Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ A ΜΕΡΟΣ Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 136 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 5 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ 4 ΒΔΟΜΑΔΑ): ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν τη γνωριμία τους με το ξύλο ως υλικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μακροσκοπικά, φυσικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου. Επιπρόσθετος σκοπός είναι να κατανοήσουν τα στοιχεία που αφορούν στην αναγνώριση των σπουδαιότερων ελληνικών ειδών ξύλου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά: στο εμπόριο, την επιπλοποιία, και τις ξύλινες κατασκευές. 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου - Φυσικά χαρακτηριστικά του ξύλου - Ανατομικά στοιχεία ξύλου - Υπομικροσκοπική δομή του ξύλου - Χημική σύσταση του ξύλου - Μηχανισμός παραγωγής ξύλου - Μεταβλητότητα δομής και χημικής σύστασης - Ελαττώματα δομής 4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι φοιτητές: - να κατανοούν τι είναι το ξύλο ως υλικό και ποια είναι η σημασία του, - να έχουν σαφή εικόνα των φυσικών και μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του, - να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της μικροσκοπικής δομής του ξύλου και των ανατομικών στοιχείων του (τύποι κυττάρων), - να μπορούν να προετοιμάζουν με κατάλληλα μέσα επιφάνειες και μικροτομές ξύλου για αναγνώριση ξύλου με μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση, - να είναι σε θέση με βάση κλείδες αναγνώρισης (μακροσκοπικές μικροσκοπικές) και γνώση των φυσικών χαρακτηριστικών του ξύλου να αναγνωρίζουν τα κυριότερα ελληνικά είδη ξύλου, - να μπορούν να αναγνωρίζουν τα σφάλματα δομής και να γνωρίζουν τα αίτια και τις συνέπειες αυτών. Β ΜΕΡΟΣ 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις υπό τη μορφή παρουσιάσεων power point. - Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται χρήση διαφόρων μικροεργαλείων από τους φοιτητές (κοπίδια, λεπίδες και ξυράφια) για δημιουργία λείας τομής στο ξύλο, καθώς και φακών χειρός και στερεοσκοπίων για παρατήρηση λείων επιφανειών ξύλου και μέτρηση του πλάτους των αυξητικών δακτυλίων. Επίσης, προετοιμάζονται με μικροτεχνικές μεθόδους μικροσκοπικά παρασκευάσματα για αναγνώριση ξύλου και E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 1

2 μέτρηση ανατομικών χαρακτηριστικών κυττάρων κάτω από απλό μικροσκόπιο με κατάλληλο λογισμικό. Τέλος, χρησιμοποιούνται κλείδες αναγνώρισης (έντυπες και σε ηλεκτρονική μορφή με βοήθεια Η/Υ). 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο θεωρητικό μέρος, η ύλη περιλαμβάνει τα εξής: Γενικά για το ξύλο ως υλικό και τη σημασία του. Ορισμός του ξύλου από άποψη δομής και από βιολογικής και χημικής άποψης. Τομές και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου (χαρακτηριστικά εγκάρσιας, ακτινικής και εφαπτομενικής τομής). Φυσικά χαρακτηριστικά (χρώμα, σχεδίαση, βάρος, στιλπνότητα, οσμή κ.α.). Υπομικροσκοπική δομή (μελέτη του ξύλου στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο). Χημική σύσταση του ξύλου. Μεταβλητότητα της δομής και της χημικής σύστασης του ξύλου. Μηχανισμός παραγωγής του ξύλου (κάμβιο). Τα σπουδαιότερα σφάλματα δομής του ξύλου (ξύλο ακανόνιστης δομής, μεταχρωματισμοί, στρεψοΐνια, ραγάδες, ρόζοι, τραυματικά σφάλματα κ.α.). Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής εμβαθύνει στη μακροσκοπική και μικροσκοπική μελέτη και αναγνώριση των σπουδαιότερων ελληνικών ειδών ξύλου και μαθαίνει καλά τις κλείδες αναγνώρισης. Πρόσθετα ο φοιτητής μελετά, αναγνωρίζει και αποτυπώνει στο εργαστήριο τα γνωρίσματα του κάθε ξύλου. Συγκεκριμένα, η ύλη ανά εβδομάδα διδασκαλίας περιλαμβάνει τα εξής: 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - Το ξύλο ως βιολογικό προϊόν των δασικών δέντρων και πρώτη ύλη για διάφορα προϊόντα - Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα του ξύλου ως υλικού - Μορφές που εμφανίζεται σε διάφορα προϊόντα - Βασική διάκριση σε κωνοφόρα πλατύφυλλα ξύλα - Διάκριση βοτανικής, κοινής και εμπορικής ονομασίας των ειδών ξύλου και σημασία τους για την τυποποίησηπιστοποίηση προϊόντων - Γεωγραφικές προελεύσεις (Β. Αμερικής, Ευρωπαϊκά, τροπικά) ειδών και επίδειξη αντίστοιχων δειγμάτων που διαθέτει το εργαστήριο - Σεμιναριακού χαρακτήρα ενημέρωση των σπουδαστών για την υφιστάμενη κατάσταση στο εμπόριο (χρήσεις ξύλων, παραγωγή προϊόντων, εισαγωγές εξαγωγές) - Πρώτη επαφή με το ξύλο [παρατήρηση μέσα στο εργαστήριο κυρίως συμπαγούς (μασίφ) ξύλου και γενικά των προϊόντων του] 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΥΞΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ - Δημιουργία του ξύλου στα δασικά δέντρα - Δομή αυξητικών δακτυλίων σε κωνοφόρα και πλατύφυλλα : πρώιμο και όψιμο ξύλο, πλάτος αυξητικών δακτυλίων - Σχέση των αυξητικών χαρακτηριστικών του ξύλου με τις χρήσεις του καθώς και η σημασία τους σε άλλες επιστήμες - Εξάσκηση σε μέτρηση αυξητικών χαρακτηριστικών σε δακτυλίους κωνοφόρων και πλατυφύλλων με τη βοήθεια του συστήματος ανάλυσης αυξητικών δακτυλίων LINTAB 5 του εργαστηρίου 3 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ - Επεξήγηση μακροσκοπικών (ορατών με το μάτι ή με τη βοήθεια μεγεθυντικού φακού) χαρακτηριστικών του ξύλου - Προετοιμασία δειγμάτων ξύλου και βασικός εξοπλισμός για μακροσκοπική αναγνώριση - Περιγραφή των βασικών επιφανειών μακροσκοπικής παρατήρησης του ξύλου (εγκάρσιες, ακτινικές, εφαπτομενικές) και εντοπισμός χαρακτηριστικών - Διάκριση ξύλων σε κωνοφόρα και πλατύφυλλα (δακτυλιόπορα διασπορόπορα) με βάση τα μακροσκοπικά τους χαρακτηριστικά - Ανάλυση φυσικών χαρακτηριστικών του ξύλου (αντιληπτά με τις αισθήσεις, π.χ. οσμή, βάρος, σκληρότητα, χρώμα) - Εξάσκηση με υλικά του εργαστηρίου (φακοί, κοπίδι για λείανση τομών, κλπ) και παρατήρηση με παραδείγματα όλων των ως άνω χαρακτηριστικών από τους φοιτητές πάνω σε δείγματα του εργαστηρίου - Εξάσκηση σε παρατήρηση επιφανειών ξύλου στο στερεοσκόπιο NIKON SM2 800 με σύστημα φηφιακής φωτογράφησης του εργαστηρίου 4 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ φυσικά) που οδηγούν σε αναγνώριση ξύλου των παρακάτω κωνοφόρων: Πεύκη, Ερυθρελάτη, Ελάτη, E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 2

3 Ψευδοτσούγκα, Λάρικα, Ίταμος, Άρκευθος, Κυπαρίσσι 5 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΠΟΡΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ φυσικά) που οδηγούν σε αναγνώριση ξύλου των παρακάτω δακτυλιόπορων πλατυφύλλων: Φυλλοβόλες δρύες (λευκές ερυθρές), Καστανιά, Φράξος, Φτελιά, Κελτίς, Μουριά, Ακακία, Αΐλανθος 6 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΟΠΟΡΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ φυσικά) που οδηγούν σε αναγνώριση ξύλου των παρακάτω διασπορόπορων πλατυφύλλων: (α) Ακτίνες με διαφορετικά πλάτη: Οξυά, Πλατάνι, Γαύρος, Κλήθρα, Φουντουκιά (β) Λεπτές ακτίνες: Σφενδάμι, Φιλύρα, Ελιά, Σορβιά, Σημύδα, Οστριά, Ιπποκαστανιά, Λεύκη, Ιτιά 7 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΗΜΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΠΟΡΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ φυσικά) που οδηγούν σε αναγνώριση ξύλου των παρακάτω ημι δακτυλιόπορων πλατυφύλλων: Αειθαλείς δρύες (πουρνάρι, αριά) - Περιγραφή των μακροσκοπικών και φυσικών χαρακτηριστικών των σημαντικότερων τροπικών ξύλων από εμπορική άποψη - Κλείδες μακροσκοπικής αναγνώρισης τροπικών ξύλων και επίδειξη τροπικών ξύλων του εργαστηρίου 8 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - Περιγραφή και λειτουργία του απλού μικροσκοπίου - Τύποι κυττάρων ξύλου και εξάσκηση στη σχεδίασή τους - Διαδικασία αποΐνωσής του ξύλου με κατάλληλες συσκευές και χημικά του εργαστηρίου για παρατήρηση μεμονωμένων κυττάρων ξύλου και μέτρηση των διαστάσεων τους - Προετοιμασία μικροτομών για παρατήρηση σε απλό μικροσκόπιο: διαμόρφωση μαλάκυνση ξύλου, παραγωγή τομών με μικροτόμο, χρώση και στερέωσή των τομών - Επίδειξη των μικροτόμων του εργαστηρίου (Mικροτόμος ολίσθησης LEICA MICROTOME SM 2010R, μικροτόμοι SLEDGE MICROTOME G.S.L. 1, μικροτόμος τρυπανιδίων ξύλου CORE MICROTOME WSL) - Παραδείγματα εμφάνισης του ξύλου κάτω από στερεοσκοπικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο - Μέρη και λειτουργία του ερευνητικού μικροσκοπίου NIKON ECLIPSE 50i με ψηφιακή κάμερα, λογισμικό μορφομετρικώνμετρήσεων, σύστημα φθορισμού και πόλωση του εργαστηρίου - Εξάσκηση σε αποΐνωση και προετοιμασία μικροτομών, και αναγνώριση τύπων κυττάρων και ιστών ξύλου σε διάφορες επιφάνειες (εγκάρσιες, ακτινικές, εφαπτομενικές) κάτω από απλό μικροσκόπιο - Έννοια και σημασία του ανώριμου ξύλου για την αξιοποίηση του, και εξάσκηση σε μεθόδους καθορισμού των ορίων του με βάση τα ανατομικά χαρακτηριστικά του ξύλου 9 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ χαρακτηριστικών που οδηγούν σε αναγνώριση ξύλου κωνοφόρων - Σύγκριση μακροσκοπικής και μικροσκοπικής εμφάνισης του ξύλου των κωνοφόρων και σχεδίαση των επιφανειών παρατήρησης 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΠΟΡΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ χαρακτηριστικών που οδηγούν σε αναγνώριση ξύλου δακτυλιόπορων πλατυφύλλων - Σύγκριση μακροσκοπικής και μικροσκοπικής εμφάνισης του ξύλου των δακτυλιόπορων πλατυφύλλων και σχεδίαση των επιφανειών παρατήρησης 11 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΟΠΟΡΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ χαρακτηριστικών που οδηγούν σε αναγνώριση ξύλου διασπορόρων πλατυφύλλων - Σύγκριση μακροσκοπικής και μικροσκοπικής εμφάνισης του ξύλου των διασπορόρων πλατυφύλλων και σχεδίαση των επιφανειών παρατήρησης 12 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΗΜΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΠΟΡΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ χαρακτηριστικών που οδηγούν σε αναγνώριση ξύλου ημι δακτυλιόπορων πλατυφύλλων E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 3

4 - Σύγκριση μακροσκοπικής και μικροσκοπικής εμφάνισης του ξύλου των ημι δακτυλιόπορων πλατυφύλλων και σχεδίαση των επιφανειών παρατήρησης - Παραδείγματα μικροσκοπικής εμφάνισης τροπικών ξύλων και σύγκριση με μακροσκοπικές επιφάνειες 13 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - Παρατήρηση σε δείγματα του εργαστηρίου των κύριων ελαττωμάτων που μπορεί εμφανίζονται στο ξύλο: (α) Στρεψοΐνια (β) Ακανόνιστη διάταξη αυξητικών δακτυλίων (εκκεντρότητα, ψευδείς ασυνεχείς οδοντωτοί δακτύλιοι, διπυρήνωση πολυπυρήνωση) (γ) Ξύλο με ακανόνιστη δομή (θλιψιγενές ή εφελκυσμογενές ξύλο) (δ) Διακοπή συνέχειας ιστών (ραγάδες, ρητινοθύλακες) (ε) χρωματικές ανωμαλίες (στ) τραυματικές ακανονιστίες (ζ) ρόζοι και εντεριώνη - Συζήτηση για τα αίτια που προκαλούν τα σφάλματα ξύλου, τους τρόπους εμφάνισης αλλά και αντιμετώπισής τους από τη διαχείριση στο δάσος μέχρι το τελικό προϊόν, και των επιπτώσεών σε διάφορες χρήσεις του ξύλου Ο φόρτος εργασίας του μαθήματος έχει ως εξής: Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Εργαστηριακές ασκήσεις 13 Ατομικές εργασίες εξάσκησης μικροτεχνικών μεθόδων και αναγνώρισης ξύλου σε κάθε εργαστηριακό μάθημα 13 Δημιουργία συλλογής ξύλων / Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης 26 Αυτοτελής Μελέτη 47 Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στο θεωρητικό μέρος, οι φοιτητές αξιολογούνται με δυο γραπτές εξετάσεις, ενδιάμεση μετά από 6 εβδομάδες μαθημάτων και τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται με βάση τα ποσοστά: ενδιάμεση εξέταση 40%, τελική εξέταση 60%. Στο εργαστηριακό μέρος, οι φοιτητές εξετάζονται σε κάθε μάθημα προφορικά και γραπτά στην ύλη που διδάχθηκαν αλλά και με τελική γραπτή εξέταση. Η εξέταση σε κάθε εργαστηριακό μάθημα έχει βαρύτητα σε ποσοστό 30%. Παράδειγμα: βαθμός 5 στην τελική εξέταση και μέσος όρος των βαθμών σε κάθε μάθημα 6, τότε τελικός βαθμός = (5x0.7) + (6x0.3) = 5,3. Απαιτείται η εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) στην τελική εξέταση και όχι κάτω από τη βάση σε 3 εργαστηριακά μαθήματα. 8. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σύγγραμμα και Σημειώσεις: Τσουμής, Γ., «Επιστήμη του Ξύλου. Τόμος Α Δομή και Ιδιότητες», Εκδοτικός οίκος Σ. Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, 2009 Αδαμόπουλος Σ., «Σημειώσεις Δομής Ξύλου». ΤΕΙ Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Βουλγαρίδης, Η., Πασιαλής, Κ.Ν., Βασιλείου, Β.Γ Αναγνώριση Ξύλου (Πανεπιστημιακές παραδόσεις). Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Wiedenhoeft, A. (2005). Structure and Function of Wood. In: Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. Miller, R. B. (1999). Wood as an Engineering Material. Chapter 2: Structure of wood. H. G. Richter and M. J. Dallwitz (2009). Commercial timbers: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. hamburg.de/b online/wood/english/index.htm Hoadley, R.B (1990) Identifying Wood: Accurate Results with Simple Tools. Taunton. Carlquist, S (2001). Comparative Wood Anatomy. Springer. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: IAWA Journal: Wood Science and Technology: European Journal of Wood and Wood Products: Holzforschung: Wood and Fiber Science: BioResources: E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 4

5 Γ ΜΕΡΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Θεωρία: Δευτέρα Εργαστήριο: Τετάρτη α/α ΕΒΔΟΜΑΔΑ* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7/10/13 Θ: Εισαγωγή, γενικά για το ξύλο, δομή του ξύλου και η σημασία της 9/10/13 Ε: Εισαγωγικά, απαιτήσεις του εργαστηρίου 14/10/13 Θ: Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου 16/10/13 Ε: Αυξητικά χαρακτηριστικά του ξύλου 21/10/13 Θ: Φυσικά χαρακτηριστικά του ξύλου Ε: Μακροσκοπικά και φυσικά χαρακτηριστικά του ξύλου 28/10/13 Θ: Χαρακτηριστικά κυττάρων του ξύλου, Ιστοί ξύλου (Αναπλήρωση μέχρι 1/11/13) 30/10/13 Ε: Μακροσκοπική αναγνώριση ξύλου κωνοφόρων 4/11/13 Θ: Περιγραφή κυττάρων κωνοφόρων 6/11/13 Ε: Μακροσκοπική αναγνώριση ξύλου δακτυλιόπορων πλατυφύλλων 11/11/13 Θ: Περιγραφή κυττάρων πλατυφύλλων 13/11/13 Ε: Μακροσκοπική αναγνώριση ξύλου διασπορόπορων πλατυφύλλων 18/11/13 Θ: Χημική σύσταση του ξύλου 20/11/13 Ε: Μακροσκοπική αναγνώριση ξύλου ημιδακτυλιόπορων πλατυφύλλων και τροπικών ειδών 25/11/13 Θ: Υποδομή του ξύλου, Ενδιάμεση εξέταση 27/11/13 Ε: Μικροσκοπία και προετοιμασία μικροσκοπικών παρασκευασμάτων 2/12/13 (Αναπλήρωση Θ: Μηχανισμός παραγωγής του ξύλου 4/12/13) 4/12/13 Ε: Μικροσκοπική αναγνώριση ξύλου κωνοφόρων 9/12/13 Θ: Μεταβλητότητα δομής του ξύλου 11/12/13 Ε: Μικροσκοπική αναγνώριση ξύλου δακτυλιόπορων πλατυφύλλων 16/12/13 Θ: Μεταβλητότητα δομής του ξύλου 18/12/13 Ε: Μικροσκοπική αναγνώριση ξύλου διασπορόπορων πλατυφύλλων 6/1/14 (Αναπλήρωση Θ: Ελαττώματα δομής μέχρι 10/1/14) 8/1/14 Ε: Μικροσκοπική αναγνώριση ξύλου ημιδακτυλιόπορων πλατυφύλλων και τροπικών ειδών 13/1/14 Θ: Ελαττώματα δομής 15/1/14 Ε: Σφάλματα ξύλου 20/1/14 Θ: Αναπληρώσεις μαθημάτων 22/1/14 Ε: Εξετάσεις εργαστηρίου *ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Στο εργαστηριακό μέρος, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι: (α) να έχουν μπλοκ ζωγραφικής σε κάθε μάθημα για σχεδιασμό της μακροσκοπικής και μικροσκοπικής εμφάνισης των ξύλων (β) να ετοιμάζουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συλλογή με τα κυριότερα ελληνικά ξύλα και να την παραδίδουν, στο τέλος του εξαμήνου (γ) να εκπονούν εβδομαδιαίες εργασίες στο σπίτι σχετικά με τα είδη ξύλου, την ονοματολογία τους και τις χρήσεις τους. 10. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Microscopic Wood Anatomy of European species (2009): E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 5

6 International Association of Wood Anatomists IAWA: InsideWood: Commercial Timbers: intkey.com/wood/en/ Xylem Database: Tervuren Xylarium: Wood Collection (USw) of the Smithsonian's Museum of Natural History: Timber Atlas, Czech University of Life Sciences: Tree Collection, Florida State University: Macrographs of North American Woods: Τροπικά ξύλα: 11. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Στέργιος Αδαμόπουλος (Θ+Ε) Κατερίνα Ράμμου (Ε) 12. E MAIL: 13. ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Δευτέρα ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E CLASS: 15. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 25/11/13: Ενδιάμεση εξέταση 27/1/14 ~ 14/2/14: Τελική εξέταση Ο Διδάσκων ΔΡ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 6

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202 2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. 236 ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ A ΜΕΡΟΣ Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202 2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. 537 ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ A ΜΕΡΟΣ Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΞΥΛΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ: ΔΟΜΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΞΥΛΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ: ΔΟΜΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΞΥΛΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΞΥΛΟ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΗ ΞΥΛΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Δρ. Κακαράς Ιωάννης Καθηγητής ΤΕΙ/Λ

ΤΟ ΞΥΛΟ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΗ ΞΥΛΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Δρ. Κακαράς Ιωάννης Καθηγητής ΤΕΙ/Λ ΤΟ ΞΥΛΟ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΗ ΞΥΛΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δρ. Κακαράς Ιωάννης Καθηγητής ΤΕΙ/Λ Καρδίτσα 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ... 4 ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ... 4 ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΟΜΗ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΟΜΗ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα Μαθημάτων. Περιγράμματα Μαθημάτων 15/10/2014

Περιγράμματα Μαθημάτων. Περιγράμματα Μαθημάτων 15/10/2014 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Ζερβός. Πεπραγμένα περιόδου. Μαΐου 2009 - Μαρτίου 2013

Σπύρος Ζερβός. Πεπραγμένα περιόδου. Μαΐου 2009 - Μαρτίου 2013 Σπύρος Ζερβός Πεπραγμένα περιόδου Μαΐου 2009 - Μαρτίου 2013 Θητεία Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας 2 3 1. Εκπαιδευτικό Έργο 1.1. Διδασκόμενα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Δεκέμβριος 009 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κρητης Σχολη Κοινωνικων, Οικονομικων και Πολιτικων Επιστημων Τμημα Οικονομικων Επιστημων Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Ακαδημαϊκό Ετος 2015-2016 Ρέθυμνο, 3 Ιουλίου 2015 Εκδοση 2015.4.1

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5 Διδάσκων Δρ. Γιάννος Σαζεϊδης (email: yanos@cs.ucy.ac.cy) τηλ: 22892704 Υπεύθυνος Δρ. Παύλος Αντωνίου (email: paul.antoniou@cs.ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά δομής και τεχνικές ιδιότητες ξύλου ελιάς (Olea europaea L.)

Χαρακτηριστικά δομής και τεχνικές ιδιότητες ξύλου ελιάς (Olea europaea L.) Χαρακτηριστικά δομής και τεχνικές ιδιότητες ξύλου ελιάς (Olea europaea L.) Γιαγλή Κυριακή, Βουλγαρίδης Ηλίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ»

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» 736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Τομέας Διδάσκων Ειδικότητα / Ειδίκευση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ξυλουργός

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ξυλουργός Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Ξυλουργός Τεχνίτης Ξυλουργός Τεχνίτης Ξυλουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02) Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Επιμεταλλώσεων» του Τομέα «Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Σημειώσεις. Δρ. Δημητρίου Μπιρμπίλη

Εργαστηριακές Σημειώσεις. Δρ. Δημητρίου Μπιρμπίλη Εργαστηριακές Σημειώσεις «ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ» Δρ. Δημητρίου Μπιρμπίλη Εργαστηριακού Συνεργάτη του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Παράρτημα Καρδίτσας, - ΤΕΙ Λάρισας Απρίλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πυθαγόρας. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες

Πρόγραμμα Πυθαγόρας. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες Πρόγραμμα Πυθαγόρας Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες ΠΕ2. Ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Δράση 2. Οργάνωση διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 Aλεξανδρούπολη 2012 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,

Διαβάστε περισσότερα