1 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. στην αρχική του κατάσταση ( η οποία φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. στην αρχική του κατάσταση ( η οποία φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα)"

Transcript

1 1 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β1. Στο πιο κάτω διάγραμμα παριστάνονται τρεις περιπτώσεις Α, Β και Γ αντιστρεπτών μεταβολών τις οποίες μπορεί να υποστεί ποσότητα ιδανικού αερίου. στην αρχική του κατάσταση ( η οποία φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα) Α. Σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις παράγεται μεγαλύτερο έργο ; Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β2. Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4L (σε πίεση 1atm και θερμοκρασία 27 ο C). Το μπαλόνι με κάποιο τρόπο ανεβαίνει σε τέτοιο ύψος που η πίεση της ατμόσφαιρας είναι 0,25atm και η θερμοκρασία - 23 ο C. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν μπορούσε το παιδί να δει το μπαλόνι τότε θα διαπίστωνε ότι : α. Ο όγκος αυξήθηκε. β. Ο όγκος μειώθηκε. γ. Ο όγκος του έμεινε αμετάβλητος. Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Η θερμοκρασία του αέρα μέσα στο μπαλόνι εξισώνεται με τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα και οι πιέσεις στο εσωτερικό του μπαλονιού και στην ατμόσφαιρα είναι περίπου ίδιες. Να τις θεωρήσετε ακριβώς ίσες για ισορροπία. ΘΕΜΑ Β3. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου που βρίσκεται σε κυλινδρικό δοχείο,υφίσταται ισόθερμη αντιστρεπτή συμπίεση. Α. Συμπληρώστε τις φράσεις με μία από τις επιλογές : «μειώνεται», «αυξάνεται», «δεν αλλάζει» α. η μάζα του β. η πίεση του γ. ο όγκος του δ. η πυκνότητα του ε. ο αριθμός των μορίων του αερίου στ.η απόσταση μεταξύ των μορίων του ΘΕΜΑ Β4. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου περιέχεται σε δοχείο,βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και υφίσταται μια κυκλική μεταβολή.αρχικά το αέριο εκτονώνεται ισοβαρώς μέχρι διπλασιασμού του όγκου του. Στη συνέχεια εκτονώνεται αδιαβατικά. Στη συνέχεια ψύχεται ισοβαρώς και τελικά συμπιέζεται αδιαβατικά μέχρι να επανέλθει Α. Να σχεδιάσετε ποιοτικά την κυκλική αυτή μεταβολή στο διάγραμμα p-v. Β.Η θερμοκρασία του αερίου είναι μεγαλύτερη στην αρχή ή στο τέλος της αδιαβατικής εκτόνωσης; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. ΘΕΜΑ Β5. Ένας δύτης με μάζα 64Kg κολυμπάει με ταχύτητα 0,5m/s και ρίχνει μια τρίαινα μάζας 2Kg με ταχύτητα 15m/s στην ίδια κατεύθυνση με την αρχική ταχύτητα κίνησης του,ενώ προσπαθεί να πιάσει ένα ψάρι.αυτή η κίνηση τι αποτέλεσμα έχει στην ταχύτητα του; Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση α. μειώνεται η ταχύτητα του δύτη β. ακινητοποιείται ο δύτης γ. αρχίζει ο δύτης να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β6. Παρακάτω δίνονται τρία παραδείγματα αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων σωμάτων. Πιστεύετε ότι περιγράφουν ένα μονωμένο σύστημα; Α. Σημειώστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν θεωρείτε ότι το εκάστοτε σύστημα είναι μονωμένο ή όχι. ( ) ένα κανόνι το οποίο βάλλει ένα βλήμα κατακόρυφα προς τα πάνω για όσο χρονικό διάστημα το βλήμα κινείται μέσα στο κανόνι. ( ) η ηλεκτρική σκούπα όταν ρουφάει τη σκόνη κατά μήκος ενός χαλιού ( ) δύο αμαξίδια που αιωρούνται σε έναν αεροδιάδρομο εν λειτουργία και συγκρούονται κινούμενα οριζόντια. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β7. Η σφαίρα του σχήματος εκτοξεύεται δύο φορές με διαφορετικές αρχικές ταχύτητες εκτελώντας οριζόντια βολή από το ίδιο ύψος h από το έδαφος. Στο σχήμα φαίνεται η τροχιά που ακολουθεί μετά τη πρώτη ρίψη (Α) και μετά τη δεύτερη ρίψη(β). αντίστοιχα. Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 1

2 2 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ σώμα επιβραδύνεται. Τα σώματα κινούνται στην ίδια ευθεία πριν και μετά τη σύγκρουση.θεωρείστε ότι η δύναμη που δέχθηκε γι αυτό το διάστημα το σώμα είναι σταθερή. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Ο χρόνος που θα κινηθεί η σφαίρα μέχρι να φτάσει στο έδαφος είναι: α. μεγαλύτερος στην τροχιά Α β. μεγαλύτερος στην τροχιά Β γ. ίδιος για τις τροχιές Α και Β Β. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. ΘΕΜΑ Β8. Ο κύλινδρος του παρακάτω σχήματος χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη με έμβολο αμελητέου πάχους που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Στα δύο μέρη περιέχεται συνολική ποσότητα 2 mol του ίδιου ιδανικού αερίου. Το δοχείο βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία και το έμβολο ισορροπεί σε τέτοια L1 3 θέση ώστε :. L 2 2 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Το μέτρο της δύναμης που δέχθηκε το σώμα κατά την κρούση είναι α. 1Ν β. 5Ν γ. 15Ν Β. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. ΘΕΜΑ Β11. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα το οποίο απεικονίζει μία μεταβολή ιδανικού αερίου Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Αν n 1 ο αριθμός των mol του ιδανικού αερίου που περιέχεται στο πρώτο μέρος του δοχείου τότε α. n 1=1mol β. n 2=1,5mol γ. n 2=1,2mol Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β9. Διαθέτουμε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου το οποίο βρίσκεται αρχικά σε απόλυτη θερμοκρασία Τ. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν τετραπλασιαστεί ταυτόχρονα η πίεση και ο όγκος του αερίου (χωρίς να μεταβληθεί η ποσότητα του),τότε η απόλυτη θερμοκρασία του: α. παραμένει σταθερή β. θα τετραπλασιαστεί γ. θα εξαπλασιαστεί Β.Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. ΘΕΜΑ Β10. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα ενός σώματος μάζας m=100g λόγω σύγκρουσης με δεύτερο σώμα. Η σύγκρουση διαρκεί χρονικό διάστημα 1s και εξαιτίας της,το Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Ποια από τις παρακάτω πειραματικές διατάξεις μπορεί να εκτελέσει μία μεταβολή σαν αυτή που παριστάνεται στο διάγραμμα. α. η Α β. η Β γ. η Γ Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β12. Ένα βλήμα με μάζα 0,05Kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα 800m/s μέχρι τη στιγμή που σφηνώνεται σε τοίχο. Πριν ακινητοποιηθεί το βλήμα διανύει απόσταση 8cm μέσα στον τοίχο. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν η αντίσταση του τοίχου θεωρηθεί σταθερή δύναμη, το βλήμα θα ακινητοποιηθεί μετά από: α.t= s β. t= s γ. t= s B.Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 2

3 3 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β13. Ένας καλαθοσφαιριστής πατάει γερά και σηκώνεται αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι. Να εξηγήσετε αν παραβιάζεται ή όχι, η αρχή διατήρησης της ορμής στο σύστημα αθλητής-γη κατά τη διάρκεια του φαινομένου. ΘΕΜΑ Β14. Δύο σφαιρίδια Σ 1 και Σ 2 βρίσκονται σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του φαίνεται στο σχήμα),είναι δεμένα με λεπτά μη εκτατά νήματα μήκους R 1 και R 2 αντίστοιχα,από ακλόνητα σημεία με αποτέλεσμα να εκτελούν κυκλική κίνηση. Έστω ότι οι ακτίνες των τροχιών των δυο σφαιριδίων ικανοποιούν τη σχέση R 1=2R 2 και η περίοδος της κυκλικής κίνησης τους είναι ίδια. Α1.Να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων το σχήμα και να σχεδιάσετε τα διανύσματα της γραμμικής ταχύτητας και της κεντρομόλου επιτάχυνσης σε κάθε σφαιρίδιο. Αν α 1 είναι το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ 1 και α 2 είναι το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ 2, η σχέση που τα συνδέει είναι: α. α 1=2α 2 β. α 1=4α 2 γ.α 1=α 2/2 Α2.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β15. Δύο σφαιρίδια Σ 1 και Σ 2 βρίσκονται σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη φαίνεται στο σχήμα),είναι δεμένα με λεπτά μη εκτατά νήματα ίδιου μήκους R από ακλόνητα σημεία με αποτέλεσμα να εκτελούν κυκλική κίνηση. Έστω ότι Τ 1 είναι η περίοδος της κυκλικής κίνησης του σφαιριδίου Σ 1 και Τ 2 είναι η περίοδος της κυκλικής κίνησης του σφαιριδίου Σ 2, οι οποίες ικανοποιούν τη σχέση Τ 1=2Τ 2 Α1.)Να μεταφέρετε στο φύλλο των απαντήσεων το παραπάνω σχήμα και να σχεδιάσετε τα διανύσματα της γραμμικής ταχύτητας και της κεντρομόλου επιτάχυνσης σε κάθε σφαιρίδιο. Αν α 1 είναι το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ 1 και α 2 το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ 2 τότε: α.α 2=2α 1 β. α 2=4α 1 γ.α 2=(1/4) α 1 Α2.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β16. Ένα μπαλάκι μάζας m προσκρούει κάθετα σε οριζόντιο πάτωμα με ταχύτητα μέτρου u 1 και αναπηδά κατακόρυφα με ταχύτητα μέτρου u 2. Η χρονική διάρκεια της πρόσκρουσης είναι Δt. Α)Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Το μέτρο της μέσης δύναμης που ασκείται κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης από το πάτωμα στο μπαλάκι είναι : m(u 1+u 2) α. N= +mg Δt m(u1-u 2) β. N= +mg Δt m(u 1+u 2) γ. N= -mg Δt Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. ΘΕΜΑ Β17. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου περιέχεται σε δοχείο σταθερού όγκου,υπό σταθερή πίεση p 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Εάν αφαιρέσουμε τη μισή ποσότητα του αερίου από το δοχείο και θεωρηθεί ότι η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου διατηρηθεί σταθερή, η πίεση στο εσωτερικό του δοχείου θα γίνει α. p 2=p 1/2 β. p 2=p 1 γ. p 2=2p 1 Β) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. ΘΕΜΑ Β18. Δύο σφαίρες Σ 1 και Σ 2 εκτοξεύονται οριζόντια με την ίδια ταχύτητα από σημεία Α και Β αντίστοιχα που βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο και σε ύψη από το έδαφος h 1 και h 2 αντίστοιχα για τα οποία ισχύει h 1=4h 2. Α)Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση Αν η οριζόντια μετατόπιση από το σημείο εκτόξευσης των σφαιρών Σ 1 και Σ 2 μέχρι το σημείο πρόσκρουσης στο έδαφος (δηλαδή το βεληνεκές) είναι x 1 και x 2 αντίστοιχα, τότε ισχύει: α. x 1=4x 2 β. x 1=( 2)x 2 γ.x 1=2x 2 Θεωρήστε την αντίσταση του αέρα αμελητέα. Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 3

4 4 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β19. Κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο έχει τη μία βάση του ακλόνητη ενώ η άλλη φράσσεται από έμβολο βάρους w και επιφάνειας με εμβαδό Α που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Στο δοχείο αφού προστίθεται ορισμένη ποσότητα αερίου, τοποθετείται όπως φαίνεται στο σχήμα και το έμβολο ισορροπεί. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Κατά την ισορροπία η πίεση του αερίου είναι: α. Ίση με την ατμοσφαιρική πίεση. β. Μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πίεση. γ. Μικρότερη από την ατμοσφαιρική πίεση. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β20. Η σφαίρα του σχήματος εκτελεί κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο τραπέζι με τη βοήθεια νήματος και με φορά ίδια με αυτήν των δεικτών του ρολογιού. Α)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και η σφαίρα θα ακολουθήσει την τροχιά α. (1) β.(2) γ.(3) Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β21. ΘΕΜΑ Β22. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο σώμα M μάζας Μ. Βλήμα μάζας m= κινείται οριζόντια 100 με ταχύτητα u 1,χτυπά το σώμα με αποτέλεσμα να το διαπεράσει. Το βλήμα εξέρχεται από το σώμα u1 οριζόντια με ταχύτητα 10. Α)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν τα μέτρα της μεταβολής της ορμής του βλήματος και του σώματος είναι Δp 1 και Δp 2 αντίστοιχα τότε: α) Δp 1= Δp 2 β.) Δp 1=Δp 2 γ.)δp 1= Δp ΘΕΜΑ Β23. Να εξηγήσετε με τη βοήθεια της γενικής έκφρασης Δp του 2 ου νόμου του Newton ΣF=, γιατί η χρήση Δt της ζώνης ασφαλείας από τους οδηγούς σε συνδυασμό με την τεχνολογία των αερόσακων, μείωσαν εντυπωσιακά τα θανατηφόρα δυστυχήματα σε μετωπικές συγκρούσεις οχημάτων ΘΕΜΑ Β24. Δύο σφαίρες Α και Β βρίσκονται στο ίδιο ύψος h από το έδαφος.κάποια στιγμή η σφαίρα Α αφήνεται να πέσει χωρίς αρχική ταχύτητα.συγχρόνως η σφαίρα Β εκτοξεύεται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου u o.η αντίσταση του αέρα και στις δύο περιπτώσεις θεωρείται αμελητέα. Κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο έχει τη μία βάση του ακλόνητη ενώ η άλλη φράσσεται με έμβολο βάρους w και επιφάνειας Α που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Στο δοχείο προστίθεται ορισμένη ποσότητα αερίου και κατόπιν τοποθετείται με το κινούμενο έμβολο προς τα κάτω,όπως φαίνεται στο σχήμα. Το έμβολο ισορροπεί σε κάποια θέση. Κατά την ισορροπία η πίεση του αερίου είναι: α. Ίση με την ατμοσφαιρική. β. Μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική γ. Μικρότερη από την ατμοσφαιρική. Αν μετά από 2s η σφαίρα Α βρίσκεται στη θέση 1,την ίδια χρονική στιγμή η σφαίρα Β θα βρίσκεται στη θέση : α. 2 β. 3 γ. 4 ΘΕΜΑ Β25. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος h, εκτελώντας ελεύθερη πτώση. Μία σφαίρα βάλλεται από το ίδιο ύψος με οριζόντια ταχύτητα μέτρου u 0. Α)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 4

5 5 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Έστω t 1 και t 2 οι χρόνοι που κάνουν η 1 η και η 2 η σφαίρα αντίστοιχα να φτάσουν στο έδαφος. Τότε ισχύει: α. t 1=t 2 β. t 1>t 2 γ. t 1<t 2 ΘΕΜΑ Β26. Ένα μπαλάκι μάζας m αφήνεται να πέσει από ύψος h 1 από την επιφάνεια του εδάφους. Αφού χτυπήσει στο έδαφος αναπηδά κατακόρυφα και φτάνει σε ύψος h 2 από την επιφάνεια του εδάφους. Η χρονική στιγμή της πρόσκρουσης είναι Δt. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Η μέση συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο μπαλάκι κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης είναι: α. ΣF=m β. ΣF=m 2gh2 2gh1 Δt 2gh2 2gh1 Δt 2gh1 2gh2 γ. ΣF=m Δt Β)Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. ΘΕΜΑ Β27. Δύο αέρια που θεωρούνται ιδανικά Ο 2 μοριακής μάζας 32g/mol και Ν 2 μοριακής μάζας 28g/mol βρίσκονται στην ίδια απόλυτη θερμοκρασία Τ. Ο λόγος των ενεργών ταχυτήτων των μορίων u εν(ν 2)/ u εν(o 2) ισούται με : α. β. γ ΘΕΜΑ Β28. Δύο σώματα με μάζες m και 2m κινούνται στην ίδια ευθεία, με ταχύτητες που έχουν μέτρο 3u και u αντίστοιχα, με αντίθετες φορές. Τα σώματα συγκρούονται πλαστικά δημιουργώντας συσσωμάτωμα. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος μάζας m ισούται με: α. 8mu/3 β.10mu/3 γ.-3mu A)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ Β29. Σώμα μάζας m πραγματοποιεί ομαλή κυκλική κίνηση με γραμμική ταχύτητα μέτρου u. Αφού έχει διαγράψει ένα τεταρτοκύκλιο,η μεταβολή της ορμής του έχει μέτρο: α. 0 β. ( 2)mu γ.2mu A)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ Β30. Ιδανικό αέριο βρίσκεται κλεισμένο σε δοχείο με στρόφιγγα. Όμως κατά τη διάρκεια του πειράματος η στρόφιγγα δεν ήταν καλά κλεισμένη,με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή αερίου. Αν κατά τη διάρκεια του πειράματος η θερμοκρασία παρέμεινε σταθερή, η εσωτερική ενέργεια του αερίου: α. Παρέμεινε σταθερή β. Ελαττώθηκε γ. Αυξήθηκε ΘΕΜΑ Β31. Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε θερμοκρασία 25 0 C. Εάν η θερμοκρασία του αερίου γίνει 50 0 C,τότε η εσωτερική ενέργεια του αερίου α. Θα παραμείνει σταθερή β. Θα διπλασιαστεί γ. τίποτα από τα δύο ΘΕΜΑ Β32. Δύο παγοδρόμοι με μάζες m 1 και m 2 αντίστοιχα (m1 m 2),στέκονται ακίνητοι ο ένας απέναντι στον άλλο,πάνω σε ένα οριζόντιο παγοδρόμιο.κάποια στιγμή ο πρώτος σπρώχνει το δεύτερο με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν με ταχύτητες σταθερού μέτρου. Κάποια επόμενη χρονική στιγμή οι αποστάσεις που έχουν διανύσει είναι x 1, x 2 αντίστοιχα. Αν αγνοήσουμε όλων των ειδών τις τριβές ισχύει: x1 m1 x1 m2 x1 α. = β. = γ. =1 x m x m x ΘΕΜΑ Β33. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου εκτονώνεται με τους δύο διαφορετικούς τρόπους που φαίνονται στο σχήμα: (1) με ισοβαρή αντιστρεπτή μεταβολή, (2) με ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή. Για τη θερμότητα που απορροφά το αέριο σε κάθε περίπτωση ισχύει: α. Q 1>Q 2 β. Q 1<Q 2 γ. Q 1=Q 2 ΘΕΜΑ Β34. Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 5

6 6 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Σώμα βρίσκεται αρχικά ακίνητο και απέχει αποστάσεις L 1 και L 2 από τις άκρες λείου οριζόντιου τραπεζιού. Κάποια στιγμή το σώμα εκρήγνυται σε δύο κομμάτια με μάζες m 2=4m 1 Αν τα δύο κομμάτια φτάνουν ταυτόχρονα στις άκρες του τραπεζιού τότε ισχύει : L2 α.l 1= β. L 1=4L 2 γ.l 1=2L2 4 ΘΕΜΑ Β35. Δύο ποσότητες ιδανικού αερίου υφίσταται τις αντιστρεπτές μεταβολές που παριστάνονται στο διπλανό διάγραμμα Α)Να χαρακτηρίσετε τις μεταβολές Β)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Εάν για τους όγκους των αερίων ισχύει V 1=V 2,τότε για τις ποσότητες ισχύει: α. n 1=n 2 β. n 1>n 2 γ. n 1<n 2 Γ)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β36. Δύο παγοδρόμοι Α και Β με μάζες 60Kg και 80Kg αντίστοιχα βρίσκονται σε απόσταση L,σε οριζόντιο παγοδρόμιο. Στα χέρια τους κρατάνε τεντωμένο σκοινί. Κάποια στιγμή ο Α τραβάει απότομα το σκοινί προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να κινηθούν και οι δύο με σταθερές ταχύτητες πλησιάζοντας μεταξύ τους. Εάν ο Α διανύσει απόσταση L 1 και ο Β απόσταση L 2 μέχρι να συναντηθούν,τότε ισχύει: α. L 1=L 2 β.3l 1=4L 2 γ.4l 1=3L 2 ΘEMA B37. Δύο δρομείς ο 1 ος και ο 2 ος περιστρέφονται με ίσα μέτρα ταχυτήτων σε δύο κυκλικές τροχιές,εκτελώντας ομαλή κυκλική κίνηση. Για τις ακτίνες R 1 και R 2 των κυκλικών τροχιών αντίστοιχα ισχύει R 1<R 2. Την κυκλική τροχιά ολοκληρώνουν: α. πρώτος ο δρομέας που περιστρέφεται στον κύκλο ακτίνας R 1 β. πρώτος ο δρομέας που περιστρέφεται στον κύκλο ακτίνας R 2 γ. ταυτόχρονα και οι δύο ΘΕΜΑ Β38. Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε τρεις κυκλικές αντιστρεπτές μεταβολές που μπορεί να υποστεί μία ποσότητα ιδανικού αερίου. Μία θερμική μηχανή που θα περιείχε αυτό το ιδανικό αέριο με ποιον ή με ποιους από τους παραπάνω κύκλους θα μπορούσε να λειτουργήσει; α. Και με τους τρεις β. Με τον (Ι) και (ΙΙΙ) γ. Μόνο με τον (ΙΙΙ). ΘΕΜΑ Β39 Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας ενός σώματος ως συνάρτηση της ορμής του είναι: α. Ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων β. Ευθεία που δε διέρχεται από την αρχή των αξόνων γ. Παραβολή. ΘΕΜΑ Β40. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι έχει επινοήσει θεωρητικά μία μηχανή Carnot με πολύ μικρή απόδοση γύρω στο 1%,τόσο μικρή που ακόμη και η απόδοση της μηχανής ενός παλιού αυτοκινήτου να είναι μεγαλύτερη. α. Ο μαθητής έχει δίκιο διότι κάθε μηχανή Carnot έχει τη μικρότερη απόδοση από οποιαδήποτε άλλη. β. Ο μαθητής έχει απόλυτο άδικο.κάθε μηχανή Carnot έχει μεγαλύτερη απόδοση από κάθε άλλη θερμική μηχανή. γ. Ο μαθητής έχει δίκιο, μπορεί να υπάρξει μηχανή Carnot η οποία να έχει απόδοση μικρότερη από κάποια άλλη θερμική μηχανή, ακόμα κι από μία μηχανή πολύ κακής απόδοσης. ΘΕΜΑ Β41. Ένα συμπαγές σώμα κινείται με κάποια ταχύτητα και όταν πέσει πάνω σε ακλόνητο τοίχο και ενσωματωθεί σ αυτόν η παραγόμενη θερμότητα είναι Q. Αν το ίδιο σώμα προσκρούσει στον ίδιο τοίχο με τη μισή ταχύτητα, τότε η θερμική ενέργεια που θα απελευθερωθεί θα είναι : α. Q β. Q γ. Q 2 4 Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 6

7 7 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β42. Σε μία αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή το έργο που ανταλλάσει το αέριο με το περιβάλλον είναι: α. Θετικό ή αρνητικό β. Θετικό ή αρνητικό ή μηδέν γ. Μηδέν ΘΕΜΑ Β43. Ένα συμπαγές σώμα κινείται με κάποια ταχύτητα και όταν συγκρουστεί πλαστικά με ένα δεύτερο ακίνητο σώμα και όμοιο σώμα,τότε η αύξηση της θερμικής ενέργειας στο σύστημα των σωμάτων είναι Q. Αν το άλλο σώμα δεν ήταν ακίνητο αλλά κινούταν με ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης φοράς,τότε η αύξηση της θερμικής ενέργειας στο σύστημα των σωμάτων θα ήταν. α. 2Q β.4q γ.8q ΘEMA B44. Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ξεκινούν μαζί στις 12:00. Η πρώτη συνάντηση τους θα γίνει α. Σε λιγότερο από μία ώρα. β. Σε μία ώρα. γ. Σε περισσότερο από μία ώρα. ΘΕΜΑ Β45. Δύο σώματα με μάζες m 1 και m 2 αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει m 1<m 2 συγκρούονται. Για το μέτρο της μεταβολής της ορμής των σωμάτων ισχύει α. Δp = Δp β. Δp < Δp γ. Δp > Δp ΘΕΜΑ Β46. Η θερμότητα που ανταλλάσσει ένα αέριο σε μία κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή μπορεί να είναι: α. μηδέν β. θετική ή αρνητική γ. θετική ή αρνητική ή μηδέν ΘΕΜΑ Β47. Προσφέρουμε ένα ποσό θερμότητας σε ένα αέριο. α. Η θερμοκρασία του σώματος μειώνεται πάντα. β. Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος. γ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος ΘΕΜΑ Β48. Ένα σώμα είναι αρχικά ακίνητο. Το σώμα εκρήγνυται και χωρίζεται σε δύο κομμάτια με μάζες m1 m. 2 Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και της κινητικής ενέργειας ισχύει: α. Δp Δp, ΔΚ =ΔΚ β. Δp Δp, ΔΚ ΔΚ γ. Δp Δp, ΔΚ ΔΚ ΘΕΜΑ Β49. Μία ελαστική σφαίρα πέφτει κάθετα στο οριζόντιο δάπεδο και αναπηδά κατακόρυφα. Τα μέτρα των ταχυτήτων της σφαίρας λίγο πριν την πρόσκρουση της στο δάπεδο και αμέσως μετά από την πρόσκρουση είναι ίδια. Κατά τη σύγκρουση της σφαίρας στο δάπεδο διατηρείται : α. Η κινητική ενέργεια και η ορμή της. β. Μόνο η κινητική ενέργεια της σφαίρας και όχι η ορμή της. γ. Μόνο η ορμή της και όχι η κινητική ενέργεια της. ΘΕΜΑ Β50. Ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται τυχαίες αντιστρεπτές μεταβολές από μία δεδομένη αρχική σε μία επίσης δεδομένη τελική κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. ΔU Το πηλίκο Q α. είναι σταθερό,ανεξάρτητο από το είδος των μεταβολών που υφίσταται το αέριο. β. εξαρτάται από το είδος της μεταβολής που υφίσταται το αέριο, ενώ για κάποια μεταβολή δεν ορίζεται. γ. είναι σε κάθε περίπτωση ίσο με την μονάδα. ΘΕΜΑ Β51. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας καταλαμβάνοντας όγκο V 1. Το δοχείο που περιέχει το αέριο φράσσεται από έμβολο που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές.το αέριο εκτονώνεται ώστε τελικά να καταλάβει όγκο V 2 με δύο τρόπους.είτε με ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή είτε με αδιαβατική αντιστρεπτή μεταβολή. Το έργο που παράγει το αέριο είναι : α. μεγαλύτερο στην ισόθερμη μεταβολή. β. μεγαλύτερο στην αδιαβατική μεταβολή γ. ίσο και στις δύο μεταβολές Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 7

8 8 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β52. Η ορμή ενός σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο μεταβάλλεται όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα. Η γραφική παράσταση της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα σε συναρτήσει του χρόνου είναι: Τριπλασιάζουμε την πίεση του αερίου, διατηρώντας τον όγκο του σταθερό. Για να επαναφέρουμε το αέριο στην αρχική του πίεση διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία του, πρέπει ο όγκος του να : α. τριπλασιαστεί β. υποτριπλασιαστεί γ. εξαπλασιαστεί ΘΕΜΑ Β56. Στο οριζόντιο τραπεζάκι του εργαστηρίου φυσικής οι μαθητές τοποθετούν δύο εργαστηριακά καροτσάκια Κ1,Κ2 όπως φαίνεται στο σχήμα. ΘΕΜΑ Β53. Στο Κ1 έχουν τοποθετήσει ένα βαρίδι Β ώστε να Βλήμα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω και τη αυξηθεί η μάζα του. Οι μαθητές ζυγίζουν το χρονική στιγμή που η ταχύτητα έχει μέτρο u,σπάει καροτσάκι Κ1 μαζί με το βαρίδι και μετρούν την από ακαριαία εσωτερική έκρηξη,σε δύο κομμάτια ολική του μάζα m 1,καθώς και το Κ2 και μετρούν τη ίσων μαζών. Το ένα κομμάτι αμέσως μετά την μάζα του m 2.Στα άκρα του τραπεζιού έχουν έκρηξη κινείται προς την ίδια κατεύθυνση,δηλαδή στερεώσει δύο σανίδια Σ1 και Σ2 ώστε τα κατακόρυφα προς τα πάνω,με ταχύτητα μέτρου καροτσάκια να μην πέφτουν κάτω από το τραπέζι. u 1=2u. Ανάμεσα στα καροτσάκια υπάρχει συσπειρωμένο Η ταχύτητα του άλλου κομματιού αμέσως μετά την ελατήριο Ε ώστε με κατάλληλο κτύπημα σε ένα έκρηξη : μοχλό να ελευθερώνεται και να αποσυμπιέζεται α. έχει μέτρο u και διεύθυνση κατακόρυφη με φορά ακαριαία, οπότε τα καροτσάκια κινούνται με προς τα πάνω. σταθερή ταχύτητα προς τα σανίδια Σ1, Σ2 β. έχει μέτρο u και διεύθυνση κατακόρυφη με φορά διανύοντας αποστάσεις x 1 και x 2 αντίστοιχα.το προς τα κάτω. χτύπημα κάθε καροτσιού στο σανίδι προκαλεί ένα γ. είναι μηδέν ήχο. Οι μαθητές με δοκιμές φροντίζουν η αρχική θέση των καροτσιών να είναι τέτοια ώστε να ακουστεί ένας ήχος από τις συγκρούσεις των ΘΕΜΑ Β54. καροτσιών με τα σανίδια, δηλαδή τα καρότσια να Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε φτάσουν ταυτόχρονα στα σανίδια. Τότε οι μαθητές κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α. με μετροταινία μετρούν τις αποστάσεις x 1,x 2. Μπορούμε να διπλασιάσουμε τον όγκο του αερίου Η σχέση που συνδέει τα μεγέθη που μέτρησαν οι υποβάλλοντας το σε μία ισόθερμη αντιστρεπτή μαθητές θα πρέπει να είναι : μεταβολή Α Β ή μία ισοβαρή αντιστρεπτή m1 m2 2 2 α. = β. m1x 1=m2x 2 γ. m1x 1=m2x2 μεταβολή Α Γ. x1 x2 Το έργο του αερίου θα είναι: α. μεγαλύτερο κατά τη μεταβολή Α Β β. μεγαλύτερο κατά τη μεταβολή Α Γ ΘΕΜΑ Β57. γ. Ίδιο όποια και από τις δύο μεταβολές εκτελέσει Από τα παρακάτω διαγράμματα Β)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας σχεδιάζοντας ποιοτικά στο ίδιο σύστημα αξόνων πίεσης-όγκου τις δύο αναφερόμενες μεταβολές. ΘΕΜΑ Β55. Μία ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 8

9 9 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αυτό που παριστάνει σωστά τη σχέση του τετραγώνου της ενεργού ταχύτητας των μορίων μιας ποσότητας ιδανικού αερίου (u ) σε συνάρτηση με την απόλυτη θερμοκρασία Τ του αερίου είναι το διάγραμμα: α. (1) β. (2) γ. (3) ΘΕΜΑ Β58. Μία σφαίρα Σ είναι δεμένη στο άκρο αβαρούς μη εκτατού νήματος και βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι.το νήμα περνά από μία τρύπα,που βρίσκεται στο κέντρο του τραπεζιού,και στην άλλη άκρη του υπάρχει δεμένο ένα βαρίδι Β. Η σφαίρα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση πάνω στο τραπέζι και το βαρίδι ισορροπεί. Στα παραπάνω σχήματα παριστάνεται η διάταξη σε δύο περιπτώσεις στις οποίες η συχνότητα περιστροφής της σφαίρας είναι f 1 (περίπτωση-1) και f 2 (περίπτωση-2).στη δεύτερη περίπτωση η ακτίνα περιστροφής είναι μεγαλύτερη. Η σχέση μεταξύ των συχνοτήτων είναι : α. f 1>f 2 β. f 1<f 2 γ.f 1=f 2 ΘΕΜΑ Β59. Στο σχήμα παριστάνεται σε άξονες πίεσηςεσωτερικής ενέργειας η αντιστρεπτή μεταβολή ποσότητας ιδανικού αερίου από την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β. 2 εν Η αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒ είναι : α. ισόθερμη β. ισόχωρη γ.ισοβαρής ΘΕΜΑ Β60. οριζόντιου τραπεζιού όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Στην άλλη άκρη του σκοινιού υπάρχει δεμένο βαρίδι Β.Η σφαίρα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση πάνω στο τραπέζι με συχνότητα f 1 και το βαρίδι ισορροπεί. Για να επιτευχθεί σε ένα δεύτερο πείραμα, η σφαίρα να στρέφεται σε τροχιά ίδιας ακτίνας, με ένα βαρίδι μικρότερης μάζας σε σχέση με αυτό του προηγούμενου πειράματος σε ισορροπία, πρέπει η συχνότητα της ομαλής κυκλικής κίνησης f 2 να είναι: α. f 1>f 2 β. f 1<f 2 γ.f 1=f 2 ΘΕΜΑ Β61. Οβίδα αρχικά ακίνητη σπάει ακαριαία λόγω έκρηξης σε δύο κομμάτια Α και Β. Η μάζα του κομματιού Β είναι διπλάσια από τη μάζα Α. Ο λόγος των κινητικών ενεργειών Κ Α/Κ Β αμέσως μετά την έκρηξη είναι : α.1 β.2 γ.1/2 ΘΕΜΑ Β62. Ποσότητα μονατομικού ιδανικού αέριου( με γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο C V=3R/2) που βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α,πρόκειται να μεταβεί στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β, στην οποία η πίεση και ο όγκος έχουν διπλάσια τιμή από ότι η Α. Η μεταβολή του αερίου από την Α στη Β μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους, εκτελώντας σε κάθε περίπτωση δυο διαδοχικές αντιστρεπτές μεταβολές. Με τον πρώτο τρόπο οι διαδοχικές μεταβολές είναι ισόχωρη-ισοβαρής ενώ με το δεύτερο ισοβαρής-ισόχωρη. Το συνολικό ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο στην πρώτη περίπτωση είναι Q 1 και στη δεύτερη Q 2 Ο λόγος Q 1/Q 2 είναι : α.1/2 β. 2 γ. 13/11 ΘΕΜΑ Β63. Σώμα μάζας m που κινείται ευθύγραμμα,έχει τις χρονικές στιγμές t 1 και t 2 (t 1<t 2) ταχύτητες u 1 και u 2 αντιστοίχως. Μεταξύ των χρονικών στιγμών t 1 και t 2 το σώμα δέχεται συνισταμένη δύναμη F,ίδιας διεύθυνσης με την ταχύτητα. Ξεκινώντας από το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα στη μορφή F=ma, να αποδείξετε τη σχέση Δp F=. Δt Μία σφαίρα Σ συνδέεται με ένα αβαρές μη εκτατό σχοινί, το οποίο περνά από μία τρύπα ενός λείου ΘΕΜΑ Β64. Ποσότητα μονατομικού ιδανικού αερίου που βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α, πρόκειται να μεταβεί στην Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 9

10 10 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β, στην οποία η πίεση και ο όγκος έχουν διπλάσια τιμή από την Α. Η μεταβολή από την Α στη Β μπορεί να γίνει με δύο τρόπους,εκτελώντας σε κάθε περίπτωση δύο διαδοχικές αντιστρεπτές μεταβολές. Με τον πρώτο τρόπο οι διαδοχικές μεταβολές είναι ισόχωρη-ισοβαρής ενώ με το δεύτερο ισοβαρήςισόχωρη. Η ενέργεια που μεταφέρεται στο αέριο από το αέριο στο περιβάλλον στη 1 η περίπτωση είναι μέσω του έργου που παράγει είναι W 1,ενώ στη 2 η είναι W 2. Ο λόγος W 1/W 2 είναι : α. ½ β.2 γ.3 ΘΕΜΑ Β65. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται μέσα σε δοχείο σταθερού όγκου σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας με απόλυτη θερμοκρασία Τ 1 και πίεση p 1.Τριπλασιάζουμε την απόλυτη θερμοκρασία Τ του αερίου. Στη νέα κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας του αερίου για την πίεση του p 2 ισχύει: p1 α. p 2= β. p2 p 1 γ. p 2=3p1 3 ΘΕΜΑ Β66. Ένα αυτοκίνητο με μάζα Μ κινείται με σταθερή ταχύτητα u πάνω σε οριζόντιο δρόμο. Στην πορεία M του συναντά ακίνητο κιβώτιο μάζας m= και 20 συγκρούεται με αυτό πλαστικά δημιουργώντας συσσωμάτωμα. Το συσσωμάτωμα αυτοκίνητοκιβώτιο αποκτά ταχύτητα V,αμέσως μετά την κρούση. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του αυτοκινήτου κατά την κρούση είναι ίσο με: 5Μu 4Μu Mu α. β. γ ΘΕΜΑ Β67. Δύο βομβαρδιστικά αεροπλάνα (1) και (2) κινούνται με ταχύτητες οριζόντιας διεύθυνσης, σε 5H ύψη Η 1=Η και H= 2 αντίστοιχα πάνω από το 2 i Αν θεωρήσουμε μηδενική την αντίσταση του αέρα, t 1 για το λόγο,ισχύει: t 2 t2 2 t2 5 t2 5 α. β. γ. t 5 t 2 t ΘΕΜΑ Β68. Ένα δοχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισμένη ποσότητα αερίου υδρογόνου (το οποίο θεωρείται ιδανικό),το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας (1),με απόλυτη θερμοκρασία Τ 1,πίεση p 1 και ενεργή ταχύτητα των μορίων του u εν1. Η ποσότητα του υδρογόνου παραμένει στο δοχείο σταθερου όγκου και μεταβαίνει αντιστρεπτά στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας (2) με τον εξής τρόπο: Αυξάνουμε την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου στην τιμή Τ 2,έτσι ώστε να τετραπλασιαστεί η πίεση του και η ενεργός ταχύτητα των μορίων του να γίνει u εν2. uεν1 Ο λόγος είναι ίσος με: u εν2 1 2 α. 2 β. γ. 2 2 ΘΕΜΑ Β69. Ένας δίσκος CD περιστρέφεται γύρω από τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του, εκτελώντας σταθερό αριθμό περιστροφών ανά δευτερόλεπτο. Το διάγραμμα που απεικονίζει σωστά τη γραμμική ταχύτητα ενός σημείου του δίσκου σε συνάρτηση με την απόσταση του σημείου από το κέντρο του δίσκου είναι: έδαφος.κάποια χρονική στιγμή t o=0,αφήνεται να πέσει από κάθε αεροπλάνο μία βόμβα. Οι βόμβες φτάνουν στο έδαφος τις χρονικές στιγμές t 1 και t 2,όπου η χρονική στιγμή t 1 αντιστοιχεί στη βόμβα που έπεσε από το αεροπλάνο (1),ενώ τη χρονική στιγμή t 2 αντιστοιχεί στη βόμβα που έπεσε από το αεροπλάνο (2). Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 10

11 11 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β70. Ένα ιδανικό αέριο εκτελεί την αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒΓΔΑ που απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα p-v. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αντίσταση του αέρα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g ΘEMA B74. Δύο ποσότητες ιδανικών αερίων με αριθμό γραμμομορίων n 1 και n 2 αντίστοιχα βρίσκονται σε δύο δοχεία ίδιου όγκου V 1=V 2=V. Τα δύο αέρια εκτελούν τις αντιστρεπτές ισόχωρες μεταβολές (1) και (2) που φαίνονται στο διάγραμμα. Το ποσό θερμότητας Q που αντάλλαξε το αέριο με το περιβάλλον του κατά τη μεταβολή ΑΒΓΔΑ είναι ίσο με : pv 1 1 α. 2p1V 1 β. -2p1 V 1 γ. 2 ΘΕΜΑ Β71. Μία ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V,έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ βρίσκεται υπό πίεση p.διπλασιάζουμε τον όγκο της ποσότητας αυτής, ενώ ταυτόχρονα τετραπλασιάζουμε την πίεση της. Στη νέα κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας το αέριο θα έχει απόλυτη θερμοκρασία α.τ =4Τ β.τ =8Τ γ.τ =2Τ ΘΕΜΑ Β72. Ένα φορτηγό με μάζα Μ και ταχύτητα u και ένα M επιβατικό αυτοκίνητο με μάζα m 1= και u 1=2u 4 κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω σε οριζόντιο μονόδρομο,πλησιάζοντας το ένα το άλλο. Τα οχήματα συγκρούονται μετωπικάκαι πλαστικά δημιουργώντας συσσωμάτωμα.η συνολική ορμή p του συσσωμάτωματος αμέσως μετά την κρούση έχει μέτρο: α.2μu β. (Mu)/2 γ.mu ΘEMA B73. Ένα βομβαρδιστικό αεροπλάνο κινείται οριζόντια σε ύψος h πάνω από το έδαφος με σταθερή ταχύτητα u 0.Κάποια χρονική στιγμή t=0 αφήνεται να πέσει από το αεροπλάνο μία βόμβα. Η βόμβα φτάνει στο έδαφος μετά από χρόνο t=4s. Το βομβαρδιστικό αεροπλάνο εξακολουθώντας την Για τον αριθμό των γραμμομορίων n 1,n 2 ισχύει: α.n 1>n 2 β. n 1<n 2 γ. n 1=n 2 ΘΕΜΑ Β75. Στο παρακάτω διάγραμμα αναπαριστάται η γραφική παράσταση της ορμής ενός αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο, κατά την διάρκεια της κίνησης του πάνω σε οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο. Ας ονομάσουμε F το μέτρο της συνιστάμενης δύναμης που δέχεται το σώμα κατά το χρονικό διάστημα 0-2s και F το μέτρο της κατά το διάστημα 2s-4s. Για τα μέτρα των δυνάμεων F και F ισχύει: α.f>f β.f<f γ. F=F ΘΕΜΑ Β76. Ένα δοχείο σταθερού όγκου V περιέχει ποσότητα ιδανικού αερίου.η πίεση του ιδανικού αερίου είναι p 1 και η απόλυτη θερμοκρασία του είναι Τ 1. Ας ονομάσουμε E οριζόντια κίνησή του στο ίδιο ύψος h,αυξάνει την μορίων του αερίου αυτού. Διπλασιάζουμε την πίεση ταχύτητα του σε 2 u 0 και στη συνέχεια κινείται με του ιδανικού αερίου.τότε η μέση κινητική ενέργεια αυτήν τη ταχύτητα. Κάποια χρονική στιγμή t=0 των μορίων του αερίου γίνεται E k2. αφήνεται από το αεροπλάνο μία δεύτερη βόμβα Ek2 Η βόμβα φτάνει στο έδαφος μετά από χρόνο: Ο λόγος είναι ίσος με : E α. t 1=2s β. t 1=8s γ. t 1=4s k1 α. 4 β.2 γ.1 Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 11 k1 τη μέση κινητική ενέργεια των

12 12 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β77. Δύο εργαστηριακά αμαξάκια με μάζες m 1,m 2 βρίσκονται ακίνητα στο μέσο οριζόντιου εργαστηριακού πάγκου απέχοντας το καθένα απόσταση d από το άκρο του πάγκου. Τα αμαξάκια συνδέονται με αβαρές νήμα και ανάμεσα τους υπάρχει συσπειρωμένο ελατήριο με αμελητέα μάζα. Κόβουμε το νήμα και τα δύο αμαξάκια κινούνται ελεύθερα χωρίς να είναι συνδεδεμένα στο ελατήριο και χωρίς τριβές. Οι χρόνοι για να φτάσουν τα αμαξάκια μάζας m 1 και m 2 στο άκρο του πάγκου είναι αντίστοιχα t 1 και t 2. t1 Για τους δύο χρόνους ισχύει 2. t Ο λόγος των μαζών m m είναι ίσος με : α. ½ β. 1 γ. 2 ΘΕΜΑ Β78. Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α. Το αέριο μπορεί να εκτελέσει δύο κυκλικές αντιστρεπτές μεταβολές (Ι) και (ΙΙ) όπως φαίνεται στο σχήμα. ΘΕΜΑ Β79. Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεμένο σε ένα σκοινί. Το σκοινί σπάει όταν η δύναμη που θα του ασκηθεί είναι μεγαλύτερη η ίση με Τ θ (όριο θραύσης). Όταν το σώμα κινείται σε κύκλο ακτίνας R το σκοινί σπάει σε γωνιακή ταχύτητα ω 1,ενώ όταν κινείται σε κύκλο ακτίνας R/2 το σκοινί σπάει,όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι ω 2 Ο λόγος ω 1/ω 2 των γωνιακών ταχυτήτων είναι ίσος με : 2 α. 2 β. γ. ½ 2 ΘΕΜΑ Β80. Κάποια ημέρα η απόλυτη θερμοκρασία του αέρα είναι Τ 1 και η ατμοσφαιρική πίεση p 1. Ένα δωμάτιο έχει αρχικά το ένα τζάμι του ανοικτό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Το τζάμι έχει εμβαδόν Α. Έστω Q 1 και Q 2 οι θερμότητες που ανταλλάσει το αέριο με το περιβάλλον κατά τις μεταβολές (Ι) και (ΙΙ) αντίστοιχα. Για τις θερμότητες Q 1,Q 2 ισχύει: α. Q1 Q 2 και η θερμότητα Q 1 απορροφάται από το αέριο ενώ η Q 2 εκλύεται. β. Q1 Q 2 και η θερμότητα Q 1 απορροφάται από το αέριο ενώ η Q 2 εκλύεται. γ. Q1 Q2 και η θερμότητα Q 1 εκλύεται από το αέριο ενώ η Q 2 απορροφάται. Κλείνουμε το τζάμι και το δωμάτιο είναι πλέον αεροστεγώς κλεισμένο. Θερμαίνουμε με ηλεκτρική θερμάστρα το δωμάτιο και η θερμοκρασία του γίνεται Τ 2=1,5Τ 1. Θεωρούμε ότι ο αέρας είναι ιδανικό αέριο. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης,στην οριζόντια διεύθυνση,που ασκείται τότε στο τζάμι από τον αέρα στο περιβάλλον και τον αέρα μέσα στο δωμάτιο είναι : α. ΣF=0,5p 1A β. ΣF=p 1A γ. ΣF=1,5p 1A ΘΕΜΑ Β81. Πάνω σε ένα παλιό πικάπ βρίσκεται ένας δίσκος βινυλίου. Πάνω στο δίσκο βρίσκεται ένα ζάρι. Μπορούμε να μεταβάλλουμε τη συχνότητα περιστροφής του πικάπ. Όταν το ζάρι βρίσκεται σε απόσταση R 1 και ο δίσκος περιστρέφεται με συχνότητα f 1 η κεντρομόλος δύναμη που ασκείται στο ζάρι έχει μέτρο F 1.Όταν το ζάρι βρεθεί σε απόσταση R 2 και ο δίσκος περιστρέφεται με Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 12

13 13 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ συχνότητα f 2 η κεντρομόλος δύναμη που ασκείται στο ζάρι έχει μέτρο F 2. α. στο σχ.1 β. στο σχ.2 γ. στο σχ.3 ΘΕΜΑ Β84. Ιδανικό αέριο υφίσταται δύο κυκλικές αντιστρεπτές μεταβολές. Την μεταβολή (Ι) ΚΛΒΑΚ και την μεταβολή (ΙΙ) ΑΒΓΔΑ Για τον λόγο των μέτρων των κεντρομόλων δυνάμεων ισχύει: 2 2 F f R F f R F f R α. = β. = γ. = 2 2 F f R F f R F f R ΘΕΜΑ Β82. Ένας πύραυλος αποτελείται από δύο τμήματα ίσης μάζας m.κάποια στιγμή ενώ ο πύραυλος κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα v, με ειδικό μηχανισμό το ένα τμήμα αποκολλάται από το άλλο. Η χρονική διάρκεια αποκόλλησης θεωρείται αμελητέα. Μετά την αποκόλληση το πάνω τμήμα συνεχίζει να κινείται προς τα πάνω κατακόρυφα με ταχύτητα μέτρου 3 2 v. Το κάτω τμήμα θα σταματήσει στιγμιαία για πρώτη φορά μετά από χρόνο Δt όπου: α. Δt είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει στο έδαφος το άλλο τμήμα. v β. Δt= 2g γ. v Δt= 4g ΘΕΜΑ Β83. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται ισοβαρή θέρμανση από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β. Η γραφική παράσταση της πυκνότητας ρ ιδανικού αερίου σε συνάρτηση με την απόλυτη θερμοκρασία Τ για αυτή την μεταβολή απεικονίζεται : Κάθε κύκλος αποτελείται από δύο ισόθερμες και δύο ισόχωρες μεταβολές. Για τις θερμοκρασίες των ισόθερμων μεταβολών ισχύει Τ ΚΛ=3Τ 1, Τ ΑΒ=2Τ 1, Τ ΓΔ=Τ 1. Για τον όγκο που καταλαμβάνει το ιδανικό αέριο στις καταστάσεις θερμοδυναμικής ισορροπίας που περιγράφονται στο διάγραμμα με τα σημεία Κ,Α,Δ,Λ,Β και Γ ισχύει V K=V A=V Δ=V 1 και V Λ=V B=V Γ=2V 1 Αν Q 1,Q 2 οι θερμότητες που ανταλλάσσονται με το περιβάλλον κατά τις μεταβολές (Ι) και (ΙΙ) αντίστοιχα,ισχύει : α. Q 1>Q 2 β.q 1=Q 2 γ.q 1<Q 2 ΘΕΜΑ Β85. Δύο παιδιά η Γεωργία και η Μαρία παίζουν στην ακροθαλασσιά πετώντας πέτρες. Κάποια στιγμή τα δύο παιδιά πετούν ταυτοχρόνως από το ίδιο ύψος από μία πέτρα με οριζόντια ταχύτητα u M, uγ αντίστοιχα.για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει u M>u Γ. Κατά την κίνηση των πετρών h M και h Γ είναι τα ύψη των πετρών από το έδαφος τη χρονική στιγμή t η πέτρα της Μαρίας και η πέτρα της Γεωργίας αντίστοιχα. Για τα ύψη κάθε χρονική στιγμή ισχύει: α.h M<h Γ β. h M>h Γ γ. h M>h Γ ΘΕΜΑ Β86. Δύο δρομείς Α και Β ξεκινούν να κινούνται ομόρροπα σε κυκλικό στίβο με σταθερές γωνιακές ταχύτητες ω 1 και ω 2 αντίστοιχα(ω 1>ω 2). Οι δρομείς ξεκινούν τη χρονική στιγμή t=0 από αντιδιαμετρικά σημεία Κ και Λ και τη χρονική στιγμή t 1,οι επιβατικές τους ακτίνες σχηματίζουν γωνία π/2 για 1 η Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 13

14 14 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ φορά. Εάν οι δρομείς ξεκινούσαν από τα ίδια σημεία Κ και Λ ταυτόχρονα με διπλάσιες γωνιακές ταχύτητες ω 1 =2ω 1 και ω 2 =2ω 2 τότε οι επιβατικές τους ακτίνες θα σχημάτιζαν γωνία π/2 για 1 η φορά τη χρονική στιγμή t 2. Ισχύει: α. t 1=4t 2 β. t 1=2t 2 γ. t 1=t 2 ΘΕΜΑ Β87. Ένα σφαιρίδιο εκτοξεύεται από ύψος Α που βρίσκεται σε ύψος Η από το έδαφος, με αποτέλεσμα να εκτελέσει οριζόντια βολή. Θεωρούμε σύστημα ορθογωνίων αξόνων,αυτό που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και το οποίο έχει ως αρχή το σημείο εκτόξευσης. Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα Α. Χρόνος t(s) x(m) y(m) Η κινητική ενέργεια του σφαιριδίου αμέσως μετά την εκτόξευση του είναι Κ 0.Θεωρήστε ως d την κατακόρυφη απόσταση του σφαιριδίου κάθε χρονική στιγμή από το σημείο εκτόξευσης και τις αντιστάσεις του αέρα αμελητέες. Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας Κ του σώματος συναρτήσει του d είναι : ΘΕΜΑ Β88. Ένα μπαλάκι μάζας m χτυπά σε κατακόρυφο τοίχο με οριζόντια ταχύτητα μέτρου u 1 και αναπηδά από αυτόν με ταχύτητα μέτρου u 2. Η χρονική διάρκεια της επαφής είναι Δt 1 και το μέτρο της κάθετης δύναμης που ασκεί ο τοίχος στο μπαλάκι Ν 1. Το ίδιο μπαλάκι χτυπά στο δάπεδο με κατακόρυφη ταχύτητα u 1 και αναπηδά από αυτό με ταχύτητα μέτρου u 2. Ομοίως η χρονική διάρκεια της επαφής είναι Δt 1 το μέτρο της κάθετης δύναμης που ασκεί το δάπεδο στο μπαλάκι είναι Ν 2. Ισχύει : α. Ν 1>Ν 2 β.ν 1=Ν 2 γ. Ν 1<Ν 2 ΘΕΜΑ Β89. Ένα βλήμα εκτοξεύεται οριζόντια τη χρονική στιγμή t=0,από όπλο με αρχική ταχύτητα μέτρου u 0. B. Χρόνος t(s) u x(m) u y(m) 2 6 Γ. Χρόνος t(s) αx(m) αy(m) 7 Δίνεται g=10m/s 2 και η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. ΘΕΜΑ Β90. Στο σχήμα βλέπουμε ένα σωματίδιο που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε κυκλική τροχιά ακτίνας 0,5m.Αν γνωρίζουμε ότι η επιβατική ακτίνα διαγράφει γωνία 5π/6 σε χρονικό διάστημα δύο δευτερολέπτων. α. Η περίοδος της κίνησης είναι 4,8s β. Η περίοδος της κίνησης είναι 2,4s και α. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας είναι 5π/12 m/s β. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας είναι 5π/24 m/s Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 14

15 15 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β91. Μία σφαίρα εκτελεί οριζόντια βολή με αρχική ταχύτητα u 0.Στο σχήμα φαίνονται οι συντεταγμένες της θέσης της σφαίρας μετρημένες σε m. Δίνεται g=10m/s 2 και η αντίσταση του αέρα αμελητέα. Για τη θερμότητα που χρειάζεται να δοθεί στο αέριο ισχύει: α.q AB=Q AΓ β. Q AB>Q AΓ γ. Q AB<Q AΓ ΘΕΜΑ Β95. Για τα δεδομένα της παρακάτω κρούσης: α.u 0=60m/s β. u 0=100m/s γ. u 0=600m/s ΘΕΜΑ Β92. Δύο ομόκεντροι τροχοί,που ο λόγος των ακτίνων τους είναι 4:3 περιστρέφονται ομαλά γύρω από άξονα που διέρχεται από το κοινό τους κέντρο με την ίδια συχνότητα. Αν τα σημεία της περιφέρειας του μικρού τροχού έχουν γραμμική ταχύτητα 10m/s. Τα σημεία της περιφέρειας του μεγάλου τροχού έχουν γραμμική ταχύτητα σε m/s: α. 30/4 β. 40/3 γ. 10 ΘΕΜΑ Β93. Τέσσερα σώματα Α, Β, Γ, Δ έχουν μάζες 1/2Kg, 2Kg, 3Kg,4Kg αντίστοιχα. Τα σώματα κινούνται ομαλά σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβή. Το Α κινείται προς τα δυτικά με ταχύτητα 4m/s Το B κινείται προς τo βορρά με ταχύτητα 4m/s Το Γ κινείται ανατολικά με ταχύτητα 1m/s Το Δ κινείται προς το νότο με ταχύτητα 1m/s. Α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες(λ) α. Οι ορμές των Α και Γ είναι ίσες. β. Οι ορμές των Β και Δ είναι αντίθετες. γ. Το Α είναι το γρηγορότερο σώμα. δ. Το Α έχει τη μικρότερη ορμή Β)Ποιο από τα σώματα είναι πιο εύκολο να σταματήσει; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. ΘΕΜΑ Β94. Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α. Το αέριο που έχει κάποια αρχική θερμοκρασία μπορεί να θερμανθεί με δύο τρόπους: α.)ισόχωρα ΑΓ β.) Ισοβαρώς ΑΒ μέχρι να αποκτήσει την ίδια τελική θερμοκρασία με οποιοδήποτε από τους δύο τρόπους. α. Διατηρείται και η ορμή και η μηχανική ενέργεια. β. Διατηρείται η ορμή αλλά όχι η μηχανική ενέργεια. γ. Δε διατηρείται η ορμή αλλά διατηρείται η μηχανική ενέργεια. ΘΕΜΑ Β96. Σε ένα παιδικό παιχνίδι δύο σφαιρίδια αρχίζουν να κινούνται κυκλικά και ομόρροπα εκτελώντας ομαλή κυκλική κίνηση και ξεκινώντας ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο, με περιόδους Τ 1=14s και Τ 2=24s.Τα σφαιρίδια θα συναντηθούν για 1 η φορά σε κάποιο σημείο της κυκλικής τροχιάς τους μετά από χρόνο: α.33,6s β. 168s γ.38s ΘΕΜΑ Β97. Στο διπλανό σχήμα τα σώματα βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο.μετά την κρούση τα σώματα κινούνται προς τα δεξιά, το Α με ταχύτητα 2m/s και το Β με ταχύτητα 3m/s. A)Να επιλέξετε το συνδυασμό από τον παρακάτω πίνακα που ισχύει για την κρούση ΘΕΜΑ Β98. Κινητό Σ 1 ξεκινά από την ηρεμία από σημείο Α της περιφέρειας ενός κύκλου κέντρου Κ και διαμέτρου δ=10m να κινείται στη διάμετρο ΑΚΒ με επιτάχυνση,σταθερού μέτρου α. Δεύτερο κινητό Σ 2 εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν γνωρίζετε ότι όταν το Σ 1 ξεκινά την κίνηση του από το Α και το Σ 2 διέρχεται από το ίδιο σημείο. Ισχύει: Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 15

16 16 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ α.α=2ω 2 β.ω=α 2 γ.α=ω 2 ΘΕΜΑ Β99. Ένα βλήμα εκτοξεύεται οριζόντια τη χρονική στιγμή t=0,από όπλο με αρχική ταχύτητα μέτρου u 0. Θεωρούμε σύστημα ορθογωνίων αξόνων,αυτό που φαίνεται στο σχήμα και το οποίο έχει ως αρχή το σημείο εκτόξευσης. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες Χρόνος t(s) u x(m/s) u y(m/s) Χρόνος t(s) x(m) y(m) Στο διάγραμμα να απεικονίζεται η κατάσταση πριν και μετά την κρούση. Γ) Η μείωση της κινητικής ενέργειας του συστήματος λόγω κρούσης είναι : α. 75J β. 76J γ.12j Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β102. Μία ομάδα μαθητών θέλουν να θερμάνουν στο εργαστήριο Φυσικής ορισμένη ποσότητα αερίου, που συμπεριφέρεται ως ιδανικό στις συνθήκες του πειράματος που πραγματοποιούν. Η θέρμανση μπορεί να επιτευχθεί αν το αέριο υποβληθεί στην παρακάτω μεταβολή: α. Ισόθερμη εκτόνωση β. Μείωση όγκου υπό σταθερή πίεση γ. Αύξηση όγκου υπό σταθερή πίεση ΘΕΜΑ Β103. Το κύριο στέλεχος του πυροτεχνήματος εκρήγνυται όταν φτάσει στο ανώτερο ύψος της κατακόρυφης τροχιάς του, όπως φαίνεται την εικόνα. Χρόνος t(s) ux(m/s) uy(m/s) 3 6 Χρόνος t(s) ax(m/s) ay(m/s) 9 ΘEMA B100. Σώμα μάζας m το οποίο έχει κινητική ενέργεια Κ κινείται χωρίς τριβές στην ίδια ευθεία που βρίσκεται σώμα μάζας 3m.Το συσσωμάτωμα που προκύπτει μετά την κρούση παραμένει ακίνητο. Η κινητική ενέργεια που μετατράπηκε σε θερμική κατά την κρούση είναι: α.κ β.4κ/3 γ.2κ ΘΕΜΑ Β101. Δύο αμαξάκια Α και Β με μάζες 2Kg και 6Κg αντίστοιχα κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούονται πλαστικά. Θεωρούμε τη διάρκεια της κρούσης αμελητέα. Αν τα μέτρα των ταχυτήτων του ακριβώς πριν την κρούση ήταν 8m/s και 2m/s αντίστοιχα : Α)Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. Β)Να κάνετε στο ίδιο διάγραμμα,τόσο για κάθε σώμα όσο και για το συσσωμάτωμα τη γραφική παράσταση της ορμής συναρτήσει του χρόνου. Α)Ποια αρχή της φυσικής δικαιολογεί την εικόνα αμέσως μετά την έκρηξη; Β)Να δικαιολογήσετε το σφαιρικό σχήμα του πυροτεχνήματος που έχει αποτυπωθεί στην εικόνα. ΘΕΜΑ Β104. Στο εργαστήριο Φυσικής θέλουμε να θερμάνουμε κατά ΔΤ ορισμένη ποσότητα αερίου. Μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ μίας ισοβαρούς εκτόνωσης και μίας ισόχωρης συμπίεσης. Οι διακεκομένες γραμμές του διαγράμματος παριστάνουν ισόθερμες. Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 16

17 17 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Το ποσό θερμότητας που θα απαιτηθεί να απορροφήσει το αέριο είναι : α. Μικρότερο στην ισόχωρη μεταβολή. β. Μικρότερο στην ισοβαρή μεταβολή. γ. Το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. ΘΕΜΑ Β105. Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια μέσα στο βαρυτικό πεδίο της Γης και κοντά στην επιφάνεια της ώστε η επιτάχυνση της βαρύτητας g να μπορεί να θεωρηθεί σταθερή, με αρχική ταχύτητα u 0. Τη χρονική στιγμή της εκτόξευσης η δύναμη του βάρους είναι κάθετη στην ταχύτητα. Για τη μελέτη της κίνησης θεωρούμε την αντίσταση του αέρα αμελητέα. Ο καθηγητή Φυσικής έθεσε το ερώτημα : «Παιδιά μήπως το σώμα διαγράφει τόξο κύκλου καθώς πέφτει, αφού η δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση ;» Οι μαθητές έδωσαν διάφορες απαντήσεις: α. «Μάλλον διαγράφει τεταρτοκύκλιο και όχι ολόκληρο κύκλο γιατί κάποια στιγμή φτάνει στο δάπεδο και σταματά.» β. «Για να κάνει κυκλική κίνηση η συνολική δύναμη πρέπει να είναι συνέχεια κάθετη στην ταχύτητα και όχι μια στιγμή.» γ. «Για να κάνει κυκλική κίνηση πρέπει να υπάρχει μία άλλη δύναμη εκτός από το βάρος που λέγεται κεντρομόλος δύναμη.» ΘΕΜΑ Β106. Στο εργαστήριο φυσικής του Λυκείου κατά την πειραματική μελέτη των νόμων των αερίων οι μαθητές πήραν μετρήσεις πίεσης και θερμοκρασίας για ορισμένη μάζα αερίου και δημιούργησαν το πιο κάτω γράφημα αφού αποτύπωσαν τις μετρήσεις χάραξαν τη βέλτιστη ευθεία. Η κλίση της πειραματικής ευθείας είναι : p 1 0 p 0 p 0 α. = bar/ K β. =0,0044bar/ K γ. =225bar/ K T 225 T T ΘΕΜΑ Β107. Σώμα μάζας m κινείται σε περιφέρεια κύκλου με ταχύτητα σταθερού μέτρου u και περίοδο Τ. Αν η μεταβολή της ορμής του σώματος μεταξύ δύο θέσεων της τροχιάς έχει μέτρο 2mu, τότε οι θέσεις απέχουν χρονικά κατά: α. Τ β. Τ/2 γ. Τ/4 ΘΕΜΑ 108. Σε μία μηχανή Carnot το αέριο εκτελεί τις αντιστρεπτές μεταβολές του κύκλου Carnot που απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα α. W > W β. W = W γ.w < W ΘΕΜΑ Β109. Στο εργαστήριο φυσικών επιστημών,οι μαθητές μελετούν τη σχέση της αρχικής ορμής μίας μεταλλικής σφαίρας που εκτελεί οριζόντια βολή και της οριζόντιας μετατόπισης της τη στιγμή που φτάνει στο δάπεδο. Το πείραμα επαναλαμβάνεται πολλές φορές για βολές με διαφορετική αρχική ταχύτητα,που πραγματοποιούνται πάντα από το ίδιο ύψος από την επιφάνεια του δαπέδου. Το συμπέρασμα που οδηγήθηκαν οι μαθητές μετά την επεξεργασία των μετρήσεων ήταν ότι : α. η οριζόντια μετατόπιση της σφαίρας τη στιγμή που φτάνει στο δάπεδο,είναι ανάλογη με το μέτρο της αρχικής της ορμής. β. η οριζόντια μετατόπιση της σφαίρας τη στιγμή που φτάνει στο δάπεδο,είναι ανάλογη με το μέτρο της τελικής της ορμής. γ. η οριζόντια μετατόπιση της σφαίρας τη στιγμή που φτάνει στο δάπεδο,είναι ανεξάρτητη με το μέτρο της αρχικής της ορμής. ΘΕΜΑ Β110. Ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής Carnot εξαρτάται από τις θερμοκρασίες της θερμής δεξαμενής Τ h και της ψυχρής δεξαμενής Τ c.αν ελαττώσουμε την απόλυτη θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής κατά x,ο συντελεστής απόδοσης θα είναι e 1. Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 17

18 18 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αν αυξήσουμε την απόλυτη θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής κατά x,ο συντελεστής απόδοσης θα είναι e 2. α.e 1=e 2 β. e 1<e 2 γ. e 1>e 2 ΘΕΜΑ Β111. Ένας άντρας και ένα παιδί είναι αρχικά ακίνητοι όπως δείχνει το σχήμα. Κάποια στιγμή ο άντρας σπρώχνει απότομα το παιδί με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν και οι δύο να κινούνται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές. α. Τα δεδομένα είναι συμβατά με τις αρχές της Φυσικής. β. Τα δεδομένα δεν είναι συμβατά με τις αρχές της Φυσικής. γ. Ο άντρας και το παιδί πρέπει να κινούνται προς τα αριστερά. ΘΕΜΑ Β112. Στο θερμοδυναμικό διάγραμμα p-v που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα,υπάρχουν δύο καμπύλες που αντιστοιχούν σε μία αντιστρεπτή αδιαβατική και μία αντιστρεπτή ισόθερμη εκτόνωση από τον όγκο V 1 στον όγκο V 2. Όταν οι μπροστινοί τροχοί διαμέτρου d 2= 0,5m θα έχουν εκτελέσει Ν 2=10περιστροφές, οι πίσω τροχοί θα έχουν εκτελέσει: α.ν 1=10 περιστροφές. β. Ν 1=20 περιστροφές. γ. Ν 1=5 περιστροφές. ΘΕΜΑ Β114. Από σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος Η πάνω από το έδαφος βάλλεται οριζόντια ένα σώμα με αρχική ταχύτητα μέτρου u 0. Θεωρήστε την αντίσταση του αέρα αμελητέα και την επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή με τιμή g. Τη στιγμή που το μέτρο της κατακόρυφης συνιστώσας έχει γίνει ίσο με το μέτρο της οριζόντιας συνιστώσας της ταχύτητας, το σώμα έχει μετατοπιστεί οριζόντια κατά x και κατακόρυφα κατά y. Ο λόγος x/y εκείνη τη στιγμή είναι ίσος με : α.1/2 β.2 γ.1 ΘΕΜΑ Β115. Το σώμα μάζας m της εικόνας περιστρέφεται σε κατακόρυφο κύκλο, με σταθερή κατά μέτρο ταχύτητα,στερεωμένο στο άκρο αβαρούς ράβδου μήκους l.η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή g. Σε ποια καμπύλη αντιστοιχεί η κάθε μεταβολή; α. Η καμπύλη 1 σε ισόθερμη και η καμπύλη 2 σε αδιαβατική μεταβολή. β. Η καμπύλη 2 σε ισόθερμη και η καμπύλη 1 σε αδιαβατική μεταβολή. γ. Δεν επαρκούν τα δεδομένα για να απαντήσουμε. ΘΕΜΑ Β113. Ένα τρακτέρ έχει τροχούς με διαμέτρους d 1=1m και d 2=0,5m. Το τρακτέρ κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα. Αν F A,F Γ το μέτρο της δύναμης που δέχεται το σώμα από τη ράβδο στα σημεία Α και Γ αντίστοιχα ισχύει: α. F A =F Γ β. F A >F Γ γ. F A <F Γ ΘΕΜΑ Β116. Από σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος Η από το έδαφος βάλλεται οριζόντια σώμα μάζας m με αρχική ταχύτητα μέτρου u 0 έχοντας κινητική ενέργεια Κ. Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή με τιμή g και η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. Τη στιγμή που η κινητική ενέργεια έχει διπλασιαστεί η τιμή της οριζόντιας συνιστώσας είναι u x και η τιμή της κατακόρυφης συνιστώσας της ταχύτητας u y. Ο λόγος u x/u y εκείνη τη στιγμή είναι ίσος με : α.1/2 β.2 γ.1 Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 18

19 19 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β117. Βλήμα Σ 1 μάζας m 1 που κινείται στη θετική κατεύθυνση του άξονα x x με ταχύτητα μέτρου u συγκρούεται με σώμα Σ 2 μάζας m 2. Το συσσωμάτωμα που προκύπτει μένει ακίνητο στο σημείο της σύγκρουσης. Η μεταβολή της ορμής του σώματος Σ 2 κατά την κρούση έχει αλγεβρική τιμή : α.-m 2 u β.m 1u γ.0 ΘΕΜΑ Β118. Στο σχήμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η πυκνότητα ρ συγκεκριμένης ποσότητας ιδανικού αερίου σε συνάρτηση με την πίεση του p σε μία αντιστρεπτή μεταβολή Α Β. συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα Σ 2 τριπλάσιας μάζας. Η μεταβολή της ορμής του σώματος Σ 1 κατά την κρούση έχει μέτρο : α.(1/4)mu β.(3/4)mu γ. 0 ΘΕΜΑ Β121. Τα σωματίδια Α και Β του διπλανού σχήματος κινούνται ομαλά σε κυκλικές τροχιές με το ίδιο κέντρο Ο και με ταχύτητες ίσων μέτρων u A=u B=u. Τη χρονική στιγμή t=0 τα Α και Β βρίσκονται σε δύο σημεία της ίδιας ακτίνας του κύκλου που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Κατά τη διάρκεια της αντιστρεπτής μεταβολής Α Β η εσωτερική ενέργεια του αερίου: α. αυξάνεται β. μειώνεται γ. παραμένει σταθερή. ΘΕΜΑ Β119. Τα σωματίδια Α και Β του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m A και m B αντίστοιχα. Τη χρονική στιγμή t 1 το Α έχει διανύσει τόξο μήκους S A.Την ίδια χρονική στιγμή το Β έχει διανύσει τόξο μήκους S B. Ισχύει: α. S A=S B β.s A=3S B γ.s B=3S A ΘΕΜΑ Β122. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 που κινείται με ταχύτητα μέτρου u 1 συγκρούεται πλαστικά με σώμα Σ 2 μάζας m 2=2m 1 το οποίο κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση με ταχύτητα μέτρου u 2. Το συσσωμάτωμα που προκύπτει παραμένει ακίνητο μετά την κρούση. Αν Κ 1,Κ 2 οι κινητικές ενέργειες των σωμάτων Σ 1και Σ 2 πριν την κρούση, ο λόγος Κ 1/Κ 2 έχει τιμή : α.1/2 β.2 γ.1 ΘΕΜΑ Β123. Από σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος Η από το έδαφος,βάλλεται οριζόντια σώμα με αρχική ταχύτητα μέτρου u 0.Κατά τη στιγμή της εκτόξευσης η κινητική ενέργεια του σώματος Κ είναι ίση με τη βαρυτική δυναμική του ενέργεια U. Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια το έδαφος, καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα. Η μέγιστη οριζόντια μετατόπιση του σώματος S τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος (βεληνεκές) και το αρχικό ύψος Η θα συνδέονται με τη σχέση: α.s=h β.s=2h γ.η=2s Τα Α και Β κινούνται ομαλά σε κυκλικές τροχιές με ακτίνες R A και R B με R B=3R A με το ίδιο κέντρο Ο και με ταχύτητες ίσων μέτρων u A=u B=u. Το μέτρο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο Α είναι ΣF A ενώ το μέτρο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο Β είναι ΣF B. Αν ΣF A=3ΣF B ο λόγος m B/m A είναι ίσος με: α. 3 β. 1/3 γ. 1 ΘΕΜΑ Β120. Σώμα Σ 1 μάζας m που κινείται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα x x με ταχύτητα μέτρου u Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 19

20 20 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β124. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 που κινείται με ταχύτητα μέτρου u 1,έχοντας κινητική ενέργεια Κ 1,συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα Σ 2 μάζας m 2. Το συσσωμάτωμα που προκύπτει έχει κινητική ενέργεια Κ. Αν Κ=(1/2)Κ 1, ο λόγος των μαζών m 1/m 2 θα έχει τιμή: α. 1/2 β. 2 γ. 1 ΘΕΜΑ Β125. Μικρή σφαίρα βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου u 0=10m/s από την ταράτσα ενός κτιρίου και από ύψος h=45m από το έδαφος που θεωρείται οριζόντιο. Σε απόσταση D=20m από το κτίριο υπάρχει δεύτερο ψηλό κτίριο όπως φαίνεται στο σχήμα. Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι g=10m/s 2 και οι αντιστάσεις του αέρα αγνοούνται. Ο χρόνος κίνησης μέχρι την πρώτη πρόσκρουση του σώματος οπουδήποτε(είτε στο έδαφος, είτε στο απέναντι κτίριο) είναι: α.3s β. 2s γ. 1s ΘEMA B126. Στο διάγραμμα p-v του σχήματος οι καμπύλες (1) και (2) αντιστοιχούν στις ισόθερμες μεταβολές δύο αερίων που πραγματοποιούνται στην ίδια θερμοκρασία Τ. ΘΕΜΑ Β127. Αθλητής του στίβου επιχειρεί άλμα επί κοντώ. Ο αθλητής αφού περάσει πάνω από τον πήχη πέφτει πάνω σε στρώμα, όπου μετά από ένα αριθμό αναπηδήσεων ακινητοποιείται. Να εξηγήσετε χρησιμοποιώντας το γενικευμένο Δp νόμο του Νεύτωνα ΣF=,για πιο λόγο οι αθλητές Δt του άλματος επί κοντώ (ή του άλματος σε ύψος) πρέπει να πέφτουν πάνω σε στρώματα. ΘΕΜΑ Β128. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α, σε πίεση p A ενώ καταλαμβάνει όγκο V A. Το αέριο εκτονώνεται αντιστρεπτά από την κατάσταση Α μέχρι ο όγκος του να γίνει V B με τρεις διαφορετικούς τρόπους. i.)με ισοβαρή αντιστρεπτή εκτόνωση. ii.) με ισόθερμη αντιστρεπτή εκτόνωση. iii.)με αδιαβατική αντιστρεπτή εκτόνωση. Α)Να παραστήσετε σε κοινό διάγραμμα p-v τις παραπάνω μεταβολές. Β)Να συγκρίνετε μεταξύ τους τα ποσά θερμότητας που απορροφά το αέριο στις παραπάνω μεταβολές. ΘΕΜΑ Β129. Δύο σφαίρες Α και Β,που θεωρούνται υλικά σημεία κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο,με αντίθετη φορά δημιουργώντας συσσωμάτωμα. Εξαιτίας της κρούσης οι ορμές των δύο σφαιρών μεταβάλλονται. Αν Δp A,Δp B είναι οι αλγεβρικές τιμές των μεταβολών της ορμής των δύο σφαιρών ισχύει: α.δp A=Δp B β. Δp A=-Δp B ΘΕΜΑ Β130. Θερμοδυναμική μεταβολή μιας ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου είναι αποτέλεσμα δύο διαδοχικών αντιστρεπτών μεταβολών,μίας ισοβαρούς εκτόνωσης ΑΒ και μίας ισόχωρης ψύξης ΒΓ,στο τέλος της οποίας το αέριο έχει αρχική θερμοκρασία όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν n 1,n 2 οι ποσότητες των δύο αερίων : α. n 1=n 2 β. n 1>n 2 γ. n 1<n 2 Αν Q AB, Q ολ η θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον κατά τις διαδικασίες ΑΒ και ΑΒΓ Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 20

21 21 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ αντίστοιχα και ισχύει Q AB =2,5Q ολ τότε οι γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες του αερίου υπό σταθερή πίεση (C p) και υπό σταθερό όγκο (C V) συνδέονται με τη σχέση: α.c p=2,5c V β.c p=(5/3)c V ΘΕΜΑ Β131. Από καθορισμένο ύψος Η πάνω από οριζόντιο δάπεδο και σε συγκεκριμένο τόπο,πετάμε μια μικρή σφαίρα με οριζόντια ταχύτητα u 0.Αν οι αντιστάσεις του αέρα αγνοηθούν,η τελική ταχύτητα της σφαίρας όταν φτάνει στο δάπεδο,σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία φ, η οποία είναι: α. Ανεξάρτητη από το μέτρο u 0 της αρχικής ταχύτητας. β. Εξαρτώμενη από το μέτρο u 0 της αρχικής ταχύτητας. γ. Ίση με 45 ο ΘΕΜΑ Β132. Το διπλανό διάγραμμα πίεσης-όγκου(p-v) αναφέρεται σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Το σημείο Α απεικονίζει μια κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας του αερίου,ενώ τα Β, Γ καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί το αέριο μετά από ισόθερμη αντιστρεπτή εκτόνωση ΑΒ και μετά από αντιστρεπτή αδιαβατική εκτόνωση ΑΓ,αντίστοιχα. W 1. Στη συνέχεια χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος που καταλαμβάνει το αέριο (ισόχωρη μεταβολή), απορροφά θερμότητα Q από το περιβάλλον του, για την οποία ισχύει Q 1=W 1. Έτσι το αέριο κατάλήγει σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Γ με θερμοκρασία Τ Γ, για την οποία ισχύει: α.τ Γ<Τ Α β. Τ Γ=Τ Α γ. Τ Γ>Τ Α ΘΕΜΑ Β135. Ένας αθλητής του άλματος επί κοντώ αφού περάσει τον πήχη,πέφτει από ύψος αρκετών μέτρων ελεύθερα.ο αθλητής φτάνει κάτω με σημαντική ορμή,αλλά δεν τραυματίζεται επειδή έχουν τοποθετήσει στρώμα αρκετά μεγάλου πάχους.με τη χρήση του στρώματος,αντί για άλλο σκληρό δάπεδο στο ίδιο ύψος με το στρώμα, ο άνθρωπος δέχεται μικρότερη δύναμη: α. Επειδή η μεταβολή της ορμής είναι μικρότερη όταν πέφτει στο στρώμα. β. Επειδή η μεταβολή της ορμής πραγματοποιείται σε διαφορετικό χρονικό διάστημα όταν πέφτει στο στρώμα. γ. Επειδή η δύναμη που ασκεί το στρώμα στον αθλητή είναι διαρκώς ίση κατά μέτρο με το βάρος του αθλητή. ΘΕΜΑ Β136. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου σε κατάλληλο δοχείο εκτελεί δύο διαφορετικές ισοβαρείς αντιστρεπτές θερμάνσεις που απεικονίζονται στο σχήμα ως ΑΒ και ΓΔ, μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών Τ 1 και Τ 2. Για τις εσωτερικές ενέργειες U B και U Γ ισχύει: α. U B =U Γ β. U B >U Γ γ. U B <U Γ Κατά την εκτόνωση ΑΒ του αερίου η πίεση είναι p 1 και το παραγόμενο έργο W 1, η πίεση είναι p 2 και το παραγόμενο έργο W 2. Ισχύει: ΘΕΜΑ Β133. α.w 1=2W 2 β. W 2=2W 1 γ.w 2=W 1 Μικρό σφαιρίδιο μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με γραμμική ταχύτητα μέτρου u και περίοδο Τ. ΘΕΜΑ Β137. Σε χρονική διάρκεια Δt=Τ/2 η μεταβολή της ορμής Δύο δοχεία όγκων V 1=V και V 2=5V αντίστοιχα του σώματος έχει μέτρο ίσο με : περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων του ίδιου α. Δp=0 β. Δp=mu γ.δp=2mu ιδανικού αερίου που βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Αν οι θερμοκρασίες είναι αντίστοιχα Τ 1=Τ και Τ 2=10Τ. ΘEMA B134. Η σχέση των πιέσεων είναι: Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται α.p 1=p 2 β.p 1=2p 2 γ.p 1=p 2/2 μέσα σε δοχείο και βρίσκεται αρχικά σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α με θερμοκρασία Τ Α. Το αέριο εκτονώνεται αδιαβατικά και παράγει έργο Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 21

22 22 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β138. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου ψύχεται υπό σταθερή πίεση. Η πυκνότητα του αερίου : α. μένει σταθερή. β. αυξάνεται. γ.μειώνεται. ΘΕΜΑ Β139. Δύο ποσότητες ιδανικών αερίων με αριθμό γραμμομορίων n 1 και n 2 αντίστοιχα (n 1<n 2) βρίσκονται σε δοχεία Δ 1 και Δ 2 και εκτελούν ισόχωρες αντιστρεπτές μεταβολές. Ποιο από τα διαγράμματα αναπαριστά σωστά την παρακάτω πρόταση : α. Η επιτάχυνση του Δ είναι 0 β. Η επιτάχυνση του Δ δεν είναι 0 και έχει σταθερό μέτρο. γ. Η επιτάχυνση του Δ δεν είναι 0 και δεν έχει σταθερό μέτρο. ΘΕΜΑ Β144. Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα u o όταν ξαφνικά φρενάρει με αποτέλεσμα να σταματήσει μετά από χρόνο t από τη στιγμή που ο οδηγός πάτησε φρένο.θεωρούμε ότι η συνισταμένη δύναμη F που ασκείται στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος είναι σταθερή. Ποιο από τα κάτω διαγράμματα αναπαριστά την ορμή του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο. α. (1) β.(2) γ.(3) ΘΕΜΑ Β140. Ορισμένη ποσότητα μονοατομικού αερίου εκτελεί ισοβαρή εκτόνωση. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του : α. μένει ίδια β. αυξάνεται γ. μειώνεται ΘΕΜΑ Β141. Δύο μπάλες Α και Β κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες με μέτρα u A και u B αντίστοιχα στην επιφάνεια ενός λείου οριζόντιου τραπεζιού και πέφτουν την ίδια χρονική στιγμή από την άκρη του Αν u A>u B ποια σφαίρα θα φτάσει ταυτόχρονα στο έδαφος : α. η Α. β. η Β. γ. θα φτάσουν ταυτόχρονα. ΘΕΜΑ Β142. Αν κατακόρυφο δοχείο κλείνεται με έμβολο βάρους Β και διατομής Α,το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές,ενώ περιέχει αέριο σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Α)Η πίεση του αερίου εκφράζεται από τη σχέση : α.p=. Αν το δοχείο είναι κατακόρυφο με τη βάση προς τα πάνω. β. p=. Αν το δοχείο είναι κατακόρυφο με τη βάση προς τα κάτω. Δίνεται ότι η ατμοσφαιρική πίεση στο χώρο που βρίσκεται το κυλινδρικό δοχείο είναι p atm. Β)Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. ΘΕΜΑ Β143. Η άκρη Δ του δείκτη των δευτερολέπτων σε ένα ρολόι εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σημείου Δ παραμένει σταθερό. ΘΕΜΑ Β145. Μία μοτοσυκλέτα Μ 1 κινείται σε κυκλική πίστα με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω 1.Μία δεύτερη μοτοσυκλέτα Μ 2 κινείται στην ίδια πίστα (με την ίδια ακτίνα) και το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας της είναι υποδιπλάσιο σε σχέση με το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας της Μ 1. Οι λόγοι των γονιακών ταχυτήτων και των κεντρομόλων επιταχύνσεων των δύο μοτοσυκλετών είναι: ω1 1 α κ1 1 α. και ω 2 α 4 2 κ2 ω α κ1 1 ω α 4 1 β. 2 και 2 κ2 1 κ1 γ. 2 και 4 2 κ2 Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 22 ω ω α α ΘΕΜΑ Β146. Η αρχική θερμοκρασία μίας ποσότητας ιδανικού αερίου,το οποίο είναι κλεισμένο σε δοχείο σταθερού όγκου είναι θ 1=102 0 C.Όταν αυξηθεί η θερμοκρασία του,παρατηρούμε ότι η πίεση αυξάνεται κατά 40%. Η τελική θερμοκρασία του αερίου είναι : α.θ 2=252 0 C β.θ 2=352 0 C γ.θ 2=152 0 C ΘEMA B147. Δύο κινητά Α και Β εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση.

23 23 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι ακτίνες των τροχών τους είναι R A και R B=R A/2,αντίστοιχα,ενώ οι συχνότητες περιστροφής τους συνδέονται με τη σχέση f A=4f B. Για τα μέτρα των γραμμικών ταχυτήτων των δύο κινητών ισχύει η σχέση: ua 1 ua ua α. = β. =2 γ. =8 ub 8 ub ub ΘΕΜΑ Β148. Στο διάγραμμα p-t τους σχήματος απεικονίζονται οι τρεις μεταβολές ενός αντιστρεπτού κύκλου που υφίσταται ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν ο όγκος του αερίου στην κατάσταση Α είναι 10L,τότε ο όγκος V Γ στην κατάσταση Γ είναι: α. 5L β.10l γ.20l ΘΕΜΑ Β149. Δύο κινητά Α και Β εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση. Οι ακτίνες των τροχών τους είναι R A και R B=2R A αντίστοιχα,ενώ τα μέτρα των γραμμικών ταχυτήτων τους συνδέονται με τη σχέση u B=u A/2. Ο λόγος Τ Α/Τ Β των περιόδων των δύο κινητών είναι: α.1/4 β. 4 γ.2 ΘΕΜΑ Β150. Στο διάγραμμα p-t του σχήματος απεικονίζονται οι τρεις μεταβολές ενός αντιστρεπτού κύκλου που υφίσταται ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Α) Να αντιστοιχίσετε τις μεταβολές που αναγράφονται στη στήλη-α με τους χαρακτηρισμούς της στήλης-β. Στήλη-Ι 1.ΑΒ 2.ΒΓ 3.ΓΑ Στήλη-ΙΙ α. Ισόχωρη θέρμανση β. Ισοβαρής ψύξη γ. Ισόθερμη εκτόνωση δ. Ισοβαρής θέρμανση Β)Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. ΘΕΜΑ Β151. Ένα βαγόνι Α με μάζα m συγκρούεται με ένα δεύτερο ακίνητο βαγόνι Β ίσης μάζας και μετά τη σύγκρουση τα δύο βαγόνια κινούνται μαζί ως ένα σώμα. Αν Κ Α η κινητική ενέργεια του σώματος Α και Κ Σ η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος ισχύει: α. Κ Σ=Κ Α β.κ Σ=2Κ Α γ. Κ Σ=Κ Α/2 ΘΕΜΑ Β152. Στο διάγραμμα V-T του σχήματος απεικονίζεται μία αντιστρεπτή μεταβολή ΒΑ που υφίσταται ποσότητα n=(2/r) mol ιδανικού αερίου, όπου R είναι αριθμητικά ίσο με την παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων εκφρασμένη σε J/mol.K Το έργο του αερίου κατά τη μεταβολή ΒΑ είναι: α.-600j β.600j γ.450j Δίνεται 1L=10-3 m 3 ΘΕΜΑ Β153. Μαθητής βρίσκεται στη ταράτσα πολυκατοικίας και κρατά στο δεξί του χέρι μπαλάκι κόκκινου χρώματος και στο αριστερό του ένα όμοιο πράσινου χρώματος.εκτοξεύει οριζόντια ταυτόχρονα και από το ίδιο ύψος τα δύο μπαλάκια, το πράσινο με διπλάσια ταχύτητα από το κόκκινο. Αν η επίδραση του αέρα δε ληφθεί υπόψη, τότε στο έδαφος : α. φτάνει πρώτα το κόκκινο μπαλάκι. β. φτάνει πρώτα το πράσινο μπαλάκι. γ. και τα δύο μπαλάκια φτάνουν ταυτόχρονα. ΘΕΜΑ Β154. Στο ποδήλατο η κίνηση μεταφέρεται από τα πετάλ στην πίσω ρόδα με τη βοήθεια μεταλλικού ιμάντα. Τα σημεία Α και Β είναι δύο σημεία της περιφέρειας Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 23

24 24 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ της πίσω ρόδας και του πετάλ και εκτελούν κυκλικές κινήσεις ακτίνων R 1 και R 2 αντιστοίχως. Αν γνωρίζουμε ότι R 2=2R 1 τότε το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης a 1 του σημείου Α και της κεντρομόλου επιτάχυνσης a 2 του σημείου Β συνδέονται με τη σχέση: α.a 1>a 2 β. a 1=a 2 γ. a 1<a 2 ΘΕΜΑ Β155. Τετραπλασιάζουμε την πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου διατηρώντας σταθερή την πυκνότητα του. Η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου θα : α. διπλασιαστεί β. τετραπλασιαστεί γ. υποδιπλασιαστεί ΘΕΜΑ Β156. Δύο όμοιες σφαίρες 1 και 2 εκτοξεύονται οριζόντια από την επιφάνεια τραπεζιού με αρχικές ταχύτητες u 1= u 0 και u 2=2u 0 αντίστοιχα. Η σφαίρα 1 φθάνει στο έδαφος ύστερα από χρονικό διάστημα t 1 και σε οριζόντια απόσταση x 1 από το σημείο βολής. Η σφαίρα 2 φθάνει στο έδαφος ύστερα από χρονικό διάστημα t 2 και σε οριζόντια απόσταση x 2 από το σημείο βολής. Ισχύει: α. t 1>t 2 β.t 1<t 2 γ.x 1>x 2 δ.x 1<x 2 ΘΕΜΑ Β157. Ένα ψαροπούλι πετά οριζόντια με ταχύτητα u κρατώντας στο ράμφος του ένα ψάρι. Τη χρονική στιγμή t 1 βρίσκεται πάνω από το βράχο στην ίδια κατακόρυφη με τη φωλιά Φ των μικρών του και αφήνει το ψάρι. Αν η επίδραση του αέρα δε ληφθεί υπόψη,τότε: α. Το ψάρι θα πέσει στο σημείο Α του εδάφους. β. Το ψάρι θα πέσει στο σημείο Β του εδάφους. γ. Το ψάρι θα πέσει μέσα στη φωλιά Φ. ΘΕΜΑ Β158. Ένα μπαλάκι του τένις μάζας m=100g,κινείται οριζόντια με ταχύτητα u=10m/s και συγκρούεται με κατακόρυφο τοίχο, οπότε ανακλάται και επιστρέφει με οριζόντια ταχύτητα ίδιου μέτρου. Αν η επαφή της μπάλας με τον τοίχο διαρκεί χρονικό διάστημα Δt=0,1s,τότε η μέση δύναμη που ασκεί ο τοίχος στη μπάλα κατά τη διάρκεια της επαφής: α. έχει μέτρο μηδέν. β. έχει μέτρο 20Ν και φορά προς τον τοίχο. γ. έχει μέτρο 10Ν και φορά από τον τοίχο προς την μπάλα. δ. έχει μέτρο 20Ν και φορά από τον τοίχο προς την μπάλα. ΘΕΜΑ Β159. Ανεμιστήρας οροφής περιστρέφεται με σταθερή γονιακή ταχύτητα.στην άκρη ενός πτερυγίου κάθεται μία μύγα και στο μέσο του πτερυγίου μία αράχνη. Αν η μάζα της αράχνης είναι ίση της μάζας της μύγας τότε η κινητική ενέργεια της αράχνης είναι : α. τετραπλάσια της κινητικής ενέργειας της μύγας. β. διπλάσια της κινητικής ενέργειας της μύγας. γ. υποτετραπλάσια της κινητικής ενέργειας της μύγας. ΘΕΜΑ Β160. Σε δύο δοχεία (1) και (2) ίδιου όγκου περιέχονται ποσότητες ιδανικού αερίου n 1 και n 2 αντίστοιχα.διατηρώντας σταθερό τον όγκο του κάθε δοχείου μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία οπότε οι μεταβολές της πίεσης φαίνονται στο διάγραμμα p-t. Ισχύει : α.n 1=2n 2 β. n 1=n 2 γ.3n 1=n 2 Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Σελίδα 24

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διαγωνίσματα 2014-2015 1 ο Διαγώνισμα Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό (Οριζόντια ολή Κυκλική Κίνηση Κρούσεις) Ημερομηνία 16 οεμβρίου 2014 Διάρκεια Επιμέλεια 2 Ώρες ΘΕΜΑ 1 25

Διαβάστε περισσότερα

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης.

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο ένα μήλο μάζας Μ = 200 g. Ένα μικρό βέλος μάζας m = 40 g κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου, υ 1 = 10 m / s, χτυπά το μήλο με αποτέλεσμα να το διαπεράσει. Αν γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 8 αυτοκίνητα σταθμευμένα ένα μετά το άλλο κάτω από μια οριζόντια πλατφόρμα. Το κάθε αυτοκίνητο έχει μήκος d = 3 m και ύψος h = 1,2 m. Τo

Διαβάστε περισσότερα

2. Κιβώτιο μάζας Μ = 995 g κρέμεται ακίνητο στη μια άκρη αβαρούς μη εκτατού νήματος μήκους l = 1 m από το κλαδί ενός δέντρου.

2. Κιβώτιο μάζας Μ = 995 g κρέμεται ακίνητο στη μια άκρη αβαρούς μη εκτατού νήματος μήκους l = 1 m από το κλαδί ενός δέντρου. 1. Ο μπάρμαν σπρώχνει ένα ποτήρι μπίρας πάνω στον πάγκο του μπαρ, το ο- ποίο γλιστράει και πέφτει στο πάτωμα σε απόσταση d = 1,4m από τη βάση του πάγκου. Αν το ύψος του πάγκου είναι h = 0,8m, να υπολογίσετε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις

Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Είναι κάθε ευθύγραμμη κίνηση στην οποία το διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N.

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. ΘΕΜΑ Β Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο ρυθμός με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 16/11/2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 16/11/2014 ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... www.syghrono.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 16/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου;

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου; E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Β2.25 Θερµική µηχανή είναι, α) το τρόλεϊ; β) ο φούρνος; γ) το ποδήλατο; δ) ο κινητήρας του αεροπλάνου; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου 1.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο το ποσό της θερµότητας που απορροφά η αποβάλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac;

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac; Τάξη : Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξεταστέα Ύλη : Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση Καθηγητής : Mάρθα Μπαμπαλιούτα Ημερομηνία : 14/10/2012 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση 1. Mόλις τεθεί σε κίνηση µε σταθερή ταχύτητα, ο µάζας 1000 kg ανελκυστήρας Α ανεβαίνει µε ρυθµό έναν όροφο (3 m) το δευτερόλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις που αναφέρονται στο έργο αερίου, είναι σωστές; α. Όταν το αέριο εκτονώνεται, το έργο του είναι θετικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. F 2=2N F 1=6N F 3=3N F 4=5N (α) (β) F 5=4N F 6=1N F 7=3N (γ) Να σχεδιάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1.

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1. 1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1. Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μια πέτρα. Η πέτρα κινείται κατακόρυφα, φτάνει σε ύψος 6 m από το έδαφος και στη συνέχεια πέφτει στο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ. 1.1. Μηχανικές. Ομάδα Δ. 1.1.51. Συνάντηση σωμάτων που ταλαντώνονται. Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m 1 =m 2 =m=1kg. Τα δύο σώματα ισορροπούν πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, με τα ελατήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 1. Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται: α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο Όνοµα:... Ηµεροµηνία:... Βαθµός : ΘΕΜΑ Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Όταν ένα σώµα πραγµατοποιεί µόνο στροφική κίνηση : α) όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια γραµµική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης;

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης; 4.3 Κεφάλαιο 3: Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4.3.1 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να περιγράψετε ένα φαινόμενο στο οποίο αλλάζει η κινητική κατάσταση του σώματος και να προσδιορίσετε το αίτιο της αλλαγής. 2. Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να εξηγήσετε τα παρακάτω φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής: α) ανάκρουση του όπλου και β) κίνηση πυραύλου. 2. Γιατί ο πυροσβέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται ο συχνότητες και τα ποσοστά στις απαντήσεις των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια (όπως ορίζεται στη μελέτη της μηχανικής τέτοιων σωμάτων): Η ενέργεια που οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις και κινήσεις ολόκληρου του μακροσκοπικού σώματος, όπως η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Ένα κλειστό δοχείο µε ανένδοτα τοιχώµατα περιέχει ποσότητα η=0,4mol ιδανικού αερίου σε θερµοκρασία θ 1 =17 ο C. Να βρεθούν: α) το παραγόµενο έργο, β) η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΗΜΑ (ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΖΑ) ΚΑΙ Η α.α.τ.

ΤΟ ΝΗΜΑ (ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΖΑ) ΚΑΙ Η α.α.τ. ΤΟ ΝΗΜΑ (ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΖΑ) ΚΑΙ Η α.α.τ. Οι ασκήσεις με τα νήματα, ένα σημαντικό θέμα της μηχανικής, συχνά αιφνιδιάζει τους μελετητές της Φυσικής. Το αβαρές και μη εκτακτό νήμα δεν είναι παρά ένας

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ-ΕΧΝ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων. Νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβή).σταθ. για σταθ.. Νόμος του hales (ισόχωρη μεταβή) p σταθ. για σταθ. 3. Νόμος του Gay-Lussac

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 10 η Ομαλή κυκλική κίνηση Δθ = ω = σταθερό Δt X = Rσυν (ωt) => X 2 +Υ 2 = R 2 Υ = Rημ(ωt) Οι προβολές της κίνησης στους άξονες των x και y είναι αρμονικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα