Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %"

Transcript

1 ! # % & ( ) #! % +,. /!, (( / 4 5 / / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,. Γ Η Γ Κ 9< ΛΚ : 1 1Α Μ. Ν #, 1 Ο Κ Λ! Α Μ, 1Α +&.< Κ, 1;.< 9 Κ.<.. Α Ν. Ο Κ Λ< ; 9. ;.< =. 9 7Π (& 7Π 7 Θ Α :? &, Γ Η. Η Γ Ε. 1 Μ. : Μ Κ Λ. Κ? Α Ο =. 9 8!Κ 1 Α + Ρ 9 Σ. 1< 9Μ =. 7Π ΠΤ 65 (& Η = # Δ & Δ Ρ Δ. 9 :+,. : ;. Κ Λ, 1 Κ Α : Α. Μ9Σ9 Μ9.< Κ :. : Σ 91Κ : +1 : Μ Α : Ν. +9 1:Α Μ.. Α :?. 75 Μ. < Μ ;Κ :< (9.,Κ,< (1Κ 0 +. Κ Λ Μ. )Κ.< < (+ Α Μ. Α, Α :Ν 9 Μ 1:Α Ο 0. Ν 9Σ9 Ν.Ν 9: ΜΚ Μ ΥΚ Α< ς Ω.. Μ< Ρ Λ9 1< Μ+Ο Μ.. ϑ ;.< < 9Σ., Μ9+9ΞΑ Μ 9 Κ : Κ Λ + Α :Ν 0 Ο Μ., 1 :Α : 1Α ;. ;Α,<.< Μ. Ν.< Μ 1,. Μ9 Κ : Κ Λ Σ.?. Μ Α Μ9 Κ : Α : Ν ;Κ :<. Ψ,. : Μ +Ο +Α 1?.. ϑ (Α :<. Κ Λ + Α :Ν 75, : Ν. 1 Ν.<. 1Μ ;Α Μ 9 Κ : Α : Ν Μ.. Α 1Α ;Μ. 19 < Μ9Κ Κ Λ Μ.?1 Κ, :Ν <, 1 ΛΑ ;. Α : Ν Μ. ΥΑ Μ. 1 Α : Ν. Α Μ. ϑ. Α : Κ : Μ.? 1Κ,: Ν <,1 ΛΑ ;. Α Σ.. Α :?. Ν Ζ <. ;Κ : Ν +Ο Μ.,<. Κ Λ ;Κ Α + 0 Ο 9 : Ν,< Μ 19.# ( 1Κ Ν, Α Α,?. Α Κ,: Μ Κ Λ. Α 1 0Κ : [9 Κ ϑ 9Ν. Α :Ν Μ 1Α ; : Μ< Υ 9.. : Μ. 1 9 : ΜΚ Μ. Α Μ Κ < (. 1. Μ Κ ;Α,<. Α 9 1 ΩΚ +, ς Μ9 Κ : Μ. Α, Ε Α ΜΑ Κ Λ Π Α 1. ;Κ +.; Μ.Ν Λ1Κ 48. Μ. Κ 1Κ + Κ? 9;Α +< ΜΑ Μ 9 Κ :< Κ : Μ. )Κ Κ < (+ Α ΛΜ. 1 Α : Α +7 5 Μ. Ν. ;Α Ν Α + ΣΑ 19Α Μ 9 Κ :< Κ Λ Μ. Ω. 1Α Μ Α : Ν 1Α 9 : ΛΑ ++ 9 : Μ. + Α< Μ 2ΓΗ Ο. Α 1< Α 1. Κ 0 ΜΑ 9:. Ν Α< ΛΚ + Κ Υ< Ρ Γ + Η : Μ. Α 19 Ν ΞΚ :. Κ Λ Μ. :Κ 1Μ Υ.< Μ Κ Λ Μ. ) Κ.< < (+Α ς Μ. Α, Μ. 9 :. 1. Α<. 9 : Μ. Ω. 1Α Μ, Μ. + Α 1?.< Μ Κ 1 Μ. < Μ 2Π Α 1< Μ. Α :,Α +. Α : Μ. 1Α Μ, 1. Α< 9 :. 1. Α<. Ν Π 6 7 Π (+ Α Μ. Α, Μ. Α : :,Α +. Α : Μ. +: Ω. 1Α Μ,1. Α< 9:; 1. Α <.Ν Π : Μ. <. Α 19 Ν ΞΚ :. Κ Λ Μ. : Ν Ν +. 1Μ Κ Λ Μ. 7 Π 5 Υ Ν. 9 : Μ. <, 0, Ν ΞΚ :. Κ Λ Μ. < Κ, Μ. 1: 1Μ Μ. Ω. 1Α Μ,1. 1. Α 9 :< Α + Κ < Μ ;Κ :< ΜΑ : Μ Α : Ν. Σ. : Α< Α < +9? Μ Ν. ; 1. Α<. Γ ] Η Κ 1 Μ. ( Α< Μ 2Π Ο. Α 1< Μ. 1?. Α :Ν :9 Ν < 9Ξ. Ν. 9Μ Α Σ. Μ. + Α 1?.< Μ Μ. 1Α Μ, 1. 9 : ; 1. Α<..< Ω. ; 9 Α + Ο Μ. :. Υ Ν. Σ. + Κ (9 :?. 9Μ 9.< 1 Α 9 : ΛΑ + Α< Ν< ; 1. Α<.Ν 9: Μ. < Μ (Α 1Μ Κ Λ Μ. )Κ.< < (+ Α Μ. Α, _ Φ % & Ε # Ρ, Α : Α. Μ 9 Σ 9Μ9.<. ;Κ +Κ? 9;Α +. : Σ9 1Κ : +. : Μ. +9 Α Μ.. Α :?. Γ / Η Κ 1 Μ. < Μ 2 Π Ο.Α 1< Μ. / 4 5

2 Φ 9 Μ Μ. 1Α (9Ν? 1 Κ ΥΜ Κ Λ ( Κ (, +Α Μ9 Κ : Α : Ν Ν. Σ. + Κ (.: Μ Κ Λ 9 :Ν, < Μ1Ο Μ. Υ Κ +. ΥΚ 19 Ν 75 :Κ Υ ;Κ : Λ1 Κ : Μ9:? Α <. 1 9.< Κ Λ Σ9 ΜΑ +. : Σ 91Κ :. : ΜΑ+ (1Κ 0 +. < 9: Υ 9; Μ. Κ < Μ <. 1 9Κ, < Κ :. 7 5 Μ. Λ+,. Μ,Α Μ9 :? 9:; 1. Α <. Κ Λ Μ. Μ. (. 1 Α Μ, 1. 9 : :Κ 1Μ. 1 :. 9< (.1. 9: 1. ;.: Μ 7Π Π Ο. Α 1<.< ς ; ++Ο 9 : Μ. (Α < Μ Α. : Μ, Δ. Μ.: Ν. :; Ο Κ 1 ;+ 9 Α Μ. Υ Α Α Μ. Ν Υ 9Μ : Κ Μ Κ : +Ο Μ. Ω. 1 9Κ Ν 9;Α + ΣΑ 1 9 Α Μ9 Κ : Κ Λ :Α Μ, 1 Α + ΛΑ ;Μ Κ 1< 0, Μ Α + <Κ Μ., Α : (Α. Μ< Κ :. ΛΚ? 9;Α +. : Σ9 1Κ :. : Μ : Μ 9< ( Α Ω. 1 Μ. (Α. Μ< Κ Λ, Α : Α ;Μ 9Σ9 Μ9.< Κ :. ;Κ +Κ? 9;Α +.: Σ9 1Κ :. :Μ.< ς Ω.. ++Ο Κ :.+ Α Μ.. Α :?. Α 1. Α : Α +Ο<. Ν Λ1 Κ Μ. 9< ΜΚ 1 9;Α + Σ9. Υ 7 Χ ( Δ # % Β Χ! Δ Δ # %! % ) % )! & %! Χ! Δ 7, Α : ;Μ 9Σ9 Μ9.< Α : Ν. Μ9Κ : Α, < Δ. ) Κ.< < (+Α Μ. Α, 7 5 <, ; Α 1.? 9 Κ : Υ 9Μ Μ. Κ < Μ <. 1 9 Κ,< 5 Π 77. 1Κ < 9 Κ : Υ 9; Α Μ. Ν Υ 9Μ Μ. < (.. 9 Α + Λ. Α Μ,1. Κ Λ ΛΚ.< < Α :Ν,: 9Ψ,.. Α 1 Α. Μ. 1 9 < Μ9;< Κ Λ 9Μ < ;+ 9 Α Μ. 0, Μ Μ. Ν.< Μ 1, Κ Λ Σ.?. Μ Α Μ9 Κ : 9 : Α + Κ :? 1, : 75 Μ. Α >Κ 1 Α : Ν Ν 91. ; Μ ; Α, <. Κ Λ Μ. 5 Π Κ < 9 Κ : ;Κ 1Ν 9 :? ΜΚ Α : Σ. < Μ9 Μ9 Κ : 5 Μ. Σ Α 1 9 Α Μ9 Κ : Κ Λ Σ. Μ Α Μ9Κ : ; Κ Σ.1 Κ : Μ. ) Κ.< < Ω + Α Μ.Α, Κ Λ : Κ 1Μ. 1: # Α Α : ϑ 9. Α : 0. Α (( 1 Κ ϑ 9 Α Μ. +Ο Ν 9Σ9 Ν. Ν 9:9 Κ 2 <Μ Α?. Ρ ;Μ 9Κ : Γ + Η Δ. < ΜΑ?. Κ Λ : Κ ΑΝ 9. Α : Α+, < 0 Α : Ν 1Ο Λ9 < 9:? Α :Ν, :Μ 9:? 9: ( 1.ς Ι 9: Ε Ο :Α < ΜΟΓ ] ] 7 4 = Η : Μ 9< Α :. 9. :Μ < ΜΑ?. : Κ 1Μ. # Α : ϑ 9 ΥΑ < Α +Α 1?. ( Α < Μ, 1. (+. Α Ν. Μ Σ 9:? Μ 1Κ,? :Κ Α Ν 9. Α :9 Α +,< 0 Α : Ν 1Ο Λ9 < 9 :? Α : Ν, : Μ9 :? 1. Α 9 :. Ν 9: 9 Μ< Κ 1 9? 9 : Α + Σ.?. ΜΑ Μ9Κ : < Ο < Μ. Δ. (. Κ ς Δ. + Α : Ν Α : Γ ] Η Δ. < ΜΑ?. Κ Λ 9 Α : Κ 9?1 Α Μ9 Κ : Α : Ν 1. ;+ Α Α Μ ΛΚ : Κ Λ ΛΑ 1 +Α : Ν 9 : Μ. Ι 9: Α : Ν Μ. Φ.< Μ. 1: Ν Ο :Α < Μ9.< Κ 1 Α 0 Κ,Μ ΘΓαΗ Ο. Α 1< Μ. Α? 1 9;, +Μ,1. ( 1Κ Ν, ;Μ 9 Κ : Α Ν Α?1. Α Μ Ν. Σ. + Κ (. : Μ Υ 9Μ Μ. 9 1: 9? 1 Α Μ9 Κ : Α :Ν Κ (. : 9:?, ( Μ. ΛΑ 1 : Β Α :Ν Ν 9 <Α ((. Α 1. Ν Α : Ν Μ. + Α : Ν < ;Α Ω., :Ν. 1 Υ. : Μ? 1. Α Μ. Α :?.< Κ : <. Ψ,. :Μ +Ο +Α 1?. Α 1. Α< Κ Λ?1 Α << + Α : Ν Ε Γ / Η Δ. < ΜΑ?. Λ1 Κ Μ. Α < Μ. 1: Α : Γ ] 5 ] ] Π Η Η Μ Κ Μ. #,+ Ν Ο: Α < Μ9.< Γ 5 Τ 7 4 7Τ : Μ.<. 4.. : Μ,1 9.< Μ. Α?1 9;, + Μ, 1Α + ( 1 Κ Ν, ;Μ 9Κ : 1 Α (9Ν9 Ο Ν.. 1.Α <. Ν Υ 9+. Μ. Α Α +, < 0 Α : Ν 1Ο 1Κ <. Α? Α 9 : Υ 9. 0.:. Λ9 Μ. Ν ΛΚ 1 Μ. 1.. Κ Σ. 1Ο Κ Λ Σ.?. ΜΑ Μ 9Κ : Ε Γ 2 Η Δ. < ΜΑ?. Κ Λ <,< Μ Α 9 :. Ν Ν.Σ. + Κ (.: Μ Κ Λ ΛΑ 1 9 :? ΑΛΜ. 1 Μ. Δ Α :? Ε Ο :Α < ΜΟ Γ 4 7Τ Τ 8 8 Η 1Κ Μ. Δ Α :? Ε Ο : Α< Μ Ο, ( Μ Κ Κ Ν. 1: Μ9. Μ. Α? 1 9., 9Μ, 1Α + (1Κ Ν,; Μ 9Κ : Α Σ. 0..: Ν. Σ. + Κ (. Ν ;Κ :Μ 9 :, Κ, < +Ο 9: Μ. 1.? 9 Κ : Α : Ν Μ. Σ.?. Μ Α Μ9 Κ : ;Κ Σ.1 Υ Α< Ν.< Μ 1 Κ Ο. Ν Ο. Α 1 0 Ο Ο. Α 1! 0 Υ 9 : Κ < Μ 1Μ Κ Λ Μ. ) Κ. << ( Μ. Α, Μ. : Α Μ, 1 Α + Σ.?. ΜΑ Μ9Κ : Α Σ. Ν 9 < Α Ω. Α 1. Ν Α : Ν Μ. +Α 1?. ( Α 1Μ Κ Λ Μ. + Κ. << 9+ < Α : Ν Κ, :Μ Α 9:< Α Σ. 0. ;Κ. 0 Α 1. <. 1 9 Κ, <. 1. Δ,< Μ. 5 Π 7. 1Κ < 9 Κ : 75 Σ. Δ Α :,. 1 Κ < 9Κ : Κ Ν, +, < 1. Α..< ΜΚ ] Π Κ Κ Μ β χ Μ. Ν.: < 9ΜΟ Κ 1 +.< ΜΚ 5 6 β Α : Ν Μ. ;, ΜΜ? (Μ Κ Σ. 1 ] Π /4 4, : Ν. 1 Μ. Ω 1.< <, 1. Κ Λ Μ. + Α. Ω Κ Ω,

3 Μ9Κ : Μ. 1.;+ Α ΑΜ 9Κ : 9 : Ν. ϑ ΚΛ + Α : Ν 1.Α ;0.< δ 6Π δ < Α 1. <,+ Μ Μ..;Κ. : Σ9 1Κ. : ΜΑ + 0 Α +Α : ;. Α Σ. 0 Ν Α Α Α :Ν Μ. : ΑΜ, 1. Ν 9< Α < Μ. 1 9: ;1. Α<. Ν ΛΚ? 9; ], Α : Χ Ν Α Ν Ε.. 1 Ν Α Μ9 Κ ( 1Κ. < Δ. Α : Κ Μ <,+ Μ Α Λ. Μ. Ν 0Ο, Α : Α; Μ 9Σ 9 Μ 5 ΜΚ +Α: Ν <, 1ΛΑ ;. 75 Μ. Ν. <. 1Μ 9Λ9 ;Α Μ 9Κ : Φ 9; 75 Μ. Κ < Μ <. 19Κ, <. :Σ 91Κ :.: Μ Α9 ; 19<.< ΛΑ ;. Ν 0Ο, Α : 0. 9 :? < : Κ Υ Μ. Α 1. Α Κ 1 Ν.<. 1Μ 9 :; Α Μ9 Κ : Α < Ν. Σ. +Κ ΜΚ // Υ.< Μ.. Α Α1. Α Κ 1 Ν.<. 1Μ Μ 1. Μ. ΜΚ ΜΑ 1;Α.< ΜΚ ϑ Κ ;, Ω 9. < 75,1 Μ. 1 Κ 1. Μ 9 < Α 1. Α 7 5 < Μ97. : 9: < : Κ Υ Α Α 0 Κ,Μ 8 Α << + Α : Ν 9 < : Κ Υ, :Ν.1 Μ..: Α;. Κ Λ Ν.<. 1Μ ;Α Μ 9 Κ : : : Κ 1Μ. Κ 1 2 ϑ Κ 2χ Α Υ 9 Μ Μ <ΚβΚ Κ 1 Μ. :Α Μ 9 Κ : Α + ΜΚ Π ϑ +Κ 4 Α Κ 1 1Α 1 : Ν Α : Ν Δ..: +Α 1?.. :Μ Κ Λ Χ, Β < Ε. <. 1Μ < Κ Υ < Μ. 9 Ω Κ 1ΜΑ :Μ Λ, :; Μ 9 Κ : Κ Λ Μ., Α: Α ;Μ 9Σ9 Μ9. < Υ. 1. Μ. Α : :,Α + (1. ; 9(9 Μ Α Μ9Κ : 7 5 2Π Π Π 1. +Α Μ9Σ. +Ο : Μ. ) Κ. << (+Α Μ. Α, 1. ς?9 Κ : Κ Υ. Σ. 1 Μ. Ν. 1Μ 9Λ9 ;ΑΜ 9Κ : Σ. 1Ο <. 19 Κ,< =.; Α, <. Κ Λ Μ. +Κ :? ς Μ.1, : 1Α Μ9 Κ :Α + + Α Α Μ9Κ : Μ. : Α Μ, 1Α9 Σ.?. ΜΑ Μ9Κ : Υ Α< Ν.< Μ 1Κ Ο. Ν Α : Ν Μ. <Α : Ν +Α : Ν ΥΑ < ;Κ : Μ9:, Κ,< +Ο Κ Σ9 :? < Κ, Μ ΥΑ 1Ν Α : Ν Μ. +Α1?. Α 1. Α Κ Λ ΛΑ : + Α :Ν Υ Α < 0, 1 9. Ν.< Ω. ; 9 Α 9 : <Κ, Μ.Α < Μ. 1: [, ). Α?,. 9Μ Α<. ϑ Μ. : Ν.Ν Μ Κ Γ 7 77Κ Υ Η & 9 Σ. 1 ]Π / Π χ 9 : <Κ. (+ Α ;..Σ.: Μ Κ Μ. 0Α : χ Κ Λ Μ., Α :?. /, Α : Ν Χ Μ9.< Α : Ν χ. 1. (Κ Β, Μ9Κ : Δ. ) Κ.< < ( + Α Μ.Α, Υ. 1. Μ.. Κ Α + 1.<. 1 Σ.< Κ ;, (Ο Θ β / Κ Λ Μ. Μ Κ ΜΑ +9 : 9: Α 7 5 Α : 9 ΩΚ 1Μ Α : Μ.. 9; Α + 9 :Ν, < Μ1 9 Α + 0 Α <. Δ. 9 : Ν, < Μ1 9 Α + ( 1 Κ Ν, ;Μ 9 Κ : ; Α, <.< Σ. <.1 9 Κ, < Α 9 1 ΩΚ + 9 Μ 9 Κ : Υ 9 ; Α Ν. <Κ.. 9Μ 9.< ;Κ. Μ. Κ < Μ <. 1 9 Κ, < ΩΚ ++,Μ. Ν Κ :.< 9 : 9 :Α. Σ. : 9 : Μ. Υ Κ 1 +Ν Δ Α ? 9 Σ.< Α ;Κ ( Α 1 9< Κ : Κ Λ Α 9 1 ( Κ +, Μ9Κ : 9: Ν 9 Λ. 1. : Μ ; 9Μ9.< Κ Λ 9 :Α 1Ν 9 Μ Κ Μ 9 < ΜΑ Μ ;Α : 0. <.. : Μ Α Μ Μ. Α Μ 9 Κ : 9: Μ. ) Κ.< < Ω + Α Μ. Α, 7 5, ; Κ 1. <. 1 9 Κ, < Μ Α : Μ. Α Σ. 1 Α?.. Κ : Ν 9Μ ΛΚ : 9 : Μ. Υ Κ +. 9 :Α. Σ. : Μ Α: Μ Α Μ 9 : =. 9> :? +. ε ;Κ <Κ: Κ1 :Ο.Α Κ ΣΑ +,.< Κ 1 Α 9 1,, Κ Κ 9 : 9? β Η Δ Α 9Ο, Α: _ Α :?Ψ,Α : _, _, 9 ) # 9 =. 9 > 9:? 9 : Α 5 Π ] 2 2 Π ] 5 Π / 4 Π. #% 7 7Τ Π 7 7] Π 7] Π Α +,.< Κ 0 <. 1 Σ. Ν 9: 78 Τ/? 1. Α Μ Α Κ, : Μ Κ Λ < Κ? Α : Ν Ν,< Μ Ν 9<. Α 1?.Ν 0 Ο ΛΑ ; ΜΚ 1 9. <. : Μ. 1. Ν 9 : Μ Κ Α Μ Κ < (. Υ 9; Κ : Μ. Κ :. Α :Ν <Μ1. :? Μ.:.Ν Μ...: Κ, <.. Λ. ; Μ Α : Ν +. Ν Μ Κ Μ. 9 :.1. Α<. Κ Λ Μ. (. 1 Α Μ, 1. Κ : Μ. Κ Μ. 1 Α :Ν. : Α : ;. Ν Μ., Α. Λ. ;Μ Υ 9; (1. Σ. : Μ. Ν ( Α 1Μ Κ Λ /

4 Μ. <Κ +Α1 1 Α Ν 9 Α Μ9 Κ : Λ1Κ Α1 9Σ 9:? Α Μ Μ. <,.. Α : Ν Α Ν. Μ. Ν.; 1. Α<. Κ Λ Μ. (. 1 Α Μ, 1. : Δ Α: Ο,Α : Α : Ν Ε ΑΜ Κ:? # Α: ( 1 Κ Σ9 :. Υ.1. Μ. Α 91 ( Κ +, Μ9Κ : 9< Σ. 1Ο <. 1 9 Κ,< Μ. Α : :,Α +. Α : Ν Α Ο< Κ Λ < Κ χ. <.1.. : ;Κ, +Ν 1. Α ; ΜΚ +2ΓΗ 6 Ν Α Ο< Α : Ν Τ2 5 Ν Α Ο < 1. < Ω. ; Μ9Σ. +Ο Υ : _%,Ο, Κ, : ΜΟ Υ. 1. Μ. (Κ (, +Α Μ9 Κ : Υ Α< < Α + Α : Ν? 1. : +Α :Ν Α 1. Α ΥΑ < + Α 1?. ΓΚ ;, (9. Ν 5 7 δ Κ Λ Μ. ΜΚ ΜΑ9 Η Μ. ΝΑ Ο < Κ Λ < Κ χ. <; 1.. : Κ,+ Ο Α Ν 7 2 Ν Α Ο < Α0 +. ΘΗ Δ. <. Α< Κ : Α + Ν 9 <ς Μ1 90, Μ9 Κ : Κ Λ Α 91 ( Κ +, Μ9Κ : Υ Α< Μ. Κ < Μ <. 19 Κ, < 9: Υ 9:Μ.1 Μ.: 9: Α, Μ, 1 Α : Ν Μ. < +9? Μ. <Μ 9 : # Β 1 Ι %. 1 Δ Α Β. ] ;Κ Ω Α Ν : Κ Λ Μ. ΝΑ Ο< ΚΛ < Κ χ. <; : : 9Μ 9.# [Α :. 0 Χ Α ( 1 Χ Α Ο [, :. [, +Ο,? #. (Μ Κ. Μ! Κ Σ Ε.. Δ Κ ΜΑ + Δ Α : Α : 7 Τ 6 7 / Τ 7/ Π 8 Π / 6 7] Π 6 Ε Α Μ Κ :? _ Κ,Ο, 72 Π 2 7Π Π Τ 6 / Π Π 4 Π ] 2 Π 7 Π / Π / Ρ ] / ] 5 Τ 7Π Η 7] Π 6 Τ 2 5 / Π Τ 7 2 : ( % # # = ) Χ ( Δ # % Β Χ! Δ # %! Δ Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!, Α : Α. Μ9 Σ 9Μ9.<? Μ Α + <Κ 9: Λ+,. : ;.. +9 Α Μ.. Α :?. =, Μ 9Μ 7 5 Σ. 1Ο Λ9?, +Μ ΜΚ. Σ Α +, Α Μ. Μ. Ν.?1.. Κ Λ Μ 9 < 9 (Α. Μ< 0.. Α, <. Μ. ;+ Α Μ. ; Α :?.< 75 Α :.ϑ Μ1.. ;Κ Ω +9; Α Μ. Ν Ω 1 Κ.< < Α Λ+ ;Μ. Ν 0 Ο Α : Ο ΛΑ ; ΜΚ 1< 9:; Λ, Ν 9:? :Κ Μ Κ,+ Ο, : Α ;Μ 9 Σ 9Μ 9.< 0,Μ Α +< Κ : ΑΜ, 1 Α + ΛΑ. ΜΚ 1< :Α Μ, 1Α + ΛΑ. ΜΚ 1< <,; Α < <Κ +Α1 1Α Ν Μ9 Κ : Α Μ Κ < ( , +Α Μ9 Κ : Α Σ.? + Κ 0 Α + Κ 1 <.?+ Κ 0 Α + < ;Α +. 0, Μ Μ., Α : Α ; Μ9Σ9 Μ9.< Α Σ. 1.+ Α Μ9 Σ.+ Ο < Α + <. Α +. Μ. Ο Υ 9++ Ν. < Μ1 Κ Ο Μ. ΛΚ ;Α +.;Κ ΛΚ? 9; Α+. :Σ 91 Κ :.: Μ ; Α:?. Μ. 1 Α Ν 9 Α Μ9Κ : Α : Ν Μ. : : Α + 0 Α + Α : ;. Α : Ν Λ9 :Α + +Ο +.Α Ν ΜΚ Μ. ΛΚ ;Α + ;+ ΑΜ. ; Α :?.< Δ. 7 Δ. Α,?.< ΚΛ & Α Ν 9 Κ : = Α + Α : ;. : Μ. <Α : Ν +Α : Ν Α ΛΜ. 1 Σ.?. ΜΑ Μ9 Κ : 0. 9 :? Ν.< Μ1 Κ Ο. Ν Μ. <Κ + Α 1 1 Α Ν Μ9 Κ : Υ Λ+.. Μ. Ν Κ Σ. 1 +β / <Α : Ν + Α : Ν =. < 9Ν.< Μ. <, 1 ΛΑ ;. + Κ :? Υ Α Σ. 1 Α Ν 9 Α Μ : Α+ <Κ Ν, ;. Ν 0 Ο Μ. Ν Α 9 1 Κ Σ. 1 Μ. Δ, <. Σ. : Μ. < Κ + Α 1 1 Α Ν 9Α Μ9 Κ : 75. Ψ, Α + 0 Κ Μ 9 : Ν. <. 1Μ 9Λ9 ;Α Μ. Ν + Α : Ν Α : Ν?1.. : +Α :Ν Υ 9 Μ Σ.?. Μ Α Μ9 Κ : Μ. 1 Α Ν 9: Μ9 Κ : 0 Α + Α :;. Υ Ν 9 Λ. 1. : Μ Α: Ν ;Α +., +Α Μ9 Κ : Μ. 1. Λ+.. Μ9Κ : 1Α Μ 9 Κ 9 : Ν.<. 1Μ 7 5 / Τ // Π δ Α :Ν Μ. 1Α Ν 9Α Μ9 Κ : 0 Α +Α : ;. 75 Κ : +Ο ] Τ. 7 ΛΚ 1.< Μ Μ. Ο 1. < Ω.. Μ9Σ. +Ο Α 1. 7 / 2 δ / Π Μ9Κ : < 9 : Ν 9 Λ. 1. : Μ.. Κ + Κ?9 ;Α +. : Σ9 1 Κ :. : Μ< ;Κ 1Ν 9 Μ Κ Μ. Κ 0 <. 1 Σ Α Μ 9Κ : 6 δ Μ.. Λ.. Μ9Σ. 1Α Ν 9 Α Μ9 Κ : Κ ;, (9. < 2 δ 0, Μ 9: Μ.? 1..: + Α :Ν Υ 9Μ ;Κ ( Κ 1 Α 1 Μ ς / δ Α : Ν 5 4 / δ Δ Α 0+. /? 9 Σ.< Μ. 1. <, 9Μ Κ Λ 1 ΑΝ 9Α ς / 4 Τ

5 ; Κ 1 Ν 9 :? ΜΚ Μ 9 < ΜΑ 0 +. Μ. Ν.<.1 Μ + Α : Ν Υ. 1. Μ. 1Α Ν 9 Α Μ9Κ : 0 Α +Α :. Α 9 1 Α< < ( Α << 9:? Μ. <Κ,1 ;. Υ Α Ν 0 Α Μ9. < 9 : χ 9:? Υ 9; ;Α,<.< Ν 1 Κ ((9 :? Κ Λ, Ν 9Μ Ο Ν 9< < 9( Α Μ9:? Κ Λ Μ.. ΛΚ, Ν < Α : Ν Ν.. 1. Α< 9 :? Κ Λ (1.. 9(9Μ Α Μ9 Κ : 9 : Α+ +Ο 5 Π 7 Κ : Μ. <,1 ΛΑ ;. Υ ;Κ. Ν Α : Ν Ν1 9.1 Σ.?. ΜΑ Μ9 Κ : Υ Ν + Λ, 1 Μ Ν. Μ. 1 9 Κ 1 Α Μ. Ν Α : Ν + Α : Ν Ν.<. 1 Μ;Α Μ 9 Κ : Υ < Μ1.:?Μ.:.Ν #,. Α : 0 9 Κ ΛΚ??. Κ ( Ο< 9;< Λ.. Ν 0 Α. χ + Κ Κ ( Υ 9+ Α χ. Μ. 0 Κ, : ΝΑ 1 Ο + Α Ο ;Κ.. ϑ Μ1.. +Ο < ΜΑ 0 +. Κ 1, : < ΜΑ 0+. ;Κ 1 1. < ΩΚ : Ν 9:? +Ο Μ. Ν.<. 1 Μ;Α Μ 9 Κ : Υ <, < ΜΑ 9:. Ν Κ 1 < Μ1. :?Μ. :. Ν Δ Α 0+. / Δ. Α Σ. 1Α?. Σ Α +,. Κ Λ Μ. Α Κ Μ Κ Λ1Α Ν Ν Κ : 0Α +Α : ;. Ν :? Μ.. +.Α 1 ΝΑ Ο Κ Σ. 1 Μ. Λ. 1 Μ? 1 Κ :Ν <,1 ΛΑ ;.< ΓΧ [ + Ν Η Χ Κ Σ 9 :? ) Κ Υ Σ Α +. Ο < # # α. Ν Μ. 1 Ε # # Α : Ν 9++< Α Κ :? 9 +< + Α : Ν <Α : Ν 9+9< (Κ (+ Α 1 ΛΚ 1.< Μ Κ ( Κ 1 ΛΚ 1. < Μ Δ Κ ΜΑ + 0 < Κ +, Μ. Σ Α +,. ] ] ] Π ] Π ] / ] / Α Ν 9 Α Μ9 Κ : &. + Α Μ9 Σ. Σ Α +,. Γδ Η 7 Π Π 7 Κ 7 Π Π 7Π Π 7 Π Π 7Π Π &. Λ+. Μ. Ν 0 <Κ +, Μ. Σ Α +,. 8 Τ ] Τ Τ / 6 5 ] / 76 6 Τ 1 Α Ν 9 Α Μ9 Κ : &. + Α Μ9 Σ. ΣΑ +,. Γδ Η / Τ 6 +Τ ] / 8 7Τ 4 7Τ 2 7/ 2 Λ9 9.: Μ 0 < Κ +, Μ. Σ Α +,. Τ 2 ] /Τ 5 Τ 8 5Π 4 7] /Π 7 6 ] / 8 Π 6 ] Π Α Ν 9 Α Μ9 Κ : &. + Α Μ9 Σ. ΣΑ +,. Γδ Η / Π Π ] / ] 6 6 ] Τ 5 / Π 5 / Π / & Α Ν 9 Α Μ9 Κ : 0 <Κ +, Μ. Σ Α +,. 6 ] Π ] ] ] 7] Π / ] Π 8 2 7] 7/ 6 5 7/ / 4 Τ 5 0 Α + Α : ;. &. + Α Μ9Σ. Σ Α +,. Γδ Η ] Τ 2 5 Τ 2 Τ 2 5] / Α +,.< Κ 0 <. 1 Σ. Ν 9 : 7 8 Τ / ] Δ. Β Α Μ. Α : 9: &. ;. : Μ +ΓΧΗ _. Α 1< Δ..Α <Μ. Μ. Κ 1 Κ ΛΚ? 9;Α + 1. ;Κ 1 Ν < 9 : 9Μ9 Α Μ. Ν Λ1 Κ Μ. 0.? 9 : : 9:? Κ Λ Μ 9 <. : Μ, 1 Ο 9 : Μ. ) Κ. << ( + Α Μ.Α, 1.? 9 Κ : Δ. (. 1 Α Μ, 1. 9: Μ. (Α < Μ Τ Π Ο. Α 1<. Α:?. Ν Υ 9Μ Λ+,. Μ, Α Μ9 Κ : : Μ. 78 ]Π 5 Μ. Ω. 1Α Μ, 1. 9: ; 1. Α<. Ν Α : Ν ΛΚ 1. Ν Α 1. Α 1 χ Α ? Μ. (. 1 Α Μ, 1. < ΜΑ?. Γ Κ Κ Μ Δ Α 9Ο,Α : Η : Μ.. Α 1 +Ο 78 / Π 5 9Μ Ν.. 1. Α<. Ν Α : Ν Μ.: 0. : Μ Κ 1. Μ 9: Μ. 9Ν Ν +. Α : Ν. :Ν Κ Λ Μ 9 < Ν. ;Α Ν. Α : Ν 0 Ο Μ. 0.? 9: :9 :? Α : Ν Ν Ν +. Κ Λ Μ ΛΚ 1. Ν Μ. <. ;Κ :Ν 9? Μ. (. 1 ς Α Μ, 1. < Μ Α?. : Μ..: Ν Κ Λ Μ. +8 2ΓΗ < 9Μ Μ, 1:. Ν ΜΚ Ν. ; 1. Α<. Α : Ν Μ9+ Μ. 9Ν Ν +. Κ Λ Π 5 ΛΚ 1. Ν Α 0 9Μ + Κ :? + Κ Υς Μ. (.1 Α Μ,1. (.1 9 Κ Ν ΛΜ.1 Μ.: 9Μ 0.? Α : Μ Κ 1 9 <. < + Κ Υ +Ο Α :Ν 0 Ο Μ. Ν +. Κ Λ Μ Π 5 ΛΚ : :. Ν Α 9Μ 9? Α Μ Κ 1Ο 9? Μ. Ω. 1 Α Μ,1. (. 1 9 Κ Ν ΛΜ. 1 Μ. +9 ΜΜ+. Ν 1 Κ ((9:? 9: Μ. + Α Μ Μ 0.? Α: Μ Κ 1 9 <.. Κ : Μ9 :,Κ, < +Ο Α : Ν ΛΚ 1. Ν Μ. Μ 91 Ν 9? Μ. (. 1 Α Μ,1. < ΜΑ?. Λ1 Κ Μ Π 5, ( ΜΚ : Κ Υ Δ 9< (1 Κ..< < Κ Λ Μ. Ν 9 Α Μ.. Α :?. 9 : Μ. (+ Α Μ. Α, Α< 9;Α +Ο Μ. <Α. Α< Μ. 1. <.Α 1; 1.<, +Μ < 0 Κ Μ Κ Λ 9 : Α Α :Ν Μ. :Κ 1 Μ.. < Ω. 1. Υ 9. < Κ Υ < Μ Α Μ Μ. (. 1 Α Μ, 1. ; Α :?. Μ.: Ν.:. Ο Α <? + Κ 0 Α +Λ. Α Μ,1.< Α :Ν, : 9 Σ. 1< Α +9ΜΟ / 4 8

6 Ε,. ΜΚ Μ. Ν 9 Λ. 1. : ;. Κ Λ.: Σ9 1Κ :.: Μ Α + ;Κ : Ν 9Μ 9 Κ :< Μ. ΛΚ 1 1 : < Λ1. Ψ,. :. 9.< Α : Ν Α (+ 9 Μ, Ν.< Κ Λ Μ. (. 1Α Μ, 1. Λ9, ;Μ, Α Μ9 Κ : Α1. :Κ Μ Μ. <Α :. Μ. : Κ 1 Μ. (Α 1Μ Κ Λ Μ. ) Κ.< < (+ Α Μ. Α, Γ Κ Κ Μ Η Μ. Ω. 1Α Μ, 1. Α< ΑΝ / + Α 1?. Λ+,; Μ,Α Μ 9 Κ :< < 9:. Μ. 78 ] Π 5 Υ 9 ; Α (+ 9 Μ, Ν. Υ Α< 0. Μ Υ..: Π 5 7 Π Μ. Αϑ 9, Υ Α < ] Κ Κ Δ. / 1. Α 1 χ Α ? Μ. ς Ω. 1Α Μ, 1. Ω. 1 9Κ Ν < 1. < (.. Μ9Σ. +Ο Υ. 1. Ρ Λ1Κ Μ. 0.? 9: :9 :? ΜΚ 9Ν Ν ]Π 5 Λ1 Κ Μ. 0.? 9: :? ΜΚ Μ. Ν Ν ΓΗ < Α : Ν Λ1 Κ Μ Μ Κ Μ. 78 Τ ΓΔ Α 9Ο,Α : Η Μ. (. 1Α Μ, 1.. Α :?.< Α +< Κ Α Ν / ΥΑ Σ.< : Μ. Ν Ν9. ( Α 1Μ Κ Λ Μ. (+Α Μ. Α, Κ Υ. Σ.1 Μ. 91 Α (+9Μ, Ν.< Υ. 1. < Α :Κ 1 Μ. ( Α 1Μ. 1. +Ο Κ 5 + Κ Κ : Μ. <Κ, Μ. 1: 1Μ Κ Λ Μ Μ Α : Μ Α Μ 9 : Μ. (+ Α Μ.Α, Γ α Α : Η 9 Μ. 1. Υ Μ. Α 9< Κ / ΥΑ Σ. < Υ 9Μ Μ. Α (+9Μ, Ν.< Κ Λ Π ] Π <Κ Υ 9 ; Υ. 1., ; < Α +. 1 Μ Α : Μ Α Μ 9 : Μ. : Κ 1 Μ. Α :Ν Ν Ν9. (Α 1 Μ< : Μ. < Κ, Μ Υ. < Μ. (Α 1Μ Γ ) 9: ϑ 9: Η Α1Μ. 1 Ν.. 1. Α < 8 9 : Μ 9Ν Ν Π5 Μ.Μ:. 1 Α Μ, 1.. Α :?. Ν?. : Μ+Ο Α 9Μ < Α Ω+9Μ.< Κ Ο Π 7 Π / Μ, Μ <. (.1 9 Κ Ν < Κ Λ Υ 9; ;Κ, +Ν : Κ Μ 0. Ν 9Σ9 Ν. Ν 1 Κ Μ. Α 0 Κ Σ.ς. :Μ 9 Κ :.Ν 9Μ ;Α : 0.. Κ :. +, Ν. Ν Μ Α Μ Μ. Α (+ 9 Μ, Ν. Κ Λ Μ. ΣΑ 19 Α Μ9 Κ : Κ Λ Μ. (. 1Α Μ, Μ. + Α 1?.< Μ 9 : Μ. :Κ 1Μ. 1: 0. +Μ + Α 1?. 1 9: Μ. Ν Ν Μ Μ. : 9: Μ. <Κ, Μ. ( Α 1Μ Α : Ν < Α ++. < Μ 9 : Μ. <Κ, Μ Υ.< Μ. 1 : ( Α 1Μ Κ Λ Μ. ) Κ.< < (+ Α Μ. Α, / Δ. +9 Α Μ. :?. 9:. (Α < Μ 2 Π _.Α 1< Δ. Μ. (. 1 Α Μ, 1. Α :Ν ( 1.. 9(9ΜΑ Μ9 Κ : ΝΑ Μ Α Κ Λ 4 8. Μ.Κ 1Κ ΛΚ? 9; Α + < ΜΑ Μ 9 Κ : < 9 : Μ. ) Κ. << ( Μ. Α, 9: 1...: Μ 2 Π Ο.Α 1< Υ. 1. <. +. ;Μ. Ν Α :Ν Μ. 9 1 Α Σ. 1 Α?. Σ Α 9.<. Σ. 1Ο 7Π Α 1< Υ. 1. ;Α +., + Α Μ. Ν Δ Α 0+. 2? 9 Σ.< Μ. Σ Α+,.< Κ Λ +/ < ΜΑ Μ 9 Κ :< Υ ( 1.<. : Μ. Ν Μ. Ν 9 Λ. 1. :Μ. ;Κ +Κ? 9;Α +. : Σ9 : 1. : Μ< Δ Α +. 2 Δ..Α : ΣΑ +.< Κ ΛΜ 1 Α. Α : Ν 1Α +: ΛΑ Β Κ Λ.Α Ν.;Α Ν. / [ Μ + Δ. 1: 1 Α Μ, 1. ΓΗ 78 5 Π Π 5 78 Τ (1.; 9(9Μ Α Μ9 Κ: Η Τ Κ Α Κ Μ ] / ΠΓΗ ] / 8] Τ = Α Κ ΜΚ Β 4 / / / / 4 6 ] Τ ] Π ] ΤΠ 7 _ 9:., Α : Τ 5 Τ 5 Τ 4 Τ 8 ]Π 5 6 ] Π 5 ] ) Α : Ξ Κ, 8 _, Ξ Κ, 4 ] Τ 8 8 ] 8 6 / / ] / / / 7 5 / 78 ] ] 8 6 Τ Η Π 7 2 ] 2 Τ / 8 7 ] / 6 7 Τ _, Α : (9:? Τ ] Τ 2 Τ 4 Τ Τ 5 Π Τ 2 ] 6 4 2ΓΗ 6 6 Δ Α 9 ΟΒ Α : 8 / / Τ ]2 / α 9:? ϑ 9 Α : Τ / Τ / Τ 5 Τ 5 5Π Τ 2 ] Ι 9:? Ο Α :? Τ 6 Τ _ Α : Α : 8 α 9 Α : 7 /, Α +9:? / Τ / 5 Τ 4 Τ 2 5 ] 5 Τ 4 72 Π ] / Π Π Τ ] 4 / 7/ / 7 / 2 7/ 2 4 ] 2 Π 5 Τ / ] ] 4 Π / 8 2 / 5 / 5 2 Τ ] / 5 5 / / 5 Π Τ Π 5 ) 9 : ϑ 9 Α Τ Π / 6 Π 6 5 ΠΓΗ

7 / 7 Δ. Α :?. Κ Λ, Α +Χ. Α : Δ. (. 1 Α Μ, 1. Δ.. Α :?. Κ Λ Α : :, Α +. Α : Μ. Ω. 1 Α Μ,1. Κ Λ Μ. ) Κ. << (+ Α Μ. Α,.Α : ΜΟ(. < 9 : 1. ;. : Μ 2 Π Ο. Α 1< 0. Ν 9Σ 9Ν. Ν 9:Μ Κ / Γ + Η : Α 1 9Ν 0. 9Μ <,. Α < Κ Κ Μ Α : Ν = Α Κ ΜΚ, Μ. (. 1Α Μ,1. <,< Μ Α 9 :. Ν +Ο 9:. 1. Α <. Ν Α 0 Κ, Μ 7 ] Α : Ν Π Τ 9?. 1 Μ Α : Μ Α Μ 9 : Μ Π 5 : _ 9:., Α : Μ. (. 1 Α Μ, 1. 9:; 1. Α <. Ν < 9 : ;. Μ Π 5 Α : Ν Α 0 Κ, Μ 2 Κ 9?. 1 9 : Μ. 78 ΤΠ 5 Μ Α : Μ Α Μ 9: Μ Π 5 :Ν 9: ) Α :Ξ Κ, Α ΛΜ. 1 Ν.. 1. Α< 9 :? 9 : Μ Μ. Ω. 1 Α Μ, 1. 0.? Α : ΜΚ Α : Ν 9:; 1. Α <. Ν ;Κ :Μ 9 :,Κ, < +Ο Μ9++ Μ. 7 8 Τ Π 5 9Μ Υ Α < Κ <Κ 9?. 1 Μ Α : Μ Α Μ 9 : Μ =, Μ 9: Ο,Ξ Κ :? ;Κ,: ς ΜΟ Κ : +Ο /Π χ Α ( Α 1 Μ Λ1 Κ ) Α : Ξ Κ, 9ΜΟ Α : Ν Υ 9Μ Α +9ΜΜ+. ( Κ (, + Α Μ9 Κ : Υ. 1. Μ. (. 1 Α Μ. Α :?. Ν Σ. 1 Ο < Κ Κ Μ +Ο Α + Κ < Μ Α Ν :Κ 9:. 1. Α <. Α: Ν _ Α :Α : Μ. Μ. Ω. 1 Α Μ, 1. 9: Μ. 78 Τ Π 5 Υ Α < Π 9: Γ ] Η : <. 1 :.< Α 1 9Ν Α 1. Α <, ; Α < 9 : Δ Α 9Ο,Α : 2 Κ Α :Ν Π Δ. 1 9 < 9 :? Α (+9Μ, Ν. Υ Α < <1:Α +.1 Μ Α : Μ ΑΜ 9: Α 1 9Ν Α 1.Α,1. ] Κ 1.< Ω.. Μ9Σ. +Ο 9?. 1 Μ Α : Μ Α Μ Γ / Η : <,0, 9Ν Α 1. Α <,; Α < 9 : α 9 Α:, Α >9 Α +9 :? Α: Ν ) 9: ϑ 9Α Μ. (. 1 ΑΜ, 1. Α 1 Ν9 Ο Α Ν Σ Α 1 9Α Μ9 Κ : Α : Ν ; Α:?. Ν < Κ Κ Μ + Ο ] Δ. Α :?. Κ Χ Δ. 1 Α Μ, 1. 9: [Α :, Α 1 Ο Δ. 9 ( Α. Μ Κ Λ, Α : Α ; Μ9 Σ 9Μ9.< Κ : Μ.. + Α Μ.. Α :?. 75 Α Σ. 1 Ο. Κ (+9 ;Α Μ. Ν (1 Κ..< < Δ 9 < <.. Μ9 Κ : Υ 9+ Μ1 Ο ΜΚ Α : Α +Ο <. Μ Α Μ9 Κ : < 9( Κ : Μ. 0 Α< 9 < Κ Λ Μ. (. 1 Α Μ, 1. 9 : [ Α :,Α 1Ο Φ 9; 7 5 Κ 1. <. :< 9Μ9 Σ. ΜΚ Μ., 1 : Α : Α ; Μ9Σ9 Μ9 7Η Δ. Ν 9 < Μ 1 90, Μ9 Κ : Κ Λ Μ. (. 1Α Μ, 1. Ν 9 Λ. 1. :. 9 : [ Α :,Α 1Ο 0. ΜΥ.. : Μ. 78 Τ Α : Ν Π 5 Δ. < ( Α Μ9 Α + Ν 9< Μ1 90, Μ9 Κ : ;Α : 1. Λ+.. Μ Μ. Ν 9 Λ. 1. :;. Κ Λ Μ. Α (+9Μ,Ν. Κ Λ Μ. Ω. 1 Α Μ, 1.. Α :?. < 9: Ν 9 Λ. 1. :Μ Α 1. Α< 9? 7? 9Σ. < Μ. Ν 9 < Μ 1 90,Μ 9 Κ : 0. ΜΥ..: Μ. 7 8 Τ Α : Ν Μ Π 5 Υ 9. < Κ Υ < Μ Α Μ Ρ Γ + Η : Μ. Κ < Μ (Α 1 Μ Κ Λ Μ. ) Κ.< < ( +Α Μ. Α, Μ..Α : Μ. (. 1Α Μ,1. Κ Λ Μ. [ Α :,Α 1 Ο 9: Μ. 78 Τ Π 5 Υ Α<? 1. Α Μ. 1 Μ Α : Μ Α Μ 9 : Μ Μ< Α (+9Μ,Ν.< Υ :. 1.Α < 9 :? Λ1 Κ <Κ, Μ Υ.< Μ ΜΚ :Κ 1Μ. Α < Μ Μ. Α (+ 9Μ, Ν. 9: Μ. : Κ 1Μ Υ. < Μ Κ Λ.: Α : ( 1 Κ Σ 9:;. Υ Α< Π ] Κ Μ Α Μ 9 : Μ. 9Ν Ν +. 1Μ Κ Λ Μ. (+Α Μ.Α, Υ Α < Π ] Π 4 Κ Α :Ν 9: Μ. : Κ 1Μ. Κ 1 : Κ 1 Μ Υ.< Μ. (Α 1 Μ Π Τ 7 Ε,. ΜΚ Μ. (Α ;Μ < Κ Λ Μ Κ ( Κ? 1 Α ( Ο Μ. 1. Υ Α< < Μ9++ Α 7 Π Σ Α +,. Α 1. Α 9 : # Α :ϑ 9 (1 Κ Σ 9:;. Γ0. ΛΚ :? 9 :? ΜΚ Μ. Ν Ν9. ( Α 1Μ Κ Λ Μ. ) Κ.< < ( + Α Μ.Α, Η Υ. 1. Μ. Ν 9Λ+ 1. : ;. Υ. 1. Κ : +Ο Κ Φ, ΜΑ 9 Χ Κ, : ΜΑ 9 : < Α : Ν Κ 9: Μ..:? < Α: Α :Ν Μ. ), +9 Α :? Κ, : ΜΑ 9: < Π ] 9 : Μ. Γ ] Η : Μ Κ <. :. Υ Ν. Σ. + Κ (9:? + Α. Α : Ν Ν Ν +. 9 :Ν, < Μ 1 9 Α + ; 9Μ9.< <,. Α < ) Α : Ξ Κ, α 9: 9 = Α Κ ΜΚ, _ 9 :.,Α : Α : Ν Α Ξ 9 Μ. Ω. 1 Α Μ, 1. 9:. 1. Α<. Ν Κ < Μ 1 Α (9Ν9 Ο Α : Ν Μ. 9 1.Α : Μ. (. 1 Α Μ, 1.< 9: [Α :,Α 1Ο Κ Λ Μ. 7 8 Τ Υ < (. ; Μ9Σ. +Ο 7 ] Π Π 5? Κ + Κ Κ Π 8 Α :Ν 7 4 9?. 1 Μ Α : Μ Κ <. Κ Λ Μ. ]Η Δ Α Μ9 Κ : < 9( 0. ΜΥ..: Μ. ΣΑ 1 9 Α Μ9 Κ : Κ Λ Μ. (. 1 Α Μ,1. 9: [ Α :, Α 1Ο Α :Ν Μ.?1 Κ ΥΜ Κ Λ ΩΚ (,+ Α Μ9 Κ : Κ 1 Μ. (Α< Μ 2Π Ο. Α 1< Μ. (Κ (, +Α Μ9 Κ : Α : Ν 9 : Ν,< Μ 1 Ο Α Ν.ϑ (.1 9. : ;. Ν <. Σ. 1Α + / 6 7

8 ; Α Μ Λ9, ΚΜ, ΑΜ 9 Κ : < Α : Ν. Α; Κ Λ Μ.? Μ Α Σ. Α :. Μ Κ : Μ. Μ. Ω. Δ 1ΑΜ,1. Α χ 9:? ) Α: Ξ Κ, Α < Α :. ϑ Α (+. 9Μ< ( Κ (, + Α Μ9 Κ : Ν. Σ. ΛΚ (. :Μ ;Α : 0. Ν 9Σ9 Ν.Ν 9 : ΜΚ 2 < ΜΑ?.< Ρ Ν. Σ.+ ς Κ ( 9:? < ΜΑ?. Γ Η Ζ 1. Ν, ;9:? < ΜΑ?. Γ 7 8 5Τ 7 84 ]Η Ζ 1. ;Κ Σ. 19:? < ΜΑ?. Γ 7 84 / Η Α: Ν <,< Μ Α 9 :.Ν?1 Κ Υ 9:? < ΜΑ?. Λ 1φ β Ζ [ [ _ Α : Α : ΔΑ 9 Η Ζ Π [ ς β γ γ % α 9 Α :? η? 7 Δ. Ν 9< Μ19 0, Μ9 Κ : Κ Λ Μ. Ω. 1 Α Μ, 1. Ν 9 Λ. : ;. 9 : >Α :,Α 1Ο 9 : Μ. +8 ΤΠ < Α : Ν +8 6.? &( # ;2/<=! >! #. # /. # ( ( 5 1 ( ) , #%! () & #. #/. #2. # :...2./.:. #. #> <. # > < < #> /. # >/ < #> =. #> = < # >. # > < # > > Α : ΒΧ 1 Δ ( ) ( ) ( 7 ( Δ ( ( Ε 4 Φ Χ ( Γ 976 Η 6 7 Χ1 1 #> 2 > Ε 4 ΦΧ ( Γ 97 6 Ι ))9 ϑ 4Κ Λ Ι (0 970 ( )4 7 9 Ι 40 () 6 ; = :

9 ] 6Π ΛΜ. 1 Μ. : Α < Α : (Κ 1Μ Α : Μ Ν.Σ. + Κ Ω. Ν ; 9ΜΟ 9 : : Κ 1Μ Υ.< Μ. 9: Α ) Α : Ξ Κ, 0,+ +Μ Α +Ο (Κ 1Μ Α : Μ 9: Ν,< Μ1 + 9:. 1Α + ;. 9; Α+ Α: Ν. +.. Μ19. 9Μ Ο ΛΑ. ΜΚ 1 9. <? 1. Α Μ Α Κ, :Μ?1 Α: Μ< ;Α..1. Λ1 Κ Μ.. Α< Μ. 9: Α Α : Ν (,Μ 9: Μ Κ Μ. ;Κ :< Μ 1, ;Μ 9Κ : Κ Λ Μ.. 9Μ Ο 1Κ ΜΚ Μ.. 9ΜΟ 5 Α :, Α + ( Κ (,+ Α Μ9Κ :?1 Κ Υ Μ 1 Α Μ. 1. Α.. Ν 9? +Ο Μ Κ 7 / Τ 5 δ. Α : Υ 9+. Μ. 9: Ν,< Μ 1Ο Α + <Κ Ν. Σ. ΛΚ (. Ν 1Α (9Ν +Ο 1Κ Τ ΜΚ 78 4 ] 0. ;Α,<. Κ Λ <. Σ ς Α Μ 9; Ν 9< Α< Μ. 1 Α :Ν <Κ. 7 Α : Ν.; Κ : Κ. (1 Κ 0 +. < Μ. (Κ (, +Α Μ9 Κ : Κ Λ Μ.. 9ΜΟ 1. Ν, ;. Ν ΛΑ < Μ Λ1Κ 7 Π ] Κ : 9 : +8 ΜΚ 4ΓΗ Π Τ 7 2 Τ 9+ +9Κ : 9: 78 4 ] Α :Ν Μ.? 1 Κ ΥΜ 1 Α Μ. < Κ Λ Α : Ν 78 4 ] Ν.. 1. Α <. Ν 1.< (.. Μ9 Σ. +Ο 7 Π 8 δ Α : Ν 7 7 ] δ <. Μ0 Α ; χ< Μ. 9: Ν, < Μ1 9 Α + Κ, Μ(, Μ ΣΑ +,. 9: Κ. ;, (9. Ν Κ,+ Ο 2 2 Μ 9 1Ν < Μ Α?. : Μ 9 < <Μ Α?. Μ. 9: Ν,< Μ 1Ο Α9 <Κ <, Λ. 1. Ν Τ 2 δ Κ Λ Μ Α Μ 9 : 78 4Π Λ1Κ 78 4 / ΜΚ Μ. ΩΚ (,+ Α Μ9 Κ : Α Ν Α?1. Α Μ Λ+, ;Μ, Α ΜΛΚ :? 1Κ ΥΜ 1 Α Μ. 9 : Α;. Ν 9? Ο ΜΚ δ : Μ. Δ.? 1 Κ ΥΜ ΛΜ. 1 Μ Α Μ Ν,. ΜΚ Μ., +Μ,1 Α + &. ΣΚ +, Μ9Κ : Μ. ΩΚ (,+ Α Μ9Κ : Κ Λ Μ 9<. 9ΜΟ Ν.. 1. Α<. Ν Μ. 1 Α Μ. 9 : 78 4 Τ Α : Ν Ν,;.Ν 1.< Ω. ;Μ 9 Σ. +Ο / ] 2 δ Α : Ν / δ Α: Ν 5 Π Ν 9Ν Μ. 9 : Ν,< Μ 1 7 Κ,Μ (, Μ Σ Α 9:. Υ 9. 9 : Υ Α< Κ : +Ο 6 6 δ Κ Λ Μ Α Μ 9 : Κ ΜΚ 78 Τ 8 Μ. (Κ (, +Α Μ9 Κ : Α :Ν 9: Ν, < Μ1 9 Α + (1Κ Ν,; Μ 9Κ : Ν. Σ. + Κ Ω. Ν <, < ΜΑ 9:. Ν +Ο = Ο Μ.. : Ν Κ Λ 78 Τ 8 Μ. (Κ (,+ Α Μ9Κ : Α Ν 9:. 1. Α<. Ν ΜΚ Κ : Α :Ν Μ. 9: Ν, < Μ1 9 Α + Κ, Μ(, Μ Σ Α +,. ΜΚ Τ Κ : ΟΒ Α : Γ & Χ = ΗΓ 78 Τ Τ Η Υ 9; Κ ;, (9. Ν 5 ] Τ Κ : Ο, Α : 78 δ Κ Λ Μ. Μ Κ ΜΑ + Κ Λ Μ. Υ Κ +. ( 1 Κ Σ9 : ;. Δ, < Μ. Λ+, ;Μ, Α Μ9Κ : Κ Λ Μ Κ ΜΑ + Κ, Μ(, Μ ;Κ, χ+ 1. (1.<.: Μ Μ Α Μ Κ Λ ) Α : Ξ Κ, 9ΜΟ 9? ]? 9 Σ.< Μ. Σ Α 1 9Α Μ9 Κ :., 1 Σ. < Κ Λ Μ. ( Κ (, +Α Μ9 Κ : 9 :Ν, < Μ1 9 Α + Κ, Μ(, Μ Α : Ν. Α : Μ. ς Ω. 1Α Μ, 1. 9: [ Α :,Α 1 Ο Κ Λ ) Α : Ξ Κ, 9ΜΟ Κ; Κ 1 Ν 9 :? ΜΚ 9? ] 0 Κ Μ Μ. ΩΚ (, +Α Μ9 Κ : Α :Ν 9 :Ν, < ς Μ 1 9 Α + Κ, Μ(, Μ Α Ν Μ. Μ. : Ν. :. Ο Κ Λ 9 :. 1. Α <. Α: Ν 5 Π Ν 9Ν Μ.?. :. 1 Α + Μ.: Ν. : ;Ο Κ Λ Μ. Μ. (. 1 Α ς ΜΒ Λ. Δ.<. Α 1. Α +< Κ <Κ.. 9Μ 9.< <, ; Α < Κ Κ Μ = ΑΚ Μ Κ, Α : Ν _ 9:., Α : Μ. 9 1 ;Κ 1 : : Κ : Λ. Α ς Μ,1. < Υ. 1. Λ1 Α 9+ ΛΚ, : ΝΑ Μ 9 Κ : Κ Λ 9: Ν, < Μ1Ο Α : Ν < Α+ + ( Κ (,+ Α Μ9Κ : 0. ΛΚ Α : Ν 1 Α (9Ν? 1 Κ ΥΜ Κ Λ ( Κ (, +Α Μ9 Κ : Α : Ν? 1. Α Μ Ν. Σ. + Κ (. : Μ Κ Λ 9 :Ν, < Μ 1 Ο Α ΛΜ.1 Μ. (. Κ (+. 5 &. (,0 +9; Κ Λ 9 : Α Υ Α < ΛΚ, : Ν. Ν : Μ.<.. 9Μ9.< Μ. 9 ( Α ;Μ Κ Λ, Α : Α. Μ9Σ 9Μ 9. < Κ : Ν Α Μ.. Α :?. ;Κ, +Ν 0..Α < 9+Ο. ϑ ( 1.< <. Ν 0, Μ 9 : Κ Μ. 1. 9Μ9.< <,. Α< α 9 Α : Δ Α 9Ο,Α : 9Μ ;Κ,+ Ν :Κ Μ 0.. Α < 9+Ο < Κ Υ: Κ Υ 9 :? ΜΚ?Κ Κ Ν. ;Κ : Κ 9. ΛΚ, :Ν Α Μ9Κ : Α :Ν +Α 1?. ΩΚ (, +Α Μ9 Κ : Κ 1 9? 9 : Α ++Ο 0. ΛΚ Χ. 5. Κ ( Α 19 : Κ Λ Μ. 1 Α. 9 : [ Α :,Α 1Ο Γ Η (.1 9 Κ Ν< #> 2 >Θ # > < = #> < # > / : # > / #> = 2!. Υ Ν. Σ. +Κ (9 :? ) Α : Ξ Κ, Κ Κ Μ Μ! / # > = #> > < Μ!% # ; #: ## 9 : Ν, <Μ 1 9 Α +. 9Μ9. < % % Ν Λ, : Ν Α Ι. : ΜΑ + 9Μ 9 = Α Κ ΜΚ, _ 9 :;, Α : ΔΑ 9 Α : α 9 Α : / #; / #: 2 Ρ Γ #: / / # # / # # #.!!& ΝΟΠ Μ = : = # / 2 < <!!.. # Θ.:? Ξ Κ,! Π% > [ Β Σ0 4 ϑ Τ 1Θ 4 4 ) Ι 1 Τ1 ) 9 Ν 9 ( ) Χ 1 Τ Θ ; = ;

10 Ω. 1Α Μ, 1. <Μ ;Κ 1 1.< ΩΚ : Ν. Ν ΜΚ Μ. 2 < Μ Α?. Κ Λ Μ. ΩΚ (, +Α Μ9 Κ : ; Α :?. 0, Μ 9 : Ν.Σ. + Κ (. Ν. Α < Μ ς. Κ 1 <Κ, Μ. 1: (Α 1Μ 9Μ 7 5 :Κ Μ Κ 0 Σ 9Κ, < ΛΚ 1 Μ. Λ+, ;Μ, Α Μ9 Κ : Κ Λ ( Κ (, +Α Μ9 Κ : Μ Κ 9 : Λ+,.: ;. Μ. (. 1 ς Α Μ, 1. Μ ;Α : 0. <.. : Μ Α Μ Ν 9Λ+1. : Μ. ;Κ ΛΚ? 9; Α +. : Σ 9 1 Κ :.: Μ ΑΝ Ν 9 Λ. 1. :Μ ;Α 1 :? ; Α ( Α. 9Μ9. < ΜΚ, Α : Α ; Μ9Σ9 Μ9. < Α :Ν Μ. Α (+ 9 Μ, Ν. Κ Λ Μ. Μ. (.1 Α Μ, 1. Σ Α 1 Μ9 Κ : Υ. 1. Α + <Κ Ν 1. : Μ / /. Σ Α 1 19 Κ : Κ 1.. 9(9ΜΑ Μ9Κ : Δ. 9 : Μ. 1 Α : :, Α + ΣΑ 1 9 Α Μ9 Κ : Κ Λ ( 1.. 9(9Μ Α Μ9 Κ : 9 : Μ. ) Κ.< < ( + Α Μ.Α, Υ Α < Σ. 1Ο : Κ ΜΑ 0 +. Μ<?. :. 1Α +. Α :?. Μ. :Ν.:. Ο ΥΑ <? 1 Α Ν, Α ++Ο? Κ 9 :? Μ Κ Ν.. Α<. Κ :; 1. Μ. +Ο 9 : : Κ 1 Μ. (Α 1 Μ Γ Κ Κ Μ Η Μ. ( 1.. 9(9Μ Α Μ9 Κ : Ν.. 1. Α <. Ν Λ1 Κ Μ. 0.? 9: : 9 :? ΜΚ Μ. Ν Ν9. Κ Λ Μ Μ. : 9:. 1. Α<. Ν 9: Μ. 78 4Π 5 Α : Ν Α +Ο Λ+,; Μ,Α Μ. Ν Μ Κ Ν.. 1. Α <. Λ1 Κ Μ Μ Κ Μ. 78 Τ Π 5 : Ν +. ( Α 1 Μ ΓΔ Α 9 Α : Η 9Μ Λ+,. Μ, Α Μ. Ν Μ Κ 9:; 1. Α<. < + Κ Υ+ Ο Λ1 Κ Μ. 0.? 9: : 9 :? Κ Λ Μ Α : Ν ΛΚ 1. Ν Α 1. + Α Μ9 Σ. (+, Σ9 Α + Ω. 1 9Κ Ν < 9 : Μ Α : Ν 0Ο Μ..: Ν Κ Λ Μ 9 < Ν.. Α Ν. 9Μ Μ. : Μ.: Ν. Ν ΜΚ Ν.. 1. Α <. 1 Κ Μ..Α 1 +Ο Π 5 Μ. ( 1.. 9(9ΜΑ Μ9 Κ : Α + <Κ 0.? Α : ΜΚ 1 9<. Λ+,; Μ,Α Μ. +Ο Α : Ν ΛΚ 1. Ν Μ. <. ;Κ : Ν (+, Σ9 Α + Ω. 1 9 Κ Ν < Λ1 Κ Μ. 9Ν Ν Π 5 Μ Κ Μ.. Α1 +Ο 78 ΤΠ 5 Α : Ν Λ9 : Α ++Ο Ν. ς.1. Α <. Ν 1. Α 1 χ Α 0 +Ο 9 : Μ. 78 Τ : <Κ, Μ. 1: ( Α 1 Μ Γ α Α : Η 9 Μ Υ Α< Υ Α Σ 9 :. Α 1 :? Μ. Α Σ. 1 Α?. 9 ΣΑ Λ,. Λ1 Κ Μ. 9Ν Ν / Μ. : 9 : ; 1. Α<. Ν ;Κ :< Μ Α : Μ+Ο 9: Μ. 782Π 5 Α : Ν ΛΚ 1. Ν Α (+, Σ 9Α + Ω. 1 9 Κ Ν Μ9+ +Μ.. : Ν Κ Λ Μ. 78 5Π 5 : Μ Π 5 Μ. ( 1.. 9(9Μ Α Μ9 Κ : Α + <Κ Λ+,. Μ, Α Μ. Ν Α 1Κ,: Ν Μ. Α Σ ς. 1Α?. Σ Α +,. Α :Ν 0 Ο Μ..: Ν Κ Λ 78 5 Π 5 : Μ Π 5 Μ. ( 1.. 9(9ΜΑ Μ9 Κ : Α 9< Κ Λ+, ; Μ, Α Μ. Ν Α 1 Κ,: Ν Μ. Α Σ. 1Α?. Σ Α +,. Α : Ν 0 Ο Μ.. : Ν Κ Λ Ν Κ Υ: Μ Κ Μ. + Κ Υ.< Μ ( Κ 9 : Μ 1 9<. Α : Ν Μ9++ Μ. Ν Ν +. Α :Ν ΛΜ. 1 Μ. : 9Μ Μ, 1:. Ν ΜΚ. : Ν Κ Λ Μ. 7 8 Τ Μ. : Ν. Ν Μ Κ Ν..1. Α<. : <Κ, Μ Υ.< Μ. 1: ( Α 1 Μ Γ ) 9: ϑ Η 9Μ 9 : ; 1. Α <. Ν < ΛΚ Υ +Ο Λ1 Κ Μ. : Ν Ν Π 5 Μ.: 9:. 1. Α<. Ν < ΛΚ Υ +Ο Λ1 Κ Μ. 9Ν Ν +. Α : Ν. : Ν Κ Λ ΑΛΜ. 1 Μ. : 9Μ Λ+,. Μ, Α Μ. Ν Α 1 Κ, : Ν Μ. Α Σ. 1Α?. Σ Α +,. 9 : Μ. Ν Ν +. Α :Ν.: Ν Κ Λ +8 4ΓΗ < Α : Ν Λ9: Α + Ο Μ. : Ν. Ν ΜΚ Ν.. 1. Α <. < +9? Μ+Ο 9 : Μ. 78 Τ Μ Υ Α< Ν 9Λ9 ;, +Μ ΜΚ Ν 9Σ9 Ν. 9Μ< (+, Σ 9Α + Ω. 1 9Κ Ν < 9 : Μ. < Ω, Μ. 1: Κ 1 <Κ,Μ Υ. < Μ.1 : 1 Μ< Κ Λ Μ. ) Κ.<< (+ Α Μ. Α, : : Κ 1 Μ Υ.< Μ. 1 : Α 1 9Ν Ξ Κ :. ΓΚ Μ Κ? Ι 9 Α :?? 9 : Κ, Ψ 9 Α : Ν [9 :? Μ Α 9Η. ϑ ;. (Μ ΛΚ 1 Α Λ. Υ Α 1. ς Α< Μ. Α Σ.1 Α?. ( 1.. 9(9ΜΑ Μ9 Κ : Κ Λ Μ. 78 6Π 5 Υ Α <,. +.< < Μ Α : Μ Α Μ Κ Λ Μ Π < Μ. 9 1 Ν Λ. 1 ς. :. < Υ. 1.?. :. 1Α ++Ο 0. ΜΥ.. : ]Π Α : Ν 7Π Π Α : Ν Μ. Α ϑ 9,. Κ, +Ν. ϑ.. Ν 7Π : 1 : Γ<,. Α< 7 75 Τ 9 :, Α :ϑ 9Α : Κ, : ΜΟ : Φ, Ψ 9 Κ, : ΜΟ Α : Ν : _ Α :? Ψ,Α : Κ, ΜΟΗ Μ. 9: 9, Υ Α< Κ : +Ο 0. Μ Υ.. : Α Λ. Υ Α : Ν Κ 1. Μ Α : Μ.: +9. Μ. 1< Υ 9; < Κ Υ < 78 6 Π 5 Μ Α Μ Κ < Μ ( Α 1 Μ Κ Λ Μ. ) Κ.< < (+Α Μ.Α, Υ Α< 9 : Μ. +9ΜΜ+.ς 1 Α 9 : ΛΑ ++ (. 1 9 Κ Ν 9: Μ. =, Μ Μ. Α Σ. 1Α?. ( 1. ; 9( Μ 9 Κ : Κ Λ Μ. 78 ΤΠ 5 Γ Α 9 : +Ο 9: Ν Ν +. Α : Ν <Κ, Μ. ( Α 1 Μ< Κ Λ Μ. (+Α Μ.Α, Η Υ Α <. Σ. : +.<< Μ Α : Μ Α Μ 9 : Μ Μ Α Μ. Α : < Μ. Μ.: Ν. :. Ο Κ Λ Μ. Ν. ; 1. Α<. Κ Λ Μ. (1. ; 9(9 Μ Α Μ9 Κ : 9 : Μ Π 5 < Μ9+ <, < ΜΑ 9 :. Ν 9 : Μ. 7 8 Τ Π 5 Α : Ν 1. <, +Μ. Ν 9: <. Σ. 1. Ν 1 Ο 9 :? Α : Ν Λ1. Ψ,. :Μ Ν 1 Κ,? Μ /Π Τ Π ;Κ ( Α 1. Ν Μ Κ Μ. 78 4Π 5 9 : Μ. Κ < Μ ( Α 1 Μ Κ Λ Μ. ) Κ. << (+Α Μ.Α,. < (. ; 9 Α ++Ο 9 : <Κ. % 1 Ν 9 :? ΜΚ <Μ Α Μ9 < Μ9;< Μ. Α Σ. 1 Α?. (1. ; 9(9ΜΑ Μ9 Κ : 9 : Μ. 78 Τ Ν. ; 1.Α <. Ν. 9Μ 9. < <,; Α < Α :? Ξ 9 _ Α :? Ψ, Α : Φ,Μ Α 9 < Α : Α : Ν Φ, Ψ 9 9Μ Ν.; 1. Α<. Ν 1. < Ω. ; Μ9Σ. +Ο 8 / 1 : 8 Π / : + ++ Α : Ν 7Π ] / :, : Υ 9. Α Ν. Μ. Ν 1Ο < 9Μ, Α Μ9 Κ : Κ 1. Κ 0 Σ 9 Κ, < +Ο /

11 & &! 5 ι + ϕ [Κ :.< ( Ε. Μ Α + Ρ! Κ 1Μ. 1:. 9< (. 1. <, 1ΛΑ ;. Α 9 1 Μ. (. 1 Α Μ, 1. Σ Α 1 Μ9Κ : < Ρ 7Τ Τ2 [ ( Χ. Μ. Κ 1 78 Τ 4 Γ ] 5 Η ι]ϕ +/ϕ ι2ϕ ι Τ4 Γ]Η 78 Τ ] Γ]Η 78 8Π 8 Γ2 Η Ρ 78 Τ 4 / 6 5

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

,, &6 % )7) 8559

,, &6 % )7) 8559 ! # # %& () +,. / /0 1 2 0 3,,. 4 5. &6 % )7) 8559 ( 7(6, ( ( ( (6 & () ( ()()& : # %& ()( &+,) (../0%1.(& 2.& 3124&5,3 (6 7,8& 9)3,) (: ; 3 5). 413,)5& ?()%& 3),/ ; 8&;;)&.6> < )3,))(

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις 1 Έστω Α, Β, Κ, Λ και Μ τυχαία σημεία του χώρου Α ισχύει η σχέση ΑΚ + ΜΑ = ΚΒ 2ΑΒ + ΒΛ, να αποδείξετε ότι: α) τα σημεία Κ, Λ και Μ είναι συνευθειακά, β) ΚΛ ΚΜ, γ) ΚΛ = ΚΜ 2 Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -10 ο. 2_19005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο )

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -10 ο. 2_19005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο ) 0 05 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -0 ο _9005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο ) Σε τρίγωνο ΑΒΓ η διχοτόµος της γωνίς Αˆ τέµνει την πλευρά ΒΓ σε σηµείο, τέτοιο ώστε Β 3 =

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

. / )!! )! +! ) + 4

. / )!! )! +! ) + 4 !! # % & ( ) ) +!,. / )!! )! +! 0 1!+! 2 3. 4 ) + 4! 5! # 6!, / / +! + 7 % + +!! 8 9! : #!! 5!.! ; %! %!! 8:! 0 9 + 8 9 < 4 4 + ) + ;= > ) 5! +! < : + 5 +!! + 1! ; 2! +! + / #!!! + 5 + < + # = ;!+ 1 0

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 ! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 2 # 2 ) % #! (& 3454 ! #! # % &! ())( #! #! ! # # # # # # %% & () + #, + + % + + +. #, / +,. 0 % + # 1 # # 2 324 5 6 # # # 6 34 5 + + + 1., 7

Διαβάστε περισσότερα

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α # & ( ) ) +,. /, 1 /. 23 / 4 (& 5 6 7 8 8 9, :;< = 6 > < 6? ;< Β Γ Η. Ι 8 &ϑ Ε ; < 1 Χ6 Β 3 / Κ ;Χ 6 = ; Λ 4 ϑ < 6 Χ ; < = = Χ = Μ < = Φ ; ϑ =

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας A Οµάδας

3.1. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας A Οµάδας 3. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 87 89 Οµάδας. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου µε κέντρο την αρχή των αξόνων σε καθεµιά από τις παρακάτω περιπτώσεις : (i) Όταν διέρχεται από το σηµείο Α(, 3 ) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

+ ) 1 2! 3 % !

+ ) 1 2! 3 % ! # % & (!! + + ) 1 2! 3 % + 5 1 2! !! #! % ( ) +,! %. # # # ) /0! 1 2 3 # 4 0 ) 5 # # & 4 & 6 #% 0 ## 7 8 & #+! #9 # : & 1 5 + ; < + 4 ) 3 4 Α Β 3# # < 4 Α Β 3 < 4 Α Β 39 + =>! ) 5# + 9# + & Α 9+9Β 9 Χ

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Θετικής & Τεχν/κής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Μαθηµατικά Θετικής & Τεχν/κής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001 Μαθηµατικά Θετικής & Τεχν/κής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 00 Ζήτηµα ο Α.. Έστω α, β, γ ακέραιοι αριθµοί. Να δείξετε ότι ισχύουν οι επόµενες ιδιότητες: α. Αν α β, τότε α λβ για κάθε ακέραιο λ. β. Αν α β και α

Διαβάστε περισσότερα

# # % % &! # /) ) 0 %0. ( ) + ), .! ) % 0& 20 # 0. 3 #

# # % % &! # /) ) 0 %0. ( ) + ), .! ) % 0& 20 # 0. 3 # ! # ! # # % % &! # ( ) + ),.! ) % )! /) ) 0 %0. 1 0& 20 # 0. 3 # # 4 & 5 )3 0 ) 2, #! 6 7, /) ) 0 %0 1, 8, /) ) 0 %0 1, ## & 5 )3 0 ) 2, #, &, )!, 8, /) ) 0 %0 1,, +, &, )! % & %, /) ) 0 %0 1, %, /) )

Διαβάστε περισσότερα

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&#

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# ! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# 0 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 ! #! # % &# # # &!!,! # #5#!&!! #!,+#,%! # #! #! &#! #! 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 #,&% 3# +# + &% %! #!& # 4 6 #

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Aula 01. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 01. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 01 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes #, 1! # % & ()!! + (). /0 0, 2 3 4, # 0, 0! %! 5 1! 1 6 7 8 9 0 0 #. 0 ) 0 #6 # 2,, :& 3; < 23,,,,,, #, 6# 5 =0 8 0 66

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διάνυσμα ορίζεται ένα ευθύγραμμο τμήμα στο οποίο έχει ορισθεί ποια είναι η αρχή, ή σημείο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / (

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / ( ! #! %& &!# %# ! #! # %&!(&!() ()+ # #! # )&, #!.) /( 01& #2 11! 1 # 31& #2 11 # ) /(+ /3403 56!/78&! 9:;7

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

!! viii) Αν λ α = μα

!! viii) Αν λ α = μα Αν έχουμε το διάνυσμα α O και τον πραγματικό αριθμό * λ R τότε γινόμενο του λ με το διάνυσμα α! λέγεται το διάνυσμα λ α! το οποίο: i) είναι ομόρροπο του α! όταν λ>0 και είναι αντίρροπο του α! όταν λ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα-Ευθεία-Κύκλος Αναλυτική Θεωρία 500 Ασκήσεις Επιμέλεια : ΝΙΚΟΣ Κ. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Κ. ΡΑΠΤΗΣ Σελίδα 2 1. Η Έννοια του Διανύσματος Ορισμός Διανύσματος Το διάνυσμα ορίζεται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ - ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ - ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τι ονοµάζουµε γωνία σε ένα επίπεδο; Tι ονοµάζουµε κορυφή µιας γωνίας και τι πλευρά µιας γωνίας; Πότε δύο σχήµατα λέγονται ίσα; Τι ονοµάζουµε απόσταση δύο σηµείων; Τι ονοµάζουµε µέσο ενός ευθυγράµµου τµήµατος;

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για τις εξετάσεις Μάη Ιούνη στη Γεωμετρία Β Λυκείου του ΜΑΝΩΛΗ ΨΑΡΡΑ

Ασκήσεις για τις εξετάσεις Μάη Ιούνη στη Γεωμετρία Β Λυκείου του ΜΑΝΩΛΗ ΨΑΡΡΑ Ασκήσεις για τις εξετάσεις Μάη Ιούνη 014 στη Γεωμετρία Β Λυκείου του ΜΑΝΩΛΗ ΨΑΡΡΑ Άσκηση 1 η Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και. Με διάμετρο τη διαγώνιο ΑΓ γράφουμε κύκλο με κέντρο Ο που τέμνει τη ΓΔ στο

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! !

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! ! ! # %#&# () +,./#.! # %#&# () 0 + 1 2, +, 3,44 3 5 64%.74 3 5 5 0 + 3 3 5 3 5 3 5! 5 3 5 + 8 3 5 8 ) + &! 4 8 9 + 3! 3! & : + & 5 5 3 5! 3 + 3 3 3 + 5 3 5! 6! 5 5 + ; 3 3 9 3 5 3 5 5 33 + ) 3 3 5 3 3 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

= ΑΓ, τότε τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Σ Λ 2. * Αν. = (- 2, 2) είναι παράλληλο με το

= ΑΓ, τότε τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Σ Λ 2. * Αν. = (- 2, 2) είναι παράλληλο με το Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» * Αν ΑΒ ΒΓ ΑΓ τότε τ σημεί Α Β Γ είνι συνευθεικά Σ Λ * Αν * Αν ΑΒ ΒΓ τότε ΓΔ 4 * Αν λ τότε // Σ Λ 5 * Αν ΑΒ ΒΑ τότε ΑΒ τότε ΑΔ Σ Λ Σ Λ Σ Λ 6 * Τ δινύσμτ ΑΒ κι ΟΑ - ΟΒ

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # % & % # # # # %!! ( &) & #& % %!! # # # # +,! % # )! #! ) # # # ( # % # # + ) # + # ( ( & ) # &! #!. % #! /! # ) & #! & # # ) ) # + # % # ( # ) & #!! # + & % # / # + # & #! ) 0. & ( %.1! 2 2 #

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ Ω Δ.Θ Ε Σ Η Σ : 238 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ -Κ Λ Α Δ Ο Σ -Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α : ΠΕ ΙΑ ΤΡΩ Ν ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ ΙΑ ΤΡΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ : Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ω Ν - Μ Ε Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ Υ Π Ε :

Διαβάστε περισσότερα

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ !! #! % #!! % & ( ( ) # &!! ( # % + &,.# & / ( 0 ( & 1 2 3 ( 2 4 ) # & 0 ( 1 5 & 6 3 7 ( 4 # & 8 7 0 9 5 : : # &, ; / ( 5 < # = # 0; / # 6 0 / 3 ) ( 4 # 9 ; & ( ; #.. =0 = ( > 6? &( ; ; # ( 5 ( 5 ( 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο των διανυσμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο των διανυσμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση: Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο των διανυσμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση: Να δίνει τον ορισμό του διανύσματος και των εννοιών που είναι κλειδιά όπως: κατεύθυνση φορά ή διεύθυνση, μηδενικό διάνυσμα,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. 3ο Κεφάλαιο. Απαντήσεις στις ερωτήσεις «Σωστό - Λάθος»

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. 3ο Κεφάλαιο. Απαντήσεις στις ερωτήσεις «Σωστό - Λάθος» 3ο Κεφάλαιο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕ Απαντήσεις στις ερωτήσεις «ωστό - Λάθος» 1 10 19 Λ 8 viii 3 41 Λ 50 11 Λ 0 Λ 9 Λ ix Λ 33 Λ 4 51 Λ 3 1 1 30 i Λ x Λ 34 43 5 Λ 4 13 Λ Λ ii xi 35 44 53 5 14 3 iii xii 36 45 Λ 54 Λ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ 1 ο Θεώρημα διαμέσου ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ Σε κάθε τρίγωνο, το άθροισμα των τετραγώνων δύο πλευρών τριγώνου ισούται με το διπλάσιο του τετραγώνου της περιεχόμενης διαμέσου, αυξημένο κατά το μισό του τετραγώνου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ. Αποσχιστικά κινήµατα. Ο άλυτος γρίφος της αυτοδιάθεσης. Γράφουν:

Ι Ε Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ. Αποσχιστικά κινήµατα. Ο άλυτος γρίφος της αυτοδιάθεσης. Γράφουν: Ι Ε Γ ΡΑ ΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΙ Α KYΡIAKH 15 ΚΤΩΒΡΙΥ 2017 ή 1 Α Ι Φ Ψ ή Τ Κ Ε. ψ Ε ζή. ξ ή Β Β. Ε ξ Φ» «2021 ϊ Β ή ή ψ ψ Κ ξ. Κ Β. Ι - ή Ε 919 ΙΧ ΕΡΝ 1 Τ Ε -. ή Γ ή Π Κ ή Π Α Γ Κ Α - ή Χ - ή Β Φ Τ ή Κ Φ. ή ή. Ω ξ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) Δ.Ο.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τη με αριθ. εκπρόθεσμη ιροποποιηιική δήλωση χου/χης με Α Φ Μ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # +

! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # + ! # ! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # + % & / &. 0 3 ( & 4 5. 6 7 & 4 8. 9 5: & 4 :. 56 8 / &. 0 3 ) & 4 4. 6 9 & 4. 4 : & 4 :. 84 88!,. ; 3 + 2 ( < 0 = 0 >? 0 < 2. 0 0 ( Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 07 3. Να αποδείξετε την ταυτότητα + + αβ βγ γα = Να αποδείξετε ότι για όλους τους α, β, γ ισχύει + + αβ + βγ + γα Πότε ισχύει ισότητα; = = + + =

Διαβάστε περισσότερα

3. Μία τεθλασµένη γραµµή αποτελείται από πέντε διαφορετικά ευθύγραµµα

3. Μία τεθλασµένη γραµµή αποτελείται από πέντε διαφορετικά ευθύγραµµα 1. Να συγκρίνεις το µήκος της γραµµής ΑΒΓ Ε µε το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος ΖΗ, όπως φαίνονται στο διπλανό σχήµα. Μετρώντας µε το υποδεκάµετρο βρίσκουµε ΑΒ = 1,3cm, ΒΓ = 1,3cm, Γ = 1,4cm και Ε = 2,4cm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου Θέµα 1 Α. Να υπολογίσετε την πλευρά λ και το απόστηµα α τετραγώνου εγγεγραµµένου σε κύκλο (Ο, R) συναρτήσει της ακτίνας R (10 Μονάδες) Β. Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία: 5//07 Ώρα εξέτασης: 09:0 -:0 ΟΔΗΓΙΕΣ: Να λύσετε όλα τα θέματα Κάθε θέμα βαθμολογείται με 0 μονάδες Να γράφετε με μπλέ ή μαύρο μελάνι

Διαβάστε περισσότερα