ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1

2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature review) που γίνεται στα πλαίσια µιας έρευνας έχει στόχο να εντοπίσει τι σχετικό υλικό είναι διαθέσιµο και πως άλλοι έχουν αντιµετωπίσει το ίδιο θέµα ή πρόβληµα. Χρειάζεται να έχει προσδιοριστεί το θέµα της έρευνας και τα «ερευνητικά ερωτήµατα» (research questions) πριν αναζητήσουµε τη «σχετική» βιβλιογραφία 2

3 ιαθέσιµες Πηγές Βιβλιογραφίας Πρωτογενείς (Primary) Εκθέσεις-Αναφορές (report) ιατριβές (theses) Πρακτικά Συνεδρίων Εκθέσεις-Αναφορές Επιχειρήσεων ευτερογενής (Secondary) Βιβλία Περιοδικά Εφηµερίδες Κυβερνητικές Εκδόσεις (Εκθέσεις, κλπ) Τριτογενής (Tertiary) Κατάλογοι Περιλήψεις Index Εγκυκλοπαίδειες Λεξικά Βιβλιογραφίες Citation Indexes 3

4 Εκθέσεις - Reports Αφορούν συνήθως κείµενα που διαπραγµατεύονται κάποιο συγκεκριµένο θέµα για ενηµερωτικούς λόγους από εξειδικευµένους ερευνητές Π.χ. Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Η συµβολή του τραπεζικού συστήµατος στην ελληνική οικονοµία, Ιούλιος 2008 Τράπεζα της Ελλάδας, Έκθεση του ιοικητή για το Έτος 2007, Αθήνα 2008 VT Markt/2006/26H - Final Report, SURVEY OF FINANCIAL LITERACY SCHEMES IN THE EU27, Hamburg, November

5 ΙΑΤΡΙΒΕΣ Οι διατριβές (Theses) είναι εργασίες που απαιτούνται για την απόκτηση µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και διαπραγµατεύονται ένα συγκεκριµένο θέµα. ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ: Ειδικότερα οι ιδακτορικές ιατριβές που εκπονούνται σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστο 2 ετών είναι συνήθως ολοκληρωµένες ερευνητικές εργασίες που διαπραγµατεύονται το θέµα µε πληρότητα και λεπτοµέρεια («βασίζονται» σε µεγάλο όγκο σχετικών εργασιών). Μεταπτυχιακές (master) ιδακτορικές (PhD) ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΩΝ Βιβλιοθήκες Πανεπιστηµίων Εθνικό Αρχείο ιδακτορικών ιατριβών Internet (σελίδες συγγραφέων, ιδρυµάτων, εργαστηρίων, κλπ) 5

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ Τα επιστηµονικά συνέδρια (scientific conferences) αποτελούν ολιγοήµερες συναντήσεις όπου παρουσιάζονται εργασίες (άρθρα=papers) από επιστήµονες (συνήθως πανεπιστηµιακούς και ερευνητές) οµαδοποιηµένες κατά αντικείµενο. Ένα επιστηµονικό συνέδριο συνήθως έχει συγκεκριµένο θέµα και οι διάφορες εργασίες που παρουσιάζονται είναι προσεγγίσεις του θέµατος µε διάφορες µεθόδους. Οι παρουσιάσεις των συµµετεχόντων όταν δηµοσιεύονται αποτελούν τα πρακτικά του συνεδρίου (σε βιβλίο ή ηλεκτρονικά). Ένα συνέδριο έχει: Οργανωτική Επιτροπή (υπεύθυνη για τη διοργάνωση), Επιστηµονική Επιτροπή (υπεύθυνη για το επιστηµονικό µέρος των εργασιών), Κριτές (που αξιολογούν και διορθώνουν τις παρουσιαζόµενες Εργασίες). Τα Επιστηµονικά Συνέδρια προσφέρουν ευκαιρία συνάντησης και άµεσης επικοινωνίας των ανθρώπων που ασχολούνται µε το συγκεκριµένο θέµα. Τα επιστηµονικά συνέδρια επαναλαµβάνονται περιοδικά (ετήσια, διετή, κλπ) 4ο Συνέδριο του Συνδέσµου Επιστηµόνων Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA): 6

7 ΒΙΒΛΙΑ Αποτελούν το παλιότερο µέσο διακίνησης της γνώσης. Είναι γραµµένα από κάποιο ειδικευµένο στο θέµα και απευθύνονται σε κάποιο συγκεκριµένο κοινό. ιαπραγµατεύονται το θέµα µε λεπτοµέρεια. Είναι «στατικό µέσο γνώσης» θεωρούµε ότι είναι ενηµερωµένα µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης και εποµένως δεν είναι δυνατό να αναφέρονται σε πράγµατα µεταγενέστερα. Τα επιστηµονικά βιβλία συνήθως εκδίδονται από εξειδικευµένους επιστηµονικούς εκδότες, που φροντίζουν για την επιστηµονική αρτιότητα και ακρίβεια του περιεχοµένου (Elsevier, North-Holland, Cambridge University Press, ) Για κάποιο συγκεκριµένο θέµα µπορεί να υπάρχει ολόκληρη σειρά (series) από βιβλία διαφόρων συγγραφέων που διαπραγµατεύονται το θέµα (π.χ. Advances in International Accounting Series by Elsevier-σειρά βιβλίων για λογιστικά). 7

8 ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ (1) Επιστηµονικά Περιοδικά µε Κριτές (refereed academic journals) Αποτελούν το εγκυρότερο µέσο της επιστήµης. Εκδίδονται από επιστηµονικούς εκδοτικούς οίκους (π.χ. Elsevier, Springer, Wiley, κλπ) Εκδίδονται σε κανονικά χρονικά διαστήµατα (µηνιαία, διµηνιαία, κλπ) Έχουν Editors-Editorial Board, Referees (εκδότη, εκδοτική επιτροπή, κριτές). Επιλέγουν τα επιστηµονικά άρθρα (papers) που δηµοσιεύουν και αναθέτουν σε κριτές (referees) τον προσεκτικό έλεγχο και αξιολόγηση των άρθρων (συνήθως «τυφλή» κρίση). Journal of Banking & Finance: 8/description#description Στις ηλεκτρονικές σελίδες των περιοδικών έχουµε πρόσβαση ακόµα και σε άρθρα που είναι σε διαδικασία δηµοσίευσης 8

9 ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ (2) Απευθύνονται σε ειδικούς (επιστήµονες, πανεπιστηµιακούς αλλά και επαγγελµατίες). Έχουν συνδροµητές (ιδιώτες και βιβλιοθήκες). Τα άρθρα που δηµοσιεύουν οι πανεπιστηµιακοί αποτελούν Κριτήριο για την πανεπιστηµιακή τους εξέλιξη (καριέρα). Η αξιολόγηση της σηµαντικότητας ενός άρθρου γίνεται µε το σύστηµα των αναφορών (references) που γίνονται σε αυτό µετά τη δηµοσίευσή του σε άλλα άρθρα περιοδικών. Η διαδικασία κρίσης και δηµοσίευσης σηµαίνει ότι απαιτείται 1-2 έτη για να «φτάσει» στους αναγνώστες ένα άρθρο. Υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή στο internet που δίνει δυνατότητες εύκολης αναζήτησης και πρόσβασης. 9

10 SCIENCEDIRECT (ELSEVIER) Οι µεγάλοι επιστηµονικοί εκδοτικοί οίκοι όπως ο Elsevier έχουν ιστοσελίδες που επιτρέπουν την αναζήτηση σε όλα τα βιβλία και επιστηµονικά περιοδικά που εκδίδουν. Ακόµα και τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών θεωρούνται «προϊόν» (έχουν τιµή πώλησης) και τα πανεπιστήµια έχουν συνδροµές που επιτρέπουν στα µέλη τους να έχουν «ελεύθερη» πρόσβαση. Στην Ελλάδα µε το σύστηµα Heal-Link: Έχουµε πρόσβαση σε επιστ. περιοδικά 10

11 Heal-Link Το σύστηµα επιτρέπει την πρόσβαση των µελών της ελληνικής ακαδηµαϊκής κοινότητας (καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές) να έχουν πρόσβαση σε επιστηµονικά περιοδικά και βάσεις δεδοµένων. Απαιτείται σύνδεση από υπολογιστή κάποιου ακαδηµαϊκού ιδρύµατος γιατί ελέγχεται η πρόσβαση µε χρήση του IP του συνδεδεµένου υπολογιστή. 11

12 Ηλεκτρονικά Επιστηµονικά Περιοδικά Επειδή τα «κλασικά» επιστηµονικά περιοδικά η διαδικασία εκτύπωσης, αποστολής, κλπ απαιτεί χρόνο µε την ανάπτυξη του internet δηµιουργήθηκαν Ηλεκτρονικά Περιοδικά. Έχουν την ίδια δοµή µε τα κλασικά επιστηµονικά περιοδικά (εκδότη, εκδοτική επιτροπή, κριτές) αλλά µεγαλύτερη ταχύτητα δηµοσίευσης και εύκολη πρόσβαση. Αποτελούν σχετικά νέο µέσο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και δεν έχουν το «κύρος» των κλασικών επιστηµονικών περιοδικών. 12

13 Working Papers (1) Είναι επιστηµονικά άρθρα «υπό δηµοσίευση» δηλαδή που έχουν ολοκληρωθεί από τους συγγραφείς τους αλλά δεν έχουν γίνει αποδεκτά για δηµοσίευση (ακόµα) σε κάποιο επιστηµονικό περιοδικό (δεν έχουν ολοκληρώσει την επίσηµη διαδικασία «κρίσης»). Απαιτείται να τα χειριζόµαστε µε προσοχή γιατί µπορεί να περιέχουν λάθη και µη έγκυρα αποτελέσµατα ή συµπεράσµατα. Συνήθως µετά από καιρό «δηµοσιεύονται» (γίνονται δεκτά για δηµοσίευση) µε αλλαγές και τότε είναι αποδεκτό να χρησιµοποιούνται. Είναι σηµαντική πηγή πληροφοριών για τα θέµατα που απασχολούν του επιστήµονες την τρέχουσα περίοδο. 13

14 Working Papers (2) Συνήθως βρίσκονται σε ειδικές ιστοσελίδες όπως econpapers, ideas, Βρίσκονται σε προσωπικές σελίδες των ακαδηµαϊκών (καθηγητών πανεπιστηµίων) για να δείξουν το «τρέχον» ερευνητικό τους έργο και το έργο των ιδρυµάτων τους. Είναι διαθέσιµα ελεύθερα γιατί όταν δηµοσιευτούν σε επιστηµονικό περιοδικό υπάρχει µεταφορά των πνευµατικών δικαιωµάτων στον εκδοτικό οίκο (Copyright transfer). Με την περιήγηση σε ιστοσελίδες µε working papers µιας συγκεκριµένης χρονικής στιγµής (π.χ. 2007) µπορούµε να δούµε το τρέχον ερευνητικό θέµα µιας επιστηµονικής περιοχής (κοινότητας). WORKING PAPERS DEPT. OF ECONOMICS-UN. CRETE: 14

15 Εφηµερίδες Γενικές και ειδικές (π.χ. οικονοµικές) Προσφέρουν πρόσφατα δεδοµένα και κείµενα επικαιρότητας. εν θεωρούνται επιστηµονικά κείµενα γιατί συνήθως δεν υπάρχει λεπτοµερής κρίση και επαλήθευση του περιεχοµένου των άρθρων. Αποτελούν δείκτη για το ενδιαφέρον του κοινού και της κοινωνίας. Μπορεί να περιέχουν αποσπασµατικές πληροφορίες ή και ανακρίβειες (µη διασταυρωµένες πληροφορίες). Ο αρθρογράφος έχει την ευθύνη των γραφόµενων. Σήµερα είναι διαθέσιµες στο internet και υπάρχει άµεση ελεύθερη ή περιορισµένη πρόσβαση. Εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ: 15

16 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ (1) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: EUROSTAT: Ο.Η.Ε. : Ο.Ο.Σ.Α. ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ: 16

17 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ (2) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ Ε ΟΜΕΝΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ: Κ.Ε.Π.Ε. ΚΡΑΤΙΚΟΙ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ: ) Ι ΙΩΤΙΚΟΙ: ICAP: ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ) 17

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανικές. Βιβλιοθήκες. info-νέα. info-βιβλία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4

Βαλκανικές. Βιβλιοθήκες. info-νέα. info-βιβλία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 Συνεργασία µε Βαλκανικές Βιβλιοθήκες Στα πλαίσια υλοποίησης της ενέργειας 2.3.2 (Interreg) «Ανάπτυξη διασυνοριακών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ εκέµβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών

Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΜΣ Λογιστική, Ελεγκτική και ιεθνείς Συναλλαγές Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών Οδηγός για µεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ACRL,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Λειτουργίας Εικονικής Βιβλιοθήκης για την Ανάδειξη, Παροχή και Αξιοποίηση του Τεχνολογικού Κεφαλαίου του Ε.Μ.Π.

Μοντέλο Λειτουργίας Εικονικής Βιβλιοθήκης για την Ανάδειξη, Παροχή και Αξιοποίηση του Τεχνολογικού Κεφαλαίου του Ε.Μ.Π. Μοντέλο Λειτουργίας Εικονικής Βιβλιοθήκης για την Ανάδειξη, Παροχή και Αξιοποίηση του Τεχνολογικού Κεφαλαίου του Ε.Μ.Π. Δημήτρης Κουής 1, Διονύσης Κόκκινος 2 1 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 4. ΧΡΗΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Αννα Φράγκου-Μπάτσιου Προϊσταµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΡΟΥ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιστολές προς τον Εκδότη 3 Πρωτότυπες Ερευνητικές εργασίες 3 Ανασκοπήσεις Βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρτιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δρ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Καθ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙ ΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web - WWW) αποτελεί µια υπηρεσία του ιαδικτύου που χρησιµοποιεί υπερ-µέσα (hypermedia)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα