ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ"

Transcript

1 Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο σχεδιασμός και ψήφιση αναπτυξιακού νόμου είναι πρώτης προτεραιότητας προκειμένου να ενισχυθεί η επενδυτική δραστηριότητα και γενικότερα η οικονομία, αλλά και να δοθεί ένα «μήνυμα» στήριξης της επιχειρηματικότητας. Ο σχεδιασμός του νέου αναπτυξιακού νόμου θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 1. Την αναγκαιότητα ο νέος νόμος να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας 2. Το ισχύον κοινοτικό πλαίσιο σε ότι αφορά στις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 3. Τα αποτελέσματα, τα επιτεύγματα αλλά και τα προβλήματα των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει. 1. Υφιστάμενη κατάσταση Τον Απρίλιο του 2014 ολοκληρώθηκε ο τελευταίος κύκλος του τότε ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου (ν.3908/2011). Είχαν ήδη ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2013 οι «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » [(2013/C 209/01) ]. Σε συνέχεια αυτών ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση σε συνεργασία με την ΕΕ του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της περιόδου [C(2014) 2642 final ] στον οποίο προσδιορίζονται τα ανώτερα επιτρεπόμενα ποσοστά περιφερειακών ενισχύσεων για τη χώρα. Η αλλαγή των ορίων ενισχύσεων επέβαλε την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου προκειμένου να ενσωματωθούν τα ποσοστά του νέου χάρτη. Η ενσωμάτωση των νέων ορίων ενισχύσεων θα ήταν εφικτή με τροποποιήσεις του ισχύοντος τότε αναπτυξιακού νόμου ή με την ψήφιση νέου νόμου στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα ουσιωδών αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση από τις αρχές Απριλίου 2014 δεν υπάρχει ενεργός αναπτυξιακός νόμος (καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων) για τη χώρα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την οικονομική συγκυρία και τα 1

2 προβλήματα χρηματοδότησης των επενδύσεων επιδεινώνει περαιτέρω την επενδυτική δραστηριότητα. 2. Αποτίμηση των προηγούμενων ν.3299/04 και ν.3908/2011 Η αποτίμηση των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων οι οποίοι εφαρμόστηκαν από το 2004 μέχρι σήμερα είναι κρίσιμης σημασίας στο σχεδιασμό του νέου αναπτυξιακού νόμου. Η αποτίμηση θα πρέπει να εστιάσει: (i) στην επεξεργασία των στοιχείων των επενδύσεων που υπεβλήθησαν, εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν μέσω του αναπτυξιακού, η οποία θα βασιστεί κυρίως στα στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων της ΓΔΙΕ (ii) στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων λειτουργίας των επιχειρήσεων φορέων των εν λόγω επενδύσεων. (iii) στον τρόπο λειτουργίας των φορέων διαχείρισης του αναπτυξιακού νόμου Ειδικότερα στο πλαίσιο της αποτίμησης των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά τα εξής: -Επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων υπαγωγής, εντάξεων, ελέγχωνπιστοποιήσεων και πληρωμών εξεργασία των αποτελεσμάτων λειτουργίας των επιχειρήσεων φορέων των εν λόγω επενδύσεων. -Διενέργεια έρευνας πεδίου σε επιχειρήσεις -Αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των φορέων διαχείρισης του αναπτυξιακού νόμου Στο πλαίσιο της αποτίμησης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των φορέων αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων (ΓΔΙΕ, ΓΓΒ, Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών), κυρίως μέσω συγκριτικής αξιολόγησης δεδομένων όπως: χρόνος αξιολόγησης αιτημάτων, περικοπές κατά την αξιολόγηση χρόνος ελέγχου, αποκλίσεις μεταξύ υπαγωγής και ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κλπ εκθέσεις δευτεροβάθμιων οργάνων ελέγχου (ΕΔΕΛ, Διαχειριστικές Αρχές, Όργανα ΕΕ). Χρηματοδοτικές εκκρεμότητες από προηγούμενους αναπτυξιακούς Όπως ήδη αναφέρθηκε στους αναπτυξιακούς νόμους την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων αθροιστικά σημαντικού προϋπολογισμού, με το μεγαλύτερο αριθμό και προϋπολογισμό αυτών να αφορά σε επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στον ν.3299/2004. Στο πλαίσιο αυτό μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν σε προηγούμενους αναπτυξιακούς δεν έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. Το συνολικό ύψος ενισχύσεων που θα πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων εκτιμάται σε περίπου 4 δισ. ευρώ. Η διαχείριση και χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών αποτελεί προτεραιότητα, ωστόσο 2

3 λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι προφανής η δυσκολία χρηματοδότησης. Με στόχο την κάλυψη ή μείωση της ανάγκης χρηματοδότησης εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: Δυνατότητα περιορισμού των απαιτήσεων χρηματοδότησης μέσω επανεξέτασης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί Δυνατότητα αντικατάστασης της άμεσης επιχορήγησης με φορολογικά κίνητρα δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου ΙΙ. Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Η ενεργοποίηση του αναπτυξιακού νόμου πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Και τούτο είτε με τροποποίηση του τελευταίου υφιστάμενου ή με τον εξ αρχής σχεδιασμό νέου νόμου. Η απόφαση θα ληφθεί με κριτήριο το μέγεθος των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση νέου νόμου παρέχει δυνατότητες ριζικής αναμόρφωσης τόσο σε ότι αφορά τη στόχευση και στρατηγική του νόμου όσο και σε ότι αφορά θέματα εφαρμογής και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών. Με βάση τα ανωτέρω κατά την αναμόρφωση του αναπτυξιακού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 1. Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων Ο σχεδιασμός του νέου αναπτυξιακού θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ισχύουσες «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » της ΕΕ και τον «Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ». Με βάση τον εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων καλύπτεται το σύνολο της χώρας για την παροχή ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα. Κατά την διαμόρφωση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, η αξιολόγηση και κατάταξη των περιφερειών και νομών της χώρας έγινε με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) και ειδικότερα το μέσο όρο της τριετίας , όπως προβλεπόταν από τις κατευθυντήριες γραμμές, με συνέπεια σε μεγάλο μέρος της χώρας οι παρεχόμενες ενισχύσεις να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Κατά συνέπεια σε 7 περιφέρειες που περιλαμβάνουν το 46% του πληθυσμού (με ΑΕΠ <75% του ΜΟ της ΕΕ των 27) η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης είναι 25% για τις Μεγάλες, 35% για τις Μεσαίες και 45% για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Στις υπόλοιπες συμπεριλαμβανομένης της Αττικής η ένταση ενίσχυσης είναι μικρότερη κατά 10-15% ποσοστιαίες μονάδες κατά περίπτωση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ύφεση στην ελληνική οικονομία συνεχίστηκε μέχρι το 2014 με το ΑΕΠ να έχει μειωθεί πάνω από 25% από την αρχή της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό η αξιοποίηση των στοιχείων της περιόδου δίνει στρεβλή εικόνα για τις περιφέρειες της χώρας. Μια πρώτη εκτίμηση για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιόδου δείχνουν ότι για 5 περιφέρειες της χώρας το σχετικό μέγεθος έχει μειωθεί κάτω του 60% του ΜΟ της ΕΕ των 27 κατά συνέπεια οι περιφέρειες αυτές θα ήταν επιλέξιμες για ενισχύσεις 25% για μεγάλες, 45% για μεσαίες και 55% για μικρές (δηλαδή +10% 3

4 από ότι ισχύει σήμερα), ενώ άλλες 5 περιφέρειες βρίσκονται κάτω του 75% του κοινοτικού μέσου όρου για τις οποίες οι παρεχόμενες ενισχύσεις θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 25% για τις Μεγάλες, 35% για τις Μεσαίες και 45% για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές δε φαίνεται διαφοροποίηση για την Αττική. Στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων προβλέπεται η δυνατότητα επανεξέτασης τον Ιούνιο του 2016 με βάση νεότερα στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συγκροτηθεί τεκμηρίωση για το πραγματικό επίπεδο των περιφερειών και νομών της χώρας και στη βάση αυτή να επιδιωχθεί η αναθεώρηση του χάρτη, με αύξηση των ανώτατων ορίων ενισχύσεων. 2. Προσδιορισμός κινήτρων Έμφαση σε νέα κίνητρα ή συνδυασμό κινήτρων. Παραδοσιακά οι άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις αποτελούν την προτιμητέα μορφή ενισχύσεων από πλευράς επιχειρήσεων. Ωστόσο στην παρούσα οικονομική συγκυρία ενδεχομένως θα πρέπει να εξεταστούν: (i) Η χρήση φορολογικών κινήτρων μέσω απλοποιημένης διαδικασίας. Τα φορολογικά κίνητρα (έκπτωση φόρου με πιθανή δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού) εφόσον συνδυαστούν με απλούστερες διαδικασίες γίνονται ελκυστικά για τις υγιείς - κερδοφόρες επιχειρήσεις. Προκειμένου να καταστούν ελκυστικότερα σε σχέση με τις άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις, θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση το ποσοστό ενίσχυσης να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την άμεση επιχορήγηση. (ii) Δυνατότητα για παροχή επιδότησης επιτοκίου ή και εγγύησης δανείων από το δημόσιο. Η πρόσβαση σε δανεισμό αποτελεί από τα βασικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων στη διαδικασία υλοποίησης επενδύσεων. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόστηκε εκτενώς στο πλαίσιο του Ν.2601/98, ωστόσο η σημαντική μείωση των επιτοκίων κατά την προηγούμενη δεκαετία κατέστησε το κίνητρο αδιάφορο με συνέπεια την κατάργησή του. Στην παρούσα συγκυρία με το ύψος των επιτοκίων να έχει ανέβει σημαντικά το κίνητρο της επιδότησης επιτοκίου θα πρέπει να επανεξεταστεί. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής εγγυήσεων για τη χορήγηση δανείων λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων το ύψος και το ρίσκο των συγκεκριμένων δανείων. (iii) Συνδυασμός με απλούστευση ή επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης για τις επενδύσεις που υπάγονται στον αναπτυξιακό (iv) (v) Αξιοποίηση δυνατότητας κάλυψης λειτουργικών δαπανών για ΜΜΕ Κυρίαρχο στοιχείο στο σχεδιασμό του νέου αναπτυξιακού Νόμου είναι η βελτίωση της ροής των εκταμιεύσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί συμψηφισμός οφειλών με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις, ωστόσο, καθυστερήσεων και μη επαρκούς ροής εκταμιεύσεων, να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής φοροαπαλλαγών ( όπως σε επιχειρήσεις έντασης εργασίας). Τα φορολογικά κίνητρα καθώς και τα κίνητρα επιδότησης επιτοκίου και εγγύησης δανείου θα μπορούσαν να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένους κλάδους 4

5 και ειδικότερα σε κλάδους με μεγάλο μερίδιο κερδοφόρων επιχειρήσεων το πρώτο και σε κλάδους με περιορισμένη πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια το δεύτερο. 4. Κλαδική στόχευση Στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να εξεταστεί η κλαδική στόχευση με έμφαση σε κλάδους που αναγνωρίζονται ως βασικοί για την οικονομία της χώρας, είτε λόγω μεριδίου είτε, λόγω δυναμικής. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι αναπτυξιακοί νόμοι παρουσίαζαν μικρή κλαδική στόχευση. Ενδεχομένως είναι σκόπιμη η εστίαση σε κλάδους αυξημένης σημασίας για την οικονομία και στους οποίους υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Ωστόσο, δεδομένου ότι το ύψος των επιτρεπόμενων ενισχύσεων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό και βέβαια δεν είναι επιτρεπτή η υπέρβαση των ορίων του περιφερειακού χάρτη ενισχύσεων, η κλαδική στόχευση μπορεί να γίνει: (α) εξαιρώντας κάποιους τομείς από την παροχή ενισχύσεων (β) με παροχή πολύ χαμηλότερων κινήτρων σε κάποιους κλάδους έναντι άλλων (γ) με κλαδική κατανομή των διαθέσιμων προς δέσμευση μέσω των αποφάσεων ένταξης κονδυλίων. Δηλαδή στο διαθέσιμο ετησίως ή ανά κύκλο ποσό να υπάρχει κατανομή ανά κλάδο (δ) με κλαδική διαφοροποίηση κινήτρων. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για την ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες εξελίξεις και ανάγκες αλλά και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος (π.χ. η παράλληλη εξέλιξη δύο ή περισσότερων επενδυτικών σχεδίων στην ίδια τουριστική μονάδα με αδυναμία ελέγχου δαπανών και φυσικού αντικειμένου, δεδομένου ότι πολλές φορές τα όρια μεταξύ των επενδύσεων ήταν ιδιαίτερα ασαφή). Επίσης, ειδικά στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να δοθεί έμφαση και σύνθετες τουριστικές επενδύσεις, αλλά και στην παράλληλη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 5. Βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης Τα βασικότερα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι προηγούμενοι νόμοι στη φάση αξιολόγησης συνοπτικά περιελάμβαναν: (α) μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις και αποκλίσεις στο χρόνο αξιολόγησης από πρόταση σε πρόταση κυρίως πριν την εισαγωγή της συγκριτικής αξιολόγησης, με τις καθυστερήσεις σε πολλές περιπτώσεις να αιτιολογούνται από αναμονή προσκόμισης κάποιου συμπληρωματικού δικαιολογητικού, (β) ανισοβαρή εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης κυρίως στην περίπτωση κριτηρίων ποιοτικού χαρακτήρα π.χ. κριτήρια αξιολόγησης φορέα, (γ) διαφορετική αντιμετώπιση κυρίως στο θέμα τεκμηρίωσης της ιδιότητας ΜΜΕ που οδηγούσε και σε διαφορετικό ύψος ενίσχυσης και (δ) ανεπαρκώς τεκμηριωμένες περικοπές στο επιλέξιμο κόστος. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω θα μπορούσαν να εξεταστούν τα εξής: (i) Βελτιστοποίηση και αντικειμενικότερος προσδιορισμός κριτηρίων και περιορισμός της δυνατότητας ερμηνείας και κατά το δοκούν εφαρμογής των 5

6 (ii) κριτηρίων. Τα κριτήρια θα πρέπει να γίνουν κατά το δυνατό σαφή, αντικειμενικά και μετρήσιμα βάσει ποσοτικών κυρίως στοιχείων της επιχείρησης και της επένδυσης, ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις «αδικούνται» επιχειρήσεις που δεν τα καλύπτουν. Ωστόσο για τον προσδιορισμό των δεικτών και τιμών θα πρέπει να προηγηθεί αναλυτική διερεύνηση λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συγκυρία. Ενδεικτικά σε ότι αφορά στην αξιολόγηση του επενδυτικού φορέα μέσω ανάλυσης μεγάλου αριθμού οικονομικών καταστάσεων (συνολικά ή ανά κλάδο) μπορούν να προσδιοριστούν οι δείκτες εκείνοι και οι τιμές που είναι εφικτές και διασφαλίζουν ένα απαιτούμενο επίπεδο οικονομικής ευρωστίας ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση της επένδυσης. Σε ότι αφορά στον χαρακτηρισμό ΜΜΕ θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη οδηγία για το χειρισμό περιπτώσεων που στη μετοχική σύνθεση σε πρώτο ή δεύτερο επίπεδο συμμετέχει εξωχώρια επιχείρηση ή επιχείρηση που δεν διαθέτει επίσημα στοιχεία τζίρου και προσωπικού. Επίσης στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει ο προσδιορισμός μέγιστου επιλέξιμου κόστους ανά μονάδα δυναμικότητας (π.χ. ανά κλίνη στα ξενοδοχεία ανά MW σε αιολικά) τουλάχιστον για τις επενδύσεις που αυτό είναι εφικτό, καθώς και πρότυπων πινάκων κόστους ανά κατηγορία δαπάνης. Διερεύνηση κατά πόσο θα πρέπει να ακολουθηθεί το μοντέλο της συγκριτικής αξιολόγησης ή της αξιολόγησης με σειρά προτεραιότητας. Η συγκριτική αξιολόγηση είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση που οι προτάσεις αξιολογούνται σε κύκλους. Η ενσωμάτωση της συγκριτικής αξιολόγησης συμβάλλει αφενός στην επιλογή των καλύτερων επενδύσεων (αν και τα τελευταία χρόνια λόγω ιδιαίτερα μικρού αριθμού επενδυτικών σχεδίων, λίγες ήταν οι επενδύσεις που δεν εγκρίθηκαν λόγω ανεπάρκειας πόρων συνήθως οι επενδύσεις που κάλυπταν τις ελάχιστες προϋποθέσεις και κριτήρια οδηγήθηκαν σε ένταξη) και αφετέρου περιορίζει ή και εξαλείφει τα φαινόμενα «επιτάχυνσης» της διαδικασίας αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας έχει το πλεονέκτημα επιτάχυνσης της διαδικασίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η αναμονή να ολοκληρωθούν όλες οι επενδύσεις του κύκλου αλλά κάθε επένδυση κρίνεται αυτόνομα και ανάλογα προχωράει εφόσον καλύπτει κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις. 6. Μέτρα βελτίωσης συστήματος διαχείρισης και αποτροπής της διαφθοράς Κατά τη διαχείριση των έργων του αναπτυξιακού νόμου έχουν αναδειχθεί μια σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών όπως: σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ του αρχικώς εγκεκριμένου και τελικώς πιστοποιηθέντος έργου παράλληλη εξέλιξη περισσότερων του ενός συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων που οδηγεί σε αδυναμία διάκρισης δαπανών και κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης αναντιστοιχία μεταξύ υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου, 6

7 πολεοδομικές παραβάσεις και προβλήματα αδειοδότησης. Παράλληλα δεν θα πρέπει να αγνοηθούν και οι καταγγελίες για φαινόμενα διαφθοράς. Κάποια από τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν περιλαμβάνουν: (i) Σαφής αποτύπωση και τεκμηρίωση υφιστάμενης κατάστασης ιδίως στην περίπτωση εκσυγχρονισμών. Πολλές φορές κατά την υλοποίηση έργων τιμολογούνται δαπάνες πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο που πραγματικά υλοποιήθηκε και αφορούν σε έργα που προϋπήρχαν της ένταξης. Θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης στη μονάδα κατά την υποβολή του αιτήματος στο πλαίσιο της οποίας θα γίνεται συλλογή του απαιτούμενου υλικού τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης (φωτογραφίες, video, κλπ). Το υλικό θα καταχωρείται στο πληροφοριακό και θα λαμβάνεται υπόψη τόσο στην αξιολόγηση όσο και κατά τους ελέγχους πιστοποίησης. (ii) Διάκριση μεταξύ αξιολογητή και ελεγκτή, καθώς και πλήρης διάκριση της ομάδας μεταξύ 1 ου ελέγχου και τελικού. Αξιοποίηση μητρώων ελεγκτών και αξιολογητών (iii) Επίσπευση διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και πληρωμής: Οι διαδικασίες αξιολόγησης υλοποιούνται όπως αναφέρθηκε σε κύκλους αξιολόγησης με χρήση αξιολογητών από μητρώο, ωστόσο ο χρόνος αξιολόγησης ανερχόταν περίπου σε 6 μήνες από την τελευταία μέρα υποβολής του κάθε κύκλου, παρότι ο προβλεπόμενος στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα χρόνος ήταν πολύ μικρότερος (40 μέρες). Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με συνέχιση της χρήσης του πληροφοριακού συστήματος στην αίτηση και η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, πολύ μεγάλος είναι ο χρόνος από την υποβολή αιτήματος ελέγχου μέχρι την πραγματοποίηση του ελέγχου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, ενώ σημαντικός είναι και ο χρόνος από την ολοκλήρωση της έκθεσης μέχρι την εκταμίευση της επιχορήγησης. Σήμερα δεν είναι σπάνιο έλεγχοι να υλοποιούνται ακόμα και 2 χρόνια μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος και πληρωμές να καθυστερούν ακόμα και χρόνια μετά τον έλεγχο. Ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία με τα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων να είναι έντονα, η καθυστέρηση ελέγχου και εκταμίευσης για δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και αποπληρωθεί δημιουργεί ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους ελεγκτές αλλά και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα ελέγχου μόνο όταν είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ανάλογη επίσπευση της διαδικασίας πληρωμών. Ο υπόλογος μετά την παραλαβή της έκθεσης θα έχει την υποχρέωση ολοκλήρωσης του 7

8 ελέγχου του και προετοιμασίας της απόφασης ολοκλήρωσης μέσω ΠΣΚΕ εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων προόδου επενδύσεων ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να τεκμηριώνεται η ίση αντιμετώπιση των επενδυτών. (iv) Κατάργηση της δυνατότητας να υλοποιούνται παράλληλα περισσότερες της μιας επενδύσεις στην ίδια μονάδα. Απαιτείται σαφής προσδιορισμός της παραγωγικής μονάδας ο οποίος θα πρέπει να γίνει με κριτήρια χωροταξικά και λειτουργικά. Δεν νοείται να τρέχουν παράλληλα επενδυτικό εκσυγχρονισμού μονάδας και δεύτερο επενδυτικό επέκτασης ή συμπληρωματικών εγκαταστάσεων. (v) Ενδελεχής έλεγχος στην περίπτωση υλοποίηση του έργου από (vi) συνδεδεμένη/συνεργαζόμενη εταιρεία Ενίσχυση της διαφάνειας: Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις διαφάνειας για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση μέσω καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δημοσιοποιούνται αναλυτικά στοιχεία των επιχειρήσεωνεπενδύσεων που λαμβάνουν ενισχύσεις από τον αναπτυξιακό νόμο. Η δημοσίευση σε ΦΕΚ τυπικά καλύπτει την υποχρέωση, ωστόσο καθιστά την πληροφορία μη αξιοποιήσιμη και ανιχνεύσιμη. Θα ήταν πολύ πιο σαφές και αποδοτικό να δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο λίστες επενδύσεων που υπεβλήθησαν και σταδιακά να ενημερώνονται για την κατάσταση κάθε επένδυσης (ενδεικτικά απλός πίνακας όπου θα παρουσιάζονται μια σειρά στοιχείων για κάθε επένδυση που υπάγεται στις διατάξεις του αναπτυξιακού όπως ενδεικτικά: επιχείρηση, τίτλος επενδυτικού, δυναμικότητα, ημερομηνία υποβολής αιτήματος, προϋπολογισμός αίτησης, αξιολογητής, ημερομηνία υπαγωγής, π/υ υπαγωγής, αναλογούσα ενίσχυση, κατάσταση επένδυσης, ημερομηνία υποβολής αιτήματος ελέγχου, ημερομηνία ορισμού ΚΟΕ, σύνθεση ΚΟΕ, ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου, πιστοποιηθέν ποσό, ύψος επιχορήγησης που έχει εκταμιευτεί, αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, κ.α.). (vii) Περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης του πληροφοριακού συστήματος αλλά κατά τρόπο που θα διευκολύνει τις διαδικασίες και όχι με ενίσχυση της γραφειοκρατίας και επιβάρυνση του κύκλου υπαγωγή-έλεγχος-εκταμίευση της επένδυσης. Ήδη η αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια διαχείρισης της επένδυσης (υποβολή, αξιολόγηση, έλεγχος). Ωστόσο σε κάποια στάδια το υφιστάμενο πληροφοριακό είναι μάλλον δυσκίνητο και η λειτουργία του θα μπορούσε να βελτιωθεί (π.χ. να δέχεται καταστάσεις τιμολογίων από excel). 8

9 7. Κωδικοποίηση προτάσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανασυγκρότηση του εξωτερικού εμπορίου και της βιομηχανίας 1.Υποστηρικτικές δομές για την αξιοποίηση του ΣΕΣ Δημιουργία Ενδιάμεσου Φορέα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και της παραγωγής, στα πλαίσια της RIS3. 2.Συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων, τόσο στα όργανα διαμόρφωσης πολιτικών, όσο και στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας και τις σχετικές προσκλήσεις για συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα. Προτείνεται η λειτουργία ενός τέτοιου οργάνου για κάθε ΠΕΠ. 3.Μείωση των γραφειοκρατικών βαρών. Απόλυτη εφαρμογή των απλοποιήσεων του νόμου 3982/2011. Περαιτέρω εξορθολογισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και ειδικότερα η διεύρυνση των ορίων της περιβαλλοντικής κατάταξης Β αντί Α2, λαμβάνοντας υπ όψιν τη θέση μιας βιομηχανίας (π.χ. μέσα στον αστικό ιστό ή σε ερημική περιοχή με μεγάλη φέρουσα ικανότητα). 4.Διαμόρφωση κλαδικών βιομηχανικών πολιτικών, δεδομένου ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα κατά κλάδο. Ενδεικτικά αναφέρονται παραδοσιακοί εξαγωγικοί κλάδοι, που σήμερα αντιμετωπίζουν την πλήρη καταστροφή και εξαφάνιση (Π.χ. κλάδος δέρματος). Προώθηση "clusters" επιχειρήσεων με αυστηρά κριτήρια, που να διασφαλίζουν τη συνεργασία των επιχειρήσεων για την παραγωγή ανταγωνιστικού και ολοκληρωμένου προϊόντος. 5. Χωροταξικός σχεδιασμός, ενίσχυση και ενθάρρυνση της δημιουργίας Οργανωμένων Επιχειρηματικών Περιοχών. Άμεση αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός παρωχημένων και ανασχετικών της ανάπτυξης Πολεοδομικών Διαταγμάτων, όπως π. χ. εκείνα του Ελαιώνα, του Όρους Αιγάλεω, του Κηφισού κ.ά. Στα πλαίσια της ΕΥΓΕΠ (Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών) του νόμου 3882/2011 να προωθηθεί κατά προτεραιότητα το ΓΣΠ για την άμεση παροχή χρήσεων γης και όρων δόμησης. Το σχετικό έργο της ΓΓΒ να συμπληρωθεί και να διασυνδεθεί με την ΕΥΓΕΠ. 6. Αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Αρχών Αδειοδότησης και συντονισμός τους για την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας. Κατάργηση, με νομοθετικές ρυθμίσεις, άχρηστων διαδικασιών για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη δραστική μείωση των χρόνων εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων. 7. Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου στο Δημόσιο. Διεύρυνση των μεθόδων και μέσων για τη μείωση της διαφθοράς στο Δημόσιο Τομέα. Η κατατρομοκράτηση των υπαλλήλων με τις αυστηρές επαπειλούμενες ποινές, δημιουργεί παρενέργειες, κυρίως λόγω της εξαιρετικά περιοριστικής εφαρμογής των διατάξεων. 8. Μείωση του ενεργειακού κόστους. Κλιμακωτά τιμολόγια με ειδικές παραμέτρους υπολογισμού, όπως η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης, η αύξηση των θέσεων εργασίας κ. ά. 9. Ειδική φιλική διαχείριση των δανείων των επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων με την βελτίωση της ρευστότητας και τον επιλεκτικό προσανατολισμό της σε υψηλής παραγωγικότητας εξαγωγικές δραστηριότητες. 10. Απλοποίηση του σύνθετου εξαγωγικού θεσμικού πλαισίου και απλοποίηση διαδικασιών. 9

10 11. Έκδοση και εφαρμογή όλων των απαραίτητων διατάξεων για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων ως αδειοδοτούσες αρχές, όπως προβλέπει ο Νόμος 3982/11, με άμεση ενεργοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. 12. Ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου των Επιμελητηρίων σε πολύτιμους συνεργάτες των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Μετεξέλιξη των Επιμελητηρίων σε Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Ήδη, δρομολογείται σε πιλοτικό επίπεδο, η δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων στο χώρο του Ε.Β.Ε.Π. 13. Δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών Πειραιά (Χ.Ε.Π.), στο πλαίσιο της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών, σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη του Παν. Πειραιά και του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε. 14. Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ), ως τμημάτων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανάπτυξης, με στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά ζητήματα και ζητήματα μεταφοράς τεχνολογίας. 15. Περαιτέρω ενεργοποίηση του Οργανισμού «Enterprise Greece» με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, την υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα δικτύωσης των Μ.μ.Ε. και την τεχνική υποστήριξη σε σχετικά θεματικά πεδία (π.χ. χωροταξία, θεσμικό πλαίσιο, κουλτούρα, διαδικασίες κλπ). 16. Ενίσχυση εισαγωγικών επιχειρήσεων με σκοπό τη μετατροπή κάθε μικροεισαγωγικής Μ.μ.Ε. σε βιώσιμη μικρο-εξαγωγική μονάδα. 17. Ο αναπτυξιακός νόμος πρέπει και μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του εμπορικού και γεωργικού τομέα. Ο δείκτης αυτός ο οποίος υπολογίζεται από την αξία των εξαγωγών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης μια χώρας, είναι κρίσιμος για τον προσδιορισμό της εξωστρέφειας της γεωργικής παραγωγής μας. Δυστυχώς, οι ελληνικές επιδόσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές, με μόνο ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο γης, σε σύγκριση με άλλες χώρες ανάλογης έκτασης (Βέλγιο ευρώ, Μάλτα ευρώ, Λουξεμβούργο ευρώ, Δανία ευρώ). 18. Επανεξέταση επιδότησης και δημιουργίας νέου φορέα για το εγκαταλειμμένο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων. 19. Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των σχεδίων υποδομών και δικτύων στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Διαμετακομιστικού Κέντρου (σταθμός Διαλογής, αποθήκες εμπορευμάτων, εμπορικός Σταθμός) με σεβασμό όμως στους περιβαλλοντικούς όρους. Η ολοκλήρωση των σχεδίων αυτών είναι εφικτή μέσα από την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ ο ευρύτερος στόχος παραμένει η εξέλιξη του λιμανιού και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά στο μεγαλύτερο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο, σε Κέντρο "Logistics", αλλά και σε ένα παγκόσμιο κόμβο θαλάσσιων μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου. 20. Δυνατότητα συμμετοχής των «Τελωνειακών Αντιπροσώπων» (εκτελωνιστών) τόσο στον Νέο Αναπτυξιακό όσο και προγράμματα ΕΣΠΑ, ως σημαντικού κρίκου στην αλυσίδα δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών ως προς το διεθνές εμπόριο, την εισαγωγή, την εξαγωγή, την εκβιομηχάνιση και την εξασφάλιση των δημοσίων εσόδων. 21. Κίνητρα εξαγωγών, όχι μόνο βάση βαθμολογίας αλλά και με «μπόνους» φοροαπαλλαγής, με δεδομένο ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης.. 10

11 22. Εξέταση τρόπων και μηχανισμών ταχείας εκταμίευσης των πόρων για τις επενδύσεις που θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό. 23. Ενίσχυση του βαθμού ευελιξίας στις τροποποιήσεις επενδύσεων, πέραν αυτών που αναφέρονται στο Ν. 4146/άρθρο 21, για την απορρόφηση των αλλαγών που συντελούνται από το σχεδιασμό της επένδυσης έως την υλοποίησή της. 24. Στήριξη των μονάδων παραγωγής χειροποίητων προϊόντων και διερεύνηση τρόπων πιστοποίησής τους, όπως η δημιουργία σχετικού φορέα, προκειμένου να διευκολύνονται οι εξαγωγικές δραστηριότητες και διαδικασίες. 25. Ηλεκτρονικό εμπόριο -ψηφιακή οικονομία: Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενίσχυση και προώθηση της ψηφιακής αγοράς στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να αλλάξει το τοπίο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προσθέτοντας και όχι αφαιρώντας δραστηριότητες από το εμπόριο, ώστε κάθε εμπορική επιχείρηση να επεκταθεί στο e-commerce., προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Πρόταση για χαμηλότερη φορολογία των ελληνικών ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό εμπόριο. Δράση για την ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους (cloudcomputing) που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για τους χρήστες και κυρίως τις επιχειρήσεις στην «χωρίς σύνορα» αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων. 26. Ένταξη σε χρηματοδοτικό σχεδιασμό της «ταχυμεταφοράς» των μικροεμπορευμάτων που κατευθύνονται σε εξαγωγές (ιδιαίτερα σε διασύνδεση με τη διαδικασία μετατροπής των μικροεισαγωγικών σε μικροεξαγωγικές επιχειρήσεις. Είναι γνωστό ότι το ηλεκτρονικό. εμπόριο πραγματοποιεί στη χώρα μας περίπου 3,5 δις ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών και αντιπροσωπεύει περί το 4-5% της συνολικής κατανάλωσης των Ελλήνων, ενώ αυξάνει κάθε έτος (με ρυθμούς άνω του 25%). Τεράστιο πρόβλημα όμως αποτελεί το ότι για να αποστείλουν οι Έλληνες επιχειρηματίες ένα πακέτο 2 κιλών στην Ευρώπη θέλουν Ευρώ μεταφορικό κόστος που χρεώνουν όλες οι courier, ενώ το κόστος ανταγωνιστές τους από λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, περιορίζεται στα 3-4 ευρώ. Αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλο πρόβλημα στα Ελληνικά e-shops που θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους στον Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό και δεν μπορούν, παρόλο που έχουν όλες τις δυνατότητες και την σχετική τεχνογωνσία και τους σταματά το ακριβό κόστος των courier. Καταλήγουμε δηλαδή να είμαστε μη-ανταγωνιστικός κλάδος ως προς τις ξένες επιχειρήσεις e-commerce. 27. Αποκέντρωση των επενδύσεων και υπαγωγή τους στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως ποσού προϋπολογισμού, προκειμένου να μην σημειώνονται μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις υπαγωγής, ελέγχου και εκταμίευσης. 28. Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου (υποβολή, έλεγχοι, τροποποιήσεις κ.ά.) και ενίσχυση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών. 29. Αυτόνομη Ανάπτυξη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Ελλάδα: Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, σύμφωνα τόσο με τον συσταλτικό όσο και με τον διευρυμένο 11

12 ορισμό της 1. Η απαξίωση της Ναυπηγικής Βιομηχανίας της χώρας έχει οδηγήσει στην καταστροφή πολλών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε αυτή, αλλά και των βιομηχανικών και των εμπορικών που δευτερογενώς συνδέονται με αυτήν. Με κλειστό το εμπορικό τμήμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου να υπολειτουργούν, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη στον κλάδο της Ναυπηγικής Βιομηχανίας. Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της κατάστασης είναι οι ακόλουθες: Να διαχωριστεί το πολεμικό από το εμπορικό τμήμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία τους. Να επαναλειτουργήσει το εμπορικό Τμήμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτο ανάδοχο και να εξειδικευτεί, τόσο στην επισκευή πλοίων, όσο και στη ναυπήγηση εξειδικευμένων πλοίων σύνδεσης των ελληνικών νησιών, δυνάμενων να επιδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να περιέλθει στο Δημόσιο ή να παραμείνει στο φορέα, που το κατέχει σήμερα, το πολεμικό τμήμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Η συγκρότηση και προώθηση προγραμμάτων στήριξης, όπως η ανανέωση της πρωτοβουλίας "LeaderSHIP 2015" με την ισχύουσα "LeaderSHIP 2020", που εστιάζουν στη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής ανάπτυξης της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Κεντρικά προτάγματα για την οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο η καινοτομία, η οικολογία, η εξειδίκευση στην υψηλή τεχνολογία, η ενεργειακή επάρκεια, το άνοιγμα σε νέες διαφοροποιημένες αγορές, κ.ά. Κεντρικές επιδιώξεις είναι η ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, η βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, η διεθνοποίηση του κλάδου, η ενίσχυση της πρόσβαση σε χρηματοδότηση καθώς και η προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης. 1 Ο συσταλτικός ορισμός της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας αφορά στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα (shipbuilding) καθώς και εκείνο των σκαφών αναψυχής (recreational craft). Ο διευρυμένος ορισμός της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας επεκτείνεται σε όλο το πλέγμα των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που παρέχουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την υποστήριξη του παραδοσιακού τομέα της ναυτιλίας 12

13 13

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στην πράξη. Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Αθήνα, 19.03.2011

Ανάπτυξη στην πράξη. Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Αθήνα, 19.03.2011 Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων Αθήνα, 19.03.2011 Το Εθνικό Στοίχημα Η Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με δύο στόχους: Ανάσχεση της ύφεσης και τόνωση των επενδύσεων και της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention»

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention» 26.11.2014 Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών «1ο Eurobank Greek Exports Convention» Αθήνα, 26.11.2014 Ξενοδοχείο Intercontinental 1. Εισαγωγή Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΤΡΑ 12/2012 PATRAS IQ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Σύνοψη Λαμβάνοντας υπόψη: αφενός την διαχρονική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία που έχει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας για την Ελλάδα γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ - ΕΥΔ ΕΠΑΕ Δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που είναι ενταγμένο στη Δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ομιλία του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ 42, 10563 ΑΘΗΝΑ Ομιλία του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών «Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα