ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ"

Transcript

1 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2 2 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ 1 η ενότητα: Αντικείµενο απόδειξης- Αποδεικτικοί λόγοι 1. Ο [Α] άσκησε αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς Πρ Αθηνών, αιτούµενος την κήρυξή του εναγοµένου κληρονόµου Β ως αναξίου να κληρονοµήσει τον αποβιώσαντα [Γ], επειδή, σύµφωνα µε τους αγωγικούς ισχυρισµούς, ο [Β] αµετακλήτως έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 8 µηνών επί ψευδεί καταµηνύσει του [Γ] για κάποιο κακούργηµα. Αµυνόµενος κατά της αγωγής αυτής ο [Β] προέβαλε αφενός µεν τον ισχυρισµό, ότι ο [Α] στερείται εννόµου συµφέροντος προς έγερση της σχετικής αγωγής, αφού αυτός (ο Α) ουδέποτε θα εκαλείτο ως κληρονόµος του [Γ], έστω κι αν ο ίδιος ο [Β] εξέπιπτε της κληρονοµίας, αφετέρου δε τον ισχυρισµό, ότι ουδέποτε καταδικάστηκε για κάποιο κακούργηµα κατά του [Γ]. Κατόπιν αυτών το δικαστήριο σκέπτεται ότι πρέπει να επιβάλει στον [Β] το βάρος ν αποδείξει την έλλειψη εννόµου συµφέροντος του [Α] αλλά και ν απαλλάξει τον [Α] απ την απόδειξη του ισχυρισµού περί ποινικής καταδίκης του αντιδίκου του, καθώς το γεγονός αυτό είναι γνωστό στο δικαστήριο είτε ως πασίδηλο είτε από προηγούµενη δικαστική ενέργειά του. Ορθώς; Ερευνήστε το θέµα σε σχέση µε το βάρος απόδειξης επί διαδικαστικών πράξεων, αλλά και µε την έννοια (ορισµό) του πασιδήλου, γενικού ή δικαστικού (336 Ι και ΙΙ) 2. Κατά την αποδεικτική διαδικασία σε δίκη µεταξύ του [Α] και του [Β], το δικαστήριο εκτίµησε, ανάµεσα σε άλλα αποδεικτικά µέσα και την απολογία του [Β], ως κατηγορουµένου σε σχετική µε τη δίκη αυτή ποινική δίκη, παρά το γεγονός ότι κανένας διάδικος δεν επικαλέστηκε και προσκόµισε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Ο [Α] σκέπτεται ότι το δικαστήριο υπέπεσε σε σφάλµα, ενώ ο [Β] πιστεύει ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αφού η απολογία του κατηγορουµένου σε ποινική δίκη µπορεί να θεωρηθεί δικαστικό τεκµήριο, το οποίο ως ειδικότερη µορφή των διδαγµάτων της κοινής πείρας το δικαστήριο µπορεί να λάβει υπόψη (και) αυτεπάγγελτα. Ποιος απ τους δύο διαδίκους έχει δίκαιο; Για να επιλύσετε το πρακτικό διακρίνατε τα δικαστικά τεκµήρια ως αποδεικτικούς λόγους (336 ΙΙΙ) και ως αποδεικτικά µέσα (339). 3. Ο [Α] ασκεί αγωγή διαζυγίου εναντίον της συζύγου του [Β] ισχυριζόµενος ισχυρό κλονισµό της έγγαµης σχέσης τους (ΑΚ 1439), στηρίζοντας τον ισχυρό κλονισµό στο γεγονός ότι η εναγοµένη συνεχώς τον προσβάλλει µπροστά σε ξένους, µερικές φορές µάλιστα χειροδικώντας, κάτι που του έχει προκαλέσει µόνιµο εκνευρισµό. Κατά τη συζήτηση της αγωγής η εναγοµένη ισχυρίστηκε, ότι ποτέ δεν έχει προσβάλει τον άνδρα της µπροστά σε τρίτους και ούτε χειροδίκησε ποτέ εναντίον του, αφού µάλιστα είναι πολύ πιο σωµατώδης απ αυτήν και κάτι τέτοιο, συνεπώς είναι φύσει αδύνατο να γίνει. Και συµπληρώνει η εναγοµένη, ότι ο σύζυγός της είναι πράγµατι συνεχώς εκνευρισµένος, όµως ο εκνευρισµός του αυτός δεν οφείλεται στην πιο πάνω φανταστική κατάσταση, αλλά στο γεγονός ότι έχει δυσκολίες στη δουλειά του. Ποια πραγµατικά περιστατικά έχει το βάρος ν αποδείξει κάθε διάδικος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε βάση την ταξινόµηση των κανόνων δικαίου που γίνεται στο πεδίο της απόδειξης. Ποια η αποδεικτική αξία της µαρτυρίας της [Γ], κουµπάρας του ζεύγους, η οποία

3 3 διαβεβαίωσε ότι «ότι ο ισχυρισµός κλονισµός του γάµου είναι τόσο ισχυρός ώστε είναι αφόρητη η συµβίωσή τους πλέον»; Διακρίνατε ανάµεσα σε ένσταση και αιτιολογηµένη άρνηση για να απαντήσετε στο ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως στη συγκεκριµένη περίπτωση. Αντικείµενο απόδειξης µόνο για πραγµατικά γεγονότα και όχι για αόριστες νοµικές έννοιες (πχ του κλονισµού) 2 η ενότητα: βάρος αποδείξεως 1. Ο [Α] δανειστής παροχής κατ είδος ορισµένης ασκεί αγωγή κατά του οφειλέτη του [Β] µε αίτηµα την καταβολή αποζηµιώσεως, διότι ο [Β] από υπαιτιότητά του δεν εξεπλήρωσε έγκαιρα την παροχή και βρίσκεται σε αδυναµία να την εκπληρώσει. Ο [Β] µε τις προτάσεις του αρνείται την αγωγή. Πώς κατανέµεται το βάρος αποδείξεως; Ερευνητέα η κατανοµή του βάρους αποδείξεως στην περίπτωση της αδυναµίας παροχής (335 και 336 ΑΚ). Ειδικά εξετάστε το θέµα της υπαιτιότητας και την καθιέρωση νόθου αντικειµενικής ευθύνης 2. Ο [Α] ασκεί αγωγή κατά του [Β] ζητώντας αποζηµίωση, διότι ο [Β] δεν παρέδωσε τα µηχανήµατα που είχε υποχρέωση έγκαιρα στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του [Α]. Ο [Β] αρνείται την υποχρέωση ισχυριζόµενος ότι ο [Α] δεν έχει ολοκληρώσει τα απαραίτητα έργα υποδοµής για την εγκατάσταση των µηχανηµάτων, όπως είχαν συµφωνήσει. Με αιτιολογηµένη απάντηση να εντοπισθούν τα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά και να κατανεµηθεί το βάρος απόδειξης. Δικαιοπραξία υπό αίρεση. Διχογνωµία για το ποιος πρέπει να αποδείξει την ύπαρξή της (ένσταση) ή αντίθετα το γεγονός ότι η δικαιοπραξία συνήφθη καθαρή, χωρίς προσθήκη αιρέσεως (άρνηση). 3. Ο [Α] άσκησε αγωγή κατά του [Β] µε αίτηµα να αναγνωριστεί η ακυρότητα του πωλητήριου συµβολαίου που είχαν συνάψει µε το οποίο φέρεται ότι πώλησε στον εναγόµενο ένα µηχάνηµα, για το λόγο ότι η σύµβαση αυτή έγινε εικονικά χωρίς πρόθεση µεταβιβάσεως της κυριότητας αυτού του µηχανήµατος. Ο εναγόµενος κατά τη συζήτηση της αγωγής ισχυρίστηκε ότι κάτω απ την πώληση καλύπτεται σύµβαση χρησιδανείου του µηχανήµατος, την οποία επιθυµούσαν στην πραγµατικότητα να καταρτίσουν τα µέρη. Τι θα πρέπει το δικαστήριο να αποφασίσει το οποίο µετά την αποδεικτική διαδικασία εξακολουθεί να αµφιβάλλει για τον χαρακτηρισµό της εν λόγω συµβάσεως; Δικαιοπραξία κάτω απ την οποία καλύπτεται άλλη απ την συναφθείσα (Σχετική εικονικότητα). Διχογνωµία για το ποιος πρέπει να αποδείξει την καλυπτόµενη δικαιοπραξία (ένσταση) ή το ότι η συναφθείσα δικαιοπραξία αποτυπώνει την πραγµατική βούληση των συµβαλλοµένων (άρνηση).

4 4 4. Ο [Α] ασκεί αγωγή µε την οποία ζητεί την παράδοση της νοµής ενός ακινήτου το οποίο αγόρασε απ τον εναγόµενο [Β]. Ο [Β] στη συζήτηση της αγωγής ζήτησε την απόρριψή της ισχυριζόµενος ότι η δικαιοπραξία είναι άκυρος ως αισχροκερδής (179 ΑΚ) σε κάθε δε περίπτωση ότι ο ενάγων δεν έχει εκπληρώσει ούτως η άλλως τη δική του παροχή, αφού δεν έχει καταβάλει το συµφωνηµένο τίµηµα. Πώς κατανέµεται το βάρος αποδείξεως; Ποια αποδεικτική αξία της µαρτυρίας του [Χ], ο οποίος διαβεβαίωσε το δικαστήριο ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία ανάµεσα σε παροχή και αντιπαροχή ώστε να καθίσταται η δικαιοπραξία άκυρη; Βάρος απόδειξης επί ενστάσεων: Εξετάστε όµως ειδικά την ένσταση του µη εκπληρωθέντος συναλλάγµατος και αν ενεργοποιεί β.α για τον ενιστάµενο. Αντικείµενο απόδειξης µόνο πραγµατικά γεγονότα όχι αξιολογικές κρίσεις και αόριστες νοµικές έννοιες. 3 η ενότητα:β. -ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ 1. Ο [Α] άσκησε αγωγή κατά του [Β] µε την οποία ζήτησε την καταβολή από πώληση εµπορευµάτων. Στη δίκη προσκόµισε αφενός ένορκη βεβαίωση του εναγοµένου στην οποία µεταξύ άλλων δήλωνε ότι έχει εξοφλήσει πλήρως το τίµηµα αλλά και επιστολή την οποία σε ανύποπτο χρόνο συνέταξε ο ίδιος και απέστειλε στον [Β] στην οποία δε ανεφέρετο ότι πρέπει επιτέλους ο [Β] να εξοφλήσει ολοσχερώς το επίδικο ποσό απ την πώληση εµπορευµάτων. Ερωτάται: Μπορεί τα δικαστήριο να συνάγει δικαστική οµολογία του [Α] ή του [Β] για την κατάρτιση της επίδικης σύµβασης και για το ανεξόφλητο του υπολοίπου του τιµήµατος; Δικαστική µόνο η οµολογία ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου έγγραφη (δια των προτάσεων ή άλλου δικογράφου) ή προφορική ενώπιον του. Εξετάστε επίσης αν υφίσταται οµολογία επί επωφελών και όχι επιζηµίων για τον οµολογούντα γεγονότων. 2. Ο [Α] στην αγωγή του εξέθεσε ότι δυνάµει συµβάσεως χρησιδανείου σκαπτικού µηχανήµατος που συνοµολόγησε µε τον [Β], ο τελευταίος οφείλει ως αντάλλαγµα για την ετήσια χρήση του επιδίκου. Ο [Β] µε τις προτάσεις του οµολόγησε τα πραγµατικά περιστατικά της αγωγής. Ποια νοµίζετε ότι πρέπει να είναι η απόφαση του δικαστηρίου; Εξετάστε τη διαφορά αποδοχής και οµολογίας ιδία επί νόµω αβασίµου αγωγής 3. Ο εναγόµενος σε αγωγή καταβολής ποσού λόγω δανείου [Β], δια δηλώσεως του πληρεξουσίου του δικηγόρου δήλωσε ότι πράγµατι συνήφθη δάνειο και οφείλει το αιτούµενο χρηµατικό ποσό. Η αγωγή έγινε πρωτόδικα δεκτή. Εν συνεχεία ο [Β] µε την επιδιδόµενη στον ενάγοντα έφεση του, δήλωσε ότι δεν είχε δοθεί πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του να προβεί σε οµολογία, σε κάθε δε περίπτωση ανακαλεί τη γενόµενη οµολογία αρνούµενος τη σύναψη δανείου και

5 5 ότι το πρωτόδικο δικαστήριο ως εκ τούτου έσφαλε κάνοντας δεκτή την αγωγή στηριζόµενη στη δική του οµολογία. Ο [Α] αντέτεινε ότι η ανάκληση της οµολογίας είναι ανίσχυρη γιατί δεν έγινε αµέσως, οπότε ο [Β] πρέπει να αποδείξει την αναλήθειά της. Τι θ αποφασίσει το εφετείο; Εξετάστε τη δυνατότητα, ανακλήσεως οµολογίας πληρεξουσίου δικηγόρου βραδύτερα και όχι αµέσως (99). Εφαρµογή του Στη συζήτηση της αγωγή του [Α] κατά του [Β] για την καταβολή ποσού λόγω δανείου, το δικαστήριο διέταξε αυτεπάγγελτα την εξέταση αµφοτέρων των διαδίκων. Στην επανάληψη της συζητήσεως που είχε κηρυχθεί περατωµένη κατά το άρθρο 254, ο µεν ενάγων υποστήριξε ότι το δικαστήριο δεν µπορεί να λάβει υπόψη του την κατάθεση του [Β] καθώς υπήρξαν κι άλλα αποδεικτικά µέσα που αποδείκνυαν τους ισχυρισµούς του, ο δε εναγόµενος υποστήριξε το ίδιο για την κατάθεση του [Α] επικαλούµενος προς τούτο το ότι δεν επιτρέπεται να εξεταστούν µάρτυρες κατά το άρθρο 393 λόγω του ύψους της επιδίκου συµβάσεως. Ποιος έχει δίκαιο και γιατί; Εξετάστε αν η εξέταση των διαδίκων υπό το ισχύον δίκαιο είναι ή όχι επικουρικό µέσο (270 παρ 4) κι αν ισχύουν γι αυτό οι περιορισµοί της εµµάρτυρης αποδείξεως (393) ΑΥΤΟΨΙΑ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 1. Ο [Α] ασκεί αγωγή κατά του [Β] µε αίτηµα να καταδικαστεί να του καταβάλει 1500 ως αποζηµίωση για τις ζηµίες που του προξένησε στον κήπο του σπιτιού του. Ο [Β] αντέτεινε, ότι δεν προξένησε καµία απολύτως ζηµία στον κήπο του [Α], ζητώντας µάλιστα απ το δικαστήριο να προβεί σε αυτοψία, προκειµένου να διαπιστώσει το ίδιο την αλήθεια του ισχυρισµού του. Ο δικαστής επεσήµανε στους διαδίκους, ότι δεν χρειάζεται να κάνει αυτοψία, γιατί έχει ιδία αντίληψη της καταστάσεως του κήπου του [Α], αφού τον βλέπει κάθε µέρα, όταν πηγαίνει στο δικαστήριο, και απέρριψε το αίτηµα του [Β]. Είναι ορθή η απόφαση του δικαστηρίου; Εξετάστε το αν το δικαστήριο έχει υποχρέωσει να διατάξει αυτοψία στην περίπτωση που υποβληθεί σχετικό αίτηµα απ τους διαδίκους (106, 107, ) 2. Το δικαστήριο απεφάσισε τη διενέργεια αυτοψίας χωρίς όµως να προβεί σε προφορική ανακοίνωση, η οποία καταχωρίστηκε στα πρακτικά. Το πόρισµα της αυτοψίας αυτής παρά ταύτα το δικαστήριο το έλαβε υπόψη συµπληρωµατικά ως µη πληρούν τους όρους του νόµου αποδεικτικό µέσο. Παραδεκτώς; Εξετάστε τις έννοιες: Όροι του υποστατού, όροι του κύρους ή του ενεργού των αποδεικτικών µέσων. Έννοµες συνέπειες. Η έλλειψη προφορικής ανακοινώσεως καθιστά την αυτοψία άκυρη ή ανυπόστατη; 3. Σε αγωγή για την ακύρωση διαθήκης ως πλαστής το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως διόρισε γραφολόγο ως πραγµατογνώµονα, προκειµένου να διαπιστωθεί το γνήσιο της υπογραφής του διαθέτη. Ο εναγόµενος ζήτησε να µη ληφθεί υπόψη το πόρισµα της πραγµατογνωµοσύνης αυτής διότι: α) ο ίδιος δεν κλητεύθηκε κατά την όρκιση του πραγµατογνώµονα β) η έκθεση της πραγµατογνωµοσύνης δεν

6 6 φέρει την υπογραφή του πραγµατογνώµονα. Τι θ αποφασίσει το δικαστήριο έστω κι αν διαπιστώσει ότι οι ισχυρισµοί του εναγοµένου αποδεικνύονται αληθείς; Η άτακτη πραγµατογνωµοσύνη εκτιµάται ως µη πληρούν (270 ΙΙ) αναλόγως του ελαττώµατος της. Δικονοµικές ακυρότητες (159 Ι ή ΙΙΙ). Η έλλειψη υπογραφής καθιστά την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης άκυρη ή ανυπόστατη; 4. Ο [Α], ήγειρε στις 8/4/2000 στο Πολυµελές Πρ. Αθηνών κατά της [Β] αγωγή διαζυγίου προβάλλοντας ως κλονιστικό γεγονός την άρνηση της συζύγου του να τον ακολουθήσει στο εξωτερικό όπου εργαζόταν και είχε τη µόνιµη εγκατάστασή του. Στη συζήτηση της αγωγής στις 8/4/2002 η [Β] εξέτασε µάρτυρες, επικαλέστηκε δε και προσκόµισε α) 3 ιατρικές γνωµατεύσεις, οι οποίες εκδόθηκαν στις 17/8/2001, 19/10/2001 και 21/3/2002, και µε τις οποίες βεβαιωνόταν η αδυναµία µετάβασής της στο εξωτερικό λόγω του προχωρηµένου της εγκυµοσύνης της β) γνωµοδότηση Καθηγητού του Οικογενειακού Δικαίου, στην οποία τεκµηριωνόταν η θέση ότι δεν υφίσταται ισχυρός κλονισµός στην περίπτωση άρνησης του συζύγου να εγκαταλείψει τη συζυγική εστία για λόγους που αφορούν στην επαγγελµατική σταδιοδροµία του άλλου συζύγου. Το δικαστήριο αρνήθηκε να λάβει υπόψη του το περιεχόµενο των γνωµατεύσεων αυτών. Ορθώς; Εξετάστε: Ιδιωτικές γνωµοδοτήσεις (390). Ως «οιονεί» έγγραφα υπάρχει υποχρέωση για επίκληση και προσκοµιδή τους µε τις προϋποθέσεις της 237; Ανήκουν στην κατηγορία αυτή οι γνωµοδοτήσεις για νοµικά ζητήµατα; 4 η Ενότητα: ΜΑΡΤΥΡΕΣ 1. Ο [Α] ενάγει τον [Β] ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, προκειµένου να του καταβάλει ο τελευταίος απ την πώληση ενός αγροτεµαχίου στην περιοχή της Μαρώνειας. Ο [Β] ισχυρίστηκε ότι καταρτίστηκε η εν λόγω δικαιοπραξία, αλλά µε τη συµφωνία ότι τα χρήµατα θα έπρεπε να καταβληθούν µόλις αυτός λάβει το δάνειο απ την Αγροτική τράπεζα. Τι αποτελεί δικονοµικά ο εν λόγω ισχυρισµός του [Β] και ποιος φέρει το βάρος απόδειξης επ αυτού; Για την απόδειξη του ισχυρισµού του αυτού, ότι δηλαδή τα χρήµατα θα καταβάλλονταν άµα τη λήψει του δανείου, θα µπορούσε ο [Β] να εξετάσει ως µάρτυρα τον [Γ], συγχωριανό του, ο οποίος ήταν παρών στην συµφωνία; Βάρος απόδειξης αναβλητικής αίρεσης. Απόδειξη της αιρέσεως µε µάρτυρες εξετάστε 393 ΙΙΙ. 2. Ο [Ε], εργολάβος οικοδοµών, ανέλαβε µε συµβολαιογραφική σύµβαση να παραδώσει έναντι ανταλλάγµατος στον [Α] σε ορισµένο χρόνο, ένα διαµέρισµα σε νεόδµητη οικοδοµή, για την περίπτωση δε αθετήσεως της υποχρεώσεώς του αυτής συµφωνήθηκε καταβολή ποινικής ρήτρας. Λόγω της µη έγκαιρης παράδοσης ο [Α] άσκησε κατά του [Ε] αγωγή καταβολής ποινικής ρήτρας. Ο εναγόµενος ζήτησε να απορριφθεί η αγωγή, ισχυριζόµενος δια των προτάσεών του ότι παρέδωσε µεν το διαµέρισµα εκπρόθεσµα, ωστόσο ο [Α] κατά την παράδοση του δήλωσε ότι το παραλαµβάνει ανεπιφύλακτα, παραιτούµενος από κάθε περαιτέρω αξίωσή του κατά αυτού, του [Ε] (βλ 404 και 454 ΑΚ). Προσκόµισε µάλιστα και ένα fax που απέστειλε προς αυτόν ο [Α], στο οποίο αναφερόταν ότι εκείνο που ενδιαφέρει τον

7 7 [Α] είναι η γρήγορη παράδοση του διαµερίσµατος και όχι τυχόν ατέλειες που αυτό εµφανίζει. Ερωτάται: α) Πώς κατανέµεται το βάρος απόδειξης στην παρούσα δίκη; β) Μπορεί ο [Ε] να εξετάσει µάρτυρες προς απόδειξη του ισχυρισµού του; Εξετάστε: Βάρος απόδειξης επί αποσβεστικών ισχυρισµών (454 ΑΚ). Πρόσθετο σύµφωνο. Η καταργητική της ενοχής συµφωνία υπόκειται σε τύπο; Αν ναι 394 ΙΙ, οπότε επιτρέπονται µάρτυρες µόνο αν το έγγραφο χάθηκε τυχαία, αν δεν απαιτείται η τήρηση τύπου τότε 393 ΙΙΙ, επάνοδος στον κανόνα και Απόδειξη µε µάρτυρες αν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης. Το φαξ είναι έγγραφο µε αποδεικτική δύναµη; 2. Ο [Α] ασκεί αγωγή κατά του [Β] µε αίτηµα να καταδικαστεί να του καταβάλει που του οφείλει από δάνειο. Κατά τη συζήτηση της αγωγής ο εναγόµενος αρνήθηκε εντελώς τους ισχυρισµούς του ενάγοντος. Ο τελευταίος για ν αντικρούσει τον εναγόµενο επικαλέστηκε και προσκόµισε στο δικαστήριο µια επιστολή του αδελφού του αντιδίκου του (εναγοµένου), µε την οποία πριν από δύο µήνες ζητούσε να δώσει για χάρη του στον αδελφό του εναγόµενο πίστωση χρόνου για την εξόφληση του οφειλοµένου ποσού. Ο εναγόµενος ισχυρίστηκε, ότι το έγγραφο αυτό δεν έχει καµία απολύτως αποδεικτική αξία, αφού δεν προέρχεται απ τον ίδιο, αλλά απ τον αδελφό του. Μπορεί το δικαστήριο να εξετάσει µάρτυρες για την απόδειξη της πίστωσης; o Εξετάστε αν χωρεί απόδειξη συµβάσεως µε µάρτυρες όταν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης που πηγάζει από επιστολή τρίτου προσώπου 3. Μεταξύ του δανειστού (Δ) και του οφειλέτου (Ο) καταρτίστηκε προφορική σύµβαση ατόκου δανείου, ύψους , ληξιπροθέσµου έξι µήνες µετά τη σύναψή του. Δύο ηµέρες πριν απ τη λήξη του δανείου, ο Δ απέστειλε τηλεγράφηµα στον Ο, µε το οποίο του γνώριζε ότι η εξόφληση του δανείου έπρεπε να γίνει δια καταθέσεως του οφειλοµένου ποσού στον αριθµό /01 τραπεζικό λογαριασµό του Δ. Επειδή ο (Ο) δεν κατέβαλε το ποσό του δανείου, ο (Δ) ήγειρε αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία ζητούσε την καταβολή του οφειλοµένου ποσού ένεκα του δανείου. Είναι δυνατή η απόδειξη του δανείου µε µάρτυρες αν υποτεθεί ότι ο (Ο) αρνείται µε τις προτάσεις τη σύναψή του; o Εξετάστε αν χωρεί απόδειξη συµβάσεως µε µάρτυρες, όταν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης από έγγραφο διαδίκου το οποίο όµως αποδεικνύει υπέρ αυτού. 4. Ο [Α] ασκεί αγωγή κατά του [Ε], εγγυητή σε δάνειο που συνήψε µε τον [Ο], και ζητεί που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο αυτού. Ο [Α] ζήτησε να εξετασθούν µάρτυρες προκειµένου ν αποδείξει ότι ο [Ε] είναι ο εγγυητής και τούτο διότι το έγγραφο της εγγύησης έγινε δυσανάγνωστο απ την πάροδο του χρόνου (849 ΑΚ). Κατά τη συζήτηση της αγωγής ο [Ε] ισχυρίστηκε (α) ότι ουδέποτε υπήρξε εγγυητής του εν λόγω δανείου και (β) ότι εν πάση περιπτώσει ο Α έπρεπε πρώτα να στραφεί εναντίον του Ο, πρωτοφειλέτη και ύστερα έναντι αυτού (855 ΑΚ). Ποιος διάδικος πρέπει ν αποδείξει τι; Θα επιτρέψει το δικαστήριο στον [Α] να εξετάσει µάρτυρες;

8 8 Εξετάστε την απόδειξη της σύµβασης εγγυήσεως µε µάρτυρες, για την οποία όµως απαιτείται τύπος. Μη εφαρµογή της 394 ΙΙ και επιτρεπτό της εµµάρτυρης απόδειξης αν αποδειχθεί ότι το έγγραφο χάθηκε τυχαία. Τυχαία απώλεια συνιστά το δυσανάγνωστο του εγγράφου λόγω της παρόδου του χρόνου; 5 Η Ενότητα: Έγγραφα 1. Ο [Α] ήγειρε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή κατά του [Β] µε αίτηµα να του καταβάλει ο τελευταίος από δάνειο. Κατά τη συζήτηση της αγωγής ο [Β] υποστήριξε πως κατέβαλε στον ενάγοντα το οφειλόµενο ποσό, προσκοµίζοντας: α) συµβολαιογραφική βεβαίωση στην οποία 10 µήνες προ της υφισταµένης δίκης εγένετο µνεία ότι αυτός κατέβαλε τα οφειλόµενα, καθώς και β) τη µαρτυρία του [Χ], υπαλλήλου του [Α], ο οποίος εισέπραξε τα χρήµατα. Πώς θ αντιµετωπίσει το δικαστήριο τα αποδεικτικά αυτά µέσα; Εξετάστε: Ένορκες βεβαιώσεις, που ελήφθησαν σε ανύποπτο χρόνο είναι ιδιώνυµο αποδεικτικό µέσα ή ιδιωτικό έγγραφο µαρτυρίας; Επωφελές γεγονός για τον οµολογούντα, εκτίµηση. Τεκµήριο. Μάρτυρες για την απόδειξη του ισχυρισµού περί εξοφλήσεως. Διχογνωµία. Εφαρµογή της 395. Αν όµως επιτρέπεται η απόδειξη µε µάρτυρες, θέµα υπό εξέταση ο αποκλεισµός του υπαλλήλου ύστερα από αίτηµα του αντιδίκου λόγω συµφέροντος από την έκβαση της δίκης (400). 2. Σε αγωγή του [Β] κατά του [Γ] για την απόδοση των τόκων υπερηµερίας δυνάµει συµβάσεως δανείου που συνήψαν µεταξύ τους, ο εναγόµενος, αιτούµενος την εξέταση µαρτύρων, προσκόµισε το υπ αριθµ 10001/01 συµβολαιογραφικό έγγραφο του συµβολαιογράφου Ροδόπης [Χ] εις το οποίο ανεφέρετο χαρακτηριστικά ότι «ο αγοραστής [Β] θα καταβάλλει το τίµηµα στον πωλητή [Α], µόλις εισπράξει το ποσό που δάνεισε στον [Γ], του οποίου έχει ήδη εισπράξει τους τόκους». Είναι δυνατή η εµµάρτυρος απόδειξη; Δηµόσια έγγραφα που περιέχουν δικαιοπρακτικές δηλώσεις (441). Απόδειξη για όλους. Διηγηµατικώς αναφερόµενα. Εξετάστε αν έχουν άµεση ή έµµεση σχέση και απαντήστε αν υπάρχει πλήρης η αρχή έγγραφης απόδειξης 3. Ο [Α] αγόρασε απ τον [Β] µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ένα αυτοκίνητο έναντι τιµήµατος , γεγονός το οποίο ρητώς αναφερόταν στο συµβόλαιο και ειδικότερα ανεφέρετο ότι «ο [Α] κατέβαλε τα 5.οοο δέκα ηµέρες προ της συντάξεως του παρόντος, ενώ τα υπόλοιπα κατέβαλε µε την υπογραφή του παρόντος». Διαπιστώνοντας όµως ο [Α] ότι το αυτοκίνητο είχε σοβαρά ελαττώµατα ασκεί αγωγή εναντίον του Β µε την οποία υπαναχωρεί απ την πώληση ενώ ταυτόχρονα ζητεί και την επιστροφή των Στη συζήτηση της αγωγής ο [Β] ισχυρίζεται: α) ότι το συνολικό τίµηµα κατόπιν ειδικής συµφωνίας είναι β) ότι καταβλήθηκαν µε την υπογραφή του συµβολαίου µόνο και γ) ότι µε µεταγενέστερη συµφωνία ο [Α] είχε δηλώσει ότι παραλαµβάνει ανεπιφύλακτα το πωληθέν. Για την απόδειξη των παραπάνω ζητεί την εξέταση µαρτύρων. Πώς θ αντιµετωπίσει το δικαστήριο τους ισχυρισµούς του [Β];

9 9 Εξετάστε: Εικονικότητα (στο τίµηµα) και απόδειξη µε µάρτυρες. Δηµόσια έγγραφα. Βεβαίωση του συντάκτη για αυτά που συνέβησαν ενώπιόν του. Προσβολή του εγγράφου ως πλαστού (438). Δικαιοπρακτικές δηλώσεις πλήρης απόδειξη όχι µάρτυρες (441 και 393 ΙΙΙ). 4. Δια της υπ αρ Χ/2002 εκθέσεως επιδόσεως του, ο δικαστικός επιµελητής [Χ] βεβαίωσε ότι την µετέβη στην οικία του εναγοµένου Β η οποία βρίσκεται επί της οδού Νεαπόλεως αρ. 21 της Φιλοθέης, προκειµένου να επιδώσει σ αυτόν και ότι θυροκόλλησε το αντίγραφο της αγωγής, επειδή ο [Β] απουσίαζε απ την οικία του. Είναι δυνατόν ν αποδειχθεί µε µάρτυρες, πρώτον ότι την ο δικαστικός επιµελητής δεν µετέβη στην οικία του [Δ], διότι βρισκόταν (ο επιµελητής) εκτός Ελλάδος, και δεύτερον ότι η κατοικία του [Β] δεν βρίσκεται επί της οδού Νεαπόλεως αρ 21 της Φιλοθέης, αλλά επί της οδού Νεαπόλεως αρ 21 της Νίκαιας Πειραιώς; Δηµόσια έγγραφα. Βεβαιώσεις του συντάκτη τους. Εξετάστε για ποια γεγονότα δεν χωρεί ανταπόδειξη αλλά µόνο η προσβολή του εγγράφου ως πλαστού και για ποια επιτρέπεται ακόµη και µε µάρτυρες (438 και 440) 6 η Ενότητα: Δικαστικά Τεκµήρια και µη πληρούντα τους όρους του νόµου απ.µεσα Ερώτηση. Δικαστικά τεκµήρια εννοείται και ως αποδεικτικό µέσο (339) αλλά και ως αποδεικτικός λόγος (336), ως δηλαδή τρόπος συλλογισµού του δικαστή ο οποίος απ την απόδειξη ενός γεγονότος µπορεί να βγάλει συµπέρασµα ότι συνέβησαν ή δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα; Είναι αληθές ότι ο Κ.Πολ.Δ φαίνεται να εννοεί τα δικαστικά τεκµήρια υπό δύο έννοιες, τόσο αυτήν του αποδεικτικού λόγου όσο και αυτή του αποδεικτικού µέσου. Ειδικότερα ως έµµεση δια τεκµηρίων απόδειξη, νοείται ο ειδικός τρόπος συλλογισµού του δικαστού κατά τον οποίο µπορεί αυτός, εφόσον αποδειχθεί κάποιο γεγονός, να βγάλει συµπέρασµα ότι συνέβη ένα άλλο κρίσιµο και ουσιώδες για την έκβαση της δίκης πχ. Από την απόδειξη ότι ο Β έµεινε εκτός Ελλάδος για δύο χρόνια, µπορεί ο δικαστής να βγάλει το συµπέρασµα ότι δεν ήλθε σε σαρκική συνάφεια µε τη σύζυγό του που διέµενε στην Ελλάδα, και άρα, πάντα κατά τους κανόνες της λογικής, δεν µπορεί να είναι πατέρας του τέκνου της συζύγου του. Επιπλέον δικαστικά τεκµήρια συνάγει πλέον σταθερά η νοµολογία από τα πάσης φύσεως ατελή ανώνυµα αποδεικτικά µέσα, που δεν συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο της 339, πχ απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων, ηµιτελείς µαρτυρικές καταθέσεις σε προηγηθείσα δίκη κλπ. Η ορολογική αυτή σύγχυση οφείλεται ακριβώς στο ότι η ένταξη στην πολιτική δίκη άτυπων αποδεικτικών µορφωµάτων επιτεύχθηκε απ τη νοµολογία αρχικά µε την παραδοχή ότι τα δικαστικά τεκµήρια (άλλως έµµεση δια τεκµηρίων απόδειξη) είναι δυνατόν να αντλούνται οθενδήποτε, έστω κι από άτυπες ή παράτυπες πηγές. Σταδιακά επεκτάθηκε η άποψη αυτή της νοµολογίας όχι µόνο επί εµµέσου αλλά και επί αµέσου αποδείξεως, εις τρόπον ώστε να µπορεί ο διάδικος να αποδεικνύει τους οιουσδήποτε ισχυρισµούς του, ακόµη και µε µέσα τα οποία δεν αναγνωρίζει ρητά ο Κ.Πολ.Δ. Τα µέσα αυτά καλούνται δικαστικά τεκµήρια.

10 10 Ποια η σχέση δικαστικών τεκµηρίων ως αποδεικτικών µέσων (339) και µη πληρούντων τους όρους του νόµου αποδεικτικών µέσων; Αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου κατά την κρατούσα άποψη είναι τα υποστατά εκείνα επώνυµα (συγκαταλεγόµενα στο 339) αποδεικτικά µέσα, για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες απ τις δικονοµικές διατάξεις προϋποθέσεις ή διατυπώσεις του κύρους τους ή της αποδεικτικής τους δυνάµεως (πχ µαρτυρικές καταθέσεις που έγιναν κατά παράβαση των άρθρων , έγγραφα ανεπικύρωτα ή ανυπόγραφα ή αποδεικνύοντα υπέρ του εκδότου κλπ). Κατά την ίδια άποψη τα µη πληρούντα τους όρους του νόµου αποδεικτικά µέσα πρέπει να διακρίνονται απ τα δικαστικά τεκµήρια, στο εννοιολογικό εύρος των οποίων συγκαταλέγονται τα υποστατά ανώνυµα αποδεικτικά µέσα, δηλαδή τα µέσα εκείνα τα οποία δεν προβλέπονται στον Κ.Πολ.Δ ούτε υπό την πλήρη ούτε υπό την ατελή νοµοτυπική µορφή τους (πχ ένορκες βεβαιώσεις από άλλη δίκη, µαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, η απόφαση ασφαλιστικών µέτρων κ.α). Σύµφωνα όµως µε άλλη άποψη η εννοιολογική αυτή διάκριση εκτός του ότι είναι περιττή, επί τη βάσει τόσο του τροποποιηθέντος 270 ΙΙ που επαναλαµβάνει την πρόνοια του 395 όσο και της παρατηρήσεως ότι τα δικαστικά τεκµήρια κατά την έννοια του 339 δεν είναι άλλο τι παρά συγκερασµός εγγράφου και εµµάρτυρης αποδείξεως, είναι δε και δογµατικώς εσφαλµένη καθώς η έννοια του τεκµηρίου είναι κατά θεωρητική ακρίβεια αυτή του αποδεικτικού λόγου, δηλαδή της εµµέσου γνώσεως (και όχι αµέσου) την οποία αντλεί ο δικαστής από άλλα αποδεικτικά µέσα. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτό ότι η έννοια των δικαστικών τεκµηρίων της 339 απορροφήθηκε από εκείνη των µη πληρούντων τους όρους του νόµου αποδεικτικών µέσων, στην οποία πλέον περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως ατελή, ανώνυµα ή επώνυµα αποδεικτικά µέσα. Περαιτέρω για να εκτιµηθούν αυτά συµπληρωµατικά από το δικαστήριο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το είδος και η σπουδαιότητα της ατέλειας την οποία παρουσιάζουν. Αν δηλαδή το αποδεικτικό µέσο εµφανίζει ελάττωµα που αναφέρεται σε όρο του κύρους ή του ενεργού αυτού, ώστε να προκαλείται δικονοµική ακυρότητα, τότε το κύρος αυτής θα κριθεί µε βάση τις διατάξεις των 159 επ. Κ.Πολ.Δ. Έτσι αν το ελάττωµα για παράδειγµα εντοπίζεται σε έλλειψη των προϋποθέσεων κύρους των µαρτυρικών καταθέσεων που καθιερώνουν τα άρθρα 399 και 400, δηλαδή στην περίπτωση που κατέθεσε είτε ανίκανο προς µαρτυρία πρόσωπο είτε εξαιρετέο, για το οποίο προβλήθηκε σχετική ένσταση, τότε ακριβώς επειδή προκαλείται ακυρότητα κατ την 159 αρ 1 αίρεται η ουσιαστική αποδεικτικά αξία του αποδεικτικού µέσου, το οποίο δεν µπορεί να εκτιµηθεί ως µη πληρούν τους όρους του νόµου αποδεικτικό µέσο [πρβλ Καλαβρό, Η διαδικασία στα πρωτοβάθµια δικαστήρια, 260 (ιδίως 270)]. Ποια η έννοια της συµπληρωµατικότητας για την οποία κάνει λόγο η 270 ΙΙ σε σχέση µε τα µη πληρούντα τους όρους αποδεικτικά µέσα Σύµφωνα µε την γενική ρύθµιση της 270 ΙΙ, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου, συµπληρωµατικά και µόνο εφόσον είναι δυνατή η εµµάρτυρη απόδειξη (αρ 393 και 394). Η κρατούσα γνώµη ερµηνεύοντας τον όρο συµπληρωµατικά, ως επιπρόσθετα, καταλήγει στο συµπέρασµα πως τα µη πληρούντα τους όρους του

11 11 νόµου αποδεικτικά µέσα εκτιµώνται παράλληλα και σωρευτικά µε τα επώνυµα αποδεικτικά µέσα, ακόµη δε κι αν ελλείπουν τα τελευταία είναι σε θέση αυτοτελώς να στηρίξουν το πόρισµα της δικαστικής απόφασης. Κατά την µειοψηφούσα όµως και µάλλον ορθότερη εκδοχή, ο όρος συµπληρωµατικά του 270 πρέπει να ερµηνεύεται ως επικουρικά και συνεπώς τα µη πληρούντα τους όρους του νόµου αποδεικτικά µέσα να λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έγινε επίκληση και προσκοµιδή των προβλεποµένων στο 339 επωνύµων αποδεικτικών µέσων και µόνο αν τα τελευταία κρίνονται ανεπαρκή για τον σχηµατισµό πλήρους δικανικής πεποιθήσεως. 7 η ενότητα: Διαδικαστικές πράξεις- Νοµιµοποίηση-Έννοµο συµφέρον- Δικονοµικές Ακυρότητες-Επιδόσεις 1. Ο [Α] άσκησε νοµότυπα αγωγή εναντίον του [Β], µε την οποία ζήτησε ν αναγνωριστεί ότι είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται στην κατοχή του τελευταίου. Στη συνέχεια µε δεύτερη αγωγή εναντίον του [Β] ζήτησε (και) να υποχρεωθεί ο τελευταίος να του το αποδώσει. Σε καµία όµως απ τις 2 αγωγές δεν εξέθεσε συγκεκριµένα στοιχεία, απ τα οποία να προκύπτει το έννοµο συµφέρον του για την άσκησή τους. Απ την άλλη πλευρά, ο [Β] ισχυρίζεται, ότι το επίδικο ακίνητο ανήκει στον αδελφό του, τον [Γ]. Και οι 2 αγωγές συζητήθηκαν ταυτόχρονα. Ερωτάται: Αν απ το αποδεικτικό υλικό της δίκης αποδεικνύεται ότι όντως ο [Α] είναι κύριος του ακινήτου, ποιες ακριβώς νοµίζετε ότι θα πρέπει να ναι οι αποφάσεις του δικαστηρίου για κάθε µια απ αυτές; Διαφοροποιείται η απάντησή σας, αν αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ανήκει στον [Γ]; Εξετάστε σε ποιες περιπτώσεις το έννοµο συµφέρον πρέπει να αποδεικνύεται. (αναγνωριστική ή καταψηφιστική αγωγή) 2. Ο [Ε], εµφανίζεται στη συζήτηση της αγωγής του [Α] κατά του [Β] και δηλώνει ότι ο ενάγων [Α] έχει αποβιώσει και ότι συνεχίζει τη δίκη τώρα αυτός, ως µοναδικός κληρονόµος του. Ο [Β] όµως ισχυρίζεται ότι ο [Ε] δεν νοµιµοποιείται για τη συνέχιση της δίκης αυτής γιατί δεν είναι κληρονόµος του [Α]. Ο [Ε] µε τη σειρά του αντιπροτείνει, ότι και µόνος ο ισχυρισµός του ότι είναι κληρονόµος του [Α] αρκεί για να θεµελιώσει την εξουσία του να διεξάγει την παρούσα δίκη, αν όµως στη συνέχεια αποδειχθεί ότι πράγµατι δεν είναι κληρονόµος, τότε η αγωγή του θ απορριφθεί ως ουσία αβάσιµη. Να κριθεί η βασιµότητα των ισχυρισµών των δύο διάδικων πλευρών. Ερωτάστε: αν κατά τη διάρκεια της δίκης χωρέσει καθολική διαδοχή απαιτείται για τη νοµιµοποίηση του διαδίκου η απόδειξη της ιδιότητας του ως κληρονόµου ή αρκεί ο ισχυρισµός του περί αυτού; 3. Κατά τη συζήτηση της αγωγής του [Α] εναντίον του [Β], για την καταβολή οι διάδικοι συµβιβαζόµενοι συµφώνησαν µε δήλωσή τους στο δικαστήριο ότι ο εναγόµενος οφείλει στον ενάγοντα το ποσό των Στη συνέχεια όµως ο [Α] µε νέα, νοµότυπη ασκηθείσα, αίτησή του ισχυρίζεται, επικαλούµενος συγκεκριµένη έλλειψη του ουσιαστικού δικαίου, ότι ο συµβιβασµός αυτός είναι άκυρος και ζητεί τη συνέχιση της δίκης και την έκδοση αποφάσεως επί της αγωγής του. Ο [Β] κατά τη συζήτηση της αίτησης του [Α] ισχυρίζεται ότι η δίκη

12 12 έχει καταργηθεί σε κάθε περίπτωση, ακόµα δηλαδή κι αν ο ως άνω ισχυρισµός του [Α], περί ακυρότητος του συµβιβασµού, είναι βάσιµος, και ζητεί την απόρριψη της αιτήσεώς του τελευταίου. Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να ναι η απόφαση του δικαστηρίου; o Διαδικαστικές Πράξεις. Ο συµβιβασµός για να επιφέρει αποτελέσµατα απαιτούνται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου; Θεωρία διφυών και δισυπόστατων διαδικαστικών πράξεων. 4. Ο εναγόµενος [Β] µε τις προτάσεις του, που κατέθεσε εµπρόθεσµα αποδέχθηκε την αγωγή που άσκησε εναντίον του ο [Α], για την καταβολή συγκεκριµένου ποσού ως υπολοίπου τιµήµατος πωλήσεως. Αµέσως µετά όµως, µε συµπληρωµατικές προτάσεις που επίσης κατέθεσε εµπρόθεσµα, ανακάλεσε την εν λόγω αποδοχή, ισχυριζόµενος ότι την αγωγή την αποδέχθηκε επειδή νόµιζε πως η επίδικη αξίωση αφορούσε άλλη σύµβαση πωλήσεως που επίσης είχε συνάψει µε τον ενάγοντα. Τι θα πρέπει να αποφασίσει το δικαστήριο; o Εξετάστε: Αποδοχή. Διαφορά από οµολογία. Θεωρία διαδικαστικών πράξεων. Χωρεί ανάκλησή τους; Αναλογική εφαρµογή των διατάξεων περί ακυρωσίας του ουσιαστικού δικαίου όταν υπάρχουν ελαττώµατα στη βούληση. 5. Ο δικαστικός επιµελητής [Ε] βεβαίωσε στη έκθεση επιδόσεως που συνέταξε, ότι το δικόγραφο που επιδόθηκε για τον [Β], παρέλαβε ο [Ζ], θυρωρός της πολυκατοικίας όπου διαµένει στις 18:00. Ο [Β] προβάλλει ότι ο θυρωρός της πολυκατοικίας δεν είναι και δεν ήταν ποτέ ο [Ζ] αλλά ο [Λ]. Επίσης ότι τη συγκεκριµένη ώρα κατά την οποία έγινε η επίδοση αυτός βρισκόταν στο σπίτι του. Είναι νοητή η αχρήστευση της επίδοσης, πώς και για ποιο λόγο; o Επιδόσεις. Δικονοµικές ακυρότητες µε ή χωρίς επίκληση βλάβης. Δηµόσια έγγραφα, διαπιστώσεις του συντάκτη, προϋποθέσεις για ανταπόδειξη σύµφωνα µε τα 438 ή Ο δανειστής [Δ], άσκησε αγωγή κατά του [Μ] µε αίτηµα να αναγνωριστεί ότι από σύµβαση δανείου οφείλει ο τελευταίος στον οφειλέτη αυτού (του Δ), τον [Ο], ποσό Στη συζήτηση της αγωγής αυτής παρενέβη ο [Ο] υποστηρίζοντας ότι: (α) εκκρεµεί ήδη αγωγή αυτού του ιδίου κατά του [Μ] µε το ίδιο αίτηµα (β) σε κάθε περίπτωση ο [Δ] στερείται εννόµου συµφέροντος προς άσκηση της αγωγής αυτής. Ερωτάται: ι) Τι πρέπει ν αποφασίσει το δικαστήριο σε περίπτωση που ο πρώτος ισχυρισµός αποδεικνύεται αληθής ιι) είναι βάσιµος ο δεύτερος ισχυρισµός του [Ο]; Εξετάστε: Την νοµιµοποίηση των διαδίκων. Ειδικότερα: Προϋποθέσεις πλαγιαστικής αγωγής. Κύρια παρέµβαση αληθούς δικαιούχου, έλλειψη αδράνειας ισοδυναµεί µε άρνηση της νοµιµοποίησης του µη δικαιούχου. Η άσκηση απλώς αναγνωριστικής πλαγιαστικής αγωγής δικαιολογεί το έννοµο συµφέρον του µη δικαιούχου;

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις )

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Α. Ο λοχίας διερευνητής του Τ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 249/2009

Άρειος Πάγος Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 249/2009 Άρειος Πάγος Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 249/2009 Περίληψη: Η μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου με πώληση είναι έγκυρη μόνο με συμβολαιογραφικό τύπο - Η μη τήρηση τύπου για μέρος του τιμήματος καθιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2011 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Βασίλειος Σταματόπουλος Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ

ΜΑΙΟΣ 2011 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Βασίλειος Σταματόπουλος Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΜΑΙΟΣ 2011 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Βασίλειος Σταματόπουλος Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ 1) Από τα δεδομένα του τεθέντος πρακτικού συνάγεται ότι η εν θέματι υποσχετική και ετεροβαρής σύμβαση εγγυητικής επιστολής - ως

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 Περίληψη Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική μονάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 415 1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 9/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Οικονόμου, Εφέτες). (Δικηγόροι: Σπύρος Πιτσινής,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας αναφορικά με τη δρομολόγηση δικαστικού αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Γνησιότητα και πλαστότητα ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων

Γνησιότητα και πλαστότητα ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων Γνησιότητα και πλαστότητα ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων (Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών) i I.-Έννοιες Γνησιότητα υπό στενή έννοια: υποδηλώνει την προέλευση, δηλαδή την κατάρτιση του εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος Ανδρούτσου Οδ. 130 Τηλ.- Fax. 210-4171011 18532 - Πειραιάς e-mail: d.mariolis@dspeir.gr ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 28 Ιουλίου 2011, με δικαστές τους: Γεώργιο Κωστάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ζαφειρία Γιαλελή και Αριστείδη Γκάγκαρη Εισηγητή, Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 α ό 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 22807/2007 (Αριθµός καταθέσεως αγωγής./2003) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Καλλιόπη Κουτουράτσα Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης» Άρθρο 1 Το άρθρο 9 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Για την εκτίμηση του αντικειμένου της διαφοράς λαμβάνεται υπόψη το

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Παραίτηση από το δικαίωµα της αγωγής Αριθµός απόφασης: 736 Έτος: 2011 - Παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Σώρευση αγωγών Αριθµός απόφασης: 448 - Σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα