώτες εφαρμογές χρησιμοποιούν σύγχρονη γεννήτρια ενώ η τρίτη χρησιμοποιεί ασύγχρονη γεννήτρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την τεχνολογία αυτή μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική μελέτη. Εικόνα 2.18 Παραδείγματα τεχνολογιών CSPs α) Κεντρικός Πύργος β) Θερμική μηχανή γ) παραβολικά κάτοπτρα xiv Φωτοβολταϊκά Συστήματα Τα φωτοβολταϊκά συστήματα (ή Φ/Β) μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης περιοχών που είναι δύσκολο να απορροφήσουν ηλεκτρική ισχύς από το ευρύτερο ηλεκτρικό δίκτυο (απομονωμένα σπίτια, φάροι, κ.α.). Επίσης αναφέρεται ότι σε πολλές καθημερινές εφαρμογές που δεν απαιτούν υψηλή ηλεκτρική ισχύς, συναντάται η χρήση της Φ/Β τεχνολογίας όπως για παράδειγμα μικροί υπολογιστές, ρολόγια, φανάρια οδικών σημάνσεων, κ.α.. Η μέθοδος αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας με Φ/Β, αποτελεί την κύρια τεχνολογία ανάπτυξης των Α.Π.Ε. και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο τομέα της διανεμημένης παραγωγής. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη παραγωγής των Φ/Β μονάδων και γι αυτό το λόγο η πιο λεπτομερή αναφορά τους γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο. ix 22

34 3. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας είναι αρκετά διαδεδομένη κυρίως με εφαρμογές φωτοβολταϊκών(φ/β) συστημάτων. Τα Φ/Β συστήματα βασίζονται στην άμεση μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρισμό, με τη χρήση τεχνολογίας ημιαγώγιμων υλικών τα οποία ενεργοποιούνται στο φάσμα του ηλιακού φωτός. Τέτοια συστήματα χαρακτηρίζονται ως ηλιακοί συσσωρευτές και η λειτουργία τους είναι φιλική προς το περιβάλλον, ενώ η διάρκεια ζωής τους φθάνει τα 25 χρόνια. 3.1 Δομή και λειτουργία Φ/Β στοιχείων Η δομή και η λειτουργία των Φ/Β στοιχείων ή ηλιακών κυψελών βασίζεται στους ημιαγωγούς, οι οποίοι συνδέονται σε ζεύγη αρνητικής και θετικής φόρτισης (p-n), ώστε να διαμορφώσουν μεγάλης επιφάνειας ηλεκτροδιόδους. Η ορθή κατασκευή της ηλεκτροδιόδου αποτελεί βασική προϋπόθεση της επιτυχούς λειτουργίας της Φ/Β κυψέλης ως ημιαγωγού. Με την πρόσπτωση του ηλιακού φωτός στην επιφάνεια του ημιαγωγού τύπου n απελευθερώνονται ηλεκτρόνια, τα οποία συλλέγονται με τη βοήθεια ηλεκτροδίου εφαρμοσμένου στην άνω επιφάνειά του. Στην κάτω επιφάνεια της ηλιακής κυψέλης είναι προσαρμοσμένος ένας ημιαγωγός τύπου p, στον οποίο οδηγούνται τα ηλεκτρόνια μέσω ηλεκτρικού κυκλώματος. Η οπίσθια επιφάνεια της κυψέλης αποτελεί ένα ενιαίο ηλεκτρόδιο, όπως και η εμπρόσθια, η οποία όμως επιπρόσθετα καλύπτεται από στρώση διαφανούς απορροφητικού υλικού για τον περιορισμό της ανακλαστικότητας, καθώς και από διαφανές προστατευτικό υλικό, συνήθως τζάμι ή συνθετικό. Το ηλεκτρόδιο της εμπρόσθιας επιφάνειας έχει οπωσδήποτε μορφή πλέγματος ή σχάρας, ώστε να μην περιορίζεται η πρόσπτωση του φωτός στην επιφάνεια του ημιαγωγού, ενώ το ηλεκτρόδιο της οπίσθιας επιφάνειας μπορεί να είναι παρόμοιο, αν είναι επιθυμητή η διέλευση φωτός διαμέσου της κυψέλης ή να έχει μορφή συνεχούς λεπτού μεταλλικού φύλλου. Τα ηλεκτρόδια καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του ημιαγωγού. Το κυκλωματικό ισοδύναμο ενός Φ/Β στοιχείου αποτελείται από μία δίοδο συνδεδεμένη παράλληλα με μία πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, η ένταση της οποίας είναι ανάλογη της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Εικόνα 3.1 Απλό ισοδύναμο κύκλωμα φ/β στοιχείου 23

35 Γενικά, τα Φ/Β στοιχεία περιγράφονται από δύο χαρακτηριστικά ηλεκτρικά μεγέθη, όπως η τάση ανοικτοκύκλωσης V oc και το ρεύμα βραχυκύκλωσης I sc. Η ένταση του ρεύματος βραχυκύκλωσης μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη της ηλιακής ακτινοβολίας. Στο αναλυτικό κυκλωματικό ισοδύναμο υπάρχει μία παράλληλη αντίσταση, η οποία ονομάζεται αντίσταση διαρροής R p και μία αντίσταση εν σειρά Rs. Εικόνα 3.2 Αναλυτικό ισοδύναμο κύκλωμα Φ/Β στοιχείου Οι μικρές τιμές τάσεων και ρευμάτων των Φ/Β στοιχείων δημιουργούν την ανάγκη σύνθεσης τους σε μεγαλύτερα συμπλέγματα, τα οποία ονομάζονται Φ/Β πλαίσια, προκειμένου να αποδίδουν εκμεταλλεύσιμα ηλεκτρικά μεγέθη. Εικόνα 3.3 Φ/β πλαίσιο Τα Φ/Β στοιχεία μπορούν να συνδεθούν σε σειρά και παράλληλα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, κατά τρόπο ανάλογο της σύνδεσης των ηλεκτρικών πηγών. Η σύνδεση σε σειρά Ν, καθ όλα όμοιων Φ/Β στοιχείων (σύνδεση του θετικού ηλεκτροδίου του ενός Φ/Β στοιχείου με το αρνητικό του επόμενου), οδηγεί σε σύστημα με ανάλογα πολλαπλάσια τάση ανοικτού κυκλώματος (V toc = N * V oc ). Το ρεύμα βραχυκύκλωσης ισούται με το αντίστοιχο του ενός (I tsc = I sc ). Η παράλληλη σύνδεση Ν όμοιων Φ/Β στοιχείων (σύνδεση των θετικών ηλεκτροδίων των Φ/Β στοιχείων όλων μαζί και ομοίως για τα αρνητικά ηλεκτρόδια) δίδει ένα σύνολο με την ίδια τάση ανοικτού κυκλώματος (V toc = V oc ), ενώ το ρεύμα βραχυκύκλωσής του ισούται με Ν φορές το ρεύμα βραχυκύκλωσης εκάστου (I tsc = N * I sc ). Αν τα συνδεόμενα Φ/Β στοιχεία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (I sc και V oc ), τότε η συνολική διάταξη των Ν στοιχείων παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από τις προηγούμενες τιμές. xvi 24

36 3.2 Τεχνολογίες Φ/Β Με βάση το πυρίτιο Το πυρίτιο (Si) είναι η βάση για το 9% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής Φ/Β. Η κυριαρχία αυτή οφείλεται στην αφθονία του στη γη και τα χημικά του χαρακτηριστικά. Λόγω του ότι είναι εύθραυστο, το πυρίτιο απαιτεί τον σχηματισμό στοιχείων σχετικά μεγάλου πάχους. Αυτό σημαίνει ότι μερικά από τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται μετά την απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας πρέπει να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις για να ενταχθούν στην ροή του ρεύματος και να συνεισφέρουν στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Συνεπώς, το υλικό θα πρέπει να έχει υψηλή καθαρότητα και δομική τελειότητα, ώστε να αποτρέψει την επιστροφή των ηλεκτρονίων στις φυσικές τους θέσεις. Οι ατέλειες πρέπει να αποφευχθούν ώστε η ενέργεια του ηλεκτρονίου να μην μετατραπεί σε θερμότητα. Η παραγωγή θερμότητας, η οποία είναι επιθυμητή στα ηλιακά θερμικά πλαίσια, είναι ανεπιθύμητη στα Φ/Β πλαίσια, όπου η ηλιακή ενέργεια θα πρέπει να μετατραπεί σε ηλεκτρική. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λεπτά υλικά είναι ένας τρόπος να μειωθεί το κόστος των Φ/Β πλαισίων και να αυξηθεί η απόδοσή τους. Εκτός από τη χρήση μικρότερης ποσότητας υλικού, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ολόκληρα πλαίσια μπορούν να κατασκευαστούν παράλληλα με τη διαδικασία απόθεσης. Αυτό είναι συμφέρον οικονομικά, αλλά επίσης πολύ απαιτητικό τεχνικά, επειδή η επεξεργασία χωρίς ατέλειες αφορά μεγαλύτερη επιφάνεια. Το πυρίτιο, ανάλογα με την επεξεργασία του, δίνει μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά ή άμορφα υλικά, από τα οποία παράγονται τα Φ/Β στοιχεία. xvi Μονοκρυσταλλικά Τα Φ/Β στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου (Single Crystalline Silicon, sc-si) έχουν πάχος τους είναι γύρω στα,3 χιλιοστά. Η απόδοση τους στην βιομηχανία κυμαίνεται από 15-18% για το πλαίσιο. Στο εργαστήριο έχουν επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις έως και 24,7%. Τα μονοκρυσταλλικά Φ/Β στοιχεία χαρακτηρίζονται από το πλεονέκτημα της καλύτερης σχέση απόδοσης/επιφάνειας ή ενεργειακής πυκνότητας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το υψηλό κόστος κατασκευής σε σχέση με τα πολυκρυσταλλικά. Βασικές τεχνολογίες παραγωγής μονοκρυσταλλικών Φ/Β είναι η μέθοδος CZ (Czochralski) και η μέθοδος FZ (float zone). Αμφότερες βασίζονται στην ανάπτυξη ράβδου πυριτίου. Το μονοκρυσταλλικό Φ/Β με την υψηλότερη απόδοση στο εμπόριο σήμερα είναι της SunPower με απόδοση πλαισίου 18,5%. Είναι μάλιστα το μοναδικό που έχει τις μεταλλικές επαφές στο πίσω μέρος του πάνελ αποκομίζοντας έτσι μεγαλύτερη επιφάνεια αλληλεπίδρασης με την ηλιακή ακτινοβολία Πολυκρυσταλλικά Τα Φ/Β κελιά πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Multi Crystalline Silicon, mc-si) έχουν πάχος τους είναι επίσης περίπου,3 χιλιοστά. Η μέθοδος παραγωγής τους είναι φθηνότερη από αυτήν των μονοκρυσταλλικών γι αυτό και η τιμή τους είναι συνήθως λίγο χαμηλότερη. Οπτικά μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις επιμέρους μονοκρυσταλλικές περιοχές. Όσο μεγαλύτερες είναι σε έκταση οι μονοκρυσταλλικές περιοχές τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοση για τα πολυκρυσταλλικά Φ/Β κελιά. Σε εργαστηριακές εφαρμογές έχουν επιτευχθεί αποδόσεις έως και 2% ενώ στο εμπόριο τα πολυκρυσταλλικά στοιχεία διατίθενται με 25

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 2: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Ο Ήλιος ως πηγή ενέργειας Κατανομή ενέργειας στη γη Ηλιακό φάσμα και ηλιακή σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (β): Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος (Γραφείο 208) Τηλ.: 24610 56690,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (γ): Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά συστήματα, διαστασιολόγηση και βασικοί υπολογισμοί, οικονομική ανάλυση. Αν. Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήενέργεια Ηλιακή γεωµετρία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήγεωµετρία Ηλιακήγεωµετρία Η Ηλιακή Γεωµετρία αναφέρεται στη µελέτη της θέσης του ήλιου σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 1 3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένα κεκλιµένο επίπεδο είναι απαραίτητη στις περισσότερες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 1: Εισαγωγή Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων Ενότητα Διάλεξης: 4.1 Εισηγητής: Γ. Βισκαδούρος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Στοιχεία ομάδας: Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Ημερομηνία: Τμήμα: Απαραίτητες Θεωρητικές Γνώσεις: Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη που μετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμική Ενέργεια Κυματική Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων»

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων» Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%.

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%. 1. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το θεωρητικό δυναμικό, δηλαδή το ανώτατο φυσικό όριο της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γή ανέρχεται σε 7.500 Gtoe ετησίως και αντιστοιχεί 75.000 % του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Υλοποιώντας έναν από τους στόχους του εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ. ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, 2015-2016 με θέμα: «Αυτόνομα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα :Ηλιακή Ενέργεια I Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Ενεργειακά διαγράμματα ημιαγωγού Ηλεκτρόνια (ΖΑ) Οπές (ΖΣ) Ενεργειακό χάσμα και απορρόφηση hc 1,24 Eg h Eg ev m max max Χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH TZΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 3507 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH Όλοι γνωρίζουμε ότι η εναλλαγή των 4 εποχών οφείλεται στην κλίση που παρουσιάζει ο άξονας περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεώργιος Χαλαµπαλάκης (PhD)Φυσική & Επιστήµη Υλικών

ρ. Γεώργιος Χαλαµπαλάκης (PhD)Φυσική & Επιστήµη Υλικών Μετρήσεις Φ/Β πλαισίων & στοιχείων - Ετήσια απόδοση Φ/Β πλαισίων ρ. Γεώργιος Χαλαµπαλάκης (PhD)Φυσική & Επιστήµη Υλικών Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) Τµήµα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων & ιεσπαρµένης

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Ηλιακή ακτινοβολία Ο ήλιος ενεργεί σχεδόν, ως μια τέλεια πηγή ακτινοβολίας σε μια θερμοκρασία κοντά στους 5.800 Κ Το ΑΜ=1,5 είναι το τυπικό ηλιακό φάσμα πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας. Εργαστήριο 6

Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας. Εργαστήριο 6 Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας Εργαστήριο 6 Ηλιοφάνεια Πραγµατική ηλιοφάνεια είναι το χρονικό διάστηµα στη διάρκεια της ηµέρας κατά το οποίο ο ήλιος δεν καλύπτεται από σύννεφα. Θεωρητική ηλιοφάνεια ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2.1 Γενικά 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνος ΑΣΚΗΣΗ 1 η (α) Να εξηγηθεί γιατί το αζιμούθιο της ανατολής και της δύσεως του Ηλίου σε ένα τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υπό των φοιτητών: Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Ο ήλιος θεωρείται ως ιδανικό µέλαν σώµα Με την παραδοχή αυτή υπολογίζεται η θερµοκρασία αυτού αν υπολογιστεί η ροή ακτινοβολίας έξω από την ατµόσφαιρα Με τον όρο ροή ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία Β. Κανονική Κατανομή - Επαγωγική Στατιστική

Εξαμηνιαία Εργασία Β. Κανονική Κατανομή - Επαγωγική Στατιστική 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Β ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΣΠΑΙΤΕ Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Εργαστήριο Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων Διδάσκοντες: Σπύρος Αδάμ, Λουκάς Μιχάλης, Παναγιώτης Καράμπελας Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία Εισαγωγή

Κεφάλαιο 5: Ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία Εισαγωγή Κεφάλαιο 5: 5.1. Εισαγωγή Η ηλιακή γεωμετρία περιγράφει τη σχετική κίνηση γης και ήλιου και αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που υπεισέρχεται στον ενεργειακό ισολογισμό κτηρίων. Ανάλογα με τη γεωμετρία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 3 η : Ηλιακή Ενέργεια Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Διάδοση του Φωτός Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Η εξέλιξη ξ των αντιλήψεων για την όραση Ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ερμήνευαν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ;

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; Α) Ακτίνα αστέρων (Όγκος). Στον Ήλιο, και τον Betelgeuse, μπορούμε να μετρήσουμε απευθείας τη γωνιακή διαμέτρο, α, των αστεριών. Αν γνωρίζουμε αυτή τη γωνία, τότε: R ( ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗΣ ΒΜ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Πράσινο Κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Μερικές συμπληρωματικές σημειώσεις στη ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ενεργειακό ισοζύγιο της Γης Εισερχόμενη και εξερχόμενη Ακτινοβολία Εισερχόμενη Ηλιακή Ακτινοβολία Εξερχόμενη Γήινη ακτινοβολία Ορατή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα