ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3020 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III"

Transcript

1 Ν. 29(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πνευματική Ιδιοκτησία και Συναφή Δικαιώματα που Διέπουν τη Διασυνοριακή Δορυφορική Τηλεόραση (Κυρωτικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 29(111) του 1995 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕ ΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Συνοπτικός για την Πνευματική Ιδιοκτησία και Συναφή Δικαιώματα που Διέπουν τη Διασυνοριακή Δορυφορική Τηλεόραση (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έν Ερμηνεία, νοια «Σύμβαση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πνευματική Ιδιοκτησία και Συναφή Δικαιώματα που Διέπουν τη Διασυνοριακή Δορυφορική Τηλεόραση, η οποία έγινε στο Στρασβούργο στις 11 Μαΐου Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο στο κύρωση αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετά- πλάκας 15 φράση στο Μέρος II αυτού: Μέοο ζ π Νοείται ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι και εκείνου του Μέρους Π του Πίνακα θα υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος Ι αυτού. (1497)

2 Ν. 29(ΙΠ)/ ΠΙΝΑΚΑΣ (άρθρο 3) ΜΕΡΟΣ Ι European Convention relating to questions on copyright law and neighbouring rights in the framework of transfrontier broadcasting by satellite Convention europeenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontier par satellite

3 Preamble 1499 The member States of the Council of Europe and the other States Party to the European Cultural Convention, signatory hereto, Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage and facilitating their economic and social progress; Recalling their commitment to freedom of expression and information and the free flow of information and ideas as expressed, in particular, in the Declaration of 29 April 1982 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the freedom of expression and information; Bearing in mind the concerns which inspired the adoption, by the Committee of Ministers, of Recommendation No. R (86) 2 on principles relating to copyright law questions in the field of television by satellite and cable, notably the need to safeguard the rights and interests of authors and other contributors when protected works and other contributions are broadcast by satellite;. Having regard to technical developments, in particular in the field of broadcasting by satellite, which have resulted in the blurring of the technical differences between direct broadcasting satellites and fixed service satellites, making it necessary to consider further legal aspects of broadcasting by satellite from the viewpoint of copyright law and neighbouring rights; Bearing in mind, at the same time, the need not to hamper these new technical developments as well as the interest of the general public in having access to the media; Concerned to promote the broadest possible harmonisation of the law of the member States, and the other States Party to the European Cultural Convention, on copyright and neighbouring rights with regard to new technical developments in the field of broadcasting by satellite. Have agreed as follows : For the purposes of copyright and neighbouring rights: Chapter I-The notion and act of broadcasting Article 1 - The notion of broadcasting 1 The transmission of works and other contributions by direct broadcasting satellite is broadcasting.

4 The transmission of works and other contributions by fixed service satellite under conditions which, as far as individual direct reception by the general public is concerned, are comparable to those prevailing in the case of direct broadcasting satellites, shall be treated as broadcasting. 3 The transmission of programme-carrying signals in encrypted form is considered to be broadcasting, in cases where the means for decoding the broadcast are made available to the general public by the broadcasting organisation, or with its consent. Article 2 - The act of broadcasting An act of broadcasting by satellite shall be considered to comprise both the up-link to the satellite and the down-link to the earth. Chapter II - The applicable law Article 3 - The applicable law 1 A transmission of works and other contributions covered by Article 1 occurs in the State Party in the territory of which the transmission originates and, therefore, shall be governed exclusively by the law of that State. 2 The State Party in the territory of which the transmission originates means the State Party in which the programme-carrying signals transmitted by satellite are introduced, under the control and responsibility of the broadcasting organisation, into an uninterrupted chain of communication via the up-link and down to the earth. 3 When the transmission originates in a State which is not a party to this Convention, the law of which does not provide the level of protection of right holders foreseen in Articles 4 and 5 of this Convention, and when the programme-carrying signals are transmitted by satellite from an up-link station situated in a State Party to this Convention, the transmission shall be deemed to originate in the State Party concerned. Such shall also be deemed to be the case when a broadcasting organisation established in a State Party to this Convention is responsible for the transmission. Article 4 - Copyright 1 Authors of works mentioned in Article 2 of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works shall, as far as transfrontier broadcasting by satellite is concerned, be protected in conformity with the provisions of that Convention (Paris Act, 1971). In particular, rights for transfrontier broadcasting by satellite concerning such works shall be acquired contractually. 2 Subject to the provisions of paragraph 3 and where the relevant applicable law according to Article 3 of this Convention has already provided so on the date of opening for signature of this Convention, a collective agreement concluded with a broadcasting organisation for a given category of works may be extended to right-holders of the same category who are not represented, on the following conditions: - a non-represented right-holder, at any time, shall have the possibility of excluding, in his respect, the effect of an extended collective agreement and of exercising his rights on an individual basis. He may do so himself or through a collective organisation entitled tq manage his rights;

5 the transmission by satellite shall simulcast a terrestrial broadcast by the same broadcasting organisation. 3 The preceding paragraph shall not apply to cinematographic works, including works created by a process analogous to cinematography. 4 Where a State Party's legislation provides for the extension of a collective agreement in accordance with the provisions of paragraph 2, that State Party shall determine the broadcasting organisations entitled to avail themselves of such legislation. Article 5 - Neighbouring rights 1 As far as transfrontier broadcasting by satellite is concerned, performers, producers of phonograms and broadcasting organisations from States Parties to this Convention shall be protected, as a minimum, in accordance with the provisions of the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (1961). 2 However, for the purposes of the present Convention, the rights of performers regarding the fixation and the reproduction of their performance shall be exclusive rights to authorise or prohibit. The same applies to the rights of performers concerning the broadcasting and the communication to the public of their performance, except where the performance is itself already a broadcast performance or made from a fixation. 3 A State Party shall not avail itself of the faculty provided for under Article 19 of the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (1961). 4 Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, a State Party may provide that the signing of a contract concluded between a performer and a film producer concerning the production of a film has the effect of authorising the acts mentioned in the preceding paragraph provided that such contract provides for an equitable remuneration which cannot be waived by the performer. 5 For the purposes of this Convention, when phonograms published for commercial purposes, or reproductions thereof, are used for transfrontier broadcasting by satellite, States Parties shall provide a right under their national legislation in order to ensure that a single equitable remuneration is paid by the broadcasting organisation concerned and that this remuneration is shared between the relevant performers and producers of such phonograms. Chapter III - Field of application Article 6 - Retransmission The simultaneous, complete and unchanged retransmission by terrestrial means of broadcasts by satellite are not, as such, covered by this Convention.

6 1502 Chapter IV Multilateral consultations Article 7 - Multilateral consultations 1 The Parties shall, within two years from the entry into force of this Convention and every two years thereafter, and, in any event, whenever a Party so requests, hold multilateral consultations within the Council of Europe to examine the application of this Convention and the advisability of revising it or extending any of its provisions. These consultations shall take place at meetings convened by the Secretary General of the Council of Europe. 2 Each Party shall have the right to appoint a representative to participate in these consultations. Any State referred to in Article 10 of this Convention, which is not a party to the Convention, and the European Community, shall have the right to be represented by an observer in these consultations. 3 After each consultation, the Parties shall forward to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on the consultation and on the functioning of the Convention, including, if they consider it necessary, proposals for the amendment of the Convention. Chapter V Amendments Article 8 - Amendments 1 Any proposal for the amendment of this Convention made in accordance with the provisions of Article 7, paragraph 3, of this Convention, shall be subject to the approval of the Committee of Ministers of the Council of Europe. After its approval, the text shall be forwarded to the Parties for acceptance. 2 Any amendment shall enter into force on the thirtieth day after all the Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof. Chapter VI Other international agreements or arrangements Article 9 - Other international agreements or arrangements 1 In their mutual relations, Parties which are members of the European Community shall apply Community rules and shall not therefore apply the rules arising from this Convention, except in so far as there is no Community rule governing the particular subject concerned. 2 Parties reserve the right to enter into international agreements among themselves in so far as such agreements grant to authors, performers, producers of phonograms or broadcasting organisations at least as extensive protection of their rights as that granted by this Convention or contain other provisions supplementing this Convention or facilitating the application of its provisions. The provisions of existing agreements which satisfy these conditions shall remain applicable. 3 Parties which avail themselves of the faculty provided for in the preceding paragraph shall notify the Secretary General of the Council of Europe who shall transmit this notification to the other Parties to this Convention.

7 1503 Chapter VII - Final clauses Article 10 - Signature and entry into force 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States party to the European Cultural Convention, and by the European Community, which may express their consent to be bound by: a b signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval. 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 3 The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which seven States, of which at least five member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of this article. 4 In order to avoid any delay in the implementation of this Convention, a State may, at the time of signature or at any later date prior to the entry into force of the Convention in respect of that State, declare that it shall apply the Convention provisionally. 5 In respect of any signatory State, or the European Community, which subsequently expresses its consent to be bound by it this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of signature or of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval. Article 11 - Accession by other States 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Contracting States, may invite any State which is not referred to in Article 10, paragraph 1, to accede to the Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers. 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. Article 12 - Territorial application 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instalment of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply. 2 Any State may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

8 1504 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. Such withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General. Article 13 - Transitional arrangements A State shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify what rules shall apply to existing contracts. These rules should provide in particular that: a agreements concerning the exploitation of works and other protected subject matter which are in force on 1 January 1995 shall be subject to the provisions of Article 3 as from 1 January 2000, if they expire after that date; b where an international co-production agreement concluded before 1 January 1995 between a co-producer from a State Party and one or more co-producers from other States Parties or a third State expressly provides for a system of division of exploitation rights between the co-producers by geographical areas for all means of communication to the public, without distinguishing the arrangement applicable to communication to the public by satellite from the provisions applicable to the other means of communication, and where communication to the public by satellite of the co-production could prejudice the exclusivity, in particular the language exclusivity of one of the co-producers or his assignees in a given territory, the authorisation by one of the co-producers or his assignees for a communication to the public by satellite shall require the prior consent of the holder of that exclusivity, whether co-producer or assignee. Article 14 - Reservations No reservation may be made in respect of the provisions of this Convention. Article 15 - Notification of legislation A State, the legislation of which provides for the extension of collective agreements, as foreseen in Article 4 of this Convention, shall, at the time of signature, ratification, acceptance or approval in accordance with Article 10, paragraph 1.a or b, notify to the Secretary General of the Council of Europe the text of the said legislation, together with a list of broadcasters entitled to avail themselves of such extended collective agreements. Thereafter, the State concerned shall notify the Secretary General of the Council of Europe of any subsequent modification of the said legislation and of the list of broadcasters entitled to avail themselves of it. Article 16 - Denunciation Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

9 1505 Article 17 - Notifications The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the other States Party to the European Cultural Convention, the European Community and any other State which has acceded or has been invited to accede to this Convention of: a any signature in accordance with Article 10; b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Articles 10 or 11; c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 10 or 11; d any notification made in accordance with Articles 10, paragraph 4 and 15; e any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.

10 1506 In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Done at Strasbourg, this 11 th day of May 1994, In English and French, both texts being equally authentic, In a single copy which shall be deposited In the archives of the Council of Europe. The Secretary CeneraJ of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States party to the European Cultural Convention, to the European Community and to any State invited to accede to this Convention. En fol de quoi, les soussignes, dument autorises a cet effet. ont signe" U fxesente Convention, Fait a Strasbourg, le 11 maj 1994, en francais et en anglais, les deux textes fatsant galement W, en un seul exemplaire qui sera depose dans les archives du Conseu de FEurope. Le Secritaire General du Consel de ΓΕυτορβ en communlquera cople certifiee coofocme a chacun des Ε tats membres du Consel de Γ Europe, aux autres Etats parties a U Convention cullurefle europeenne, a la Communaute europeenne et a tout Etat invito i adherer a ta presente Convention. of the Republic of Austria: Pour Je Gouvemement de la Ρέρυοϊςυβ d'autnche: of the Kingdom of 8elgium: Pour le Gouvemement du Royaume de Belgique: of the Republic of Bulgaria: Pour le Gouvemement de la Repoblique de Bulgarie:

11 1507 of the Republic of Cyprus: de U RepubGque de Chypre: for the Government of the Czech Republic: de U Repubfique tcheque: of the Kingdom of Denmark: du Royaume de Danemark: of the Republic of Estonia: de la Rlpubtique d'estonie: of the Republic of Finland: de la Repubfique de Finlande:

12 of the French Republic: Pour ie Gouvernement de U RlpubSqoe franc,aise: of the Federal Republic of Germany: Pour/le Gouvernement de la R pubfique federate d'ahemag of the Hellenic Republic: Pour Ie Gouvernement de la Ripubfique heflenique: of the Republic of Hungary: Pour Ie Gouvernement de la R pubfique de Hongrie: of the Icelandic RepubSc: Pour Ie Gouvernement de la RepubRque Hlandaise:

13 1509 ofkdand: Pour le Couvernement dmrtande: of the HaEan Republic: Pour le Couvernement de la R pubfique itafienne: of the PrindpaSty of Liechtenstein: Pour le Couvernement de la Principaute* de Liechtenstein: of the Repubfic of Lithuania: Pour le Couvernement de la RipubGque de Lituanie: of the Grand Duchy of Luxembourg: sous reserve de ratificavon ou d'acceptauon Arlette CONZEMIUS-PACCOUD Pour le Couvernement du Grand-Duche* de Luxembourg:

14 1510 of Malta: Poor le Gouvernement demalte: of the Kingdom of the Netherlands: du Royaume de$ PaysBas; of the Kingdom of Norway: du Royaume de Norvege: with reservation in respect of ratification or acceptance Sin BJERKE of the Republic of Poland: de la RepubBque de Pologne: of the Portuguese Republic: de la RipubCque portugahe:

15 1511 f<x the Government of Romania: deb Roumanle: of the Republic of San Marino: de la Repubtique de Saint-Marin sous reserve de rabficauon ου d'acceptation Gabriele GATTI of the Slovak Republic: de la Ripubfique slovaque: of the Republic of Slovenia: de la RέpubΓ^que de Stovenie: of the Kingdom of Spain: sous reserve de rauficavon ou d'acceptab'on Carlos WESTENDORP du Royaume d'espagne:

16 1512 of the Kingdom of Sweden: όυ Royaume de Suede: of the Swiss Confederation: sous riserve de ratification ου α"acceptation Yves R. MORET de la Confederation Suisse: of the Turkish Republic: de la Re*pubfique turque: of the United Kingdom of Great 8ritain and Northern Ireland: du Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'lriande du Nord: of the Republic of Albania: pour le Gouvernement de la R pubfique d'afoanie:

17 1513 of the Repubfc of 8e1aru$: Poor te Gouvemement de U R*pub8que de Mtanis: of the Repubic of Croatia: Pour le Gouvemement de la RepuNique de Croatie For the Holy See: Pour le Saint-Siege: of the Reptific of Latvia: Pour le Gouvemement de la RepubBque de Lettonie: of the Russian Federation: de la Federation de Russie:

18 1514 Pour la Communaule' eoropcenne: Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe. The Director of legal Affairs of the Council of Europe, Strasbourg. % Copie certifiee conforme a. I'exemplaire original unique, en Ungues fra^aise et angtaise, deposi dans les archives du Consefl de I'Europe. $» : X^\ Le Diredeur des Affaires juridiques du ConseJ de I'Europe,

19 1515 ΜΕΡΟΣ II Ευρωπαϊκή Σύμρσση για την nveuuatiko ιδιοκτησύα και συναφή δικαιώματα που διέπουν τη Διασυνοριακό Δορυφορική Τηλεόραση. Προο ίμ ιο Τα Κράτη μέλη του Συμρουλίου της Ευρώπης και τα άλλα Κράτη Μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, που έχουν υπογράψει τη Σύμραση αυτή, Έχοντας υπόψη ότι σκοπός του Συμρουλίου της Ευρώπης είναι να επιτύχει μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ τον μελών της για να διασφαλίσει και να πραγματοποιήσει τα ιδανικά και τις αρχές οι οποίες είναι κοινή κληρονομιά τους και για να διευκολύνει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη Ενθυμούμενα την υποχρέωση τους για ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση και την ελεύθερη κυκλοφορία πληροφοριών και ιδεών όπως έχουν εκφραστεί, συγκεκριμένα, στη Διακήρυξη της 29ης Απριλίου 1982 της Επιτροπής Υπουργών του Συμρουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία έκφρασης και πληροφοριών Έχοντας υπόψη τις ανησυχίες που οδήγησαν την Επιτροπή Υπουργών να υιοθετήσουν την Εισήγηση Αρ. R(86)2 για αρχές που αφορούν θέματα νομοθεσίας για πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα της δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης ειδικά την ανάγκη να διασφαλίσουν χα δικαιώματα και συμφέροντα των δημιουργών και άλλων συνε ισφορέων όταν προστατευόμενα έργα και άλλες συνεισφορές μεταδίδονται με δορυφόρο Αναφερόμενα στις τεχνικές εξελίξεις, ειδικά στον τομέα της δορυφορικής μετάδοσης, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ασάφεια όσον αφορά τις τεχνικές διαφορές μεταξύ άμεσης δορυφορικής μετάδοσης και οχα& ράς δορυφορικής

20 1516 υπηρεσίας η οποία καθιστά αναγκαία τη περαιτέρω μελέτη νομικών θεμάτων της δορυφορικής μετάδοσης όσον αφορά νομοθεσία ϊια πνευματική ιδιοκτησία και συναφή δικαιόματα Έχοντας συγχρόνως υπόψη, την ανάγκη να μην παρεμποδιστούν οι νέες αυτές τεχνικές εξελίξεις καθώς επίσης και το ενδιαφέρον του κοινού γενικά για πρόσ&αση στα μέσα μαγικής ενημέρωσης Ενδιαφερόμενα να προωθήσουν τη μεγαλύτερη πιθανή εναρμόνιση της νομοθεσίας των Κρατών μελών και άλλων Κρατών μερών της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμρασης για πνευματική ιδιοκτησία και συναφή δικαιώματα σχετικά με νέες τεχνικές εξελίξεις στον τομέα της δορυφορικής μετάδοσης. Έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: Για σκοπούς πνευματικής δικα ιωμάτων: ιδιοκτησίας και συναφών Κεφάλαιο Ι - Η έννοια και πράξη της μετάδοσης Άρθρο 1 - Έννοια της μετάδοσης 1 Η εκπομπή εργασιών και άλλων συνεισφορών μέσω άμεσης δορυφορικής μετάδοσης είναι μετάδοση. 2 Η εκπομπή εργασιών και άλλων συνεισφορών μέσω σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας κάτω από συνθήκες οι οποίες, όσον αφορά ατομική άμεση υποδοχή από το γενικό κοινό, μπορούν να συγκριθούν με αυτές που ισχύουν στην περίπτωση της άμεσης δορυφορικής μετάδοσης, θεωρείται μετάδοση.

21 Η εκπομπή προγραμμάτων που φέρουν σήματα σε κρυπτογραφημένη μορφή θεωρείται μετάδοση, στις περιπτώσεις όπου τα μέσα αποκωδικοποίησης της μετάδοσης διατίθενται στο γενικό κοινό από τον οργανισμό μετάδοσης ή με τη συγκατάθεση του. Άρθρο 2 - Η πράξη της μετάδοσης Η πράξη της δορυφορικής μετάδοσης θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τη σύνδεση προς τα πάνυ με το δορυφόρο και τη σύνδεση προς τα κάτω με τη γη. Κεφάλαιο II - Το εφαρμοζόμενο δίκαιο Άρθρο 3 - Το εφαρμοζόμενο δίκαιο 1 Η εκπομπή έργων και άλλων συνεισφορών η οποία καλύπτεται από το Άρθρο 1 λαμβάνει χώρα στο Κράτος Βέρος από την επικράτεια του οποίου η εκπομπή προέρχεται και επομένως διέπεται αποκλειστικά από το δίκαιο του Κράτους αυτού. 2 Το Κράτος Μέρος από την επικράτεια του οποίου προέρχεται η εκπομπή σημαίνει το Κράτος Μέρος στο οποίο επάγεται το πρόγραμμα που φέρει σήματα τα οποία μεταδίδονται μέσω δορυφόρου, κάτω από τον έλεγχο και την. ευθύνη του οργανισμού μετάδοσης, σε μια συνεχή μετάδοση μέσο της σύνδεσης προς τα πάνω και κάτω στη ΥΠ- 3 Σε περίπτωση που η εκπομπή προέρχεται από Κράτος το οποίο δεν είναι μέρος της Σύμβασης αυτής, το δίκαιο του οποίου δεν προβλέπει το βαθμό προστασίας αυτών που έχουν δικαιώματα όπως προνοείται στα Άρθρα 4 και 5 της Σύμβασης αυτής, και όταν το πρόγραμμα που φέρει σήματα τα οποία μεταδίδονται με δορυφόρο από σταθμό που γίνεται η σύνδεση προς τα πάνω και ο οποίος είναι

22 1518 τοποθετημένος σε Κράτος Μέρος της Σύμρασης αυτής, η εκπομπή θεωρείται ότι προέρχεται από αυτό το Κράτος Μέρος. Αυτό επίσης θα ισχύει όταν ο οργανισμός μετάδοσης που έχει εγκατασταθεί σε Κράτος Μέρος της Σύμρασης αυτής είναι υπεύθυνος για την εκπομπή. Άρθρο 4 - Πνευματική ιδιοκτησία 1 Δημιουργοί έργον που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Σύμρασης της Βέρνης για την Προστασία των Φιλολογικών και Καλλιτεχνικών Έργον, όσον αφορά διασυνοριακή τηλεόραση, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμρσσης αυτής (Συνθήκη Παρισιού, 1971). Συγκεκριμένα, δικαιώματα για διασυνοριακή τηλεόραση όσον αφορά τέτοια έργα αποκτούνται δυνάμε ι συμρολαίου. 2 Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 και όπου το σχετικό εφαρμοζόμενο δίκαιο σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Σύμρασης αυτής το έχει ήδη προρλέψει, την ημερομηνία που ανοίγεται για υπογραφή η Σύμβαση αυτή, συλλογική συμφωνία που έχει συναφθεί με οργανισμό μετάδοσης για συγκεκριμένη κατηγορία έργων δύναται να επεκταθεί σε κατόχους δικαιωμάτων της ίδιας κατηγορίας οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: κάτοχος δικαιώματος ο οποίος δεν αντιπροσωπεύεται, οποτεδήποτε, έχει την πιθανότητα να αποκλείσει, όσον αφορά τον ίδιο, το αποτέλεσμα συλλογικής συμφωνίας που έχει επεκταθεί και να ασκήσει τα δικαιώματα του πάνω σε ατομική ράση. Αυτό δύναται να το πράξει ο ίδιος ή μέσω συλλογικού οργανισμού ο οποίος δικαιούται να διαχειρίζεται τα δικαιώματα του η δορυφορική εκπομπή μεταδίδεται ταυτόχρονα στη γη από τον ίδιο οργανισμό μετάδοσης.

23 Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για κινηματογραφικά έργα, περιλαμβανομένων έργον που έχουν δημιουργηθεί κατόπι διαδικασίας ανάλογης της κινηματογράφησης. 4 Στις περιπτώσεις όπου νομοθεσία Κράτους Μέρους προβλέπει για την επέκταση μιας συλλογικής συμφωνίας όπως προνοούν οι διατάξεις της παραγράφου 2, αυτό το Κράτος Μέρος καθορίζει τους οργανισμούς μετάδοσης οι οποίοι θα δικαιούνται να επωφελούνται από τέτοια νομοθεσ ία. Άρθρο 5 - Συναφή δικαιώματα 1 Όσον αφορά τη διασυνοριακή τηλεόραση, οι εκτελεστές, παραγωγοί των οργανισμών φωνογράφησης και μετάδοσης από Κράτη Μέρη της Σύμβασης αυτής προστατεύονται, κατά ελάχιστο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Ρώμης για την Προστασία των Εκτελεστών, Παραγωγών των Οργανισμών Φωνογράφησης και Μετάδοσης (1961). 2 Εν τούτοις, για σκοπούς της Σύμβασης αυτής, τα δικαιώματα των εκτελεστών σε σχέση με τη σταθεροποίηση και αναπαραγωγή της εκτέλεσης τους θα είναι αποκλειστικά δικαιώματα έγκρισης ή απαγόρευσης. Το ίδιο ισχύει για τα δικαιώματα των εκτελεστών σε σχέση με τη μετάδοση και μεταβίβαση στο κοινό της εκτέλεσης τους, εκτός αν η ίδ ια η εκτέλεση είναι μετάδοση εκτέλεσης ή έγινε από σταθεροποίηση. 3 Κράτος Μέρος δεν χρησιμοποιεί το δικαίωμα που του παρέχεται από το Άρθρο 19 της Σύμβασης της Ρώμης για Προστασία Εκτελεστών, Παραγωγών των Οργανισμών Φωνογράφησης και Μετάδοσης (1961). 4 Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, Κράτος Μέρος δύναται να προβλέψει ότι η υπογραφή συμβολαίου που έχει συναφθεί μεταξύ εκτελεστή

24 1520 και παραγωγού κινηματογραφικής ταινίας σε σχέση με την παραγωγή ταινίας επιτρέπει τις πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο νοουμένου ότι το συμβόλαιο αυτό παρέχει δίκαιη άμοιρη από την οποία ο εκτελεστής δεν δικαιούται να παραιτηθεί. 5 Για σκοπούς της Σύμβασης αυτής, όταν φωνογραφήματα τα οποία εκδίδονται για εμπορικούς σκοπούς, ή αναπαραγωγές τους, χρησιμοποιούνται για διασυνοριακή δορυφορική εκπομπή, Κράτη Μέρη παρέχουν δυνάμει εθνικής τους νομοθεσίας δικαίωμα για να διασφαλίσουν ότι δίκαιη αμοιβή καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο οργανισμό μετάδοσης και ότι η αμοιβή αυτή μοιράζεται μεταξύ των σχετικών εκτελεστών και παραγωγών των φωνογραφημάτων αυτών. Κεφάλαιο III - Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 6 - Αναμετάδοση Η ταυτόχρονη, ολοκληρωμένη και αναλλοίωτη αναμετάδοση δια γήινων μέσον δορυφορικής μετάδοσης δεν καλύπτεται ως τέτοια, από τη Σύμβαση αυτή. Κεφάλαιο IV - Πολυμερείς συσκέψεις Άρθρο 7 - Πολυμερείς συσκέψεις 1 Τα Μέρη, μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης αυτής και μετέπειτα κάθε δύο χρόνια, και κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις, όταν το Μέρος το?ητά, καλούν πολυμερείς συσκέψεις μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να εξετάσουν την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής και τη σκοπιμότητα αναθεώρησης της ή επέκτασης ορισμένων διατάξεων της. Οι συσκέψεις αυτές λαμβάνουν χώρα σε συνεδριάσεις οι οποίες συγκαλούνται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

25 Κάθε Μέρος έχει το δικαίωμα να διορίζει αντιπρόσωπο για να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις αυτές. Κράτος το οποίο αναφέρεται στο Άρθρο 10 της Σύμβασης αυτής, το οποίο δεν είναι μέρος της Σύμβασης, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έχουν το δικαίωμα να αντιπροσωπεύονται από παρατηρητή στις συσκέψεις αυτές. 3 Μετά από κάθε σύσκεψη, τα Μέρη διαβιβάζουν στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έκθεση γ ια τη σύσκεψη και τη λειτουργία της Σύμβασης, περιλαμβανομένων, αν το θεωρούν αναγκαίο, προτάσεων για τροποποίηση της Σύμβασης. Κεφάλαιο V - Τροποποιήσεις Άρθρο 8 - Τροποποιήσεις 1 Οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση της Σύμβασης η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάζεις του Άρθρου 7, παραγράφου 3, της Σύμβασης αυτής, υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μετά την έγκριση, το κείμενο διαβιβάζεται στα Μέρη για αποδοχή. 2 Οποιαδήποτε τροποποίηση έχει ισχύ την τριακοστή ημέρα που ακολουθεί από την ημερομηνία όπου όλα τα Μέρη έχουν ειδοποιήσει το Γενικό Γραμματέα ότι αποδέχονται την τροποποίηση αυτή. Κεφάλαιο VI Άλλες διεθνείς συμφωνίες ή διευθετήσεις Άρθρο 9 - Άλλες διεθνείς συμφωνίες ή διευθετήσεις 1 Σύμφωνα με τις κοινές σχέσεις τους. Μέρη τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφαρμόζουν Κοινοτικούς κανόνες και έτσι δεν εφαρμόζουν τους κανόνες που διέπουν τη Σύμβαση αυτή, εκτός όπου δεν υπάρχει Κοινοτικός κανόνας που να ρυθμίζει το συγκεκριμένο

26 θέμα που εγείρεται Μέρη επιφυλάσσουν το δικαίωμα να συνάψουν διεθνείς συμφωνίες μεταξύ τους ώστε τέτοιες συμφωνίες να παρέχουν στους δημιουργούς, εκτελεστές, παραγωγούς φωνογραφημάτων ή οργανισμών μετάδοσης προστασία των δικαιωμάτων τους τουλάχιστο στο βαθμό που παρέχονται από τη Σύμβαση αυτή ή να περιλαμβάνουν άλλες διατάξεις οι οποίες συμπληρώνουν τη Σύμβαση αυτή ή διευκολύνουν την εφαρμογή των διατάξεων της. Οι διατάξεις υφιστάμενων συμφωνιών οι οποίες ικανοποιούν τους όρους αυτούς παραμένουν σε ισχύ. 3 Μέρη τα οποία κάνουν χρήση του δικαιώματος που παρέχεται στην προηγούμενη παράγραφο το γνωστοποιούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης ο οποίος διαβιβάζει τη γνωστοποίηση αυτή στα άλλα Μέρη της Σύμβασης αυτής. Κεφάλαιο VII - Τελικές διατάξεις Άρθρο 10 - Υπογραφή και έναρξη ισχύος 1 Η Σύμβαση αυτή είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και των άλλων Κρατών μερών της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα οποία δύνανται να εκφέρουν τη συγκατάθεση τους να δεσμευτούν με: α υπογραφή χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή β υπογραφή με την προϋπόθεση κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης που ακολουθείται με κύρωση, αποδοχή ή έ γκρ ιση.

27 Τα έγγραφα κυρώσεως, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 3 Η Σύμραση έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη τριών μηνών από την ημερομηνία όπου επτά κράτη, από τα οποία τουλάχιστο τα πέντε είναι Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχουν εκφράσει τη συγκατάθεση τους να δεσμευθούν από τη Σύμραση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 4 Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή της Σύμρασης αυτής. Κράτος δύναται, κατά την υπογραφή ή οποιαδήποτε ημερομηνία αργότερα πριν την έναρξη ισχύος της Σύμρασης σε σχέση με το Κράτος αυτό, να δηλώσει ότι η Σύμραση θα ισχύει προσωρινά. 5 Σε σχέση με Κράτος που έχει υπογράφει, ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που εκφράζει μετέπειτα τη συγκατάθεση του να δεσμευτεί από τη Σύμραση, η Σύμραση αυτή έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη τον τριών μηνών από την ημερομηνία της υπογραφής ή της κατάθεσης εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο 11 - Προσχώρηση άλλον Κρατών 1 Μετά την έναρξη ισχύος της Σύμρασης αυτής, η Επιτροπή Υπουργών του Συμρουλίου της Ευρώπης, κατόπι διαρουλεύσεων με τα Συμβαλλόμενα Κράτη, δύναται να καλέσει οποιοδήποτε Κράτος το οποίο δεν αναφέρεται στο Άρθρο 10, παράγραφο 1, να προσχωρήσει στη Σύμραση με απόφαση που λήφθηκε με την πλειοψηφία που προνοεί το Άρθρο 20.δ του Καταστατικού του Συμρουλίου της Ευρώπης και με ομοφωνία τον αντιπροσώπων τον Συμβαλλόμενων Μερών που δικαιούνται να συνεδριάζουν στην Επιτροπή Υπουργών.

28 1524 Σε σχέση με Kpaxoc που έχει. προσχωρήσει, η Σύμβαση έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 12 - Εδαφική εφαρμογή Κράτος όταν υπογράφει ή καταθέτει το έγγραφο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, δύναται να ορίσει το έδαφος ή τα εδάφη για τα οποία η Σύμβαση αυτή θα έχει εφαρμογή. Κράτος δύναται, μετέπειτα, με δήλωση η οποία να απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος το οποίο ορίζεται στη δήλωση. Σε σχέση με το έδαφος αυτό η Σύμραση έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τέτοιας δήλωσης από το Γενικό Γραμματέα. Δήλωση που έγινε δυνάμει των δύο προηγούμενων παραγράφων δύναται, σε σχέση με έδαφος που αναφέρεται σε τέτοια δήλωση, να αποσυρθεί με γνωστοποίηση που να απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση αυτή θα έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη λό η έ ι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης αυτής από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 13 - Μεταβατικές διευθετήσεις Κράτος, όταν υπογράφει ή καταθέτει έγγραφο κυρώσεως, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, ορίξει τους κανόνες που θα εφαpμό?ovταt σε υφιστάμενα συμβόλαια. Οι κανόνες αυτοί συγκεκριμένα πρέπει να προνοούν ότι:

29 1525 συμφωνίες που αφορούν εκμετάλλευση έργων και άλλον προστατευμένων θεμάτων που είναι, σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου 1995 θα υπάγονται στις διατάζεις του Άρθρου 3 από τις 1 Ιανουαρίου 2000 αν λήγουν μετά την ημερομηνία αυτή. όταν διεθνής συμφωνία για συμπαραγωγή, η οποία έχει συναφθεί πριν τις 1 Ιανουαρίου 1995 μεταξύ συμπαραγωγού από Κράτος Μέρος και ενός ή περισσοτέρων συμπαραγωγών από άλλα Κράτη Μέρη ή άλλο Κράτος, προρλέπει ρητώς για σύστημα κατανομής εκμεταλλευτικών δικαιωμάτων μεταξύ των συμπαραγωγών σύμφωνα με γεωγραφικές περιοχές, για όλα τα μέσα κοινοποίησης προς το κοινό χωρίς να διακρίνει τη διευθέτηση που εφαρμόζεται για δορυφορική μετάδοση στο κοινό αηό άλλα μέσα κοινοποίησης, και όπου η δορυφορική κοινοποίηση στο κοινό της συμπαραγωγής δυνατό να ρλάψει την αποκλειστικότητα, συγκεκριμένα η αποκλειστικότητα της γλώσσας ενός συμπαραγωγού ή των πληρεξουσίων του σε μια περιοχή, ή εξουσιοδότηση από ένα συμπαραγωγό ή πληρεξούσιο του για δορυφορική κοινοποίηση στο κοινό χρειάζεται από πριν την έγκριση του προσώπου που έχει την αποκλειστικότητα αυτή είτε είναι συμπαραγωγός ή πληρεξούσιος. Άρθρο 14 Επιφυλάξεις Καμιά επιφύλαξη δε δύναται να γίνει σε σχέση με διατάξεις της Σύμβασης αυτής. τις Άρθρο 15 Γνωστοποίηση νομοθεσίας Κράτος του οποίου η νομοθεσία προνοεί για επέκταση συλλογικών συμφωνιών, όπως προρλέπει το Άρθρο 4 της Σύμβασης αυτής, κατά την υπογραφή, κύρωση, αποδοχή ή έγκριση σύμφωνα με το Άρθρο 10, παράγραφο Ι.α ή ρ,

30 1526 γνωστοποιεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κείμενο της εν λόγο νομοθεσίας μα?ί με κατάλογο των εκφωνητών οι οποίοι δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τέτοιες συλλογικές συμφωνίες όπως έχουν επεκταθεί. Μετέπειτα, το ενδιαφερόμενο Κράτος γνωστοποιεί το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για μεταγενέστερη αλλαγή της εν λόγω νομοθεσίας και του καταλόγου των εκφωνητών οι οποίοι δικαιούνται να τη χρησιμοποιήσουν. Άρθρο 16 - Καταγγελία 1 Κράτος δύναται, οποτεδήποτε, να καταγγείλει τη Σύμβαση με γνωστοποίηση η οποία απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2 Η καταγγελία αυτή έχει ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 17 - Γνωστοποιήσεις Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα άλλα Κράτη μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος το οποίο έχει προσχωρήσει ή έχει κληθεί να προσχωρήσει στη Σύμβαση αυτή, για: α κάθε υπογραφή σύμφωνα με το Άρθρο 10 β την κατάθεση κάθε εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης σύμφωνα με τα Άρθρα 10 ή 11 γ κάθε ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης αυτής σύμφωνα με τα Άρθρα 10 ή 11

31 1527 δ κάθε γνωστοποίηση που έγινε σύμφωνα με το Άρθρο 10, παράγραφο 4 και Άρθρο 15 e κάθε άλλα πράξη, δήλωση, γνωστοποίηση ή κοινοποίηση σχετικά με τη Σύμβαση αυτή. Σε μαρτυρία των πιο πάνω, οι υπογεγραμμένοι, αφού έχουν δεόντως εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, έχουν υπογράψει τη Σύμβαση αυτή. Έγινε στο Στρασβούργο στις 11 Μαΐου 1994, σ'ένα και μόνο πρωτότυπο, σε δύο εξίσου αυθεντικά κείμενα στα Αγγλικά και Γαλλικά, το οποίο θα καταχωρηθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει πιστοποιημένα αντίγραψα σε κάθε Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε άλλα Κράτη μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σε κάθε Κράτος το οποίο κλήθηκε να προσχωρήσει στη Σύμβαση αυτή. Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωοία.

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 20(ΠΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 234/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2565 της 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών καα Διεθνών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1(ΙΙΙ)/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Π 14 Ν. 20(ΙΙΙ)/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Ο περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 1577 Ν. 27(ΙΠ)/97 Ο Κυρωτικός της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 99 Ν. 6(ΠΙ)/94 Ο περί της Σύμβασης για τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Κυρωτικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 8(ΙΙΙ)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες!

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! Κύριοι Ομιλητές: Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης Υφυπουργός Οικονομικών του Ιράν Dr. Ali Asgari Με την ευκαίρία της επίσκεψης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(111)72006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4074 Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2006 353 Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/75 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Μεταφοράς Νεκρών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 36(ΙΙΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 50(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ATM FRAUD Χρ. Τόπακας Group IT Security & Control Manager Μέλος European ATM Security Team e-mail : topakas@piraeusbank.gr Τράπεζα Πειραιώς AGENDA ΕΙΔΗ FRAUD ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ν. 18(ΙΙΙ)/2009 Αριθµός 4125 Παρασκευή, 18 εκεµβρίου 2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί της Αναθεωρηµένης Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 201/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2647 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλιακών Δορυφόρων (INMARSAT) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

1338 Ν. 33(ΙΙΙ)/2005

1338 Ν. 33(ΙΙΙ)/2005 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 4049,11.11.2005 1338 Ν. 33(ΙΙΙ)/2005 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας για Πολιτιστική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2005

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας για Αμοιβαία Αναγνώριση Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: Έρευνα διασφάλισης Ρωσία ανοξείδωτοι σωλήνες και είδη μαχαιροποιίας

Θ Ε Μ Α: Έρευνα διασφάλισης Ρωσία ανοξείδωτοι σωλήνες και είδη μαχαιροποιίας Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. ΠΔΕ - 700 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ Μ Η Μ Α Α Ταχ.δ/νση : Ερμού & Κορνάρου 1 Ταχ. κώδ. : 105 63 Πληροφορίες : Διονυσία Μπάστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009)556 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της υπογραφής, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συµφωνίας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία της Ανάρρωσης Πολλών Χιλιάδων Ανδρών και Γυναικών από τον Αλκοολισµό ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚ ΟΣΗ

Η Ιστορία της Ανάρρωσης Πολλών Χιλιάδων Ανδρών και Γυναικών από τον Αλκοολισµό ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ Η Ιστορία της Ανάρρωσης Πολλών Χιλιάδων Ανδρών και Γυναικών από τον Αλκοολισµό ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ALCOHOLICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC. NEW YORK CITY 2010 ALCOHOLICS ANONYMOUS 2004

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

. : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

. : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ,.. : 0907 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ημερομηνία παρουσίασης : 28/06/2011 Επιβλέπων καθηγητής : Καθηγήτρια Ευθαλία Δημαρά Μέλη τριμελούς επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Greece 1 Last edited: November 29, 2005

Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Summary and Analysis Greece signed the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) on January 26, 1990 and ratified it about three years later, on May 11, 1993.

Διαβάστε περισσότερα

Το «Τραπεζοδίαιτο» Δημόσιο και το «Κρατικοδίαιτο» Τραπεζικό Σύστημα

Το «Τραπεζοδίαιτο» Δημόσιο και το «Κρατικοδίαιτο» Τραπεζικό Σύστημα Copyright Το «Τραπεζοδίαιτο» Δημόσιο και το «Κρατικοδίαιτο» Τραπεζικό Σύστημα English title: The Greek Banks STERGIOU LIMITED, March 2013 Suite A, 6 Honduras Street, London EC1Y 0TH, United Kingdom Web:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 243/9t ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα