Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Συµβάσεις και ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Γενική θεώρηση του δικαίου Με τον όρο δίκαιο εννοούµε το σύνολο των υποχρεωτικών κανόνων κοινωνικής συµβιώσεως, η παράβαση των οποίων επισύρει κυρώσεις της πολιτικά οργανωµένης κοινωνίας. 2

2 Συστήµατα δικαίου Σύστηµα Ηπειρωτικού (Αστικού) ικαίου (civil code ή civil law system) Κοινοδίκαιο ή Εθιµικό ίκαιο (common law ή «judge-made-law» system) Θρησκευτικό δίκαιο (ισλαµικός νόµος - σαρία, Halakha στον Ιουδαϊσµό, Ιεροί Κανόνες στη Χριστιανοσύνη) 3 Σύστηµα Ηπειρωτικού (Αστικού) ικαίου (civil code system) Έλκει την προέλευση του από το Ρωµαϊκό ίκαιο και ειδικότερα από τον Ιουστινιάνειο Κώδικα του 529 µ.χ. Ο Ναπολεόντιος Κώδικας του 1804 (Napoleonic Code) και ο Γερµανικός Αστικός Κώδικας του 1900 είναι οι κυριότερες µορφές σύγχρονου αστικού δικαίου, επί των οποίων βασίστηκαν τα νοµικά συστήµατα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Βασίζεται κυρίως στην κωδικοποίηση του δικαίου. ηλαδή πηγή δικαίου συνιστούν οι νόµοι και όχι οι δικαστικές αποφάσεις. Υπέρτατος νόµος (κώδικας) σε κάθε χώρα το Σύνταγµα. Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κίνα, Ιαπωνία, ανία Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο, Λατινική Αµερική, Τουρκία κλπ. (78) 4

3 Σύστηµα Κοινοδικαίου και Επιείκειας (common law and equity) Ως Κοινοδίκαιο καλούνται οι κανόνες δικαίου που διαµορφώθηκαν νοµολογιακά από τα βασιλικά δικαστήρια της Αγγλίας σε ένα µακρύ χρονικό διάστηµα που αρχίζει από το 12ο αιώνα και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Από τα τέλη του 15ου αιώνα και µετά δηµιουργήθηκαν οι κανόνες της επιείκειας που διαµορφώθηκαν από το δικαστήριο της Καγκελαρίας στο οποίο προσέφευγαν όσοι διάδικοι ήθελαν να αποφύγουν τους αυστηρούς κανόνες του κοινοδικαίου. 5 Σύστηµα Κοινοδικαίου και Επιείκειας (συνέχεια) Πηγή δικαίου συνιστά το δόγµα των δικαστικών προηγουµένων ( case law ), σύµφωνα µε το οποίο ο κανόνας δικαίου που έχει διαµορφωθεί νοµολογιακά µε µία απόφαση δεσµεύει εφεξής τα υπόλοιπα δικαστήρια που βρίσκονται στην ίδια ή σε κατώτερη βαθµίδα της δικαιοδοτικής ιεραρχίας. Μπορεί να υπάρχουν νόµοι αλλά αυτοί δεν παρέχουν ολοκληρωµένη κωδικοποίηση του δικαίου. Σηµαντική κωδικοποίηση συνιστά η Magna Carta (1215 µ.χ.) στην οποία βασίστηκε το Σύνταγµα των ΗΠΑ. Αγγλία, ΗΠΑ (εκτός της Λουϊζιάνα), Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς κλπ. (28) 6

4 Βασική διαφορά ηπειρωτικού δικαίου και κοινοδικαίου Στο κοινοδίκαιο η νοµολογία συµπληρώνει το ισχύον δίκαιο και αποτελεί πρόσθετη πηγή δικαίου. Τα δικαστήρια είναι πιο ευέλικτα να εξεύρουν τη δικαιότερη λύση για κάθε περίπτωση. Κατά το ηπειρωτικό δίκαιο δεν ισχύει η αρχή αυτή. Η νοµολογία αποτελεί απλά βοήθηµα σε µελλοντικές υποθέσεις. Η ευρεία κωδικοποίηση του δικαίου περιορίζει την ευελιξία των δικαστηρίων αλλά την καθιστά πιο προβλεπτή. Κυριότερο µειονέκτηµα, το νοµικό αξίωµα «dura Lex, sed Lex» (σκληρός νόµος, όµως νόµος). 7 Βασική διαφορά φιλοσοφίας στις έννοµες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου Στο ηπειρωτικό δίκαιο οι έννοµες σχέσεις διέπονται από τα κωδικοποιηµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Στο κοινοδίκαιο πρωταρχικό ζητούµενο αποτελεί ποια είναι η «δίκαιη λύση» σε κάθε περίπτωση. Π.χ. Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις. 8

5 Μεικτά Νοµικά Συστήµατα (civil code & common law) Κύπρος, Ισραήλ, Λουϊζιάνα (ΗΠΑ), Μάλτα, Φιλιππίνες, Σκωτία, Νότια Αφρική κλπ (22) Το ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΚ) είναι επηρεασµένο και από τα δύο νοµικά συστήµατα. Στηρίζει τις αποφάσεις του στις Συνθήκες της Ε.Ε. αλλά ταυτόχρονα βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη νοµολογία του ίδιου του ΕΚ. 9 Το Κυπριακό Νοµικό Σύστηµα Βασίζεται κυρίως στο Κοινοδίκαιο. Με βάση το Νόµο περί ικαστηρίων (Ν.14/1960) εφαρµοστέο δίκαιο είναι: (α) το Σύνταγµα της ηµοκρατίας και οι δυνάµει αυτού νόµοι, (β) οι νόµοι που διατηρήθηκαν τότε σε ισχύ, (γ) το κοινοδίκαιο και οι αρχές της επιείκειας, (δ). Σηµείωση: Έχει νοµολογηθεί ότι η επίκληση του δικαίου της επιείκειας δεν επιτρέπεται όπου ο Κυπριακός Νόµος προβλέπει ειδική ρύθµιση. (Βλέπε: Χριστοφίδης ν. Κοτζαναστάση (1993) 1 ΑΑ 718). 10

6 Το Κυπριακό Νοµικό Σύστηµα Σηµαντικότερες περιοχές επιρροής από το κοινοδίκαιο: το αστικό δίκαιο (και ειδικότερα στον τοµέα των συµβατικών ενοχών και του εκ διαθήκης κληρονοµικού δικαίου), το ναυτικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, κλπ. Σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις από το κοινοδίκαιο: Η απόλυτη υπεροχή του Συντάγµατος (ο θεσµός του Συνταγµατικού ικαστηρίου είναι άγνωστος στο αγγλικό δίκαιο), το ηµόσιο ίκαιο (κυρίως το ιοικητικό) αλλά και κάποιοι τοµείς του αστικού δικαίου όπως το οικογενειακό δίκαιο και το εξ αδιαθέτου κληρονοµικό δίκαιο. 11 Το Κυπριακό Νοµικό Σύστηµα ίκαιο ηµόσιο ίκαιο Ιδιωτικό ίκαιο Συνταγµατικό ιοικητικό ηµοσιονοµικό (Φορολογικό) Ποινικό ικονοµικό, κλπ Περί Αστικών Αδικηµάτων ίκαιο συµβάσεων Κληρονοµικό (εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης) Οικογενειακό Εταιρικό Εµπορικό Ναυτικό κλπ 12

7 Το δίκαιο των συµβάσεων (contract law) 13 Παραδείγµατα συµβάσεων Αγορά εφηµερίδας από ένα περίπτερο Αγορά καφέ στο «le cafe» Υπογραφή συµβολαίου εργοδότησης Αγορά αυτοκινήτου Αγορά σπιτιού Η παραχώρηση των αεροδροµίων µας σε Επενδυτή 14

8 Το δίκαιο των συµβάσεων βασίζεται στη θεµελιώδη αρχή ότι «οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται» (στα λατινικά: «pacta sunt servanda») 15 Το δικαίωµα του συµβάλλεσθαι στο κυπριακό δίκαιο Άρθρο 26 του Συντάγµατος: «Έκαστος έχει το δικαίωµα του συµβάλλεσθαι ελευθέρως. Τούτο υπόκειται εις όρους, περιορισµούς ή δεσµεύσεις τιθεµένους επί τη βάσει των γενικών αρχών του δικαίου των συµβάσεων.» Σηµείωση: Η ελευθερία του συµβάλλεσθαι καταχυρώνεται επίσης από το Ευρωπαϊκό ίκαιο. 16

9 Το δικαίωµα του συµβάλλεσθαι περιλαµβάνει: ικαίωµα της προσχώρησης ή µη σε σύµβαση ικαίωµα επιλογής του αντισυµβαλλοµένου ικαίωµα διαµόρφωσης του περιεχοµένου της σύµβασης ικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης Σηµαντικό: Εκείνο που προστατεύεται είναι «the right to enter into legal contracts and not the rights created thereunder». 17 Ο περί Συµβάσεων Νόµος (Κεφ.. 149) Έλκει την προέλευση του σε κωδικοποίηση του Αγγλικού ικαίου Κοινοδικαίου (Common Law) και των αρχών της Επιείκειας (Equity) που αφορά τις συµβάσεις, που είχαν κάνει οι Άγγλοι στην Ινδία και µετέφεραν στην Κύπρο το Όπως καθορίζεται στον ίδιο το νόµο (άρθρο 2(1)), «αυτός ερµηνεύεται σύµφωνα µε τις αρχές νοµικής ερµηνείας που επικρατούν στην Αγγλία» (βλέπε Αγγλικό ίκαιο και Αγγλική Νοµολογία). Ο Νόµος ρυθµίζει τα θέµατα προ και µετά τη σύναψη της σύµβασης. 18

10 Ο περί Συµβάσεων Νόµος (Κεφ.. 149) Προσοχή Ο περί Συµβάσεων Νόµος ρυθµίζει τα θέµατα προ και µετά τη σύναψη της σύµβασης. Όµως, ειδικά τα θέµατα προ της σύναψης µίας δηµόσιας σύµβασης, ρυθµίζονται από τον περί του Συντονισµού των ιαδικασιών Σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο. Επίσης, για την περίοδο µετά τη σύναψη µίας δηµόσιας σύµβασης, εφαρµόζεται ο περί Συµβάσεων Νόµος, µε κάποιες τροποποιήσεις που έχει επιφέρει ο περί της ιαχείρισης των Εσόδων και απανών και του Λογιστικού της ηµοκρατίας Νόµος και σχετικοί Κανονισµοί. 19 «Συµβάσεις είναι όλες οι συµφωνίες οι οποίες καταρτίζονται µε την ελεύθερη συναίνεση µερών ικανών προς το συµβάλλεσθαι, για νόµιµη αντιπαροχή και νόµιµο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ρητά από το Νόµο αυτό ως άκυρες. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, οι συµβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή µερικώς γραπτά και µερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συµπεριφορά των µερών» (άρθρο 10 του περί Συµβάσεων Νόµου, Κεφ. 4). 20

11 Απαραίτητα στοιχεία µίας σύµβασης 1. Ελεύθερη συναίνεση των µερών, δηλαδή, πρόταση και αποδοχή της πρότασης (offer and acceptance) 2. Νόµιµη αντιπαροχή (legal consideration) 3. Πρόθεση για σύναψη νόµιµης σχέσης (intention to create legal relations) 21 Συναίνεση των µερών Πρόταση και Αποδοχή (Offer and Acceptance) 22

12 Πρόταση είναι η δήλωση ενός προσώπου προς κάποιον άλλον για εκτέλεση κάποιας πράξης (ή για αποχή), µε σκοπό να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του. Παραδείγµατα: Ο Εργολάβος Χ προτείνει στον Ιδιοκτήτη Ψ να του κτίσει το σπίτι του. Ο Μαγαζάτορας Α προτείνει στον Πελάτη Β (µε τον τιµοκατάλογο που έχει αναρτηµένο) να του πωλήσει ένα καφέ. 23 Η πρόταση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή όταν ο αποδέκτης της δηλώσει τη συγκατάθεση του σε αυτή. Μόλις η πρόταση γίνει αποδεκτή τότε καθίσταται υπόσχεση. Σε αυτή την περίπτωση αυτός που πρότεινε καλείται «οφειλέτης» («promisor») και αυτός που αποδέχθηκε καλείται «δανειστής» («promisee»). Όταν µε απαίτηση του οφειλέτη ο δανειστής (ή οποιοσδήποτε τρίτος) προβαίνει ή υπόσχεται να προβεί σε πράξη, τότε η πράξη αυτή καλείται «αντιπαροχή» («consideration»). Κάθε υπόσχεση, και κάθε σύνολο υποσχέσεων οι οποίες συνιστούν την αντιπαροχή µεταξύ τους, είναι συµφωνία. 24

13 Για να µετατραπεί η πρόταση σε υπόσχεση η αποδοχή πρέπει Να είναι απόλυτη και ανεπιφύλακτη Να εκδηλώθηκε κατά το συνήθη και εύλογο τρόπο, εκτός εάν η πρόταση καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο της αποδοχής. Η εκπλήρωση των όρων της πρότασης ή η αποδοχή οποιασδήποτε αντιπαροχής για αµοιβαία υπόσχεση που τυχόν προσφέρθηκε µε την πρόταση, συνιστά αποδοχή της πρότασης. 25 Παραδείγµατα: Ο Εργολάβος Χ προτείνει στον Ιδιοκτήτη Ψ να του κτίσει το σπίτι του έναντι ποσού Ο Ψ αποδέχεται. Αυτόµατα η πρόταση του Χ καθίσταται υπόσχεση του να κτίσει το σπίτι του Ψ, και υπόσχεση του Ψ να καταβάλει στον Χ («αντιπαροχή»). Οι αµοιβαίες αυτές υποσχέσεις συνιστούν συµφωνία. Ο Εργολάβος θα ονοµάζεται οφειλέτης και ο Ιδιοκτήτης δανειστής. Ο Μαγαζάτορας Α προτείνει στον Πελάτη Β (µε τον τιµοκατάλογο που έχει αναρτηµένο) να του πωλήσει ένα καφέ έναντι ποσού 2. Ο Β αποδέχεται παραγγέλλοντας τον καφέ. Αυτόµατα η πρόταση του Α καθίσταται υπόσχεση του να φτιάξει καφέ στον Β, και υπόσχεση του Β να καταβάλει στον Α 2 («αντιπαροχή»). Οι αµοιβαίες αυτές υποσχέσεις συνιστούν συµφωνία. 26

14 Θυµίζω: ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται 27 Κοινοποίηση - αποδοχή - ανάκληση προτάσεων 28

15 Πρόταση (offer) Η πρόταση πρέπει να είναι συγκεκριµένη. Αόριστη πρόταση δεν θεωρείται νοµικά ότι είναι πρόταση κατά την έννοια του Νόµου, και δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε και να παράξει «υπόσχεση» (υπόθεση Gunthing vs Lynn, 1831) Η πρόταση διακρίνεται από την πρόσκληση για διαπραγµάτευση ή την πρόσκληση για να υποβληθεί πρόταση. Η πρόσκληση για διαπραγµάτευση ή η πρόσκληση για να υποβάλει κάποιος πρόταση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή µε την έννοια ότι µπορεί να καταστεί υπόσχεση. Η «αποδοχή» της ουσιαστικά αποτελεί αυτοτελή πρόταση. 29 Πρόταση (offer) Η βασική διάκριση που γίνεται από τη νοµολογία είναι µεταξύ προσφοράς (offer) και πρόσκλησης για σύναψη σύµβασης ή πρόσκλησης για διαπραγµάτευση (invitation to treat). Στην πρώτη περίπτωση, µε την αποδοχή συνάπτεται έγκυρη σύµβαση (νοουµένου ότι συντρέχουν και τα άλλα αναγκαία στοιχεία της σύµβασης όπως π.χ. πρόθεση νοµικής δέσµευσης) ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, δεν εγείρεται θέµα αποδοχής, µε άµεσο επακόλουθο τη σύναψη σύµβασης, αλλά πρόκειται απλώς για πρόσκληση για σύναψη σύµβασης ή, ανάλογα µε την περίπτωση, πρόσκληση για διαπραγµάτευση µε το ενδεχόµενο να συναφθεί, σε κάποιο µεταγενέστερο στάδιο, έγκυρη σύµβαση (Gibson v. Manchester City Council, 1978) 30

16 Πρόταση (offer) Το κατά πόσο υπάρχει πρόταση ή πρόσκληση για σύναψη σύµβασης ή για διαπραγµάτευση είναι θέµα πραγµατικό που κρίνεται αντικειµενικά, ανεξάρτητα δηλαδή από τις υποκειµενικές προθέσεις των µερών. Αν δύο πρόσωπα δηµιουργούν µε τις ενέργειες και την εν γένει συµπεριφορά τους την εντύπωση σε κάποιον ανεξάρτητο τρίτο ότι, µε τις επαφές που είχαν, κατέληξαν σε µια άλφα σύµβαση, τότε η σύµβαση θεωρείται ως έγκυρη και δεσµευτική παρά τις τυχόν περί του αντιθέτου πραγµατικές προθέσεις του ενός ή του άλλου (objective test of intention or agreement). (Γεωργίου v. Κυπριακές Αερογραµµές, 1998) 31 Ανάκληση πρότασης Με την κοινοποίηση δήλωσης ανάκλησης προς το άλλο µέρος, από το πρόσωπο που πρότεινε. Με την πάροδο της προθεσµίας ισχύος της (εάν καθορίστηκε, διαφορετικά µε την πάροδο εύλογου χρόνου). Με την υποβολή αντιπρότασης. Με την µη εκπλήρωση από το πρόσωπο που αποδέχεται αναβλητικής αίρεσης της αποδοχής. Με το θάνατο ή την φρενοπάθεια του προσώπου που πρότεινε, αν ο θάνατος ή φρενοπάθεια περιήλθε σε γνώση του προσώπου που αποδέχεται πριν την αποδοχή. Σηµείωση: Η πρόταση δύναται να ανακληθεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν συντελεστεί η κοινοποίηση για αποδοχή της, αλλά όχι αργότερα. 32

17 Αποδοχή (acceptance) Πρέπει να είναι απόλυτη και ανεπιφύλακτη σε όλους τους όρους της πρότασης. Η πρόταση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Να εκδηλώθηκε κατά τον συνήθη και εύλογο τρόπο, εκτός εάν η πρόταση καθορίζει συγχρόνως τον τρόπο της αποδοχής. Εάν η αποδοχή γίνει µε άλλο τρόπο, το πρόσωπο που προτείνει µπορεί να εµµείνει όπως η πρόταση του γίνει αποδεκτή κατά τον τρόπο που καθόρισε... εάν δεν εµµείνει τότε σηµαίνει ότι αποδέχεται την αποδοχή. Η αποδοχή µπορεί να τεκµαίρεται από τη συµπεριφορά του µέρους στο οποίο έγινε η πρόταση: εξυπακουόµενη αποδοχή, σιωπηρή αποδοχή (by conduct, Brodgen vs Metropolitan Railway 1877). π.χ. Εκπλήρωση όρων της πρότασης ή αποδοχή οποιασδήποτε αντιπαροχής. 33 Παράδειγµα: Μία φαρµακευτική εταιρεία, η Carbolic Smoke Ball Company, διαφήµιζε ένα νέο φάρµακο της ότι θεραπεύει τη γρίπη και ότι εάν το φάρµακο αποτύγχανε τότε ο αγοραστής θα έπαιρνε 100. Πολλά άτοµα κίνησαν αγωγή στην εταιρεία γιατί δεν θεραπεύτηκαν απαιτώντας τις 100. Φοβούµενη τη πτώχευση της, η εταιρεία επιχειρηµατολόγησε στο δικαστήριο ότι η διαφήµιση δεν έπρεπε να είχε εκληφθεί ως σοβαρή και νοµικά δεσµευτική προσφορά αλλά ότι ήταν απλά µία έξυπνη διαφηµιστική επινόηση. 34

18 Παράδειγµα (συνέχεια) Το ικαστήριο όµως δεν συµφώνησε και αποφάσισε ότι ένας λογικός άνθρωπος θα αντιλαµβανόταν τη διαφήµιση της Carbolic ως µία σοβαρή πρόταση (προσφορά). Ο κόσµος έδωσε βάση στην προσφορά αυτή και υπέστη τη χρησιµοποίηση ενός ελαττωµατικού προϊόντος. Εάν διαβάσει κανείς τη διαφήµιση, είπε ο δικαστής, αυτή είναι µία ευκρινής πρόταση εκπεφρασµένη σε γλώσσα πλήρως κατανοητή. (Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company, 1893 ) 35 Ποιος θεωρείται «ικανός προς το συµβάλλεσθαι»; Όποιος έχει σώας τας φρένας εν στερείται της ικανότητας του συµβάλλεσθαι βάσει νόµου (π.χ. πτωχεύσασες εταιρείες) 36

19 Πότε η συναίνεση των µερών θεωρείται «ελεύθερη»; 37 Ελεύθερη συναίνεση µερών Η συναίνεση θεωρείται ελεύθερη όταν δεν προκαλείται µε εξαναγκασµό, ή ψυχική πίεση, ή απάτη, ή ψευδή παράσταση, ή πλάνη. 38

20 Εξαναγκασµός Εξαναγκασµός είναι η διάπραξη ή η απειλή διάπραξης πράξης απαγορευµένης από τον Ποινικό Κώδικα, ή η παράνοµη κατακράτηση, ή η απειλή κατακράτησης, περιουσιακού στοιχείου, προς βλάβη οποιουδήποτε προσώπου, η οποία γίνεται µε πρόθεση να αναγκαστεί άλλος να συνάψει συµφωνία. Παράδειγµα Πραγµατική βία Απειλή εξάσκησης βίας Η ακύρωση της σύµβασης θα πρέπει να γίνει σε εύλογο χρόνο από την ηµέρα που ο εξαναγκασθείς σταµάτησε να δέχεται τον εξαναγκασµό ή την πίεση. 39 Παράδειγµα: Εξαναγκασµός συνέχεια Η σύζυγος είχε εξωσυζυγικό δεσµό. Το αποκάλυψε στο σύζυγο της. Αυτός την κτύπησε και την ανάγκασε µε τις απειλές του όπως την επόµενη ηµέρα του µεταβιβάσει το σπίτι της στο όνοµά του. Η µεταβίβαση ακυρώθηκε από το δικαστήριο το οποίο έκρινε ότι είχε παρέλθει µόνο ένας χρόνος από την ηµέρα που είχε διακοπεί η απειλή και ότι η αίτηση για ακύρωση έγινε εντός εύλογου χρόνου. 40

21 Ψυχική πίεση Μία σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε συνεπεία «ψυχικής πίεσης» όταν οι σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των µερών είναι τέτοιες ώστε το ένα να είναι σε θέση να κυριαρχεί επί της θέλησης του άλλου και να επωφελείται από τη θέση αυτή για να εξασφαλίσει αθέµιτο όφελος. Παράδειγµα: το ένα µέρος να έχει πραγµατική ή προφανή εξουσία επί του άλλου ή βρίσκεται σε σχέση εµπιστοσύνης έναντι του άλλου (π.χ. δικηγόρος/πελάτης, γιατρός/ασθενής, κηδεµόνας/ανήλικος), ή το ένα µέρος να είναι πνευµατικά ανίκανο λόγω ηλικίας ασθένειας κλπ. 41 Παράδειγµα: Ψυχική πίεση συνέχεια Γριά υπό το κράτος επηρεασµού από άτοµα που την φρόντιζαν, τους µεταβίβασε όλη την περιουσία της. Η µεταβίβαση ακυρώθηκε από το δικαστήριο ως συνέπεια ψυχικής πίεσης. Σηµείωση: Η ακύρωση της σύµβασης θα πρέπει να γίνει σε εύλογο χρόνο από την ηµέρα που σταµάτησε η επιρροή, έστω και εάν έχει παρέλθει πολύς χρόνος µετά την πράξη. Για παράδειγµα, όταν πέντε χρόνια µετά τη δωρεά επιδιώχθηκε η ακύρωση της το δικαστήριο έκρινε ότι είχε παρέλθει εύλογος χρόνος. 42

22 Απάτη Περιλαµβάνει: την παράσταση αναληθούς γεγονότος ως αληθούς, από πρόσωπο που δεν πιστεύει ότι αυτό είναι αληθές, την ενεργό απόκρυψη γεγονότος από πρόσωπο που γνωρίζει το γεγονός ή πιστεύει αυτό, υπόσχεση που δόθηκε χωρίς πρόθεση εκπλήρωσης της, κάθε άλλη πράξη επιτήδεια προς εξαπάτηση, κάθε πράξη ή παράλειψη που ορίζεται διά νόµου ως απάτη. Η σύµβαση είναι ακυρώσιµη εάν από την απάτη υπήρχε ώθηση του άλλου προσώπου στο να συµβληθεί (π.χ. ο εξαπατηθείς να µην γνώριζε καν για την αναληθή παράσταση και να µην την έλαβε υπόψη του). 43 Απάτη συνέχεια Η παράσταση πρέπει να γίνεται µε πρόθεση να εκµαιευθεί η συναίνεση του αθώου µέρους και η παρότρυνση να ήταν ουσιώδης. Παράδειγµα: Π.χ. Υπόθεση Horsfall vs Thomas: Πωλητής όπλου απέκρυψε ένα ελάττωµα του (misrepresentation by conduct). Ο Αγοραστής το αγόρασε χωρίς να το επιθεωρήσει προηγουµένως - άρα δεν είχε παραπλανηθεί (θα έπρεπε να είχε προκαλέσει τη συναίνεση του). Σηµείωση: εν αποτελεί υπεράσπιση να υποστηρίζει κάποιος ότι ένας λογικός άνθρωπος δεν θα βασιζόταν ή δεν θα επηρεαζόταν από την ψευδή παράσταση. 44

23 Απάτη συνέχεια Είπαµε ότι η ενεργός απόκρυψη ή αποσιώπηση αληθινού γεγονότος από πρόσωπο που το γνωρίζει συνιστά µορφή απάτης. Όµως η απλή σιωπή δεν αρκεί, εκτός αν οι περιστάσεις επιβάλλουν στο πρόσωπο αυτό να δηλώσει το γεγονός ή αν η σιωπή του µπορεί από µόνη της να εκληφθεί ως δήλωση ή αν ισοδυναµεί µε δήλωση. Αποδίδοντας στο επίθετο "ενεργός" τη φυσική του σηµασία, για να είναι νοµικά επιλήψιµη ή απόκρυψη, πρέπει να εκδηλώνεται µε συγκεκριµένη πράξη, συµπεριφορά ή στάση. 45 Απάτη συνέχεια Παραδείγµατα: Αν ο Β αναφέρει στον Α που πουλάει το άλογο του: «αν δεν το αρνηθείς θα το εκλάβω ότι το άλογο είναι γερό» και ο Α δεν πει οτιδήποτε, η σιωπή του υπό τις συνθήκες αυτές εξοµοιώνεται µε δήλωση, έχουµε δηλαδή «ενεργό απόκρυψη γεγονότος» (Pollock and Mulla). Ο πωλητής καπνών ρώτησε τον αγοραστή αν υπάρχουν νέα που επηρεάζουν την τιµή του προϊόντος, αλλά ο αγοραστής δεν του απάντησε. Ο τελευταίος γνώριζε ότι είχε ήδη συναφθεί ειρήνη µεταξύ Βρετανίας και Αµερικής που ήταν τότε σε εµπόλεµη κατάσταση (παράγων που επηρέαζε την τιµή). Όχι όµως ο πωλητής. Το ικαστήριο έκρινε ότι η σιωπή τού αγοραστή δεν επηρέαζε την εγκυρότητα της συµφωνίας που έγινε (Laidlaw v. Organ, 1817). 46

24 Ψευδής παράσταση Περιλαµβάνει: τη θετική βεβαίωση κατά τρόπο που δεν δικαιολογείται από τις πληροφορίες του προσώπου που βεβαιώνει, γεγονότος αναληθούς παρόλο που το πρόσωπο που βεβαιώνει πιστεύει ότι είναι αληθές (negligent misrepresentation) κάθε παράβαση καθήκοντος η οποία, χωρίς πρόθεση εξαπάτησης, επιφέρει όφελος στον υπαίτιο. την πρόκληση, έστω και ανυπαίτια, πλάνης ως προς την ουσία του αντικειµένου σε µέρος αυτής (innocent misrepresentation). 47 Ψευδής παράσταση συνέχεια Η σύµβαση δεν είναι ακυρώσιµη στην περίπτωση που η αλήθεια µπορούσε εύκολα να αποκαλυφθεί καταβάλλοντας συνήθη επιµέλεια (η επιµέλεια του κοινού ανθρώπου) Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η ψευδής παράσταση προκάλεσε την συναίνεση του άλλου µέρους η σύµβαση είναι ακυρώσιµη κατ επιλογή του µέρους του οποίου η συναίνεση παρασχέθηκε. Ο αντισυµβαλλόµενος παρόλη τη ψευδή παράσταση µπορεί να επιµένει στην εκπλήρωση της σύµβασης και να ζητά να αποκατασταθεί στη θέση στην οποία θα ήταν εάν οι παραστάσεις που έγιναν ήταν αληθείς. 48

25 Ψευδής παράσταση συνέχεια Παραδείγµατα: Bisset vs Wilkinson (1927): χωράφι προς πώληση. Η παράσταση ότι θα µπορούσε να εκτρέφει 2000 πρόβατα θεωρήθηκε ότι ήταν έκφραση γνώµης και όχι γεγονότος διότι το χωράφι δεν είχε ποτέ χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν γι αυτόν το σκοπό. Esso Petroleum vs Mardon (1976): ενοικίαση πρατηρίου βενζίνης - παραστάσεις σχετικά µε τις προοπτικές πωλήσεων. θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για πρόβλεψη µε βάση γεγονότα που έπρεπε να γνωρίζει η Εταιρεία. 49 Ψευδής παράσταση συνέχεια Attwood vs Small (1838): Ο Αγοραστής ενός µεταλλείου διόρισε δικό του εκτιµητή για να διαπιστώσει τα αποθέµατα του µεταλλείου πριν να το αγοράσει χωρίς να στηριχθεί στις (ψευδείς) παραστάσεις του πωλητή. Κρίθηκε ότι οι παραστάσεις του Πωλητή δεν είχαν προκαλέσει την συναίνεση του Αγοραστή. With vs O Flanagen (1936): Ο Πωλητής προέβη σε παράσταση για την αξία εµπορικής εύνοιας του Ιατρείου (π.χ ανά έτος). Μετά τη σύναψη της σύµβασης διαπιστώθηκε ότι η αξία ήταν µηδενική. Υπήρχε καθήκον αποκάλυψης για την αλλαγή των δεδοµένων. 50

26 Πλάνη Αν και τα δύο µέρη της συµφωνίας τελούν σε πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό γεγονός, ουσιώδες στη συµφωνία, η συµφωνία είναι άκυρη. Πεπλανηµένη αντίληψη αναφορικά µε την αξία του αντικειµένου της συµφωνίας, δεν θεωρείται ως πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό γεγονός. Η σύµβαση δεν είναι ακυρώσιµη επειδή συνάφθηκε συνεπεία πλάνης αναφορικά µε οποιοδήποτε νόµο που ισχύει στη ηµοκρατία πλάνη όµως για νόµο που δεν ισχύει στη ηµοκρατία επιφέρει τις ίδιες συνέπειες όπως και η πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό γεγονός. Η σύµβαση δεν είναι ακυρώσιµη από µόνο το λόγο ότι συνάφθηκε από ένα από τους συµβαλλόµενους ο οποίος τελούσε σε πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό γεγονός. 51 Πλάνη συνέχεια Παραδείγµατα Galloway vs Galloway (1914): Ένα ζευγάρι νόµιζε ότι ήταν παντρεµένοι. Το δικαστήριο έκρινε τη σύµβαση διάστασης ως άκυρη. Henke vs Pape (1870): Έγινε ανταλλαγή παραγγελίας µε τηλεγράφηµα. Αντί να αναγραφτεί "Three" γράφτηκε "The. Ακολούθησε αποδοχή της πρότασης. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε σύµβαση διότι τα µέρη δεν είχαν ταυτίσει την βούληση τους. Συνήθως η πλάνη αναφορικά µε την ποιότητα του αντικειµένου της Σύµβασης δεν καθιστά την σύµβαση άκυρη. Μονοµερής πλάνη δεν καθιστά την Σύµβαση άκυρη. Υπόθεση Hartog vs Collin & Shields (1939) για πώληση δερµάτων. Η τιµή που εδόθη ήταν για διαφορετική µονάδα µέτρησης βάρους, όταν ο Α ελεγε 10 pounds εννοούσε για κάθε κοµµάτι ενώ ο Β είχε καταλάβει 10 pounds για 3 κοµµάτια. Ο Β έπρεπε να γνώριζε ότι ο Α τελούσε σε πλάνη. 52

27 Αντιπαροχή (consideration) 53 Αντιπαροχή (consideration) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη σύµβασης Συµφωνία που συνάφθηκε χωρίς αντιπαροχή είναι άκυρη εκτός εάν: (α) συνάπτεται λόγω φυσικής αγάπης... (προϋποθέτει στενή συγγένεια), ή (β) είναι υπόσχεση αποζηµίωσης. ηλαδή ο δανειστής ήδη έπραξε κάτι το οποίο ο οφειλέτης θα µπορούσε νοµικά να υποχρεωθεί να πράξει, (γ) είναι υπόσχεση που αφορά την καταβολή χρέους. 54

28 Αντιπαροχή συνέχεια Η αντιπαροχή δεν χρειάζεται να είναι «επαρκής» (adequate) για να είναι έγκυρη, φθάνει να είναι «ικανοποιητική» (sufficient). Όµως η µη επάρκεια µπορεί να είναι ένδειξη ότι η συναίνεση του οφειλέτη δεν είχε παρασχεθεί ελεύθερα. Γενικά, η αντιπαροχή θεωρείται ότι είναι ικανοποιητική (sufficient) εάν είναι κάποιας αξίας, όχι µόνο οικονοµικής αλλά και εµπορικής κ.λπ. ώστε να µπορεί να εκφραστεί σε οικονοµικούς όρους. 55 Παράδειγµα: Αντιπαροχή συνέχεια Στην υπόθεση White v Bluett (1853), ο Bluett ενήχθη από τους πιστωτές του πατέρα του για κάποιο εκκρεµές δάνειο του. Ο Bluett ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε υποσχεθεί να τον απαλλάξει από το δάνειο αυτό και ως αντάλλαγµα αυτός να σταµατήσει τη «γκρίνια» για τον τρόπο διαµοιρασµού της περιουσίας. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο πατέρας του Bluett δεν είχε λάβει πραγµατική αντιπαροχή αφού το σταµάτηµα της «γκρίνιας» δεν έχει καµία οικονοµική αξία. Έκρινε έτσι την υπόσχεση του πατέρα ως άκυρη. 56

29 Αντιπαροχή συνέχεια Στην υπόθεση Eastwood v. Kenyon (1840), ο κηδεµόνας ενός κοριτσιού συνήψε δάνειο για τις σπουδές της και για να αυξήσει τις προοπτικές της για γάµο. Μετά το γάµο της, ο σύζυγος της υποσχέθηκε στον κηδεµόνα της να αποπληρώσει το δάνειο. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο κηδεµόνας δεν µπορούσε να επιβάλει την υλοποίηση της υπόσχεσης γιατί ο σύζυγος δεν λάµβανε οποιαδήποτε αντιπαροχή και συνεπώς δεν υπήρχε σύµβαση. Όσον αφορά το δάνειο που είχε συναφθεί παλαιότερα, αυτό ήταν «παρελθούσα αντιπαροχή» («past consideration»), διότι συµπληρώθηκε προτού ο σύζυγος δώσει την υπόσχεση για αποπληρωµή του. 57 Αντιπαροχή συνέχεια Εάν, µετά τη σύναψη της σύµβασης, το ένα µέρος υποσχεθεί στο άλλο µέρος να του παράσχει ένα πρόσθετο όφελος χωρίς πρόσθετο αντάλλαγµα, η υπόσχεση αυτή δεν είναι δεσµευτική γιατί η αντιπαροχή που θα λάβει αυτός που υπόσχεται έχει ήδη ολοκληρωθεί ή «χρησιµοποιηθεί» µε βάση την αρχική σύµβαση. 58

30 Αντιπαροχή συνέχεια Παράδειγµα Στην υπόθεση Roscorla v Thomas (1842), η Roscorla υπόγραψε συµβόλαιο για αγορά από τον Θωµά ενός αλόγου για 30. Μετά την αγορά, η Θωµάς υποσχέθηκε στην Roscorla ότι το άλογο ήταν ήµερο, όπως όµως φάνηκε στην πράξη ήταν άγριο. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Roscorla δεν µπορούσε να επιβάλει την υπόσχεση που είχε λάβει επειδή η αντιπαροχή που είχε δώσει για την αγορά του αλόγου ( 30) είχε ήδη συµπληρωθεί µε την αγορά του αλόγου, δηλαδή κατά µία έννοια η αντιπαροχή είχε ήδη χρησιµοποιηθεί. 59 Αντιπαροχή συνέχεια Η εκτέλεση υφιστάµενης συµβατικής υποχρέωσης προς ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν συνιστά «ικανοποιητική» αντιπαροχή για µία νέα υπόσχεση που έχει δώσει το µέρος εκείνο. 60

31 Αντιπαροχή συνέχεια Παράδειγµα Στην υπόθεση Stilk v Myrick (1809), ένας ναυτικός, ο Stilk, συµφώνησεµετην Myrick να ναυλώσει το πλοίο του για ταξίδια προς την Βαλτική Θάλασσα και τανάπαλιν για 5 το µήνα. Σε ένα ταξίδι δύο ναύτες λιποτάκτησαν. Η Myrick υποσχέθηκε στον Stilk αύξηση του µισθού εάν αποδεχόταν να τιµήσει το συµβόλαιο του έστω και µε τις δύο λιποταξίες. Ο Stilk συµφώνησε, όταν όµως γύρισαν πίσω η Myrick αρνήθηκε να πληρώσει οτιδήποτε πέραν των 5. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι 61 Παράδειγµα (συνέχεια) Αντιπαροχή συνέχεια Η νέα υπόσχεση της Myrick δεν ήταν επιδεκτική επιβολής αφού η αντιπαροχή που έδωσε ο Stilk έναντι αυτής (δηλαδή η πράξη του να συνεχίσει το ταξίδι έστω και εάν οι δύο ναύτες λιποτάκτησαν) συνιστούσε υποχρέωση που ούτως ή άλλως ο Stilk όφειλε έναντι της Myrick σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Άρα, αυτό που θα λάµβανε η Myrick ως αντάλλαγµα για την πρόσθετη πλήρωση δεν συνιστούσε «ικανοποιητική» αντιπαροχή. 62

32 Αντιπαροχή συνέχεια Εξαιρέσεις από τον πιο πάνω κανόνα: Η αντιπαροχή που δίνεται σχετίζεται µεν µε συµβατική υποχρέωση που ούτως ή άλλως θα εκπληρωνόταν, αλλά µε τη νέα συµφωνία θα παρασχεθεί κάτι περισσότερο από αυτό που συνιστούσε η αρχική υποχρέωση. Πριν να συναφθεί η νέα συµφωνία, είχαν προκύψει τέτοιες συνθήκες που θα έδιναν στο ένα µέρος το δικαίωµα να αρνηθεί να εκπληρώσει κάποιες από τις υποχρεώσεις του και µε τη νέα συµφωνία το µέρος αυτό αναλαµβάνει εκ νέου υποχρέωση να τις εκπληρώσει (Hartley v Ponsonby, 1857). 63 Αντιπαροχή συνέχεια Η υπόθεση Williams v Roffey Brothers & Nicholls (Contractors) Ltd (1991) πρόσθεσε άλλη µία εξαίρεση στον κανόνα. Αν ο Α αµφιβάλλει κατά πόσον ο Β θα εκπληρώσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, και Υποσχεθεί στον Β να τον πληρώσει επιπλέον ποσό ως αντάλλαγµα υπόσχεσης του Β ότι στην πράξη θα εκπληρώσει την υποχρέωση του αυτή, και Ως αποτέλεσµα ο Χ λάβει πρακτικό όφελος, και Ο Χ δεν έδωσε την υπόσχεση του υπό τον εξαναγκασµό του Υ 64

33 Αντιπαροχή συνέχεια Αποφασίστηκε ότι τα πιο κάτω συνιστούν πρακτικό όφελος: Αποφυγή της παραβίασης σύµβασης µε τρίτο πρόσωπο Αποφυγή του «µπελά» και των εξόδων εργοδότησης τρίτου προσώπου για εκτέλεση της εργασίας, και/ή Αποφυγή πληρωµής αποζηµιώσεων σε σύµβαση µε τρίτο πρόσωπο Υπάρχει η άποψη ότι πρακτικό όφελος σηµαίνει οτιδήποτε µπορεί να εκφραστεί σε οικονοµικούς όρους. 65 Αντιπαροχή συνέχεια Η εκπλήρωση καθήκοντος που επιβάλλεται από το νόµο δεν συνιστά ικανοποιητική αντιπαροχή. Παράδειγµα: Στην υπόθεση Collins v Godfrey (1949), ο Godfrey υποσχέθηκε να πληρώσει την Collins ώστε αυτή να παρουσιαστεί ως µάρτυρας στο δικαστήριο. Όµως, στην υπόθεση Ward v Byham (1956), η υπόσχεση του Ward να δίνει στην πρώην σύζυγο του 1 τη βδοµάδα ώστε όταν προσέχει το παιδί τους να φροντίζει να είναι πάντα χαρούµενο, ήταν επιδεκτική επιβολής αφού το κατά νόµο καθήκον της µητέρας δεν περιλάµβανε υποχρέωση να είναι πάντα το παιδί χαρούµενο. 66

34 Αντιπαροχή συνέχεια «Είναι θεµελιωµένο ότι η υπόσχεση συµβαλλόµενου να αποστεί από τη λήψη δικαστικών µέτρων για την καλή τη πίστει διεκδίκηση δικαιώµατος, συνιστά αντάλλαγµα. (Βλ. Panayiotou v. Solomou (1979)1 C.L.R. 779.) Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εγκατάλειψης αγωγής από συµβαλλόµενο χάριν ανταλλάγµατος που παρέχεται από τον αντισυµβαλλόµενο.» (Μούχτου v. Χείµαρου, 2001) 67 Πρόθεση για σύναψη νόµιµης σχέσης «Προκύπτει από τη νοµολογία ότι µια συµφωνία, έστω και αν υποστηρίζεται από αντιπαροχή, δεν είναι δεσµευτική σύµβαση εάν έγινε χωρίς την πρόθεση δηµιουργίας έννοµης σχέσης. Η ανυπαρξία δε αυτής της πρόθεσης, είναι στοιχείο το οποίο µπορεί να διαφανεί είτε εξυπακουόµενα, είτε µε ρητή εκδήλωση της από τους συµβαλλοµένους. Συχνά συµφωνίες π.χ. για πώληση γης, γίνονται αλλ υπόκεινται σε καταρτισµό σύµβασης ("Subject to contract"). Αυτές οι λέξεις, εξουδετερώνουν την ύπαρξη πρόθεσης ως προς το συµβάλλεσθαι, έτσι ώστε τα µέρη να µη δεσµεύονται κανονικά, µέχρις ότου ετοιµασθούν επίσηµες συµβάσεις. Το εάν και κατά πόσο µια φράση που χρησιµοποιείται έχει αυτό το αποτέλεσµα, είναι θέµα ερµηνείας.» (Σ. Στυλιανίδης v. BRITISH AMERICAN INSURANCE CO LTD, 2003) 68

35 Πρόθεση για σύναψη νόµιµης σχέσης Παράδειγµα Στην Αγγλική υπόθεση Winn v. Bull, 1877 είχε συµφωνηθεί η ενοικίαση οικίας για συγκεκριµένη χρονική περίοδο και για καθορισµένο ενοίκιο πλην όµως υπόκειτο στην ετοιµασία και έγκριση επίσηµης σύµβασης. Αποφασίστηκε ότι µε αυτό τον τρόπο δεν υπήρχε ισχυρή σύµβαση. Όπως λέχθηκε, «It comes, therefore, to this, that where you have a proposal of agreement made in writing expressed to be subject to a formal contract being prepared, it means what it says: it is subject to and is dependant upon a formal contract being prepared.» 69 Πρόθεση για σύναψη νόµιµης σχέσης Άλλες παρόµοιες περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στο στο σύγγραµµα Chitty on Contracts είναι και οι ακόλουθες: Συµφωνία για την αγορά ακινήτου «subject to formal contract to be prepared» (Chilling- worth v. Esche, 1924). Συµφωνία για αγορά οικίας «subject to formal contract to be prepared by the vendors solicitor if the vendors shall so require» (Riley v. Troll, 1953). Συµφωνία πληρωµής αµοιβής σε κτηµατοµεσίτη όταν αυτή λέχθηκε ότι υπόκειτο σε σύµβαση (subject to contract): Roland Preston & Partners v. Markheath Securities, 1988 Σε κάθε µια από αυτές τις περιπτώσεις, το ικαστήριο αποφάσισε ότι η συµφωνία δεν δηµιούργησε έννοµες υποχρεώσεις. 70

36 Πρόθεση για σύναψη νόµιµης σχέσης. Παράνοµες συµβάσεις 71 Παράνοµες συµβάσεις Γενικά, η αντιπαροχή ή ο σκοπός της συµφωνίας είναι νόµιµος εκτός εάν: (α) απαγορεύεται από νόµο, (β) αν επιτρεπόταν θα καταστρατηγούσε τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου, (γ) συνιστά απάτη, (δ) επιφέρει βλάβη στο πρόσωπο ή την περιουσία άλλου, ή (ε) αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δηµόσια πολιτική. 72

37 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Όταν µια σύµβαση απαγορεύεται ρητά από µια συγκεκριµένη νοµοθετική πρόνοια, ο παράνοµος χαρακτήρας της σύµβασης δεν µπορεί να τεθεί σε αµφισβήτηση. Η σύµβαση είναι εµποτισµένη µε την παρανοµία και δεν µπορεί να εκτελεσθεί (Αγαθοκλέους v. Λάππα, 1998). Στην υπόθεση Kanaris v. Tosoun, 1969, ο εφεσείων απαίτησε την είσπραξη µιας συναλλαγµατικής που αντιπροσώπευε την αξία ζώων που είχε πωλήσει στον εφεσίβλητο. Ο εφεσείων παρέλειψε να παρουσιάσει τόσο στον εφεσίβλητο όσο και στον Πρόεδρο της Κοινότητας το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας των ζώων κατά παράβαση του Περί Πιστοποιητικών Ζώων Νόµου που προνοούσε ότι "Irrespective of any proceedings which may be had or taken, a sale of any animal in contravention of the provisions of s ection 4 or 5 of this Law shall be void and of no effect." Το Ανώτατο ικαστήριο αποφάσισε ότι οι λέξεις "άκυρη και χωρίς οποιοδήποτε αποτέλεσµα" καθιστούσαν το αντάλλαγµα απαγορευµένο από το νόµο και τέτοιας φύσης που αν επιτρεπόταν θα καταστρατηγούσε τις διατάξεις νόµου 73 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Στην υπόθεση Glamour Development Ltd v. Christodoulou ([1984] 1 C.L.R. 444), ο εφεσίβλητος, που ήταν Ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός στο Τµήµα Ανάπτυξης Υδάτων, απαίτησε την καταβολή ποσού για αρχιτεκτονικά σχέδια που συµφώνησε να ετοιµάσει προς όφελος των εφεσειόντων. Το Ανώτατο ικαστήριο αποφάνθηκε ότι η συµφωνία ήταν παράνοµη αφού ερχόταν σε αντίθεση µε τις πρόνοιες του άρθρου 64 του περί ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου (που προνοεί ότι ένας δηµόσιος υπάλληλος δεν µπορεί να απασχοληθεί σε κανένα άλλο επάγγελµα χωρίς τη σχετική άδεια του Υπουργού Οικονοµικών). Συνεπώς η σύµβαση ήταν άκυρη. 74

38 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Στην υπόθεση Κοροπούλλη & ηµητρίου ν. Αβραάµ ([1987] 1 C.L.R. 78) όπου ο εφεσίβλητος ζητούσε αποζηµιώσεις ως αδειούχος Τεχνικών Οικοδοµών (Building Technician) για επίβλεψη ανέγερσης µιας πολυκατοικίας, το Ανώτατο ικαστήριο αποφάσισε ότι εφόσον ο Νόµος 41/62 δεν επέτρεπε στον εφεσίβλητο την ανάληψη εργασιών που µπορούσε να αναλάβει ένας πολιτικός µηχανικός και περιόριζε την παροχή παρόµοιων υπηρεσιών σε κτίρια καθορισµένου όγκου και ύψους, η σχετική σύµβαση ήταν άκυρη. 75 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Στην υπόθεση Σκουτέλας v. Αγαπίου (26/3/2003), ο εφεσίβλητος αξίωνε από τον εφεσείοντα ποσό ως υπόλοιπο εκτελεσθεισών εργασιών στο σπίτι του εφεσείοντα. Ο εφεσίβλητος δεν ήταν αδειούχος εργολήπτης οικοδοµών κατά τον ουσιώδη χρόνο. Είχε άδεια εργολάβου οικοδοµών µόνο πριν το 1974 και ακολούθως µετέβη στο εξωτερικό όπου εργαζόταν ως κτίστης. Το ικαστήριο έκρινε ότι οι πρόνοιες του Άρθρου 5 του σχετικού Νόµου περί Εγγραφής των Εργοληπτών απαγόρευαν στον εφεσίβλητο να αξιώσει δικαστικώς την είσπραξη οποιασδήποτε αµοιβής, αφού αυτός από το 1974 δεν ήταν εγγεγραµµένος εργολήπτης, όπως απαιτεί ο Νόµος, και δεν επρόκειτο µόνο περί τυπικής παράλειψης πληρωµής τέλους και ανανέωσης ετήσιας άδειας. Εν όψει των πιο πάνω, η σύµβαση κρίθηκε από το ικαστήριο ως παράνοµη. 76

39 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Όταν όµως ένα νοµοθέτηµα δεν περιέχει οποιαδήποτε απαγορευτική διάταξη για πρόσβαση στα ικαστήρια για διεκδίκηση αποζηµιώσεων και υποβάλλεται εισήγηση ότι η απαγόρευση είναι εξυπακουόµενη, η απάντηση βασίζεται πάνω στην ερµηνεία του σχετικού νόµου. Σε µια τέτοια περίπτωση µπορεί να εφαρµοσθούν διαφορετικά κριτήρια. Αν ο µόνος σκοπός του νοµοθετήµατος είναι η αύξηση των εσωτερικών προσόδων, όπως π.χ. όταν ο Νόµος απαιτεί τη χορήγηση µιας άδειας σε ένα επιχειρηµατία για τη διεξαγωγή συγκεκριµένων εργασιών, η σύµβαση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παράνοµη (Αγαθοκλέους v. Λάππα, 1998). 77 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Στην υπόθεση Smith v. Mawhood, 1845 αποφασίστηκε ότι ένας καπνοπώλης µπορούσε να διεκδικήσει την αξία καπνού που είχε πωλήσει άνκαι είχε παραλείψει να πάρει τη σχετική άδεια και να αναρτήσει έξω από το κατάστηµα του το όνοµα του, κατά παράβαση νοµοθετικής πρόνοιας που προνοούσε την επιβολή προστίµου µέχρι 200. Όπως έχει πει ο Parke B., «I think the object of the legislation was not to prohibit a contract of sale by dealers who have not taken out a license pursuant to the Act of Parliament. If it was, they certainly could not recover, although the prohibition was merely for the purpose of revenue. But looking to the Act of Parliament, I think its object was not to vitiate the contract itself, but only to impose a penalty upon the party offending for the purposes of the revenue.» 78

40 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Όµως τα περισσότερα νοµοθετήµατα σκοπεύουν στην προστασία του κοινού ή στην υλοποίηση ενός σκοπού γενικής πολιτικής. Στην περίπτωση που ο Νόµος στοχεύει στην προστασία του κοινού, όπως π.χ. µε την απαγόρευση εξάσκησης ενός επαγγέλµατος από πρόσωπα που δεν είναι προσοντούχα, τότε η σύµβαση που συνάπτει ένα τέτοιο µη προσοντούχο πρόσωπο είναι παράνοµη και δεν µπορεί να εφαρµοστεί. 79 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Συνέπειες παράνοµων συµβάσεων Γενικά, κάθε συµφωνία της οποίας ο σκοπός ή η αντιπαροχή είναι παράνοµα, είναι άκυρη. Αν η συµφωνία αποδειχτεί εξ υπαρχής άκυρη ή καταστεί άκυρη, το πρόσωπο που προσπορίστηκε οποιοδήποτε όφελος δυνάµει αυτής υποχρεούται να αποκαταστήσει το όφελος αυτό. 1η περίπτωση: Σύµβαση που είναι παράνοµη κατά τη σύναψη 2η περίπτωση: Σύµβαση που καθίσταται παράνοµη κατά την εκτέλεση της 80

41 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Σύµβαση που είναι παράνοµη κατά τη σύναψη 1η αρχή: Συµφωνία η οποία συνοµολογείται κατά παράβαση του νόµου, είναι παράνοµη και άκυρη, ανεξάρτητα από την έκταση της συµµετοχής εκατέρου των συµβαλλοµένων στην επίτευξή της. 2η αρχή: Το ικαστήριο δεν θα εφαρµόσει σύµβαση η οποία ρητά ή εξυπακουόµενα απαγορεύεται από το νόµο. Εάν η σύµβαση ανήκει σ αυτή την κατηγορία η πρόθεση των συµβαλλοµένων είναι αδιάφορο στοιχείο. Εάν ο Νόµος απαγορεύει τη σύµβαση, η σύµβαση δεν είναι εφαρµοστέα άσχετα από το εάν ήταν πρόθεση των συµβαλλοµένων να παραβούν το Νόµο ή όχι. 81 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Σύµβαση που είναι παράνοµη κατά τη σύναψη Γενικά, αν η παρανοµία επισηµαίνεται στη συνοµολόγηση της σύµβασης µε απώτερο σκοπό τη διάπραξη ενός αδικήµατος, η σύµβαση είναι ανεφάρµοστη. Αν η παρανοµία προέρχεται και από τους δύο διαδίκους η πρόθεση κατά τη διάρκεια της συνοµολόγησης είναι ουσιώδης και συνεπώς η σύµβαση είναι ανεφάρµοστη. Αν όµως η παρανοµία προέρχεται από ένα συµβαλλόµενο, η σύµβαση δεν µπορεί να εκτελεστεί από το συµβαλλόµενο που είχε την παράνοµη πρόθεση. 82

42 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Σύµβαση που είναι παράνοµη κατά τη σύναψη (παραδείγµατα) Pearce vs Brooks (1866) : Ο ιδιοκτήτης ενός καραβανιού το ενοικίασε σε µια πόρνη, σε γνώση του ιδιοκτήτη ότι θα χρησιµοποιείτο για ανήθικες πράξεις. Parkinson vs Royal College of Ambulance (1925): O κ.parkinson απέτυχε να επανακτήσει τα λεφτά που είχε «δωρήσει» για να τον ανακηρύξουν σε ιππότη. El Alam vs Τουµαζίδης (1998): Ο Τουµαζίδης πλήρωσε Λ.Κ.8500 και πήρε 2 επιταγές σε ολάρια Αµερικής ($17000). Οι επιταγές ακυρώθηκαν πριν την εξαργύρωση τους. Καταστρατήγιση του Περί Eλέγχου Συναλλάγµατος Νόµου. Ηλίας Λάζος vs Νεοφύτου (1997): Πώληση ακινήτου µε «µαύρα» λεφτά κάτω από το τραπέζι για λόγους φοροδιαφυγής. Ο πωλητής υπαναχώρησε από τη σύµβαση. Άκυρη σύµβαση - καταστρατήγηση της λειτουργίας του Νόµου. 83 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Σύµβαση που είναι παράνοµη κατά τη σύναψη (παραδείγµατα) Όµως, στην υπόθεση Αγαθοκλέους v Λάππα (1998) αποφασίστηκε ότι η µη κατοχή ενιαυσίας άδειας εκ µέρους ενός Αρχιτέκτονα δεν καθιστά τη συµφωνία του µε ένα πελάτη άκυρη, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραµµένο ως αρχιτέκτονας, υποχρέωση που έχει ως σκοπό την προστασία του κοινού από πρόσωπα που δεν είναι προσοντούχα. Οµοίως, στην υπόθεση Smith v. Mawhood (1845), αποφασίστηκε ότι ένας καπνοπώλης µπορούσε να διεκδικήσει την αξία καπνού που είχε πωλήσει άνκαι είχε παραλείψει να πάρει τη σχετική άδεια και να αναρτήσει έξω από το κατάστηµα του το όνοµα του, κατά παράβαση νοµοθετικής πρόνοιας που προνοούσε την επιβολή προστίµου µέχρι

43 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Σύµβαση που καθίσταται παράνοµη κατά την εκτέλεση της Η σύµβαση αυτή είναι επίσης άκυρη. Υπόθεση Archbolds vs Spanglett (1961): Σύµβαση µεταφοράς ουίσκι σε ένα φορτηγό το οποίο δεν ήταν εγκεκριµένο για να µεταφέρει τέτοιο φορτίο. Ο προµηθευτής δεν γνώριζε ότι το φορτηγό δεν καλυπτόταν από τέτοια άδεια γι αυτό µπορούσε να αποζηµιωθεί για τη ζηµιά του για παράβαση σύµβασης. Όµως, στην Ashmore Benson Pease & Co vs Dawson Ltd (1973): Εδώ ο προµηθευτής γνώριζε οτι το φορτηγό είχε υπερφορτωθεί και έτσι θεωρήθηκε ότι και τα δυο µέρη είχαν εξ υπαρχής πρόθεση εκτέλεσης µιας σύµβασης µε παράνοµο τρόπο. 85 Θυµίζω «Συµβάσεις είναι όλες οι συµφωνίες οι οποίες καταρτίζονται µε την ελεύθερη συναίνεση µερών ικανών προς το συµβάλλεσθαι, για νόµιµη αντιπαροχή και νόµιµο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ρητά από το Νόµο αυτό ως άκυρες. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, οι συµβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή µερικώς γραπτά και µερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συµπεριφορά των µερών» (άρθρο 10 του περί Συµβάσεων Νόµου, Κεφ. 4). 86

44 Τυπικά στοιχεία συµβάσεων Γενικά, οι συµβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή µερικώς γραπτά και µερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συµπεριφορά των µερών. Τούτο ισχύει εκτός εάν κάποιος νόµος καθορίζει ειδικά ότι η σύµβαση θα πρέπει να καταρτιστεί γραπτώς ή στην παρουσία µαρτύρων. 87 Παραδείγµατα: Τυπικά στοιχεία συµβάσεων Μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο πέρα του 1 έτους: θα πρέπει να είναι γραπτή + 2 µάρτυρες Σύµβαση κατασκευής έργου αξίας µεγαλύτερης των θα πρέπει να είναι γραπτή. 88

45 Όροι σύµβασης 89 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Μια σύµβαση αποτελείται από τους όρους της, οι οποίοι ρυθµίζουν τις σχέσεις των µερών και καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα τους. Σε µια σύµβαση υπάρχουν οι Ρητοί Όροι (express terms) και οι Εξυπακουόµενοι Όροι (implied terms). 90

46 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Ρητοί όροι είναι οι όροι που συµφωνούνται από τα µέρη ρητά, είτε προφορικά είτε γραπτώς. Στις γραπτές συµβάσεις οι ρητοί όροι εξαντλούνται στο κείµενο. 91 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Εξυπακουόµενοι όροι (ή σιωπηροί όροι) είναι οι όροι οι οποίοι, αν και δεν έχουν συµφωνηθεί ρητά, εξυπακούεται ότι υφίστανται σε µια συµφωνία. «Η διακρίβωση εξυπακουόµενου όρου ως θέµα ερµηνείας της συµφωνίας είναι παλαιόθεν γνώρισµα του έργου του δικαστηρίου, εδραζόµενη στην αναγνώριση ότι τα µέρη δεν διατυπώνουν πάντοτε ρητά στη γραπτή τους συµφωνία παρά µόνο τα βασικά της στοιχεία, αφήνοντας άλλα να προκύπτουν έστω και αν δεν ελέχθησαν. Η διακρίβωση εξυπακουόµενου όρου αποδίδεται στην ανάγκη να δοθεί αποτελεσµατικότητα και πληρότητα στη συµφωνία, εκφράζοντας εκείνο που, αν και δεν ελέχθη, αντιπροσωπεύει την εµφανή και αναγκαία πρόθεση των µερών.» 92

47 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων (α) Όροι που εξυπακούονται βάσει εθίµου ή εµπορικής πρακτικής (Hutton v Warren, 1836) πχ ο κατασκευαστής ρούχων ευθύνεται για τα ελαττώµατα στα ρούχα, έστω και εάν το ελάττωµα οφείλεται στο ύφασµα. (Crocodile Garments Ltd v Law Kwai Yuk, 1998). Για να επικαλεστεί κάποιος «έθιµο» θα πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη του εθίµου το οποίο θα πρέπει να είναι «τοις πάσοις γνωστό», βέβαιο, νόµιµο και λογικό. 93 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων (β) Όροι που καθορίζονται νοµοθετικά πχ Περί Πώλησης Αγαθών Νόµος, περί Καθυστερηµένων Πληρωµών Νόµος, περί διαιτησίας Νόµος κλπ 94

48 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων (γ) Όροι που εξυπακούονται από το δικαστήριο 1. Όροι που εξυπακούονται ως δεδοµένα (as fact) µε βάση την πρόθεση των µερών Το δικαστήριο είναι δυνατό να αποδεχθεί ως εξυπακουόµενο όρο στη σύµβαση τέτοιο όρο που θα απέδιδε δραστικότητα και λειτουργικότητα στη σύµβαση. Αν δηλαδή κάποιο θέµα δεν έχει τύχει χειρισµού στη σύµβαση ή αν η πρόθεση των µερών για το συγκεκριµένο θέµα δεν έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα, το δικαστήριο θα θέσει όρο προς όφελος της επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας ώστε η σύµβαση να βγάζει νόηµα από εµπορικής άποψης: π.χ. ότι τα προϊόντα ή οι εργασίες πρέπει να συνάδουν µε το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ή ότι ένας εργολάβος θα πρέπει να εκτελεί την εργασία µε τη δέουσα επιµέλεια και φροντίδα. 95 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων Κλασσική υπόθεση «The Moorcock» (1889): Ένα πλοίο (το Moorcock) καταστράφηκε γιατί η κοιλιά του βρήκε στον πυθµένα του λιµανιού που ήταν ρηχό. Εξυπακουόµενος όρος αναφορικά µε την ασφάλεια χρήσης του λιµανιού ώστε να δοθεί δραστικότητα/αποτελεσµατικότητα στη σύµβαση. Για να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη τέτοιου όρου θα πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο του officious bystander, δηλαδή ο όρος να είναι προφανής (Wilson v Best Travel, 1993): Αν κατά τη διάρκεια ετοιµασίας της σύµβασης ήταν παρόν και ένα τρίτο πρόσωπο και αυτός εισηγείτο τη συµπερίληψη κάποιου όρου στη σύµβαση, αµφότερα τα µέρη θα έλεγαν «Μα, βέβαια!». Επιπλέον, ο όρος πρέπει να είναι λογικός και δίκαιος, να µπορεί να εκφραστεί ξεκάθαρα χωρίς να απαιτείται ειδική τεχνική γνώση και να µην συγκρούεται µε ρητό όρο. 96

49 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων Η συµπερίληψη εξυπακουόµενου όρου: συνιστά εξαιρετικό µέτρο και δύναται να γίνει µόνο εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την πρόσδοση εµπορικής δραστικότητας (business efficacy) στη συµφωνία (Bauer vs ιογ. Ηροδότου & Υιών Λτδ, 1994) δύναται να γίνει µόνο όταν είναι αναγκαία για πρόσδοση επιχειρηµατικού ερείσµατος (business efficacy) στη σύµβαση ή όταν αναντίλεκτα εξυπακούεται από τις ίδιες τις πρόνοιες της σύµβασης. Κριτήριο είναι η ανάγκη που σχετίζεται µε την εµπορική επάρκεια της σύµβασης ή µε την συµπερίληψη όσων είχαν αναντίλεκτα κατά νουν οι συµβαλλόµενοι ( ηµοκρατία vs Μουξούρη κ.α., 1990) 97 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων 2. Όροι που εξυπακούονται από το νόµο (by law), ως απόρροια της σχέσης µεταξύ των µερών. Σε ορισµένες περιπτώσεις συγκεκριµένου τύπου συµβάσεων ο νόµος θέτει µία τυποποιηµένη οµάδα όρων ως κανονιστικό πλαίσιο. Liverpool City Council v Irwin [1976] Έχει να κάµει µε την αντίληψη του ικαστηρίου για τη φύση της σύµβασης (πχ δηµόσια πολιτική, συµβάσεις εργοδότησης, κοινόχρηστα σε κοινόχρηστη οικοδοµή κτλ) 98

50 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων (δ) Όροι που εξυπακούονται λόγω «επανάληψης» Εάν τα δύο µέρη έχουν προηγουµένως κατ επανάληψη συµβληθεί µε βάση συγκεκριµένους όρους, µπορεί να εννοηθεί ότι οι όροι στην παρούσα σύµβαση είναι οι ίδιοι µε όλες τις προηγούµενες, εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά. Τα µέρη θα πρέπει να γνωρίζουν τον όρο που υπονοείται µε αυτό τον τρόπο. (π.χ. Hollier v Rambler Motors Ltd, 1972 και British Crane Hire Corp. Ltd. v Ipswitch Plant Hire Ltd, 1975). 99 Ταξινόµηση των Όρων Ουσιώδεις όροι («Conditions», ή αλλιώς «terms that are of the essence of a contract»): βασική ρήτρα για την επίτευξη του κύριου σκοπού. Παράβαση ουσιώδους όρου συνιστά θεµελιώδη παράβαση της σύµβασης και καθιστά τη σύµβαση ακυρώσιµη κατ εκλογή του αναίτιου (αθώου) µέρους. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωµα αποζηµίωσης στο αναίτιο µέρος. 100

51 Ταξινόµηση των Όρων Εγγυητικές διαβεβαιώσεις (Warranties): ρήτρα συµπληρωµατική για την επίτευξη του κύριου σκοπού της σύµβασης. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης δεν καθιστά τη σύµβαση ακυρώσιµη αλλά παρέχει δικαίωµα αποζηµίωσης στο αναίτιο µέρος. 101 Ταξινόµηση των Όρων Ανώνυµοι ή Ακαθόριστοι όροι (Innominate terms). Όροι που δεν µπορούν να καταταγούν σε µία από τις δύο πιο πάνω κατηγορίες. Οι συνέπειες παράβασης ανώνυµου όρου εξαρτώνται από το πόσο θεµελιώδης είναι η παράβαση, δηλαδή εάν το αναίτιο µέρος αποστερείται βασικών συµβατικών ωφεληµάτων του. 102

52 Ταξινόµηση των Όρων Σύνθεση µίας σύµβασης Ουσιώδεις Όροι Εγγυητικές ιαβεβαιώσεις Ανώνυµοι Όροι Στην υπόθεση Bettini v. Gye (1876) αποφασίστηκε ότι η παράλειψη τραγουδίστριας σε Όπερα να παραστεί στα δοκιµαστικά αποτελούσε παράβαση ουσιώδους όρου. Στην υπόθεση Bauer v. Ηροδότου & Υιών Λτδ (1994) αποφασίστηκε ότι σε σύµβαση για την µετάβαση 10µελούς ακροβατικού οµίλου στην Αίγυπτο, η µη συµµετοχή του αρχηγού της αποστολής αποτελούσε παράβαση ουσιώδους όρου. Το κατά πόσο µια ρήτρα σε σύµβαση είναι ουσιώδης όρος ή εγγυητική διαβεβαίωση εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ερµηνεία της σύµβασης και όχι τόσο από το πως αποκαλείται στη σύµβαση η ρήτρα αυτή. 104

53 Ταξινόµηση των Όρων Σηµαντικό: Μπορεί να υπάρχει παράβαση ουσιώδους όρου αλλά το αναίτιο (αθώο) µέρος να επιλέξει να µην τερµατίσει την σύµβαση και να θεωρήσει ότι αυτή συνεχίζεται. Επίσης εάν η σύµβαση δεν τερµατιστεί έγκαιρα τότε µπορεί το δικαίωµα τερµατισµού να χαθεί (waiver). ηλαδή λόγω της καθυστέρησης ή κάποιας άλλης θετικής ενέργειας να θεωρηθεί ότι το αναίτιο µέρος έχει παραιτηθεί αυτού του δικαιώµατος. 105 Ταξινόµηση των Όρων Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; 106

54 Νοµολογία: Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Στην υπόθεση Πιττάλης v. Laniva Enterprises [1997] αποφασίστηκε ότι, το κατά πόσον ο χρόνος αποτελεί ουσιώδη όρο διαπιστώνεται από την διατύπωση της ίδιας της σύµβασης. Στην υπόθεση Ζαχαρία κ.α. v. Ship Reiher (1990) αποφασίστηκε ότι ο χρόνος πληρωµής τιµήµατος πώλησης δεν είναι ουσιώδης όρος. Αλλά, µπορεί να µεταβληθεί σε ουσιώδη όρο αν προηγηθεί εύλογη προειδοποίηση ("make time of the essence upon reasonable notice"). Στην υπόθεση Paraskeva v. Lantas (1988) αποφασίστηκε ότι η ύπαρξη όρου περί χρέωσης τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης είναι ένδειξη ότι ο χρόνος δεν ήταν στην σκέψη των µερών ως ουσιώδης όρος. 107 Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Στην υπόθεση LATIFUNDIA PROPERTIΕS LTD v. Α. M. Ψάκη κ.α., 2003 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: «Είναι γεγονός ότι στην παρούσα περίπτωση η προθεσµία για πληρωµή του τιµήµατος πωλήσεως δεν ήταν ουσιώδης όρος, αφού δεν είχε κηρυχθεί ως τέτοιος από τους συµβαλλόµενους. Όπως προκύπτει και από την υπόθεση Paraskeva & Others v. Lantas, 1988 η ύπαρξη όρου περί τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής, όπως στην παρούσα περίπτωση, είναι ενδεικτική πως ο χρόνος δεν ήταν στη σκέψη των µερών ουσιώδης. 108

55 Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Η νοµολογία όµως αναγνωρίζει ότι το ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να καταστήσει το χρόνο ουσιώδη αν υπάρξει παράβαση των όσων έχουν συµφωνηθεί. Σχετική είναι και η απόφαση Xenophontos ν. Tyrimou, 1984 όπου µετά πάροδο 20 χρόνων δόθηκε ειδοποίηση για συµµόρφωση µέσα σε 15 ηµέρες. Επιπρόσθετα, ούτε η πρόνοια πως καθυστέρηση καταβολής του υπολοίπου παρέχει δικαίωµα στους πωλητές για είσπραξή του µέσω αγωγής στερεί αυτούς από το δικαίωµα τερµατισµού της συµφωνίας λόγω παράβασης ή το περιορίζει καθ οιονδήποτε τρόπο (Bower ν. Ηροδότου, 1994)» 109 Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Στην υπόθεση Nicos K. Shacolas v. Sofronios Michaelides and Another (1967) αποφασίστηκε ότι: "There is, therefore, no difficulty on our part in upholding the Judgment of the trial Court on the view that even though time was of the essence originally, the appellant by his conduct deprived himself of the possibility of terminating his contracts with respondents on such a ground, but on the contrary having waived the stipulations as to time he later on broke such contracts himself". 110

56 Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Ο χρόνος σε µία σύµβαση θεωρείται ως ουσιώδης και αποτελεί συστατικό στοιχείο, η µη τήρηση του οποίου καθιστά τη συµφωνία ακυρώσιµη, στις περιπτώσεις που οι συµβαλλόµενοι έχουν σαφώς διατυπώσει στη συµφωνία ότι ο χρόνος είναι ουσιώδης ή όπου οι συνθήκες ή η φύση της συµφωνίας υποδηλούν ότι ο χρόνος θα τηρηθεί επακριβώς ή όταν ο χρόνος εφόσον δεν τηρηθεί το άλλο συµβαλλόµενο µέρος καταστήσει τον όρο ουσιώδη θέτοντας εύλογο προθεσµία για συµµόρφωση (G. Charalambous Ltd, ν. KALOS KAFES Ltd, 1997). 111 Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Στο σύγγραµµα Pollock & Mulla, Indian Contract and Specific Relief Acts, αναφέρεται ότι : «Even in the case of sale of land, time can be made of the essence of the contract by giving a notice to the other side guilty of undue delay to perform the contract in a reasonable time. This can also be done in a contract where the stipulation of time as the essence has been waived.» 112

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 149 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 149 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 149 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Γενικός κανόνας ερµηνείας του Νόµου. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟ ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Κατά την εκτέλεση εργασιών σε ένα εργοτάξιο εμπλέκονται κυρίως τέσσερα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 7(I) του 2000

Αριθµός 7(I) του 2000 Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 7(Ι)/2000 Ο περί Ορισµένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων. Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων. Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Γενική θεώρηση του δικαίου Με τον όρο δίκαιο εννοούμε το σύνολο των υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, Ν. 69(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, Ν. 69(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 875 Ν. 69(Ι)/92 Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011)

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011) Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011) Όταν μιλούμε για το νόμο περί Πωλήσεως Ακινήτων και ιδιαίτερα για την ειδική εκτέλεση μιας τέτοιας σύμβασης, εκείνο που πρωτίστως μας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 98(Ι) του 2003

Αριθµός 98(Ι) του 2003 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3739, 25.7.2003 Ν. 98(Ι)/2003 Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιατρού: Συµβαλλόµενοι Στην Αθήνα σήµερα, την.../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δασική περιοχή κοντά στη Evenhausen

Δασική περιοχή κοντά στη Evenhausen Δασική περιοχή κοντά στη Evenhausen OL2607-107 83552 Evenhausen / Amerang Rosenheim (περιφέρεια) Βαυαρία Υπεύθυνος Επικοινωνίας σας : Ο κ Olav Lenk Lenk Ακίνητα intramakler - Real-Estate-Business-Network

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ιωάννινα, 23Δεκεµβρίου 2016 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθµ. πρωτ. 202030 Δ/ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαρίκας Κοτοπούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4336, 31.5.2012 Ν. 66(Ι)/2012 Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος. 2 Ερµηνεία. 3 Έναρξη χρόνου 4 Γενικός χρόνος 5 Υποθήκη-Ενέχυρο.

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα