ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ"

Transcript

1 Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο σχεδιασμός και ψήφιση αναπτυξιακού νόμου είναι πρώτης προτεραιότητας προκειμένου να ενισχυθεί η επενδυτική δραστηριότητα και γενικότερα η οικονομία, αλλά και να δοθεί ένα «μήνυμα» στήριξης της επιχειρηματικότητας. Ο σχεδιασμός του νέου αναπτυξιακού νόμου θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 1. Την αναγκαιότητα ο νέος νόμος να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας 2. Το ισχύον κοινοτικό πλαίσιο σε ότι αφορά στις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 3. Τα αποτελέσματα, τα επιτεύγματα αλλά και τα προβλήματα των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει. 1. Υφιστάμενη κατάσταση Τον Απρίλιο του 2014 ολοκληρώθηκε ο τελευταίος κύκλος του τότε ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου (ν.3908/2011). Είχαν ήδη ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2013 οι «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » [(2013/C 209/01) ]. Σε συνέχεια αυτών ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση σε συνεργασία με την ΕΕ του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της περιόδου [C(2014) 2642 final ] στον οποίο προσδιορίζονται τα ανώτερα επιτρεπόμενα ποσοστά περιφερειακών ενισχύσεων για τη χώρα. Η αλλαγή των ορίων ενισχύσεων επέβαλε την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου προκειμένου να ενσωματωθούν τα ποσοστά του νέου χάρτη. Η ενσωμάτωση των νέων ορίων ενισχύσεων θα ήταν εφικτή με τροποποιήσεις του ισχύοντος τότε αναπτυξιακού νόμου ή με την ψήφιση νέου νόμου στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα ουσιωδών αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση από τις αρχές Απριλίου 2014 δεν υπάρχει ενεργός αναπτυξιακός νόμος (καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων) για τη χώρα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την οικονομική συγκυρία και τα 1

2 προβλήματα χρηματοδότησης των επενδύσεων επιδεινώνει περαιτέρω την επενδυτική δραστηριότητα. 2. Αποτίμηση των προηγούμενων ν.3299/04 και ν.3908/2011 Η αποτίμηση των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων οι οποίοι εφαρμόστηκαν από το 2004 μέχρι σήμερα είναι κρίσιμης σημασίας στο σχεδιασμό του νέου αναπτυξιακού νόμου. Η αποτίμηση θα πρέπει να εστιάσει: (i) στην επεξεργασία των στοιχείων των επενδύσεων που υπεβλήθησαν, εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν μέσω του αναπτυξιακού, η οποία θα βασιστεί κυρίως στα στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων της ΓΔΙΕ (ii) στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων λειτουργίας των επιχειρήσεων φορέων των εν λόγω επενδύσεων. (iii) στον τρόπο λειτουργίας των φορέων διαχείρισης του αναπτυξιακού νόμου Ειδικότερα στο πλαίσιο της αποτίμησης των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά τα εξής: -Επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων υπαγωγής, εντάξεων, ελέγχωνπιστοποιήσεων και πληρωμών εξεργασία των αποτελεσμάτων λειτουργίας των επιχειρήσεων φορέων των εν λόγω επενδύσεων. -Διενέργεια έρευνας πεδίου σε επιχειρήσεις -Αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των φορέων διαχείρισης του αναπτυξιακού νόμου Στο πλαίσιο της αποτίμησης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των φορέων αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων (ΓΔΙΕ, ΓΓΒ, Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών), κυρίως μέσω συγκριτικής αξιολόγησης δεδομένων όπως: χρόνος αξιολόγησης αιτημάτων, περικοπές κατά την αξιολόγηση χρόνος ελέγχου, αποκλίσεις μεταξύ υπαγωγής και ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κλπ εκθέσεις δευτεροβάθμιων οργάνων ελέγχου (ΕΔΕΛ, Διαχειριστικές Αρχές, Όργανα ΕΕ). Χρηματοδοτικές εκκρεμότητες από προηγούμενους αναπτυξιακούς Όπως ήδη αναφέρθηκε στους αναπτυξιακούς νόμους την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων αθροιστικά σημαντικού προϋπολογισμού, με το μεγαλύτερο αριθμό και προϋπολογισμό αυτών να αφορά σε επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στον ν.3299/2004. Στο πλαίσιο αυτό μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν σε προηγούμενους αναπτυξιακούς δεν έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. Το συνολικό ύψος ενισχύσεων που θα πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων εκτιμάται σε περίπου 4 δισ. ευρώ. Η διαχείριση και χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών αποτελεί προτεραιότητα, ωστόσο 2

3 λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι προφανής η δυσκολία χρηματοδότησης. Με στόχο την κάλυψη ή μείωση της ανάγκης χρηματοδότησης εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: Δυνατότητα περιορισμού των απαιτήσεων χρηματοδότησης μέσω επανεξέτασης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί Δυνατότητα αντικατάστασης της άμεσης επιχορήγησης με φορολογικά κίνητρα δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου ΙΙ. Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Η ενεργοποίηση του αναπτυξιακού νόμου πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Και τούτο είτε με τροποποίηση του τελευταίου υφιστάμενου ή με τον εξ αρχής σχεδιασμό νέου νόμου. Η απόφαση θα ληφθεί με κριτήριο το μέγεθος των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση νέου νόμου παρέχει δυνατότητες ριζικής αναμόρφωσης τόσο σε ότι αφορά τη στόχευση και στρατηγική του νόμου όσο και σε ότι αφορά θέματα εφαρμογής και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών. Με βάση τα ανωτέρω κατά την αναμόρφωση του αναπτυξιακού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 1. Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων Ο σχεδιασμός του νέου αναπτυξιακού θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ισχύουσες «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » της ΕΕ και τον «Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ». Με βάση τον εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων καλύπτεται το σύνολο της χώρας για την παροχή ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα. Κατά την διαμόρφωση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, η αξιολόγηση και κατάταξη των περιφερειών και νομών της χώρας έγινε με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) και ειδικότερα το μέσο όρο της τριετίας , όπως προβλεπόταν από τις κατευθυντήριες γραμμές, με συνέπεια σε μεγάλο μέρος της χώρας οι παρεχόμενες ενισχύσεις να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Κατά συνέπεια σε 7 περιφέρειες που περιλαμβάνουν το 46% του πληθυσμού (με ΑΕΠ <75% του ΜΟ της ΕΕ των 27) η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης είναι 25% για τις Μεγάλες, 35% για τις Μεσαίες και 45% για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Στις υπόλοιπες συμπεριλαμβανομένης της Αττικής η ένταση ενίσχυσης είναι μικρότερη κατά 10-15% ποσοστιαίες μονάδες κατά περίπτωση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ύφεση στην ελληνική οικονομία συνεχίστηκε μέχρι το 2014 με το ΑΕΠ να έχει μειωθεί πάνω από 25% από την αρχή της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό η αξιοποίηση των στοιχείων της περιόδου δίνει στρεβλή εικόνα για τις περιφέρειες της χώρας. Μια πρώτη εκτίμηση για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιόδου δείχνουν ότι για 5 περιφέρειες της χώρας το σχετικό μέγεθος έχει μειωθεί κάτω του 60% του ΜΟ της ΕΕ των 27 κατά συνέπεια οι περιφέρειες αυτές θα ήταν επιλέξιμες για ενισχύσεις 25% για μεγάλες, 45% για μεσαίες και 55% για μικρές (δηλαδή +10% 3

4 από ότι ισχύει σήμερα), ενώ άλλες 5 περιφέρειες βρίσκονται κάτω του 75% του κοινοτικού μέσου όρου για τις οποίες οι παρεχόμενες ενισχύσεις θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 25% για τις Μεγάλες, 35% για τις Μεσαίες και 45% για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές δε φαίνεται διαφοροποίηση για την Αττική. Στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων προβλέπεται η δυνατότητα επανεξέτασης τον Ιούνιο του 2016 με βάση νεότερα στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συγκροτηθεί τεκμηρίωση για το πραγματικό επίπεδο των περιφερειών και νομών της χώρας και στη βάση αυτή να επιδιωχθεί η αναθεώρηση του χάρτη, με αύξηση των ανώτατων ορίων ενισχύσεων. 2. Προσδιορισμός κινήτρων Έμφαση σε νέα κίνητρα ή συνδυασμό κινήτρων. Παραδοσιακά οι άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις αποτελούν την προτιμητέα μορφή ενισχύσεων από πλευράς επιχειρήσεων. Ωστόσο στην παρούσα οικονομική συγκυρία ενδεχομένως θα πρέπει να εξεταστούν: (i) Η χρήση φορολογικών κινήτρων μέσω απλοποιημένης διαδικασίας. Τα φορολογικά κίνητρα (έκπτωση φόρου με πιθανή δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού) εφόσον συνδυαστούν με απλούστερες διαδικασίες γίνονται ελκυστικά για τις υγιείς - κερδοφόρες επιχειρήσεις. Προκειμένου να καταστούν ελκυστικότερα σε σχέση με τις άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις, θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση το ποσοστό ενίσχυσης να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την άμεση επιχορήγηση. (ii) Δυνατότητα για παροχή επιδότησης επιτοκίου ή και εγγύησης δανείων από το δημόσιο. Η πρόσβαση σε δανεισμό αποτελεί από τα βασικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων στη διαδικασία υλοποίησης επενδύσεων. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόστηκε εκτενώς στο πλαίσιο του Ν.2601/98, ωστόσο η σημαντική μείωση των επιτοκίων κατά την προηγούμενη δεκαετία κατέστησε το κίνητρο αδιάφορο με συνέπεια την κατάργησή του. Στην παρούσα συγκυρία με το ύψος των επιτοκίων να έχει ανέβει σημαντικά το κίνητρο της επιδότησης επιτοκίου θα πρέπει να επανεξεταστεί. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής εγγυήσεων για τη χορήγηση δανείων λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων το ύψος και το ρίσκο των συγκεκριμένων δανείων. (iii) Συνδυασμός με απλούστευση ή επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης για τις επενδύσεις που υπάγονται στον αναπτυξιακό (iv) (v) Αξιοποίηση δυνατότητας κάλυψης λειτουργικών δαπανών για ΜΜΕ Κυρίαρχο στοιχείο στο σχεδιασμό του νέου αναπτυξιακού Νόμου είναι η βελτίωση της ροής των εκταμιεύσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί συμψηφισμός οφειλών με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις, ωστόσο, καθυστερήσεων και μη επαρκούς ροής εκταμιεύσεων, να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής φοροαπαλλαγών ( όπως σε επιχειρήσεις έντασης εργασίας). Τα φορολογικά κίνητρα καθώς και τα κίνητρα επιδότησης επιτοκίου και εγγύησης δανείου θα μπορούσαν να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένους κλάδους 4

5 και ειδικότερα σε κλάδους με μεγάλο μερίδιο κερδοφόρων επιχειρήσεων το πρώτο και σε κλάδους με περιορισμένη πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια το δεύτερο. 4. Κλαδική στόχευση Στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να εξεταστεί η κλαδική στόχευση με έμφαση σε κλάδους που αναγνωρίζονται ως βασικοί για την οικονομία της χώρας, είτε λόγω μεριδίου είτε, λόγω δυναμικής. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι αναπτυξιακοί νόμοι παρουσίαζαν μικρή κλαδική στόχευση. Ενδεχομένως είναι σκόπιμη η εστίαση σε κλάδους αυξημένης σημασίας για την οικονομία και στους οποίους υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Ωστόσο, δεδομένου ότι το ύψος των επιτρεπόμενων ενισχύσεων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό και βέβαια δεν είναι επιτρεπτή η υπέρβαση των ορίων του περιφερειακού χάρτη ενισχύσεων, η κλαδική στόχευση μπορεί να γίνει: (α) εξαιρώντας κάποιους τομείς από την παροχή ενισχύσεων (β) με παροχή πολύ χαμηλότερων κινήτρων σε κάποιους κλάδους έναντι άλλων (γ) με κλαδική κατανομή των διαθέσιμων προς δέσμευση μέσω των αποφάσεων ένταξης κονδυλίων. Δηλαδή στο διαθέσιμο ετησίως ή ανά κύκλο ποσό να υπάρχει κατανομή ανά κλάδο (δ) με κλαδική διαφοροποίηση κινήτρων. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για την ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες εξελίξεις και ανάγκες αλλά και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος (π.χ. η παράλληλη εξέλιξη δύο ή περισσότερων επενδυτικών σχεδίων στην ίδια τουριστική μονάδα με αδυναμία ελέγχου δαπανών και φυσικού αντικειμένου, δεδομένου ότι πολλές φορές τα όρια μεταξύ των επενδύσεων ήταν ιδιαίτερα ασαφή). Επίσης, ειδικά στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να δοθεί έμφαση και σύνθετες τουριστικές επενδύσεις, αλλά και στην παράλληλη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 5. Βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης Τα βασικότερα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι προηγούμενοι νόμοι στη φάση αξιολόγησης συνοπτικά περιελάμβαναν: (α) μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις και αποκλίσεις στο χρόνο αξιολόγησης από πρόταση σε πρόταση κυρίως πριν την εισαγωγή της συγκριτικής αξιολόγησης, με τις καθυστερήσεις σε πολλές περιπτώσεις να αιτιολογούνται από αναμονή προσκόμισης κάποιου συμπληρωματικού δικαιολογητικού, (β) ανισοβαρή εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης κυρίως στην περίπτωση κριτηρίων ποιοτικού χαρακτήρα π.χ. κριτήρια αξιολόγησης φορέα, (γ) διαφορετική αντιμετώπιση κυρίως στο θέμα τεκμηρίωσης της ιδιότητας ΜΜΕ που οδηγούσε και σε διαφορετικό ύψος ενίσχυσης και (δ) ανεπαρκώς τεκμηριωμένες περικοπές στο επιλέξιμο κόστος. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω θα μπορούσαν να εξεταστούν τα εξής: (i) Βελτιστοποίηση και αντικειμενικότερος προσδιορισμός κριτηρίων και περιορισμός της δυνατότητας ερμηνείας και κατά το δοκούν εφαρμογής των 5

6 (ii) κριτηρίων. Τα κριτήρια θα πρέπει να γίνουν κατά το δυνατό σαφή, αντικειμενικά και μετρήσιμα βάσει ποσοτικών κυρίως στοιχείων της επιχείρησης και της επένδυσης, ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις «αδικούνται» επιχειρήσεις που δεν τα καλύπτουν. Ωστόσο για τον προσδιορισμό των δεικτών και τιμών θα πρέπει να προηγηθεί αναλυτική διερεύνηση λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συγκυρία. Ενδεικτικά σε ότι αφορά στην αξιολόγηση του επενδυτικού φορέα μέσω ανάλυσης μεγάλου αριθμού οικονομικών καταστάσεων (συνολικά ή ανά κλάδο) μπορούν να προσδιοριστούν οι δείκτες εκείνοι και οι τιμές που είναι εφικτές και διασφαλίζουν ένα απαιτούμενο επίπεδο οικονομικής ευρωστίας ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση της επένδυσης. Σε ότι αφορά στον χαρακτηρισμό ΜΜΕ θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη οδηγία για το χειρισμό περιπτώσεων που στη μετοχική σύνθεση σε πρώτο ή δεύτερο επίπεδο συμμετέχει εξωχώρια επιχείρηση ή επιχείρηση που δεν διαθέτει επίσημα στοιχεία τζίρου και προσωπικού. Επίσης στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει ο προσδιορισμός μέγιστου επιλέξιμου κόστους ανά μονάδα δυναμικότητας (π.χ. ανά κλίνη στα ξενοδοχεία ανά MW σε αιολικά) τουλάχιστον για τις επενδύσεις που αυτό είναι εφικτό, καθώς και πρότυπων πινάκων κόστους ανά κατηγορία δαπάνης. Διερεύνηση κατά πόσο θα πρέπει να ακολουθηθεί το μοντέλο της συγκριτικής αξιολόγησης ή της αξιολόγησης με σειρά προτεραιότητας. Η συγκριτική αξιολόγηση είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση που οι προτάσεις αξιολογούνται σε κύκλους. Η ενσωμάτωση της συγκριτικής αξιολόγησης συμβάλλει αφενός στην επιλογή των καλύτερων επενδύσεων (αν και τα τελευταία χρόνια λόγω ιδιαίτερα μικρού αριθμού επενδυτικών σχεδίων, λίγες ήταν οι επενδύσεις που δεν εγκρίθηκαν λόγω ανεπάρκειας πόρων συνήθως οι επενδύσεις που κάλυπταν τις ελάχιστες προϋποθέσεις και κριτήρια οδηγήθηκαν σε ένταξη) και αφετέρου περιορίζει ή και εξαλείφει τα φαινόμενα «επιτάχυνσης» της διαδικασίας αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας έχει το πλεονέκτημα επιτάχυνσης της διαδικασίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η αναμονή να ολοκληρωθούν όλες οι επενδύσεις του κύκλου αλλά κάθε επένδυση κρίνεται αυτόνομα και ανάλογα προχωράει εφόσον καλύπτει κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις. 6. Μέτρα βελτίωσης συστήματος διαχείρισης και αποτροπής της διαφθοράς Κατά τη διαχείριση των έργων του αναπτυξιακού νόμου έχουν αναδειχθεί μια σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών όπως: σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ του αρχικώς εγκεκριμένου και τελικώς πιστοποιηθέντος έργου παράλληλη εξέλιξη περισσότερων του ενός συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων που οδηγεί σε αδυναμία διάκρισης δαπανών και κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης αναντιστοιχία μεταξύ υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου, 6

7 πολεοδομικές παραβάσεις και προβλήματα αδειοδότησης. Παράλληλα δεν θα πρέπει να αγνοηθούν και οι καταγγελίες για φαινόμενα διαφθοράς. Κάποια από τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν περιλαμβάνουν: (i) Σαφής αποτύπωση και τεκμηρίωση υφιστάμενης κατάστασης ιδίως στην περίπτωση εκσυγχρονισμών. Πολλές φορές κατά την υλοποίηση έργων τιμολογούνται δαπάνες πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο που πραγματικά υλοποιήθηκε και αφορούν σε έργα που προϋπήρχαν της ένταξης. Θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης στη μονάδα κατά την υποβολή του αιτήματος στο πλαίσιο της οποίας θα γίνεται συλλογή του απαιτούμενου υλικού τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης (φωτογραφίες, video, κλπ). Το υλικό θα καταχωρείται στο πληροφοριακό και θα λαμβάνεται υπόψη τόσο στην αξιολόγηση όσο και κατά τους ελέγχους πιστοποίησης. (ii) Διάκριση μεταξύ αξιολογητή και ελεγκτή, καθώς και πλήρης διάκριση της ομάδας μεταξύ 1 ου ελέγχου και τελικού. Αξιοποίηση μητρώων ελεγκτών και αξιολογητών (iii) Επίσπευση διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και πληρωμής: Οι διαδικασίες αξιολόγησης υλοποιούνται όπως αναφέρθηκε σε κύκλους αξιολόγησης με χρήση αξιολογητών από μητρώο, ωστόσο ο χρόνος αξιολόγησης ανερχόταν περίπου σε 6 μήνες από την τελευταία μέρα υποβολής του κάθε κύκλου, παρότι ο προβλεπόμενος στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα χρόνος ήταν πολύ μικρότερος (40 μέρες). Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με συνέχιση της χρήσης του πληροφοριακού συστήματος στην αίτηση και η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, πολύ μεγάλος είναι ο χρόνος από την υποβολή αιτήματος ελέγχου μέχρι την πραγματοποίηση του ελέγχου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, ενώ σημαντικός είναι και ο χρόνος από την ολοκλήρωση της έκθεσης μέχρι την εκταμίευση της επιχορήγησης. Σήμερα δεν είναι σπάνιο έλεγχοι να υλοποιούνται ακόμα και 2 χρόνια μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος και πληρωμές να καθυστερούν ακόμα και χρόνια μετά τον έλεγχο. Ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία με τα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων να είναι έντονα, η καθυστέρηση ελέγχου και εκταμίευσης για δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και αποπληρωθεί δημιουργεί ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους ελεγκτές αλλά και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα ελέγχου μόνο όταν είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ανάλογη επίσπευση της διαδικασίας πληρωμών. Ο υπόλογος μετά την παραλαβή της έκθεσης θα έχει την υποχρέωση ολοκλήρωσης του 7

8 ελέγχου του και προετοιμασίας της απόφασης ολοκλήρωσης μέσω ΠΣΚΕ εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων προόδου επενδύσεων ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να τεκμηριώνεται η ίση αντιμετώπιση των επενδυτών. (iv) Κατάργηση της δυνατότητας να υλοποιούνται παράλληλα περισσότερες της μιας επενδύσεις στην ίδια μονάδα. Απαιτείται σαφής προσδιορισμός της παραγωγικής μονάδας ο οποίος θα πρέπει να γίνει με κριτήρια χωροταξικά και λειτουργικά. Δεν νοείται να τρέχουν παράλληλα επενδυτικό εκσυγχρονισμού μονάδας και δεύτερο επενδυτικό επέκτασης ή συμπληρωματικών εγκαταστάσεων. (v) Ενδελεχής έλεγχος στην περίπτωση υλοποίηση του έργου από (vi) συνδεδεμένη/συνεργαζόμενη εταιρεία Ενίσχυση της διαφάνειας: Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις διαφάνειας για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση μέσω καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δημοσιοποιούνται αναλυτικά στοιχεία των επιχειρήσεωνεπενδύσεων που λαμβάνουν ενισχύσεις από τον αναπτυξιακό νόμο. Η δημοσίευση σε ΦΕΚ τυπικά καλύπτει την υποχρέωση, ωστόσο καθιστά την πληροφορία μη αξιοποιήσιμη και ανιχνεύσιμη. Θα ήταν πολύ πιο σαφές και αποδοτικό να δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο λίστες επενδύσεων που υπεβλήθησαν και σταδιακά να ενημερώνονται για την κατάσταση κάθε επένδυσης (ενδεικτικά απλός πίνακας όπου θα παρουσιάζονται μια σειρά στοιχείων για κάθε επένδυση που υπάγεται στις διατάξεις του αναπτυξιακού όπως ενδεικτικά: επιχείρηση, τίτλος επενδυτικού, δυναμικότητα, ημερομηνία υποβολής αιτήματος, προϋπολογισμός αίτησης, αξιολογητής, ημερομηνία υπαγωγής, π/υ υπαγωγής, αναλογούσα ενίσχυση, κατάσταση επένδυσης, ημερομηνία υποβολής αιτήματος ελέγχου, ημερομηνία ορισμού ΚΟΕ, σύνθεση ΚΟΕ, ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου, πιστοποιηθέν ποσό, ύψος επιχορήγησης που έχει εκταμιευτεί, αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, κ.α.). (vii) Περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης του πληροφοριακού συστήματος αλλά κατά τρόπο που θα διευκολύνει τις διαδικασίες και όχι με ενίσχυση της γραφειοκρατίας και επιβάρυνση του κύκλου υπαγωγή-έλεγχος-εκταμίευση της επένδυσης. Ήδη η αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια διαχείρισης της επένδυσης (υποβολή, αξιολόγηση, έλεγχος). Ωστόσο σε κάποια στάδια το υφιστάμενο πληροφοριακό είναι μάλλον δυσκίνητο και η λειτουργία του θα μπορούσε να βελτιωθεί (π.χ. να δέχεται καταστάσεις τιμολογίων από excel). 8

9 7. Κωδικοποίηση προτάσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανασυγκρότηση του εξωτερικού εμπορίου και της βιομηχανίας 1.Υποστηρικτικές δομές για την αξιοποίηση του ΣΕΣ Δημιουργία Ενδιάμεσου Φορέα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και της παραγωγής, στα πλαίσια της RIS3. 2.Συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων, τόσο στα όργανα διαμόρφωσης πολιτικών, όσο και στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας και τις σχετικές προσκλήσεις για συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα. Προτείνεται η λειτουργία ενός τέτοιου οργάνου για κάθε ΠΕΠ. 3.Μείωση των γραφειοκρατικών βαρών. Απόλυτη εφαρμογή των απλοποιήσεων του νόμου 3982/2011. Περαιτέρω εξορθολογισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και ειδικότερα η διεύρυνση των ορίων της περιβαλλοντικής κατάταξης Β αντί Α2, λαμβάνοντας υπ όψιν τη θέση μιας βιομηχανίας (π.χ. μέσα στον αστικό ιστό ή σε ερημική περιοχή με μεγάλη φέρουσα ικανότητα). 4.Διαμόρφωση κλαδικών βιομηχανικών πολιτικών, δεδομένου ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα κατά κλάδο. Ενδεικτικά αναφέρονται παραδοσιακοί εξαγωγικοί κλάδοι, που σήμερα αντιμετωπίζουν την πλήρη καταστροφή και εξαφάνιση (Π.χ. κλάδος δέρματος). Προώθηση "clusters" επιχειρήσεων με αυστηρά κριτήρια, που να διασφαλίζουν τη συνεργασία των επιχειρήσεων για την παραγωγή ανταγωνιστικού και ολοκληρωμένου προϊόντος. 5. Χωροταξικός σχεδιασμός, ενίσχυση και ενθάρρυνση της δημιουργίας Οργανωμένων Επιχειρηματικών Περιοχών. Άμεση αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός παρωχημένων και ανασχετικών της ανάπτυξης Πολεοδομικών Διαταγμάτων, όπως π. χ. εκείνα του Ελαιώνα, του Όρους Αιγάλεω, του Κηφισού κ.ά. Στα πλαίσια της ΕΥΓΕΠ (Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών) του νόμου 3882/2011 να προωθηθεί κατά προτεραιότητα το ΓΣΠ για την άμεση παροχή χρήσεων γης και όρων δόμησης. Το σχετικό έργο της ΓΓΒ να συμπληρωθεί και να διασυνδεθεί με την ΕΥΓΕΠ. 6. Αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Αρχών Αδειοδότησης και συντονισμός τους για την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας. Κατάργηση, με νομοθετικές ρυθμίσεις, άχρηστων διαδικασιών για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη δραστική μείωση των χρόνων εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων. 7. Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου στο Δημόσιο. Διεύρυνση των μεθόδων και μέσων για τη μείωση της διαφθοράς στο Δημόσιο Τομέα. Η κατατρομοκράτηση των υπαλλήλων με τις αυστηρές επαπειλούμενες ποινές, δημιουργεί παρενέργειες, κυρίως λόγω της εξαιρετικά περιοριστικής εφαρμογής των διατάξεων. 8. Μείωση του ενεργειακού κόστους. Κλιμακωτά τιμολόγια με ειδικές παραμέτρους υπολογισμού, όπως η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης, η αύξηση των θέσεων εργασίας κ. ά. 9. Ειδική φιλική διαχείριση των δανείων των επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων με την βελτίωση της ρευστότητας και τον επιλεκτικό προσανατολισμό της σε υψηλής παραγωγικότητας εξαγωγικές δραστηριότητες. 10. Απλοποίηση του σύνθετου εξαγωγικού θεσμικού πλαισίου και απλοποίηση διαδικασιών. 9

10 11. Έκδοση και εφαρμογή όλων των απαραίτητων διατάξεων για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων ως αδειοδοτούσες αρχές, όπως προβλέπει ο Νόμος 3982/11, με άμεση ενεργοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. 12. Ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου των Επιμελητηρίων σε πολύτιμους συνεργάτες των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Μετεξέλιξη των Επιμελητηρίων σε Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Ήδη, δρομολογείται σε πιλοτικό επίπεδο, η δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων στο χώρο του Ε.Β.Ε.Π. 13. Δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών Πειραιά (Χ.Ε.Π.), στο πλαίσιο της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών, σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη του Παν. Πειραιά και του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε. 14. Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ), ως τμημάτων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανάπτυξης, με στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά ζητήματα και ζητήματα μεταφοράς τεχνολογίας. 15. Περαιτέρω ενεργοποίηση του Οργανισμού «Enterprise Greece» με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, την υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα δικτύωσης των Μ.μ.Ε. και την τεχνική υποστήριξη σε σχετικά θεματικά πεδία (π.χ. χωροταξία, θεσμικό πλαίσιο, κουλτούρα, διαδικασίες κλπ). 16. Ενίσχυση εισαγωγικών επιχειρήσεων με σκοπό τη μετατροπή κάθε μικροεισαγωγικής Μ.μ.Ε. σε βιώσιμη μικρο-εξαγωγική μονάδα. 17. Ο αναπτυξιακός νόμος πρέπει και μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του εμπορικού και γεωργικού τομέα. Ο δείκτης αυτός ο οποίος υπολογίζεται από την αξία των εξαγωγών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης μια χώρας, είναι κρίσιμος για τον προσδιορισμό της εξωστρέφειας της γεωργικής παραγωγής μας. Δυστυχώς, οι ελληνικές επιδόσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές, με μόνο ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο γης, σε σύγκριση με άλλες χώρες ανάλογης έκτασης (Βέλγιο ευρώ, Μάλτα ευρώ, Λουξεμβούργο ευρώ, Δανία ευρώ). 18. Επανεξέταση επιδότησης και δημιουργίας νέου φορέα για το εγκαταλειμμένο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων. 19. Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των σχεδίων υποδομών και δικτύων στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Διαμετακομιστικού Κέντρου (σταθμός Διαλογής, αποθήκες εμπορευμάτων, εμπορικός Σταθμός) με σεβασμό όμως στους περιβαλλοντικούς όρους. Η ολοκλήρωση των σχεδίων αυτών είναι εφικτή μέσα από την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ ο ευρύτερος στόχος παραμένει η εξέλιξη του λιμανιού και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά στο μεγαλύτερο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο, σε Κέντρο "Logistics", αλλά και σε ένα παγκόσμιο κόμβο θαλάσσιων μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου. 20. Δυνατότητα συμμετοχής των «Τελωνειακών Αντιπροσώπων» (εκτελωνιστών) τόσο στον Νέο Αναπτυξιακό όσο και προγράμματα ΕΣΠΑ, ως σημαντικού κρίκου στην αλυσίδα δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών ως προς το διεθνές εμπόριο, την εισαγωγή, την εξαγωγή, την εκβιομηχάνιση και την εξασφάλιση των δημοσίων εσόδων. 21. Κίνητρα εξαγωγών, όχι μόνο βάση βαθμολογίας αλλά και με «μπόνους» φοροαπαλλαγής, με δεδομένο ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης.. 10

11 22. Εξέταση τρόπων και μηχανισμών ταχείας εκταμίευσης των πόρων για τις επενδύσεις που θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό. 23. Ενίσχυση του βαθμού ευελιξίας στις τροποποιήσεις επενδύσεων, πέραν αυτών που αναφέρονται στο Ν. 4146/άρθρο 21, για την απορρόφηση των αλλαγών που συντελούνται από το σχεδιασμό της επένδυσης έως την υλοποίησή της. 24. Στήριξη των μονάδων παραγωγής χειροποίητων προϊόντων και διερεύνηση τρόπων πιστοποίησής τους, όπως η δημιουργία σχετικού φορέα, προκειμένου να διευκολύνονται οι εξαγωγικές δραστηριότητες και διαδικασίες. 25. Ηλεκτρονικό εμπόριο -ψηφιακή οικονομία: Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενίσχυση και προώθηση της ψηφιακής αγοράς στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να αλλάξει το τοπίο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προσθέτοντας και όχι αφαιρώντας δραστηριότητες από το εμπόριο, ώστε κάθε εμπορική επιχείρηση να επεκταθεί στο e-commerce., προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Πρόταση για χαμηλότερη φορολογία των ελληνικών ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό εμπόριο. Δράση για την ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους (cloudcomputing) που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για τους χρήστες και κυρίως τις επιχειρήσεις στην «χωρίς σύνορα» αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων. 26. Ένταξη σε χρηματοδοτικό σχεδιασμό της «ταχυμεταφοράς» των μικροεμπορευμάτων που κατευθύνονται σε εξαγωγές (ιδιαίτερα σε διασύνδεση με τη διαδικασία μετατροπής των μικροεισαγωγικών σε μικροεξαγωγικές επιχειρήσεις. Είναι γνωστό ότι το ηλεκτρονικό. εμπόριο πραγματοποιεί στη χώρα μας περίπου 3,5 δις ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών και αντιπροσωπεύει περί το 4-5% της συνολικής κατανάλωσης των Ελλήνων, ενώ αυξάνει κάθε έτος (με ρυθμούς άνω του 25%). Τεράστιο πρόβλημα όμως αποτελεί το ότι για να αποστείλουν οι Έλληνες επιχειρηματίες ένα πακέτο 2 κιλών στην Ευρώπη θέλουν Ευρώ μεταφορικό κόστος που χρεώνουν όλες οι courier, ενώ το κόστος ανταγωνιστές τους από λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, περιορίζεται στα 3-4 ευρώ. Αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλο πρόβλημα στα Ελληνικά e-shops που θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους στον Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό και δεν μπορούν, παρόλο που έχουν όλες τις δυνατότητες και την σχετική τεχνογωνσία και τους σταματά το ακριβό κόστος των courier. Καταλήγουμε δηλαδή να είμαστε μη-ανταγωνιστικός κλάδος ως προς τις ξένες επιχειρήσεις e-commerce. 27. Αποκέντρωση των επενδύσεων και υπαγωγή τους στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως ποσού προϋπολογισμού, προκειμένου να μην σημειώνονται μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις υπαγωγής, ελέγχου και εκταμίευσης. 28. Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου (υποβολή, έλεγχοι, τροποποιήσεις κ.ά.) και ενίσχυση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών. 29. Αυτόνομη Ανάπτυξη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Ελλάδα: Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, σύμφωνα τόσο με τον συσταλτικό όσο και με τον διευρυμένο 11

12 ορισμό της 1. Η απαξίωση της Ναυπηγικής Βιομηχανίας της χώρας έχει οδηγήσει στην καταστροφή πολλών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε αυτή, αλλά και των βιομηχανικών και των εμπορικών που δευτερογενώς συνδέονται με αυτήν. Με κλειστό το εμπορικό τμήμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου να υπολειτουργούν, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη στον κλάδο της Ναυπηγικής Βιομηχανίας. Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της κατάστασης είναι οι ακόλουθες: Να διαχωριστεί το πολεμικό από το εμπορικό τμήμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία τους. Να επαναλειτουργήσει το εμπορικό Τμήμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτο ανάδοχο και να εξειδικευτεί, τόσο στην επισκευή πλοίων, όσο και στη ναυπήγηση εξειδικευμένων πλοίων σύνδεσης των ελληνικών νησιών, δυνάμενων να επιδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να περιέλθει στο Δημόσιο ή να παραμείνει στο φορέα, που το κατέχει σήμερα, το πολεμικό τμήμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Η συγκρότηση και προώθηση προγραμμάτων στήριξης, όπως η ανανέωση της πρωτοβουλίας "LeaderSHIP 2015" με την ισχύουσα "LeaderSHIP 2020", που εστιάζουν στη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής ανάπτυξης της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Κεντρικά προτάγματα για την οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο η καινοτομία, η οικολογία, η εξειδίκευση στην υψηλή τεχνολογία, η ενεργειακή επάρκεια, το άνοιγμα σε νέες διαφοροποιημένες αγορές, κ.ά. Κεντρικές επιδιώξεις είναι η ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, η βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, η διεθνοποίηση του κλάδου, η ενίσχυση της πρόσβαση σε χρηματοδότηση καθώς και η προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης. 1 Ο συσταλτικός ορισμός της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας αφορά στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα (shipbuilding) καθώς και εκείνο των σκαφών αναψυχής (recreational craft). Ο διευρυμένος ορισμός της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας επεκτείνεται σε όλο το πλέγμα των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που παρέχουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την υποστήριξη του παραδοσιακού τομέα της ναυτιλίας 12

13 13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο σχεδιασμός και ψήφιση αναπτυξιακού νόμου είναι πρώτης προτεραιότητας προκειμένου να ενισχυθεί η επενδυτική δραστηριότητα και γενικότερα η οικονομία, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αποφάσισες το επόμενο βήμα; Έχεις την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του ΥΦΥΠΑΑΝ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες

Ομιλία του ΥΦΥΠΑΑΝ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες Ομιλία του ΥΦΥΠΑΑΝ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες «Οι πρώτες εμπροσθοβαρείς δράσεις για την επιχειρηματικότητα αξίας 125εκ ευρώ + 73εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός νόμος: 15 κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις. Νέος Επενδυτικός Νόμος «Απάντηση στην Κρίση Ανάπτυξη στην Πράξη»

Επενδυτικός νόμος: 15 κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις. Νέος Επενδυτικός Νόμος «Απάντηση στην Κρίση Ανάπτυξη στην Πράξη» Επενδυτικός νόμος: 15 κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις Νέος Επενδυτικός Νόμος «Απάντηση στην Κρίση Ανάπτυξη στην Πράξη» 1. Τι είναι ο νέος Επενδυτικός Νόμος Ο νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί τον κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων Ατομική επιχείρηση Εμπορική εταιρία Συνεταιρισμός Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Μάρτιος 2015 1 Α. Εμπόδια στην άσκηση της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ στην παρουσίαση του «Οδηγού Χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία, για Περιφέρειες, Δήμους, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις».

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος Νέος Επενδυτικός Νόμος Απάντηση στην κρίση 13.12.2010 Περιφερειακές ανισότητες Εξέλιξη κατά κεφαλή ΑΕΠ Αττικής και 10 πιο αδύνατων νομών σε σχέση με το Μ.Ο. της χώρας (1981-2007) 2 Συνοπτικά αναπτυξιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

: Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων Πρόεδρο Δ.Σ. Θέμα : Σημεία Βελτίωσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

: Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων Πρόεδρο Δ.Σ. Θέμα : Σημεία Βελτίωσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Αρ. Πρωτ. 132 10/2015 Θεσσαλονίκη, 29.10.2015 Προς : Ηγεσία και Επίσημα Όργανα των κομμάτων: Nέα Δημοκρατία, Πα.Σο.Κ, Κ.Κ.Ε, Ανεξάρτητοι Ελληνες, Το Ποτάμι, Ένωση Κεντρώων Από : Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή Η ελληνική οικονομία, μπροστά στην κρίση Ι. Μετά από μια περίοδο ταχύρρυθμης, αλλά όχι και τόσον ισόρροπης, ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο.

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο. ΑΘΗΝΑ 22-04-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2390 ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο. ΘΕΜΑ : Προτάσεις για την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων του κλάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εισαγωγικά σχόλια

Tax Flash. Εισαγωγικά σχόλια Tax Flash Οκτώβριος 2016 Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016), δημοσιεύθηκαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες προκηρύσσονται 4 από τα 8 συνολικά καθεστώτα ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νέος Επενδυτικός Νόμος «Απάντηση στην Κρίση Ανάπτυξη στην Πράξη»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νέος Επενδυτικός Νόμος «Απάντηση στην Κρίση Ανάπτυξη στην Πράξη» Λεωφ. Μεσογείων 119, T.K. 101 92 Αθήνα Τηλ.: 210 6969903, 210 6969802, 210 6974732 Fax: 210 6969607 e-mail: press.ypoian2@gmail.com www.mindev.gov.gr Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νέος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Σεπτέμβριος 2015 Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική Η διαχρονική αδυναμία υλοποίησης αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Thessaloniki TAX FORUM

8 ο Thessaloniki TAX FORUM 8 ο Thessaloniki TAX FORUM Άμεσα Φορολογικά Κίνητρα για Επενδύσεις και δημιουργία ανταγωνιστικών οικονομικών οντοτήτων Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Ν.4399/2016 Είδος Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Συνδυασμός κινήτρων όπως επιδότηση, φοροαπαλλαγές ή / και leasing, σε ποσοστά που ανέρχονται στο 45% του επενδυτικού σχεδίου Ψηφίστηκε στις 16-6-2016 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου.

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΑΘΗΝΑ 24-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2358 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

22. Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020 SA. 38450. 23. Ένταση ενίσχυσης επιχειρήσεων

22. Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020 SA. 38450. 23. Ένταση ενίσχυσης επιχειρήσεων 22. Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020 SA. 38450 23. Ένταση ενίσχυσης επιχειρήσεων 24. Ευρωπαϊκές ενισχύσεις και η Αρχή de minimis - H στρατηγική της E.E. 25. Παράδειγμα έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στην πράξη. Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Αθήνα, 19.03.2011

Ανάπτυξη στην πράξη. Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Αθήνα, 19.03.2011 Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων Αθήνα, 19.03.2011 Το Εθνικό Στοίχημα Η Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με δύο στόχους: Ανάσχεση της ύφεσης και τόνωση των επενδύσεων και της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ονέοςεπενδυτικόςνόμος Ν. 3908/11

Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ονέοςεπενδυτικόςνόμος Ν. 3908/11 Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ονέοςεπενδυτικόςνόμος Ν. 3908/11 Γιώργος Πετράκος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ενημερωτική εκδήλωση για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

14 Δεκεμβρίου 2012 Γιάννης Ρέτσας Διευθυντής Υποστήριξης Επενδυτών

14 Δεκεμβρίου 2012 Γιάννης Ρέτσας Διευθυντής Υποστήριξης Επενδυτών Αναπτυξιακός Νόμος & Fast Track Δύο Άξονες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Ελλάδας 14 Δεκεμβρίου 2012 Γιάννης Ρέτσας Διευθυντής Υποστήριξης Επενδυτών Προφίλ Οργανισμού Invest in Greece Ιδρύθηκε το 1996

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα