Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. Απόφασης: 12/ Στη Ρόδο σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Ευστάθιου Κουσουρνά, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/9311/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Γλυνού, η οποία δημοσιεύθηκε, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους Δημοτικούς Συμβούλους με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 27.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 2. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 29.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Αντιδήμαρχος 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος 30.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος) 31.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 32.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 34.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 8. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Αντιδήμαρχος 9. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 36.ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Αντιδήμαρχος 11. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 37.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 12.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38.ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 13.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Αντιδήμαρχος 14.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- 39.ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήμαρχος 15.ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος 40.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 41.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 17.Χ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 42.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ 18. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43.ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 1

2 21. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 23.ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 24.ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 25.ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 2. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ (δικ/νη) 4. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος) 5. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 3. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ δικ/νη) 6. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Σαλαμαστράκης Δημήτριος. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και συγκεκριμένα για «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων», μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Ο Αντιδήμαρχος κ. Ι.Περδίκης εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ. 2/8754/2013 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για το θέμα, η οποία έχει ως εξής: 1. Η Ρόδος, με έκταση 1400,68 km2, είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων και το τέταρτο σε έκταση νησί της Ελλάδας. O πληθυσμός της ανέρχεται σε κατοίκους, σύμφωνα με απογραφή που έγινε το 2011, και καθιστά τη Ρόδο το πολυπληθέστερο Ελληνικό νησί -εκτός της Κρήτης και της Εύβοιας. Το νησί της Ρόδου αποτελεί έναν ενιαίο Δήμο ενώ πριν από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης», περιελάμβανε δέκα Δήμους. Το νησί της Ρόδου είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Οι αφίξεις των τουριστών έχουν αυξητική τάση και το 2011 ανήλθαν σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες. Η διασπορά των 2

3 τουριστικών εγκαταστάσεων επεκτείνεται στο σύνολο του νησιού. Λόγω τουρισμού, υπάρχει έντονη εποχική αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια μία σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων. Επιπροσθέτως, αυξημένες κατά την περίοδο αυτή είναι και οι ανάγκες διατήρησης ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας η οποία είναι βασική παράμετρος προσέλκυσης τουριστών σε έναν προορισμό και εξασφάλισης μίας επιτυχημένης αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. 2. Η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, επιτελεί σημαντικό έργο, που άπτεται τόσο της υγιεινής όσο και της αισθητικής εικόνας ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Το έργο αυτό, πρέπει να είναι από όλες τις απόψεις άρτιο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο πρωτίστως η δημόσια υγεία και το περιβάλλον αλλά και να εξασφαλισθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας στο νησί της Ρόδου που φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι έναν πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται τόσο ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός (απορριμματοφόρα, σάρωθρα, πλυντήρια κάδων κ.τ.λ.) όσο και ένας ικανός αριθμός ενός έμπειρου εργατοτεχνικού προσωπικού. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011, με θέμα «Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας»: I. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006). Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται II. Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες μέχρι τη λήξη τους. 4. Με το με αρ. πρωτ. 9226/ έγγραφο του τμήματος γενικών υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Διευκρινήσεις για το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση, γίνεται σαφές ότι η ανωτέρω διάταξη θεσπίστηκε για να αντιμετωπιστούν προβλήματα στους Δήμους, που αφορούν καθαριότητα δημοσίων χώρων,συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων,καθώς και διαχείρισης συστημάτων ανακύκλωσης και τα οποία οι Δήμοι με το διαθέσιμο προσωπικό και εξοπλισμό δεν μπορούν πάγια (π.χ. ορεινοί και μικροί νησιωτικοί δήμοι) ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. σε τουριστική 3

4 περίοδο) να εξυπηρετήσουν. Στην διάταξη προβλέπεται οι ως άνω ανάγκες να αντιμετωπίζονται με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, που καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Οι εν λόγω συμβάσεις λειτουργούν συμπληρωματικά με τον υφιστάμενο μηχανισμό του δήμου και σε καμία περίπτωση δεν τον υποκαθιστούν. Για τις συμβάσεις αυτές, απαιτείται η αιτιολόγηση της αναγκαιότητας τους (τεκμηρίωση της έλλειψης των μέσων), η εξειδίκευση των όρων τους (αντικείμενο της σύμβασης, χρονική διάρκεια κ.τ.λ.) και η έγκρισή τους από την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η αρχή της διαφάνειας και του ελέγχου της εφαρμογής της διάταξης. 5. Με την με αρ. πρωτ. 9188/ απόφαση της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, έπαψε από την ημερομηνία αυτή η λειτουργία του ενεργού μέχρι τότε ΧΑΔΑ που βρίσκεται στο Δ.Δ. Γενναδίου του Δήμου Νότιας Ρόδου (σήμερα Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου). Ο ΧΑΔΑ αυτός, βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από τις Δημοτικές Ενότητες Λινδίων και Νότιας Ρόδου όπου και τις εξυπηρετούσε. Αντίστοιχα, με τις με αρ. πρωτ. 9162/ και 9189/ αποφάσεις της Νομαρχίας Δωδεκανήσου έπαψε η λειτουργία των ενεργών ΧΑΔΑ Δήμου Αρχαγγέλου (σήμερα Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου) και Δήμου Καμείρου (σήμερα Δημοτικής Ενότητας Καμείρου), οι οποίοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από τις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Καμείρου και Ατταβύρου όπου και τις εξυπηρετούσαν. Με την παύση λειτουργίας των τριών αυτών ΧΑΔΑ, έχουμε μία πολύ σημαντική αύξηση του έργου μεταφοράς των απορριμμάτων (και κατά συνέπεια του έργου καθαριότητας) από τις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Αταβύρου και Καμείρου, αφού τα απορρίμματα που παράγονται εκεί πρέπει πλέον να μεταφέρονται καθημερινά στο ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου ο οποίος βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Η εκτέλεση αυτού του επιπρόσθετου έργου μεταφοράς απορριμμάτων, απαιτεί ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό (συρμούς μεταφοράς) τον οποίο ο Δήμος Ρόδου δεν διαθέτει, καθώς επίσης και επιπλέον προσωπικό. 6. Στο Δήμο Ρόδου σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού. Έχει ξεκινήσει στις 22/7/2008 και λήγει στις 31/8/2013, περιλαμβάνει δε ολόκληρη την αποκομιδή των αστικών στερών αποβλήτων και ογκωδών αντικειμένων, καθώς και την οδοσάρωση με μηχανοκίνητο σάρωθρο εντός των ορίων της Δημοτικής αυτής Ενότητας. Στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα, το έργο που εκτελείται από την εν ισχύ σύμβαση, δεν θα μπορεί να εκτελεσθεί από το Δήμο Ρόδου μετά τη λήξη της, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και προσωπικού. 4

5 7. Αντίστοιχες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας λειτούργησαν μέχρι πρόσφατα στις Δημοτικές Ενότητες Λινδίων και Αρχαγγέλου. Η σύμβαση της Δ.Ε. Λινδίων που είχε ξεκινήσει στις 21/1/2008 και έληξε στις 21/1/2011, περιελάμβανε ολόκληρο το έργο της αποκομιδής των αστικών στερών αποβλήτων εντός των ορίων της Δημοτικής αυτής Ενότητας, την οδοσάρωση με δύο μηχανοκίνητα σάρωθρα (ένα για το οδικό δίκτυο και ένα για τον παραδοσιακό οικισμό της Λίνδου), καθώς και το πλύσιμο των κάδων με μηχανοκίνητο πλυντήριο. Η σύμβαση της Δ.Ε. Αρχαγγέλου, που είχε ξεκινήσει στις 7/8/2008 και έληξε στις 6/8/2012, περιελάμβανε την αποκομιδή των αστικών στερών αποβλήτων στον Αρχάγγελο, τη Μαλώνα και τα Μάσσαρι, οδοσάρωση με μηχανοκίνητο σάρωθρο και πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων με μηχανοκίνητο πλυντήριο εντός των ορίων της Δημοτικής αυτής Ενότητας, καθώς και τμήμα της χειρωνακτικής σάρωσης. Μετά τη λήξη τους, ο Δήμος Ρόδου ανέλαβε το έργο της αποκομιδής, το οποίο όμως τον επιβαρύνει σημαντικά μέχρι σήμερα, λόγω έλλειψης προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος προέβη και σε μίσθωση απορριμματοφόρων από ιδιωτική εταιρία. Αναφορικά με την οδοσάρωση με μηχανικά μέσα και το πλύσιμο των κάδων, μετά τη λήξη των ανωτέρω συμβάσεων το έργο αυτό εκτελείται από το Δήμο Ρόδου υποτυπωδώς λόγω έλλειψης του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και προσωπικού. 8. Το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, αποτελείται τόσο από μόνιμους υπαλλήλους (κυρίως από τις πρώην δημοτικές ενότητες εκτός της δημοτικής ενότητας Ρόδου) όσο και από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι στην πλειοψηφία τους μεταφέρθηκαν από την πρώην Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου που λύθηκε με το σχέδιο «Καλλικράτης»- σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Απόφαση αρ. 853/ Δημάρχου Ρόδου, ΦΕΚ 422/ ), γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Από την 1/1/2011 μέχρι σήμερα, έχουν αποχωρήσει από τη δύναμη της Δνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης λόγω συνταξιοδότησης 28 άτομα (οδηγοί εργάτες) καθώς επίσης 2 άτομα βρίσκονται σε διετή άνευ αποδοχών άδεια. Επιπροσθέτως, βάσει της ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων που εργάζονται σήμερα στη Δνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (μόνιμοι και αορίστου χρόνου), εκτιμάται ότι θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους: Το έτος 2013 συνολικά 17 εργαζόμενοι, το έτος 2014 συνολικά 14 εργαζόμενοι και το έτος 2015 συνολικά 10 εργαζόμενοι. Με δεδομένη τη μικρή αναλογία (είτε 1 προς 5 είτε 1 προς 10) που ισχύει σήμερα για τις προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα σε σχέση με τις αποχωρήσεις (βάσει του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγράμματος), είναι βέβαιο ότι η δυναμικότητα του Δήμου σε προσωπικό καθαριότητας θα μειωθεί σημαντικά. Αναφορικά δε με το εποχικό προσωπικό το οποίο εγκρίνεται μέσω ΠΥΣ, υπάρχουν κάθε χρόνο περικοπές στις εγκρίσεις αριθμού εποχικού προσωπικού το οποίο αιτείται ο Δήμος. Το 2011 στο Δήμο Ρόδου εγκρίθηκαν και προσελήφθηκαν ως εποχικό προσωπικό καθαριότητας 116 άτομα ενώ το 2012 εγκρίθηκαν και προσελήφθηκαν 95, σε αντίθεση με το 2010 που προσελήφθηκαν αντιστοίχως 5

6 περισσότεροι από 200 εποχικοί υπάλληλοι για την καθαριότητα στους πρώην 10 Δήμους. Από τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες που ήδη παρουσιάσθηκαν ή θα παρουσιασθούν μετά τη λήξη των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν (Λίνδου, Αρχαγγέλου και Ιαλυσού) είναι προφανής η σημερινή αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη ανεπάρκειά του Δήμου Ρόδου σε οδηγούς και εργατοτεχνικό προσωπικό καθαριότητας. Για την λεπτομερέστερη τεκμηρίωση όμως της σημερινής έλλειψης προσωπικού, παρατίθενται επιπροσθέτως τα παρακάτω: Αναφορικά με τις απαιτήσεις του έργου της αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Ρόδου, στον συνημμένο πίνακα 1 παρουσιάζονται : α) ο απαιτούμενος αριθμός βάρδιας απορριμματοφόρων όλων των τύπων ανά ημέρα και ανά χρονική περίοδο (χειμώνας-θέρος) β) ο απαιτούμενος αριθμός οδηγών απορριμματοφόρων ανά βάρδια και γ) ο απαιτούμενος αριθμός εργατών απορριμματοφόρων ανά βάρδια. 6

7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΑΛΥΣΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΛΙΝΔΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΣ ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ m³ Απαιτούμενος αριθμός Οδηγών Εργατών ανά βάρδια ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡ. ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡ. ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4-10 m³ Απαιτούμενος αριθμός Οδηγών Εργατών ανά βάρδια ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5-2 m³ Απαιτούμενος αριθμός Οδηγών Εργατών ανά βάρδια ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡ/ΜΕΝH ΚΑΡΟΤΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚ m³ Απαιτούμενος αριθμός Οδηγών Εργατών ανά βάρδια ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤ/ΤΗΤΑΣ m³ Απαιτούμενος αριθμός Οδηγών Εργατών ανά βάρδια ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤ/ΤΗΤΑΣ 4-10 m³ Απαιτούμενος αριθμός Οδηγών Εργατών ανά βάρδια ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΧΩΡΗΤ/ΤΗΤΑΣ 1,5-2 m³ Απαιτούμενος αριθμός Οδηγών Εργατών ανά βάρδια ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚOTHTΑΣ 8-12 m³ Απαιτούμενος αριθμός Οδηγών Εργατών ανά βάρδια

8 Αναφορικά με το υπάρχον προσωπικό της καθαριότητας, στον συνημμένο πίνακα 2 παρουσιάζεται και γίνεται ανάλυση κατά ειδικότητα του προσωπικού της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς και των αποκεντρωμένων γραφείων καθαριότητας που λειτουργούν εντός των τμημάτων συντηρήσεων και καθημερινότητας των Δημοτικών Ενοτήτων. Πίνακας 2. Ανάλυση προσωπικού κατά ειδικότητα της Δνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και των αποκεντρωμένων γραφείων καθαριότητας που λειτουργούν εντός των τμημάτων συντηρήσεων και καθημερινότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Εργάτες Σάρωσης 77 Οδηγοί 42 Εργάτες Αποκομιδής 67 Χειριστές Μηχανημάτων 6 Χειριστές Σαρώθρου 2 Προσωπικό ΧΥΤΑ - Ζυγιστές Ηλεκτρολόγος Υδραυλικός 11 Προσωπικό επίβλεψης έργου καθαριότητας (εργοδηγοί, επιστάτες επόπτες) 16 Καθαρίστριες Δημοτικών Τουαλετών 10 Καθαρίστριες Σχολείων 40 Καθαρίστριες Κτιρίων 25 Διοικητικοί Φύλακες - Κλητήρας 13 ΣΥΝΟΛΟ 309 Σύμφωνα με τον πίνακα 1, για τις ανάγκες του έργου της αποκομιδής απαιτείται να εκτελεστούν ανά έτος : βάρδιες απορριμματοφόρου κλειστού τύπου χωρητικότητας m βάρδιες απορριμματοφόρου κλειστού τύπου χωρητικότητας 4-10 m βάρδιες δορυφορικού απορριμματοφόρου χωρητικότητας 1,5-2 m βάρδιες ανοικτού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα χωρητικότητας 8-12 m3 Από τα παραπάνω, εξάγεται ο απαιτούμενος αριθμός οδηγών και εργατών αποκομιδής ως ακολούθως : _Βάρδιες όπου απαιτείται ένας (1) οδηγός και δύο (2) εργάτες αποκομιδής= = βάρδιες/έτος _Ανηγμένος αριθμός ανά ημέρα=19.800/365=54 βάρδιες/ημέρα, οπότε: Α. απαιτούμενος αριθμός οδηγών = 54x1,6= 86 άτομα Β. απαιτούμενος αριθμός εργατών αποκομιδής=54x2x1,6=173 άτομα _Βάρδιες όπου απαιτείται ένας (1) οδηγός και ένας (1) εργάτης αποκομιδής= βάρδιες/έτος _Ανηγμένος αριθμός ανά ημέρα = 2.700/365 = 7 βάρδιες/ημέρα, οπότε: Α. απαιτούμενος αριθμός οδηγών = 7x1,60 = 11 άτομα Β. απαιτούμενος αριθμός εργατών αποκομιδής = 7x1,60 = 11 άτομα Συνεπώς: Συνολικός απαιτούμενος αριθμός οδηγών = = 97 άτομα Συνολικό απαιτούμενος αριθμός εργατών αποκομιδής = = 184 άτομα Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, ο αριθμός των διαθέσιμων σήμερα οδηγών είναι 42 δηλαδή κατά πολύ μικρότερος από τους 97 που απαιτούνται, ενώ ο αριθμός των διαθέσιμων σήμερα εργατών αποκομιδής είναι 67 δηλαδή επίσης κατά πολύ μικρότερος από τους 184 που απαιτούνται. 9. Βασική παράμετρος για την εκτέλεση του έργου της συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας των οδών και κοινόχρηστων χώρων καθώς και του πλυσίματος των κάδων απορριμμάτων, είναι η 8

9 επάρκεια σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αυτός, ο οποίος έχει σημασία να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, περιλαμβάνει απορριμματοφόρα οχήματα, συρμούς μεταφοράς, μηχανοκίνητα σάρωθρα και οχήματα πλυντήρια κάδων. 10. Τα απορριμματοφόρα οχήματα που διαθέτει σήμερα ο Δήμος και τα οποία είναι ήδη ξεπερασμένης τεχνολογίας, εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του μεγέθους του έργου καθαριότητας σύμφωνα με τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν, εξαναγκάζονται σε μία παρατεταμένη χρήση που έχει ως φυσικό αποτέλεσμα την εμφάνιση συχνών βλαβών. Οι χρόνοι δε επισκευής τους που μεσολαβούν (σε πολλές περιπτώσεις αρκετά μεγάλοι), αποτελούν περιόδους επιπρόσθετης καταπόνησης του εν λειτουργία στόλου, με αποτέλεσμα πρακτικά να μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο λειτουργίας των απορριμματοφόρων που εντέλει μειώνει κατά πολύ και τον προβλεπόμενο (από μία φυσιολογική χρήση) χρόνο ζωής τους. Συμπερασματικά, ο αριθμός των εν λειτουργία απορριμματοφόρων σήμερα στο Δήμο Ρόδου όχι μόνον δεν επαρκεί για μία φυσιολογική (συνήθη βάσει προδιαγραφών) χρήση τους αλλά και συνεπεία του γεγονότος αυτού φθίνει με μεγαλύτερους από τους προβλεπόμενους ρυθμούς. Για την λεπτομερέστερη τεκμηρίωση όμως της σημερινής έλλειψης απορριμματοφόρων οχημάτων, παρατίθενται επιπροσθέτως τα παρακάτω: Αναφορικά με τα απορριμματοφόρα οχήματα που απαιτούνται για την αποκομιδή, σύμφωνα με τον πίνακα 1, απαιτούνται καθημερινά: Απορριμματοφόρα κλειστά χωρητ m3 Απορριμματοφόρα κλειστά χωρητ m3 Απορριμματοφόρα κλειστά χωρητ m3 Απορριμματοφόρα ανοικτά χωρητ m3 Χειμώνας Θέρος Ο αριθμός των εν λειτουργία απορριμματοφόρων που διαθέτει ο Δήμος σήμερα είναι: Απορριμματοφόρα κλειστά χωρητ m3 Απορριμματοφόρα κλειστά χωρητ m3 Απορριμματοφόρα κλειστά χωρητ m3 Απορριμματοφόρα ανοικτά χωρητ m Από τα παραπάνω, είναι προφανής η έλλειψη του Δήμου σε απορριμματοφόρα οχήματα 11. Ο Δήμος Ρόδου δεν διαθέτει συρμούς μεταφοράς, παρά το ότι η χρήση τους για οικονομικούς λόγους πλέον επιβάλλεται (σημαντική αύξηση του μεταφορικού έργου των απορριμμάτων σύμφωνα με τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν). 12. Ο αριθμός των μηχανοκίνητων σαρώθρων που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκεί για να καλύψει το έργο της οδοσάρωσης με μηχανικά μέσα που εκτελείται σήμερα ή εκτελείτο κατά το πρόσφατο παρελθόν από ιδιωτικές εταιρίες βάσει των συμβάσεων που είναι ακόμα σε ισχύ (Δ.Ε. Ιαλυσού) ή έληξαν πρόσφατα (Δ.Ε. Λίνδου και Αρχαγγέλου). Συμπερασματικά, δεν υπάρχει σήμερα και δεν θα υπάρχει στο άμεσο μέλλον επάρκεια σε σάρωθρα στις Δ.Ε. Λίνδου, Αρχαγγέλου και Ιαλυσού. 13. Ο αριθμός των οχημάτων πλυντηρίων κάδων που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών όλου του Δήμου. Με τη λήξη μάλιστα της σύμβασης στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου το πρόβλημα επιδεινώθηκε ενώ με τη λήξη της σύμβασης στη Δ.Ε. Ιαλυσού θα επιδεινωθεί περισσότερο. 14. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κατά το έτος 2011, υπήρξε στη Ρόδο αύξηση της τουριστικής κίνησης κατά 20%, που συνεπάγεται μία αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων κατά την τουριστική περίοδο. Ανάλογες αυξήσεις αναμένονται στα αμέσως επόμενα έτη, γεγονός που προϊδεάζει για μία 9

10 σημαντική αύξηση της ετήσιας παραγωγής απορριμμάτων, γεγονός για το οποίο ο Δήμος Ρόδου πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης κατά 20% σημαίνει πρόσθετες διανυκτερεύσεις το χρόνο που μεταφράζεται σε πρόσθετο έργο καθαριότητας μιας πόλης κατοίκων για ένα εξάμηνο. 15. Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται η αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Ρόδου ενός τμήματος από το συνολικό έργο της συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας οδών και κοινόχρηστων χώρων και του πλυσίματος των κάδων απορριμμάτων, εξαιτίας της ανεπάρκειας σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε οδηγούς και εργατοτεχνικό προσωπικό καθαριότητας. Πέραν δε του αντικειμενικού προβλήματος, η αδυναμία αυτή του Δήμου Ρόδου, κυρίως τους θερινούς μήνες, γίνεται αντικείμενο ιδιαιτέρως αρνητικών σχολίων από τα Μ.Μ.Ε. 16. Αναφορικά, με την επίτευξη οικονομίας κλίμακας, στον παρακάτω πίνακα 3 παρουσιάζονται οι επιμέρους δαπάνες καθώς και η συνολική ετήσια δαπάνη για την καθαριότητα το έτος 2012, απ όπου προκύπτει ότι το συνολικό κόστος είναι Πίνακας 3. Δαπάνες για την καθαριότητα το έτος 2012 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Σύμβαση Ιαλυσού Σύμβαση Αρχαγγέλου (όση περίοδο διήρκησε εντός του 2012) Μισθώσεις οχημάτων καθαριότητας Άλλες δαπάνες (καύσιμα, λιπαντικά, ασφάλειες, ανταλλακτικά, ελαστικά, μπαταρίες) ΣΥΝΟΛΟ Προκειμένου να γίνει σύγκριση του κόστους καθαριότητας στην πρώτη περίπτωση χωρίς και στη δεύτερη περίπτωση με την επικείμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, θεωρούμε ως έτος αναφοράς το 2012 όπου, όπως φαίνεται παραπάνω, το ετήσιο κόστος καθαριότητας είναι Από στοιχεία της Δνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, το κόστος που αφορά στις Άλλες Δαπάνες (καύσιμα, λιπαντικά, ασφάλειες, ανταλλακτικά, ελαστικά, μπαταρίες) προβλέπεται να είναι: Για το έτος 2013: Για το έτος 2014: Για το έτος 2015: Υπολογίζοντας, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας 4 Πίνακας 4. Ετήσια δαπάνη για την καθαριότητα τα έτη 2013, 2014 και 2015 στην περίπτωση που ο Δήμος δεν προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού Έτος Έτος Έτος Ακολούθως, στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι δαπάνες για την καθαριότητα τα έτη 2013, 2014 και 2015 στην περίπτωση που ο Δήμος προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 10

11 Πίνακας 5. Ετήσια δαπάνη για την καθαριότητα το έτος 2013, στην περίπτωση που ο Δήμος προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου (1) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (θεωρούμε ότι θα προσληφθούν 45 εποχικοί υπάλληλοι) Σύμβαση Ιαλυσού (όση περίοδο διαρκεί εντός του 2013) Επικείμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Μισθώσεις απορριμματοφόρων 0 Άλλες δαπάνες (καύσιμα, ανταλλακτικά κ.λ.π) (2) (= ) ΣΥΝΟΛΟ (1) Βάσει της ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων που εργάζονται στη Δνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) εκτιμάται ότι το 2013 θα αποχωρήσουν συνολικά 17 εργαζόμενοι (2) Βλέπε Παράρτημα Α Πίνακας 6. Ετήσια δαπάνη για την καθαριότητα το έτος 2014, στην περίπτωση που ο Δήμος προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου (1) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (θεωρούμε ότι θα προσληφθούν 45 εποχικοί υπάλληλοι) Επικείμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Μισθώσεις απορριμματοφόρων 0 Άλλες δαπάνες (καύσιμα, ανταλλακτικά κ.λ.π) (2) (= ) ΣΥΝΟΛΟ (1) Βάσει της ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων που εργάζονται στη Δνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) εκτιμάται ότι το 2014 θα αποχωρήσουν συνολικά 14 εργαζόμενοι (2) Βλέπε Παράρτημα Α Πίνακας 7. Ετήσια δαπάνη για την καθαριότητα το έτος 2015, στην περίπτωση που ο Δήμος προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου (1) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (θεωρούμε ότι θα προσληφθούν 45 εποχικοί υπάλληλοι) Επικείμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Μισθώσεις απορριμματοφόρων 0 Άλλες δαπάνες (καύσιμα, ανταλλακτικά κ.λ.π) (2) (= ) ΣΥΝΟΛΟ (1) Βάσει της ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων που εργάζονται στη Δνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) εκτιμάται ότι το 2015 θα αποχωρήσουν συνολικά 10 εργαζόμενοι (2) Βλέπε Παράρτημα Α Συγκρίνοντας τους πίνακες 4 έως 7, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας 8 Πίνακας 8. Ετήσια δαπάνη για την καθαριότητα τα έτη 2013, 2014 και 2015 στις περιπτώσεις που ο Δήμος προχωρήσει ή δεν προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού Ε τ ή σ ι α δ α π ά ν η γ ι α τ η ν κ α θ α ρ ι ό τ η τ α Έτος Περίπτωση που ο Δήμος δεν προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού Περίπτωση που ο Δήμος προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού Σύνολο Από τα παραπάνω, είναι προφανής η οικονομία κλίμακας που επιτυγχάνεται στην περίπτωση σύναψης Δημόσιας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά 11

12 από διενέργεια διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού ως ανωτέρω. Επιπροσθέτως, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ενδεχόμενη έκπτωση του αναδόχου θα ενισχύσει περαιτέρω την οικονομία αυτή, ενώ το μεταφορικό έργο των απορριμμάτων που προβλέπεται μέσα από τη σύμβαση να αναλάβει ο ιδιώτης (από τις δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου, Λίνδου και Νότιας Ρόδου) θα μειώσει ακόμα περισσότερο το κόστος αποκομιδής για το Δήμο (κάτι που στην παρούσα φάση βέβαια είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια). Επιπροσθέτως, αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός της ποιοτικής αναβάθμισης του έργου της καθαριότητας και του περιβάλλοντος γενικότερα μια και με την επικείμενη αυτή σύμβαση θα εντατικοποιηθεί η σάρωση με μηχανικά μέσα καθώς και το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων που σήμερα από το Δήμο εκτελούνται πλημμελώς. 17. Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011, η σύναψη δημόσιας σύμβασης για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και συγκεκριμένα για «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων» μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία θα καλύψει το τμήμα αυτό, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τον υφιστάμενο μηχανισμό του Δήμου με έμφαση στις τουριστικές περιοχές κυρίως τη θερινή περίοδο. 18. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2,5 έτη (από 1/7/2013 μέχρι και ολόκληρο το έτος 2015) 19. Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής της σύμβασης καθώς και οι περιοχές εντός των οποίων αυτές θα παρέχονται, έχουν ως εξής: Για το έτος 2013 (από 1/7/2013 μέχρι 31/12/2013) Α π ο κ ο μ ι δ ή α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν κ α ι ο γ κ ω δ ώ ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν _Εντός ορίων Δ.Ε. Ρόδου αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνεται και η αποκομιδή των απορριμμάτων από το διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 491 βάρδιες/έτος, δηλ. 3 βάρδιες/ημέρα για τους μήνες Ιούλιο μέχρι και Οκτώβριο και 2 βάρδυες/ημέρα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Την περίοδο από Ιούλιο μέχρι και Οκτώβριο θα γίνεται αποκομιδή και από το διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 184 βάρδυες, δηλ. 1 βάρδια/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Δεκέμβριο Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα χωρ μ3 ανά έτος = 307 βάρδυες/έτος, δηλ. 2 βάρδιες/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Οκτώβριο και 1 βάρδια/ημέρα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με δορυφορικό απορριμματοφόρο μη επανρωμένο χωρ. 1,5-2 μ3 = 184 βάρδιες, δηλ. 1 βάρδια/ημέρα για τους μήνες Ιούλιο μέχρι και Δεκέμβριο _Εντός ορίων Δ.Ε. Καλλιθέας 12

13 αποκομιδής απορριμμάτων που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές ζώνες και μόνον κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 246 βάρδιες, δηλ. 2 βάρδιες/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Οκτώβριο _Εντός ορίων Δ.Ε. Λίνδου Προτείνεται η εκτέλεση του συνολικού έργου αποκομιδής απορριμμάτων που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου μόνον κατά την τουριστική περίοδο Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 = 246 βάρδιες, δηλ. 2 βάρδιες/ημέρα για τους μήνες Ιούλιο μέχρι και Οκτώβριο Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο δορυφορικό απορριμματοφόρο χωρ. 1,5-2 μ3 = 246 βάρδιες, δηλ. 2 βάρδιες/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Οκτώβριο _Εντός ορίων Δ.Ε. Ν. Ρόδου αποκομιδής απορριμμάτων που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου κατά την τουριστική περίοδο, κυρίως στις τουριστικές ζώνες Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 = 123 βάρδιες/έτος, δηλ. 1 βάρδια/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Οκτώβριο _Εντός ορίων Δ.Ε. Αφάντου αποκομιδής απορριμμάτων που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου κατά την τουριστική περίοδο, κυρίως στις τουριστικές ζώνες Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 = 246 βάρδιες/έτος, δηλ. 2 βάρδιες/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Οκτώβριο _Εντός ορίων Δ.Ε. Ιαλυσού Προτείνεται η εκτέλεση του συνολικού έργου αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων, το οποίο σήμερα εκτελείται από ιδιωτική εταιρία με την εν ισχύ σύμβαση, αμέσως μετά τη λήξη αυτής δηλ. από την 1 η /9/2013 Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 = 305 βάρδιες, δηλ. 3 βάρδιες/ημέρα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και 2 βάρδιες/ημέρα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα χωρ

14 μ3 = 100 βάρδιες, δηλ. 1 βάρδια/ημέρα -6 μέρες εβδομαδιαίως- τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και 1 βάρδια/ημέρα -5 μέρες εβδομαδιαίως- τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. _Εντός ορίων Δ.Ε. Αρχαγγέλου Προτείνεται η εκτέλεση του έργου αποκομιδής απορριμμάτων, το οποίο μέχρι πρότινος εκτελείτο από ιδιωτική εταιρία με την προσφάτως λήξασα σύμβαση Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 = 184 βάρδιες, δηλ. 1 βάρδυα/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Δεκέμβριο Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 = 184 βάρδιες, δηλ. 1 βάρδυα/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Δεκέμβριο Μ ε τ α φ ο ρ ά α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν _Από Δ.Ε. Αρχαγγέλου προς ΧΥΤΑ: Προτείνεται η μεταφορά του συνόλου των απορριμμάτων που παράγονται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας. Αριθμός προτεινόμενων επανδρωμένων δρομολογίων εντός του 2013: 200 δρομολόγια με τριαξονικό συρμό τύπου γάντζου μετά ρυμουλκούμενης πλατφόρμας και ανοικτά container χωρητικότητας 40 μ3. _Από Δ.Ε. Ν. Ρόδου προς ΧΥΤΑ: _Από Δ.Ε. Λίνδου προς ΧΥΤΑ: Προτείνεται η μεταφορά του συνόλου των απορριμμάτων που παράγονται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας. Αριθμός προτεινόμενων επανδρωμένων δρομολογίων εντός του 2013: 125 δρομολόγια με τριαξονικό συρμό τύπου γάντζου μετά ρυμουλκούμενης πλατφόρμας και ανοικτά container χωρητικότητας 40 μ3. Προτείνεται η μεταφορά του συνόλου των απορριμμάτων που παράγονται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας. Αριθμός προτεινόμενων επανδρωμένων δρομολογίων εντός του 2013: 135 δρομολόγια με τριαξονικό συρμό τύπου γάντζου μετά ρυμουλκούμενης πλατφόρμας και ανοικτά container χωρητικότητας 40 μ3. Ο δ ο σ ά ρ ω σ η μ ε μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α σ ά ρ ω θ ρ α _Εντός ορίων Δ.Ε. Ιαλυσού: Προτείνεται η εκτέλεση του συνολικού έργου οδοσάρωσης με μηχανοκίνητα σάρωθρα, το οποίο σήμερα εκτελείται από ιδιωτική εταιρία με την εν ισχύ σύμβαση αμέσως μετά τη λήξη αυτής μόνον όμως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. 14

15 Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου από 4 ως 5,5 m3 εντός του 2013 = 92 βάρδιες, δηλ. 1βάρδια/ημέρα για τους μήνες από Σεπτέμβριο μέχρι και Νοέμβριο _Εντός ορίων Δ.Ε. Αρχαγγέλου: Προτείνεται η εκτέλεση του συνολικού έργου οδοσάρωσης με μηχανοκίνητα σάρωθρα, το οποίο σήμερα εκτελείται από ιδιωτική εταιρία με την εν ισχύ σύμβαση αμέσως μετά τη λήξη αυτής, μόνον όμως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου από 4 ως 5,5 m3 εντός του 2013 = 92 βάρδιες, δηλ. 1βάρδια/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο _Εντός ορίων Δ.Ε. Λίνδου: Προτείνεται η εκτέλεση του συνολικού έργου οδοσάρωσης με μηχανοκίνητα σάρωθρα, το οποίο σήμερα εκτελείτο κατά το παρελθόν από ιδιωτική εταιρία με την εν ισχύ τότε σύμβαση, μόνον όμως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου από 4 ως 5,5 m3 εντός του 2013 = 92 βάρδιες, δηλ. 1βάρδια/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο Π λ ύ σ ι μ ο κ ά δ ω ν α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν _Εντός ορίων Δήμου Ρόδου: Προτείνεται η εκτέλεση του υπολειπόμενου τμήματος από το συνολικό έργο πλυσίματος των κάδων απορριμμάτων, δηλ. το πέραν αυτού που ο Δήμος Ρόδου εκτελεί υποτυπωδώς σήμερα, μόνον κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Αριθμός προτεινόμενων επανδρωμένων δρομολογίων εντός του 2013: 184 δρομολόγια με πλυντήριο κάδων απορριμμάτων Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με πλυντήριο κάδων απορριμμάτων εντός του 2013 = 184 βάρδιες, δηλ. 2 βάρδυες/ημέρα για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο) Χ ε ι ρ ω ν α κ τ ι κ ή _Εντός ορίων Δ.Ε. Ρόδου: _Εντός ορίων Δ.Ε. Λίνδου: _Εντός ορίων Δ.Ε. Αφάντου: σ ά ρ ω σ η χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 18 άτομα για 6-μηνη εργασία. Επιπροσθέτως, προτείνεται η εκτέλεση τμήματος από το συνολικό έργο αποψιλώσεων αυτοφυούς βλάστησης στις παρακείμενες των οδών ζώνες, κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 8 άτομα για 6-μηνη εργασία. χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 7 άτομα για 6-μηνη εργασία χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις 15

16 τουριστικές και εμπορικές ζώνες. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 5 άτομα για 6-μηνη εργασία _Εντός ορίων Δ.Ε. Αρχαγγέλου: _Εντός ορίων Δ.Ε. Καλλιθέας: _Εντός ορίων Δ.Ε. Ιαλυσού: χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου αλλά και μέχρι πρόσφατα η ιδιωτική εταιρία βάσει της λήξασας σύμβασης, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 6 άτομα για 6-μηνη εργασία χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 6 άτομα για 6-μηνη εργασία χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 5 άτομα για 6-μηνη εργασία Για τα έτη 2014 και 2015 (ανά έτος) Α π ο κ ο μ ι δ ή α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν κ α ι ο γ κ ω δ ώ ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν _Εντός ορίων Δ.Ε. Ρόδου αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνεται και η αποκομιδή των απορριμμάτων από το διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 914 βάρδιες/έτος, δηλ. 3 βάρδιες/ημέρα για 6 μήνες (από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο) και 2 βάρδυες/ημέρα για 6 μήνες (από Νοέμβριο μέχρι και Απρίλιο). Την περίοδο από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο θα γίνεται αποκομιδή και από το διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 365 βάρδυες/έτος, δηλ. 1 βάρδια/ημέρα για όλο το έτος Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα χωρ μ3 ανά έτος = 579 βάρδυες/έτος, δηλ. 2 βάρδιες/ημέρα για 7 μήνες (από Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο) και 1 βάρδια/ημέρα για 5 μήνες (από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο) Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με δορυφορικό απορριμματοφόρο χωρ. 1,5-2 μ3 ανά έτος = 365 βάρδιες/έτος, δηλ. 1 βάρδια/ημέρα για όλο το έτος _Εντός ορίων Δ.Ε. Καλλιθέας αποκομιδής απορριμμάτων που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές ζώνες και μόνον κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου 16

17 Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 428 βάρδιες/έτος, δηλ. 2 βάρδιες/ημέρα για 7 μήνες (από Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο) _Εντός ορίων Δ.Ε. Λίνδου Προτείνεται η εκτέλεση του συνολικού έργου αποκομιδής απορριμμάτων που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου μόνον κατά την τουριστική περίοδο Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 368 βάρδιες/έτος, δηλ. 2 βάρδιες/ημέρα για 6 μήνες (από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο) Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο δορυφορικό απορριμματοφόρο χωρ. 1,5-2 μ3 ανά έτος = 368 βάρδιες/έτος, δηλ. 2 βάρδιες/ημέρα για 6 μήνες (από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο) _Εντός ορίων Δ.Ε. Ν. Ρόδου αποκομιδής απορριμμάτων που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου κατά την τουριστική περίοδο, κυρίως στις τουριστικές ζώνες Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 184 βάρδιες/έτος, δηλ. 1 βάρδια/ημέρα για 6 μήνες (από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο) _Εντός ορίων Δ.Ε. Αφάντου αποκομιδής απορριμμάτων που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου κατά την τουριστική περίοδο, κυρίως στις τουριστικές ζώνες Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 368 βάρδιες/έτος, δηλ. 2 βάρδιες/ημέρα για 6 μήνες (από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο) _Εντός ορίων Δ.Ε. Ιαλυσού Προτείνεται η εκτέλεση του συνολικού έργου αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων, το οποίο σήμερα εκτελείται από ιδιωτική εταιρία με την εν ισχύ σύμβαση, αμέσως μετά τη λήξη αυτής Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 944 βάρδιες/έτος, δηλ. 3 βάρδιες/ημέρα για 7 μήνες (από Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο) και 2 βάρδιες/ημέρα για 5 μήνες (από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο) Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα χωρ μ3 ανά έτος = 304 βάρδυες/έτος, δηλ. 1 βάρδυα/ημέρα -6 μέρες 17

18 εβδομαδιαίως- για 7 μήνες (από Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο) και 1 βάρδυα/ημέρα -5 μέρες εβδομαδιαίως- για 5 μήνες (από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο) _Εντός ορίων Δ.Ε. Αρχαγγέλου Προτείνεται η εκτέλεση του έργου αποκομιδής απορριμμάτων, το οποίο μέχρι πρότεινος εκτελείτο από ιδιωτική εταιρία με την προσφάτως λήξασα σύμβαση Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 ανά έτος = 365 βάρδιες/έτος, δηλ. 1 βάρδυα/ημέρα για όλο το έτος Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με επανδρωμένο απορριμματοφόρο κλειστού τύπου χωρ μ3 365 βάρδιες/έτος, δηλ. 1 βάρδιες/ημέρα για όλο το έτος Μ ε τ α φ ο ρ ά α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν _Από Δ.Ε. Αρχαγγέλου προς ΧΥΤΑ: Προτείνεται η μεταφορά του συνόλου των απορριμμάτων που παράγονται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας. Αριθμός προτεινόμενων επανδρωμένων δρομολογίων ετησίως: 324 δρομολόγια με τριαξονικό συρμό τύπου γάντζου μετά ρυμουλκούμενης πλατφόρμας και ανοικτά container χωρητικότητας 40 μ3. _Από Δ.Ε. Ν. Ρόδου προς ΧΥΤΑ: Προτείνεται η μεταφορά του συνόλου των απορριμμάτων που παράγονται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας. Αριθμός προτεινόμενων επανδρωμένων δρομολογίων ετησίως: 200 δρομολόγια με τριαξονικό συρμό τύπου γάντζου μετά ρυμουλκούμενης πλατφόρμας και ανοικτά container χωρητικότητας 40 μ3. _Από Δ.Ε. Λίνδου προς ΧΥΤΑ: Προτείνεται η μεταφορά του συνόλου των απορριμμάτων που παράγονται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας. Αριθμός προτεινόμενων επανδρωμένων δρομολογίων ετησίως: 220 δρομολόγια με τριαξονικό συρμό τύπου γάντζου μετά ρυμουλκούμενης πλατφόρμας και ανοικτά container χωρητικότητας 40 μ3. Ο δ ο σ ά ρ ω σ η μ ε μ η χ α ν ο κ ί ν η τ α σ ά ρ ω θ ρ α _Εντός ορίων Δ.Ε. Ιαλυσού: Προτείνεται η εκτέλεση του συνολικού έργου οδοσάρωσης με μηχανοκίνητα σάρωθρα, το οποίο σήμερα εκτελείται από ιδιωτική εταιρία με την εν ισχύ σύμβαση αμέσως μετά τη λήξη αυτής, μόνον όμως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. 18

19 Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου από 4 ως 5,5 m3 ανά έτος = 150 βάρδιες/έτος, δηλ. 1βάρδια/ημέρα για 5 μήνες (από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο) _Εντός ορίων Δ.Ε. Αρχαγγέλου: Προτείνεται η εκτέλεση του συνολικού έργου οδοσάρωσης με μηχανοκίνητα σάρωθρα, το οποίο σήμερα εκτελείται από ιδιωτική εταιρία με την εν ισχύ σύμβαση αμέσως μετά τη λήξη αυτής, μόνον όμως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου από 4 ως 5,5 m3 ανά έτος = 150 βάρδιες/έτος, δηλ. 1βάρδια/ημέρα για 5 μήνες (από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο) _Εντός ορίων Δ.Ε. Λίνδου: Προτείνεται η εκτέλεση του συνολικού έργου οδοσάρωσης με μηχανοκίνητα σάρωθρα, το οποίο σήμερα εκτελείτο κατά το παρελθόν από ιδιωτική εταιρία με την εν ισχύ τότε σύμβαση, μόνον όμως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου από 4 ως 5,5 m3 ανά έτος = 150 βάρδιες/έτος, δηλ. 1βάρδια/ημέρα για 5 μήνες (από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο) Π λ ύ σ ι μ ο κ ά δ ω ν α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν _Εντός ορίων Δήμου Ρόδου: Προτείνεται η εκτέλεση του υπολειπόμενου τμήματος από το συνολικό έργο πλυσίματος των κάδων απορριμμάτων, δηλ. το πέραν αυτού που ο Δήμος Ρόδου εκτελεί υποτυπωδώς σήμερα, μόνον κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Αριθμός προτεινόμενων επανδρωμένων δρομολογίων ετησίως: 300 δρομολόγια με πλυντήριο κάδων απορριμμάτων Προτεινόμενες οκτάωρες βάρδιες με πλυντήριο κάδων απορριμμάτων ανά έτος = 300 βάρδιες/έτος, δηλ. 2 βάρδυες/ημέρα για 5 μήνες (από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο) Χ ε ι ρ ω ν α κ τ ι κ ή _Εντός ορίων Δ.Ε. Ρόδου: _Εντός ορίων Δ.Ε. Λίνδου: σ ά ρ ω σ η χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες και μόνον κατά τη τουριστική περίοδο. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 15 άτομα για 6-μηνη εργασία. Επιπροσθέτως, προτείνεται η εκτέλεση τμήματος από το συνολικό έργο αποψιλώσεων αυτοφυούς βλάστησης στις παρακείμενες των οδών ζώνες, κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 4 άτομα για 6-μηνη εργασία. 19

20 χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες και μόνον κατά τη τουριστική περίοδο. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 5 άτομα για 6-μηνη εργασία _Εντός ορίων Δ.Ε. Αφάντου: χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες και μόνον κατά τη τουριστική περίοδο. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 3 άτομα για 6-μηνη εργασία _Εντός ορίων Δ.Ε. Αρχαγγέλου: χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου αλλά και μέχρι πρόσφατα η ιδιωτική εταιρία βάσει της λήξασας σύμβασης, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 3 άτομα για 12-μηνη εργασία _Εντός ορίων Δ.Ε. Καλλιθέας: _Εντός ορίων Δ.Ε. Ιαλυσού: χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες και μόνον κατά τη τουριστική περίοδο. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 3 άτομα για 6-μηνη εργασία χειρωνακτικής σάρωσης που εκτελεί ο Δήμος Ρόδου, κυρίως στις τουριστικές και εμπορικές ζώνες και μόνον κατά τη τουριστική περίοδο. Αριθμός προτεινόμενων εργατών: 3 άτομα για 6-μηνη εργασία Μετά τα ανωτέρω και επειδή: Α) Ο Δήμος Ρόδου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας που μάλιστα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης με αποτέλεσμα υπάρχει μεγάλη και προοδευτικά αυξανόμενη παραγωγή απορριμμάτων κυρίως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου (παράγραφοι 1 και 14) Β) Από τις έπαψε η λειτουργία τριών ενεργών μέχρι τότε ΧΑΔΑ που εξυπηρετούσαν τέσσερις απομακρυσμένες από τον ΧΥΤΑ Δημοτικές Ενότητες (Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου και Καμείρου) με αποτέλεσμα να έχουμε μία σημαντική αύξηση του έργου μεταφοράς των απορριμμάτων (παράγραφος 5) Γ) Στις 31/8/2013 λήγει η εν ισχύ σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας διάρκεια 5 ετών που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού με αποτέλεσμα να έχουμε μία σημαντική αύξηση του έργου καθαριότητας που θα κληθεί να αναλάβει ο Δήμος (παράγραφος 6) Δ) Στις 21/1/2011 έληξε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας διάρκειας 3 ετών που ίσχυσε στη Δημοτική Ενότητα Λινδίων και στις 6/8/2012 έληξε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας διάρκειας 4 ετών που ίσχυσε στη Δημοτική Ενότητα Λινδίων με αποτέλεσμα να έχουμε μία σημαντική αύξηση του έργου καθαριότητας που επιπροσθέτως έχει αναλάβει ο Δήμος (παράγραφος 7) 20

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια. Τοπική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η αλήθεια. Τοπική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τοπική Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ενημέρωση ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Απόφαση- Σταθμός του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης: «O ΣΜΑ είναι απαραίτητος για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα