Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "----------------------------------"

Transcript

1 Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς ιδότου 26, Αθήνα ΤΗΛ.: , FAX: Πληροφορίες: Γεωργία Κόττα ΘΕΜΑ: «Απόψεις επί του σχεδίου ΡΣΑ/2021» ΣΧΕΤ: Το µε αρ. οικ 311/ έγγραφό σας Αρ. Πρωτ.: 206 ΠΡΟΣ Τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περ/ντος Αθήνας Πανόρµου 2, ΑΘΗΝΑ Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε) είναι επίσηµος σύµβουλος του κράτους τόσο στον πρωτογενή τοµέα, όσο και στην επεξεργασία, τυποποίηση, εµπορία και τη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, από ορυκτές πρώτες ύλες έως έτοιµα τρόφιµα, από δηµόσια έργα έως την περιβαλλοντική προστασία, από τον δασικό και αλιευτικό πλούτο ως το αστικό πράσινο και την υδρόβια βιοποικιλότητα. Το Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου ανταποκρινόµενο στον συµβουλευτικό του ρόλο, µε γνώµονα την παρούσα οικονοµική κατάσταση αλλά και την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης εντός της Αττικής και του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Αθηνών, µελέτησε το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθηνών / Αττικής και σχέδιο ράσης και κατέληξε στα παρακάτω (1) σχόλια επί της γενικής πολιτικής, (2) σχόλια επί των δράσεων και (3) σε κατ άρθρο παρατηρήσεις και σχόλια. Κριτήριο ενός πετυχηµένου ΡΣΑ κι όχι άλλου ενός σχεδίου Τρίτση, είναι η µεγαλύτερη δυνατή εµπλοκή της κοινωνίας µε πολλές και τοπικές αλληλοσυµπληρούµενες δράσεις βελτίωσης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και όχι η βραχυπρόθεσµη ανάταξη του κατασκευαστικού ή µεταπρατικού κλάδου, η οποία ούτε διατηρήσιµη είναι, ούτε επωφελής χωρίς τοπική παραγωγική δραστηριότητα και εµπλοκή ευρύτερων κλάδων στο πλέγµα των δράσεων του ΡΣΑ. 1. Σχόλια επί της γενικής πολιτικής του ΡΣΑ και του Σχεδίου ράσης Το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθηνών / Αττικής (ΡΣΑ) αποτελεί τον οδικό χάρτη για το µέλλον της Αττικής και του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Αθηνών (ΠΣΑ). Ως τέτοιο, απευθύνεται σε πολλούς και διαφορετικούς αποδέκτες, ενώ πρέπει να υλοποιηθεί από εξ ίσου πολλούς χειριστές των επί µέρους δράσεών του. Το ΡΣΑ κινείται σε αποδεκτά πλαίσια ρυθµίσεως της οργανώσεως του χώρου και των δραστηριοτήτων στην Αττική και το ΠΣΑ. Παρότι αρκείται σε γενική διατύπωση των αρχών σχεδιασµού του και των πολιτικών προτεραιοτήτων του, διατυπώνει σαφώς την ανάγκη διακοπής της ανεξέλεγκτης επεκτάσεως των οικιστικών δοµών, την διατήρηση των υφιστάµενων χώρων που καταλαµβάνουν τα ΓΠΣ των δήµων της Αττικής, την επαναχρησιµοποίηση υποδοµών και χώρων που αργούν ή

2 εγκατελήφθησαν (όπως στο κέντρο της Αθήνας κλπ), την συγκέντρωση δραστηριοτήτων ανά κλάδο και περιοχή, την ανάδειξη των Μέσων Σταθερής Τροχιάς ως βασικού κορµού των συγκοινωνιών, την προστασία της αγροτικής γης και των σχετικών δραστηριοτήτων. Θεωρούµε, όµως, ότι αποτελεί ουσιώδη παράλειψη στο προτεινόµενο ΡΣΑ και το σχέδιο ράσης η απουσία αναφοράς και συνυπολογισµού της οικονοµικής κρίσης και των συνεπειών που αυτή θα έχει στην λειτουργία των χώρων και των δραστηριοτήτων στο ΠΣΑ και την Αττική. Το γεγονός αυτό, θεωρούµε ότι µπορεί να καταστήσει µεγάλο τµήµα του ΡΣΑ ανενεργό ή ακόµη και άνευ αντικειµένου. Έτσι π.χ. η λόγω της οικονοµικής κρίσης µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας, η µείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, µείωση των απορριµµάτων, η αύξηση της ανεργίας, η µείωση των διαθέσιµων πόρων για το περιβάλλον, η εκ του λόγου αυτή αναµενόµενη περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθµιση, κλπ, σε συνδυασµό ΠΑΝΤΟΤΕ µε το άγνωστο χρονικό διάστηµα που θα υφίστανται οι πιέσεις αυτές, µπορούν να αποτελέσουν λόγους ανατροπής του παρόντος ΡΣΑ. Εκτιµούµε, συνεπώς ότι δεν µπορεί να υπάρξει ολοκληρωµένος σχεδιασµός, αν δεν ληφθούν υπ όψη οι επιδράσεις που θα έχει η οικονοµική κρίση αλλά και ξεχωριστά η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ αυτής, στην λειτουργία των χώρων και των δραστηριοτήτων στο ΠΣΑ και την Αττική, ώστε να καταστεί δυνατόν να συµπεριληφθούν (στο ΡΣΑ) τα µέτρα και οι δράσεις που θα αντιµετωπίσουν τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης που εκτιµάµε ότι θα ενταθούν τα επόµενα χρόνια. Επισηµαίνουµε ότι η οικονοµική ύφεση και η επείγουσα αναζήτηση πηγών εσόδων από το κράτος, θα οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις της συνοχής του ΡΣΑ και εκπτώσεις στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. υστυχώς πληθαίνουν οι σαφείς ενδείξεις περί αυτού, όπως η εκ του µνηµονίου προωθούµενη µέσω Τ.Α.Ι.ΠΕ.. αξιοποίησης του αεροδροµίου Ελληνικού που έρχεται σε αντίθεση µε τις προβλέψεις του ΡΣΑ άρθρο 47.3.α, τα κυοφορούµενα νέα σχέδια επέκτασης των αυτοκινητοδρόµων Αττικής, καθώς και άλλα. Επίσης, η µέχρι υπερβολής και σε όρια βερµπαλισµού χρήση πολεοδοµικών και κοινωνιολογικών όρων, καθιστά τα κείµενα ασαφή, δυσνόητα και δύσχρηστα στους περισσότερους και προερχόµενους από άλλους επαγγελµατικούς και επιστηµονικούς χώρους διαχειριστές των προς τελικό σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων του ΡΣΑ. Τέλος, το ΡΣΑ εξαρτάται υπερβολικά από την έκδοση Π και λοιπών νέων ρυθµιστικών παρεµβάσεων του Κράτους, η δε υλοποίησή του επαφίεται στη βούληση πολλών Αρχών και Υπηρεσιών (τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών) χωρίς ο Οργανισµός Αθήνας να διαθέτει την απαραίτητη νοµική εξουσιοδότηση, όργανα και ισχύ για την επιβολή. Στο σκέλος αυτό, το σχέδιο ράσης δεν διαθέτει συνεκτικό χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. εν προσδιορίζει, δηλαδή, την χρονική αλληλουχία των δράσεων και την συσχέτιση αυτών µε σηµεία ελέγχου (flags) πορείας υλοποίησης. Χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση των προβλέψεων ανά κατηγορία δράσεων και χωρικών ενοτήτων, η εκπόνηση και νοµοθετική δέσµευση για την εφαρµογή του παραγόµενου προγράµµατος δράσεων µε ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας. Το σχέδιο ράσης δεν διασαφηνίζει ούτε απαντά επαρκώς στα παραπάνω ζητούµενα. 2. Σχόλια και Παρατηρήσεις επί των ράσεων του ΡΣΑ 2.1 Συνεκτική Πόλη Αστικό Πράσινο - Ανάκτηση Χώρων Συµφωνούµε, µεν, ότι για την εκτόνωση της οικιστικής πίεσης που λόγω οικονοµικής κρίσης θα είναι µικρότερη από ότι ήταν στο παρελθόν πάνω στην αγροτική γη της Αττικής, µπορεί να αξιοποιηθεί ο διαθέσιµος και ήδη υποβαθµιζόµενος κτηριακός πλούτος. Έτσι µε µέτρα όπως η ολοκληρωµένη 2

3 πράσινη ανάπλαση περιοχών (φυτεύσεις παρτεριών, πεζοδροµήσεις ή δηµιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας µε αυξηµένη κάλυψη πράσινου, εκµετάλλευση νησίδων οδών και καθαρισµός - φύτευση εγκαταλελειµµένων χώρων κλπ) και της συνεπαγόµενης αύξησης των αξιών γης και της ποιότητας ζωής, θα υπάρξει εκτόνωση της οικιστικής πίεσης προς τις περιοχές αυτές (µε όλα τα προφανή οφέλη) και όχι προς την µετατροπή της ήδη πιεζόµενης αγροτικής γης σε οικόπεδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων αποτελεί το ξεκαθάρισµα αρµοδιοτήτων επί του αστικού πρασίνου µεταξύ οικείου ασαρχείου, ήµων και Περιφέρειας. Η παραπάνω δράση µπορεί να µην έχει σηµαντικό δηµοσιονοµικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να έχει σηµαντική ανταποδοτικότητα και νέες ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης, όπως για παράδειγµα αναβάθµιση εµπορικής δραστηριότητας, ανάκαµψη οικονοµικής δραστηριότητας και µόνιµου πληθυσµού, παροχή υπηρεσιών, υπηρεσίες παιδείας κλπ. Οµοίως ρύθµιση χρήσεως γης για την δηµιουργία αστικών λαχανόκηπων (δες επόµενο κεφάλαιο) σε κατάλληλους και ηλεγµένους χώρους εκτιµάται ότι θα ενισχύσει επί πλέον την πράσινη αστική πολιτική. Αντιθέτως, διαπιστώνουµε την απουσία πρόβλεψης και πολιτικής ουσιαστικών αντικινήτρων για την εκτός σχεδίου δόµηση, που δεν καταργείται αλλά ενδεχοµένως να ενισχυθεί, µέσω υφισταµένων νοµικών παραθύρων, κατά την κατασκευή των επεκτάσεων των (αχρείαστων πλέον) αυτοκινητοδρόµων και των παραπλεύρων δικτύων τους στην Ανατολική Αττική. Απαιτούνται νοµοθετικές ρυθµίσεις και αυστηρή εφαρµογή τους για τις «αποκοµµένες» εκτάσεις της οδοποιίας (παρτέρια, τρίγωνα κλπ) έτσι ώστε αυτές να µην καταντούν εστίες ρύπανσης και µόλυνσης, καθώς και πρόνοια για το θαλάσσιο µέτωπο, τα κενά στρατόπεδα και λοιπές αντίστοιχες εγκαταστάσεις αλλά και πάσης φύσεως κενού δηµόσιου χώρου. Απαιτείται, έτσι, αυτόνοµος φορέας ανάκτησης χώρων και κατασκευής έργων πρασίνου (µε ή χωρίς άλλες συµπληρωµατικές ήπιες δραστηριότητες) µε ανταποδοτικό χαρακτήρα και πόρους από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία και το εθνικό «Πράσινο» ταµείο. 2.2 Πρωτογενής Τοµέας (Αγροτικός, Κτηνοτροφικός, Μεταλλευτικός κλπ) και χρήσεις γης Από την ανάλυση του ΡΣΑ απουσιάζει εντελώς ο λατοµικός και µεταλλευτικός κλάδος καθώς και η πρόβλεψη χωροθετήσεως οχλουσών δραστηριοτήτων σχετικών µε την, εξαιρετικά επείγουσα και πιεστικής ανάγκης, διαχείριση στερεών και υγρών αστικών αποβλήτων, όπως και η αναζήτηση γεωθερµικών πεδίων χαµηλής και υψηλής ενθαλπίας στην Λαυρεωτική, την υτική Αττική και τις όµορες αυτής περιοχές, µε σκοπό την εξοικονόµηση πηγών ενέργειας τοπικού (κυρίως γεωργικού) και ευρύτερου ενδιαφέροντος (τηλεθέρµανση κλπ). Η περίπτωση των ξακουστών µαρµάρων Πεντέλης και η δυνατότητα υπόγειας εκµετάλλευσης αυτών διέλαθε. Οµοίως απουσιάζει κάθε διερεύνηση περιορισµένης λειτουργίας λατοµικών επιχειρήσεων εντός αυστηρά χωροθετηµένων ζωνών στην Ανατολική Αττική, τόσο για την περιορισµένη αλλά αναγκαία παραγωγή υψηλής ποιότητας σκύρων όσο και την απαραίτητη ανακύκλωση δοµικών υλικών που εκτιµούµε ότι θα εκτονώσουν την πίεση κόστους κατασκευής, ιδιωτικών και δηµοσίων έργων. Σηµειώνεται ότι η κύρια λατοµική δραστηριότητα λαµβάνει χώρα στην υτική Αττική µε συνέπεια την συνεχή µεταφορά, µέσω βαρέων οχηµάτων, υλικών σκυροδέµατος και οδοστρωσίας σε άλλες περιοχές µε την αντίστοιχη επιβάρυνση κόστους και περιβάλλοντος. Ενώ το ΡΣΑ επισηµαίνει το γεγονός ότι η Αττική είναι κατάλληλη για την καλλιέργεια ειδών ονοµασίας προέλευσης (πχ σύκων, φιστικιών, οινικών προϊόντων), δεν δίδεται επαρκής έµφαση στην περαιτέρω οργάνωση και ανάπτυξη αγροτικών κλάδων που θα συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής ποιοτικών τροφίµων που να καλύπτουν σε µεγαλύτερο βαθµό τις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί επιτακτική 3

4 ανάγκη η αποµάκρυνση από την διαρκώς αυξανόµενη διατροφική εξάρτηση του ΠΣΑ από αποµακρυσµένες πηγές τροφίµων και το χονδρεµπόριο. Για την µείωση της ψαλίδας µεταξύ τιµών παραγωγής και τελικής διάθεσης, οφείλουν να υπάρξουν θεσµικές παρεµβάσεις όπως λ.χ. η λειτουργία τοπικών δηµοπρατηρίων στην περιοχή της Αττικής τόσο για συµβατικής όσον και βιολογικής καλλιέργειας προϊόντων, αναθεώρηση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και προστασία της ιδιότητας του αγρότη ως άµεσου πωλητή, οι οποίες πρέπει να περιληφθούν στο σχέδιο ράσης. Έµµεσες αλλά επείγουσες δράσεις όπως η απορρύπανση εδαφών από γειτνιάζουσες και ρυπαίνουσες χρήσεις, µετά την αποµάκρυνσή τους και την συγκέντρωσή τους σε βιοτεχνικά ή βιοµηχανικά και επιχειρηµατικά οργανωµένα πάρκα, είναι, µαζί µε την διαχείριση του νερού, ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ανάσχεση της µείωσης της αγροτικά ενεργού γης και παραγωγής, καθώς και προϋπόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη αυτών. Στο πεδίο της κτηνοτροφίας, ενώ ο κύριος προσανατολισµός εστιάζει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, αυτές δεν οδηγούν κατ ανάγκη στην µεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσµού της περιοχής. Χαρακτηριστικό της γενικότητας των καταρτισθέντων διατάξεων είναι η άγνοια ότι στην Αττική υπάρχει το σηµαντικότερο κέντρο αυγοπαραγωγικής πτηνοτροφίας (Μέγαρα), το οποίο δίνει έναν σηµαντικό βαθµό αυτάρκειας σε αυγά, ενώ στο κείµενο βρίθουν ευχολογικού χαρακτήρα αναφορές στη «βιολογική» και στη λεγόµενη «ποιοτική γεωργία», στην καινοτοµία και στον «αγροτουρισµό» (άρθρο 19 και Π7). Οµοίως, παρεµβάσεις που εισάγονται µέσω του Σχεδίου Νόµου του ΥΠΑΑΤ «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις», ενώ αποβλέπουν ουσιαστικά να ρυθµίσουν τις σχέσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των κτηνοτρόφων µε την υπόλοιπη αστική κοινωνία και κυρίως τους παρακάτω τοµείς : α) τις οικιστικές περιοχές (οικίες, οικισµούς, πόλεις) β)τις οικιστικές εγκαταστάσεις (νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, σχολεία, εκκλησίες κλπ) γ) τους δρόµους (εθνικούς, δηµοτικούς, κοινοτικούς), και δ) τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, εντούτοις η φιλοσοφία του παραπάνω Ν/Σ ουδόλως ενδιαφέρεται για την προστασία των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, ως οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων παραγωγής προϊόντων. Επίσης δεν προστατεύει τις ήδη υπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που ως γνωστό οι φορείς τους κτηνοτρόφοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικής επιβίωσης. Υπό την έννοια αυτή καταργείται µε τον νόµο αυτό η αρχή την αειφορίας καθώς και κάθε προσπάθειας να παραµείνουν παραγωγικές δραστηριότητες στις περιαστικές, και όµορες αγροτικές περιοχές (δείτε επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς προς το ΥΠΑΑΤ µε αρ. πρωτ. ΓΕΩΤΕΕ 145/ ). Στην βάση αυτή και προκειµένου η αγροτική γη να παραµείνει αδόµητη και να συνεισφέρει περιβαλλοντικά και παραγωγικά και να έχει αρµονική σύνδεση µε την λειτουργία του Κέντρου και σε συνδυασµό µε όσα ήδη αναφέρονται πρέπει στο σχέδιο ράσης και το ΠΣΑ να διαφαίνονται δράσεις : α) για την ενίσχυση του εισοδήµατος των κατόχων αγροτικής γης στη Αττική ώστε να παραµείνει «αγροτική» - θα µπορούσε να υπάρξει ρύθµιση (φορολογική και πολεοδοµική) ώστε αυτές να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αστικοί λαχανόκηποι, δράση που λόγω οικονοµικής κρίσης εκτιµάµε ότι θα είχε σηµαντικό ενδιαφέρον 4

5 β) οµοίως θα έπρεπε να υπάρξουν αντίστοιχες ρυθµίσεις ώστε (παράλληλα και ενδεχοµένως σε σύνδεση µε τα προηγούµενα) να χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα οι αγροτικές γαίες για την ανάπτυξη της αστικής κτηνοτροφίας γ) την δηµιουργία µικρών τοπικών και χαµηλού κόστους µόνιµων λαϊκών αγορών, στις οποίες θα µπορούν να έχουν πρόσβαση όσοι παράγουν αγροτικά προϊόντα και όχι µόνο οι κατ επάγγελµα αγρότες, µέσα από οργανωµένα σχήµατα π.χ. Παραγωγικών - καταναλωτικών συνεταιρισµών, οµάδων οικοτεχνίας κλπ. Σκοπός της δράσης αυτής θα είναι τόσο η ενίσχυση του εισοδήµατος των µη κατ επάγγελµα αγροτών, όσο και των αγροτών αφού η επισκεψιµότητα θα διευκολύνει αµφότερους. Οι πιο πάνω αγορές µπορούν να λειτουργούν στις παρυφές των αντιστοίχων οικισµών και όχι απαραίτητα σε δηµοτική ή δηµόσια γη δ) την αξιοποίηση της αγροτικής γης για την δηµιουργία επιχειρήσεων χαµηλής όχλησης, που δεν απαιτούν µόνιµες κατασκευές, που αξιοποιούν τις διαθέσιµες πηγές ανθρώπινων και φυσικών πόρων καθώς και ιδιαιτερότητες του χώρου, που το τελικώς παραγόµενο προϊόν ή υπηρεσία έχει το στοιχείο της καινοτοµίας και σαφή προστιθέµενη αξία. Για την δράση αυτή θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα (όχι επιδοτήσεις πλην των περιπτώσεων που µπορούν να ενταχθούν σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα της ΕΕ) τα οποία µπορούν να είναι διοικητικά, φορολογικά ή νοµοθετικά αλλά και ρυθµίσεις που θα διευκολύνουν την δηµιουργία τέτοιων επιχειρήσεων (π.χ. δηµιουργία θεµατικών πάρκων, συνένωση ιδιοκτησιών για την µείωση του κόστους παραγωγής κλπ, δηµιουργία καινοτόµων γεωργικών ή κτηνοτροφικών µονάδων, µονάδων ανακύκλωσης οργανικών ή αδρανών υλικών, κλπ) ε) την αξιοποίηση της αγροτικής γης κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ΑΠΕ, όπου προτείνουµε την επιδότηση υπερυψωµένων κατασκευών που θα επιτρέπουν την παραγωγή ηλ. ρεύµατος µε την παράλληλη και στην ίδια επιφάνεια ανάπτυξη αγροτικών ή / και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, µε προφανή στόχο : να καθίσταται βιώσιµη και ανταγωνιστική η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, εξ αιτίας της συµπληρωµατικής χρήσεως στον ίδιο χώρο από την πώληση του ηλ. Ρεύµατος στ). την βελτίωση του Αγροτικού τοπίου της αττικής, µέσω στοχευµένων δράσεων (π.χ. δενδροφυτεύσεις αγροτικών οδών βάσει ολοκληρωµένου σχεδίου, την δηµιουργία λοβών θεµατικού κηποτεχνικού ή βοτανικού ενδιαφέροντος) µε σκοπό την βελτίωση της επισκεψιµότητας των χώρων αυτών και τη εξ αυτής αναµενόµενη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και οικονοµικότητας Υπενθυµίζουµε ότι οι αστικοί λαχανόκηποι (allotments) είναι παλαιά ιδέα που ξεκινά από το 1649 στην Μεγάλη Βρετανία (κίνηµα «Σκαπανέων»-Τζέραρντ Γουινστάνλεϋ), έχει δε εφαρµοστεί πόλεις όπως η Νέα Υόρκη (1974 «Αντάρτες Κηπουροί» - Λιζ Κρίστι) όπου λειτουργούν σήµερα 600 τέτοιοι κήποι τους οποίους περιποιούνται περίπου πολίτες. Αν και στην Ελλάδα λειτουργούν µερικοί αστικοί λαχανόκηποι, µε πρωτοβουλία ήµων ή Συλλόγων, η δράση αυτή δεν έχει ενταχθεί οργανικά σε ευρύτερα σχέδια ανάπλασης περιοχών ή σε ρυθµιστικά σχέδια, αλλά αποτελούν αποσπασµατικές πρωτοβουλίες. Στο εξωτερικό υπάρχει µεγάλη παράδοση και νοµοθετική κατοχύρωση, προς τούτο δε παραπέµπουµε στις ακόλουθες ιστοσελίδες: ( ιεθνές γραφείο εδαφικών τεµαχίων και Οικογενειακών κήπων) (Ευρωπαϊκή οµοσπονδία αστικών κτηµάτων EFCF) (Αµερικανική Ένωση κοινοτικής κηπευτικής ACGA) 5

6 (Οµοσπονδία αστικών κτηµάτων και κοινοτικών κήπων στην Μ. Βρετανία FCFCG) Οι αναλυτικότερες προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε θέµατα που αφορούν στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής δεν θεωρείται σκόπιµο να περιληφθούν στο παρόν κείµενο και θα κατατεθούν σε µεταγενέστερα στάδια. 2.3 Υδατικοί πόροι Τονίζεται στο σηµείο αυτό ο κοµβικός ρόλος των υδατικών πόρων του ΠΣΑ και της Αττικής, επιφανειακών και υπόγειων για την επιτυχία οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω προτάσεων για τον αγροτικό κτηνοτροφικό τοµέα, την περιβαλλοντική βελτίωση του αστικού χώρου, των αναπλάσεων, της ανάπτυξης λοιπών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και της προστασίας της βιοποικιλότητας των ειδών και των οικοσυστηµάτων. Ο ανορθολογισµός των αντλήσεων νερού, η εγκληµατική απόρριψη λυµάτων και η υφαλµύρωση εκτεταµένων περιοχών της Αττικής απειλούν τον πρωτογενή τοµέα και την µεταποίηση των προϊόντων του. Η καταπάτηση και στένωση ρεµάτων δυσκολεύει την ορθή διαχείριση και συλλογή των επιφανειακών υδάτων αυξάνοντας τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών. Στο άρθρο 13 του ΡΣΑ γίνεται όντως ενδελεχής παράθεση δράσεων για την διάσωση, ορθή διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των διαθεσίµων υδατικών πόρων και των παραγόντων που συντελούν σ αυτή, λ.χ. των ρεµάτων, των υπόγειων υδροφόρων, των τεχνιτών ή φυσικών ταµιευτήρων και υγροτόπων. Στις παρουσιαζόµενες λύσεις όφειλε να υπάρχει πρόβλεψη για την τύχη των περίπου m 3 ηµερησίως επεξεργασµένων υδάτων από τον Βιολογικό Καθαρισµό Μεταµόρφωσης που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα. Κυρίως όµως, απουσιάζει η ιεράρχηση, που σε συνδυασµό µε την στενότητα οικονοµικών πόρων στα επόµενα δέκα χρόνια θα οδηγήσει σε άσκοπους ανταγωνισµούς Υπηρεσιών και Τοπικών Αρχών, αποπροσανατολισµό αρχών και πολιτών και τελικά απώλεια πολύτιµου χρόνου, µέσων και πόρων για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. 2.4 Συγκοινωνιακά έργα - ΜΜΜ Όπως ήδη τονίστηκε, το ΡΣΑ κινείται στην ορθή πολιτική ανάπτυξης των ΜΜΜ και ειδικά των µέσων σταθερής τροχιάς. Η στήριξη και συνεχής ανάπτυξη των µέσων αυτών συνδέεται άρρηκτα µε την ενίσχυση και αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας και η σύζευξη αυτού µε τις λοιπές χωρικές υποενότητες και τους τοπικούς πόλους. Η συγκυριακή µείωση της κυκλοφορίας των ΙΧΕ οχηµάτων δεν θα πρέπει να αποτελέσει λόγο εφησυχασµού και τυχόν αναστολή επέκτασης των γραµµών του Μετρό, του Τραµ και του Σιδηροδρόµου. Όµως, από την ανάγνωση των συνηµµένων χαρτών προκύπτει περίεργη εµµονή στην υλοποίηση γραµµικών οδικών και άλλων έργων λ.χ. η σύνδεση της Λ. Βουλιαγµένης µε την υτική Περιφερειακή Υµηττού στο ύψος του Ελληνικού, η ζεύξη Ελευσίνας - Περάµατος και η πρόβλεψη κατασκευής νέου σιδηροδροµικού άξονα µεταξύ ΣΣ Θριασίου Πεδίου - ΣΣ Σφίγγας (περιοχή Θηβών) µε παράλληλη εγκατάλειψη της ήδη µελετηµένης και προγραµµατισµένης παρακάµψεως Αχαρνών. Τα παραπάνω δείχνουν ότι δεν έχουν αφοµοιωθεί, στα υπό κρίση κείµενα και στα συνηµµένα σχέδια, οι εξ αρχής διατυπωµένες αρχές σχεδιασµού του ΡΣΑ. Η άσκηση πίεσης από άλλους επαγγελµατικούς κλάδους και κατασκευαστικά συµφέροντα για την επαναφορά της επέκτασης των αυτοκινητόδροµων Αττικής, δια της πλαγίας οδού στο σχέδιο κειµένων, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, αφού τυχόν υιοθέτησή τους οδηγεί στην διατήρηση της στρεβλής εικόνας για την «ανάπτυξη», που ευθύνεται για το περιβαλλοντικό και οικιστικό αδιέξοδο της Αττικής. Το Παράρτηµα Αν. Στερεάς του ΓΕΩΤΕΕ εµµένει στις απόψεις του για τον συγκοινωνιακό σχεδιασµό όπως αυτές διατυπώθηκαν για το απορριφθέν σχέδιο 6

7 Σουφλιά, σχεδιασµού που απορρίφθηκε γιατί δεν απαντά στα σύγχρονα προβλήµατα κι ούτε οδηγεί σε καλύτερο µέλλον, δοθείσης µάλιστα της παρούσας υφέσεως και της ανάγκης ορθολογικής διαθέσεως των λιγοστών και υπερ-πολύτιµων οικονοµικών και φυσικών πόρων µε φειδώ και σοφία. 3. Κατ Άρθρο Παρατηρήσεις. Οι κατά άρθρο παρατηρήσεις που ακολουθούν έχουν ως βάση το κείµενο του Σχεδίου Νόµου «Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας /Αττικής (ΡΣΑ) 2021» του Αυγούστου 2011 που αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΟΡΣΑ. Εάν έχουν προκύψει κάποιες αλλαγές, όσον αφορά την αρίθµηση των άρθρων, στην ανανεωµένη έκδοση του Σχεδίου Νόµου, παρακαλούµε οι παρακάτω παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη µε αντίστοιχη προσαρµογή σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους. Άρθρο 8, παρ. 1(γβ). Να προστεθεί «και την διατήρηση ή και ανάπτυξη τοµέων πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία και εξόρυξη πρώτων υλών) υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Άρθρο 8, παρ. 3 (δ). Ειδικά για την Νέα Ιωνία, περιοχή µε υποβαθµισµένα χαρακτηριστικά και απουσία πνευµόνων πρασίνου και οργανωµένων ελεύθερων χώρων, να αξιοποιηθούν για την άρση των ανωτέρων προβληµάτων κάθε µορφής διαθέσιµες (εγκαταλελειµµένες) βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κατά προτεραιότητα. Άρθρο 8, παρ. 3 (εγ). Το κείµενο του δευτέρου εδαφίου αποτελεί την Κερκόπορτα καταστρατήγησης συντελεστών δόµησης, κάλυψης και περιβαλλοντικών όρων αδειοδοτήσεως δραστηριοτήτων στο όνοµα της διατηρήσεως της «ανάπτυξης». Άρθρο 10, παρ. 2 (γβ). Ενίσχυση / αναβάθµιση των χώρων πρασίνου και αποκατάσταση στην φυσική τους µορφή, όπου είναι δυνατόν, των υδατορευµάτων µε στόχο την ενίσχυση του φυσικού αερισµού του δοµηµένου χώρου, κλπ. Άρθρο 10, παρ. 2 (εγ). Να γίνει υποχρεωτική χρήση ψυχρών υλικών. Άρθρο 10, παρ. (αα, αβ εδάφιο3). Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία για τα υφιστάµενα λατοµεία και τον ρόλο που θα παίξουν (πχ ήπια εκµετάλλευση µέσω εγκαταστάσεων ανακυκλώσεως οικοδοµικών υλικών και απορριµµάτων) ή θα επιτραπεί υπό όρους η λειτουργία τους και σε ποιες θέσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η οικοδοµική δραστηριότητα και η παραγωγή δηµοσίων έργων, για να αποφευχθεί η ασύµφορη οικονοµικά και περιβαλλοντικά µεταφορά αδρανών από µεγάλες αποστάσεις. Άρθρο 18, παρ. 2. Οφείλει να ορίσει µηχανισµό εκτέλεσης των παρεµβάσεων µε σαφήνεια καθώς και να ορίζεται ένα ελάχιστο χρονοδιάγραµµα µε την αλληλουχία υλοποιήσεως αυτών. Άρθρο 18. Παρ. 2 (α). εν υπάρχουν κόκκινες γραµµές στις «µελλοντικές κατευθύνσεις σχεδιασµού» ώστε να µην τίθενται εν αµφιβόλω κεντρικές επιλογές από τυχαίες ή υπαγορευµένες αλλαγές του Εθνικού Πλαισίου πολιτικής το οποίο δεν γνωρίζουµε πώς ορίζεται και πώς επισηµοποιείται νοµικώς. Άρθρο 19. Απουσιάζει κάθε µνεία της λατοµικής και µεταλλευτικής ως δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα. Άρθρο 19, παρ. 2 (γ) & 3. Ο τρόπος και η απροσδιοριστία του χρόνου εκδόσεως Π (γιατί τόσα Π ;) δεν εξασφαλίζουν την άρση της οικοδοµικής πίεσης επί της αγροτικής γης. Άρθρο 25, παρ. 2. & Άρθρο 47, παρ. 3. Λείπουν νοσοκοµειακές και ιδίως γυναικολογικές - µαιευτικές υποδοµές στην ΝΑ Αθήνα. Να αξιοποιηθεί τµήµα του Ελληνικού όπου υπάρχουν υφιστάµενες υποδοµές (δρόµοι και αποχέτευση ανατολικός τοµέας πρώην Βάσης). 7

8 Άρθρο 28. Παρ. 1 (ε). Απουσιάζουν οι άξονες του προαστιακού ΣΚΑ Αεροδρόµιο Λαύριο και Ραφήνα. Άρθρο 31. Ο σχεδιασµός των βασικών αξόνων αποτελεί τµήµα παλαιοτέρων λύσεων (δες παρατηρήσεις στο Π.13) που εξυπηρετούν λογικές ανεξάρτητης κίνησης µε ΙΧ χωρίς να συνδυάζουν τις κυκλοφοριακές ανάγκες που ήδη έχει και πρόκειται να δηµιουργήσει η επέκταση χρήσης ΜΣΤ. Άρθρο 45, παρ. 1 (δ, ε, στ, ζ). Η ύπαρξη και ο ρόλος που καλείται να παίξει το Γεωπονικό Παν/µιο στον χώρο απουσιάζουν. Το άρθρο είναι αόριστο και στοχεύει σε επί µέρους στόχους, υποβαθµίζοντας έτσι την ανάγκη αναλήψεως άµεσων δράσεων και προτεραιοτήτων στην υποβαθµισµένη αυτή περιοχή. Άρθρο 46, παρ. 6 (γ). εν γίνεται µνεία για την αντικατάσταση του οικοδοµικού κεφαλαίου ειδικά δε στα οικοδοµικά τετράγωνα πέριξ του ηµαρχείου ως την πλατεία Κουµουνδούρου, όπως λ.χ. αύξηση του πρασίνου µε απαλλοτριώσεις και καθαιρέσεις, ανεγέρσεις νέων οικοδοµών µε ελεύθερους χώρους µέσω αλλαγής συντελεστών δόµησης και κάλυψης, για την βελτίωση της υφιστάµενης καταστάσεως. Άρθρο 46, παρ. 8 (α). Αποτελεί ιδιαίτερης σηµασίας χωροταξικό και πολιτισµικό ζήτηµα η διατήρηση παλαιών και ανάδειξη νέων ελεύθερων χώρων που θα διαχωρίζουν και οριοθετούν τον «ενδιάµεσο χώρο» την πόλη των Αθηνών από την πόλη του Πειραιά. Η αντιστροφή της διαρκώς εντεινόµενης οικοδοµικής κάλυψης εν δυνάµει ελεύθερων χώρων (παλαιά εργοστάσια, αποθήκες, ακάλυπτοι χώροι) πέριξ της οδού Πειραιώς, στην Κηφισού, στην Λαχαναγορά, στο Μοσχάτο και στου Ρέντη µε την αποµάκρυνση του εµπορευµατικού σταθµού του ΟΣΕ, πρέπει να στοχεύει στην επανάκτηση χώρου και την δηµιουργία πολλών µικρών και όµορων ζωνών δραστηριοτήτων αναψυχής, περιπάτου, άθλησης και (µετά από εδαφολογικό) έλεγχο απόδοσης σε πολίτες για µικρή γεωργική δραστηριότητα στα πρότυπα των Αγγλικών allotments (µικροί λαχανόκηποι σε δηµοτική γη για µη εµπορική χρήση). Άρθρο 47, παρ. 3 (αδ). Η δηµιουργία ανισόπεδου µεγάλου κόµβου στο ύψος της παλαιάς βάσεως Ελληνικού επί της Λεωφόρου Βουλιαγµένης η οποία θα την συνδέει µε την επέκταση προς νότον της υτικής Περιφερειακής Υµηττού, µέσω σηράγγων κάτω από την περιοχή των Σουρµένων, επανέρχεται µέσω των σχεδίων που συνοδεύουν το ΡΣΑ και αποτελεί τµήµα της απορριφθείσης επέκτασης των αυτοκινητοδρόµων της Αττικής. Το Παράρτηµα Αν. Αττικής του ΓΕΩΤΕΕ διαφώνησε τεκµηριωµένα µε την αναγκαιότητα δηµιουργίας του κόµβου αυτού, που αποτελεί πρόκριµα για την διαµπερή διέλευση οχηµάτων µέσω του πάρκου προς την παραλιακή σύµφωνα µε το ως άνω σχέδιο, αλλά και θα επιβαρύνει δυσανάλογα την κυκλοφορία επί της Λ. Βουλιαγµένης λόγω συγκέντρωσης στο ίδιο σηµείο δύο σταθµών Μετρό και του εν λόγω κόµβου. Άρθρο 47, παρ. 3 (γ). Πρέπει να υπάρξει πρόνοια για την σταδιακή αποµάκρυνση του πρόχειρου οικισµού από την κορφή των Τουρκοβουνίων και την µετεγκατάσταση των φερόµενων ιδιοκτητών κατοίκων σε άλλα οικήµατα (λ.χ. µέσω Εργατικής Εστίας) καθώς και την αποξήλωση των ασφαλτοστρωµένων επιφανειών που θα γίνουν καλτερίµια περιπάτου. Άρθρο 47, παρ. 4 (α). Πρέπει να περιληφθεί πρόνοια για την χρήση των κτιριακών υποδοµών του Ανακτόρου για δηµιουργία µουσείου. Π.2. Παράρτηµα άρθρου 12. Το εδάφιο (δ) της παραγράφου (1) για τους Ορεινούς Όγκους Λαυρεωτικής, θα πρέπει να συµπληρωθεί, ούτως ώστε η µεταλλοφόρα περιοχή του Λαυρίου να προστατευθεί και να αναδειχθεί, εκτός των αναφεροµένων, επίσης και ως σηµαντικός χώρος γεωλογικού επιστηµονικού ενδιαφέροντος, λόγω της εξαιρετικά υψηλής ποικιλίας και συγκέντρωσης ορυκτών και των παραγενέσεών τους. 8

9 Η παράγραφος (3) «Τόποι γεωµορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος» θα πρέπει να συµπληρωθεί ως εξής: «Τόποι γεωµορφολογικού, γεωλογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος». Στη συνέχεια οι αναφερόµενοι τόποι θα πρέπει να συµπληρωθούν µε τους εξής: - Απολιθωµατοφόρα στρώµατα Πικερµίου, - Παράκτιες απολιθωµατοφόρες εµφανίσεις Ραφήνας, - Απολιθωµατοφόρες θέσεις Νεογενούς Πειραϊκής, - Χαρακτηριστικές εµφανίσεις ηφαιστειότητας νήσου Αίγινας και Μεθάνων. Γενικότερα επισηµαίνεται ότι ο κατάλογος αυτών των Τόπων µπορεί να συµπληρώνεται µε περιοχές και θέσεις γεωµορφολογικού, γεωλογικού είτε τοπιακού ενδιαφέροντος, οι οποίες εντοπίζονται κατά την εκπόνηση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, στα πλαίσια των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων. Π.11. Παράρτηµα άρθρου 28, παρ. 1. Η δηµιουργία του νέου σιδηροδροµικού άξονα µεταξύ ΣΣ Θριασίου Πεδίου - ΣΣ Σφίγγας (περιοχή Θηβών) µε παράλληλη εγκατάλειψη της προγραµµατισµένης παρακάµψεως Αχαρνών δεν είναι αποδεκτή. Ο νέος άξονας είναι χρήσιµος µόνο για διαµπερή κίνηση µεταξύ Πελοποννήσου Κεντρικής & Βόρειας Ελλάδας και σχετική ελάφρυνση του δικτύου από Θριάσιο µέσω ΣΚΑ προς Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα που αφορά όµως µόνον στις εµπορευµατικές µεταφορές. Το εκτιµώµενο κόστος κατασκευής του έργου είναι πολύ υψηλό προς το αναµενόµενο κόστος. Αντιθέτως η κατάργηση της κατά πολύ φθηνότερης παράκαµψης Αχαρνών δηµιουργεί µεγάλες δυσχέρειες στην λειτουργία του Προαστιακού (παλαιά γραµµή προς Άγιο Στέφανο) που αποτελεί βασικό εργαλείο του ΡΣΑ. Η παράκαµψη Αχαρνών εξυπηρετεί το επιβατικό έργο και εµπορικό έργο τόσον στον άξονα Πειραιώς Θεσσαλονίκης όσον και στον άξονα Πάτρας ΣΚΑ Θεσσαλονίκης. Π.13. Παράρτηµα άρθρου 31. Η κατάληξη της υτικής Περιφερειακής Υµηττού µέσω σηράγγων κάτω από την περιοχή Σουρµένων (κόµβος Κύπρου, κόµβος τέως Βάσης) είναι κοµµάτι της παλαιάς λύσης οξιάδη και δεν απαντά στην σηµερινή εξάπλωση προς νότο του πολεοδοµικού ιστού. Αντί σηράγγων στα Σούρµενα, προτείνεται η µέσω σηράγγων και επιφανειακού έργου παράκαµψη Τερψιθέας Άνω Γλυφάδας έως πανόραµα Βούλας στα όρια της ζώνης Α του Υµηττού και η σύνδεση της περιφερειακής µέσω περισσότερων δευτερευόντων (µικρών) κόµβων µε το τοπικό οδικό δίκτυο (λ.χ. Κύπρου, Κ. Αθανάτου, Ανθέων) και την Λ. Βουλιαγµένης. Σχόλια για τα γεωθερµικά πεδία (Γ/Θ) και ρευστά στην Αττική. Όσο αφορά στις µονάδες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Αττική, θα πρέπει να περιληφθεί πρόβλεψη σχετικά µε την έρευνα και την δυνατότητα της δηµιουργίας µονάδων για την αξιοποίηση γεωθερµικών πεδίων και ρευστών, που µπορεί να καλύψει ενεργειακές ανάγκες θέρµανσης, λειτουργίας θερµοκηπίων, αλλά και σε τυχόν περιπτώσεις πεδίων υψηλής ενθαλπίας, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο ειδικά, θα πρέπει να προβλεφθούν τα εξής: 1. Έρευνα και προσδιορισµός των δυνατοτήτων αξιοποίησης των Γ/Θ πεδίων (π.χ. προγραµµατισµός κατά την επόµενη πενταετία) που αναπτύσσονται κατά µήκος του ηφαιστειακού τόξου, σε όλο το τµήµα του εντός της Αττικής (Σουσάκι Κορινθίας-Αίγινα-Μέθανα), µε σκοπό την ενεργειακή αξιοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο. 2. Έρευνα και προσδιορισµός των δυνατοτήτων αξιοποίησης των Γ/Θ πεδίων ηφαιστειότητας της γρανιτικής διείσδυσης στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου. 9

10 Οι επιφανειακές εµφανίσεις γεωθερµικών ρευστών (Μέθανα, Λουτράκι, Βουλιαγµένη κ.λ.π.) αξιοποιούνται επίσης λόγω των ιαµατικών ιδιοτήτων τους. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία τους από ρυπάνσεις και γενικότερα από παρεµβάσεις που µπορεί να διαταράξουν την ισορροπία και να αλλοιώσουν τα ποσοτικά και ποιοτικά των θερµών, ιαµατικών πηγών. Προτείνεται επίσης, να προβλεφθεί η δηµιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Σχόλια για τη χωροθέτηση των κοιµητηρίων στην Αττική. Επισηµαίνεται ως σηµαντική παράλειψη του νέου ΡΣΑ η έλλειψη σχεδιασµού χωροθέτησης κοιµητηρίων. Σηµειώνεται ότι για τη χωροθέτηση νέων θέσεων ή για την επέκταση των υπαρχόντων κοιµητηρίων θα πρέπει να ισχύσουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 του Ν. 2508/1997, για τη µείωση της απόστασης των 250µ. από το σχέδιο πόλης και των 100µ. από µεµονωµένη κατοικία. Στη διαδικασία αυτή εξετάζονται η γεωλογική καταλληλότητα των περιοχών πέριξ των κοιµητηρίων, οι επιπτώσεις της χρήσης τόσο στον υδροφόρο ορίζοντα, όσο και γενικότερα στο περιβάλλον. Για τη.ε. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος 10

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Κάποιες βασικές Αρχές Ευρεία "σφαιρική" προοπτική (θεματική και γεωγραφική): όχι αποσπασματική λήψη αποφάσεων/στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------

---------------------------------- Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π αράρτημα Ανατολικής Στερεάς ---------------------------------- Διδότου 26, 106 80 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3618118-3605579, FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της καταγραφής των περιθωριοποιηµένων εκτάσεων της Αττικής καθώς και της αναγωγής αυτών σε εθνικό επίπεδο Ε. Μαύρου Τµήµα Εκπαίδευσης, ΚΑΠΕ emavrou@cres.gr Μεθοδολογία Καταγραφή 4 τύπων εδαφών:

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 1975-1980 HENKEL DÜSSELDORF GMBH, Εµπορική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα Διευθυντής πωλήσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 1975-1980 HENKEL DÜSSELDORF GMBH, Εµπορική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα Διευθυντής πωλήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Στυλιανός Λογοθέτης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1951 ΣΠΟΥΔΕΣ : Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (1975) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Ισπανικά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1975-1980

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη

Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη 1 Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη Θανάσης Κ. Παππάς Αρχιτέκτων EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΙΑΜΟΝΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΣΙΓΓΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα