Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΤΙΑΗ"

Transcript

1 Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΤΙΑΗ Κεντρικό: Μεγάλου Αλεξάνδρου Α82, Κάτω Γούβες, Ηράκλειο Κρήτης Τποκατάστημα: Καναδά 73, Ρόδος - Σηλ. & Fax: , & Εmail: Site:

2 Περιεχόμενα Πποθίλ Επισείπηζηρ Σςνοπηική Παποςζίαζη Αέναον. 5 Σύνηομη Παποςζίαζη Δπαζηηπιοηήηων..10 Σςνηήπηζη Δικόνων Ξςλόγλςπηων Χαπηιού Δκκληζιαζηικών Σκεςών Γςαλιού & ςαλοπεηαζμάηων Τοισογπαθιών Εωγπαθικών Έπγων Λαογπαθικών Ανηικειμένων Απσαιολογικών Έπγων Αναζηήλωζη ιζηοπικών σώπων & μνημείων...19 Μοςζειολογικά -Διζαγωγικό Σημείωμα Μοςζειολογικέρ Μελέηερ Διαδπαζηικά Ππογπάμμαηα Χηθιακέρ Σςλλογέρ & Εικονικά Μοςζεία..23 Μοςζειολογικά παπαδείγμαηα Μοςζείο Αγκαπάθος Δλκόμενορ Πολιηιζμικέρ Μελέηερ -Διζαγωγικό Σημείωμα 27 Διασείπιζη Σςλλογών Τεκμηπίωζη Ανηικειμένων Εικονικέρ Πεπιηγήζειρ.. 30 Φάπαξη Πολιηιζηικών Διαδπομών. 31 Διαμόπθωζη Θεμαηικών Πάπκων. 33 Δημιοςπγία Εικαζηικών Έπγων. 35 Ψηθιδωηά Τοισογπαθίερ. 36 Βιηπό Φοπηηέρ Δικόνερ Σεμινάπια Εικαζηικών Τεσνών. 39 Υλικοί & Άςλοι Πόποι Επισείπηζηρ.. 40 Ανθπώπινο Γςναμικό Χώποι Δπισείπηζηρ Δξοπλιζμόρ Δπγαζηηπίος. 44 Έπεςνα Κοινωνική Εςθύνη Επισείπηζηρ.. 46 Σηοισεία Επικοινωνίαρ.. 46

3 ΠΡΟΥΙΛ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Σο πολιτισμικό εργαστήρι «ΑΕΝΑΟΝ» που διευθύνεται από τον Νικόλαο ησαμάκη, δραστηριοποιείται εμπράκτως από το 1998 σε διάφορους τομείς πολιτισμικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό δημόσιων φορέων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εφορεύονται άμεσα από το ΤΠΠΟ όπως, εφορείες αρχαιοτήτων, δημόσια και ιδιωτικά μουσεία, Ο.Σ.Α., Μητροπόλεις, Ιερές Μονές και Ενορίες, ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα καθώς και φυσικά πρόσωπα. Με σύμμαχους την αγάπη για την πολιτιστική μας κληρονομιά, το μεράκι και την άρτια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού και των συνεργατών μας, τις νέες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην εκτέλεση, συντήρηση και διαχείριση πολιτιστικών αγαθών. Σο «ΑΕΝΑΟΝ» κατέχει δύο επίσημες άδειες από το ΤΠ.ΠΟ.Σ (αρ. μητρώου 543 και 798) ως εργολήπτης, επιβλέπων και μελετητής στον τομέα της συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, καλύπτοντας έτσι όλα τα πεδία εργασιών συντήρησης. Έχει επίσης ενταχθεί στα μητρώα παρεχόντων υπηρεσίες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

4 4 Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο Μουσειολογικό τομέα με την εκπόνηση μελετών και την υλοποίησή τους, το σχεδιασμό και το στήσιμο εκθέσεων και διαδραστικών προγραμμάτων, την τεκμηρίωση και διαχείριση πολιτιστικών και ιστορικών αντικειμένων, την υλοποίηση ψηφιακών μουσείων και εικονικών αναπαραστάσεων κ.α. Εκπονούνται επιχειρηματικά σχεδία και μελέτες για την ένταξη σε προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Γεωγραφικά δραστηριοποιείται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας ενώ έχει δεχθεί προτάσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο και την Αίγυπτο. τα πλαίσια της έρευνας για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης στις νέες τάσεις της μουσειολογίας και της μουσειογραφίας, συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Αξιόλογη είναι η δραστηριότητα και στον τομέα των εικαστικών τεχνών με την αγιογράφηση Ιερών Ναών και φορητών εικόνων, την κατασκευή ψηφιδωτών, βιτρό, πινάκων ζωγραφικής και ειδικών εικαστικών κατασκευών. Η όλη φιλοσοφία της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων της έχει σαφή προσανατολισμό σε οικολογικό τρόπο λειτουργίας, στοχεύει δε στο να καταστεί μια εντελώς πράσινη επιχείρηση.

5 5 ΑΕΝΑΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Η επιχείρηση ξεκίνησε την δραστηριότητα της το έτος 1998 με έδρα τις Γούβες Ηρακλείου Κρήτης. Οι αρχικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης ήταν ενοικιασμένες και αρκετά περιορισμένες (μόλις 39 τετραγωνικών μέτρων). Εξαιτίας της δυναμικής ανάπτυξης που είχε η επιχείρηση, ήδη από τον τρίτο χρόνο διπλασίασε τις εγκαταστάσεις της ενώ από το 2003 μετά την ανάληψη δύο σημαντικών έργων συντήρησης, από το δημόσιο και το Ιστορικό μουσείο Κρήτης, λειτουργούσε παράλληλα και σε δυο άλλους παρακείμενους χώρους που της παραχωρήθηκαν, τετραπλασιάζοντας την έκταση των εγκαταστάσεων της. Σο 2002 και μετά από την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών του ιδιοκτήτη της στον τομέα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς δέχτηκε την πρώτη παραγγελία για εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης για το εκκλησιαστικό μουσείο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, καθώς και την κατάρτιση φακέλου χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου Leader+. Οι παραπάνω προσπάθειες στέφθηκαν από επιτυχία και η επιχείρηση εισήλθε σε ένα νέο επαγγελματικό τομέα, αυτό των υπηρεσιών λειτουργίας μουσείων που τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς δραστηριοποίησής της.

6 6 Σο το «ΑΕΝΑΟΝ» κατέθεσε επενδυτικό σχέδιο στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (3ο ΚΠ), το οποίο έλαβε εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία και η επιχείρηση απόκτησε ιδιόκτητη στέγη σε νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ακολουθώντας τεχνικές που συντελούν στην μείωση στο ελάχιστο του ενεργειακού της αποτυπώματος. τους τομείς δραστηριότητας που αφορούν τη συντήρηση έργων τέχνης, την αναστήλωση και τη μελέτη και υλοποίηση εκθέσεων και εφαρμογών μουσείων, η επιχείρηση συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και σημαντικές ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες. Μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της επιχείρησης είναι: 1998 Εκπόνηση μελέτης για την συντήρηση και αποκατάσταση του ξυλόγλυπτου τέμπλου της Ιεράς Μονής Ντεκούλου στο Οίτυλο Μάνης για λογαριασμό της 5ης Ε.Β.Α Ανακατασκευή του δαπέδου του Ιερού Ναού Αγίου τυλιανού Βαγιονιάς και προσθήκη μαρμαροθετημάτων και ψηφιδωτών Αγιογράφηση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κοιμητηρίου Αναστάσεως Πειραιά. Εικονογράφηση και ψηφιδογράφηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Κοιμητηρίου Παπάγου Μελέτη επανατοποθέτησης των Καστροπορτών Μονεμβασίας. Εικονογράφηση του ιερού Ναού Αγίου Ραφαήλ στο Βαθύ. Μελέτη απεντόμωσης και απεντόμωση του τέμπλου και των κειμηλίων της Παναγίας του Οικονόμου στη χώρα της Κιμώλου. υντήρηση τμήματος της Λαογραφικής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Μουσειολογική μελέτη για το εκκλησιαστικό μουσείο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και οικονομικοτεχνικής μελέτης για την ένταξη του παραπάνω μουσείου

7 7 στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης Leader. Σοιχογράφηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κάτω Αρχανών υντήρηση και αποκατάσταση του τέμπλου και του κιβωρίου της Ιεράς Μονής Ντεκούλου. υντήρηση, αποκατάσταση και επανατοποθέτηση των Καστροπορτών της Μονεμβασίας. Εικονογράφηση του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γαζίου Επανατοποθέτηση του τέμπλου και του κιβωρίου της Ιεράς Μονής Ντεκούλου στο Οίτυλο Μάνης Αναστήλωση, συντήρηση τοιχογραφιών και μετατροπή του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Άνω Αρχανών σε μουσείο πολιτιστικής κληρονομιάς στα πλαίσια του προγράμματος Leader+. Σεκμηρίωση αντικειμένων συλλογών Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη Ολοκλήρωση κατασκευής του εκκλησιαστικού μουσείου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου στα πλαίσια του Leader+. Προληπτική συντήρηση και βελτίωση της εικόνας παρουσίασης τριακοσίων αντικειμένων του μουσείου. Μελέτη και εκπόνηση διαδραστικού προγράμματος για τις ανάγκες του μουσείου. Εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης για τον εκθεσιακό χώρο του παρεκκλησίου του Αϊ Γιαννάκη του Ιερού Ναού Ελκόμενου Φριστού Μονεμβασίας. Η μελέτη περιελάμβανε το σχεδιασμό και τον καθορισμό προδιαγραφών κατασκευής προθήκης εξαιρετικά υψηλής ασφάλειας για την τοποθέτηση της εικόνας της ταύρωσης Εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης για την επανέκθεση των κειμηλίων της συλλογής του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στον ναό της Αγίας Αικατερίνης των ιναϊτών.

8 Εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης -που βασίζεται στην διαδραστικότητα-για το Μουσείο Ενδημικών Υυτών και Βιοποικιλότητας «Ροδάνθη» στην Κριτσά Λασιθίου. Οικονομοτεχνική μελέτη για το ίδιο μουσείο, η οποία υποβλήθηκε για έγκριση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader και εγκρίθηκε Εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης για λογαριασμό του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου που αφορά στο μουσείο της Μητροπόλεως Ρόδου στο συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου Φουρμαλί. Ο χώρος θα λειτουργήσει ως κεντρικό-«μητροπολιτικό μουσείο» ενός δικτύου μνημείων και μουσείων δορυφόρων, σε όλο το νησί της Ρόδου. Εκπόνηση μουσειολογικών μελετών συλλογής κειμηλίων προσκυνήματος Ιεράς Μονής Παναγίας Σσαμπίκας και επανέκθεσης κειμηλίων συλλογής ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Λίνδου. Η μουσειολογική μελέτη και η οικονομοτεχνίκη μελέτη υλοποίησης των έργων αυτών κατατέθηκαν για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader Επίβλεψη των εργασιών υλοποίησης του εκθεσιακού χώρου του παρεκκλησίου του Αϊ Γιαννάκη του Ιερού Ναού Ελκόμενου Φριστού Μονεμβασίας και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών του εκθεσιακού χώρου και του εσωτερικού της προθήκης Εγκρίθηκαν οι χρηματοδοτήσεις από το τοπικό πρόγραμμα Leader του μουσείου της Ιεράς Μονή Παναγίας Σσαμπίκας και η επανέκθεση των κειμηλίων του μουσείου της Ενορίας Λίνδου. υνεχίστηκε η επίβλεψη των εργασιών υλοποίησης του εκθεσιακού χώρου του παρεκκλησίου του Αϊ Γιαννάκη του Ιερού Ναού Ελκόμενου Φριστού Μονεμβασίας και η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών του εκθεσιακού χώρου και του εσωτερικού της προθήκης.

9 Τλοποίηση μουσειολογικής μελέτης Ι.Μ. Παναγίας Σσαμπίκας. Εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης και συμμετοχή στην εκπόνηση φάκελου χρηματοδότησης του Πολιτισμικού Εκθετηρίου Μεσαναγρού, ο οποίος και εγκρίθηκε. Τποστήριξη ανασύνθεσης ευρημάτων ανασκαφής Προφήτη Ηλία για λογαριασμό της Ιταλικής Αρχαιολογικής χολής Ένταξη της επιχείρησης στα μητρώα παρεχόντων υπηρεσίες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Παροχή επιστημονικής στήριξης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SpreadArt, οποίο χρηματοδοτείτο από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci με στόχο την δημιουργία και διάχυση εκπαιδευτικών μοντέλων για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε καίριους τομείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τλοποίηση δράσεων και παραδοτέων στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος Τλοποίηση μουσειολογικής μελέτης επανέκθεσης κειμηλίων συλλογής ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Λίνδου. Εκπόνηση και υλοποίηση μουσειολογικής μελέτης Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς Υανών. Εκτέλεση άμεσων στερεωτικών εργασιών στο Αρχαίο Θέατρο Λιμένος Φερσονήσου. Εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης και φακέλου χρηματοδότησης Μουσείου Καινοτομικής Ερμηνείας του Θρησκευτικού Αποθέματος. Εκπόνηση προμελέτης και φακέλου χρηματοδότησης έκθεσης κειμηλίων Πάπα & Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου Β στην Ι.Μονή Αγκαράθου Ολοκλήρωση της μουσειολογικής μελέτης Θαρρίου και των εργασιών υλοποίησης του μουσείου Λίνδου.

10 10 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το εργαστήρι είναι: υντηρήσεις Έργων Σέχνης Αναστηλώσεις μνημείων & αρχαιολογικών χώρων Εκπόνηση Μουσειολογικών Μελετών Διαχείριση υλλογών Σεκμηρίωση Αντικειμένων Δημιουργία Διαδραστικών Προγραμμάτων Χηφιακές υλλογές Εικονικά Μουσεία Δημιουργία Εικονικών Περιηγήσεων Φάραξη Πολιτιστικών Διαδρομών Διαμόρφωση Θεματικών Πάρκων Δημιουργία Εικαστικών Έργων εμινάρια Εικαστικών Σεχνών ~>

11 11 ΤΝΣΗΡΗΗ Σο εργαστήριο δραστηριοποιείται από το 1998 στον τομέα της συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων και αποτελεί τον κυριότερο πάροχο υπηρεσιών συντήρησης στην Νότια Ελλάδα. Κατέχει δύο επίσημες άδειες από το ΤΠ.ΠΟ.Σ. (αρ. μητρώου 543 και 798) ως εργολήπτης, επιβλέπων και μελετητής στον τομέα της συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, καλύπτοντας έτσι όλα τα πεδία εργασιών συντήρησης. Διαθέτει νέες άρτια εξοπλισμένες και υπερασφαλείς εγκαταστάσεις οι οποίες εκσυγχρονίζονται συνεχώς και απασχολεί μόνιμο και εποχιακό ειδικευμένο προσωπικό. Για την επιλογή των καταλληλότερων μεθόδων και υλικών συντήρησης διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Αρκετές από τις εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά βιβλία και περιοδικά και στον ημερήσιο τύπο. τις εργασίες συντήρησης τηρούνται τα διεθνή πρότυπα και ο κώδικας δεοντολογίας του ΤΠ.ΠΟ.Σ. ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΙΚΟΝΨΝ Η εικόνα στην ορθόδοξη παράδοση δεν είναι απλά ένα εξαιρετικό έργο τέχνης αλλά ένα «κτιστό μέσο για την προσέγγιση του άκτιστου». Η λατρευτική πρακτική, η ευσέβεια ή τέλος η αναγκαιότητα της διατήρησης τους στο χρόνο συνέβαλε στο να έχει διατηρηθεί έως τις μέρες μας ένας εξαιρετικά μεγάλος

12 12 αριθμός εικόνων που η κατάσταση διατήρησης τους και οι επεμβάσεις που έχουν δεχθεί ποικίλουν σημαντικά. Ανάλογη είναι και η αντιμετώπιση, τα υλικά, οι μέθοδοι που επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν στις εργασίες συντήρησής τους από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της επιχείρησής μας. ύμμαχους σε αυτή την προσπάθεια έχουμε την επιστημονική έρευνα που εκτελούμε σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουμε και εκσυγχρονίζουμε συνεχώς. Δεν είναι λίγες οι φορές που η αφαίρεση νεότερων επεμβάσεωνεπιζωγραφίσεων έχει αποκαλύψει σπάνιες εικόνες παλαιότερης χρονολογίας. ΤΝΣΗΡΗΗ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΨΝ Η χρήση του ξύλου σαν πρώτη ύλη συνδέεται άμεσα με τα πρώτα βήματα του ανθρώπινου πολιτισμού. Σο ξύλο σαν υλικό έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας τόσο στις δομικές κατασκευές όσο και στα έργα τέχνης. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες και αντοχή, δεν παύει όμως σαν οργανικό υλικό να υπόκειται σε ποικίλους περιβαλλοντικούς και βιολογικούς αλλά και ανθρωπογενείς παράγοντες φθοράς που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν έως και στην ολοκληρωτική καταστροφή του.

13 13 Η επιχείρηση έχει εξαιρετική εξειδίκευση στη συντήρηση των ξύλινων αντικειμένων και ιδιαίτερα των εκκλησιαστικών ξυλόγλυπτων και τέμπλων. Έχουμε εκτελέσει πολυάριθμα έργα για λογαριασμό κυρίως του ελληνικού δημοσίου και εκκλησιαστικών φορέων. Έχουμε αναπτύξει πρωτοποριακές τεχνικές οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και πρόσφατα προμηθευτήκαμε συσκευή απεντόμωσης με άζωτο. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά φιλική προς τα αντικείμενα αλλά και τον άνθρωπο, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και έχει σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα σε σχέση με τις υπόλοιπες χρησιμοποιούμενες μεθόδους. ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΑΡΣΙΟΤ Η συντήρηση αντικειμένων διαφορετικών υλικών και απαιτήσεων όπως: υδατογραφίες, ελαιογραφίες σε χαρτί, χαρακτικά, σχέδια με μολύβι, κάρβουνο και παστέλ, αφίσες, αρχειακό υλικό, σχέδια, βιβλία αλλά και αντικείμενα από δέρμα και περγαμηνή απαιτούν υπομονή, λεπτούς χειρισμούς, ειδικό εξοπλισμό και υλικά συμβατά με τα υλικά κατασκευής. Σο εργαστήριο χρησιμοποιεί ειδικά χειροποίητα χαρτιά και υλικά με ουδέτερο ph είτε στην συμπλήρωση ελλείψεων είτε στην ενίσχυση των αντικειμένων. ε ειδικές περιπτώσεις συντήρησης σπάνιων εγγράφων σε χειροποίητο χαρτί με υδατόσημο

14 14 *filigranes+ πραγματοποιείται φωτογραφική τεκμηρίωση σε φωτεινή τράπεζα και υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω έρευνας και άντλησης πληροφοριών όσον αφορά στην αναγνώριση του κατασκευαστή του χάρτινου φορέα. ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΨΝ ΚΕΤΨΝ Είναι κοινός τόπος ότι η εκκλησία ήταν και παραμένει ο μεγαλύτερος μαικήνας των καλών τεχνών και επιτελεί έργο θεματοφύλακα και προστάτη των πολιτισμικών αγαθών του τόπου μας. Πλήθος αντικειμένων όλων των κατηγοριών και όλων των εποχών κοσμούν ναούς και εκκλησιαστικά καθιδρύματα, μουσεία και συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σα περισσότερα από αυτά είναι εξαιρετικής τέχνης και είναι προφανής η ανάγκη συντήρησης, διατήρησης και προβολής τους. Η τεχνολογία κατασκευής ακόμα και σε αντικείμενα που ανήκουν οντολογικά στην ίδια τάξη ποικίλει ανάλογα με τη χρονική περίοδο κατασκευής, την τεχνική διακόσμησης και τη χρήση για την οποία προορίζονταν, οπότε χρήζουν και διαφορετικής αντιμετώπισης. Ενδιαφέρον αλλά και δυσκολίες στη συντήρηση τους παρουσιάζει η αρκετά συχνή χρήση σύνθετων κατασκευαστικά αντικειμένων και η συνύπαρξη οργανικών με ανόργανα υλικά όπως λ.χ. στην στάχωση ενός βιβλίου ή σε ένα σταυρό αγιασμού συνυπάρχουν ξύλο, ύφασμα, ταρταρούγα, οστά, ημιπολύτιμοι λίθοι, όστρεα, χρωστικές, δέρμα, μέταλλα κ.ά.

15 15 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΤΑΛΙΟΤ & ΤΑΛΟΠΕΣΑΜΑΣΨΝ Σο γυαλί, υλικό ευαίσθητο εκ κατασκευής, έχει ανάγκη από προσεκτική αντιμετώπιση. το εργαστήριο τεκμηριώνεται αναλυτικά κάθε στάδιο εργασιών και κάθε επέμβαση ενώ λαμβάνεται υπόψιν η μετέπειτα επανάχρηση των αντικειμένων και ακολουθείται διαφορετική προσέγγιση. ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΙΦΟΓΡΑΥΙΨΝ Η αντιμετώπιση των τοιχογραφιών γίνεται in situ από εξειδικευμένο συνεργείο αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και την κατασκευή των απαραίτητων σκαλωσιών. Η κάθε τοιχογραφία αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και αντιμετωπίζεται ανάλογα. Διαφορετική προσέγγιση ακολουθείται στην αποκάλυψη παραστάσεων καλυμμένων από μεταγενέστερα στρώματα κονιάματος, σε σχέση με τις τοιχογραφίες σε ένα νεοκλασικό κτίριο. Σα στάδια συντήρησης εκτός από την τεκμηρίωση περιλαμβάνουν στερέωση υποστρώματος, πλήρωση σε σημεία απωλειών, καθαρισμό ζωγραφικού στρώματος και τέλος αισθητική αποκατάσταση.

16 16 Η επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και ειδικό μηχάνημα εμποτισμού και επανασυγκόλλησης υποστρωμάτων. Για τον καθαρισμό από άλατα και την αποκάλυψη τοιχογραφιών καλυμμένων με ασβέστη χρησιμοποιείτε ειδική συσκευή με ακτίνα Lαser τελευταίας γενιάς. ΤΝΣΗΡΗΗ ΖΨΓΡΑΥΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ Η αναζήτηση του «ωραίου» συμβαδίζει με την ζωή του ανθρώπου που το αποζητά κάθε στιγμή ακόμα και όταν το αντιμάχεται. Ο άνθρωπος από την εποχή των σπηλαίων έως σήμερα προσπαθεί να καταγράψει μέσω μιας τέχνης ψευδαισθήσεων όπως είναι η ζωγραφική, φευγαλέες στιγμές, συναισθήματα, εικόνες, αντικείμενα, σύμβολα, πρόσωπα κ.α. και να διατηρήσει για πάντα έστω τη θύμησή τους. Έτσι η αναπαράσταση τους σε ένα ζωγραφικό έργο αποκτάει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό και μέσω των βιωμάτων και όχι μόνο τους προσδίδει μια ιδιαίτερη αξία. Σα αντικείμενα αυτά και ιδιαίτερα εκείνα που έχουν κατασκευαστεί πάνω σε ύφασμα ή καρτολίνα εξαιτίας των υλικών κατασκευής τους είναι ιδιαίτερα ευπαθή. Σο ύφασμα χάνει την ελαστικότητα του με την πάροδο του χρόνου και μειώνεται η αντοχή των ινών κατασκευής του. Η συνοχή φορέα και ζωγραφικού στρώματος μειώνεται και το προστατευτικό βερνίκι αλλοιώνεται, παραμορφώνοντας το αρχικό αισθητικό αποτέλεσμα που είχε δώσει στο έργο ο καλλιτέχνης.

17 17 Όλα τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίζονται από την επιχείρησή μας, η οποία έχει χειριστεί αρκετά έργα μεγάλων ή ανώνυμων καλλιτεχνών που όμως έχουν μεγάλη καλλιτεχνική, συναισθηματική ή οικονομική αξία για τους ιδιοκτήτες τους. Πρέπει να επισημάνουμε την σημαντική εμπειρία που έχουμε στην αισθητική αποκατάσταση και την συμπλήρωση απωλειών των έργων λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην αλλοιώνεται ή να πλαστογραφείται η αρχική όψη του έργου. ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ Μια ιδιαίτερη κατηγορία αντικειμένων είναι τα λαογραφικά αντικείμενα, τα οποία δεν τα συναντάς μόνο στα μουσεία αλλά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρίσκονται σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι. Σα αντικείμενα αυτά, που τις περισσότερες φορές δεν είναι έργα τέχνης, αφορούν συνήθως τον βίο και το σύνολο των δραστηριοτήτων των προηγούμενων γενεών που πλέον έχουν περάσει από την βιωματική μνήμη, στην ανάμνηση ή την λήθη. Σα υλικά και η μέθοδος κατασκευής τους είναι είτε εξαιρετικά απλή είτε εξαιρετικά πολυσύνθετη, όπως και η ζωή των ανθρώπων που τα κατασκεύασαν ή τα χρησιμοποιούσαν. Αντίστοιχη είναι και η αντιμετώπιση τους από το εργαστήρι μας το οποίο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα ενώ πελάτες μας είναι ιστορικά και λαογραφικά μουσεία, Ιερές Μονές και πολυάριθμοι ιδιώτες.

18 18 Σα καθημερινά χρηστικά αντικείμενα του παρελθόντος έχουν κατασκευαστεί από μια πληθώρα διαφορετικών υλικών. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και σήμερα αντιμετωπίζονται σαν έργα τέχνης. ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ Σα αρχαιολογικά αντικείμενα αποτελούν τα κατάλοιπα και τεκμήρια πολιτισμών που αναπτύχθηκαν σε παλιότερες εποχές και σε συνεργασία με τις γραπτές πηγές και την προφορική παράδοση είναι μέσα για την «επικοινωνία» και την κατανόησή τους. Η ευθύνη του συντηρητή είναι μεγάλη, διότι από τον χειρισμό και την αποκατάσταση τους κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η διατήρηση των καλλιτεχνικών, ιστορικών, αρχαιολογικών και τεχνολογικών πληροφοριών που εμπεριέχουν και σε αυτές βασίζεται η πλειάδα των επιστημονικών ειδικοτήτων που μπορεί να τα μελετήσουν. Η επιχείρηση έχει συμμετάσχει σε διενέργεια αρχαιολογικής ανασκαφής και αρχαιολογικών τομών, ενώ διαθέτει στο προσωπικό της αδειούχο συντηρητή αρχαιολογικών αντικειμένων.

19 19 ΑΝΑΣΗΛΨΗ ιστορικών χώρων & μνημείων Η αναστήλωση ιστορικών χώρων & μνημείων αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία καθώς το κάθε μνημείο έχει ιδιαιτερότητες και φέρει ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία τα οποία του προσδίδουν μοναδικότητα. Ο αναστηλωτής οφείλει να σεβαστεί όλες τις παραμέτρους και να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του κάθε χώρου ώστε να είναι κατανοητή από τον απλό επισκέπτη η πορεία του μνημείου μέσα στο χρόνο. Σο εργαστήρι έχει υλοποιήσει πλήθος έργων και σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία κυρίως της Κρήτης. Οι υπηρεσίες αφορούν όλη την γκάμα των αναστηλωτικών εργασιών και της συντήρησης στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα μέλη του κελύφους όπως αρχιτεκτονικά μέλη, διακοσμητικά στοιχεία, ξύλινες κατασκευές κ.α. Οι μέθοδοι εφαρμογής και τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι συμμορφωμένα προς τα διεθνή πρότυπα και αυτά που χρησιμοποιεί το ΤΠ.ΠΟ.Σ. Η επιχείρηση έχει αναπτύξει πρότυπες μεθόδους εφαρμογής και σύνθεσης κονιαμάτων βασισμένες σε παραδοσιακά υλικά και έρευνα. υμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια που αφορούν στην αναστήλωση και συνεργάζεται με σημαντικά μελετητικά γραφεία που ειδικεύονται στον τομέα της αναστήλωσης μνημείων.

20 20 ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΚΑ - Εισαγωγικό σημείωμα Η επιχείρηση θεωρείται μια από τις πιο εξειδικευμένες στον Ελληνικό χώρο στον τομέα των μελετών μουσείων και των εφαρμογών που έχουν σχέση με τον βυζαντινό πολιτισμό και τις θρησκευτικές τέχνες. Παρέχει πλήρη παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη ίδρυσης, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης μουσειακών χώρων και εκθέσεων. χεδιάζει εξατομικευμένες δράσεις που αφορούν διαδραστικά και μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, βάσεις δεδομένων για την τεκμηρίωση και την ηλεκτρονική διαχείριση συλλογών. Τλοποιούνται προγράμματα ψηφιακών περιηγήσεων και εικονικών μουσείων, πολιτιστικές διαδρομές καθώς και δίκτυα μουσείων και μνημείων. Σο εργαστήρι χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής στο σχεδιασμό των εκθεσιακών χώρων, το δε προσωπικό της και οι συνεργάτες της συμμετέχουν σε σεμινάρια, συνέδρια και ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο των μουσείων και τις σύγχρονες τάσεις της μουσειολογίας και της μουσειογραφίας. Ήδη η επιχείρηση από το 2003 έχει στο ενεργητικό της επτά ολοκληρωμένες μουσειολογικές μελέτες, τρεις σε εξέλιξη, τρείς κατασκευασμένους μουσειακούς χώρους και δύο άλλους σε φάση κατασκευής.

21 21 ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ Η δημιουργία ενός μουσείου ακόμα και η επανέκθεση μιας συλλογής που βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του ΤΠ.ΠΟ.Σ. απαιτεί την εκπόνηση μιας πλήρους μουσειολογικής μελέτης η οποία κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και εξετάζεται από το συμβούλιο μουσείων ή το Κ.Α.. Η εκπόνηση μιας μουσειολογικής μελέτης είναι μία διεπιστημονική εργασία η οποία απαιτεί τη συνεργασία αρκετών ειδικοτήτων με σαφή εξειδίκευση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, μουσειολόγοι, μηχανολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, ειδικοί σε θέματα φωτισμού, ήχου, ασφάλειας, Designers, γραφίστες, πληροφορικοί, μουσειοπαιδαγωγοί κ.α δουλεύουν μαζί προκειμένου να ολοκληρώσουν αυτή την πολύπλοκη και εξαιρετικά επίπονη εργασία. Ψς επιχείρηση παρέχουμε πλήρη παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη ίδρυσης, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης μουσειακών χώρων και εκθέσεων. υνεργαζόμαστε με εξειδικευμένες ευρωπαϊκές εταιρείες στην κατασκευή προθηκών υψηλής ασφαλείας καθώς και στο σχεδιασμό και την παραγωγή ειδικών φωτιστικών σωμάτων. Αναλαμβάνουμε την εξ ολοκλήρου κατασκευή εκθεσιακών χώρων.

22 22 ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Σα διαδραστικά προγράμματα είναι ένα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια του μουσειολόγου με πολλαπλές χρήσεις και εφαρμογές με καίρια συμβολή στην συμπλήρωση ελλείψεων και στην ερμηνεία του μουσειολογικού σεναρίου. Λειτουργούν ως πληροφοριακά και εποπτικά μέσα και συμβάλουν στην ερμηνεία και εξοικείωση των επισκεπτών με τα αντικείμενα της συλλογής, το χώρο που τα φιλοξενεί, το φορέα που υλοποιεί την δράση και χίλια δυο άλλα πεδία και προεκτάσεις του θέματος. Με την χρήση των διαδραστικών προγραμμάτων αυξάνεται η ενεργή συμμετοχή των επισκεπτών στην έκθεση, ενισχύεται η διαδικασία της βιωματικής μάθησης και η πιθανότητα ο επισκέπτης να έρθει ξανά στο μουσείο.

23 23 ΧΗΥΙΑΚΕ ΤΛΛΟΓΕ & ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΤΕΙΑ Οι ψηφιακές συλλογές και τα εικονικά μουσεία αποτελούν νέους τρόπους παρουσίασης συλλογών και εκθέσεων. Με την χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών παρουσιάζονται με ψηφιακό τρόπο εναλλακτικές προσεγγίσεις για ήδη υπάρχουσες συλλογές αλλά και συλλογές που για λόγους συντήρησης και ασφάλειας θα ήταν πολύ δύσκολο να παρουσιαστούν στο κοινό. Αντίστοιχα τα εικονικά μουσεία μπορούν συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός μουσειακού χώρου πριν ιδρυθεί, (ώστε να αξιολογηθούν οι διαφορετικές μουσειολογικές, αρχιτεκτονικές κα. προσεγγίσεις) αλλά και σε φάση επανέκθεσης των συλλογών του. Ακόμη μέσω των εικονικών μουσείων μπορούν να παρουσιαστούν μαζί αντικείμενα διαφορετικών συλλογών, μουσείων ή άλλων φορέων σε μια διαφορετική πρόταση προσέγγισης και (επαν)ερμηνείας τους. Σο τελευταίο έτος η επιχείρηση βλέποντας τις αναγκαιότητες της αγοράς έχει εισέλθει στον χώρο των ψηφιακών μουσείων επενδύοντας σε εξοπλισμό και στην επιμόρφωση του προσωπικού και επιλεγμένων συνεργατών της. υμμετείχε και σε ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο στις Βρυξέλες που αφορούσε ψηφιακά μουσεία και εκθέσεις. Θέλουμε να τονίσουμε ότι ήταν ο μοναδικός ιδιωτικός φορέας που συμμετείχε από όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Μάλιστα προτάθηκε στην επιχείρηση να λειτουργήσει ως αξιολογητής του προγράμματος.

24 24 ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΚΑ -Παραδείγματα ΜΟΤΕΙΟ ΑΓΚΑΡΑΘΟΤ Σο 2002 δεχθήκαμε την πρώτη μας παραγγελία για την εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης που αφορούσε την δημιουργία επισκέψιμης κειμηλιοθήκης της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, η οποία θα συμπύκνωνε όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εκθεσιακού χώρου καθώς και την κατάρτιση φακέλου χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου Leader+. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Κ.Α. και χρηματοδοτήθηκε από το τοπικό πρόγραμμα Leader+. Ο στόχος της ίδρυσής της είναι η συγκέντρωση, η διατήρηση εντός της μονής και η προβολή αντικειμένων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της μονής και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα. Σο μουσειολογικό πρόγραμμα αναπτύσσεται μέσα από τέσσερις ενότητες, παρέχοντας την δυνατότητα στον επισκέπτη να μπορεί να παρακολουθήσει μέσα από τα εκθέματα τον πολιτισμό, την ιστορία, την θρησκευτική παράδοση και τη ζωή της μοναστικής κοινότητας, από τους πρώτους χρόνους της ιστορικής ύπαρξης της μονής μέχρι σήμερα.

25 25 ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΚΑ - Παραδείγματα ΕΛΚΟΜΕΝΟ Η μελέτη μας ανατέθηκε το 2008 και ασχολήθηκε με την μετατροπή του παρεκκλησίου του Αϊ Γιαννάκη του Ελκομένου Φριστού στο κάστρο της Μονεμβασίας σε επισκέψιμο εκθεσιακό χώρο. Ο στόχος της ίδρυσής του ήταν να δημιουργηθεί ένας κατάλληλος χώρος, ο οποίος θα πληρούσε όλες τις προδιαγραφές που αφορούν στην ασφάλεια, διατήρηση, προβολή και επισκεψιμότητά του, ώστε να καταστήσει δυνατή την επιστροφή του σημαντικού έργου της εικόνας της ταυρώσεως από το Βυζαντινό και Φριστιανικό Μουσείο Αθηνών, ικανοποιώντας και το κοινό θρησκευτικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον και πλέον ανθρώπων που είχαν συνυπογράψει το αίτημα της επιστροφής. Πρόκληση για την επιχείρηση απετέλεσε η δημιουργία ενός εκθεσιακού χώρου μουσειακών προδιαγραφών που θα ανταποκρινόταν στα παραπάνω, έχοντας στη διάθεσή μας μόνο ένα αντικείμενο και ευτυχώς συνεπίκουρες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκαν από το Κ.Α.. τόσο η μελέτη όσο και η αίτηση για την επιστροφή της εικόνας στη Μονεμβασιά. τον σχεδιασμό της προθήκης και της διαβαθμισμένης ασφάλειάς της χρησιμοποιήθηκαν συστήματα υψηλής τεχνολογίας, πρωτόγνωρης για τα Ελληνικά δεδομένα για

26 26 τα οποία δεχθήκαμε πολύ θετικά σχόλια τόσο από το ίδιο το Κ.Α.. κατά την εξέταση της μελέτης όσο και από τον ημερήσιο τύπο. Σην κατασκευή της προθήκης ανέλαβε ιταλική εταιρεία κάτω από την άμεση επίβλεψη μας, το δε σύστημα διατήρησης σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών στο εσωτερικό της προθήκης είναι ίδια με αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί στο Λούβρο για τον πίνακα της Σζιοκόντα. Η επιχείρησή μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και καθορισμό των προδιαγραφών κατασκευής της προθήκης ενώ καθόρισε και τις προδιαγραφές για την επίτευξη ιδανικών συνθηκών διατήρησης στο μικροκλίμα του εκθεσιακού χώρου, αφού προέβη στην μέτρηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών του προτεινόμενου εκθεσιακού χώρου. Επίσης, μεταξύ άλλων συμμετείχε στον σχεδιασμό της μηχανολογικής μελέτης, είχε την επίβλεψη της υλοποίησης του εκθεσιακού χώρου και της υλοποίησης του συστήματος καταγραφής των συνθηκών που επικρατούσαν σε αυτόν και την καταγραφή και αξιολόγησή τους για το χρονικό διάστημα 8/ /2012. Η μεταφορά της προθήκης και η υλοποίηση του εκθεσιακού χώρου ήταν μια τιτάνια προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία και ο εκθεσιακός χώρος αποτελεί ένα επιπλέον στολίδι για την Μονεμβασιά, που δέχτηκε με τιμές την εικόνα της ταύρωσης τον Μάιο του 2011.

27 27 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ Εισαγωγικό σημείωμα Οι πολιτισμικές μελέτες αφορούν ένα τεράστιο πεδίο δράσεων σχετικό με τα πολιτισμικά αγαθά και τους τρόπους διάσωσης, καταγραφής, διαχείρισης, χρήσης ή της ανάσυρσής τους από την λήθη και τέλος την προβολή τους μέσα από βιώσιμες και υγιείς μεθόδους και εργαλεία. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες μπορούν να σταθούν αυτόνομα, να προαπαιτούνται, να εμπεριέχονται ή να συνυπάρχουν με άλλες μορφές προβολής και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών αλλά και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται βασιζόμενες σε αυτές. χεδόν στο σύνολο τους βασίζονται πάνω στα εργαλεία που προσφέρει η πληροφορική και η σύγχρονη τεχνολογία. Η επιχείρηση μας παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και έχει υλοποιήσει πλήθος πολιτισμικών μελετών είτε σαν αυτοτελείς εργασίες είτε ως τμήματα και συμπληρωματικές δράσεις μουσειολογικών μελετών κα εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την καταγραφή και τεκμηρίωση συλλογών, την σχεδίαση και υλοποίηση βάσεων δεδομένων και συστημάτων διαχείρισης συλλογών, έρευνα πεδίου για την καταγραφή λαογραφικών πληροφοριών, μελέτη και χάραξη πολιτιστικών διαδρομών και θεματικών πάρκων σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, παραγωγή οπτικοακουστικού εποπτικού υλικού. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείων και δημιουργίας εικονικών αναπαραστάσεων, περιηγήσεων μουσείων και εκθέσεων καθώς και διαδραστικών εφαρμογών πληροφοριακού χαρακτήρα ή με την μορφή βιωματικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών κ.α.

28 28 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΛΟΓΨΝ Κάθε πολιτιστικός φορέας για να μπορέσει να διαχειριστεί με ολοκληρωμένο τρόπο τις συλλογές του, οφείλει να καταγράφει ένα σύνολο ποικίλων πληροφοριών που αφορούν στη διαχείριση αυτών. Η καταγραφή των παραπάνω στοιχείων με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών καθιστά εύκολη την ενημέρωση των αρχείων καθώς και την ανάκτηση και σύνθεση των δεδομένων τους για διαφορετικούς σκοπούς (λ.χ. εκτύπωση φυλλαδίων, καταλόγων, σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μελέτη από ερευνητές κα.). Πιο συγκεκριμένα τα αντικείμενα καταγράφονται σε βάση δεδομένων η οποία έχει πεδία που σχετίζονται με την ταυτότητα του κάθε έργου, όπως αύξουσα αρίθμηση, αριθμό καταλόγου, διαστάσεις, περιγραφή, χρονολόγηση, προέλευση, χώρος έκθεσης, υλικά κατασκευής, κατάσταση διατήρησης, ξεχωριστό αναλυτικό πεδίο για την συντήρηση κ.α. ε κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί μια αντιπροσωπευτική φωτογραφία του αλλά και επιπλέον υλικό από το ψηφιακό φωτογραφικό αρχείο. Έτσι η διαχείριση της συλλογής γίνεται κατά βάση ηλεκτρονικά διαμέσου του συστήματος βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου των διαφόρων λειτουργιών του χώρου.

29 29 τον κεντρικό server του εκθεσιακού χώρου φροντίζουμε ώστε να υπάρχουν: Βάση δεδομένων για την καταγραφή και διαχείριση των αντικειμένων (Γενικός Κατάλογος Αντικειμένων), η οποία θα έχει δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου. Χηφιακό φωτογραφικό αρχείο των αντικειμένων και του κτιρίου το οποίο συνδέεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα από την κεντρική βάση δεδομένων. Βάση δεδομένων που αφορά τις εργασίες συντήρησης των αντικειμένων, η οποία ενοποιείται με την κεντρική βάση και θα αποτελεί παράρτημά της. Ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου μετακίνησης των αντικειμένων. Πρόγραμμα ελέγχου του φωτισμού των εκθεμάτων και του χώρου. Πρόγραμμα ελέγχου του ήχου. Σο πρόγραμμα ελέγχου των διαφόρων διαδραστικών προγραμμάτων και των προβολών που θα λειτουργούν στους εκθεσιακούς χώρους. Πρόγραμμα ελέγχου του ψηφιακού συστήματος καταγραφής των συνθηκών που θα επικρατούν στον εκθεσιακό χώρο. Σα δεδομένα των καταγραφών και το λογισμικό επεξεργασίας τους απ όπου μπορούν να εξαχθούν στατιστικά και χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα ελέγχουν και θα αξιολογούν ο αρμόδιος συντηρητής και ο μηχανολόγος του μουσείου.

30 30 ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ Η καταγραφή και τεκμηρίωση των αντικειμένων των συλλογών αποτελεί θεμελιώδους σημασίας διαδικασία για όλες τις μετέπειτα δραστηριότητες του μουσείου. Μέσω της συγκέντρωση και αξιοποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα μουσειακά αντικείμενα καταγράφονται «οι ιστορίες» τους, διευκολύνεται η αναζήτησή τους επομένως και η φυσική και πνευματική πρόσβαση σε αυτά, ενώ παράλληλα το μουσείο ή ο φορέας που τα κατέχει κατοχυρώνει την κυριότητά τους και εξασφαλίζει την αποτελεσματική εποπτεία των συλλογών του. Η τεκμηρίωση των αντικειμένων σχετίζεται άμεσα με όλες τις πτυχές της διαχείρισης συλλογών. ΕΙΚΟΝΙΚΕ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ Οι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται στα μουσεία προσφέροντας στον επισκέπτη πολλαπλούς τρόπους παρουσίασης, αναπαράστασης και ερμηνείας των μουσειακών αντικειμένων, των τόπων και των πολιτισμών που τα παρήγαγαν. Οι εικονικές περιηγήσεις μπορούν να βασίζονται στην διαδραστικότητα, να προσαρμόζονται και να είναι εύκολα προσβάσιμες από διαφορετικές ομάδες επισκεπτών εντός του φυσικού μουσειακού χώρου αλλά και εντός του ψηφιακού μουσειακού τόπου, παρέχοντάς τους μια μοναδική εμπειρία. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από την επιχείρηση ώστε οι εικονικές περιηγήσεις να παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο που να διεγείρει τα φιλοπερίεργα αισθήματα των επισκεπτών και να τους ωθεί να επισκεφθούν και τον φυσικό χώρο της έκθεσης.

31 31 ΦΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΔΙΑΔΡΟΜΨΝ Η χάραξη πολιτιστικών διαδρομών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αξιοποίηση, ανάδειξη, (επαν)ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας μικρής ή και ευρύτερης περιοχής. την σύγχρονη εποχή η αναζήτηση προορισμών που υποστηρίζουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού καθώς και η πληθώρα επιλογών που προσφέρει η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου -τις οποίες πολλές φορές οι φορείς πολιτισμού καλούνται να συναγωνιστούν για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητά τους- καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση νέων διαχειριστικών πρακτικών. Οι πολιτιστικές διαδρομές μπορούν να αποτελέσουν βασικό διαχειριστικό εργαλείο νοηματοδότησης της ιδιαίτερης πολιτιστικής φυσιογνωμίας μιας περιοχής, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Η χάραξη των πολιτιστικών διαδρομών βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο χωροθετημένων σημείων (μνημείων, μουσείων, πολιτιστικών & φυσικών πόρων) και πληροφοριών, που χάριν στην αλληλουχία-σενάριο και τις παιδαγωγικές μεθόδους και τα μέσα που επιστρατεύονται, αποκτούν νέα νοήματα για τους επισκέπτες τους. την παρούσα φάση το εργαστήρι έχει χαράξει και βρίσκονται υπό υλοποίηση πολιτιστικές διαδρομές στην περιοχή του Αρχαγγέλου της Ρόδου (με σημείο εκκίνησης το Μουσείο και την Ιερά Μονή της Παναγίας Σσαμπίκας) και στον παραδοσιακό οικισμό της Λίνδου (με σημείο εκκίνησης το Μουσείο και τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου). Οι διαδρομές υποστηρίζονται από ένα δίκτυο info points με wi-fi access που έχουν εγκατασταθεί στους σταθμούς των διαδρομών.

32 32 υγκεκριμένα στην Λίνδο το έργο συνιστά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και καινοτόμου μουσείου θρησκευτικής ζωής. Σο μουσείο θα λειτουργήσει ουσιαστικά σε ένα εξακτινωμένο σχήμα στον οικιστικό ιστό της Λίνδου. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τον καθεαυτό στεγασμένο εκθεσιακό χώρο στο συγκρότημα κτηρίων του Ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου Λίνδου αλλά και την ίδια τη Λίνδο και τα θρησκευτικά της μνημεία. το μουσείο θα αξιοποιούνται στο έπακρο οι νέες τεχνολογίες κι έτσι αυτό, μέσω ασύρματου δικτύου θα επεκτείνεται και πέρα από τα όρια του μνημείου της Κοίμησης της Θεοτόκου και θα παρέχει μέσω info-points πληροφορίες για όλο το οικιστικό σύνολο της Λίνδου, ωθώντας τους επισκέπτες της να την «επανανακαλύψουν». Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίηση της τεχνολογίας πλοήγησης GPS, ώστε οι μεμονωμένοι επισκέπτες του να μπορέσουν να επισκεφθούν ευκολότερα παρακείμενα σημεία θρησκευτικού και θρησκευτικολαογραφικού ενδιαφέροντος της περιοχής της Λίνδου. Όλα τα κείμενα, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, θα παρέχονται στους επισκέπτες στα ελληνικά, αγγλικά και ρώσικα. Επίσης, σε συνεργασία με τους ξεναγούς που δραστηριοποιούνται στο νησί, έχει αξιοποιηθεί η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης του μουσείου με τις εκδρομές/ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται στο παρακείμενο κάστρο της Λίνδου.

33 33 ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΘΕΜΑΣΙΚΨΝ ΠΑΡΚΨΝ Ανά τον κόσμο έχουν διαμορφωθεί ποικίλα θεματικά πάρκα, τα οποία αποσκοπούν κυρίως στον τομέα της μάθησης μέσω της διασκέδασης. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες θεματικών πάρκων. Αφενός εκείνα που αποσκοπούν στην μάθηση μέσω της διασκέδασης, έχουν περισσότερο ψυχαγωγικό χαρακτήρα και αξιοποιούν τη βιωματική εμπειρία και διάφορες αναπαραστατικές τεχνικές, κάνοντας πιο οικεία στους επισκέπτες τα θέματα που πραγματεύονται. Αφετέρου εκείνα που αφορούν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές και βασίζονται περισσότερο σε υφιστάμενες πολιτιστικές δομές όπως μνημεία, μουσεία και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος και σε διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται γύρω από αυτούς. ε αυτή την κατηγορία θεματικών πάρκων η περιήγηση γίνεται μέσα από πολιτιστικές διαδρομές που χαράσσονται για τον σκοπό αυτό. Σο εργαστήρι έχει προτείνει μια θεωρητική αλλά ήδη υπό υλοποίηση πρόταση μοντελοποίησης της διαχείρισης πολιτισμικών πόρων μέσω ενός κεντρικού μουσείου και μουσείων ή μνημείων δορυφόρων. Σο μοντέλο αξιοποιεί την δυναμική ενός πόλου έλξης επισκεπτών και την χρησιμοποιεί στην άσκηση χαραγμένης στρατηγικής. Η πρώτη υλοποίηση της πρότασης αφορά στα χριστιανικά μουσεία και επισκέψιμα μνημεία τα οποία ανήκουν στο τμήμα μουσείων του μορφωτικού ιδρύματος της Μητροπόλεως Ρόδου. Φωρίς να ανταγωνιζόμαστε τις δράσεις του ΤΠ.ΠΟ.Σ. αλλά λειτουργώντας συμπληρωματικά, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μουσείων και επισκέψιμων μνημείων που θα λειτουργεί σαν ένα εξακτινωμένο σχήμα σε όλο το νησί της Ρόδου. Έτσι ο επισκέπτης θα καλείται να περιηγηθεί και να εξερευνήσει όχι απλά μικρά

34 34 «βαρετά» μουσεία ίδιου περιεχομένου αλλά κόμβους-σταθμούς που θα πραγματεύονται και θα φωτίζουν στο σύνολό τους διαφορετικές πτυχές του θέματος "Η Ιστορία της Ροδιακής εκκλησίας και ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στο νησί γύρω από την ορθόδοξη λατρεία". ε κάθε κόμβο του δικτύου θα παρουσιάζεται μία ενότητα του θέματος ενώ παράλληλα θα παρέχονται μέσω φιλικών προς τον επισκέπτη διαδραστικών εφαρμογών πληροφορίες για το κεντρικό θέμα, την θεματολογία των υπόλοιπων κόμβων και τον τρόπο πρόσβασης, με χρήση GPS κ.α. Ο επισκέπτης θα μπορεί να πάρει τις πληροφορίες αυτές στο κινητό ή στο PDA του σαν κλειδωμένα αρχεία gpx ή pdf και να τα κρατήσει σαν ψηφιακό οδηγό. Οι παραπάνω πολιτικές σκοπεύουν αφενός στο να βοηθηθεί ο επισκέπτης στις επιλογές και στη διαχείριση του χρόνου του, ενώ παράλληλα θα μετατρέπεται σε πρέσβη και φορέα των μηνυμάτων που θέλει να δώσει το δίκτυο. Αφετέρου η δημιουργίας του δικτύου θα συμβάλει στην ορθή και συντονισμένη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων και στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, λειτουργώντας συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά με άλλες υπάρχουσες δομές πολιτισμού και οικονομίας.

35 35 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ Αυτός ο τομέας δραστηριοτήτων της επιχείρησης ξεκίνησε το 1998 με την διερευνητική παραγωγή διαφόρων ειδών τύπων και έργων τέχνης τα οποία απευθύνονταν στη διακόσμηση ιδιωτικών και δημόσιων χώρων. Με την πάροδο του χρόνου η παραγωγή επικεντρώθηκε στην κατασκευή φορητών εικόνων & τοιχογραφιών (ακολουθώντας τα βυζαντινά πρότυπα), βιτρό και ψηφιδωτών χωρίς να αποκλείονται οι ειδικές κατασκευές-προτάσεις. την καλλιτεχνική παραγωγή του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται τεχνικές εκτέλεσης και υλικά που υπαγορεύονται από την τεχνογνωσία που έχει, η οποία απορρέει από την ενασχόληση μας με την συντήρηση και την μαθητεία πλάι σε άξιους δασκάλους- μαστόρους στην τέχνη που θεραπεύουν. ΧΗΥΙΔΨΣΑ Η επιχείρηση κατασκευάζει με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους και υλικά κατασκευής ψηφιδωτά διαφόρων τύπων, όπως ψηφιδωτές φορητές εικόνες, επιδαπέδια και επιτοίχια ψηφιδωτά, μαρμαροθετήματα, κορνίζες, κ.α. διαφόρων διαστάσεων και τύπων, που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες του έργου. Κύριοι πελάτες είναι οι Δήμοι, Ενορίες και Ιερές Μονές, ξενοδοχεία και καταστήματα αλλά και ιδιώτες. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά αλλά και σμάλτα. Ειδικά για τα εκκλησιαστικά ψηφιδωτά η επιχείρηση έχει

36 36 δημιουργήσει ένα δικό της δειγματολόγιο σμάλτινων ψηφίδων με αποχρώσεις που παράγονται από τον οίκο ORSONI της Βενετίας αποκλειστικά και μόνο για τα έργα της. ΣΟΙΦΟΓΡΑΥΙΕ Οι τοιχογραφίες κάθε Ιερού ναού είναι αναμφισβήτητα αναπόσπαστο συμπληρωματικό στοιχείο του ναού. Ο ρόλος τους πολύπλευρος και η αναγκαιότητα τους ρητή. Η Αισθητική και η Ιστορία της τέχνης υποστηρίζουν ότι η εκκλησιαστική τοιχογραφία είναι μνημειακή τέχνη διακοσμητικού περισσότερο χαρακτήρα και λιγότερο ζωγραφικού και ίσως να έχουν δίκιο. Όμως ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μνημειακή αυτή ζωγραφική που μπορεί και πρέπει να είναι μνημειώδης, είναι ουσιαστικά μία στρατευμένη τέχνη που εξυπηρετεί τις μυστηριακές-λατρευτικές λειτουργίες της ορθόδοξης εκκλησίας. Σο εργαστήρι έχει αναλάβει την τοιχογράφηση αρκετών Ναών κυρίως στην Κρήτη. Η Αγιοκατάταξη και η ιστόρησή τους γίνεται σύμφωνα με τα θεολογημένα πρότυπα και με την ακαδημαϊκή εκλέπτυνση και γλυκύτητα που ακολούθησαν οι Κρήτες Αγιογράφοι και ιδιαίτερα ο Θεοφάνης ο Κρής.

37 37 ΒΙΣΡΟ Η κατασκευή των βιτρό χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες εξαιτίας της φύσεως των υλικών και της μεθόδου κατασκευής αλλά και του τελικού επιθυμητού αποτελέσματος. Παραδοσιακό Bιτρό Κατασκευάζεται με έγχρωμους ή διάφανους υαλοπίνακες που συγκρατούνται μεταξύ τους από εύκαμπτα τμήματα μολύβδου που συγκολλούνται με κασσίτερο ή από χαλκοταινία με συγκόλληση, επίσης από κασσίτερο- Mέθοδος Σiffany. Κύριοι πελάτες μας είναι Εκκλησίες, Ιερές Μονές αλλά και ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταστήματα. Παραδοσιακό Bιτρό με ζωγραφική υαλωμάτων Κατασκευάζεται όπως και το παραδοσιακό βιτρό, όμως οι υαλοπίνακες ζωγραφίζονται με χρώματα από οξείδια μετάλλων και τα διάφορα τμήματα της σύνθεσης πριν δεθούν μεταξύ τους ψήνονται σε ειδικό φούρνο σε υψηλή θερμοκρασία. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά επίπονη και απαιτεί ακρίβεια εκτέλεσης. Μετά το ψήσιμο τα τμήματα συναρμόζονται με μολύβι δημιουργώντας την σύνθεση.

38 38 ΥΟΡΗΣΕ ΕΙΚΟΝΕ Η επιχείρηση ακολουθώντας τα βήματα και τα πρότυπα των Κρητών αγιογράφων και της Κρητικής σχολής ζωγραφικής, φιλοτεχνεί με παραδοσιακή μέθοδο και υλικά κατασκευής, φορητές εικόνες διαφόρων διαστάσεων και τύπων που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες του πελάτη και του συνολικού έργου. Φρησιμοποιούνται παραδοσιακές τεχνικές και εξαιρετικής ποιότητας υλικά. Σα φύλλα χρυσού είναι 23,75Κ και το συνδετικό υλικό είναι ο κρόκος αυγού, οι χρωστικές είναι KREMER και προέρχονται σε ένα μεγάλο ποσοστό από φυσικά πετρώματα. Εικόνες του εργαστηρίου μας κοσμούν αρκετά τέμπλα και προσκυνητάρια εκκλησιών και ιδιωτών σε όλο τον Ελλαδικό χώρο και την Αγγλία.

39 39 ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΚΑΣΙΚΨΝ ΣΕΦΝΨΝ Σο εργαστήρι έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και εκτέλεση σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης, ενώ κάποια από αυτά απευθύνονταν και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε παραδοσιακές τεχνικές όπως η κατασκευή ψηφιδωτών με υαλώμαζες και πολύχρωμα πετρώματα, η κατασκευή φορητών εικόνων, εκτέλεση τοιχογραφιών με την τεχνική του φρέσκο, η κατασκευή βιτρό, ελεύθερο σχέδιο και χρώμα, φωτογραφία με ασπρόμαυρο φιλμ κ.α. Σο εργαστήρι προσανατολίζεται τα επόμενα χρόνια να συνδιοργανώσει με άλλους φορείς summer schools που θα αφορούν στην εκμάθηση βυζαντινών τεχνικών στον εικαστικό τομέα.

40 40 ΤΛΙΚΟΙ & ΑΤΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ Η επιχείρηση αναγνωρίζοντας το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη της επιχείρησης και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, στηρίζεται στην αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων του προσωπικού και των συνεργατών της, βασιζόμενη στη δυναμική της αμοιβαίας συνεργασίας, της επικοινωνίας και της συνεχούς επιμόρφωσης. Για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει αξιοποιεί μόνιμο και εποχιακό προσωπικό, καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες. Σο μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης αποτελείται από: I. Σον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι αδειούχος συντηρητής έργων τέχνης ΑΣΕΙ του ΤΠ.ΠΟ.Σ. με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα συστήματα πολιτισμικής τεκμηρίωσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι επίσης εικαστικός καλλιτέχνης. II. Σην υπεύθυνη του τομέα συντήρησης η οποία είναι αδειούχος συντηρητής έργων τέχνης ΑΣΕΙ του ΤΠ.ΠΟ.Σ. III. Σην υπεύθυνη του τμήματος μουσειολογίας, η οποία είναι αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Μουσειολογία και τις πολιτιστικές δράσεις. Εποχιακό προσωπικό Ανάλογα με τα έργα που αναλαμβάνει η επιχείρηση και εφόσον δεν μπορεί να τα εκτελέσει με το μόνιμο προσωπικό και τους τυχόν ασκούμενους,

41 41 προσλαμβάνει προσωπικό με βραχυπρόθεσμη σύμβαση συνήθως έως την λήξη του έργου. Ασκούμενοι και εργαζόμενοι απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Η επιχείρηση έχει συμμετάσχει κατ επανάληψη σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης. υνεργάτες Η επιχείρηση στο πλαίσιο των ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων της έχει αναπτύξει διαφόρων τύπων συνεργασίες με επαγγελματίες και επιχειρήσεις, μελετητικά γραφεία και εργοληπτικές, εμπορικές και κατασκευαστικές εταιρείες του εσωτερικού και της Ευρώπης. Επίσης συνεργάζεται με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και με εθελοντές. ΦΨΡΟΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Από το 2009 το πολιτισμικό εργαστήρι ΑΕΝΑΟΝ λειτουργεί σε νεότευκτες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας. Η συνολική επιφάνεια των στεγασμένων εγκαταστάσεων είναι 300τ.μ περίπου από τα οποία τα 110 τ.μ. είναι αποθηκευτικοί χώροι και χώρος αρχείου και βιβλιοθήκης. Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

42 42 Φώρο Τποδοχής Διοικητικούς Φώρους Φώρους εμιναρίων Ατελιέ Εικαστικών Σεχνών Φώρο Υιλοξενίας

43 43 Εργαστήριο υντήρησης Εργαστήριο Κατασκευής Βιτρό Φώρους μικροεπεξεργασίας ξύλου & μετάλλου Ημιυπαίθριους χώρους εργασίας

44 44 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ Μέσω της αξιοποίησης δύο συνεχόμενων επενδυτικών προγραμμάτων του υπουργείου ανάπτυξης η επιχείρηση έχει καταφέρει να αποκτήσει σημαντικό σύγχρονο εξοπλισμό που βοηθάει στην ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της σε όλα τα πεδία των δραστηριοτήτων της. Επιλέχθηκε το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης να αφορά πράσινη τεχνολογία αιχμής, η οποία εκτός του ότι δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα, μειώνει στο ελάχιστο το ενεργειακό της αποτύπωμα. Εκτός των άλλων το εργαστήρι διαθέτει συσκευή καθαρισμού με λέιζερ, ξέστρο υπερήχων τρίτης γενιάς, οπτικά μικροσκόπια με δυνατότητα λήψης ψηφιακών εικόνων και καταγραφής ηχητικών σχολίων, εξελιγμένο σύστημα απεντόμωσης με άζωτο που όμοιο του έχουν μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία και διευθύνσεις του κόσμου, σταθμούς μέτρησης υγρασίας και θερμοκρασίας, μετρητή και χωροβάτη ακτινών λέιζερ και ειδικά σχεδιασμένο αυτοκινούμενο όχημα 4Φ4 για μεταφορά υλικών και εξοπλισμού σε δυσπρόσιτα μνημεία. Σο όχημα διαθέτει γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση εργοταξίου. Επίσης υπάρχει πλήρης εξοπλισμός για την αναστήλωση μνημείων και την συντήρηση τοιχογραφιών.

45 45 ΕΡΕΤΝΑ Η επιχείρηση στα πλαίσια της έρευνας για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης στις νέες τάσεις της μουσειολογίας και της μουσειογραφίας, συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. υνεργάζεται με Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και σημαντικές ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες. Αρκετές από τις εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά βιβλία και περιοδικά και στον ημερήσιο τύπο. Ειδικότερα στον τομέα της συντήρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις συντήρησης των αντικειμένων πραγματοποιούνται αναλύσεις που αφορούν στην τεκμηρίωση των φθορών, την ταυτοποίηση του φορέα, την προετοιμασία των χρωστικών και των συνδετικών τους μέσων κ.α. Η εξέταση του υλικού με σύγχρονες τεχνικές φυσικοχημικές μεθόδους, η ανάλυση της δομής και της κατάστασης διατήρησης του αντικειμένου, αποτελούν τους βασικούς τομείς προετοιμασίας πριν αρχίσουν οι εργασίες συντήρησής του. Από τις εξετάσεις αυτές συχνά εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που συμβάλλουν στην ορθότερη επιλογή υλικών και κατάλληλης μεθοδολογίας συντήρησης.

46 46 ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Εκτός των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, τα τελευταία χρόνια λειτουργεί με ποικίλες υποστηρικτικές δράσεις στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται, συμβάλλοντας στην διατήρηση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα ενθαρρύνει και βοηθάει νέους καλλιτέχνες και επιστήμονες, παρέχοντας αφιλοκερδώς συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνογνωσία στα πρώτα τους επαγγελματικά ή ερευνητικά βήματα. Σόσο ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων όσο και η επιλογή του εξοπλισμού έχει γίνει με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος της επιχείρησης. Από τον Ιούνιο του 2011 και κάθε χρόνο σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα θεσπίζοντας την «Ημέρα Σέχνης». Σο πρόγραμμα, που θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το εργαστήρι, θα αφορά τα παιδιά του δημοτικού σχολείου της έδρας της επιχείρησης και θα προσπαθήσει να τα φέρει πιο κοντά στον κόσμο των καλών τεχνών. Θα περιέχει δρώμενα και εργαστήριο και φιλοδοξεί κάθε χρόνο να παρουσιάζει και μια διαφορετική εικαστική τέχνη. ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά 09:00-16:00 Σηλεφωνικά στο και στο Μέσω στο: ή και μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Δήμαρχος Πλατανιά 4-8 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: με το Μίτο της Αριάδνης,

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση - Αποκατάσταση Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών Δραστηριότητες Εργαστηρίου Δρ. Τσίποτας Δημήτριος

Συντήρηση - Αποκατάσταση Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών Δραστηριότητες Εργαστηρίου Δρ. Τσίποτας Δημήτριος Ημερίδα, 23-5-2013 Αποθήκες Καρδιτσομαγούλας Ένα σύγχρονο «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης» γεννιέται Συντήρηση - Αποκατάσταση Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών Δραστηριότητες Εργαστηρίου Δρ. Τσίποτας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη 2310247570-6978 315324 info@stefanieveldemiri.com Η επαγγελματική εξειδίκευση της Στεφανίας Βελδεμίρη που αφορά τη συντήρηση αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής Υπαίθρια μουσεία, Οικομουσεία, Στόχος τους open air, site museums η διάσωση - διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική - Ερευνητικές Προτεραιότητες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς»

«Στρατηγική - Ερευνητικές Προτεραιότητες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» «Στρατηγική - Ερευνητικές Προτεραιότητες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Χηµικός Μηχανικός, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΤΕΕ Προστασία της Πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συντήρηση στην υπηρεσία της τέχνης

Η συντήρηση στην υπηρεσία της τέχνης Η συντήρηση στην υπηρεσία της τέχνης και η τέχνη στην υπηρεσία της συντήρησης 1 Η συντήρηση στην υπηρεσία της τέχνης & η τέχνη στην υπηρεσία της συντήρησης Σησαμάκης Νίκος Η συντήρηση στην υπηρεσία της

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 11 Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων ρ. Αναστασία Π. Βαλαβανίδου αρχιτέκτων µηχ.-µουσειολόγος Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ Ελένη Χρ. Οικονοµοπούλου αρχιτέκτων µηχ.,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμικός Τουρισμός και Κυπριακά Μουσεία

Πολιτισμικός Τουρισμός και Κυπριακά Μουσεία Κυπριακά Μουσεία: Προκλήσεις & Ευκαιρίες Πολιτισμικός Τουρισμός και Κυπριακά Μουσεία Νικόλαος Μπούκας, Ph.D. Κέντρο Αειφόρου Διοίκησης του Τουρισμού, Αθλητισμού & Διοργάνωσης Γεγονότων (CESMATSE) Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΕΔΚ Ημ. Πρωτοκόλλησης: Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΕΔΚ Ημ. Πρωτοκόλλησης: Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ημ. Πρωτοκόλλησης: 15-05-2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών Νομισματικό Μουσείο Αθηνών 24o Δημοτικό Αχαρνών Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου 1 Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Συμμετέχοντες Σχολείο: 24o Δημοτικό Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Στάδια συντήρησης τοιχογραφιών Κάθε προσπάθεια να αναχαιτισθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Αγίας Παρασκευής Λίγο μετά το γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ . ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβαλλοντικά μουσεία και βιώσιμη ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών»,

«Περιβαλλοντικά μουσεία και βιώσιμη ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών», ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας «Ο ρόλος των περιβαλλοντικών μουσείων στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών» Δεκέμβριος 2014 «Περιβαλλοντικά μουσεία και βιώσιμη ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών», Πρόδρομος Μαρδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO V ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β.

STUDIO V ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β. STUDIO V ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η / 2011-12 ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β. ΘΕΜΑ Δοχείο δωρεών για Μουσείο Μπενάκη ΠΛΑΙΣΙΟ Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 747-0 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.24 14:30:55 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Λαογραφία Ορίζεται η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού. Εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Επίσης, για την «ανασκαφή» θα χρειαστείτε:

14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Επίσης, για την «ανασκαφή» θα χρειαστείτε: Αρχαιολογία ένα κλειδί για την πύλη του χρόνου 14. Κατασκευάστε μια μακέτα ανασκαφικού σκάμματος και παίξτε «ανασκαφή»! Συνοπτική περιγραφή Στο Α μέρος τα παιδιά κατασκευάζουν σε συνεργασία με τον/την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους»

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» «Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας-Κώστας Γ. Μάνθος, MSc Αρχιτέκτων Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Λαύρειο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGO Δήμος Εορδαίας

ENERGO Δήμος Εορδαίας Πρόταση Jessica Θεσσαλονίκη, 4/4/2011 ENERGO Δήμος Εορδαίας Κωνσταντίνος Νίκου Ειδικός Σύμβουλος Δημ. Εορδαίας Διευθυντής ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολ/δας Α.Ε. Εισήγηση Δήμος Εορδαίας Εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση 1. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου συνοψίζεται: στη σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Γ-ΗΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Γ-ΗΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» Εισηγητής : Στάθης Αναστασόπουλος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» Εισηγητής : Στάθης Αναστασόπουλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» Εισηγητής : Στάθης Αναστασόπουλος Δ.Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κ. Σ. Σ. Α.» ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ) ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προληπτική συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μάθε περισσότερα... Προληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα