Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "----------------------------------"

Transcript

1 Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς ιδότου 26, Αθήνα ΤΗΛ.: , FAX: Πληροφορίες: Γεωργία Κόττα ΘΕΜΑ: «Απόψεις επί του σχεδίου ΡΣΑ/2021» ΣΧΕΤ: Το µε αρ. οικ 311/ έγγραφό σας Αρ. Πρωτ.: 206 ΠΡΟΣ Τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περ/ντος Αθήνας Πανόρµου 2, ΑΘΗΝΑ Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε) είναι επίσηµος σύµβουλος του κράτους τόσο στον πρωτογενή τοµέα, όσο και στην επεξεργασία, τυποποίηση, εµπορία και τη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, από ορυκτές πρώτες ύλες έως έτοιµα τρόφιµα, από δηµόσια έργα έως την περιβαλλοντική προστασία, από τον δασικό και αλιευτικό πλούτο ως το αστικό πράσινο και την υδρόβια βιοποικιλότητα. Το Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου ανταποκρινόµενο στον συµβουλευτικό του ρόλο, µε γνώµονα την παρούσα οικονοµική κατάσταση αλλά και την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης εντός της Αττικής και του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Αθηνών, µελέτησε το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθηνών / Αττικής και σχέδιο ράσης και κατέληξε στα παρακάτω (1) σχόλια επί της γενικής πολιτικής, (2) σχόλια επί των δράσεων και (3) σε κατ άρθρο παρατηρήσεις και σχόλια. Κριτήριο ενός πετυχηµένου ΡΣΑ κι όχι άλλου ενός σχεδίου Τρίτση, είναι η µεγαλύτερη δυνατή εµπλοκή της κοινωνίας µε πολλές και τοπικές αλληλοσυµπληρούµενες δράσεις βελτίωσης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και όχι η βραχυπρόθεσµη ανάταξη του κατασκευαστικού ή µεταπρατικού κλάδου, η οποία ούτε διατηρήσιµη είναι, ούτε επωφελής χωρίς τοπική παραγωγική δραστηριότητα και εµπλοκή ευρύτερων κλάδων στο πλέγµα των δράσεων του ΡΣΑ. 1. Σχόλια επί της γενικής πολιτικής του ΡΣΑ και του Σχεδίου ράσης Το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθηνών / Αττικής (ΡΣΑ) αποτελεί τον οδικό χάρτη για το µέλλον της Αττικής και του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Αθηνών (ΠΣΑ). Ως τέτοιο, απευθύνεται σε πολλούς και διαφορετικούς αποδέκτες, ενώ πρέπει να υλοποιηθεί από εξ ίσου πολλούς χειριστές των επί µέρους δράσεών του. Το ΡΣΑ κινείται σε αποδεκτά πλαίσια ρυθµίσεως της οργανώσεως του χώρου και των δραστηριοτήτων στην Αττική και το ΠΣΑ. Παρότι αρκείται σε γενική διατύπωση των αρχών σχεδιασµού του και των πολιτικών προτεραιοτήτων του, διατυπώνει σαφώς την ανάγκη διακοπής της ανεξέλεγκτης επεκτάσεως των οικιστικών δοµών, την διατήρηση των υφιστάµενων χώρων που καταλαµβάνουν τα ΓΠΣ των δήµων της Αττικής, την επαναχρησιµοποίηση υποδοµών και χώρων που αργούν ή

2 εγκατελήφθησαν (όπως στο κέντρο της Αθήνας κλπ), την συγκέντρωση δραστηριοτήτων ανά κλάδο και περιοχή, την ανάδειξη των Μέσων Σταθερής Τροχιάς ως βασικού κορµού των συγκοινωνιών, την προστασία της αγροτικής γης και των σχετικών δραστηριοτήτων. Θεωρούµε, όµως, ότι αποτελεί ουσιώδη παράλειψη στο προτεινόµενο ΡΣΑ και το σχέδιο ράσης η απουσία αναφοράς και συνυπολογισµού της οικονοµικής κρίσης και των συνεπειών που αυτή θα έχει στην λειτουργία των χώρων και των δραστηριοτήτων στο ΠΣΑ και την Αττική. Το γεγονός αυτό, θεωρούµε ότι µπορεί να καταστήσει µεγάλο τµήµα του ΡΣΑ ανενεργό ή ακόµη και άνευ αντικειµένου. Έτσι π.χ. η λόγω της οικονοµικής κρίσης µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας, η µείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, µείωση των απορριµµάτων, η αύξηση της ανεργίας, η µείωση των διαθέσιµων πόρων για το περιβάλλον, η εκ του λόγου αυτή αναµενόµενη περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθµιση, κλπ, σε συνδυασµό ΠΑΝΤΟΤΕ µε το άγνωστο χρονικό διάστηµα που θα υφίστανται οι πιέσεις αυτές, µπορούν να αποτελέσουν λόγους ανατροπής του παρόντος ΡΣΑ. Εκτιµούµε, συνεπώς ότι δεν µπορεί να υπάρξει ολοκληρωµένος σχεδιασµός, αν δεν ληφθούν υπ όψη οι επιδράσεις που θα έχει η οικονοµική κρίση αλλά και ξεχωριστά η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ αυτής, στην λειτουργία των χώρων και των δραστηριοτήτων στο ΠΣΑ και την Αττική, ώστε να καταστεί δυνατόν να συµπεριληφθούν (στο ΡΣΑ) τα µέτρα και οι δράσεις που θα αντιµετωπίσουν τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης που εκτιµάµε ότι θα ενταθούν τα επόµενα χρόνια. Επισηµαίνουµε ότι η οικονοµική ύφεση και η επείγουσα αναζήτηση πηγών εσόδων από το κράτος, θα οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις της συνοχής του ΡΣΑ και εκπτώσεις στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. υστυχώς πληθαίνουν οι σαφείς ενδείξεις περί αυτού, όπως η εκ του µνηµονίου προωθούµενη µέσω Τ.Α.Ι.ΠΕ.. αξιοποίησης του αεροδροµίου Ελληνικού που έρχεται σε αντίθεση µε τις προβλέψεις του ΡΣΑ άρθρο 47.3.α, τα κυοφορούµενα νέα σχέδια επέκτασης των αυτοκινητοδρόµων Αττικής, καθώς και άλλα. Επίσης, η µέχρι υπερβολής και σε όρια βερµπαλισµού χρήση πολεοδοµικών και κοινωνιολογικών όρων, καθιστά τα κείµενα ασαφή, δυσνόητα και δύσχρηστα στους περισσότερους και προερχόµενους από άλλους επαγγελµατικούς και επιστηµονικούς χώρους διαχειριστές των προς τελικό σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων του ΡΣΑ. Τέλος, το ΡΣΑ εξαρτάται υπερβολικά από την έκδοση Π και λοιπών νέων ρυθµιστικών παρεµβάσεων του Κράτους, η δε υλοποίησή του επαφίεται στη βούληση πολλών Αρχών και Υπηρεσιών (τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών) χωρίς ο Οργανισµός Αθήνας να διαθέτει την απαραίτητη νοµική εξουσιοδότηση, όργανα και ισχύ για την επιβολή. Στο σκέλος αυτό, το σχέδιο ράσης δεν διαθέτει συνεκτικό χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. εν προσδιορίζει, δηλαδή, την χρονική αλληλουχία των δράσεων και την συσχέτιση αυτών µε σηµεία ελέγχου (flags) πορείας υλοποίησης. Χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση των προβλέψεων ανά κατηγορία δράσεων και χωρικών ενοτήτων, η εκπόνηση και νοµοθετική δέσµευση για την εφαρµογή του παραγόµενου προγράµµατος δράσεων µε ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας. Το σχέδιο ράσης δεν διασαφηνίζει ούτε απαντά επαρκώς στα παραπάνω ζητούµενα. 2. Σχόλια και Παρατηρήσεις επί των ράσεων του ΡΣΑ 2.1 Συνεκτική Πόλη Αστικό Πράσινο - Ανάκτηση Χώρων Συµφωνούµε, µεν, ότι για την εκτόνωση της οικιστικής πίεσης που λόγω οικονοµικής κρίσης θα είναι µικρότερη από ότι ήταν στο παρελθόν πάνω στην αγροτική γη της Αττικής, µπορεί να αξιοποιηθεί ο διαθέσιµος και ήδη υποβαθµιζόµενος κτηριακός πλούτος. Έτσι µε µέτρα όπως η ολοκληρωµένη 2

3 πράσινη ανάπλαση περιοχών (φυτεύσεις παρτεριών, πεζοδροµήσεις ή δηµιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας µε αυξηµένη κάλυψη πράσινου, εκµετάλλευση νησίδων οδών και καθαρισµός - φύτευση εγκαταλελειµµένων χώρων κλπ) και της συνεπαγόµενης αύξησης των αξιών γης και της ποιότητας ζωής, θα υπάρξει εκτόνωση της οικιστικής πίεσης προς τις περιοχές αυτές (µε όλα τα προφανή οφέλη) και όχι προς την µετατροπή της ήδη πιεζόµενης αγροτικής γης σε οικόπεδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων αποτελεί το ξεκαθάρισµα αρµοδιοτήτων επί του αστικού πρασίνου µεταξύ οικείου ασαρχείου, ήµων και Περιφέρειας. Η παραπάνω δράση µπορεί να µην έχει σηµαντικό δηµοσιονοµικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να έχει σηµαντική ανταποδοτικότητα και νέες ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης, όπως για παράδειγµα αναβάθµιση εµπορικής δραστηριότητας, ανάκαµψη οικονοµικής δραστηριότητας και µόνιµου πληθυσµού, παροχή υπηρεσιών, υπηρεσίες παιδείας κλπ. Οµοίως ρύθµιση χρήσεως γης για την δηµιουργία αστικών λαχανόκηπων (δες επόµενο κεφάλαιο) σε κατάλληλους και ηλεγµένους χώρους εκτιµάται ότι θα ενισχύσει επί πλέον την πράσινη αστική πολιτική. Αντιθέτως, διαπιστώνουµε την απουσία πρόβλεψης και πολιτικής ουσιαστικών αντικινήτρων για την εκτός σχεδίου δόµηση, που δεν καταργείται αλλά ενδεχοµένως να ενισχυθεί, µέσω υφισταµένων νοµικών παραθύρων, κατά την κατασκευή των επεκτάσεων των (αχρείαστων πλέον) αυτοκινητοδρόµων και των παραπλεύρων δικτύων τους στην Ανατολική Αττική. Απαιτούνται νοµοθετικές ρυθµίσεις και αυστηρή εφαρµογή τους για τις «αποκοµµένες» εκτάσεις της οδοποιίας (παρτέρια, τρίγωνα κλπ) έτσι ώστε αυτές να µην καταντούν εστίες ρύπανσης και µόλυνσης, καθώς και πρόνοια για το θαλάσσιο µέτωπο, τα κενά στρατόπεδα και λοιπές αντίστοιχες εγκαταστάσεις αλλά και πάσης φύσεως κενού δηµόσιου χώρου. Απαιτείται, έτσι, αυτόνοµος φορέας ανάκτησης χώρων και κατασκευής έργων πρασίνου (µε ή χωρίς άλλες συµπληρωµατικές ήπιες δραστηριότητες) µε ανταποδοτικό χαρακτήρα και πόρους από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία και το εθνικό «Πράσινο» ταµείο. 2.2 Πρωτογενής Τοµέας (Αγροτικός, Κτηνοτροφικός, Μεταλλευτικός κλπ) και χρήσεις γης Από την ανάλυση του ΡΣΑ απουσιάζει εντελώς ο λατοµικός και µεταλλευτικός κλάδος καθώς και η πρόβλεψη χωροθετήσεως οχλουσών δραστηριοτήτων σχετικών µε την, εξαιρετικά επείγουσα και πιεστικής ανάγκης, διαχείριση στερεών και υγρών αστικών αποβλήτων, όπως και η αναζήτηση γεωθερµικών πεδίων χαµηλής και υψηλής ενθαλπίας στην Λαυρεωτική, την υτική Αττική και τις όµορες αυτής περιοχές, µε σκοπό την εξοικονόµηση πηγών ενέργειας τοπικού (κυρίως γεωργικού) και ευρύτερου ενδιαφέροντος (τηλεθέρµανση κλπ). Η περίπτωση των ξακουστών µαρµάρων Πεντέλης και η δυνατότητα υπόγειας εκµετάλλευσης αυτών διέλαθε. Οµοίως απουσιάζει κάθε διερεύνηση περιορισµένης λειτουργίας λατοµικών επιχειρήσεων εντός αυστηρά χωροθετηµένων ζωνών στην Ανατολική Αττική, τόσο για την περιορισµένη αλλά αναγκαία παραγωγή υψηλής ποιότητας σκύρων όσο και την απαραίτητη ανακύκλωση δοµικών υλικών που εκτιµούµε ότι θα εκτονώσουν την πίεση κόστους κατασκευής, ιδιωτικών και δηµοσίων έργων. Σηµειώνεται ότι η κύρια λατοµική δραστηριότητα λαµβάνει χώρα στην υτική Αττική µε συνέπεια την συνεχή µεταφορά, µέσω βαρέων οχηµάτων, υλικών σκυροδέµατος και οδοστρωσίας σε άλλες περιοχές µε την αντίστοιχη επιβάρυνση κόστους και περιβάλλοντος. Ενώ το ΡΣΑ επισηµαίνει το γεγονός ότι η Αττική είναι κατάλληλη για την καλλιέργεια ειδών ονοµασίας προέλευσης (πχ σύκων, φιστικιών, οινικών προϊόντων), δεν δίδεται επαρκής έµφαση στην περαιτέρω οργάνωση και ανάπτυξη αγροτικών κλάδων που θα συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής ποιοτικών τροφίµων που να καλύπτουν σε µεγαλύτερο βαθµό τις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί επιτακτική 3

4 ανάγκη η αποµάκρυνση από την διαρκώς αυξανόµενη διατροφική εξάρτηση του ΠΣΑ από αποµακρυσµένες πηγές τροφίµων και το χονδρεµπόριο. Για την µείωση της ψαλίδας µεταξύ τιµών παραγωγής και τελικής διάθεσης, οφείλουν να υπάρξουν θεσµικές παρεµβάσεις όπως λ.χ. η λειτουργία τοπικών δηµοπρατηρίων στην περιοχή της Αττικής τόσο για συµβατικής όσον και βιολογικής καλλιέργειας προϊόντων, αναθεώρηση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και προστασία της ιδιότητας του αγρότη ως άµεσου πωλητή, οι οποίες πρέπει να περιληφθούν στο σχέδιο ράσης. Έµµεσες αλλά επείγουσες δράσεις όπως η απορρύπανση εδαφών από γειτνιάζουσες και ρυπαίνουσες χρήσεις, µετά την αποµάκρυνσή τους και την συγκέντρωσή τους σε βιοτεχνικά ή βιοµηχανικά και επιχειρηµατικά οργανωµένα πάρκα, είναι, µαζί µε την διαχείριση του νερού, ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ανάσχεση της µείωσης της αγροτικά ενεργού γης και παραγωγής, καθώς και προϋπόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη αυτών. Στο πεδίο της κτηνοτροφίας, ενώ ο κύριος προσανατολισµός εστιάζει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, αυτές δεν οδηγούν κατ ανάγκη στην µεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσµού της περιοχής. Χαρακτηριστικό της γενικότητας των καταρτισθέντων διατάξεων είναι η άγνοια ότι στην Αττική υπάρχει το σηµαντικότερο κέντρο αυγοπαραγωγικής πτηνοτροφίας (Μέγαρα), το οποίο δίνει έναν σηµαντικό βαθµό αυτάρκειας σε αυγά, ενώ στο κείµενο βρίθουν ευχολογικού χαρακτήρα αναφορές στη «βιολογική» και στη λεγόµενη «ποιοτική γεωργία», στην καινοτοµία και στον «αγροτουρισµό» (άρθρο 19 και Π7). Οµοίως, παρεµβάσεις που εισάγονται µέσω του Σχεδίου Νόµου του ΥΠΑΑΤ «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις», ενώ αποβλέπουν ουσιαστικά να ρυθµίσουν τις σχέσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των κτηνοτρόφων µε την υπόλοιπη αστική κοινωνία και κυρίως τους παρακάτω τοµείς : α) τις οικιστικές περιοχές (οικίες, οικισµούς, πόλεις) β)τις οικιστικές εγκαταστάσεις (νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, σχολεία, εκκλησίες κλπ) γ) τους δρόµους (εθνικούς, δηµοτικούς, κοινοτικούς), και δ) τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, εντούτοις η φιλοσοφία του παραπάνω Ν/Σ ουδόλως ενδιαφέρεται για την προστασία των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, ως οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων παραγωγής προϊόντων. Επίσης δεν προστατεύει τις ήδη υπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που ως γνωστό οι φορείς τους κτηνοτρόφοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικής επιβίωσης. Υπό την έννοια αυτή καταργείται µε τον νόµο αυτό η αρχή την αειφορίας καθώς και κάθε προσπάθειας να παραµείνουν παραγωγικές δραστηριότητες στις περιαστικές, και όµορες αγροτικές περιοχές (δείτε επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς προς το ΥΠΑΑΤ µε αρ. πρωτ. ΓΕΩΤΕΕ 145/ ). Στην βάση αυτή και προκειµένου η αγροτική γη να παραµείνει αδόµητη και να συνεισφέρει περιβαλλοντικά και παραγωγικά και να έχει αρµονική σύνδεση µε την λειτουργία του Κέντρου και σε συνδυασµό µε όσα ήδη αναφέρονται πρέπει στο σχέδιο ράσης και το ΠΣΑ να διαφαίνονται δράσεις : α) για την ενίσχυση του εισοδήµατος των κατόχων αγροτικής γης στη Αττική ώστε να παραµείνει «αγροτική» - θα µπορούσε να υπάρξει ρύθµιση (φορολογική και πολεοδοµική) ώστε αυτές να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αστικοί λαχανόκηποι, δράση που λόγω οικονοµικής κρίσης εκτιµάµε ότι θα είχε σηµαντικό ενδιαφέρον 4

5 β) οµοίως θα έπρεπε να υπάρξουν αντίστοιχες ρυθµίσεις ώστε (παράλληλα και ενδεχοµένως σε σύνδεση µε τα προηγούµενα) να χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα οι αγροτικές γαίες για την ανάπτυξη της αστικής κτηνοτροφίας γ) την δηµιουργία µικρών τοπικών και χαµηλού κόστους µόνιµων λαϊκών αγορών, στις οποίες θα µπορούν να έχουν πρόσβαση όσοι παράγουν αγροτικά προϊόντα και όχι µόνο οι κατ επάγγελµα αγρότες, µέσα από οργανωµένα σχήµατα π.χ. Παραγωγικών - καταναλωτικών συνεταιρισµών, οµάδων οικοτεχνίας κλπ. Σκοπός της δράσης αυτής θα είναι τόσο η ενίσχυση του εισοδήµατος των µη κατ επάγγελµα αγροτών, όσο και των αγροτών αφού η επισκεψιµότητα θα διευκολύνει αµφότερους. Οι πιο πάνω αγορές µπορούν να λειτουργούν στις παρυφές των αντιστοίχων οικισµών και όχι απαραίτητα σε δηµοτική ή δηµόσια γη δ) την αξιοποίηση της αγροτικής γης για την δηµιουργία επιχειρήσεων χαµηλής όχλησης, που δεν απαιτούν µόνιµες κατασκευές, που αξιοποιούν τις διαθέσιµες πηγές ανθρώπινων και φυσικών πόρων καθώς και ιδιαιτερότητες του χώρου, που το τελικώς παραγόµενο προϊόν ή υπηρεσία έχει το στοιχείο της καινοτοµίας και σαφή προστιθέµενη αξία. Για την δράση αυτή θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα (όχι επιδοτήσεις πλην των περιπτώσεων που µπορούν να ενταχθούν σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα της ΕΕ) τα οποία µπορούν να είναι διοικητικά, φορολογικά ή νοµοθετικά αλλά και ρυθµίσεις που θα διευκολύνουν την δηµιουργία τέτοιων επιχειρήσεων (π.χ. δηµιουργία θεµατικών πάρκων, συνένωση ιδιοκτησιών για την µείωση του κόστους παραγωγής κλπ, δηµιουργία καινοτόµων γεωργικών ή κτηνοτροφικών µονάδων, µονάδων ανακύκλωσης οργανικών ή αδρανών υλικών, κλπ) ε) την αξιοποίηση της αγροτικής γης κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ΑΠΕ, όπου προτείνουµε την επιδότηση υπερυψωµένων κατασκευών που θα επιτρέπουν την παραγωγή ηλ. ρεύµατος µε την παράλληλη και στην ίδια επιφάνεια ανάπτυξη αγροτικών ή / και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, µε προφανή στόχο : να καθίσταται βιώσιµη και ανταγωνιστική η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, εξ αιτίας της συµπληρωµατικής χρήσεως στον ίδιο χώρο από την πώληση του ηλ. Ρεύµατος στ). την βελτίωση του Αγροτικού τοπίου της αττικής, µέσω στοχευµένων δράσεων (π.χ. δενδροφυτεύσεις αγροτικών οδών βάσει ολοκληρωµένου σχεδίου, την δηµιουργία λοβών θεµατικού κηποτεχνικού ή βοτανικού ενδιαφέροντος) µε σκοπό την βελτίωση της επισκεψιµότητας των χώρων αυτών και τη εξ αυτής αναµενόµενη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και οικονοµικότητας Υπενθυµίζουµε ότι οι αστικοί λαχανόκηποι (allotments) είναι παλαιά ιδέα που ξεκινά από το 1649 στην Μεγάλη Βρετανία (κίνηµα «Σκαπανέων»-Τζέραρντ Γουινστάνλεϋ), έχει δε εφαρµοστεί πόλεις όπως η Νέα Υόρκη (1974 «Αντάρτες Κηπουροί» - Λιζ Κρίστι) όπου λειτουργούν σήµερα 600 τέτοιοι κήποι τους οποίους περιποιούνται περίπου πολίτες. Αν και στην Ελλάδα λειτουργούν µερικοί αστικοί λαχανόκηποι, µε πρωτοβουλία ήµων ή Συλλόγων, η δράση αυτή δεν έχει ενταχθεί οργανικά σε ευρύτερα σχέδια ανάπλασης περιοχών ή σε ρυθµιστικά σχέδια, αλλά αποτελούν αποσπασµατικές πρωτοβουλίες. Στο εξωτερικό υπάρχει µεγάλη παράδοση και νοµοθετική κατοχύρωση, προς τούτο δε παραπέµπουµε στις ακόλουθες ιστοσελίδες: ( ιεθνές γραφείο εδαφικών τεµαχίων και Οικογενειακών κήπων) (Ευρωπαϊκή οµοσπονδία αστικών κτηµάτων EFCF) (Αµερικανική Ένωση κοινοτικής κηπευτικής ACGA) 5

6 (Οµοσπονδία αστικών κτηµάτων και κοινοτικών κήπων στην Μ. Βρετανία FCFCG) Οι αναλυτικότερες προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε θέµατα που αφορούν στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής δεν θεωρείται σκόπιµο να περιληφθούν στο παρόν κείµενο και θα κατατεθούν σε µεταγενέστερα στάδια. 2.3 Υδατικοί πόροι Τονίζεται στο σηµείο αυτό ο κοµβικός ρόλος των υδατικών πόρων του ΠΣΑ και της Αττικής, επιφανειακών και υπόγειων για την επιτυχία οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω προτάσεων για τον αγροτικό κτηνοτροφικό τοµέα, την περιβαλλοντική βελτίωση του αστικού χώρου, των αναπλάσεων, της ανάπτυξης λοιπών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και της προστασίας της βιοποικιλότητας των ειδών και των οικοσυστηµάτων. Ο ανορθολογισµός των αντλήσεων νερού, η εγκληµατική απόρριψη λυµάτων και η υφαλµύρωση εκτεταµένων περιοχών της Αττικής απειλούν τον πρωτογενή τοµέα και την µεταποίηση των προϊόντων του. Η καταπάτηση και στένωση ρεµάτων δυσκολεύει την ορθή διαχείριση και συλλογή των επιφανειακών υδάτων αυξάνοντας τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών. Στο άρθρο 13 του ΡΣΑ γίνεται όντως ενδελεχής παράθεση δράσεων για την διάσωση, ορθή διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των διαθεσίµων υδατικών πόρων και των παραγόντων που συντελούν σ αυτή, λ.χ. των ρεµάτων, των υπόγειων υδροφόρων, των τεχνιτών ή φυσικών ταµιευτήρων και υγροτόπων. Στις παρουσιαζόµενες λύσεις όφειλε να υπάρχει πρόβλεψη για την τύχη των περίπου m 3 ηµερησίως επεξεργασµένων υδάτων από τον Βιολογικό Καθαρισµό Μεταµόρφωσης που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα. Κυρίως όµως, απουσιάζει η ιεράρχηση, που σε συνδυασµό µε την στενότητα οικονοµικών πόρων στα επόµενα δέκα χρόνια θα οδηγήσει σε άσκοπους ανταγωνισµούς Υπηρεσιών και Τοπικών Αρχών, αποπροσανατολισµό αρχών και πολιτών και τελικά απώλεια πολύτιµου χρόνου, µέσων και πόρων για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. 2.4 Συγκοινωνιακά έργα - ΜΜΜ Όπως ήδη τονίστηκε, το ΡΣΑ κινείται στην ορθή πολιτική ανάπτυξης των ΜΜΜ και ειδικά των µέσων σταθερής τροχιάς. Η στήριξη και συνεχής ανάπτυξη των µέσων αυτών συνδέεται άρρηκτα µε την ενίσχυση και αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας και η σύζευξη αυτού µε τις λοιπές χωρικές υποενότητες και τους τοπικούς πόλους. Η συγκυριακή µείωση της κυκλοφορίας των ΙΧΕ οχηµάτων δεν θα πρέπει να αποτελέσει λόγο εφησυχασµού και τυχόν αναστολή επέκτασης των γραµµών του Μετρό, του Τραµ και του Σιδηροδρόµου. Όµως, από την ανάγνωση των συνηµµένων χαρτών προκύπτει περίεργη εµµονή στην υλοποίηση γραµµικών οδικών και άλλων έργων λ.χ. η σύνδεση της Λ. Βουλιαγµένης µε την υτική Περιφερειακή Υµηττού στο ύψος του Ελληνικού, η ζεύξη Ελευσίνας - Περάµατος και η πρόβλεψη κατασκευής νέου σιδηροδροµικού άξονα µεταξύ ΣΣ Θριασίου Πεδίου - ΣΣ Σφίγγας (περιοχή Θηβών) µε παράλληλη εγκατάλειψη της ήδη µελετηµένης και προγραµµατισµένης παρακάµψεως Αχαρνών. Τα παραπάνω δείχνουν ότι δεν έχουν αφοµοιωθεί, στα υπό κρίση κείµενα και στα συνηµµένα σχέδια, οι εξ αρχής διατυπωµένες αρχές σχεδιασµού του ΡΣΑ. Η άσκηση πίεσης από άλλους επαγγελµατικούς κλάδους και κατασκευαστικά συµφέροντα για την επαναφορά της επέκτασης των αυτοκινητόδροµων Αττικής, δια της πλαγίας οδού στο σχέδιο κειµένων, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, αφού τυχόν υιοθέτησή τους οδηγεί στην διατήρηση της στρεβλής εικόνας για την «ανάπτυξη», που ευθύνεται για το περιβαλλοντικό και οικιστικό αδιέξοδο της Αττικής. Το Παράρτηµα Αν. Στερεάς του ΓΕΩΤΕΕ εµµένει στις απόψεις του για τον συγκοινωνιακό σχεδιασµό όπως αυτές διατυπώθηκαν για το απορριφθέν σχέδιο 6

7 Σουφλιά, σχεδιασµού που απορρίφθηκε γιατί δεν απαντά στα σύγχρονα προβλήµατα κι ούτε οδηγεί σε καλύτερο µέλλον, δοθείσης µάλιστα της παρούσας υφέσεως και της ανάγκης ορθολογικής διαθέσεως των λιγοστών και υπερ-πολύτιµων οικονοµικών και φυσικών πόρων µε φειδώ και σοφία. 3. Κατ Άρθρο Παρατηρήσεις. Οι κατά άρθρο παρατηρήσεις που ακολουθούν έχουν ως βάση το κείµενο του Σχεδίου Νόµου «Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας /Αττικής (ΡΣΑ) 2021» του Αυγούστου 2011 που αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΟΡΣΑ. Εάν έχουν προκύψει κάποιες αλλαγές, όσον αφορά την αρίθµηση των άρθρων, στην ανανεωµένη έκδοση του Σχεδίου Νόµου, παρακαλούµε οι παρακάτω παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη µε αντίστοιχη προσαρµογή σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους. Άρθρο 8, παρ. 1(γβ). Να προστεθεί «και την διατήρηση ή και ανάπτυξη τοµέων πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία και εξόρυξη πρώτων υλών) υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Άρθρο 8, παρ. 3 (δ). Ειδικά για την Νέα Ιωνία, περιοχή µε υποβαθµισµένα χαρακτηριστικά και απουσία πνευµόνων πρασίνου και οργανωµένων ελεύθερων χώρων, να αξιοποιηθούν για την άρση των ανωτέρων προβληµάτων κάθε µορφής διαθέσιµες (εγκαταλελειµµένες) βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κατά προτεραιότητα. Άρθρο 8, παρ. 3 (εγ). Το κείµενο του δευτέρου εδαφίου αποτελεί την Κερκόπορτα καταστρατήγησης συντελεστών δόµησης, κάλυψης και περιβαλλοντικών όρων αδειοδοτήσεως δραστηριοτήτων στο όνοµα της διατηρήσεως της «ανάπτυξης». Άρθρο 10, παρ. 2 (γβ). Ενίσχυση / αναβάθµιση των χώρων πρασίνου και αποκατάσταση στην φυσική τους µορφή, όπου είναι δυνατόν, των υδατορευµάτων µε στόχο την ενίσχυση του φυσικού αερισµού του δοµηµένου χώρου, κλπ. Άρθρο 10, παρ. 2 (εγ). Να γίνει υποχρεωτική χρήση ψυχρών υλικών. Άρθρο 10, παρ. (αα, αβ εδάφιο3). Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία για τα υφιστάµενα λατοµεία και τον ρόλο που θα παίξουν (πχ ήπια εκµετάλλευση µέσω εγκαταστάσεων ανακυκλώσεως οικοδοµικών υλικών και απορριµµάτων) ή θα επιτραπεί υπό όρους η λειτουργία τους και σε ποιες θέσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η οικοδοµική δραστηριότητα και η παραγωγή δηµοσίων έργων, για να αποφευχθεί η ασύµφορη οικονοµικά και περιβαλλοντικά µεταφορά αδρανών από µεγάλες αποστάσεις. Άρθρο 18, παρ. 2. Οφείλει να ορίσει µηχανισµό εκτέλεσης των παρεµβάσεων µε σαφήνεια καθώς και να ορίζεται ένα ελάχιστο χρονοδιάγραµµα µε την αλληλουχία υλοποιήσεως αυτών. Άρθρο 18. Παρ. 2 (α). εν υπάρχουν κόκκινες γραµµές στις «µελλοντικές κατευθύνσεις σχεδιασµού» ώστε να µην τίθενται εν αµφιβόλω κεντρικές επιλογές από τυχαίες ή υπαγορευµένες αλλαγές του Εθνικού Πλαισίου πολιτικής το οποίο δεν γνωρίζουµε πώς ορίζεται και πώς επισηµοποιείται νοµικώς. Άρθρο 19. Απουσιάζει κάθε µνεία της λατοµικής και µεταλλευτικής ως δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα. Άρθρο 19, παρ. 2 (γ) & 3. Ο τρόπος και η απροσδιοριστία του χρόνου εκδόσεως Π (γιατί τόσα Π ;) δεν εξασφαλίζουν την άρση της οικοδοµικής πίεσης επί της αγροτικής γης. Άρθρο 25, παρ. 2. & Άρθρο 47, παρ. 3. Λείπουν νοσοκοµειακές και ιδίως γυναικολογικές - µαιευτικές υποδοµές στην ΝΑ Αθήνα. Να αξιοποιηθεί τµήµα του Ελληνικού όπου υπάρχουν υφιστάµενες υποδοµές (δρόµοι και αποχέτευση ανατολικός τοµέας πρώην Βάσης). 7

8 Άρθρο 28. Παρ. 1 (ε). Απουσιάζουν οι άξονες του προαστιακού ΣΚΑ Αεροδρόµιο Λαύριο και Ραφήνα. Άρθρο 31. Ο σχεδιασµός των βασικών αξόνων αποτελεί τµήµα παλαιοτέρων λύσεων (δες παρατηρήσεις στο Π.13) που εξυπηρετούν λογικές ανεξάρτητης κίνησης µε ΙΧ χωρίς να συνδυάζουν τις κυκλοφοριακές ανάγκες που ήδη έχει και πρόκειται να δηµιουργήσει η επέκταση χρήσης ΜΣΤ. Άρθρο 45, παρ. 1 (δ, ε, στ, ζ). Η ύπαρξη και ο ρόλος που καλείται να παίξει το Γεωπονικό Παν/µιο στον χώρο απουσιάζουν. Το άρθρο είναι αόριστο και στοχεύει σε επί µέρους στόχους, υποβαθµίζοντας έτσι την ανάγκη αναλήψεως άµεσων δράσεων και προτεραιοτήτων στην υποβαθµισµένη αυτή περιοχή. Άρθρο 46, παρ. 6 (γ). εν γίνεται µνεία για την αντικατάσταση του οικοδοµικού κεφαλαίου ειδικά δε στα οικοδοµικά τετράγωνα πέριξ του ηµαρχείου ως την πλατεία Κουµουνδούρου, όπως λ.χ. αύξηση του πρασίνου µε απαλλοτριώσεις και καθαιρέσεις, ανεγέρσεις νέων οικοδοµών µε ελεύθερους χώρους µέσω αλλαγής συντελεστών δόµησης και κάλυψης, για την βελτίωση της υφιστάµενης καταστάσεως. Άρθρο 46, παρ. 8 (α). Αποτελεί ιδιαίτερης σηµασίας χωροταξικό και πολιτισµικό ζήτηµα η διατήρηση παλαιών και ανάδειξη νέων ελεύθερων χώρων που θα διαχωρίζουν και οριοθετούν τον «ενδιάµεσο χώρο» την πόλη των Αθηνών από την πόλη του Πειραιά. Η αντιστροφή της διαρκώς εντεινόµενης οικοδοµικής κάλυψης εν δυνάµει ελεύθερων χώρων (παλαιά εργοστάσια, αποθήκες, ακάλυπτοι χώροι) πέριξ της οδού Πειραιώς, στην Κηφισού, στην Λαχαναγορά, στο Μοσχάτο και στου Ρέντη µε την αποµάκρυνση του εµπορευµατικού σταθµού του ΟΣΕ, πρέπει να στοχεύει στην επανάκτηση χώρου και την δηµιουργία πολλών µικρών και όµορων ζωνών δραστηριοτήτων αναψυχής, περιπάτου, άθλησης και (µετά από εδαφολογικό) έλεγχο απόδοσης σε πολίτες για µικρή γεωργική δραστηριότητα στα πρότυπα των Αγγλικών allotments (µικροί λαχανόκηποι σε δηµοτική γη για µη εµπορική χρήση). Άρθρο 47, παρ. 3 (αδ). Η δηµιουργία ανισόπεδου µεγάλου κόµβου στο ύψος της παλαιάς βάσεως Ελληνικού επί της Λεωφόρου Βουλιαγµένης η οποία θα την συνδέει µε την επέκταση προς νότον της υτικής Περιφερειακής Υµηττού, µέσω σηράγγων κάτω από την περιοχή των Σουρµένων, επανέρχεται µέσω των σχεδίων που συνοδεύουν το ΡΣΑ και αποτελεί τµήµα της απορριφθείσης επέκτασης των αυτοκινητοδρόµων της Αττικής. Το Παράρτηµα Αν. Αττικής του ΓΕΩΤΕΕ διαφώνησε τεκµηριωµένα µε την αναγκαιότητα δηµιουργίας του κόµβου αυτού, που αποτελεί πρόκριµα για την διαµπερή διέλευση οχηµάτων µέσω του πάρκου προς την παραλιακή σύµφωνα µε το ως άνω σχέδιο, αλλά και θα επιβαρύνει δυσανάλογα την κυκλοφορία επί της Λ. Βουλιαγµένης λόγω συγκέντρωσης στο ίδιο σηµείο δύο σταθµών Μετρό και του εν λόγω κόµβου. Άρθρο 47, παρ. 3 (γ). Πρέπει να υπάρξει πρόνοια για την σταδιακή αποµάκρυνση του πρόχειρου οικισµού από την κορφή των Τουρκοβουνίων και την µετεγκατάσταση των φερόµενων ιδιοκτητών κατοίκων σε άλλα οικήµατα (λ.χ. µέσω Εργατικής Εστίας) καθώς και την αποξήλωση των ασφαλτοστρωµένων επιφανειών που θα γίνουν καλτερίµια περιπάτου. Άρθρο 47, παρ. 4 (α). Πρέπει να περιληφθεί πρόνοια για την χρήση των κτιριακών υποδοµών του Ανακτόρου για δηµιουργία µουσείου. Π.2. Παράρτηµα άρθρου 12. Το εδάφιο (δ) της παραγράφου (1) για τους Ορεινούς Όγκους Λαυρεωτικής, θα πρέπει να συµπληρωθεί, ούτως ώστε η µεταλλοφόρα περιοχή του Λαυρίου να προστατευθεί και να αναδειχθεί, εκτός των αναφεροµένων, επίσης και ως σηµαντικός χώρος γεωλογικού επιστηµονικού ενδιαφέροντος, λόγω της εξαιρετικά υψηλής ποικιλίας και συγκέντρωσης ορυκτών και των παραγενέσεών τους. 8

9 Η παράγραφος (3) «Τόποι γεωµορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος» θα πρέπει να συµπληρωθεί ως εξής: «Τόποι γεωµορφολογικού, γεωλογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος». Στη συνέχεια οι αναφερόµενοι τόποι θα πρέπει να συµπληρωθούν µε τους εξής: - Απολιθωµατοφόρα στρώµατα Πικερµίου, - Παράκτιες απολιθωµατοφόρες εµφανίσεις Ραφήνας, - Απολιθωµατοφόρες θέσεις Νεογενούς Πειραϊκής, - Χαρακτηριστικές εµφανίσεις ηφαιστειότητας νήσου Αίγινας και Μεθάνων. Γενικότερα επισηµαίνεται ότι ο κατάλογος αυτών των Τόπων µπορεί να συµπληρώνεται µε περιοχές και θέσεις γεωµορφολογικού, γεωλογικού είτε τοπιακού ενδιαφέροντος, οι οποίες εντοπίζονται κατά την εκπόνηση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, στα πλαίσια των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων. Π.11. Παράρτηµα άρθρου 28, παρ. 1. Η δηµιουργία του νέου σιδηροδροµικού άξονα µεταξύ ΣΣ Θριασίου Πεδίου - ΣΣ Σφίγγας (περιοχή Θηβών) µε παράλληλη εγκατάλειψη της προγραµµατισµένης παρακάµψεως Αχαρνών δεν είναι αποδεκτή. Ο νέος άξονας είναι χρήσιµος µόνο για διαµπερή κίνηση µεταξύ Πελοποννήσου Κεντρικής & Βόρειας Ελλάδας και σχετική ελάφρυνση του δικτύου από Θριάσιο µέσω ΣΚΑ προς Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα που αφορά όµως µόνον στις εµπορευµατικές µεταφορές. Το εκτιµώµενο κόστος κατασκευής του έργου είναι πολύ υψηλό προς το αναµενόµενο κόστος. Αντιθέτως η κατάργηση της κατά πολύ φθηνότερης παράκαµψης Αχαρνών δηµιουργεί µεγάλες δυσχέρειες στην λειτουργία του Προαστιακού (παλαιά γραµµή προς Άγιο Στέφανο) που αποτελεί βασικό εργαλείο του ΡΣΑ. Η παράκαµψη Αχαρνών εξυπηρετεί το επιβατικό έργο και εµπορικό έργο τόσον στον άξονα Πειραιώς Θεσσαλονίκης όσον και στον άξονα Πάτρας ΣΚΑ Θεσσαλονίκης. Π.13. Παράρτηµα άρθρου 31. Η κατάληξη της υτικής Περιφερειακής Υµηττού µέσω σηράγγων κάτω από την περιοχή Σουρµένων (κόµβος Κύπρου, κόµβος τέως Βάσης) είναι κοµµάτι της παλαιάς λύσης οξιάδη και δεν απαντά στην σηµερινή εξάπλωση προς νότο του πολεοδοµικού ιστού. Αντί σηράγγων στα Σούρµενα, προτείνεται η µέσω σηράγγων και επιφανειακού έργου παράκαµψη Τερψιθέας Άνω Γλυφάδας έως πανόραµα Βούλας στα όρια της ζώνης Α του Υµηττού και η σύνδεση της περιφερειακής µέσω περισσότερων δευτερευόντων (µικρών) κόµβων µε το τοπικό οδικό δίκτυο (λ.χ. Κύπρου, Κ. Αθανάτου, Ανθέων) και την Λ. Βουλιαγµένης. Σχόλια για τα γεωθερµικά πεδία (Γ/Θ) και ρευστά στην Αττική. Όσο αφορά στις µονάδες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Αττική, θα πρέπει να περιληφθεί πρόβλεψη σχετικά µε την έρευνα και την δυνατότητα της δηµιουργίας µονάδων για την αξιοποίηση γεωθερµικών πεδίων και ρευστών, που µπορεί να καλύψει ενεργειακές ανάγκες θέρµανσης, λειτουργίας θερµοκηπίων, αλλά και σε τυχόν περιπτώσεις πεδίων υψηλής ενθαλπίας, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο ειδικά, θα πρέπει να προβλεφθούν τα εξής: 1. Έρευνα και προσδιορισµός των δυνατοτήτων αξιοποίησης των Γ/Θ πεδίων (π.χ. προγραµµατισµός κατά την επόµενη πενταετία) που αναπτύσσονται κατά µήκος του ηφαιστειακού τόξου, σε όλο το τµήµα του εντός της Αττικής (Σουσάκι Κορινθίας-Αίγινα-Μέθανα), µε σκοπό την ενεργειακή αξιοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο. 2. Έρευνα και προσδιορισµός των δυνατοτήτων αξιοποίησης των Γ/Θ πεδίων ηφαιστειότητας της γρανιτικής διείσδυσης στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου. 9

10 Οι επιφανειακές εµφανίσεις γεωθερµικών ρευστών (Μέθανα, Λουτράκι, Βουλιαγµένη κ.λ.π.) αξιοποιούνται επίσης λόγω των ιαµατικών ιδιοτήτων τους. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία τους από ρυπάνσεις και γενικότερα από παρεµβάσεις που µπορεί να διαταράξουν την ισορροπία και να αλλοιώσουν τα ποσοτικά και ποιοτικά των θερµών, ιαµατικών πηγών. Προτείνεται επίσης, να προβλεφθεί η δηµιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Σχόλια για τη χωροθέτηση των κοιµητηρίων στην Αττική. Επισηµαίνεται ως σηµαντική παράλειψη του νέου ΡΣΑ η έλλειψη σχεδιασµού χωροθέτησης κοιµητηρίων. Σηµειώνεται ότι για τη χωροθέτηση νέων θέσεων ή για την επέκταση των υπαρχόντων κοιµητηρίων θα πρέπει να ισχύσουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 του Ν. 2508/1997, για τη µείωση της απόστασης των 250µ. από το σχέδιο πόλης και των 100µ. από µεµονωµένη κατοικία. Στη διαδικασία αυτή εξετάζονται η γεωλογική καταλληλότητα των περιοχών πέριξ των κοιµητηρίων, οι επιπτώσεις της χρήσης τόσο στον υδροφόρο ορίζοντα, όσο και γενικότερα στο περιβάλλον. Για τη.ε. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος 10

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.:

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------- ------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος

Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος Το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο, οι νέοι αυτοκηνητόδροµοι και το νέο Π για τον Υµηττό Ηµερίδα της Νοµαρχίας Αθηνών Τοποθέτηση ΓΣΕΕ ρ Χριστίνα Θεοχάρη Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος Αθήνα, 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ. Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/ Αττικής (ΡΣΑ) 2021

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ. Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/ Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/ Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης & διαχείρισης»» ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης & διαχείρισης»» ΣΧΕΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------------------- - Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Η Αθήνα, και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------

---------------------------------- Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π αράρτημα Ανατολικής Στερεάς ---------------------------------- Διδότου 26, 106 80 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3618118-3605579, FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δρ. Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι μεγάλες λόγω της πλουσιότατης πολιτιστικής κληρονομιάς την οποία και προσπαθούμε να αναδείξο

Οι δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι μεγάλες λόγω της πλουσιότατης πολιτιστικής κληρονομιάς την οποία και προσπαθούμε να αναδείξο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε. Νήσων είναι μεγάλη σε έκταση (συνολικά 860 τ.χλμ), αλλά μη συμπαγής και απομακρυσμένη. Ξεκινάει από την Σαλαμίνα και καταλήγει στα Αντικύθηρα. Με εκτεταμένο ανάγλυφο, προβληματικό οδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα