Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Συµβάσεις και ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Γενική θεώρηση του δικαίου Με τον όρο δίκαιο εννοούµε το σύνολο των υποχρεωτικών κανόνων κοινωνικής συµβιώσεως, η παράβαση των οποίων επισύρει κυρώσεις της πολιτικά οργανωµένης κοινωνίας. 2

2 Συστήµατα δικαίου Σύστηµα Ηπειρωτικού (Αστικού) ικαίου (civil code ή civil law system) Κοινοδίκαιο ή Εθιµικό ίκαιο (common law ή «judge-made-law» system) Θρησκευτικό δίκαιο (ισλαµικός νόµος - σαρία, Halakha στον Ιουδαϊσµό, Ιεροί Κανόνες στη Χριστιανοσύνη) 3 Σύστηµα Ηπειρωτικού (Αστικού) ικαίου (civil code system) Έλκει την προέλευση του από το Ρωµαϊκό ίκαιο και ειδικότερα από τον Ιουστινιάνειο Κώδικα του 529 µ.χ. Ο Ναπολεόντιος Κώδικας του 1804 (Napoleonic Code) και ο Γερµανικός Αστικός Κώδικας του 1900 είναι οι κυριότερες µορφές σύγχρονου αστικού δικαίου, επί των οποίων βασίστηκαν τα νοµικά συστήµατα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Βασίζεται κυρίως στην κωδικοποίηση του δικαίου. ηλαδή πηγή δικαίου συνιστούν οι νόµοι και όχι οι δικαστικές αποφάσεις. Υπέρτατος νόµος (κώδικας) σε κάθε χώρα το Σύνταγµα. Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κίνα, Ιαπωνία, ανία Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο, Λατινική Αµερική, Τουρκία κλπ. (78) 4

3 Σύστηµα Κοινοδικαίου και Επιείκειας (common law and equity) Ως Κοινοδίκαιο καλούνται οι κανόνες δικαίου που διαµορφώθηκαν νοµολογιακά από τα βασιλικά δικαστήρια της Αγγλίας σε ένα µακρύ χρονικό διάστηµα που αρχίζει από το 12ο αιώνα και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Από τα τέλη του 15ου αιώνα και µετά δηµιουργήθηκαν οι κανόνες της επιείκειας που διαµορφώθηκαν από το δικαστήριο της Καγκελαρίας στο οποίο προσέφευγαν όσοι διάδικοι ήθελαν να αποφύγουν τους αυστηρούς κανόνες του κοινοδικαίου. 5 Σύστηµα Κοινοδικαίου και Επιείκειας (συνέχεια) Πηγή δικαίου συνιστά το δόγµα των δικαστικών προηγουµένων ( case law ), σύµφωνα µε το οποίο ο κανόνας δικαίου που έχει διαµορφωθεί νοµολογιακά µε µία απόφαση δεσµεύει εφεξής τα υπόλοιπα δικαστήρια που βρίσκονται στην ίδια ή σε κατώτερη βαθµίδα της δικαιοδοτικής ιεραρχίας. Μπορεί να υπάρχουν νόµοι αλλά αυτοί δεν παρέχουν ολοκληρωµένη κωδικοποίηση του δικαίου. Σηµαντική κωδικοποίηση συνιστά η Magna Carta (1215 µ.χ.) στην οποία βασίστηκε το Σύνταγµα των ΗΠΑ. Αγγλία, ΗΠΑ (εκτός της Λουϊζιάνα), Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς κλπ. (28) 6

4 Βασική διαφορά ηπειρωτικού δικαίου και κοινοδικαίου Στο κοινοδίκαιο η νοµολογία συµπληρώνει το ισχύον δίκαιο και αποτελεί πρόσθετη πηγή δικαίου. Τα δικαστήρια είναι πιο ευέλικτα να εξεύρουν τη δικαιότερη λύση για κάθε περίπτωση. Κατά το ηπειρωτικό δίκαιο δεν ισχύει η αρχή αυτή. Η νοµολογία αποτελεί απλά βοήθηµα σε µελλοντικές υποθέσεις. Η ευρεία κωδικοποίηση του δικαίου περιορίζει την ευελιξία των δικαστηρίων αλλά την καθιστά πιο προβλεπτή. Κυριότερο µειονέκτηµα, το νοµικό αξίωµα «dura Lex, sed Lex» (σκληρός νόµος, όµως νόµος). 7 Βασική διαφορά φιλοσοφίας στις έννοµες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου Στο ηπειρωτικό δίκαιο οι έννοµες σχέσεις διέπονται από τα κωδικοποιηµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Στο κοινοδίκαιο πρωταρχικό ζητούµενο αποτελεί ποια είναι η «δίκαιη λύση» σε κάθε περίπτωση. Π.χ. Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις. 8

5 Μεικτά Νοµικά Συστήµατα (civil code & common law) Κύπρος, Ισραήλ, Λουϊζιάνα (ΗΠΑ), Μάλτα, Φιλιππίνες, Σκωτία, Νότια Αφρική κλπ (22) Το ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΚ) είναι επηρεασµένο και από τα δύο νοµικά συστήµατα. Στηρίζει τις αποφάσεις του στις Συνθήκες της Ε.Ε. αλλά ταυτόχρονα βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη νοµολογία του ίδιου του ΕΚ. 9 Το Κυπριακό Νοµικό Σύστηµα Βασίζεται κυρίως στο Κοινοδίκαιο. Με βάση το Νόµο περί ικαστηρίων (Ν.14/1960) εφαρµοστέο δίκαιο είναι: (α) το Σύνταγµα της ηµοκρατίας και οι δυνάµει αυτού νόµοι, (β) οι νόµοι που διατηρήθηκαν τότε σε ισχύ, (γ) το κοινοδίκαιο και οι αρχές της επιείκειας, (δ). Σηµείωση: Έχει νοµολογηθεί ότι η επίκληση του δικαίου της επιείκειας δεν επιτρέπεται όπου ο Κυπριακός Νόµος προβλέπει ειδική ρύθµιση. (Βλέπε: Χριστοφίδης ν. Κοτζαναστάση (1993) 1 ΑΑ 718). 10

6 Το Κυπριακό Νοµικό Σύστηµα Σηµαντικότερες περιοχές επιρροής από το κοινοδίκαιο: το αστικό δίκαιο (και ειδικότερα στον τοµέα των συµβατικών ενοχών και του εκ διαθήκης κληρονοµικού δικαίου), το ναυτικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, κλπ. Σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις από το κοινοδίκαιο: Η απόλυτη υπεροχή του Συντάγµατος (ο θεσµός του Συνταγµατικού ικαστηρίου είναι άγνωστος στο αγγλικό δίκαιο), το ηµόσιο ίκαιο (κυρίως το ιοικητικό) αλλά και κάποιοι τοµείς του αστικού δικαίου όπως το οικογενειακό δίκαιο και το εξ αδιαθέτου κληρονοµικό δίκαιο. 11 Το Κυπριακό Νοµικό Σύστηµα ίκαιο ηµόσιο ίκαιο Ιδιωτικό ίκαιο Συνταγµατικό ιοικητικό ηµοσιονοµικό (Φορολογικό) Ποινικό ικονοµικό, κλπ Περί Αστικών Αδικηµάτων ίκαιο συµβάσεων Κληρονοµικό (εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης) Οικογενειακό Εταιρικό Εµπορικό Ναυτικό κλπ 12

7 Το δίκαιο των συµβάσεων (contract law) 13 Παραδείγµατα συµβάσεων Αγορά εφηµερίδας από ένα περίπτερο Αγορά καφέ στο «le cafe» Υπογραφή συµβολαίου εργοδότησης Αγορά αυτοκινήτου Αγορά σπιτιού Η παραχώρηση των αεροδροµίων µας σε Επενδυτή 14

8 Το δίκαιο των συµβάσεων βασίζεται στη θεµελιώδη αρχή ότι «οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται» (στα λατινικά: «pacta sunt servanda») 15 Το δικαίωµα του συµβάλλεσθαι στο κυπριακό δίκαιο Άρθρο 26 του Συντάγµατος: «Έκαστος έχει το δικαίωµα του συµβάλλεσθαι ελευθέρως. Τούτο υπόκειται εις όρους, περιορισµούς ή δεσµεύσεις τιθεµένους επί τη βάσει των γενικών αρχών του δικαίου των συµβάσεων.» Σηµείωση: Η ελευθερία του συµβάλλεσθαι καταχυρώνεται επίσης από το Ευρωπαϊκό ίκαιο. 16

9 Το δικαίωµα του συµβάλλεσθαι περιλαµβάνει: ικαίωµα της προσχώρησης ή µη σε σύµβαση ικαίωµα επιλογής του αντισυµβαλλοµένου ικαίωµα διαµόρφωσης του περιεχοµένου της σύµβασης ικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης Σηµαντικό: Εκείνο που προστατεύεται είναι «the right to enter into legal contracts and not the rights created thereunder». 17 Ο περί Συµβάσεων Νόµος (Κεφ.. 149) Έλκει την προέλευση του σε κωδικοποίηση του Αγγλικού ικαίου Κοινοδικαίου (Common Law) και των αρχών της Επιείκειας (Equity) που αφορά τις συµβάσεις, που είχαν κάνει οι Άγγλοι στην Ινδία και µετέφεραν στην Κύπρο το Όπως καθορίζεται στον ίδιο το νόµο (άρθρο 2(1)), «αυτός ερµηνεύεται σύµφωνα µε τις αρχές νοµικής ερµηνείας που επικρατούν στην Αγγλία» (βλέπε Αγγλικό ίκαιο και Αγγλική Νοµολογία). Ο Νόµος ρυθµίζει τα θέµατα προ και µετά τη σύναψη της σύµβασης. 18

10 Ο περί Συµβάσεων Νόµος (Κεφ.. 149) Προσοχή Ο περί Συµβάσεων Νόµος ρυθµίζει τα θέµατα προ και µετά τη σύναψη της σύµβασης. Όµως, ειδικά τα θέµατα προ της σύναψης µίας δηµόσιας σύµβασης, ρυθµίζονται από τον περί του Συντονισµού των ιαδικασιών Σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο. Επίσης, για την περίοδο µετά τη σύναψη µίας δηµόσιας σύµβασης, εφαρµόζεται ο περί Συµβάσεων Νόµος, µε κάποιες τροποποιήσεις που έχει επιφέρει ο περί της ιαχείρισης των Εσόδων και απανών και του Λογιστικού της ηµοκρατίας Νόµος και σχετικοί Κανονισµοί. 19 «Συµβάσεις είναι όλες οι συµφωνίες οι οποίες καταρτίζονται µε την ελεύθερη συναίνεση µερών ικανών προς το συµβάλλεσθαι, για νόµιµη αντιπαροχή και νόµιµο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ρητά από το Νόµο αυτό ως άκυρες. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, οι συµβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή µερικώς γραπτά και µερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συµπεριφορά των µερών» (άρθρο 10 του περί Συµβάσεων Νόµου, Κεφ. 4). 20

11 Απαραίτητα στοιχεία µίας σύµβασης 1. Ελεύθερη συναίνεση των µερών, δηλαδή, πρόταση και αποδοχή της πρότασης (offer and acceptance) 2. Νόµιµη αντιπαροχή (legal consideration) 3. Πρόθεση για σύναψη νόµιµης σχέσης (intention to create legal relations) 21 Συναίνεση των µερών Πρόταση και Αποδοχή (Offer and Acceptance) 22

12 Πρόταση είναι η δήλωση ενός προσώπου προς κάποιον άλλον για εκτέλεση κάποιας πράξης (ή για αποχή), µε σκοπό να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του. Παραδείγµατα: Ο Εργολάβος Χ προτείνει στον Ιδιοκτήτη Ψ να του κτίσει το σπίτι του. Ο Μαγαζάτορας Α προτείνει στον Πελάτη Β (µε τον τιµοκατάλογο που έχει αναρτηµένο) να του πωλήσει ένα καφέ. 23 Η πρόταση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή όταν ο αποδέκτης της δηλώσει τη συγκατάθεση του σε αυτή. Μόλις η πρόταση γίνει αποδεκτή τότε καθίσταται υπόσχεση. Σε αυτή την περίπτωση αυτός που πρότεινε καλείται «οφειλέτης» («promisor») και αυτός που αποδέχθηκε καλείται «δανειστής» («promisee»). Όταν µε απαίτηση του οφειλέτη ο δανειστής (ή οποιοσδήποτε τρίτος) προβαίνει ή υπόσχεται να προβεί σε πράξη, τότε η πράξη αυτή καλείται «αντιπαροχή» («consideration»). Κάθε υπόσχεση, και κάθε σύνολο υποσχέσεων οι οποίες συνιστούν την αντιπαροχή µεταξύ τους, είναι συµφωνία. 24

13 Για να µετατραπεί η πρόταση σε υπόσχεση η αποδοχή πρέπει Να είναι απόλυτη και ανεπιφύλακτη Να εκδηλώθηκε κατά το συνήθη και εύλογο τρόπο, εκτός εάν η πρόταση καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο της αποδοχής. Η εκπλήρωση των όρων της πρότασης ή η αποδοχή οποιασδήποτε αντιπαροχής για αµοιβαία υπόσχεση που τυχόν προσφέρθηκε µε την πρόταση, συνιστά αποδοχή της πρότασης. 25 Παραδείγµατα: Ο Εργολάβος Χ προτείνει στον Ιδιοκτήτη Ψ να του κτίσει το σπίτι του έναντι ποσού Ο Ψ αποδέχεται. Αυτόµατα η πρόταση του Χ καθίσταται υπόσχεση του να κτίσει το σπίτι του Ψ, και υπόσχεση του Ψ να καταβάλει στον Χ («αντιπαροχή»). Οι αµοιβαίες αυτές υποσχέσεις συνιστούν συµφωνία. Ο Εργολάβος θα ονοµάζεται οφειλέτης και ο Ιδιοκτήτης δανειστής. Ο Μαγαζάτορας Α προτείνει στον Πελάτη Β (µε τον τιµοκατάλογο που έχει αναρτηµένο) να του πωλήσει ένα καφέ έναντι ποσού 2. Ο Β αποδέχεται παραγγέλλοντας τον καφέ. Αυτόµατα η πρόταση του Α καθίσταται υπόσχεση του να φτιάξει καφέ στον Β, και υπόσχεση του Β να καταβάλει στον Α 2 («αντιπαροχή»). Οι αµοιβαίες αυτές υποσχέσεις συνιστούν συµφωνία. 26

14 Θυµίζω: ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται 27 Κοινοποίηση - αποδοχή - ανάκληση προτάσεων 28

15 Πρόταση (offer) Η πρόταση πρέπει να είναι συγκεκριµένη. Αόριστη πρόταση δεν θεωρείται νοµικά ότι είναι πρόταση κατά την έννοια του Νόµου, και δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε και να παράξει «υπόσχεση» (υπόθεση Gunthing vs Lynn, 1831) Η πρόταση διακρίνεται από την πρόσκληση για διαπραγµάτευση ή την πρόσκληση για να υποβληθεί πρόταση. Η πρόσκληση για διαπραγµάτευση ή η πρόσκληση για να υποβάλει κάποιος πρόταση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή µε την έννοια ότι µπορεί να καταστεί υπόσχεση. Η «αποδοχή» της ουσιαστικά αποτελεί αυτοτελή πρόταση. 29 Πρόταση (offer) Η βασική διάκριση που γίνεται από τη νοµολογία είναι µεταξύ προσφοράς (offer) και πρόσκλησης για σύναψη σύµβασης ή πρόσκλησης για διαπραγµάτευση (invitation to treat). Στην πρώτη περίπτωση, µε την αποδοχή συνάπτεται έγκυρη σύµβαση (νοουµένου ότι συντρέχουν και τα άλλα αναγκαία στοιχεία της σύµβασης όπως π.χ. πρόθεση νοµικής δέσµευσης) ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, δεν εγείρεται θέµα αποδοχής, µε άµεσο επακόλουθο τη σύναψη σύµβασης, αλλά πρόκειται απλώς για πρόσκληση για σύναψη σύµβασης ή, ανάλογα µε την περίπτωση, πρόσκληση για διαπραγµάτευση µε το ενδεχόµενο να συναφθεί, σε κάποιο µεταγενέστερο στάδιο, έγκυρη σύµβαση (Gibson v. Manchester City Council, 1978) 30

16 Πρόταση (offer) Το κατά πόσο υπάρχει πρόταση ή πρόσκληση για σύναψη σύµβασης ή για διαπραγµάτευση είναι θέµα πραγµατικό που κρίνεται αντικειµενικά, ανεξάρτητα δηλαδή από τις υποκειµενικές προθέσεις των µερών. Αν δύο πρόσωπα δηµιουργούν µε τις ενέργειες και την εν γένει συµπεριφορά τους την εντύπωση σε κάποιον ανεξάρτητο τρίτο ότι, µε τις επαφές που είχαν, κατέληξαν σε µια άλφα σύµβαση, τότε η σύµβαση θεωρείται ως έγκυρη και δεσµευτική παρά τις τυχόν περί του αντιθέτου πραγµατικές προθέσεις του ενός ή του άλλου (objective test of intention or agreement). (Γεωργίου v. Κυπριακές Αερογραµµές, 1998) 31 Ανάκληση πρότασης Με την κοινοποίηση δήλωσης ανάκλησης προς το άλλο µέρος, από το πρόσωπο που πρότεινε. Με την πάροδο της προθεσµίας ισχύος της (εάν καθορίστηκε, διαφορετικά µε την πάροδο εύλογου χρόνου). Με την υποβολή αντιπρότασης. Με την µη εκπλήρωση από το πρόσωπο που αποδέχεται αναβλητικής αίρεσης της αποδοχής. Με το θάνατο ή την φρενοπάθεια του προσώπου που πρότεινε, αν ο θάνατος ή φρενοπάθεια περιήλθε σε γνώση του προσώπου που αποδέχεται πριν την αποδοχή. Σηµείωση: Η πρόταση δύναται να ανακληθεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν συντελεστεί η κοινοποίηση για αποδοχή της, αλλά όχι αργότερα. 32

17 Αποδοχή (acceptance) Πρέπει να είναι απόλυτη και ανεπιφύλακτη σε όλους τους όρους της πρότασης. Η πρόταση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Να εκδηλώθηκε κατά τον συνήθη και εύλογο τρόπο, εκτός εάν η πρόταση καθορίζει συγχρόνως τον τρόπο της αποδοχής. Εάν η αποδοχή γίνει µε άλλο τρόπο, το πρόσωπο που προτείνει µπορεί να εµµείνει όπως η πρόταση του γίνει αποδεκτή κατά τον τρόπο που καθόρισε... εάν δεν εµµείνει τότε σηµαίνει ότι αποδέχεται την αποδοχή. Η αποδοχή µπορεί να τεκµαίρεται από τη συµπεριφορά του µέρους στο οποίο έγινε η πρόταση: εξυπακουόµενη αποδοχή, σιωπηρή αποδοχή (by conduct, Brodgen vs Metropolitan Railway 1877). π.χ. Εκπλήρωση όρων της πρότασης ή αποδοχή οποιασδήποτε αντιπαροχής. 33 Παράδειγµα: Μία φαρµακευτική εταιρεία, η Carbolic Smoke Ball Company, διαφήµιζε ένα νέο φάρµακο της ότι θεραπεύει τη γρίπη και ότι εάν το φάρµακο αποτύγχανε τότε ο αγοραστής θα έπαιρνε 100. Πολλά άτοµα κίνησαν αγωγή στην εταιρεία γιατί δεν θεραπεύτηκαν απαιτώντας τις 100. Φοβούµενη τη πτώχευση της, η εταιρεία επιχειρηµατολόγησε στο δικαστήριο ότι η διαφήµιση δεν έπρεπε να είχε εκληφθεί ως σοβαρή και νοµικά δεσµευτική προσφορά αλλά ότι ήταν απλά µία έξυπνη διαφηµιστική επινόηση. 34

18 Παράδειγµα (συνέχεια) Το ικαστήριο όµως δεν συµφώνησε και αποφάσισε ότι ένας λογικός άνθρωπος θα αντιλαµβανόταν τη διαφήµιση της Carbolic ως µία σοβαρή πρόταση (προσφορά). Ο κόσµος έδωσε βάση στην προσφορά αυτή και υπέστη τη χρησιµοποίηση ενός ελαττωµατικού προϊόντος. Εάν διαβάσει κανείς τη διαφήµιση, είπε ο δικαστής, αυτή είναι µία ευκρινής πρόταση εκπεφρασµένη σε γλώσσα πλήρως κατανοητή. (Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company, 1893 ) 35 Ποιος θεωρείται «ικανός προς το συµβάλλεσθαι»; Όποιος έχει σώας τας φρένας εν στερείται της ικανότητας του συµβάλλεσθαι βάσει νόµου (π.χ. πτωχεύσασες εταιρείες) 36

19 Πότε η συναίνεση των µερών θεωρείται «ελεύθερη»; 37 Ελεύθερη συναίνεση µερών Η συναίνεση θεωρείται ελεύθερη όταν δεν προκαλείται µε εξαναγκασµό, ή ψυχική πίεση, ή απάτη, ή ψευδή παράσταση, ή πλάνη. 38

20 Εξαναγκασµός Εξαναγκασµός είναι η διάπραξη ή η απειλή διάπραξης πράξης απαγορευµένης από τον Ποινικό Κώδικα, ή η παράνοµη κατακράτηση, ή η απειλή κατακράτησης, περιουσιακού στοιχείου, προς βλάβη οποιουδήποτε προσώπου, η οποία γίνεται µε πρόθεση να αναγκαστεί άλλος να συνάψει συµφωνία. Παράδειγµα Πραγµατική βία Απειλή εξάσκησης βίας Η ακύρωση της σύµβασης θα πρέπει να γίνει σε εύλογο χρόνο από την ηµέρα που ο εξαναγκασθείς σταµάτησε να δέχεται τον εξαναγκασµό ή την πίεση. 39 Παράδειγµα: Εξαναγκασµός συνέχεια Η σύζυγος είχε εξωσυζυγικό δεσµό. Το αποκάλυψε στο σύζυγο της. Αυτός την κτύπησε και την ανάγκασε µε τις απειλές του όπως την επόµενη ηµέρα του µεταβιβάσει το σπίτι της στο όνοµά του. Η µεταβίβαση ακυρώθηκε από το δικαστήριο το οποίο έκρινε ότι είχε παρέλθει µόνο ένας χρόνος από την ηµέρα που είχε διακοπεί η απειλή και ότι η αίτηση για ακύρωση έγινε εντός εύλογου χρόνου. 40

21 Ψυχική πίεση Μία σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε συνεπεία «ψυχικής πίεσης» όταν οι σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των µερών είναι τέτοιες ώστε το ένα να είναι σε θέση να κυριαρχεί επί της θέλησης του άλλου και να επωφελείται από τη θέση αυτή για να εξασφαλίσει αθέµιτο όφελος. Παράδειγµα: το ένα µέρος να έχει πραγµατική ή προφανή εξουσία επί του άλλου ή βρίσκεται σε σχέση εµπιστοσύνης έναντι του άλλου (π.χ. δικηγόρος/πελάτης, γιατρός/ασθενής, κηδεµόνας/ανήλικος), ή το ένα µέρος να είναι πνευµατικά ανίκανο λόγω ηλικίας ασθένειας κλπ. 41 Παράδειγµα: Ψυχική πίεση συνέχεια Γριά υπό το κράτος επηρεασµού από άτοµα που την φρόντιζαν, τους µεταβίβασε όλη την περιουσία της. Η µεταβίβαση ακυρώθηκε από το δικαστήριο ως συνέπεια ψυχικής πίεσης. Σηµείωση: Η ακύρωση της σύµβασης θα πρέπει να γίνει σε εύλογο χρόνο από την ηµέρα που σταµάτησε η επιρροή, έστω και εάν έχει παρέλθει πολύς χρόνος µετά την πράξη. Για παράδειγµα, όταν πέντε χρόνια µετά τη δωρεά επιδιώχθηκε η ακύρωση της το δικαστήριο έκρινε ότι είχε παρέλθει εύλογος χρόνος. 42

22 Απάτη Περιλαµβάνει: την παράσταση αναληθούς γεγονότος ως αληθούς, από πρόσωπο που δεν πιστεύει ότι αυτό είναι αληθές, την ενεργό απόκρυψη γεγονότος από πρόσωπο που γνωρίζει το γεγονός ή πιστεύει αυτό, υπόσχεση που δόθηκε χωρίς πρόθεση εκπλήρωσης της, κάθε άλλη πράξη επιτήδεια προς εξαπάτηση, κάθε πράξη ή παράλειψη που ορίζεται διά νόµου ως απάτη. Η σύµβαση είναι ακυρώσιµη εάν από την απάτη υπήρχε ώθηση του άλλου προσώπου στο να συµβληθεί (π.χ. ο εξαπατηθείς να µην γνώριζε καν για την αναληθή παράσταση και να µην την έλαβε υπόψη του). 43 Απάτη συνέχεια Η παράσταση πρέπει να γίνεται µε πρόθεση να εκµαιευθεί η συναίνεση του αθώου µέρους και η παρότρυνση να ήταν ουσιώδης. Παράδειγµα: Π.χ. Υπόθεση Horsfall vs Thomas: Πωλητής όπλου απέκρυψε ένα ελάττωµα του (misrepresentation by conduct). Ο Αγοραστής το αγόρασε χωρίς να το επιθεωρήσει προηγουµένως - άρα δεν είχε παραπλανηθεί (θα έπρεπε να είχε προκαλέσει τη συναίνεση του). Σηµείωση: εν αποτελεί υπεράσπιση να υποστηρίζει κάποιος ότι ένας λογικός άνθρωπος δεν θα βασιζόταν ή δεν θα επηρεαζόταν από την ψευδή παράσταση. 44

23 Απάτη συνέχεια Είπαµε ότι η ενεργός απόκρυψη ή αποσιώπηση αληθινού γεγονότος από πρόσωπο που το γνωρίζει συνιστά µορφή απάτης. Όµως η απλή σιωπή δεν αρκεί, εκτός αν οι περιστάσεις επιβάλλουν στο πρόσωπο αυτό να δηλώσει το γεγονός ή αν η σιωπή του µπορεί από µόνη της να εκληφθεί ως δήλωση ή αν ισοδυναµεί µε δήλωση. Αποδίδοντας στο επίθετο "ενεργός" τη φυσική του σηµασία, για να είναι νοµικά επιλήψιµη ή απόκρυψη, πρέπει να εκδηλώνεται µε συγκεκριµένη πράξη, συµπεριφορά ή στάση. 45 Απάτη συνέχεια Παραδείγµατα: Αν ο Β αναφέρει στον Α που πουλάει το άλογο του: «αν δεν το αρνηθείς θα το εκλάβω ότι το άλογο είναι γερό» και ο Α δεν πει οτιδήποτε, η σιωπή του υπό τις συνθήκες αυτές εξοµοιώνεται µε δήλωση, έχουµε δηλαδή «ενεργό απόκρυψη γεγονότος» (Pollock and Mulla). Ο πωλητής καπνών ρώτησε τον αγοραστή αν υπάρχουν νέα που επηρεάζουν την τιµή του προϊόντος, αλλά ο αγοραστής δεν του απάντησε. Ο τελευταίος γνώριζε ότι είχε ήδη συναφθεί ειρήνη µεταξύ Βρετανίας και Αµερικής που ήταν τότε σε εµπόλεµη κατάσταση (παράγων που επηρέαζε την τιµή). Όχι όµως ο πωλητής. Το ικαστήριο έκρινε ότι η σιωπή τού αγοραστή δεν επηρέαζε την εγκυρότητα της συµφωνίας που έγινε (Laidlaw v. Organ, 1817). 46

24 Ψευδής παράσταση Περιλαµβάνει: τη θετική βεβαίωση κατά τρόπο που δεν δικαιολογείται από τις πληροφορίες του προσώπου που βεβαιώνει, γεγονότος αναληθούς παρόλο που το πρόσωπο που βεβαιώνει πιστεύει ότι είναι αληθές (negligent misrepresentation) κάθε παράβαση καθήκοντος η οποία, χωρίς πρόθεση εξαπάτησης, επιφέρει όφελος στον υπαίτιο. την πρόκληση, έστω και ανυπαίτια, πλάνης ως προς την ουσία του αντικειµένου σε µέρος αυτής (innocent misrepresentation). 47 Ψευδής παράσταση συνέχεια Η σύµβαση δεν είναι ακυρώσιµη στην περίπτωση που η αλήθεια µπορούσε εύκολα να αποκαλυφθεί καταβάλλοντας συνήθη επιµέλεια (η επιµέλεια του κοινού ανθρώπου) Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η ψευδής παράσταση προκάλεσε την συναίνεση του άλλου µέρους η σύµβαση είναι ακυρώσιµη κατ επιλογή του µέρους του οποίου η συναίνεση παρασχέθηκε. Ο αντισυµβαλλόµενος παρόλη τη ψευδή παράσταση µπορεί να επιµένει στην εκπλήρωση της σύµβασης και να ζητά να αποκατασταθεί στη θέση στην οποία θα ήταν εάν οι παραστάσεις που έγιναν ήταν αληθείς. 48

25 Ψευδής παράσταση συνέχεια Παραδείγµατα: Bisset vs Wilkinson (1927): χωράφι προς πώληση. Η παράσταση ότι θα µπορούσε να εκτρέφει 2000 πρόβατα θεωρήθηκε ότι ήταν έκφραση γνώµης και όχι γεγονότος διότι το χωράφι δεν είχε ποτέ χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν γι αυτόν το σκοπό. Esso Petroleum vs Mardon (1976): ενοικίαση πρατηρίου βενζίνης - παραστάσεις σχετικά µε τις προοπτικές πωλήσεων. θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για πρόβλεψη µε βάση γεγονότα που έπρεπε να γνωρίζει η Εταιρεία. 49 Ψευδής παράσταση συνέχεια Attwood vs Small (1838): Ο Αγοραστής ενός µεταλλείου διόρισε δικό του εκτιµητή για να διαπιστώσει τα αποθέµατα του µεταλλείου πριν να το αγοράσει χωρίς να στηριχθεί στις (ψευδείς) παραστάσεις του πωλητή. Κρίθηκε ότι οι παραστάσεις του Πωλητή δεν είχαν προκαλέσει την συναίνεση του Αγοραστή. With vs O Flanagen (1936): Ο Πωλητής προέβη σε παράσταση για την αξία εµπορικής εύνοιας του Ιατρείου (π.χ ανά έτος). Μετά τη σύναψη της σύµβασης διαπιστώθηκε ότι η αξία ήταν µηδενική. Υπήρχε καθήκον αποκάλυψης για την αλλαγή των δεδοµένων. 50

26 Πλάνη Αν και τα δύο µέρη της συµφωνίας τελούν σε πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό γεγονός, ουσιώδες στη συµφωνία, η συµφωνία είναι άκυρη. Πεπλανηµένη αντίληψη αναφορικά µε την αξία του αντικειµένου της συµφωνίας, δεν θεωρείται ως πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό γεγονός. Η σύµβαση δεν είναι ακυρώσιµη επειδή συνάφθηκε συνεπεία πλάνης αναφορικά µε οποιοδήποτε νόµο που ισχύει στη ηµοκρατία πλάνη όµως για νόµο που δεν ισχύει στη ηµοκρατία επιφέρει τις ίδιες συνέπειες όπως και η πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό γεγονός. Η σύµβαση δεν είναι ακυρώσιµη από µόνο το λόγο ότι συνάφθηκε από ένα από τους συµβαλλόµενους ο οποίος τελούσε σε πλάνη αναφορικά µε πραγµατικό γεγονός. 51 Πλάνη συνέχεια Παραδείγµατα Galloway vs Galloway (1914): Ένα ζευγάρι νόµιζε ότι ήταν παντρεµένοι. Το δικαστήριο έκρινε τη σύµβαση διάστασης ως άκυρη. Henke vs Pape (1870): Έγινε ανταλλαγή παραγγελίας µε τηλεγράφηµα. Αντί να αναγραφτεί "Three" γράφτηκε "The. Ακολούθησε αποδοχή της πρότασης. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε σύµβαση διότι τα µέρη δεν είχαν ταυτίσει την βούληση τους. Συνήθως η πλάνη αναφορικά µε την ποιότητα του αντικειµένου της Σύµβασης δεν καθιστά την σύµβαση άκυρη. Μονοµερής πλάνη δεν καθιστά την Σύµβαση άκυρη. Υπόθεση Hartog vs Collin & Shields (1939) για πώληση δερµάτων. Η τιµή που εδόθη ήταν για διαφορετική µονάδα µέτρησης βάρους, όταν ο Α ελεγε 10 pounds εννοούσε για κάθε κοµµάτι ενώ ο Β είχε καταλάβει 10 pounds για 3 κοµµάτια. Ο Β έπρεπε να γνώριζε ότι ο Α τελούσε σε πλάνη. 52

27 Αντιπαροχή (consideration) 53 Αντιπαροχή (consideration) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη σύµβασης Συµφωνία που συνάφθηκε χωρίς αντιπαροχή είναι άκυρη εκτός εάν: (α) συνάπτεται λόγω φυσικής αγάπης... (προϋποθέτει στενή συγγένεια), ή (β) είναι υπόσχεση αποζηµίωσης. ηλαδή ο δανειστής ήδη έπραξε κάτι το οποίο ο οφειλέτης θα µπορούσε νοµικά να υποχρεωθεί να πράξει, (γ) είναι υπόσχεση που αφορά την καταβολή χρέους. 54

28 Αντιπαροχή συνέχεια Η αντιπαροχή δεν χρειάζεται να είναι «επαρκής» (adequate) για να είναι έγκυρη, φθάνει να είναι «ικανοποιητική» (sufficient). Όµως η µη επάρκεια µπορεί να είναι ένδειξη ότι η συναίνεση του οφειλέτη δεν είχε παρασχεθεί ελεύθερα. Γενικά, η αντιπαροχή θεωρείται ότι είναι ικανοποιητική (sufficient) εάν είναι κάποιας αξίας, όχι µόνο οικονοµικής αλλά και εµπορικής κ.λπ. ώστε να µπορεί να εκφραστεί σε οικονοµικούς όρους. 55 Παράδειγµα: Αντιπαροχή συνέχεια Στην υπόθεση White v Bluett (1853), ο Bluett ενήχθη από τους πιστωτές του πατέρα του για κάποιο εκκρεµές δάνειο του. Ο Bluett ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε υποσχεθεί να τον απαλλάξει από το δάνειο αυτό και ως αντάλλαγµα αυτός να σταµατήσει τη «γκρίνια» για τον τρόπο διαµοιρασµού της περιουσίας. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο πατέρας του Bluett δεν είχε λάβει πραγµατική αντιπαροχή αφού το σταµάτηµα της «γκρίνιας» δεν έχει καµία οικονοµική αξία. Έκρινε έτσι την υπόσχεση του πατέρα ως άκυρη. 56

29 Αντιπαροχή συνέχεια Στην υπόθεση Eastwood v. Kenyon (1840), ο κηδεµόνας ενός κοριτσιού συνήψε δάνειο για τις σπουδές της και για να αυξήσει τις προοπτικές της για γάµο. Μετά το γάµο της, ο σύζυγος της υποσχέθηκε στον κηδεµόνα της να αποπληρώσει το δάνειο. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο κηδεµόνας δεν µπορούσε να επιβάλει την υλοποίηση της υπόσχεσης γιατί ο σύζυγος δεν λάµβανε οποιαδήποτε αντιπαροχή και συνεπώς δεν υπήρχε σύµβαση. Όσον αφορά το δάνειο που είχε συναφθεί παλαιότερα, αυτό ήταν «παρελθούσα αντιπαροχή» («past consideration»), διότι συµπληρώθηκε προτού ο σύζυγος δώσει την υπόσχεση για αποπληρωµή του. 57 Αντιπαροχή συνέχεια Εάν, µετά τη σύναψη της σύµβασης, το ένα µέρος υποσχεθεί στο άλλο µέρος να του παράσχει ένα πρόσθετο όφελος χωρίς πρόσθετο αντάλλαγµα, η υπόσχεση αυτή δεν είναι δεσµευτική γιατί η αντιπαροχή που θα λάβει αυτός που υπόσχεται έχει ήδη ολοκληρωθεί ή «χρησιµοποιηθεί» µε βάση την αρχική σύµβαση. 58

30 Αντιπαροχή συνέχεια Παράδειγµα Στην υπόθεση Roscorla v Thomas (1842), η Roscorla υπόγραψε συµβόλαιο για αγορά από τον Θωµά ενός αλόγου για 30. Μετά την αγορά, η Θωµάς υποσχέθηκε στην Roscorla ότι το άλογο ήταν ήµερο, όπως όµως φάνηκε στην πράξη ήταν άγριο. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Roscorla δεν µπορούσε να επιβάλει την υπόσχεση που είχε λάβει επειδή η αντιπαροχή που είχε δώσει για την αγορά του αλόγου ( 30) είχε ήδη συµπληρωθεί µε την αγορά του αλόγου, δηλαδή κατά µία έννοια η αντιπαροχή είχε ήδη χρησιµοποιηθεί. 59 Αντιπαροχή συνέχεια Η εκτέλεση υφιστάµενης συµβατικής υποχρέωσης προς ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν συνιστά «ικανοποιητική» αντιπαροχή για µία νέα υπόσχεση που έχει δώσει το µέρος εκείνο. 60

31 Αντιπαροχή συνέχεια Παράδειγµα Στην υπόθεση Stilk v Myrick (1809), ένας ναυτικός, ο Stilk, συµφώνησεµετην Myrick να ναυλώσει το πλοίο του για ταξίδια προς την Βαλτική Θάλασσα και τανάπαλιν για 5 το µήνα. Σε ένα ταξίδι δύο ναύτες λιποτάκτησαν. Η Myrick υποσχέθηκε στον Stilk αύξηση του µισθού εάν αποδεχόταν να τιµήσει το συµβόλαιο του έστω και µε τις δύο λιποταξίες. Ο Stilk συµφώνησε, όταν όµως γύρισαν πίσω η Myrick αρνήθηκε να πληρώσει οτιδήποτε πέραν των 5. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι 61 Παράδειγµα (συνέχεια) Αντιπαροχή συνέχεια Η νέα υπόσχεση της Myrick δεν ήταν επιδεκτική επιβολής αφού η αντιπαροχή που έδωσε ο Stilk έναντι αυτής (δηλαδή η πράξη του να συνεχίσει το ταξίδι έστω και εάν οι δύο ναύτες λιποτάκτησαν) συνιστούσε υποχρέωση που ούτως ή άλλως ο Stilk όφειλε έναντι της Myrick σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Άρα, αυτό που θα λάµβανε η Myrick ως αντάλλαγµα για την πρόσθετη πλήρωση δεν συνιστούσε «ικανοποιητική» αντιπαροχή. 62

32 Αντιπαροχή συνέχεια Εξαιρέσεις από τον πιο πάνω κανόνα: Η αντιπαροχή που δίνεται σχετίζεται µεν µε συµβατική υποχρέωση που ούτως ή άλλως θα εκπληρωνόταν, αλλά µε τη νέα συµφωνία θα παρασχεθεί κάτι περισσότερο από αυτό που συνιστούσε η αρχική υποχρέωση. Πριν να συναφθεί η νέα συµφωνία, είχαν προκύψει τέτοιες συνθήκες που θα έδιναν στο ένα µέρος το δικαίωµα να αρνηθεί να εκπληρώσει κάποιες από τις υποχρεώσεις του και µε τη νέα συµφωνία το µέρος αυτό αναλαµβάνει εκ νέου υποχρέωση να τις εκπληρώσει (Hartley v Ponsonby, 1857). 63 Αντιπαροχή συνέχεια Η υπόθεση Williams v Roffey Brothers & Nicholls (Contractors) Ltd (1991) πρόσθεσε άλλη µία εξαίρεση στον κανόνα. Αν ο Α αµφιβάλλει κατά πόσον ο Β θα εκπληρώσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, και Υποσχεθεί στον Β να τον πληρώσει επιπλέον ποσό ως αντάλλαγµα υπόσχεσης του Β ότι στην πράξη θα εκπληρώσει την υποχρέωση του αυτή, και Ως αποτέλεσµα ο Χ λάβει πρακτικό όφελος, και Ο Χ δεν έδωσε την υπόσχεση του υπό τον εξαναγκασµό του Υ 64

33 Αντιπαροχή συνέχεια Αποφασίστηκε ότι τα πιο κάτω συνιστούν πρακτικό όφελος: Αποφυγή της παραβίασης σύµβασης µε τρίτο πρόσωπο Αποφυγή του «µπελά» και των εξόδων εργοδότησης τρίτου προσώπου για εκτέλεση της εργασίας, και/ή Αποφυγή πληρωµής αποζηµιώσεων σε σύµβαση µε τρίτο πρόσωπο Υπάρχει η άποψη ότι πρακτικό όφελος σηµαίνει οτιδήποτε µπορεί να εκφραστεί σε οικονοµικούς όρους. 65 Αντιπαροχή συνέχεια Η εκπλήρωση καθήκοντος που επιβάλλεται από το νόµο δεν συνιστά ικανοποιητική αντιπαροχή. Παράδειγµα: Στην υπόθεση Collins v Godfrey (1949), ο Godfrey υποσχέθηκε να πληρώσει την Collins ώστε αυτή να παρουσιαστεί ως µάρτυρας στο δικαστήριο. Όµως, στην υπόθεση Ward v Byham (1956), η υπόσχεση του Ward να δίνει στην πρώην σύζυγο του 1 τη βδοµάδα ώστε όταν προσέχει το παιδί τους να φροντίζει να είναι πάντα χαρούµενο, ήταν επιδεκτική επιβολής αφού το κατά νόµο καθήκον της µητέρας δεν περιλάµβανε υποχρέωση να είναι πάντα το παιδί χαρούµενο. 66

34 Αντιπαροχή συνέχεια «Είναι θεµελιωµένο ότι η υπόσχεση συµβαλλόµενου να αποστεί από τη λήψη δικαστικών µέτρων για την καλή τη πίστει διεκδίκηση δικαιώµατος, συνιστά αντάλλαγµα. (Βλ. Panayiotou v. Solomou (1979)1 C.L.R. 779.) Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εγκατάλειψης αγωγής από συµβαλλόµενο χάριν ανταλλάγµατος που παρέχεται από τον αντισυµβαλλόµενο.» (Μούχτου v. Χείµαρου, 2001) 67 Πρόθεση για σύναψη νόµιµης σχέσης «Προκύπτει από τη νοµολογία ότι µια συµφωνία, έστω και αν υποστηρίζεται από αντιπαροχή, δεν είναι δεσµευτική σύµβαση εάν έγινε χωρίς την πρόθεση δηµιουργίας έννοµης σχέσης. Η ανυπαρξία δε αυτής της πρόθεσης, είναι στοιχείο το οποίο µπορεί να διαφανεί είτε εξυπακουόµενα, είτε µε ρητή εκδήλωση της από τους συµβαλλοµένους. Συχνά συµφωνίες π.χ. για πώληση γης, γίνονται αλλ υπόκεινται σε καταρτισµό σύµβασης ("Subject to contract"). Αυτές οι λέξεις, εξουδετερώνουν την ύπαρξη πρόθεσης ως προς το συµβάλλεσθαι, έτσι ώστε τα µέρη να µη δεσµεύονται κανονικά, µέχρις ότου ετοιµασθούν επίσηµες συµβάσεις. Το εάν και κατά πόσο µια φράση που χρησιµοποιείται έχει αυτό το αποτέλεσµα, είναι θέµα ερµηνείας.» (Σ. Στυλιανίδης v. BRITISH AMERICAN INSURANCE CO LTD, 2003) 68

35 Πρόθεση για σύναψη νόµιµης σχέσης Παράδειγµα Στην Αγγλική υπόθεση Winn v. Bull, 1877 είχε συµφωνηθεί η ενοικίαση οικίας για συγκεκριµένη χρονική περίοδο και για καθορισµένο ενοίκιο πλην όµως υπόκειτο στην ετοιµασία και έγκριση επίσηµης σύµβασης. Αποφασίστηκε ότι µε αυτό τον τρόπο δεν υπήρχε ισχυρή σύµβαση. Όπως λέχθηκε, «It comes, therefore, to this, that where you have a proposal of agreement made in writing expressed to be subject to a formal contract being prepared, it means what it says: it is subject to and is dependant upon a formal contract being prepared.» 69 Πρόθεση για σύναψη νόµιµης σχέσης Άλλες παρόµοιες περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στο στο σύγγραµµα Chitty on Contracts είναι και οι ακόλουθες: Συµφωνία για την αγορά ακινήτου «subject to formal contract to be prepared» (Chilling- worth v. Esche, 1924). Συµφωνία για αγορά οικίας «subject to formal contract to be prepared by the vendors solicitor if the vendors shall so require» (Riley v. Troll, 1953). Συµφωνία πληρωµής αµοιβής σε κτηµατοµεσίτη όταν αυτή λέχθηκε ότι υπόκειτο σε σύµβαση (subject to contract): Roland Preston & Partners v. Markheath Securities, 1988 Σε κάθε µια από αυτές τις περιπτώσεις, το ικαστήριο αποφάσισε ότι η συµφωνία δεν δηµιούργησε έννοµες υποχρεώσεις. 70

36 Πρόθεση για σύναψη νόµιµης σχέσης. Παράνοµες συµβάσεις 71 Παράνοµες συµβάσεις Γενικά, η αντιπαροχή ή ο σκοπός της συµφωνίας είναι νόµιµος εκτός εάν: (α) απαγορεύεται από νόµο, (β) αν επιτρεπόταν θα καταστρατηγούσε τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου, (γ) συνιστά απάτη, (δ) επιφέρει βλάβη στο πρόσωπο ή την περιουσία άλλου, ή (ε) αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δηµόσια πολιτική. 72

37 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Όταν µια σύµβαση απαγορεύεται ρητά από µια συγκεκριµένη νοµοθετική πρόνοια, ο παράνοµος χαρακτήρας της σύµβασης δεν µπορεί να τεθεί σε αµφισβήτηση. Η σύµβαση είναι εµποτισµένη µε την παρανοµία και δεν µπορεί να εκτελεσθεί (Αγαθοκλέους v. Λάππα, 1998). Στην υπόθεση Kanaris v. Tosoun, 1969, ο εφεσείων απαίτησε την είσπραξη µιας συναλλαγµατικής που αντιπροσώπευε την αξία ζώων που είχε πωλήσει στον εφεσίβλητο. Ο εφεσείων παρέλειψε να παρουσιάσει τόσο στον εφεσίβλητο όσο και στον Πρόεδρο της Κοινότητας το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας των ζώων κατά παράβαση του Περί Πιστοποιητικών Ζώων Νόµου που προνοούσε ότι "Irrespective of any proceedings which may be had or taken, a sale of any animal in contravention of the provisions of s ection 4 or 5 of this Law shall be void and of no effect." Το Ανώτατο ικαστήριο αποφάσισε ότι οι λέξεις "άκυρη και χωρίς οποιοδήποτε αποτέλεσµα" καθιστούσαν το αντάλλαγµα απαγορευµένο από το νόµο και τέτοιας φύσης που αν επιτρεπόταν θα καταστρατηγούσε τις διατάξεις νόµου 73 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Στην υπόθεση Glamour Development Ltd v. Christodoulou ([1984] 1 C.L.R. 444), ο εφεσίβλητος, που ήταν Ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός στο Τµήµα Ανάπτυξης Υδάτων, απαίτησε την καταβολή ποσού για αρχιτεκτονικά σχέδια που συµφώνησε να ετοιµάσει προς όφελος των εφεσειόντων. Το Ανώτατο ικαστήριο αποφάνθηκε ότι η συµφωνία ήταν παράνοµη αφού ερχόταν σε αντίθεση µε τις πρόνοιες του άρθρου 64 του περί ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου (που προνοεί ότι ένας δηµόσιος υπάλληλος δεν µπορεί να απασχοληθεί σε κανένα άλλο επάγγελµα χωρίς τη σχετική άδεια του Υπουργού Οικονοµικών). Συνεπώς η σύµβαση ήταν άκυρη. 74

38 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Στην υπόθεση Κοροπούλλη & ηµητρίου ν. Αβραάµ ([1987] 1 C.L.R. 78) όπου ο εφεσίβλητος ζητούσε αποζηµιώσεις ως αδειούχος Τεχνικών Οικοδοµών (Building Technician) για επίβλεψη ανέγερσης µιας πολυκατοικίας, το Ανώτατο ικαστήριο αποφάσισε ότι εφόσον ο Νόµος 41/62 δεν επέτρεπε στον εφεσίβλητο την ανάληψη εργασιών που µπορούσε να αναλάβει ένας πολιτικός µηχανικός και περιόριζε την παροχή παρόµοιων υπηρεσιών σε κτίρια καθορισµένου όγκου και ύψους, η σχετική σύµβαση ήταν άκυρη. 75 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Στην υπόθεση Σκουτέλας v. Αγαπίου (26/3/2003), ο εφεσίβλητος αξίωνε από τον εφεσείοντα ποσό ως υπόλοιπο εκτελεσθεισών εργασιών στο σπίτι του εφεσείοντα. Ο εφεσίβλητος δεν ήταν αδειούχος εργολήπτης οικοδοµών κατά τον ουσιώδη χρόνο. Είχε άδεια εργολάβου οικοδοµών µόνο πριν το 1974 και ακολούθως µετέβη στο εξωτερικό όπου εργαζόταν ως κτίστης. Το ικαστήριο έκρινε ότι οι πρόνοιες του Άρθρου 5 του σχετικού Νόµου περί Εγγραφής των Εργοληπτών απαγόρευαν στον εφεσίβλητο να αξιώσει δικαστικώς την είσπραξη οποιασδήποτε αµοιβής, αφού αυτός από το 1974 δεν ήταν εγγεγραµµένος εργολήπτης, όπως απαιτεί ο Νόµος, και δεν επρόκειτο µόνο περί τυπικής παράλειψης πληρωµής τέλους και ανανέωσης ετήσιας άδειας. Εν όψει των πιο πάνω, η σύµβαση κρίθηκε από το ικαστήριο ως παράνοµη. 76

39 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Όταν όµως ένα νοµοθέτηµα δεν περιέχει οποιαδήποτε απαγορευτική διάταξη για πρόσβαση στα ικαστήρια για διεκδίκηση αποζηµιώσεων και υποβάλλεται εισήγηση ότι η απαγόρευση είναι εξυπακουόµενη, η απάντηση βασίζεται πάνω στην ερµηνεία του σχετικού νόµου. Σε µια τέτοια περίπτωση µπορεί να εφαρµοσθούν διαφορετικά κριτήρια. Αν ο µόνος σκοπός του νοµοθετήµατος είναι η αύξηση των εσωτερικών προσόδων, όπως π.χ. όταν ο Νόµος απαιτεί τη χορήγηση µιας άδειας σε ένα επιχειρηµατία για τη διεξαγωγή συγκεκριµένων εργασιών, η σύµβαση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παράνοµη (Αγαθοκλέους v. Λάππα, 1998). 77 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Στην υπόθεση Smith v. Mawhood, 1845 αποφασίστηκε ότι ένας καπνοπώλης µπορούσε να διεκδικήσει την αξία καπνού που είχε πωλήσει άνκαι είχε παραλείψει να πάρει τη σχετική άδεια και να αναρτήσει έξω από το κατάστηµα του το όνοµα του, κατά παράβαση νοµοθετικής πρόνοιας που προνοούσε την επιβολή προστίµου µέχρι 200. Όπως έχει πει ο Parke B., «I think the object of the legislation was not to prohibit a contract of sale by dealers who have not taken out a license pursuant to the Act of Parliament. If it was, they certainly could not recover, although the prohibition was merely for the purpose of revenue. But looking to the Act of Parliament, I think its object was not to vitiate the contract itself, but only to impose a penalty upon the party offending for the purposes of the revenue.» 78

40 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Όµως τα περισσότερα νοµοθετήµατα σκοπεύουν στην προστασία του κοινού ή στην υλοποίηση ενός σκοπού γενικής πολιτικής. Στην περίπτωση που ο Νόµος στοχεύει στην προστασία του κοινού, όπως π.χ. µε την απαγόρευση εξάσκησης ενός επαγγέλµατος από πρόσωπα που δεν είναι προσοντούχα, τότε η σύµβαση που συνάπτει ένα τέτοιο µη προσοντούχο πρόσωπο είναι παράνοµη και δεν µπορεί να εφαρµοστεί. 79 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Συνέπειες παράνοµων συµβάσεων Γενικά, κάθε συµφωνία της οποίας ο σκοπός ή η αντιπαροχή είναι παράνοµα, είναι άκυρη. Αν η συµφωνία αποδειχτεί εξ υπαρχής άκυρη ή καταστεί άκυρη, το πρόσωπο που προσπορίστηκε οποιοδήποτε όφελος δυνάµει αυτής υποχρεούται να αποκαταστήσει το όφελος αυτό. 1η περίπτωση: Σύµβαση που είναι παράνοµη κατά τη σύναψη 2η περίπτωση: Σύµβαση που καθίσταται παράνοµη κατά την εκτέλεση της 80

41 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Σύµβαση που είναι παράνοµη κατά τη σύναψη 1η αρχή: Συµφωνία η οποία συνοµολογείται κατά παράβαση του νόµου, είναι παράνοµη και άκυρη, ανεξάρτητα από την έκταση της συµµετοχής εκατέρου των συµβαλλοµένων στην επίτευξή της. 2η αρχή: Το ικαστήριο δεν θα εφαρµόσει σύµβαση η οποία ρητά ή εξυπακουόµενα απαγορεύεται από το νόµο. Εάν η σύµβαση ανήκει σ αυτή την κατηγορία η πρόθεση των συµβαλλοµένων είναι αδιάφορο στοιχείο. Εάν ο Νόµος απαγορεύει τη σύµβαση, η σύµβαση δεν είναι εφαρµοστέα άσχετα από το εάν ήταν πρόθεση των συµβαλλοµένων να παραβούν το Νόµο ή όχι. 81 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Σύµβαση που είναι παράνοµη κατά τη σύναψη Γενικά, αν η παρανοµία επισηµαίνεται στη συνοµολόγηση της σύµβασης µε απώτερο σκοπό τη διάπραξη ενός αδικήµατος, η σύµβαση είναι ανεφάρµοστη. Αν η παρανοµία προέρχεται και από τους δύο διαδίκους η πρόθεση κατά τη διάρκεια της συνοµολόγησης είναι ουσιώδης και συνεπώς η σύµβαση είναι ανεφάρµοστη. Αν όµως η παρανοµία προέρχεται από ένα συµβαλλόµενο, η σύµβαση δεν µπορεί να εκτελεστεί από το συµβαλλόµενο που είχε την παράνοµη πρόθεση. 82

42 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Σύµβαση που είναι παράνοµη κατά τη σύναψη (παραδείγµατα) Pearce vs Brooks (1866) : Ο ιδιοκτήτης ενός καραβανιού το ενοικίασε σε µια πόρνη, σε γνώση του ιδιοκτήτη ότι θα χρησιµοποιείτο για ανήθικες πράξεις. Parkinson vs Royal College of Ambulance (1925): O κ.parkinson απέτυχε να επανακτήσει τα λεφτά που είχε «δωρήσει» για να τον ανακηρύξουν σε ιππότη. El Alam vs Τουµαζίδης (1998): Ο Τουµαζίδης πλήρωσε Λ.Κ.8500 και πήρε 2 επιταγές σε ολάρια Αµερικής ($17000). Οι επιταγές ακυρώθηκαν πριν την εξαργύρωση τους. Καταστρατήγιση του Περί Eλέγχου Συναλλάγµατος Νόµου. Ηλίας Λάζος vs Νεοφύτου (1997): Πώληση ακινήτου µε «µαύρα» λεφτά κάτω από το τραπέζι για λόγους φοροδιαφυγής. Ο πωλητής υπαναχώρησε από τη σύµβαση. Άκυρη σύµβαση - καταστρατήγηση της λειτουργίας του Νόµου. 83 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Σύµβαση που είναι παράνοµη κατά τη σύναψη (παραδείγµατα) Όµως, στην υπόθεση Αγαθοκλέους v Λάππα (1998) αποφασίστηκε ότι η µη κατοχή ενιαυσίας άδειας εκ µέρους ενός Αρχιτέκτονα δεν καθιστά τη συµφωνία του µε ένα πελάτη άκυρη, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραµµένο ως αρχιτέκτονας, υποχρέωση που έχει ως σκοπό την προστασία του κοινού από πρόσωπα που δεν είναι προσοντούχα. Οµοίως, στην υπόθεση Smith v. Mawhood (1845), αποφασίστηκε ότι ένας καπνοπώλης µπορούσε να διεκδικήσει την αξία καπνού που είχε πωλήσει άνκαι είχε παραλείψει να πάρει τη σχετική άδεια και να αναρτήσει έξω από το κατάστηµα του το όνοµα του, κατά παράβαση νοµοθετικής πρόνοιας που προνοούσε την επιβολή προστίµου µέχρι

43 Παράνοµες συµβάσεις συνέχεια Σύµβαση που καθίσταται παράνοµη κατά την εκτέλεση της Η σύµβαση αυτή είναι επίσης άκυρη. Υπόθεση Archbolds vs Spanglett (1961): Σύµβαση µεταφοράς ουίσκι σε ένα φορτηγό το οποίο δεν ήταν εγκεκριµένο για να µεταφέρει τέτοιο φορτίο. Ο προµηθευτής δεν γνώριζε ότι το φορτηγό δεν καλυπτόταν από τέτοια άδεια γι αυτό µπορούσε να αποζηµιωθεί για τη ζηµιά του για παράβαση σύµβασης. Όµως, στην Ashmore Benson Pease & Co vs Dawson Ltd (1973): Εδώ ο προµηθευτής γνώριζε οτι το φορτηγό είχε υπερφορτωθεί και έτσι θεωρήθηκε ότι και τα δυο µέρη είχαν εξ υπαρχής πρόθεση εκτέλεσης µιας σύµβασης µε παράνοµο τρόπο. 85 Θυµίζω «Συµβάσεις είναι όλες οι συµφωνίες οι οποίες καταρτίζονται µε την ελεύθερη συναίνεση µερών ικανών προς το συµβάλλεσθαι, για νόµιµη αντιπαροχή και νόµιµο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ρητά από το Νόµο αυτό ως άκυρες. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, οι συµβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή µερικώς γραπτά και µερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συµπεριφορά των µερών» (άρθρο 10 του περί Συµβάσεων Νόµου, Κεφ. 4). 86

44 Τυπικά στοιχεία συµβάσεων Γενικά, οι συµβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή µερικώς γραπτά και µερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συµπεριφορά των µερών. Τούτο ισχύει εκτός εάν κάποιος νόµος καθορίζει ειδικά ότι η σύµβαση θα πρέπει να καταρτιστεί γραπτώς ή στην παρουσία µαρτύρων. 87 Παραδείγµατα: Τυπικά στοιχεία συµβάσεων Μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο πέρα του 1 έτους: θα πρέπει να είναι γραπτή + 2 µάρτυρες Σύµβαση κατασκευής έργου αξίας µεγαλύτερης των θα πρέπει να είναι γραπτή. 88

45 Όροι σύµβασης 89 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Μια σύµβαση αποτελείται από τους όρους της, οι οποίοι ρυθµίζουν τις σχέσεις των µερών και καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα τους. Σε µια σύµβαση υπάρχουν οι Ρητοί Όροι (express terms) και οι Εξυπακουόµενοι Όροι (implied terms). 90

46 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Ρητοί όροι είναι οι όροι που συµφωνούνται από τα µέρη ρητά, είτε προφορικά είτε γραπτώς. Στις γραπτές συµβάσεις οι ρητοί όροι εξαντλούνται στο κείµενο. 91 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Εξυπακουόµενοι όροι (ή σιωπηροί όροι) είναι οι όροι οι οποίοι, αν και δεν έχουν συµφωνηθεί ρητά, εξυπακούεται ότι υφίστανται σε µια συµφωνία. «Η διακρίβωση εξυπακουόµενου όρου ως θέµα ερµηνείας της συµφωνίας είναι παλαιόθεν γνώρισµα του έργου του δικαστηρίου, εδραζόµενη στην αναγνώριση ότι τα µέρη δεν διατυπώνουν πάντοτε ρητά στη γραπτή τους συµφωνία παρά µόνο τα βασικά της στοιχεία, αφήνοντας άλλα να προκύπτουν έστω και αν δεν ελέχθησαν. Η διακρίβωση εξυπακουόµενου όρου αποδίδεται στην ανάγκη να δοθεί αποτελεσµατικότητα και πληρότητα στη συµφωνία, εκφράζοντας εκείνο που, αν και δεν ελέχθη, αντιπροσωπεύει την εµφανή και αναγκαία πρόθεση των µερών.» 92

47 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων (α) Όροι που εξυπακούονται βάσει εθίµου ή εµπορικής πρακτικής (Hutton v Warren, 1836) πχ ο κατασκευαστής ρούχων ευθύνεται για τα ελαττώµατα στα ρούχα, έστω και εάν το ελάττωµα οφείλεται στο ύφασµα. (Crocodile Garments Ltd v Law Kwai Yuk, 1998). Για να επικαλεστεί κάποιος «έθιµο» θα πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη του εθίµου το οποίο θα πρέπει να είναι «τοις πάσοις γνωστό», βέβαιο, νόµιµο και λογικό. 93 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων (β) Όροι που καθορίζονται νοµοθετικά πχ Περί Πώλησης Αγαθών Νόµος, περί Καθυστερηµένων Πληρωµών Νόµος, περί διαιτησίας Νόµος κλπ 94

48 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων (γ) Όροι που εξυπακούονται από το δικαστήριο 1. Όροι που εξυπακούονται ως δεδοµένα (as fact) µε βάση την πρόθεση των µερών Το δικαστήριο είναι δυνατό να αποδεχθεί ως εξυπακουόµενο όρο στη σύµβαση τέτοιο όρο που θα απέδιδε δραστικότητα και λειτουργικότητα στη σύµβαση. Αν δηλαδή κάποιο θέµα δεν έχει τύχει χειρισµού στη σύµβαση ή αν η πρόθεση των µερών για το συγκεκριµένο θέµα δεν έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα, το δικαστήριο θα θέσει όρο προς όφελος της επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας ώστε η σύµβαση να βγάζει νόηµα από εµπορικής άποψης: π.χ. ότι τα προϊόντα ή οι εργασίες πρέπει να συνάδουν µε το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ή ότι ένας εργολάβος θα πρέπει να εκτελεί την εργασία µε τη δέουσα επιµέλεια και φροντίδα. 95 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων Κλασσική υπόθεση «The Moorcock» (1889): Ένα πλοίο (το Moorcock) καταστράφηκε γιατί η κοιλιά του βρήκε στον πυθµένα του λιµανιού που ήταν ρηχό. Εξυπακουόµενος όρος αναφορικά µε την ασφάλεια χρήσης του λιµανιού ώστε να δοθεί δραστικότητα/αποτελεσµατικότητα στη σύµβαση. Για να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη τέτοιου όρου θα πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο του officious bystander, δηλαδή ο όρος να είναι προφανής (Wilson v Best Travel, 1993): Αν κατά τη διάρκεια ετοιµασίας της σύµβασης ήταν παρόν και ένα τρίτο πρόσωπο και αυτός εισηγείτο τη συµπερίληψη κάποιου όρου στη σύµβαση, αµφότερα τα µέρη θα έλεγαν «Μα, βέβαια!». Επιπλέον, ο όρος πρέπει να είναι λογικός και δίκαιος, να µπορεί να εκφραστεί ξεκάθαρα χωρίς να απαιτείται ειδική τεχνική γνώση και να µην συγκρούεται µε ρητό όρο. 96

49 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων Η συµπερίληψη εξυπακουόµενου όρου: συνιστά εξαιρετικό µέτρο και δύναται να γίνει µόνο εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την πρόσδοση εµπορικής δραστικότητας (business efficacy) στη συµφωνία (Bauer vs ιογ. Ηροδότου & Υιών Λτδ, 1994) δύναται να γίνει µόνο όταν είναι αναγκαία για πρόσδοση επιχειρηµατικού ερείσµατος (business efficacy) στη σύµβαση ή όταν αναντίλεκτα εξυπακούεται από τις ίδιες τις πρόνοιες της σύµβασης. Κριτήριο είναι η ανάγκη που σχετίζεται µε την εµπορική επάρκεια της σύµβασης ή µε την συµπερίληψη όσων είχαν αναντίλεκτα κατά νουν οι συµβαλλόµενοι ( ηµοκρατία vs Μουξούρη κ.α., 1990) 97 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων 2. Όροι που εξυπακούονται από το νόµο (by law), ως απόρροια της σχέσης µεταξύ των µερών. Σε ορισµένες περιπτώσεις συγκεκριµένου τύπου συµβάσεων ο νόµος θέτει µία τυποποιηµένη οµάδα όρων ως κανονιστικό πλαίσιο. Liverpool City Council v Irwin [1976] Έχει να κάµει µε την αντίληψη του ικαστηρίου για τη φύση της σύµβασης (πχ δηµόσια πολιτική, συµβάσεις εργοδότησης, κοινόχρηστα σε κοινόχρηστη οικοδοµή κτλ) 98

50 Όροι µίας σύµβασης (συνέχεια) Περιπτώσεις ύπαρξης εξυπακουόµενων όρων (δ) Όροι που εξυπακούονται λόγω «επανάληψης» Εάν τα δύο µέρη έχουν προηγουµένως κατ επανάληψη συµβληθεί µε βάση συγκεκριµένους όρους, µπορεί να εννοηθεί ότι οι όροι στην παρούσα σύµβαση είναι οι ίδιοι µε όλες τις προηγούµενες, εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά. Τα µέρη θα πρέπει να γνωρίζουν τον όρο που υπονοείται µε αυτό τον τρόπο. (π.χ. Hollier v Rambler Motors Ltd, 1972 και British Crane Hire Corp. Ltd. v Ipswitch Plant Hire Ltd, 1975). 99 Ταξινόµηση των Όρων Ουσιώδεις όροι («Conditions», ή αλλιώς «terms that are of the essence of a contract»): βασική ρήτρα για την επίτευξη του κύριου σκοπού. Παράβαση ουσιώδους όρου συνιστά θεµελιώδη παράβαση της σύµβασης και καθιστά τη σύµβαση ακυρώσιµη κατ εκλογή του αναίτιου (αθώου) µέρους. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωµα αποζηµίωσης στο αναίτιο µέρος. 100

51 Ταξινόµηση των Όρων Εγγυητικές διαβεβαιώσεις (Warranties): ρήτρα συµπληρωµατική για την επίτευξη του κύριου σκοπού της σύµβασης. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης δεν καθιστά τη σύµβαση ακυρώσιµη αλλά παρέχει δικαίωµα αποζηµίωσης στο αναίτιο µέρος. 101 Ταξινόµηση των Όρων Ανώνυµοι ή Ακαθόριστοι όροι (Innominate terms). Όροι που δεν µπορούν να καταταγούν σε µία από τις δύο πιο πάνω κατηγορίες. Οι συνέπειες παράβασης ανώνυµου όρου εξαρτώνται από το πόσο θεµελιώδης είναι η παράβαση, δηλαδή εάν το αναίτιο µέρος αποστερείται βασικών συµβατικών ωφεληµάτων του. 102

52 Ταξινόµηση των Όρων Σύνθεση µίας σύµβασης Ουσιώδεις Όροι Εγγυητικές ιαβεβαιώσεις Ανώνυµοι Όροι Στην υπόθεση Bettini v. Gye (1876) αποφασίστηκε ότι η παράλειψη τραγουδίστριας σε Όπερα να παραστεί στα δοκιµαστικά αποτελούσε παράβαση ουσιώδους όρου. Στην υπόθεση Bauer v. Ηροδότου & Υιών Λτδ (1994) αποφασίστηκε ότι σε σύµβαση για την µετάβαση 10µελούς ακροβατικού οµίλου στην Αίγυπτο, η µη συµµετοχή του αρχηγού της αποστολής αποτελούσε παράβαση ουσιώδους όρου. Το κατά πόσο µια ρήτρα σε σύµβαση είναι ουσιώδης όρος ή εγγυητική διαβεβαίωση εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ερµηνεία της σύµβασης και όχι τόσο από το πως αποκαλείται στη σύµβαση η ρήτρα αυτή. 104

53 Ταξινόµηση των Όρων Σηµαντικό: Μπορεί να υπάρχει παράβαση ουσιώδους όρου αλλά το αναίτιο (αθώο) µέρος να επιλέξει να µην τερµατίσει την σύµβαση και να θεωρήσει ότι αυτή συνεχίζεται. Επίσης εάν η σύµβαση δεν τερµατιστεί έγκαιρα τότε µπορεί το δικαίωµα τερµατισµού να χαθεί (waiver). ηλαδή λόγω της καθυστέρησης ή κάποιας άλλης θετικής ενέργειας να θεωρηθεί ότι το αναίτιο µέρος έχει παραιτηθεί αυτού του δικαιώµατος. 105 Ταξινόµηση των Όρων Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; 106

54 Νοµολογία: Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Στην υπόθεση Πιττάλης v. Laniva Enterprises [1997] αποφασίστηκε ότι, το κατά πόσον ο χρόνος αποτελεί ουσιώδη όρο διαπιστώνεται από την διατύπωση της ίδιας της σύµβασης. Στην υπόθεση Ζαχαρία κ.α. v. Ship Reiher (1990) αποφασίστηκε ότι ο χρόνος πληρωµής τιµήµατος πώλησης δεν είναι ουσιώδης όρος. Αλλά, µπορεί να µεταβληθεί σε ουσιώδη όρο αν προηγηθεί εύλογη προειδοποίηση ("make time of the essence upon reasonable notice"). Στην υπόθεση Paraskeva v. Lantas (1988) αποφασίστηκε ότι η ύπαρξη όρου περί χρέωσης τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης είναι ένδειξη ότι ο χρόνος δεν ήταν στην σκέψη των µερών ως ουσιώδης όρος. 107 Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Στην υπόθεση LATIFUNDIA PROPERTIΕS LTD v. Α. M. Ψάκη κ.α., 2003 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: «Είναι γεγονός ότι στην παρούσα περίπτωση η προθεσµία για πληρωµή του τιµήµατος πωλήσεως δεν ήταν ουσιώδης όρος, αφού δεν είχε κηρυχθεί ως τέτοιος από τους συµβαλλόµενους. Όπως προκύπτει και από την υπόθεση Paraskeva & Others v. Lantas, 1988 η ύπαρξη όρου περί τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής, όπως στην παρούσα περίπτωση, είναι ενδεικτική πως ο χρόνος δεν ήταν στη σκέψη των µερών ουσιώδης. 108

55 Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Η νοµολογία όµως αναγνωρίζει ότι το ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να καταστήσει το χρόνο ουσιώδη αν υπάρξει παράβαση των όσων έχουν συµφωνηθεί. Σχετική είναι και η απόφαση Xenophontos ν. Tyrimou, 1984 όπου µετά πάροδο 20 χρόνων δόθηκε ειδοποίηση για συµµόρφωση µέσα σε 15 ηµέρες. Επιπρόσθετα, ούτε η πρόνοια πως καθυστέρηση καταβολής του υπολοίπου παρέχει δικαίωµα στους πωλητές για είσπραξή του µέσω αγωγής στερεί αυτούς από το δικαίωµα τερµατισµού της συµφωνίας λόγω παράβασης ή το περιορίζει καθ οιονδήποτε τρόπο (Bower ν. Ηροδότου, 1994)» 109 Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Στην υπόθεση Nicos K. Shacolas v. Sofronios Michaelides and Another (1967) αποφασίστηκε ότι: "There is, therefore, no difficulty on our part in upholding the Judgment of the trial Court on the view that even though time was of the essence originally, the appellant by his conduct deprived himself of the possibility of terminating his contracts with respondents on such a ground, but on the contrary having waived the stipulations as to time he later on broke such contracts himself". 110

56 Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Ο χρόνος σε µία σύµβαση θεωρείται ως ουσιώδης και αποτελεί συστατικό στοιχείο, η µη τήρηση του οποίου καθιστά τη συµφωνία ακυρώσιµη, στις περιπτώσεις που οι συµβαλλόµενοι έχουν σαφώς διατυπώσει στη συµφωνία ότι ο χρόνος είναι ουσιώδης ή όπου οι συνθήκες ή η φύση της συµφωνίας υποδηλούν ότι ο χρόνος θα τηρηθεί επακριβώς ή όταν ο χρόνος εφόσον δεν τηρηθεί το άλλο συµβαλλόµενο µέρος καταστήσει τον όρο ουσιώδη θέτοντας εύλογο προθεσµία για συµµόρφωση (G. Charalambous Ltd, ν. KALOS KAFES Ltd, 1997). 111 Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύµβασης; Στο σύγγραµµα Pollock & Mulla, Indian Contract and Specific Relief Acts, αναφέρεται ότι : «Even in the case of sale of land, time can be made of the essence of the contract by giving a notice to the other side guilty of undue delay to perform the contract in a reasonable time. This can also be done in a contract where the stipulation of time as the essence has been waived.» 112

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων. Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων. Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Γενική θεώρηση του δικαίου Με τον όρο δίκαιο εννοούμε το σύνολο των υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4336, 31.5.2012 Ν. 66(Ι)/2012 Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος. 2 Ερµηνεία. 3 Έναρξη χρόνου 4 Γενικός χρόνος 5 Υποθήκη-Ενέχυρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

PAST PAPERS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006/07 ΕΡΩΤΗΣΗ 2

PAST PAPERS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006/07 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 PAST PAPERS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006/07 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Το ζήτημα είναι κατά πόσον η σύμβαση μεταξύ του Κόκου και του Αντώνη επιτρέπει στον Α να διεκδικήσει επιστροφή χρημάτων και αν ολοκληρώθηκε ή όχι και πότε. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ. 18 Ιουνίου, 2010 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΙΛΑΡΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ.,

ΑΝΩΤΑΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ. 18 Ιουνίου, 2010 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΙΛΑΡΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ., ΑΝΩΤΑΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ 18 Ιουνίου, 2010 (Πολιτική Έφεση Αρ. 29/2008) [ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ, /στές] ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΙΛΑΡΑΣ, ν. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ., Μ. Ηλιάδης

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα