ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος."

Transcript

1 Πρόχειροι διαγωνισµοί για κονσόλες & φορητούς ποµποδέκτες στις Ω/10:00 & 11:00 αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. /νση Οικονοµικών αίθουσα συσκέψεων Μουρούζη 4 Αθήνα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ /ΝΣΗ: VIΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΛ: Κ.Α.Φ Κ.Α.Ε ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ /ΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος. Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η κονσόλα τηλεχειρισµού που θα προσφερθεί θα είναι καινούργια, επαγγελµατικού τύπου, αµεταχείριστη, πρόσφατης κατασκευής και τεχνολογίας, συνεχούς λειτουργίας (24 ώρες το 24ωρο) 2. Να είναι αρίστης ηλεκτρικής και µηχανικής κατασκευής και πλήρης, για την άµεση εγκατάσταση και λειτουργία. 3. Η προσφορά να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής τους. 4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει, χωρίς καµία επιβάρυνση του ηµοσίου, κάθε εξάρτηµα, που θα θεωρηθεί ακατάλληλο από την συχνότητα καταστροφής του και για περίοδο πέντε (5) ετών από της παραλαβής της συσκευής της Υπηρεσίας 5. Ο Προµηθευτής υποχρεούται για την άµεση προµήθεια ανταλλακτικών και για χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή της κονσόλας. 6. Κατά την παράδοση της να συνοδεύεται από όλα τα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση της. 7. Χρόνος παράδοσης της κονσόλας εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 8. Η εταιρεία που θα προµηθεύσει την κονσόλα υποχρεούται στην εγκατάσταση- συντήρηση της καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα την χειριστεί. Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οι κονσόλες τηλεχειρισµού να λειτουργούν µε τόνους, να χρησιµοποιούν δηλαδή το σύστηµα τηλεχειρισµού TRC (tone remote control) της MOTOROLA. 2. Να είναι εφοδιασµένες µε τις κατωτέρω συχνότητες λειτουργίας τηλεχειρισµού (tone frequencies): α) PTT (guard tone): 2.175Hz β) Monitor (20Hz-50hz)

2 2 γ) Επιλογές διαύλων: F1=1.950Hz, F2=1.580Hz, F3=1.750Hz, F4=1.650Hz, F5=1.550Hz, F6=1.450Hz, F7=1.350Hz, F8=1.250Hz. 3. Να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας µε δισύρµατη ή τετρασύρµατη µεταλλική γραµµή 600Ω για τηλεχειρισµό σταθµών βάσης µε αποστολή τόνων (TRC-MOTOROLA). Οι γραµµές του Ο.Τ.Ε µπορεί να είναι µεταλλικές από 1m ως και 20Km, µπορεί να είναι φερεσυχνικές ή µπορεί να είναι Radio Link για απεριόριστη απόσταση του Ελληνικού δικτύου Ο.Τ.Ε. Με όλους τους παραπάνω τύπους γραµµών η κονσόλα να τηλεχειρίζει τους σταθµούς βάσης που έχουν το TRC. 4. Να έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας µε δέκα (10) σταθµούς βάσης, δηλαδή να µπορούν να τους ακούν και να τους τηλεχειρίζουν ταυτόχρονα, οι οποίοι θα είναι εγκατεστηµένοι σε διαφορετικά σηµεία. Η λειτουργία αυτή να γίνεται µέσα από κατάλληλα πλήκτρα τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα επιλογής από ένα (1) έως και δέκα (10) σταθµούς βάσης. Σηµειώνεται ότι η κονσόλα θα πρέπει απαραίτητα να έχει τη δυνατότητα µε την προσθήκη της κατάλληλης βαθµίδας να αυξήσει τη δυνατότητα για τηλεχειρισµό σταθµών βάσης τουλάχιστον µέχρι δώδεκα (12). 5. Να διαθέτει συµπιεστή φωνής (audio compressor) τόσο κατά την εκποµπή, όσο και κατά τη λήψη, ο οποίος να εφαρµόζει αύξηση 3dB για άνοδο της στάθµης ήχου 30dB. 6. Η στάθµη σήµατος στη γραµµή εξόδου (Line out level) να είναι +10Dbm τουλάχιστο. 7. Η ακουστική ισχύς εξόδου (power amplifier) να είναι 3W τουλάχιστο. 8. Να διαθέτει δύο (2) ανεξάρτητα εσωτερικά µεγάφωνα µε ξεχωριστό έλεγχο έντασης. 9. Σταθερότητα συχνότητας τόνων τηλεχειρισµού (Tone frequency accuracy) καλύτερη από ± 0,2%. 10. Η παραµόρφωση των ακουστικών συχνοτήτων να είναι 3% για το µέγιστο της ακουστικής εξόδου. 11. υνατότητα επιλογής δέκα (10) διαύλων. Η κονσόλα να διαθέτει κατάλληλα πλήκτρα και διακόπτες που θα επιτρέπουν την επιλογή µέσω τηλεχειρισµού δέκα (10) καναλιών των σταθµών βάσης. Σηµειώνεται ότι οι σταθµοί βάσης έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν µέσα από δέκα (10) κανάλια που είναι προγραµµατισµένα. 12. Να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα απεικόνισης σε οθόνη των ταυτοτήτων ID κατά CCIR 20ms (πέντε αριθµητικών ψηφίων που θα στέλνουν οι κινητοί ποµποδέκτες). Το σύστηµα αυτό να είναι αξιόπιστο και δεν θα πρέπει να µειώνει ή να παραµορφώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθµού ( ή των σταθµών) βάσης που συνεργάζεται, άλλα ούτε και της ίδιας κονσόλας τηλεχειρισµού. 13. Στην κονσόλα τηλεχειρισµού να εµφανίζονται οι ενδείξεις λειτουργίας και η κατάσταση των σταθµών βάσης ως κατωτέρω: α) Ένδειξη λειτουργίας (power on-off) β) Ένδειξη κατάληψης διαύλου (F1,F2..F10) γ) Ένδειξη επιλεγµένων σταθµών βάσης για τηλεχειρισµό δ) Ένδειξη λήψης από τους επιλεγµένους σταθµούς βάσης (Rx) ε) Ένδειξη απεικόνισης ταυτότας (ID) κατά το πρότυπο CCIR πέντε (5) τόνων. -Η ανωτέρω περιγραφή στις ενδείξεις να είναι καλά ορατές µε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού. 15. Να υπάρχουν επίσης κοµβία και διακόπτες ως εξής: α) ιακόπτης λειτουργίας power on-off β) Κοµβίο ή πλήκτρο ρύθµισης έντασης ήχου (volume) γ) Κοµβίο ή πλήκτρο ρύθµισης squelch ή squelch monitor δ) Πλήκτρα up/down chanell ή κατάλληλοι διακόπτες για αλλαγή του διαύλου λειτουργίας.

3 3. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ 1. Εξωτερικό σύστηµα τροφοδοσίας 220V 50Hz. 2. Επιτραπέζιο µικρόφωνο µε PTT 3. Καλώδιο σύνδεσης µε εικοσιπενταπλό συνδετήρα 4. Ποδοδιακόπτης (έλεγχος εκποµπής µε το πόδι) 5. Ακροδέκτης συνδέσεων (ρεκλέτα) 6. Ένα (1) βιβλίο service manual 7. Έξοδος δισύρµατης γραµµής κατάλληλης για σύνδεση σε καταγραφικό ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΩΝ VHF ΠΕΡΙΟΧΗΣ MHZ 1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος. 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2.1. Όλα οι φορητοί ποµποδέκτες που θα προσφερθούν θα είναι καινούργιοι, επαγγελµατικού τύπου, αµεταχείριστοι, πρόσφατης κατασκευής και τεχνολογίας Να είναι αρίστης ηλεκτρικής και µηχανικής κατασκευής και πλήρεις, για την άµεση εγκατάσταση και λειτουργία Οι προσφορές να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής τους Οι ακριβείς συχνότητες λειτουργίας των Π/ θα καθοριστούν µε την ανάθεση της παραγγελίας Ο Προµηθευτής υποχρεούται για την άµεση προµήθεια ανταλλακτικών και για χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή των Π/ Χρόνος παράδοσης των ποµποδεκτών ορίζεται η χρονική περίοδος των τριών (3) µηνών από της υπογραφής της σχετικής σύµβασης Ο τόπος παράδοσης θα είναι στις αποθήκες του Πυροσβεστικού Σώµατος, οδός Πύργου και Κονδύλη στο Μοσχάτο και η παραλαβή τους θα γίνει εντός ενός µηνός, από την ηµεροµηνία παράδοσής του από τον κατασκευαστή. 3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Π/

4 Να είναι αντιεκρηκτικού τύπου Όρια συνθηκών περιβάλλοντος µέσα στα οποία πρέπει να λειτουργεί κανονικά ο Π/ : Θερµοκρασία : από 20 έως +55 βαθµοί Κελσίου, Υγρασία : από 15% έως 95% Ο ποµποδέκτης να φέρει οθόνη LCD όπου θα εµφανίζεται : Το κανάλι λειτουργίας Η κατάσταση της µπαταρίας και Ο αριθµός της επιλεχθείσας πεντατονίας Τροφοδοσία από επαναφορτιζόµενο συσσωρευτή αντιεκρηκτικού τύπου, χωρίς το φαινόµενο µνήµης, που να εξασφαλίζει 11 ώρες λειτουργία (αυτονοµία), µε κύκλο εργασίας 5%-5%-90% και ισχύ ποµπού 5 Watt και δέκτη 0,5 Watt, χωρίς σύστηµα battery saver Η φόρτιση των συσσωρευτών να γίνεται µε επιτραπέζιους ταχυφορτιστές, οι οποίοι να δέχονται για φόρτιση τους συσσωρευτές, είτε χωριστά από τους Π/, είτε ενωµένους µε αυτούς. Η µέγιστη διάρκεια φόρτισης να µην ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες Οι ταχυφορτιστές να λειτουργούν σε δίκτυο 220V/50 Hz µε ανοχή ±10% τουλάχιστον Στη θέση συσσωρευτού / ποµποδέκτη οι ταχυφορτιστές να έχουν ενδεικτικά : Έναρξη φόρτισης και Τέλος φόρτισης Στο τέλος της φόρτισης του συσσωρευτή, οι φορτιστές να διακόπτουν αυτόµατα την φόρτιση και να µεταπίπτουν σε κατάσταση συντήρησης Οι µέγιστες διαστάσεις και το µέγιστο βάρος του Π/ χωρίς την κεραία, µαζί µε τον συσσωρευτή να µην υπερβαίνουν : Ύψος 150 mm Πλάτος 60 mm Πάχος 40 mm και Βάρος 0,5 kgr 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Π/ 4.1. Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας : ΜΗΖ Ισχύς εξόδου ποµπού : 5 Watt και 2 Watt ( ύο (2) θέσεις High Low ), παραµένουσα σταθερή σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας µέσα στην περιοχή ΜΗΖ Αριθµός προγραµµατιζόµενων διαύλων : 128, µε ανεξάρτητη συχνότητα εκποµπής-λήψης Τρόπος προγραµµατισµού συχνοτήτων καθώς και λοιπών ρυθµίσεων : εξωτερικά µε Η/Υ ιαυλοποίηση (channel spacing) ποµπού και δέκτη : 25 KHZ / 12,5 KHZ Τύπος διαµόρφωσης : 16F3 (+/- 5 KHZ) 4.7. Θόρυβος ποµπού : 45 db Παρασιτικές και αρµόνικές συχνότητες ποµπού : Τουλάχιστον 65 db κάτω από την στάθµη του φέροντος Ευαισθησία δέκτη : 0,35 µv για 12db SINAD για όλη τη ζώνη συχνοτήτων Φίµωση εξόδου δέκτη : ρυθµιζόµενη εσωτερικά, ή αυτόµατα, ή µέσω προγράµµατος σε κατώφλι 0,3 µv.

5 Παρασιτικές συχνότητες και είδωλα δέκτη: Απόρριψη κατά 65 db τουλάχιστον Ισχύς ακουστικής εξόδου : τουλάχιστον 0.5 Watt, στο εσωτερικό µεγάφωνο και µε παραµόρφωση µικρότερη του 5% Απόκριση ακουστικής συχνότητας : 300Hz 3.000Hz ± 3dB Απόρριψη γειτονικού διαύλου 65 db Ενδοδιαµόρφωση (intermodulation) : 65 db MIL.STD 810 C/D/E και IP Πρόσθετες δυνατότητες προγραµµατισµού : Προγραµµατισµός υπότονου (CTCSS) encode-decode ανά κανάλι Προγραµµατισµός χρόνου διακοπής εκποµπής (Τ.Ο.Τ.) Προγραµµατισµός σάρωσης (SCAN) τουλάχιστον δέκα (10) καναλιών Σύστηµα επιλεκτικής κλίσης (5τονίας) encode-decode. 5. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 5.1. Η κεραία που θα συνοδεύει κάθε Π/ να είναι µονοµερής ελαστική και να αποσπάται εύκολα από τον Π/ Όλοι οι φορητοί ποµποδέκτες να φέρουν άγκιστρο στήριξής τους στη ζώνη του χειριστή Κάθε ποµποδέκτης να συνοδεύεται από δερµάτινη θήκη µε ιµάντα στήριξης καθώς και µε εξωτερικό µικροµεγάφωνο πέτου Λογισµικό και εξαρτήµατα απαιτούµενα για τη διασύνδεση και τον προγραµµατισµό από τον Η/Υ ( ένα (1) σετ ) Ένα τεχνικό εγχειρίδιο, πρωτότυπο (service manual) µε όλα τα κυκλωµατικά διαγράµµατα του ποµποδέκτη. 6. ΕΙ ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 6.1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ποµποδεκτών να είναι σύµφωνα και εντός των ορίων των προδιαγραφών CEPT ή ETSI. Επί των συσκευών να αναγράφονται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το όνοµα του κατασκευαστή, ο τύπος της συσκευής, ο αριθµός παρτίδας και / ή ο αριθµός σειράς παραγωγής, η σήµανση CE σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που προβλέπει τη σήµανση αυτή, το κωδικό σήµα αναγνώρισης της κλάσης 2 (alert sign) και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην υπ αρίθµ Κ.Υ.Α. Οικονοµικών και Μεταφορών Επικοινωνιών από 3 / 1 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 47 / Β / ) Οι προσφερόµενοι ποµποδέκτες πρέπει να συνοδεύονται από τη ήλωση Συµµόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου Declaration of Conformity - DoC σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 1999 / 5 / ΕΚ, Ν 2867 / 2000 και την υπ αρίθµ Κ.Υ.Α. Οικονοµικών και Μεταφορών Επικοινωνιών από 3 / 1 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 47 / Β / ),πρωτότυπη ή επικυρωµένη. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 1999 / 5 / ΕΚ απαιτείται και γνωστοποίηση (Notification) να αναφέρονται επακριβώς στον προσφερόµενο τύπο ποµποδέκτη σύµφωνα µε το Π.. 44 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 44 / Α / ) Τα ελάχιστα όρια των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν ορίζονται επακριβώς από την παρούσα προδιαγραφή, είναι αυτά που ορίζονται µε το υπ αρίθµ πρότυπο E.T.S. ή αντίστοιχο.

6 6 Αθήνα / / 2003 Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι Ο Τµηµατάρχης VII/2o Ο /ντής Τεχνικών Εφαρµογών Ρούµπος Αθανάσιος Πυραγός Γεώργιος Παπαγεωργίου Αντιπύραρχος

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 4166/2013.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 4166/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/140824 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF. συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF. συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 Aρ. Πρωτ. : 44606 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκόμενων, Προμήθεια συσκευών και εγκατάσταση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ VAN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ VAN ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) (3) ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για την προµήθεια: 1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.467,00 ΕΥΡΩ Πέµττη 3-6-04 Ω /09:00 2. ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γραφεία, συρταροθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε

Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Γ.Δ.Υ.Π.Τ. ΑΕΡΟΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των ειδικών σχολείων του ήµου Σερρών µετά την 1 η κατακύρωση. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.Α.ΦΟΡΕΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε τον δικό µας ποµποδέκτη που είναι διπλής µπάντας και ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη του. Ο ποµποδέκτης µας είναι εύκολος στη χρήση και θα σας προσφέρει άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ»

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2098 A ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (MODEM)

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2098 A ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (MODEM) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2098 A ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (MODEM) ΓΕΝΙΚΑ : Ο αιτούµενος εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση δεδοµένων (DATA), τηλεµετρήσεων, τηλεσηµάνσεων, τηλεχειρισµών κ.λ.π. µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η.Α. ΠΑΚΕΤΟ Α(Η/Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 1. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΝΑΚΙΑ 2. Επιτοίχιο ωτοσκόπιο βαρέως τύπου με μετασχηματιστή που να διαθέτει on-off διακόπτη. 3. Να διαθέτει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο «Προµήθεια και Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακού και Μηχανολογικού Εξοπλισµού»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο «Προµήθεια και Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακού και Μηχανολογικού Εξοπλισµού» ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Γ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου Αριθµ. Πρωτ. 555/31-8-2006 Ταχ. Κωδ.: 10433 ΑΘΝΑ Πληροφορίες : κ. Π. Βουλτσίδης κ. Σ. Πανταζής Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα