Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης"

Transcript

1 Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης Επιχειρηματικής Ευφυΐας 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης Βασικές Έννοιες και Πλεονεκτήματα της (B.I.) Ο στόχος των Συστημάτων (Business Intelligence - BΙ) είναι να διευκολύνουν την διαδραστική πρόσβαση σε δεδομένα, να επιτρέψουν τον χειρισμό αυτών των δεδομένων, και να παρέχουν στα στελέχη των επιχειρήσεων την ικανότητα να πραγματοποιούν τις πρέπουσες αναλύσεις. Με την ανάλυση των τρεχόντων και παλαιοτέρων δεδομένων, των διαφόρων περιστάσεων και των επιδόσεων, τα στελέχη που λαμβάνουν τις αποφάσεις αποκομίζουν αξιόλογη γνώση. Η διεργασία της Επιχειρ. Ευφυΐας είναι η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες, στην συνέχεια σε αποφάσεις και τέλος σε αναγκαίες ενέργειες. Τα συστήματα ΒΙ, αποτελούνται από: 1. αποθήκη δεδομένων (data warehouse) με τα βασικά δεδομένα 2. επιχειρηματική αναλυτική (business analytics), εργαλεία για τον χειρισμό εξόρυξη (mining), και ανάλυση των δεδομένων της αποθήκης δεδομένων 3. διαχείριση επιχειρηματικών επιδόσεων (Business Performance Management / BPM), για την παρακολούθηση και την ανάλυση των επιδόσεων 4. διεπαφή χρήστη (user interface). 2 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 1

2 Τα Κύρια Μέρη των Συστημάτων (ΒΙ) Συμπληρωματικές Συνιστώσες από Ευφυή Συστήματα 4 3 Εργαλεία και Τεχνικές Β.Ι. από Τελικούς Χρήστες Αναφορές και Ερωτήματα (Queries). Στατικές και δυναμικές αναφορές, καθώς και με όλους τους τύπους των αναζητήσεων, ανακάλυψης πληροφοριών, πολυδιάστατη παρουσίαση, πωλήσεις ανά μήνα, ανά πωλητή και ανά περιοχή, εξερεύνηση λεπτομερειών (drill-down to details) κλπ. Προηγμένη Αναλυτική (Advanced Analytics). Πολλά μοντέλα στατιστικών, χρηματοοικονομικών, μαθηματικών και άλλων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών Εξόρυξη δεδομένων, κειμένων και διαδικτύου (Data, Text and Web Mining). Η διαδικασία αναζήτησης για άγνωστες ή μη-εμφανείς σχέσεις ή πληροφορίες στις μεγάλες βάσεις δεδομένων ή τις αποθήκες δεδομένων (DW) με την χρήση ευφυών αλγοριθμικών εργαλείων όπως neural computing, machine learning, οι προηγμένες μέθοδοι στατιστικών κλπ. Η εξόρυξη (mining) μπορεί να γίνεται σε ποσοτικά δεδομένα, κείμενα ή δεδομένα διαδικτύου. Διαχείριση Επιχειρηματικών Επιδόσεων (Business Performance Management BPM) είναι ένα πλαίσιο για τον καθορισμό εφαρμογή και διαχείριση της επιχειρηματικής στρατηγικής του οργανισμού με την σύνδεση αντικειμενικών στόχων με πραγματικές μετρήσεις. 4 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 2

3 Αποθήκη Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης Οργάνωση των δεδομένων ανά θέμα / subject (πχ λειτουργία, προϊόν κλπ) Τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για αποφάσεις (πχ. περιληπτικά) οργανωμένα έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση Αξιοποίηση Αποθήκης Δεδομένων στο Επιχειρηματικό Feedback Loop Data are Collected, Processed and Stored Δεδομένα Πωλήσεων Revised and Improved Menu Offerings and Strategies Καλύτερη πρόβλεψη πωλήσεων Enterprise Data Warehouse Knowledge Learned From Data Analysis Reduces Uncertainty and Guides Decisions Μεταβλητές που επηρεάζουν τις πωλήσεις (πχ. καιρός) Data are Processed using Analytic Tools such as Data Mining and Decision Modeling Regression Ανάλυση για Πρόβλεψη Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 3

4 Ολοκληρωμένος Κύκλος Ζωής των Δεδομένων στους Οργανισμούς Data Storage Α Β Γ Παράδειγμα απόφασης: Ύψος παραγγελίας 1 Β Προώθηση στους πιο επικερδείς πελάτες 2 Β Γ Τιμή στην δυναμική τιμολόγηση 3 Β Γ Δημιουργία νέου προϊόντος 4 Α Γ 7 Διεπαφή Χρήστη (User Interface) Παρουσιάζουν μετρήσεις εταιρικών επιδόσεων (βασικούς δείκτες επιδόσεων, KPIs key performance indicators), τάσεις και εξαιρέσεις. Παρουσιάζουν γραφικά, διαγράμματα και πίνακες που δείχνουν την πραγματική επίδοση σε αντιπαράθεση με την επιθυμητή επίδοση προσφέροντας με την πρώτη ματιά την ευρωστία του οργανισμού. Οι πίνακες ελέγχου (dashboards), όπως ονομάζεται στα αγγλικά το καντράν ενός αυτοκινήτου, οργανώνουν και παρουσιάζουν όλες τις σχετικές πληροφορίες με ένα ευκολοδιάβαστο τρόπο Άλλα εργαλεία τα οποία μεταδίδουν πληροφορίες είναι οι εταιρικές πύλες (portal), και εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων (visualization tools). Πολλά εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων, από τις πολυδιάστατες κυβικές παρουσιάσεις (multidimensional cube presentations) έως την εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality - VR), είναι ενσωματωμένα μέρη των συστημάτων. Τεχνολογίες όπως τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographical Information System (GIS) χρησιμοποιούνται επίσης στην απεικόνιση. 8 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 4

5 Δείγμα Πίνακα Ελέγχου (Dashboard) Ένας χαρακτηριστικός Πίνακας Ελέγχου (dashboard) επιδεικνύει διάφορους βασικούς δείκτες απόδοσης (key performance indicators KPIs) και απεικονίζει με στήλες δεδομένα για μια επιχείρηση λογισμικού που παράγει εξειδικευμένη χαρτογράφηση και οπτικές απεικονίσεις για τους δημιουργούς λογισμικού και τους πωλεί άμεσα από το διαδίκτυο. Από τον πίνακα ελέγχου (dashboard), είναι εύκολο να δούμε, παραδείγματος χάριν, ότι οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) είναι όλοι καλοί (δηλ., είναι όλοι στο πράσινο), ότι σε όλα τα στάδια των στηλών τα νούμερα έχουν ανοδική τάση (για παράδειγμα, είναι όλα πράσινα βέλη τα οποία έχουν ανοδική κατεύθυνση), και ότι η αύξηση των εσόδων ξεπερνά την αύξηση στις δαπάνες για μάρκετινγκ. 9 Πλεονεκτήματα της Επιχειρημ. Ευφυΐας Τα κυριότερα πλεονεκτήματα τα οποία αναφέρθηκαν τελευταία από σχετικές έρευνες για την Επιχειρηματική Ευφυΐα περιλαμβάνουν: Μία έκδοση της αλήθειας Βελτίωση στρατηγικών και σχεδίων Βελτίωση τακτικών αποφάσεων Βελτίωση πελατειακών σχέσεων και συνεργατικών σχέσεων Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών Ταχύτερες και πιο ακριβείς αναφορές Εξοικονόμηση χρόνου Πιο αποτελεσματικές διεργασίες Εξοικονόμηση κόστους Αύξηση εσόδων Οι συνηθέστερες περιοχές εφαρμογής της επιχειρηματικής ευφυΐας είναι η ανάλυση πωλήσεων και marketing, ο σχεδιασμός και η πρόγνωση, οι χρηματοοικονομική ενοποίηση, οι λογιστικές αναφορές, οι προϋπολογισμοί και η ανάλυση αποδοτικότητας και κερδοφορίας. 10 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 5

6 Πως Λειτουργεί στην Πράξη η Επιχειρ. Ευφυΐα (ΒΙ) 11 Δυνατότητες και Συστατικά των Εταιρικών Portal Γνώσης Single point of access to all corporate data Web user (employee/customer) Portal server with knowledge management Engine/server component Personalized views of news and data Collaboration tools Community work areas Enterprise knowledge portal Data sources Automatically crawls (searches) structured or unstructured data sources Categorizes searched data, tags, and hyperlinks information Automatically builds user profiles based on activity Structured sources Unstructured data sources Enterprise Knowledge ERP Database CRM Database Other Database Groupware 12 File system Documents Presentations Web Internet Intranet Extranet Enterprise Knowledge Base Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 6

7 Ανάλυση Πραγματικού Χρόνου και Ανταγωνιστική Ευφυΐα Για να επιτύχουμε επιχειρηματική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, οι αποθήκες δεδομένων πραγματικού χρόνου είναι απαραίτητο να ενημερώνονται πολύ συχνά Kαθημερινή ενημέρωση (updating), ενώ ενδιάμεσο χρονικό διάστημα συρρικνώνεται. Μπορούν να εξακριβώσουν άμεσα, για παράδειγμα, πρότυπα / τάσεις αγοράς πελατών (customer buying patterns) και να συστήσουν άμεσες αλλαγές στην τοποθέτηση των προϊόντων στις βιτρίνες. Εφαρμογές: υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου, ανίχνευση απάτης, για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ που χρειάζονται υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο. Εταιρίες παρακολουθούν διαρκώς τους ανταγωνιστές τους (στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) για να αποκτήσουν ανταγωνιστική επιχειρηματική ευφυΐα (Competitive Intelligence- CI). Η προσβασιμότητα των πληροφοριών τις οποίες τοποθετεί στο διαδίκτυο ένας ανταγωνιστής και η δύναμη των βασισμένων στον Ιστό εργαλείων να ανακρίνουν τους ιστοχώρους για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες είναι συλλογή γνώσης (intelligence gathering). Για παράδειγμα, πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα χρησιμοποιούν τέτοιες λύσεις για να παρακολουθούν on-line τους ανταγωνιστές τους και να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές. Η ανάλυση και η διερμηνεία των πληροφοριών είναι εξίσου σημαντική και μία εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της, από Ευφυείς Πράκτορες (Intelligent Agents), έως την εξόρυξη δεδομένων. 13 Εφαρμογές Αναλυτικής Επιχειρηματική Αξία των Εφαρμογών της Επιχειρ. Ευφυΐας Κατηγοριοποίηση Πελατών (Customer Segmentation) Τάση για αγορά (Propensity to buy) Αποδοτικότητα πελάτη σε κέρδος (Customer Profitability) Εντοπισμός απάτης (Fraud Detection) Φθορά πελάτη (Customer Attrition) Βελτιστοποίηση καναλιού πώλησης Επιχειρηματική Ερώτηση Σε ποιες τυπικές κατηγορίες της αγοράς εντάσσονται οι πελάτες μας και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Ποιοι πελάτες είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν στις προωθητικές μας ενέργειες; Ποια είναι η διαχρονική αποδοτικότητα σε κερδοφορία των πελατών μας; Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε ποιες συναλλαγές είναι πιθανόν να είναι δόλιες; Ποιοι καταναλωτές υπάρχει κίνδυνος να φύγουν από πελάτες μας; Ποιο είναι το καλύτερο κανάλι προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με τις διάφορες κατηγορίες πελατών μας; Επιχειρηματική Αξία (Business Value) Εξατομίκευση των σχέσεων με τους πελάτες για υψηλότερη ικανοποίηση τους και διατήρησή τους Στόχευση σε πελάτες βάσει των αναγκών τους προκειμένου να αυξηθεί η αφοσίωση (loyalty) στα προϊόντα μας. Επίσης, αύξηση της αποδοτικότητας της προωθητικής καμπάνιας με την εστίαση σε καταναλωτές που είναι πιθανότερο να αγοράσουν. Δημιουργία επιχειρηματικών αποφάσεων βάσει της συνολικής αποδοτικότητας ή των κατηγοριών των πελατών. Άμεσος εντοπισμός απάτης (πχ. σε ηλεκτρ. συναλλαγές) και άμεση δράση προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος Αποτρέπεται η απώλεια υψηλής αξίας πελατών και αφήνονται να φύγουν οι χαμηλής αξίας πελάτες Αλληλεπίδραση με τους πελάτες βασισμένη στις προτιμήσεις τους και την ανάγκη μας για καλύτερη διαχείριση του κόστους. 14 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 7

8 Εργαλεία και Τεχνικές της Επιχειρηματικής Αναλυτικής Η Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) είναι μια ευρεία κατηγορία εφαρμογών και τεχνικών για την συγκέντρωση, την αποθήκευση, την ανάλυση και την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα προκειμένου να βοηθηθούν οι χρήστες της επιχείρησης στη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών και στρατηγικών αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας λογισμικό Επιχειρηματικής Αναλυτικής, ο χρήστης μπορεί να κάνει ερωτήσεις (queries), να ζητήσει ad-hoc αναφορές, ή να διεξάγει ανάλυση. Για παράδειγμα, επειδή όλες οι βάσεις δεδομένων είναι συνδεδεμένες, ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να αναζητήσει ποιο από τα προϊόντα έχει υπερβολικό απόθεμα σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα. Τότε μπορεί να καθορίσει ποια από αυτά τα προϊόντα είναι εκείνα τα οποία πωλούνται συνήθως μαζί με δημοφιλή είδη, βάσει των προηγούμενων πωλήσεων. Αφού ο χρήστης σχεδιάσει μία προωθητική ενέργεια για να κινήσει το υπερβάλλον απόθεμα μαζί με τα δημοφιλή προϊόντα (για παράδειγμα, πακετάροντάς τα μαζί), μπορεί να «σκάψει» βαθύτερα στα δεδομένα για να δει σε ποια σημεία πώλησης θα ήταν πιο δημοφιλής μια τέτοια προωθητική ενέργεια (και πιο προσοδοφόρα). Τα αποτελέσματα του αιτήματός του μπορεί να είναι αναφορές, προβλέψεις, επισημάνσεις, και/ή γραφικές παρουσιάσεις. Πιο προηγμένες εφαρμογές της επιχειρηματικής αναλυτικής περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές μοντελοποιήσεις (financial modeling), των πόρων, μοντέλα αποφάσεων, ανάλυση επιχειρησιακών επιδόσεων (business performance analysis) κλπ. 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 15 Κύριες Κατηγορίες των Τεχνικών Επιχειρηματικής Αναλυτικής 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 16 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 8

9 Εξελικτικά στάδια Συλλογή Δεδομένων (Data Collection) (δεκαετία 60) Πρόσβαση σε δεδομένα (δεκαετία 80) Αποθήκες δεδομένων (DW) και υποστήριξη αποφάσεων (decision support) (αρχές δεκαετίας 90) Ευφυής εξόρυξη δεδομένων (Intelligent data mining) (τέλη δεκαετίας 90) Προηγμένα ευφυή συστήματα (advanced intelligent systems) Πλήρης ενοποίηση (Complete Integration) (τέλη δεκαετίας 2000) 2. Επιχειρηματική Αναλυτική Στάδια στην Εξέλιξη της Ανακάλυψης Γνώσης Επιχειρηματική ερώτηση Ποια ήταν τα συνολικά μου έσοδα τα τελευταία τρία χρόνια; Ποιες ήταν οι πωλήσεις των μονάδων στην Ατιική τον περασμένο Ιούνιο; Ποιες ήταν οι πωλήσεις στην περιοχή της Θράκης, ανά προϊόν, ανά πωλητή; Τι είναι πιθανόν να συμβεί στις μονάδες πωλήσεων της Θεσσαλονίκης τον επόμενο μήνα; Γιατί; Πιο είναι το καλύτερο προωθητικό σχέδιο για να εφαρμόσω; Πώς αποδίδουμε σε σύγκριση με τις στρατηγικές μετρικές; 17 Βασικές τεχνολογίες Υπολογιστές, μαγνητικές ταινίες, δισκέτες Σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS), Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (SQL - Structured Query Language). Ηλεκτρονική Αναλυτική Επεξεργασία (On Line Analytical Processing - OLAP), πολυδιάστατες (multidimensional) βάσεις δεδομένων, αποθήκες δεδομένων Προηγμένοι αλγόριθμοι, υπολογιστές πολυεπεξεργαστές (multiprocessor computers), πλήθος βάσεων δεδομένων Νευροπληροφορική (neural computing), προηγμένα μοντέλα τεχν. νοημοσύνης, σύνθετη βελτιστοποίηση, υπηρεσίες Ιστού Χαρακτηριστικά Αναδρομική, στατική παροχή δεδομένων Αναδρομική, δυναμική παροχή δεδομένων σε επίπεδο καταχώρησης (record) Αναδρομική, δυναμική παροχή δεδομένων σε διάφορα επίπεδα Προσδοκώμενη, προληπτική παροχή πληροφοριών Προληπτική, ολοκληρωτική, παροχή πληροφοριών. Πολλαπλοί επιχειρηματικοί συνεργάτες Στάδια για την Παραγωγή Επιχειρησιακής Γνώσης Ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις δεδομένων (knowledge discovery in databases KDD) είναι να προσδιορίσει έγκυρα, νέα και κατανοητά πρότυπα δεδομένων Εργαλεία: on-line αναλυτική επεξεργασία (OLAP), αναφορές & ad-hoc ερωτήματα (queries), εξόρυξη δεδομένων (data mining), πολυδιαστοτητα (Multidimensionality) 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 18 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 9

10 On-line Αναλυτική Επεξεργασία (On-line Analytical Processing OLAP) Ο όρος OLAP αναφέρεται σε ένα σύνολο διαφορετικών δραστηριοτήτων οι οποίες γίνονται συνήθως από τελικούς χρήστες σε on-line συστήματα και περιλαμβάνουν την δημιουργία και την απάντηση ερωτημάτων (queries), την ζήτηση ad-hoc αναφορών και διαγραμμάτων και την εκτέλεσή τους, την διενέργεια παραδοσιακών ή σύγχρονων στατιστικών αναλύσεων, και την δημιουργία απεικονιστικών παρουσιάσεων (visual presentations). Πολλοί συμπεριλαμβάνουν και την πολυδιάστατη ανάλυση και παρουσίαση, τα Π.Σ. για ανώτερα στελέχη (ΕΙS) και την εξόρυξη δεδομένων Τα εργαλεία OLAP παρέχουν ικανότητες μοντελοποίησης, αναλύσης, και απεικόνισης σε μεγάλες ομάδες δεδομένων που μπορεί να είναι είτε σε συστήματα διαχείρισης δεδομένων, ή, σε συστήματα αποθήκης δεδομένων. Το OLAP παρέχει μία πολυδιάστατη εννοιολογική θέαση των δεδομένων. Οι κυριότερες δραστηριότητες της OLAP είναι οι αναφορές, τα ερωτήματα και η ανάλυση των αποτελεσμάτων των αναφορών. 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 19 Κατηγορίες Αναφορών Τακτικές (routine) Αναφορές. Δημιουργούνται αυτόματα και διανέμονται περιοδικά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδρομητές (χρήστες). Παραδείγματα είναι τα εβδομαδιαίες πωλήσεις, οι μονάδες που παρήχθησαν καθημερινά, οι ώρες εργασίας ανά μήνα. Αd hoc (κατ'απαίτηση) Αναφορές. Είναι προσαρμοσμένες για έναν συγκεκριμένο χρήστη όταν χρειάζεται. Oι ad hoc αναφορές μπορεί να είναι παρόμοιες με τις τακτικές (routine) αναφορές, αλλά για διαφορετικά χρονικά διαστήματα ή μόνο για ένα υποσύνολο των δεδομένων. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι να παρέχει μία λίστα με όλους τους πελάτες οι οποίοι αγόρασαν προϊόντα για πάνω από 200 ο καθένας κατά την διάρκεια των περασμένων Χριστουγέννων για πρώτη φορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Κάρτες Αποτελεσμάτων (Scorecards) και Πίνακες Ελέγχου (Dashboards). Θεωρούνται ως διευρυμένες αναφορές (extended reporting) αφού παρέχουν πίνακες και γραφικές απόψεις διαφόρων αναφορών περιλαμβανομένων και των μετρικών (metrics). Παράδοση και Συναγερμική Ειδοποίηση (alert) Αναφορών. Αναφορές και συναγερμικές ειδοποιήσεις, σε έναν δυνητικά πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών (εντός και εκτός επιχείρησης). Για παράδειγμα, προϊόντα λογισμικών μπορούν να διανείμουν κεντρικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε ένα μεγάλο πλήθος χρηστών, με επισυναπτόμενα και σε χρονοπρογραμματισμένη βάση. 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 20 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 10

11 Πολυδιαστατότητα (Multidimensionality) To κυριότερο πλεονέκτημα της πολυδιαστατότητας είναι ότι τα δεδομένα μπορούν να είναι οργανωμένα με τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να τα βλέπουν τα μεμονωμένα στελέχη και όχι όπως θα τα ήθελαν οι αναλυτές των συστημάτων. Τρεις παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στην πολυδιαστατότητα: Διαστάσεις: προϊόντα, πωλητές, μερίδια αγοράς, επιχειρηματικές μονάδες, γεωγραφικές τοποθεσίες, κανάλια διανομής, χώρες, κλάδοι βιομηχανίας Μετρήσεις: χρήματα, όγκος πωλήσεων, καταμέτρηση ατόμων, αποθέματα, πραγματικά κέρδη έναντι προγνώσεων. Χρόνος: καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμήνου, ετήσια, τριετίας. Ένα στέλεχος μπορεί να θέλει να ξέρει τις πωλήσεις ενός προϊόντος (ανά μονάδες ή δολάρια) σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, από έναν συγκεκριμένο πωλητή, κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα. Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν ανάμεσα στις πολλές διαστάσεις και επίπεδα των δεδομένων μέσω πινάκων ή διαγραμμάτων και να είναι σε θέση να κάνουν γρήγορες διερμηνείες, τέτοιες όπως η αποκάλυψη αξιόλογων αποκλίσεων (deviations) ή σημαντικών τάσεων (trends). 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 21 Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) Η εξόρυξη δεδομένων (data mining) περιγράφει την ανακάλυψη γνώσης στις βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιεί τεχνικές στατιστικές, μαθηματικές, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (machine learning), για να αποσπάσει και να αναγνωρίσει χρήσιμες πληροφορίες και επακόλουθες γνώσεις από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τάσεις και σχέσεις (patterns and relationships) στα δεδομένα τα οποία συνήθως εξάγονται από μεγάλες ομάδες δεδομένων. Αυτά τα πρότυπα μπορεί να είναι κανόνες, συνάφειες, αντιστοιχίες, τάσεις ή μοντέλα προβλέψεων. Τρεις μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για να αναγνωριστούν οι τάσεις στα δεδομένα. Απλά μοντέλα όπως ερωτήματα βασισμένα σε SQL, On-line αναλυτική επεξεργασία, ανθρώπινη κρίση. Μέσου επιπέδου μοντέλα όπως παλινδρόμηση (regression), δένδρα αποφάσεων, ομαδοποίηση (clustering) κλπ. Πολυσύνθετα μοντέλα όπως νευρωνικά δίκτυα (neural networks), αυτόματη εξαγωγή κανόνων (Rule Induction). 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 22 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 11

12 Οι Πιο Γνωστές Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων Classification / Ταξινόμηση: Infers the defining characteristics of a certain group (e.g., customers who have been lost to competitors). Clustering / Ομαδοποίηση: Identifies groups of items that share a particular characteristic. Clustering differs from classification in that no predefining characteristic is given. Association / Συσχέτιση: Identifies relationships between events that occur at one time (e.g., the content of a shopping basket). Sequencing / Σειρά - Αλληλουχία: Similar to association, except that the relationship exists over a period of time (e.g., repeat visits to a supermarket or use of a financial planning product). Forecasting / Πρόβλεψη: Estimates future values based on patterns within large sets of data (e.g., demand forecasting). 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 23 Δυνατότητες που Παρέχει η Εξόρυξη Δεδομένων 1. Αυτοματοποιημένη πρόβλεψη τάσεων και συμπεριφορών (trends and behaviors). Η εξόρυξη δεδομένων αυτοματοποιεί την διαδικασία εξεύρεσης προγνωστικών πληροφοριών σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Στοχοθετημένο μάρκετινγκ. Χρήση δεδομένων από αποστολές περασμένων προωθητικών ενεργειών για να αναγνωρίσει τους στόχους οι οποίοι είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν θετικά σε μελλοντικές αποστολές Πρόγνωση χρεοκοπίας και άλλες μορφές αθέτησης και απάτης, και να προσδιορίσει τα μέλη ενός πληθυσμού που είναι πιθανόν να ανταποκριθούν με παρόμοιο τρόπο σε συγκεκριμένα γεγονότα 2. Αυτοματοποιημένη ανακάλυψη άγνωστων προηγουμένως προτύπων και σχέσεων (patterns and relationships) Ανάλυση των δεδομένων λιανικής πώλησης για τον εντοπισμό φαινομενικά ασύνδετων προϊόντων τα οποία αγοράζονται συχνά μαζί, όπως οι πάνες μωρών και η μπύρα. Άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν την ανίχνευση των δόλιων συναλλαγών πιστωτικών καρτών 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 24 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 12

13 Παραδείγματα Εφαρμογών της Εξόρυξης Δεδομένων Λιανικό εμπόριο και πωλήσεις. H πρόβλεψη πωλήσεων, ο καθορισμός σωστών επιπέδων αποθεμάτων και τα χρονοπρογράμματα διανομής στα καταστήματα Τράπεζες. Τα επίπεδα πρόγνωσης επισφαλών δανείων και δόλιας χρήσης πιστωτικών καρτών, οι χρεώσεις πιστωτικών καρτών από νέους πελάτες, και ποια είδη πελατών θα ανταποκριθούν καλύτερα (και ποιοτικότερα) σε νέες προσφορές δανείων Βιομηχανία και Παραγωγή. Η πρόβλεψη μηχανικών βλαβών, η εύρεση των παραγόντωνκλειδιά που ελέγχουν την βελτιστοποίηση της ικανότητας παραγωγής Αεροπορικές εταιρίες. Η συλλογή δεδομένων για το προς ποια κατεύθυνση θα πετάξουν οι πελάτες και τον τελικό προορισμό των επιβατών οι οποίοι αλλάζουν αεροπλάνο σε πόλειςκόμβους. Έτσι οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να εξακριβώσουν τους δημοφιλείς προορισμούς τους οποίους δεν εξυπηρετούν και μπορούν να εξετάσουν την δυνατότητα να προσθέσουν δρομολόγια ΜΜΕ. Η πρόβλεψη σχετικά με το τι είναι καλύτερο να μεταδίδεται κατά την διάρκεια του χρόνου υψηλής ακροαματικότητας και το πώς να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα με την παρεμβολή των αρεστών διαφημίσεων Μάρκετινγκ. Η κατηγοριοποίηση των δημογραφικών των πελατών η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προβλεφθεί ποιοι πελάτες θα ανταποκριθούν σε συγκεκριμένη αλληλογραφία ή σε διαφήμιση σε ιστοσελίδες, ή θα αγοράσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν, καθώς επίσης να προβλεφθούν άλλες συμπεριφορές πελατών 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 25 Εξόρυξη Πληροφορίας από Δεδομένα Διαδικτύου (Web Mining) H Εξόρυξη πληροφορίας από δεδομένα Διαδικτύου (Web Mining) είναι η εφαρμογή των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για να ανακαλύψουμε πρότυπα, προφίλ και τάσεις από τις πηγές στο διαδίκτυο. Η εξόρυξη περιεχομένου διαδικτύου είναι η διαδικασία εξόρυξης ιστοσελίδων για πληροφορίες. Η εξόρυξη χρήσης διαδικτύου ενέχει την ανάλυση των καταγραφών σε δικτυακές προσβάσεις και άλλων πληροφοριών οι οποίες συνδέονται με τα πρότυπα αναζήτησης (browsing) και πρόσβασης των χρηστών σε μια ή περισσότερες διαδικτυακές τοποθεσίες. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι ιδιαίτερα σημαντική, εξαιτίας των μεγάλων αριθμών επισκεπτών σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Για παράδειγμα, όταν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο στην Amazon.com, η ιστοσελίδα θα χρησιμοποιήσει εργαλεία εξόρυξης για να σας παρέχει και με μια λίστα βιβλίων που αγοράστηκαν από καταναλωτές οι οποίοι αγόρασαν το συγκεκριμένο βιβλίο που αναζητάτε. Ή καταναλωτές που έχουν παρόμοιο προφίλ με το δικό σας (πχ. αγοράζουν βιβλία για ταξίδια). 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 26 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 13

14 Σύστημα Προβλεπτικής Ανάλυσης Συμπεριφοράς Είναι εργαλείο που βοηθά στον καθορισμό των πιθανών μελλοντικών εκβάσεων ενός γεγονότος ή τις πιθανότητες μιας εμφανιζόμενης κατάστασης. Χρησιμοποιεί εξελιγμένους αλγόριθμους που εξετάζουν σχολαστικά μία αποθήκη δεδομένων και να αναγνωρίζουν πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν, για παράδειγμα, σε ποιες προσφορές μπορεί να ανταποκριθούν οι πελάτες στο μέλλον, ή ποιους πελάτες μπορεί να κινδυνεύει να χάσει η επιχείρηση. Μπορεί να αναγνωρίσει ότι οι πελάτες που ακυρώνουν μία αυτοματοποιημένη πληρωμή λογαριασμού, ή μία αυτοματοποιημένη κατάθεση συχνά μετακινούνται σε άλλη τράπεζα εντός 2-3 μηνών. Παράδειγμα από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι να μειωθεί ο λογαριασμός τους τελευταίους 3 μήνες συνεχόμενα περισσότερα από 30% σε σχέση με πέρισυ. Προβλεπτική Ανάλυση Κυκλοφοριακής Συμπεριφοράς 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 27 Οθόνες Comshare Decision που Παράγει Αναφορές 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 28 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 14

15 Απόψεις Πολυδιαστατότητας με 3 Προβολές των ιδίων Δεδομένων 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 29 Οι Τράπεζες Χρησιμοποιούν τα GIS για Μάρκετινγκ και Ανάπτυξη Δικτύου 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 30 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 15

16 Συνδυασμός GIS με το Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης - Παραδείγματα Εταιρίες αυθημερόν παραδόσεων αντικειμένων (επείγουσες προμήθειες αίματος), εφοδιάζουν τα οχήματα με δέκτες GPS και ασύρματα modem. Δίνει στις εταιρίες πολύ ολοκληρωμένη εικόνα του στόλου, και επίσης τις βοηθά να διατηρούν ικανοποιημένους τους πελάτες τους επιτρέποντάς τους να εντοπίζουν την θέση και την ταχύτητα των αποστολών τους μέσω του διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο. Συνδυάζοντας GIS και GPS συστήματα, οι εταιρίες μεταφορών μπορούν να εξακριβώσουν την θέση ενός βαγονιού ή φορτηγού εντός 100 μέτρων οποιαδήποτε στιγμή. Υπηρεσίες άμεσης ανάγκης εξακριβώνουν τη θέση ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος σε δευτερόλεπτα, και το ενσωματωμένο GIS βοηθά στο να κατευθύνουν τα ασθενοφόρα στον τόπο του ατυχήματος. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει θέσης (location-based e-commerce ή L- commerce), η διαφήμιση είναι στοχευμένη σε έναν καταναλωτή με γνωστό προφίλ και του οποίου η τοποθεσία είναι γνωστή (μέσω του συνδυασμού δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης και GIS). 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και Εικονική Πραγματικότητα 31 Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων (Business Performance Management BPM) Καλύπτει τις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες, τις μετρικές και τις τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να μετρήσουν, να παρακολουθήσουν, και να διαχειριστούν τις επιχειρησιακές επιδόσεις τους. 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 32 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 16

17 Ορισμός των KPIs (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης) Για να αναφερθούμε στους βασικούς δείκτες απόδοσης (ΚΡΙ s) αυτοί οι δείκτες πρέπει να αναγνωριστούν και να συμφωνηθούν. Για παράδειγμα, οι διευθυντές χρειάζονται απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Ποιος από τους πελάτες μας είναι ο περισσότερο επικερδής και ποιος ο λιγότερο? 2. Ποιά προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να είναι cross-sold ή up sold και σε ποιόν πελάτη έχοντας την πιο επικερδή απόδοση? 3. Ποιες πωλήσεις και κανάλια διανομής είναι πιο αποτελεσματικά και ποια λιγότερο και για ποια προϊόντα? 4. Ποιοι είναι οι δείκτες ανταπόκρισης και η συνεισφορά κέρδους των τρεχόντων εκστρατειών προωθητικών ενεργειών? 5. Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την αφοσίωση των πελατών? 6. Ποιο είναι το συνολικό κόστος της διατήρησης ενός ικανοποιημένου πελάτη? Τα KPIs μετράνε τους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας στις Πωλήσεις, Παραγωγή, Χρηματοοικονομικά, Ανθρώπινοι πόροι κλπ 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 33 Τα Βήματα / Στάδια στο BPM 1. Τον σχεδιασμό ενός προγράμματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Επιδόσεων και τον καθορισμό του τι θέλετε να μετρήσετε, πότε και πώς. 2. Τον καθορισμό των προτύπων /των μετρικών με βάση τα οποία πρόκειται να μετρηθεί η απόδοση, για παράδειγμα Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard - BSC). 3. Την προετοιμασία ενός συστήματος για την παρακολούθηση της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου και του εντοπισμού των χασμάτων απόδοσης (performance gaps). 4. Την προετοιμασία ενός συστήματος για την ανάλυση της απόδοσης, τις τάσεις, τις διακυμάνσεις, και τις αιτίες. Αυτό περιλαμβάνει τις συγκρίσεις της πραγματικής απόδοσης έναντι των προτύπων. 5. Την ανάληψη δράσης εφόσον χρειαστεί. Παραδείγματος χάριν, την ρύθμιση ή την αναδόμηση των διαδικασιών, την αλλαγή προσωπικού, την καθιέρωση προγραμμάτων κινήτρου, την μείωση των μειονεκτημάτων, την βελτιστοποίηση των διαδικασιών, και ούτω καθ' εξής. 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 34 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 17

18 Η Λογική του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (BSC) ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 35 Δείγμα Χάρτη Στρατηγικής (Παράδειγμα BSC) Ένας χάρτης στρατηγικής παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ των βασικών οργανωτικών στόχων και για τις τέσσερις προοπτικές του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χάρτης διευκρινίζει τις σχέσεις μεταξύ επτά στόχων οι οποίοι καλύπτουν τέσσερις διαφορετικές προοπτικές. Όπως και άλλοι χάρτες στρατηγικής, και ο συγκεκριμένος αρχίζει με έναν κύριο οικονομικό στόχο στην κορυφή (δηλ., υπέρβαση της ανάπτυξης στα βασικά τμήματα της αγοράς). Αυτός ο στόχος ωθείται από έναν στόχο για πελάτες (δηλ., δημιουργία ισχυρών πελατειακών σχέσεων). Στη συνέχεια, ο πελατειακός στόχος είναι το αποτέλεσμα ενός εσωτερικού στόχου (διαδικασίας) (δηλ., προσδιορισμός/ σύλληψη νέων επιχειρησιακών ευκαιριών από τα προϊόντα). Ο χάρτης συνεχίζεται ως το κατώτατο σημείο της ιεραρχίας όπου βρίσκονται οι στόχοι εκμάθησης (π.χ., ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων του τμήματος μάρκετινγκ για να προτείνει και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων). 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 36 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 18

19 Οι Δυνατότητες των Ψηφιακών Πινάκων Ελέγχου (Dashboard) Δυνατότητα Drill-down(Μετάβαση σε λεπτομερή ανάλυση) Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (CSF s) Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI s) Status access Ανάλυση τάσεων Ανάλυση κατ απαίτηση Αναφορά εξαιρέσεων Περιγραφή Η ικανότητα να μεταβείς σε λεπτομέρειες σε διάφορα επίπεδα, μπορεί να γίνει με μία σειρά από καταλόγους επιλογής ή με ερωτήσεις Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι οργανωτικοί, βιομηχανικοί, τμηματικοί κλπ. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις των CSFs Τα πιο πρόσφατα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο KPI ή κάποια άλλα μετρικά ιδανικά σε πραγματικό χρόνο Μίκρο-μέσο και μακροπρόθεσμη τάση των KPI S ή κάποια άλλα μετρικά τα οποία προβάλλονται,χρησιμοποιώντας μεθόδους πρόβλεψης. Αναλύσεις που γίνονται οποιαδήποτε στιγμή, μετά από απαίτηση, και με οποιονδήποτε επιθυμητό παράγοντα και σχέση. Αναφορές που επισημένουν αποκλίσεις μεγαλύτερες από συγκεκριμένα όρια. Οι αναφορές μπορεί να περιέχουν μόνο αποκλίσεις 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 37 Τρείς Τύποι Πινάκων Ελέγχου Επιδόσεων Λειτουργικοί Πίνακες Ελέγχου Επιδόσεων (Operational dashboards). Χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους και τους επόπτες πρώτης γραμμής για να ελέγξουν τα βασικά λειτουργικά στοιχεία τα οποία συνοψίζονται επιγραμματικά και ενημερώνονται συχνά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τακτικοί Πίνακες Ελέγχου Επιδόσεων (Tactical dashboards). Χρησιμοποιούνται από τους διευθυντές και τους αναλυτές για να παρακολουθήσουν σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση λεπτομερή και συνοψισμένα δεδομένα τα οποία παρήχθησαν από τις διαδικασίες και τα προγράμματα των τμημάτων τους. Στρατηγικοί Πίνακες Ελέγχου Επιδόσεων (Strategic dashboards). Χρησιμοποιούνται από τα ανώτερα στελέχη και τους διευθυντές, για να ελέγξουν σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση λεπτομερή και συνοψισμένα δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση των στρατηγικών επιδιώξεων 5. Διαχείριση Επιχειρησιακών Επιδόσεων 38 Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. 19

Data Mining & CRM. «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)»

Data Mining & CRM. «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)» «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)» 1 Πίνακας Περιεχομένων: 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Πρόλογος... 4 1.2 Στόχοι της εργασίας... 4 1.3 Δομή της εργασίας... 5 2.Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS (C.R.M.) ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΦΛΩΡΑ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελλάδος Το CRM στο περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σταμουλακάτος Ηρακλής Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. ιπλωµατική εργασία

Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. ιπλωµατική εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργασία Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 1.1 Εισαγωγή στο Marketing... 6. 1.2 E Marketing... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 1.1 Εισαγωγή στο Marketing... 6. 1.2 E Marketing... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 1.1 Εισαγωγή στο Marketing... 6 1.1.1 Παραδοσιακό Marketing...6 1.1.1.1 Από το μονόλογο στο διάλογο...7 1.1.1.2 Καθετί παλιό γίνεται ξανά καινούργιο...7 1.2 E Marketing... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε δεδομένα κυκλοφορίας οδικού δικτύου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε δεδομένα κυκλοφορίας οδικού δικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε δεδομένα κυκλοφορίας οδικού δικτύου ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Μ.: 1010 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.: 12175 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Μ.: 13058 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΡΙΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.: 12175 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Μ.: 13058 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΡΙΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ..Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις»

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΔΥΛΗ Γ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βλαχοπούλου Μάρω Εξεταστές: Μάνθου Βασιλική

ΚΑΝΔΥΛΗ Γ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βλαχοπούλου Μάρω Εξεταστές: Μάνθου Βασιλική ΚΑΝΔΥΛΗ Γ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βλαχοπούλου Μάρω Εξεταστές: Μάνθου Βασιλική Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στα Πληροφοριακά Συστήματα M.I.S Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μάρω Βλαχοπούλου, Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: << ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ>>

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: << ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙ ΚΟ Ι ΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙ ΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: > Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα