ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ"

Transcript

1 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2 2 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ 1 η ενότητα: Αντικείµενο απόδειξης- Αποδεικτικοί λόγοι 1. Ο [Α] άσκησε αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς Πρ Αθηνών, αιτούµενος την κήρυξή του εναγοµένου κληρονόµου Β ως αναξίου να κληρονοµήσει τον αποβιώσαντα [Γ], επειδή, σύµφωνα µε τους αγωγικούς ισχυρισµούς, ο [Β] αµετακλήτως έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 8 µηνών επί ψευδεί καταµηνύσει του [Γ] για κάποιο κακούργηµα. Αµυνόµενος κατά της αγωγής αυτής ο [Β] προέβαλε αφενός µεν τον ισχυρισµό, ότι ο [Α] στερείται εννόµου συµφέροντος προς έγερση της σχετικής αγωγής, αφού αυτός (ο Α) ουδέποτε θα εκαλείτο ως κληρονόµος του [Γ], έστω κι αν ο ίδιος ο [Β] εξέπιπτε της κληρονοµίας, αφετέρου δε τον ισχυρισµό, ότι ουδέποτε καταδικάστηκε για κάποιο κακούργηµα κατά του [Γ]. Κατόπιν αυτών το δικαστήριο σκέπτεται ότι πρέπει να επιβάλει στον [Β] το βάρος ν αποδείξει την έλλειψη εννόµου συµφέροντος του [Α] αλλά και ν απαλλάξει τον [Α] απ την απόδειξη του ισχυρισµού περί ποινικής καταδίκης του αντιδίκου του, καθώς το γεγονός αυτό είναι γνωστό στο δικαστήριο είτε ως πασίδηλο είτε από προηγούµενη δικαστική ενέργειά του. Ορθώς; Ερευνήστε το θέµα σε σχέση µε το βάρος απόδειξης επί διαδικαστικών πράξεων, αλλά και µε την έννοια (ορισµό) του πασιδήλου, γενικού ή δικαστικού (336 Ι και ΙΙ) 2. Κατά την αποδεικτική διαδικασία σε δίκη µεταξύ του [Α] και του [Β], το δικαστήριο εκτίµησε, ανάµεσα σε άλλα αποδεικτικά µέσα και την απολογία του [Β], ως κατηγορουµένου σε σχετική µε τη δίκη αυτή ποινική δίκη, παρά το γεγονός ότι κανένας διάδικος δεν επικαλέστηκε και προσκόµισε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Ο [Α] σκέπτεται ότι το δικαστήριο υπέπεσε σε σφάλµα, ενώ ο [Β] πιστεύει ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αφού η απολογία του κατηγορουµένου σε ποινική δίκη µπορεί να θεωρηθεί δικαστικό τεκµήριο, το οποίο ως ειδικότερη µορφή των διδαγµάτων της κοινής πείρας το δικαστήριο µπορεί να λάβει υπόψη (και) αυτεπάγγελτα. Ποιος απ τους δύο διαδίκους έχει δίκαιο; Για να επιλύσετε το πρακτικό διακρίνατε τα δικαστικά τεκµήρια ως αποδεικτικούς λόγους (336 ΙΙΙ) και ως αποδεικτικά µέσα (339). 3. Ο [Α] ασκεί αγωγή διαζυγίου εναντίον της συζύγου του [Β] ισχυριζόµενος ισχυρό κλονισµό της έγγαµης σχέσης τους (ΑΚ 1439), στηρίζοντας τον ισχυρό κλονισµό στο γεγονός ότι η εναγοµένη συνεχώς τον προσβάλλει µπροστά σε ξένους, µερικές φορές µάλιστα χειροδικώντας, κάτι που του έχει προκαλέσει µόνιµο εκνευρισµό. Κατά τη συζήτηση της αγωγής η εναγοµένη ισχυρίστηκε, ότι ποτέ δεν έχει προσβάλει τον άνδρα της µπροστά σε τρίτους και ούτε χειροδίκησε ποτέ εναντίον του, αφού µάλιστα είναι πολύ πιο σωµατώδης απ αυτήν και κάτι τέτοιο, συνεπώς είναι φύσει αδύνατο να γίνει. Και συµπληρώνει η εναγοµένη, ότι ο σύζυγός της είναι πράγµατι συνεχώς εκνευρισµένος, όµως ο εκνευρισµός του αυτός δεν οφείλεται στην πιο πάνω φανταστική κατάσταση, αλλά στο γεγονός ότι έχει δυσκολίες στη δουλειά του. Ποια πραγµατικά περιστατικά έχει το βάρος ν αποδείξει κάθε διάδικος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε βάση την ταξινόµηση των κανόνων δικαίου που γίνεται στο πεδίο της απόδειξης. Ποια η αποδεικτική αξία της µαρτυρίας της [Γ], κουµπάρας του ζεύγους, η οποία

3 3 διαβεβαίωσε ότι «ότι ο ισχυρισµός κλονισµός του γάµου είναι τόσο ισχυρός ώστε είναι αφόρητη η συµβίωσή τους πλέον»; Διακρίνατε ανάµεσα σε ένσταση και αιτιολογηµένη άρνηση για να απαντήσετε στο ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως στη συγκεκριµένη περίπτωση. Αντικείµενο απόδειξης µόνο για πραγµατικά γεγονότα και όχι για αόριστες νοµικές έννοιες (πχ του κλονισµού) 2 η ενότητα: βάρος αποδείξεως 1. Ο [Α] δανειστής παροχής κατ είδος ορισµένης ασκεί αγωγή κατά του οφειλέτη του [Β] µε αίτηµα την καταβολή αποζηµιώσεως, διότι ο [Β] από υπαιτιότητά του δεν εξεπλήρωσε έγκαιρα την παροχή και βρίσκεται σε αδυναµία να την εκπληρώσει. Ο [Β] µε τις προτάσεις του αρνείται την αγωγή. Πώς κατανέµεται το βάρος αποδείξεως; Ερευνητέα η κατανοµή του βάρους αποδείξεως στην περίπτωση της αδυναµίας παροχής (335 και 336 ΑΚ). Ειδικά εξετάστε το θέµα της υπαιτιότητας και την καθιέρωση νόθου αντικειµενικής ευθύνης 2. Ο [Α] ασκεί αγωγή κατά του [Β] ζητώντας αποζηµίωση, διότι ο [Β] δεν παρέδωσε τα µηχανήµατα που είχε υποχρέωση έγκαιρα στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του [Α]. Ο [Β] αρνείται την υποχρέωση ισχυριζόµενος ότι ο [Α] δεν έχει ολοκληρώσει τα απαραίτητα έργα υποδοµής για την εγκατάσταση των µηχανηµάτων, όπως είχαν συµφωνήσει. Με αιτιολογηµένη απάντηση να εντοπισθούν τα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά και να κατανεµηθεί το βάρος απόδειξης. Δικαιοπραξία υπό αίρεση. Διχογνωµία για το ποιος πρέπει να αποδείξει την ύπαρξή της (ένσταση) ή αντίθετα το γεγονός ότι η δικαιοπραξία συνήφθη καθαρή, χωρίς προσθήκη αιρέσεως (άρνηση). 3. Ο [Α] άσκησε αγωγή κατά του [Β] µε αίτηµα να αναγνωριστεί η ακυρότητα του πωλητήριου συµβολαίου που είχαν συνάψει µε το οποίο φέρεται ότι πώλησε στον εναγόµενο ένα µηχάνηµα, για το λόγο ότι η σύµβαση αυτή έγινε εικονικά χωρίς πρόθεση µεταβιβάσεως της κυριότητας αυτού του µηχανήµατος. Ο εναγόµενος κατά τη συζήτηση της αγωγής ισχυρίστηκε ότι κάτω απ την πώληση καλύπτεται σύµβαση χρησιδανείου του µηχανήµατος, την οποία επιθυµούσαν στην πραγµατικότητα να καταρτίσουν τα µέρη. Τι θα πρέπει το δικαστήριο να αποφασίσει το οποίο µετά την αποδεικτική διαδικασία εξακολουθεί να αµφιβάλλει για τον χαρακτηρισµό της εν λόγω συµβάσεως; Δικαιοπραξία κάτω απ την οποία καλύπτεται άλλη απ την συναφθείσα (Σχετική εικονικότητα). Διχογνωµία για το ποιος πρέπει να αποδείξει την καλυπτόµενη δικαιοπραξία (ένσταση) ή το ότι η συναφθείσα δικαιοπραξία αποτυπώνει την πραγµατική βούληση των συµβαλλοµένων (άρνηση).

4 4 4. Ο [Α] ασκεί αγωγή µε την οποία ζητεί την παράδοση της νοµής ενός ακινήτου το οποίο αγόρασε απ τον εναγόµενο [Β]. Ο [Β] στη συζήτηση της αγωγής ζήτησε την απόρριψή της ισχυριζόµενος ότι η δικαιοπραξία είναι άκυρος ως αισχροκερδής (179 ΑΚ) σε κάθε δε περίπτωση ότι ο ενάγων δεν έχει εκπληρώσει ούτως η άλλως τη δική του παροχή, αφού δεν έχει καταβάλει το συµφωνηµένο τίµηµα. Πώς κατανέµεται το βάρος αποδείξεως; Ποια αποδεικτική αξία της µαρτυρίας του [Χ], ο οποίος διαβεβαίωσε το δικαστήριο ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία ανάµεσα σε παροχή και αντιπαροχή ώστε να καθίσταται η δικαιοπραξία άκυρη; Βάρος απόδειξης επί ενστάσεων: Εξετάστε όµως ειδικά την ένσταση του µη εκπληρωθέντος συναλλάγµατος και αν ενεργοποιεί β.α για τον ενιστάµενο. Αντικείµενο απόδειξης µόνο πραγµατικά γεγονότα όχι αξιολογικές κρίσεις και αόριστες νοµικές έννοιες. 3 η ενότητα:β. -ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ 1. Ο [Α] άσκησε αγωγή κατά του [Β] µε την οποία ζήτησε την καταβολή από πώληση εµπορευµάτων. Στη δίκη προσκόµισε αφενός ένορκη βεβαίωση του εναγοµένου στην οποία µεταξύ άλλων δήλωνε ότι έχει εξοφλήσει πλήρως το τίµηµα αλλά και επιστολή την οποία σε ανύποπτο χρόνο συνέταξε ο ίδιος και απέστειλε στον [Β] στην οποία δε ανεφέρετο ότι πρέπει επιτέλους ο [Β] να εξοφλήσει ολοσχερώς το επίδικο ποσό απ την πώληση εµπορευµάτων. Ερωτάται: Μπορεί τα δικαστήριο να συνάγει δικαστική οµολογία του [Α] ή του [Β] για την κατάρτιση της επίδικης σύµβασης και για το ανεξόφλητο του υπολοίπου του τιµήµατος; Δικαστική µόνο η οµολογία ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου έγγραφη (δια των προτάσεων ή άλλου δικογράφου) ή προφορική ενώπιον του. Εξετάστε επίσης αν υφίσταται οµολογία επί επωφελών και όχι επιζηµίων για τον οµολογούντα γεγονότων. 2. Ο [Α] στην αγωγή του εξέθεσε ότι δυνάµει συµβάσεως χρησιδανείου σκαπτικού µηχανήµατος που συνοµολόγησε µε τον [Β], ο τελευταίος οφείλει ως αντάλλαγµα για την ετήσια χρήση του επιδίκου. Ο [Β] µε τις προτάσεις του οµολόγησε τα πραγµατικά περιστατικά της αγωγής. Ποια νοµίζετε ότι πρέπει να είναι η απόφαση του δικαστηρίου; Εξετάστε τη διαφορά αποδοχής και οµολογίας ιδία επί νόµω αβασίµου αγωγής 3. Ο εναγόµενος σε αγωγή καταβολής ποσού λόγω δανείου [Β], δια δηλώσεως του πληρεξουσίου του δικηγόρου δήλωσε ότι πράγµατι συνήφθη δάνειο και οφείλει το αιτούµενο χρηµατικό ποσό. Η αγωγή έγινε πρωτόδικα δεκτή. Εν συνεχεία ο [Β] µε την επιδιδόµενη στον ενάγοντα έφεση του, δήλωσε ότι δεν είχε δοθεί πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του να προβεί σε οµολογία, σε κάθε δε περίπτωση ανακαλεί τη γενόµενη οµολογία αρνούµενος τη σύναψη δανείου και

5 5 ότι το πρωτόδικο δικαστήριο ως εκ τούτου έσφαλε κάνοντας δεκτή την αγωγή στηριζόµενη στη δική του οµολογία. Ο [Α] αντέτεινε ότι η ανάκληση της οµολογίας είναι ανίσχυρη γιατί δεν έγινε αµέσως, οπότε ο [Β] πρέπει να αποδείξει την αναλήθειά της. Τι θ αποφασίσει το εφετείο; Εξετάστε τη δυνατότητα, ανακλήσεως οµολογίας πληρεξουσίου δικηγόρου βραδύτερα και όχι αµέσως (99). Εφαρµογή του Στη συζήτηση της αγωγή του [Α] κατά του [Β] για την καταβολή ποσού λόγω δανείου, το δικαστήριο διέταξε αυτεπάγγελτα την εξέταση αµφοτέρων των διαδίκων. Στην επανάληψη της συζητήσεως που είχε κηρυχθεί περατωµένη κατά το άρθρο 254, ο µεν ενάγων υποστήριξε ότι το δικαστήριο δεν µπορεί να λάβει υπόψη του την κατάθεση του [Β] καθώς υπήρξαν κι άλλα αποδεικτικά µέσα που αποδείκνυαν τους ισχυρισµούς του, ο δε εναγόµενος υποστήριξε το ίδιο για την κατάθεση του [Α] επικαλούµενος προς τούτο το ότι δεν επιτρέπεται να εξεταστούν µάρτυρες κατά το άρθρο 393 λόγω του ύψους της επιδίκου συµβάσεως. Ποιος έχει δίκαιο και γιατί; Εξετάστε αν η εξέταση των διαδίκων υπό το ισχύον δίκαιο είναι ή όχι επικουρικό µέσο (270 παρ 4) κι αν ισχύουν γι αυτό οι περιορισµοί της εµµάρτυρης αποδείξεως (393) ΑΥΤΟΨΙΑ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 1. Ο [Α] ασκεί αγωγή κατά του [Β] µε αίτηµα να καταδικαστεί να του καταβάλει 1500 ως αποζηµίωση για τις ζηµίες που του προξένησε στον κήπο του σπιτιού του. Ο [Β] αντέτεινε, ότι δεν προξένησε καµία απολύτως ζηµία στον κήπο του [Α], ζητώντας µάλιστα απ το δικαστήριο να προβεί σε αυτοψία, προκειµένου να διαπιστώσει το ίδιο την αλήθεια του ισχυρισµού του. Ο δικαστής επεσήµανε στους διαδίκους, ότι δεν χρειάζεται να κάνει αυτοψία, γιατί έχει ιδία αντίληψη της καταστάσεως του κήπου του [Α], αφού τον βλέπει κάθε µέρα, όταν πηγαίνει στο δικαστήριο, και απέρριψε το αίτηµα του [Β]. Είναι ορθή η απόφαση του δικαστηρίου; Εξετάστε το αν το δικαστήριο έχει υποχρέωσει να διατάξει αυτοψία στην περίπτωση που υποβληθεί σχετικό αίτηµα απ τους διαδίκους (106, 107, ) 2. Το δικαστήριο απεφάσισε τη διενέργεια αυτοψίας χωρίς όµως να προβεί σε προφορική ανακοίνωση, η οποία καταχωρίστηκε στα πρακτικά. Το πόρισµα της αυτοψίας αυτής παρά ταύτα το δικαστήριο το έλαβε υπόψη συµπληρωµατικά ως µη πληρούν τους όρους του νόµου αποδεικτικό µέσο. Παραδεκτώς; Εξετάστε τις έννοιες: Όροι του υποστατού, όροι του κύρους ή του ενεργού των αποδεικτικών µέσων. Έννοµες συνέπειες. Η έλλειψη προφορικής ανακοινώσεως καθιστά την αυτοψία άκυρη ή ανυπόστατη; 3. Σε αγωγή για την ακύρωση διαθήκης ως πλαστής το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως διόρισε γραφολόγο ως πραγµατογνώµονα, προκειµένου να διαπιστωθεί το γνήσιο της υπογραφής του διαθέτη. Ο εναγόµενος ζήτησε να µη ληφθεί υπόψη το πόρισµα της πραγµατογνωµοσύνης αυτής διότι: α) ο ίδιος δεν κλητεύθηκε κατά την όρκιση του πραγµατογνώµονα β) η έκθεση της πραγµατογνωµοσύνης δεν

6 6 φέρει την υπογραφή του πραγµατογνώµονα. Τι θ αποφασίσει το δικαστήριο έστω κι αν διαπιστώσει ότι οι ισχυρισµοί του εναγοµένου αποδεικνύονται αληθείς; Η άτακτη πραγµατογνωµοσύνη εκτιµάται ως µη πληρούν (270 ΙΙ) αναλόγως του ελαττώµατος της. Δικονοµικές ακυρότητες (159 Ι ή ΙΙΙ). Η έλλειψη υπογραφής καθιστά την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης άκυρη ή ανυπόστατη; 4. Ο [Α], ήγειρε στις 8/4/2000 στο Πολυµελές Πρ. Αθηνών κατά της [Β] αγωγή διαζυγίου προβάλλοντας ως κλονιστικό γεγονός την άρνηση της συζύγου του να τον ακολουθήσει στο εξωτερικό όπου εργαζόταν και είχε τη µόνιµη εγκατάστασή του. Στη συζήτηση της αγωγής στις 8/4/2002 η [Β] εξέτασε µάρτυρες, επικαλέστηκε δε και προσκόµισε α) 3 ιατρικές γνωµατεύσεις, οι οποίες εκδόθηκαν στις 17/8/2001, 19/10/2001 και 21/3/2002, και µε τις οποίες βεβαιωνόταν η αδυναµία µετάβασής της στο εξωτερικό λόγω του προχωρηµένου της εγκυµοσύνης της β) γνωµοδότηση Καθηγητού του Οικογενειακού Δικαίου, στην οποία τεκµηριωνόταν η θέση ότι δεν υφίσταται ισχυρός κλονισµός στην περίπτωση άρνησης του συζύγου να εγκαταλείψει τη συζυγική εστία για λόγους που αφορούν στην επαγγελµατική σταδιοδροµία του άλλου συζύγου. Το δικαστήριο αρνήθηκε να λάβει υπόψη του το περιεχόµενο των γνωµατεύσεων αυτών. Ορθώς; Εξετάστε: Ιδιωτικές γνωµοδοτήσεις (390). Ως «οιονεί» έγγραφα υπάρχει υποχρέωση για επίκληση και προσκοµιδή τους µε τις προϋποθέσεις της 237; Ανήκουν στην κατηγορία αυτή οι γνωµοδοτήσεις για νοµικά ζητήµατα; 4 η Ενότητα: ΜΑΡΤΥΡΕΣ 1. Ο [Α] ενάγει τον [Β] ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, προκειµένου να του καταβάλει ο τελευταίος απ την πώληση ενός αγροτεµαχίου στην περιοχή της Μαρώνειας. Ο [Β] ισχυρίστηκε ότι καταρτίστηκε η εν λόγω δικαιοπραξία, αλλά µε τη συµφωνία ότι τα χρήµατα θα έπρεπε να καταβληθούν µόλις αυτός λάβει το δάνειο απ την Αγροτική τράπεζα. Τι αποτελεί δικονοµικά ο εν λόγω ισχυρισµός του [Β] και ποιος φέρει το βάρος απόδειξης επ αυτού; Για την απόδειξη του ισχυρισµού του αυτού, ότι δηλαδή τα χρήµατα θα καταβάλλονταν άµα τη λήψει του δανείου, θα µπορούσε ο [Β] να εξετάσει ως µάρτυρα τον [Γ], συγχωριανό του, ο οποίος ήταν παρών στην συµφωνία; Βάρος απόδειξης αναβλητικής αίρεσης. Απόδειξη της αιρέσεως µε µάρτυρες εξετάστε 393 ΙΙΙ. 2. Ο [Ε], εργολάβος οικοδοµών, ανέλαβε µε συµβολαιογραφική σύµβαση να παραδώσει έναντι ανταλλάγµατος στον [Α] σε ορισµένο χρόνο, ένα διαµέρισµα σε νεόδµητη οικοδοµή, για την περίπτωση δε αθετήσεως της υποχρεώσεώς του αυτής συµφωνήθηκε καταβολή ποινικής ρήτρας. Λόγω της µη έγκαιρης παράδοσης ο [Α] άσκησε κατά του [Ε] αγωγή καταβολής ποινικής ρήτρας. Ο εναγόµενος ζήτησε να απορριφθεί η αγωγή, ισχυριζόµενος δια των προτάσεών του ότι παρέδωσε µεν το διαµέρισµα εκπρόθεσµα, ωστόσο ο [Α] κατά την παράδοση του δήλωσε ότι το παραλαµβάνει ανεπιφύλακτα, παραιτούµενος από κάθε περαιτέρω αξίωσή του κατά αυτού, του [Ε] (βλ 404 και 454 ΑΚ). Προσκόµισε µάλιστα και ένα fax που απέστειλε προς αυτόν ο [Α], στο οποίο αναφερόταν ότι εκείνο που ενδιαφέρει τον

7 7 [Α] είναι η γρήγορη παράδοση του διαµερίσµατος και όχι τυχόν ατέλειες που αυτό εµφανίζει. Ερωτάται: α) Πώς κατανέµεται το βάρος απόδειξης στην παρούσα δίκη; β) Μπορεί ο [Ε] να εξετάσει µάρτυρες προς απόδειξη του ισχυρισµού του; Εξετάστε: Βάρος απόδειξης επί αποσβεστικών ισχυρισµών (454 ΑΚ). Πρόσθετο σύµφωνο. Η καταργητική της ενοχής συµφωνία υπόκειται σε τύπο; Αν ναι 394 ΙΙ, οπότε επιτρέπονται µάρτυρες µόνο αν το έγγραφο χάθηκε τυχαία, αν δεν απαιτείται η τήρηση τύπου τότε 393 ΙΙΙ, επάνοδος στον κανόνα και Απόδειξη µε µάρτυρες αν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης. Το φαξ είναι έγγραφο µε αποδεικτική δύναµη; 2. Ο [Α] ασκεί αγωγή κατά του [Β] µε αίτηµα να καταδικαστεί να του καταβάλει που του οφείλει από δάνειο. Κατά τη συζήτηση της αγωγής ο εναγόµενος αρνήθηκε εντελώς τους ισχυρισµούς του ενάγοντος. Ο τελευταίος για ν αντικρούσει τον εναγόµενο επικαλέστηκε και προσκόµισε στο δικαστήριο µια επιστολή του αδελφού του αντιδίκου του (εναγοµένου), µε την οποία πριν από δύο µήνες ζητούσε να δώσει για χάρη του στον αδελφό του εναγόµενο πίστωση χρόνου για την εξόφληση του οφειλοµένου ποσού. Ο εναγόµενος ισχυρίστηκε, ότι το έγγραφο αυτό δεν έχει καµία απολύτως αποδεικτική αξία, αφού δεν προέρχεται απ τον ίδιο, αλλά απ τον αδελφό του. Μπορεί το δικαστήριο να εξετάσει µάρτυρες για την απόδειξη της πίστωσης; o Εξετάστε αν χωρεί απόδειξη συµβάσεως µε µάρτυρες όταν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης που πηγάζει από επιστολή τρίτου προσώπου 3. Μεταξύ του δανειστού (Δ) και του οφειλέτου (Ο) καταρτίστηκε προφορική σύµβαση ατόκου δανείου, ύψους , ληξιπροθέσµου έξι µήνες µετά τη σύναψή του. Δύο ηµέρες πριν απ τη λήξη του δανείου, ο Δ απέστειλε τηλεγράφηµα στον Ο, µε το οποίο του γνώριζε ότι η εξόφληση του δανείου έπρεπε να γίνει δια καταθέσεως του οφειλοµένου ποσού στον αριθµό /01 τραπεζικό λογαριασµό του Δ. Επειδή ο (Ο) δεν κατέβαλε το ποσό του δανείου, ο (Δ) ήγειρε αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία ζητούσε την καταβολή του οφειλοµένου ποσού ένεκα του δανείου. Είναι δυνατή η απόδειξη του δανείου µε µάρτυρες αν υποτεθεί ότι ο (Ο) αρνείται µε τις προτάσεις τη σύναψή του; o Εξετάστε αν χωρεί απόδειξη συµβάσεως µε µάρτυρες, όταν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης από έγγραφο διαδίκου το οποίο όµως αποδεικνύει υπέρ αυτού. 4. Ο [Α] ασκεί αγωγή κατά του [Ε], εγγυητή σε δάνειο που συνήψε µε τον [Ο], και ζητεί που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο αυτού. Ο [Α] ζήτησε να εξετασθούν µάρτυρες προκειµένου ν αποδείξει ότι ο [Ε] είναι ο εγγυητής και τούτο διότι το έγγραφο της εγγύησης έγινε δυσανάγνωστο απ την πάροδο του χρόνου (849 ΑΚ). Κατά τη συζήτηση της αγωγής ο [Ε] ισχυρίστηκε (α) ότι ουδέποτε υπήρξε εγγυητής του εν λόγω δανείου και (β) ότι εν πάση περιπτώσει ο Α έπρεπε πρώτα να στραφεί εναντίον του Ο, πρωτοφειλέτη και ύστερα έναντι αυτού (855 ΑΚ). Ποιος διάδικος πρέπει ν αποδείξει τι; Θα επιτρέψει το δικαστήριο στον [Α] να εξετάσει µάρτυρες;

8 8 Εξετάστε την απόδειξη της σύµβασης εγγυήσεως µε µάρτυρες, για την οποία όµως απαιτείται τύπος. Μη εφαρµογή της 394 ΙΙ και επιτρεπτό της εµµάρτυρης απόδειξης αν αποδειχθεί ότι το έγγραφο χάθηκε τυχαία. Τυχαία απώλεια συνιστά το δυσανάγνωστο του εγγράφου λόγω της παρόδου του χρόνου; 5 Η Ενότητα: Έγγραφα 1. Ο [Α] ήγειρε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή κατά του [Β] µε αίτηµα να του καταβάλει ο τελευταίος από δάνειο. Κατά τη συζήτηση της αγωγής ο [Β] υποστήριξε πως κατέβαλε στον ενάγοντα το οφειλόµενο ποσό, προσκοµίζοντας: α) συµβολαιογραφική βεβαίωση στην οποία 10 µήνες προ της υφισταµένης δίκης εγένετο µνεία ότι αυτός κατέβαλε τα οφειλόµενα, καθώς και β) τη µαρτυρία του [Χ], υπαλλήλου του [Α], ο οποίος εισέπραξε τα χρήµατα. Πώς θ αντιµετωπίσει το δικαστήριο τα αποδεικτικά αυτά µέσα; Εξετάστε: Ένορκες βεβαιώσεις, που ελήφθησαν σε ανύποπτο χρόνο είναι ιδιώνυµο αποδεικτικό µέσα ή ιδιωτικό έγγραφο µαρτυρίας; Επωφελές γεγονός για τον οµολογούντα, εκτίµηση. Τεκµήριο. Μάρτυρες για την απόδειξη του ισχυρισµού περί εξοφλήσεως. Διχογνωµία. Εφαρµογή της 395. Αν όµως επιτρέπεται η απόδειξη µε µάρτυρες, θέµα υπό εξέταση ο αποκλεισµός του υπαλλήλου ύστερα από αίτηµα του αντιδίκου λόγω συµφέροντος από την έκβαση της δίκης (400). 2. Σε αγωγή του [Β] κατά του [Γ] για την απόδοση των τόκων υπερηµερίας δυνάµει συµβάσεως δανείου που συνήψαν µεταξύ τους, ο εναγόµενος, αιτούµενος την εξέταση µαρτύρων, προσκόµισε το υπ αριθµ 10001/01 συµβολαιογραφικό έγγραφο του συµβολαιογράφου Ροδόπης [Χ] εις το οποίο ανεφέρετο χαρακτηριστικά ότι «ο αγοραστής [Β] θα καταβάλλει το τίµηµα στον πωλητή [Α], µόλις εισπράξει το ποσό που δάνεισε στον [Γ], του οποίου έχει ήδη εισπράξει τους τόκους». Είναι δυνατή η εµµάρτυρος απόδειξη; Δηµόσια έγγραφα που περιέχουν δικαιοπρακτικές δηλώσεις (441). Απόδειξη για όλους. Διηγηµατικώς αναφερόµενα. Εξετάστε αν έχουν άµεση ή έµµεση σχέση και απαντήστε αν υπάρχει πλήρης η αρχή έγγραφης απόδειξης 3. Ο [Α] αγόρασε απ τον [Β] µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ένα αυτοκίνητο έναντι τιµήµατος , γεγονός το οποίο ρητώς αναφερόταν στο συµβόλαιο και ειδικότερα ανεφέρετο ότι «ο [Α] κατέβαλε τα 5.οοο δέκα ηµέρες προ της συντάξεως του παρόντος, ενώ τα υπόλοιπα κατέβαλε µε την υπογραφή του παρόντος». Διαπιστώνοντας όµως ο [Α] ότι το αυτοκίνητο είχε σοβαρά ελαττώµατα ασκεί αγωγή εναντίον του Β µε την οποία υπαναχωρεί απ την πώληση ενώ ταυτόχρονα ζητεί και την επιστροφή των Στη συζήτηση της αγωγής ο [Β] ισχυρίζεται: α) ότι το συνολικό τίµηµα κατόπιν ειδικής συµφωνίας είναι β) ότι καταβλήθηκαν µε την υπογραφή του συµβολαίου µόνο και γ) ότι µε µεταγενέστερη συµφωνία ο [Α] είχε δηλώσει ότι παραλαµβάνει ανεπιφύλακτα το πωληθέν. Για την απόδειξη των παραπάνω ζητεί την εξέταση µαρτύρων. Πώς θ αντιµετωπίσει το δικαστήριο τους ισχυρισµούς του [Β];

9 9 Εξετάστε: Εικονικότητα (στο τίµηµα) και απόδειξη µε µάρτυρες. Δηµόσια έγγραφα. Βεβαίωση του συντάκτη για αυτά που συνέβησαν ενώπιόν του. Προσβολή του εγγράφου ως πλαστού (438). Δικαιοπρακτικές δηλώσεις πλήρης απόδειξη όχι µάρτυρες (441 και 393 ΙΙΙ). 4. Δια της υπ αρ Χ/2002 εκθέσεως επιδόσεως του, ο δικαστικός επιµελητής [Χ] βεβαίωσε ότι την µετέβη στην οικία του εναγοµένου Β η οποία βρίσκεται επί της οδού Νεαπόλεως αρ. 21 της Φιλοθέης, προκειµένου να επιδώσει σ αυτόν και ότι θυροκόλλησε το αντίγραφο της αγωγής, επειδή ο [Β] απουσίαζε απ την οικία του. Είναι δυνατόν ν αποδειχθεί µε µάρτυρες, πρώτον ότι την ο δικαστικός επιµελητής δεν µετέβη στην οικία του [Δ], διότι βρισκόταν (ο επιµελητής) εκτός Ελλάδος, και δεύτερον ότι η κατοικία του [Β] δεν βρίσκεται επί της οδού Νεαπόλεως αρ 21 της Φιλοθέης, αλλά επί της οδού Νεαπόλεως αρ 21 της Νίκαιας Πειραιώς; Δηµόσια έγγραφα. Βεβαιώσεις του συντάκτη τους. Εξετάστε για ποια γεγονότα δεν χωρεί ανταπόδειξη αλλά µόνο η προσβολή του εγγράφου ως πλαστού και για ποια επιτρέπεται ακόµη και µε µάρτυρες (438 και 440) 6 η Ενότητα: Δικαστικά Τεκµήρια και µη πληρούντα τους όρους του νόµου απ.µεσα Ερώτηση. Δικαστικά τεκµήρια εννοείται και ως αποδεικτικό µέσο (339) αλλά και ως αποδεικτικός λόγος (336), ως δηλαδή τρόπος συλλογισµού του δικαστή ο οποίος απ την απόδειξη ενός γεγονότος µπορεί να βγάλει συµπέρασµα ότι συνέβησαν ή δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα; Είναι αληθές ότι ο Κ.Πολ.Δ φαίνεται να εννοεί τα δικαστικά τεκµήρια υπό δύο έννοιες, τόσο αυτήν του αποδεικτικού λόγου όσο και αυτή του αποδεικτικού µέσου. Ειδικότερα ως έµµεση δια τεκµηρίων απόδειξη, νοείται ο ειδικός τρόπος συλλογισµού του δικαστού κατά τον οποίο µπορεί αυτός, εφόσον αποδειχθεί κάποιο γεγονός, να βγάλει συµπέρασµα ότι συνέβη ένα άλλο κρίσιµο και ουσιώδες για την έκβαση της δίκης πχ. Από την απόδειξη ότι ο Β έµεινε εκτός Ελλάδος για δύο χρόνια, µπορεί ο δικαστής να βγάλει το συµπέρασµα ότι δεν ήλθε σε σαρκική συνάφεια µε τη σύζυγό του που διέµενε στην Ελλάδα, και άρα, πάντα κατά τους κανόνες της λογικής, δεν µπορεί να είναι πατέρας του τέκνου της συζύγου του. Επιπλέον δικαστικά τεκµήρια συνάγει πλέον σταθερά η νοµολογία από τα πάσης φύσεως ατελή ανώνυµα αποδεικτικά µέσα, που δεν συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο της 339, πχ απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων, ηµιτελείς µαρτυρικές καταθέσεις σε προηγηθείσα δίκη κλπ. Η ορολογική αυτή σύγχυση οφείλεται ακριβώς στο ότι η ένταξη στην πολιτική δίκη άτυπων αποδεικτικών µορφωµάτων επιτεύχθηκε απ τη νοµολογία αρχικά µε την παραδοχή ότι τα δικαστικά τεκµήρια (άλλως έµµεση δια τεκµηρίων απόδειξη) είναι δυνατόν να αντλούνται οθενδήποτε, έστω κι από άτυπες ή παράτυπες πηγές. Σταδιακά επεκτάθηκε η άποψη αυτή της νοµολογίας όχι µόνο επί εµµέσου αλλά και επί αµέσου αποδείξεως, εις τρόπον ώστε να µπορεί ο διάδικος να αποδεικνύει τους οιουσδήποτε ισχυρισµούς του, ακόµη και µε µέσα τα οποία δεν αναγνωρίζει ρητά ο Κ.Πολ.Δ. Τα µέσα αυτά καλούνται δικαστικά τεκµήρια.

10 10 Ποια η σχέση δικαστικών τεκµηρίων ως αποδεικτικών µέσων (339) και µη πληρούντων τους όρους του νόµου αποδεικτικών µέσων; Αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου κατά την κρατούσα άποψη είναι τα υποστατά εκείνα επώνυµα (συγκαταλεγόµενα στο 339) αποδεικτικά µέσα, για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες απ τις δικονοµικές διατάξεις προϋποθέσεις ή διατυπώσεις του κύρους τους ή της αποδεικτικής τους δυνάµεως (πχ µαρτυρικές καταθέσεις που έγιναν κατά παράβαση των άρθρων , έγγραφα ανεπικύρωτα ή ανυπόγραφα ή αποδεικνύοντα υπέρ του εκδότου κλπ). Κατά την ίδια άποψη τα µη πληρούντα τους όρους του νόµου αποδεικτικά µέσα πρέπει να διακρίνονται απ τα δικαστικά τεκµήρια, στο εννοιολογικό εύρος των οποίων συγκαταλέγονται τα υποστατά ανώνυµα αποδεικτικά µέσα, δηλαδή τα µέσα εκείνα τα οποία δεν προβλέπονται στον Κ.Πολ.Δ ούτε υπό την πλήρη ούτε υπό την ατελή νοµοτυπική µορφή τους (πχ ένορκες βεβαιώσεις από άλλη δίκη, µαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, η απόφαση ασφαλιστικών µέτρων κ.α). Σύµφωνα όµως µε άλλη άποψη η εννοιολογική αυτή διάκριση εκτός του ότι είναι περιττή, επί τη βάσει τόσο του τροποποιηθέντος 270 ΙΙ που επαναλαµβάνει την πρόνοια του 395 όσο και της παρατηρήσεως ότι τα δικαστικά τεκµήρια κατά την έννοια του 339 δεν είναι άλλο τι παρά συγκερασµός εγγράφου και εµµάρτυρης αποδείξεως, είναι δε και δογµατικώς εσφαλµένη καθώς η έννοια του τεκµηρίου είναι κατά θεωρητική ακρίβεια αυτή του αποδεικτικού λόγου, δηλαδή της εµµέσου γνώσεως (και όχι αµέσου) την οποία αντλεί ο δικαστής από άλλα αποδεικτικά µέσα. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτό ότι η έννοια των δικαστικών τεκµηρίων της 339 απορροφήθηκε από εκείνη των µη πληρούντων τους όρους του νόµου αποδεικτικών µέσων, στην οποία πλέον περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως ατελή, ανώνυµα ή επώνυµα αποδεικτικά µέσα. Περαιτέρω για να εκτιµηθούν αυτά συµπληρωµατικά από το δικαστήριο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το είδος και η σπουδαιότητα της ατέλειας την οποία παρουσιάζουν. Αν δηλαδή το αποδεικτικό µέσο εµφανίζει ελάττωµα που αναφέρεται σε όρο του κύρους ή του ενεργού αυτού, ώστε να προκαλείται δικονοµική ακυρότητα, τότε το κύρος αυτής θα κριθεί µε βάση τις διατάξεις των 159 επ. Κ.Πολ.Δ. Έτσι αν το ελάττωµα για παράδειγµα εντοπίζεται σε έλλειψη των προϋποθέσεων κύρους των µαρτυρικών καταθέσεων που καθιερώνουν τα άρθρα 399 και 400, δηλαδή στην περίπτωση που κατέθεσε είτε ανίκανο προς µαρτυρία πρόσωπο είτε εξαιρετέο, για το οποίο προβλήθηκε σχετική ένσταση, τότε ακριβώς επειδή προκαλείται ακυρότητα κατ την 159 αρ 1 αίρεται η ουσιαστική αποδεικτικά αξία του αποδεικτικού µέσου, το οποίο δεν µπορεί να εκτιµηθεί ως µη πληρούν τους όρους του νόµου αποδεικτικό µέσο [πρβλ Καλαβρό, Η διαδικασία στα πρωτοβάθµια δικαστήρια, 260 (ιδίως 270)]. Ποια η έννοια της συµπληρωµατικότητας για την οποία κάνει λόγο η 270 ΙΙ σε σχέση µε τα µη πληρούντα τους όρους αποδεικτικά µέσα Σύµφωνα µε την γενική ρύθµιση της 270 ΙΙ, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου, συµπληρωµατικά και µόνο εφόσον είναι δυνατή η εµµάρτυρη απόδειξη (αρ 393 και 394). Η κρατούσα γνώµη ερµηνεύοντας τον όρο συµπληρωµατικά, ως επιπρόσθετα, καταλήγει στο συµπέρασµα πως τα µη πληρούντα τους όρους του

11 11 νόµου αποδεικτικά µέσα εκτιµώνται παράλληλα και σωρευτικά µε τα επώνυµα αποδεικτικά µέσα, ακόµη δε κι αν ελλείπουν τα τελευταία είναι σε θέση αυτοτελώς να στηρίξουν το πόρισµα της δικαστικής απόφασης. Κατά την µειοψηφούσα όµως και µάλλον ορθότερη εκδοχή, ο όρος συµπληρωµατικά του 270 πρέπει να ερµηνεύεται ως επικουρικά και συνεπώς τα µη πληρούντα τους όρους του νόµου αποδεικτικά µέσα να λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έγινε επίκληση και προσκοµιδή των προβλεποµένων στο 339 επωνύµων αποδεικτικών µέσων και µόνο αν τα τελευταία κρίνονται ανεπαρκή για τον σχηµατισµό πλήρους δικανικής πεποιθήσεως. 7 η ενότητα: Διαδικαστικές πράξεις- Νοµιµοποίηση-Έννοµο συµφέρον- Δικονοµικές Ακυρότητες-Επιδόσεις 1. Ο [Α] άσκησε νοµότυπα αγωγή εναντίον του [Β], µε την οποία ζήτησε ν αναγνωριστεί ότι είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται στην κατοχή του τελευταίου. Στη συνέχεια µε δεύτερη αγωγή εναντίον του [Β] ζήτησε (και) να υποχρεωθεί ο τελευταίος να του το αποδώσει. Σε καµία όµως απ τις 2 αγωγές δεν εξέθεσε συγκεκριµένα στοιχεία, απ τα οποία να προκύπτει το έννοµο συµφέρον του για την άσκησή τους. Απ την άλλη πλευρά, ο [Β] ισχυρίζεται, ότι το επίδικο ακίνητο ανήκει στον αδελφό του, τον [Γ]. Και οι 2 αγωγές συζητήθηκαν ταυτόχρονα. Ερωτάται: Αν απ το αποδεικτικό υλικό της δίκης αποδεικνύεται ότι όντως ο [Α] είναι κύριος του ακινήτου, ποιες ακριβώς νοµίζετε ότι θα πρέπει να ναι οι αποφάσεις του δικαστηρίου για κάθε µια απ αυτές; Διαφοροποιείται η απάντησή σας, αν αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ανήκει στον [Γ]; Εξετάστε σε ποιες περιπτώσεις το έννοµο συµφέρον πρέπει να αποδεικνύεται. (αναγνωριστική ή καταψηφιστική αγωγή) 2. Ο [Ε], εµφανίζεται στη συζήτηση της αγωγής του [Α] κατά του [Β] και δηλώνει ότι ο ενάγων [Α] έχει αποβιώσει και ότι συνεχίζει τη δίκη τώρα αυτός, ως µοναδικός κληρονόµος του. Ο [Β] όµως ισχυρίζεται ότι ο [Ε] δεν νοµιµοποιείται για τη συνέχιση της δίκης αυτής γιατί δεν είναι κληρονόµος του [Α]. Ο [Ε] µε τη σειρά του αντιπροτείνει, ότι και µόνος ο ισχυρισµός του ότι είναι κληρονόµος του [Α] αρκεί για να θεµελιώσει την εξουσία του να διεξάγει την παρούσα δίκη, αν όµως στη συνέχεια αποδειχθεί ότι πράγµατι δεν είναι κληρονόµος, τότε η αγωγή του θ απορριφθεί ως ουσία αβάσιµη. Να κριθεί η βασιµότητα των ισχυρισµών των δύο διάδικων πλευρών. Ερωτάστε: αν κατά τη διάρκεια της δίκης χωρέσει καθολική διαδοχή απαιτείται για τη νοµιµοποίηση του διαδίκου η απόδειξη της ιδιότητας του ως κληρονόµου ή αρκεί ο ισχυρισµός του περί αυτού; 3. Κατά τη συζήτηση της αγωγής του [Α] εναντίον του [Β], για την καταβολή οι διάδικοι συµβιβαζόµενοι συµφώνησαν µε δήλωσή τους στο δικαστήριο ότι ο εναγόµενος οφείλει στον ενάγοντα το ποσό των Στη συνέχεια όµως ο [Α] µε νέα, νοµότυπη ασκηθείσα, αίτησή του ισχυρίζεται, επικαλούµενος συγκεκριµένη έλλειψη του ουσιαστικού δικαίου, ότι ο συµβιβασµός αυτός είναι άκυρος και ζητεί τη συνέχιση της δίκης και την έκδοση αποφάσεως επί της αγωγής του. Ο [Β] κατά τη συζήτηση της αίτησης του [Α] ισχυρίζεται ότι η δίκη

12 12 έχει καταργηθεί σε κάθε περίπτωση, ακόµα δηλαδή κι αν ο ως άνω ισχυρισµός του [Α], περί ακυρότητος του συµβιβασµού, είναι βάσιµος, και ζητεί την απόρριψη της αιτήσεώς του τελευταίου. Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να ναι η απόφαση του δικαστηρίου; o Διαδικαστικές Πράξεις. Ο συµβιβασµός για να επιφέρει αποτελέσµατα απαιτούνται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου; Θεωρία διφυών και δισυπόστατων διαδικαστικών πράξεων. 4. Ο εναγόµενος [Β] µε τις προτάσεις του, που κατέθεσε εµπρόθεσµα αποδέχθηκε την αγωγή που άσκησε εναντίον του ο [Α], για την καταβολή συγκεκριµένου ποσού ως υπολοίπου τιµήµατος πωλήσεως. Αµέσως µετά όµως, µε συµπληρωµατικές προτάσεις που επίσης κατέθεσε εµπρόθεσµα, ανακάλεσε την εν λόγω αποδοχή, ισχυριζόµενος ότι την αγωγή την αποδέχθηκε επειδή νόµιζε πως η επίδικη αξίωση αφορούσε άλλη σύµβαση πωλήσεως που επίσης είχε συνάψει µε τον ενάγοντα. Τι θα πρέπει να αποφασίσει το δικαστήριο; o Εξετάστε: Αποδοχή. Διαφορά από οµολογία. Θεωρία διαδικαστικών πράξεων. Χωρεί ανάκλησή τους; Αναλογική εφαρµογή των διατάξεων περί ακυρωσίας του ουσιαστικού δικαίου όταν υπάρχουν ελαττώµατα στη βούληση. 5. Ο δικαστικός επιµελητής [Ε] βεβαίωσε στη έκθεση επιδόσεως που συνέταξε, ότι το δικόγραφο που επιδόθηκε για τον [Β], παρέλαβε ο [Ζ], θυρωρός της πολυκατοικίας όπου διαµένει στις 18:00. Ο [Β] προβάλλει ότι ο θυρωρός της πολυκατοικίας δεν είναι και δεν ήταν ποτέ ο [Ζ] αλλά ο [Λ]. Επίσης ότι τη συγκεκριµένη ώρα κατά την οποία έγινε η επίδοση αυτός βρισκόταν στο σπίτι του. Είναι νοητή η αχρήστευση της επίδοσης, πώς και για ποιο λόγο; o Επιδόσεις. Δικονοµικές ακυρότητες µε ή χωρίς επίκληση βλάβης. Δηµόσια έγγραφα, διαπιστώσεις του συντάκτη, προϋποθέσεις για ανταπόδειξη σύµφωνα µε τα 438 ή Ο δανειστής [Δ], άσκησε αγωγή κατά του [Μ] µε αίτηµα να αναγνωριστεί ότι από σύµβαση δανείου οφείλει ο τελευταίος στον οφειλέτη αυτού (του Δ), τον [Ο], ποσό Στη συζήτηση της αγωγής αυτής παρενέβη ο [Ο] υποστηρίζοντας ότι: (α) εκκρεµεί ήδη αγωγή αυτού του ιδίου κατά του [Μ] µε το ίδιο αίτηµα (β) σε κάθε περίπτωση ο [Δ] στερείται εννόµου συµφέροντος προς άσκηση της αγωγής αυτής. Ερωτάται: ι) Τι πρέπει ν αποφασίσει το δικαστήριο σε περίπτωση που ο πρώτος ισχυρισµός αποδεικνύεται αληθής ιι) είναι βάσιµος ο δεύτερος ισχυρισµός του [Ο]; Εξετάστε: Την νοµιµοποίηση των διαδίκων. Ειδικότερα: Προϋποθέσεις πλαγιαστικής αγωγής. Κύρια παρέµβαση αληθούς δικαιούχου, έλλειψη αδράνειας ισοδυναµεί µε άρνηση της νοµιµοποίησης του µη δικαιούχου. Η άσκηση απλώς αναγνωριστικής πλαγιαστικής αγωγής δικαιολογεί το έννοµο συµφέρον του µη δικαιούχου;

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ *

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * Αποτελούμενο από τη Δικαστή., Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 (...) ΙΙ. Με την απευθυνόμενη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από 11.3.2010 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης.../2010 αγωγή, που άσκησε η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία με την

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρθεσ 8971/2006. Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης.

Ειρθεσ 8971/2006. Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. Ειρθεσ 8971/2006 Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. Οι ενάγοντες, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους στην αρχή της συζήτησης της κρινόμενης αγωγής, που καταχωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Πολιτική Δικονομία Ι

Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Πολιτική Δικονομία Ι Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Πολιτική Δικονομία Ι Φεβρουάριος 2015 - Κλιμάκιο Α' (Ορφανίδης, Πανταζόπουλος, Σινανίδης) Θέμα 1ο Ο Α άσκησε αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15-9-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 313 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ ΕΦΕΣΗ Α ΑΙΤΗΜΑ. Παραίτηση 206. Όχι μεταβολή της βάσης της αγωγής 209. ΑΝΑΣΤΟΛΗ εφεσιβληθείσας απόφασης 107, 137. ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ αποφάσεις. Μη προσβαλλόμενες με ένδικα μέσα και

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ: ΑΡΙΘΜΟΣ 424/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Ζώη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, Δημητρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/10/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 344 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/20-01-2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ιωάννη Μαμαδά, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 30/9/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 330 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Οικογένεια... 3 1.1. Έννοια οικογένειας... 3 1.2. Νόμιμη και φυσική οικογένεια... 5 1.3. Κοινωνική σημασία της οικογένειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 25/08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 286 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής.

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής. ΕφΘεσ 881/2012 ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Πρόεδρος: Παναγιώτης Κατσιρούμπας. Δικαστές: Α. Πελεκούδα, Μ. Τσιλιγκαρίδου (Εισηγήτρια). Δικηγόροι: Δ. Νίκου, Β. Τρεμόπουλος. (79 1 ν. 5960/1972, 15 3 ν. 3472/2006, 71,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 21-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κω την για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κω την για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ: Αριθμός Απόφασης 230/2006 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Μεταβατικής έδρας Κω) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευριπίδη Λαγουδιανάκη, Πρόεδρο Εφετών, Εμμανουήλ Βασιλάκη, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου [Εισηγήτρια]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 539 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Το «Βατερλό»της ΑΤΕ * Ενώ χρωστούσε 800.000 ευρώ του επιδικάστηκε επιστροφή 150.000 ευρώ!!! Μπορεί στη συνείδηση των αγροτών και γενικότερα των πολιτών να επικρατεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις )

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Α. Ο λοχίας διερευνητής του Τ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/03/2017 Αριθμός Απόφασης: 67 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 930/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

ΑΠ 930/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Άρειος Πάγος 930/2013 Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 7 και 10 παρ. 1 του Β.Δ. 748/1966 περί κωδικοποιήσεως κ.λπ. της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4 Αρθρο 15 Διορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ Μ.Π.Καβάλας 3/2004 ακάλυπτη επιταγή, causa pro solvendo, τρίτος καλόπιστος κομιστής, προσωπικές ενστάσεις, γνώση και πρόθεση βλάβης, τεκμήρια αθωότητος. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 17274/2003 /27-11-2001 έφεση ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ολυµπία Κωτσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Αριθµός Απόφασης 176/2012 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Αποτελούµ ενο από τους δικαστές Ειρήνη Γιανναδάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Ανδρέα ιαµαντή, Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα