Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 3160 DA 3190 DA 3160 ΕΧΤ DA 3190 ΕΧΤ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. el - GR M.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Προστασία περιβάλλοντος... 3 Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιγραφή συσκευής Περιγραφή λειτουργίας Χειρισµός Καθαρισµός και περιποίηση Περίβληµα Φίλτρο λίπους Τοποθέτηση / Αντικατάσταση φίλτρου οσµών Αλλαγή λυχνίας ιαστάσεις συσκευής Τοποθέτηση Εξαρτήµατα τοποθέτησης Εγκατάσταση σε ντουλάπι τοίχου Τοποθέτηση µετώπης Βάρος µιας µετώπης επίπλου Προσαρµογή βάθους εντοιχισµού Τοποθέτηση φίλτρου λίπους Σύνδεση µε λειτουργία εξαγωγής αέρα Σύνδεση µε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα Ηλεκτρική σύνδεση Αγωγός εξαγωγής αέρα Ατµοπαγίδα Σιγαστήρας Ηλεκτρική σύνδεση Λειτουργία µε τη µονάδα ελέγχου (µοντούλ) DSM Σύνδεση ενός διακόπτη επαφής παραθύρου υναµικά ελεύθερη σύνδεση Σύνδεση ενός διακόπτη φωτισµού Service Τεχνικά στοιχεία

3 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί µε ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριµµάτων. Αυτά τα υλικά µην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων προς ανακύκλωση. Έτσι συµβάλλετε στην οικονοµία σε πρώτες ύλες και στη µείωση του όγκου απορριµµάτων. ιάφορα υλικά της συσκευασίας (π.χ. µεµβράνες, πεπιεσµένο αφρολέξ) µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατάτε τα υλικά αυτά µακριά από παιδιά και φροντίστε το ταχύτερο για την αποκοµιδή τους. Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόµη ορισµένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όµως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο, αλλά ενηµερωθείτε από τη διοίκηση του δήµου σας ή τον πλησιέστερο χώρο συγκέντρωσης παλιών αυτοκινήτων και µετάλλων για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζετε, ώστε µέχρι την αποκοµιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή µακριά από µικρά παιδιά. 3

4 Υποδείξεις ασφαλείας Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή. Πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σας ενη- µερώνουν για την ασφάλεια, την τοποθέτηση, το χειρισµό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι, προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβες. Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη µην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες ή από διάφορους λανθασµένους χειρισµούς. εν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτοµα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εµπειρίας ή λόγω ά- γνοιας δεν είναι σε θέση να το χειριστούν µε ασφάλεια. Επιτρέπεται µόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόµου. Προστασία για τα παιδιά Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στον απορροφητήρα και µην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν µε τη συσκευή. Η χρήση του απορροφητήρα από παιδιά µπορεί να γίνει µόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισµό του, και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασµένου χειρισµού. Λάβετε υπόψη σας, στους απορροφητήρες µε λυχνίες αλογόνου, ότι κατά τη λειτουργία της συσκευής οι λυχνίες αναπτύσσουν υψηλές θερµοκρασίες, οι οποίες παραµένουν ακόµη για λίγο χρόνο µετά τη διακοπή λειτουργίας τους. Κρατήστε τα παιδιά µακριά από τις λυχνίες, µέχρι να σιγουρευτείτε ότι µπορούν να τις αγγίξουν χωρίς κανένα κίνδυνο εγκαύµατος. Τεχνική ασφάλεια Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζηµιές. Αν συµβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής. Βεβαιωθείτε πριν από τη σύνδεση, ότι τα στοιχεία της πινακίδας τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) συµφωνούν µε εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου (βλέπε κεφ. "Ηλεκτρική σύνδεση"), για να µην προκληθεί καµία βλάβη στη συσκευή. Αν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας. 4

5 Υποδείξεις ασφαλείας Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής είναι τότε µόνο εγγυηµένη, όταν είναι συνδεδεµένη η συσκευή µε σύστηµα γείωσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ελέγχετε, αν πράγµατι υπάρχει αυτή η προστασία και αν έχετε αµφιβολία, ειδοποιήστε κάποιον ειδικό τεχνικό να ελέγξει τις εγκαταστάσεις του σπιτιού σας. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζη- µιές που προκαλούνται από απουσία ή διακοπή της γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία). Χρησιµοποιείτε τον απορροφητήρα αφού γίνει η τοποθέτησή του. Μόνο έ- τσι, θα είναι εγγυηµένη η ασφαλής λειτουργία του. Ανοίγετε το περίβληµα της συσκευής µόνο όπως περιγράφεται στα κεφάλαια που αναφέρονται στην εγκατάσταση και τον καθαρισµό της. Μην ανοίγετε άλλα µέρη της συσκευής. Σε περίπτωση που αγγίξετε ηλεκτροφόρα καλώδια ή γίνουν αλλαγές στα ηλεκτρικά ή µηχανικά µέρη της συσκευής, αυτό θα είναι επικίνδυνο για εσάς και µπορεί να δηµιουργήσει ανωµαλίες στη λειτουργία της συσκευής. ιάφορα µέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να α- ντικατασταθούν µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, µπορούµε να εγγυηθούµε, ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας µε τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Κατά τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης όπως και κατά την επισκευή, ο απορροφητήρας θα πρέπει να αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η συσκευή αποσυνδέεται τότε µόνον, όταν: έχετε κλείσει τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα, έχετε αφαιρέσει τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα. έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, µην τραβάτε το καλώδιο αλλά το φις από την πρίζα. Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς, αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθούν σηµαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή για τους οποίους καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. 5

6 Υποδείξεις ασφαλείας Για τη σύνδεση της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πολύπριζο ή επέκταση καλωδίου (µπαλαντέζα). Η επέκταση καλωδίου ή το πολύπριζο δεν εγγυώνται την απαιτούµενη ασφάλεια της συσκευής (π.χ. κίνδυνος υπερθέρµανσης). Στις συσκευές που συνδέονται µε εξωτερικό µοτέρ (τύπου EXT) πρέπει επιπρόσθετα να συνδέσετε και τις δύο µονάδες στο καλώδιο σύνδεσης µε τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αυτές οι συσκευές µπορούν να συνδυαστούν µόνο µε ένα εξωτερικό µοτέρ της Miele. Η τοποθέτηση και ο εντοιχισµός αυτής της συσκευής σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία) πρέπει να γίνεται µόνο από υπεύθυνα συνεργεία / υπεύθυνους τεχνικούς και µόνο αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. Ταυτόχρονη λειτουργία σε χώρο που λειτουργεί και άλλου είδους θέρµανση Προσοχή: βλαβερές αναθυµιάσεις! Όταν στο χώρο που λειτουργεί ο α- πορροφητήρας, υπάρχουν και εστίες θέρµανσης εξαρτώµενες από την ανανέωση του αέρα (π.χ. σόµπες αερίου, πετρελαίου ή κάρβουνου, θερµοσίφωνο ή θέρµανση αερίου, boiler, εστίες, φούρνοι), πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες λειτουργίας. Ο απορροφητήρας µε λειτουργία εξαγωγής αέρα, α- κόµη και µε σύνδεση σε εξωτερικό µοτέρ, απορροφάει κατά τη λειτουργία του µεγάλη ποσότητα αέρα από το χώρο που βρίσκεται, αλλά και από τα διπλανά δωµάτια, έτσι ώστε να µην υπάρχει αρκετός αέρας για την καύση των υπολοίπων εστιών θέρµανσης. Χωρίς λοιπόν την απαραίτητη τροφοδότηση των εστιών αυτών θέρµανσης µε φρέσκο αέρα, δηµιουργείται µια υποπίεση, η οποία επιδρά αρνητικά στη διαδικασία καύσης. Από την καµινάδα ή το φρεάτιο εξαερισµού µπορεί να εισχωρήσουν στα δω- µάτια βλαβερές αναθυµιάσεις. 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας Για να λειτουργεί λοιπόν ο απορροφητήρας ταυτόχρονα µε άλλες εστίες θέρ- µανσης χωρίς κανένα πρόβληµα, θα πρέπει να επιτευχθεί µια υποπίεση το ανώτερο 4 Pa (0,04 mbar), ούτως ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος επαναρρόφησης των καυσαερίων που δηµιουργούν οι εστίες θέρµανσης. Το κατάλληλο επίπεδο υποπίεσης επιτυγχάνεται, όταν έχετε προβλέψει στο χώρο ένα µόνιµο άνοιγµα (π.χ. σε µια πόρτα ή ένα παράθυρο), έτσι ώστε να εισέρχεται πάντα φρέσκος αέρας στους εσωτερικούς χώρους. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάµετρο του ανοίγµατος. Το άνοιγµα ενός κοινού τηλεσκοπικού σωλήνα τοίχου δεν επαρκεί για τη σωστή τροφοδότηση των χώρων µε φρέσκο αέρα. Κατά τον υπολογισµό περιεκτικότητας σε οξυγόνο αέρα, πρέπει να γίνει µέτρηση όλων των χώρων µιας κατοικίας. Συµβουλευτείτε έναν κατάλληλο τεχνικό καµινάδων. Για την ασφαλή λειτουργία µπορεί να είναι απαραίτητο να, συνδυάσετε τον απορροφητήρα µε ένα διακόπτη επαφής παράθυρου, ο οποίος θα επιτρέπει τη λειτουργία της συσκευής µόνον όταν το παράθυρο είναι αρκετά ανοικτό ή τίθεται σε λειτουργία αυτόµατα ένα µοτέρ εισροής αέρα ή να ενεργοποιείται ένας µηχανισµός για να ανοίγει ένα κλαπέτο εισροής αέρα, όταν τεθεί σε λειτουργία ο απορροφητήρας ή διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία των εστιών θέρµανσης που εξαρτώνται από την ανανέωση του αέρα, ό- ταν τεθεί σε λειτουργία ο απορροφητήρας. Η µονάδα ελέγχου (µοντούλ) Miele DSM 400 σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε τα κατάλληλα εξαρτήµατα µε τον απορροφητήρα (βλέπε κεφ. "Λειτουργία µε τη µονάδα ελέγχου (µοντούλ) DSM 400"). Τη µονάδα µπορείτε να την προµηθευτείτε ως πρόσθετο εξάρτηµα από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele. Συµβουλευτείτε έναν κατάλληλο τεχνικό. Αν ο απορροφητήρας σας πρόκειται να λειτουργεί µόνο µε ανακύκλωση αέρα, οι παραπάνω περιορισµοί δεν ισχύουν. 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας Σωστή χρήση Μην επιχειρήσετε να µαγειρέψετε ή να ψήσετε σε ανοικτή φωτιά κάτω από τον απορροφητήρα. Φλαµπέ, ψητά σε γκριλ κ.λπ. απαγορεύονται. Ο απορροφητήρας που βρίσκεται σε λειτουργία τραβάει τις φλόγες στο φίλτρο. Με τα σταγονίδια λίπους που α- πορροφούνται υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς! Όταν χρησιµοποιείτε τον απορροφητήρα πάνω από εστίες αερίου, πρέπει να προσέχετε, οι εστίες που βρίσκονται σε λειτουργία να είναι συνέχεια καλυµ- µένες µε σκεύη. ιακόπτετε τη λειτουργία της εστίας αερίου ακόµα και όταν αφαιρείτε έστω και για λίγο τα σκεύη. Ρυθµίζετε τη φλόγα έτσι, ώστε να µην υπερβαίνει το ύψος των σκευών. Αποφεύγετε το υπερβολικό ζέσταµα των σκευών (π.χ. σε µαγείρεµα µε wok). Ο απορροφητήρας µπορεί να πάθει ζηµιά από την υπερβολική θερµική επίδραση της φλόγας. Όταν µαγειρεύετε στις εστίες, ο α- πορροφητήρας πρέπει να τίθεται πάντα σε λειτουργία. Αλλιώς, οι υδρατµοί που συσσωρεύονται στον απορροφητήρα µπορεί να προκαλέσουν σκουριές στη συσκευή. Όταν µαγειρεύετε µε λάδια και λίπη σε κατσαρόλες, τηγάνια ή φριτέζες, δεν πρέπει να αφήνετε τα σκεύη χωρίς επίβλεψη. Επίσης και όταν ψήνετε σε ηλεκτρικό γκριλ, δεν πρέπει ποτέ να απο- µακρύνεστε από τη συσκευή του γκριλ. Από την υπερθέρµανση µπορεί τα λάδια και τα λίπη να πάρουν φωτιά και να πάθει ζηµιά ο απορροφητήρας. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα χωρίς φίλτρα λίπους. Έτσι, αποφεύγετε τη συσσώρευση λίπους και βρωµιάς µέσα στη συσκευή, που θα εµπόδιζαν τη σωστή λειτουργία της. Καθαρίζετε ή αλλάζετε τακτικά τα φίλτρα. Ένα φίλτρο γεµάτο µε υπολείµµατα λίπους σηµαίνει κίνδυνο πυρκαγιάς. (βλέπε κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση"). Μη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση, για τον καθαρισµό του απορροφητήρα, συσκευές ατµοκαθαρισµού. Ο ατµός που παράγεται, µπορεί να φθάσει σε µέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύµα και να προκαλέσει βραχυκύκλωµα. Σωστή τοποθέτηση Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εστιών που χρησιµοποιείτε, για να γνωρίζετε αν είναι δυνατή η λειτουργία απορροφητήρα πάνω από τις εστίες. Αν δεν έχουν οριστεί µεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας από τον κατασκευαστή των εστιών, θα πρέπει να τηρούνται µεταξύ των εστιών και της κάτω γωνίας του απορροφητήρα οι αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο κεφάλαιο " ιαστάσεις συσκευής". Αν λειτουργούν διάφορα είδη εστιών κάτω από τον απορροφητήρα, για τα ο- ποία ισχύουν διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας, θα πρέπει να επιλεγεί η µεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας που έ- χει δοθεί. 8

9 Υποδείξεις ασφαλείας Κατά την τοποθέτηση µιας µετώπης κάλυψης επίπλου από ξύλο ή από πλαστικό στον απορροφητήρα, λάβετε υ- πόψη σας τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εστιών σχετικά µε τη χρήση εύφλεκτων υλικών πάνω από τις εστίες. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασµένη χρήση ή αµέλεια των υποδείξεων ασφαλείας. Η τοποθέτηση του απορροφητήρα πάνω από εστίες καύσης στερεών καυσίµων δεν επιτρέπεται. Χρησιµοποιείτε για τον αεραγωγό µόνο σωλήνες ή αγωγούς από άφλεκτο υλικό, όπως τους διαθέτει το τµήµα α- νταλλακτικών της Miele. Ο αέρας που βγαίνει από τον απορροφητήρα δεν θα πρέπει να περνάει από καµινάδα καλοριφέρ πετρελαίου ή αερίου που βρίσκεται σε λειτουργία, ούτε από φρεάτιο που χρησιµεύει για τον εξαερισµό χώρων, όπου λειτουργεί τζάκι. Σε περίπτωση που ο εξαγόµενος αέρας οδηγείται µέσα από καµινάδα ή φρεάτιο, εκτός λειτουργίας, τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισµούς που ισχύουν για αυτό σε κάθε χώρα. Πρόσθετα εξαρτήµατα Πρόσθετα εξαρτήµατα επιτρέπεται να τοποθετηθούν στη συσκευή µόνο όταν αυτά διατίθενται από τη Miele. Αν τοποθετηθούν πρόσθετα µέρη άλλων εταιρειών, τότε οτιδήποτε σχετίζεται µε την εγγύηση και ασφάλεια του προϊόντος παύει να ισχύει. 9

10 Περιγραφή συσκευής 10

11 Περιγραφή συσκευής Στόµιο εξαερισµού Ø 150 χιλστ. Πίνακας χειρισµού Φίλτρο λίπους Συρόµενος οδηγός υδρατµών Φωτισµός εστιών Φίλτρο οσµών (Πρόσθετο εξάρτηµα για τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα.) Πτυσσόµενη µετώπη Εναλλακτικά µπορείτε να τοποθετήσετε στην πρόσοψη του οδηγού υ- δρατµών σας µετώπη από τα έπιπλα της κουζίνας σας ή τη µετώπη DFB 61 (φάρδος 60 εκ.) ή DFB 91 (φάρδος 90 εκ.) που µπορείτε να προµηθευτείτε ως πρόσθετο εξάρτηµα. Πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής για το µοτέρ Πλήκτρα ρύθµισης ισχύος Πλήκτρο φωτισµού εστιών 11

12 Περιγραφή λειτουργίας Ο απορροφητήρας αυτός λειτουργεί: µε εξαγωγή αέρα: Ο αέρας που απορροφάται, καθαρίζεται από το φίλτρο λίπους και οδηγείται προς τα έξω. Σε περίπτωση που το δικό σας σύστηµα εξαερισµού δεν είναι κατάλληλα εξοπλισµένο, η συσκευή συνοδεύεται από ένα προστατευτικό διάφραγµα. Αυτό τοποθετείται στο στόµιο εξαερισµού του µοτέρ. Το προστατευτικό διάφραγµα στο σύστηµα εξαερισµού φροντίζει, ώστε να µη γίνεται ανταλλαγή αέρα ανάµεσα στο χώρο εγκατάστασης και στον εξωτερικό αέρα, όταν ο απορροφητήρας είναι ε- κτός λειτουργίας. Έτσι, όταν ο απορροφητήρας είναι ε- κτός λειτουργίας, το διάφραγµα είναι κλειστό. Όταν θέτετε τον απορροφητήρα σε λειτουργία, τότε ανοίγει το διάφραγµα και οι υδρατµοί της κουζίνας µπορούν, χωρίς κανένα εµπόδιο, να διοχετεύονται προς τα έξω. µε ανακύκλωση αέρα: (µε σετ µετατροπής που διατίθεται σαν πρόσθετο εξάρτηµα) Ο αέρας που απορροφάται καθαρίζεται από το φίλτρο λίπους και επιπρόσθετα από ένα φίλτρο οσµών. Στη συνέχεια οδηγείται πάλι πίσω στην κουζίνα. Το φίλτρο οσµών διατίθεται σαν πρόσθετο εξάρτηµα (βλέπε κεφ. "Τεχνικά στοιχεία"). Ελέγχετε πάντα κατά τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα, αν είναι τοποθετηµένο το φίλτρο οσµών (βλέπε κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση"). µε εξωτερικό µοτέρ: (συσκευές τύπου ΕΧΤ) Οι απορροφητήρες τύπου EXT, είναι ειδικά κατασκευασµένοι για τη σύνδεση µε εξωτερικό µοτέρ, δηλαδή το µοτέρ απορρόφησης τοποθετείται σε έναν ε- ξωτερικό χώρο της δικής σας επιλογής. Το εξωτερικό µοτέρ συνδέεται µε τον απορροφητήρα µέσω ενός ειδικού ηλεκτρικού καλωδίου και η λειτουργία του κατευθύνεται από τον πίνακα χειρισµού του απορροφητήρα. 12

13 Χειρισµός Οι λειτουργίες του απορροφητήρα τίθενται σε λειτουργία ή διακόπτονται όταν τραβήξετε προς τα έξω ή σπρώξετε προς τα µέσα τον απορροφητήρα. Έναρξη λειτουργίας του µοτέρ Τραβάτε προς τα έξω τον οδηγό υ- δρατµών. Αυτοµάτως το µοτέρ λειτουργεί στη βαθµίδα ισχύος "II". Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου λειτουργίας / διακοπής του µοτέρ και η δεύτερη ενδεικτική λυχνία των πλήκτρων " / +" ανάβουν. Αν ο απορροφητήρας είναι συνδεδε- µένος µε ένα διακόπτη επαφής παραθύρου µέσω της µονάδας ελέγχου (µοντούλ) DSM 400, δεν µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το µοτέρ όταν το παράθυρο είναι κλειστό. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Επιλογή βαθµίδας ισχύος Με τα πλήκτρα " / +" επιλέγετε την επιθυµητή βαθµίδα ισχύος. Οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν την βαθµίδα ισχύος που έχετε επιλέξει. Για το κανονικό µαγείρεµα και ανάλογα πάντα µε την ένταση των υδρατµών ρυθµίζετε τις βαθµίδες ισχύος από "I" ως "III" (πράσινες λυχνίες). Για το εντατικό βράσιµο και την έντονη δηµιουργία οσµών, π.χ. στο τηγάνισµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε προσωρινά την εντατική βαθµίδα (κίτρινη λυχνία). Θα πρέπει πάντα να τραβάτε εντελώς προς τα έξω τον οδηγό υδρατµών, για να επιτύχετε τη βέλτιστη απορρόφηση των υδρατµών και να αποφύγετε περιττούς θορύβους. ιακοπή λειτουργίας του µοτέρ Σπρώχνετε προς τα µέσα τον οδηγό υδρατµών. Την επόµενη φορά που θα τραβήξετε προς τα έξω τον οδηγό υδρατµών το µοτέρ θα λειτουργεί πάλι στη βαθµίδα ισχύος "II". ή Πιέζετε το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής του µοτέρ. Οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν. Λειτουργία φωτισµού εστιών Τραβάτε προς τα έξω τον οδηγό υ- δρατµών. ή Πιέζετε το πλήκτρο φωτισµού εστιών. Όταν είναι αναµµένο το φως ανάβει η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου. ιακοπή φωτισµού εστιών Σπρώχνετε προς τα µέσα τον οδηγό υδρατµών. ή Πιέζετε το πλήκτρο φωτισµού εστιών. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει. 13

14 Χειρισµός Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας της εντατικής βαθµίδας Έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε µε τέτοιο τρόπο την εντατική βαθµίδα, ώ- στε το µοτέρ να επανέρχεται πάντα µετά από 10 λεπτά αυτόµατα στην βαθµίδα ισχύος "ΙΙΙ". Για να γίνει αυτό πρέπει να έχει διακοπεί η λειτουργία του µοτέρ και του φωτισµού των εστιών και να έχετε σπρώξει τον οδηγό υδρατµών προς τα µέσα. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη διακοπή λειτουργίας πιέζετε το πλήκτρο "+". Οι λυχνίες των βαθµίδων ισχύος "Ι" και "ΙV" ανάβουν σταθερά. Για να απενεργοποιήσετε την διακοπή λειτουργίας πιέζετε το πλήκτρο " ". Πιέζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα " " και "+" για περίπου 10 δευτερόλεπτά µέχρι να ανάψει η πρώτη λυχνία ένδειξης των βαθµίδων ισχύος. Πιέζετε κατόπιν διαδοχικά το πλήκτρο για το φωτισµό εστιών Επιβεβαιώνετε τη διαδικασία πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής. Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής Αν αφήσετε τον απορροφητήρα να λειτουργεί, χωρίς να ανανεώσετε καµία από τις ρυθµίσεις του, µετά από 10 ώ- ρες η λειτουργία του µοτέρ διακόπτεται αυτοµάτως. Ο φωτισµός παραµένει ε- νεργοποιηµένος. το πλήκτρο " " και µετά πάλι Για την επαναλειτουργία του µοτέρ, πιέζετε το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής. το πλήκτρο φωτισµού εστιών. Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόµατη διακοπή λειτουργίας, αναβοσβήνουν οι λυχνίες των βαθµίδων ισχύος "Ι" και "ΙV". 14

15 Καθαρισµός και περιποίηση Πριν από κάθε εργασία συντήρησης και περιποίησης αποσυνδέετε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό δίκτυο, δηλαδή βγάζετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου της συσκευής από την πρίζα ή κλείνετε την ασφάλεια από τον η- λεκτρικό πίνακα ή ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τελείως την ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα. Περίβληµα Γενικές υποδείξεις Οι επιφάνειες και τα όργανα χειρισµού του απορροφητήρα έχουν ευαισθησία σε γρατσουνιές και χαράγ- µατα. Για το λόγο αυτό, διαβάζετε προσεκτικά τις υποδείξεις καθαρισµού που ακολουθούν. Καθαρίζετε όλες τις επιφάνειες και τα όργανα χειρισµού µόνο µε ένα απορροφητικό πανί και ζεστό σαπουνόνερο. Στη συνέχεια σκουπίζετε τις επιφάνειες µε ένα στεγνό µαλακό πανί. Καθαρίζετε τα όργανα χειρισµού µόνο µε ένα πολύ καλά στυµµένο πανί ή σφουγγάρι, για να µην εισχωρήσει υγρασία στα ηλεκτρονικά µέρη της συσκευής. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε: καθαριστικά που περιέχουν σόδα, ο- ξέα, χλώριο ή χηµικούς διαλύτες, δυνατά καθαριστικά, όπως π.χ. σκόνες ή γαλάκτωµα, σκληρά σφουγγάρια όπως π.χ. αυτά για κατσαρόλες ή χρησιµοποιηµένα σφουγγάρια µε υ- πολείµµατα από κάποιο δυνατό καθαριστικό. Ιδιαίτερες υποδείξεις για συσκευές µε ανοξείδωτο περίβληµα (δεν ισχύει για τα όργανα χειρισµού) Εκτός από τις γενικές υποδείξεις, κατάλληλο για τον καθαρισµό των ανοξείδωτων επιφανειών είναι και ένα ήπιο καθαριστικό για ανοξείδωτα. Για να µη λερωθούν πάλι γρήγορα οι επιφάνειες, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, µετά τον καθαρισµό τους, ένα υλικό περιποίησης ανοξείδωτων επιφανειών (τέτοια υλικά µπορείτε να προµηθευτείτε και από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele). Απλώνετε ελάχιστη ποσότητα από το υλικό προσεκτικά πάνω στην επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί. Ιδιαίτερες υποδείξεις για τα όργανα χειρισµού Αν παραµείνουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα λεκέδες πάνω στα όργανα χειρισµού µπορεί να αλλοιωθούν ή να αλλάξει το χρώµα τους. Γι' αυτό αποµακρύνετε άµεσα όλους τους λεκέδες που δηµιουργούνται. Για τον καθαρισµό τους ακολουθείτε τις γενικές υποδείξεις που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο. Για τον καθαρισµό των οργάνων χειρισµού δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε υλικά καθαρισµού ανοξείδωτων επιφανειών. 15

16 Καθαρισµός και περιποίηση Ιδιαίτερες υποδείξεις για τη µετώπη από αλουµίνιο DFB (αγορά πρόσθετου εξαρτήµατος) Το αλουµίνιο είναι ένα ζωντανό υλικό. Η οπτική γωνία, ο φωτισµός του χώρου και το περιβάλλον καθορίζουν το βαθµό αντανάκλασής του και ταυτόχρονα τη γενική εµφάνιση της συσκευής. Αν παραµείνουν λεκέδες πάνω στις επιφάνειες αλουµινίου, αυτές µπορεί να χάσουν την αρχική τους εµφάνιση και να αλλοιωθεί το χρώµα του µετάλλου. Για το λόγο αυτό καθαρίζετε άµεσα όλους τους λεκέδες από τις επιφάνειες αλουµινίου. Λάβετε υπόψη σας τις γενικές υποδείξεις καθαρισµού σε αυτό το κεφάλαιο. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε: καθαριστικά ανοξείδωτων επιφανειών, καθαριστικά που διαλύουν τα άλατα, απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων. καθαριστικά σπρέι φούρνου. Φίλτρο λίπους Το επαναχρησιµοποιούµενο µεταλλικό φίλτρο λίπους του απορροφητήρα συγκρατεί διάφορα στέρεα συστατικά από τους υδρατµούς του µαγειρέµατος (λίπος, σκόνη κ.λπ.), εµποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση βρωµιάς µέσα στη συσκευή. Συνιστάται ο καθαρισµός του φίλτρου κάθε 3 ως 4 εβδοµάδες, έτσι ώστε να αποφύγετε τη σκλήρυνση των λεκέδων λίπους µε τη συνεχή χρήση. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο λίπους, πιάνετε τον οδηγό υδρατµών και κρατάτε ταυτόχρονα το φίλτρο, το οποίο τραβάτε προς τα έξω µαζί µε τον ο- δηγό υδρατµών. Αφαιρείτε το φίλτρο λίπους προς τα κάτω. Για να αποφύγετε βλάβες στο φίλτρο και στις εστίες, κρατάτε σταθερά το φίλτρο λίπους για να µην πέσει κάτω. ιακόπτετε τη λειτουργία του µοτέρ µε το πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής. Ένα φίλτρο µε πολλά υπολείµµατα λίπους περικλείει κίνδυνο φωτιάς! 16

17 Καθαρισµός και περιποίηση Καθαρισµός του φίλτρου λίπους στο χέρι Καθαρίζετε το φίλτρο λίπους µε τη βοήθεια µιας βούρτσας σε ζεστό νερό µε αραιωµένο υγρό απορρυπαντικό. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε: καθαριστικό που διαλύει τα άλατα, δυνατά καθαριστικά, όπως π.χ. σκόνες ή γαλάκτωµα ή ισχυρά καθαριστικά για όλες τις χρήσεις, σπρέι φούρνου. Καθαρισµός του φίλτρου λίπους στο πλυντήριο πιάτων Τοποθετείτε το φίλτρο όρθιο στο κάτω κάνιστρο και τα πλένετε σε πρόγραµµα 65 C µε ένα ήπιο απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Αποφεύγετε αλκαλικά απορρυπαντικά πλυντηρίου (µε τιµή ΡΗ πάνω από 7). Πρέπει να φροντίσετε, έτσι ώστε ο βραχίονας εκτόξευσης νερού, να µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. Κατά το πλύσιµο του φίλτρου λίπους σε πλυντήριο πιάτων, ανάλογα µε το απορρυπαντικό που χρησιµοποιείτε, µπορεί να αλλοιωθεί το χρώµα στην εσωτερική επιφάνειά του. Αυτό δεν έχει καµία επίδραση στη λειτουργικότητα του φίλτρου. Μετά τον καθαρισµό, τοποθετείτε το φίλτρο για να στεγνώσει πάνω σε µια απορροφητική πετσέτα. Στο διάστηµα που έχετε αφαιρέσει το φίλτρο καθαρίζετε τα υπολείµµατα λίπους από όλα τα εσωτερικά µέρη της συσκευής που φθάνετε. Έτσι προφυλάσσεστε ακόµη περισσότερο από κίνδυνο πυρκαγιάς. Για να το τοποθετήσετε, στρέφετε το φίλτρο έτσι, ώστε οι κόκκινοι πλαστικοί οδηγοί να βρίσκονται µπροστά και να δείχνουν προς τα πάνω. Τοποθετείτε το φίλτρο µπροστά µέσα στον οδηγό υδρατµών, το πιέζετε προς τα πάνω και το σπρώχνετε µαζί µε τον οδηγό υδρατµών προς τα µέσα. Το φίλτρο γλιστράει και εφαρµόζει στα στηρίγµατα. Στο τέλος πιέζετε ελαφρά το φίλτρο προς τα πίσω. 17

18 Καθαρισµός και περιποίηση Τοποθέτηση / Αντικατάσταση φίλτρου οσµών Όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί µε ανακύκλωση αέρα, πρέπει επιπρόσθετα στο φίλτρο λίπους να τοποθετηθεί και ένα φίλτρο οσµών. Αυτό απορροφά ό- λες τις υπόλοιπες οσµές. Το τοποθετείτε στο περίβληµα της συσκευής, πάνω από το φίλτρο λίπους. Φίλτρα οσµών µπορείτε να προµηθευτείτε από τα καταστήµατα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele. Πληροφορίες για τον τύπο και το είδος φίλτρου θα βρείτε στο κεφ. "Τεχνικά στοιχεία". Για την τοποθέτησή του ακολουθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φίλτρο ο- σµών. Αλλάζετε πάντα το φίλτρο οσµών, όταν οι οσµές δεν εξουδετερώνονται πλέον ικανοποιητικά, το αργότερα δε µετά από 6 µήνες. Το µεταχειρισµένο φίλτρο οσµών µπορείτε να το πετάξετε µαζί µε τα κοινά οικιακά απορρίµµατα. 18

19 Αλλαγή λυχνίας Τραβάτε προς τα έξω τον οδηγό υ- δρατµών και αφαιρείτε το φίλτρο λίπους όπως περιγράφεται στις προηγούµενες παραγράφους. ιακόπτετε τη λειτουργία του µοτέρ και του φωτισµού. Οι λυχνίες αλογόνου αποκτούν κατά τη λειτουργία τους πολύ υψηλή θερ- µοκρασία. Έτσι, ακόµη και όταν τις σβήσετε, υπάρχει για αρκετό διάστηµα κίνδυνος εγκαύµατος. Καθαρισµός και περιποίηση Στη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα αφαιρείτε το φίλτρο οσµών από τη συσκευή. Αποσυνδέετε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό δίκτυο, βγάζοντας το φις από την πρίζα ή κλείνοντας την ασφάλεια στον η- λεκτρικό πίνακα ή ξεβιδώνοντας και αφαιρώντας τη βιδωτή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα. Μέσω της εσοχής στο προστατευτικό πλέγµα πιέζετε ελαφρά προς τα κάτω την λυχνία. Τώρα µπορείτε να αφαιρέσετε τη λυχνία αλογόνου από το περίβληµα της στρέφοντας την προς τα αριστερά. Βιδώνετε τη νέα λυχνία αλογόνου (GU/GZ 10, 230V, 50W) στην υποδοχή της και την πιέζετε προς τα πάνω. Συνιστάται να αντικαθιστάτε τη λυχνία αλογόνου µε µια λυχνία του ιδίου τύπου και του ιδίου κατασκευαστή. Τοποθετείτε πάλι το φίλτρο λίπους και σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα το φίλτρο ενεργού άνθρακα. 19

20 ιαστάσεις συσκευής 1) Το ντουλάπι τοίχου πρέπει στο µπροστινό του µέρος µέχρι το ενδιάµεσο τοίχωµα να διαθέτει µία βάση δαπέδου. 2) Το ενδιάµεσο τοίχωµα του ντουλαπιού πρέπει να µπορεί να αφαιρεθεί. 3) Εξαγωγή αέρα: στις διαστάσεις για το ύψος του ντουλαπιού και των τοµών πρέπει να λάβετε υπόψη σας το τοποθετηµένο συνοδευτικό εξάρτηµα (π.χ., σιγαστήρα, DSM-Modul). 4) Ανακύκλωση αέρα µε σετ µετατροπής DUU ) Συνοδευτικό εξάρτηµα DSM 400. * Η τοποθέτηση είναι δυνατή και σε ντουλάπι πλάτους 600 χιλστ. DA 3160 Απόσταση µεταξύ εστιών και απορροφητήρα (S) Εφόσον ο κατασκευαστής των ε- στιών δεν αναφέρει µεγαλύτερη α- πόσταση ασφαλείας µεταξύ των ε- στιών και του απορροφητήρα, τότε θα πρέπει να τηρείτε τις εξής αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν µεταξύ του κάτω µέρους του απορροφητήρα και των εστιών. 45 εκ. πάνω από εστίες ηλεκτρικές 65 εκ. πάνω από εστίες γκαζιού. 65 εκ. πάνω από ηλεκτρικό γκριλ ή από φριτέζα. Για περισσότερες οδηγίες, διαβάζετε το κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας". DA

21 Τοποθέτηση Εξαρτήµατα τοποθέτησης 21

22 Τοποθέτηση 2 κολάρα σωλήνα, για την στερέωση του αγωγού εξαερισµού στο στόµιο εξαερισµού 1 στόµιο µείωσης, για αγωγό εξαγωγής αέρα 125 χιλστ. (όχι στις συσκευές τύπου EXT) 1 προστατευτικό διάφραγµα, για τοποθέτηση στο στόµιο εξαερισµού (µόνο για τη λειτουργία µε εξαγωγή αέρα - όχι στις συσκευές τύπου EXT) 2 γωνίες εντοιχισµού, σαν υποδοχή για την τοποθέτηση της συσκευής στο ντουλάπι τοίχου 1 πήχης απόστασης, για την κάλυψη της σχισµής ανάµεσα στην πλάτη της συσκευής και στον τοίχο. Σετ µετατροπής για τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα περιέχει σχάρα εξαερισµού και σωλήνα αλουµινίου (δεν παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, είναι πρόσθετο εξάρτηµα, βλέπε κεφ. "Τεχνικά στοιχεία") Σετ εντοιχισµού DML 300 για την τοποθέτηση µιας πτυσσόµενης µετώπης περιέχει πτυσσόµενη γωνία και βίδες στερέωσης για τον εντοιχισµό µιας µετώπης επίπλων κουζίνας (δεν παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, είναι πρόσθετο εξάρτηµα). 14 βίδες 3,5 x 16 χιλστ. για τη στερέωση του απορροφητήρα στο ντουλάπι τοίχου 8 βίδες Μ4 x 12 χιλστ. για τη στερέωση του απορροφητήρα στις γωνίες εντοιχισµού. Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιµοποιήσετε 4 βίδες αντί για τα πλαστικά πιρτσίνια που προορίζονται για τη στερέωση του πήχη απόστασης. 4 πλαστικά πιρτσίνια, για τη σύνδεση του πήχη απόστασης µε την πλάτη της συσκευής. 22

23 Τοποθέτηση 23

24 Τοποθέτηση Εγκατάσταση σε ντουλάπι τοίχου Για την ακριβή τοποθέτηση της συσκευής πρώτα πρέπει να κοντύνετε και να συναρµολογήσετε τον πήχη απόστασης στο πίσω µέρος της συσκευής ώστε να ανταποκρίνεται στην απαιτούµενη διάσταση Τ: Τ = Βάθος κασώµατος Κ µείον το βάθος της συσκευής G Το βάθος της συσκευής G εξαρτάται σε αυτή τη διαδικασία από την µετώπη που έχετε επιλέξει: µε µετώπη από τα έπιπλα κουζίνας σας µε µετώπη DFB (αγορά πρόσθετου εξαρτήµατος) χωρίς µετώπη Αυτό ισχύει για την περίπτωση που η µετώπη πρέπει να κλείνει µε την µπροστινή άκρη του κασώµατος. Αν η µετώπη πρέπει να είναι τοποθετη- µένη πιο µπροστά ή πίσω, πρέπει να διορθωθεί ανάλογα και η διάσταση Τ. Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός ενδιά- µεσου δαπέδου ή ενός ενδιάµεσου τοιχώµατος, το εναποµένον άνοιγµα εντοιχισµού δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από 180 χιλστ. Σε αυτή την περίπτωση, τοποθετείτε τη συσκευή πιο πίσω και διαλέγεται αντίστοιχα µικρότερη διάσταση Τ. Μπορείτε να προσαρµόσετε αργότερα τη θέση ε- ντοιχισµού µέσω της ευθυγράµµισης της συσκευής στο βάθος. Κονταίνετε τον συνοδευτικό πήχη απόστασης ώστε να ανταποκρίνεται στη διάσταση Τ. Χωρίστε τον µε ένα µαχαίρι στην προβλεπόµενη γραµµή αποκοπής της επόµενης µικρότερης διάστασης. Στο τέλος βιδώνετε τον πήχη απόστασης στον τοίχο, κάτω από τα πλαϊνά τοιχώµατα του ντουλαπιού. Στη µπροστινή άκρη του πήχη απόστασης σχεδιάζετε µια κάθετη γραµ- µή δεξιά κι αριστερά, στις εσωτερικές πλευρές του ντουλαπιού. 24

25 Τοποθέτηση Τοποθετείτε τη συσκευή µε την πλάτη προς τα κάτω. Αφαιρείτε την προστασία εντοιχισµού µεταξύ του οδηγού υδρατµών και του περιβλήµατος της συσκευής µόνο µετά την εγκατάσταση στο ντουλάπι τοίχου. Βιδώνετε τις γωνίες εντοιχισµού δεξιά κι αριστερά στο ντουλάπι. Η πίσω άκρη τοποθετείται στη γραµµή, η κάτω άκρη τοποθετείται ακριβώς στο ύψος της κάτω άκρης του ντουλαπιού. Οι γωνίες ενδείκνυνται για πλαϊνά τοιχώµατα επίπλου πάχους 16 χιλστ. και 19 χιλστ. Βιδώνετε τις γωνίες σε εκείνη την πλευρά που φέρει το αντίστοιχο µαρκάρισµα µε το πάχος του τοιχώµατος του επίπλου. Κρατάτε σταθερά το φίλτρο λίπους και το τραβάτε προς τα έξω µαζί µε τον οδηγό υδρατµών. Βάζετε στην άκρη το φίλτρο λίπους. Σπρώχνετε πάλι προς τα µέσα τον οδηγό υδρατµών. 25

26 Τοποθέτηση Για να τοποθετήσετε µια συσκευή 90 εκ. σε ένα ντουλάπι 60 εκ., ξεβιδώνετε τα ελατήρια στήριξης του οδηγού υδρατµών όταν αυτός είναι τραβηγ- µένος προς τα έξω. Υπόδειξη για ξεµοντάρισµα της συσκευής στο µέλλον: Όταν ξεβιδωθούν και αφαιρεθούν οι δύο βίδες στη δεξιά και αριστερή ε- σωτερική πλευρά του περιβλήµατος της συσκευής, χαλαρώνουν τα ελατήρια εντοιχισµού και µπορείτε να βγάλετε τη συσκευή από το ντουλάπι τοίχου. Τοποθετείτε από κάτω τη συσκευή µέσα στο ντουλάπι και την εφαρµόζετε στα ελατήρια εντοιχισµού. Σπρώχνετε τη συσκευή προς τα πίσω, µπροστά από τον πήχη απόστασης. Τραβάτε προς τα έξω τον οδηγό υ- δρατµών. Καταρχήν βιδώνετε από κάτω τη συσκευή στις γωνίες εντοιχισµού δεξιά κι αριστερά µε 2 βίδες για κάθε πλευρά. Αφαιρείτε την προστασία εντοιχισµού µεταξύ του οδηγού υδρατµών και του περιβλήµατος της συσκευής. 26

27 Τοποθέτηση µετώπης Τοποθέτηση Μπροστά βιδώνετε τη συσκευή από κάτω στο δάπεδο του επίπλου µε τέσσερις βίδες (6 βίδες σε µια συσκευή µε 90 εκ. πλάτος). Για να αποφύγετε ζηµιές όταν τραβάτε έξω τον οδηγό υδρατµών πρέπει να προσέξετε ώστε όλες οι βίδες στερέωσης να βιδωθούν ίσια και το κεφάλι τους να είναι βυθισµένο. Συνδέετε από πίσω τον πήχη απόστασης µε τα 4 πλαστικά πιρτσίνια µε την πλάτη της συσκευής. Αν προβλέπεται, τοποθετείτε τη µετώπη. Για να γίνει αυτό χρειάζεστε ένα σετ ε- ντοιχισµού DML 300. ιατίθεται ως πρόσθετο εξάρτηµα. Στην µετώπη DFB περιλαµβάνεται στη συσκευασία. Για την τοποθέτηση λάβετε υπόψη σας τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης. Βάρος µια µετώπης επίπλου Το ανώτερο επιτρεπόµενο βάρος της µετώπης είναι 1300 γρ. Αυτό ισχύει για µετώπες µε βάθος ως 30 χιλστ. Αν η µετώπη έχει µεγαλύτερο βάθος ή περισσότερο βάρος πρέπει να µειώσετε πρώτα το βάρος της µετώπης, π.χ. φρεζάροντας την εσωτερική πλευρά της. 27

28 Τοποθέτηση Προσαρµογή βάθους εντοιχισµού Τοποθέτηση φίλτρου λίπους Αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη πλαισίου του φίλτρου λίπους. Τοποθετείτε πάλι το φίλτρο λίπους. Για να γίνει αυτό τραβάτε προς τα έξω τον οδηγό υδρατµών. Με τις δύο βίδες ρύθµισης δεξιά κι αριστερά στον οδηγό υδρατµών µπορείτε να µεταθέσετε τη θέση του οδηγού υδρατµών κατά µέγιστο 50 χιλστ. προς τα εµπρός. Με αυτές ευθυγραµµίζετε τον οδηγό υδρατµών µε τις προσόψεις των διπλανών ντουλαπιών. Στρέφετε το φίλτρο λίπους έτσι, ώστε οι κόκκινοι πλαστικοί οδηγοί να βρίσκονται µπροστά και να δείχνουν προς τα πάνω. Τοποθετείτε το φίλτρο µπροστά µέσα στον οδηγό υδρατµών, το πιέζετε προς τα πάνω και το σύρετε µαζί µε τον οδηγό υδρατµών προς τα µέσα. Το φίλτρο γλιστράει και εφαρµόζει στα στηρίγµατα. Στο τέλος πιέζετε ελαφρά το φίλτρο προς τα πίσω. 28

29 Τοποθέτηση Σύνδεση µε λειτουργία εξαγωγής αέρα Σύνδεση µε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα Σε περίπτωση που το δικό σας σύστη- µα εξαερισµού δεν είναι κατάλληλα ε- ξοπλισµένο, η συσκευή συνοδεύεται από ένα προστατευτικό διάφραγµα. Αυτό τοποθετείται στο στόµιο εξαερισµού του µοτέρ Η συσκευή είναι κατασκευασµένη για έναν αγωγό εξαγωγής αέρα µε Ø 150 χιλστ. Για έναν αγωγό εξαγωγής αέρα µε Ø 125 χιλστ. τοποθετείτε το συνοδευτικό στόµιο µείωσης στο στόµιο εξαερισµού (βλέπε και κεφ. "Αγωγός εξαγωγής αέρα"). Συνδέετε τον αγωγό εξαγωγής αέρα µε ένα κολάρο πάνω στο στόµιο εξαερισµού του απορροφητήρα. Για τις λοιπές εργασίες σύνδεσης ε- ξαερισµού λάβετε υπόψη σας το κεφ. "Αγωγός εξαγωγής αέρα" Εκεί όπου οι συνθήκες του χώρου δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση αεραγωγού, θα πρέπει ο απορροφητήρας να µετατραπεί για λειτουργία µε σύστηµα ανακύκλωσης και καθαρισµού του αέρα. Για τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα συνιστούµε το σετ µετατροπής DUU 151 που διατίθεται στο εµπόριο ή στο τµήµα ανταλλακτικών της Miele. Εκτός αυτού, χρειάζεστε ένα φίλτρο ο- σµών (βλέπε κεφ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά"). 29

30 Τοποθέτηση Τοποθετείτε το σετ µετατροπής, ό- πως ακριβώς περιγράφεται στις αντίστοιχες οδηγίες τοποθέτησης. Προσέχετε, ώστε οι γρίλιες της σχάρας εξαερισµού, να είναι στραµµένες προς το κέντρο του δωµατίου και όχι προς τον τοίχο ή την οροφή. Για τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε προστατευτικό διάφραγµα. Τοποθετείτε το φίλτρο οσµών (βλέπε κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση"). Ηλεκτρική σύνδεση Πριν από τη σύνδεση, διαβάζετε προσεκτικά τα κεφάλαια "Ηλεκτρική σύνδεση" και "Υποδείξεις ασφαλείας". Σε λειτουργία µε ένα εξωτερικό µοτέρ (Συσκευές τύπου EXT): Συνδέετε τον απορροφητήρα και το εξωτερικό µοτέρ µε τη βοήθεια του συνδετικού καλωδίου και του φις 6 πόλων. Τοποθετείτε το φις στην πρίζα. 30

31 Αγωγός εξαγωγής αέρα Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες στο κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας". Ιδιαίτερα κατά την ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα στον ί- διο χώρο µε άλλες εστίες θέρµανσης, πρέπει να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας βλαβερών αναθυµιάσεων. Σε περίπτωση αµφιβολίας συµβουλευτείτε τον κατάλληλο τεχνικό καµινάδων για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Αν ο αεραγωγός στερεωθεί µε ένα κολάρο τοποθετηµένο στο στόµιο εξαγωγής αέρα, πρέπει να προσέξετε, ώστε αυτό να µην τοποθετηθεί στραβά ούτε πολύ σφιχτά, γιατί το στόµιο εξαγωγής αέρα µπορεί να στραβώσει και το προστατευτικό διάφραγµα να µαγκώσει. Ο αεραγωγός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερου µήκους και χωρίς γωνίες. Η διάµετρος του αεραγωγού δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 150 χιλστ. Αν χρησιµοποιήσετε αεραγωγούς µε διάµετρο µικρότερη από 150 χιλστ. ή παραλληλόγραµµους σωλήνες, θα υπάρχει αυξηµένος θόρυβος λειτουργίας και η απόδοση απορρόφησης θα είναι µειωµένη. Μειώνετε τη διάµετρο του αεραγωγού µόνο σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. ό- ταν ο αεραγωγός ήδη υπάρχει. Χρησιµοποιήστε µόνο καµπύλες α- γωγού µε µεγάλη ακτίνα, γιατί οι κα- µπύλες µικρής ακτίνας µειώνουν την απόδοση του απορροφητήρα. Για σύνδεση µε αεραγωγό χρησιµοποιήστε µόνον ίσιους σωλήνες ή εύκαµπτους αεραγωγούς από άφλεκτο υλικό. Σε οριζόντια τοποθέτηση του αεραγωγού πρέπει να τηρηθεί µια ελάχιστη απόκλιση ευθείας από 1 εκ. ανά µέτρο, έτσι ώστε να µην κυλούν οι υδρατµοί πίσω στον απορροφητήρα. Όταν οδηγούνται οι υδρατµοί κατευθείαν έξω στον ελεύθερο αέρα, σας συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε έναν τηλεσκοπικό σωλήνα τοίχου. Όταν οδηγούνται οι υδρατµοί σε ένα φρεάτιο εξαερισµού χώρου, τότε θα πρέπει το στόµιο εξόδου να έχει κλίση προς την κατεύθυνση εξαγωγής του αέρα από το φρεάτιο. 31

32 Αγωγός εξαγωγής αέρα Προσοχή! Αν ο αεραγωγός περνάει από ψυχρούς χώρους ή οροφές, µπορεί σε κάποιο συγκεκριµένο κοµµάτι του σωλήνα, η έντονη αλλαγή θερµοκρασίας να δηµιουργήσει υδρατµούς. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο ένα στρώµα µόνωσης. Σιγαστήρας (πρόσθετο εξάρτηµα για συσκευές τύπου ΕΧΤ) Ατµοπαγίδα (πρόσθετο εξάρτηµα) Συνιστάται, στις συσκευές που συνδέονται µε εξωτερικό µοτέρ, να τοποθετείται ένας σιγαστήρας για να επιτυγχάνεται µια επιπλέον µείωση του θορύβου. Μπορεί να τοποθετηθεί σε µια κατάλληλη θέση κατά µήκος του αγωγού εξαγωγής αέρα, µεταξύ του απορροφητήρα και του εξωτερικού µοτέρ. Πέρα από τη µόνωση του αεραγωγού, συνιστάται να εφοδιαστείτε και να τοποθετήσετε στο σωλήνα µια ατµοπαγίδα, η οποία θα συλλέγει τους υδρατµούς. Α- τµοπαγίδες διατίθενται για αγωγούς ε- ξαγωγής αέρα µε Ø 125 χιλστ. ή µε Ø 150 χιλστ. Προσέχετε, κατά την εγκατάσταση της ατµοπαγίδας, να τοποθετηθεί αυτή κάθετα και κατά το δυνατόν κοντά πάνω από το στόµιο εξαερισµού του απορροφητήρα. Το βέλος στο περίβληµα δείχνει την κατεύθυνση εξαγωγής αέρα. 32

33 Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνει µόνο από έναν ειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος θα γνωρίζει και θα τηρεί τις ισχύουσες προδιαγραφές για κάθε χώρα. Αλλιώς, από διάφορες εργασίες ε- γκατάστασης συντήρησης και επισκευών, που δεν έχουν γίνει από τον κατάλληλο τεχνικό, µπορεί να προκύψουν σηµαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή, για τους οποίους καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. Η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνει σε πρίζα σούκο 230 V 50 ~ Hz, τοποθετηµένη σύµφωνα µε τους κανονισµούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Οι προδιαγραφές της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του VDE 0100! Για µεγαλύτερη ασφάλεια το σωµατείο VDE στη σειρά προδιαγραφών DIN VDE 0100, τµήµα 739, συνιστά να τοποθετείται στην παροχή ρεύµατος των συσκευών ένας διακόπτης προστασίας από διαρροή ρεύµατος (FI), µε ανοχή διέγερσης 30 ma (DIN VDE 0664). Συνιστάται η σύνδεση να γίνεται σε πρίζα, γιατί έτσι διευκολύνονται οι εργασίες του Miele Service (σύµφωνα µε VDE 0701). Προσέχετε όµως, µετά τον εντοιχισµό, η πρίζα να είναι σε προσιτό ση- µείο. Σε περίπτωση που µετά τον εντοιχισµό, η πρίζα δεν είναι προσιτή ή σε περίπτωση που έχετε προβλέψει µόνιµη σύνδεση, θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστηµα διαχωρισµού για κάθε πόλο. Σαν σύστηµα διαχωρισµού θεωρούνται διακόπτες µε άνοιγµα επαφής µεγαλύτερο από 3 χιλστ. Στο σύστηµα αυτό συγκαταλέγονται διακόπτες LS, ασφάλειες και ρελέ (EN 60335). Τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε τη σύνδεση, θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, που φαίνεται όταν αφαιρέσετε το φίλτρο λίπους. Ελέγχετε, αν τα στοιχεία αυτά συµφωνούν µε την τάση του ηλεκτρικού σας δικτύου. 33

34 Λειτουργία µε τη µονάδα ελέγχου (µοντούλ) DSM 400 Για να συνδυάσετε τον απορροφητήρα µε άλλα εξαρτήµατα µπορείτε να προ- µηθευτείτε από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele τη µονάδα ελέγχου (µοντούλ) DSM 400. Αυτή η µονάδας σας προσφέρει τις α- κόλουθες δυνατότητες: Σύνδεση ενός διακόπτη επαφής παραθύρου Αν, κατά την ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα µε µία εστία θέρµανσης εξαρτώµενη από την ανανέωση του αέρα, η ανανέωση του αέρα µπορεί να γίνει µόνο µέσω ενός ανοικτού παράθυρου, τότε η µονάδα ελέγχου (µοντούλ) σας προσφέρει τη δυνατότητα να συνδέσετε ένα διακόπτη επαφής παράθυρου (δεν παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή). Με αυτόν τον διακόπτη ο απορροφητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µόνον όταν το παράθυρο είναι αρκετά ανοικτό (βλέπε κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας"). Όταν το παράθυρο είναι κλειστό, δεν µπορεί να τεθεί σε λειτουργία το µοτέρ. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου λειτουργίας / διακοπής αναβοσβήνει. Ο φωτισµός του απορροφητήρα δεν επηρεάζεται από αυτή τη σύνδεση. Είναι δυνατόν να συνδέσετε και τις συσκευές τύπου ΕΧΤ µε έναν διακόπτη επαφής παραθύρου. Προσέχετε πάντα, ώστε ο αέρας που εισέρχεται από ένα ανοικτό παράθυρο να µην εµποδίζεται από τυχόν κατεβασµένα ρολά. Πρέπει να έχετε διαβεβαιωθεί για την ασφάλεια λειτουργίας του διακόπτη ε- παφής παραθύρου. Αν αποσυναρµολογήσετε τη µονάδα ελέγχου (µοντούλ) για να χρησιµοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς διακόπτη επαφής παραθύρου (π.χ. µετά από µια µετακόµιση), πρέπει να επαναφέρετε το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου του απορροφητήρα στις αρχικές ρυθµίσεις. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο από το Miele Service. υναµικά ελεύθερη σύνδεση Αυτή η σύνδεση ρυθµίζει το χειρισµό µιας επιπρόσθετης συσκευής που βρίσκεται σε άµεση σχέση µε την λειτουργία ή µη του µοτέρ του απορροφητήρα. Έτσι για να εξασφαλίζεται π.χ., κατά την ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα µε µία εστία θέρµανσης εξαρτώ- µενη από την ανανέωση του αέρα, ε- παρκής ανανέωση του αέρα, τίθεται σε λειτουργία ένα µοτέρ εισροής αέρα ή ενεργοποιείται ένας µηχανισµός για να ανοίγει ένα κλαπέτο εισροής αέρα, µόλις τεθεί σε λειτουργία το µοτέρ του α- πορροφητήρα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξετε να είναι αρκετά µεγάλη η ι- σχύς του µοτέρ ή να είναι αρκετά µεγάλη η διάµετρος του αγωγού εξαερισµού. Αν δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η ε- παρκής ανανέωση του αέρα, αυτού του είδους η σύνδεση σας δίνει τη δυνατότητα, να διακόπτεται η λειτουργία της εστίας θέρµανσης µόλις τεθεί σε λειτουργία ο απορροφητήρας. Για τα παραπάνω βλέπε κεφ. Υποδείξεις ασφαλείας". Πρέπει να έχετε διαβεβαιωθεί για την ασφάλεια λειτουργίας των συσκευών που έχετε συνδέσει. 34

35 Λειτουργία µε τη µονάδα ελέγχου (µοντούλ) DSM 400 Σύνδεση ενός διακόπτη φωτισµού Η µονάδα ελέγχου (µοντούλ) σας δίνει τη δυνατότητα, να ενεργοποιείτε τον φωτισµό του απορροφητήρα επίσης και µέσω ενός διακόπτη ενσωµατωµένου στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Τοποθέτηση Η µονάδα ελέγχου (µοντούλ) τοποθετείται στην πάνω πλευρά του περιβλήµατος της συσκευής. Η µονάδα ελέγχου συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας / τοποθέτησης. 35

36 Service Για τυχόν βλάβες που δεν µπορείτε να αποκαταστήσετε µόνοι σας, απευθυνθείτε: στο κατάστηµα πώλησης προϊόντων Miele, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service. Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα µε τα οποία µπορείτε να επικοινωνήσετε για θέµατα Service. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να ειδοποιήσετε το Miele Service παρακαλούµε να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθµό της συσκευής σας. Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου που φαίνεται µόλις αφαιρέσετε το φίλτρο λίπους. 36

37 Τεχνικά στοιχεία Ισχύς σύνδεσης* W Μοτέρ* W Φωτισµός... 2 x 50 W Τάση...AC 230 V Συχνότητα...50 Hz Ασφάλεια...10 A Μήκος καλωδίου... 1,5 m Βάρος DA κιλά DA 3160 ΕΧΤ...10 κιλά DA κιλά DA 3190 EXT...12 κιλά Πρόσθετος εξοπλισµός για τη λειτουργία µε ανακύκλωση αέρα: Σετ µετατροπής DUU 151 Φίλτρο οσµών: φίλτρο ενεργού άνθρακα Miele DKF 13-1 * Η ισχύς σύνδεσης και η ισχύς εξαγωγής αέρα των συσκευών τύπου EXT εξαρτάται από τον τύπο του εξωτερικού µοτέρ που συνδέεται. Συσκευές τύπου EXT: Μήκος του καλωδίου σύνδεσης στο ε- ξωτερικό µοτέρ... 1,9 m Ισχύς µοτέρ* Εξαγωγή αέρα, βάσει EN Σύστηµα εξαγωγής αέρα µε Ø 150 χιλστ: Βαθµίδα I m3/h Βαθµίδα II m3/h Βαθµίδα III m3/h Εντατική βαθµίδα m3/h Ελεύθερη εξαγωγή αέρα m3/h Ισχύς ανακύκλωσης αέρα µε φίλτρο ο- σµών: Βαθµίδα I...80 m3/h Βαθµίδα II m3/h Βαθµίδα III m3/h Εντατική βαθµίδα m3/h 37

38 38

39 39

40 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι µικροκυµάτων, φούρνοι ατµού, καφετιέρες. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Συγκροτήµατα επίπλων κουζίνας και όλοι οι τύποι εντοιχιζόµενων ηλεκτρικών συσκευών. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισµό και απολύµανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων. Miele & Cie. KG Gütersloh Γερµανία ΑΘΗΝΑ Υποκ/µα Κύπρου: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MIELE GALLERY Λεωφ. Μεσογείων 257 Λεωφ. Γρίβα ιγενή Ν. Ψυχικό 1080 Λευκωσία (αστική χρέωση πανελλαδικά) Τηλ.: (+357) (από κινητό) Service: (χωρίς χρέωση) Fax: Fax: (+357) Με επιφύλαξη του δικαιώµατος για µεταβολές / 0309 GR M.-Nr / 01

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 5960 W DA 5990 W DA 5990 W EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 420 V DA 420 V EXT DA 424 V DA 424 V EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 396 DA 399 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 5330 D ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 289-4 DA 289-4 EXT Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρική φριτέζα CS 1411 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου CS 1011 CS 1021 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Αυτόνοµες κεραµικές εστίες KM 500 KM 503 KM 507 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Φούρνος ατμού DG 1450. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Φούρνος ατμού DG 1450. el - GR Οδηγίες χρήσης Φούρνος ατμού DG 1450 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G Οδηγίες χρήσης Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR Οδηγίες χρήσης Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102 Αγωγός διέλευσης οροφής DDF 125/150 G Should you require these operating instructions in a different language,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνος H 5981 BP ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείο DynaCool K 12820 SD edt/cs Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR Οδηγίες χρήσης Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP. Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP. Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP. el - GR Οδηγίες χρήσης Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 5070 DG 5080 DG 5088 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Κουζίνες Η 5140 E, Η 5144 E Η 5240 E Φούρνοι H 5140 B, H 5144 B H 5240 B. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Κουζίνες Η 5140 E, Η 5144 E Η 5240 E Φούρνοι H 5140 B, H 5144 B H 5240 B. el - GR Οδηγίες χρήσης Κουζίνες Η 5140 E, Η 5144 E Η 540 E Φούρνοι H 5140 B, H 5144 B H 540 B ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον

Διαβάστε περισσότερα