ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Απόφαση Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Λαμίας (πρακτ. αριθμ. /..00) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 00

2 ΠΕΡΙΕΧΟΝΑ. Η υπάρχουσα κατάσταση. Ιστορικό ίδρυσης του Τμήματος.. III. Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος. III. Σκοπός & Στόχοι του Τμήματος IV. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος.. VI. Οι σπουδαστές του Τμήματος. VII. Ερευνητική δραστηριότητα IX. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Γενική περιγραφή. XII. Συνοπτική περιγραφή. XII. Ειδική περιγραφή (ανά εξάμηνο σπουδών). XIII. Ειδική περιγραφή (σύνολο μαθημάτων)... XV. Σχέση εξαρτώμενων και προαπαιτούμενων μαθημάτων XVI. Προαπαιτούμενα Μαθήματα Ειδικότητας για την Πρακτική Άσκηση.. XVI. Ομάδες Μαθημάτων.. XVII. Οι Στόχοι του Τμήματος για την επερχόμενη τριετία.. XVII. Περίγραμμα Μαθημάτων..... II

3 . Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Ιστορικό ίδρυσης του Τμήματος Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, ένα από τα τέσσερα Τμήματα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν και εντάσσονται στα πλαίσια του θεσμού των Ελληνικών Τ.Ε.Ι., ιδρύθηκε το με το υπ αριθμ 0 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. /0, τ. Α ). Τα τέσσερα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαμίας & Πάτρας (παρ/μα Αιγίου), παρέχουν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας στον Τομέα της Φυσικοθεραπείας.. Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Η Φυσικοθεραπευτική εκπαίδευση παρέχεται από τον Τεχνολογικό Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ο οποίος διαθέτει αποστολή και περιεχόμενο σπουδών, καθώς το γνωστικό αντικείμενο της «Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας» έχει επαρκώς καθοριστεί. Συγκεκριμένα, η παρ της Υ.Α. /Ε (ΦΕΚ /.0.00, τ. Β Παράρτημα 0.) αναφέρει και τα ακόλουθα Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποστολή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην Τεχνολογία και την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και Πρακτική Άσκηση και την τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις Φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται. Το Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος, που αναφέρει το ΦΕΚ /00, χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών. III

4 . Σκοπός & Στόχοι του Τμήματος Σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει και να μεταδίδει γνώση και τεχνογνωσία στον τομέα της θεραπείας και της πρόληψης προβλημάτων υγείας με την εφαρμογή φυσικών μέσων. Το Τμήμα σκοπεύει στη θεωρητική, κλινική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών, οι οποίοι με το πέρας των σπουδών τους θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον ασθενή που παρουσιάζει μειωμένη λειτουργική ικανότητα και να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα και τις μεθόδους για την αποκατάστασή του. Η Φυσικοθεραπεία, την οποία το Τμήμα υπηρετεί, είναι νέα επιστήμη, δυναμική, η οποία με συνεχώς αυξανόμενη έρευνα θεμελιώνει και αναθεωρεί τα ευρήματα που υποστηρίζουν την καθημερινή πρακτική της. Στόχος του τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη των σπουδαστών για ενεργό συμμετοχή στη διεργασία της μάθησης, η οποία αποτελεί μία συνεχή δια βίου εκπαίδευση ώστε να μπορούν να εργασθούν ως αυτόνομοι επαγγελματίες ή ως μέλη της ομάδας υγείας και να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση του ασθενούς. Οι απόφοιτοι του τμήματος πρέπει να είναι γνώστες της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, ικανοί να προάγουν και να προστατεύουν την υγεία του ατόμου, να προλαμβάνουν, βελτιώνουν και να αποκαθιστούν παθολογικές καταστάσεις, συγγενείς και επίκτητες, καθώς και τραυματικές βλάβες που προκαλούν διαταραχές σε διάφορα συστήματα του οργανισμού όπως π.χ. στο μυοσκελετικό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Οι πτυχιούχοι του τμήματος πρέπει να έχουν απόλυτη επιστημονική και πρακτική επάρκεια και μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων ηθικής να μπορούν να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις Φυσικοθεραπευτικές πράξεις, μετά από ενδελεχή Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση. Το τμήμα στοχεύει στην εφαρμογή ενός δυναμικού και διαρκώς εξελισσόμενου προγράμματος σπουδών, σύγχρονο με την εξέλιξη της Επιστήμης, ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στο χώρο της Υγείας και να ικανοποιεί το σκοπό της δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών. Αυτό το αναγκαίο πρόγραμμα σπουδών οφείλει να ενσωματώνει συνεχώς την παραγόμενη νέα γνώση, την οποία οφείλει να παράγει το Τμήμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Φυσικοθεραπεία στην ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχει μόνο στον τεχνολογικό τομέα και συνεπώς κάθε νέα γνώση, όπως προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα διεθνών ευρημάτων, μπορεί και οφείλει να γίνεται μόνο από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Ο απόφοιτος του τμήματος πρέπει να κατέχει με απόλυτη επάρκεια τις απαιτούμενες γνώσεις για να χρησιμοποιεί τα φυσικά μέσα και τις θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές με σκοπό να αποκαταστήσει, διατηρήσει και προωθήσει τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου IV

5 όπως και την κοινωνική του υπόσταση, όπου η φθορά, ο τραυματισμός ή η νόσος έχουν διαφοροποιήσει τις καθημερινές του δυνατότητες. Το τμήμα εκπαιδεύει τους σπουδαστές του για να είναι σε θέση να προσφέρουν την ενδεικνυόμενη Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή ιδρύματα να προσφέρουν υπηρεσίες στην οικογένεια και στην κοινότητα όπου υπάρχει ασθενής ή άτομο με αναπηρίες να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή και στην αγωγή υγείας και ευημερίας του κοινού μέσω εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών να εκπαιδεύσουν εργονομικά τον ασθενή ώστε να ελέγχει τα φορτία που εφαρμόζονται στις αρθρώσεις του κατά την διάρκεια των καθημερινών του δραστηριοτήτων να συμβάλλουν στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιστημών υγείας ώστε να μπορεί να υοθετεί την καταλληλότερη κάθε φορά στάση για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας να παρέχουν συμβουλές και να εκπαιδεύουν τους ασθενείς στην αυτοεξυπηρέτηση. Το τμήμα Φυσικοθεραπείας ακόμα εκπαιδεύει τους σπουδαστές του να σέβονται την αυτονομία των ασθενών & να εργάζονται με απόλυτη εχεμύθεια να δίνουν επαρκείς πληροφορίες για την λειτουργική ανικανότητα των ασθενών ώστε να μπορούν αυτοί να συναινέσουν στο προτεινόμενο σχήμα αποκατάστασης να είναι γνώστες της ερευνητικής διεργασίας, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των συμμετεχόντων, των ερευνητών και των συγγραφέων που χρησιμοποιούν τις πηγές τους να μπορούν να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό την πρόοδο της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τη φυσικοθεραπευτική πράξη στις καινούργιες συνθήκες της επιστήμης όπως αυτή διαμορφώνεται. Ιδιαίτερης σημασίας στόχοι αποτελούν και η ερευνητική δραστηριότητα καθώς και η περαιτέρω εξειδίκευση μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών. Αυτοί οι στόχοι έχουν υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ανάπτυξης του Τμήματος ανεξάρτητα από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο, κυρίως λόγω του ότι αποτελεί το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικοθεραπείας. V

6 Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (World Confederation for Physical Therapy, WCPT) η φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα ώστε να καταφέρουν να αναπτύξουν, να διατηρήσουν, και να αποκαταστήσουν μέγιστη δύναμη και λειτουργική ικανότητα κατά την διάρκεια της ζωής τους. Η Φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών όταν δύναμη και λειτουργικότητα κινδυνεύουν από διαδικασίες όπως τα γηρατειά, η ασθένεια ή ο τραυματισμός. Μέγιστη και λειτουργική κίνηση είναι η πεμπτουσία του τι σημαίνει να είσαι υγιής. Η Φυσικοθεραπεία είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου, των επιστημών υγείας. Ο σκοπός τους δεν είναι μόνο παιδαγωγικός και η ευθύνη δεν είναι μόνο απέναντι στους σπουδαστές μας αλλά ο στόχος και σκοπός του τμήματος περιλαμβάνει την υγεία μελλοντικών ασθενών, κάτι που μας φορτίζει με περαιτέρω υπευθυνότητα. Οι στόχοι και οι σκοποί του τμήματος είναι η παροχή στους ασθενείς υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συνεργασία των διαφορετικών επαγγελμάτων υγείας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας κα. Έτσι η ακαδημαϊκή κοινότητα αντιμετωπίζει τη φυσικοθεραπεία ώς ένα αναπόσπαστο κομμάτι όλων αυτών των επαγγελμάτων, που έχουν ως σκοπό τους τον άνθρωπο.. Το Προσωπικό του Τμήματος Η στελέχωση του τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός Καθηγητές Αν. Καθηγητές Επ. Καθηγητές Καθ. Εφαρμογών Μελών Ε.Π. Μελών Ε.Τ.Π. Μελών Δ.Π. Συγκεκριμένα, κατά το ακαδ. έτος 000, το Τμήμα στελεχώνεται µε δώδεκα () μόνιμα μέλη Ε.Π., στον Τομέα Γενικών Μαθημάτων & στον Τομέα Ειδικών Μαθημάτων, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία πλήρωσης () θέση Καθηγητή Εφαρμογών. Το σύνολο ωρών εβδομαδιαίας VI

7 διδασκαλίας που καλύπτει το μόνιμο Ε.Π. ανέρχεται σε διδακτικές ώρες και προσεγγίζει ποσοστό 0% επί του γενικού συνόλου ωρών διδασκαλίας του Τμήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ποσοστό δεν είναι ιδιαίτερα μικρό αν ληφθεί υπόψη το γεγονός της ύπαρξης πολλών εργαστηριακών μαθημάτων καθώς και της κλινικής άσκησης που επιβάλλουν για εκπαιδευτικούς λόγους την κατάτμηση των σπουδαστών σε μικρές ομάδες. Δέκα από τα δώδεκα μέλη Ε.Π. του Τμήματος κατέχουν τακτικές θέσεις σύμφωνα με το Ν. /0 ενώ ένα μέλος βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης και το άλλο μέλος ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές του σπουδές για να μπορέσει να ενταχθεί σε αντίστοιχη θέση. Είναι απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωση του Τμήματος με σκοπό την κάλυψη όλων των γνωστικών αντικειμένων που διαπραγματεύεται αυτό. Το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τμήματος αποτελείται από τους Τομέας Βαθμίδα Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο ή Ειδικότητα Δρ. Γιόφτσος Γεώργιος Κινησιολογία, Εμβυομηχανική, βιοϊατρική μηχανική. Καθηγήτρια Δρ. Σακελλάρη Βασιλική Φυσικοθεραπεία με έμφαση στην ανθρώπινη ισορροπία Επίκουρος Δρ. Στριμπάκος Νικόλαος Φυσικοθεραπεία Ανάπτυξη τεχνικών αντικειμενικής αξιολόγησης μυοσκ/ικών δομών Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Καπρέλη Ελένη Φυσικοθεραπεία και Κινητικοαισθητική αξιολόγηση μυοσκελετικών κακώσεων. Κορτιάνου Ελένη Φυσικοθεραπεία με εξειδίκευση Κλινική Άσκηση Ι & ΙΙ Τρίγκας Παναγιώτης Φυσικοθεραπεία Δρ. Πουλής Ιωάννης Φυσικοθεραπεία Δρ. Παράς Γεώργιος Φυσικοθεραπεία με εξειδίκευση Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση παιδιών με νευρολογικές διαταραχές Σπανός Σάββας Φυσικοθεραπεία με εξειδίκευση στην Κινησιοθεραπεία Καθηγήτρια Ειδικών Μαθημάτων Θέση Εφαρμογών Εφαρμογών Εφαρμογών Εφαρμογών Εφαρμογών (σε διαδικασία πρόσληψης) Φυσικοθεραπεία με εξειδίκευση στη Μηχανική των μυοσκελετικών δυσλειτουργιών Δρ. Αβδελίδης Δημήτριος Νευρολογία Προσ/γής Ζυγούρης Παναγιώτης Χειρουργική Προσ/γής Θεοδώρου Χρήστος Ορθοπεδική Ανατομία Εφαρμογών Γενικών Μαθημάτων Εφαρμογών Εφαρμογών Κανελλόπουλος Ασημάκης VII

8 Το σύνολο ωρών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, ανά βαθµίδα ανάθεσης, για το ακαδηµαϊκό έτος 0000 έχει ως εξής Κατηγορία Συνεργατών Επιστημονικοί Συνεργατες Τομέας Ε.Μ. Τομέας Γ.Μ. Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 Ωρών. Οι σπουδαστές του Τμήματος Σήμερα στο Τμήμα υπάρχουν 00 περίπου εγγεγραμμένοι σπουδαστές ενώ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος εισήχθησαν 0 νέοι σπουδαστές. Οι Πίνακες που ακολουθούν εμπεριέχουν τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος από το 00 μέχρι και το Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές 0 Κατατακτήριες εξετάσεις Άλλες κατηγορίες Διάρκεια σπουδών (χρόνια) Έτος εισαγωγής Κ Κ+ Κ+ Κ Κ+ Κ+ Κ+ Δεν έχουν αποφοιτή σει Στη γραμμή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθμός μετεγγραφομένων φοιτητών (εισροέςεκροές) Κ κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα. VIII

9 . Ερευνητική δραστηριότητα Το Τμήμα προσπαθεί να έχει ενεργό συμμετοχή σε όλα τα επιστημονικά γεγονότα της φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Έχει μέχρι σήμερα συμμετάσχει σε αρκετά συνέδρια και μέλη του έχουν ανακοινώσει εργασίες σε Ελληνικά περιοδικά καθώς και σε επιστημονικές ημερίδες. Χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς αυτής αποτελούν οι ακόλουθες εργασίες που αναφέρονται στα έτη 00 & 00 Καπρέλη Ε. «Πλαστικές αλλαγές εγκεφάλου σε ανεπάρκεια πρόσθιου χιαστού συνδέσμου». Ιουνίου 00 ο Συνέδριο Αρθροσκόπησης Αθλητικών κακώσεων ΝΔ Ελλάδος, Πάτρα. Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών. Sakellari V., Kapreli E., Kortianou E., Strimpakos N., Poulis I., Trigkas P., Gioftsos G. Evaluation of the educational activities in a Greek higher educational Physiotherapy department Σεπτεμβρίου 00 nd European Congress on Physiotherapy Education, Stockholm Sweden. Sakellari V,, Lamprianidou E,, Delavinias A, Poulis I, Gioftsos G. Balance vs pain in patients with multiple sclerosis, th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine, /0/00, Κωνστ/πολη. Vourazanis E., Oldham J., Strimpakos N., Dimitriadis N., Komianou L., Kapreli E. Respiratory dysfunction in chronic neck patients. A pilot study. Σεπτεμβρίου 00 rd Congress of Hellenic Society of Biomechanics. Βασιλάκη Μ., Αλμούσα Σ., Νάσσης Γ., Δελτσίδου Α., Στριμπάκος Ν., Καπρέλη Ε. «Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του Finometer ως μέθοδος μέτρησης αιμοδυναμικών παραμέτρων.» Νοεμβρίου 00 ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας, Αθήνα. Αλμούσα Σ., Βασιλάκη Μ., Δελτσίδου Α., Νάσσης Γ., Κομιανού Λ., Καπρέλη Ε. «Η επίδραση της εφαρμογής ελαστικής κάλτσας και ελαστικού επιδέσμου στις αιμοδυναμικές παραμέτρους σε υγιείς.» Νοεμβρίου 00 ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας, Αθήνα. Κούρτη Μ., Στριμπάκος Ν., Τσέπης Η., Αθανασόπουλος Σ., Μανδαλίδης Δ., Κοτζαμανίδου Μ., Καπρέλη Ε. «Aθλητική Φυσικοθεραπεία στην Eλλάδα To προφίλ του Έλληνα Aθλητικού Φυσικοθεραπευτή και τα χαρακτηριστικά ενός προγράμματος εξειδίκευσης» Οκτωβρίου 00 ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας, Π.Σ.Φ, Αθήνα. Αλμούσα Σ, Καπρέλη Ε. «Εξέταση επίδρασης της εφαρμογής ελαστικής κάλτσας και επιδέσμου στις αιμοδυναμικές παραμέτρους» Μαΐου 00 ο Διατμηματικό Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, Αίγιο. Βασιλάκη Μ, Καπρέλη Ε. «Έλεγχος αξιοπιστίας μέτρησης των αιμοδυναμικών παραμέτρων σε τρεις διαφορετικές θέσεις σώματος» Μαΐου 00 ο Διατμηματικό Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, Αίγιο. Κωνσταντινίδου Ι, Καπρέλη Ε. «Η επίδραση της θέσης σώματος στη δύναμη των αναπνευστικών μυών». Μαΐου 00 ο Διατμηματικό Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, Αίγιο. Κωνσταντινίδου Ι, Δημητριάδης Ζ, Καπρέλη Ε. «Έλεγχος αξιοπιστίας μέτρησης της δύναμης των αναπνευστικών μυών». Μαΐου 00 ο Διατμηματικό Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, Αίγιο. Παπαχρήστου Β, Κανελλόπουλος Α, Καπρέλη Ε. «Η επίδραση του φύλου στην ισορροπία του σώματος». Μαΐου 00 ο Διατμηματικό Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, Αίγιο. Κούρτη Μ, Καπρέλη Ε. «Το προφίλ του Έλληνα Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή και τα χαρακτηριστικά προγράμματος εξειδίκευσης» Μαΐου 00 ο Διατμηματικό Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, Αίγιο. Kortianou E, Konstandinou AG, Dourida M, Kapreli E, Strimpakos N, Sakellari V. «Pulmonary function and sixminute walking test in obese young females a control pilot study» September 00 Annual congress of European Respiratory Society, Dimitriadis Z., Vourazanis E., Oldham J.A, Strimpakos N.,Komianou L.,Kapreli E. Respiratory Dysfunction in Neck Pain Patients. A Pilot Study. Οκτ Νοεμβ. 00 rd International Conference on Movement Dysfunction, Edinbourgh, Uk. Strimpakos N,, Kapreli E,, Bourdas D,, Mpakalos A,, Diamadopoulos K,, Kalapotharakos V, The effect of Kinesiotaping in jumping ability of soccer players, rd Congress of Kinesio Taping Association International, 0/0/00, Albuquerque, New Mexico, USA Κορτιάνου Ε., Τσάγκαρη Α., Κωνσταντίνου Α.Γ, Κομιανού Λ., Καπρέλη Ε. «Η χρήση της λεπτης δοκιμασίας βάδισης στη σύγκριση της λειτουργικότητας μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων νεαρών γυναικών.» Νοεμβρίου 00ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Αθήνα. Κορτιάνου Ε. «Χειρουργεία κοιλίας» ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας, Δεκεμβρίου 00, Αθήνα. Κορτιάνου Ε. «Αποτελεσματικότητα των φυσικοθεραπευτικών τεχνικών στις αναπνευστικές παθήσεις. Ερευνητική Τεκμηρίωση». ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Νοεμβρίου 00, Αθήνα. Κορτιάνου Ε. «Η Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία στα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό» ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Νοεμβρίου 00, Αθήνα. IX

10 Παπαθανασίου Γ., Τσάμης Ν., Κορτιάνου Ε. «Αναπνευστική αποκατάσταση στην καρδιακή ανεπάρκεια». 0 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας. Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας, Φεβρουαρίου 00, Αθήνα Τσάγκαρη Α., Κορτιάνου Ε. «Η κλινική αξία της σπιρομέτρησης στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση. Διάγνωση πρώιμων πνευμονικών βλαβών και αξιολόγηση της θεραπευτικής παρέμβασης». ο Επιστημονικό Διατμηματικό Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, Μαΐου 00, Αίγιο. Κορτιάνου Ε., Τσάγκαρη Α., Παπαθανασίου Γ. «Ο επιπολασμός του καπνίσματος και η σωματική δραστηριότητα Ελλήνων σπουδαστών φυσικοθεραπείας. Πιλοτική μελέτη» ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας, Δεκεμβρίου 00, Αθήνα Κορτιάνου Ε., Τσάγκαρη Α., Κωνσταντίνου Α.Γ., Κομιανού Λ., Καπρέλη Ε. «Η χρήση της λεπτης δοκιμασίας βάδισης στη σύγκριση της λειτουργικότητας μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων νεαρών γυναικών. Πιλοτική μελέτη» ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Νοεμβρίου 00, Αθήνα. Kortianou E., Harikiopoulou M., Theodorakopoulou E., et al. Responders and nonresponders to exercise training. A new phenotype of COPD patients with respect to patientcentered outcomes of pulmonary rehabilitation. th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Pulmonary Diseases Critical Care and Nursing Care, Thorax Foundation, April 00, Athens. Kortianou E., Tsagari A., Konstantinou A. et al. Pulmonary Mechanics and exercise tolerance in young obese females a control pilot study. th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Pulmonary Diseases Critical Care and Nursing Care, Thorax Foundation, April 00, Athens. Βουρδονικόλα Β., Αντωνοπούλου Χ. Κορτιάνου Ε. «Η συμβολή της εβδομαδιαίας τακτικής αξιολόγησης στην τελική επίδοση του σπουδαστή». ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Νοεμβρίου 00, Αθήνα. Κορτιάνου Ε. Τσάγκαρη Α., Κωνσταντίνου Α. Κομιανού Λ. «Η επίδραση του καπνίσματος στην αναπνευστική λειτουργία και τη λειτουργικότητα νεαρών γυναικών. Κλινική μελέτη με ομάδα ελέγχου», ο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Ε.Ε.Ε.Φ., Νοεμβρίου 00, Αθήνα Kosmas E., Dumitru S., Harikiopoulou M., Kavoura P., Lagou S., Theodorakopoulou E., Kortianou E., Anagnostopoulou N., Toumbis M., Tzanakis N., Siafakas N. Smokingrelated factors and adherence to pulmonary rehabilitation program in patients with COPD American Thoracic Society Annual Congress, 0 May 00, SanDiego, USA. Kortianou E., Harikiopoulou M., Theodorakopoulou E., et al. Can we prognosticate the rehabilitationinduced improvement in exercise capacity in COPD patients?. European Respiratory Society Annul Congress, Sept. 00, Vienna Dumitru S., Harikiopoulou M., Theodorakopoulou E., KortianouE., et al. Adherence to a pulmonary rehabilitation program and its impact on patientoriented outcomes European Respiratory Society Annul Congress, Sept. 00, Vienna Papathanasiou G., Oikonomou E., Kortianou E., Spyropoulos P., Kalfakakou V.,Evangelou A. Chronic effects of smoking on pulmonary mechanics in young male adults European Respiratory Society Annual Congress, 00 October 00, Berlin Σακελλάρη Β. Διαταραχές ισορροπίας. ο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Νοέμβριος, 00. Λαμπριανίδου Ε., Σακελλάρη Β. «Η συσχέτιση του πόνου και της ισορροπίας σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας» ο Διατμηματικό Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, Αίγιο. Μάιος 00. Αναρτημένη ανακοίνωση. Σακελλάρη Β, Νικήτας Χ. Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων σε ενήλικες. Θέματα Φυσικοθεραπείας, (),, 00. Sakellari V, Gioftsos G. The academic studies at the Physiotherapy Department of the T.E.I. of Lamia. Oral resentation. University of Linkoping, Linkoping 00. Σακελλάρη Β. Εργονομία και άκρα χείρα. Ημερίδα Τμήματος Άκρας Χείρας της Ε.Ε.Ε.Φ.. Νοσοκομείο Κ.Α.Τ. Αθήνα, 00. Σακελλάρη Β. Διερεύνηση των αναγκών των χρηστών της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ερευνητική περιπτωσιακή μελέτη. Εισήγηση σε Ημερίδες στα πλαίσια του έργου Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Λαμία 00, Καρπενήσι 00. Καλυβιανάκη Ά, Σακελλάρη Β, Γώγου Β, Ζωγράφος Ά. Εναλλακτικές Τεχνικές Μάλαξης Shiatsu Ρεφλεξολογία Tuina Μάλαξη Υποδόριου Συνδετικού Ιστού. ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας Νοέμβριος 00. Workshop. X

11 Επίσης, το Τμήμα έχει υποβάλλει προτάσεις για χρηματοδότηση στα πλαίσια των έργων «Αρχιμήδης ΙΙΙ» & «Θαλής», συνολικής δαπάνης , ως ακολούθως Α/Α Προτ. Έρευνας Τίτλος Προτεινόμενης Έρευνας στα πλαίσια του έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ» // Αξιολόγηση φυσιολογικής νευρομυϊκής λειτουργίας τετρακεφάλου μυός και διαταραχές της σε ασθενείς με σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου. Γεώργιος Γιόφτσος // Το φαινόμενο της πτώσης σε περιπατητικούς Έλληνες υπερήλικες Πρόληψη Παρέμβαση Βασιλική Σακελλάρη // Η επίδραση του χρόνιου αυχενικού πόνου στην αναπνευστική λειτουργία. Κλινική μελέτη με ομάδα ελέγχου (CONTROLLED CLINICAL TRIALCCT). Καπρέλη Ελένη /0/ Διαπολιτισμική διασκευή στην Ελληνική γλώσσα διεθνών μέσων αξιολόγησης ερωτηματολογίων και δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Στριμπάκος Νικόλαος // Ισοκινητικά και ηλεκτρομυογραφικά χαρακτηριστικά σε μειομετρική σύσπαση καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του αγκώνα των δύο άνω άκρων σε ομάδες γενικού και ειδικού πληθυσμού. Πουλής Ιωάννης Κωδικός Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήμα / /& Καπρέλη Ελένη Φυσικοθεραπείας / / Γιόφτσος Γεώργιος Φυσικοθεραπείας /0 / Σακελλάρη Βασιλική Φυσικοθεραπείας Όνομα Επιστημ. Υπευθύνου Τίτλος Η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της αυχενικής και αναπνευστικής λειτουργίας. Καθορισμός νευρομυικών προτύπων λειτουργίας τετρακέφαλου μυός με τη χρήση υβριδικών μεθόδων της τεχνιτής νοημοσύνης Η επίδραση παθολογικών και τραυματικών παραγόντων, καθώς και της φυσιοθεραπευτικής παρέμβασης. Εφαρμογή και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας προσαρμοσμένου παρεμβατικού προγράμματος αξιολόγησης και εργονομικής βελτίωσης οικιακής ασφάλειας πτώσεων σε περιπατητικούς Έλληνες ηλικιωμένους. XI

12 . Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Γενική Περιγραφή. Εξάμηνα Οκτώ (). Μαθήματα Σαράντα (0) Μαθήματα ΔΟΝΑ Τέσσερα () Μαθήματα ΓΥ Εννέα () Μαθήματα ΕΥ Έξι () Μαθήματα Ε Είκοσι (0) Διακόσιες σαράντα (0) / εξάμηνο Τριάντα (0) ΩΔ Εκατόν Εβδομήντα έξι () ΩΔ / Εξάμηνο Είκοσι τέσσερις έως Είκοσι έξι ( ) Πενήντα έως Εξήντα (0 0). Διδακτικές Μονάδες. Ώρες Διδασκαλίας. Φόρτος Εργασίας ΦΕ / εβδομάδα. Συνοπτική Περιγραφή α/α Εξάμηνο Αριθμός Μαθημάτων Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ Εργαστ Φόρτος Εργασίας Ανά Εβδ. Ανά Εξαμ XII

13 . Ειδική Περιγραφή (ανά εξάμηνο σπουδών) ================= Α ΕΞΑΜΗΝΟ ===================== ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΑ Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος ΦΑ Ανατομία Νευρικού Συστήματος & Οργάνων ΦΑ Γενική Κινησιολογία ΦΑ Φυσιολογία του Ανθρώπου ΦΑ Τεχνικές Μάλαξης ================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΒ Παθολογία ΦΒ Ειδική Κινησιολογία ΦΒ Νευροφυσιολογία ΦΒ Ορθοπαιδική ΦΒ Πληροφορική στην Υγεία ΦΒ Εμβιομηχανική ================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΓ Νευρολογία ΦΓ Κινησιοθεραπεία ΦΓ Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΦΓ Φ/θ Καρδιοαγγειακών Παθήσεων ΦΓ Κλινική Εργοφυσιολογία ΦΓ Φυσικά Μέσα Ι ================= ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΔ Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φ/θ ΦΔ Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων ΦΔ Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης ΦΔ Φυσικά Μέσα ΙΙ ΦΔ Αρχές Νευροαποκατάστασης Κατηγορία Υ Εργαστήριο ΦΕ ΦΕ ΦΕ ΦΕ 0 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ===================== Κατηγορία Υ Υ ΔΟΝΑ Υ Εργαστήριο 0 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ===================== Κατηγορία Υ Εργαστήριο 0 0 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ===================== Κατηγορία Εργαστήριο 0 XIII 0 0

14 ================= Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ===================== ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΕ Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων ΦΕ Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων ΦΕ Φ/θ Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων ΦΕ Χειρουργική ΦΕ Μεθοδολογία Έρευνας ΦΕ Βιοστατιστική Οικονομία της Υγείας ================= ΦΣΤ Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων ΦΣΤ Φ/θ παιδιατρικών Νευρολογικών Παθήσεων ΦΣΤ Αθλητική Φ/θ ΦΣΤ Φ/θ Αξιολόγηση ΦΣΤ Ψυχολογία στην Υγεία ΦΣΤ Διαγνωστική Απεικόνιση ΦΖ Κλινική Φ/θ στη Νευροαποκατάσταση ΦΖ Εργονομία & Φυσικοθεραπεία ΦΖ Ομαδική Θεραπευτική Άσκηση Ειδικοί Πληθυσμοί ΦΖ Βιοηθική & Δεοντολογία ΦΖ Εμπορία & Διαφήμιση (Marketing) ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΗ Πτυχιακή Εργασία ΦΗ Πρακτική Άσκηση Εργαστήριο ΦΕ ΦΕ ΦΕ 0 ΦΕ Κατηγορία ΔΟΝΑ Εργαστήριο Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ===================== ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ================= Υ ΔΟΝΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ===================== ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ================= Κατηγορία Εργαστήριο Κατηγορία ΔΟΝΑ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ===================== Κατηγορία Άσκηση Πράξης Εργαστήριο 0 0 XIV 0 0

15 . Ειδική Περιγραφή (σύνολο μαθημάτων) ΜΑΘΗΜΑ Εργαστ Κατηγορία ΦΕ ΦΒ Ειδική Κινησιολογία ΦΒ Νευροφυσιολογία ΦΒ Ορθοπαιδική ΦΒ Πληροφορική στην Υγεία ΦΒ Εμβιομηχανική ΦΓ Νευρολογία Υ Υ ΔΟΝΑ Υ ΦΓ Κινησιοθεραπεία ΦΓ Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΦΓ Φ/θ Καρδιοαγγειακών Παθήσεων ΦΓ Κλινική Εργοφυσιολογία ΦΓ Φυσικά Μέσα Ι ΦΔ Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φ/θ Υ ΦΕ Φ/θ Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων ΦΕ Χειρουργική ΦΕ Μεθοδολογία Έρευνας ΦΕ Βιοστατιστική Οικονομία της Υγείας ΦΣΤ Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων ΦΣΤ Φ/θ Παιδιατρικών Νευρολογικών Παθήσεων Υ ΔΟΝΑ ΦΣΤ Αθλητική Φ/θ ΦΣΤ Φ/θ Αξιολόγηση ΦΣΤ Ψυχολογία στην Υγεία ΦΣΤ Διαγνωστική Απεικόνιση ΦΖ Κλινική Φ/θ στη Νευροαποκατάσταση ΦΖ Εργονομία & Φυσικοθεραπεία ΔΟΝΑ 0 0 ΦΖ Ομαδική Θεραπευτική Άσκηση Ειδικοί Πληθυσμοί ΦΖ Βιοηθική & Δεοντολογία ΦΖ Εμπορία & Διαφήμιση (Marketing) ΔΟΝΑ ΦΑ Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος ΦΑ Ανατομία Νευρικού Συστήματος & Οργάνων ΦΑ Γενική Κινησιολογία ΦΑ Φυσιολογία του Ανθρώπου ΦΑ Τεχνικές Μάλαξης ΦΒ Παθολογία ΦΔ Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων ΦΔ Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης ΦΔ Φυσικά Μέσα ΙΙ ΦΔ Αρχές Νευροαποκατάστασης ΦΕ Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων ΦΕ Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση Υ XV

16 Εξαρτώμενο Εξαρτώμενο Προαπαιτούμενο. Σχέση εξαρτώμενων και προαπαιτούμενων μαθημάτων Αλυσίδα Α Αλυσίδα Β Αλυσίδα Γ Αλυσίδα Δ Αλυσίδα Ε Γενική Κινησιολογία Παθολογία Κινησιοθεραπεία Ορθοπαιδική Αρχές Νευροαποκατάστασης Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων Φ/θ Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων Κλινική Φ/θ στη Νευροαποκατάσταση. Προαπαιτούμενα Μαθήματα Ειδικότητας για την Πρακτική Άσκηση ΦΑ Τεχνικές Μάλαξης ΦΕ Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων ΦΓ Κινησιοθεραπεία ΦΕ Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων ΦΓ Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΦΕ Φ/θ Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων ΦΓ Φ/θ Καρδιοαγγειακών Παθήσεων ΦΣΤ Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων ΦΓ Φυσικά Μέσα Ι ΦΣΤ Φ/θ Παιδιατρικών Νευρολογικών Παθήσεων ΦΔ Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φ/θ ΦΣΤ Αθλητική Φ/θ ΦΔ Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων ΦΣΤ Φ/θ Αξιολόγηση ΦΔ Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης ΦΖ Κλινική Φ/θ στη Νευροαποκατάσταση ΦΔ Φυσικά Μέσα ΙΙ ΦΖ Εργονομία & Φυσικοθεραπεία ΦΔ Αρχές Νευροαποκατάστασης ΦΖ Ομαδική Θεραπευτική Άσκηση Ειδικοί Πληθυσμοί XVI

17 . Κατανομή Μαθημάτων στους Τομείς του Τμήματος Το τμήμα πρέπει να έχει δύο Ομάδες Μαθημάτων για την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι οποίες είναι οι εξής ΤΟΑΣ ΤΟΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Τομέας Γ.Μ.) (Τομέας Ε.Φ.Μ) ΦΑ Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος ΦΑ Ανατομία Νευρικού Συστήματος & Οργάνων ΦΑ Φυσιολογία του Ανθρώπου ΦΒ Παθολογία ΦΑ Γενική Κινησιολογία ΦΔ Αρχές Νευροαπακατάστασης ΦΑ Τεχνικές Μάλαξης ΦΒ Νευροφυσιολογία ΦΒ Ορθοπαιδική ΦΓ Κινησιοθεραπεία ΦΓ Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΦΓ Φ/θ Καδιοαγγειακών Παθήσεων ΦΓ Κλινική Εργοφυσιολογία ΦΓ Φυσικά Μέσα Ι ΦΔ Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φ/θ ΦΔ Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων ΦΔ Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης ΦΔ Φυσικά Μέσα ΙΙ ΦΕ Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Παθήσεων ΦΕ Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων ΦΕ Φ/θ Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων ΦΕ Μεθοδολογία Έρευνας ΦΣΤ Κλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων ΦΣΤ Φ/θ Παιδιατρικών Νευρολογικών Παθήσεων ΦΣΤ Αθλητική Φ/θ ΦΣΤ Φ/θ Αξιολόγηση ΦΖ Κλινική Φ/θ στη Νευροαποκατάσταση ΦΖ Εργονομία & Φυσικοθεραπεία ΦΒ Πληροφορική στην Υγεία ΦΓ Νευρολογία ΦΕ Χειρουργική ΦΕ Βιοστατιστική Οικονομία της Υγείας ΦΣΤ Ψυχολογία στην Υγεία ΦΣΤ Διαγνωστική Απεικόνιση ΦΖ Εμπορία & Διαφήμιση (Marketing) ΦΒ Ειδική Κινησιολογία ΦΒ Εμβιομηχανική ΦΖ Ομαδική Θεραπευτική Ασκηση Ειδικοί Πληθυσμοί ΦΖ Βιοηθική & Δεοντολογία. Οι Στόχοι του Τμήματος για την επερχόμενη τριετία Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος, όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά στην έκθεση αξιολόγησης, καθορίζεται από την αποστολή του Τμήματος, όπως έχει διατυπωθεί από την Πολιτεία κατά την ίδρυση του, και από το όραμα του που διαμορφώνει το ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο είναι το ακόλουθο Όραμα Τμήματος «Ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό Τμήμα, με Ευρωπαϊκή & παγκόσμια αναγνώριση που θα πραγματεύεται την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα». Συνεπώς το Τμήμα, με κεντρικό στόχο την ανάπτυξη της χώρας και γενικούς στόχους που περιγράφονται στο νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του, έχει τους ακόλουθους επιμέρους στόχους Την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης στην κεντρική Ελλάδα, XVII

18 Την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που δραστηριοποιείται, Η υλοποίηση των παραπάνω, πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων, κατά ιεραρχική μορφή Στρατηγικός Στόχος Δυναμικό & εξελισσόμενο Πρόγραμμα Σπουδών. Στρατηγικός Στόχος Σύνδεση Εκπαίδευσης & Παραγωγής. Στρατηγικός Στόχος Ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιοτικής στάθμης. Στρατηγικός Στόχος Εξειδικευμένες Υποδομές. Στρατηγικός Στόχος Παροχή νέας γνώσης Έρευνα. Στρατηγικός Στόχος Παροχή Ποιοτικών Μεταπτυχιακών Σπουδών. ΕΙΚΟΝΑ.α Στρατηγικός Σχεδιασμός Τμήματος. ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΟΡΑΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Της ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ με Ν.0 ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛ. ΕΠΙΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύγχρονο & ανταγωνιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό Τμήμα, με Ευρωπαϊκή & παγκόσμια αναγνώριση που πραγματεύεται την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΥΝΔΕΣΗ με την ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΝΕΣ ΥΠΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕ ΣΠΟΥΔΕΣ XVIII

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Οκτώβριος 2011 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC T.E.I OF PATRAS DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΕΙΑΣ Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Αγαπητέ φοιτητή/φοιτήτρια, Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου και καλώς ήλθες στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΕΙΑΣ Ακαδημαϊκά έτη: 00900 & 000 Αθήνα, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS TEI OF ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014 Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Στριμπάκος Όνομα Πατρός: Σωτήριος Στριμπάκος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Εθνικότητα: Ελληνική Χρονολογία γέννησης: 1972

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚO EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO IΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ 2010 Ψ Α Ρ Ρ Ω Ν 6, Μ Υ Ρ Τ Ι Α, Α Ι Γ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚO ipa EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO IΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ 2010 Ψ Α Ρ Ρ Ω Ν 6, Μ Υ Ρ Τ Ι Α, Α Ι Γ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π) http://www.phys.teithe.gr/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π) http://www.phys.teithe.gr/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 2012 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π) http://www.phys.teithe.gr/ Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Αγ. Σπυρίδωνας Αιγάλεω ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 Θεσσαλονίκη, 03/12/2010 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... Error!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους 2010 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗ ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Υγείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών με υψηλή ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων 2010-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα