ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3020 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III"

Transcript

1 Ν. 29(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πνευματική Ιδιοκτησία και Συναφή Δικαιώματα που Διέπουν τη Διασυνοριακή Δορυφορική Τηλεόραση (Κυρωτικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 29(111) του 1995 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕ ΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Συνοπτικός για την Πνευματική Ιδιοκτησία και Συναφή Δικαιώματα που Διέπουν τη Διασυνοριακή Δορυφορική Τηλεόραση (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έν Ερμηνεία, νοια «Σύμβαση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πνευματική Ιδιοκτησία και Συναφή Δικαιώματα που Διέπουν τη Διασυνοριακή Δορυφορική Τηλεόραση, η οποία έγινε στο Στρασβούργο στις 11 Μαΐου Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο στο κύρωση αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετά- πλάκας 15 φράση στο Μέρος II αυτού: Μέοο ζ π Νοείται ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι και εκείνου του Μέρους Π του Πίνακα θα υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος Ι αυτού. (1497)

2 Ν. 29(ΙΠ)/ ΠΙΝΑΚΑΣ (άρθρο 3) ΜΕΡΟΣ Ι European Convention relating to questions on copyright law and neighbouring rights in the framework of transfrontier broadcasting by satellite Convention europeenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontier par satellite

3 Preamble 1499 The member States of the Council of Europe and the other States Party to the European Cultural Convention, signatory hereto, Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage and facilitating their economic and social progress; Recalling their commitment to freedom of expression and information and the free flow of information and ideas as expressed, in particular, in the Declaration of 29 April 1982 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the freedom of expression and information; Bearing in mind the concerns which inspired the adoption, by the Committee of Ministers, of Recommendation No. R (86) 2 on principles relating to copyright law questions in the field of television by satellite and cable, notably the need to safeguard the rights and interests of authors and other contributors when protected works and other contributions are broadcast by satellite;. Having regard to technical developments, in particular in the field of broadcasting by satellite, which have resulted in the blurring of the technical differences between direct broadcasting satellites and fixed service satellites, making it necessary to consider further legal aspects of broadcasting by satellite from the viewpoint of copyright law and neighbouring rights; Bearing in mind, at the same time, the need not to hamper these new technical developments as well as the interest of the general public in having access to the media; Concerned to promote the broadest possible harmonisation of the law of the member States, and the other States Party to the European Cultural Convention, on copyright and neighbouring rights with regard to new technical developments in the field of broadcasting by satellite. Have agreed as follows : For the purposes of copyright and neighbouring rights: Chapter I-The notion and act of broadcasting Article 1 - The notion of broadcasting 1 The transmission of works and other contributions by direct broadcasting satellite is broadcasting.

4 The transmission of works and other contributions by fixed service satellite under conditions which, as far as individual direct reception by the general public is concerned, are comparable to those prevailing in the case of direct broadcasting satellites, shall be treated as broadcasting. 3 The transmission of programme-carrying signals in encrypted form is considered to be broadcasting, in cases where the means for decoding the broadcast are made available to the general public by the broadcasting organisation, or with its consent. Article 2 - The act of broadcasting An act of broadcasting by satellite shall be considered to comprise both the up-link to the satellite and the down-link to the earth. Chapter II - The applicable law Article 3 - The applicable law 1 A transmission of works and other contributions covered by Article 1 occurs in the State Party in the territory of which the transmission originates and, therefore, shall be governed exclusively by the law of that State. 2 The State Party in the territory of which the transmission originates means the State Party in which the programme-carrying signals transmitted by satellite are introduced, under the control and responsibility of the broadcasting organisation, into an uninterrupted chain of communication via the up-link and down to the earth. 3 When the transmission originates in a State which is not a party to this Convention, the law of which does not provide the level of protection of right holders foreseen in Articles 4 and 5 of this Convention, and when the programme-carrying signals are transmitted by satellite from an up-link station situated in a State Party to this Convention, the transmission shall be deemed to originate in the State Party concerned. Such shall also be deemed to be the case when a broadcasting organisation established in a State Party to this Convention is responsible for the transmission. Article 4 - Copyright 1 Authors of works mentioned in Article 2 of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works shall, as far as transfrontier broadcasting by satellite is concerned, be protected in conformity with the provisions of that Convention (Paris Act, 1971). In particular, rights for transfrontier broadcasting by satellite concerning such works shall be acquired contractually. 2 Subject to the provisions of paragraph 3 and where the relevant applicable law according to Article 3 of this Convention has already provided so on the date of opening for signature of this Convention, a collective agreement concluded with a broadcasting organisation for a given category of works may be extended to right-holders of the same category who are not represented, on the following conditions: - a non-represented right-holder, at any time, shall have the possibility of excluding, in his respect, the effect of an extended collective agreement and of exercising his rights on an individual basis. He may do so himself or through a collective organisation entitled tq manage his rights;

5 the transmission by satellite shall simulcast a terrestrial broadcast by the same broadcasting organisation. 3 The preceding paragraph shall not apply to cinematographic works, including works created by a process analogous to cinematography. 4 Where a State Party's legislation provides for the extension of a collective agreement in accordance with the provisions of paragraph 2, that State Party shall determine the broadcasting organisations entitled to avail themselves of such legislation. Article 5 - Neighbouring rights 1 As far as transfrontier broadcasting by satellite is concerned, performers, producers of phonograms and broadcasting organisations from States Parties to this Convention shall be protected, as a minimum, in accordance with the provisions of the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (1961). 2 However, for the purposes of the present Convention, the rights of performers regarding the fixation and the reproduction of their performance shall be exclusive rights to authorise or prohibit. The same applies to the rights of performers concerning the broadcasting and the communication to the public of their performance, except where the performance is itself already a broadcast performance or made from a fixation. 3 A State Party shall not avail itself of the faculty provided for under Article 19 of the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (1961). 4 Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, a State Party may provide that the signing of a contract concluded between a performer and a film producer concerning the production of a film has the effect of authorising the acts mentioned in the preceding paragraph provided that such contract provides for an equitable remuneration which cannot be waived by the performer. 5 For the purposes of this Convention, when phonograms published for commercial purposes, or reproductions thereof, are used for transfrontier broadcasting by satellite, States Parties shall provide a right under their national legislation in order to ensure that a single equitable remuneration is paid by the broadcasting organisation concerned and that this remuneration is shared between the relevant performers and producers of such phonograms. Chapter III - Field of application Article 6 - Retransmission The simultaneous, complete and unchanged retransmission by terrestrial means of broadcasts by satellite are not, as such, covered by this Convention.

6 1502 Chapter IV Multilateral consultations Article 7 - Multilateral consultations 1 The Parties shall, within two years from the entry into force of this Convention and every two years thereafter, and, in any event, whenever a Party so requests, hold multilateral consultations within the Council of Europe to examine the application of this Convention and the advisability of revising it or extending any of its provisions. These consultations shall take place at meetings convened by the Secretary General of the Council of Europe. 2 Each Party shall have the right to appoint a representative to participate in these consultations. Any State referred to in Article 10 of this Convention, which is not a party to the Convention, and the European Community, shall have the right to be represented by an observer in these consultations. 3 After each consultation, the Parties shall forward to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on the consultation and on the functioning of the Convention, including, if they consider it necessary, proposals for the amendment of the Convention. Chapter V Amendments Article 8 - Amendments 1 Any proposal for the amendment of this Convention made in accordance with the provisions of Article 7, paragraph 3, of this Convention, shall be subject to the approval of the Committee of Ministers of the Council of Europe. After its approval, the text shall be forwarded to the Parties for acceptance. 2 Any amendment shall enter into force on the thirtieth day after all the Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof. Chapter VI Other international agreements or arrangements Article 9 - Other international agreements or arrangements 1 In their mutual relations, Parties which are members of the European Community shall apply Community rules and shall not therefore apply the rules arising from this Convention, except in so far as there is no Community rule governing the particular subject concerned. 2 Parties reserve the right to enter into international agreements among themselves in so far as such agreements grant to authors, performers, producers of phonograms or broadcasting organisations at least as extensive protection of their rights as that granted by this Convention or contain other provisions supplementing this Convention or facilitating the application of its provisions. The provisions of existing agreements which satisfy these conditions shall remain applicable. 3 Parties which avail themselves of the faculty provided for in the preceding paragraph shall notify the Secretary General of the Council of Europe who shall transmit this notification to the other Parties to this Convention.

7 1503 Chapter VII - Final clauses Article 10 - Signature and entry into force 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States party to the European Cultural Convention, and by the European Community, which may express their consent to be bound by: a b signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval. 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 3 The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which seven States, of which at least five member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of this article. 4 In order to avoid any delay in the implementation of this Convention, a State may, at the time of signature or at any later date prior to the entry into force of the Convention in respect of that State, declare that it shall apply the Convention provisionally. 5 In respect of any signatory State, or the European Community, which subsequently expresses its consent to be bound by it this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of signature or of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval. Article 11 - Accession by other States 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Contracting States, may invite any State which is not referred to in Article 10, paragraph 1, to accede to the Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers. 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. Article 12 - Territorial application 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instalment of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply. 2 Any State may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

8 1504 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. Such withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General. Article 13 - Transitional arrangements A State shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify what rules shall apply to existing contracts. These rules should provide in particular that: a agreements concerning the exploitation of works and other protected subject matter which are in force on 1 January 1995 shall be subject to the provisions of Article 3 as from 1 January 2000, if they expire after that date; b where an international co-production agreement concluded before 1 January 1995 between a co-producer from a State Party and one or more co-producers from other States Parties or a third State expressly provides for a system of division of exploitation rights between the co-producers by geographical areas for all means of communication to the public, without distinguishing the arrangement applicable to communication to the public by satellite from the provisions applicable to the other means of communication, and where communication to the public by satellite of the co-production could prejudice the exclusivity, in particular the language exclusivity of one of the co-producers or his assignees in a given territory, the authorisation by one of the co-producers or his assignees for a communication to the public by satellite shall require the prior consent of the holder of that exclusivity, whether co-producer or assignee. Article 14 - Reservations No reservation may be made in respect of the provisions of this Convention. Article 15 - Notification of legislation A State, the legislation of which provides for the extension of collective agreements, as foreseen in Article 4 of this Convention, shall, at the time of signature, ratification, acceptance or approval in accordance with Article 10, paragraph 1.a or b, notify to the Secretary General of the Council of Europe the text of the said legislation, together with a list of broadcasters entitled to avail themselves of such extended collective agreements. Thereafter, the State concerned shall notify the Secretary General of the Council of Europe of any subsequent modification of the said legislation and of the list of broadcasters entitled to avail themselves of it. Article 16 - Denunciation Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

9 1505 Article 17 - Notifications The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the other States Party to the European Cultural Convention, the European Community and any other State which has acceded or has been invited to accede to this Convention of: a any signature in accordance with Article 10; b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Articles 10 or 11; c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 10 or 11; d any notification made in accordance with Articles 10, paragraph 4 and 15; e any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.

10 1506 In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Done at Strasbourg, this 11 th day of May 1994, In English and French, both texts being equally authentic, In a single copy which shall be deposited In the archives of the Council of Europe. The Secretary CeneraJ of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States party to the European Cultural Convention, to the European Community and to any State invited to accede to this Convention. En fol de quoi, les soussignes, dument autorises a cet effet. ont signe" U fxesente Convention, Fait a Strasbourg, le 11 maj 1994, en francais et en anglais, les deux textes fatsant galement W, en un seul exemplaire qui sera depose dans les archives du Conseu de FEurope. Le Secritaire General du Consel de ΓΕυτορβ en communlquera cople certifiee coofocme a chacun des Ε tats membres du Consel de Γ Europe, aux autres Etats parties a U Convention cullurefle europeenne, a la Communaute europeenne et a tout Etat invito i adherer a ta presente Convention. of the Republic of Austria: Pour Je Gouvemement de la Ρέρυοϊςυβ d'autnche: of the Kingdom of 8elgium: Pour le Gouvemement du Royaume de Belgique: of the Republic of Bulgaria: Pour le Gouvemement de la Repoblique de Bulgarie:

11 1507 of the Republic of Cyprus: de U RepubGque de Chypre: for the Government of the Czech Republic: de U Repubfique tcheque: of the Kingdom of Denmark: du Royaume de Danemark: of the Republic of Estonia: de la Rlpubtique d'estonie: of the Republic of Finland: de la Repubfique de Finlande:

12 of the French Republic: Pour ie Gouvernement de U RlpubSqoe franc,aise: of the Federal Republic of Germany: Pour/le Gouvernement de la R pubfique federate d'ahemag of the Hellenic Republic: Pour Ie Gouvernement de la Ripubfique heflenique: of the Republic of Hungary: Pour Ie Gouvernement de la R pubfique de Hongrie: of the Icelandic RepubSc: Pour Ie Gouvernement de la RepubRque Hlandaise:

13 1509 ofkdand: Pour le Couvernement dmrtande: of the HaEan Republic: Pour le Couvernement de la R pubfique itafienne: of the PrindpaSty of Liechtenstein: Pour le Couvernement de la Principaute* de Liechtenstein: of the Repubfic of Lithuania: Pour le Couvernement de la RipubGque de Lituanie: of the Grand Duchy of Luxembourg: sous reserve de ratificavon ou d'acceptauon Arlette CONZEMIUS-PACCOUD Pour le Couvernement du Grand-Duche* de Luxembourg:

14 1510 of Malta: Poor le Gouvernement demalte: of the Kingdom of the Netherlands: du Royaume de$ PaysBas; of the Kingdom of Norway: du Royaume de Norvege: with reservation in respect of ratification or acceptance Sin BJERKE of the Republic of Poland: de la RepubBque de Pologne: of the Portuguese Republic: de la RipubCque portugahe:

15 1511 f<x the Government of Romania: deb Roumanle: of the Republic of San Marino: de la Repubtique de Saint-Marin sous reserve de rabficauon ου d'acceptation Gabriele GATTI of the Slovak Republic: de la Ripubfique slovaque: of the Republic of Slovenia: de la RέpubΓ^que de Stovenie: of the Kingdom of Spain: sous reserve de rauficavon ou d'acceptab'on Carlos WESTENDORP du Royaume d'espagne:

16 1512 of the Kingdom of Sweden: όυ Royaume de Suede: of the Swiss Confederation: sous riserve de ratification ου α"acceptation Yves R. MORET de la Confederation Suisse: of the Turkish Republic: de la Re*pubfique turque: of the United Kingdom of Great 8ritain and Northern Ireland: du Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'lriande du Nord: of the Republic of Albania: pour le Gouvernement de la R pubfique d'afoanie:

17 1513 of the Repubfc of 8e1aru$: Poor te Gouvemement de U R*pub8que de Mtanis: of the Repubic of Croatia: Pour le Gouvemement de la RepuNique de Croatie For the Holy See: Pour le Saint-Siege: of the Reptific of Latvia: Pour le Gouvemement de la RepubBque de Lettonie: of the Russian Federation: de la Federation de Russie:

18 1514 Pour la Communaule' eoropcenne: Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe. The Director of legal Affairs of the Council of Europe, Strasbourg. % Copie certifiee conforme a. I'exemplaire original unique, en Ungues fra^aise et angtaise, deposi dans les archives du Consefl de I'Europe. $» : X^\ Le Diredeur des Affaires juridiques du ConseJ de I'Europe,

19 1515 ΜΕΡΟΣ II Ευρωπαϊκή Σύμρσση για την nveuuatiko ιδιοκτησύα και συναφή δικαιώματα που διέπουν τη Διασυνοριακό Δορυφορική Τηλεόραση. Προο ίμ ιο Τα Κράτη μέλη του Συμρουλίου της Ευρώπης και τα άλλα Κράτη Μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, που έχουν υπογράψει τη Σύμραση αυτή, Έχοντας υπόψη ότι σκοπός του Συμρουλίου της Ευρώπης είναι να επιτύχει μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ τον μελών της για να διασφαλίσει και να πραγματοποιήσει τα ιδανικά και τις αρχές οι οποίες είναι κοινή κληρονομιά τους και για να διευκολύνει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη Ενθυμούμενα την υποχρέωση τους για ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση και την ελεύθερη κυκλοφορία πληροφοριών και ιδεών όπως έχουν εκφραστεί, συγκεκριμένα, στη Διακήρυξη της 29ης Απριλίου 1982 της Επιτροπής Υπουργών του Συμρουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία έκφρασης και πληροφοριών Έχοντας υπόψη τις ανησυχίες που οδήγησαν την Επιτροπή Υπουργών να υιοθετήσουν την Εισήγηση Αρ. R(86)2 για αρχές που αφορούν θέματα νομοθεσίας για πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα της δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης ειδικά την ανάγκη να διασφαλίσουν χα δικαιώματα και συμφέροντα των δημιουργών και άλλων συνε ισφορέων όταν προστατευόμενα έργα και άλλες συνεισφορές μεταδίδονται με δορυφόρο Αναφερόμενα στις τεχνικές εξελίξεις, ειδικά στον τομέα της δορυφορικής μετάδοσης, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ασάφεια όσον αφορά τις τεχνικές διαφορές μεταξύ άμεσης δορυφορικής μετάδοσης και οχα& ράς δορυφορικής

20 1516 υπηρεσίας η οποία καθιστά αναγκαία τη περαιτέρω μελέτη νομικών θεμάτων της δορυφορικής μετάδοσης όσον αφορά νομοθεσία ϊια πνευματική ιδιοκτησία και συναφή δικαιόματα Έχοντας συγχρόνως υπόψη, την ανάγκη να μην παρεμποδιστούν οι νέες αυτές τεχνικές εξελίξεις καθώς επίσης και το ενδιαφέρον του κοινού γενικά για πρόσ&αση στα μέσα μαγικής ενημέρωσης Ενδιαφερόμενα να προωθήσουν τη μεγαλύτερη πιθανή εναρμόνιση της νομοθεσίας των Κρατών μελών και άλλων Κρατών μερών της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμρασης για πνευματική ιδιοκτησία και συναφή δικαιώματα σχετικά με νέες τεχνικές εξελίξεις στον τομέα της δορυφορικής μετάδοσης. Έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: Για σκοπούς πνευματικής δικα ιωμάτων: ιδιοκτησίας και συναφών Κεφάλαιο Ι - Η έννοια και πράξη της μετάδοσης Άρθρο 1 - Έννοια της μετάδοσης 1 Η εκπομπή εργασιών και άλλων συνεισφορών μέσω άμεσης δορυφορικής μετάδοσης είναι μετάδοση. 2 Η εκπομπή εργασιών και άλλων συνεισφορών μέσω σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας κάτω από συνθήκες οι οποίες, όσον αφορά ατομική άμεση υποδοχή από το γενικό κοινό, μπορούν να συγκριθούν με αυτές που ισχύουν στην περίπτωση της άμεσης δορυφορικής μετάδοσης, θεωρείται μετάδοση.

21 Η εκπομπή προγραμμάτων που φέρουν σήματα σε κρυπτογραφημένη μορφή θεωρείται μετάδοση, στις περιπτώσεις όπου τα μέσα αποκωδικοποίησης της μετάδοσης διατίθενται στο γενικό κοινό από τον οργανισμό μετάδοσης ή με τη συγκατάθεση του. Άρθρο 2 - Η πράξη της μετάδοσης Η πράξη της δορυφορικής μετάδοσης θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τη σύνδεση προς τα πάνυ με το δορυφόρο και τη σύνδεση προς τα κάτω με τη γη. Κεφάλαιο II - Το εφαρμοζόμενο δίκαιο Άρθρο 3 - Το εφαρμοζόμενο δίκαιο 1 Η εκπομπή έργων και άλλων συνεισφορών η οποία καλύπτεται από το Άρθρο 1 λαμβάνει χώρα στο Κράτος Βέρος από την επικράτεια του οποίου η εκπομπή προέρχεται και επομένως διέπεται αποκλειστικά από το δίκαιο του Κράτους αυτού. 2 Το Κράτος Μέρος από την επικράτεια του οποίου προέρχεται η εκπομπή σημαίνει το Κράτος Μέρος στο οποίο επάγεται το πρόγραμμα που φέρει σήματα τα οποία μεταδίδονται μέσω δορυφόρου, κάτω από τον έλεγχο και την. ευθύνη του οργανισμού μετάδοσης, σε μια συνεχή μετάδοση μέσο της σύνδεσης προς τα πάνω και κάτω στη ΥΠ- 3 Σε περίπτωση που η εκπομπή προέρχεται από Κράτος το οποίο δεν είναι μέρος της Σύμβασης αυτής, το δίκαιο του οποίου δεν προβλέπει το βαθμό προστασίας αυτών που έχουν δικαιώματα όπως προνοείται στα Άρθρα 4 και 5 της Σύμβασης αυτής, και όταν το πρόγραμμα που φέρει σήματα τα οποία μεταδίδονται με δορυφόρο από σταθμό που γίνεται η σύνδεση προς τα πάνω και ο οποίος είναι

22 1518 τοποθετημένος σε Κράτος Μέρος της Σύμρασης αυτής, η εκπομπή θεωρείται ότι προέρχεται από αυτό το Κράτος Μέρος. Αυτό επίσης θα ισχύει όταν ο οργανισμός μετάδοσης που έχει εγκατασταθεί σε Κράτος Μέρος της Σύμρασης αυτής είναι υπεύθυνος για την εκπομπή. Άρθρο 4 - Πνευματική ιδιοκτησία 1 Δημιουργοί έργον που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Σύμρασης της Βέρνης για την Προστασία των Φιλολογικών και Καλλιτεχνικών Έργον, όσον αφορά διασυνοριακή τηλεόραση, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμρσσης αυτής (Συνθήκη Παρισιού, 1971). Συγκεκριμένα, δικαιώματα για διασυνοριακή τηλεόραση όσον αφορά τέτοια έργα αποκτούνται δυνάμε ι συμρολαίου. 2 Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 και όπου το σχετικό εφαρμοζόμενο δίκαιο σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Σύμρασης αυτής το έχει ήδη προρλέψει, την ημερομηνία που ανοίγεται για υπογραφή η Σύμβαση αυτή, συλλογική συμφωνία που έχει συναφθεί με οργανισμό μετάδοσης για συγκεκριμένη κατηγορία έργων δύναται να επεκταθεί σε κατόχους δικαιωμάτων της ίδιας κατηγορίας οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: κάτοχος δικαιώματος ο οποίος δεν αντιπροσωπεύεται, οποτεδήποτε, έχει την πιθανότητα να αποκλείσει, όσον αφορά τον ίδιο, το αποτέλεσμα συλλογικής συμφωνίας που έχει επεκταθεί και να ασκήσει τα δικαιώματα του πάνω σε ατομική ράση. Αυτό δύναται να το πράξει ο ίδιος ή μέσω συλλογικού οργανισμού ο οποίος δικαιούται να διαχειρίζεται τα δικαιώματα του η δορυφορική εκπομπή μεταδίδεται ταυτόχρονα στη γη από τον ίδιο οργανισμό μετάδοσης.

23 Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για κινηματογραφικά έργα, περιλαμβανομένων έργον που έχουν δημιουργηθεί κατόπι διαδικασίας ανάλογης της κινηματογράφησης. 4 Στις περιπτώσεις όπου νομοθεσία Κράτους Μέρους προβλέπει για την επέκταση μιας συλλογικής συμφωνίας όπως προνοούν οι διατάξεις της παραγράφου 2, αυτό το Κράτος Μέρος καθορίζει τους οργανισμούς μετάδοσης οι οποίοι θα δικαιούνται να επωφελούνται από τέτοια νομοθεσ ία. Άρθρο 5 - Συναφή δικαιώματα 1 Όσον αφορά τη διασυνοριακή τηλεόραση, οι εκτελεστές, παραγωγοί των οργανισμών φωνογράφησης και μετάδοσης από Κράτη Μέρη της Σύμβασης αυτής προστατεύονται, κατά ελάχιστο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Ρώμης για την Προστασία των Εκτελεστών, Παραγωγών των Οργανισμών Φωνογράφησης και Μετάδοσης (1961). 2 Εν τούτοις, για σκοπούς της Σύμβασης αυτής, τα δικαιώματα των εκτελεστών σε σχέση με τη σταθεροποίηση και αναπαραγωγή της εκτέλεσης τους θα είναι αποκλειστικά δικαιώματα έγκρισης ή απαγόρευσης. Το ίδιο ισχύει για τα δικαιώματα των εκτελεστών σε σχέση με τη μετάδοση και μεταβίβαση στο κοινό της εκτέλεσης τους, εκτός αν η ίδ ια η εκτέλεση είναι μετάδοση εκτέλεσης ή έγινε από σταθεροποίηση. 3 Κράτος Μέρος δεν χρησιμοποιεί το δικαίωμα που του παρέχεται από το Άρθρο 19 της Σύμβασης της Ρώμης για Προστασία Εκτελεστών, Παραγωγών των Οργανισμών Φωνογράφησης και Μετάδοσης (1961). 4 Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, Κράτος Μέρος δύναται να προβλέψει ότι η υπογραφή συμβολαίου που έχει συναφθεί μεταξύ εκτελεστή

24 1520 και παραγωγού κινηματογραφικής ταινίας σε σχέση με την παραγωγή ταινίας επιτρέπει τις πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο νοουμένου ότι το συμβόλαιο αυτό παρέχει δίκαιη άμοιρη από την οποία ο εκτελεστής δεν δικαιούται να παραιτηθεί. 5 Για σκοπούς της Σύμβασης αυτής, όταν φωνογραφήματα τα οποία εκδίδονται για εμπορικούς σκοπούς, ή αναπαραγωγές τους, χρησιμοποιούνται για διασυνοριακή δορυφορική εκπομπή, Κράτη Μέρη παρέχουν δυνάμει εθνικής τους νομοθεσίας δικαίωμα για να διασφαλίσουν ότι δίκαιη αμοιβή καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο οργανισμό μετάδοσης και ότι η αμοιβή αυτή μοιράζεται μεταξύ των σχετικών εκτελεστών και παραγωγών των φωνογραφημάτων αυτών. Κεφάλαιο III - Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 6 - Αναμετάδοση Η ταυτόχρονη, ολοκληρωμένη και αναλλοίωτη αναμετάδοση δια γήινων μέσον δορυφορικής μετάδοσης δεν καλύπτεται ως τέτοια, από τη Σύμβαση αυτή. Κεφάλαιο IV - Πολυμερείς συσκέψεις Άρθρο 7 - Πολυμερείς συσκέψεις 1 Τα Μέρη, μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης αυτής και μετέπειτα κάθε δύο χρόνια, και κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις, όταν το Μέρος το?ητά, καλούν πολυμερείς συσκέψεις μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να εξετάσουν την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής και τη σκοπιμότητα αναθεώρησης της ή επέκτασης ορισμένων διατάξεων της. Οι συσκέψεις αυτές λαμβάνουν χώρα σε συνεδριάσεις οι οποίες συγκαλούνται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

25 Κάθε Μέρος έχει το δικαίωμα να διορίζει αντιπρόσωπο για να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις αυτές. Κράτος το οποίο αναφέρεται στο Άρθρο 10 της Σύμβασης αυτής, το οποίο δεν είναι μέρος της Σύμβασης, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έχουν το δικαίωμα να αντιπροσωπεύονται από παρατηρητή στις συσκέψεις αυτές. 3 Μετά από κάθε σύσκεψη, τα Μέρη διαβιβάζουν στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έκθεση γ ια τη σύσκεψη και τη λειτουργία της Σύμβασης, περιλαμβανομένων, αν το θεωρούν αναγκαίο, προτάσεων για τροποποίηση της Σύμβασης. Κεφάλαιο V - Τροποποιήσεις Άρθρο 8 - Τροποποιήσεις 1 Οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση της Σύμβασης η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάζεις του Άρθρου 7, παραγράφου 3, της Σύμβασης αυτής, υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μετά την έγκριση, το κείμενο διαβιβάζεται στα Μέρη για αποδοχή. 2 Οποιαδήποτε τροποποίηση έχει ισχύ την τριακοστή ημέρα που ακολουθεί από την ημερομηνία όπου όλα τα Μέρη έχουν ειδοποιήσει το Γενικό Γραμματέα ότι αποδέχονται την τροποποίηση αυτή. Κεφάλαιο VI Άλλες διεθνείς συμφωνίες ή διευθετήσεις Άρθρο 9 - Άλλες διεθνείς συμφωνίες ή διευθετήσεις 1 Σύμφωνα με τις κοινές σχέσεις τους. Μέρη τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφαρμόζουν Κοινοτικούς κανόνες και έτσι δεν εφαρμόζουν τους κανόνες που διέπουν τη Σύμβαση αυτή, εκτός όπου δεν υπάρχει Κοινοτικός κανόνας που να ρυθμίζει το συγκεκριμένο

26 θέμα που εγείρεται Μέρη επιφυλάσσουν το δικαίωμα να συνάψουν διεθνείς συμφωνίες μεταξύ τους ώστε τέτοιες συμφωνίες να παρέχουν στους δημιουργούς, εκτελεστές, παραγωγούς φωνογραφημάτων ή οργανισμών μετάδοσης προστασία των δικαιωμάτων τους τουλάχιστο στο βαθμό που παρέχονται από τη Σύμβαση αυτή ή να περιλαμβάνουν άλλες διατάξεις οι οποίες συμπληρώνουν τη Σύμβαση αυτή ή διευκολύνουν την εφαρμογή των διατάξεων της. Οι διατάξεις υφιστάμενων συμφωνιών οι οποίες ικανοποιούν τους όρους αυτούς παραμένουν σε ισχύ. 3 Μέρη τα οποία κάνουν χρήση του δικαιώματος που παρέχεται στην προηγούμενη παράγραφο το γνωστοποιούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης ο οποίος διαβιβάζει τη γνωστοποίηση αυτή στα άλλα Μέρη της Σύμβασης αυτής. Κεφάλαιο VII - Τελικές διατάξεις Άρθρο 10 - Υπογραφή και έναρξη ισχύος 1 Η Σύμβαση αυτή είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και των άλλων Κρατών μερών της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα οποία δύνανται να εκφέρουν τη συγκατάθεση τους να δεσμευτούν με: α υπογραφή χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή β υπογραφή με την προϋπόθεση κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης που ακολουθείται με κύρωση, αποδοχή ή έ γκρ ιση.

27 Τα έγγραφα κυρώσεως, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 3 Η Σύμραση έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη τριών μηνών από την ημερομηνία όπου επτά κράτη, από τα οποία τουλάχιστο τα πέντε είναι Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχουν εκφράσει τη συγκατάθεση τους να δεσμευθούν από τη Σύμραση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 4 Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή της Σύμρασης αυτής. Κράτος δύναται, κατά την υπογραφή ή οποιαδήποτε ημερομηνία αργότερα πριν την έναρξη ισχύος της Σύμρασης σε σχέση με το Κράτος αυτό, να δηλώσει ότι η Σύμραση θα ισχύει προσωρινά. 5 Σε σχέση με Κράτος που έχει υπογράφει, ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που εκφράζει μετέπειτα τη συγκατάθεση του να δεσμευτεί από τη Σύμραση, η Σύμραση αυτή έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη τον τριών μηνών από την ημερομηνία της υπογραφής ή της κατάθεσης εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο 11 - Προσχώρηση άλλον Κρατών 1 Μετά την έναρξη ισχύος της Σύμρασης αυτής, η Επιτροπή Υπουργών του Συμρουλίου της Ευρώπης, κατόπι διαρουλεύσεων με τα Συμβαλλόμενα Κράτη, δύναται να καλέσει οποιοδήποτε Κράτος το οποίο δεν αναφέρεται στο Άρθρο 10, παράγραφο 1, να προσχωρήσει στη Σύμραση με απόφαση που λήφθηκε με την πλειοψηφία που προνοεί το Άρθρο 20.δ του Καταστατικού του Συμρουλίου της Ευρώπης και με ομοφωνία τον αντιπροσώπων τον Συμβαλλόμενων Μερών που δικαιούνται να συνεδριάζουν στην Επιτροπή Υπουργών.

28 1524 Σε σχέση με Kpaxoc που έχει. προσχωρήσει, η Σύμβαση έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 12 - Εδαφική εφαρμογή Κράτος όταν υπογράφει ή καταθέτει το έγγραφο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, δύναται να ορίσει το έδαφος ή τα εδάφη για τα οποία η Σύμβαση αυτή θα έχει εφαρμογή. Κράτος δύναται, μετέπειτα, με δήλωση η οποία να απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος το οποίο ορίζεται στη δήλωση. Σε σχέση με το έδαφος αυτό η Σύμραση έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τέτοιας δήλωσης από το Γενικό Γραμματέα. Δήλωση που έγινε δυνάμει των δύο προηγούμενων παραγράφων δύναται, σε σχέση με έδαφος που αναφέρεται σε τέτοια δήλωση, να αποσυρθεί με γνωστοποίηση που να απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση αυτή θα έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη λό η έ ι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης αυτής από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 13 - Μεταβατικές διευθετήσεις Κράτος, όταν υπογράφει ή καταθέτει έγγραφο κυρώσεως, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, ορίξει τους κανόνες που θα εφαpμό?ovταt σε υφιστάμενα συμβόλαια. Οι κανόνες αυτοί συγκεκριμένα πρέπει να προνοούν ότι:

29 1525 συμφωνίες που αφορούν εκμετάλλευση έργων και άλλον προστατευμένων θεμάτων που είναι, σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου 1995 θα υπάγονται στις διατάζεις του Άρθρου 3 από τις 1 Ιανουαρίου 2000 αν λήγουν μετά την ημερομηνία αυτή. όταν διεθνής συμφωνία για συμπαραγωγή, η οποία έχει συναφθεί πριν τις 1 Ιανουαρίου 1995 μεταξύ συμπαραγωγού από Κράτος Μέρος και ενός ή περισσοτέρων συμπαραγωγών από άλλα Κράτη Μέρη ή άλλο Κράτος, προρλέπει ρητώς για σύστημα κατανομής εκμεταλλευτικών δικαιωμάτων μεταξύ των συμπαραγωγών σύμφωνα με γεωγραφικές περιοχές, για όλα τα μέσα κοινοποίησης προς το κοινό χωρίς να διακρίνει τη διευθέτηση που εφαρμόζεται για δορυφορική μετάδοση στο κοινό αηό άλλα μέσα κοινοποίησης, και όπου η δορυφορική κοινοποίηση στο κοινό της συμπαραγωγής δυνατό να ρλάψει την αποκλειστικότητα, συγκεκριμένα η αποκλειστικότητα της γλώσσας ενός συμπαραγωγού ή των πληρεξουσίων του σε μια περιοχή, ή εξουσιοδότηση από ένα συμπαραγωγό ή πληρεξούσιο του για δορυφορική κοινοποίηση στο κοινό χρειάζεται από πριν την έγκριση του προσώπου που έχει την αποκλειστικότητα αυτή είτε είναι συμπαραγωγός ή πληρεξούσιος. Άρθρο 14 Επιφυλάξεις Καμιά επιφύλαξη δε δύναται να γίνει σε σχέση με διατάξεις της Σύμβασης αυτής. τις Άρθρο 15 Γνωστοποίηση νομοθεσίας Κράτος του οποίου η νομοθεσία προνοεί για επέκταση συλλογικών συμφωνιών, όπως προρλέπει το Άρθρο 4 της Σύμβασης αυτής, κατά την υπογραφή, κύρωση, αποδοχή ή έγκριση σύμφωνα με το Άρθρο 10, παράγραφο Ι.α ή ρ,

30 1526 γνωστοποιεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κείμενο της εν λόγο νομοθεσίας μα?ί με κατάλογο των εκφωνητών οι οποίοι δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τέτοιες συλλογικές συμφωνίες όπως έχουν επεκταθεί. Μετέπειτα, το ενδιαφερόμενο Κράτος γνωστοποιεί το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για μεταγενέστερη αλλαγή της εν λόγω νομοθεσίας και του καταλόγου των εκφωνητών οι οποίοι δικαιούνται να τη χρησιμοποιήσουν. Άρθρο 16 - Καταγγελία 1 Κράτος δύναται, οποτεδήποτε, να καταγγείλει τη Σύμβαση με γνωστοποίηση η οποία απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2 Η καταγγελία αυτή έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 17 - Γνωστοποιήσεις Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα άλλα Κράτη μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος το οποίο έχει προσχωρήσει ή έχει κληθεί να προσχωρήσει στη Σύμβαση αυτή, για: α κάθε υπογραφή σύμφωνα με το Άρθρο 10 β την κατάθεση κάθε εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης σύμφωνα με τα Άρθρα 10 ή 11 γ κάθε ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης αυτής σύμφωνα με τα Άρθρα 10 ή 11

31 1527 δ κάθε γνωστοποίηση που έγινε σύμφωνα με το Άρθρο 10, παράγραφο 4 και Άρθρο 15 e κάθε άλλα πράξη, δήλωση, γνωστοποίηση ή κοινοποίηση σχετικά με τη Σύμβαση αυτή. Σε μαρτυρία των πιο πάνω, οι υπογεγραμμένοι, αφού έχουν δεόντως εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, έχουν υπογράψει τη Σύμβαση αυτή. Έγινε στο Στρασβούργο στις 11 Μαΐου 1994, σ'ένα και μόνο πρωτότυπο, σε δύο εξίσου αυθεντικά κείμενα στα Αγγλικά και Γαλλικά, το οποίο θα καταχωρηθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει πιστοποιημένα αντίγραψα σε κάθε Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε άλλα Κράτη μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σε κάθε Κράτος το οποίο κλήθηκε να προσχωρήσει στη Σύμβαση αυτή. Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωοία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 11(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 6(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αριθμός 6(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ε.Ε. Παρ. I(III) 119 Ν. 6(III)/2004 Αρ. 3812, 20.2.2004 Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση Αντι-Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 2(ΠΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3117 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αποζημίωση θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 52/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2404 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τέταρτο Πρωτόκολλο)

Διαβάστε περισσότερα

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337,

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, 9.7.99 76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, Ν. 10/82

Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, Ν. 10/82 Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, 19.3.82 557 Ν. 10/82 Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί της Προστασίας Ζώων κατά την Διάρκειαν Διεθνούς Μεταφοράς των (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, 23.12.99 464 Ν. 27(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Έκτου. Πρωτοκόλλου της Γενικής Συμφωνίας για τα Προνόμια και Ασυλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 12(ΠΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3496 της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2792 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 10(ΙΠ)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2791 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Τροποποιητικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΠΪ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2856 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου του 1993 που Επεκτείνει τη Διεθνή Συμφωνία για το Ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Ε Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 2721, 3.7.92 163 Ν. 25(ΙΙΙ)/92 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ένατο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 28(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 10(ΙΠ)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3072 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποιήσεως των Άρθρων Ι, II, VIII, IX και XVI της Συμφωνίας περί του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2269 της 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης (Αρ. 100) περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 16(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE COUNCIL OF Brussels, 2 July 2004 THE EUROPEAN UNION GENERAL SECRETARIAT CM 2642/04 OJ CONS AGRI PECHE COMMUNICATION NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA Contact: maria-angela.travella@consilium.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(ΙΙΙ)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2700 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως της Γενεύης για την Προστασία των Παραγωγών Φωνογραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004 Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029,

E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029, E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029, 1.2.85 Ο περί της Σύμβασης της Ναϊρόμπης για την Προστασία του Ολυμπιακού Συμβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, Παιδείας και Επιστημών (Κυρωτικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. 178/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2639 της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως επί της Διασυνοριακής Τηλεοράσεως Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 30(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3022 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 151/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2526 της 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Οικουμενικής Σύμβασης για το Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Κυρωτικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2214 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης για τη Βία σε Αθλητικές Εκδηλώσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 18(111)72000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3415 της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 234/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2565 της 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών καα Διεθνών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 741 Ν. 27/88 Αρ. 2309,

E.E., Παρ. I, 741 Ν. 27/88 Αρ. 2309, E.E., Παρ. I, 741 Ν. 27/88 Αρ. 2309, 18.3.88 Ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κυρωτικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 2(ΙΙΙ)/2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για Αµοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέµατα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 20(ΠΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 178/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Καταστατικού της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1(ΙΙΙ)/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(IH) Αρ. 3378,

E.E. Παρ. I(IH) Αρ. 3378, E.E. Παρ. I(IH) Αρ. 3378, 31.12.99 524 Ν. 31(ΙΙΙ)/99 Ο περί της Σύμβασης για την Επιθεώρηση Εργασίας, 1947 (Αρ. 81) (Μέρος Π)(Κνρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 1257 της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό ΐτερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ήερί 'Κρατικού* Προνομίου Ετεροδικίας και Πρόσθετον Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802,

E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802, E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802,18.6.93 247 Ν. 16(ΙΠ)/93 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης για τους έχοντες προνομιακή πρόσβαση στην πληροφόρηση Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

European Human Rights Law

European Human Rights Law ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ The freedom of Assembly and Association- Freedom to form and join trade unions Teacher: Lina Papadopoulou, Ass. Prof. of Constitutional

Διαβάστε περισσότερα

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Deposit Guarantee Scheme Basic information about the protection of deposits EN Deposits in

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμφωνία παράτασης της συμφωνίας-πλαισίου διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη συστημάτων πυρηνικής ενέργειας τέταρτης γενεάς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμφωνία παράτασης της συμφωνίας-πλαισίου διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη συστημάτων πυρηνικής ενέργειας τέταρτης γενεάς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.10.2015 COM(2015) 547 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία παράτασης της συμφωνίας-πλαισίου διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη συστημάτων πυρηνικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 37(ΙΙΙ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3852 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ν. 5(ΙΙΙ)/2012 Αριθµός 4158 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί του εύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 62/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1321 της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί τής Συμβάσεως τής Βιέννης έπί τοϋ Δικαίου των Συνθηκών (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1976

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματική ιδιοκτησία : μια ευαίσθητη ισορροπία;

Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματική ιδιοκτησία : μια ευαίσθητη ισορροπία; Philippe Jougleux, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα νομικής, ΕΠΚ, Κυπριακή Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματική ιδιοκτησία : μια ευαίσθητη ισορροπία; Εισαγωγή Ανοιχτή πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 38 Ν. 2(ΙΠ)/2000 Αρ. 3383, 28.1.2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

13312/15 ΓΒ/γπ/ΕΚΜ 1 DGG 3 A

13312/15 ΓΒ/γπ/ΕΚΜ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0253 (NLE) 13312/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECO 129

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 7(ΠΙ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3815 της 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης Αστικού Δικαίου για τη Διαφθορά (Κυρωτικός) και Συμπληρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

European Human Rights Law

European Human Rights Law ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ The protection of property Teacher: Lina Papadopoulou, Ass. Prof. of Constitutional Law Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

7562/15 ΕΚΜ/σα 1 DGG 2B

7562/15 ΕΚΜ/σα 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0026 (COD) 7562/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: REGIO 22 FSTR 16 FC 17 SOC 200 EMPL 116 FIN

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Πληροφόρηση» προς : την ΕΜΑ (2ο Τμήμα)/το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 42/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2218 της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως της Επαγγελματικής Αποκαταστάσεως και Απασχολήσεως Αναπήρων Προσώπων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 77/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1904 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης γιο την 'Ευθύνη Ξενοδόχων αναφορικά με την Περιουσία των Πελατών TOUC

Διαβάστε περισσότερα

European Human Rights Law

European Human Rights Law ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Prohibition of Discrimination due to Nationality Teacher: Lina Papadopoulou, Ass. Prof. of Constitutional Law Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΠΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3580 της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μετάφραση στο Μέρος II αυτού.

Ελληνική μετάφραση στο Μέρος II αυτού. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2807 Ν. 24(ΙΙΙ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης για Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αναγνώριση, Επιβολή και Συνεργασία σε σχέση με Γονική Ευθύνη και Μέτρα για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Π 14 Ν. 20(ΙΙΙ)/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Ο περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile

Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile Parlement européen 2014-2019 Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile 23.6.2016 2016/2090(INI) AMENDEMENTS 1-7 Projet de rapport Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Within this framework, the following obligations are imposed on Citibank Greece, being a Reporting Financial Institution :

Within this framework, the following obligations are imposed on Citibank Greece, being a Reporting Financial Institution : PROCESSING AND REPORTING TO GREEK TAX AUTHORITIES OF CLIENT INFORMATION FOR CRS PURPOSES Citibank Europe Plc. Greek branch (Citibank Greece) is under obligation to collect from and report to the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17(ΙΙΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3158 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για το Κατώτατο Όριο Ηλικίας Εισόδου στην Απασχόληση (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 21(III)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙII Αριθμός 4200 Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014 10755 Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6(ΙΙΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3127 της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τη Μερική Απασχόληση (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Γεγονότα

Scrum framework: Γεγονότα Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα