ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΘΕΣΕΙΣ Του Γιάννη Πολυχρονόπουλου ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΘΕΣΕΙΣ Του Γιάννη Πολυχρονόπουλου ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β Έτος 1 ο Τεύχος 12 Μάιος 2009 Μηνιαία Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, Πειραιάς, τηλ.: , φαξ: ΘΕΣΕΙΣ Του Γιάννη Πολυχρονόπουλου ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο παγκόσµιος συναγερµός για τις κλιµατικές αλλαγές στον πλανήτη, επιβάλλουν µια ριζική στροφή στο πρότυπο ανάπτυξης και στο επιχειρείν. Απαιτούν αλλαγή νοοτροπίας και νέα κουλτούρα σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα, που αφορά µια σειρά τοµείς ολοένα και διευρυνόµενους, πρέπει να γίνει η κυρίαρχη τάση. Τα όποια εµπόδια για την ανάπτυξη της τα οποία λειτουργούν ως αντικίνητρα πρέπει να παραµεριστούν. Ήδη διαµορφώνεται µια αυξανόµενη ζήτηση σε καθαρά προϊόντα. Τα κοινωνικά κινήµατα που πιέζουν για καθαρές τεχνολογίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι σύµµαχος σ αυτή την προσπάθεια. Η ηθική υπεροχή της πράσινης επιχειρηµατικότητας και τα πλεονεκτήµατα της είναι εµφανή. Το επιχειρηµατικό ρίσκο µειώνεται, αν σκεφτεί κανείς τη δυναµική που αναπτύσσεται στη κοινωνία και στην οικονοµία. Αν δεν σκέφτεται µόνο το εύκολο και γρήγορο κέρδος, αλλά τις επενδύσεις που θα αποφέρουν κέρδος σε µεσοµακροπρόθεσµο επίπεδο. Υπάρχει ένα ευρύτατο πεδίο πράσινης επιχειρηµατικότητας, που αγκαλιάζει τους τοµείς της ενέργειας, των κατασκευών, της διατροφής, της υγείας, της συσκευασίας, της διαχείρισης των απορριµµάτων, της διαχείρισης του νερού, της ανακύκλωσης διαφόρων προϊόντων, της επεξεργασίας αποβλήτων, τον τουρισµό κ.α. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα εµπεριέχει την καινοτοµία. εν µπορεί στην ουσία να υπάρξει παρά µόνο δηµιουργώντας συνεχώς νέα καθαρότερα προϊόντα. Άρα και µεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε την συµβατική επιχειρηµατικότητα. Η ανάγκη επιβάλλει τη θέσπιση σειράς κινήτρων, από το κράτος, και φυσικά επενδύσεων από τους δηµόσιους φορείς. Ήδη ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε πρόσφατα ένα πακέτο µέτρων στους τοµείς διαχείρισης, ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων, παρακολούθησης εµπορικών ρύπων, ανάπτυξης πράσινων προϊόντων, ανάκτηση και εξοικονόµησης ενέργειας και υδάτινων πόρων, ενσωµάτωση προτύπων, καθώς και κίνητρα µετεγκατάστασης σε οργανωµένες βιοµηχανικά περιοχές. Το πρόγραµµα αυτό είναι συνολικού ύψους 136 εκατ. ευρώ. Η πράσινη οικονοµία δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Γι αυτό απαιτείται ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία της. Υπάρχουν πολλές πλευρές που πρέπει να αναθεωρηθούν, να βελτιωθούν, δη- µιουργώντας ένα πλέγµα κινήτρων, ώστε να ενισχύεται συνεχώς αυτή η τάση. Ο τραπεζικός τοµέας π.χ. θα µπορούσε να δηµιουργήσει νέα προϊόντα για τις πράσινες επιχειρήσεις. Η µετάβαση από την οικονοµία του πετρελαίου, σε ανανεώσιµες πήγες ενέργειας ή στην οικονοµία του Υδρογόνου θα προκαλέσει µια σειρά µεταβολές, που πρέπει όλοι να ετοιµαστούµε γι αυτές. Σε διεθνές επίπεδο απαιτείται επίσης µια ριζική στροφή στις συµφωνίες, στις ανταλλαγές, στο θεσµικό πλαίσιο για τη γρήγορη διείσδυση της πράσινης επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης σ όλες τις χώρες. Το παλιό δίληµµα; Ανάπτυξη ή περιβάλλον, δεν έχει πλέον κανένα νόηµα. Ελπίζουµε η ιάσκεψη της Κοπεγχάγης για το περιβάλλον, να υιοθετήσει πιο προωθηµένα µέτρα για την οικοπροστασία. άνειο 16,4 δισ. δολαρίων, µετ εµποδίων της Άννας Συντορένκο Η παγκόσµια οικονοµική κρίση εξακολουθούσε να αποτελεί το νούµερο ένα πρόβληµα για την κυβέρνηση της Ουκρανίας, µια και τα µέτρα αντιµετώπισης που είχε λάβει στο εσωτερικό της χώρας δεν φάνηκαν να αποδίδουν τους αναµενόµενους καρπούς. Η κατάσταση αυτή, ανάγκασε την κυβέρνηση να απευθυνθεί στο ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ) προκειµένου να λάβει δάνειο προς σταθεροποίηση του οικονοµικού συστήµατος της χώρας. Ίσως, το αίτηµα αυτό να αποτέλεσε το σηµαντικότερο µέτρο της ουκρανικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης που έχει θίξει και την Ουκρανία. Το ΝΤ, την 5 η Νοεµβρίου 2008, µετά τη ψήφιση από την ουκρανική Βουλή σχεδίου νόµου, που περιλάµβανε µέτρα ε- φαρµογής περιοριστικής δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής, καθώς και ένα «πακέτο» µεταρρυθµιστικών οικονο- µικών πολιτικών, ενέκρινε προς την Ουκρανία δάνειο ύψους 16,4 δισ. δολαρίων και τη 10 η Νοεµβρίου, η Ουκρανία εισέπραξε την εγκριθείσα εκταµίευση της πρώτης δόσης του δανείου αυτού, ύψους 4,5 δισ. δολαρίων. Αµέσως µετά, τέθηκε ζήτηµα για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του δανείου, καθώς ο προϋπολογισµός για το 2009 ήταν ελλειµµατικός και ταυτόχρονα υφίσταντο προβλήµατα µε τα συνταξιοδοτικά ταµεία της χώρας. Παράµετροι, που ήταν αντίθετοι µε τους όρους της αρχικής συµφωνίας ΝΤ-Ουκρανίας. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, το ΝΤ έκανε σαφές προς την Ουκρανία ότι δεν πρόκειται να χορηγήσει τη δεύτερη δόση του δανείου, ύψους 2,8 δισ. δολαρίων, εάν το έλλειµµα του προϋπολογισµού έτους 2009 υπερέβαινε το 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Ύστερα από τη ξεκάθαρη αυτή θέση του ΝΤ και µετά από έντονες διαπραγµατεύσεις στο εσωτερικό της χώρας, την 3 η Μαρτίου 2009, οι ουκρανικές αρχές απέστειλαν προς τη διεθνή τράπεζα επιστολή, την οποία υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, η Πρωθυπουργός και ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της χώρας κ. Στέλµαχ, µε την οποία εγγυόντουσαν την τροποποίηση του προϋπολογισµού στα πλαίσια των απαιτήσεων του ΝΤ. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, το ΝΤ ενέκρινε την εκταµίευση της δεύτερης δόσης του προσυµφωνηµένου δανείου προς την Ουκρανία, που εισπράχθηκε την 14 η Μαρτίου 2009 και παράλληλα διεµήνυσε ότι θα προχωρήσει στη χορήγηση και της τρίτης δόσης του δανείου, ύψους περίπου 3 δισ. δολαρίων, µετά τη 15 η Ιουνίου, εφ όσον συνεχισθεί η εφαρµογή της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής από την ουκρανική κυβέρνηση και επιτευχθεί πρόοδος στο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.

2 Η Κατανοµή του εισοδήµατος στην Ελλάδα Του Μανώλη Κοντοπυράκη* Η ανισότητα στη διανοµή εισοδήµατος µπορεί να εξεταστεί κάτω από το πρίσµα του κινδύνου της φτώχειας και της εισοδηµατικής ανισότητας. Ο κίνδυνος φτώχειας αφορά στο ποσοστό του πληθυσµού που βρίσκεται κάτω από ένα όριο εισοδήµατος, ενώ όσον αφορά στις εισοδηµατικές ανισότητες α) ο δείκτης S80/S20 αναφέρεται στο µερίδιο του εισοδήµατος του «πλουσιότερου» 20% του πληθυσµού προς το εισόδηµα του «φτωχότερου» 20% του πληθυσµού και β) ο συντελεστής Gini ορίζεται ως λόγος των αθροιστικών µεριδίων του πληθυσµού, κατανεµηµένου ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος προς το αθροιστικό µερίδιο του συνολικού ποσού που λαµβάνουν, η δε τιµή του κυµαίνεται από 0 (πλήρης ισότητα) έως 1 (πλήρης εισοδηµατική ανισότητα). Οι δύο αυτές διαστάσεις της ανισότητας βρίσκονται πολύ συχνά στο επίκεντρο του δηµόσιου κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου τα τελευταία χρόνια. Η εµπειρική διερεύνηση αυτού του πολυδιάστατου φαινοµένου βασίζεται στα διαθέσιµα δεδοµένα της έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ιαβίωσης των Νοικοκυριών της Χώρας. Με βάση τα στοιχεία από το 1994 έως το 2007, ο δείκτης του κινδύνου της φτώχειας, υπολογιζόµενος µε την ίδια µεθοδολογία, παρουσιάζει σχετική σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια, κυµαινόµενος µεταξύ 20% και 23%, τα δε τελευταία 10 χρόνια µεταξύ 20% και 21%. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας στη χώρα µας είναι µεγαλύτερο από ό,τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ-15. Ο δείκτης S80/S20 από 7,6 που ήταν το 1994, το 2007 διαµορφώνεται στο 6, δηλαδή το µερίδιο του εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού είναι 6 φορές υψηλότερο από το εισόδηµα του φτωχότερου 20% του πληθυσµού. Άρα, έχουµε µείωση της συνολικής ανισότητας κατά 1,6 φορές. Ο συντελεστής Gini κυµάνθηκε από 37,4 το 1994 σε 34,3 το Αυτό σηµαίνει ότι αν πάρουµε 2 τυχαία άτοµα, τότε αναµένουµε ότι το εισόδηµά τους θα διαφέρει κατά 34,3% του µέσου όρου. Άρα, έχουµε µεταβολή της συνολικής ανισότητας κατά 3,2 ποσοστιαίες µονάδες. Ως προς τις διαστάσεις της φτώχειας στις επιµέρους πληθυσµιακές οµάδες, ιδιαίτερη σηµασία έχει ότι: το 27% του πληθυσµού των αγροτικών περιοχών, το 23% των ηλικιωµένων (65 ετών και άνω), το 34% των οικογενειών που αποτελούνται από ένα γονέα (µονογονεϊκές) µε τουλάχιστον ένα εξαρτώµενο παιδί, το 25% των συνταξιούχων, το 36% των ανέργων, το 27% των µερικώς απασχολουµένων και το 40% αυτών που δεν τελείωσαν το δηµοτικό σχολείο απειλείται από τη φτώχεια. Εξάλλου, από τη σύνθεση του φτωχού πληθυσµού πρόκειται ότι: το 34% των φτωχών είναι εργαζόµενοι, το 10% είναι άνεργοι που αναζητούν εργασία, το 24% είναι συνταξιούχοι, ενώ το υπόλοιπο 32% είναι οικονοµικώς µη ενεργά άτοµα, και το 50% των φτωχών δεν έχει πάει καθόλου στο σχολείο ή έχει τελειώσει µόλις το ηµοτικό. Με άλλα λόγια, υψηλή συµβολή στη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας στη χώρα µας έχουν οι ηλικιωµένοι, τα µέλη νοικοκυριών µε αρχηγό απασχολούµενο στον πρωτογενή τοµέα, συνταξιούχο ή άνεργο και τα µέλη νοικοκυριών µε αρχηγό χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Η κατάσταση αυτή παραµένει εντυπωσιακά σταθερή κατά την τελευταία τριακονταετία. Ωστόσο, ορισµένες πρόσφατες εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η φτώχεια φαίνεται να µετατοπίζεται: α) από την οµάδα των ηλικιωµένων προς την οµάδα των νεότερων ζευγαριών µε παιδιά αλλά και προς τους νέους εργαζοµένους, β) από τις αγροτικές προς τις αστικές περιοχές και γ) από τους λιγότερο εκπαιδευµένους (π.χ. άτοµα που δεν τελείωσαν το ηµοτικό) προς τις µεσαίες και υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες (π.χ. απόφοιτους Γυµνασίου, Λυκείου). Η αναδιανεµητική επίδραση των κοινωνικών παροχών του κοινωνικού κράτους πρόνοιας είναι περιορισµένη σε σχέση µε τις άλλες χώρες της ΕΕ-15 και αυτοί οι περιορισµένοι πόροι που διατίθενται για τα κοινωνικά επιδόµατα δεν φτάνουν σε εκείνους που θα έπρεπε να είναι οι δικαιούχοι. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το φτωχότερο 10% του πληθυσµού λαµβάνει το 6,6% των κοινωνικών επιδοµάτων (πλην συντάξεων), έναντι 12,5% που λαµβάνουν τα µεσαία στρώµατα και 7,4% το πλουσιότερο 10% του πληθυσµού. Με τον τρόπο αυτό είναι προφανές ότι τελικά δεν διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για τα φτωχά και οικονοµικώς ασθενέστερα νοικοκυριά, ενώ ο κατακερµατισµός και η γραφειοκρατία του συστήµατος παροχών είναι πιθανό να δηµιουργούν εκ των πραγ- µάτων διακρίσεις µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών δικαιούχων. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση και η βελτίωση της στοχοθέτησης των κοινωνικών παροχών προς τις οικογένειες εκείνες που έχουν σχετικά µεγαλύτερη οικονοµική ανάγκη είναι ζήτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης και αναµένεται να συµβάλλει στην άµβλυνση των οικονοµικών ανισοτήτων και της φτώχειας. Παρόλα αυτά, τα κοινωνικά επιδόµατα µειώνουν το ποσοστό της φτώχειας κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες. Οι συντάξεις µειώνουν το ποσοστό της φτώχειας κατά 18,3 ποσοστιαίες µονάδες. Το σύνολο των κοινωνικών µεταβιβάσεων µειώνει το ποσοστό της φτώχειας κατά 21,8 ποσοστιαίες µονάδες, έναντι 27 µονάδων κατά µέσο όρο των χωρών της ΕΕ. Αυτός ο δείκτης αποτελεσµατικότητας βελτιώθηκε σηµαντικά µεταξύ των ετών 2006 και 2007, κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες (από 18 το 2006 σε 22 το 2007). Τέλος, η περαιτέρω µείωση του κινδύνου της φτώχειας και της οικονοµικής ανισότητας µπορεί να επιτευχθεί µε στοχευµένη κοινωνική πολιτική προς τις ευπαθείς οµάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της πολιτικής είναι οι αυξήσεις των κατώτερων συντάξεων και του ΕΚΑΣ τα τελευταία χρόνια που είχαν ως αποτέλεσµα τη συνεχή µείωση του ποσοστού φτώχειας στους ηλικιωµένους, από 28% το 1996, σε 25% το 2005 και πρόσφατα σε 23% (2007). * Ο κ. Μανώλης Κοντοπυράκης είναι Γενικός Γραµµατέας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Το άρθρο έχει πρωτοδηµοσιευθεί στο «The Economist», ειδική έκδοση της εφηµερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», τ.63, Μάιος 2009.

3 ελληνικά οικονοµικά Στα 54,2 δισ. ευρώ ο κρατικός δανεισµός Άλλα 8 δισ. ευρώ πρόκειται να δανειστεί στις αρχές του επόµενου µήνα (Ιούνιος) το ελληνικό ηµόσιο, µέσω της επανέκδοσης 10 ετών οµολόγων. Έτσι, ο συνολικός δανεισµός από την αρχή του έτους θα ανέλθει πλέον σε 54,2 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ήδη πριν συµπληρωθεί το πρώτο εξάµηνο του έτους κατά 13 δισ. ευρώ το στόχο που είχε τεθεί µε τον προϋπολογισµό για το σύνολο του έτους. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, οικονοµικοί αναλυτές εκτιµούν ότι ο δανεισµός για το 2009 θα προσεγγίσει τα 60 δισ. ευρώ, εξαιτίας της διόγκωσης του ελλείµµατος. Ο νέος δανεισµός, αναδεικνύει τόσο το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, όσο και τις προσπάθειες του οικονοµικού επιτελείου να καλύψει τις «τρύπες» του προϋπολογισµού µε δανεικά. Στο µεταξύ, το δηµόσιο χρέος αναθεωρείται προς τα πάνω σε κάθε νέα πρόβλεψη, µε την τελευταία εκτίµηση να δείχνει ότι θα διαµορφωθεί στα 251,2 δισ. ευρώ το 2009, από 237,1 δισ. ευρώ πέρυσι. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ε- τοιµάζει να ανακοινώσει αµέσως µετά τις ευρωεκλογές τα νέα µέτρα περιορισµού του ελλείµµατος, που πρέπει να αποδώσουν, το 2009, έσοδα περίπου 3,2 δισ. ευρώ για να υποχωρήσει το έλλειµµα στο 3,7% του ΑΕΠ, από 5% που ήταν το Πτώση στις αφίξεις ξένων τουριστών & στις εισπράξεις Κάµψη κατά 7,3% στις αφίξεις ξένων επισκεπτών στο τετράµηνο Ιανουαρίου-Απριλίου και στις εισπράξεις κατά 18,2% στο τρίµηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, καταγράφει ο ελληνικός τουρισµός, σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Όπως εξηγεί το Ινστιτούτο, οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης είναι πλέον εµφανείς στους ευρωµεσογειακούς προορισµούς συµπεριλαµβανοµένου και του ελληνικού. Η κρίση αυτή, άγγιξε ακόµη και την Τουρκία (-0,5%), παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει µέσω της άσκησης χαλαρής συναλλαγµατικής πολιτικής και επιδότησης των αεροµεταφορών. Ιδιαίτερα για τη χώρα µας, η πορεία των τουριστικών εισπράξεων κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009, ήταν δυσµενέστερη αυτής των αφίξεων. Ωστόσο, ο αρνητικός ρυθµός στο τετράµηνο θα είναι µικρότερος εξαιτίας της καλύτερης πορείας που σηµείωσε ο τουρισµός τον Απρίλιο σε σύγκριση µε τους τρεις πρώτους µήνες του έτους, λόγω και του Πάσχα των Καθολικών, που ήταν αρχές Απριλίου. Το γεγονός ότι οι εισπράξεις σηµείωσαν σηµαντικά υψηλότερο αρνητικό ρυθµό σε σχέση µε τον αντίστοιχο των αφίξεων, καταδεικνύει την αναντιστοιχία στις µεταβολές που σηµειώνονται στις αφίξεις και εισπράξεις (µικρότερος αριθµός διανυκτερεύσεων, λιγότερες δαπάνες), το ετεροχρονισµό αφίξεων και πληρωµών και τον ανασταλτικό ρόλο που έπαιξε στη µείωση της ζήτησης η πολιτική τιµών και προσφορών που υιοθέτησαν τα ελληνικά ξενοδοχεία. Από την καταγραφή της µείωσης των αφίξεων, για το πρώτο τετράµηνο του 2009, στα περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας (-3%) και στο «Ελ. Βενιζέλος» (-9,8%), καταδεικνύεται ότι δεν πλήττονται ιδιαίτερα τα ταξίδια αναψυχής όσο ο συνεδριακός και επιχειρηµατικός τουρισµός κυρίως σε Αθήνα και δευτερευόντως σε Θεσσαλονίκη. Εξάµηνη παράταση στις τράπεζες για να απορροφήσουν κρατικά κεφάλαια 1,2 δισ. ευρώ Υπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γ. Παπαθανασίου Πίστωση χρόνου έξι µηνών, αποφάσισε να δώσει στις εµπορικές τράπεζες η κυβέρνηση, προκειµένου να απορροφήσουν ποσόν 1,2 δισ. ευρώ, που παραµένει αδιάθετο από τα 5 δισ. ευρώ που είχαν διατεθεί για ενίσχυση της κεφαλαιακής ε- πάρκειάς τους από το πακέτο στήριξης των 28 δισ. ευρώ. Η σχετική απόφαση της 6µηνης παράτασης αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου Εποπτείας που πραγµατοποιήθηκε υπό την προεδρία του υ- πουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου και µετά από εισήγηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γεωργείου Προβόπουλου, ο οποίος εκτιµά ότι λόγω της οικονοµικής επιβράδυνσης, τα δάνεια σε καθυστέρηση θα αυξηθούν σηµαντικά στο τέλος του 2009 και το 2010, γεγονός το οποίο θα υποχρεώσει τις τράπεζες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση. Υπενθυµίζεται, ότι οι εγχώριες τράπεζες έχουν απορροφήσει µέχρι στιγµής 3,8 δισ. ευρώ ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλους περίπου, ενώ το αδιάθετο ποσόν του 1 δισ. ευρώ ο- φείλεται κατά κύριο λόγο στην απροθυµία της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς να κάνουν χρήση του συνόλου του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που τους αναλογούσε, αποδίδοντας την απόφασή τους στην ισχυρή κεφαλαιακή βάση τους και τους υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

4 Σε ελεύθερη πτώση η βιοµηχανία Έντονο προβληµατισµό προκαλεί η συνεχιζόµενη «βουτιά» της βιοµηχανίας, τόσο στους επιχειρηµατίες του κλάδου, όσο και στο οικονοµικό επιτελείο που βλέπει την έτσι και αλλιώς µικρή βιοµηχανία της Ελλάδας, να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Τον Μάρτιο, ο τζίρος της βιοµηχανίας υποχώρησε κατά 20,4%, οι νέες παραγγελίες κατά 27,3% και η βιοµηχανική παραγωγή κατά 5,3%. Η πρωτοφανής κάµψη που καταγράφεται για πολλούς µήνες, αναδεικνύει πρώτον, το µέγεθος των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης στην ελληνική βιοµηχανία και δεύτερον, ότι ο συγκεκριµένος κλάδος βρίσκεται σε ύφεση, συµπαρασύροντας αρνητικά το σύνολο της οικονοµίας. Σε ό,τι αφορά τις νέες παραγγελίες, η κάµψη που καταγράφεται από τον περασµένο Αύγουστο, σηµειώνεται και τους τρεις πρώτους µήνες του Τον Ιανουάριο υποχώρησαν κατά 36,9%, τον Φεβρουάριο κατά 35,5% και τον Μάρτιο κατά 27,3%. Η εξέλιξη αυτή αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά και τη µελλοντική παραγωγή στη βιοµηχανία, καθώς ο δείκτης νέων παραγγελιών είναι ενδεικτικός της ζήτησης για βιοµηχανικά προϊόντα. Σχετικά µε τον τζίρο του κλάδου, η πτώση των τελευταίων περυσινών µηνών, συνεχίζεται και στους τρεις πρώτους µήνες του Τον Ιανουάριο, ο κύκλος εργασιών στη βιοµηχανία µειώθηκε κατά 25,6%, τον Φεβρουάριο κατά 30,4% και τον Μάρτιο κατά 20,4%. Η παραπάνω εικόνα της βιοµηχανίας, εξηγεί εν µέρει και την απώλεια των θέσεων εργασίας, µε αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Σε συνδυασµό µάλιστα µε την καθίζηση της οικοδοµής και το «φρενάρισµα» της κατανάλωσης, δικαιολογεί το γιατί η ελληνική οικονοµία θα βρεθεί σε ύφεση φέτος, όπως προβλέπουν η Κοµισιόν, όλοι οι διεθνείς Οργανισµοί και η Τράπεζα της Ελλάδος. Τον Μάρτιο του 2009, ο δείκτης νέων παραγγελιών -στο σύνολο της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς- µειώθηκε κατά 27,3%, σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του 2008, ενώ στην εγχώρια αγορά, η πτώση έφθασε στο 24,9% και στην εξωτερική στο 31,3%. Η υποχώρηση κατά 24,9% που σηµειώθηκε στην εγχώρια αγορά οφείλεται κυρίως στην πτώση των παραγγελιών για ενδιάµεσα αγαθά κατά 33,3% και στην υποχώρηση κατά 23,6% των παραγγελιών σε κεφαλαιουχικά αγαθά. Σχετικά µε την εξωτερική αγορά, οι νέες παραγγελίες από τις εκτός Ευρωζώνης αγορές µειώθηκαν κατά 27,4% και από τις αγορές της Ευρωζώνης υποχώρησαν κατά 34,7%, ενδεικτικό του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΣΥΕ για τον τζίρο στη βιοµηχανία, η κάµψη οφείλεται κυρίως στη µείωση του κύκλου εργασιών στην ενέργεια κατά 28,3%, εξαιτίας της πτώσης των τιµών του πετρελαίου, που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2009, σε σύγκριση µε τον Μάρτιο του Ο τζίρος στη µεταποίηση υποχώρησε κατά 20,5%, το φετινό Μάρτιο, ενώ παράλληλα ο κύκλος εργασιών των ορυχείων - λατοµείων κατέγραψε µείωση 15,5%. Να σηµειωθεί επίσης, ότι ο τζίρος των βιοµηχανιών από τις πωλήσεις τους στην εξωτερική αγορά µειώθηκε κατά 20,1% και στην εγχώρια κατά 20,7%. Πτώση 17,1% στις εξαγωγές το α τρίµηνο του 2009 Οι ελληνικές εξαγωγές υποχώρησαν κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009 κατά 17,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2008, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό πλήγµα που δέχονται από την οικονοµική κρίση. Την ίδια ώρα, ωστόσο, µειώθηκε και η συνολική αξία των εισαγωγών κατά 32,9%, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη µείωση του εµπορικού ελλείµµατος κατά 39%. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, η συνολική αξία των εξαγωγών, το τρίµηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2009, ανήλθε στο ποσό των 3,323 δισ. ευρώ, έναντι των 4,009 δισ. ευρώ που παρατηρήθηκε το ίδιο διάστηµα του Την ίδια περίοδο, η αξία των εισαγωγών διαµορφώθηκε σε 9,64 δισ. ευρώ, από 14,36 δισ. ευρώ, το α τρίµηνο του 2008, γεγονός που προκάλεσε την προµνηµονευθείσα µείωση του εµπορικού ισοζυγίου. Πάντως, εντός της 8ετίας , το εµπορικό έλλειµµα διευρύνθηκε κατά 88,11%, µε το έλλειµµα ετησίως από 21,81 δισ. ευρώ το 2000 να φτάσει το 2008 τα 41,03 δισ. ευρώ. Αύξηση 3,5% στα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ στο πρώτο τρίµηνο Θετικά εξελίχθηκαν στο α τρίµηνο του 2009 τα µεγέθη του ΟΠΑΠ. Τα παιχνίδια τύχης (Κίνο, Τζόκερ κ.λ) όχι µόνο αντιστάθµισαν οποιαδήποτε κάµψη πωλήσεων στα παιχνίδια «στοιχηµατισµού» (Πάµε Στοίχηµα, Προ-πο, Προπογκόλ), αλλά επιπλέον έδωσαν ώθηση στα συνολικά έσοδα του οµίλου κατά 6% και στα καθαρά κέρδη κατά 3,5%. Έτσι, τα ενοποιηµένα έσοδα α τριµήνου 2009 του οργανισµού διαµορφώθηκαν σε 1,46 δισ. ευρώ και τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 216 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ξάφνιασε θετικά τους αναλυτές, οι οποίοι πλέον θεωρούν εφικτή τη διατήρηση της κερδοφορίας του οργανισµού στα περυσινά επίπεδα παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες. Εδώ, πρέπει να επισηµανθεί ότι χρηµατοοικονοµικά η εταιρεία είναι από τις πλέον υγιείς στο Χρηµατιστήριο Αξιών, α- φού τα ταµειακά της διαθέσιµα στις έφταναν τα 950 εκατ. ευρώ.

5 Εφιαλτική αύξηση της ανεργίας Χάθηκαν θέσεις εργασίας σε οκτώ µήνες Χάθηκαν θέσεις απασχόλησης το α τρίµηνο του 2009 Σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ), τους τελευταίους οκτώ µήνες (Αύγουστος 2008-Μάρτιος 2009), χάθηκαν θέσεις εργασίας, ενώ κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009, αρνητικό, κατά θέσεις εργασίας, καταγράφηκε το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων στην Ελλάδα. Πάντως, τα στοιχεία πρέπει να αντιµετωπίζονται µε επιφύλαξη, διότι οι οικειοθελείς αποχωρήσεις δεν καταγράφονται πλήρως, δεν καταµετρούνται οι αυτοαπασχολούµενοι και δεν καλύπτονται οι αυξοµειώσεις του δηµόσιου τοµέα. Ωστόσο, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ, προκύπτει ότι το πρώτο τρίµηνο του 2009, έγιναν απολύσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, ενώ οι προσλήψεις ανήλθαν σε Επίσης, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει, ότι τον Ιανουάριο του 2009 χάθηκαν θέσεις εργασίας, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο θέσεις, ενώ το ίδιο τρίµηνο οι προσλήψεις εµφανίζονται σε ετήσια µεταβολή µε αρνητικό πρόσηµο, -21,7% τον Ιανουάριο ( αριθµός ατόµων), -17,2% το Φεβρουάριο ( αριθµός ατόµων) και -17,9% το Μάρτιο ( αριθµός ατόµων). Ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος, η µεταποίηση και το λιανικό εµπόριο είναι οι κλάδοι µε τις µεγαλύτερες απώλειες στην απασχόληση, ενώ στους σχετικά ωφεληµένους υπό το πρίσµα της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας συγκαταλέγονται τα καταστήµατα µε µειωµένες τιµές, οι αλυσίδες ή τα µεµονωµένα καταστήµατα «φαστ φουντ», αλλά και τα ξενοδοχεία. Από Σεπτέµβρη οι φουρτούνες στην ακτοπλοΐα Σε όλους τους ναυτιλιακούς παράγοντες είναι γνωστό, ότι η ελληνική ακτοπλοΐα χαρακτηρίζεται «δύο ταχυτήτων». Στην πρώτη, των µεγάλων ακτοπλοϊκών εταιρειών, που διαθέτουν σύγχρονα πλοία, καλύπτουν επαρκώς τις αυξηµένες απαιτήσεις του επιβατικού κοινού και δεν αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα και στη δεύτερη, των µικρών και προβληµατικών εταιρειών, που διαθέτουν παλαιά πλοία, συνήθως οφείλουν χρήµατα σε ναυτικούς και εταιρείες προµήθειας καυσίµων και επιβιώνουν από τις επιδοτήσεις. Παρ όλο που την περίοδο αυτή (παραµονή θερινής περιόδου) η εικόνα της ακτοπλοΐας εµφανίζεται καλή, εν τούτοις οι γνωρίζοντες ανησυχούν για την επόµενη ηµέρα. Και τούτο για δύο λόγους: Πρώτον, επειδή η πορεία των περισσοτέρων από τις µικρές ακτοπλοϊκές εταιρείες (ΣΑΟΣ, G.A. Ferris, Kallisti Ferries, ΝΕΛ) είναι φθίνουσα και βάσει των δεδοµένων που υπάρχουν (µε εξαίρεση τη ΝΕΛ, που ήδη εκτελούν δροµολόγια τα πλοία της, για τις υπόλοιπες, δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα καταφέρουν να δροµολογήσουν πλοία τους και τη θερινή περίοδο, λαµβανο- µένου υπ όψη ότι 22 πλοία των συγκεκριµένων εταιρειών είναι «δεµένα» για διάφορους λόγους), είναι δύσκολο οι περισσότερες απ αυτές να είναι σε θέση να εκτελέσουν δροµολόγια και µετά το Σεπτέµβριο. εύτερον, επειδή και οι µεγάλες ακτοπλοϊκές εταιρείες (ΑΝΕΚ, Μινωϊκές Γραµµές, Blue Star Ferries και Hellenic Sea Ways) εµφάνισαν κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009 ζηµιές της τάξης των 45 εκατ. ευρώ (η Attica Group, στην οποία ανήκει η Blue Star Ferries, είχε ζηµία 14,81 εκατ. ευρώ, η ΑΝΕΚ 14,6, η Hellenic Sea Ways 8 και οι Μινωϊκές Γραµµές 5 εκτα. ευρώ). Πάντως, όσα καλά και αν κυλήσει η θερινή περίοδος, δεν φαίνεται ότι θα µπορέσει να καλύψει τις οικονοµικές απώλειες των µεγάλων εταιρειών ή της δυσανάλογες, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους, οφειλές των µικρών ακτοπλοϊκών εταιρειών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µια αρνητική κατάσταση, η οποία θα αποτυπωθεί στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες µετά το Σεπτέµβριο. άνεια σε επιχειρήσεις µε εγγύηση του ηµοσίου Μετά από τη σχετική έγκριση της Κοµισιόν, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόγραµµα στήριξης των επιχειρήσεων µέσω εγγυήσεων δανείων και επιδότησης επιτοκίου. Το πρόγραµµα, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, δίνει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε εταιρεία, ανεξαρτήτως µεγέθους ή κλάδου δραστηριότητας, να λάβει: α) Τραπεζικό δάνειο, είτε για την υλοποίηση επενδύσεων είτε για κεφάλαια κίνησης, ίσο µε το µέσο µεικτό ετήσιο µισθολογικό κόστος της και β) Επιδότηση επιτοκίου, ώστε να µειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Το ύψος της εγγύησης του ελληνικού ηµοσίου µπορεί να φθάσει έως το 90% του παρεχο- µένου δανείου ή της επιδότησης του επιτοκίου και δίνεται το µεν δάνειο για τέσσερα χρόνια, µε τη δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έ- τους, η δε επιδότηση επιτοκίου θα διαρκεί έως το τέλος του Οι βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποια εταιρεία στο πρόγραµµα είναι: Πρώτον, η επιχείρηση να µην είχε καταστεί προβληµατική έως τον Ιούλιο του 2008, δηλαδή οι δυσκολίες χρηµατοδότησης που α- ντιµετωπίζει για να καταφύγει στην κρατική στήριξη πρέπει να είναι απόρροια της οικονοµικής κρίσης. εύτερον, να µη µειώσει τις θέσεις απασχόλησης έως το τέλος του 2010.

6 «Βουτιά» της ελληνικής οικονοµίας στην παγκόσµια ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε τα στοιχεία του International Institute for Management Development (IMD), το 2009, η Ελλάδα κατέλαβε την 52 η θέση στην παγκόσµια κατάταξη ανταγωνιστικότητας µεταξύ 57 χωρών που µελετώνται από το διεθνές ινστιτούτο, παρουσιάζοντας µία κατακόρυφη πτώση κατά 10 θέσεις σε σχέση µε το Εξάλλου, είναι ενδεικτικό, ότι µεταξύ των 24 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην επετηρίδα δεν συµπεριλαµβάνονται Κύπρος, Μάλτα, Λεττονία), η Ελλάδα καταλαµβάνει την 23 η θέση, ξεπερνώντας µόνο τη Ρουµανία. Η κατάταξη από το IMD είναι µία ακόµη ένδειξη της κάµψης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, που αντανακλάται και στο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο πέρυσι είχε εκτοξευθεί στο 14,4% του ΑΕΠ. Από την έρευνα του IMD διαπιστώνεται υποχώρηση της Ελλάδας σε όλους τους επιµέρους δείκτες, όπως: α) Στον τοµέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσµατικότητας», όπου απώλεσε επτά θέσεις και από την 46 η το 2008, βρίσκεται στην 53 η το β) Στον τοµέα της «Οικονοµικής Αποδοτικότητας», όπου η χώρα απώλεσε τέσσερις θέσεις και από την 48 η το 2008, βρίσκεται πλέον στην 52 η. γ) Στον τοµέα της «Επιχειρηµατικής Αποτελεσµατικότητας», όπου η Ελλάδα απώλεσε επτά θέσεις και από την 42 η του 2008 βρίσκεται πλέον στην 49 η για το δ) Στον τοµέα των «Υποδοµών», όπου η χώρα παραµένει τη διετία στην 35 η θέση της διεθνούς κατάταξης. Οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας έχουν να κάνουν κυρίως µε τις αδυναµίες της κυβερνητικής πολιτικής να εφαρµόσει αποτελεσµατικά το µεταρρυθµιστικό της πρόγραµµα και να προσαρµοστεί στις τρέχουσες οικονοµικές προκλήσεις. Πτώση 18,3% στο λιανικό εµπόριο Τη µεγαλύτερη κάµψη από την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης, κατέγραψε, το µήνα Μάρτιο, ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εµπόριο. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, ο όγκος των πωλήσεων υποχώρησε κατά 18,3% το Μάρτιο του 2009, σε σχέση µε τον ίδιο περυσινό µήνα, ενώ πρέπει να επισηµανθεί, ότι ο ό- γκος των πωλήσεων καταγράφει συνεχή πτώση από τον Ιούλιο του 2008, µε µοναδική εξαίρεση τον περυσινό Οκτώβριο. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τα προβλήµατα που έχει προκαλέσει η διεθνής οικονοµική κρίση, τόσο στην αγορά όσο και στους καταναλωτές που µειώνουν τις δαπάνες τους για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους. Η πτώση του όγκου των πωλήσεων προήλθε από τη µείωση των πωλήσεων στα καταστήµατα καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 43,4%, των καταστη- µάτων βιβλίων-χαρτικών κατά 29%, των καταστηµάτων επίπλων-ηλεκτρικών ειδών-οικιακού εξοπλισµού κατά 23,7% και των πολυκαταστηµάτων κατά 17,7%. Επίσης, µειωµένες πωλήσεις κατέγραψαν τα µεγάλα καταστήµατα τροφίµων (12%) και τα καταστήµατα τροφίµων-ποτών-καπνού (5,7%). µικρά, αλλά σηµαντικά Κάµψη εσόδων από τουρισµό & ναυτιλία Σηµαντική υποχώρηση κατά 23,9% και 18,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από τη ναυτιλία και τον τουρισµό, αντίστοιχα, στο πρώτο τρίµηνο του έ- τους σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του Οι µειωµένες εισπράξεις στη ναυτιλία και στον τουρισµό, από το πρώτο τρίµηνο, προϊδεάζουν για ακόµη δυσκολότερες ηµέρες και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η διεθνής οικονοµική κρίση έχει πλήξει σοβαρά τους νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, της οποίας ο ρυθ- µός ανάπτυξης θα συρρικνωθεί. ιατηρεί τη δυναµική του το ελληνικό νηολόγιο Ισχυρές αντιστάσεις εµφανίζει το ελληνικό νηολόγιο µπροστά στην οικονοµική κρίση. Και το µήνα Μάρτιο, η δύναµη του εµπορικού ελληνικού στόλου αριθµούσε πλοία, ολικής χωρητικότητας κόρων. Εξ αυτών, 621 είναι φορτηγά ολικής χωρητικότητας κόρων, 533 δεξαµενόπλοια κόρων και 934 επιβατηγά και άλλα πλοία χωρητικότητας κόρων. Σηµειώνεται, ότι το Φεβρουάριο του 2009, η δύναµη του ελληνικού νηολογίου ήταν πλοία και τον Ιανουάριο Στα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται όλα τα πλοία 100 κόρων ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) και άνω, που έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά ή κυρίως για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών, είναι νηολογηµένα στην Ελλάδα και ανήκουν σε πρόσωπα που κατοικούν στη χώρα µας. Αύξηση εσόδων για τον ΟΛΠ Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) κατέγραψε σηµαντική αύξηση κατά 46,6% στον κύκλο εργασιών του. Έτσι, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ σε σχέση µε ζηµίες 4,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίµηνο του Ωστόσο, το καθαρό αποτέλεσµα µετά τους φόρους της περιόδου καταλήγει αρνητικό, -0,8 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τα -5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, εξαιτίας των φορολογικών διαφορών του ελέγχου των χρήσεων , οι οποίες µετά και την αφαίρεση της σχετικής πρόβλεψης επιβάρυναν εξ ολοκλήρου το φόρο εισοδήµατος του ανακοινωθέντος τριµήνου κατά 2,1 εκατ. ευρώ. Αυξάνονται τα δίδακτρα Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Βλάχου καθορίζεται σε 3,32% το ανώτατο επιτρεπό- µενο ποσοστό αύξησης των διδάκτρων για τις ενδιάµεσες τάξεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για τη σχολική χρονιά Παρ όλο που το ποσοστό αυτό υπολείπεται του 5% που είχε καθορισθεί για το περυσινό ακαδηµαϊκό έτος, είναι αρκετά υψηλότερο από τον τρέχοντα πληθωρισµό. Το επιχείρηµα του ΥΠ.ΑΝ για την απόκλιση αυτή είναι ότι η µέση µεταβολή του είκτη Τιµών Καταναλωτή το 2008, η οποία λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της αύξησης, ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε χαµηλότερο ποσοστό αύξησης. Έτσι, το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό αύξησης των διδάκτρων είναι αρκετά υψηλότερο από τον τρέχοντα πληθωρισµό.

7 Ο χρυσός δεν χάνει ποτέ τη λάµψη του Με εκρηκτικούς ρυθµούς αυξάνεται η ζήτηση για χρυσό, καθώς όπως φαίνεται το πολύτιµο αυτό µέταλλο εξακολουθεί να θεωρείται καταφύγιο σε περιόδους οικονοµικής δυ σπραγίας. Στοιχεία που έδωσε το Παγκόσµιο Συµβούλιο Χρυσού (WGC) δείχνουν ότι η αύξηση της ζήτησης το πρώτο τρίµηνο του 2009 ήταν της τάξης του 38%, σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, µε αποτέλεσµα η συνολική ζήτηση να φθάσει τους τόνους, ενώ η ζήτηση για χρυσό ως ε- πένδυση να αυξηθεί κατά 248%, στους 596 τόνους. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, αντίστροφη πορεία ακολούθησε η ζήτηση για χρυσά κοσµήµατα, την ίδια χρονική περίοδο. Εκεί, παρατηρήθηκε πτώση της τάξης του 24%, καθώς η ύφεση επέφερε αυτοσυγκράτηση στους κόλπους των καταναλωτών. Ση- µαντική υποχώρηση κατά 31%, έναντι του πρώτου τριµήνου του 2008, παρατηρήθηκε και στη βιοµηχανική ζήτηση για χρυσό, ένα µέταλλο που χρησι- µοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρονικών ειδών. Συµµαχία γιγάντων στους αιθέρες Η µεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στις ΗΠΑ, Delta Air Lines και ο µεγαλύτερος αεροµεταφορέας της Ευρώπης, Air France-KLM ανακοίνωσαν τη δηµιουργία υπερατλαντικής κοινοπραξίας. Συνδυαστικά, οι δύο αεροπορικές εταιρείες, θα πραγµατοποιούν περισσότερες από 200 πτήσεις σε καθηµερινή βάση, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% των συνολικών προσφεροµένων θέσεων στις υπερατλαντικές πτήσεις, που υπολογίζονται στις Όπως ανακοίνωσαν οι διοικήσεις των δύο αεροµεταφορέων η κοινοπραξία αυτή θα καλύπτει όλες τις πτήσεις µεταξύ Βορείου Αµερικής και της Ευρώπης, µεταξύ του Άµστερνταµ και της Ινδίας και µεταξύ της Βορείου Αµερικής και της Ταϊτής, στη γαλλική Πολυνησία. Τέλος, σύµφωνα µε εκτιµήσεις των δύο διοικήσεων, οι οποίες στην τρέχουσα δυσµενή για τον κλάδο διεθνή συγκυρία υιοθετούν το δόγ- µα «η ισχύς εν τη ενώσει», τα ετήσια έσοδα της νέας εταιρείας θα αγγίζουν τα 12 δισ. δολάρια. Ο διευθύνων σύµβουλος της Delta Air Lines, Ρίτσαρντ Άντερσον (αριστερά), µε τον Πιερ Ανρί Γκουρζόν, επικεφαλή του αεροµεταφορέα Air France-KLM, κατά την υπογραφή της συµφωνίας δηµιουργίας κοινοπραξίας στις υπερατλαντικές πτήσεις. Πρωτιά Κίνας σε αγορές µεταχειρισµένων πλοίων Περισσότερα από 5,3 δισ. δολάρια έχουν επενδυθεί κατά το πρώτο πεντάµηνο του 2009, διεθνώς, για αγοραπωλησίες 427 µεταχειρισµένων πλοίων. Εκ των χρηµάτων αυτών, τα 3,1 δισ. δολάρια δόθηκαν για την απόκτηση 301 φορτηγών πλοίων, τα 1,9 δισ. δολάρια για την αγορά 101 δεξαµενόπλοιων, ενώ δαπανήθηκαν 13,4 εκατ. δολάρια για την αγορά 20 πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και 45,1 εκατ. δολάρια για πέντε πλοία-ψυγεία. Και όλα αυτά, σε µία χρονική περίοδο που το βιβλίο παραγγελιών νέων πλοίων παραµένει κενό, µε τη ναυπηγική βιοµηχανία να βρίσκεται στα «πρόθυρα νευρικής κρίσης». Στο µεταξύ, για πρώτη φορά η Κίνα ξεπέρασε στον τοµέα των αγοραπωλησιών πλοίων από «δεύτερο χέρι» (second hand) τους Έλληνες και Νορβηγούς εφοπλιστές, καθώς έως τα µέσα Μαΐου 2009, αγόρασε 66 πλοία, έναντι 64 και 10 πλοίων, που αγόρασαν οι Έλληνες και οι Νορβηγοί, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα: Η Κίνα, δαπάνησε 695,3 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 646,8 εκατ. δολάρια για την αγορά 62 φορτηγών πλοίων και τα 48,5 εκατ. δολάρια για 4 δεξαµενόπλοια. Οι Έλληνες εφοπλιστές, επένδυσαν 944,4 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 723,7 εκατ. δολάρια διατέθηκαν για την αγορά 48 φορτηγών πλοίων, τα 209,1 εκατ. δολάρια για 14 δεξαµενόπλοια και τα 11,5 εκατ. δολάρια για 2 πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων. Τέλος, οι Νορβηγοί εφοπλιστές, που βρέθηκαν στην τρίτη θέση, επένδυσαν 341,3 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων 32 εκατ. δολάρια για την αγορά 1 φορτηγού πλοίου, τα 271 εκατ. δολάρια για 7 δεξαµενόπλοια και 38 εκατ. δολάρια για 2 πλοία-ψυγεία. Ναυλοµεσιτικές πηγές του Πειραιά ανέφεραν σχετικά: «Μπορεί η Κίνα να αγόρασε δύο πλοία περισσότερα από τους Έλληνες εφοπλιστές, εν τούτοις οι Έλληνες δαπάνησαν κατά 25% περισσότερα χρήµατα, γεγονός που σηµαίνει ότι τα πλοία που επέλεξαν είναι µικρότερης ηλικίας και άρα πιο ανταγωνιστικά».

8 Ρωσικό ουράνιο στους πυρηνικούς αντιδραστήρες των ΗΠΑ Ουράνιο θα εξακολουθεί να πωλεί η Ρωσία στις ΗΠΑ, προκειµένου αυτό να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για εµπορικούς σκοπούς, δηλαδή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με την υπογραφή της σχετικής συµφωνίας, η Ουάσιγκτον, ουσιαστικά αποδέχεται τον τεράστιο ρόλο που διαδραµατίζει η Ρωσία όχι µόνο στη διεθνή αγορά πυρηνικών καυσίµων, αλλά και στην εγχώρια αµερικάνικη αγορά. Υπενθυµίζεται, ότι η Ρωσία αποτελεί ήδη το µεγαλύτερο πάροχο ουρανίου στις αµερικανικές εταιρείες, πουλώντας περίπου το 50% όλου του ουρανίου που χρησιµοποιείται στους ατοµικούς αντιδραστήρες των ΗΠΑ. Όµως, το ουράνιο αυτό, προερχόταν από το πρόγραµµα «Μεγατόνοι σε Μεγαβάτ» και αφορούσε τις εξαγωγές ουρανίου από το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας στο πλαίσιο του αµοιβαίου αφοπλισµού των δύο τότε πυρηνικών υπερδυνάµεων. Η Ρωσία, απεµπλούτιζε το εξαιρετικά δραστικό ουράνιο που χρησιµοποιούνταν στις πυρηνικές της κεφαλές (χρησιµοποιείται ουράνιο 235 µε περιεκτικότητα 90%) προκειµένου αυτό στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί στους πυρηνικούς αντιδραστήρες (χρησιµοποιείται ουράνιο 235 µε περιεκτικότητα 3-5%). Η τωρινή συµφωνία, αφορά στην πώληση «πρωτογενούς» ουρανίου (στη φύση το ουράνιο 235 είναι περιεκτικότητας µόλις 0,7%), το οποίο αφού εµπλουτισθεί από ρωσικές εταιρείες θα πωλείται στις ΗΠΑ για εµπορική χρήση. Η Ρωσία, όµως αποτελεί πάροχο καυσίµων για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και πολλών άλλων χωρών, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία, αλλά και σε χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου, όπως το Ιράν. Καµπανάκι στη Βρετανία για υποβάθµιση της πιστοληπτικής της ικανότητας Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας κ. Γκόρντον Μπράουν Η πολιτική αστάθεια και η εκτόξευση του δηµοσίου χρέους περίπου στο 100% του ΑΕΠ, υποβαθµίζουν τις προσπάθειες του Βρετανού πρωθυπουργού Γ. Μράουν και τις οικονοµικές προοπτικές και ικανότητες της χώρας. Οι αναφορά στα πιο κάτω οικονοµικά µεγέθη επιβεβαιώνουν την πραγµατικά άσχηµη οικονοµική κατάσταση της Βρετανίας, η οποία µάλιστα κινδυνεύει να δει την πιστοληπτική της ικανότητα να υποβαθµίζεται, χάνοντας την ανώτατη δυνατή αξιολόγηση του ΑΑΑ που κατέχει σήµερα. Η αξία της στερλίνας µειώθηκε µε τον ταχύτερο ρυθµό των τελευταίων µηνών, έναντι του δολαρίου, στα 1,563 δολάρια. Ο δείκτης FTSE 100, στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου, απώλεσε 2,8% και το κόστος της ασφάλισης βρετανικού χρέους, λόγω αδυναµίας αποπληρωµής, αυξήθηκε. Τον Απρίλιο, το έλλειµµα του προϋπολογισµού ανήλθε στα 8,5 δισ. στερλίνες (9,7 δισ. ευρώ), που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το Ο αριθµός των ανέργων άγγιξε τα 2,2 εκατ. το Μάρτιο, το υψηλότερο ποσοστό από το Τα φορολογικά έσοδα έχουν µειωθεί κατά 10% το προηγούµενο χρόνο. Το πρώτο τρίµηνο του έτους η οικονοµία, η δεύτερη στην Ευρώπη, συρρικνώθηκε κατά 1,9% κάτι που είχε να συµβεί από το 1979, ενώ το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο εκτιµά ότι το ΑΕΠ της Βρετανίας θα συρρικνωθεί κατά 4,1%, το 2009, το µεγαλύτερο ποσοστό πτώσης από τη λήξη του Β Παγκοσµίου Πολέµου. Κάτω από τις συνθήκες αυτές η Γηραιά Αλβιώνα έχει πολλές πιθανότητες να υποστεί υποβάθµιση στην πιστοληπτική της ικανότητα. Ήδη, ο διεθνής οίκος αξιολογήσεως S&P υποβάθµισε την ικανότητα αυτή από «σταθερή» σε «αρνητική». Η άνοδος της βιοµηχανικής παραγωγής ένδειξη ανάκαµψης για την Κίνα Για τρίτο συνεχόµενο µήνα σηµείωσε άνοδο η βιοµηχανική παραγωγή στην Κίνα, το Μάϊο, προσθέτοντας ακόµη µία ένδειξη ότι η οικονοµία της χώρας ανακάµπτει. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο Πεκίνο, ο δείκτης διευθυντών προµηθειών (PMI) αυξήθηκε µετά αναπροσαρµογή στους 53,1 βαθµούς το Μάϊο, ύστερα από άνοδο στους 53,5 βαθµούς τον περασµένο Απρίλιο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κινεζική βιοµηχανία βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία. Η άνοδος των πιστώσεων και των επενδύσεων, καθώς και των λιανικών πολώσεων, ενίσχυσε την εµπιστοσύνη στο πρόγραµµα αναθέρµανσης της οικονοµίας του πρωθυπουργού Γουέν Τζιαµπάο, ύψους 586 δισεκατοµµυρίων δολαρίων (4 τρισεκ. γουάν) και έδωσε µία ώθηση στο ρυθµό της κινεζικής οικονοµικής ανάπτυξης, που προβλέπεται να κυ- µανθεί στο 7% κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους. Στα υψηλά 10ετίας η ανεργία Ρεκόρ δεκαετίας έσπασε τον Απρίλιο η ανεργία στη Ζώνη Ευρώ, φθάνοντας το 9,2%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «27» ανήλθε στο 8,6%. Παρά τις κάποιες ενδείξεις για σταδιακή έξοδο, από την οικονοµική κρίση το 2010, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η άνοδος της ανεργίας θα συνεχιστεί για το επόµενο διάστηµα, καθώς αυτή διαµορφώνεται µε * στοιχεία εκεµβρίου 2008 χρονική διαφορά από την πορεία της οικονοµίας. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την Eurostat, τον Απρίλιο προστέθηκαν νέοι άνεργοι στην Ε.Ε, από τους οποίους οι ήταν στην Ευρωζώνη. Επίσης, από τον Απρίλιο του 2008 οι άνεργοι έχουν αυξηθεί κατά 4,5 εκατοµµύρια, φτάνοντας το συνολικό α- ριθµό των ανέργων στην Ε.Ε στα 20,8 εκατοµµύρια. Στην Ευρωζώνη, το ρεκόρ της ανεργίας κατέχει η Ισπανία µε 18,1% και ακολουθούν οι τρεις χώρες της Βαλτικής, η Σλοβακία και η Ιρλανδία.

9 Οι κινέζικές επενδύσεις και οι αµερικανικές παραινέσεις της Ταρσώς Μπουγά Όπως είναι γνωστό και επί τη βάσει επισήµων στοιχείων, η Κίνα έχει επενδύσει σε οµόλογα του αµερικανικού ηµοσίου 768 δισ. εκατοµµύρια δολάρια, ποσόν που θεωρείται δυσθεώρητο. Πολλοί µάλιστα οικονοµικοί αναλυτές πιθανολογούν πως το πραγµατικό ποσό των κινεζικών επενδύσεων σε αµερικανικά οµόλογα είναι διπλάσιο του επισήµως αναφεροµένου. Εξ αιτίας του ιλιγγιώδους δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και της υπερβολικά χαλαρής νοµισµατικής πολιτικής των ΗΠΑ, οι Κινέζοι φοβούνται ότι θα υπάρξει εκτίναξη του πληθωρισµού που θα απειλήσει το αµερικάνικο νόµισµα και τα οµόλογα του αµερικανικού ηµοσίου στα οποία η Κίνα έχει επενδύσει τεράστια ποσά. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, ο νέος υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ κ. Τίµοθι Γκάιτνερ, κατά την παρθενική του επίσκεψη στην Κίνα προσπαθώντας να διασκεδάσει τις κινεζικές ανησυχίες, δεσµεύτηκε, πως η κυβέρνηση Οµπάµα θα συρρικνώσει κατά το τρέχον έτος το δηµοσιονοµικό έλλειµµα των ΗΠΑ στο 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) από το ιλιγγιώδες 12,9% που είναι σήµερα. Παρ όλα αυτά, υπάρχει εκ µέρους της κοινής γνώµης, έντονη επιφυλακτικότητα ως προς την ορθότητα των συγκεκριµένων επενδυτικών επιλογών της Κίνας. Ο κ. Γκάιτνερ, µολονότι εξέφρασε συγκρατηµένη αισιοδοξία στο ότι θα αποτραπεί η οικονοµική κατάρρευση σε παγκόσµιο επίπεδο, προειδοποίησε τους συνοµιλητές του πως δεν πρόκειται να είναι εύκολη η επιστροφή στην οµαλότητα και προέτρεψε την Κίνα να αλλάξει τις αναπτυξιακές στρατηγικές της. Πιο συγκεκριµένα, ο υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ συνέστησε στην κινεζική ηγεσία: Να µειώσει την οικονοµική εξάρτησή της από τις εξαγωγές και να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση Να εφαρµόσει πιο ευέλικτη πολιτική συναλλαγµατικών ισοτιµιών και να ανατιµήσει το νόµισµά της έναντι του δολαρίου, κάτι που θα υποβάθµιζε την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών Να ενισχύσει το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας στις συντάξεις και στην ασφάλεια υγείας, ώστε να νιώθουν οι Κινέζοι πως έχουν περιθώρια για περισσότερες δαπάνες. Σε αντάλλαγµα των προτροπών του, ο υπουργός των ΗΠΑ, πρότεινε ως δέλεαρ, την αµέριστη στήριξη της χώρας του για την αναβάθµιση και ενίσχυση του ρόλου της Κίνας σε διεθνείς οργανισµούς συµπεριλαµβανοµένου και του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, κάτι που πολιτικοί και οικονοµικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν εξαιρετικά ρηξικέλευθη ιδέα και ακανθώδες θέµα. Επί των σχετικών παραινέσεων του υπουργού Οικονοµικών των ΗΠΑ, ο επικεφαλής Γκούο Σουκίνγκ της κρατικής China Construction Bank, δεύτερης µεγαλύτερης τράπεζας του κόσµου σε κεφαλαιοποίηση, αντιπρότεινε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Παγκόσµια Τράπεζα να διαθέσουν οµόλογα Ο επικεφαλής της κρατικής China Construction Bank κ. Σουκίνγκ σε «γουάν» στο Χονγκ Κονγκ και τη Σαγκάη και τόνισε: «Η κατά τέτοιο τρόπο αναβάθµιση του κενέζικου νοµίσµατος θα είναι προς το συµφέρον των Αµερικανών, λόγω της συµβιωτικής σχέσης ανάµεσα στις αγορές κινεζικών αγαθών από τις ΗΠΑ και στις αγορές, µε έσοδα ακριβώς από αυτές τις πωλήσεις, αµερικανικών περιουσιακών στοιχείων από τους Κινέζους». Τέλος, ο κ. Σουκίνγκ επεσήµανε πως η ανάπτυξη των κινεζικών αγορών οµολόγων θα βοηθήσει αµερικανικές επιχειρήσεις (π.χ. General Electric), να χρηµατοδοτήσουν µεγάλες επενδύσεις στην Κίνα. Είναι λάθος, πάντως, να προεξοφλούνται για το άµεσο µέλλον λύσεις επί των αµερικανικών παραινέσεων ή των κινεζικών αντιπροτάσεων. Απαιτείται χρόνος ωρίµανσης και αµοιβαίας εµπιστοσύνης. ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Συρρίκνωση-ρεκόρ για το ιαπωνικό ΑΕΠ Κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους, η οικονοµία της Ιαπωνίας σηµείωσε για τέταρτο συναπτό τρίµηνο σηµαντική συρρίκνωση. Συγκεκριµένα συρρικνώθηκε 4% σε τριµηνιαία βάση και 15,2% σε ετήσια, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθµό µείωσης του ιαπωνικού ΑΕΠ από το Πτώση, παρουσίασαν κατά 10,4% οι ε- πενδύσεις σε εργοστάσια και εξοπλισµό, αντανακλώντας τη µείωση της παραγωγής, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστηµα µειώθηκαν οι καταναλωτικές δαπάνες κατά 1,1%. Ωστόσο, οικονοµικοί αναλυτές προσβλέπουν σε ήπια ανάκαµψη τους επόµενους µήνες. Σε ύφεση η Ρωσία Συρρίκνωση 9,8% σηµείωσε τους πρώτους τέσσερις µήνες του 2009 το ΑΕΠ της Ρωσίας, που γνωρίζει την πρώτη ύφεση µετά µία δεκαετία κατά την οποία η µέση ετήσια ανάπτυξη ήταν 7%. Η οικονοµία πλήττεται περαιτέρω από τη µείωση της παγκόσµιας ζήτησης για πετρέλαιο, ενώ η χώρα έχει αντλήσει περισσότερο από το 1/3 των συναλλαγµατικών διαθέσιµων της από τον Αύγουστο µέχρι τον Ιανουάριο. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Ρώσος Πρόεδρος, υπογράµ- µισε πως η ύφεση αποδεικνύεται χειρότερη από τις προβλέψεις και µοιραία θα εξωθήσει την κυβέρνηση σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισµό. Μείωση κατά 3,8% η ανάπτυξη στην Γερµανία Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009, παρατηρήθηκε µείωση της τάξης του 3,8% στο ΑΕΠ της Γερµανίας, η οποία γνωρίζει τη χειρότερη ύφεση από το Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία οι εξαγωγές σηµείωσαν πτώση 9,7% σε σύγκριση µε το τελευταίο τρίµηνο του 2008, ενώ και οι επενδύσεις των επιχειρήσεων µειώθηκαν κατά 7,9%. Οικονοµικοί αναλυτές επιση- µαίνουν πως η τρέχουσα ύφεση αποκάλυψε την αχίλλειο πτέρνα της γερµανικής οικονοµίας, φέρνοντας στην επιφάνεια το µέγεθος εξάρτησης της από τις εξαγωγές. Επίσης, στο επίπεδο ρεκόρ των 47,6 δισ. ευρώ θα φθάσει φέτος ο δανεισµός της Γερµανίας σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο προϋπολογισµό που παρουσίασε ο υπουργός Οικονοµίας Πέερ Στάινµπρουκ και ενέκρινε η Γερµανίδα καγκελάριος. Πτώση 20,2% στη βιοµηχανική παραγωγή Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Eurostat, η βιοµηχανική παραγωγή στις 16 χώρες της Ευρωζώνης σηµείωσε πτώση κατά 20,2% σε ετήσια βάση, το µήνα Μάρτιο, ενώ µειώθηκε κατά 2% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Τα στοιχεία αυτά είναι χειρότερα από τα αναµενόµενα, ενώ η απόδοση της βιοµηχανικής παραγωγής είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην Ευρωζώνη, δεδοµένου ότι ορισµένες οικονοµίες (µε πλέον σηµαντική τη γερµανική) εξαρτώντας σε µεγάλο βαθµό από τις εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων.

10 Σχόλια-Σκέψεις-Ειδήσεις Ειδήσεις-Σχόλια-Σκέψεις Σκέψεις-Ειδήσεις-Σχόλια Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Βίκτορ Γιούστσενκο ικαιώθηκε ο Πρόεδρος Μετά την προσφυγή του Προέδρου Βίκτορ Γιούστσενκο στο Συνταγµατικό ικαστήριο της χώρας, κατά της σχεδόν οµόφωνης απόφασης του ουκρανικού Κοινοβουλίου να ορίσει ως ηµέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών την 25 η Οκτωβρίου, το Συνταγµατικό ικαστήριο της Ουκρανίας, την , απέρριψε ως αντισυνταγµατική την απόφαση του Κοινοβουλίου και δικαίωσε στην ουσία τον κ. Γιούστσενκο, ο οποίος ισχυριζόταν ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου πρέπει να διεξαχθούν το 2010, δηλαδή την τελευταία Κυριακή του πέµπτου έτους της θητείας του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Συνταγµατικού ικαστηρίου της χώρας κ. Αντρί Στρίτζακ µετά την έκδοση της απόφασης δήλωσε: «Η απόφαση του Κοινοβουλίου ακυρώνεται. Το Συνταγµατικό ικαστήριο δέχθηκε ότι ο ορισµός της 25 ης Οκτωβρίου ως ηµέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών είναι αντισυνταγµατική. Η απόφαση του ικαστηρίου είναι αµετάκλητη, οριστική και δεν µπορεί να προσβληθεί». Κατακόρυφη πτώση στην παραγωγή τσιµέντου Η παραγωγή τσιµέντου στην Ουκρανία, για το πρώτο τετράµηνο του 2009, µειώθηκε κατά 55%, σε σχέση µε την περυσινή περίοδο. Συγκεκριµένα, ενώ τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2008 είχαν παραχθεί περισσότερα από 4,7 εκατοµµύρια τόνοι τσιµέντου, την ίδια χρονική περίοδο του 2009, η παραγωγή τσιµέντου πλησίασε τους 2,2 εκατοµµύρια τόνους. Ο λόγος για τη µείωση παραγωγής τσιµέντου είναι σαφής και οφείλεται κυρίως στην πτώση αγοράς ακινήτων και δευτερευόντως στην µείωση κρατικών έργων, συνέπεια της οικονοµικής κρίσης. Λόγω της χαµηλής ζήτησης τσιµέντου, ορισµένα εργοστάσια αναγκάστηκαν να αναστείλουν την λειτουργία τους (όπως το εργοστάσιο «Πούσκα), ενώ κάποια άλλα κυρίως εκείνα που ανήκουν σε ευρωπαϊκές ε- ταιρείες τσιµέντου εξακολουθούν να λειτουργούν, έχοντας όµως µειώσει την παραγωγή τους. Οι παράγοντες της αγοράς επισηµαίνουν, ότι κάτω από τις συνθήκες της οικονοµικής κρίσης, οι εταιρείες τσιµέντου πρέπει να αλλάξουν κατευθύνσεις και να αναπροσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Πρέπει πλέον να συνεργάζονται µε µικρότερες κατασκευαστικές εταιρείες, στο εσωτερικό της Ουκρανίας και να στραφούν στις αγορές του εξωτερικού, µια και µε την υποτίµηση της γκρίβνα το ουκρανικό προϊόν (τσιµέντο) έχει γίνει πιο ελκυστικό. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ένωσης Τσιµεντοπαραγωγών Ουκρανίας «Ukrtsement», η βελτίωση στον κλάδο δεν θα έλθει νωρίτερα από το τέλος του 2009 και απ ότι εκτιµάται, το 2009, θα παραχθούν 5-7 εκατοµµύρια τόνοι τσιµέντου, όταν την αντίστοιχη περυσινή χρονιά είχαν παραχθεί 14,7 εκατοµµύρια τόνοι τσιµέντου. Ειδήσεις-Σχόλια-Σκέψεις Σχόλια-Σκέψεις-Ειδήσεις Σκέψεις-Ειδήσεις-Σχόλια Οικονοµικά µεγέθη Κατά το α τρίµηνο του 2009 παρατηρήθηκε µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 32%, έναντι αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Ως βασική αιτία θεωρείται η σηµαντική πτώση της διεθνούς ζήτησης για χαλυβουργικά προϊόντα, που αποτελούν το κύριο εξαγωγικό προϊόν της Ουκρανίας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, παρατηρήθηκε µείωση του εµπορικού ελλείµµατος στα 419,7 εκατ. δολ., έναντι 3,7 δισ. δολ. του α τριµήνου του Οι συνολικές ουκρανικές εξαγωγές κατά την εν λόγω περίοδο ανήλθαν σε 10,41 δισ. δολ., µειωµένες κατά 39,6% ως προς την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2008, ενώ οι συνολικές εισαγωγές έφθασαν τα 10,83 δισ. δολ., καταγράφοντας πτώση της τάξης του 48,24%. EURO 2012 Η ιεθνής Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA) ανακοίνωσε ότι, επί του παρόντος, µπορεί να εγγυηθεί ότι µόνο το Κίεβο από τις υπόλοιπες πόλεις της Ουκρανίας διαθέτει τις προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων για την επερχόµενη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου Αντίθετα, οι πόλεις Οδησσός και νιπροπετρόφσκ αποκλείστηκαν οριστικά ως διοργανώτριες πόλεις, ενώ για τις πόλεις Ντονέτσκ, Λβιβ και Χάρκοβο δόθηκε προθεσµία, που λήγει την 30 η Νοεµβρίου, προκειµένου να διαπιστωθεί πρόοδος στις απαιτούµενες εργασίες αναµόρφωσης των αθλητικών και αστικών υποδοµών. Έλλειψη ζάχαρης Οι τιµές των ζαχαροπλαστικών προϊόντων, παρουσίασαν, το 2009, αύξηση της τάξης του 15% περίπου, σε σχέση µε πέρυσι. Ο κύριος λόγος της αύξησης των τιµών είναι η έλλειψη 0ζάχαρης στην εγχώρια αγορά. Αυτή τη στιγµή, η τιµή πώλησης ζάχαρης είναι κατά µέσο 4,4 χιλιάδες γκρίβνες ανά τόνο. Σύµφωνα, όµως, µε τις προβλέψεις, η χονδρική τιµή της ζάχαρης, έως το τέλος του καλοκαιριού θα φτάσει στις 6-6,2 χιλιάδες γκρίβνες ανά τόνο. Συµβούλιο Πρωθυπουργών Στις , στα πλαίσια του Συµβουλίου Πρωθυπουργών των χωρών της Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) η Ουκρανή Πρωθυπουργός κα Τιµοσένκο συζήτησε µε το Ρώσο οµόλογό της κ. Πούτιν το θέµα αγοράς 19,5 δισ. κυβικών µέτρων φυσικού αερίου, το οποίο θα αποθηκευτεί κατά τους καλοκαιρινούς µήνες στις υπόγειες δεξαµενές της Ουκρανίας, προκειµένου, κατά τον ερχόµενο χειµώνα, να καλύψει ανάγκες της ευρωπαϊκής και εγχώριας αγοράς. Η µέθοδος πληρωµής των πιο πάνω ποσοτήτων φυσικού αερίου απετέλεσε σηµείο τριβής για τις δύο πλευρές, δεδοµένης της κακής οικονοµικής κατάστασης της ουκρανικής Naftogaz, στην κυριότητα της οποίας θα περιέλθει το φυσικό αέριο.

11 Πτώση στο λιανικό εµπόριο Κατά το πρώτο τετράµηνο του τρέχοντος έτους ο όγκος του λιανικού ε- µπορίου µειώθηκε κατά 16,9%, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του Μάλιστα, οι περιφέρειες του Ντνεπροπετρόβσκ, του Χµελνίτσκ και του Κιροβογράντ είναι εκείνες στις οποίες έχει παρουσιαστεί η σηµαντικότερη πτώση (24,1%, 22,8% και 21,8%, αντίστοιχα). Η πτώση του λιανικού εµπορίου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την οικονοµική κρίση. Έτσι, η κατάσταση επιδεινώνεται στον τοµέα του εµπορίου εξαιτίας της µείωσης των πραγµατικών εισοδηµάτων, τα οποία µειώνονται λόγω της ύφεσης που παρατηρείται στο βιοµηχανικό κλάδο της χώρας, η δε ύφεση είναι επακόλουθο της µείωσης του όγκου των εξαγωγών. Μορατόριουµ για τα υποθηκευµένα σπίτια Το ουκρανικό Κοινοβούλιο, µε νόµο που ψήφισε, απαγορεύει την κατάσχεση ακινήτων που χρησιµοποιούνται ως κατοικία από πολίτες και τα οποία έχουν υποθηκευθεί λόγω δανείων. Το «µορατόριουµ» αυτό θα ισχύσει για όσο χρονικό διάστηµα η χώρα βρίσκεται υπό οικονοµική κρίση. Οι τράπεζες, από τη δική τους πλευρά είναι εντελώς αντίθετες µε το µέτρο, ισχυριζόµενες ότι µε τον τρόπο αυτόν στερούνται του τελευταίου µοχλού άσκησης πίεσης επί των πελατών τους, γεγονός που θα τους επιφέρει τεράστιες ζηµίες σε µία χρονική συγκυρία που το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα διεθνώς διέρχεται κρίση. Οι ουκρανοί Τραπεζίτες, προτείνουν ως λύση, την εφαρµογή του νέου νόµου µε την απαραίτητη προϋπόθεση όπως η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας αναχρηµατοδοτήσει τα στεγαστικά δάνεια, έτσι ώστε οι Τράπεζες να µειώσουν τις ζηµίες τους και οι δανειολήπτες να χρωστούν πλέον στην Εθνική Τράπεζα της χώρας. υσοίωνες οι προβλέψεις για την ανταγωνιστικότητα της ουκρανικής οικονοµίας ΕΙΚΤΕΣ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ετήσιας έκθε- Οικονοµική Αποδοτικότητα σης του International Institute for Management Κυβερνητική Αποτελεσµατικότητα Επιχειρηµατικής Development (IMD), η Αποτελεσµατικότητα Ουκρανία κατέλαβε την Υποδοµές προτελευταία θέση, 56, στην παγκόσµια κατάταξη ανταγωνιστικότητας µεταξύ 57 χωρών που µελετώνται από το διεθνές ινστιτούτο, παρουσιάζοντας µία πτώση κατά δύο θέσεις σε σχέση µε το Η κατάταξη από το IMD, είναι µία ακόµη ένδειξη της κάµψης της ανταγωνιστικότητας της ουκρανικής οικονοµίας, που οφείλεται κυρίως στο συνεχώς αυξανόµενο πληθωρισµό, στη µικρή αύξηση του ΑΕΠ και στο αρνητικό ισοζύγιο πληρωµών. Από την έρευνα του IMD, διαπιστώνεται υποχώρηση της Ουκρανίας σε όλους τους επιµέρους δείκτες όπως: α) Στον τοµέα της «Οικονοµικής Αποδοτικότητας» όπου απώλεσε πέντε θέσεις και από την 50 η το 2008, βρίσκεται στην 55 η το β) Στον τοµέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσµατικότητας», όπου η Ουκρανία απώλεσε τέσσερις θέσεις και από την 52 η το 2008, βρίσκεται στην 56 η. γ) Στον τοµέα της «Επιχειρηµατικής Αποτελεσµατικότητας», όπου η χώρα απώλεσε µία θέση και από την 52 η το 2008, βρέθηκε στην 53 η το 2009 και δ) Στον τοµέα των «Υποδοµών», όπου η Ουκρανία απώλεσε δύο θέσεις και από την 46 η το 2008, βρίσκεται στην 48 η το Μείωση θα καταγράψει το Εθνικό Προϊόν Στην προσωπική ιστοσελίδα του Προέδρου Βίκτορ Γιούστσενκο αναγράφεται ότι το Εθνικό Προϊόν της χώρας πρόκειται να καταγράψει µείωση της τάξης του 20-23%, σε ετήσια βάση, µία από τις χειρότερες επιδόσεις στη Ευρώπη. Το περίεργο είναι ότι η κυβέρνηση της Πρωθυπουργού Γιούλια Τιµοσένκο, µε πρόσφατο νοµοθετικό διάταγµα, απαγόρευσε προσωρινά τη δηµοσίευση σχετικών στατιστικών στοιχείων, µε αποτέλεσµα τα επίσηµα στοιχεία για την πορεία της οικονοµίας κατά το α τρίµηνο του 2009 να ανακοινωθούν από τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας τέλος Ιουνίου. Ζηµίες στις Ουκρανικές Τράπεζες Κατά το πρώτο πεντάµηνο του έτους, οι ουκρανικές τράπεζες κατέγραψαν ζηµία ύψους 4,9 δισ. γκρίβνων έχοντας συνολικά έσοδα 49,6 δισ. γκρίβνες και υποχρεώσεις 54,5 δισ. γκρίβνες. Σηµειώνεται, ότι στην Ουκρανία λειτουργούν 185 τράπεζες, εκ των οποίων 13 βρίσκονται σε διαδικασία υποχρεωτικής ρευστοποίησης. Αναστροφή της ροής αγωγού πετρελαίου Σύµφωνα µε τον Επίτροπο της Ουκρανικής Προεδρίας σε θέµατα ιεθνούς Ενεργειακής Ασφάλειας, B. Sokolovskiy, ο Πρόεδρος Γιούστσενκο υπέγραψε ιάταγµα που προβλέπει την αναστροφή της ροής του αγωγού πετρελαίου Οδησσός-Μπρόντι, στο πλαίσιο του Ευρω-Ασιατικού ιαύλου Μεταφοράς Πετρελαίου. Επίσκεψη Πρωθυπουργού σε Ρωσία & Λιβύη Η Πρωθυπουργός Γιούλια Τιµοσένκο πραγµατοποίησε επισκέψεις στη Ρωσία και τη Λιβύη. Στη Μόσχα υπέγραψε συµφωνίες εµπορικής και ε- νεργειακής συνεργασίας και ρύθµισε το ζήτηµα επιβολής προστίµου από τη Ρωσία, εξαιτίας της προµήθειας από την Ουκρανία µικρότερων ποσοτήτων φυσικού αερίου έναντι των προβλεπο- µένων στη σχετική Συµφωνία Φυσικού Αερίου, που υπεγράφη τον Ιανουάριο του Στην Τρίπολη, συµφωνήθηκε η καλλιέργεια σιταριού σε εκτάρια γης, προς εξαγωγή στη Λιβύη. Επίσης, συµφωνήθηκε η κατασκευή διυλιστηρίου στην Ουκρανία µε λιβυκή χρηµατοδότηση καθώς και η πραγµατοποίηση συνεργείων στην αγροτική και στρατιωτική βιοµηχανία. NAFTOGAZ Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz πραγµατοποίησε ακαθάριστες ε- πενδύσεις, ύψους 100 εκ. δολαρίων, κατά το α τετράµηνο του έτους, µειωµένες κατά 18,7% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενώ τριπλασίασε τις πληρωµές σε φόρους προς ουκρανικό δηµόσιο, δίνοντας 2,11 δισ. δολάρια. Το Επιµελητήριο, ευχαριστεί την Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο για την αποστολή του Μηνιαίου Οικονοµικού ελτίου της, από το οποίο λαµβάνει πολλά στοιχεία για δηµοσίευση.

12 Τρίµηνο ευρωπαϊκής βαθιάς ύφεσης & ελληνικής οικονοµικής επιβράδυνσης Γράφει ο Γεράσιµος-Νικόλαος Μπουγάς ραµατική συρρίκνωση της τάξης των πέντε περίπου µονάδων στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) κατέγραψε µε αναθεωρηµένα στοιχεία της η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), για το πρώτο τρίµηνο του έτους, διαµορφώνοντας το ρυθµό ανάπτυξης στη Ζώνη Ευρώ, σε ετήσια βάση, στο -4,8% και στην Ευρώπη των «27» στο -4,5%. Γεγονός που επιβεβαιώνει τη βαθιά ύφεση στην οποία βρίσκεται από την αρχή του χρόνου η ευρωπαϊκή οικονοµία. Σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο (δ τρίµηνο 2008), η πτώση είναι επίσης µεγάλη τόσο στη Ζώνη του Ευρώ (-2,5%) όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «27» (-2,4%) και αποτελούν τις χειρότερες επιδόσεις από συστάσεώς τους, µε κύρια αιτία τη δραµατική συρρίκνωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και της µείωσης των εξαγωγών. Όπως µπορεί κάποιος να διαπιστώσει στον παρακείµενο πίνακα, πίσω από τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους ρυθµού ανάπτυξης, οι επιδόσεις των κρατών-µελών της Ζώνης Ευρώ διαφέρουν µεταξύ τους, πλην όµως, όλοι εµφανίζουν αρνητικό πρόσηµο, πλην της Κύπρου και της Ελλάδας, που µπορεί να θεωρηθούν οάσεις στην έρηµο της ευρωπαϊκής ύφεσης, υπό την έννοια ότι εξακολουθούν να εµφανίζουν θετικό ρυθµό ανάπτυξης. Το αυτό παρατηρείται και µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης των «27», όπου µόνο η Πολωνία έχει θετικό πρόσηµο και καταγράφει ανάπτυξη 1,6%, σε ετήσια βάση. Ειδικά για την Ελλάδα, η απότοµη επιβράδυνση στο 0,3% που κατέγραψε ο ρυθµός ανάπτυξης το πρώτο τρίµηνο του 2009, συµβαδίζει µε την κάθετη µείωση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης (-4,8%) και της Ευρώπης των «27» (-4,5%). Πάντως, το γεγονός ότι ο ρυθµός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 0,3% από 2,4% που ήταν το τελευταίο τρίµηνο του 2008 και 3,2% που ήταν το τελευταίο τρίµηνο του 2008 και 3,2% που ήταν το πρώτο τρίµηνο πέρυσι, επιβεβαιώνει ότι η ύφεση έχει κτυπήσει την «πόρτα» της Ελλάδας, αφού στο πρώτο φετινό τρίµηνο έναντι του τελευταίου του 2008, καταγράφεται συρρίκνωση µεγαλύτερη του 1%. Παρ όλο που τα σηµάδια για το ρυθµό ανάπτυξης του δεύτερου τριµήνου του 2009 δεν είναι ενθαρρυντικά, εν τούτοις πιστεύεται ότι και κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ο ρυθµό ανάπτυξης θα βρεθεί και πάλι σε θετικό έδαφος, αν και αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία του τουριστικού κλάδου και το κατά πόσο αυτός έχει επηρεαστεί από τη διεθνή οικονοµική κρίση. Οπωσδήποτε, όµως, η συνεχόµενη «βουτιά» της οικοδοµής, η µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής, η υποχώρηση του όγκου του λιανικού εµπορίου δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για συντήρηση του ΑΕΠ επί µακρόν σε θετικό έδαφος. Αν µάλιστα, στα πιο πάνω στοιχεία προστεθούν οι χρόνιες διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας και συνυπολογιστεί η πτώση των επενδύσεων περίπου κατά 8-9%, η µείωση των εισαγωγών κατά 17,1%, των εξαγωγών κατά 24% και η επιβράδυνση στις καταναλωτικές δαπάνες, στο πρώτο τρίµηνο του 2009, τα περιθώρια αισιοδοξίας περιορίζονται ακόµη περισσότερο. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, για το 2009, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος δεν προχωράει σε κάποια ασφαλή πρόβλεψη, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιµά ότι ο ρυθµός ανάπτυξης θα είναι µηδενικός και ενδεχο- µένως να βρεθεί σε αρνητικό έδαφος κάποια τρίµηνα. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει ύφεση µε την οικονοµία να συρρικνώνεται κατά 0,9% και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αναθεωρώντας επί τω χείρω την εκτίµησή του, πιστεύει ότι η ελληνική οικονοµία θα συρρικνωθεί σε επίπεδα που θα κυµανθούν µεταξύ του -1% µε -2%. Εκείνο που αναµένει ο Έλληνας είναι να φανεί το πότε θα αρχίσει η έναρξη της ανάκαµψης.

13 ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ηµέρα ΝΙΚΗΣ Στις 10 Μαΐου, γιορτάστηκε στην Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα η επέτειος της Νίκης των συµµαχικών δυνάµεων κατά του Άξονα, στο Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Κατά την οµιλία του, ο Πρέσβης της Ουκρανίας κ. Βαλέριος Τσύµπουχ, υπογράµµισε τη συλλογική συµβολή όλων των ελεύθερων κρατών κατά του ναζισµού και φασισµού και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ηρωισµό του ουκρανικού λαού για τη µεγάλη νίκη, υπογραµµίζοντας ότι 10 εκατοµ- µύρια Ουκρανοί έχασαν τη ζωή τους στην πάλη για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Την εκδήλωση, τίµησαν µε την παρουσία τους οι Πρέσβεις Ρωσίας κ. Vladimir I. Chkhikvishvili, Πολωνίας κ. Μάϊκλ Κλίνγερ, Μολδαβίας κ. Ίον Οι µικροί πρωταγωνιστές της συναυλίας µαζί µε την υποδιευθύντρια του Πολιτιστικο-Πληροφοριακού Κέντρου κα Λ. Ταρανένκο Ούρσου και συµµετείχαν πολλά µέλη της ουκρανικής διασποράς. Ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση προκάλεσε η παρουσία δύο γυναικών της παλαιότερης γενιάς Από αριστερά προς δεξιά, διακρίνονται: ο Σύµβουλος της Πρεσβείας κ. Η. Ολίινυκ, ο Στρατιωτικός Ακόλουθος της Ουκρανίας κ. Γ. Στσικοτόβσκιϊ, ο αν. Γενικός Γραµµατέας του Ελληνο-Ουκρανικού Επιµελητηρίου κ. Γερ.-Νικ. Μπουγάς και ο Προϊστάµενος της Εµπορικής και Οικονοµικής Αποστολής κ. Μ. Ταρανένκο. που πολέµησαν µε θάρρος και ανιδιοτέλεια τον κατακτητή και που έχουν τιµηθεί µε πλήθος διακρίσεων για τον αγώνα τους αυτό. Οι φιλοξενούµενοι, κατά την ίδια ηµέρα, µπόρεσαν να απολαύσουν µία εορταστική συναυλία από µικρά παιδιά, καθώς και να δουν µία έκθεση από αναµνηστικές φωτογραφίες του αγώνα. Το Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο εκπροσώπησε ο αν. Γενικός Γραµµατέας κ. Γεράσιµος-Νικόλαος Μπουγάς. Οι φοιτητές, µαζί µε τον Πρέσβη της Ουκρανίας, τη Σύµβουλο κα Ν. Κοσένκο και τον αν. Γενικό Γραµµατέα του Ελληνο- Ουκρανικού Επιµελητηρίου. Επίσκεψη Ελλήνων Φοιτητών στην Ουκρανική Πρεσβεία Στις 19 Μαΐου 2009, Έλληνες φοιτητές του Σλαβικού Τµήµατος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, συνοδευόµενοι από την καθηγήτρια κα Ελένη Στεργιοπούλου, επισκέφθηκαν την Ουκρανική Πρεσβεία προκειµένου να ενηµερωθούν για την ουκρανική γλώσσα, της οποίας την εκµάθηση ενδεχοµένως να αρχίσουν κατά το ακαδηµαϊκό έτος Στην οµιλία του, ο Πρέσβης της Ουκρανίας κ. Βαλέριος Τσύµπουχ, επισή- µανε πολλαπλές προοπτικές που διανοίγονται στους ανθρώπους που αποφασίζουν να συνδέσουν το µέλλον τους µε την Ουκρανία, και κατ επέκταση µε την ουκρανική γλώσσα, τονίζοντας ταυτόχρονα, ότι ο χώρος της Πρεσβείας θα είναι πάντα ανοικτός γι αυτούς. Επίσης, ο κ. Πρέσβης, αναφέρθηκε στις µακροχρόνιες φιλικές σχέσεις, καθώς και στις πολιτιστικές και οικονοµικές δράσεις των δύο χωρών. Στην εκδήλωση, κλήθηκε από τον κ. Τσύµπουχ να µιλήσει και ο εκπρόσωπος του Ελληνο- Ουκρανικού Επιµελητηρίου κ. Γεράσιµος-Νικόλαος Μπουγάς, ο οποίος αφού µε επιχειρήµατα αναφέρθηκε στις οικονοµικές προοπτικές της Ουκρανίας και διεξοδικά µίλησε για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει τα δύο κράτη, Ο κ. Γεράσιµος-Νικόλαος Μπουγάς µιλώντας στους Έλληνες φοιτητές. Ο Πρέσβης της Ουκρανίας κ. Βαλέριος Τσύµπουχ κατά την οµιλία του. τόνισε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από την έλλειψη στελεχών που γνωρίζει την ουκρανική γλώσσα, γεγονός που επιβεβαιώνει τις επαγγελµατικές προοπτικές για όσους επιθυµούν να µάθουν τη γλώσσα αυτή. Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν και µίλησαν επίσης για την Ουκρανία και την ουκρανική γλώσσα ο καθηγητής κ. Νίκος Λυγερός, ο δηµοσιογράφος κ. Στέλιος Ελληνιάδης και η Πρόεδρος της Κοινότητας της Ουκρανικής ιασποράς «Ουκρανοελληνική Σκέψη» κα Γκαλίνα Μασλιούκ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκαν αποσπάσµατα από ταινίες µικρού µήκους που αναφέρονται στην Ουκρανία, ενώ στο τέλος της συνάντησης διανεµήθηκε στους Έλληνες φοιτητές ενηµερωτικό υλικό, που είχε προς σκοπό αυτό προετοιµάσει το Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο.

14 Γιορτή για τους αποφοίτους Ουκρανικών Πανεπιστηµίων Ο Πρέσβης της Ουκρανίας κ. Β. Τσύµπουχ κατά τον χαιρετισµό του προς τους παρευρισκοµένους. Στις 22 Μαΐου, στην Πρεσβεία της Ουκρανίας, πραγµατοποιήθηκε η 5 η ετήσια συνάντηση των µελών της Λέσχης Αποφοίτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Ουκρανίας. Ο Πρέσβης κ. Βαλέριος Τσύµπουχ, κατ αρχήν, καλωσόρισε τους παρευρισκοµένους εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευγνωµοσύνη του για το σεβασµό και τη φιλία που καθη- µερινά επιδεικνύουν αυτοί προς την Ουκρανία και τη βοήθεια που προσφέρουν προς τη διπλωµατική αποστολή. Στη συνέχεια, ο κ. Τσύ- µπουχ, αναφέρθηκε ειδικά στους απόφοιτους των Ουκρανικών Πανεπιστηµίων, οι οποίοι πλέον ενεργά συµµετέχουν σε πολιτικούς, πολιτιστικούς και επιχειρηµατικούς τοµείς στην Ελλάδα και µε τον τρόπο αυτό συνδράµουν στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο κρατών. Την ίδια ηµέρα, οι προσκεκληµένοι, µπόρεσαν να απολαύσουν τα έργα ζωγραφικής της ταλαντούχου Ελληνίδας ζωγράφου, Ουκρανικής καταγωγής, κυρίας Οξάνας Τσάους, µε τίτλο Gods & Myths, καθώς και αντίγραφα κειµηλίων του Τριπολικού πολιτισµού, που εκτίθονταν στο Πολιτιστικό και Πληροφοριακό Κέντρο της Πρεσβείας. Πανοραµική άποψη από την εκδήλωση. Εκ µέρους του Ελληνο-Ουκρανικού Επιµελητηρίου, στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας κ. Γεράσι- µος-νικόλαος Μπουγάς. Επίσκεψη Γραµµατέα Ουκρανικής Προεδρίας στον Πειραιά Από αριστερά προς δεξιά διακρίνονται: ο αν. Γενικός Γραµµατέας του Ελληνο-Ουκρανικού Επιµελητηρίου κ. Γερ.-Νικ. Μπουγάς, ο ηµοτικός Σύµβουλος ήµου Πειραιά κ. Ε. Χρυσοφάκης, ο αν. Γραµµατέας της Ουκρανικής Προεδρίας κ. Α. Γοντσαρούκ, η Αντιδήµαρχος Πειραιά κα. Μπόκοτα, ο Πρέσβης της Ουκρανίας κ. Βαλ. Τσύµπουχ, η κα Μ. Γοντσαρούκ και ο Προϊστάµενος της Εµπορικής και Οικονοµικής Αποστολής της Ουκρανικής Πρεσβείας κ. Μ. Ταρανένκο. Ο αναπληρωτής Γραµµατέας της Ουκρανικής Προεδρίας κ. Αντρίι Γοντσαρούκ, συνοδευόµενος από τον Πρέσβη της Ουκρανίας κ. Βαλέριο Τσύµπουχ και τον Προϊστάµενο Εµπορικής και Οικονοµικής Αποστολής κ. Μηκόλα Ταρανένκο επισκέφτηκαν στις 25 Μαΐου την πόλη του Πειραιά. Τους Ουκρανούς επισήµους, υποδέχθηκε στην πλατεία Οδησσού ο α- ναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας του Ελληνο-Ουκρανικού Επιµελητηρίου κ. Γεράσιµος-Νικόλαος Μπουγάς, ο οποίος ξενάγησε τους υψηλούς καλεσµένους σε διάφορες περιοχές της πόλης και συζήτησε µαζί τους το ενδεχόµενο, ο Ουκρανός Πρόεδρος, κατά την επικείµενη επίσηµη επίσκεψή του στην Ελλάδα, να επισκεφθεί και την πόλη του Πειραιά. Στη συνέχεια, σε γνωστό εστιατόριο της πόλης, η Αντιδήµαρχος για θέµατα ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων του ήµου Πειραιά κ. άφνη Μπόκοτα παρέθεσε γεύµα, στους Ουκρανούς καλεσµένους, στο οποίο παρακάθισαν και οι κ.κ Εµµανουήλ Χρυσοφάκης ( ηµοτικός Σύµβουλος ήµου Πειραιά) και Αναστάσιος Παντελάκης (Πρόεδρος Συνδέσµου Εµπορικών Αντιπροσώπων Πειραιώς). Κατά τη διάρκεια των προπόσεων, τόσο η κα Αντιδήµαρχος όσο και ο Πρέσβης κ. Τσύµπουχ αναφέρθηκαν στους µακροχρόνιους δεσµούς φιλίας των δύο χωρών και επισήµαναν την ανάγκη περαιτέρω σύσφιξης, τονίζοντας ότι ο καθένας από τη θέση του θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προς επίτευξη του σκοπού αυτού. Ο Αντιδήµαρχος Οδησσού κ. Μηχαήλ Κουτσούκ και η Αντιδήµαρχος Πειραιά κα άφνη Μπόκοτα. Στον Πειραιά ο Αντιδήµαρχος Οδησσού Μιχαήλ Κουτσούκ Το ηµαρχείο Πειραιά επισκέφθηκε την ο αντιδήµαρχος Πολεοδοµικής Ανάπτυξης της Οδησσού Μηχαήλ Κουτσούκ και είχε ενδιαφέρουσα συνάντηση µε την αντιδήµαρχο ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων του ήµου Πειραιά άφνη Μπόκοτα. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος και αντηλλάγησαν απόψεις που είναι δυνατόν να εµβαθύνουν περαιτέρω τις σχέσεις των δύο πόλεων, οι οποίες είναι αδελφοποιηµένες από το Εκ µέρους του Ελλήνο-Ουκρανικού Επιµελητηρίου, στη συνάντηση, παρέστησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Πολυχρονόπουλος και ο αν. Γενικός Γραµµατέας Γεράσιµος-Νικόλαος Μπουγάς. Ο κ. Ι. Πολυχρονόπουλος, µε παρέµβασή του, αφού υπενθύµισε τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε ο ίδιος και το Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο για την αδελφοποίηση των δύο πόλεων, καθώς και για την ίδρυση του Μουσείου των Φιλικών στην Οδησσό, ζήτησε από τον παρευρισκόµενο Αντιδήµαρχο να εξετάσει τη δυνατότητα εξαγοράς του ακινήτου του Μουσείου, από το ήµο Πειραιά, µε χρήµατα που ο ίδιος θα προσφέρει.

15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Μηνιαία Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ιδιοκτησία: Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, Πειραιάς Τηλ: Φαξ: Εκδότης: Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος ερβενακίων 24, Πειραιάς,Τηλ Υπεύθυνη Έκδοσης: Άννα Συντορένκο Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, Πειραιάς Συντακτική Επιτροπή: Κωστής Μανωλάκης, Γεράσιµος-Νικόλαος Μπουγάς, Γεώργιος Χασαποδήµος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική, µερική, περιληπτική, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοσης) του περιεχοµένου του περιοδικού µε οποιονδήποτε τρόπο ( µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο), χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις απόψεις του ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος Γιούρι Αβξέντιεβ, Α Αντιπρόεδρος Χαράλαµπος Ζαφειρόπουλος,Β Αντιπρόεδρος Πέτρος Αρβανίτης, Γ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Χασαποδήµος, Γενικός Γραµµατέας Γεράσιµος-Νικόλαος Μπουγάς,Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας Αντώνιος Βακαγιαννόπουλος, Οικονοµικός Επόπτης Παναγιώτης αρακλής, Μέλος Θέκλη Καµπάνη, Μέλος Θεοδοσία Οικονοµίδου, Μέλος Οξάνα Σλιουσαρένκο,Μέλος διαφηµίσεις «το βιβλίο είναι ένας καλός φίλος» Αναζητήστε τον µέσα από τις εκδόσεις µας Οι Έλληνες που µεγαλούργησαν και πλούτισαν µε τη δραστηριότητα τους την ιστορία της εποχής τους ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ: «ΑΙΓΗΙΣ», Βασιλέως Γεωργίου Α 11, Πειραιάς, «ΙΑΝΟΣ», Σταδίου 24, Αθήνα, «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ», Σόλωνος 76, Αθήνα, «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ», Ιπποκράτους 10-12, Αθήνα ΡΩΣΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ: «Αρµπάτ», Ελ. Βενιζέλου 219, Καλλιθέα «Παπασωτηρίου», Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή, Αθήνα, Τσιµισκή 87 & Γρ.Παλαµά 3 Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ» Η Πρώτη µετάφραση νεοουκρανού Λογοτέχνη στην ελληνική γλώσσα ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ: «Εκάτη», 3ης Σεπτεµβρίου 91, Αθήνα, «Εστία», Σόλωνος 60, Aθήνα, «Πολιτεία», Ασκληπίου 1, Αθήνα, «Πρωτοπορία», Γραβιάς 3-5, Αθήνα, Τα γραφεία του ΕλληνοΟυκρανικού Επιµελητηρίου ( Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, Πειραιάς ) παραµένουν ανοικτά καθηµερινά από έως 17.00, πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Η επικοινωνία µαζί µας µπορεί να πραγµατοποιηθεί: τηλεφωνικά , µε φαξ και µε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014.

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014. Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 09/02-13/02/2015 Άκρως ενδιαφέρουσα αναµένεται η συνάντηση στο Eurogroup της ευτέρας όπου η Ελλάδα ευελπιστεί σε αµοιβαία σύγκλιση και λύση στο θέµα διαχείρισης του χρέους. Οι τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Αθήνα, 14.05.2013 1 ον. Η Ελληνική οικονομία έχει πληγεί από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης A Τρίμηνο 2010 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα