Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΘΕΟΔ. ΖΙΑΜΟΥ, Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΘΕΟΔ. ΖΙΑΜΟΥ, Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΘΕΟΔ. ΖΙΑΜΟΥ, Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 299 Ετος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αστικός Κώδικας...1 Δήμοι - Κοινότητες...2 Εταιρείες... 3 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση... 4 Συμβούλιο Επικρατείας Σχέδια πόλεων... 7 Η υπ' αριθμ. 249/2004 απόφαση του Γ' Τμήματος είναι επίσης παραπεμπτική, και εκ παραδρομής περιελήφθη στις υπόλοιπες ΙΙ. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αγροτική νομοθεσία... 8 Αιγιαλός... 9

2 - 2 - Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Αλλοδαποί Αρχαιότητες Αστική Ευθύνη Δημοσίου...27 Αστικός Κώδικας Αυτοκίνητα Βιομηχανία Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δημόσια έργα Δημόσια κτήματα Διαγωνισμοί Διεθνείς συμβάσεις Δικηγόροι Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια Διοικητική πράξη Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Κοινωνική ασφάλιση Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Νόμος - Νομοθετική εξουσία Οδοί Όπλα Περιβάλλον Πνευματική ιδιοκτησία Στρατολογία Συμβάσεις Συμβολαιογράφοι Συμβούλιο Επικρατείας

3 - 3 - Σύνταγμα Σχέδια πόλεων Τελωνειακή νομοθεσία Υπάλληλοι δήμων - κοινοτήτων Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας Φάρμακα Φαρμακεία Φορολογία εισοδήματος Φορολογία εν γένει Χρηματιστήριο IΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Δ 770/ Δ' 2393/ Δ' 853/ , 13, 84, 111 Ε' 3571/ , 125, 126 Β' 1035/ , 90 ΣΤ' 1765/ ΣΤ' 1798/ , 61, 85, 112 Ε' 2069/ Δ' 2117/ Δ' 2119/ , 86, 122 Δ' 2122/ , 68, 103 Δ' 2164/ ΣΤ' 2531/ , 47 ΣΤ' 2556/ Ε' 2679/ , 11, 121 Β' 2712/ Δ' 2770/ , 99, 115, 119 Β' 2803/ Β' 2826/

4 - 4 - Β' 2827/ Δ' 2876/ Δ' 2882/ Δ' 3131/ , 15, 27, 75, 147 Δ' 3132/ , 95 Δ' 3133/ Δ' 3135/ Δ' 3199/ , 107, 120 ΣΤ' 3223/ Δ' 3233/ , 74, 80, 97, 143 Β' 3310/ , 135 Γ' 3401/ , 113, 116, 123 ΣΤ' 3448/ , 141 Β' 3486/ , 146 Ε' 3509/ , 69, 128 Γ' 3534/ Γ' 3539/ Ε' 3572/ , 111, 132 Ε' 3573/ Ε' 3627/ , 33, 35, 56, 71, 73 Γ' 3640/ , 63, 108 Δ' 3720/ , 76 Δ' 3774/ , 105, 137 Δ' 3789/ , 57, 58, 59, 60 ΣΤ' 3847/ , 77, 82, 83, 106, 110 Γ' 3969/ , 94, 117 Γ' 3974/ Γ' 4000/ Β' 75/ , 134 Β' 76/ ΣΤ' 99/ ΣΤ' 100/ , 109, 114 ΣΤ' 102/ , 3 Γ' 117/ , 44

5 - 5 - Γ' 120/ , 23, 37 Γ' 121/ , 54, 93, 124 Γ' 126/ Ε' 183/ , 5-6 Ε' 188/ , 26, 118, 127, 129, 130, 131 Γ' 190/ , 39, 87, 92 Β' 191/ , 91 Γ' 196/ , 81, 138 Γ' 249/2004 παραπεμπτική...139

6 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ νομικά πρόσωπα προσωρινή διοίκηση βλ. παρακ Δήμοι - κοινότητες απαλλοτρίωση αναγκαστική παραπέμπεται στην Ολομέλεια λόγω υπάρξεως αντιθέτου αποφάσεως του ΣΤ' Τμήματος (1373/2002) το ζήτημα του αρμοδίου Τμήματος προς εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως κοινοτικού συμβουλίου περί κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως για διάνοιξη κοινοτικής οδού... Ε 183/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Θ. Αραβάνης εις Ολομ.) 3. Εταιρείες ανώνυμες ευθύνη μελών ΔΣ παραπέμπεται λόγω αντιθέτου νομολογίας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της ευθύνης για τα χρέη ΑΕ από φόρους, μελών της προσωρινής διοικλήσεως που έχει ορισθεί με δικαστική απόφαση κατ' άρθρ. 69 ΑΚ... ΣΤ 102/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Α. Χλαμπέα εις επταμ.) 4. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση νομάρχης παραίτηση ανάκληση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα εάν ο εκλεγείς νομάρχης δικαιούται να ανακαλέσει, σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών λόγων και εντός ευλόγου χρόνου, την παραίτηση

7 - 7 - που υπέβαλε από τη θέση του νομάρχη, έστω και αν έχει εκλεγεί και ορισθεί στη θέση του νέος Νομάρχης... Γ' 3974/2003 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου εις επταμ.) Σύμβουλος 5. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ αρμοδιότητες Τμημάτων Ε' Τμήμα βλ. παραπ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ αρμοδιότητες Τμημάτων ΣΤ' Τμήμα βλ. παραπ Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως ύψος παραπέμπεται στην Ολομέλεια λόγω μείζονος σπουδαιότητος και αντιθέτου νομολογίας του Ε' Τμήματος (ΣΕ 395/99) το ζήτημα αν σε περιοχή χαρακτηριζομένη ως κηπούπολη έχει εφαρμογή το άρθρο 9 παρ. 7 του ΓΟΚ/1985 ως προς το ύψος της οικοδομής Δ' 4000/2003 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη εις Ολομ.) Σύμβουλος 8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ αποκατάσταση γεωργών - κτηνοτρόφων βλ. παρακ Αιγιαλός έργα επ' αυτού πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας απαιτείται η έκδοση της κατά το άρθρο 12 του αν. ν. 2344/1940 αποφα σεως, με την οποία θα εκτιμάται ειδικώς η

8 - 8 - συνδρομή των λόγων δημοσίου συμφέροντος που μόνοι αυτοί δικαιολογούν την εκτέλεση του έργου στο συνταγματικώς προστατευόμενο περιβάλλον της ακτής, καθώς και η επίπτωση του έργου στη μορφολογία και τη λειτουργία του αιγιαλού και της παραλίας / η έκδοση της αποφάσεως αυτής είναι ανεξάρτητη από την έκδοση του κατά το άρθρο 9 του αυτού αν. νόμου διατάγματος, η οποία απαιτείται προσθέτως εάν για την εκτέλεση του έργου είναι απαραίτητη η διενέργεια προσχώσεως Ε' 2679/2003 Εισηγητής : Α. Ράντος Σύμβουλος 10. Αίτηση ακυρώσεως απόφαση συνέπειες υποχρέωση συμμορφώσεως σε περίπτωση ακυρώσεως πράξεως επιβολής προστίμου, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τον υπόχρεο, το καταβληθέν ποσό πρέπει να επιστραφεί στον καταβαλόντα προσαυξημένο με τον εκάστοτε προβλεπόμενο νόμιμο τόκο, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό τα πράγματα αποκαθίστανται στην κατάσταση που θα ήταν αν δεν είχε εκδοθεί η πράξη που ακυρώθηκε / συνεπώς, για την επιστροφή του ποσού αυτού (προστίμου και νομίμου τόκου) απαιτείται η άσκηση αγωγής αποζημιώσεως μόνο σε περίπτωση μη συμμορφώσεως ή μη προσηκούσης συμμορφώσεως της Διοικήσεως προς την ανωτέρω υποχρέωσή της, που απορρέει ευθέως από την ακυρωτική απόφαση Δ' 3131/2003 Εισηγητής : Π. Κοτσώνης Σύμβουλος 11. Αίτηση ακυρώσεως διαδικασία παραίτηση κατ' άρθρ. 30 παρ. 5 του Π.Δ. 18/1989, το οποίο απαγγέλλει αναδρομική άρση των δικονομικών συνεπειών από την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως, όταν υποβληθεί παραίτηση από το δικόγραφό

9 - 9 - της, συνεπαγομένη κατάργηση της δίκης, κρίσιμη σε περίπτωση ασκήσεως διαδοχικών αιτήσεων ακυρώσεως κατά της αυτής πράξεως είναι η υποβολή παραιτήσεως από την πρώτη αίτηση πριν από το χρόνο συζητήσεως της δεύτερης / δεν ασκεί δε επιρροή ο χρόνος καταθέσεως της δεύτερης αιτήσεως και, ειδικότερα, το γεγονός ότι τυχόν κατά το χρόνο της καταθέσεως αυ τής ήταν ακόμη εκκρεμής η πρώτη αίτηση ακυρώσεως Ε' 2679/2003 Εισηγητής : Α. Ράντος Σύμβουλος 12. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ δικόγραφο ερμηνεία συμπροσβαλλόμενη πράξη βλ. παρακ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης λόγω εκδόσεως νεωτέρας πράξεως καταργεί την προσβαλλόμενη με την αίτηση ακυρώσεως, εκδοθείσα μετά την άσκηση της αιτήσεως νεώτερη πράξη, διότι, καίτοι επαναλαμβάνει την ρύθμιση της αρχικής, εκδόθηκε κατόπιν εκτιμήσεως νέων πραγματικών δεδομένων, τα οποία προέκυψαν μετά την έκδοση της αρχικής και προσβαλλομένη πράξεως και ως εκ τούτου, δεν ήσαν τότε γνωστά, ώστε να ληφθούν υπ' όψη και να εκτιμηθούν από τη Διοίκηση / κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του Π.Δ. 18/89, το οποίο δεν αντιβαίνει ούτε στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, ούτε στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Δ.Α., εφόσον η προσβαλλόμενη πράξη καταργήθηκε με νεότερη πράξη, που εκδόθηκε μετά την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως και πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως, η καταργητική αυτή πράξη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπροσβάλλεται με την αίτηση, δεδομένου άλλωστε, ότι, όπου ο νόμος θέλησε να θεωρείται

10 συμπροσβαλλόμενη, κατ' εξαίρεση, πράξη μεταγενέστερη της αιτήσεως ακυρώσεως, όρισε τούτο ρητώς / (μειοψ.) Δ' 853/2002 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 14. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα αρνητική πράξη βλ. παρακ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα πράξεις διφυών νομικών προσώπων ως προς ορισμένες αρμοδιότητές του, που αναφέρονται στην εποπτεία των συναλλαγών επί των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κινητών αξιών, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και της προστασίας των επενδυτών, το Χ.Α.Α. ενεργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ασκεί δημόσια εξουσία, οι εκδιδόμενες δε σχετικές πράξεις έχουν εκτελεστό χαρακτήρα Δ' 3131/2003 Εισηγητής : Π. Κοτσώνης Σύμβουλος 16. Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα πράξεις μη εκτελεστές τα όργανα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου δεν έχουν εξουσία εκδόσεως εκτελεστής διοικητικής πράξεως, σε περίπτωση κατά την οποία κρίνουν ότι συμβολαιογράφος της οικείας περιφέρειας δεν συμμορφώνεται προς νόμιμη υποχρέωσή του για καταβολή εισπραχθέντων αναλογικών δικαιωμάτων στο Ταμείο του Συλλόγου, δεδομένου ότι ο νομοθέτης ρητώς προβλέπει ότι,

11 ειδικώς στην περίπτωση αυτή, η διαφορά που γεννάται, επιλύεται δικαστικώς με άσκηση αγωγής από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο κατά του συμβολαιογράφου / περαιτέρω δε, η διαφορά αυτή, η οποία γεννάται μεταξύ του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και του συμβολαιογράφου και η οποία κινείται στα πλαίσια σχέσεως δημοσίου δικαίου επιλύεται δικαστικώς, με άσκηση αγωγής ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων / συνεπώς, οι σχετικές με το ζήτημα αυτό πράξεις των οργάνων του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου δεν συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και δεν προσβάλλονται παραδεκτώς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι έχουν απλώς την έννοια ότι ο Σύλλογος θεωρεί τον συμβολαιογράφο οφειλέτη καταβολής στο Ταμείο του Συλλόγου των εισπραχθέντων από τον ίδιο αναλογικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη συμβολαίου και, περαιτέρω, ότι ο Σύλλογος επιφυλάσσεται για την άσκηση αγωγής κατά του συμβολαιογράφου, σε περίπτωση παραλείψεως της ως άνω καταβολής Γ' 3640/2003 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου παρ. 250/2003 πεντ.) Σύμβουλος 17. Αίτηση ακυρώσεως προσβαλόμενη πράξη παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας για να υπάρξει υποχρέωση της Διοικήσεως να προβεί σε ορισμένη νόμιμη ενέργεια απαιτείται η υποβολή σχετικής αιτήσεως του διοικουμένου ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, συνοδευομένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά / εάν δε τα δικαιολογητικά αυτά δεν υποβληθούν ταυτοχρόνως με την αίτηση ή εάν, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διοικήσεως, προς εξέταση του αιτήματος απαιτείται η υποβολή κρισίμων συμπληρωματικών στοιχείων, αφετηρία του τριμήνου, μετά την άπρακτη

12 παρέλευση του οποίου στοιχειοθετείται παράλειψη της Διοικήσεως να προβεί στην οφειλομένη νόμιμη ενέργεια, δεν είναι η ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, αλλά η μεταγενέστερη ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ή των συμπληρωματικών στοιχείων του φακέλου Ε' 3573/2003 επταμ. Εισηγητής : Ο. Παπαδοπούλου 18. Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου ο σκοπός της καταβολής των αποδοχών των υπαλλήλων Δήμου από τράπεζα που θα επιλεγεί, αναγόμενος σε διευκόλυνση χρηματοοικονομικής φύσεως, δεν είναι δημόσιος, αφού στην τράπεζα δεν παραχωρείται τμήμα της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, αλλά της ανατίθεται μόνον η απλή καταβολή των αποδοχών των υπαλλήλων, όπως αυτές καθορίζονται εκάστοτε από τις οικείες υπηρεσίες του δήμου / ενόψει αυτού, και ανεξαρτήτως του ότι ούτε η ενδεχόμενη υποχρέωση της τράπεζας, που τελικώς θα επιλεγεί, να τοποθετήσει σε κτίρια του δήμου αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, θα αποτελούσε ρήτρα αποκλίνουσα από το κοινό δίκαιο, η επίδικη διαφορά είναι ιδιωτική Δ' 3774/2003 Εισηγητής : Π. Κοτσώνης Σύμβουλος 19. Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη συνάφεια με την έκδοση της αποφάσεως που προβλέπεται από την παρ. 4β του άρθρου 4 του ΓΟΚ/1985 καθορίζεται το πλαίσιο εντός του οποίου δύναται να ισχύσει η οικοδομική άδεια προς ανέγερση κτιρίου ομόρου με διατηρητέα κτίρια και συνεπώς, οι

13 πράξεις αυτές (απόφαση και οικοδομική άδεια) είναι συναφείς Ε' 188/2004 Εισηγητής : Ν. Ρόζος Σύμβουλος 20. Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2944/2001 η αδυναμία λήψεως πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητος δεν συνιστά, καθ' εαυτήν, λόγο εκδικάσεως της διαφοράς κατ' αναίρεσιν, αλλά συνέπεια της μη καταβολής ταμειακώς βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, για την οποία ο αναιρεσείων δεν προβάλλει ευθέως και σαφώς ότι οφείλεται σε αδυναμία του να εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις του / εξ άλλου, η ηθική, κοινωνική και επαγγελματική βλάβη την οποία επικαλείται ο αναιρεσείων δεν περιλαμβάνεται στις συνέπειες εκείνες που δικαιολογούν, κατά την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2944/2001 τη συνέχιση της δίκης Β' 2827/2003 Εισηγητής : Ι. Σύμπλης 21. Αίτηση αναιρέσεως λόγοι λόγοι αλυσιτελείς λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται αυτοτελώς σε επάλληλη αιτιολογία, η οποία δεν πλήττεται με την κρινόμενη αίτηση ΣΤ' 99/2004 πεταμ. (κατ. Εισηγητής : Σ. Χαραλάμπους παρ. 3110/2003 πεντ.) Σύμβουλος

14 Αίτηση αναιρέσεως προθεσμία με το άρθρο 95 παρ. 1β του Συντάγματος κατοχυρώνεται η αναιρετική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, περαιτέρω, όμως, επιτρέπεται στον κοινό νομοθέτη να σταθμίζει το γενικότερο συμφέρον της Δικαιοσύνης και, ενεργώντας επί τη βάσει αντικειμενικών και απροσώπων κριτηρίων, είτε να εξαιρεί από την υπαγωγή στο ένδικο μέσον της αιτήσεως αναιρέσεως τις τελεσίδικες αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων της ουσίας που εκδίδονται επί ορισμένων κατηγοριών υποθέσεων, είτε να διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ασκήσεως αυτού του ενδίκου μέσου, προκειμένου περί ειδικών κατηγοριών υποθέσεων, με δικονομικές διατάξεις αυστηρότερες έναντι εκείνων που ισχύουν γενικώς για την αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει, κατά την κρίση του, κάθε κατηγορία υποθέσεων / εν όψει της ευχερείας αυτής, αλλά και του συγκεκριμένου σκοπού, ήτοι της ταχείας επιλύσεως της ειδικής κατηγορίας των εκλογικών διαφορών που επεδίωξε ο νομοθέτης, με τη θέσπιση της ειδικής σύντομης προθεσμίας για την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των ενστάσεων, το άρθρο 15 παρ. 7 περ. γ του Ν. 3051/2002 είναι σύμφωνο με το άρθρο 95 παρ. 1β του Συντάγματος και δεν αντιβαίνει σε άλλη συνταγματική διάταξη ή αρχή, ενόψει και του ότι η δεκαπενθήμερη προθεσμία, που κινείται με τη δημοσίευση των αποφάσεων, απλώς περιορίζει την άνεση χρόνου για τους ενδιαφερομένους, χωρίς όμως και να καθιστά αδύνατη γι' αυτούς την άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως Γ' 120/2004 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος

15 Αίτηση αναιρέσεως συνταγματική κατοχύρωση βλ. παραπ Αλλοδαποί απέλαση εφόσον ο αιτών ήτο κατά τον χρόνον εκδόσεως της πράξεως απελάσεως ενήλικος και σταθμιζομένης και της βαρύτητας των λόγων, διά τους οποίους εχώρησεν η απέλασίς του, είναι απορριπτέοι οι ισχυρισμοί περί παραβάσεως των περί προστασίας της οικογενειακής ζωής άρθρων 9 του Συντάγματος και 8 της Ε.Σ.Δ.Α., ως εκ του ότι η απέλασίς του συνεπάγεται τον αποχωρισμό του από τη μητέρα και τη μικρή αδελφή του Δ' 2119/2003 Εισηγητής : Ο. Ζύγουρα 25. Αρχαιότητες διατηρητέα όλα τα οικοδομήματα που ευρίσκονται εντός ιστορικού τόπου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 50 και 52 ΚΝ 5351/1932, επιβάλλεται, όμως και ο κατ' ιδίαν χαρακτηρισμός όσων από αυ τά, μεμονωμένως αξιολογουμένων, κρίνεται ότι ανήκουν στην κατηγορία του άρθρου 52 οικοδομημάτων προκειμένου να υπαχθούν και αυτοτελώς στην ανωτέρω προστασία Ε' 2069/2003 επταμ. Εισηγητής : Ν. Ρόζος Σύμβουλος 26. Αρχαιότητες διατηρητέα βλ. παρακ Αστική ευθύνη Δημοσίου αγωγή αποζημιώσεως βλ. παραπ. 10

16 Αστικός κώδικας ενοχή σε αλλοδαπό νόμισμα βλ. παρακ Αστικός κώδικας σύμβαση μισθώσεως βλ. παρακ Αυτοκίνητα επιβατικά δημοσίας χρήσεως άδεια η δυνάμει δικαστικής αποφάσεως δήμευση επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης κατ' εφαρμογήν του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν. 1975/1991, δεν συνεπάγεται μόνο τη λήξη της ισχύος της αδείας κυκλοφορίας του δημευθέντος αυτοκινήτου, αλλά, εφ' όσον δεν ορίζεται το αντίθετο, και την απώλεια του δικαιώματος του αυτοκινητιστή να θέσει σε κυκλοφορία άλλο αυτοκινήτο σε αντικατάσταση του δημευθέντος με τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας / δεν μπορεί δε, εν πάση περιπτώσει να γίνει λόγος για ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Ν.Δ. 3334/1955, δεδομένου ότι η λήξη της ισχύος της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είναι συνέπεια ποινικής καταδίκης Δ' 770/2001 Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας Σύμβουλος 31. Βιομηχανία επενδύσεις με τη ρύθμιση του άρθρου 58 παρ. 10 του Ν. 2324/1995, αναφερόμενη στις επενδύσεις που υπάγονται στο νόμο αυτό μετά την , παρέχεται εξουσιοδότηση προς τη Διοίκηση να χαρακτηρίζει με κοινή υπουργική απόφαση, τμήματα των νομών της επικρατείας ως "φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές" και να ορίζει, κατά περίπτωση, μέχρι 45% του κόστους της παραγωγικής επένδυσης, το ποσοστό της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που δικαιούνται όλες ανεξαιρέτως οι ευρισκόμενες σε κάθε φθίνουσα βιομηχανική περιοχή επενδύσεις ύψους

17 μέχρι 5 δισ δραχμών, που υπάγονται, από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά, στον ν. 1892/90, όχι δε και να διαφοροποιεί περαιτέρω το οριζόμενο για συγκεκριμένη φθίνουσα βιομηχανική περιοχή ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι εν λόγω επενδύσεις / (μειοψ.) Δ' 3132/2003 Εισηγητής : Π. Κοτσώνης Σύμβουλος 32. Βιομηχανία επενδύσεις το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 αναφέρεται μεν, και σε επενδύσεις που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1262/82, δεν προβλέπει όμως σε καμμία περίπτωση ανάκληση της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως. Δ' 3135/2003 Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου Σύμβουλος 33. Δάση διαδικασία χαρακτηρισμού ν. 998/79 από το άρθρο 14 του Ν. 998/1979, ερμηνευόμενο εν όψει του επιδιωκόμενου από το νομοθέτη σκοπού της ταχείας επιλύσεως των σχετικών αμφισβητήσεων, ο οποίος σχετίζεται αφενός με τη συνταγματική επιταγή για προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και αφετέρου, σε περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, με την αποσαφήνιση των ορίων της εξουσίας του ιδιοκτήτη, συνάγεται, ότι εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός της τριμήνου προθεσμίας, η οικεία (Πρωτοβάθμιος ή Δευτεροβάθμιος) Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, οφείλει να χορηγήσει εντός τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως αυτής, βεβαίωση περί της σιωπηράς απορρίψεως των αντιρρήσεων ή της προσφυγής εκτός εάν

18 αποφανθεί εντός του ανωτέρω τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως επί των εκκρεμών αντιρρήσεων ή προσφυγής / μετά την έκδοση της παραπάνω βεβαιώσεως και, σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή αιτήσεως ενδιαφερομένου περί χορηγήσεως βεβαιώσεως, τόσο η Πρωτοβάθμιος όσο και η Δευτεροβάθμιος Επιτροπή δεν δύναται πλέον να επιληφθεί της υποθέσεως και να αποφανθεί επί του ενώπιόν της ασκηθέντος ενδικοφανούς μέσου / τέλος, η άρνηση, ρητή ή σιωπηρά, της Πρωτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου Επιτροπής να χορηγήσει την ανωτέρω βεβαίωση υπόκειται σε προσβολή με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας / (μειοψ.) Ε' 3627/2003 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Π. Πικραμμένος παρ. 2793/2002 πεντ.) Σύμβουλος 34. Δάση κατασκευές εντός αυτών κυρώσεις η κατά την παρ. 5 του άρθρου 114 του Ν. 1892/1990 ειδική αποζημίωση αποτελεί διοικητική κύρωση επιβαλλομένη για την ανέγερση και διατήρηση αυθαίρετης κατασκευής εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως / και ναι μεν παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή της ειδικής αποζημιώσεως εάν χωρήσει καθαίρεση της αυθαίρετης κατασκευής και αποκατάσταση του δάσους ή εάν αυτή παραδοθεί οικειοθελώς προς κατεδάφιση, κατά την έννοια όμως, της διατάξεως αυτής, η συνδρομή των ως άνω λόγων απαλλαγής μπορεί να προβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής κατά του συνταχθέντος πρωτοκόλλου ειδικής αποζημιώσεως ή με την προβλεπόμενη κατ' αυτού προσφυγή ΣΤ' 2556/2003 Εισηγητής : Ε. Νίκα

19 Δάση συνταγματική προστασία βλ. παραπ Δήμοι - κοινότητες εκλογές βλ. παρακ Δήμοι - κοινότητες εκλογές Ν. 3051/2002 βλ. παραπ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας, ανεξαρτήτως του ζητήματος αν κατοχυρώνουν δικαίωμα των πολιτών να διεκδικούν την εκλογή τους στα αιρετά αξιώματα των Ο.Τ.Α. χωρίς κατάρτιση συνδυασμών, πάντως στην Ελλάδα εφαρμόζονται μόνον επί δήμων και κοινοτήτων και όχι επί νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων / εξάλλου, η χάρτα των Παρισίων, δεν κυρώθηκε με νόμο από την Βουλή των Ελλήνων και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, δεν κατέστη μέρος του ελληνικού εσωτερικού δικαίου Γ' 121/2004 επταμ. Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 39. Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 1 Δ.Κ.Κ., τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αναγράφονται στη δήλωση καταρτίσεως του συνδυασμού με αλφαβητική σειρά και, συνεπώς, οιοσδήποτε υποψήφιος, ακόμη και ο πρώτος σε ψήφους, μπορεί να θεωρηθεί υπεράριθμος Γ' 190/2004 επταμ. Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης Σύμβουλος

20 Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία υποψηφίοι βλ. παρακ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία επαναληπτική ψηφοφορία ο νομοθέτης δεν αποβλέπει, πλέον, στα πληθυσμιακό κριτήριο, όπως έπραττε υπό την αρχική διατύπωση των διατάξεων του Δ.Κ.Κ., με τις οποίες εξομοίωνε, απο πλευράς εκλογικού αποτελέσματος για την ανάδειξη ορισμένου συνδυασμού ως επιτυχόντος κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, τις Κοινότητες που είχαν πληθυσμό άνω των κατοίκων με τους Δήμους, ανεξαρτήτως πληθυσμού / αντιθέτως, ο νομοθέτης, υιοθετώντας πλέον, ως κριτήριο την ιδιότητα του Ο.Τ.Α. ως Δήμου ή Κοινότητας, καθιερώνει ενιαίες ρυθμίσεις αφενός για τους Δήμους και αφετέρου για όλες τις κοινότητες, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους / ειδικότερα, ο νομοθέτης εξακολουθεί να προβλέπει τη διενέργεια επαναληπτικής ψηφοφορίας, σε περίπτωση κατά την οποία ορισμένος συνδυασμός δεν συγκέντρωσε κατά τις εκλογές την απόλυτη πλειοψηφία μόνο για τους Δήμους, οι οποίοι αποτελούν, εν όψει της εκτάσεως και της σπουδαιότητας των παρεχομένων σ' αυτούς αρμοδιοτήτων και της διαφορετικής ως εκ τούτου διοικητικής τους οργανώσεως, τους σημαντικότερους από τους συνιστώντες την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση Ο.Τ.Α. / αντιθέτως, για όλες, γενικά, τις κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού, ο νομοθέτης προβλέπει, πλέον, ότι εκλέγουν πρόεδρο από την πρώτη Κυριακή και ότι ως επιτυχών ανακηρύσσεται ο συνδυασμός, ο οποίος συγκέντρωσε κατά τις εκλογές έστω και τη σχετική πλειοψηφία, καταργουμένης της ρυθμίσεως, την οποία είχε αυτός υιοθετήσει κατά το παρελθόν περί διενεργείας επαναληπτικής ψηφοφορίας σε όσες από τις Κοινότητες είχαν πληθυσμό άνω των κατοίκων, σε περίπτωση κατά την οποία ορισμένος συνδυασμός δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία / είναι

21 δε, χωρίς σημασία, μετά τη γενομένη με το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2623/1998 αντικατάσταση του αρχικού κειμένου της παρ. 1 του άρθρου 76 του Δ.Κ.Κ., η οφειλομένη σε προφανή νομοτεχνική παραδρομή μη απάλειψη από το νομοθέτη και των λοιπών ρυθμίσεων των διατάξεων του Δ.Κ.Κ. που αναφέρονται στην επαναληπτική ψηφοφορία για την ανάδειξη των κοινοτικών αρχών στις Κοινότητες που έχουν πληθυσμό άνω των κατοίκων / (μειοψ.) ο καθορισμός από τον νομοθέτη διαφορετικού συστήματος για την εκλογή των δημοτικών αρχών από εκείνο που ισχύει για την ανάδειξη των κοινοτικών αρχών, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αντίκειται στα άρθρα 4, 5 και 52 του Συντάγματος Γ' 3401/2003 επταμ. Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου Σύμβουλος 42. Δήμοι - κοινότητες εκλογές κωλύματα κατά την έννοια του άρθρου 47 του Δ.Κ.Κ., στό κώλυμα του εδαφίου β της παραγρ. 1, η οποία αναφέρεται γενικώς σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. και δεν διακρίνει σχετικώς, υπάγονται όχι μόνον οι μόνιμοι αλλά και οι μετακλητοί υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., όπως είναι, ο γενικός γραμματέας Δήμου, γιατί και αυτός, όπως και οι μόνιμοι υπάλληλοι, μολονότι εξαιρείται από τη μονιμότητα, προσλαμβάνεται για πλήρωση ρητώς προβλεπομένης από το νόμο οργανικής θέσεως και αποκλειστικώς βάσει κανόνων δημοσίου δικαίου, συντρέχει δε και γι' αυτόν ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος που επιβάλλει τη θέσπιση του συγκεκριμένου κωλύματος, δηλαδή η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασμό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώμα πρόσωπα τα οποία κατέχουν δημόσια θέση στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου

22 υπηρετούν και η αποφυγή της προπαρασκευής με τον τρόπο αυτό, της σταδιοδρομίας τους ως δημοτικών αρχόντων Γ' 117/2004 επταμ. Εισηγητής : Γ. Τσιμέκας 43. Δήμοι - κοινότητες έσοδα τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Β.Δ. της 24-9/ , η χρησιμοποίηση κοινοχρήστου χώρου μετά τη λήξη της ετήσιας αδείας χρήσεώς του και πριν από την ανανέωσή της, συνιστά αυθαίρετη χρήση, η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, ανεξάρτητα από το εάν τυχόν, μετά την εκ των υστέρων ανανέωση της αδείας, με την οποία περιορίζεται ο παραχωρηθείς χώρος, η αυθαίρετη χρήση περιορίζεται αντίστοιχα στον κατ' υπέρβαση της αδείας χρησιμοποιηθέντα χώρο / εξ άλλου, εφόσον ο αναιρεσείων εγνώριζε ότι κατά το ένδικο χρονικό διάστημα είχε λήξει η ετήσια άδεια χρήσεως του κοινοχρήστου χώρου και συνεπώς, η χρήση ολόκληρου του χώρου ήταν αυθαίρετη, η επιβολή του προστίμου, και μάλιστα για το χώρο μόνο για τον οποίο δεν χορηγήθηκε, τελικά άδεια χρήσης, δεν αντίκειται στην καλή πίστη ούτε στην αρχή της χρηστής διοίκησης / (μειοψ.) Β' 3486/2003 Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου 44. Δήμοι - κοινότητες όργανα γενικός γραμματέας βλ. παραπ Δημόσια έργα έκπτωση από το άρθρο 47 παρ. 5 του Π.Δ. 609/1985, με το οποίο καθιερώνεται τεκμήριο ματαιώσεως της

23 κηρύξεως της εκπτώσεως αναδόχου δημοσίου έργου στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία εντός της οποίας η προϊσταμένη αρχή οφείλει να αποφανθεί επί της ενστάσεως του αναδόχου κατά της κηρυττούσης την έκπτωση αποφάσεως, συνάγεται ότι προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, δεν αρκεί η έκδοση αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσης Υπηρεσίας περί κηρύξεως αυτού ως εκπτώτου, εντός της οριζόμενης διμήνου προθεσμίας από της καταθέσεως της ενστάσεως, αλλ' απαιτείται προσέτι και η κοινοποίηση της αποφάσεως αυτής στον ανάδοχο εντός της ως άνω νομίμου προθεσμίας / (μειοψ.) ΣΤ' 1765/2003 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Δ. Κυριλλόπουλος παρ. 138/2003 πεντ.) 46. Δημόσια έργα νέες εργασίες βλ. παρακ Δημόσια έργα προσωρινή παραλαβή δεν είναι επιτρεπτή η επ' ευκαιρία της διενεργείας της προσωρινής παραλαβής επίλυση ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής παραλαβής, όπως είναι η εκτέλεση νέων εργασιών μη προβλεπομένων από τη σύμβαση και η σύνταξη νέων τιμών μονάδος γι' αυτές, ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο συγκριτικού πίνακα και πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών που καταρτίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή ΣΤ' 2531/2003 Εισηγητής : Ε. Νίκα

24 Δημόσια κτήματα παραχώρηση κατά τη έννοια του άρθρου 13 του Ν. 4377/1929, εν όψει καιτ ης αρχής της ισότητας, της αρχής της ουδετερότητας της διοικήσεως και της αρχής της χρηστής διοικήσεως και της διαφάνειας, σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί σχετικό αίτημα παραχωρήσεως δημοσίου κτήματος, η Διοίκηση πρέπει να καλεί τις τυχόν όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, με την υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων, και εφόσον εκδηλωθεί προσηκόντως τέτοιο ενδιαφέρον, να διαμορφώσει την αποφασή της για την διάθεση του ακινήτου κατόπιν έρευνας και κρίσεως με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημόσιου σκοπού του τουρισμού Δ' 3789/2003 Εισηγητής : Δ. Μακρής 49. Διαγωνισμοί δημόσια έργα προσφορά το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ. 609/1985 δεν επιβάλλει, και μάλιστα επί ποινή απαραδέκτου, την ολόγραφη αναγραφή του κατ' αποκοπή τιμήματος στην οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, ούτε προβλέπει συνέπειες στην περίπτωση της υπάρξεως διαφοράς μεταξύ της αριθμητικής και της τυχόν ολόγραφης αναγραφής στην εν λόγω προσφορά του κατ' αποκοπή τιμήματος Δ' 2117/2003 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 50. Διαγωνισμοί διαδικασία προσφορές το αναφερόμενο στη διενέργεια διαγωνισμών κατά το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά εκπτώσεως και έλεγχο ομαλότητας άρθρο

25 του Π.Δ. 609/1985 δεν επιβάλλει, και μάλιστα επί ποινή απαραδέκτου, την αναγραφή ολογράφως των επιμέρους ποσοστών εκπτώσεως, αλλ' αρκείται στην αναγραφή των ποσοστών αυτών αριθμητικώς Δ' 2882/2003 Εισηγητής : Β. Κίντζιου 51. Διαγωνισμοί μελέτες κατ' άρθρ. 5 παρ. 1 του Π.Δ. 194/1979, ο εργοδότης έχει την ευχέρεια να προβαίνει, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σε ματαίωση διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης είτε στο στάδιο έγκρισης της ανάθεσης της μελέτης είτε μεταγενεστέρως, με την ανάκληση, εντός ευλόγου χρόνου, της αρχικής εγκριτικής απόφασης, εφ' όσον συντρέχει νόμιμος λόγος, ενεργώντας αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση, είναι δε αδιάφορο από την άποψη αυτή, εάν η ένσταση έχει ασκηθεί απαραδέκτως και δεν περιλαμβάνει τέτοιο αίτημα Δ' 2393/2001 Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας Σύμβουλος 52. Διαγωνισμοί προμήθειες ανώνυμη εταιρεία, συμμετέχουσα σε διαγωνισμό προμηθείας, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά της, επί ποινή αποκλεισμού, και πιστοποιητικό της Νομαρχίας, η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια συστάσεως της δεν έχει ανακληθεί και, άρα, δεν τελεί, εξ αιτίας του λόγου αυτού, υπό εκκαθάριση Δ' 3720/2003 Εισηγητής : Ε. Νίκα

26 Διεθνείς Συμβάσεις Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα βλ. παρακ Διεθνείς Συμβάσεις Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας βλ. παραπ Δικηγόροι διορισμός Ν. 1649/86 το άρθρο 11 του Ν. 1649/86 δεν αποκλείει τη δυνατότητα να ληφθεί υπόψη από την επιτροπή η εξειδίκευση και η δικαστηριακή εμπειρία που απέκτησε υποψήφιος από την προηγούμενη συνεργασία του με νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει η προκηρυχθείσα θέση Γ' 3534/2003 Εισηγητής : Μ. Πικραμένος 56. Διοίκηση αρμοδιότητα κατά χρόνο βλ. παραπ Διοίκηση αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή διαφάνειας βλ. παραπ Διοίκηση αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή ισότητας βλ. παραπ Διοίκηση αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή ουδετερότητας βλ. παραπ. 48

27 Διοίκηση αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή χρηστής διοικήσεως βλ. παραπ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 δημόσια έργα προσφυγή μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2479/1997, προκειμένου να χωρήσει συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ενδίκου μέσου που φέρει το χαρακτήρα προσφυγής και περιέχει καταψηφστικό αίτημα, απαιτείται η καταβολή από τον προσφεύγοντα του προβλεπομένου δικαστικού ενσήμου, το οποίο δύναται να καταβληθεί σε χρονικό διάστημα μέχρι και δύο ημερών μετά την πρώτη συζήτηση επ' ακροατηρίου / η ρύθμιση δε αυτή καταλαμβάνει όλες τις προσφυγές που περιέχουν καταψηφιστικό αίτημα, είτε αυτές ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος της ανωτέρω διατάξεως, είτε είχαν ασκηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της / περαιτέρω, εφόσον με την ανωτέρω διάταξη θεσπίζεται με αντικειμενικό τρόπο το κρίσιμο χρονικό σημείο κατά το οποίο υφίσταται υποχρέωση καταβολής του δικαστικού ενσήμου επί προσφυγών με καταψηφιστικό αίτημα, η διάταξη αυτή δεν αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 της ΕΣΔΑ και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα ΣΤ' 1798/2003 Εισηγητής : Δ. Κυριλλόπουλος 62. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 σήματα προσφυγή προθεσμία από το άρθρο 21 του Π.Δ. 341/78 προκύπτει ότι ο νόμος δεν εξαρτά την παρέκταση της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής για τον διάδικο που διαμένει στην αλλοδαπή από την ύπαρξη ή μ η αντικλήτου αυτού στην Ελλάδα / ειδικώτερα, προκύπτει ότι η

28 προθεσμία αυτή παρεκτείνεται και όταν η επίδοση της πράξεως έγινε προς τον αντίκλητο του διαμένοντος στην αλλοδαπή προσώπου ή του αλλοδαπού νομικού προσώπου / συνεπώς, η προσφυγή τέτοιου προσώπου ασκείται παραδεκτώς εντός ενενήντα ημερών από την επίδοση της πράξεως, ανεξαρτήτως αν αυτή έγινε προς τον ίδιο ή τον αντίκλητό του στην Ελλάδα Β' 2712/2003 Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης 63. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία δικαιοδοσία αγωγή βλ. παραπ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ δικαιοδοσία τελωνειακή διαφορά συνιστά διαφορά ουσίας, η αφορώσα στην μη αναγνώριση της οφειλής από εταιρεία δασμών για εμπορεύματα που παρεδόθησαν σ' αυτή προς επανεξαγωγή μετά τελειοποίηση με διασαφήσεις, από την τελειοποίηση των οποίων προέκυψαν τα παράγωγα εμπορεύματα τα οποία επανεξήχθησαν, ως και την αναγνώριση ότι δεν είναι δυνατή η επιβολή εις βάρος της εταιρείας, πλέον των δασμών και προστίμων για παράβαση του καθεστώτος εισαγωγής εμπορευμάτων για τελειοποίηση και επανεξαγωγή Β' 75/2004 Εισηγητής : Σ. Βιτάλη 65. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ επιδόσεις είναι πλημμελώς αιτιολογημένη κρίση Διοικητικού

29 Εφετείου ότι εχώρησε νόμιμη επίδοση πράξεως στον φορολογούμενο αναιρεσείοντα, καθ' όσον τούτο αρκέσθηκε στο μη δυνάμενο να στηρίξει την κρίση του γεγονός ότι ο αναιρεσείων δεν δήλωσε τυχόν μεταβολή της κατοικίας του και στο μη δυνάμενο να καταστήσει νόμιμη την επίδοση, που έγινε διά παραδόσεως των επιδοθέντων εγγράφων στον πατέρα του αναιρεσείοντος ως συνοίκου αυτού, γεγονός της μη διατυπώσεως επιφυλάξεως από αυτόν κατά την παραλαβή των, δεν βεβαιώνεται δε, ούτε γίνεται αιτιολογημένως δεκτό από το Δικαστήριο ότι ο αναιρεσείων είχε πράγματι την κατοικία του στον τόπο, όπου έγινε η επίδοση, κατά το χρόνο που αυτή έγινε, οπότε και μόνον η επίδοση αυτή θα ήταν νόμιμη Β' 2826/2003 Εισηγητής : Ι. Σύμπλης 66. Διοικητική πράξη ατομικές βλ. παρακ Διοικητική πράξη ατομικές βλ. παρακ Διοικητική πράξη διαδικασία δημοσίευση βλ. παρακ Διοικητική πράξη διαδικασία δημοσίευση βλ. παρακ Διοικητική πράξη διαδικασία δημοσίευση βλ. παρακ. 143

30 Διοικητική πράξη διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή βλ. παραπ Διοικητική πράξη διαδικασία τύποι ουσιώδεις βλ. παρακ Διοικητική πράξη διαδικασία προθεσμίες αποκλειστικές βλ. παραπ Διοικητική πράξη κανονιστικές βλ. παρακ Διοικητική πράξη κυρώσεις πρόστιμο βλ. παραπ Εταιρείες ανώνυμες εκκαθάριση βλ. παραπ Ευρωπαϊκή Ένωση αρχή δικονομικής αυτονομίας κρατών μελών βλ. παρακ Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα προς το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία του εθνικού δικαίου βλ. παρακ Ευρωπαϊκή Ένωση γεωργία κοινή αγροτική πολιτική η διατήρηση της υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς του Κανονισμού ΕΟΚ 1096/88 τελεί υπό τον όρο ότι ο αναγνωρισθείς ως δικαιούχος της αποζημιώσεως εξακολουθεί να μην εκμεταλλεύεται αγροτική περιουσία / έτσι, η υπαγωγή στο

31 ανωτέρω καθεστώς αίρεται στην περίπτωση που ο αναγνωρισθείς ως δικαιούχος αποζημιώσεως εκμεταλλεύεται αγροτική περιουσία, όχι όμως στην περίπτωση που καλλιεργεί περιορισμένη έκταση για "αυτοκατανάλωση" Δ' 2876/2003 Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου Σύμβουλος 80. Ευρωπαϊκή Ένωση ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων φάρμακα βλ. παρακ Ευρωπαϊκή Ένωση ελευεθερία κυκλοφορίας προσώπων πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση βλ. παρακ Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή γεωργική πολιτική το δικαίωμα επιχειρήσεως να τύχει επιστροφής κατά την εξαγωγή σιτηρών από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες συνιστά δικαίωμα παρεχόμενο ευθέως και αμέσως από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, τυχόν δε προσβολή του από όργανα των κρατών μελών δημιουργεί υποχρέωση αποζημιώσεως υπέρ της επιχειρήσεως φορέως του δικαιώματος αυτού / η αποζημίωση αυτή πρέπει να είναι ανάλογη προς τη βλάβη που υπέστη ο φορέας του προσβληθέντος δικαιώματος / ελλείψει δε σχετικών κοινοτικών διατάξεων, η θέσπιση κριτηρίων καθορισμού της εκτάσεως της αποζημιώσεως εναπόκειται στην εσωτερική έννομη τάξη κάθε κράτους μέλους, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκά από εκείνα που αφορούν παρόμοιες απαιτήσεις στηριζόμενες στο εσωτερικό δίκαιο, ούτε μπορούν να είναι τέτοια ώστε να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή την αποζημίωση / ειδικότερα,

32 δεν συνάδει προς το κοινοτικό δίκαιο εθνική ρύθμιση που περιορίζει γενικώς την υποχρέωση αποζημιώσεως, ενώ αποκλείει το διαφυγόν κέρδος του ζημιωθέντος / τα ανωτέρω ισχύουν και όσον αφορά την εφαρμογή από τα ελληνικά δικαστήρια του άρθρου 297 Α.Κ. προκειμένης αποζημίωσεως επιχειρήσεως της οποίας προσεβλήθη παρανόμως το στις διατάξεις Κανονισμών της Ε.Κ. θεμελιούμενο δικαίωμα για καταβολή ποσού επιστροφής κατά την εξαγωγή σιτηρών, το οποίο εκπεφρασμένο σε ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες μετατρέπεται σε ελληνικόν νόμισμα βάσει της διατάξεως του Α.Κ. με την ισοτιμία του χρόνου επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος, καίτοι η καταβολή του εγένετο σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τον οποίο η ισοτιμία αυτή είχε μεταβληθεί και μάλιστα σε συμμόρφωση προς αμετάκλητη καταστάσα απόφαση διοικητικού δικαστηρίου που διαπίστωνε το παράνομο της προσβολής του δικαιώματος ΣΤ' 3847/2003 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 83. Ευρωπαϊκή Ένωση σχέση κοινοτικού προς εθνικό δίκαιο υπεροχή βλ. παραπ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου δικαίωμα στη δίκαιη δίκη βλ. παραπ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου δικαίωμα στη δίκαιη δίκη βλ. παραπ. 61

33 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου προστασία οικογένειας βλ. παραπ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων των Ο.Τ.Α. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αφού αυτό, κατά ρητή πρόβλεψή του, εφαρμόζεται στις εκλογές για την ανάδειξη του νομοθετικού σώματος Γ' 190/2004 επταμ. Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης Σύμβουλος 88. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο περιουσία βλ. παρακ Κοινωνική ασφάλιση γενικώς οργανισμοί εποπτεία η ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2676/1999, είναι γενική και ισχύει, εκτός αν υπάρχει ειδική αντίθετη διάταξη, για όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς να απαιτείται επί πλέον ειδική πρόβλεψη περί διορισμού κυβερνητικού επιτρόπου από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που διέπουν κάθε συγκεκριμένο οργανισμό / δεν μπορεί δε να συναχθεί το αντίθετο από το γεγονός ότι οι διατάξεις που διέπουν ορισμένους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, προγενέστερες ή μεταγενέστερες του Ν. 2676/1999, προβλέπουν τη συμμετοχή κυβερνητικού επιτρόπου στα διοικητικά τους συμβούλια και εισάγουν, σε ορισμένες

34 περιπτώσεις, ειδικές ρυθμίσεις αποκλίνουσες από τις γενικές διατάξεις για τον κυβερνητικό επίτροπό εντός του πλαισίου της οργανωτικής του εξουσίας ο νομοθέτης μπορεί να καθιερώσει σύστημα διοικητικής εποπτείας και ελέγχου από το Κράτος των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως που έχουν μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μέσω της συστάσεως ειδικής θέσεως εκπροσώπου της Κυβερνήσεως (Κυβερνητικού Επιτρόπου) στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών αυτών, στον οποίο μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες όπως εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 1778/1951, οι οποίες συνίστανται στη μέσω αυτού άσκηση ελέγχου νομιμότητας στις πράξεις των διοικητικών συμβουλίων και στην διατύπωση από αυτόν αιτιολογημένων επιφυλάξεων αναφερομένων στο συμφέρον του οργανισμού κοινωνικής ασφαλίσεως με συνέπεια, στην τελευταία αυτή περίπτωση, την προσωρινή αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου μέχρι να επανεισαχθεί το σχετικό ζήτημα σε νέα συνεδρίαση του ιδίου οργάνου προς λήψη οριστικής αποφάσεως / από δε το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος δεν προκύπτει καμμία οργανωτικής φύσεως αυτοτέλεια των υπό μορφή νπδδ ιδρυομένων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως κωλύουσα την καθιέρωση θεσμών εποπτείας και ελέγχου των οργανισμών αυτών Γ' 3969/2003 Εισηγητής : Α. Καραμιχαλέλης Σύμβουλος 90. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων παραβάσεις διαδικασία από το άρθρο 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων συνάγεται ότι, αν κατά τη διάρκεια ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή άλλου υποχρέου διαπιστωθούν παραβάσεις του Κώδικος Βιβλίων και Στοιχείων

35 και, εν συνεχεία, μετά το πέρας του ελέγχου αυτού, παραληφθούν βιβλία και στοιχεία της επιχειρήσεως, προκειμένου αυτά να παραδοθούν για περαιτέρω έλεγχο στον προϊστάμενο της αρμοδίας Δ.Ο.Υ., η τήρηση της διαδικασίας κατασχέσεως των εν λόγω βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί τύπο της πράξεως επιβολής προστίμου, προκειμένου για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ήδη κατά τον επιτόπιο έλεγχο / η τήρηση της διαδικασίας κατασχέσεως απαιτείται ως ουσιώδης τύπος, επιβαλλόμενος από το νόμο ως στοιχείο του κύρους της πράξεως επιβολής προστίμου, μόνο για τις τυχόν περαιτέρω παραβάσεις που προέκυψαν από τον μεταγενέστερο έλεγχο των κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην έδρα της Β' 1035/2003 Εισηγητής : Ι. Σύμπλης 91. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας εκλογές Ο.Τ.Α. ένσταση έννομο συμφέρον πλημμέλεια του συνδυασμού των ενισταμένων συνιστάμενη στο ότι είχαν περιλάβει στη δήλωση καταρτίσεως υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους περισσοτέρους από τον ανώτατο επιτρεπόμενο από το νόμο αριθμό, δεν απέκλειε το έννομο συμφέορν τους, ως υποψηφίων στις εκλογές, να ασκήσουν ένσταση, αφού μάλιστα, με αυτή δεν περιορίσθηκαν στην επισήμανση της πλημμελείας του αντιπάλου συνδυασμού, (υπεράριθμοι τοπικοί σύμβουλοι) αλλά προέβαλαν ειδικώς και ότι η πλημμέλεια αυτή ηδύνατο να ασκήσει επιρροή στο συνολικό αποτέλεσμα των εκλογών / (μειοψ.) Γ' 191/2004 επταμ. Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης Σύμβουλος

36 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας εκλογές ΟΤΑ ένσταση λόγοι από τα άρθρα 246, 249, 258 και 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας συνάγεται ότι ισχυρισμοί που αφορούν πλημμέλειες της πράξεως ανακηρύξεως υποψηφίων και συνδυασμών μπορούν να προβληθούν τόσο αρχικώς, με ένσταση κατά της πράξεως αυτής, όσο και μεταγενεστέρως, με ένσταση που ασκείται κατά της πράξεως με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της εκλογής (πίνακες αποτελεσμάτων) η κατά της πράξεως με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και υποψήφιοι / στη δεύτερη περίπτωση τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κρίνουν παρεμπιπτόντως τα ζητήματα νομιμότητος της πράξεως ανακηρύξεως συνδυασμών και υποψηφίων τα οποία τίθενται με τους ανωτέρω ισχυρισμούς, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι τα ζητήματα αυτά δεν έχουν κριθεί με δύναμη δεδικασμένου από προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις Γ' 190/2004 επταμ. Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης Σύμβουλος 93. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας εκλογικές διαφορές Ο.Τ.Α. ένσταση παθητική νομιμοποίηση όπως συνάγεται και από την εισηγητική έκθεση επί του άρθρου 15 του Ν. 3051/2002, ο νομοθέτης θέλησε πράγματι να απαλειφθεί η ιδιότητα του Δημοσίου ως διαδίκου και να καταστεί στις δίκες για τις εκλογές Ο.Τ.Α. κύριος διάδικος, παθητικώς νομιμοποιούμενος, το φυσικό πρόσωπο του οποίου αμφισβητείται με την ένσταση η ανακήρυξη ως υποψηφίου ή η εκλογή Γ' 121/2004 επταμ. Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος

37 Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτοτέλεια βλ. παραπ Νόμος - νομοθετική εξουσία νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. παραπ Νόμος - νομοθετική εξουσία νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. παρακ Νόμος - νομοθετική εξουσία νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. παρακ Νόμος - νομοθετική εξουσία νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. παρακ Οδοί Εθνικές οδοί ταχείας κυκλοφορίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά περιορισμό της ελευθέρας χρήσεως και καρπώσεως ιδιοκτησίας η αποκοπή της άμεσης προσβάσεως της παρακειμένων σε οδό ταχείας κυκλοφορίας ιδιοκτησιών προς την οδό αυτή και η απ' ευθείας σύνδεσή τους με το παράπλευρο οδικό δίκτυο, ακόμη και αν αυτό έχει ως συνέπεια να μειώνεται η πελατεία των λειτουργουσών στις ιδιοκτησίες αυτές επιχειρήσεων λόγω μειώσεως του αριθμού των διερχομένων προ αυτών οχημάτων η άμεση πρόσβαση επιχειρήσεως σε σημαντική, από συγκοινωνιακής απόψεως οδό, όπως είναι η εθνική οδός, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην έννοια της περιουσίας, την οποία προστατεύει το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, και, επομένως, η διακοπή της συνδέσεως

38 της εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως απ' ευθείας με την εν λόγω οδό και η σύνδεσή τους με το παράπλευρο προς την οδό αυτή οδικό δίκτυο, με συνέπεια ενδεχομένως τη μείωση της πελατείας της λόγω μειώσεως του αριθμού των διερχομένων προ των εγκαταστάσεών της οχημάτων, δεν παραβιάζει την ανωτέρω διάταξη με την παρ. 10 του άρθρου 21 του Β.Δ/τος 465/1970 θεσπίζεται ο κανόνας ότι απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε απ' ευθείας σύνδεση με οδούς ταχείας κυκλοφορίας / κατ' εξαίρεση του κανόνος αυτού επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία σταθμών εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων σε άμεση σύνδεση με οδό ταχείας κυκλοφορίας, όχι όμως σε οποιοδήποτε θέση της εν λόγω οδού, αλλά μόνο σε χώρους που έχουν καθορισθεί για το σκοπό αυτό εκ των προτέρων με την αφορώσα την κατασκευή της οδού μελέτη / σε αρμονία δε με τον ανωτέρω κανόνα της κατ' αρχήν απαγορεύσεως της λειτουργίας εγκαταστάσεως με απ' ευθείας κυκλοφοριακή σύνδεση με οδό ταχείας κυκλοφορίας, η παρ. 11 εδ. δ του ανωτέρω άρθρου 21 επιβάλλει, σε περίπτωση μετατροπής υπάρχουσας οδού σε οδό ταχείας κυκλοφορίας, τη διακοπή της απ' ευθείας με αυτήν συνδέσεως των ήδη λειτουργουσών εγκαταστάσεων, εφ' όσον βεβαίως αυτές δεν ευρίσκονται σε χώρο που έχει ενδεχομένως προβλεφθεί για τη λειτουργία σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινήτων με την αφορώσα των κατασκευή της οδού μελέτη / οι ανωτέρω δε ρυθμίσεις επιτρέπουσες τη λειτουργία εγκαταστάσεων σε απ' ευθείας σύνδεση με οδό ταχείας κυκλοφορίας μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις αυτής και όχι ανεξέλεγκτα σε οποιοδήποτε σημείο αυτής, δεν αντίκεινται στην κατοχυρούμενη με το άρθρο 4 του Συντάγματος της ισότητας, εφόσον έχουν υπαγορευθεί από λόγους κυκλοφοριακούς η προβλεπόμενη από τις παρ. 10 και 11 του άρθρου 21 του Β.Δ. 465/1970 απαγόρευση λειτουργίας πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας δεν αντίκειται

39 στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι αποτελεί θεμιτό περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας δικαιολογούμενο, από λόγους δημοσίου συμφέροντος, και συγκεκριμένα από λόγους κυκλοφοριακούς κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 21 του Β.Δ. 465/1970, που αποβλέπει, στην ασφάλεια των κινουμένων σε οδό ταχείας κυκλοφορίας οχημάτων, αρκεί η κατασκευή και η θέση σε λειτουργία τμήματος μόνον τέτοιας οδού για να διακοπεί η άμεση με αυτήν κυκλοφοριακή σύνδεση των λειτουργούντων στο τμήμα αυτό πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, δεν χρειάζεται δε να ολοκληρωθεί η κατασκευή της οδού καθ' όλο το προγραμματιζόμενο μήκος της Δ' 2770/2003 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 100. Όπλα κατά την έννοιαν των διατάξεων του καταστατικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων ερμηνευομένων εν όψει και των ορισμών του άρθρου 1 παρ. 1 Π.Δ. 514/1977, η εταιρεία αυτή αποβλέπει εις την δημιουργίαν εκσυγχρονισμένης επιχειρήσεως με αντικείμενο την παραγωγήν και εμπορίαν όπλων και πυρομαχικών προοριζομένων διά την κάλυψιν αναγκών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ως και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και την συμμετοχήν εις άλλας επιχειρήσεις ή συνεργασίαν και συνεταιρισμόν με τρίτους επί σκοπώ παραγωγής, εμπορίας, επισκευής όπλων, πυρομαχικών κλπ. προϊόντων, προοριζομένων πάντως προς κάλυψιν αναγκών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας Δ' 2164/2003 Εισηγητής : Ο. Ζύγουρα

40 Περιβάλλον οικοσυστήματα βλ. παρακ Πρειβάλλον περιβαλλοντική μελέτη βλ. παρακ Πνευματική ιδιοκτησία οργανισμοί διαχειρίσεως η περί εγκρίσεως της λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχειρίσεως και προστασίας κατ' άρθρ. 54 παρ. 4β Ν. 2121/92 εκδιδομένη πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, διά της οποίας θεσπίζεται ατομική ρύθμιση, συνιστά ατομικήν διοικητικήν πράξιν / μη οριζομένου δε άλλως υπό του νόμου, δεν απαιτείται δημοσίευσις αυτής εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να λάβει αύτη νόμιμον υπόστασιν διά των ανωτέρω διατάξεων παρέχεται μεν η δυνατότης εις τον Υπουργόν Πολιτισμού όπως, εν όψει της ασκουμένης υπ' αυτού επί των εν λόγω οργανισμών εποπτείας, κατ' άρθρ. 54 παρ. 5 ν. 2121/92 θέτη, διά της εγκριτικής της λειτουργίας του οργανισμού αποφάσεως του, όρους λειτουργίας αυτού κρινομένης ως αναγκαίου προς διασφάλισιν της αποτελεσματικής ασκήσεως της εποπτείας αυτής / μόνη όμως η θέσπισις τοιούτων ειδικωτέρων όρων λειτουργίας του οργανισμού δεν καθιστά την πράξιν αυτήν παράνομον Δ' 2122/2003 Εισηγητής : Ο. Ζύγουρα 104. Στρατολογία αναβολή κατατάξεως κατ' άρθρ. 6 Ν. 2510/1997 για να είναι νόμιμα αιτιολογημένη η κρίση περί του ότι ο ενδιαφερόμενος δεν υπάγεται στην κατηγορία των διαπρεπόντων σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό, θα πρέπει στην αρμόδια για εξέταση των σχετικών

41 αιτημάτων επιτροπή να συμμετέχουν εκάστοτε ως μέλη ΑΕΙ εφόσον ο νόμος δεν προβαίνει σε συγκεκριμένη αναφορά ως προς την ειδικότητά τους, τα ασχολούμενα με το αυτογνωστικό πεδίο ή το πλέον συγγενές προς αυτό στο οποίο ισχυρίζεται ότι διαπρέπει ο ενδιαφερόμενος ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των λοιπών μελών και να παρέχονται τα εχέγγυα δικαίας και αντικειμενικής κρίσεως ΣΤ' 3223/2003 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 105. Συμβάσεις διοικητικές βλ. παραπ Συμβάσεις διοικητικές βλ. παρακ Συμβάσεις συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων Ε.Ο.Τ. παράταση το άρθρο 6 του Ν. 2206/1994 θεωρεί ότι οι πραγματικές προϋποθέσεις που συγκροτούν τα κριτήρια της εισηγητικής εκθέσεως συντρέχουν συλλήβδην για όλες τις συμβάσεις που ανατρέπονται με την επίδικη ρύθμιση, ενώ από την φύση των κριτηρίων ήταν απαραίτητη μία προηγουμένη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά δεδομένα και να καταστεί έτσι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος σε κάθε συγκεκριμένη σύμβαση / πράγματι, μία τέτοια έρευνα θα κατεδείκνυε α) πόσο άκαιρη ήταν η συμβατική παράταση και ποιά η χρονική διάρκεια παρατάσεως της κάθε συμβάσεως, δεδομένου μάλιστα, αφ' ενός μεν ότι τέτοιες παρατάσεις ήταν επιτρεπτές, μέχρι ακόμη και 30 χρόνια, αφετέρου δε ότι παράταση μισθώσεως νοείται πριν από το συμφωνημένο χρόνο λήξεως της μισθώσεως, εφ' όσον σύμφωνα με το άρθρο

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1261 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Λιμενικά Ταμεία. Η παρ. 3 του άρθρου 244 του ΔΚΚ ορίζει τα της συγκρότησης του δ.σ. μόνον των διαδημοτικών λιμενικών Ταμείων, ενώ αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1230 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11.2.16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 419 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου. ορίζει προς απόδειξη των ουσιαστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από

Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου. ορίζει προς απόδειξη των ουσιαστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:160 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4491 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 25.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3591 ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 17/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 831 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ.

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. * * * * * Δημόσιο Έργο Διαγωνισμός Προσωρινή Δικαστική Προστασία Ν. 3886/2010 Έννομο συμφέρον Η δεκαήμερη προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ΣΤ Τμήματος, Δ. Αλεξανδρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 26/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29/01/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 225 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/09/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2982 YΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11.4.16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 530/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Σεπτεμβρίου 2002, με την εξής σύνθεση: Χ.

Αριθμός 530/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Σεπτεμβρίου 2002, με την εξής σύνθεση: Χ. Αριθμός 530/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Σεπτεμβρίου 2002, με την εξής σύνθεση: Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Αθ. Τσαμπάση, Σ. Χαραλαμπίδης, Γ. Παναγιωτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα