Μία πρόταση για ένα χωροθετικό και αναπτυξιακό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μία πρόταση για ένα χωροθετικό και αναπτυξιακό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα"

Transcript

1 Μία πρόταση για ένα χωροθετικό και αναπτυξιακό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Νίκος Κόνσολας Ομότιμος Καθηγητής Παντείο Πανεπιστημίο Περίληψη Στο άρθρο αυτό σκιαγραφείται ένα μεσοπρόθεσμο χωροθετικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να αποτελέσει τμήμα του Στρατηγικού Σχεδίου που θα πραγματώνει το «νέο αναπτυξιακό πρότυπο» της χώρας. Στην εισαγωγή τίθεται το πρόβλημα της χωροθέτησης των επιχειρήσεων στη θεωρητική και την πρακτική του μορφή και τονίζεται η θεσμική ανεπάρκεια αντιμετώπισής του στη χώρα μας. Στην πρώτη ενότητα του άρθρου προτείνεται η διασύνδεση της δραστηριότητας των ελληνικών τραπεζών με τη χωρική ανταγωνιστικότητα, ώστε να μην αξιολογείται μόνον ο μεμονωμένος πελάτης στο πλαίσιο της κλαδικής ανταγωνιστικότητας, αλλά να συνδυάζεται η χρηματοπιστωτική πολιτική τους και με τα δεδομένα και την προοπτική της τοπικής ανάπτυξης. Έτσι, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν ως «καταλύτης» μετατροπής των τοπικών πλεονεκτημάτων σε βιώσιμο διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια σειρά κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η δημιουργία Τεχνόπολης στο Μητροπολιτικό Κέντρο του «Ελληνικού» αποτελεί αντικείμενο της δεύτερης ενότητας. Συγκεκριμένα, η ίδρυση της Τεχνόπολης θα δημιουργήσει με τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της έναν τοπικό καινοτόμο προωθητικό πόλο οικονομικής και αστικής ανάπτυξης διεθνούς εμβέλειας, που θα εντάξει την ελληνική πρωτεύουσα στο δίκτυο Μητροπόλεων του σύγχρονου κόσμου και στο δίκτυο πόλεων της Μεσογείου που συγκροτούν τη «Ζώνη του Ήλιου» (sunbelt). Η επικρατούσα σύγχυση στη χώρα σχετικά με τα ισχύοντα χωροθετικά πρότυπα και τα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού εξετάζεται στην τρίτη ενότητα, όπου και προτείνεται η θεσμοθέτηση ενός νέου προτύπου ορθολογικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Η τελευταία ενότητα ουσιαστικά συμπληρώνει την προηγούμενη με την ανάδειξη του ζητήματος που πρέπει να απασχολήσει την πολιτική ηγεσία και αναφέρεται στην επιλογή του πολωνικού ή του αγγλικού μοντέλου οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για το δίλημμα επιλογής μεταξύ των «Ειδικών Οικονομικών Ζωνών» και των «Επιχειρηματικών Ζωνών». Ένα μικτό μοντέλο πρέπει να είναι μάλλον το επιδιωκόμενο. Το άρθρο τελειώνει με την επισήμανση ότι ο βαθμός επίδρασης των προτεινόμενων μέτρων στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από την ένταξή τους σε ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο. 523

2 Ενότητα Ζ: Χωροταξία 1. Εισαγωγή Το πρόβλημα της χωροθέτησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα, σε νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο, είναι ανεπαρκείς και κατά συνέπεια μειωμένης αποτελεσματικότητας. Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει προκαλεί ανασφάλεια δικαίου, λόγω της πολυπλοκότητας των επικαλυπτόμενων αδειοδοτικών διαδικασιών. Οι αντικρουόμενες και ασαφείς διατάξεις αποτελούν την αιτία τεράστιων καθυστερήσεων στην πραγμάτωση επενδυτικών σχεδίων και, όχι σπάνια, οριστικής ματαίωσής τους. Στο θεσμικό και γραφειοκρατικό αυτό πρόβλημα πρέπει να προστεθεί και το δημιουργούμενο κατά περίπτωση καθεστώς ειρηνικών ή βίαιων αντιστάσεων των «τοπικών κοινωνιών», οι οποίες υποστηρίζονται συνήθως από διάφορους οργανωμένους κοινωνικούς σχηματισμούς ή υποκινούνται από φορείς αντιτιθέμενων συμφερόντων. Η εμπλοκή, επίσης, των περιβαλλοντικών και οικολογικών οργανώσεων άλλοτε επιδρά εποικοδομητικά και άλλοτε παρεμβάλλει ανυπέρβλητα εμπόδια. Οι κύριες παράμετροι του χωροθετικού προβλήματος των επιχειρήσεων είναι οι αδειοδοτήσεις, τα οικονομικά κίνητρα, οι συνθήκες εργασίας, οι δασμολογικές ρυθμίσεις, οι επιχειρηματικές υποδομές, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί και οι δικαιοδοσίες των δικαστηρίων. Η θεσμική αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφύονται στη διαδικασία λήψης μέτρων εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου των παραμέτρων αυτών επιβάλλει την ένταξή τους σε ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο. Το Σχέδιο αυτό είναι σκόπιμο να υλοποιεί το αναζητούμενο «νέο πρότυπο ανάπτυξης» της χώρας, στο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ειδικά για την προγραμματική περίοδο , το Σχέδιο πρέπει να διαμορφωθεί στο πλαίσιο που προδιαγράφουν οι στόχοι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η εφαρμογή της Στρατηγικής αυτής καλείται να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της εδαφικής συνοχής των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο θεωρητικό πεδίο, το πρόβλημα της χωροθέτησης των επιχειρήσεων (επιλογή τόπου εγκατάστασης) αποτελεί αντικείμενο συστηματικής διεπιστημονικής έρευνας, από την οποία προκύπτουν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα για την άσκηση της κρατικής πολιτικής και τη λήψη χωροθετικών αποφάσεων από τις επιχειρήσεις. Η καίριας σημασίας διαπίστωση που προβάλλει αβίαστα είναι ότι, ο άριστος τόπος εγκατάστασης μιας επιχείρησης από μικροοικονομική άποψη μπορεί να μη συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα εκείνα που τον καθιστούν άριστο και από κοινωνική και μακροοικονομική άποψη. Η επιχείρηση, συγκεκριμένα, υπολογίζει το ιδιωτικό κόστος που καταβάλλει η ίδια και το κοινωνικό κόστος που καταβάλλεται από το κοινωνικό σύνολο. Είναι επόμενο οι τοποθεσίες που συγκεντρώνουν πρόσθετα πλεονεκτήματα από εξωτερικές κυρίως οικονομίες να αποκτούν την προτίμηση των επιχειρήσεων. Στην απόφαση όμως επιλογής τόπου εγκατάστασης το Δημόσιο ασκεί παρεμβατική πολιτική με την οποία προσπαθεί να συμβιβάσει το κοινωνικά επιθυμητό με τις ορθολογικές επιδιώξεις των επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το κράτος ελέγχει την κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων με μέτρα απαγορεύσεων και χωροταξικών ρυθμίσεων ή με κίνητρα ενθάρρυνσης που μειώνουν το ιδιωτικό κόστος, στα οποία περιλαμβάνονται κυρίως επιδοτήσεις και φορολογικές απαλλαγές, καθώς και οργανωμένοι χώροι υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, οι χωροθετικές αποφάσεις λαμβάνονται μετά τη στάθμιση της επιρροής σε αυτές της κυρίαρχης στρατηγικής της παγκοσμιοποίησης και της στρατηγικής της ενδογενούς ανάπτυξης (development from within), οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται και προωθούν την αναπτυξιακή διαδικασία. Η σύνδεση αυτή εκφράζεται από τον όρο glocal. Η παγκοσμιοποίηση ενισχύει την αυξητική τάση της οικονομικής ολοκλήρωσης, τη διεθνοποίηση των παραγωγικών συστημάτων, την αύξηση του διεθνούς εμπορίου και την επικράτηση της ελεύθερης αγοράς με ταυτόχρονη μείωση του ρόλου του κράτους. Η προωθητική δυναμική της παγκοσμιοποίησης όμως έχει τοπική διάσταση, που συντίθεται από τις χωροθετικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προσέλκυσης επενδύσεων των διαφόρων περιοχών του πλανήτη. Η δυναμική αυτή επηρεάζει τη συμπεριφορά των τοπικών παραγωγικών συστημάτων με άμεση συνέπεια την ενεργοποίηση των μεταβλητών της ενδογενούς ανάπτυξης. 524

3 Νίκος Κόνσολας Μια προταση για ενα χωροθετικο και αναπτυξιακο μεσοπροθεσμο προγραμμα Στις επόμενες ενότητες του άρθρου αυτού θα αναλύσουμε μια πρόταση τεσσάρων συνιστωσών ενός αναπτυξιακού προγράμματος με χωρική διάσταση, που νομίζουμε ότι εξυπηρετεί στην παρούσα συγκυρία και ενεργοποιεί τις δύο στρατηγικές που αναφέραμε ήδη. Στην πρώτη ενότητα σκιαγραφείται ένα πρότυπο, που μπορεί να υιοθετηθεί από τις ελληνικές τράπεζες και να ενισχύσει τη χωρική ανταγωνιστικότητα. Στη δεύτερη, τεκμηριώνεται μια πρόταση δημιουργίας Τεχνόπολης στο Μητροπολιτικό Κέντρο του «Ελληνικού» (πρώην αεροδρόμιο) και στην τρίτη, γίνεται αναφορά στα ισχύοντα χωροθετικά πρότυπα. Στην τελευταία επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος δημιουργίας Ειδικών Οικονομικών Ζωνών ή Επιχειρηματικών Ζωνών και στην Ελλάδα. 2. Ελληνικές τράπεζες και χωρική ανταγωνιστικότητα Στη διπλή στρατηγική στόχευση που αναλύθηκε παραπάνω, υπάρχει μια σαφής χωρική διάσταση στην επιδίωξη απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μάλιστα, η χωρική αυτή διάσταση μπορεί να είναι τόσο εθνική όσο και τοπική, ανάλογα με τη μορφή της παραγωγικής αλυσίδας του κάθε κλάδου. Στον ελληνικό χώρο έχουμε παραδείγματα κλάδων οι οποίοι αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους δράση σε εθνικό επίπεδο και στηρίζονται σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του συνόλου της χώρας (π.χ. τουρισμός), αλλά και κλάδους οι οποίοι έχουν μια σαφέστατη τοπική διάσταση (π.χ. γούνα στη Δυτική Μακεδονία). Όμως, όλοι οι κλάδοι που συμμετέχουν στον διεθνή καταμερισμό, ασχέτως αν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα εδράζεται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, οφείλουν να είναι ενήμεροι για τις διεθνείς τάσεις και, κατά κανόνα, να είναι σε θέση να πραγματοποιούν εξαγωγές. Οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες αποτελούν αυτή τη στιγμή τον μόνο αξιόπιστο φορέα που κατά τεκμήριο συνδυάζει τη γνώση της κάθε τοπικής αγοράς με την παρουσία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οφείλουν λοιπόν οι ελληνικές τράπεζες να περάσουν σε ένα νέο πρότυπο λειτουργίας, όπου δεν υπάρχει μόνο η αξιολόγηση του μεμονωμένου πελάτη ή έστω ενός Ομίλου εταιρειών αλλά συνδυάζεται η ανάλυση και, κατ επέκταση, η χρηματοπιστωτική πολιτική τους, με σαφή χωρικά στοιχεία και δεδομένα κλαδικής ανταγωνιστικότητας. Τα τοπικά καταστήματα ή τα υπερ-τοπικά επιχειρηματικά κέντρα θα αποτελέσουν τον πρώτο σταθμό της διαδικασίας αυτής. Συλλέγοντας πληροφορίες από την τοπική και περιφερειακή αγορά, οι τράπεζες μπορούν να «ανιχνεύσουν» τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της τοπικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της οικονομίας. Στη συνέχεια, σε εθνικό επίπεδο, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να αποτελούν τη βάση για μια ευρύτερη ανάλυση του κάθε κλάδου της ελληνικής οικονομίας και των πηγών του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Επιπροσθέτως, οι τράπεζες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχουν να αναπτύξουν τις επαφές τους με τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις. Με τη διαδικασία αυτή η παροχή πιστοδοτήσεων ή παντός είδους χρηματοοικονομικών προϊόντων δεν θα γίνεται «εν κενώ», απομονωμένη από το τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Ταυτοχρόνως, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να ενεργοποιηθεί και αντίστροφα. Δηλαδή, σε διεθνές επίπεδο οι τράπεζες θα μπορούν να εντοπίζουν ευκαιρίες για συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις ή να προωθούν εξαγωγές ελληνικών προϊόντων σε νέες αγορές. Σε εθνικό επίπεδο επίσης, οι τράπεζες μπορούν να ασκήσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ευρύτερων κλαδικών δικτύων (clusters) που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα όλων των μελών τους. Τέλος, το τοπικό επίπεδο είναι και αυτό κρίσιμο γιατί θα συντελέσει στη διάχυση της πληροφορίας προς την κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Ο τρόπος λειτουργίας του προτεινόμενου προτύπου διαφοροποιείται από το υφιστάμενο, με την έννοια ότι οι σταθμίσεις των διεθνών συνθηκών και των τοπικών και εθνικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων θα γίνονται πριν την εξέταση των επί μέρους αιτημάτων για χρηματοδότηση ή παροχή τραπεζικών προϊόντων. 525

4 Ενότητα Ζ: Χωροταξία Έτσι, ουσιαστικά η τράπεζα θα μπορεί να λειτουργήσει ως «καταλύτης» μετατροπής κάποιων τοπικών πλεονεκτημάτων σε βιώσιμο διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια σειρά κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Θα έχουμε δηλαδή εφαρμογή στην πράξη της νέας τάσης στην αναπτυξιακή δυναμική που προσδιορίζεται ως localnomics. Στον νέο τους αυτό ρόλο οι τράπεζες θα μπορούσαν να βρουν πολύτιμους αρωγούς μια σειρά φορέων και οργανισμών. Πρώτον, οι επιχειρηματικοί φορείς σε κλαδικό και τοπικό επίπεδο ήδη διερευνούν παρόμοια θέματα προς όφελος των μελών τους. Δεύτερον, η Κυβέρνηση με τις δομές κυρίως των Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης μπορεί να παρέχει πληροφορίες αλλά και να δώσει στις πρωτοβουλίες των τραπεζών έναν πιο θεσμικό χαρακτήρα στη συμβολή τους για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και της εξωστρέφειας της οικονομίας. Τρίτον, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας είναι σαφώς οι οργανισμοί εκείνοι που συγκεντρώνουν τεχνογνωσία που είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί για την επιτυχία του αναπτυξιακού εγχειρήματος. Η σύνδεση των Ιδρυμάτων αυτών με τις τράπεζες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιβαλλόμενη καινοτομική στροφή της ελληνικής οικονομίας και την προώθηση της οικονομίας της γνώσης. Μια πρακτική σκέψη θα ήταν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών να συστήσει μια ειδική ομάδα αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων και των διδακτορικών διατριβών που πραγματώνονται στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ κάθε έτος, με στόχο την εμπορική αξιοποίηση που μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή ορισμένων προτάσεων και ιδεών. 3. Δημιουργία Τεχνόπολης στο «Ελληνικό» Η τεράστια έκταση των στρεμμάτων του Μητροπολιτικού Κέντρου του «Ελληνικού» (ΜΗ.Κ.Ε.), που συνδέεται άμεσα με τον αστικό ιστό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας, αποτελεί στρατηγικής σημασίας περιοχή για την οικονομική ανάπτυξη της Αττικής και της χώρας. Η αξιοποίηση του ΜΗ.Κ.Ε. μπορεί να αποτελέσει «προωθητικό πόλο» με σημαντικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις. Ανάμεσα στις επιδράσεις αυτές είναι η ένταξη της ελληνικής πρωτεύουσας στο δίκτυο των Μητροπόλεων του σύγχρονου κόσμου και στο δίκτυο των πόλεων της Μεσογείου που συγκροτούν τη «Ζώνη του Ηλίου» (sunbelt), με τη δημιουργία χώρων εγκατάστασης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο στρατηγικός στόχος που έχει τεθεί για την Αττική, σε όλα τα προγραμματικά σχέδια της τελευταίας δεκαετίας, είναι η διεύρυνση του διεθνούς μητροπολιτικού ρόλου της πρωτεύουσας. Ο στόχος αυτός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την κατάλληλη οργάνωση του χώρου του ΜΗ.Κ.Ε. και την εκμετάλλευση των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Βασικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της πρωτεύουσας σε Μητρόπολη είναι η ανάδειξή της σε κέντρο εγκατάστασης δραστηριοτήτων της νέας οικονομίας και σε τεχνολογικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με την προσέλκυση επιχειρήσεων διεθνούς ακτινοβολίας στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων. Η μεγιστοποίηση της συμβολής του ΜΗ.Κ.Ε. στους στόχους που έχουν τεθεί για την πρωτεύουσα της χώρας, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία Τεχνόπολης, ως οργανικού στοιχείου της συνολικής χωροταξικής διαρρύθμισης του διαθέσιμου χώρου στο πρώην αεροδρόμιο του «Ελληνικού». Η Τεχνόπολη είναι ένα σημαντικό μέσο στη διαδικασία διάχυσης της νέας τεχνολογίας, στη διαδικασία της καινοτόμου βιομηχανικής ανάπτυξης και τελικά, στη διαδικασία μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας. Στην Τεχνόπολη συνυπάρχουν μεταποιητικές μονάδες παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μέσα σε ένα ευχάριστο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον με ολοκληρωμένα δίκτυα υποδομής και εξυπηρετήσεων. Η Τεχνόπολη, ως μέσο της αναπτυξιακής στρατηγικής, προσελκύει μη μολύνουσες και μη οχλούσες βιομηχανίες, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που χρησιμοποιούν υψηλόμισθο και εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογίες αιχμής. Παράλληλα, προσφέρει το υπόβαθρο πραγμάτωσης δημιουργικών ιδεών και χρηματοδότησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών υψηλού κινδύνου. 526

5 Νίκος Κόνσολας Μια προταση για ενα χωροθετικο και αναπτυξιακο μεσοπροθεσμο προγραμμα Εάν θεωρήσουμε ότι το ΜΗ.Κ.Ε. αποτελεί κορυφαίας σημασίας "flagship project", τότε συστατικό του στοιχείο είναι οπωσδήποτε η Τεχνόπολη, συνδυαζόμενη με συγκροτήματα γραφείων και μόνιμης κατοικίας υψηλής ποιότητας. Στο τοπικό υποσύστημα, εντός του ΜΗ.Κ.Ε. που δημιουργεί η ύπαρξη της Τεχνόπολης, θα αναπτύσσεται σταδιακά ένας πόλος προσέλκυσης επιχειρήσεων παροχής ποικίλης μορφής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε υπηρεσίες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, υπηρεσίες υποστηρικτικές της επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. χρηματοοικονομικές) και γενικά υπηρεσίες και διευκολύνσεις αστικού κέντρου αναβαθμισμένης ποιότητας. Ευνόητο είναι ότι το υποσύστημα αυτό συνδέεται άμεσα με την ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικών και Συνεδριακών Κέντρων καθώς και Πανεπιστημιακών Σχολών Τεχνολογικής και Οικονομικής Κατεύθυνσης. Η θεσμοθέτηση της Τεχνόπολης στο ΜΗ.Κ.Ε. μπορεί να γίνει σε εφαρμογή του άρθρου 41, παράγραφος δ, εδάφιο ββ του Νόμου 3984/2011 που ορίζει τις Τεχνοπόλεις ως εξής: «χώροι, όπου εγκαθίστανται επιχειρηματικές δραστηριότητες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι οποίοι (χώροι) χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος». Τελικός στόχος της δημιουργίας της Τεχνόπολης στο ΜΗ.Κ.Ε., καθώς και του υποσυστήματος δραστηριοτήτων που την περιβάλλουν, είναι η δημιουργία ενός τοπικού καινοτόμου προωθητικού πόλου οικονομικής και αστικής ανάπτυξης διεθνούς εμβέλειας. Ειδικά το τμήμα της Τεχνόπολης που συγκεντρώνει μονάδες παραγωγής προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας σχετικών με τον ήχο, την εικόνα και την ψυχαγωγία μπορεί να ονομασθεί «Πολιτιστική Τεχνόπολη» και να προσελκύσει μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, που ειδικεύονται στους τομείς αυτούς και οι οποίες δεν θα ήθελαν να λείψουν από μια πόλη με παγκόσμια φήμη στην ιστορία του πολιτισμού. Η πρόταση αυτή είχε γίνει τη δεκαετία του 90 από τον καθηγητή Pierre Laffitte, ιδρυτή της "Sophia - Antipolis" κορυφαίας Τεχνόπολης της Ευρώπης. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα από την ίδρυση των Τεχνολογικών/Επιστημονικών Πάρκων Πατρών, Λαυρίου, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Ηπείρου, μπορεί χωρίς αμφιβολία να χρησιμεύσει στην εκπόνηση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη δημιουργία της Τεχνόπολης του ΜΗ.Κ.Ε. Βέβαια αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) ενστερνιστεί την ιδέα και την επιβάλει στη διαπραγμάτευση που θα γίνει με τους φορείς του επενδυτικού σχήματος το οποίο τελικά θα προκριθεί για την ανάπτυξη του «Ελληνικού». Στο προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα καθορισθούν πρώτον, η έκταση και η θέση της Τεχνόπολης, σε σχέση με τις υπόλοιπες χρήσεις γης που θα προβλέπονται στο Master Plan και δεύτερον, θα αντιμετωπισθούν όλα τα οικονομικά, θεσμικά και τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία της. 4. Ισχύοντα χωροθετικά πρότυπα Οι οργανωμένοι χώροι υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διευκολύνουν τις χωροθετικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη. Οι χώροι αυτοί έχουν σχετική εγγύτητα και λειτουργική σχέση και με άλλους συντελεστές, όπως είναι το εργατικό δυναμικό, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι μεταφορικές διασυνδέσεις, η αγορά, η δυνατότητα πρόσβασης στα κέντρα παραγωγής καινοτομιών κ.λπ. Η μορφή των χώρων αυτών έχει διαμορφωθεί διαχρονικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί την τοπική ανάπτυξη και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων που πραγματοποιούνται σε όλους τους κλάδους της παραγωγής. Ο προσδιορισμός της ονομασίας των χώρων αυτών εξαρτάται από τον βασικό σκοπό που επιδιώκουν. Έτσι, δημιουργείται μια μεγάλη ποικιλία οργανωμένων χώρων (χωροθετικά πρότυπα), οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και παράλληλα παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες και κίνητρα. Στην πρακτική άσκηση της οικονομικής και χωροταξικής πολιτικής στις διάφορες χώρες υιοθετήθηκαν ποικίλης μορφής χωροθετικά πρότυπα, τα οποία συνθέτουν τη σύγχρονη τυπολογία των «ζωνών» σε εφαρμογή της 527

6 Ενότητα Ζ: Χωροταξία τεχνικής του zoning (διαμέρισης του χώρου) για την ορθολογικότερη χρήση του εδάφους. Αναφέρουμε στη συνέχεια τους επικρατέστερους τύπους χωροθετικών προτύπων συγκέντρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Βιομηχανική Περιοχή, Επιχειρηματικό Πάρκο ή Πάρκο Πολλαπλών Χρήσεων, Τεχνόπολη ή Τεχνολογικό/ Επιστημονικό Πάρκο, Cluster (Κλαδικό Δίκτυο), Εμπορευματικό Κέντρο, Οικοβιομηχανικό Πάρκο και Ελεύθερη Ζώνη. Στο τελευταίο αυτό πρότυπο εντάσσονται οι «Ειδικές Οικονομικές Ζώνες» (Ε.Ο.Ζ.). Η επικράτηση των προτύπων αυτών διεθνώς οφείλεται στο γεγονός ότι οι χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δημιουργούν εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, οι οποίες σχηματοποιούνται προς δύο βασικές κατευθύνσεις: α) την εγκατάσταση στον ίδιο τον χώρο, ο οποίος προσφέρει μια σειρά διευκολύνσεων, που μειώνουν το κόστος παραγωγής και συγχρόνως δημιουργούν συνθήκες συγκέντρωσης, και β) την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργείται ένα τοπικό παραγωγικό σύστημα, με αυξημένη αποτελεσματικότητα και ισχυρή ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Στην Ελλάδα οι θεσμοθετημένοι τύποι χωροθετικών προτύπων προσδιορίζονται από το άρθρο 41 του Νόμου 3982/2011 και είναι οι εξής: Επιχειρηματικό Πάρκο, στο οποίο εντάσσονται διάφοροι τύποι Πάρκων αναλόγως του βαθμού όχλησης κ.ά., Άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, Χώρος υποδοχής επιχειρήσεων και Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν και τις ιδρυθείσες Βιομηχανικές Περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4458/1965 και 742/1977. Το δίκτυο των Βιομηχανικών Περιοχών, που ιδρύθηκαν με τους Νόμους αυτούς, συνέβαλε αποτελεσματικά στην εκβιομηχάνιση της χώρας και την περιφερειακή ανάπτυξη. Παράλληλα όμως, σε εφαρμογή του Νόμου 2742/1999, θεσμοθετήθηκαν το 2008 το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» και τα «Ειδικά Σχέδια» για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη Βιομηχανία, τον Τουρισμό και τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά. Το θεσμικό αυτό καθεστώς συμπληρώνεται από τα «Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού». Παρά την αναμφισβήτητη χρησιμότητα των «Πλαισίων» αυτών, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι για να ενεργοποιηθούν και να συγκεκριμενοποιηθούν οι βασικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν, απαιτούνται συστάσεις επιτροπών, εκπόνηση σχεδίων, προσδιορισμός αρμοδιοτήτων διαφόρων φορέων και υπηρεσιών και καθορισμός λεπτομερών διαδικασιών. Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι οι μέχρι τώρα προσπάθειες του κράτους να οργανώσει τις παραγωγικές και άλλες δραστηριότητες σε συγκεκριμένους υποδοχείς με στόχο να δημιουργηθούν κοινές υποδομές, οικονομίες κλίμακας, συνέργειες κ.ά. δεν έχουν αποδώσει το κοινωνικά επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμη, κάθε υπουργείο ακολουθεί διαφορετικές διαδικασίες και χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα για να οργανώσει χωροθετικά τον κλάδο της αρμοδιότητάς του. Για τη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί χρειάζεται τα διάφορα υπουργεία, που ενισχύουν μέσω των πολιτικών τους χωρικές αναπτύξεις, να συντονισθούν με σκοπό να θεσμοθετήσουν ένα νέο πρότυπο. Το πρότυπο αυτό με σαφέστατα προσδιορισμένες χωροταξικές, πολεοδομικές και αναπτυξιακές διαστάσεις θα εξειδικεύεται ανάλογα με τις επιδιωκόμενες χρήσεις και θα προσδιορίζει με απόλυτη θεσμική σαφήνεια κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των εμπλεκόμενων υπουργείων και των ρυθμίσεων που ισχύουν. 5. ειδικές Οικονομικές Ζώνες (Ε.Ο.Ζ.) και Επιχειρηματικές Ζώνες (Ε.Ζ.) Στο κυοφορούμενο σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας αναδεικνύεται το δίλημμα επιλογής του πολωνικού ή του αγγλικού μοντέλου, όσον αφορά τους οργανωμένους χώρους υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κυρίως τα κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων που συνδέονται με αυτούς. Το πολωνικό μοντέλο υιοθετεί τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (Special Economic Zones) και το αγγλικό τις Επιχειρηματικές Ζώνες (Enterprise Zones). 528

7 Νίκος Κόνσολας Μια προταση για ενα χωροθετικο και αναπτυξιακο μεσοπροθεσμο προγραμμα Οι διάφοροι τύποι Ε.Ο.Ζ. διαθέτουν χαρακτηριστικά Επιχειρηματικών και Βιομηχανικών Περιοχών και Πάρκων και ταυτόχρονα χαρακτηριστικά «Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου και Βιομηχανίας» (Ε.Ζ.Ε.Β.), όπως προσδιορίζεται στη θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου. Στην κλασική μορφή των Ε.Ζ.Ε.Β. εισάγονται ελεύθερα (χωρίς δασμούς) πρώτες ύλες και ημικατεργασμένα προϊόντα για να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή αγαθών, που επανεξάγονται χωρίς τοπικές ή άλλες επιβαρύνσεις. Το θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας Ε.Ο.Ζ. στην Πολωνία ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1994 και θα ισχύει μέχρι το 2026, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριος σκοπός του προγράμματος των Ε.Ο.Ζ. στο πολωνικό έδαφος είναι η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης με τα ακόλουθα μέσα: προώθηση εξαγωγών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξη συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και αξιοποίηση των φυσικών πόρων, καθώς και των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. Στις 17 λειτουργούσες Ε.Ο.Ζ. στην Πολωνία μέχρι το 2010 έχουν χορηγηθεί άδειες επενδύσεων, με αποτέλεσμα να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες θέσεις. Τα κίνητρα που παρέχονται στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός Ε.Ο.Ζ. είναι ενισχυμένα έναντι εκείνων που ισχύουν για την εγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Ε.Ο.Ζ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις στην Πολωνία είναι 19%. Για τις επιχειρήσεις εντός Ε.Ο.Ζ. μπορεί να μειωθεί μέχρι 70% για τα δύο πρώτα χρόνια. Η δημιουργία Ε.Ο.Ζ. στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τη λήψη ειδικών νομοθετικών μέτρων και ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και τη διακίνηση των συντελεστών της παραγωγής. Η έγκριση από τα αρμόδια όργανα της Ένωσης στηρίζεται στη «Γενική Ρύθμιση Εξαιρέσεων» (General Block Exemption Regulation), που αποτελεί ένα ευέλικτο μέσο (instrument) εφαρμοζόμενο ad hoc σε συγκεκριμένες «υποζώνες μη αξιοποιημένων εκτάσεων», οι οποίες βρίσκονται σε καθυστερημένες περιοχές με σχετικά καλή προοπτική ανάπτυξης. Επίσης, προκειμένου να παρακαμφθούν οι ρυθμίσεις του «Χάρτη Επιτρεπόμενων Περιφερειακών Ενισχύσεων» μπορεί να γίνει επίκληση της ανάγκης «άρσης σοβαρής διαταραχής στην οικονομία του κράτους μέλους». Μια ακόμη περίπτωση δημιουργίας Ε.Ο.Ζ. σε κοινοτικό έδαφος είναι να τεθεί υπό καθεστώς «μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο». Οι Ελεύθερες Ζώνες που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων είναι αρκετές στις χώρες της Κοινότητας. Σε αυτές επιτρέπονται μόνο δραστηριότητες αποθήκευσης και συσκευασίας. Ήδη όμως υπάρχουν στον Κοινοτικό χώρο Ε.Ο.Ζ. στις οποίες εγκαθίστανται βιομηχανικές μονάδες οικιακού εξοπλισμού, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, προϊόντων μετάλλου και ξύλου και μονάδες με έμφαση στην ένταση εργασίας. Το αγγλικό μοντέλο περιλαμβάνει 21 Επιχειρηματικές Ζώνες (Ε.Ζ.) νέας γενιάς που θεσμοθετήθηκαν το Σε αντίθεση με τις αντίστοιχες Ζώνες των δεκαετιών 1980 και 1990, που ιδρύθηκαν σε προβληματικές περιοχές, οι νεοϊδρυόμενες Ε.Ζ. αποτελούν μέρος της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και όχι απλώς ένα μέσο της περιφερειακής πολιτικής. Η Κυβέρνηση θεωρεί ότι οι Ε.Ζ. αποτελούν ένα σημαντικό μέσο επίτευξης οικονομικής σταθερότητας, προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και εξασφάλισης συνθηκών οικονομικής ανάκαμψης. Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στις Ε.Ζ. απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά και άλλα κίνητρα, καθώς και απλουστευμένες διαδικασίες διοικητικής και πολεοδομικής μορφής, που ευνοούν την ταχύτερη και οικονομικότερη εγκατάσταση και την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου. Προβλέπεται ότι οι νέες Ε.Ζ. θα προσελκύσουν νέες βιομηχανίες και καινοτόμες επιχειρήσεις, θα προωθήσουν τη δημιουργία κλαδικών clusters και θα επιταχύνουν διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επιλεγμένους κλάδους. Τα δύο αυτά μοντέλα είναι υποχρεωμένη η Ελληνική Κυβέρνηση να μελετήσει σε βάθος, χωρίς προκαταλήψεις και πολιτικούς ενδοιασμούς και να προχωρήσει άμεσα στη θεσμοθέτηση ενός μεικτού μοντέλου, το οποίο θα αναθεωρεί ριζικά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρηματικών Πάρκων και των κινήτρων που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτά. Στη διαδικασία αυτή θα χρειαστεί η Κυβέρνηση να διαπραγματευθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε ένα μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό και χωροθετικό πρόγραμμα να δημιουργήσει πραγματικά ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων, κυρίως από το εξωτερικό, και να αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο. 529

8 Ενότητα Ζ: Χωροταξία 6. Συμπέρασμα Η πρόταση για ένα χωροθετικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που αναλύθηκε στις προηγούμενες ενότητες, περιλαμβάνει ουσιαστικά ένα τετράπτυχο μέτρων πολιτικής που συνδυαζόμενα μεταξύ τους προάγουν την ανταγωνιστικότητα και προωθούν την αναπτυξιακή διαδικασία. Συνδετικό στοιχείο του πλέγματος των μέτρων αυτών είναι η ανάδειξη της χωρικής διάστασης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Όμως, ο βαθμός επίδρασης αυτών των μέτρων στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη εξαρτάται από τις συνέργειες που μπορεί να προκύψουν από την ένταξή τους σε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, που θα αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου για την ελληνική οικονομία, την αναγκαιότητα του οποίου επισημάναμε ήδη στην εισαγωγή αυτού του άρθρου. 530

9 Νίκος Κόνσολας Μια προταση για ενα χωροθετικο και αναπτυξιακο μεσοπροθεσμο προγραμμα Βιβλιογραφία - Πηγές Κόνσολας, Ν., (2013), «Χωροθέτηση Επιχειρήσεων», Τάσεις - Ετήσια έκδοση του περιοδικού «Επιλογή», σελ Κόνσολας, Ν., (2011), «Ενδογενής Ανάπτυξη», Τάσεις - Ετήσια έκδοση του περιοδικού «Επιλογή», σελ Κόνσολας, Ν. και Κυριαζόπουλος, Ε., (2011), «Τα πρότυπα χωρικής συγκέντρωσης της Βιομηχανίας και η Εφαρμογή τους στην Ελλάδα», Τόμος προς τιμήν του καθηγητή Παύλου Λουκάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο - εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ ΥΠΕΧΩΔΕ, (2009), Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός, Αθήνα. Appleyard, L., (2013), The Geographies of Access to Enterprise Finance: the Case of the West Midlands, U.K., Regional Studies, vol. 47, no. 6, pp Castells, M. and Hall, P., (1994), Technopoles of the World, Routledge, London. European Investment Bank et al., (2010), Plan and Manage a Science Park in the Mediterranean, Marseille, France. FIAS - World Bank Group, (2008), Special Economic Zones, Washington, D.C. Foroohar, R., (2012), The Economy s New Rules: Go Glocal, Time Magazine, vol. 180, no. 8, pp Fothergill, S., (2013), How to Beef up Britain s New Enterprise Zones, Regions, no. 291, issue 3, pp Gwosdr, K. et al., (2008), Polish Special Economic Zones: Idea vs. Practice, Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 26, pp Konsolas, I., (2002), The Competitive Advantage of Greece, Ashgate, Aldershot, England. Lloyd, G. and Peel, D., (2012), U.K. Enterprise Policy - a Twist on Real Estate, Austerity and Planning, Journal of Surveying, Construction and Property (e - journal), vol. 3, no 1. UNIDO, (2012), Regional Conference on Industrial Parks, Baku, Azerbaijan. Warsaw Business Journal, (2013), W. B. Journal s Guide to Investing in Poland, Warsaw. 531

10

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Στην Εσπερίδα Logistics «Logistics partnership and national strategy: A 360 approach - Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Γενικό κείμενο Στρατηγικής Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αντιμετώπισης Παραγωγικών Προβλημάτων του Νόμου Κοζάνης. Αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Α.Ε.Β.Α.Λ.

Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αντιμετώπισης Παραγωγικών Προβλημάτων του Νόμου Κοζάνης. Αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Α.Ε.Β.Α.Λ. Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αντιμετώπισης Παραγωγικών Προβλημάτων του Νόμου Κοζάνης Αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Α.Ε.Β.Α.Λ. εχνολογικά Πάρκα / Τεχνοπόλεις Οργανισμοί, με κύρια επιδίωξή την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Επιστήμη.

Η Περιφερειακή Επιστήμη. VII. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η Περιφερειακή Επιστήμη. Τι είναι; Τι την συνέθεσε; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης είναι περιορισμένες. Η φύση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Περιφέρεια Ηπείρου Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 2020. Ιωάννινα 25 Απριλίου 2013 Σχέδιο > Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος Νέος Επενδυτικός Νόμος Απάντηση στην κρίση 13.12.2010 Περιφερειακές ανισότητες Εξέλιξη κατά κεφαλή ΑΕΠ Αττικής και 10 πιο αδύνατων νομών σε σχέση με το Μ.Ο. της χώρας (1981-2007) 2 Συνοπτικά αναπτυξιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΙΕΤΕΘ /ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ProCredit Group event: Ιnternational B2B event ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9.5.16. «Η επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου

Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σάββατο, 28 Μαΐου 2016 Ξενοδοχείο VALIS RESORT

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Η2020 & IPR Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Περιεχόμενα Συστάσεις Ορίζοντας 2020 (εν τάχει) Διανοητική ιδιοκτησία στον Ορίζοντα 2020 2 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 3 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Κωττάκης, ΓΓΒ/ΥΠΑΝ Αθ ήνα, 10/12/2005

Δρ. Ιωάννης Κωττάκης, ΓΓΒ/ΥΠΑΝ Αθ ήνα, 10/12/2005 Η συμβολή του νέου αναπτυξιακού νόμου (Ν. 3299/2004 ΦΕΚ 261 Α ) στην στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων. Σε ανταπόκριση της τεκμηριωμένης και επιτακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γραφείο Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα