2. Τύποι εκτών Είδη Μετρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Τύποι εκτών Είδη Μετρήσεων"

Transcript

1 2. Τύποι εκτών Είδη Μετρήσεων 2.1 Τύποι δεκτών - Είδη µετρήσεων Οι δέκτες του συστήµατος GPS (Σχ. 2.1) λαµβάνουν τα σήµατα των δορυφόρων και στη συνέχεια υπολογίζουν την απόσταση µεταξύ δορυφόρου δέκτη είτε µε τη µέτρηση ψευδοαποστάσεως (χρήση κώδικα) είτε µε τη µέτρηση της διαφοράς φάσης της φέρουσας συχνότητας µεταξύ δορυφόρου δέκτη, δηλαδή ανάλογα µε τη µέθοδο µέτρησης που θα χρησιµοποιήσουµε. Τα κύρια µέρη ενός δέκτη GPS είναι : 1. Κεραία µε προενισχυτή. 2. Τµήµα υψηλής συχνότητας για την επεξεργασία των σηµάτων. 3. Υπολογιστική µονάδα για έλεγχο και προσδιορισµό θέσης. 4. Χρονοµετρικό σύστηµα ακριβείας. 5. Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σχήµα 2.1: Κέντρωση δέκτη GPS σε τρίποδα (Aztech 1 ). Οι δέκτες είναι συστήµατα υψηλής τεχνολογίας που ποικίλουν σε δυνατότητες ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζονται. Επειδή υπάρχει η ανάγκη παρακολούθησης τουλάχιστον τεσσάρων δορυφόρων (βέβαια πάντα πρέπει να επιδιώκεται η παρακολούθηση περισσοτέρων), κάθε δέκτης διαθέτει ανάλογο αριθµό διαύλων (channels) που είναι είτε παράλληλοι δίαυλοι (parallel channels) είτε εναλλασσόµενοι δίαυλοι (sequencing channels). Στους παράλληλους, κάθε δίαυλος παρατηρεί ένα διαφορετικό δορυφόρο, ενώ στους εναλλασσόµενους έχουµε εναλλαγή των δορυφόρων ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, ώστε κάθε δίαυλος να σαρώνει όλους τους διαθέσιµους δορυφόρους. Οι εναλλασσόµενοι έχουν χαµηλότερο κόστος, αλλά είναι πιο αργοί και γι αυτό πλέον έχουν σχεδόν αντικατασταθεί από τους παράλληλους. 1

2 Εφαρµογές Παγκοσµίου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) 21 Υπάρχουν τέσσερεις βασικοί τύποι δεκτών, οι οποίοι διακρίνονται από τον κώδικα που χρησιµοποιούν και από την δυνατότητα, ή µη, να αξιοποιούν τις φέρουσες συχνότητες µέσω παρατηρήσεων διαφορών φάσης. 2.2 Τύποι δεκτών G.P.S. έκτες ψευδοαποστάσεων από τον κώδικα C/A: Το GPS εκτός από τις Τοπογραφικές και Γεωδαιτικές εφαρµογές όπου απαιτούνται υψηλές ακρίβειες, χρησιµοποιείται και σε πολλές εφαρµογές όπου οι απαιτήσεις σε ακρίβεια είναι µικρότερες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ορειβασία, στην αλιεία, στους περιπάτους, στην πλοήγηση πλοίων, αυτοκινήτων, κ.τ.λ. καθώς και σε µια πληθώρα άλλων εφαρµογών. Οι δέκτες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις παραπάνω εφαρµογές είναι φορητοί δέκτες ευρείας χρήσεως (Σχ. 2.2 και 2.3), µικρής ακρίβειας και χαµηλού κόστους τους οποίους χρησιµοποιούν οι περιηγητές, τα σκάφη αναψυχής, τα αυτοκίνητα, κ.λ.π., και που είναι οι πλέον γνωστοί στο ευρύ κοινό. Σχήµα 2.2: Φορητοί δέκτες GPS της εταιρείας Garmin. Απλός δέκτης (αριστερά), δέκτης µε χάρτες (µέσον) και συνδυασµός δέκτη GPS µε υποφορητή (handheld) συσκευή (Φώτο: Garmin 2 ). Έχουν πολύ µικρές διαστάσεις, όσο και ένα κινητό τηλέφωνο. ιαθέτουν ανάλογα από 1 έως 6 διαύλους. Όταν ο προσδιορισµός γίνεται από σταθερή θέση αρκεί 1 δίαυλος, ο οποίος παρατηρεί εναλλακτικά διαφορετικούς δορυφόρους. Αλλά σε εφαρµογές όπου ο δέκτης βρίσκεται σε κίνηση χρειάζονται τέσσερεις τουλάχιστον δίαυλοι, για την ταυτόχρονη παρακολούθηση ισάριθµων δορυφόρων. έχουν µικρό µέγεθος για να µεταφέρονται εύκολα, αλλά και σηµαντικά µικρότερο κόστος συγκρινόµενοι µε τους ακριβέστερους 2

3 Εφαρµογές Παγκοσµίου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) 22 γεωδαιτικούς δέκτες. Η ακρίβεια που µας παρέχουν οι συγκεκριµένοι δέκτες είναι της τάξεως των m ανάλογα πάντα µε τις δυνατότητες του κάθε τύπου και την κατασκευάστρια εταιρία. Η παραπάνω ακρίβεια είναι αρκετή για την πλοήγηση και την ναυσιπλοΐα, αλλά και για εφαρµογές όπως, ενηµέρωση χαρτών σε µικρές κλίµακες (π.χ. 1:10000) και χρήση σε προγράµµατα GIS. Σχήµα 2.3: Φορητοί δέκτες GPS της εταιρείας Magellan. Απλός δέκτης (αριστερά), δέκτης µε χάρτες (µέσον) και συνδυασµός δέκτη GPS µε υποφορητή (handheld) συσκευή (Φώτο: Magellan 3 ). 3

4 Εφαρµογές Παγκοσµίου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) 23 έκτες φέρουσας συχνότητας και κώδικα C/A: Οι δέκτες αυτοί εκτελούν παρατηρήσεις ψευδοαποστάσεων από τον κώδικα C/A και φάσεων από τη φέρουσα συχνότητα L1. ιαθέτουν από 4 έως 12 διαύλους και έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης σε µνήµη των παρατηρήσεων αποστάσεων και φάσεων, µαζί µε τους αντίστοιχους χρόνους (Σχ. 2.4). Παραλλαγή του τύπου αυτού αποτελούν οι δέκτες που µπορούν να µετρούν επίσης και φάσεις της φέρουσας συχνότητας L2 µε τεχνικές ανεξάρτητες του κώδικα, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Το κυριότερο πλεονέκτηµά τους είναι η µείωση της ιονοσφαιρικής επίδρασης από συνδυασµό φάσεων L1 και L2 (ionospheric free). Οι δέκτες αυτοί διαθέτουν, σε σχέση µε τους προηγούµενους, χαµηλότερη αναλογία σήµατος προς θόρυβο (signal to noise ratio) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε τοπογραφικές εφαρµογές. Σχήµα 2.4: Ο δέκτης φέρουσας συχνότητας και κώδικα της Leica Geosystems, GPS System 500 (Φώτο: Leica 4 ). έκτες κώδικα P: Οι δέκτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν ένα αντίγραφο του κώδικα P και να το συσχετίζουν µε το λαµβανόµενο σήµα που περιέχει ένα τµήµα του κώδικα πάνω στις συχνότητες L1 και L2. Με τη συσχέτιση αναγνωρίζεται το συγκεκριµένο τµήµα και αφαιρείται από το σήµα, ώστε να παραµείνουν καθαρές πλέον οι φέρουσες συχνότητες L1 και L2 για τη µέτρηση φάσεων. Οι ακρίβειες που επιτυγχάνονται είναι της τάξης των µερικών cm για αποστάσεις 100 km. Ακρίβειες µερικών cm για αποστάσεις 20 km µέσα σε 10 λεπτά µπορούν να επιτευχθούν µε µία τεχνική που ονοµάζεται wide laning και στηρίζεται στο γραµµικό συνδυασµό φάσεων από τις L1 και L2. Όταν ο κώδικας Y αντικαθιστά τον P (Anti-Spoofing), χρησιµοποιούνται τεχνικές ανεξάρτητες (ή 4

5 Εφαρµογές Παγκοσµίου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) 24 σχεδόν ανεξάρτητες) του κώδικα, µε τις οποίες επιτυγχάνονται παρατηρήσεις φάσεων της L2 και ψευδοαποστάσεων από τον κώδικα, χωρίς να είναι γνωστός ο κώδικας Y. Οι δέκτες αυτοί επιτυγχάνουν υψηλές ακρίβειες και µπορούν να χαρακτηριστούν ως γεωδαιτικοί δέκτες (Ανδριτσάνος κα 1997). Σχήµα 2.5: Γεωδαιτικοί δέκτες των εταιρειών Ashtech (αριστερά) και Leica Geosystems (δεξιά) (Φώτο: Ashtech και Leica). έκτες κώδικα Υ: Πρόκειται για τους δέκτες στρατιωτικής χρήσης των εξουσιοδοτηµένων χρηστών του συστήµατος. ιαθέτουν σε κάθε δίαυλο ειδικό µηχανισµό (AOC = Auxiliary Output Chips) για τη µετάφραση του κώδικα Υ σε κώδικα Ρ, καθώς και για τη διόρθωση των αλλοιωµένων µε την επιλεκτική διαθεσιµότητα (φυσικά µέχρι την 1 η Μαΐου 2000, οπότε και η επιλεκτική διαθεσιµότητα καταργήθηκε χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δε πρόκειται να επανεργοποιηθεί) παραµέτρων χρόνου και τροχιάς των δορυφόρων. 2.3 Είδη µετρήσεων G.P.S. Τεχνικές συσχέτισης Τα είδη των µετρήσεων GPS είναι δύο. Οι µετρήσεις κώδικα (code ή pseudorange measurements) και οι µετρήσεις φάσης (phase measurements). Οι µετρήσεις κώδικα αφορούν ουσιαστικά στη συσχέτιση (correlation) του µέρους του κώδικα, κατά τη χρονική στιγµή της εκποµπής του από τον δορυφόρο, µε το µέρος του κώδικα, το οποίο αναπαράγεται τη στιγµή της λήψης από το δέκτη. Η τεχνική αυτή ονοµάζεται τεχνική της συσχέτισης κωδικών (Σχ. 2.6). Μετά την αποµάκρυνση του κώδικα από το εισερχόµενο σήµα και µετά από κάποιο φιλτράρισµα, λαµβάνεται το σήµα πριν από την παραµόρφωσή του εξαιτίας του κώδικα (demodulation). Το αποτέλεσµα της σύγκρισης ανάµεσα στο σήµα που λαµβάνεται από το δορυφόρο και στο αντίγραφο του σήµατος που έχει ο δέκτης είναι

6 Εφαρµογές Παγκοσµίου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) 25 ένα κλασµατικό µέρος της φάσης του σήµατος. Η διαδικασία προσδιορισµού αυτού του κλασµατικού µέρους της φάσης του σήµατος ονοµάζεται τεχνική των µετρήσεων φάσης. Η τεχνική της συσχέτισης των κωδικών εξασφαλίζει όλες τις συνιστώσες του δορυφορικού σήµατος, δηλαδή την ανάγνωση του ρολογιού του δορυφόρου, το ναυτιλιακό σήµα και τη φέρουσα συχνότητα του σήµατος. Το µειονέκτηµα βρίσκεται στο ότι η διαδικασία χρειάζεται τη γνώση ενός εκ των κωδικών τουλάχιστον. Η τεχνική της συσχέτισης εφαρµόζεται σε διαδοχικά βήµατα. Καταρχήν, ένα σήµα εκπέµπεται από το δέκτη, το οποίο στη συνέχεια µορφοποιείται από ένα αντίγραφο του γνωστού κώδικα. Σ ένα δεύτερο βήµα, το σήµα που προκύπτει συσχετίζεται µε το δορυφορικό σήµα, το οποίο λαµβάνεται από το δέκτη. Τα δύο σήµατα µετακινούνται κατάλληλα στην κλίµακα του χρόνου, έτσι ώστε να ταυτιστούν βέλτιστα (βλ. Σχ. 2.6). Μετά την αποµάκρυνση του κώδικα, το σήµα που λαµβάνεται περιέχει ακόµα το µήνυµα της ναυσιπλοΐας, το οποίο αποκωδικοποιείται και αποµακρύνεται µε τη βοήθεια ενός φίλτρου που επιτρέπει τη δίοδο υψηλών συχνοτήτων (high-pass filter). Εφόσον η χρήση του κώδικα είναι απαραίτητη, η τεχνική της συσχέτισης των κωδικών είναι σε γενικότερη κλίµακα εφαρµόσιµη µόνο στον C/A κώδικα και, έτσι, µόνον η φέρουσα συχνότητα L1 µπορεί να ανακατασκευαστεί. Εάν είναι διαθέσιµος και ο κώδικας P (για την ακρίβεια ο κώδικας Y), τότε µέσω της τεχνικής αυτής µπορούν να ανακατασκευαστούν και οι δύο φέρουσες συχνότητες L1 και L2. σήµα από δορυφόρο y( t) = x( t τ) τ αντίγραφο σήµατος στο δέκτη x(t) τ R αντίγραφο µε καθυστέρηση τ R z t) = x( t τ ) ( R ιαδικασία συσχέτισης : Mεταβολή τ R µέχρις ότου τα 2 σήµατα συµπέσουν. Τότε τ = τ R! Σχήµα 2.6: Η διαδικασία συσχέτισης του κώδικα στο δέκτη.

7 Εφαρµογές Παγκοσµίου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) 26 Ένα από τα αποτελέσµατα της τεχνικής συσχέτισης του κώδικα C/A είναι η αποκωδικοποίηση του ναυτιλιακού σήµατος που περιλαµβάνει το HOW, το οποίο είναι και το κλειδί για τη συσχέτιση µε τη χρήση του πιο ακριβούς κώδικα P. Από την αρχή λειτουργίας του δορυφορικού συστήµατος GPS µέχρι και σήµερα ήταν ελάχιστες οι φορές που το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης των Η.Π.Α. επέτρεψε την ελεύθερη πολιτική χρήση του κώδικα P. Για το λόγο αυτό, οι κατασκευάστριες εταιρίες των δεκτών προχώρησαν στην εφαρµογή νέων αλγορίθµων µετρήσεων, οι οποίες στηρίζονται σε τεχνικές ανεξάρτητες του κώδικα (codeless) ή σχεδόν ανεξάρτητες του κώδικα (quasicodeless), για την ανακατασκευή της φέρουσας συχνότητας του δορυφορικού σήµατος, από την οποία µπορεί να µετρηθεί η φάση. Οι περισσότεροι από τους δέκτες υποστηρίζουν µία υβριδική τεχνική κατά την οποία η φέρουσα συχνότητα L1 ανακατασκευάζεται µε την τεχνική της συσχέτισης των κωδικών (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) χρησιµοποιώντας το γνωστό κώδικα C/A ενώ εφαρµόζεται µια τεχνική ανεξάρτητη του κώδικα για την ανακατασκευή της φέρουσας συχνότητας L2. Οι τεχνικές αυτές, που αναλύονται στη συνέχεια, έχουν µεγάλη σηµασία στην εποχή µας, κατά την οποία είναι απαγορευµένη η χρήση του κώδικα P για πολιτικές εφαρµογές (GPS under Anti-Spoofing) Τεχνικές συσχέτισης Τεχνική τετραγωνισµού Αυτή η ανεξάρτητη του κώδικα τεχνική πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Counselman (1981). Η διαδικασία στηρίζεται στην αυτο-συσχέτιση (auto-correlation) του σήµατος που λαµβάνεται. Με άλλα λόγια, το σήµα πολλαπλασιάζεται µε τον εαυτό του και έτσι όλες οι επιπλέον µορφοποιήσεις χάνονται. Η εφαρµογή της τεχνικής αυτής έχει ως αποτέλεσµα ένα σήµα δίχως κώδικες µε τη διπλάσια συχνότητα, και κατά συνέπεια µισό µήκος κύµατος. Το πλεονέκτηµα της παραπάνω τεχνικής είναι η ανεξαρτησία της από τους κώδικες. Το µειονέκτηµα του τετραγωνισµού είναι το γεγονός της έλλειψης πληροφορίας για την τροχιά και το χρονόµετρο του δορυφόρου. Επιπλέον, µε την διαδικασία τετραγωνισµού του σήµατος αυξάνεται και ο θόρυβος. Τέλος, στα µειονεκτήµατά της περιλαµβάνεται και το ότι η επίλυση των ασαφειών φάσης είναι δυσκολότερη για τα τετραγωνισµένα σήµατα. Τεχνική διασυσχέτισης Αυτή είναι άλλη µία τεχνική ανεξάρτητη του κώδικα η οποία αναπτύχθηκε πρώτα από τους MacDoran et al. (1985). Η τεχνική στηρίζεται στο ότι ο άγνωστος κώδικας Y είναι όµοιος

8 Εφαρµογές Παγκοσµίου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) 27 και στα δύο φέροντα κύµατα, το οποίο και επιτρέπει τη διασυσχέτιση (cross-correlation) των σηµάτων L1 και L2. Εξαιτίας της εξάρτησης από τη συχνότητα κατά τη διάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων µέσα από την ιονόσφαιρα, ο κώδικας Y στην L2 είναι ελάχιστα πιο αργός από τον αντίστοιχο στην L1. Η απαραίτητη χρονική καθυστέρηση για την σύγκριση του σήµατος στην L1 µε το σήµα στην L2 στο δέκτη αποτελεί µια µέτρηση της διαφοράς του χρόνου διάδοσης µεταξύ των δύο σηµάτων. Η καθυστέρηση του σήµατος στην L2 είναι µεταβλητή και πρέπει να προσαρµοστεί κατάλληλα για την επίτευξη µέγιστης συσχέτισης µεταξύ L1 και L2. Τεχνική συσχέτισης κωδικών σε συνδυασµό µε την τεχνική τετραγωνισµού Αυτή η βελτιωµένη τεχνική τετραγωνισµού παρουσιάστηκε από τον Keegan (1990). Η µέθοδος περιγράφεται επίσης ως τεχνική τετραγωνισµού µε τη βοήθεια κώδικα και αναφέρεται στη συσχέτιση του κώδικα Y που λαµβάνεται στο σήµα της L2 µε ένα τοπικό αντίγραφο του κώδικα P. Μετά την παραπάνω συσχέτιση εφαρµόζεται ένα φίλτρο αποκοπής των υψηλών συχνοτήτων (χαµηλοπερατό φίλτρο low-pass filter) και ταυτόχρονα το σήµα τετραγωνίζεται για την αποµάκρυνση του κώδικα. Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει µέτρηση απόστασης µε τη βοήθεια του κώδικα και, εξαιτίας του τετραγωνισµού, φέρον κύµα µισού µήκους (λ/2). Η συσχέτιση µε τον κώδικα P οδηγεί σε ασφαλέστερες από παράσιτα (noise) µετρήσεις και βελτιώνει τον λόγο σήµατος προς θόρυβο (signal to noise ration - SNR 5 ). Τέλος, οδηγεί και στη βελτίωση της αντιµετώπισης των πολυκλαδικών παρεµβολών λόγω του φαινοµένου της πολυδιαδροµής (multipath). Τεχνική Z-tracking Η πιο πρόσφατη και σχεδόν-ανεξάρτητη του κώδικα τεχνική ονοµάζεται τεχνική Z-tracking και αναφέρθηκε πρώτα από τους Ashjaee and Lorenz (1992). Μέχρι στιγµής η τεχνική αυτή προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσµατα κατά την περίοδο της απόκρυψης του κώδικα Υ (Anti-Spoofing). Ο κώδικας Υ, τόσο στην L1 όσο και στην L2, συσχετίζεται χωριστά µε ένα αντίγραφο του κώδικα P που δηµιουργείται στο δέκτη. Εφόσον πραγµατοποιείται χωριστή συσχέτιση στην L1 και στην L2, λαµβάνεται ο κώδικας W σε κάθε συχνότητα. Η συνολική διαδικασία περιγράφεται από τον Ashjaee (1993) ως εξής: Τα φέροντα κύµατα σε κάθε συχνότητα περιλαµβάνουν και τους κώδικες. Εκείνη τη στιγµή, µε κατάλληλη ολοκλήρωση του σήµατος, ο άγνωστος κώδικας εκτιµάται για κάθε συχνότητα και 5 Ο λόγος του σήµατος προς το θόρυβο αποτελεί ένα µέτρο του ποσοστού του θορύβου που περιλαµβάνεται στο σήµα. Όπως είναι ευνόητο, όσο λιγότερο θόρυβο περιέχει ένα σήµα, τόσο καλύτερη πληροφορία µας παρέχει για την υπό προσδιορισµό ή µέτρηση ποσότητα. Στην περίπτωση του GPS, αυτή η ποσότητα είναι η απόσταση µεταξύ δορυφόρου-δέκτη και τελικά οι συντεταγµένες της θέσης του δέκτη. Συµπερασµατικά λοιπόν, πρέπει να επιδιώκεται ο λόγος του σήµατος προς το θόρυβο (SNR=s/n) να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερος.

9 Εφαρµογές Παγκοσµίου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) 28 τροφοδοτείται στην άλλη συχνότητα. Η εκτίµηση αυτή χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση του άγνωστου κώδικα από το σήµα. Η προαναφερθείσα ολοκλήρωση πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή ενός χαµηλοπερατού φίλτρου που επιτρέπει τη δίοδο χαµηλών συχνοτήτων (low-pass filter). Η αποµάκρυνση του άγνωστου κώδικα οδηγεί σε όµοια σήµατα, όπως και στην περίπτωση ελεύθερης χρήσης του κώδικα Y. Με αυτόν τον τρόπο είναι διαθέσιµες τόσο αποστάσεις που προήλθαν από τη χρήση κωδικών όσο και φέρουσες φάσεις L1 και L2 πλήρους µήκους κύµατος. Σηµειώνουµε ότι οι ψευδοαποστάσεις, οι προερχόµενες από τη χρήση του κώδικα Υ είναι ακριβώς οι ίδιες παρατηρήσεις µε αυτές που λαµβάνονται από την τεχνική συσχέτισης µε τη βοήθεια του P-κώδικα. Και οι τέσσερις προσεγγίσεις για τη ανασύσταση του φέροντος κύµατος της L2, όταν ο κώδικας Ρ δεν παρέχεται ελεύθερα, υποφέρουν από συνεχή µείωση του λόγου σήµατος προς θόρυβο. Χωρίς εξαίρεση, καµία από τις παραπάνω τεχνικές δεν µπορεί να αντικαταστήσει την τεχνική συσχέτισης των κωδικών στην ανασύσταση της πληροφορίας των σηµάτων GPS.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΗΡΑΚΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS)

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) συγγραφική ομάδα: Αναστασίου Δημήτριος, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Βασικές Αρχές Κουνιάκης Χριστόφορος Η προσπάθεια του ανθρώπου να υπολογίσει τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται πάνω στη γη και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται, ξεκινάει

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM

Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM Κωδικός:09119YΣ Ονοματεπώνυμο: 1-ΣΥΜΕΟΥ ΣΙΜΟΣ (503702) 2-ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(504206) Υπεύθυνος Καθηγητής: ΒΑΣΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημ ανάληψης:20/02/2009 Ημ. Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Konstantinos Lakakis, Associate Professor Faculty of Engineering, School of Civil Engineering, A.U.Th. Το GPS (Global Positioning

Διαβάστε περισσότερα

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ LOCATION BASED SERVICES ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέποντες:.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης ς Φωτίου Αριστείδης Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πικριδάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 4 ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 4.1 Γενικά Με τον όρο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης (στίγματος) εννοείται ένα σύστημα προσδιορισμού των απόλυτων και σχετικών συντεταγμένων σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Το περιεχόµενο του Οδηγού Γεωργίας Ακριβείας είναι πνευµατική ιδιοκτησία της εταιρείας Παπαοικονόµου Αγροχηµικα ΑΒΕΕ. Απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικού υλικού ή δεδοµένων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘEMA:GPS ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Α.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘEMA:GPS ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Α. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘEMA:GPS ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Α. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΧΗΝΤΗΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΗΝΤΗΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του

Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 2 Ερώτηση 1 η : Τι είναι σήμα και ποια τα χαρακτηριστικά του Απάντηση : Ένα σήμα μπορεί να οριστεί ως μια χρονικά μεταβαλλόμενη ηλεκτρική κυματομορφή η οποία διαδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. " Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ.  Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μιχάλης Γιαννίου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την πρώτη έκδοση των σπουδαστικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Αριθμός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ. Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr

ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ. Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr Τηλ. 210-80.23.917, Fax 210-61.48.178 email: info@jgc.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως επικοινωνία ορίζεται η µετάδοση πληροφορίας από ένα σηµείο του χωροχρόνου σε κάποιο άλλο. I.. Είδη Επικοινωνίας Ανάλογα µε την κατεύθυνση προς την οποία µετακινούνται οι πληροφορίες, οι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΤΑ 2003

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΤΑ 2003 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΤΑ 2003 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ INTERNET ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΔΕ ΕΤΥ Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα