Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : ρ.πρωτ.: OΡΘΗ ΕΠΝΛΗΨΗ ΘΕΜ : ξιολόγηση δικαιολογητικών για τη: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση ναγνώριση Φορέων ' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη » κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης Έχοντας υπ όψιν : 1. Το Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 / ), όπως τροποποιημένος ισχύει, 2. Την με αριθμό / (ΦΕΚ Β 1496), πόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β/1496/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρίθμ /2004 ΦΕΚ Β 326/ Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού γροτικής νάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2038/ ), 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, και ιδιαίτερα τα άρθρα 14, 15, 16, & Την υπ αριθμ ΚΥ (ΦΕΚ 325/ ), 6. Τον Ν. 3874/ (ΦΕΚ 151//2010) «Μητρώο γροτών και γροτικών Εκμεταλλεύσεων, 7. Τον Ν. 3877/ (ΦΕΚ 160//2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας», 8. Τον Ν. 4036/ (ΦΕΚ 8//2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», 9. Τον Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 1767//2013) «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», 10.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1306/2013 του Συμβουλίου,

2 Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ 11.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, 12.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1310/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο γροτικής νάπτυξης (ΕΓΤ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014, 13.Το υπ αρίθμ / έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ προς ΥπΤ, 14.Το υπ αριθμ 15821/ έγγραφο του Υπουργού γροτικής νάπτυξης και Τροφίμων 15. Τις υφιστάμενες και ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που αναφέρονται στο ΟΣΔΕ, 16. Την υπ αριθ.8008/ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση - ναγνώριση Φορέων ' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη Την υπ αριθ.11545/ εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα: πιστοποίηση φορέων για την συμπλήρωση και υποβολή ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ Την υπ αριθ / απόφαση Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα: Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαιολογητικών της υπ αριθμ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση -ναγνώριση Φορέων ' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη το από 12/3/2014 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και πιστοποίησης φορέων. ποφασίζουμε 1. Οι φορείς και Β που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια της αριθμ.8008/ πρόσκλησης και απορρίπτονται κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης είναι οι :

3 Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ Ν. ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ Κ. ΚΛΜΚΗΣ - Μ. ΓΚΕΡ ΟΕ ΡΓΟΛΙΔΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΣ ΤΡΙΔΣ ΝΥΠΛΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΓΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΜΝΗΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΡΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΡΓΩΓΗ Ε ΕΥΒΟΙΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΛΙΒΕΡΙΟΥ ΗΛΕΙΣ ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΦΡΓΚΙΔΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ "ΡΟΣΗ" ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΚΒΛΣ ΚΣΤΟΡΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΚΡΓΙΝΝΗ ΠΝΓΙΩΤ "GROCON" ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΙΟΥΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΣΟΥ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΚΩΝ ΚΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΣΤΟΡΙΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΟΝΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΠΣΙΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΛΡΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΩΝ "Η ΝΕ ΕΝΩΣΗ" ΛΣΙΘΙΟΥ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΤΦΙΔΙΚΟΣ - ΕΛΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕ Β ΔΟΜΟΚΟΥ 5 ΤΚ ΘΗΝ ΤΗΛ FX:

4 Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΤΕΙΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ΦΡΓΚΚΗ ΒΣΙΛΕΙ ΜΓΝΗΣΙΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΖΓΟΡΣ ΠΗΛΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ Β ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ "ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΣ" ΠΡΕΒΕΖΣ ΓΕΛΔΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΡΤΣ - ΠΡΕΒΕΖΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΜΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΝΒΚΗΣ ΣΤΥΡΟΣ "ΓΡΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΟΤΩΝ" ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΟΠΡΙΤΣ ΕΥΔΟΚΙ ΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΜΥΤΗΛΙΝΙΩΝ ΦΛΩΡΙΝΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ Β ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΝΤΙΟΥ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΓΛΤΙΣΤΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΚΛΥΒΩΝ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΝΤΡΩΝ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΕΠΟΠ ΠΥΛΙΝ 2. Οι Φορείς και Β που πληρούν όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια της αριθμ.8008/ πρόσκλησης κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και εγκρίνονται για το επόμενο στάδιο αξιολόγησης είναι οι: ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΣ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ Σ ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΣ ΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΓΩΓΩΝ ΓΡΙΝΙΟΥ "ΕΝΩΣΗ ΓΡΙΝΙΟΥ" ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΥΠΚΤΙΣ "Η ΕΝΩΣΗ" ΡΓΟΛΙΔΣ ΕΝΩΣΗ ΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ ΡΓΟΛΙΔΣ "ΡΕ" ΕΣ ΡΓΟΛΙΔΣ ΡΕ RE COO ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ GI GI GI ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕ ΡΚΔΙΣ ΕΣ ΝΟΜΟΥ ΡΚΔΙΣ GI

5 Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ ΡΚΔΙΣ ΕΝΩΣΗ ΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΣ ΡΤΣ ΠΕ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΡΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ e-υπηρεσιων ΡΤΣ ΥΠΟΚΤΣΤΗΜ GI GI ΤΤΙΚΗΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΡΩΝ ΤΤΙΚΗΣ Σ ΕΡΥΘΡΩΝ GI ΧΪΣ ΕΣ ΠΤΡΩΝ GI ΧΪΣ ΕΝΩΣΗ "ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΝΩΣΕΙΣ GI ΠΝΙΓΙΛΕΙΟΥ - ΚΛΒΡΥΤΩΝ" ΒΟΙΩΤΙΣ Σ ΛΙΒΔΕΙΣ "Ο ΙΧΜΕΣ" GI ΒΟΙΩΤΙΣ ΕΣ ΕΠΡΧΙΣ ΘΗΒΣ ΕΓΣ ΕΠΡΧΙΣ GI ΘΗΒΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΟΙ ΜΧΙΡ ΟΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ GI ΔΡΜΣ ΓΡΗΓΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΜΣ ΕΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΜΣ GI ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ Σ ΦΝΩΝ GI ΕΒΡΟΥ Σ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΛΛΕΥΣΗΣ GI ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚ ΚΕΛΡΙ ΕΒΡΟΥ ΕΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ GI ΕΒΡΟΥ ΕΣ ΟΡΕΣΤΙΔΣ GI ΕΥΒΟΙΣ ΕΣ ΕΥΒΟΙΣ GI ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΥΠΟΚΤΣΤΗΜ GI GI ΖΚΥΝΘΟΥ ΕΣ ΖΚΥΝΘΟΥ GI ΗΛΕΙΣ Σ ΕΜΠΟΡΙΣ ΚΙ ΔΙΚΙΝΗΣΗΣ GI ΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΣ ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΕΣ ΛΕΧΙΝΩΝ GI ΗΛΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΣ ΣΤΦΙΔΣ ΗΛΕΙΣ - ΟΛΥΜΠΙΣ ΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΙΡΕΙ ΗΜΘΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΞΙ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ ΟΜΔΩΝ ΠΡΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΘΙΣ ΗΜΘΙΣ ΠΠΓΙΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΛΧΟΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ ΟΕ GI GI ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΝΟΠΡΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ GI ΔΟΜΟΚΟΥ 5 ΤΚ ΘΗΝ ΤΗΛ FX:

6 Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΝΩΣΕΙΣ GI ΠΕΖΩΝ - ΜΕΣΣΡΣ - ΚΟΦΙΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙ GI ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.Ε. "ΕΣΠΕΡΙΣ" ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ "ΝΕ GI ΟΜΟΣΠΟΝΔΙ" ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ Σ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "ΕΝΩΣΗ GI ΓΡΟΤΩΝ" ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΚΒΛΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΡΙΩΝ ΚΒΛΣ Σ ΠΛΤΝΟΤΟΠΟΥ GI ΚΒΛΣ ΕΣ ΚΒΛΣ GI ΚΡΔΙΤΣΣ Σ ΓΕΛΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΙ GI ΠΡΟΒΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΡΔΙΤΣΣ Σ ΚΡΔΙΤΣΙΩΤΩΝ ΓΡΟΤΩΝ "Η ΝΕ GI ΕΝΩΣΗ" ΚΡΔΙΤΣΣ ΤΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΣΤΟΡΙΣ ΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ GI ΚΕΡΚΥΡΣ ΕΣ ΚΕΡΚΥΡΣ GI ΚΕΡΚΥΡΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΞΙ ΚΕΡΚΥΡΣ ΚΕΦΛΛΟΝΙΣ ΕΝΙΙΟΣ Σ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ΚΙ ΙΘΚΗΣ GI ΚΙΛΚΙΣ Β. ΜΤΣΚΟΣ -. ΤΣΟΥΛΗΣ ΟΕ "GROPLUS" ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟ Ε "EUROGRO E" ΚΙΛΚΙΣ ΕΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ "ΝΕ GI ΟΜΟΣΠΟΝΔΙ" ΚΟΖΝΗΣ Σ ΕΟΡΔΙΣ GI ΚΟΖΝΗΣ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΧΙΟΝ ΚΟΖΝΗΣ ΚΟΖΝΗΣ "ΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ" ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΡΧΙΣ ΒΟΪΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΝΗΣ "ΤΟ ΒΟΪΟ" ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ Κ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ GI ΚΟΖΝΗΣ ΥΠΟΚΤΣΤΗΜ GI GI ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΕΣ ΚΙΤΟΥ ΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΙΡΙΚΗ GI ΣΥΜΠΡΞΗ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΣ GI ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΕΣ ΞΥΛΟΚΣΤΡΟΥ GI ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΕΓΣ ΝΕΜΕΣ GI ΚΥΚΛΔΩΝ ΕΣ ΚΥΚΛΔΩΝ ΚΙ ΡΓΟΣΡΩΝΙΚΟΥ, GI "ΚΥΚΛΔΟΡΓΟΣΡΩΝΙΚΟΙ" ΚΥΚΛΔΩΝ ΕΣ ΝΞΟΥ GI

7 Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ ΚΥΚΛΔΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΪΚΩΝ GI ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΗΡΣ ΣΝΤΟΣ ΛΚΩΝΙΣ ΕΣ ΛΚΩΝΙΣ GI ΛΚΩΝΙΣ ΠΟΥΛΚΟΣ ΗΛΙΣ ΛΡΙΣΣ & Ξ ΧΤΖΗΜΙΧΗΛ ΟΕ ΛΡΙΣΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΛΡΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΩΝ "Η ΝΕ ΕΝΩΣΗ" ΛΡΙΣΣ Σ ΝΙΚΙΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΣ" GI ΛΡΙΣΣ ΓΕΡΟΤΟΛΙΟΥ Θ. ΝΤΩΝΙ "GROECON" ΛΡΙΣΣ ΥΠΟΚΤΣΤΗΜ GI GI ΛΡΙΣΣ Φ ΒΟΥΡΗ - Η ΚΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΟΕ "ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ GRO" ΛΣΙΘΙΟΥ ΓΣ ΙΕΡΠΕΤΡΣ GI ΛΣΙΘΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΝΩΣΕΙΣ GI ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΣΙΘΙΟΥ - ΜΕΡΜΒΕΛΛΟΥ ΛΣΙΘΙΟΥ ΠΛΤΗΣ ΜΙΧΗΛ ΛΣΙΘΙΟΥ ΥΠΟΚΤΣΤΗΜ GI GI ΛΕΣΒΟΥ Σ ΛΗΜΝΟΥ "Η ΕΝΩΣΗ" GI ΛΕΣΒΟΥ ΕΣ ΛΕΣΒΟΥ GI ΛΕΣΒΟΥ Π. ΚΤΣΒΕΛΛΗΣ -. ΚΟΤΤΙΚ - Ι. ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΟΕ ΛΕΥΚΔΣ ΕΣ ΛΕΥΚΔΣ GI ΜΓΝΗΣΙΣ ΝΓΚΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΞ' ΔΙΙΡΕΤΟΥ ΔΣΟΥΣ ΠΡΟΣΗΛΙ ΜΥΡΙΚΗΣ ΚΩΦΩΝ ΜΓΝΗΣΙΣ Σ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΔΩΝ GI ΜΓΝΗΣΙΣ ΔΗΜΟΥΛΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΓΝΗΣΙΣ ΕΣ ΒΟΛΟΥ GI ΜΕΣΣΗΝΙΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ "ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΣ" ΜΕΣΣΗΝΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΙ GI ΕΛΙΟΛΔΟΥ ΜΕ.ΣΥΝ.ΕΛ.Ε ΞΝΘΗΣ ΕΣ ΞΝΘΗΣ GI ΞΝΘΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΜΟΙΡΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΔΚΙΔΗΣ ΟΕ ΠΕΛΛΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΦΡΟΥΤΟΠΡΓΩΓΙΚΟΣ GI ΟΠΟΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Η ΔΗΜΗΤΡ" ΠΕΛΛΣ Σ ΕΔΕΣΣΣ - ΣΚΥΔΡΣ "Η ΕΝΩΣΗ" GI ΠΕΛΛΣ Σ ΠΕΛΛΣ GI ΠΙΕΡΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΞΙ ΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΠΝΙΚΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ 5 ΤΚ ΘΗΝ ΤΗΛ FX:

8 Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ ΠΙΕΡΙΣ ΠΙΕΡΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΞΙ ΓΡΟΤΙΚΩΝ GI ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ "ΟΛΥΜΠΟΣ" ΠΙΕΡΙ ΠΙΕΡΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΞΙ ΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ ΣΠΕΚΟ - ΠΕΣΚΟ ΠΙΕΡΙΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙ GI ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.Ε. "ΕΣΠΕΡΙΣ" ΡΕΘΥΜΝΗΣ Σ ΜΥΛΛΟΠΟΤΠΟΥ Η ΕΝΩΣΗ" GI ΡΕΘΥΜΝΗΣ Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ GI ΡΟΔΟΠΗΣ Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ - Γ. ΠΠΔΗΜΟΣ ΟΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΚΟΠΙΝΟΣ Σ ΜΔΕΝΗ ΟΕ "ΓΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΕ" ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΚΠΝΟΠΡΓΩΓΩΝ ΘΡΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΥΠΟΚΤΣΤΗΜ GI GI ΣΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ GI ΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΚΡΙΒΖΙΔΗΣ. ΜΛΛΙΡΣ ΚΡΛΗΣ & ΣΙ ΟΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΠΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΠΠΣ ΣΕΡΡΩΝ Σ ΕΝΩΣΗ ΓΡΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ GI ΣΕΡΡΩΝ Σ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ GI ΓΡΟΤΩΝ ΒΙΣΛΤΙΣ ΤΡΙΚΛΩΝ Σ ΚΛΜΠΚΣ ΜΕΤΕΩΡ GI ΤΡΙΚΛΩΝ Σ ΤΡΙΚΛΩΝ "ΕΝΩΣΗ" GI ΤΡΙΚΛΩΝ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΙΚΕ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΕΣ ΜΦΙΚΛΕΙΣ GI ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΕΣ ΤΛΝΤΗΣ GI ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΕΣ ΛΜΙΣ GI ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΙΚΕ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ GI ΣΤΥΛΙΔΟΣ ΦΛΩΡΙΝΣ ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΝΤΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΣ Σ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ GI "ΠΕΛΕΚΝΟΣ" ΦΛΩΡΙΝΣ Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΣ GI ΦΩΚΙΔΣ ΕΛΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ ΜΦΙΣΣΣ GI ΦΩΚΙΔΣ ΕΥΘΥΜΙ Σ. ΓΕΩΡΓΟΥΛ "ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔ" ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ Σ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ "ΕΝΩΣΗ" GI ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ GI ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΔΣΙΚΩΝ ΚΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ GI

9 Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ ΡΝΙΣ ΧΝΙΩΝ ΕΣ ΣΕΛΙΝΟΥ GI ΧΝΙΩΝ ΣΤΦΥΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΝΙΩΝ GI ΧΝΙΩΝ ΥΠΟΚΤΣΤΗΜ GI GI ΧΙΟΥ ΕΓΣ ΧΙΟΥ GI ΧΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΜΣΤΙΧΟΠΡΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ GI 3. Ο Φορέας Συντονισμού που πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια της αριθμ.8008/ πρόσκλησης κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης είναι ο «GI ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΡΕΙ ΨΗΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΣΤΟΛΚΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 5 ΤΚ ΘΗΝ ΤΗΛ FX:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 01 υγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. πρωτ.: 29360 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΜΟΙ ΟΥ ΤΞΗ ΟΥ Ε Ρ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 1- νατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΡΜΣ ΡΜΣ ΔΟΥ ΔΡΜΣ ΔΡΜ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΟΥ ΔΡΜΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2015. Πιστοποίηση Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2015. Πιστοποίηση Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια δ/νση: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 02/01/2015 Τηλ.: 210880 2861 / 2805 Αρ. πρωτ.: 331 E-mails:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση - Αναγνώριση. Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση - Αναγνώριση. Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής και Α.Δ.Α: Οικονομικής Υποστήριξης Αθήνα 22/1/2014 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Πρωτ. 8008 Τηλ. 2108802861/8802676 e-mail. christos.christakis@opekepe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-4Δ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-4Δ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.: 26403 ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Πιν. Διανομής ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή αισθητική αξία του ελληνικού περιβάλλοντος οφείλεται στην ποικιλία του τοπίου και της αρχιτεκτονικής ταυτότητας των επί μέρους περιοχών

Η υψηλή αισθητική αξία του ελληνικού περιβάλλοντος οφείλεται στην ποικιλία του τοπίου και της αρχιτεκτονικής ταυτότητας των επί μέρους περιοχών Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών για τη θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και την αρχιτεκτονική στους μικρούς οικισμούς της χώρας και σε περιοχές εκτός σχεδίου Ιούλιος 2011 Η υψηλή αισθητική αξία

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Β-ΔΔ7 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Β-ΔΔ7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 02/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 960/43571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Δ/ΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΘΗΝ 23-07 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ριθ,. Πρωτ. 2γ/Γ.Π. οικ.55885 ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2644 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητεί ας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν

Διαβάστε περισσότερα