Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης"

Transcript

1 Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης Επιχειρηματικής Ευφυΐας 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης Βασικές Έννοιες και Πλεονεκτήματα της (B.I.) Ο στόχος των Συστημάτων (Business Intelligence - BΙ) είναι να διευκολύνουν την διαδραστική πρόσβαση σε δεδομένα, να επιτρέψουν τον χειρισμό αυτών των δεδομένων, και να παρέχουν στα στελέχη των επιχειρήσεων την ικανότητα να πραγματοποιούν τις πρέπουσες αναλύσεις. Με την ανάλυση των τρεχόντων και παλαιοτέρων δεδομένων, των διαφόρων περιστάσεων και των επιδόσεων, τα στελέχη που λαμβάνουν τις αποφάσεις αποκομίζουν αξιόλογη γνώση. Η διεργασία της Επιχειρ. Ευφυΐας είναι η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες, στην συνέχεια σε αποφάσεις και τέλος σε αναγκαίες ενέργειες. Τα συστήματα ΒΙ, αποτελούνται από: 1. αποθήκη δεδομένων (data warehouse) με τα βασικά δεδομένα 2. επιχειρηματική αναλυτική (business analytics), εργαλεία για τον χειρισμό εξόρυξη (mining), και ανάλυση των δεδομένων της αποθήκης δεδομένων 3. διαχείριση επιχειρηματικών επιδόσεων (Business Performance Management / BPM), για την παρακολούθηση και την ανάλυση των επιδόσεων 4. διεπαφή χρήστη (user interface). 2 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 1

2 Τα Κύρια Μέρη των Συστημάτων (ΒΙ) Συμπληρωματικές Συνιστώσες από Ευφυή Συστήματα 4 3 Εργαλεία και Τεχνικές Β.Ι. από Τελικούς Χρήστες Αναφορές και Ερωτήματα (Queries). Στατικές και δυναμικές αναφορές, καθώς και με όλους τους τύπους των αναζητήσεων, ανακάλυψης πληροφοριών, πολυδιάστατη παρουσίαση, πωλήσεις ανά μήνα, ανά πωλητή και ανά περιοχή, εξερεύνηση λεπτομερειών (drill-down to details) κλπ. Προηγμένη Αναλυτική (Advanced Analytics). Πολλά μοντέλα στατιστικών, χρηματοοικονομικών, μαθηματικών και άλλων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών Εξόρυξη δεδομένων, κειμένων και διαδικτύου (Data, Text and Web Mining). Η διαδικασία αναζήτησης για άγνωστες ή μη-εμφανείς σχέσεις ή πληροφορίες στις μεγάλες βάσεις δεδομένων ή τις αποθήκες δεδομένων (DW) με την χρήση ευφυών αλγοριθμικών εργαλείων όπως neural computing, machine learning, οι προηγμένες μέθοδοι στατιστικών κλπ. Η εξόρυξη (mining) μπορεί να γίνεται σε ποσοτικά δεδομένα, κείμενα ή δεδομένα διαδικτύου. Διαχείριση Επιχειρηματικών Επιδόσεων (Business Performance Management BPM) είναι ένα πλαίσιο για τον καθορισμό εφαρμογή και διαχείριση της επιχειρηματικής στρατηγικής του οργανισμού με την σύνδεση αντικειμενικών στόχων με πραγματικές μετρήσεις. 4 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 2

3 Αποθήκη Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης Οργάνωση των δεδομένων ανά θέμα / subject (πχ λειτουργία, προϊόν κλπ) Τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για αποφάσεις (πχ. περιληπτικά) οργανωμένα έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση Αξιοποίηση Αποθήκης Δεδομένων στο Επιχειρηματικό Feedback Loop Data are Collected, Processed and Stored Δεδομένα Πωλήσεων Revised and Improved Menu Offerings and Strategies Καλύτερη πρόβλεψη πωλήσεων Enterprise Data Warehouse Knowledge Learned From Data Analysis Reduces Uncertainty and Guides Decisions Μεταβλητές που επηρεάζουν τις πωλήσεις (πχ. καιρός) Data are Processed using Analytic Tools such as Data Mining and Decision Modeling Regression Ανάλυση για Πρόβλεψη Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 3

4 Ολοκληρωμένος Κύκλος Ζωής των Δεδομένων στους Οργανισμούς Data Storage Α Β Γ Παράδειγμα απόφασης: Ύψος παραγγελίας 1 Β Προώθηση στους πιο επικερδείς πελάτες 2 Β Γ Τιμή στην δυναμική τιμολόγηση 3 Β Γ Δημιουργία νέου προϊόντος 4 Α Γ 7 Διεπαφή Χρήστη (User Interface) Παρουσιάζουν μετρήσεις εταιρικών επιδόσεων (βασικούς δείκτες επιδόσεων, KPIs key performance indicators), τάσεις και εξαιρέσεις. Παρουσιάζουν γραφικά, διαγράμματα και πίνακες που δείχνουν την πραγματική επίδοση σε αντιπαράθεση με την επιθυμητή επίδοση προσφέροντας με την πρώτη ματιά την ευρωστία του οργανισμού. Οι πίνακες ελέγχου (dashboards), όπως ονομάζεται στα αγγλικά το καντράν ενός αυτοκινήτου, οργανώνουν και παρουσιάζουν όλες τις σχετικές πληροφορίες με ένα ευκολοδιάβαστο τρόπο Άλλα εργαλεία τα οποία μεταδίδουν πληροφορίες είναι οι εταιρικές πύλες (portal), και εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων (visualization tools). Πολλά εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων, από τις πολυδιάστατες κυβικές παρουσιάσεις (multidimensional cube presentations) έως την εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality - VR), είναι ενσωματωμένα μέρη των συστημάτων. Τεχνολογίες όπως τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographical Information System (GIS) χρησιμοποιούνται επίσης στην απεικόνιση. 8 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 4

5 Δείγμα Πίνακα Ελέγχου (Dashboard) Ένας χαρακτηριστικός Πίνακας Ελέγχου (dashboard) επιδεικνύει διάφορους βασικούς δείκτες απόδοσης (key performance indicators KPIs) και απεικονίζει με στήλες δεδομένα για μια επιχείρηση λογισμικού που παράγει εξειδικευμένη χαρτογράφηση και οπτικές απεικονίσεις για τους δημιουργούς λογισμικού και τους πωλεί άμεσα από το διαδίκτυο. Από τον πίνακα ελέγχου (dashboard), είναι εύκολο να δούμε, παραδείγματος χάριν, ότι οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) είναι όλοι καλοί (δηλ., είναι όλοι στο πράσινο), ότι σε όλα τα στάδια των στηλών τα νούμερα έχουν ανοδική τάση (για παράδειγμα, είναι όλα πράσινα βέλη τα οποία έχουν ανοδική κατεύθυνση), και ότι η αύξηση των εσόδων ξεπερνά την αύξηση στις δαπάνες για μάρκετινγκ. 9 Πλεονεκτήματα της Επιχειρημ. Ευφυΐας Τα κυριότερα πλεονεκτήματα τα οποία αναφέρθηκαν τελευταία από σχετικές έρευνες για την Επιχειρηματική Ευφυΐα περιλαμβάνουν: Μία έκδοση της αλήθειας Βελτίωση στρατηγικών και σχεδίων Βελτίωση τακτικών αποφάσεων Βελτίωση πελατειακών σχέσεων και συνεργατικών σχέσεων Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών Ταχύτερες και πιο ακριβείς αναφορές Εξοικονόμηση χρόνου Πιο αποτελεσματικές διεργασίες Εξοικονόμηση κόστους Αύξηση εσόδων Οι συνηθέστερες περιοχές εφαρμογής της επιχειρηματικής ευφυΐας είναι η ανάλυση πωλήσεων και marketing, ο σχεδιασμός και η πρόγνωση, οι χρηματοοικονομική ενοποίηση, οι λογιστικές αναφορές, οι προϋπολογισμοί και η ανάλυση αποδοτικότητας και κερδοφορίας. 10 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 5

6 Πως Λειτουργεί στην Πράξη η Επιχειρ. Ευφυΐα (ΒΙ) 11 Δυνατότητες και Συστατικά των Εταιρικών Portal Γνώσης Single point of access to all corporate data Web user (employee/customer) Portal server with knowledge management Engine/server component Personalized views of news and data Collaboration tools Community work areas Enterprise knowledge portal Data sources Automatically crawls (searches) structured or unstructured data sources Categorizes searched data, tags, and hyperlinks information Automatically builds user profiles based on activity Structured sources Unstructured data sources Enterprise Knowledge ERP Database CRM Database Other Database Groupware 12 File system Documents Presentations Web Internet Intranet Extranet Enterprise Knowledge Base Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 6

7 Ανάλυση Πραγματικού Χρόνου και Ανταγωνιστική Ευφυΐα Για να επιτύχουμε επιχειρηματική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, οι αποθήκες δεδομένων πραγματικού χρόνου είναι απαραίτητο να ενημερώνονται πολύ συχνά Kαθημερινή ενημέρωση (updating), ενώ ενδιάμεσο χρονικό διάστημα συρρικνώνεται. Μπορούν να εξακριβώσουν άμεσα, για παράδειγμα, πρότυπα / τάσεις αγοράς πελατών (customer buying patterns) και να συστήσουν άμεσες αλλαγές στην τοποθέτηση των προϊόντων στις βιτρίνες. Εφαρμογές: υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου, ανίχνευση απάτης, για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ που χρειάζονται υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο. Εταιρίες παρακολουθούν διαρκώς τους ανταγωνιστές τους (στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) για να αποκτήσουν ανταγωνιστική επιχειρηματική ευφυΐα (Competitive Intelligence- CI). Η προσβασιμότητα των πληροφοριών τις οποίες τοποθετεί στο διαδίκτυο ένας ανταγωνιστής και η δύναμη των βασισμένων στον Ιστό εργαλείων να ανακρίνουν τους ιστοχώρους για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες είναι συλλογή γνώσης (intelligence gathering). Για παράδειγμα, πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα χρησιμοποιούν τέτοιες λύσεις για να παρακολουθούν on-line τους ανταγωνιστές τους και να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές. Η ανάλυση και η διερμηνεία των πληροφοριών είναι εξίσου σημαντική και μία εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της, από Ευφυείς Πράκτορες (Intelligent Agents), έως την εξόρυξη δεδομένων. 13 Εφαρμογές Αναλυτικής Επιχειρηματική Αξία των Εφαρμογών της Επιχειρ. Ευφυΐας Κατηγοριοποίηση Πελατών (Customer Segmentation) Τάση για αγορά (Propensity to buy) Αποδοτικότητα πελάτη σε κέρδος (Customer Profitability) Εντοπισμός απάτης (Fraud Detection) Φθορά πελάτη (Customer Attrition) Βελτιστοποίηση καναλιού πώλησης Επιχειρηματική Ερώτηση Σε ποιες τυπικές κατηγορίες της αγοράς εντάσσονται οι πελάτες μας και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Ποιοι πελάτες είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν στις προωθητικές μας ενέργειες; Ποια είναι η διαχρονική αποδοτικότητα σε κερδοφορία των πελατών μας; Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε ποιες συναλλαγές είναι πιθανόν να είναι δόλιες; Ποιοι καταναλωτές υπάρχει κίνδυνος να φύγουν από πελάτες μας; Ποιο είναι το καλύτερο κανάλι προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με τις διάφορες κατηγορίες πελατών μας; Επιχειρηματική Αξία (Business Value) Εξατομίκευση των σχέσεων με τους πελάτες για υψηλότερη ικανοποίηση τους και διατήρησή τους Στόχευση σε πελάτες βάσει των αναγκών τους προκειμένου να αυξηθεί η αφοσίωση (loyalty) στα προϊόντα μας. Επίσης, αύξηση της αποδοτικότητας της προωθητικής καμπάνιας με την εστίαση σε καταναλωτές που είναι πιθανότερο να αγοράσουν. Δημιουργία επιχειρηματικών αποφάσεων βάσει της συνολικής αποδοτικότητας ή των κατηγοριών των πελατών. Άμεσος εντοπισμός απάτης (πχ. σε ηλεκτρ. συναλλαγές) και άμεση δράση προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος Αποτρέπεται η απώλεια υψηλής αξίας πελατών και αφήνονται να φύγουν οι χαμηλής αξίας πελάτες Αλληλεπίδραση με τους πελάτες βασισμένη στις προτιμήσεις τους και την ανάγκη μας για καλύτερη διαχείριση του κόστους. 14 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 7

8 Εργαλεία και Τεχνικές της Επιχειρηματικής Αναλυτικής Η Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) είναι μια ευρεία κατηγορία εφαρμογών και τεχνικών για την συγκέντρωση, την αποθήκευση, την ανάλυση και την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα προκειμένου να βοηθηθούν οι χρήστες της επιχείρησης στη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών και στρατηγικών αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας λογισμικό Επιχειρηματικής Αναλυτικής, ο χρήστης μπορεί να κάνει ερωτήσεις (queries), να ζητήσει ad-hoc αναφορές, ή να διεξάγει ανάλυση. Για παράδειγμα, επειδή όλες οι βάσεις δεδομένων είναι συνδεδεμένες, ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να αναζητήσει ποιο από τα προϊόντα έχει υπερβολικό απόθεμα σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα. Τότε μπορεί να καθορίσει ποια από αυτά τα προϊόντα είναι εκείνα τα οποία πωλούνται συνήθως μαζί με δημοφιλή είδη, βάσει των προηγούμενων πωλήσεων. Αφού ο χρήστης σχεδιάσει μία προωθητική ενέργεια για να κινήσει το υπερβάλλον απόθεμα μαζί με τα δημοφιλή προϊόντα (για παράδειγμα, πακετάροντάς τα μαζί), μπορεί να «σκάψει» βαθύτερα στα δεδομένα για να δει σε ποια σημεία πώλησης θα ήταν πιο δημοφιλής μια τέτοια προωθητική ενέργεια (και πιο προσοδοφόρα). Τα αποτελέσματα του αιτήματός του μπορεί να είναι αναφορές, προβλέψεις, επισημάνσεις, και/ή γραφικές παρουσιάσεις. Πιο προηγμένες εφαρμογές της επιχειρηματικής αναλυτικής περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές μοντελοποιήσεις (financial modeling), των πόρων, μοντέλα αποφάσεων, ανάλυση επιχειρησιακών επιδόσεων (business performance analysis) κλπ. 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 15 Κύριες Κατηγορίες των Τεχνικών Επιχειρηματικής Αναλυτικής 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 16 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 8

9 Εξελικτικά στάδια Συλλογή Δεδομένων (Data Collection) (δεκαετία 60) Πρόσβαση σε δεδομένα (δεκαετία 80) Αποθήκες δεδομένων (DW) και υποστήριξη αποφάσεων (decision support) (αρχές δεκαετίας 90) Ευφυής εξόρυξη δεδομένων (Intelligent data mining) (τέλη δεκαετίας 90) Προηγμένα ευφυή συστήματα (advanced intelligent systems) Πλήρης ενοποίηση (Complete Integration) (τέλη δεκαετίας 2000) 2. Επιχειρηματική Αναλυτική Στάδια στην Εξέλιξη της Ανακάλυψης Γνώσης Επιχειρηματική ερώτηση Ποια ήταν τα συνολικά μου έσοδα τα τελευταία τρία χρόνια; Ποιες ήταν οι πωλήσεις των μονάδων στην Ατιική τον περασμένο Ιούνιο; Ποιες ήταν οι πωλήσεις στην περιοχή της Θράκης, ανά προϊόν, ανά πωλητή; Τι είναι πιθανόν να συμβεί στις μονάδες πωλήσεων της Θεσσαλονίκης τον επόμενο μήνα; Γιατί; Πιο είναι το καλύτερο προωθητικό σχέδιο για να εφαρμόσω; Πώς αποδίδουμε σε σύγκριση με τις στρατηγικές μετρικές; 17 Βασικές τεχνολογίες Υπολογιστές, μαγνητικές ταινίες, δισκέτες Σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS), Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (SQL - Structured Query Language). Ηλεκτρονική Αναλυτική Επεξεργασία (On Line Analytical Processing - OLAP), πολυδιάστατες (multidimensional) βάσεις δεδομένων, αποθήκες δεδομένων Προηγμένοι αλγόριθμοι, υπολογιστές πολυεπεξεργαστές (multiprocessor computers), πλήθος βάσεων δεδομένων Νευροπληροφορική (neural computing), προηγμένα μοντέλα τεχν. νοημοσύνης, σύνθετη βελτιστοποίηση, υπηρεσίες Ιστού Χαρακτηριστικά Αναδρομική, στατική παροχή δεδομένων Αναδρομική, δυναμική παροχή δεδομένων σε επίπεδο καταχώρησης (record) Αναδρομική, δυναμική παροχή δεδομένων σε διάφορα επίπεδα Προσδοκώμενη, προληπτική παροχή πληροφοριών Προληπτική, ολοκληρωτική, παροχή πληροφοριών. Πολλαπλοί επιχειρηματικοί συνεργάτες Στάδια για την Παραγωγή Επιχειρησιακής Γνώσης Ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις δεδομένων (knowledge discovery in databases KDD) είναι να προσδιορίσει έγκυρα, νέα και κατανοητά πρότυπα δεδομένων Εργαλεία: on-line αναλυτική επεξεργασία (OLAP), αναφορές & ad-hoc ερωτήματα (queries), εξόρυξη δεδομένων (data mining), πολυδιαστοτητα (Multidimensionality) 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 18 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 9

10 On-line Αναλυτική Επεξεργασία (On-line Analytical Processing OLAP) Ο όρος OLAP αναφέρεται σε ένα σύνολο διαφορετικών δραστηριοτήτων οι οποίες γίνονται συνήθως από τελικούς χρήστες σε on-line συστήματα και περιλαμβάνουν την δημιουργία και την απάντηση ερωτημάτων (queries), την ζήτηση ad-hoc αναφορών και διαγραμμάτων και την εκτέλεσή τους, την διενέργεια παραδοσιακών ή σύγχρονων στατιστικών αναλύσεων, και την δημιουργία απεικονιστικών παρουσιάσεων (visual presentations). Πολλοί συμπεριλαμβάνουν και την πολυδιάστατη ανάλυση και παρουσίαση, τα Π.Σ. για ανώτερα στελέχη (ΕΙS) και την εξόρυξη δεδομένων Τα εργαλεία OLAP παρέχουν ικανότητες μοντελοποίησης, αναλύσης, και απεικόνισης σε μεγάλες ομάδες δεδομένων που μπορεί να είναι είτε σε συστήματα διαχείρισης δεδομένων, ή, σε συστήματα αποθήκης δεδομένων. Το OLAP παρέχει μία πολυδιάστατη εννοιολογική θέαση των δεδομένων. Οι κυριότερες δραστηριότητες της OLAP είναι οι αναφορές, τα ερωτήματα και η ανάλυση των αποτελεσμάτων των αναφορών. 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 19 Κατηγορίες Αναφορών Τακτικές (routine) Αναφορές. Δημιουργούνται αυτόματα και διανέμονται περιοδικά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδρομητές (χρήστες). Παραδείγματα είναι τα εβδομαδιαίες πωλήσεις, οι μονάδες που παρήχθησαν καθημερινά, οι ώρες εργασίας ανά μήνα. Αd hoc (κατ'απαίτηση) Αναφορές. Είναι προσαρμοσμένες για έναν συγκεκριμένο χρήστη όταν χρειάζεται. Oι ad hoc αναφορές μπορεί να είναι παρόμοιες με τις τακτικές (routine) αναφορές, αλλά για διαφορετικά χρονικά διαστήματα ή μόνο για ένα υποσύνολο των δεδομένων. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι να παρέχει μία λίστα με όλους τους πελάτες οι οποίοι αγόρασαν προϊόντα για πάνω από 200 ο καθένας κατά την διάρκεια των περασμένων Χριστουγέννων για πρώτη φορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Κάρτες Αποτελεσμάτων (Scorecards) και Πίνακες Ελέγχου (Dashboards). Θεωρούνται ως διευρυμένες αναφορές (extended reporting) αφού παρέχουν πίνακες και γραφικές απόψεις διαφόρων αναφορών περιλαμβανομένων και των μετρικών (metrics). Παράδοση και Συναγερμική Ειδοποίηση (alert) Αναφορών. Αναφορές και συναγερμικές ειδοποιήσεις, σε έναν δυνητικά πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών (εντός και εκτός επιχείρησης). Για παράδειγμα, προϊόντα λογισμικών μπορούν να διανείμουν κεντρικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε ένα μεγάλο πλήθος χρηστών, με επισυναπτόμενα και σε χρονοπρογραμματισμένη βάση. 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 20 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 10

11 Πολυδιαστατότητα (Multidimensionality) To κυριότερο πλεονέκτημα της πολυδιαστατότητας είναι ότι τα δεδομένα μπορούν να είναι οργανωμένα με τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να τα βλέπουν τα μεμονωμένα στελέχη και όχι όπως θα τα ήθελαν οι αναλυτές των συστημάτων. Τρεις παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στην πολυδιαστατότητα: Διαστάσεις: προϊόντα, πωλητές, μερίδια αγοράς, επιχειρηματικές μονάδες, γεωγραφικές τοποθεσίες, κανάλια διανομής, χώρες, κλάδοι βιομηχανίας Μετρήσεις: χρήματα, όγκος πωλήσεων, καταμέτρηση ατόμων, αποθέματα, πραγματικά κέρδη έναντι προγνώσεων. Χρόνος: καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμήνου, ετήσια, τριετίας. Ένα στέλεχος μπορεί να θέλει να ξέρει τις πωλήσεις ενός προϊόντος (ανά μονάδες ή δολάρια) σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, από έναν συγκεκριμένο πωλητή, κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα. Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν ανάμεσα στις πολλές διαστάσεις και επίπεδα των δεδομένων μέσω πινάκων ή διαγραμμάτων και να είναι σε θέση να κάνουν γρήγορες διερμηνείες, τέτοιες όπως η αποκάλυψη αξιόλογων αποκλίσεων (deviations) ή σημαντικών τάσεων (trends). 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 21 Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) Η εξόρυξη δεδομένων (data mining) περιγράφει την ανακάλυψη γνώσης στις βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιεί τεχνικές στατιστικές, μαθηματικές, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (machine learning), για να αποσπάσει και να αναγνωρίσει χρήσιμες πληροφορίες και επακόλουθες γνώσεις από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τάσεις και σχέσεις (patterns and relationships) στα δεδομένα τα οποία συνήθως εξάγονται από μεγάλες ομάδες δεδομένων. Αυτά τα πρότυπα μπορεί να είναι κανόνες, συνάφειες, αντιστοιχίες, τάσεις ή μοντέλα προβλέψεων. Τρεις μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για να αναγνωριστούν οι τάσεις στα δεδομένα. Απλά μοντέλα όπως ερωτήματα βασισμένα σε SQL, On-line αναλυτική επεξεργασία, ανθρώπινη κρίση. Μέσου επιπέδου μοντέλα όπως παλινδρόμηση (regression), δένδρα αποφάσεων, ομαδοποίηση (clustering) κλπ. Πολυσύνθετα μοντέλα όπως νευρωνικά δίκτυα (neural networks), αυτόματη εξαγωγή κανόνων (Rule Induction). 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 22 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 11

12 Οι Πιο Γνωστές Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων Classification / Ταξινόμηση: Infers the defining characteristics of a certain group (e.g., customers who have been lost to competitors). Clustering / Ομαδοποίηση: Identifies groups of items that share a particular characteristic. Clustering differs from classification in that no predefining characteristic is given. Association / Συσχέτιση: Identifies relationships between events that occur at one time (e.g., the content of a shopping basket). Sequencing / Σειρά - Αλληλουχία: Similar to association, except that the relationship exists over a period of time (e.g., repeat visits to a supermarket or use of a financial planning product). Forecasting / Πρόβλεψη: Estimates future values based on patterns within large sets of data (e.g., demand forecasting). 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 23 Δυνατότητες που Παρέχει η Εξόρυξη Δεδομένων 1. Αυτοματοποιημένη πρόβλεψη τάσεων και συμπεριφορών (trends and behaviors). Η εξόρυξη δεδομένων αυτοματοποιεί την διαδικασία εξεύρεσης προγνωστικών πληροφοριών σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Στοχοθετημένο μάρκετινγκ. Χρήση δεδομένων από αποστολές περασμένων προωθητικών ενεργειών για να αναγνωρίσει τους στόχους οι οποίοι είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν θετικά σε μελλοντικές αποστολές Πρόγνωση χρεοκοπίας και άλλες μορφές αθέτησης και απάτης, και να προσδιορίσει τα μέλη ενός πληθυσμού που είναι πιθανόν να ανταποκριθούν με παρόμοιο τρόπο σε συγκεκριμένα γεγονότα 2. Αυτοματοποιημένη ανακάλυψη άγνωστων προηγουμένως προτύπων και σχέσεων (patterns and relationships) Ανάλυση των δεδομένων λιανικής πώλησης για τον εντοπισμό φαινομενικά ασύνδετων προϊόντων τα οποία αγοράζονται συχνά μαζί, όπως οι πάνες μωρών και η μπύρα. Άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν την ανίχνευση των δόλιων συναλλαγών πιστωτικών καρτών 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 24 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 12

13 Παραδείγματα Εφαρμογών της Εξόρυξης Δεδομένων Λιανικό εμπόριο και πωλήσεις. H πρόβλεψη πωλήσεων, ο καθορισμός σωστών επιπέδων αποθεμάτων και τα χρονοπρογράμματα διανομής στα καταστήματα Τράπεζες. Τα επίπεδα πρόγνωσης επισφαλών δανείων και δόλιας χρήσης πιστωτικών καρτών, οι χρεώσεις πιστωτικών καρτών από νέους πελάτες, και ποια είδη πελατών θα ανταποκριθούν καλύτερα (και ποιοτικότερα) σε νέες προσφορές δανείων Βιομηχανία και Παραγωγή. Η πρόβλεψη μηχανικών βλαβών, η εύρεση των παραγόντωνκλειδιά που ελέγχουν την βελτιστοποίηση της ικανότητας παραγωγής Αεροπορικές εταιρίες. Η συλλογή δεδομένων για το προς ποια κατεύθυνση θα πετάξουν οι πελάτες και τον τελικό προορισμό των επιβατών οι οποίοι αλλάζουν αεροπλάνο σε πόλειςκόμβους. Έτσι οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να εξακριβώσουν τους δημοφιλείς προορισμούς τους οποίους δεν εξυπηρετούν και μπορούν να εξετάσουν την δυνατότητα να προσθέσουν δρομολόγια ΜΜΕ. Η πρόβλεψη σχετικά με το τι είναι καλύτερο να μεταδίδεται κατά την διάρκεια του χρόνου υψηλής ακροαματικότητας και το πώς να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα με την παρεμβολή των αρεστών διαφημίσεων Μάρκετινγκ. Η κατηγοριοποίηση των δημογραφικών των πελατών η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προβλεφθεί ποιοι πελάτες θα ανταποκριθούν σε συγκεκριμένη αλληλογραφία ή σε διαφήμιση σε ιστοσελίδες, ή θα αγοράσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν, καθώς επίσης να προβλεφθούν άλλες συμπεριφορές πελατών 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 25 Εξόρυξη Πληροφορίας από Δεδομένα Διαδικτύου (Web Mining) H Εξόρυξη πληροφορίας από δεδομένα Διαδικτύου (Web Mining) είναι η εφαρμογή των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για να ανακαλύψουμε πρότυπα, προφίλ και τάσεις από τις πηγές στο διαδίκτυο. Η εξόρυξη περιεχομένου διαδικτύου είναι η διαδικασία εξόρυξης ιστοσελίδων για πληροφορίες. Η εξόρυξη χρήσης διαδικτύου ενέχει την ανάλυση των καταγραφών σε δικτυακές προσβάσεις και άλλων πληροφοριών οι οποίες συνδέονται με τα πρότυπα αναζήτησης (browsing) και πρόσβασης των χρηστών σε μια ή περισσότερες διαδικτυακές τοποθεσίες. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι ιδιαίτερα σημαντική, εξαιτίας των μεγάλων αριθμών επισκεπτών σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Για παράδειγμα, όταν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο στην Amazon.com, η ιστοσελίδα θα χρησιμοποιήσει εργαλεία εξόρυξης για να σας παρέχει και με μια λίστα βιβλίων που αγοράστηκαν από καταναλωτές οι οποίοι αγόρασαν το συγκεκριμένο βιβλίο που αναζητάτε. Ή καταναλωτές που έχουν παρόμοιο προφίλ με το δικό σας (πχ. αγοράζουν βιβλία για ταξίδια). 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 26 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 13

14 Σύστημα Προβλεπτικής Ανάλυσης Συμπεριφοράς Είναι εργαλείο που βοηθά στον καθορισμό των πιθανών μελλοντικών εκβάσεων ενός γεγονότος ή τις πιθανότητες μιας εμφανιζόμενης κατάστασης. Χρησιμοποιεί εξελιγμένους αλγόριθμους που εξετάζουν σχολαστικά μία αποθήκη δεδομένων και να αναγνωρίζουν πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν, για παράδειγμα, σε ποιες προσφορές μπορεί να ανταποκριθούν οι πελάτες στο μέλλον, ή ποιους πελάτες μπορεί να κινδυνεύει να χάσει η επιχείρηση. Μπορεί να αναγνωρίσει ότι οι πελάτες που ακυρώνουν μία αυτοματοποιημένη πληρωμή λογαριασμού, ή μία αυτοματοποιημένη κατάθεση συχνά μετακινούνται σε άλλη τράπεζα εντός 2-3 μηνών. Παράδειγμα από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι να μειωθεί ο λογαριασμός τους τελευταίους 3 μήνες συνεχόμενα περισσότερα από 30% σε σχέση με πέρισυ. Προβλεπτική Ανάλυση Κυκλοφοριακής Συμπεριφοράς 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 27 Οθόνες Comshare Decision που Παράγει Αναφορές 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 28 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 14

15 Απόψεις Πολυδιαστατότητας με 3 Προβολές των ιδίων Δεδομένων 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 29 Οι Τράπεζες Χρησιμοποιούν τα GIS για Μάρκετινγκ και Ανάπτυξη Δικτύου 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 30 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 15

16 Συνδυασμός GIS με το Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης - Παραδείγματα Εταιρίες αυθημερόν παραδόσεων αντικειμένων (επείγουσες προμήθειες αίματος), εφοδιάζουν τα οχήματα με δέκτες GPS και ασύρματα modem. Δίνει στις εταιρίες πολύ ολοκληρωμένη εικόνα του στόλου, και επίσης τις βοηθά να διατηρούν ικανοποιημένους τους πελάτες τους επιτρέποντάς τους να εντοπίζουν την θέση και την ταχύτητα των αποστολών τους μέσω του διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο. Συνδυάζοντας GIS και GPS συστήματα, οι εταιρίες μεταφορών μπορούν να εξακριβώσουν την θέση ενός βαγονιού ή φορτηγού εντός 100 μέτρων οποιαδήποτε στιγμή. Υπηρεσίες άμεσης ανάγκης εξακριβώνουν τη θέση ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος σε δευτερόλεπτα, και το ενσωματωμένο GIS βοηθά στο να κατευθύνουν τα ασθενοφόρα στον τόπο του ατυχήματος. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει θέσης (location-based e-commerce ή L- commerce), η διαφήμιση είναι στοχευμένη σε έναν καταναλωτή με γνωστό προφίλ και του οποίου η τοποθεσία είναι γνωστή (μέσω του συνδυασμού δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης και GIS). 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 31 Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων (Business Performance Management BPM) Καλύπτει τις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες, τις μετρικές και τις τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να μετρήσουν, να παρακολουθήσουν, και να διαχειριστούν τις επιχειρησιακές επιδόσεις τους. 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 32 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 16

17 Ορισμός των KPIs (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης) Για να αναφερθούμε στους βασικούς δείκτες απόδοσης (ΚΡΙ s) αυτοί οι δείκτες πρέπει να αναγνωριστούν και να συμφωνηθούν. Για παράδειγμα, οι διευθυντές χρειάζονται απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Ποιος από τους πελάτες μας είναι ο περισσότερο επικερδής και ποιος ο λιγότερο? 2. Ποιά προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να είναι cross-sold ή up sold και σε ποιόν πελάτη έχοντας την πιο επικερδή απόδοση? 3. Ποιες πωλήσεις και κανάλια διανομής είναι πιο αποτελεσματικά και ποια λιγότερο και για ποια προϊόντα? 4. Ποιοι είναι οι δείκτες ανταπόκρισης και η συνεισφορά κέρδους των τρεχόντων εκστρατειών προωθητικών ενεργειών? 5. Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την αφοσίωση των πελατών? 6. Ποιο είναι το συνολικό κόστος της διατήρησης ενός ικανοποιημένου πελάτη? Τα KPIs μετράνε τους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας στις Πωλήσεις, Παραγωγή, Χρηματοοικονομικά, Ανθρώπινοι πόροι κλπ 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 33 Τα Βήματα / Στάδια στο BPM 1. Τον σχεδιασμό ενός προγράμματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Επιδόσεων και τον καθορισμό του τι θέλετε να μετρήσετε, πότε και πώς. 2. Τον καθορισμό των προτύπων /των μετρικών με βάση τα οποία πρόκειται να μετρηθεί η απόδοση, για παράδειγμα Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard - BSC). 3. Την προετοιμασία ενός συστήματος για την παρακολούθηση της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου και του εντοπισμού των χασμάτων απόδοσης (performance gaps). 4. Την προετοιμασία ενός συστήματος για την ανάλυση της απόδοσης, τις τάσεις, τις διακυμάνσεις, και τις αιτίες. Αυτό περιλαμβάνει τις συγκρίσεις της πραγματικής απόδοσης έναντι των προτύπων. 5. Την ανάληψη δράσης εφόσον χρειαστεί. Παραδείγματος χάριν, την ρύθμιση ή την αναδόμηση των διαδικασιών, την αλλαγή προσωπικού, την καθιέρωση προγραμμάτων κινήτρου, την μείωση των μειονεκτημάτων, την βελτιστοποίηση των διαδικασιών, και ούτω καθ' εξής. 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 34 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 17

18 Η Λογική του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (BSC) ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 35 Δείγμα Χάρτη Στρατηγικής (Παράδειγμα BSC) Ένας χάρτης στρατηγικής παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ των βασικών οργανωτικών στόχων και για τις τέσσερις προοπτικές του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χάρτης διευκρινίζει τις σχέσεις μεταξύ επτά στόχων οι οποίοι καλύπτουν τέσσερις διαφορετικές προοπτικές. Όπως και άλλοι χάρτες στρατηγικής, και ο συγκεκριμένος αρχίζει με έναν κύριο οικονομικό στόχο στην κορυφή (δηλ., υπέρβαση της ανάπτυξης στα βασικά τμήματα της αγοράς). Αυτός ο στόχος ωθείται από έναν στόχο για πελάτες (δηλ., δημιουργία ισχυρών πελατειακών σχέσεων). Στη συνέχεια, ο πελατειακός στόχος είναι το αποτέλεσμα ενός εσωτερικού στόχου (διαδικασίας) (δηλ., προσδιορισμός/ σύλληψη νέων επιχειρησιακών ευκαιριών από τα προϊόντα). Ο χάρτης συνεχίζεται ως το κατώτατο σημείο της ιεραρχίας όπου βρίσκονται οι στόχοι εκμάθησης (π.χ., ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων του τμήματος μάρκετινγκ για να προτείνει και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων). 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 36 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 18

19 Οι Δυνατότητες των Ψηφιακών Πινάκων Ελέγχου (Dashboard) Δυνατότητα Drill-down(Μετάβαση σε λεπτομερή ανάλυση) Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (CSF s) Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI s) Status access Ανάλυση τάσεων Ανάλυση κατ απαίτηση Αναφορά εξαιρέσεων Περιγραφή Η ικανότητα να μεταβείς σε λεπτομέρειες σε διάφορα επίπεδα, μπορεί να γίνει με μία σειρά από καταλόγους επιλογής ή με ερωτήσεις Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι οργανωτικοί, βιομηχανικοί, τμηματικοί κλπ. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις των CSFs Τα πιο πρόσφατα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο KPI ή κάποια άλλα μετρικά ιδανικά σε πραγματικό χρόνο Μίκρο-μέσο και μακροπρόθεσμη τάση των KPI S ή κάποια άλλα μετρικά τα οποία προβάλλονται,χρησιμοποιώντας μεθόδους πρόβλεψης. Αναλύσεις που γίνονται οποιαδήποτε στιγμή, μετά από απαίτηση, και με οποιονδήποτε επιθυμητό παράγοντα και σχέση. Αναφορές που επισημένουν αποκλίσεις μεγαλύτερες από συγκεκριμένα όρια. Οι αναφορές μπορεί να περιέχουν μόνο αποκλίσεις 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 37 Τρείς Τύποι Πινάκων Ελέγχου Επιδόσεων Λειτουργικοί Πίνακες Ελέγχου Επιδόσεων (Operational dashboards). Χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους και τους επόπτες πρώτης γραμμής για να ελέγξουν τα βασικά λειτουργικά στοιχεία τα οποία συνοψίζονται επιγραμματικά και ενημερώνονται συχνά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τακτικοί Πίνακες Ελέγχου Επιδόσεων (Tactical dashboards). Χρησιμοποιούνται από τους διευθυντές και τους αναλυτές για να παρακολουθήσουν σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση λεπτομερή και συνοψισμένα δεδομένα τα οποία παρήχθησαν από τις διαδικασίες και τα προγράμματα των τμημάτων τους. Στρατηγικοί Πίνακες Ελέγχου Επιδόσεων (Strategic dashboards). Χρησιμοποιούνται από τα ανώτερα στελέχη και τους διευθυντές, για να ελέγξουν σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση λεπτομερή και συνοψισμένα δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση των στρατηγικών επιδιώξεων 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 38 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 19

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM. Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E.

Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM. Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E. Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E. Οκτώβριος 21, 2014 CQS: παροχή ολιστικών και αποτελεσματικών CRM υπηρεσιών στην πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS Θάνος Αγγελόπουλος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ORSA ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ DATA POINT MODEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Reserves Pricing Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Νοημοσύνη με τη χρήση τεχνολογιών Aνοικτού Lογισμικού(Eclipse BIRT) και παραδείγματα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Επιχειρησιακή Νοημοσύνη με τη χρήση τεχνολογιών Aνοικτού Lογισμικού(Eclipse BIRT) και παραδείγματα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιχειρησιακή Νοημοσύνη με τη χρήση τεχνολογιών Aνοικτού Lογισμικού(Eclipse BIRT) και παραδείγματα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γιώργος Κούζας, Παν. Αιγαίου(ΤΜΟΔ) Γιώργος Αραβανής, Παν. Αιγαίου(ΤΜΟΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, 300 Think Business Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιστορικά δεδομένα για την κατασκευή

Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιστορικά δεδομένα για την κατασκευή ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εξόρυξη Δεδομένων 22 Η επανάσταση του ΚΡΙΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το Data Mining αποτελεί μια νέα ερευνητική περιοχή, ραγδαία εξελισσόμενη, που είναι η τομή πολλών θεωριών και επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (ΕΔΕΤ, ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (ΕΔΕΤ, ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΓ3 ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (ΕΔΕΤ, ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) Σκοποί σύστασης της ομάδας Να προωθηθεί προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις η φιλοσοφία και οι πρακτικές του οργανωμένου τρόπου διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CRM) Το icomplete είναι μια βραβευμένη υπηρεσία, βασισμένη σε λογισμικό CRM μέσω cloud, ειδικά προσαρμοσμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μέρος I. Πρόλογος του συγγραφέα... 13. Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μέρος I. Πρόλογος του συγγραφέα... 13. Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Περιεχόμενα Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Ερευνητική αποτελέσματα διαδικασία Περιεχόμενα 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Μέρος I Οι αρχές... 17 Κεφάλαιο 1 Διαχείριση πελατειακών σχέσεων CRM...

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα DO YOU SPEAK FUTURE? Τώρα για την επιχείρησή σας υπάρχει µια νέα δύναµη Τεχνολογία αιχµής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Η εφαρµογή Microsoft Business Solutions Navision σάς δίνει την ελευθερία να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας, παρέχοντάς σας

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λήψη απόφασης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, OLAP Ανάλυση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λήψη απόφασης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, OLAP Ανάλυση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων (On Line Analytical Processing) στην Υποστήριξη Αποφάσεων των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Γιώργος Ραβασόπουλος 1, Ιωάννα Παπαιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

managing customer relationships with real success

managing customer relationships with real success managing customer relationships with real success Powered by Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Η Απόφαση για Πελατοκεντρική Στρατηγική Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η υιοθέτηση ισχυρής πελατοκεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr

«Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr «Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr Agenda 1 ο μέρος Σύγχρονες ανάγκες και λύσεις Πλήρης, Έγκυρη & Έγκαιρη Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRIVING TO... SUCCESS Γνωρίστε τα νέα πακέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Analysis Business Cnsulting, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail...

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 4 5 6 7 7 7 ATLANTIS ENTRY ERP ATLANTIS Entry III

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1 / citybeez.gr @ citybeez.gr 1 Τι είναι το citybeez.gr Το citybeez.gr είναι μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής, αποστολής στοχευμένων προσφορών σε πραγματικό χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty Smart Manager Υ πηρεσ ίες Loyalty 1 Η κάρτα η οποία σας εξοικονομεί χρήματα με τις αγορές σας. i Πίστη και ασφάλεια στην τσέπη σας Τι είναι: To Smart manager είναι ένα σύστημα εύκολο και ασφαλές δημιουργημένο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Λογιστικές Εφαρμογές... Entry... Start... Services... 4 5 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... 8 Πρόσθετες Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail...

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 5 6 7 8 8 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, 300 Think Business Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα