Υπουργείων Γεωργίας, Υγείας-Πρόνοιας, Εργασίας και σε Γεωργικούς Συνεταιρισµούς, σε ιδρύµατα και µονάδες Περίθαλψης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργείων Γεωργίας, Υγείας-Πρόνοιας, Εργασίας και σε Γεωργικούς Συνεταιρισµούς, σε ιδρύµατα και µονάδες Περίθαλψης."

Transcript

1 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 5 Επιστήµες Οικονοµίας & ιοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 533 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π Μάρκετινγκ + Μάνατζµεντ: Βελτίωση παραγωγικότητας επιχειρήσεων (εντοπισµός, πρόβλεψη και µέτρηση της ζήτησης, µέθοδοι λήψης αποφάσεων σχετικά µε την επιλογή, τη δηµιουργία, την τιµολόγηση, τη διάθεση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης). -Επικοινωνία : προβολή προϊόντων & υπηρεσιών. -Πληροφορική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικονοµικά, Λογιστική, ίκαιο. Οικονοµικός Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Στέλεχος Επιχειρήσεων και Οργανισµών ιδιαίτερα στους τοµείς µάρκετινγκ, πωλήσεων, εξαγωγών, διαφήµισης, έρευνας αγοράς, δηµοσίων σχέσεων, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, διοίκησης προµηθειών και υλικών, ανάλυσης συστηµάτων και ανάπτυξης µηχανογραφικών συστηµάτων. 534 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Έδεσσα Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μάρκετινγκ, πωλήσεις, διοίκηση δικτύων διανοµής, εξαγωγές, διαφήµιση, έρευνα αγοράς, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), σχεδιασµός και ανάλυση διαδικασιών, πρόβλεψη ζήτησης, προγραµµατισµός παραγωγής, διαχείριση της ποιότητας, διαχείριση αποθεµάτων. ιέξοδοι ως άνω. 535 ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1ΞΓ Θεσ/νίκη 14,41/16149 Στέλεχος µε οικονοµική και πολιτική εξειδίκευση στις ιεθνείς & Ευρωπαϊκές Σχέσεις. Πολιτικός Αναλυτής, Λογιστής, Σύµβουλος Πολιτικής Επικοινωνίας. Σε υπηρεσίες και φορείς ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων, σε τράπεζες, και διεθνείς οργανισµούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισµός, απολογισµός, ανάλυση αποτελεσµάτων, συµπεράσµατα), σε προξενεία και πρεσβείες (κατόπιν αποφοίτησης από τη ιπλωµατική Ακαδηµία), στην εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 536 ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις, ιδιαίτερα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε υπηρεσίες µε αντικείµενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας, σε οικονοµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς οργανισµούς, σε τράπεζες, ως Σύµβουλος σε διεθνείς οργανισµούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 537 ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κοµοτηνή Π.ΘΡΑΚΗΣ Οικονοµικές σπουδές- 3 κατευθύνσεις: ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων, ιαβαλκανικών Σχέσεων, ιεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων. ιέξοδοι ως άνω. 1

2 538 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.ΠΕΙΡΑΙΑ Χρηµατοοικονοµική Οργάνωση & Λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των χρηµαταγορών και των κεφαλαιαγορών (οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, Λειτουργία Χρηµατιστηρίου, Επενδύσεις, ιεθνής Τραπεζιτική). Οικονοµικό Στέλεχος σε τράπεζες,.ε.κ.ο., στο χρηµατιστήριο, σε οργανισµούς και σε χρηµατοοικονοµικές και πιστωτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επενδυτικός Σύµβουλος σε επιχειρήσεις, σε ασφαλιστικούς και επενδυτικούς φορείς. 539 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 540 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θεσ/νίκη Στελέχωση λογιστηρίων και οικονοµικών υπηρεσιών επιχειρήσεων: χρηµατοοικονοµικές µελέτες, αξιολόγηση επενδυτικών και επιχειρησιακών σχεδίων, έλεγχος επιχειρήσεων, χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις. Σε τράπεζες, λογιστικές - ελεγκτικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές εταιρείες, λογιστήρια, αγορές κεφαλαίου και χρήµατος. 541 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ EN Π.ΠΕΙΡΑΙΑ 14,53/16803 ύο εξειδικεύσεις: α. Nαυτιλιακή Oικονοµική, β. ιοίκηση Nαυτιλιακών Eπιχειρήσεων. Oικονοµική, Mεταφορές, Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Λιµενική Oικονοµική, Ποσοτικές Mέθοδοι, Oικονοµικά, Στατιστική, Mαθηµατικά, Πληροφορική. Στέλεχος ναυτιλιακών εταιριών (στα τµήµατα ναυλώσεων, στο λογιστήριο, την µηχανοργάνωση, δηµοσίων σχέσεων, στο νοµικό και το ασφαλιστικό τµήµα), σε τράπεζες, οικονοµικούς και ερευνητικούς φορείς. 542 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χίος Π.ΑΙΓΑΙΟΥ Τρεις κατευθύνσεις: α. Ναυτιλίας, β. Μεταφορών, γ. ιεθνούς Εµπορίου. ιέξοδοι ως άνω. 543 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.ΠΑΤΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 549 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσνίκη Ρέθυµνο Π.ΚΡΗΤΗΣ Αναλογιστής, Λογιστής, Οικονοµολόγος, Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: α. Οικονοµικής Ανάλυσης, β. Εφαρµοσµένων Οικονοµικών, γ. Χρηµατοοικονοµικών & Επιχειρηµατικών Οικονοµικών, δ. Κατεύθυνση ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών. Σε υπουργεία, τράπεζες, οργανισµούς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κέντρα οικονοµικής έρευνας, σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, σύµβουλος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, στέλεχος λογιστηρίων. Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου. 550 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 552 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίπολη Π. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

3 553 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 554 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ Π. Λιβαδειά Π. ΣΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ Κατευθύνσεις: α) Οικονοµικά, β) Περιφερειακή Επιστήµη. Οικονοµολόγος, Περιφερειολόγος. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις δηµόσιες επιχειρήσεις & οργανισµούς. Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου. 555 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 556 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θεσ/νίκη ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.ΠΕΙΡΑΙΑ ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού, Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων. ιοίκηση Προσωπικού, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Παραγωγή, Μάρκετινγκ, ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων. Σε υπηρεσίες υπουργείων και δηµοσίων οργανισµών, τράπεζες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου ο ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ Π Τοµείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (δηµόσια διοίκηση, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα, τοπική αυτοδιοίκηση). ιοικητικό Στέλεχος, Ορκωτός Λογιστής, Τραπεζικός, Εφοριακός, Επιχειρηµατίας. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως στη ναυτιλία, τον τουρισµό, σε συνεταιρισµούς, δηµοτικές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις. Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου. 559 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χίος Π.ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.ΠΑΤΡΑΣ Όπως: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κοµοτηνή Π. ΘΡΑΚΗΣ 562 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σπάρτη Π. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ιοίκηση και οικονοµική διαχείριση αθλητικών φορέων, οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, διοίκηση υπηρεσιών (ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, τοπικής αυτοδιοίκησης, τουρισµού και ψυχαγωγίας, υγείας, µη-κερδοσκοπικών και µηκυβερνητικών οργανισµών), Σε αθλητικές οµοσπονδίες, ενώσεις, σωµατεία, γυµναστήρια, στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, στην Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων, στα µεγάλα ξενοδοχεία, σε εταιρείες συµβούλων αθλητισµού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, στα ΜΜΕ. 563 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αγρίνιο Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οργάνωση & ιοίκηση Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα, Αγροτική Οικονοµία (νέο µοντέλο αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, ανάπτυξη µορφών παραγωγής σύγχρονων προϊόντων). + Εδαφολογία, Φυτική Ζωική παραγωγή, Εγγειοβελτειώσεις, Αγροτική Τεχνολογία. Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων υπουργείων, στην Αγροτική Τράπεζα, στον Οργανισµό Βάµβακος, στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής, βιοµηχανίες γεωργικών φαρµάκων, βιοµηχανίες τροφίµων και γαλακτοκοµικών προϊόντων, καταστήµατα γεωργικών φαρµάκων, γεωργικών µηχανηµάτων, σε φυτώρια. 3

4 564 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ Π Ο Άνθρωπος και το Οικιακό Περιβάλλον του. Καθηγητής Οικιακής Οικονοµίας Μ.Ε., Σύµβουλος ή Εµπειρογνώµονας σε υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας, Υγείας-Πρόνοιας, Εργασίας και σε Γεωργικούς Συνεταιρισµούς, σε ιδρύµατα και µονάδες Περίθαλψης. Στην Τοπική Ανάπτυξη (Υπ. Γεωργίας, Εργασίας, ήµοι, Νοµαρχίες), στη ιαχείριση Περιβάλλοντος (ΥΠΕΧΩ Ε, Τοπικές Αναπτυξιακές Εταιρίες), στην Αγωγή του Καταναλωτή (Ερευνητικά Ινστιτούτα, ΙΝΚΑ) 565 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.ΠΕΙΡΑΙΑ Αναλυτής Στατιστικών Στοιχείων, Αναλογιστής, Εκτιµητής Κινδύνου, Ποσοτικός Αναλυτής Επενδύσεων, Στέλεχος ιοίκησης σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε τράπεζες, δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σε οικονοµικές µονάδες, εταιρείες δηµοσκοπήσεων, σε ερευνητικά κέντρα, στα Μ.Μ.Ε ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ Π. Ορεστιάδα Π.ΘΡΑΚΗΣ ιάρκεια σπουδών: 10 εξάµηνα. Γνώσεις γεωπονικού, οικονοµικού, επιχειρηµατικού και κοινωνιολογκού περιεχοµένου. ιοίκηση γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ιαχείριση Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασία και Περιβάλλον, Αγροτική Οικονοµία και ιοίκηση Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προ όντων και Τροφίµων, Αξιολόγηση Επενδύσεων µε έµφαση στη Γεωργία, Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), Ευρωπα κοί Θεσµοί & Πολιτικές. Σύµβουλος στο Υπουργείο Γεωργίας, Σύµβουλος ή Προµηθευτής του αγροτικού χώρου σε επιχειρήσεις και οργανώσεις, Γεωπόνος ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αγρίνιο Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μελέτη περιβάλλοντος, διαχείριση χρήσεων γης, αξιοποίηση φυσικών πόρων, αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Σχεδιασµός κατασκευή έργων, περιβαλλοντικές µελέτες, αποκοµιδή σκουπιδιών, βιολογικοί καθαρισµοί, ανάπλαση υποβαθµισµένων περιοχών ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιοίκηση Επιχειρήσεων + Τεχνολογικές Εφαρµογές (Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ψηφιακή Οικονοµία) + ιοικητικές επιστήµες µε έµφαση στη λήψη αποφάσεων. Στέλεχος δηµόσιων & ιδιωτικών επιχειρήσεων: ηλεκτρονικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ηλεκτρονικό εµπόριο, επιχειρηµατική στρατηγική, διαχείριση καινοτοµίας, Καθηγητής Οικονοµολόγος.Ε ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π. ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Νάουσα Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιοίκηση της Παραγωγής µε έµφαση της εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών στα συστήµατα παραγωγής στις βιοµηχανικές µονάδες. Στέλεχος επιχειρήσεων της τοµείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Θεσ/νίκη Κατευθύνσεις: α. Βαλκανικών Σπουδών, β. Σλαβικών Σπουδών, γ. Ανατολικών Σπουδών. Ρωσικά ή Τουρκικά + µια βαλκανική, σλαβική ή ανατολική γλώσσα + Ιστορία, Πολιτισµός, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών µε την Ελλάδα. Σε πρεσβείες, προξενεία, στο διπλωµατικό σώµα, σε εταιρίες εισαγωγών εξαγωγών. 4

5 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 573 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Μ Θεσνίκη Σ.Σ.Α.Σ / 18883/ Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή θα πρέπει: Να είναι Έλληνας το γένος. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. Να έχει ηλικία από 17 µέχρι 21 ετών. Να έχει Ανάστηµα πάνω από 1,70 µέτρα για άντρες και πάνω από 1,65 για τις γυναίκες και Βάρος: ΜΣ για άνδρες: 20-25, για γυναίκες: Να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση. Να είναι άγαµος. Να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαµβάνουν ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές. Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση + Στρατιωτική Εκπαίδευση. Κατευθύνσεις: α. Οικονοµικής των Επιχειρήσεων, β. Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού, γ. Γενικής Οικονοµικής Θεωρίας και Πολιτικής. 574 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Μ Θεσ/νίκη Σ.Υ / 17605/ -- ιάρκεια σπουδών: 4 εξάµηνα. Προϋποθέσεις ως άνω Ειδικότητες: α. Αµύνης Αεροδροµίων, β. Μετεωρολόγος, γ. Πληροφοριών, δ. Στρατολόγος, ε. Ταµειακός. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 575 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β ΑΣΤ. ΑΚΑ ΗΜΙΑ 18325/ 17765/ Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή θα πρέπει: Να είναι Έλληνας το γένος. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. Να έχει ηλικία µέχρι 26 ετών. Να έχει ανάστηµα πάνω από 1,70 µέτρα. Να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση. Να είναι άγαµος. Να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαµβάνουν ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές. Εκπαίδευση: Θεωρητική (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, ίκαιο, Εγκληµατολογία, Ιατροδικαστική) + Πρακτική (Αυτοάµυνα, Οπλοτεχνία Σκοποβολή). 576 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Β ΑΣΤ. ΑΚΑ ΗΜΙΑ 577 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 14303/ 10057/ / 17068/ Τ.Ε.Ι. ιάρκεια σπουδών: 6 εξάµηνα. Προϋποθέσεις ως άνω. Εκπαίδευση ως άνω. Τµήµατα: Γρεβενών, ιδυµοτείχου, Καρδίτσας, Κοµοτηνής, Νάουσας, Ξάνθης, Ρεθύµνου, Σητείας. Όπως: ο ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ο ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Καστοριά ΤΕΙ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αργοστόλι ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ ιαφηµιστής, Ειδικός Ψυχαγωγίας, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων. Σε επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργούν τµήµατα δηµοσίων σχέσεων (επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και αναψυχής ), σε εξαγωγικές µονάδες, επιχειρήσεις υλοποίησης κοινοτικών δράσεων, επιχειρήσεις εµπορίου και µεταφορών, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς, στα ΜΜΕ. 5

6 580 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 8851 ιοίκηση Επιχειρήσεων + Τεχνολογία της Πληροφορίας. Μεσιτεία πληροφοριών, χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. 581 ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Καστοριά ΤΕΙ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9501 Οικονοµία + ιεθνείς Σχέσεις + ιεθνές Εµπόριο + ιεθνές Μάρκετινγκ. Στελέχη διοίκησης σε οργανισµούς & επιχειρήσεις εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου. 582 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ 583 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ο ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Θήβα ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Γρεβενά ΤΕΙ ΥΤ. ΜΑΚΕ Κατερίνη ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Εφοδιαστική: προγραµµατισµός, οργάνωση, καθοδήγηση, παρακολούθηση ροών υλικού, ανθρώπων, ενέργειας και πληροφοριών σε κοινωνικοικονοµικά συστήµατα, σε βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν προϊόντα. Σε οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές εταιρείες µεταφορών, στον δηµόσιο τοµέα (νοσοκοµεία, στρατιωτικές µονάδες), σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τουριστικές, διανοµής Τύπου, δεµάτων). 585 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9661 ιοίκηση, Οργάνωση, Οικονοµική διαχειριστική ανάπτυξη ΟΤΑ. Στις νοµαρχίες, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε τράπεζες, σε συνεταιρισµούς, σε δηµοτικές επιχειρήσεις. 586 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9467 Γραφείο κίνησης διοίκηση προσωπικού, προµήθειες. Σε νοσοκοµεία και µονάδες για το παιδί, την 3 η ηλικία, το AIDS. 588 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κοζάνη ΤΕΙ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ιοίκηση προσωπικού, πωλήσεις, µεταφορές, παραγωγή, προµήθειες, οικονοµικά, λογιστήριο, εξαγωγές, µάρκετινγκ, δηµόσιες σχέσεις, µηχανογράφηση. Σε ιδιωτικές & δηµόσιες επιχειρήσεις & Υπηρεσίες. 594 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 597 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ληξούρι ΤΕΙ Ι. ΝΗΣΩΝ Ηράκλειο

7 598 ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ιαχείριση ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων. Υπεύθυνος προγραµµατισµού, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης έργων. Χρηµατοοικονοµική διοίκηση και διαχείριση ελεγκτικών και ασφαλιστικών εργασιών. Στέλεχος ελεγκτικών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Οργανισµών και Υπηρεσιών (ασφαλιστικά ταµεία και ασφαλιστικές εταιρείες), διαχείριση και λειτουργία οικονοµικών οργανισµών. 601 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 604 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ιεράπετρα Άµφισσα ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών µιας επιχείρησης προς τους πελάτες της: Έρευνα αγοράς, ανάπτυξη πωλήσεων, διαφήµιση δηµόσιες σχέσεις. Σε ιδιωτικές & δηµόσιες επιχειρήσεις & υπηρεσίες. 605 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αµαλιάδα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ο ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φλώρινα ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9301 ο ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & Ηγουµενίτσα ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1ΞΓ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10,12/ ξένες γλώσσες (αρχάριοι) + Οικονοµία, Εµπόριο, Τουρισµός, Μάρκετινγκ, Η/Υ. Στον τοµέα των εξαγωγών, σε µεταποιητικές εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, σε µεταφορικές εταιρείες, εµπορευµατικούς σταθµούς, εµπορικές εξαγωγικές-εισαγωγικές επιχειρήσεις, σε συνεταιριστικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικές µονάδες, ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, γραφεία εξειδικευµένης µετάφρασης. 608 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αµαλιάδα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Λευκάδα ΤΕΙ Ι. ΝΗΣΩΝ Πληρoφoρική + ιoικητική Επιστήµη + Oικoνoµικά. Σε ιδιωτικές & δηµόσιες επιχειρήσεις & υπηρεσίες. 611 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γρεβενά ΤΕΙ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

8 612 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κοζάνη ΤΕΙ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ηράκλειο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Εποπτεία, τήρηση και ενηµέρωση λογιστικών βιβλίων, σύνταξη και έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων, σύνταξη και έλεγχος φορολογικών δηλώσεων, εφαρµογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, εφαρµογή αρχών και µεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξης προϋπολογισµών, αξιολόγηση επενδύσεων, σύνταξη χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων και εκτιµήσεων, παροχή χρηµατοοικονοµικών συµβουλών και εκπόνηση χρηµατοοικονοµικών µελετών. Υπεύθυνος για τις εµπορικές + οικονοµικές πράξεις µιας επιχείρησης, ενός οργανισµού, µιας κρατικής υπηρεσίας. 619 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πρέβεζα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1ΞΓ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11,51/ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1ΞΓ 625 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1ΞΓ Σπέτσες ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ηράκλειο 11,15/ ,83/ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1ΞΓ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 10,71/ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1ΞΓ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10,01/ ,5 χρόνια θεωρητική & εργαστηριακή κατάρτιση, 1 εξάµηνο πρακτική εξάσκηση. Μάνατζµεντ & µάρκετινγκ ξενοδοχειακών µονάδων, πρακτορείων ταξιδίων, επισιτιστικών µονάδων. 628 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1ΞΓ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 9,53/ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1ΞΓ Ηγουµενίτσα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ -- 8

9 630 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κοζάνη ΤΕΙ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος Αναλογιστής, Ασφαλιστής. Σε υπηρεσίες, τράπεζες, εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρίες. 631 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Αγ. Νικόλαος 9431 Ως άνω + ιαχείριση και Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate). ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ιοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και γεωργικών συνεταιρισµών, λογιστική παρακολούθηση τους, τήρηση και ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων. Στελέχωση οργανισµών (Πιστοποίησης Λογαριασµών, Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Ελέγχου Τροφίµων και Ποιότητας και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Συνεταιρισµών). Εµπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών φαρµάκων, γεωργικών µηχανηµάτων και εφοδίων. Εκτιµήσεις γεωργικών προϊόντων, πραγµατογνωµοσύνες. Σύµβουλοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων: υλοποίηση προγραµµάτων και µελετών. ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ α. ιoίκηση Συνεταιριστικών Oργανώσεων και Eπιχειρήσεων, ως άνω. β. ιοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων & Οργανισµών: Κοινωνική ή αλληλέγγυα Οικονοµία: α. Κοινωνικές ή εθελοντικές ή Μη Κερδοσκοπικές - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) µε προσανατολισµό περιβαλλοντικό, ανθρωπιστικό και ευρύτερα φιλανθρωπικό (κοινοτική ανάπτυξη, οικολογία, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, επιστηµονική έρευνα, πολιτισµός, υγεία, υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην αναπτυξιακή βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες), που δεν στοχεύουν στο κέρδος: Greenpeace, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, το Χαµόγελο του Παιδιού, η WWF, β. Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Συνεταιρισµοί Γυναικών, ΚΑΠΑ). o ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ o ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Άγ. Νικόλαος Γρεβενά ΤΕΙ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) 637 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1ΞΓ Ρόδος ΣΤΕ / ΕΟΤ 9,36/ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1ΞΓ Αγ. Νικόλαος ΣΤΕ / ΕΟΤ 9,3/ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) Μάιος 2009 ΚΕΣΥΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Καλλ. Παρρέν - Σιγανού Ρέθυµνο Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός: ιοίκηση και Οργάνωση οικονοµικών µονάδων και οργανισµών, διοίκηση- ανάπτυξη-βελτίωση και χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων, Παροχή Υπηρεσιών, Ανάλυση Οικονοµικών εδοµένων, Εποπτεία και Έλεγχος. Στέλεχος επιχειρήσεων και οργανισµών (marketing, πωλήσεις, εξαγωγές, διαφηµίσεις, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, διοίκηση προµηθειών και υλικών, ανάλυση συστηµάτων και ανάπτυξη µηχανογραφικών συστηµάτων, έρευνες αγοράς) Κάθε εκπαιδευτική περίοδος περιλαµβάνει θεωρητικό + πρακτικό κύκλο: 3 χρόνια + 9 µήνες πρακτική το καλοκαίρι. ιέξοδοι όπως

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5 Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 542 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π -Μάρκετινγκ + Μάνατζμεντ: Βελτίωση παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Επιστήµες Οικονοµίας & ιοίκησης 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 515 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Αθήνα ΟΠΑ 15570 516 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 14204

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 1 Ανθρωπιστικές, Νοµικές & Κοινωνικές Επιστήµες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ EN Π.ΑΘΗΝΑΣ 16,25/19519 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 1 Ανθρωπιστικές, Νοµικές & Κοινωνικές Επιστήµες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛ. Αθήνα ΕΚΠΑ 20229 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2013 ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΠ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1 Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ EN Π.ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ EN Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες 4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Τεχνολογικές Επιστήμες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 327 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Αθήνα Ε.Μ.Π. 328 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 329 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ.

ΟΙ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ., ΣΠΟΥΔΕΣ: Σκοπός είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με την Αγγλική γλώσσα, φιλολογία και πολιτισμό, με στόχο βασικά την κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%)

ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 5ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.775 16.838 937 5.6% 240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Κώστας Σίδερης Απρίλιος 2012 [1] [2] 1ο πεδίο ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Θετικές Επιστήμες

2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Θετικές Επιστήμες 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Θετικές Επιστήμες 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 133 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κατευθύνσεις: α. Μαθηματικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών, β. Επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως:

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφαρμογών Πληροφορικής Λογιστικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Πρόταση. Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τελική Πρόταση. Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Τελική Πρόταση Σχεδίου για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης Χωρική Διασπορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακολούθως θα βρείτε τις ιστοσελίδες όλων των τμημάτων που υπάρχουν στην τριτοβάθμια προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéìÝëåéá: Ó. ÓôñáôçãÜêçò

ÅðéìÝëåéá: Ó. ÓôñáôçãÜêçò ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ προ Αθηνά ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ µε Αθηνά 2013 2012 2011 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 205 250 260 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. Επιστήµες Υγείας

3 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. Επιστήµες Υγείας 3 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Επιστήµες Υγείας 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ A/A ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 261 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18872 262 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΠΑΤΡΑΣ 19037 263 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 264 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 265 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2009 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2008 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2009 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2008 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ) ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2009 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2008 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ 90% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ 2009 ΒΑΣΗ 2008 ΙΑΦΟΡΑ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα