2. Συσχετισμοί της Ατυπης Αδενωματώδους Υπερπλασίας με την Καλοήθη Υπερτροφία και το Αδενοκαρκίνωμα του Προστάτη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Συσχετισμοί της Ατυπης Αδενωματώδους Υπερπλασίας με την Καλοήθη Υπερτροφία και το Αδενοκαρκίνωμα του Προστάτη."

Transcript

1 92 2. Συσχετισμοί της Ατυπης Αδενωματώδους Υπερπλασίας με την Καλοήθη Υπερτροφία και το Αδενοκαρκίνωμα του Προστάτη. Σταματίου Κ 1, Περλεπές Γ 1, Ολυμπίτης Μ 1, Πιερρής Ν 1, Γαλαριώτης Ν 1, Ντιλέρνια Γ 3, Μαριανού Σ 3, Ζίζη Α 2, Μπόβης Κ 1 1 Ουρολογική κλινική, ΓΝΠ «Tζάνειο» 2 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΓΝΠ «Tζάνειο» 3 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Να διερευνηθεί η συσχέτιση της άτυπης αδενωματώδους υπερτροφίας με τον λανθάνοντα καρκίνο του προστάτη και την καλοήθη προστατική υπερπλασία Υλικό και μέθοδος: Τα στοιχεία λήφθηκαν από 212 παρασκευάσματα προστάτη που λήφθηκαν κατά την νεκροτομή τυχαιοποιημένου δείγματος ανδρών ηλικίας μεταξύ 30 και 98 ετών που απεβίωσαν από αίτια άλλα εκτός από καρκίνωμα του προστάτη το χρονικό διάστημα μεταξύ Αυγούστου Αυγούστου Όλα τα δείγματα υποβλήθηκαν σε πλήρη παθολόγο-ανατομική εξέταση Αποτελέσματα: Και οι τρεις ιστολογικές οντότητες ήταν συχνότερες στα ηλικιωμένα άτομα. Οι περισσότεροι ιστολογικοί λανθάνοντες καρκίνοι και σχεδόν όλες οι βλάβες της άτυπης αδενωματώδους υπερπλασίας (ΑΑΗ) βρέθηκαν στους προστάτες μεγαλύτερου μεγέθους. Τόσο οι παραμετρικές όσο και οι μη παραμετρικές συσχετίσεις μεταξύ του μεγέθους του προστάτη και της AAH επιβεβαιώνουν την τάση τους να αναπτύσσονται στους μεγαλύτερους προστάτες (Εxact Sig = 0,013 και 0.006). Aντίθετα καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση δεν βρέθηκε μεταξύ AAH και ιστολογικού λανθάνοντα καρκίνου (Εxact Sig. = 0,907 και 0,770). Επίσης, καμία στατιστικά σημαντική σχέση δεν βρέθηκε μεταξύ καλοήθους υπερπλασίας και ιστολογικού λανθάνοντα καρκίνου (Εxact Sig. = 0,92 και 0,25). Η παρατηρηθείσα τάση των βλαβών AAH να αναπτύσσονται μαζί με ιστολογική χρόνια προστατίτιδα δεν επιβεβαιώθηκε στατιστικά (Εxact Sig. = 0,01 και 0,006). Συμπεράσματα: Η βλάβες ΑΑΗ είναι ύποπτες αλλά όχι διαγνωστικές κακοήθειας. Η σχέση της άτυπης υπερπλασίας με την καλοήθη προστατική υπερπλασία δεν έχουν μελετηθεί εντατικά, έτσι, αν και ο συσχετισμός μεταξύ της ιστολογικής χρόνιας φλεγμονής, καλοήθους υπερτροφίας και άτυπης αδενωματώδους υπερπλασίας δεν είναι στατιστικά σημαντικός, είναι δυνατό η λοίμωξη να είναι ένας παράγοντας κινδύνου για AAH στους ασθενείς BPH. Λέξεις ευρετηριασμού: Άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία, λανθάνων προστατικός καρκίνος, καλοήθης προστατική υπερτροφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η συσχέτιση της άτυπης αδενωματώδους υπερτροφίας με τον λανθάνοντα καρκίνο του προστάτη και την καλοήθη προστατική υπερπλασία. Επιπλέον δεδομένου ότι η επιδημιολογική νεκροψία παρέχει ένα ακριβές μέτρο του επιπολασμού τόσο των κλινικά εκδηλούμενων ασθενειών όσο και των ιστολογικών βλαβών, διερευνάται παράλληλα η συχνότητα της άτυπης αδενωματώδους υπερτροφίας (AAH), του ιστολογικού λανθάνοντος καρκινώματος του προστάτη και της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Από τις σχετικά ολιγάριθμες μελέτες νεκροψίας που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα παρατηρούνται σημαντικές διαφορές σον επιπολασμό των παραπάνω ιστολογικών βλαβών ενώ δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη μελέτη αυτοψίας στον ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και μέθοδος Μελετήθηκαν σε 212 παρασκευάσματα προστάτη που ελήφθησαν από τυχαιοποιημένο δείγμα ανδρών ελληνικής καταγωγής και μόνιμης κατοικίας, ηλικίας μεταξύ 30 και 98 ετών, που πέθαναν μεταξύ του Αυγούστου 2002 και Αυγούστου 2004, από νοσήματα εκτός από το καρκίνωμα του προστάτη και συναφείς παθήσεις. Εξαιρέθηκαν περιστατικά με ύποπτα ευρήματα στην προ της νεκροψίας δακτυλική εξέταση καθώς

2 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ και περιστατικά που βρέθηκαν με μακροσκοπικές εστίες καρκίνου σε οποιοδήποτε όργανο. Κάθε παρασκεύασμα προστάτη ζυγίστηκε, μετρήθηκε σε τρεις διαστάσεις (μήκος, ύψος, πλάτος) και αριθμήθηκε. Για κάθε περιστατικό διατηρήθηκε δελτίο στο οποίο καταγράφτηκαν η ηλικία, το αίτιο θανάτου, το βάρος και τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αδένα (χρώμα, υφή, ορατές νεκρωτικές εστίες, αιμορραγικές διαποτίσεις, οζίδια). Τα ατομικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικές με το ιστορικό του θανόντος αντλήθηκαν από το πιστοποιητικό θανάτου ενώ η αιτία του θανάτου και τα επιπρόσθετα μακροσκοπικά ευρήματα από τα υπόλοιπα συστήματα αντλήθηκαν από το πρωτόκολλο αυτοψίας. Ακολούθησε η χρώση ολόκληρης της εξωτερικής επιφάνειας κάθε λοβού με διαφορετικό χρώμα το οποίο σταθεροποιήθηκε με οξικό οξύ. Στη συνέχεια το παρασκεύασμα μονιμοποιήθηκε με ένεση διαλύματος φορμόλης σε αραίωση 10% με βελόνα ινσουλίνης ανά τετραγωνικό εκατοστό ώστε να διευκολυνθεί η κοπή σε λεπτά τεμάχια και στη συνέχεια βυθίστηκε σε υδατικό διάλυμα φορμόλης επί τριήμερο [1]. Αφού αφαιρέθηκαν οι σπερματοδόχοι κύστεις, η βάση και η κορυφή με εγκάρσια τομή, ο υπόλοιπος αδένας διαιρέθηκε με κάθετη τομή σε δύο τεμάχια. Όλα τα προαναφερόμενα τμήματα τεμαχίστηκαν κατά διαστήματα 4mm, και ταυτοποιήθηκαν. Οι ιστολογικές τομές αφυδατώθηκαν, καθαρίστηκαν σε ξυλόλιο και εμβαπτίστηκαν σε παραφίνη σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα [2]. Οι μικροσκοπικές τομές τοποθετήθηκαν σε πλακίδια, χρωματίστηκαν με χρώση αιματοξυλίνης ηωσίνης αριθμήθηκαν και καταχωρήθηκαν ανά περιστατικό [3]. Κατόπιν εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν στο εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών από ειδικό παθολογοανατόμο. Η διάγνωση του λανθάνοντος προστατικού καρκινώματος, βασίστηκε σε έναν συνδυασμό ιστολογικών (ανώμαλη αύξηση, ανώμαλη μορφολογία και διάταξη των αδενίων και απουσία βασικών κυττάρων) και κυτταρολογικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (μεγάλοι υπερχρωματικοί πυρήνες, μεγάλα πυρήνια, και συχνές μιτώσεις) σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης WHO [4]. Τα καρκινώματα ταξινομήθηκαν σύμφωνα με το Gleason scoring system και για κάθε θετικό δείγμα ορίστηκε κύριος και δευτερεύον βαθμός [5]. Οι πολυεστιακoí όγκoι ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τον κύριο και τον δευτερεύοντα βαθμό Gleason του μεγαλύτερου 93 όγκου (index tumor). Το μέγεθος των όγκων μετρήθηκε με προσοφθάλμια μετρική κλίμακα (occular grid). Η διάγνωση της καλοήθους υπερτροφίας (ανώμαλη αύξηση στο μέγεθος των μη καρκινωματωδών κυττάρων της μεταβατικής ζώνη του προστάτη) περιλαμβάνει και την καλοήθη υπερπλασία (ανώμαλη αύξηση στον αριθμό των μη καρκινωματωδών κυττάρων της μεταβατικής ζώνη του προστάτη) H διάγνωση της άτυπης αδενωματώδους υπερπλασίας και της διάκρισης μεταξύ AAH και του καρκίνου βασίστηκε σε συνδυασμό ιστολογικών και κυτταρολογικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων Στο δελτίο των δειγμάτων που βρέθηκαν θετικά για καρκίνωμα του προστάτη καταγράφηκε το ακριβές μέγεθος του όγκου, η θέση, ο αριθμός των εστιών ο βαθμός της ιστολογικής διαφοροποίησης ο λόγος του όγκου του προστάτη προς τον καρκινικό όγκο και η συνύπαρξη άλλων βλαβών. Με βάση τα μακροσκοπικά και τα μικροσκοπικά ευρήματα καθώς και την αρίθμηση των πλακιδίων κατασκευάστηκαν διαγράμματα, και αναπαριστάθηκε κατά προσέγγιση η θέση και το μέγεθος των ευρημάτων. Ανάλογα με τα ευρήματα τα περιστατικά ταξινομήθηκαν σε ομάδες. Οι συσχετίσεις μεταξύ άτυπης αδενωματώδους υπερπλασίας, καλοήθους υπερπλασίας και λανθάνοντα καρκίνου του προστάτη αξιολογήθηκαν με παραμετρικές και μη παραμετρικές στατιστικές μεθόδους. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα ευρήματα, η άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία δεν ήταν συχνή στον πληθυσμό της μελέτης μας, καθώς βρέθηκε στο 15.5% των παρασκευασμάτων. Ο επιπολασμός της ιστολογικής καλοκήθους υπερτροφίας του προστάτη εμφανίζεται να 65,5% ενώ ο επιπολασμός του ιστολογικού προστατικού αδενοκαρκινώματος ήταν 18,8%, ενώ όλες οι οντότητες παρουσίασαν ανάλογη με την ηλικία επικράτηση. (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Ηλικιακή Δείγματα Καρκίνος ΚΥΠ AAH Ομάδα 1 > (56.2%) 13 (87.5%) 3 (18.7%) (40%) 29 (90.6%) 6 (20%) (30.5%) 31 (86%) 9 (25%) (13.8%) 25 (65.8%) 7 (19%) (5.2%) 20 (58.8%) 4 (10.5%) (2.6%) 18 (47.3%) 3 (7.8%) (27.7%) 1 (5.5%) Total

3 94 Η άτυπη υπερπλασία παρουσίασε αυξανόμενη συχνότητα στους μεγαλύτερους προστάτες: Σχεδόν 25% των προστατών με όγκο μεγαλύτερο από 50cc εμπεριείχαν εστίες AAH Τόσο οι μη παραμετρικές όσο και οι παραμετρικές συσχετίσεις μεταξύ του όγκου του αδένα και της παρουσίας AAH επιβεβαίωσαν την τάση των βλαβών της AAH να αναπτύσσονται σε μεγαλύτερους προστάτες (Exact Sig. = 0,013 και 0.006). (Πίνακας 2) Πίνακας 2. Ηλικιακή Ομάδα Καρκίνος Καρκίνος & ΑΑΗ Καρκίνος & BPH 1 > (22.2%) 7 (77.7%) (16.6%) 10 (71.4%) (27.7%) 7 (58.3%) (33.3%) 2 (66. 6%) Μεγάλος αριθμός δειγμάτων με άτυπη υπερπλασία και υπερτροφία προστάτη παρουσίαζαν ευρήματα ιστολογικής χρόνιας προστατίτιδας. Δεδομένου ότι χρόνια φλεγμονή βρέθηκε σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό σε προστάτες με καλοήθη υπερτροφία χωρίς AAH, η παρατηρηθείσα τάση των βλαβών AAH να αναπτύσσονται μαζί με ιστολογική χρόνια προστατίτιδα δεν επιβεβαιώθηκε στατιστικά (Εxact Sig. = 0,01 και 0,006). Παρότι η πλειοψηφία των καρκινωμάτων παρατηρήθηκε σε προστάτες με έντονη υπερτροφία και τα λανθάνοντα καρκινώματα της μικρής μικρού μεγέθους (<0.5 cc) βρέθηκαν με αυξανόμενη συχνότητα στους προστάτες μέσου μεγέθους, τόσο οι παραμετρικές (T-Test) όσο και οι μη παραμετρικές μελέτες (Mann-Whitney Test) δεν βρήκαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού καλοήθους υπερτροφίας και μεγέθους καρκίνου (Exact Sig. =0.395 and αντίστοιχα). Τα καρκινώματα ήταν συχνότερα στους μεγάλου (>50cc) παρά στους μεσαίου (25-50cc) ή μικρού μεγέθους (< 25cc) προστάτες. (Πίνακας 3): Πίνακας 3. Μέγεθος Προστάτη N Καρκίνος AAH Καρκίνος & AAH < 25cc 65 5 (7.7%) 2 (3%) 0 (0%) cc (17.4%) 11 (15.9%) 0(0%) > 50cc (24.5%) 20 (25,64%) 2 (100%) Total Το 85% των ιστολογικών λανθανόντων καρκινωμάτων (35 περιπτώσεις) βρέθηκαν στην περιφερική ζώνη και μόνο 15% βρέθηκαν στη μεταβατική ζώνη. Τα καρκινώματα της περιφερικής ζώνης δεν διαφοροποιούνταν από εκείνα της μεταβατικής ζώνης τόσο στον μέσο τον ιστολογικό βαθμό διαφοροποίησης όσο και στο μέσο μέγεθος. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η άτυπη υπερπλασία συνυπάρχει με καρκινώματα μικρού μεγέθους, κανένας στατιστικά σημαντικός συσχετισμός δεν βρέθηκε μεταξύ της άτυπης υπερπλασίας και του μεγέθους των συνυπαρχόντων καρκινωμάτων (P>0,001). Κανένας στατιστικά σημαντικός συσχετισμός δεν βρέθηκε επίσης μεταξύ AAH και της ιστολογικής διαφοροποίησης των συνυπαρχόντων καρκινωμάτων [Exact Sig.= 0.907(T-Test) and 0,770 (Mann-Whitney Test)]. Συζήτηση Η άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία (που καλείται επίσης αδένωση) είναι μία εντοπισμένη βλάβη η οποία αποτελείται από συγκεντρώσεις άτυπων επιθηλιακών κυττάρων που αναπτύσσονται ανώμαλα σε σχέση με το φυσιολογικό πρότυπο σχηματίζοντας καλά περιγεγραμμένους όζους [6]. Οι πυρήνες εμφανίζονται ελαφρώς διευρυμένοι, το στρώμα των βασικών κυττάρων είναι συχνά δυσδιάκριτο ενώ οι πυρηνίσκοι είναι συνήθως μικρό [7]. Η παθογένεια, η βιολογική σημασία και η αιτιοπαθογεννετική σχέση της άτυπης αδενωματώδους υπερπλασίας με άλλες βλάβες είναι άγνωστη. Άν και αναφερεται ότι βρίσκεται στο 20% των δειγμάτων TUR η συχνότητα της στο γενικό πληθυσμό είναι άγνωστη. Οι διαφορές στη συχνότητα AAH μεταξύ της νεκροψίας (15.5%) και του υλικού χειρουργικών επεμβάσεων [8], θα μπορούσαν να εξηγηθούν από τη σχετικά υψηλότερη επικράτηση AAH στις ομάδες ηλικίας 4 και 3 που υποβάλλονται συνήθως σε χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ηλικιακή επίπτωση AAH έχει βρεθεί παρόμοια με αυτή της καλοήθους υπερτροφίας, οι διαφορές στη γενική επικράτηση AAH θα μπορούσαν παγκοσμίως να αφορούν τις διαφορές στην επιδημιολογία της καλοήθους υπερτροφίας [3]. Από την αρχική περιγραφή της από τον McNeal το 1965 [5] η βιολογική σημασία της παραμένει αμφισβητούμενη. Η γενική πάντως εκτίμηση για την άτυπη αδενωματώδη υπερπλασία είναι ότι είναι ένας μίμος του αδενοκαρκινώματος που μερικές φορές αποτελεί πρόβλημα διαφορικής διάγνωσης στα δείγματα βιοψιών[9]. Δεδομένου ότι τα καρκινώματα Gleason pattern 1 και 2 μοιάζουν

4 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ πολύ με την AAH (ειδικά μάλιστα όταν τα βασικά κύτταρα είναι λίγα και όχι σαφώς εμφανή) έχει προταθεί ότι η AAH μπορεί να είναι, όπως η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία, μία άλλη προκαρκινωματώδης βλάβη [10]. Πράγματι η ανάλογη με την ηλικία επικράτηση AAH στη μελέτη μας παρουσίασε σχετική μείωση μετά από την ομάδα ηλικίας ετών, σε αντίθεση με την ανάλογη ηλικιακή επικράτηση τόσο του καρκινώματος όσο και της καλοήθους υπερπλασίας, εύρημα που θα μπόρεσε να υποδηλώνει ότι ένα ποσοστό των βλαβών AAH σε μερικούς ασθενείς θα μπορούσε να έχει μετασχηματιστεί πιθανώς σε άλλα βλάβες (ατροφία, νεόπλασμα κτλ) ή ότι εκφυλίστηκε βαθμιαία. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες ομοιότητες μεταξύ AAH και του προστατικού καρκίνου: Οι βλάβες της AAH είναι συχνά πολυεστιακές όπως είναι οι καρκίνος, και περιέχουν προεξέχοντες πυρηνίσκους και ελαφρώς διευρυμένους πυρήνες. Διάφορες μελέτες παρουσίασαν αυξανόμενη εμφάνιση του προστατικού καρκίνου παρουσία AAH [11] ενώ σύμφωνα με Kastendieck, οι εστίες της άτυπης υπερπλασίας συνυπάρχουν συχνά με καρκινώματα υψηλής διαφοροποίησης [9]. Επιπλέον, οι βλάβες της AAH έχουν βρεθεί σε εγγύτητα με καρκινώματα [6]. ΌΣυχνά δε εστίες AAH βρίσκονται στο όριο μεταξύ της μεταβατικής και περιφερικής ζώνης σε θέσεις που αναπτύσσονται επίσης μικροί λανθάνοντες καρκίνοι. Παρόλες τις τοπογραφικές σχέσεις, δεν έχει αποδειχθεί αιτιοπαθολογική συσχέτιση της AAH με τις άλλες ιστολογικές βλάβες του προστάτη. Το γεγονός ότι η AAH προκύπτει πάντα σε προστάτες με καλοήθη υπερτροφία και ότι εκθέτει διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως ο καρκίνος, θέτει την AAH ως ενδιάμεσο βλάβη μεταξύ της καλοήθους υπερτροφίας και ενός 95 -έστω- υποσυνόλου των καλά διαφοροποιημένων καρκίνων: σύμφωνα με Bostwick η AAH θα μπορούσε να αφορά τους καλά διαφοροποιημένους προστατικούς καρκίνους καρκίνων που προκύπτουν στη μεταβατική ζώνη σε συνδυασμό με BPH. Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τα ιστολογικά γνωρίσματα των καρκίνων της μεταβατικής ζώνης (που περιέχει εστίες AAH) και των καρκίνων της περιφερικής ζώνης είναι παρόμοια [12]. Επιπλέον οι εστίες της AAH που συνυπάρχουν με ιστολογικά καρκινώματα αντιστοιχούν εξίσου στα μικρού (<0.05cc) cc όσο και στα μεγαλύτερου μεγέθους (> 0.05) καρκινώματα καθώς επίσης και σε καρκινώματα με διαφορετική ιστολογική διαφοροποίηση ενώ η AAH δεν βρέθηκε πιό εκτενής σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στα δείγματα με ιστολογικούς καρκίνους από ότι στα δείγματα χωρίς καρκίνο ευρήματα που είναι σύμφωνα με άλλες μελέτες. Περαιτέρω στοιχεία ότι AHΗ είναι ιστολογικά κοντύτερα στην καλοήθη υπερτροφία παρέχουν εξειδικευμένα ευρήματα όπως: ο δείκτης πολλαπλασιασμού κυττάρων [13], ο πυρηνικός όγκος [14] και η περιεκτικότητα DNA[15]. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η AAH παρουσιάζει περισσότερες ομοιότητες με την καλοήθη υπερτροφία παρά με τον προστατικό καρκίνο. Αν και διάφορα μορφολογικά χαρακτηριστικά AAH προτείνουν μια σχέση με τον καρκίνο αυτά δεν είναι απαραιτήτως στοιχεία κακοήθους μετασχηματισμού αντίθετα, η AAH είναι μίμος του αδενοκαρκινώματος ενώ ο συνδυασμός της με το καρκίνωμα είναι μάλλον τυχαίος. SUMMARY CORRELATIONS AMONG ATYPICAL ADENOMATOUS HYPERPLASIA, BENIGN PROSTATE HYPERTROPHY AND HISTOLOGICAL LATENT CARCINOMA OF THE PROSTATE. Objective: To investigate the correlations among atypical adenomatous hyperplasia, latent carcinoma of the prostate, and benign prostate hyperplasia Material and Method: Data were obtained from 212 consecutive autopsy specimens of prostate gland of men above 30 and less 98 years of age who died, between August 2002 and August 2004, of diseases other than carcinoma of the prostate as clinically diagnosed. All specimens underwent whole-mount processing and complete sectioning. Results: All entities were more frequent in elderly men. Most latent cancers and AAH lesions were found in

5 96 large prostates; however no statistically significant relation was found between BPH and LCP (Exact Sig.= 0.92 in parametric and 0.25 in non parametric study). In contrary parametric and non parametric cross-correlations between prostate volume and AAH showed the tendency of AAH lesions to develop in larger prostates (Exact Sig. =0.013 and 0.006). No statistically significant relation was found between AAH and LCP (Exact Sig.= and 0,770). The correlation between histological chronicle infection and atypical adenomatous hyperplasia was important but not statistically significant (Exact Sig. =0.013 in parametric and in not parametric study) Conclusion: According to the results from our study, there doesn t seem to be any causative aetiopathogenetical or topographical relation between AAH lesions and prostate adenocarcinoma. Although well-differentiated low volume carcinomas of the TZ have been previously correlated with AAH lesions, we did not observe such relation in our relatively small sample of TZ carcinomas (12.5%). AAH lesion is a well defined mimicker of prostatic adenocarcinoma, while the reported association of AAH with carcinoma is probably an epiphenomenon. In addition, it seems that from the perspective of the practicing urologist, currently, there is not enough evidence in supporting the validity of a repeated biopsy protocol in patients with AAH lesions, although further studies are required in order to assess the need of similar recommendations. Keywords: Atypical adenomatous hyperplasia, Latent prostate cancer, Benign prostate hypertrophy, Autopsy study ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Foster C. S., Sakr W: Exclusion οf Prostate Cancer by Pathological Assessment οf Prostatic Biopsy Specimens. Ιn: Chatelain C, Denis L, Foo K, Khoury S. Mc Connel J (editors). Benign prostatic hyperplasia. Plumdridge ltd. (distributors) Plymouth UK Gleason DF. Atypical hyperplasia, benign hyperplasia and well differentiated carcinoma of the prostate Am. J. Clin Path 1985; 9: Bostwick D., Srigley J., Grignon D., et al: «Atypical adenomatous hyperplasia of prostate: Morphologic criteria for its distinction from well-differentiated carcinoma». Human Pathology 1993; 24: Grignon DJ, Sakr WA. Atypical adenomatous hyperplasia of prostate: a critical review. European Urology 1996;30: McNeal J. Morfogenesis of prostate carcinoma. Cancer 1965; 18: Thorson P, Humphrey PA. Minimal adenocarcinoma in prostate needle biopsy tissue. Am J Clin Pathol Dec;114(6): Cheng L, Shan A, Cheville JC, et al: Atypical adenomatous hyperplasia of the prostate: a premalignant lesion? Cancer Res 1998, 58: Brawn PN: Adenosis of the prostate: a dysplastic lesion that can be confused with prostate adenocarcinoma. Cancer 1982, 49: Kastendieck H. Correlations between atypical primary hyperplasia and carcinoma of the prostate. Path. Res. Pract. 1980: 169; Bostwick DG, Cooner WH, et al.the association of benign prostatic hyperplasia and cancer of the prostate. Cancer ;70(1 Suppl): McNeal JE. Cancer volume and site of origin of adenocarcinoma in the prostate: relationship to local and distant spread. Hum Pathol Mar; 23(3): Bostwick DG: Prospective origins of prostate carcinoma: prostatic intraepithelial neoplasia and atypical adenomatous hyperplasia. Cancer 1996, 78: Hoda SA, Reed RJ: Morphologic characteristics of nucleoli in the differential diagnosis of well-differentiated prostatic adenocarcinoma (abstract). Am J Clin Pathol 1991, 95: Lopez-Bettran A, Pacelli A, Qian J, et al: Atypical adenomatous hyperplasia of the prostate: immunophenotype, genotype and DNA ploidy analysis. Mod Pathol 1996, 9:77A (abstract) 15. Humphrey PA, Zhu X, Crouch EC, et al: Mass-formative atypical adenomatous hyperplasia of prostate. J Urol Pathol 1998, 9:73-81

3. Συσχετίσεις της καλοήθους υπερπλασίας με τον καρκίνο του προστάτη.

3. Συσχετίσεις της καλοήθους υπερπλασίας με τον καρκίνο του προστάτη. 159 3. Συσχετίσεις της καλοήθους υπερπλασίας με τον καρκίνο του προστάτη. Κ. Σταματίου 1, Ν. Γαλαριώτης 1, Μ. Ολυμπίτης 1, Ν. Πιέρης 1, Ν. Τεπελένης 2, Β. Σαββαιδου 2, Α. Ζίζη Σερμπετζόγλου 2, Ε. Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, 3 ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η νέα χρονιά ξεκίνησε. Το περιοδικό μας τα Επιστημονικά Χρονικά του Τζανείου συνεχίζει και φέτος στα επιτυχημένα βήματα της περσινής έκδοσης. Με την αμέριστη συμπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η σχέση του με τις παθήσεις του προστάτη

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η σχέση του με τις παθήσεις του προστάτη Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η σχέση του με τις παθήσεις του προστάτη ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξόρυξη δεδομένων και αναγνώριση προτύπων με χρήση γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2009 Ε. Ελευθεριάδης, ιευθυντής Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, ΙΚΑ Θεσσαλονίκης

Μάρτιος 2009 Ε. Ελευθεριάδης, ιευθυντής Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, ΙΚΑ Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Νεφρο-ουρολογική Οµάδα Β. Ελλάδας Συνοπτική Ερµηνεία των προτεινόµενων χρήσιµων δεδοµένων για την ΙστοπαθολογικήΈκθεση του Καρκινώµατος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ειδικό προστατικό αντιγόνο Μελέτη πληθυσμού του Ν. Ζακύνθου Μ. Διαρεμέ 1, Α. Μάρκου 2, Π. Καρκαλούσος 3, Ι. Στήνιος 4 1 Βιοχημικό Εργαστήριο, ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου 2 Βιοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση του προστατικού αδενοκαρκινώματος

Ανασκόπηση του προστατικού αδενοκαρκινώματος EKΔOTHΣ - ΔIEYΘYNTHΣ: HΛIAΣ KAYKAΣ - Δερματολόγος EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ: MEΣOΓEIΩN 215, 115 25 AΘHNA THΛ.: 2106777590, FAX: 2106756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: www.kafkas-publications.com ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανασκόπηση της σύγχρονης πραγματικότητας στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στατιστική Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων για τη Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΑΡ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: 2664

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΑΡ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: 2664 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Α. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ-ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη βιοψία του καρκίνου του προστάτη

Ενδείξεις για τη βιοψία του καρκίνου του προστάτη 37 Ανασκόπηση Ενδείξεις για τη βιοψία του καρκίνου του προστάτη *Θωμάς Αρβανιτάκης Ουρολογική Κλινική, Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας» *Αν. Διευθυντής Σκοπός: Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να εκτεθούν

Διαβάστε περισσότερα

short news Γ. ασκαλόπουλος

short news Γ. ασκαλόπουλος 18-19 Γ. ασκαλόπουλος Η συµπληρωµατική ακτινοθεραπεία σε καρκίνο του προστάτη παθολογικού σταδίου Τ3Ν0Μ0 µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο µεταστάσεων και βελτιώνει την επιβίωση. Αποτελέσµατα της µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 39 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010

Tεύχος 39 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 EΠΙΣΗΜΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ το περιοδικο εχει την εθνική αναγνώριση του υπουργειου υγειας και κοινωνικησ Αλληλεγγυης

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >16

σύγχρονη ουρολογία Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >16 σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >16 editorial Στις τελευταίες «Αθηναϊκές Ηµέρες» µου ζητήθηκε όπως και από άλλους Καθηγητές- ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλοειδείς Όγκοι Μαστού

Φυλλοειδείς Όγκοι Μαστού 21(2):175-179, 2009 Ανασκόπηση Χ. Κοσμίδης Κ. Βασιλειάδου Γ. Ανθιμίδης Ε. Φαχαντίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι φυλλοειδείς όγκοι είναι σπάνια νεοπλάσματα του μαστού, που κλινικά εμφανίζονται ως μία λεία, μεγάλη, λοβώδης

Διαβάστε περισσότερα

Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου κέντρου αναφοράς

Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου κέντρου αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 11, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 155-172, 2012 Κλινική Μελέτη Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου

Διαβάστε περισσότερα

Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα: Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά

Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα: Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά 22 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 7, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα: Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά Πηνελόπη Αργυρίου 1, Δήμητρα Ροντογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να editorial //ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #24 Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να απαξιώσεις το σύστηµα υγείας µιας χώρας; Η προσωπική µου άποψη είναι ότι είναι µάλλον ευκολο και σχεδόν σε καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου. e-mail : chbavol@yahoo.gr

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου. e-mail : chbavol@yahoo.gr Τίτλος: Καρκινοειδείς όγκοι στομάχου Συγγραφέας: Χρήστος Στ. Μπασαγιάννης Στρατιωτ. Ιατρός Ειδικός παθολόγος Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική ιατριβή ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΛΩΜΑΤΩ Η ΚΑΙ ΑΚΡΟΧΟΡ ΟΝΩ Η ΕΙΚΟΝΑ Πέτρος. Α. Παπαδόπουλος Aριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Οδοντιατρικης Εργαστηριο Στοµατολογιας

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας

Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας Περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας Απρίλιος 2010 - Τόμος 6 - Τεύχος 1 IATRIKA CHRONIKA NORTH-WESTERN GREECE Journal of the Medical and Surgical Society

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πνεύμονος- Θώρακος

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πνεύμονος- Θώρακος Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πνεύμονος- Θώρακος Συν τονισ τεσ: Ν. Καβαντζάς Β. Παρτσαλίδου-Τζάρου Μ. Χόρτη Εισ η γ η τ ε σ: Π.Αλεξάνδρου Ν. Καβαντζάς Β. Παρτσαλίδου-Τζάρου Ρ. Τριγγίδου Μ. Χόρτη ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Expression of phospho-p44/42mapk in oral squamous cell carcinoma

Expression of phospho-p44/42mapk in oral squamous cell carcinoma Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 3, 121-128 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 3, 121-128 121 Invited Author Έκφραση του p44/42 ΜΑΡΚ στο ακανθοκυτταρικό

Διαβάστε περισσότερα