Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας (μηνών Σεπτ. Νοεμβρ. Χρονική περίοδος από τον 1ο μ.χ. έως τον 19ο μ.χ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας (μηνών Σεπτ. Νοεμβρ. Χρονική περίοδος από τον 1ο μ.χ. έως τον 19ο μ.χ."

Transcript

1 Ιστορική αναδρομή ΣTOMA 2011; 39 : Bιβλιογραφική ανασκόπηση Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας (μηνών Σεπτ. Νοεμβρ. Χρονική περίοδος από τον 1ο μ.χ. έως τον 19ο μ.χ. αιώνα) Ν. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 1, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 2, Α. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ 3 Εργαστήριo Ενδοδοντολογίας (Οδοντιατροδικαστική), Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Physical assaults of the craniofacial region of Saints celebrated by the East Orthodox Church (Sep-Nov., 1st c. A.D.-19th c. A.D.) N. PETALOTIS 1, CHR. STAVRIANOS 1, A. PATRIKIOS 3 Department of Endodontology (Forensic Dentistry), School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki. Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η ονομαστική αναφορά αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας που υπέστησαν κακώσεις στην κρανιοπροσωπική χώρα και εορτάζονται τους τρεις μήνες του Φθινοπώρου και η διερεύνηση του τρόπου και το είδος των κακώσεων αυτών. Συχνά στους βίους των αγίων και ιδιαίτερα αυτών που μαρτύρησαν στους ρωμαϊκούς χρόνους, γίνεται αναλυτική αναφορά στις κακώσεις (βασανιστήρια) που υπέστησαν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν: α) ο «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας» και β) ο «Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», καθώς και γ) μεμονωμένα βιβλία που αναφέρονται σε συγκεκριμένους αγίους. Βρέθηκε στατιστικά ότι ο αριθμός των ανδρών που υπέστησαν κακώσεις στο κρανιοπροσωπικό σύστημα είναι μεγαλύτερος από των γυναικών (59,8% και 40,2%, αντίστοιχα). Ανάμεσα τους άγιοι και αγίες που τιμώνται ευρύτατα από τους πιστούς (απόστολοι Θωμάς και Ιωάννης ο Θεολόγος, Κυπριανός, Αρτέμιος, Αναστασία η Ρωμαία, Απολλωνία κ.ά.). Τα αποτελέσματα της διερεύνησης έδειξαν ότι οι αποτρόπαιοι μέθοδοι ποικίλλουν με σαδιστικές συμπεριφορές (λακτίσματα, γρόνθοι στη προσωπική χώρα, εκδορές δέρματος κεφαλής, αποσχίσεις χειλέων, κατάγματα οστών γνάθων, δοντιών, βίαιες εκμοχλεύσεις, αποκοπή/εκρίζωση γλώσσας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κλ.π.). Οι δράστες είχαν σκοπό την πρόκληση πόνου, τον εξευτελισμό, το δημόσιο παραδειγματισμό και την αλλαγή θρησκευτικών πεποιθήσεων των θυμάτων. Οι μάρτυρες (1ο μ.χ. έως 19ομ.Χ. αι.) και οι δράστες των βιαιοπραγιών ανήκαν σε διάφορες φυλές και χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτο, Συρία, Περσία, Ρωσία, Γεωργία κ.α.). Η προσεκτική μελέτη του είδους της βαρύτητας και της έκτασης των κακώσεων αυτών είναι ιδιαίτερου Οδοντιατροδικαστικού/Ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος, καθώς μπορούν να δώσουν πολύτιμα στοιχεία που προσδιορίζουν το σκοπό και την ψυχοπαθολογία των δραστών. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: μάρτυρες εκκλησίας, κακώσεις, κρανιοπροσωπική χώρα, Οδοντιατροδικαστική. Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Οδοντίατρος 2 Αναπληρωτής καθηγητής, υπεύθυνος του επιλεγόμενου μαθήματος «Οδοντιατροδικαστική», Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 3 Οδοντίατρος, Ιερέας Summary The aim of this study is to list by name Saints of the East Orthodox Church that have been subjected to physical assault in the craniofacial region, their feast days are celebrated during Autumn and to investigate the kind of the assaults and the ways they were used to provoke them. Very often in the lives of the Saints and especially those that suffered martyrdom during the Roman times exist a detailed report of the physical assaults (tortures) that they were subjected to. For this purpose a) The Great Synaxaristis of the Orthodox Church, b) The new Synaxaristis of the Orthodox Church, and c) books concerning specific Saints were used. Statistically the number of male Saints that were subjected to physical assault in the craniofacial region is bigger than of the female Saints (59,8% and 40,2%, respectively). Among them are male and female saints that are widely venerated by the faithful (Apostles Thomas and John the Divine, Cyprian, Artemius, Anastasia the Roman, Apollonia and others). The results of this study have shown that there were used various horrifying methods with sadistic tendencies jabs to the facial region, flaying of the skin of the head, ruptures of the lips, fractures of bones, jaws and teeth, violent teeth extractions, extirpation of the tongue, craniofacial injuries etc. The aim of the perpetrators was to provoke pain, humiliation, public exemplification and to change the religious beliefs of their victims. Both the martyrs (1st c. A.D till 19th c. A.D.) and their perpetrators belonged to various nationalities and originated from different countries (Modern day Greece, Turkey, Egypt, Syria, Iran, Russia, Georgia and others). The detailed study of the kind, the gravity and the extent of those lesions has a special interest for Forensic Dentistry as they can give us valuable clues for the purposes and the psychopathology of the perpetrators. KEY WORDS: Martyrs of the church, physical assaults, craniofacial region, Forensic Dentistry. Received on 26 th April, Accepted on 28 st Juny, Dentist 2 Assoc. Professor 3 Dentist, orthodox priest

2 274 Εισαγωγή Οι μάρτυρες ανεδείχθησαν από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Με το πέρασμα των χρόνων και την αριθμητική αύξηση των Χριστιανών άρχισαν οι διωγμοί πρώτα τοπικοί και ύστερα γενικευμένοι. Οι κυριότερες κατηγορίες εναντίον των Χριστιανών ήταν οι εξής: α) ότι ήταν άθεοι, καθώς δεν ανήκαν σε κάποιες από τις γνωστές θρησκείες, β) ότι ήταν εχθροί του κράτους, καθώς δεν προσκυνούσαν τον αυτοκράτορα, γ) ότι ήταν συνωμότες, καθώς μαζεύονταν σε ιδιωτικούς χώρους, δ) ότι στις τελετές τους τρέφονταν με ανθρώπινες σάρκες, αίμα (θυέστεια δείπνα) και ε) ότι επιδίδονταν σε κάθε είδους ακολασίες (οιδιπόδειες μείξεις). Άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας, μόρφωσης και κοινωνικής τάξης αποφάσισαν να δεχτούν κάθε είδους κακώσεις/βασανιστήρια παρά να απαρνηθούν την χριστιανική τους πίστη 1. Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν περιστατικά της ζωής τους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομολογία της πίστης τους, τις κακώσεις και τον βίαιο θάνατο που υπέστησαν. Συχνά χρησιμοποιήθηκαν πρακτικά στη δίκη τους. Τα κείμενα αυτά ονομάστηκαν «Μαρτύρια» και δημιουργήθηκαν κατάλογοι με τα ονόματα των μαρτύρων πρώτα των τοπικών Εκκλησιών και ύστερα ευρύτερων εκκλησιαστικών περιοχών που ονομάστηκαν «Μαρτυρολόγια». Με την εδραίωση του Χριστιανισμού δημιουργήθηκαν τα «Μηνολόγια» που συμπεριέλαβαν τους βίους κληρικών, λαϊκών και μοναχών. Κάθε ημέρα του χρόνου αφιερώθηκε στη μνήμη διαφόρων αγίων. Το πιο σημαντικό Μηνολόγιο, ήταν το «Μηνολόγιο της Μεγάλης Εκκλησίας» αυτό, δηλαδή, που ήταν σε χρήση στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Μετά τον 9ο αιώνα αποκρυσταλλώθηκε η δομή των ημερήσιων ακολουθιών. Στον όρθρο κάθε ημέρας, μετά την στ ωδή, αναγιγνώσκεται ο συνοπτικός βίος των Αγίων της ημέρας, τα ονομαζόμενα «Συναξάρια». Τα Συναξάρια είναι συντμήσεις των εκτεταμένων βίων. Έχουν λειτουργικό ρόλο και εναρμονίζονται με το περιεχόμενο της ακολουθίας που περιλαμβάνονται. Ο Άγιος Συμεών ο Μεταφραστής, τον 10ο αιώνα, συνέλεξε και κατάρτισε σε ένα ομοειδή σύστημα τα υπάρχοντα Συναξάρια εμπλουτίζοντάς τα με βίους άλλων αγίων 1. Ο Μαυρίκιος, διάκονος της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως συνέταξε πρώτος τον «Συναξαριστή των 12 μηνών του ενιαυτού» και συμπεριέλαβε όλα τα Συναξάρια που αναγιγνώσκονται κάθε ημέρα. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1607, μεταγλωττισμένος από τον Μάξιμο Μαργούνιο επίσκοπο Κυθήρων. Ο Άγιος Νικόδημος ο Πεταλωτής και συν Αγιορείτης ασχολήθηκε με τον Συναξαριστή του Μαυρίκιου και προέβη σε προσθήκες και διορθώσεις. Το 1819, εκδόθηκε στη Βενετία με τον τίτλο «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Στο δικό του Συναξαριστή βασίστηκαν οι μετέπειτα συναξαριστές, δηλαδή, του Κωνσταντίνου Δουκάκη, του Βίκτωρος Ματθαίου/Ματθαίου Λαγγή (Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας) και των σύγχρονων: α) Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, (έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος και επιμέλεια του Επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου) και β) Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, (εκδόσεις Ινδίκτου και επιμέλεια του ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου). Σκοπός της εργασίας είναι η ονομαστική αναφορά των αγίων και η διερεύνηση του τρόπου και του είδους των κακώσεων που υπέστησαν στην κρανιοπροσωπική χώρα και αναφέρεται μόνο σε αυτούς που μαρτύρησαν και εορτάζονται στους τρεις μήνες του Φθινοπώρου. Υλικό Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν α) ο «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», διότι πολλοί βίοι Αγίων είναι στην εκτενή τους μορφή 2-4 και β) ο «Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», διότι είναι πιο σύγχρονος και ενημερωμένος, αφού περιέχει αγίους που δεν υπάρχουν σε άλλους συναξαριστές και ιδιαίτερα αγίους της Δυτικής Εκκλησίας που μπορεί να θεωρηθούν Ορθόδοξοι 5-7. Χρησιμοποιήθηκαν τα τέσσερα Ευαγγέλια αναφερόμενα στον Ι. Χριστό 8 και μεμονωμένα βιβλία που αναφέρονται σε συγκεκριμένους Αγίους 9,10,-12,15. Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι τόμοι για τους μήνες του Φθινοπώρου. Έγινε προσεκτική ανάγνωση του βίου όλων των Αγίων που εορτάζουν τους μήνες του Φθινοπώρου και αναζητήθηκε, όπου ήταν δυνατόν, ο εκτενέστερος βίος. Στην εργασία αναφέρονται μόνο οι άγιοι που εορτάζονται τους τρεις μήνες του Φθινοπώρου και υπέστησαν κάποιο είδος κακώσεων στην κρανιοπροσωπική χώρα (δεν συμπεριλαμβάνονται γενικευμένες κακώσεις, όπως λιθοβολισμός, κ.α.). Δημιουργήθηκαν 3 πίνακες, ένας για κάθε μήνα, όπου αναφέρεται το όνομα του μάρτυρα, η ημερομηνία μνήμης του, το είδος/τρόπος κακώσεων που υπέστη στην κρανιοπροσωπική χώρα, ο αιώνας που μαρτύρησε και η τιμωρητική αρχή, δηλαδή, η εξουσία που επέβαλλε τις κακώσεις. Ο πίνακας Ι είναι για το μήνα Σεπτέμβριο, ο πίνακας ΙΙ για το μήνα Οκτώβριο και ο πίνακας ΙΙΙ για τον μήνα Νοέμβριο (Πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ).

3 Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ημερομηνία Όνομα Είδος/τρόπος κακώσεων Αιώνας Τιμωρητική Αρχή 1/9 3/9 4/9 4/9 7/9 40 παρθενομάρτυρες Βασίλισσα Βαβύλας Ερμιόνη Μακάριος Κάνεφ. Βίαιη έμπηξη πυρακτωμένων σιδήρων και ξίφους στην στοματική κοιλότητα Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου (ραπίσματα) Χτυπήματα με λίθους στις παρειές Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου. Ραβδισμοί στο πρόσωπο 2ος 17ος Βάβδος, Ρωμαίος ηγεμόνας Ηράκλειας. Αλέξανδρος, Ρωμαίος ηγεμόνας Νικομήδειας. Μαξιμιανός, Ρωμαίος ηγεμόνας Νικομήδειας. Τραϊανός, Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Τάταροι. 9/9 9/9 13/9 14/9 16/9 17/9 Σεβηριανός Θεοφάνης Ομολογητής Κετεβάν Πάπας Ευφημία Αγαθόκλεια Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου με λίθους 100 ραπίσματα στο πρόσωπο. Θλαστικές κακώσεις Θερμικές βλάβες (χύτρα πυρακτωμένη στην κεφαλή μέχρι τους ώμους) Συντριπτικά κατάγματα γνάθων και οστών προσώπου Τραυματικές βλάβες προσώπου (από λουριά) Εγκαύματα στη γλώσσα 17ος Αρχές 4ου Αρχές 4ου Αρχές 4ου Λυσίας, Ρωμαίος ηγεμόνας Σεβάστειας. Ρωμαίοι. Σάχης Αμπάς, Πέρσης, μουσουλμάνος. Μάγνος, Ρωμαίος Ανθύπατος Λυκαονίας. Πρίσκος, Ρωμαίος Ανθύπατος. Παυλίνα. 19/9 19/9 20/9 20/9 20/9 20/9 23/9 26/9 28/9 28/9 29/9 30/9 30/9 30/9 Σαββάτιος Δορυμέδων Υπάτιος επίσκοπος Ανδρέας Πρεσβύτερος Αναστάσιος μοναχός Αναστάσιος παπικός αποκρισάριος Πέτρος, Αντωνίνος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μάρκος Αλέξανδρος, Αλφειός, Ζώσιμος Γοβδελαάς Γρηγόριος Μεγάλης Αρμενίας Ριψιμία Γαιανή Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου. Απόσχιση παρειών, βίαιη εκγόμφωση δοντιών. Κακώσεις τριχωτού κεφαλής και προσώπου. (Βίαιο τράβηγμα και απόσπαση μαλλιών και τριχών γενειάδος) Έκχυση καυτής πίσσας στη γενειάδα. Εκδορά κρανίου. Καύση εικόνων πάνω στο κρανίο. Έκχυση καυτής πίσσας στη γενειάδα. Εκδορά δέρματος κρανίου. Καύση εικόνων πάνω στο κρανίο. Γρόνθοι στην κεφαλή, παρειές. Εκρίζωση γλώσσας. Αποκοπή γεννητικών οργάνων και εισαγωγή τους στη στοματική κοιλότητα. Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου (ραπίσματα).. Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση μέσω χωνιού λιωμένων μετάλλων Βίαιες εκμοχλεύσεις τεσσάρων γομφίων Διάταση στόματος με ξύλο. Θερμικές βλάβες. (τοποθέτηση στην κεφαλή θυλάκου πλήρους θερμότατης στάχτης). Συμπίεση κεφαλής με μηχανικά όργανα, θραύση δοντιών με λίθους 8ος 8ος 7ος 7ος 9ος 1ος Βικάριος, Ρωμαίος ηγεμόνας Αντιόχειας. Περίννιος, Ρωμαίος ηγεμόνας Συννάδων. Λέων ο Γ ο Ίσαυρος, εικονομάχος. Λέων ο Γ ο Ίσαυρος, εικονομάχος. Κώνστας ο Β, μονοθελητιστής. Κώνστας ο Β, μονοθελητιστής. Αβραχίμ, μουσουλμάνος ηγεμόνας Αφρικής. Ρωμάνα, «οικοδέσποινα» Εφέσου. Μάγνος, Ρωμαίος Ανθύπατος Αντιοχείας. Μάγνος, Ρωμαίος Ανθύπατος Αντιοχείας. Σαβώρ Β / Γ βασιλιάς Περσίας, πυρολάτρης. Τιριδάτης Γ, Αρμένιος βασιλιάς. Τιριδάτης Γ, Αρμένιος βασιλιάς. Τιριδάτης Γ, Αρμένιος βασιλιάς.

4 276 Πεταλωτής και συν ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ημερομηνία Όνομα Είδος/τρόπος κακώσεων Αιώνας Τιμωρητική Αρχή 2/10 2/10 2/10 2/10 Κυπριανός Ιουστίνα Λεοδεγάριος επίσκοπος Ωτέν Θεόδωρος Γαβράς Αποσχίσεις δέρματος προσωπικής χώρας Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου (ραπίσματα), χειλέων, εκδορά δέρματος προσώπου, εκδορά δέρματος κεφαλής 7ος 11ος Ευτόλμιος, Ρωμαίος η- γεμόνας Ευτόλμιος, Ρωμαίος η- εμόνας Εβροιος, τύραννος Γαλλίας Τούρκος Μουσουλμάνος 4/10 5/10 6/10 Πέτρος Καπιτωλίας. Χαριτίνη Θωμάς Απόστολος Βίαιες εκμοχλεύσεις δοντιών, εκδορά δέρματος κρανίου και τοποθέτηση οξέος και πυρακτωμένων υλικών (αναμμένων κάρβουνων) Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου 8ος 1ος Ουαλίντ, Χαλίφης Δαμασκού Δομέτιος, Ρωμαίος ηγεμόνας Κιλικίας Ινδός, υπηρέτης 9/10 10/10 11/10 12/10 12/10 12/10 12/10 14/10 17/10 19/10 20/10 28/10 29/10 29/10 Ποπλία Ομολογήτρια Ευλαμπία Στάρετς Μακάριος Όπτινα Τάραχος Πρόβος Ανδρόνικος. Αναστασία Παρθένος η Ρωμαία Ναζάριος Ανδρέας εν τη Κρίσει Σαδώθ Αρτέμιος Κυριακός Αναστασία η Ρωμαία Μελιτινή Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου (ραπίσματα) Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου (ραπίσματα) Ράπισμα προσώπου (από δαίμονα) Θλαστικές κακώσεις προσώπου (Αλλεπάλληλες πλήξεις). Κατάγματα γνάθων (με λίθους) Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου. Αποκοπή γλώσσας. Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση οίνου αναμειγμένου με αίμα θυσιών (ειδωλόθυτα) Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση κρέατος ειδωλοθύτων Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου. Αποκοπή γλώσσας Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου Κατάγματα γνάθων (με λίθους) Συντριπτικά κατάγματα οστών κεφαλής, σώματος Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση λιωμένου μολύβδου. Οξέα εγκαύματα, εσωτερική απανθράκωση οργάνων Βίαιες εκμοχλεύσεις δοντιών. Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου. 19ος 1ος 8ος ; Ιουλιανός, ο Παραβάτης Μάξιμος, Ρωμαίος ηγεμόνας Νικομηδείας Δαίμονας Μάξιμος, Ρωμαίος ηγεμόνας Ταρσού Μάξιμος, Ρωμαίος ηγεμόνας Ταρσού Μάξιμος, Ρωμαίος ηγεμόνας Ταρσού Πρόβος, Ρωμαίος ηγεμόνας Ανούλιος, Ρωμαίος ηγεμόνας Κωνσταντίνος ο Κοπρώνυμος Σαβώρ Β., Πέρσης βασιλιάς, πυρολάτρης Ιουλιανός ο Παραβάτης Ιουλιανός, ο Παραβάτης Πρόβος, Ρωμαίος ηγεμόνας ; 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 31/0 Ευτροπία Αστέριος Νεονίλλη Απολλωνία Αβακούμ Επίμαχος και συν αυτώ. Τραυματική θραύση κάτω γνάθου και κατάγματα δοντιών Θλαστικές κακώσεις προσωπικής χώρας (ξυλοδαρμοί) Βίαιες εκμοχλεύσεις δοντιών, Κατάγματα γνάθων Πλήξεις με γροθιές. Θλαστικές κακώσεις προσώπου. Βίαιη διάνοιξη στόματος 17ος Απελλιανός, Ρωμαίος ηγεμόνας Αλεξάνδρειας Λυσίας, Ρωμαίος ηγεμόνας Κιλικίας Λυσίας, Ρωμαίος ηγεμόνας Κιλικίας Ρωμαίος διοικητής Αλεξάνδρειας Τούρκος καδής, Θεσσαλονίκης Απελλιανόs, Ρωμαίος ηγεμόνας Αλεξάνδρειας.

5 Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙI ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ημερομηνία Όνομα Είδος/τρόπος κακώσεων Αιώνας Τιμωρητική Αρχή 1/11 2/11 3/11 5/11 11/11 14/11 15/11 15/11 18/11 18/11 19/11 25/11 28/11 29//11 Ιάκωβος, Ιάκωβος, Διονύσιος Αττικός και συν αυτώ Ακεψιμάς Γαλακτίων Επιστήμη Βίκτωρ Κωνσταντίνος Υδραίος Άβιβος Ελπίδιος Πλάτων Ρωμανός Ηλιόδωρος ο Γεώργιος ο Χιοπολίτης Στέφανος ο νέος Παράμονος. Πλήξεις με γροθιές. Θλαστικές κακώσεις προσώπου Βίαιες εκμοχλεύσεις δοντιών Πλήξεις με γροθιές. Θλαστικές κακώσεις προσώπου Θερμικές βλάβες. (Υγρά, χημικά εγκαύματα). Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση μείγματος από ασβέστη και ξύδι Κατάγματα κάτω γνάθου. Πλήξη ή απόπειρα πλήξης προσώπου Λουρί στο στόμα ( χαλινάρι) Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση καυστικών ουσιών (θείου και ασφάλτου Σφαίρες πυρακτωμένες στις μασχάλες. (Ο καπνός έβγαινε από στόμα και μύτη). Εκδορά δέρματος προσώπου Εκρίζωση γλώσσας Ακινητοποίηση κεφαλής και σαδιστικός ακρωτηριασμός λαιμού με μη οξύαιχμη λάμα μαχαιριού Λακτίσματα στο πρόσωπο. Θλαστικές κακώσεις προσώπου Πολλαπλές διατρήσεις γλώσσας με οξύαιχμα καλάμια 16ος 2ος 18ος 19ος 8ος Σελίμ, Τούρκος σουλτάνος Μάρκελλος, ηγεμόνας Σεβάστειας Αδροχοσχάρ, Πέρσης Αρχιμάγος Ούρσος, Ρωμαίος ηγεμόνας Σεβαστιανός, Ρωμαίος ηγεμόνας Δαμασκού Χασάν, Τούρκος διοικητής Ρόδου Λυσανίας, Ρωμαίος ηγεμόνας Έδεσσας Ιουλιανός, ο παραβάτης Αγριππίνος, Ρωμαίος ηγεμόνας Άγκυρας Ρωμαίος, ηγεμόνας Αντιόχειας Αέτιος, Ρωμαίος ηγεμόνας Μαγύδου Τούρκος, διοικητής Αϊβαλιού Κωνσταντίνος, Επίσκοπος Νικομήδειας Ακυλίνος, Ρωμαίος ηγεμόνας. Αποτελέσματα-Συζήτηση Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν περιπτώσεις μαρτύρων, δηλαδή ανθρώπων που βασανίστηκαν με διάφορα είδη κακώσεων και πολλές φορές θανατώθηκαν για τα θρησκευτικά πιστεύω τους όπως οι «7 Μακκαβαίοι» και οι «Τρεις παίδες εν καμίνω». Σε αυτές προστίθενται ο μαρτυρικός βίος και θάνατος δικαίων και προφητών (Ησαΐας, Ηλίας, Δανιήλ, κ.α.). Ο ίδιος ο ιδρυτής της χριστιανικής πίστης, ο Ιησούς Χριστός υπέστη κακώσεις και στην κρανιοπροσωπική χώρα. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ένας υπηρέτης στην οικία του Άννα του «έδωκε ράπισμα» ( Ιωαν. ΙΗ 23), στη συνέχεια «ενέπαιζον Αυτώ δέροντες και έτυπτον Αυτού το πρόσωπον» (Λουκ. ΚΒ 63) και «ήρξαντο τινές εμπτύειν Αυτώ και περικαλύπτειν το πρόσωπο Αυτού και κολαφίζειν Αυτόν» (Μαρκ. ΙΔ 65). Ακολούθησε από τους Ρωμαίους στρατιώτες ο ακάνθινος στέφανος, η μαστίγωση, τα ραπίσματα «και εδίδουν Αυτώ ραπίσματα» (Ιωα ΙΘ 1), αλλεπάλληλες πλήξεις με καλάμι στην κεφαλή Του και στο τέλος το μαρτύριο του Σταυρικού θανάτου, συνοδευμένο με φρικτή δίψα και το σπόγγο βουτηγμένο σε όξο και χολή 8. Σε απόκρυφη διήγηση «των Αγίων Παθών του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», που αποδίδεται στον Άγιο Δημήτριο του Ροστώφ της Ρωσίας, οι περιγραφές είναι πιο αναλυτικές 9. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στην προσευχή του στον κήπο της Γεσθημανή έσταξαν δάκρυα καυτά, σταγόνες 267 και άλλες 225 σταγόνες «δάκρυα εκ του εγκεφάλου μεμιγμένα με αίμα». Στην αυλή του αρχιερέα ο Χριστός δέχθηκε αλλεπάλληλες πλήξεις στην προσωπική χώρα (102 φορές), αφού κάλυψαν το πρόσωπό του με ένδυμα για να μη βλέπει και του έλεγαν «Προφήτευσον ημίν Χριστέ ποιος σε ερράπισεν». Ο δούλος του Αρχιερέα κρατώντας χειράγρα στο χέρι του, τον χτύπησε τόσο δυνατά στην παρειά, ώστε ο χτύπος ακούστηκε σε όλη την αυλή, εκγομφώθηκαν από την πλήξη μερικά δόντια και εντυπώθηκε στην παρειακή χώρα το εκχυμωτικό σχήμα της χειράγρας. Επίσης, τον εφασκέλωσαν στο πρόσωπο και στα μάτια (28 φορές) και τον έπτυσαν (100 φορές). Όταν έπεφτε κάτω, τον σήκωναν με βίαιο τράβηγμα των μαλλιών ή από το σκοινί που είχε

6 278 περιτυλιγμένο στο λαιμό (33 φορές). Το ακάνθινο στεφάνι είχε πάνω από 1000 αγκάθια, φορέθηκε 50 φορές (καθώς τον έβαζαν και τον έβγαζαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες) και δέχθηκε αλλεπάλληλες πλήξεις πάνω σε αυτό (40 φορές). Στο Γολγοθά, πριν την σταύρωση, τον έφτυσαν στο πρόσωπο 100 φορές, τον έσυραν από τη μύτη 20 φορές και από τα αυτιά 30 φορές (Εικόνα 1). Το δικό Του παράδειγμα και η πίστη στους λόγους Του, για την ομολογία του ονόματός του μπροστά στους ανθρώπους, ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπων ανά τους αιώνες να δεχθούν να υποστούν κάθε είδους σωματικές και ψυχολογικές κακώσεις-βασανιστήρια παρά να απαρνηθούν την πίστη τους στο πρόσωπο Του. Οι διωγμοί, που στην πραγματικότητα ήταν συνεχείς με οξύτερες φάσεις ανά χρονικά διαστήματα, μπορούν να χωρισθούν σε 7 μεγάλες κατηγορίες: 1. Διωγμοί στους αποστολικούς χρόνους. 2. Διωγμοί στους ρωμαϊκούς χρόνους. 3. Διωγμοί από ειδωλολάτρες (Πέρσες, Αβάρους, Βούλγαρους κτλ). 4. Εικονομαχία. 5. Διωγμοί από Μουσουλμάνους (Άραβες, Πέρσες, Σελτζούκοι, Τούρκοι, κ.ά). 6. Τουρκοκρατία. 7. Διωγμοί σε χώρες που επικράτησε η κομμουνιστική ιδεολογία της αθεΐας. Εικόνα 1. Εμπαιγμός του Χριστού (Fra Angelico, τοιχογραφία, Κελί 7, μουσείο μονής Αγ. Μάρκου, Φλωρεντία, 15ος αιώνας). Ο αι. ήταν η εποχή των μεγάλων διωγμών και έχουμε τις περισσότερες περιπτώσεις μαρτυρίων-βασανιστηρίων στην κρανιοπροσωπική χώρα. Ακολουθεί ο αιώνας, ο 8ος αιώνας και ο αριθμός τους μικραίνει στους υπόλοιπους, χωρίς να λησμονείται ότι γνωρίζουμε μόνο όσες περιπτώσεις είχαν καταγραφεί και διασωθεί έως τις μέρες μας. Στην παρούσα εργασία αναφέρθηκαν οι κακώσεις που εντοπίζονται στην κρανιοπροσωπική χώρα. Δεν αναφέρονται πιο γενικευμένες σωματικές κακώσεις που Πεταλωτής και συν σίγουρα θα επηρέασαν και την κεφαλή όπως λιθοβολισμός, δέσιμο σε άλογα που έτρεχαν ελεύθερα, ραβδισμοί, εκδορές σώματος κ.ά. Η προσεκτική ανάγνωση των βίων έδειξε ότι σε 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, σε 16 του Οκτωβρίου και σε 12 του Νοεμβρίου εορτάζονται άγιοι/αγίες που υπέστησαν διάφορα είδη κακώσεων στη κρανιοπροσωπική χώρα. Ο αριθμός των ημερών αντιστοιχεί στις μισές περίπου ημέρες του Φθινοπώρου. Ιδιαίτερα γνωστοί άνδρες Άγιοι που τιμώνται με ιδιαίτερη ευλάβεια από τους πιστούς είναι: οι απόστολοι Θωμάς και Ιωάννης ο Θεολόγος, Κυπριανός, Αρτέμιος, Βίκτωρας και Κωνσταντίνος ο Υδραίος. Αντίστοιχα από τις γυναίκες μάρτυρες οι Αγίες Ευφημία, Ιουστίνη, Αναστασία η Ρωμαία 10 και Απολλωνία Η Αγία Απολλωνία, τα τελευταία χρόνια, θεωρείται μαζί με τον Άγιο Αντύπα επίσκοπο Περγάμου, προστάτες των Οδοντιάτρων και των ασθενών που αντιμετωπίζουν οδοντιατρικά προβλήματα11,12 (Εικόνα 2). Καθοριστική ήταν η συμβολή του Αθηναίου συναδέλφου Οδοντιάτρου Τασούλα Μανώλη στη διάδοση και καθιέρωση της εορτής της Αγίας Απολλωνίας12. Εικόνα 2. Αγία Απολλωνία (μουσείο μονής Αγ. Φραγκίσκου, Ασίζη, 16ος αι., ανώνυμος). Οι δράστες των βασανισμών είχαν ως κύριο σκοπό την αλλαγή των θρησκευτικών πεποιθήσεων των θυμάτων τους. Για το σκοπό αυτό, δε δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν διάφορες μεθόδους, συχνά με ιδιαίτερη σκληρότητα και με σαδιστικές τάσεις. Τέτοιες είναι: Διάλογος, υποσχέσεις αγαθών, εκφοβισμός, απειλές, δημόσιος εξευτελισμός-παραδειγματισμός, όπως και κάθε μέσο που θα προκαλούσε αφόρητους πόνους. Στους ρωμαϊκούς χρόνους οι Χριστιανοί έπρεπε να απαρνηθούν τον Χριστό τιμώντας είδωλα των Ολυμπίων θεών ή του αυτοκράτο-

7 Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας... ρα. Αργότερα, καλούνταν να γίνουν ειδωλολάτρες (Βουλγαρικής θρησκείας), πυρολάτρες, μουσουλμάνοι, εικονομάχοι και πιστοί οπαδοί του κομμουνιστικού κόμματος και της «άθεης ιδεολογίας» του. Τα βασανιστήρια που υπέστησαν περιλαμβάνουν α) άσκηση σωματικής κακοποίησης και β) άσκηση ψυχολογικής κακοποίησης μέσα από εγκληματικές συμπεριφορές (εκφοβισμού, υποτίμησης, εξευτελισμού, καθημερινές προσβολές, απειλές, αποχωρισμός οικείων προσώπων όπως συζύγων και παιδιών κ.λ.π. 13,14. Το φάσμα ενός πολυώδυνου θανάτου συνδυάζονταν και με οικονομικές αφαιμάξεις, κατάσχεση αγαθών, εκπατρισμούς, δημόσιους εξευτελισμούς και υποσχέσεις για πλούτη, δόξα, αρχοντικούς γάμους, πολυτελή ρούχα, κοσμήματα και αρματωσιές και κάθε τι που θεωρείται κοινωνικά επιθυμητό και ζηλευτό. Η άσκηση σωματικής κακοποίησης περιλάμβανε όχι μόνο τις ήδη γνωστές μεθόδους βασανιστηρίων αλλά εφευρέθηκαν και άλλες ακόμα πιο τρομαχτικές και επώδυνες. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει χαρακτηριστικά : «Τι να πολυλογώ; Ο ίδιος ο Άδης και οι ίδιοι οι καταχθόνιοι δαίμονες, η μάλλον ειπείν, η λύσσα όλου του Άδου και των υποχθονίων δαιμόνων δεν εδύνατο να επινοήσει τόσα σκληρά είδη και βασάνων όσα επενόησαν οι διώκται και τύραννοι κατά των του Χριστού Μαρτύρων, οι οποίοι εις κάθε βάσανον εδοκίμαζον ένα θάνατον, ή μάλλον ειπείν, πολλούς θανάτους και ακολούθως υπέφεραν ένα πολυθάνατον θάνατον, με την αργοπορίαν της τελευταίας καταδίκης του θανάτου»1. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης έδειξαν ότι οι αποτρόπαιοι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν ήταν ποικίλοι με σαδιστικές τάσεις. Στην πλειοψηφία τους οι κακώσεις είναι αποτέλεσμα από ανελέητο ξυλοδαρμό (γρόνθοι, λακτίσματα στην περιοχή της προσωπικής χώρας με ράβδους, λίθους, κτλ.). Ακολουθούν οι κακώσεις της γλώσσας (αποκοπή, εκρίζωση, διάτρηση και πρόκληση εγκαυμάτων) (Εικόνες 3,4,5,6,7,), η συντριβή των οστών του προσώπου και των γνάθων, τα κατάγματα και η βίαιη εκμόχλευση/εκρίζωση μόνιμων δοντιών, οι εκδορές/αποσχί-σεις του προσώπου και των χειλέων, η βίαια και εξαναγκαστική κατάποση καυστικών ουσιών, ειδωλοθύτων και η πρόκληση θερμικών κακώσεων. Μετά τη σθεναρή ομολογία του μάρτυρος, η μανία του διώκτη συχνά στρέφονταν εναντίον του στόματος του θύματος, από το οποίο εξέρχονταν οι ανεπιθύμητες απαντήσεις και οι δηλώσεις. Ο Λυσίας, Ρωμαίος ηγεμόνας της Σεβάστειας, διέταξε τη συντριβή του στόματος του μάρτυρος Σεβηριανού (Σεπτ. 9) με λίθους λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να μην αναφέρεις στο στόμα σου τον Σταυρωμένο Ιησούν, μηδέ να λυπείς δια της εκείνου μνήμης τας ακοάς του δουκός και πληροίς αυταίς πάσης 279 Εικόνα 3. Μαρτύριο Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων (Μικρογραφία από το μηνολόγιο Βασιλείου Β του Βουλγαροκτόνου, Βατικανική Βιβλιοθήκη, 11ος αιώνας). Εικόνα 4. Μαρτύριο Αγίας Ριψιμίας (τοιχογραφία νάρθηκα Ι.Μ.Φιλανθρωπηνών, νησάκι Ιωαννίνων, 16ος αι.). αηδίας»2. Συχνά οι απαντήσεις των μαρτύρων ήταν ιδιαίτερα γενναίες. Οι Άγιοι Πρόβος, Ανδρόνικος και Τάραχος (Οκτωβ. 12) είπαν στον Μάξιμο: «ει τι μέρος έμεινεν από τα χείλη μας, κόψον αυτό ή δος μας τινά άλλη παίδευσιν βουλήσαι»3. Ο Αγ. Βίκτωρας (Νοεμβ. 11), μετά από βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση μείγματος από ασβέστη και ξύδι, απάντησε: «Από μελόπιτα περισσότερο γλυκειά θεωρώ δια τον

8 280 Εικόνα 5. Η Αγ. Αναστασία η Ρωμαία «τέμνεται την γλώτταν» (τοιχογραφία, Ι.Ν. Αγ. Αναστασίας της Ρωμαίας, Γεννάδιο Ρόδου, 18ος αι.). Εικόνα 6. Μαρτύριο Αγίου Πέτρου Καπιτωλίας (τοιχογραφία νάρθηκα Ι.Μ. Φιλανθρωπηνών, νησάκι Ιωαννίνων, 16ος αι.). Χριστό μου την πικρότατη εκείνη γεύση και την αφόρητη δριμύτητα την οποία μόλις προ ολίγου εδοκίμασα»4. Ο Άγ. Θεόδωρος Γαβράς (Οκτωβ.2) προσέφερε στον Χριστό «ως κάλλιστον δώρον» τη γλώσσα του3. Όπως είναι αναμενόμενο από τα Συναξάρια δεν λείπουν τα θαύματα. Συχνά αναφέρονται θαυματουργές ιάσεις των μαρτύρων. Ό Άγ. Αρτέμιος Πεταλωτής και συν Εικόνα 7. Μαρτύριο Αγίου Ρωμανού (τοιχογραφία, Ι.Ν. γεννήσεως Χριστού, Αρβανιτοχώρι-Arbanassi, Βουλγαρία, 17ος αι.). (Οκτωβ. 20) μιλούσε καθαρά, παρά τις βαριές σωματικές βλάβες και τα κατάγματα των οστών του σώματος. Μετά την αποκοπή της γλώσσας τους, μιλούσαν ευκρινώς οι Άγιοι: Λεοδεγάριος (Οκτωβ 2)5, Σαδώθ (Οκτωβ. 19)3,6, όπου η γλώσσα του ανεφύη θαυματουργικώς και Ρωμανός (Νοεμβ. 18)4,7 (Εικόνα 7), όπου ο ίδιος προτύτερα έτεινε τη γλώσσα του στους δήμιους για να την κόψουν. Συγχρόνως, τιμωρούνται και αυτοί που υποβάλλουν σε βασανιστήρια τους Αγίους. Ο ιμάμης που θέλησε ή τελικά τόλμησε να ραπίσει τον Νεομάρτυρα Άγ. Κωνσταντίνο τον Υδραίο (Νοεμβρ. 14) με φρίκη είδε να γίνεται το χέρι του κατάμαυρο15. Με βάση τα Συναξάρια, ο αριθμός των ανδρών που υπέστησαν κακώσεις στο κρανιοπρoσωπικό σύστημα είναι μεγαλύτερος από των γυναικών (Στην 1η Σεπτεμβρίου ο μέγιστος αριθμός των γυναικών που υπέστησαν αυτού του είδους τις κακώσεις ήταν 18). Είναι φανερό ότι η πρόκληση κακώσεων δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης εποχής. Σύμφωνα με τα Συναξάρια εκτείνονται από τον 1ο έως και τον 19ο αι. Εντυπωσιακό είναι ότι οι δράστες των βιαιοπραγιών ανήκαν σε διάφορες φυλές και χώρες, δηλαδή είχαν διαφορετικά πολιτισμικά και θρησκευτικά υπόβαθρα. Κακώσεις στη στοματική κοιλότητα ασκούνται και σε άτομα της ίδιας πίστης που υποπίπτουν όμως στην κατηγορία του «αιρετικού» όπως κατά τη διάρκεια της Εικονομαχίας. Εντυπωσιάζει και η γεωγραφική κατανομή των περιοχών που συνέβησαν οι κακώσεις: Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτο, Συρία, Περσία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Γαλλία και Ινδία. Στο μεγαλύτερο μέρος

9 Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας τους έλαβαν χώρα στην Μικρά Ασία και ιδιαιτέρα στις μεγάλες πόλεις όπου ήταν η έδρα του εκάστοτε διοικητή. Τα δόντια χρησιμοποιούνται για την πρόκληση πόνου και εκδίκηση. Οι κάτοικοι της Πάτμου δάγκωναν τον Άγ. Ιωάννη τον Θεολόγο (Σεπτεμβ. 26) επειδή με την προσευχή του έπνιξε τον Κύνωπα και στο μαρτύριο του Αγίου Αρέθα (Οκτωβ. 24) αναφέρεται ότι ένα παιδί 5 ετών, που έβλεπε την μητέρα του να καίγεται στην πυρά, δάγκασε στον μηρό τον ηγεμόνα Δουνουάν, που προσπαθούσε να το κάνει να αρνηθεί τον Χριστό και έτρεξε στη μητέρα του. Η Ερωτηίς υπηρέτρια της Καπιτωλίνης (Οκτωβ. 27) χτυπάει στο πρόσωπο τον ηγεμόνα για να εκδικηθεί για τα μαρτύριά της. Ο Άγ. Ιωσήφ (Νοεμβρ. 3) «πληρώσας το στόμα του φλέγματος και σιέλου έπτυσε τον τύραννο Σαβώριο Β λέγοντάς του δεν ντρέπεσαι αναιδέστατε να πολεμάς ακόμα έναν νεκρό και ακίνητον γέροντα και με έφερες πάλιν εις εξέτασιν;» 4. Συχνά γίνεται αναφορά στο διάβολο που παρουσιάζεται να τρίζει τα δόντια του και αποκαλείται ο νοητός δράκοντας. Η Αγ. Ευφημία (Σεπτ.16) καταδικάσθηκε να κατασπαραχθεί από θηρία και προσευχόμενη έλεγε: «Δος Κύριε, δια μέσου των οδόντων των θηρίων τούτων να συντρίψωμεν τας σιαγόνας του νοητού και άσαρκου θηρίου (του διαβόλου)» 2. Στις ζωγραφικές απεικονίσεις τα μαρτύρια των Αγίων αποτελούν θεματολογία στους νάρθηκες των μοναστηριακών κυρίως εκκλησιών και απεικονίζονται με ρεαλιστικό τρόπο. Τα πρόσωπα των Αγίων εκφράζουν εγκαρτέρηση και υπομονή, ο δε σκοπός της αναλυτικής απεικόνισης των βασανιστηρίων είναι η ενίσχυση της πίστεως των χριστιανών ιδιαίτερα της εποχής της Τουρκοκρατίας και η υπενθύμιση ότι, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη τους ακόμα και εάν υποστούν παρόμοιες καταστάσεις. Χαρακτηριστικά μνημεία στην Ελλάδα με απεικονίσεις μαρτυρίων Αγίων είναι: Τράπεζα Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας, Καθολικό και Τράπεζα Ι.Μ. Διονυσίου, παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου, Ι.Μ. Βατοπαιδίου (Αγ. Όρος), Καθολικά Ι.Μ. Βαρλαάμ, Ρουσάνου, Μεγάλου Μετεώρου (Μετέωρα), Καθολικά Μονής Φιλανθρωπινών στο νησάκι των Ιωαννίνων16 (Εικόνες 4,6), Μονής Γαλατάκη Ευβοίας, Ι.Μ. Δούσικου και Σταγίαδων Θεσσαλίας κ.ά. Απεικονίζονται και σε πολλές μοναστηριακές εκκλησίες άλλων Ορθοδόξων κρατών (π.χ.: πρώην Γιουκοσλαυία, Βουλγαρία, Ρουμανία) 17 (Εικόνα 7). Τα μαρτύρια τους απεικονίστηκαν σε πολλές φορητές εικόνες και σε διάφορους χειρόγραφους Συναξαριστές. Ο σημαντικότερος είναι το Μηνολόγιο του Βασιλείου του Β του Βουλγαροκτόνου του 11ου αιώνα που φυλάσσεται στη Βατικανική Βιβλιοθήκη στη Ρώμη (Εικόνα 3). Αναφορές γίνονται και στην υμνολογία. Χαρακτηριστικά τα αποσπάσματα που αναφέρονται στον Χριστό από την υμνολογία της Μ. Πέμπτης: «Έκαστον μέλος της αγίας σου σαρκός ατιμίαν δι ημάς υπέμεινε, τας ακάνθας η κεφαλή, η όψις τα εμπτύσματα, αι σιαγόνες τα ραπίσματα, το στόμα την εν όξει κερασθείσαν χολή τη γεύση», που αποδίδεται σε Στουδίτη μοναχό, όπως και «το δε πρόσωπόν μου ουκ απεστράφη από εμπτυσμάτων», του Ανδρέα Κρήτης. Στα εγκώμια της Αγία Αναστασίας της Ρωμαίας ψάλλετε στη πρώτη στάση «Ξέσεις τη σαρκί σου, εκκοπάς των μαστών, και τανύσεις των οστέων υπήνεγκας, προς δε τούτοις την της γλώσσας εκτομήν» (Εικόνα 5). Στην ασματική ακολουθία της ίδιας Αγίας «ραπίσματι το πρόσωπον Μάρτυς ωραιωθείσα, εχθρών απερρύπωσας, δυσειδεστάτων τα πρόσωπα.» και «Ικρίω ανηρτήθης και εκοπήν, ήνεγκας χειρών σου και των ποδών, οδόντων την εκρίζωσιν, γλώσσης την αφαίρεσιν και μαστών, αγνή Αναστασία» 10. Συμπεράσματα Σε 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, σε 16 του Οκτωβρίου και σε 12 του Νοεμβρίου, εορτάζονται άγιοι/αγίες που υπέστησαν διάφορα είδη κακώσεων στην κρανιοπροσωπική χώρα. Στατιστικά ο αριθμός των ανδρών που υπέστησαν κακώσεις στο κρανιοπροσωπικό σύστημα είναι μεγαλύτερος από των γυναικών (59,8% και 40,2% αντίστοιχα). Ανάμεσα τους Άγιοι και Αγίες που τιμώνται ευρύτατα από τους πιστούς (απόστολοι Θωμάς και Ιωάννης ο Θεολόγος, Κυπριανός, Αρτέμιος, Αναστασία η Ρωμαία, Απολλωνία). Οι αποτρόπαιοι μέθοδοι ποικίλλουν, με σαδιστικές συμπεριφορές. Εκτείνονται χρονικά από τον 1ο έως τον 19ο μ.χ. αιώνα και έλαβαν χώρα σε περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Οι μάρτυρες (1ο μ.χ. έως 19ο αι.) και οι δράστες των βιαιοπραγιών ανήκαν σε διάφορες φυλές και χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτο, Συρία, Περσία, Ρωσία, Γεωργία κ.α.). Για τη διατύπωση γενικότερων συμπερασμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι γνωρίζουμε μόνο όσες περιπτώσεις είχαν καταγραφεί και διασωθεί έως τις μέρες μας. Βιβλιογραφία 1. Συμεών του Μεταφραστού. Οι Μεγαλομάρτυρες Αρτέμιος, Παντελεήμων, Πλάτων. Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου, θεολόγου, φιλολόγου-λυκειάρχου. Αθήνα: εκδ. Αποστολική Διακονία της Ελλάδος, 2007, Ματθαίου Β. Καθηγουμένου (επιμέλεια). Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τόμος Θ, Μην Σεπτέμβριος, 3η έκδοση. Αθήναι: Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τόμος Ι, Μην Οκτώβριος, 6η έκδοση. Αθήναι: Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

10 282 Πεταλωτής και συν Τόμος ΙΑ, Μην Νοέμβριος, 7η έκδοση. Αθήναι: Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, ιερομόναχος. Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμος Ι, Σεπτέμβριος. Αθήναι: εκδ. Ορμύλια, Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, ιερομόναχος. Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμος ΙΙ, Οκτώβριος. Αθήναι: εκδ. Ίνδικτος, Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, ιερομόναχος. Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμος ΙΙΙ, Νοέμβριος. Αθήναι: εκδ. Ίνδικτος, Κιλίφη Κ. Τ. Αρχιμανδρίτου. Τα τέσσερα Ευαγγέλια και οι πράξεις των Αποστόλων (κείμενο-μετάφρασησχόλια), 4η έκδοση. Αθήνα, Διήγησις του εν Αγίοις Πατρός ημών Δημητρίου του εκ Ροστόβου Πατριάρχου Ρωσσίας περί των Αγίων παθών του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καθώς απεκαλύφθησαν αυτώ δι οπτασίας στο Εγκόλπιον μέγα πολυτιμοτάτου θησαυρού πν, δι ούτινος πολλαίς διψώσαι ψυχαί Θ. Ζωηρ. Λόγου ωφεληθήσονται, ως και δι υτού χάριτι Χριστού θα σωθώσιν. Αθήνα, 1936, Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία. Βίος-παράκλησις-εγκώμια-θαύματα. Αγ. Όρος, εκδ. Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου, 1998, 5, Πατρικίου Α. Βίος και ασματική ακολουθία μετά παρακλητικού κανόνος του Αγίου Αντύπα, επισκόπου Περγάμου, προστάτου των Οδοντιάτρων. Θεσσαλονίκη, εκδ. Αγία Άννα, Τασούλας Μ. Αγία Απολλωνία η Παρθενομάρτυς. Αθήνα, Σταυριανός Χ. Οδοντιατροδικαστική. Συμβολή στη διαλεύκανση υποθέσεων. Βασικά στοιχεία-εξελικτική πορεία-εφαρμογές, Τόμος Α. University studio press, Θεσσαλονίκη, Σταυριανός Χ. Οδοντιατροδικαστική. Συμβολή στη διαλεύκανση υποθέσεων. Βασικά στοιχεία-εξελικτική πορεία-εφαρμογές, Τόμος Β. University studio press, Θεσσαλονίκη, Βασιλόπουλος Χ. Αρχιμανδρίτης. Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος, Αθήνα: εκδ. Ορθόδοξος Τύπος, 1987, 31, Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μ. Οι τοιχογραφίες της μονής των Φιλανθρωπηνών στο νησί των Ιωαννίνων. Αθήνα, εκδ. Αδάμ-Πέργαμος, 2004, Prashkov L. The church of the Nativity in Arbanassi. Sofia, 1970; 151.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του κοσμήματος

Η ιστορία του κοσμήματος ΚΟΣΜΗΜΑ Η ιστορία του κοσμήματος Πρώτα κοσμήματα Τα πρώτα κοσμήματα 40.000 χρόνια πριν. Λόγοι σύλληψης της ιδέας του κοσμήματος: Καλλωπισμός Προσέλκυση του άλλου φύλου Φυλαχτά Τα πρώτα υλικά: δόντια ζώων,

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Κατάσταση της αυτοκρατορίας στις αρχές του 7 ου αιώνα: Επιδρομές Σλάβων και Αβάρων στη βαλκανική χερσόνησο Καταστροφή πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα Οι τραυµατισµοί στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι συνηθισµένο φαινόµενο ειδικά στις ηλικίες 7-14 ετών το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. έφθασε στην Ευρώπη από το περιβάλλον του Κολόμβου.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. έφθασε στην Ευρώπη από το περιβάλλον του Κολόμβου. ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η είδηση περί καπνού και χρησιμοποιήσεώς του έφθασε στην Ευρώπη από το περιβάλλον του Κολόμβου. Αργότερα η χρήση του καπνού στην Ευρώπη ξεκινάει σαν ένα δώρο προς μια βασίλισσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα (1) προηγούµενη σελίδα είναι ο Μεγάλος Σταυρός από την ιερά µονή Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού Οµόδους

Η εικόνα (1) προηγούµενη σελίδα είναι ο Μεγάλος Σταυρός από την ιερά µονή Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού Οµόδους Ο Σταυρός Στα ρωµαϊκά χρόνια ο σταυρός εθεωρείτο σύµβολο τιµωρίας, ντροπής και κατάρας. Εκεί επάνω σταύρωναν τους εγκληµατίες για να πεθάνουν µέσα σε φρικτούς πόνους. Πάνω στο σταυρό κάρφωσαν και τον Ιησού

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 9 Για τις κύριες συλλογές πρωτότυπων βυζαντινών εγγράφων και... τα υποκατάστατά τους Τ ο Βυζάντιο (330-1453), το κράτος που διαδέχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος και Δίκαιος Ιωάννης της Κρονστάνδης ανακαλεί αυτό το όραµα που είχε τον Ιανουάριο του 1901: Μετά τις βραδινές προσευχές, ξάπλωσα λίγο να

Άγιος και Δίκαιος Ιωάννης της Κρονστάνδης ανακαλεί αυτό το όραµα που είχε τον Ιανουάριο του 1901: Μετά τις βραδινές προσευχές, ξάπλωσα λίγο να Άγιος και Δίκαιος Ιωάννης της Κρονστάνδης ανακαλεί αυτό το όραµα που είχε τον Ιανουάριο του 1901: Μετά τις βραδινές προσευχές, ξάπλωσα λίγο να ξεκουραστώ στο αµυδρά φωτισµένο κελί µου, καθώς ήµουν κουρασµένος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. H Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανάμεσα στον ισλαμικό και το δυτικοευρωπαϊκό κόσμο (8ος -- 9ος αιώνας) 8ος -- 9ος αιώνας

Κεφάλαιο 3. H Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανάμεσα στον ισλαμικό και το δυτικοευρωπαϊκό κόσμο (8ος -- 9ος αιώνας) 8ος -- 9ος αιώνας Κεφάλαιο 3 H Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανάμεσα στον ισλαμικό και το δυτικοευρωπαϊκό κόσμο () Τον 8ο και τον 9ο αιώνα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντιμετώπισε προβλήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι «Αδελφότητες» αφού έλυσαν τον πρώτο τους γρίφο, ένα κρυπτόλεξο, οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο καφέ Roubayat στην οδό Ζυμβρακάκη.

Οι «Αδελφότητες» αφού έλυσαν τον πρώτο τους γρίφο, ένα κρυπτόλεξο, οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο καφέ Roubayat στην οδό Ζυμβρακάκη. ΣΑΒΒΑΤΟ 11/02/2012 Οι «Αδελφότητες» αφού έλυσαν τον πρώτο τους γρίφο, ένα κρυπτόλεξο, οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο καφέ Roubayat στην οδό Ζυμβρακάκη. Εκεί η «Αδελφότητα» των Alter Ego προσέφεραν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο)

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο) ΚΑΚΩΣΕΙΣ Κάκωση είναι κάθε βλάβη του οργανισμού που προκαλείται από εξωγενές (εξωτερικό) αίτιο. (βλαπτικό αίτιο ή βλαπτικός παράγοντας) ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο) ΚΑΚΩΣΕΙΣ Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ )

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΣΚΗΝΙΚΑ: Είναι καλό να υπάρχει το σκηνικό μιας αρχαίας πόλης (Καισάρειας) Το σκηνικό της Καισάρειας αναπαράχθηκε σε ύφασμα με τη βοήθεια επιδιασκόπιου από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα 8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα υπεύθυνου τµήµατος : Γλαρού Άννα ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος "Αντίχριστος".

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος Αντίχριστος. Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009 Ο «Αντίχριστος» έχασε το δικαστήριο από την πρώην σύζυγό του... Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Για 11 ολόκληρους αιώνες το Bυζάντιο υπήρξε το πιο πολιτισμένο κράτος του μεσαιωνικού κόσμου. Aναχαίτισε τις βαρβαρικές επιδρομές, διατήρησε και εμπλούτισε την αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Μαθήματα Μέσω Διαδικτύου 2014-2015

Εκπαιδευτικά Μαθήματα Μέσω Διαδικτύου 2014-2015 Εκπαιδευτικά Μαθήματα Μέσω Διαδικτύου 2014-2015 Προβληματισμοί στην αντιμετώπιση του διαβητικού ασθενή στην κλινική πράξη Χώρος: Αμφιθέατρο Γ.Π. Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο «DIVANI

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα