Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης"

Transcript

1 Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης Επιχειρηματικής Ευφυΐας 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης Βασικές Έννοιες και Πλεονεκτήματα της (B.I.) Ο στόχος των Συστημάτων (Business Intelligence - BΙ) είναι να διευκολύνουν την διαδραστική πρόσβαση σε δεδομένα, να επιτρέψουν τον χειρισμό αυτών των δεδομένων, και να παρέχουν στα στελέχη των επιχειρήσεων την ικανότητα να πραγματοποιούν τις πρέπουσες αναλύσεις. Με την ανάλυση των τρεχόντων και παλαιοτέρων δεδομένων, των διαφόρων περιστάσεων και των επιδόσεων, τα στελέχη που λαμβάνουν τις αποφάσεις αποκομίζουν αξιόλογη γνώση. Η διεργασία της Επιχειρ. Ευφυΐας είναι η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες, στην συνέχεια σε αποφάσεις και τέλος σε αναγκαίες ενέργειες. Τα συστήματα ΒΙ, αποτελούνται από: 1. αποθήκη δεδομένων (data warehouse) με τα βασικά δεδομένα 2. επιχειρηματική αναλυτική (business analytics), εργαλεία για τον χειρισμό εξόρυξη (mining), και ανάλυση των δεδομένων της αποθήκης δεδομένων 3. διαχείριση επιχειρηματικών επιδόσεων (Business Performance Management / BPM), για την παρακολούθηση και την ανάλυση των επιδόσεων 4. διεπαφή χρήστη (user interface). 2 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 1

2 Τα Κύρια Μέρη των Συστημάτων (ΒΙ) Συμπληρωματικές Συνιστώσες από Ευφυή Συστήματα 4 3 Εργαλεία και Τεχνικές Β.Ι. από Τελικούς Χρήστες Αναφορές και Ερωτήματα (Queries). Στατικές και δυναμικές αναφορές, καθώς και με όλους τους τύπους των αναζητήσεων, ανακάλυψης πληροφοριών, πολυδιάστατη παρουσίαση, πωλήσεις ανά μήνα, ανά πωλητή και ανά περιοχή, εξερεύνηση λεπτομερειών (drill-down to details) κλπ. Προηγμένη Αναλυτική (Advanced Analytics). Πολλά μοντέλα στατιστικών, χρηματοοικονομικών, μαθηματικών και άλλων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών Εξόρυξη δεδομένων, κειμένων και διαδικτύου (Data, Text and Web Mining). Η διαδικασία αναζήτησης για άγνωστες ή μη-εμφανείς σχέσεις ή πληροφορίες στις μεγάλες βάσεις δεδομένων ή τις αποθήκες δεδομένων (DW) με την χρήση ευφυών αλγοριθμικών εργαλείων όπως neural computing, machine learning, οι προηγμένες μέθοδοι στατιστικών κλπ. Η εξόρυξη (mining) μπορεί να γίνεται σε ποσοτικά δεδομένα, κείμενα ή δεδομένα διαδικτύου. Διαχείριση Επιχειρηματικών Επιδόσεων (Business Performance Management BPM) είναι ένα πλαίσιο για τον καθορισμό εφαρμογή και διαχείριση της επιχειρηματικής στρατηγικής του οργανισμού με την σύνδεση αντικειμενικών στόχων με πραγματικές μετρήσεις. 4 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 2

3 Αποθήκη Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης Οργάνωση των δεδομένων ανά θέμα / subject (πχ λειτουργία, προϊόν κλπ) Τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για αποφάσεις (πχ. περιληπτικά) οργανωμένα έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση Αξιοποίηση Αποθήκης Δεδομένων στο Επιχειρηματικό Feedback Loop Data are Collected, Processed and Stored Δεδομένα Πωλήσεων Revised and Improved Menu Offerings and Strategies Καλύτερη πρόβλεψη πωλήσεων Enterprise Data Warehouse Knowledge Learned From Data Analysis Reduces Uncertainty and Guides Decisions Μεταβλητές που επηρεάζουν τις πωλήσεις (πχ. καιρός) Data are Processed using Analytic Tools such as Data Mining and Decision Modeling Regression Ανάλυση για Πρόβλεψη Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 3

4 Ολοκληρωμένος Κύκλος Ζωής των Δεδομένων στους Οργανισμούς Data Storage Α Β Γ Παράδειγμα απόφασης: Ύψος παραγγελίας 1 Β Προώθηση στους πιο επικερδείς πελάτες 2 Β Γ Τιμή στην δυναμική τιμολόγηση 3 Β Γ Δημιουργία νέου προϊόντος 4 Α Γ 7 Διεπαφή Χρήστη (User Interface) Παρουσιάζουν μετρήσεις εταιρικών επιδόσεων (βασικούς δείκτες επιδόσεων, KPIs key performance indicators), τάσεις και εξαιρέσεις. Παρουσιάζουν γραφικά, διαγράμματα και πίνακες που δείχνουν την πραγματική επίδοση σε αντιπαράθεση με την επιθυμητή επίδοση προσφέροντας με την πρώτη ματιά την ευρωστία του οργανισμού. Οι πίνακες ελέγχου (dashboards), όπως ονομάζεται στα αγγλικά το καντράν ενός αυτοκινήτου, οργανώνουν και παρουσιάζουν όλες τις σχετικές πληροφορίες με ένα ευκολοδιάβαστο τρόπο Άλλα εργαλεία τα οποία μεταδίδουν πληροφορίες είναι οι εταιρικές πύλες (portal), και εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων (visualization tools). Πολλά εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων, από τις πολυδιάστατες κυβικές παρουσιάσεις (multidimensional cube presentations) έως την εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality - VR), είναι ενσωματωμένα μέρη των συστημάτων. Τεχνολογίες όπως τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographical Information System (GIS) χρησιμοποιούνται επίσης στην απεικόνιση. 8 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 4

5 Δείγμα Πίνακα Ελέγχου (Dashboard) Ένας χαρακτηριστικός Πίνακας Ελέγχου (dashboard) επιδεικνύει διάφορους βασικούς δείκτες απόδοσης (key performance indicators KPIs) και απεικονίζει με στήλες δεδομένα για μια επιχείρηση λογισμικού που παράγει εξειδικευμένη χαρτογράφηση και οπτικές απεικονίσεις για τους δημιουργούς λογισμικού και τους πωλεί άμεσα από το διαδίκτυο. Από τον πίνακα ελέγχου (dashboard), είναι εύκολο να δούμε, παραδείγματος χάριν, ότι οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) είναι όλοι καλοί (δηλ., είναι όλοι στο πράσινο), ότι σε όλα τα στάδια των στηλών τα νούμερα έχουν ανοδική τάση (για παράδειγμα, είναι όλα πράσινα βέλη τα οποία έχουν ανοδική κατεύθυνση), και ότι η αύξηση των εσόδων ξεπερνά την αύξηση στις δαπάνες για μάρκετινγκ. 9 Πλεονεκτήματα της Επιχειρημ. Ευφυΐας Τα κυριότερα πλεονεκτήματα τα οποία αναφέρθηκαν τελευταία από σχετικές έρευνες για την Επιχειρηματική Ευφυΐα περιλαμβάνουν: Μία έκδοση της αλήθειας Βελτίωση στρατηγικών και σχεδίων Βελτίωση τακτικών αποφάσεων Βελτίωση πελατειακών σχέσεων και συνεργατικών σχέσεων Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών Ταχύτερες και πιο ακριβείς αναφορές Εξοικονόμηση χρόνου Πιο αποτελεσματικές διεργασίες Εξοικονόμηση κόστους Αύξηση εσόδων Οι συνηθέστερες περιοχές εφαρμογής της επιχειρηματικής ευφυΐας είναι η ανάλυση πωλήσεων και marketing, ο σχεδιασμός και η πρόγνωση, οι χρηματοοικονομική ενοποίηση, οι λογιστικές αναφορές, οι προϋπολογισμοί και η ανάλυση αποδοτικότητας και κερδοφορίας. 10 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 5

6 Πως Λειτουργεί στην Πράξη η Επιχειρ. Ευφυΐα (ΒΙ) 11 Δυνατότητες και Συστατικά των Εταιρικών Portal Γνώσης Single point of access to all corporate data Web user (employee/customer) Portal server with knowledge management Engine/server component Personalized views of news and data Collaboration tools Community work areas Enterprise knowledge portal Data sources Automatically crawls (searches) structured or unstructured data sources Categorizes searched data, tags, and hyperlinks information Automatically builds user profiles based on activity Structured sources Unstructured data sources Enterprise Knowledge ERP Database CRM Database Other Database Groupware 12 File system Documents Presentations Web Internet Intranet Extranet Enterprise Knowledge Base Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 6

7 Ανάλυση Πραγματικού Χρόνου και Ανταγωνιστική Ευφυΐα Για να επιτύχουμε επιχειρηματική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, οι αποθήκες δεδομένων πραγματικού χρόνου είναι απαραίτητο να ενημερώνονται πολύ συχνά Kαθημερινή ενημέρωση (updating), ενώ ενδιάμεσο χρονικό διάστημα συρρικνώνεται. Μπορούν να εξακριβώσουν άμεσα, για παράδειγμα, πρότυπα / τάσεις αγοράς πελατών (customer buying patterns) και να συστήσουν άμεσες αλλαγές στην τοποθέτηση των προϊόντων στις βιτρίνες. Εφαρμογές: υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου, ανίχνευση απάτης, για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ που χρειάζονται υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο. Εταιρίες παρακολουθούν διαρκώς τους ανταγωνιστές τους (στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) για να αποκτήσουν ανταγωνιστική επιχειρηματική ευφυΐα (Competitive Intelligence- CI). Η προσβασιμότητα των πληροφοριών τις οποίες τοποθετεί στο διαδίκτυο ένας ανταγωνιστής και η δύναμη των βασισμένων στον Ιστό εργαλείων να ανακρίνουν τους ιστοχώρους για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες είναι συλλογή γνώσης (intelligence gathering). Για παράδειγμα, πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα χρησιμοποιούν τέτοιες λύσεις για να παρακολουθούν on-line τους ανταγωνιστές τους και να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές. Η ανάλυση και η διερμηνεία των πληροφοριών είναι εξίσου σημαντική και μία εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της, από Ευφυείς Πράκτορες (Intelligent Agents), έως την εξόρυξη δεδομένων. 13 Εφαρμογές Αναλυτικής Επιχειρηματική Αξία των Εφαρμογών της Επιχειρ. Ευφυΐας Κατηγοριοποίηση Πελατών (Customer Segmentation) Τάση για αγορά (Propensity to buy) Αποδοτικότητα πελάτη σε κέρδος (Customer Profitability) Εντοπισμός απάτης (Fraud Detection) Φθορά πελάτη (Customer Attrition) Βελτιστοποίηση καναλιού πώλησης Επιχειρηματική Ερώτηση Σε ποιες τυπικές κατηγορίες της αγοράς εντάσσονται οι πελάτες μας και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Ποιοι πελάτες είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν στις προωθητικές μας ενέργειες; Ποια είναι η διαχρονική αποδοτικότητα σε κερδοφορία των πελατών μας; Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε ποιες συναλλαγές είναι πιθανόν να είναι δόλιες; Ποιοι καταναλωτές υπάρχει κίνδυνος να φύγουν από πελάτες μας; Ποιο είναι το καλύτερο κανάλι προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με τις διάφορες κατηγορίες πελατών μας; Επιχειρηματική Αξία (Business Value) Εξατομίκευση των σχέσεων με τους πελάτες για υψηλότερη ικανοποίηση τους και διατήρησή τους Στόχευση σε πελάτες βάσει των αναγκών τους προκειμένου να αυξηθεί η αφοσίωση (loyalty) στα προϊόντα μας. Επίσης, αύξηση της αποδοτικότητας της προωθητικής καμπάνιας με την εστίαση σε καταναλωτές που είναι πιθανότερο να αγοράσουν. Δημιουργία επιχειρηματικών αποφάσεων βάσει της συνολικής αποδοτικότητας ή των κατηγοριών των πελατών. Άμεσος εντοπισμός απάτης (πχ. σε ηλεκτρ. συναλλαγές) και άμεση δράση προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος Αποτρέπεται η απώλεια υψηλής αξίας πελατών και αφήνονται να φύγουν οι χαμηλής αξίας πελάτες Αλληλεπίδραση με τους πελάτες βασισμένη στις προτιμήσεις τους και την ανάγκη μας για καλύτερη διαχείριση του κόστους. 14 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 7

8 Εργαλεία και Τεχνικές της Επιχειρηματικής Αναλυτικής Η Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) είναι μια ευρεία κατηγορία εφαρμογών και τεχνικών για την συγκέντρωση, την αποθήκευση, την ανάλυση και την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα προκειμένου να βοηθηθούν οι χρήστες της επιχείρησης στη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών και στρατηγικών αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας λογισμικό Επιχειρηματικής Αναλυτικής, ο χρήστης μπορεί να κάνει ερωτήσεις (queries), να ζητήσει ad-hoc αναφορές, ή να διεξάγει ανάλυση. Για παράδειγμα, επειδή όλες οι βάσεις δεδομένων είναι συνδεδεμένες, ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να αναζητήσει ποιο από τα προϊόντα έχει υπερβολικό απόθεμα σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα. Τότε μπορεί να καθορίσει ποια από αυτά τα προϊόντα είναι εκείνα τα οποία πωλούνται συνήθως μαζί με δημοφιλή είδη, βάσει των προηγούμενων πωλήσεων. Αφού ο χρήστης σχεδιάσει μία προωθητική ενέργεια για να κινήσει το υπερβάλλον απόθεμα μαζί με τα δημοφιλή προϊόντα (για παράδειγμα, πακετάροντάς τα μαζί), μπορεί να «σκάψει» βαθύτερα στα δεδομένα για να δει σε ποια σημεία πώλησης θα ήταν πιο δημοφιλής μια τέτοια προωθητική ενέργεια (και πιο προσοδοφόρα). Τα αποτελέσματα του αιτήματός του μπορεί να είναι αναφορές, προβλέψεις, επισημάνσεις, και/ή γραφικές παρουσιάσεις. Πιο προηγμένες εφαρμογές της επιχειρηματικής αναλυτικής περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές μοντελοποιήσεις (financial modeling), των πόρων, μοντέλα αποφάσεων, ανάλυση επιχειρησιακών επιδόσεων (business performance analysis) κλπ. 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 15 Κύριες Κατηγορίες των Τεχνικών Επιχειρηματικής Αναλυτικής 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 16 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 8

9 Εξελικτικά στάδια Συλλογή Δεδομένων (Data Collection) (δεκαετία 60) Πρόσβαση σε δεδομένα (δεκαετία 80) Αποθήκες δεδομένων (DW) και υποστήριξη αποφάσεων (decision support) (αρχές δεκαετίας 90) Ευφυής εξόρυξη δεδομένων (Intelligent data mining) (τέλη δεκαετίας 90) Προηγμένα ευφυή συστήματα (advanced intelligent systems) Πλήρης ενοποίηση (Complete Integration) (τέλη δεκαετίας 2000) 2. Επιχειρηματική Αναλυτική Στάδια στην Εξέλιξη της Ανακάλυψης Γνώσης Επιχειρηματική ερώτηση Ποια ήταν τα συνολικά μου έσοδα τα τελευταία τρία χρόνια; Ποιες ήταν οι πωλήσεις των μονάδων στην Ατιική τον περασμένο Ιούνιο; Ποιες ήταν οι πωλήσεις στην περιοχή της Θράκης, ανά προϊόν, ανά πωλητή; Τι είναι πιθανόν να συμβεί στις μονάδες πωλήσεων της Θεσσαλονίκης τον επόμενο μήνα; Γιατί; Πιο είναι το καλύτερο προωθητικό σχέδιο για να εφαρμόσω; Πώς αποδίδουμε σε σύγκριση με τις στρατηγικές μετρικές; 17 Βασικές τεχνολογίες Υπολογιστές, μαγνητικές ταινίες, δισκέτες Σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS), Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (SQL - Structured Query Language). Ηλεκτρονική Αναλυτική Επεξεργασία (On Line Analytical Processing - OLAP), πολυδιάστατες (multidimensional) βάσεις δεδομένων, αποθήκες δεδομένων Προηγμένοι αλγόριθμοι, υπολογιστές πολυεπεξεργαστές (multiprocessor computers), πλήθος βάσεων δεδομένων Νευροπληροφορική (neural computing), προηγμένα μοντέλα τεχν. νοημοσύνης, σύνθετη βελτιστοποίηση, υπηρεσίες Ιστού Χαρακτηριστικά Αναδρομική, στατική παροχή δεδομένων Αναδρομική, δυναμική παροχή δεδομένων σε επίπεδο καταχώρησης (record) Αναδρομική, δυναμική παροχή δεδομένων σε διάφορα επίπεδα Προσδοκώμενη, προληπτική παροχή πληροφοριών Προληπτική, ολοκληρωτική, παροχή πληροφοριών. Πολλαπλοί επιχειρηματικοί συνεργάτες Στάδια για την Παραγωγή Επιχειρησιακής Γνώσης Ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις δεδομένων (knowledge discovery in databases KDD) είναι να προσδιορίσει έγκυρα, νέα και κατανοητά πρότυπα δεδομένων Εργαλεία: on-line αναλυτική επεξεργασία (OLAP), αναφορές & ad-hoc ερωτήματα (queries), εξόρυξη δεδομένων (data mining), πολυδιαστοτητα (Multidimensionality) 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 18 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 9

10 On-line Αναλυτική Επεξεργασία (On-line Analytical Processing OLAP) Ο όρος OLAP αναφέρεται σε ένα σύνολο διαφορετικών δραστηριοτήτων οι οποίες γίνονται συνήθως από τελικούς χρήστες σε on-line συστήματα και περιλαμβάνουν την δημιουργία και την απάντηση ερωτημάτων (queries), την ζήτηση ad-hoc αναφορών και διαγραμμάτων και την εκτέλεσή τους, την διενέργεια παραδοσιακών ή σύγχρονων στατιστικών αναλύσεων, και την δημιουργία απεικονιστικών παρουσιάσεων (visual presentations). Πολλοί συμπεριλαμβάνουν και την πολυδιάστατη ανάλυση και παρουσίαση, τα Π.Σ. για ανώτερα στελέχη (ΕΙS) και την εξόρυξη δεδομένων Τα εργαλεία OLAP παρέχουν ικανότητες μοντελοποίησης, αναλύσης, και απεικόνισης σε μεγάλες ομάδες δεδομένων που μπορεί να είναι είτε σε συστήματα διαχείρισης δεδομένων, ή, σε συστήματα αποθήκης δεδομένων. Το OLAP παρέχει μία πολυδιάστατη εννοιολογική θέαση των δεδομένων. Οι κυριότερες δραστηριότητες της OLAP είναι οι αναφορές, τα ερωτήματα και η ανάλυση των αποτελεσμάτων των αναφορών. 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 19 Κατηγορίες Αναφορών Τακτικές (routine) Αναφορές. Δημιουργούνται αυτόματα και διανέμονται περιοδικά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδρομητές (χρήστες). Παραδείγματα είναι τα εβδομαδιαίες πωλήσεις, οι μονάδες που παρήχθησαν καθημερινά, οι ώρες εργασίας ανά μήνα. Αd hoc (κατ'απαίτηση) Αναφορές. Είναι προσαρμοσμένες για έναν συγκεκριμένο χρήστη όταν χρειάζεται. Oι ad hoc αναφορές μπορεί να είναι παρόμοιες με τις τακτικές (routine) αναφορές, αλλά για διαφορετικά χρονικά διαστήματα ή μόνο για ένα υποσύνολο των δεδομένων. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι να παρέχει μία λίστα με όλους τους πελάτες οι οποίοι αγόρασαν προϊόντα για πάνω από 200 ο καθένας κατά την διάρκεια των περασμένων Χριστουγέννων για πρώτη φορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Κάρτες Αποτελεσμάτων (Scorecards) και Πίνακες Ελέγχου (Dashboards). Θεωρούνται ως διευρυμένες αναφορές (extended reporting) αφού παρέχουν πίνακες και γραφικές απόψεις διαφόρων αναφορών περιλαμβανομένων και των μετρικών (metrics). Παράδοση και Συναγερμική Ειδοποίηση (alert) Αναφορών. Αναφορές και συναγερμικές ειδοποιήσεις, σε έναν δυνητικά πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών (εντός και εκτός επιχείρησης). Για παράδειγμα, προϊόντα λογισμικών μπορούν να διανείμουν κεντρικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε ένα μεγάλο πλήθος χρηστών, με επισυναπτόμενα και σε χρονοπρογραμματισμένη βάση. 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 20 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 10

11 Πολυδιαστατότητα (Multidimensionality) To κυριότερο πλεονέκτημα της πολυδιαστατότητας είναι ότι τα δεδομένα μπορούν να είναι οργανωμένα με τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να τα βλέπουν τα μεμονωμένα στελέχη και όχι όπως θα τα ήθελαν οι αναλυτές των συστημάτων. Τρεις παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στην πολυδιαστατότητα: Διαστάσεις: προϊόντα, πωλητές, μερίδια αγοράς, επιχειρηματικές μονάδες, γεωγραφικές τοποθεσίες, κανάλια διανομής, χώρες, κλάδοι βιομηχανίας Μετρήσεις: χρήματα, όγκος πωλήσεων, καταμέτρηση ατόμων, αποθέματα, πραγματικά κέρδη έναντι προγνώσεων. Χρόνος: καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμήνου, ετήσια, τριετίας. Ένα στέλεχος μπορεί να θέλει να ξέρει τις πωλήσεις ενός προϊόντος (ανά μονάδες ή δολάρια) σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, από έναν συγκεκριμένο πωλητή, κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα. Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν ανάμεσα στις πολλές διαστάσεις και επίπεδα των δεδομένων μέσω πινάκων ή διαγραμμάτων και να είναι σε θέση να κάνουν γρήγορες διερμηνείες, τέτοιες όπως η αποκάλυψη αξιόλογων αποκλίσεων (deviations) ή σημαντικών τάσεων (trends). 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 21 Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) Η εξόρυξη δεδομένων (data mining) περιγράφει την ανακάλυψη γνώσης στις βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιεί τεχνικές στατιστικές, μαθηματικές, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (machine learning), για να αποσπάσει και να αναγνωρίσει χρήσιμες πληροφορίες και επακόλουθες γνώσεις από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τάσεις και σχέσεις (patterns and relationships) στα δεδομένα τα οποία συνήθως εξάγονται από μεγάλες ομάδες δεδομένων. Αυτά τα πρότυπα μπορεί να είναι κανόνες, συνάφειες, αντιστοιχίες, τάσεις ή μοντέλα προβλέψεων. Τρεις μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για να αναγνωριστούν οι τάσεις στα δεδομένα. Απλά μοντέλα όπως ερωτήματα βασισμένα σε SQL, On-line αναλυτική επεξεργασία, ανθρώπινη κρίση. Μέσου επιπέδου μοντέλα όπως παλινδρόμηση (regression), δένδρα αποφάσεων, ομαδοποίηση (clustering) κλπ. Πολυσύνθετα μοντέλα όπως νευρωνικά δίκτυα (neural networks), αυτόματη εξαγωγή κανόνων (Rule Induction). 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 22 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 11

12 Οι Πιο Γνωστές Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων Classification / Ταξινόμηση: Infers the defining characteristics of a certain group (e.g., customers who have been lost to competitors). Clustering / Ομαδοποίηση: Identifies groups of items that share a particular characteristic. Clustering differs from classification in that no predefining characteristic is given. Association / Συσχέτιση: Identifies relationships between events that occur at one time (e.g., the content of a shopping basket). Sequencing / Σειρά - Αλληλουχία: Similar to association, except that the relationship exists over a period of time (e.g., repeat visits to a supermarket or use of a financial planning product). Forecasting / Πρόβλεψη: Estimates future values based on patterns within large sets of data (e.g., demand forecasting). 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 23 Δυνατότητες που Παρέχει η Εξόρυξη Δεδομένων 1. Αυτοματοποιημένη πρόβλεψη τάσεων και συμπεριφορών (trends and behaviors). Η εξόρυξη δεδομένων αυτοματοποιεί την διαδικασία εξεύρεσης προγνωστικών πληροφοριών σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Στοχοθετημένο μάρκετινγκ. Χρήση δεδομένων από αποστολές περασμένων προωθητικών ενεργειών για να αναγνωρίσει τους στόχους οι οποίοι είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν θετικά σε μελλοντικές αποστολές Πρόγνωση χρεοκοπίας και άλλες μορφές αθέτησης και απάτης, και να προσδιορίσει τα μέλη ενός πληθυσμού που είναι πιθανόν να ανταποκριθούν με παρόμοιο τρόπο σε συγκεκριμένα γεγονότα 2. Αυτοματοποιημένη ανακάλυψη άγνωστων προηγουμένως προτύπων και σχέσεων (patterns and relationships) Ανάλυση των δεδομένων λιανικής πώλησης για τον εντοπισμό φαινομενικά ασύνδετων προϊόντων τα οποία αγοράζονται συχνά μαζί, όπως οι πάνες μωρών και η μπύρα. Άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν την ανίχνευση των δόλιων συναλλαγών πιστωτικών καρτών 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 24 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 12

13 Παραδείγματα Εφαρμογών της Εξόρυξης Δεδομένων Λιανικό εμπόριο και πωλήσεις. H πρόβλεψη πωλήσεων, ο καθορισμός σωστών επιπέδων αποθεμάτων και τα χρονοπρογράμματα διανομής στα καταστήματα Τράπεζες. Τα επίπεδα πρόγνωσης επισφαλών δανείων και δόλιας χρήσης πιστωτικών καρτών, οι χρεώσεις πιστωτικών καρτών από νέους πελάτες, και ποια είδη πελατών θα ανταποκριθούν καλύτερα (και ποιοτικότερα) σε νέες προσφορές δανείων Βιομηχανία και Παραγωγή. Η πρόβλεψη μηχανικών βλαβών, η εύρεση των παραγόντωνκλειδιά που ελέγχουν την βελτιστοποίηση της ικανότητας παραγωγής Αεροπορικές εταιρίες. Η συλλογή δεδομένων για το προς ποια κατεύθυνση θα πετάξουν οι πελάτες και τον τελικό προορισμό των επιβατών οι οποίοι αλλάζουν αεροπλάνο σε πόλειςκόμβους. Έτσι οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να εξακριβώσουν τους δημοφιλείς προορισμούς τους οποίους δεν εξυπηρετούν και μπορούν να εξετάσουν την δυνατότητα να προσθέσουν δρομολόγια ΜΜΕ. Η πρόβλεψη σχετικά με το τι είναι καλύτερο να μεταδίδεται κατά την διάρκεια του χρόνου υψηλής ακροαματικότητας και το πώς να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα με την παρεμβολή των αρεστών διαφημίσεων Μάρκετινγκ. Η κατηγοριοποίηση των δημογραφικών των πελατών η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προβλεφθεί ποιοι πελάτες θα ανταποκριθούν σε συγκεκριμένη αλληλογραφία ή σε διαφήμιση σε ιστοσελίδες, ή θα αγοράσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν, καθώς επίσης να προβλεφθούν άλλες συμπεριφορές πελατών 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 25 Εξόρυξη Πληροφορίας από Δεδομένα Διαδικτύου (Web Mining) H Εξόρυξη πληροφορίας από δεδομένα Διαδικτύου (Web Mining) είναι η εφαρμογή των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για να ανακαλύψουμε πρότυπα, προφίλ και τάσεις από τις πηγές στο διαδίκτυο. Η εξόρυξη περιεχομένου διαδικτύου είναι η διαδικασία εξόρυξης ιστοσελίδων για πληροφορίες. Η εξόρυξη χρήσης διαδικτύου ενέχει την ανάλυση των καταγραφών σε δικτυακές προσβάσεις και άλλων πληροφοριών οι οποίες συνδέονται με τα πρότυπα αναζήτησης (browsing) και πρόσβασης των χρηστών σε μια ή περισσότερες διαδικτυακές τοποθεσίες. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι ιδιαίτερα σημαντική, εξαιτίας των μεγάλων αριθμών επισκεπτών σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Για παράδειγμα, όταν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο στην Amazon.com, η ιστοσελίδα θα χρησιμοποιήσει εργαλεία εξόρυξης για να σας παρέχει και με μια λίστα βιβλίων που αγοράστηκαν από καταναλωτές οι οποίοι αγόρασαν το συγκεκριμένο βιβλίο που αναζητάτε. Ή καταναλωτές που έχουν παρόμοιο προφίλ με το δικό σας (πχ. αγοράζουν βιβλία για ταξίδια). 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 26 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 13

14 Σύστημα Προβλεπτικής Ανάλυσης Συμπεριφοράς Είναι εργαλείο που βοηθά στον καθορισμό των πιθανών μελλοντικών εκβάσεων ενός γεγονότος ή τις πιθανότητες μιας εμφανιζόμενης κατάστασης. Χρησιμοποιεί εξελιγμένους αλγόριθμους που εξετάζουν σχολαστικά μία αποθήκη δεδομένων και να αναγνωρίζουν πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν, για παράδειγμα, σε ποιες προσφορές μπορεί να ανταποκριθούν οι πελάτες στο μέλλον, ή ποιους πελάτες μπορεί να κινδυνεύει να χάσει η επιχείρηση. Μπορεί να αναγνωρίσει ότι οι πελάτες που ακυρώνουν μία αυτοματοποιημένη πληρωμή λογαριασμού, ή μία αυτοματοποιημένη κατάθεση συχνά μετακινούνται σε άλλη τράπεζα εντός 2-3 μηνών. Παράδειγμα από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι να μειωθεί ο λογαριασμός τους τελευταίους 3 μήνες συνεχόμενα περισσότερα από 30% σε σχέση με πέρισυ. Προβλεπτική Ανάλυση Κυκλοφοριακής Συμπεριφοράς 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 27 Οθόνες Comshare Decision που Παράγει Αναφορές 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 28 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 14

15 Απόψεις Πολυδιαστατότητας με 3 Προβολές των ιδίων Δεδομένων 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 29 Οι Τράπεζες Χρησιμοποιούν τα GIS για Μάρκετινγκ και Ανάπτυξη Δικτύου 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 30 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 15

16 Συνδυασμός GIS με το Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης - Παραδείγματα Εταιρίες αυθημερόν παραδόσεων αντικειμένων (επείγουσες προμήθειες αίματος), εφοδιάζουν τα οχήματα με δέκτες GPS και ασύρματα modem. Δίνει στις εταιρίες πολύ ολοκληρωμένη εικόνα του στόλου, και επίσης τις βοηθά να διατηρούν ικανοποιημένους τους πελάτες τους επιτρέποντάς τους να εντοπίζουν την θέση και την ταχύτητα των αποστολών τους μέσω του διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο. Συνδυάζοντας GIS και GPS συστήματα, οι εταιρίες μεταφορών μπορούν να εξακριβώσουν την θέση ενός βαγονιού ή φορτηγού εντός 100 μέτρων οποιαδήποτε στιγμή. Υπηρεσίες άμεσης ανάγκης εξακριβώνουν τη θέση ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος σε δευτερόλεπτα, και το ενσωματωμένο GIS βοηθά στο να κατευθύνουν τα ασθενοφόρα στον τόπο του ατυχήματος. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει θέσης (location-based e-commerce ή L- commerce), η διαφήμιση είναι στοχευμένη σε έναν καταναλωτή με γνωστό προφίλ και του οποίου η τοποθεσία είναι γνωστή (μέσω του συνδυασμού δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης και GIS). 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 31 Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων (Business Performance Management BPM) Καλύπτει τις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες, τις μετρικές και τις τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να μετρήσουν, να παρακολουθήσουν, και να διαχειριστούν τις επιχειρησιακές επιδόσεις τους. 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 32 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 16

17 Ορισμός των KPIs (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης) Για να αναφερθούμε στους βασικούς δείκτες απόδοσης (ΚΡΙ s) αυτοί οι δείκτες πρέπει να αναγνωριστούν και να συμφωνηθούν. Για παράδειγμα, οι διευθυντές χρειάζονται απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Ποιος από τους πελάτες μας είναι ο περισσότερο επικερδής και ποιος ο λιγότερο? 2. Ποιά προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να είναι cross-sold ή up sold και σε ποιόν πελάτη έχοντας την πιο επικερδή απόδοση? 3. Ποιες πωλήσεις και κανάλια διανομής είναι πιο αποτελεσματικά και ποια λιγότερο και για ποια προϊόντα? 4. Ποιοι είναι οι δείκτες ανταπόκρισης και η συνεισφορά κέρδους των τρεχόντων εκστρατειών προωθητικών ενεργειών? 5. Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την αφοσίωση των πελατών? 6. Ποιο είναι το συνολικό κόστος της διατήρησης ενός ικανοποιημένου πελάτη? Τα KPIs μετράνε τους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας στις Πωλήσεις, Παραγωγή, Χρηματοοικονομικά, Ανθρώπινοι πόροι κλπ 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 33 Τα Βήματα / Στάδια στο BPM 1. Τον σχεδιασμό ενός προγράμματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Επιδόσεων και τον καθορισμό του τι θέλετε να μετρήσετε, πότε και πώς. 2. Τον καθορισμό των προτύπων /των μετρικών με βάση τα οποία πρόκειται να μετρηθεί η απόδοση, για παράδειγμα Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard - BSC). 3. Την προετοιμασία ενός συστήματος για την παρακολούθηση της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου και του εντοπισμού των χασμάτων απόδοσης (performance gaps). 4. Την προετοιμασία ενός συστήματος για την ανάλυση της απόδοσης, τις τάσεις, τις διακυμάνσεις, και τις αιτίες. Αυτό περιλαμβάνει τις συγκρίσεις της πραγματικής απόδοσης έναντι των προτύπων. 5. Την ανάληψη δράσης εφόσον χρειαστεί. Παραδείγματος χάριν, την ρύθμιση ή την αναδόμηση των διαδικασιών, την αλλαγή προσωπικού, την καθιέρωση προγραμμάτων κινήτρου, την μείωση των μειονεκτημάτων, την βελτιστοποίηση των διαδικασιών, και ούτω καθ' εξής. 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 34 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 17

18 Η Λογική του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (BSC) ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 35 Δείγμα Χάρτη Στρατηγικής (Παράδειγμα BSC) Ένας χάρτης στρατηγικής παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ των βασικών οργανωτικών στόχων και για τις τέσσερις προοπτικές του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χάρτης διευκρινίζει τις σχέσεις μεταξύ επτά στόχων οι οποίοι καλύπτουν τέσσερις διαφορετικές προοπτικές. Όπως και άλλοι χάρτες στρατηγικής, και ο συγκεκριμένος αρχίζει με έναν κύριο οικονομικό στόχο στην κορυφή (δηλ., υπέρβαση της ανάπτυξης στα βασικά τμήματα της αγοράς). Αυτός ο στόχος ωθείται από έναν στόχο για πελάτες (δηλ., δημιουργία ισχυρών πελατειακών σχέσεων). Στη συνέχεια, ο πελατειακός στόχος είναι το αποτέλεσμα ενός εσωτερικού στόχου (διαδικασίας) (δηλ., προσδιορισμός/ σύλληψη νέων επιχειρησιακών ευκαιριών από τα προϊόντα). Ο χάρτης συνεχίζεται ως το κατώτατο σημείο της ιεραρχίας όπου βρίσκονται οι στόχοι εκμάθησης (π.χ., ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων του τμήματος μάρκετινγκ για να προτείνει και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων). 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 36 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 18

19 Οι Δυνατότητες των Ψηφιακών Πινάκων Ελέγχου (Dashboard) Δυνατότητα Drill-down(Μετάβαση σε λεπτομερή ανάλυση) Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (CSF s) Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI s) Status access Ανάλυση τάσεων Ανάλυση κατ απαίτηση Αναφορά εξαιρέσεων Περιγραφή Η ικανότητα να μεταβείς σε λεπτομέρειες σε διάφορα επίπεδα, μπορεί να γίνει με μία σειρά από καταλόγους επιλογής ή με ερωτήσεις Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι οργανωτικοί, βιομηχανικοί, τμηματικοί κλπ. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις των CSFs Τα πιο πρόσφατα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο KPI ή κάποια άλλα μετρικά ιδανικά σε πραγματικό χρόνο Μίκρο-μέσο και μακροπρόθεσμη τάση των KPI S ή κάποια άλλα μετρικά τα οποία προβάλλονται,χρησιμοποιώντας μεθόδους πρόβλεψης. Αναλύσεις που γίνονται οποιαδήποτε στιγμή, μετά από απαίτηση, και με οποιονδήποτε επιθυμητό παράγοντα και σχέση. Αναφορές που επισημένουν αποκλίσεις μεγαλύτερες από συγκεκριμένα όρια. Οι αναφορές μπορεί να περιέχουν μόνο αποκλίσεις 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 37 Τρείς Τύποι Πινάκων Ελέγχου Επιδόσεων Λειτουργικοί Πίνακες Ελέγχου Επιδόσεων (Operational dashboards). Χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους και τους επόπτες πρώτης γραμμής για να ελέγξουν τα βασικά λειτουργικά στοιχεία τα οποία συνοψίζονται επιγραμματικά και ενημερώνονται συχνά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τακτικοί Πίνακες Ελέγχου Επιδόσεων (Tactical dashboards). Χρησιμοποιούνται από τους διευθυντές και τους αναλυτές για να παρακολουθήσουν σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση λεπτομερή και συνοψισμένα δεδομένα τα οποία παρήχθησαν από τις διαδικασίες και τα προγράμματα των τμημάτων τους. Στρατηγικοί Πίνακες Ελέγχου Επιδόσεων (Strategic dashboards). Χρησιμοποιούνται από τα ανώτερα στελέχη και τους διευθυντές, για να ελέγξουν σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση λεπτομερή και συνοψισμένα δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση των στρατηγικών επιδιώξεων 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 38 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 19

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET Το Μοντέλο της Συμπεριφοράς των Καταναλωτών στο Η.Ε. Τύποι Καταναλωτών ανεξάρτητοι και μεμονωμένοι καταναλωτές, στους οποίους στοχεύουν τα ΜΜΕ οργανισμοί-αγοραστές αγοραστές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ Βασίλης Γ. Αγγέλης Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε κέρδος Αθήνα Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1 η, Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT KAI EΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ. Παρουσίαση 2 ο μέρος:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT KAI EΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ. Παρουσίαση 2 ο μέρος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT KAI EΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ Παρουσίαση 2 ο μέρος: Λήψη αποφάσεων Η λήψη αποφάσεων αποτελεί κεντρική δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας επιχείρησης, από τον σχεδιασμό δράσεων,

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική εικόνα. Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων. Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE. Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός

Η συνολική εικόνα. Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων. Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE. Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός Η συνολική εικόνα Τοπικές Βάσεις Βάσεις Κεντρικών Συστημάτων Βάσεις Τρίτων Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός Warehouse

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM. Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E.

Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM. Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E. Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E. Οκτώβριος 21, 2014 CQS: παροχή ολιστικών και αποτελεσματικών CRM υπηρεσιών στην πράξη

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet Β. Φερεντίνος από την πλευρά της επιχείρησης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 2016 Η

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Google «Αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις παγκοσμίως διαθέσιμες πληροφορίες». Η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 20. Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 20 Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση - 1 - Ανακάλυψη Γνώσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας e.nfo Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας Εξασφάλιση της εξειδικευµένης λύσης business intelligence για κάθε επιχείρηση πελάτης Τράπεζα Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Bundles & Modules MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5

Bundles & Modules MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5 Bundles & Mdules ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ENTERPRISE SUITE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5 Χρηματοοικονομικά Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες - προμηθευτές - χρεώστες - πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS Θάνος Αγγελόπουλος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ORSA ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ DATA POINT MODEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Reserves Pricing Marketing

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet: Β. Φερεντίνος από το web 2.0 στο web3.0 και m-commerce ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εµβάθυνση στις έννοιες: Ανάλυση, β) Εξαγωγή Αναφορών (Enterprise Reporting & Online Analytical Processing / OLAP). Παραδείγµατα.

Εµβάθυνση στις έννοιες: Ανάλυση, β) Εξαγωγή Αναφορών (Enterprise Reporting & Online Analytical Processing / OLAP). Παραδείγµατα. Εµβάθυνση στις έννοιες: α) Εξερεύνηση Βάσεων εδοµένων και Ανάλυση, β) Εξαγωγή Αναφορών (Enterprise Reporting & Online Analytical Processing / OLAP). Παραδείγµατα. ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη [Bc1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining)

Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) ΠΜΣ Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πειραιά Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) Αποθήκες εδοµένων Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά http://isl.cs.unipi.gr/db/courses/dm "Πυραµίδα"

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο CRM. Λεωνίδας Ανθόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής

1. Εισαγωγή στο CRM. Λεωνίδας Ανθόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. Εισαγωγή στο CRM Λεωνίδας Ανθόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Πωλήσεις; Εισαγωγή Προέλευση της πελατειακής σχέσης: Μικρές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις σε μικρή γεωγραφική κλίμακα. Μικρό εύρος πελατών. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πειραιά. Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωρίδης

ΠΜΣ Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πειραιά. Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωρίδης ΠΜΣ Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πειραιά Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά http://isl.cs.unipi.gr/db/courses/dm πληµµύρα από δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας (Economic Order Quantity - EOQ) Αποθέματα Ασφαλείας (Safety Stock - SS) Διαχείριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Bill of Material Processing

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CRM) Το icomplete είναι μια βραβευμένη υπηρεσία, βασισμένη σε λογισμικό CRM μέσω cloud, ειδικά προσαρμοσμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικός τομέας (1)

Επιχειρηματικός τομέας (1) Επιχειρηματικός τομέας (1) Συστήματα Διαχείρισης πληροφοριών - Management Information Systems (MIS) Ειδικά συστήματα για την λογιστική διαχείριση και την διοικητική υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων με απώτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

e-academy e-commerce Project Manager

e-academy e-commerce Project Manager e-academy e-commerce Project Manager 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε τις βασικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ΟΔΕΠ (Ολοκληρωμένης. Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων)- ERP (Enterprise Resource Planning)

Συστήματα ΟΔΕΠ (Ολοκληρωμένης. Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων)- ERP (Enterprise Resource Planning) (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων)- ERP (Enterprise Resource Planning) Διοίκηση μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρηματική Διαδικασία Εισαγωγή Παραγγελίας Παραλαβή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Διαγραφή από τη λίστα Σε αυτό το τεύχος: Φεβρουάριος 2014 Mobile e-commerce από την Altec Software Mobile e-commerce από την Altec Software Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα