Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Τομέας Νοτίου Ελλάδος Τμήμα Γ Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Τομέας Νοτίου Ελλάδος Τμήμα Γ Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23"

Transcript

1 Αρ.πρωτ.Αναφοράς:12914/ και 16404/ Eιδική Επιστήμονας: Ε.Μαυρομάτη Τηλ: Αρ.Πρ.Επιστ.: και Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2005 Προς Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 Τ.Κ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Τομέας Νοτίου Ελλάδος Τμήμα Γ Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Εθ. Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας Δ/νση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Σαμαρά 13 Δ/νση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Τμήμα Περιβάλλοντος Σαμαρά 13 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων Τσόχα Τ.Κ Επιτροπή Ρεμάτων 1

2 Σαμαρά 13 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Σαμαρά 13 Δήμο Θιναλίων Αχαράβη Κέρκυρα Γενική Αστυνομική Δ/νση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Λ Αλεξάνδρας 19 Τ.Κ Αστυνομικό Τμήμα Καρουσάδων Καρουσάδες Τ.Κ Κέρκυρα Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας Λ. Αλεξάνδρας 38 Τ.Κ Θέμα: «Αίτηση για έλεγχο νομιμότητας σχετικά με κατασκευή ξενοδοχείου στη λιμνοθάλασσα Αντινιώτη.» Συνημμένα: 1. Η υπ αριθμ. 72/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θιναλίων 2. Το υπ αριθμ. 1456/ έγγραφο του Δήμου Θιναλίων 3. Το υπ αριθμ. 1538/ έγγραφο του Δήμου Θιναλίων 4. Το υπ αριθμ. 16/ έγγραφο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη 5. Η υπ αριθμ. 7207/ θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Π.Ι.Ν. 6. Η υπ αριθμ. 8074/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Π.Ι.Ν. 7. Το υπ αριθμ. 2244/ έγγραφο του Δήμου Θιναλίων 8. Το υπ αριθμ /05/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Ν.Α. Κέρκυρας 9. Το υπ αριθμ /05/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Ν.Α. Κέρκυρας 10. Η υπ αριθμ. 166/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κέρκυρας 11. Το υπ αριθμ. ΟΙΚ/25301/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Ν.Α. Κέρκυρας 2

3 12. Το υπ αριθμ. ΟΙΚ/25307/05/ έγγραφο της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ./ Τμήμα Περιβάλλοντος 13. Το υπ αριθμ. ΤΥ/26747// έγγραφο της ΔΤΥ της Ν.Α. Κέρκυρας 14. Το υπ αριθμ /05/ έγγραφο της Ν.Α. Κέρκυρας 15. Το υπ αριθμ /05/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Ν.Α. Κέρκυρας 16. Το υπ αριθμ. 3024/ έγγραφο του Δήμου Θιναλίων 17. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Π.Ι.Ν. 18. Το υπ αριθμ. ΤΥ/31390/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κέρκυρας 19. Το υπ αριθμ. 3825/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 20. Το υπ αριθμ. ΤΥ/29715/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κέρκυρας 21. Τα υπ αριθμ. ΚΥ/1071/ και ΚΥ/1218/ έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Κέρκυρας 22. Το υπ αριθμ /5029/ έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο διερεύνησης των υπ αρ. πρωτ. και αναφορών, με τις οποίες έγινε γνωστό στην Αρχή ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανέγερσης αυθαίρετης ξενοδοχειακής μονάδας, κοντά στην αιγιαλίτιδα ζώνη, στην προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Αντινιώτη (Natura GR ), στην περιοχή του Αλμυρού Περίθειας του Δήμου Θιναλίων, έλαβε τα υπό στοιχεία 1 ως 22 σχετικά έγγραφα. Από τη μελέτη των παραπάνω εγγράφων προκύπτει ότι: Στις το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θιναλίων, παρά τις διαπιστώσεις, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ελλείψεων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την αναφορά σε ελλείψεις νομικής φύσεως, γνωμοδότησε υπέρ της ΜΠΕ της εν λόγω ξενοδοχειακής μονάδας (3 σχετικό έγγραφο), με την προϋπόθεση να ολοκληρωθεί και να συμπληρωθεί σύμφωνα με την εισήγηση και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και απέστειλε τη σχετική γνωμοδότηση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) και στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στις η Διαδημοτική Επιχείρηση Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη, στο υπό στοιχείο 4 σχετικό έγγραφο τονίζει ότι μέρος του γηπέδου της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας βρίσκεται εντός της περιοχής «NATURA 2000», εκφράζει την ανησυχία της, σε περίπτωση έγκρισης της ΜΠΕ από το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την προστασία του υδροβιότοπου και της λιμνοθάλασσας, και την αντίθεσή της σε τόσο μεγάλης έκτασης/ έντασης παρεμβάσεις στην περιοχή. Στις η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Π.Ι.Ν. γνωμοδοτεί θετικά επί της προμελέτης Π.Ε. της ξενοδοχειακής μονάδας (υπό στοιχείο 5 σχετικό) και στις εγκρίνει τους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου (6 σχετικό). Σε συνέχεια του υπό στοιχείου 7 σχετικού εγγράφου του Δήμου Θιναλίων για παράλειψη υποβολής από την ιδιοκτήτρια εταιρεία της οικοδομικής άδειας και μετά την έναρξη των εργασιών επιχωμάτωσης της υπό ανοικοδόμησης περιοχής, η Διεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Νομαρχίας ανέστειλε την υπ αριθμ /

4 θετική γνωμοδότησή της και ζήτησε την διακοπή των οικοδομικών εργασιών, διότι δεν είχε εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια (8 και 9 σχετικά). Με το υπό στοιχείο 10 σχετικό έγγραφο το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κέρκυρας ζήτησε από την Π.Ι.Ν. την αναστολή της έγκρισης των όρων της ΜΠΕ για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Στις η Διεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Ν.Α. Κέρκυρας συνέταξε Έκθεση Αυτοψίας Αυθαίρετης Κατασκευής και Υπολογισμού Προστίμων για παράνομες εκσκαφές στο γήπεδο της εν λόγω ιδιοκτησίας και ζήτησε από το Δήμο Θιναλίων τον έλεγχο και τη διακοπή των εργασιών (11 σχετικό). Στις και διαπιστώθηκε από τη Διεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Ν.Α. η διενέργεια εκσκαφών στο γήπεδο του ξενοδοχείου του θέματος, παρά το σήμα διακοπής τους και «παρουσία υπαλλήλων του Δήμου Θιναλίων, εξακριβώθηκε η ύπαρξη χειμάρρου, τα ύδατα του οποίου, κατά την άποψη του Δήμου, διαχέονται στο εν λόγω οικόπεδο και στα όμορα. Η αρμόδια Επιτροπή Ρεμάτων της Ν.Α.Κ. καθώς και η Δ.Τ.Υ. ως αρμόδια για την αστυνόμευση των υδάτων παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.» (12 σχετικό). Η Δ.Τ.Υ. της ΝΑ Κέρκυρας, κατόπιν αυτοψίας στην εν λόγω εδαφική έκταση, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη χειμάρρων ή τάφρων με διαμορφωμένα γεωμετρικά στοιχεία, όμως η ευρύτερη περιοχή αποτελεί φυσική λεκάνη απόληξης των χειμάρρων, «οι οποίοι τερματίζουν σε μικρή απόσταση, κάθε επί πλέον παρέμβαση, θα επηρέαζε την διοχέτευση των όμβριων προς τη θάλασσα ή την απορρόφηση των λιμναζόντων υδάτων να ληφθεί μέριμνα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων προστασίας της περιοχής» (13 σχετικό). Η σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, σύμφωνα με τη Διεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Ν.Α. «οφείλει να αποσταλεί εγκεκριμένη στην αρμόδια για την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων υπηρεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.)» (14 σχετικό). Σύμφωνα με το υπό στοιχείο 15 σχετικό, «για καμία περιοχή της Κέρκυρας, η οποία έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι όροι» και η Διεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Ν.Α. Κέρκυρας, μετά τις καταγγελίες του αναφερόμενου, ανέστειλε επ αόριστον τη γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων της ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή, «που εγκρίνεται από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Π.Ι.Ν». Στο υπό στοιχείο 16 σχετικό, ο Δήμος Θιναλίων εμμένει στην ύπαρξη χειμάρρου, τα ύδατα του οποίου διαχέονται στο εν λόγω οικόπεδο και τα όμορα και στο συνημμένο χάρτη παραθέτει τα όρια της περιοχής NATURA και ενημερώνει τον Συνήγορο του Πολίτη ότι «Εντός της ζώνης αρχικά η ιδιοκτήτρια εταιρεία προέβλεπε την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων, άποψη που δεν συμμερίζεται στις νέες της μελέτες. Επίσης παρουσιάζονται τα όρια της πλημμυρεισθείσας ζώνης (έλους) εντός της οποίας βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι της υπό ανέγερσης οικοδομής αν και ο νόμος Π.Δ. 44/2000 απαγορεύει την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, παρά μόνο ειδικής περιβαλλοντικής άδειας από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. η οποία όμως δεν προκύπτει από πουθενά.» Όμως, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Π.Ι.Ν. στο υπό στοιχείο 17 έγγραφο προς τον αναφερόμενο ισχυρίζεται ότι «Κατόπιν αυτοψίας που έγινε από κλιμάκιο τεχνικών, σε συνδυασμό με την παραπάνω χαρτογράφηση..» και το παράρτημα Ι της ΚΥΑ 33318/3028/98 και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 4

5 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 206/7/ ) «προέκυψε ότι το γήπεδο επί του οποίου εγκρίθηκε η ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας, απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων (περίπου 1500 μέτρων) από το υπάρχον και καταγεγραμμένο έλος του υγροβιότοπου.» Σύμφωνα με τα υπό στοιχεία 18 και 20 σχετικά έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κέρκυρας, «στο συγκεκριμένο οικόπεδο δεν υπάρχει οριοθετημένος χείμαρρος», χωρίς αυτό να αποκλείει την ύπαρξη μη οριοθετημένου χειμάρρου, και ακόμα «η διάθεση των όμβριων της ιδιοκτησίας σας, δεν θα πρέπει να γίνεται σημειακά σε όμορες ιδιοκτησίες. η νέα αυτή τροποποιητική μελέτη σας, πιθανόν να χρειαστεί να εναρμονιστεί με τα αποτελέσματα της μελέτης της ευρύτερης περιοχής, που έχει αναλάβει ο Δήμος Θιναλίων μετά την υπ αριθμ. 125/2005 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.» Επίσης, «ο χείμαρρος αυτός (Παρηγόρη) δεν διασχίζει το οικόπεδο ιδιοκτησίας της ενώ η φυσική κοίτη του, τερματίζει σε απόσταση 400 περίπου μέτρων από την εν λόγω ιδιοκτησία.» Σύμφωνα με το υπό στοιχείο 21 σχετικό έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας, δεν έχει καταπατηθεί η ζώνη όχθης της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη και δεν έχει καθοριστεί η οριογραμμή όχθης της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη. Τέλος, σύμφωνα με το υπό στοιχείο 22 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «δεν έχει υποβληθεί φάκελος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικής εγκατάστασης στην συγκεκριμένη περιοχή. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων του τουριστικού τομέα, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολο τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, αρμοδιότητα έχει η Υπηρεσία μας ή η Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφέρειας Ιονίων Νήσω, ανάλογα με τη δυναμικότητα της μονάδας.», ενώ στο υπό στοιχείο 19 σχετικό έγγραφό της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος καθίσταται σαφές ότι «τα έργα και οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας 2 της Α κατηγορίας της» 15393/2332/ ΚΥΑ «που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του Εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 ακολουθούνται οι διαδικασίες των αρ. 3 και 4 της» 11014/703/Φ104/ ΚΥΑ και «σύμφωνα με την ΚΥΑ 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 1463β/ ) η απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τα έργα που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας της» 15393/2332/ ΚΥΑ «εξαιρουμένων αυτών που πραγματοποιούνται μέσα σε περιοχές του Εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000» και στο υπό στοιχείο 23 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σημειώνεται ότι «σε ανάλογες περιπτώσεις όπου υπήρξε ασάφεια στην Περιφερειακή Υπηρεσία για το κατά πόσον τα όρια του γηπέδου εγκατάστασης κάποιου έργου ή δραστηριότητας ενέπιπταν σε περιοχή NATURA, ετίθετο το ερώτημα στην Υπηρεσία μας, ως της μόνης αρμόδιας, να αποφανθεί. Σημειώνεται επίσης ότι η ίδια πρακτική έχει εφαρμοστεί κατά το παρελθόν ακόμα και στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ακόμα και απλή γειτνίαση μεταξύ των ορίων του γηπέδου ενδιαφέροντος και των ορίων μιας περιοχής χαρακτηρισμένης ως NATURA. Σε κάθε περίπτωση, είτε το γήπεδο ενδιαφέροντος βρίσκεται εντός της περιοχής NATURA εν όλω ή εν μέρει, είτε είναι σε γειτνίαση ή πολύ κοντά σε αυτήν, θεωρούμε ότι αρμόδια Υπηρεσία για την αδειοδότησή του είναι η Ειδική Υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.». 5

6 Δεδομένου ότι, τμήμα της εν θέματι δραστηριότητας φαίνεται (από τους συνημμένους χάρτες) να βρίσκεται εντός της περιοχής GR «Λίμνη Αντινιότη» του Δικτύου NATURA 2000 και συγκεκριμένα το τμήμα όπου θα κατασκευαστούν γήπεδα αθλοπαιδιών και πισίνες, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει την αναγκαιότητα διατήρησης των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και συγκεκριμένα: Τη πραγματοποίηση του έργου σε συμφωνία με το άρθρο 4, παρ. 3 και το άρθρο 5 και 6, παρ. 1 της Κ.Υ.Α /3028/ (ΦΕΚ 1289 Α ) για την προστασία των τόπων που περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, τη σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης σύμφωνα με το νόμο 1650/1986, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 3010/2002, άρθρο 6, παρ. 1 και την έκδοση των κανονισμών ή ειδικών σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης που προβλέπονται στον προαναφερόμενο νόμο. Επιπλέον, η Αρχή παρακαλεί για την ενημέρωση της και την αποστολή των παρακάτω εγγράφων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αναλόγως της αρμοδιότητας της καθεμιάς ως εξής: Αντίγραφο της ΜΠΕ βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και ενημέρωση σχετικά με τους περιοριστικούς όρους και τα μέτρα διαχείρισης που πρέπει να ισχύουν στην περιοχή, προκειμένου να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού να αποστείλει την έγκριση της καταλληλότητας του οικοπέδου για την κατασκευή της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας. Η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Ν.Α. Κέρκυρας να αποστείλει την εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων και των προϊόντων του βιολογικού καθαρισμού, το ΔΥΠ/7526/ έγγραφο έγκρισης της μελέτης της μονάδας του θέματος και να διευκρινίσει επακριβώς τη χωροθέτηση του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης των επεξεργασμένων λημμάτων, (αποστολή του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης, που να φαίνεται η αποτύπωση) και το μέρος που θα διατίθενται η ιλύς, δεδομένου ότι στην υπό στοιχείο 6 σχετική απόφαση αναφέρεται ότι θα υποδειχθεί κατάλληλο για το σκοπό αυτό μέρος από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του Νομού. Επίσης, να διευκρινίσει στην Αρχή τους «υγειονομικά αποδεκτά τρόπους μέχρι την απομάκρυνσή τους (των απορριμμάτων) στο ΧΥΤΑ Κέρκυρας.» (6 σχετικό). Ο Δήμος Θιναλίων να αποστείλει στην Αρχή τη βεβαίωση πρόσβασης και υδροδότησης της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας και να γνωστοποιήσει αν αυτές βρίσκονται σε ισχύ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το υπό στοιχείο 7 σχετικό, οι ιδιοκτήτες της τουριστικής μονάδας δεν είχαν προσκομίσει οικοδομική άδεια. Η Ν.Α Κέρκυρας να ενημερώσει αν βρίσκεται σε ισχύ α) η αναστολή της υπ αριθμ / θετικής γνωμοδότησης της και β) η απόφαση αναστολής της χορηγηθείσας έγκρισης όρων της ΜΠΕ του έργου (10 σχετικό), αν έχει ληφθεί απόφαση εκ νέου για παράταση της αναστολής της ΜΠΕ και επίσης, αν έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα αυθαίρετων εκσκαφών (11 σχετικό). Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κέρκυρας να κάνει γνωστό στην Αρχή αν υπάρχει γεωλογική μελέτη για την περιοχή, καθώς, από τα στοιχεία του φακέλου (χάρτες, φωτογραφίες) φαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή αποτελεί φυσική λεκάνη απόληξης των χειμάρρων, η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι 0,00-0,50μ από το έδαφος, δεν έχει καθοριστεί η οριογραμμή όχθης της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (και 6

7 επομένως δεν είναι γνωστό αν το έργο βρίσκεται εντός των ορίων της λιμνοθάλασσας) και υπάρχουν μη οριοθετημένοι χείμαρροι εντός της εν λόγω ιδιοκτησίας (12 σχετικό). Επιπροσθέτως, να ενημερώσει την Αρχή αν έχει συνταχθεί αντιπλημμυρική μελέτη προστασίας της περιοχής και αν αυτή έχει εγκριθεί. Τέλος, επειδή δεν καθίσταται σαφές αν θα δημιουργηθούν επιχώσεις για τη δημιουργία του οικοπέδου, καθώς από χάρτες που περιήλθαν στο φάκελο φαίνεται ότι η ιδιοκτησία βρίσκεται εντός της ζώνης που πλημμυρίζει από το έλος κατά τη διάρκεια των χειμέριων μηνών, ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί, όπως ενημερωθεί σχετικά με την κατασκευή του εν θέματι έργου σε συμφωνία με τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό. Ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί για την ενημέρωσή του από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας σχετικά με την ισχύ της απόφασης αναστολής της γνωμοδότησης επί των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (15 σχετικό) και να αποστείλει τη σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου (10 σχετικό). Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρακαλείται να γνωρίσει στην Αρχή αν η υπ αριθμ. 8074/05 Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων βρίσκεται σε ισχύ. Τέλος, το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με βάσει τα σχετικά έγγραφα και τα δεδομένα του φακέλου του εν θέματι έργου, παρακαλείται να απαντήσει ως προς την άποψη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος αλλά και του Συνηγόρου του Πολίτη, εάν πράγματι υπηρεσία του Υπουργείου καθίσταται αρμόδια για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων της ξενοδοχειακής μονάδας. Συμπερασματικά, ο Συνήγορος του Πολίτη, εξαίρει τη σπουδαιότητα της λίμνης Αντινιώτη, η οποία έχει ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, θεωρείται περιοχή ευαίσθητη από την τουριστική ανάπτυξη, αποτελεί σημαντικό υγροβιότοπο για επαπειλούμενα είδη όπως το είδος Lutra Lutra και αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικολογικής εξισορρόπησης της περιοχής και παρακαλεί για τη δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, προκειμένου να τηρηθούν οι κατά το νόμο διαδικασίες και να αποσταλούν τα ως άνω ζητηθέντα. Με τιμή Χρύσα Χατζή Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 7

Αρ. Υπόθεσης : 8151/2.6.2005 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : 72 89 614 Α.Π. Επιστολής : 8151/05/5 Ημερομηνία : 5.8.2008.

Αρ. Υπόθεσης : 8151/2.6.2005 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : 72 89 614 Α.Π. Επιστολής : 8151/05/5 Ημερομηνία : 5.8.2008. Προς: 1) Κύριο Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αμαλιάδας 17 11523 Αθήνα 2Κύριο Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αμαλιάδας 17 11523 Αθήνα 3) Κύριο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Θεμιστοκλέους 7 & Γαμβέτα 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 9265/7-06-05 ) ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 9265/7-06-05 ) ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ (Υπόθεση 24473/2009)

Κύκλος Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ (Υπόθεση 24473/2009) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 72 ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 72 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 75 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 13 / 06 /2012 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. πρωτ. : 1464/67426 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υπόθεσης : 11079/30.5.2002 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : ***** Α.Π. Επιστολής : 11079.14 Ηµεροµηνία : 17.4.2008.

Αρ. Υπόθεσης : 11079/30.5.2002 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : ***** Α.Π. Επιστολής : 11079.14 Ηµεροµηνία : 17.4.2008. Προς: Κύριο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επτανήσου 30 84100 Ερµούπολη Αρ. Υπόθεσης : 11079/30.5.2002 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : ***** Α.Π. Επιστολής : 11079.14 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη.

Θέμα: Πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη. Αρ. πρ. υπόθεσης: 11502/15.07.2005 Αρ. πρ. επιστολής: 11502.2.7 Χειριστές: Α.Λιάσκα 210 7289667 Αθήνα, 30.05.2006 ΠΡΟΣ Αναπληρωτή Διοικητή ΥΠΑ Βασ. Γεωργίου 1 16610 Γλυφάδα Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν. 3074/02) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν. 3074/02) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν. 3074/02) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 20671/27.11.2003) ΘΕΜΑ: 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 20392/2001) ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα