Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας (μηνών Σεπτ. Νοεμβρ. Χρονική περίοδος από τον 1ο μ.χ. έως τον 19ο μ.χ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας (μηνών Σεπτ. Νοεμβρ. Χρονική περίοδος από τον 1ο μ.χ. έως τον 19ο μ.χ."

Transcript

1 Ιστορική αναδρομή ΣTOMA 2011; 39 : Bιβλιογραφική ανασκόπηση Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας (μηνών Σεπτ. Νοεμβρ. Χρονική περίοδος από τον 1ο μ.χ. έως τον 19ο μ.χ. αιώνα) Ν. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 1, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 2, Α. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ 3 Εργαστήριo Ενδοδοντολογίας (Οδοντιατροδικαστική), Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Physical assaults of the craniofacial region of Saints celebrated by the East Orthodox Church (Sep-Nov., 1st c. A.D.-19th c. A.D.) N. PETALOTIS 1, CHR. STAVRIANOS 1, A. PATRIKIOS 3 Department of Endodontology (Forensic Dentistry), School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki. Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η ονομαστική αναφορά αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας που υπέστησαν κακώσεις στην κρανιοπροσωπική χώρα και εορτάζονται τους τρεις μήνες του Φθινοπώρου και η διερεύνηση του τρόπου και το είδος των κακώσεων αυτών. Συχνά στους βίους των αγίων και ιδιαίτερα αυτών που μαρτύρησαν στους ρωμαϊκούς χρόνους, γίνεται αναλυτική αναφορά στις κακώσεις (βασανιστήρια) που υπέστησαν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν: α) ο «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας» και β) ο «Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», καθώς και γ) μεμονωμένα βιβλία που αναφέρονται σε συγκεκριμένους αγίους. Βρέθηκε στατιστικά ότι ο αριθμός των ανδρών που υπέστησαν κακώσεις στο κρανιοπροσωπικό σύστημα είναι μεγαλύτερος από των γυναικών (59,8% και 40,2%, αντίστοιχα). Ανάμεσα τους άγιοι και αγίες που τιμώνται ευρύτατα από τους πιστούς (απόστολοι Θωμάς και Ιωάννης ο Θεολόγος, Κυπριανός, Αρτέμιος, Αναστασία η Ρωμαία, Απολλωνία κ.ά.). Τα αποτελέσματα της διερεύνησης έδειξαν ότι οι αποτρόπαιοι μέθοδοι ποικίλλουν με σαδιστικές συμπεριφορές (λακτίσματα, γρόνθοι στη προσωπική χώρα, εκδορές δέρματος κεφαλής, αποσχίσεις χειλέων, κατάγματα οστών γνάθων, δοντιών, βίαιες εκμοχλεύσεις, αποκοπή/εκρίζωση γλώσσας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κλ.π.). Οι δράστες είχαν σκοπό την πρόκληση πόνου, τον εξευτελισμό, το δημόσιο παραδειγματισμό και την αλλαγή θρησκευτικών πεποιθήσεων των θυμάτων. Οι μάρτυρες (1ο μ.χ. έως 19ομ.Χ. αι.) και οι δράστες των βιαιοπραγιών ανήκαν σε διάφορες φυλές και χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτο, Συρία, Περσία, Ρωσία, Γεωργία κ.α.). Η προσεκτική μελέτη του είδους της βαρύτητας και της έκτασης των κακώσεων αυτών είναι ιδιαίτερου Οδοντιατροδικαστικού/Ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος, καθώς μπορούν να δώσουν πολύτιμα στοιχεία που προσδιορίζουν το σκοπό και την ψυχοπαθολογία των δραστών. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: μάρτυρες εκκλησίας, κακώσεις, κρανιοπροσωπική χώρα, Οδοντιατροδικαστική. Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Οδοντίατρος 2 Αναπληρωτής καθηγητής, υπεύθυνος του επιλεγόμενου μαθήματος «Οδοντιατροδικαστική», Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 3 Οδοντίατρος, Ιερέας Summary The aim of this study is to list by name Saints of the East Orthodox Church that have been subjected to physical assault in the craniofacial region, their feast days are celebrated during Autumn and to investigate the kind of the assaults and the ways they were used to provoke them. Very often in the lives of the Saints and especially those that suffered martyrdom during the Roman times exist a detailed report of the physical assaults (tortures) that they were subjected to. For this purpose a) The Great Synaxaristis of the Orthodox Church, b) The new Synaxaristis of the Orthodox Church, and c) books concerning specific Saints were used. Statistically the number of male Saints that were subjected to physical assault in the craniofacial region is bigger than of the female Saints (59,8% and 40,2%, respectively). Among them are male and female saints that are widely venerated by the faithful (Apostles Thomas and John the Divine, Cyprian, Artemius, Anastasia the Roman, Apollonia and others). The results of this study have shown that there were used various horrifying methods with sadistic tendencies jabs to the facial region, flaying of the skin of the head, ruptures of the lips, fractures of bones, jaws and teeth, violent teeth extractions, extirpation of the tongue, craniofacial injuries etc. The aim of the perpetrators was to provoke pain, humiliation, public exemplification and to change the religious beliefs of their victims. Both the martyrs (1st c. A.D till 19th c. A.D.) and their perpetrators belonged to various nationalities and originated from different countries (Modern day Greece, Turkey, Egypt, Syria, Iran, Russia, Georgia and others). The detailed study of the kind, the gravity and the extent of those lesions has a special interest for Forensic Dentistry as they can give us valuable clues for the purposes and the psychopathology of the perpetrators. KEY WORDS: Martyrs of the church, physical assaults, craniofacial region, Forensic Dentistry. Received on 26 th April, Accepted on 28 st Juny, Dentist 2 Assoc. Professor 3 Dentist, orthodox priest

2 274 Εισαγωγή Οι μάρτυρες ανεδείχθησαν από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Με το πέρασμα των χρόνων και την αριθμητική αύξηση των Χριστιανών άρχισαν οι διωγμοί πρώτα τοπικοί και ύστερα γενικευμένοι. Οι κυριότερες κατηγορίες εναντίον των Χριστιανών ήταν οι εξής: α) ότι ήταν άθεοι, καθώς δεν ανήκαν σε κάποιες από τις γνωστές θρησκείες, β) ότι ήταν εχθροί του κράτους, καθώς δεν προσκυνούσαν τον αυτοκράτορα, γ) ότι ήταν συνωμότες, καθώς μαζεύονταν σε ιδιωτικούς χώρους, δ) ότι στις τελετές τους τρέφονταν με ανθρώπινες σάρκες, αίμα (θυέστεια δείπνα) και ε) ότι επιδίδονταν σε κάθε είδους ακολασίες (οιδιπόδειες μείξεις). Άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας, μόρφωσης και κοινωνικής τάξης αποφάσισαν να δεχτούν κάθε είδους κακώσεις/βασανιστήρια παρά να απαρνηθούν την χριστιανική τους πίστη 1. Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν περιστατικά της ζωής τους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομολογία της πίστης τους, τις κακώσεις και τον βίαιο θάνατο που υπέστησαν. Συχνά χρησιμοποιήθηκαν πρακτικά στη δίκη τους. Τα κείμενα αυτά ονομάστηκαν «Μαρτύρια» και δημιουργήθηκαν κατάλογοι με τα ονόματα των μαρτύρων πρώτα των τοπικών Εκκλησιών και ύστερα ευρύτερων εκκλησιαστικών περιοχών που ονομάστηκαν «Μαρτυρολόγια». Με την εδραίωση του Χριστιανισμού δημιουργήθηκαν τα «Μηνολόγια» που συμπεριέλαβαν τους βίους κληρικών, λαϊκών και μοναχών. Κάθε ημέρα του χρόνου αφιερώθηκε στη μνήμη διαφόρων αγίων. Το πιο σημαντικό Μηνολόγιο, ήταν το «Μηνολόγιο της Μεγάλης Εκκλησίας» αυτό, δηλαδή, που ήταν σε χρήση στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Μετά τον 9ο αιώνα αποκρυσταλλώθηκε η δομή των ημερήσιων ακολουθιών. Στον όρθρο κάθε ημέρας, μετά την στ ωδή, αναγιγνώσκεται ο συνοπτικός βίος των Αγίων της ημέρας, τα ονομαζόμενα «Συναξάρια». Τα Συναξάρια είναι συντμήσεις των εκτεταμένων βίων. Έχουν λειτουργικό ρόλο και εναρμονίζονται με το περιεχόμενο της ακολουθίας που περιλαμβάνονται. Ο Άγιος Συμεών ο Μεταφραστής, τον 10ο αιώνα, συνέλεξε και κατάρτισε σε ένα ομοειδή σύστημα τα υπάρχοντα Συναξάρια εμπλουτίζοντάς τα με βίους άλλων αγίων 1. Ο Μαυρίκιος, διάκονος της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως συνέταξε πρώτος τον «Συναξαριστή των 12 μηνών του ενιαυτού» και συμπεριέλαβε όλα τα Συναξάρια που αναγιγνώσκονται κάθε ημέρα. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1607, μεταγλωττισμένος από τον Μάξιμο Μαργούνιο επίσκοπο Κυθήρων. Ο Άγιος Νικόδημος ο Πεταλωτής και συν Αγιορείτης ασχολήθηκε με τον Συναξαριστή του Μαυρίκιου και προέβη σε προσθήκες και διορθώσεις. Το 1819, εκδόθηκε στη Βενετία με τον τίτλο «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Στο δικό του Συναξαριστή βασίστηκαν οι μετέπειτα συναξαριστές, δηλαδή, του Κωνσταντίνου Δουκάκη, του Βίκτωρος Ματθαίου/Ματθαίου Λαγγή (Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας) και των σύγχρονων: α) Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, (έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος και επιμέλεια του Επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου) και β) Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, (εκδόσεις Ινδίκτου και επιμέλεια του ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου). Σκοπός της εργασίας είναι η ονομαστική αναφορά των αγίων και η διερεύνηση του τρόπου και του είδους των κακώσεων που υπέστησαν στην κρανιοπροσωπική χώρα και αναφέρεται μόνο σε αυτούς που μαρτύρησαν και εορτάζονται στους τρεις μήνες του Φθινοπώρου. Υλικό Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν α) ο «Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», διότι πολλοί βίοι Αγίων είναι στην εκτενή τους μορφή 2-4 και β) ο «Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», διότι είναι πιο σύγχρονος και ενημερωμένος, αφού περιέχει αγίους που δεν υπάρχουν σε άλλους συναξαριστές και ιδιαίτερα αγίους της Δυτικής Εκκλησίας που μπορεί να θεωρηθούν Ορθόδοξοι 5-7. Χρησιμοποιήθηκαν τα τέσσερα Ευαγγέλια αναφερόμενα στον Ι. Χριστό 8 και μεμονωμένα βιβλία που αναφέρονται σε συγκεκριμένους Αγίους 9,10,-12,15. Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι τόμοι για τους μήνες του Φθινοπώρου. Έγινε προσεκτική ανάγνωση του βίου όλων των Αγίων που εορτάζουν τους μήνες του Φθινοπώρου και αναζητήθηκε, όπου ήταν δυνατόν, ο εκτενέστερος βίος. Στην εργασία αναφέρονται μόνο οι άγιοι που εορτάζονται τους τρεις μήνες του Φθινοπώρου και υπέστησαν κάποιο είδος κακώσεων στην κρανιοπροσωπική χώρα (δεν συμπεριλαμβάνονται γενικευμένες κακώσεις, όπως λιθοβολισμός, κ.α.). Δημιουργήθηκαν 3 πίνακες, ένας για κάθε μήνα, όπου αναφέρεται το όνομα του μάρτυρα, η ημερομηνία μνήμης του, το είδος/τρόπος κακώσεων που υπέστη στην κρανιοπροσωπική χώρα, ο αιώνας που μαρτύρησε και η τιμωρητική αρχή, δηλαδή, η εξουσία που επέβαλλε τις κακώσεις. Ο πίνακας Ι είναι για το μήνα Σεπτέμβριο, ο πίνακας ΙΙ για το μήνα Οκτώβριο και ο πίνακας ΙΙΙ για τον μήνα Νοέμβριο (Πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ).

3 Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ημερομηνία Όνομα Είδος/τρόπος κακώσεων Αιώνας Τιμωρητική Αρχή 1/9 3/9 4/9 4/9 7/9 40 παρθενομάρτυρες Βασίλισσα Βαβύλας Ερμιόνη Μακάριος Κάνεφ. Βίαιη έμπηξη πυρακτωμένων σιδήρων και ξίφους στην στοματική κοιλότητα Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου (ραπίσματα) Χτυπήματα με λίθους στις παρειές Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου. Ραβδισμοί στο πρόσωπο 2ος 17ος Βάβδος, Ρωμαίος ηγεμόνας Ηράκλειας. Αλέξανδρος, Ρωμαίος ηγεμόνας Νικομήδειας. Μαξιμιανός, Ρωμαίος ηγεμόνας Νικομήδειας. Τραϊανός, Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Τάταροι. 9/9 9/9 13/9 14/9 16/9 17/9 Σεβηριανός Θεοφάνης Ομολογητής Κετεβάν Πάπας Ευφημία Αγαθόκλεια Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου με λίθους 100 ραπίσματα στο πρόσωπο. Θλαστικές κακώσεις Θερμικές βλάβες (χύτρα πυρακτωμένη στην κεφαλή μέχρι τους ώμους) Συντριπτικά κατάγματα γνάθων και οστών προσώπου Τραυματικές βλάβες προσώπου (από λουριά) Εγκαύματα στη γλώσσα 17ος Αρχές 4ου Αρχές 4ου Αρχές 4ου Λυσίας, Ρωμαίος ηγεμόνας Σεβάστειας. Ρωμαίοι. Σάχης Αμπάς, Πέρσης, μουσουλμάνος. Μάγνος, Ρωμαίος Ανθύπατος Λυκαονίας. Πρίσκος, Ρωμαίος Ανθύπατος. Παυλίνα. 19/9 19/9 20/9 20/9 20/9 20/9 23/9 26/9 28/9 28/9 29/9 30/9 30/9 30/9 Σαββάτιος Δορυμέδων Υπάτιος επίσκοπος Ανδρέας Πρεσβύτερος Αναστάσιος μοναχός Αναστάσιος παπικός αποκρισάριος Πέτρος, Αντωνίνος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μάρκος Αλέξανδρος, Αλφειός, Ζώσιμος Γοβδελαάς Γρηγόριος Μεγάλης Αρμενίας Ριψιμία Γαιανή Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου. Απόσχιση παρειών, βίαιη εκγόμφωση δοντιών. Κακώσεις τριχωτού κεφαλής και προσώπου. (Βίαιο τράβηγμα και απόσπαση μαλλιών και τριχών γενειάδος) Έκχυση καυτής πίσσας στη γενειάδα. Εκδορά κρανίου. Καύση εικόνων πάνω στο κρανίο. Έκχυση καυτής πίσσας στη γενειάδα. Εκδορά δέρματος κρανίου. Καύση εικόνων πάνω στο κρανίο. Γρόνθοι στην κεφαλή, παρειές. Εκρίζωση γλώσσας. Αποκοπή γεννητικών οργάνων και εισαγωγή τους στη στοματική κοιλότητα. Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου (ραπίσματα).. Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση μέσω χωνιού λιωμένων μετάλλων Βίαιες εκμοχλεύσεις τεσσάρων γομφίων Διάταση στόματος με ξύλο. Θερμικές βλάβες. (τοποθέτηση στην κεφαλή θυλάκου πλήρους θερμότατης στάχτης). Συμπίεση κεφαλής με μηχανικά όργανα, θραύση δοντιών με λίθους 8ος 8ος 7ος 7ος 9ος 1ος Βικάριος, Ρωμαίος ηγεμόνας Αντιόχειας. Περίννιος, Ρωμαίος ηγεμόνας Συννάδων. Λέων ο Γ ο Ίσαυρος, εικονομάχος. Λέων ο Γ ο Ίσαυρος, εικονομάχος. Κώνστας ο Β, μονοθελητιστής. Κώνστας ο Β, μονοθελητιστής. Αβραχίμ, μουσουλμάνος ηγεμόνας Αφρικής. Ρωμάνα, «οικοδέσποινα» Εφέσου. Μάγνος, Ρωμαίος Ανθύπατος Αντιοχείας. Μάγνος, Ρωμαίος Ανθύπατος Αντιοχείας. Σαβώρ Β / Γ βασιλιάς Περσίας, πυρολάτρης. Τιριδάτης Γ, Αρμένιος βασιλιάς. Τιριδάτης Γ, Αρμένιος βασιλιάς. Τιριδάτης Γ, Αρμένιος βασιλιάς.

4 276 Πεταλωτής και συν ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ημερομηνία Όνομα Είδος/τρόπος κακώσεων Αιώνας Τιμωρητική Αρχή 2/10 2/10 2/10 2/10 Κυπριανός Ιουστίνα Λεοδεγάριος επίσκοπος Ωτέν Θεόδωρος Γαβράς Αποσχίσεις δέρματος προσωπικής χώρας Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου (ραπίσματα), χειλέων, εκδορά δέρματος προσώπου, εκδορά δέρματος κεφαλής 7ος 11ος Ευτόλμιος, Ρωμαίος η- γεμόνας Ευτόλμιος, Ρωμαίος η- εμόνας Εβροιος, τύραννος Γαλλίας Τούρκος Μουσουλμάνος 4/10 5/10 6/10 Πέτρος Καπιτωλίας. Χαριτίνη Θωμάς Απόστολος Βίαιες εκμοχλεύσεις δοντιών, εκδορά δέρματος κρανίου και τοποθέτηση οξέος και πυρακτωμένων υλικών (αναμμένων κάρβουνων) Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου 8ος 1ος Ουαλίντ, Χαλίφης Δαμασκού Δομέτιος, Ρωμαίος ηγεμόνας Κιλικίας Ινδός, υπηρέτης 9/10 10/10 11/10 12/10 12/10 12/10 12/10 14/10 17/10 19/10 20/10 28/10 29/10 29/10 Ποπλία Ομολογήτρια Ευλαμπία Στάρετς Μακάριος Όπτινα Τάραχος Πρόβος Ανδρόνικος. Αναστασία Παρθένος η Ρωμαία Ναζάριος Ανδρέας εν τη Κρίσει Σαδώθ Αρτέμιος Κυριακός Αναστασία η Ρωμαία Μελιτινή Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου (ραπίσματα) Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου (ραπίσματα) Ράπισμα προσώπου (από δαίμονα) Θλαστικές κακώσεις προσώπου (Αλλεπάλληλες πλήξεις). Κατάγματα γνάθων (με λίθους) Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου. Αποκοπή γλώσσας. Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση οίνου αναμειγμένου με αίμα θυσιών (ειδωλόθυτα) Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση κρέατος ειδωλοθύτων Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου. Αποκοπή γλώσσας Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου Κατάγματα γνάθων (με λίθους) Συντριπτικά κατάγματα οστών κεφαλής, σώματος Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση λιωμένου μολύβδου. Οξέα εγκαύματα, εσωτερική απανθράκωση οργάνων Βίαιες εκμοχλεύσεις δοντιών. Αλλεπάλληλες πλήξεις προσώπου. 19ος 1ος 8ος ; Ιουλιανός, ο Παραβάτης Μάξιμος, Ρωμαίος ηγεμόνας Νικομηδείας Δαίμονας Μάξιμος, Ρωμαίος ηγεμόνας Ταρσού Μάξιμος, Ρωμαίος ηγεμόνας Ταρσού Μάξιμος, Ρωμαίος ηγεμόνας Ταρσού Πρόβος, Ρωμαίος ηγεμόνας Ανούλιος, Ρωμαίος ηγεμόνας Κωνσταντίνος ο Κοπρώνυμος Σαβώρ Β., Πέρσης βασιλιάς, πυρολάτρης Ιουλιανός ο Παραβάτης Ιουλιανός, ο Παραβάτης Πρόβος, Ρωμαίος ηγεμόνας ; 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 31/0 Ευτροπία Αστέριος Νεονίλλη Απολλωνία Αβακούμ Επίμαχος και συν αυτώ. Τραυματική θραύση κάτω γνάθου και κατάγματα δοντιών Θλαστικές κακώσεις προσωπικής χώρας (ξυλοδαρμοί) Βίαιες εκμοχλεύσεις δοντιών, Κατάγματα γνάθων Πλήξεις με γροθιές. Θλαστικές κακώσεις προσώπου. Βίαιη διάνοιξη στόματος 17ος Απελλιανός, Ρωμαίος ηγεμόνας Αλεξάνδρειας Λυσίας, Ρωμαίος ηγεμόνας Κιλικίας Λυσίας, Ρωμαίος ηγεμόνας Κιλικίας Ρωμαίος διοικητής Αλεξάνδρειας Τούρκος καδής, Θεσσαλονίκης Απελλιανόs, Ρωμαίος ηγεμόνας Αλεξάνδρειας.

5 Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙI ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ημερομηνία Όνομα Είδος/τρόπος κακώσεων Αιώνας Τιμωρητική Αρχή 1/11 2/11 3/11 5/11 11/11 14/11 15/11 15/11 18/11 18/11 19/11 25/11 28/11 29//11 Ιάκωβος, Ιάκωβος, Διονύσιος Αττικός και συν αυτώ Ακεψιμάς Γαλακτίων Επιστήμη Βίκτωρ Κωνσταντίνος Υδραίος Άβιβος Ελπίδιος Πλάτων Ρωμανός Ηλιόδωρος ο Γεώργιος ο Χιοπολίτης Στέφανος ο νέος Παράμονος. Πλήξεις με γροθιές. Θλαστικές κακώσεις προσώπου Βίαιες εκμοχλεύσεις δοντιών Πλήξεις με γροθιές. Θλαστικές κακώσεις προσώπου Θερμικές βλάβες. (Υγρά, χημικά εγκαύματα). Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση μείγματος από ασβέστη και ξύδι Κατάγματα κάτω γνάθου. Πλήξη ή απόπειρα πλήξης προσώπου Λουρί στο στόμα ( χαλινάρι) Βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση καυστικών ουσιών (θείου και ασφάλτου Σφαίρες πυρακτωμένες στις μασχάλες. (Ο καπνός έβγαινε από στόμα και μύτη). Εκδορά δέρματος προσώπου Εκρίζωση γλώσσας Ακινητοποίηση κεφαλής και σαδιστικός ακρωτηριασμός λαιμού με μη οξύαιχμη λάμα μαχαιριού Λακτίσματα στο πρόσωπο. Θλαστικές κακώσεις προσώπου Πολλαπλές διατρήσεις γλώσσας με οξύαιχμα καλάμια 16ος 2ος 18ος 19ος 8ος Σελίμ, Τούρκος σουλτάνος Μάρκελλος, ηγεμόνας Σεβάστειας Αδροχοσχάρ, Πέρσης Αρχιμάγος Ούρσος, Ρωμαίος ηγεμόνας Σεβαστιανός, Ρωμαίος ηγεμόνας Δαμασκού Χασάν, Τούρκος διοικητής Ρόδου Λυσανίας, Ρωμαίος ηγεμόνας Έδεσσας Ιουλιανός, ο παραβάτης Αγριππίνος, Ρωμαίος ηγεμόνας Άγκυρας Ρωμαίος, ηγεμόνας Αντιόχειας Αέτιος, Ρωμαίος ηγεμόνας Μαγύδου Τούρκος, διοικητής Αϊβαλιού Κωνσταντίνος, Επίσκοπος Νικομήδειας Ακυλίνος, Ρωμαίος ηγεμόνας. Αποτελέσματα-Συζήτηση Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν περιπτώσεις μαρτύρων, δηλαδή ανθρώπων που βασανίστηκαν με διάφορα είδη κακώσεων και πολλές φορές θανατώθηκαν για τα θρησκευτικά πιστεύω τους όπως οι «7 Μακκαβαίοι» και οι «Τρεις παίδες εν καμίνω». Σε αυτές προστίθενται ο μαρτυρικός βίος και θάνατος δικαίων και προφητών (Ησαΐας, Ηλίας, Δανιήλ, κ.α.). Ο ίδιος ο ιδρυτής της χριστιανικής πίστης, ο Ιησούς Χριστός υπέστη κακώσεις και στην κρανιοπροσωπική χώρα. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ένας υπηρέτης στην οικία του Άννα του «έδωκε ράπισμα» ( Ιωαν. ΙΗ 23), στη συνέχεια «ενέπαιζον Αυτώ δέροντες και έτυπτον Αυτού το πρόσωπον» (Λουκ. ΚΒ 63) και «ήρξαντο τινές εμπτύειν Αυτώ και περικαλύπτειν το πρόσωπο Αυτού και κολαφίζειν Αυτόν» (Μαρκ. ΙΔ 65). Ακολούθησε από τους Ρωμαίους στρατιώτες ο ακάνθινος στέφανος, η μαστίγωση, τα ραπίσματα «και εδίδουν Αυτώ ραπίσματα» (Ιωα ΙΘ 1), αλλεπάλληλες πλήξεις με καλάμι στην κεφαλή Του και στο τέλος το μαρτύριο του Σταυρικού θανάτου, συνοδευμένο με φρικτή δίψα και το σπόγγο βουτηγμένο σε όξο και χολή 8. Σε απόκρυφη διήγηση «των Αγίων Παθών του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», που αποδίδεται στον Άγιο Δημήτριο του Ροστώφ της Ρωσίας, οι περιγραφές είναι πιο αναλυτικές 9. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στην προσευχή του στον κήπο της Γεσθημανή έσταξαν δάκρυα καυτά, σταγόνες 267 και άλλες 225 σταγόνες «δάκρυα εκ του εγκεφάλου μεμιγμένα με αίμα». Στην αυλή του αρχιερέα ο Χριστός δέχθηκε αλλεπάλληλες πλήξεις στην προσωπική χώρα (102 φορές), αφού κάλυψαν το πρόσωπό του με ένδυμα για να μη βλέπει και του έλεγαν «Προφήτευσον ημίν Χριστέ ποιος σε ερράπισεν». Ο δούλος του Αρχιερέα κρατώντας χειράγρα στο χέρι του, τον χτύπησε τόσο δυνατά στην παρειά, ώστε ο χτύπος ακούστηκε σε όλη την αυλή, εκγομφώθηκαν από την πλήξη μερικά δόντια και εντυπώθηκε στην παρειακή χώρα το εκχυμωτικό σχήμα της χειράγρας. Επίσης, τον εφασκέλωσαν στο πρόσωπο και στα μάτια (28 φορές) και τον έπτυσαν (100 φορές). Όταν έπεφτε κάτω, τον σήκωναν με βίαιο τράβηγμα των μαλλιών ή από το σκοινί που είχε

6 278 περιτυλιγμένο στο λαιμό (33 φορές). Το ακάνθινο στεφάνι είχε πάνω από 1000 αγκάθια, φορέθηκε 50 φορές (καθώς τον έβαζαν και τον έβγαζαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες) και δέχθηκε αλλεπάλληλες πλήξεις πάνω σε αυτό (40 φορές). Στο Γολγοθά, πριν την σταύρωση, τον έφτυσαν στο πρόσωπο 100 φορές, τον έσυραν από τη μύτη 20 φορές και από τα αυτιά 30 φορές (Εικόνα 1). Το δικό Του παράδειγμα και η πίστη στους λόγους Του, για την ομολογία του ονόματός του μπροστά στους ανθρώπους, ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπων ανά τους αιώνες να δεχθούν να υποστούν κάθε είδους σωματικές και ψυχολογικές κακώσεις-βασανιστήρια παρά να απαρνηθούν την πίστη τους στο πρόσωπο Του. Οι διωγμοί, που στην πραγματικότητα ήταν συνεχείς με οξύτερες φάσεις ανά χρονικά διαστήματα, μπορούν να χωρισθούν σε 7 μεγάλες κατηγορίες: 1. Διωγμοί στους αποστολικούς χρόνους. 2. Διωγμοί στους ρωμαϊκούς χρόνους. 3. Διωγμοί από ειδωλολάτρες (Πέρσες, Αβάρους, Βούλγαρους κτλ). 4. Εικονομαχία. 5. Διωγμοί από Μουσουλμάνους (Άραβες, Πέρσες, Σελτζούκοι, Τούρκοι, κ.ά). 6. Τουρκοκρατία. 7. Διωγμοί σε χώρες που επικράτησε η κομμουνιστική ιδεολογία της αθεΐας. Εικόνα 1. Εμπαιγμός του Χριστού (Fra Angelico, τοιχογραφία, Κελί 7, μουσείο μονής Αγ. Μάρκου, Φλωρεντία, 15ος αιώνας). Ο αι. ήταν η εποχή των μεγάλων διωγμών και έχουμε τις περισσότερες περιπτώσεις μαρτυρίων-βασανιστηρίων στην κρανιοπροσωπική χώρα. Ακολουθεί ο αιώνας, ο 8ος αιώνας και ο αριθμός τους μικραίνει στους υπόλοιπους, χωρίς να λησμονείται ότι γνωρίζουμε μόνο όσες περιπτώσεις είχαν καταγραφεί και διασωθεί έως τις μέρες μας. Στην παρούσα εργασία αναφέρθηκαν οι κακώσεις που εντοπίζονται στην κρανιοπροσωπική χώρα. Δεν αναφέρονται πιο γενικευμένες σωματικές κακώσεις που Πεταλωτής και συν σίγουρα θα επηρέασαν και την κεφαλή όπως λιθοβολισμός, δέσιμο σε άλογα που έτρεχαν ελεύθερα, ραβδισμοί, εκδορές σώματος κ.ά. Η προσεκτική ανάγνωση των βίων έδειξε ότι σε 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, σε 16 του Οκτωβρίου και σε 12 του Νοεμβρίου εορτάζονται άγιοι/αγίες που υπέστησαν διάφορα είδη κακώσεων στη κρανιοπροσωπική χώρα. Ο αριθμός των ημερών αντιστοιχεί στις μισές περίπου ημέρες του Φθινοπώρου. Ιδιαίτερα γνωστοί άνδρες Άγιοι που τιμώνται με ιδιαίτερη ευλάβεια από τους πιστούς είναι: οι απόστολοι Θωμάς και Ιωάννης ο Θεολόγος, Κυπριανός, Αρτέμιος, Βίκτωρας και Κωνσταντίνος ο Υδραίος. Αντίστοιχα από τις γυναίκες μάρτυρες οι Αγίες Ευφημία, Ιουστίνη, Αναστασία η Ρωμαία 10 και Απολλωνία Η Αγία Απολλωνία, τα τελευταία χρόνια, θεωρείται μαζί με τον Άγιο Αντύπα επίσκοπο Περγάμου, προστάτες των Οδοντιάτρων και των ασθενών που αντιμετωπίζουν οδοντιατρικά προβλήματα11,12 (Εικόνα 2). Καθοριστική ήταν η συμβολή του Αθηναίου συναδέλφου Οδοντιάτρου Τασούλα Μανώλη στη διάδοση και καθιέρωση της εορτής της Αγίας Απολλωνίας12. Εικόνα 2. Αγία Απολλωνία (μουσείο μονής Αγ. Φραγκίσκου, Ασίζη, 16ος αι., ανώνυμος). Οι δράστες των βασανισμών είχαν ως κύριο σκοπό την αλλαγή των θρησκευτικών πεποιθήσεων των θυμάτων τους. Για το σκοπό αυτό, δε δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν διάφορες μεθόδους, συχνά με ιδιαίτερη σκληρότητα και με σαδιστικές τάσεις. Τέτοιες είναι: Διάλογος, υποσχέσεις αγαθών, εκφοβισμός, απειλές, δημόσιος εξευτελισμός-παραδειγματισμός, όπως και κάθε μέσο που θα προκαλούσε αφόρητους πόνους. Στους ρωμαϊκούς χρόνους οι Χριστιανοί έπρεπε να απαρνηθούν τον Χριστό τιμώντας είδωλα των Ολυμπίων θεών ή του αυτοκράτο-

7 Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας... ρα. Αργότερα, καλούνταν να γίνουν ειδωλολάτρες (Βουλγαρικής θρησκείας), πυρολάτρες, μουσουλμάνοι, εικονομάχοι και πιστοί οπαδοί του κομμουνιστικού κόμματος και της «άθεης ιδεολογίας» του. Τα βασανιστήρια που υπέστησαν περιλαμβάνουν α) άσκηση σωματικής κακοποίησης και β) άσκηση ψυχολογικής κακοποίησης μέσα από εγκληματικές συμπεριφορές (εκφοβισμού, υποτίμησης, εξευτελισμού, καθημερινές προσβολές, απειλές, αποχωρισμός οικείων προσώπων όπως συζύγων και παιδιών κ.λ.π. 13,14. Το φάσμα ενός πολυώδυνου θανάτου συνδυάζονταν και με οικονομικές αφαιμάξεις, κατάσχεση αγαθών, εκπατρισμούς, δημόσιους εξευτελισμούς και υποσχέσεις για πλούτη, δόξα, αρχοντικούς γάμους, πολυτελή ρούχα, κοσμήματα και αρματωσιές και κάθε τι που θεωρείται κοινωνικά επιθυμητό και ζηλευτό. Η άσκηση σωματικής κακοποίησης περιλάμβανε όχι μόνο τις ήδη γνωστές μεθόδους βασανιστηρίων αλλά εφευρέθηκαν και άλλες ακόμα πιο τρομαχτικές και επώδυνες. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει χαρακτηριστικά : «Τι να πολυλογώ; Ο ίδιος ο Άδης και οι ίδιοι οι καταχθόνιοι δαίμονες, η μάλλον ειπείν, η λύσσα όλου του Άδου και των υποχθονίων δαιμόνων δεν εδύνατο να επινοήσει τόσα σκληρά είδη και βασάνων όσα επενόησαν οι διώκται και τύραννοι κατά των του Χριστού Μαρτύρων, οι οποίοι εις κάθε βάσανον εδοκίμαζον ένα θάνατον, ή μάλλον ειπείν, πολλούς θανάτους και ακολούθως υπέφεραν ένα πολυθάνατον θάνατον, με την αργοπορίαν της τελευταίας καταδίκης του θανάτου»1. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης έδειξαν ότι οι αποτρόπαιοι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν ήταν ποικίλοι με σαδιστικές τάσεις. Στην πλειοψηφία τους οι κακώσεις είναι αποτέλεσμα από ανελέητο ξυλοδαρμό (γρόνθοι, λακτίσματα στην περιοχή της προσωπικής χώρας με ράβδους, λίθους, κτλ.). Ακολουθούν οι κακώσεις της γλώσσας (αποκοπή, εκρίζωση, διάτρηση και πρόκληση εγκαυμάτων) (Εικόνες 3,4,5,6,7,), η συντριβή των οστών του προσώπου και των γνάθων, τα κατάγματα και η βίαιη εκμόχλευση/εκρίζωση μόνιμων δοντιών, οι εκδορές/αποσχί-σεις του προσώπου και των χειλέων, η βίαια και εξαναγκαστική κατάποση καυστικών ουσιών, ειδωλοθύτων και η πρόκληση θερμικών κακώσεων. Μετά τη σθεναρή ομολογία του μάρτυρος, η μανία του διώκτη συχνά στρέφονταν εναντίον του στόματος του θύματος, από το οποίο εξέρχονταν οι ανεπιθύμητες απαντήσεις και οι δηλώσεις. Ο Λυσίας, Ρωμαίος ηγεμόνας της Σεβάστειας, διέταξε τη συντριβή του στόματος του μάρτυρος Σεβηριανού (Σεπτ. 9) με λίθους λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να μην αναφέρεις στο στόμα σου τον Σταυρωμένο Ιησούν, μηδέ να λυπείς δια της εκείνου μνήμης τας ακοάς του δουκός και πληροίς αυταίς πάσης 279 Εικόνα 3. Μαρτύριο Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων (Μικρογραφία από το μηνολόγιο Βασιλείου Β του Βουλγαροκτόνου, Βατικανική Βιβλιοθήκη, 11ος αιώνας). Εικόνα 4. Μαρτύριο Αγίας Ριψιμίας (τοιχογραφία νάρθηκα Ι.Μ.Φιλανθρωπηνών, νησάκι Ιωαννίνων, 16ος αι.). αηδίας»2. Συχνά οι απαντήσεις των μαρτύρων ήταν ιδιαίτερα γενναίες. Οι Άγιοι Πρόβος, Ανδρόνικος και Τάραχος (Οκτωβ. 12) είπαν στον Μάξιμο: «ει τι μέρος έμεινεν από τα χείλη μας, κόψον αυτό ή δος μας τινά άλλη παίδευσιν βουλήσαι»3. Ο Αγ. Βίκτωρας (Νοεμβ. 11), μετά από βίαιη και εξαναγκαστική κατάποση μείγματος από ασβέστη και ξύδι, απάντησε: «Από μελόπιτα περισσότερο γλυκειά θεωρώ δια τον

8 280 Εικόνα 5. Η Αγ. Αναστασία η Ρωμαία «τέμνεται την γλώτταν» (τοιχογραφία, Ι.Ν. Αγ. Αναστασίας της Ρωμαίας, Γεννάδιο Ρόδου, 18ος αι.). Εικόνα 6. Μαρτύριο Αγίου Πέτρου Καπιτωλίας (τοιχογραφία νάρθηκα Ι.Μ. Φιλανθρωπηνών, νησάκι Ιωαννίνων, 16ος αι.). Χριστό μου την πικρότατη εκείνη γεύση και την αφόρητη δριμύτητα την οποία μόλις προ ολίγου εδοκίμασα»4. Ο Άγ. Θεόδωρος Γαβράς (Οκτωβ.2) προσέφερε στον Χριστό «ως κάλλιστον δώρον» τη γλώσσα του3. Όπως είναι αναμενόμενο από τα Συναξάρια δεν λείπουν τα θαύματα. Συχνά αναφέρονται θαυματουργές ιάσεις των μαρτύρων. Ό Άγ. Αρτέμιος Πεταλωτής και συν Εικόνα 7. Μαρτύριο Αγίου Ρωμανού (τοιχογραφία, Ι.Ν. γεννήσεως Χριστού, Αρβανιτοχώρι-Arbanassi, Βουλγαρία, 17ος αι.). (Οκτωβ. 20) μιλούσε καθαρά, παρά τις βαριές σωματικές βλάβες και τα κατάγματα των οστών του σώματος. Μετά την αποκοπή της γλώσσας τους, μιλούσαν ευκρινώς οι Άγιοι: Λεοδεγάριος (Οκτωβ 2)5, Σαδώθ (Οκτωβ. 19)3,6, όπου η γλώσσα του ανεφύη θαυματουργικώς και Ρωμανός (Νοεμβ. 18)4,7 (Εικόνα 7), όπου ο ίδιος προτύτερα έτεινε τη γλώσσα του στους δήμιους για να την κόψουν. Συγχρόνως, τιμωρούνται και αυτοί που υποβάλλουν σε βασανιστήρια τους Αγίους. Ο ιμάμης που θέλησε ή τελικά τόλμησε να ραπίσει τον Νεομάρτυρα Άγ. Κωνσταντίνο τον Υδραίο (Νοεμβρ. 14) με φρίκη είδε να γίνεται το χέρι του κατάμαυρο15. Με βάση τα Συναξάρια, ο αριθμός των ανδρών που υπέστησαν κακώσεις στο κρανιοπρoσωπικό σύστημα είναι μεγαλύτερος από των γυναικών (Στην 1η Σεπτεμβρίου ο μέγιστος αριθμός των γυναικών που υπέστησαν αυτού του είδους τις κακώσεις ήταν 18). Είναι φανερό ότι η πρόκληση κακώσεων δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης εποχής. Σύμφωνα με τα Συναξάρια εκτείνονται από τον 1ο έως και τον 19ο αι. Εντυπωσιακό είναι ότι οι δράστες των βιαιοπραγιών ανήκαν σε διάφορες φυλές και χώρες, δηλαδή είχαν διαφορετικά πολιτισμικά και θρησκευτικά υπόβαθρα. Κακώσεις στη στοματική κοιλότητα ασκούνται και σε άτομα της ίδιας πίστης που υποπίπτουν όμως στην κατηγορία του «αιρετικού» όπως κατά τη διάρκεια της Εικονομαχίας. Εντυπωσιάζει και η γεωγραφική κατανομή των περιοχών που συνέβησαν οι κακώσεις: Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτο, Συρία, Περσία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Γαλλία και Ινδία. Στο μεγαλύτερο μέρος

9 Βιαιοπραγίες κρανιοπροσωπικού συστήματος αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας τους έλαβαν χώρα στην Μικρά Ασία και ιδιαιτέρα στις μεγάλες πόλεις όπου ήταν η έδρα του εκάστοτε διοικητή. Τα δόντια χρησιμοποιούνται για την πρόκληση πόνου και εκδίκηση. Οι κάτοικοι της Πάτμου δάγκωναν τον Άγ. Ιωάννη τον Θεολόγο (Σεπτεμβ. 26) επειδή με την προσευχή του έπνιξε τον Κύνωπα και στο μαρτύριο του Αγίου Αρέθα (Οκτωβ. 24) αναφέρεται ότι ένα παιδί 5 ετών, που έβλεπε την μητέρα του να καίγεται στην πυρά, δάγκασε στον μηρό τον ηγεμόνα Δουνουάν, που προσπαθούσε να το κάνει να αρνηθεί τον Χριστό και έτρεξε στη μητέρα του. Η Ερωτηίς υπηρέτρια της Καπιτωλίνης (Οκτωβ. 27) χτυπάει στο πρόσωπο τον ηγεμόνα για να εκδικηθεί για τα μαρτύριά της. Ο Άγ. Ιωσήφ (Νοεμβρ. 3) «πληρώσας το στόμα του φλέγματος και σιέλου έπτυσε τον τύραννο Σαβώριο Β λέγοντάς του δεν ντρέπεσαι αναιδέστατε να πολεμάς ακόμα έναν νεκρό και ακίνητον γέροντα και με έφερες πάλιν εις εξέτασιν;» 4. Συχνά γίνεται αναφορά στο διάβολο που παρουσιάζεται να τρίζει τα δόντια του και αποκαλείται ο νοητός δράκοντας. Η Αγ. Ευφημία (Σεπτ.16) καταδικάσθηκε να κατασπαραχθεί από θηρία και προσευχόμενη έλεγε: «Δος Κύριε, δια μέσου των οδόντων των θηρίων τούτων να συντρίψωμεν τας σιαγόνας του νοητού και άσαρκου θηρίου (του διαβόλου)» 2. Στις ζωγραφικές απεικονίσεις τα μαρτύρια των Αγίων αποτελούν θεματολογία στους νάρθηκες των μοναστηριακών κυρίως εκκλησιών και απεικονίζονται με ρεαλιστικό τρόπο. Τα πρόσωπα των Αγίων εκφράζουν εγκαρτέρηση και υπομονή, ο δε σκοπός της αναλυτικής απεικόνισης των βασανιστηρίων είναι η ενίσχυση της πίστεως των χριστιανών ιδιαίτερα της εποχής της Τουρκοκρατίας και η υπενθύμιση ότι, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη τους ακόμα και εάν υποστούν παρόμοιες καταστάσεις. Χαρακτηριστικά μνημεία στην Ελλάδα με απεικονίσεις μαρτυρίων Αγίων είναι: Τράπεζα Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας, Καθολικό και Τράπεζα Ι.Μ. Διονυσίου, παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου, Ι.Μ. Βατοπαιδίου (Αγ. Όρος), Καθολικά Ι.Μ. Βαρλαάμ, Ρουσάνου, Μεγάλου Μετεώρου (Μετέωρα), Καθολικά Μονής Φιλανθρωπινών στο νησάκι των Ιωαννίνων16 (Εικόνες 4,6), Μονής Γαλατάκη Ευβοίας, Ι.Μ. Δούσικου και Σταγίαδων Θεσσαλίας κ.ά. Απεικονίζονται και σε πολλές μοναστηριακές εκκλησίες άλλων Ορθοδόξων κρατών (π.χ.: πρώην Γιουκοσλαυία, Βουλγαρία, Ρουμανία) 17 (Εικόνα 7). Τα μαρτύρια τους απεικονίστηκαν σε πολλές φορητές εικόνες και σε διάφορους χειρόγραφους Συναξαριστές. Ο σημαντικότερος είναι το Μηνολόγιο του Βασιλείου του Β του Βουλγαροκτόνου του 11ου αιώνα που φυλάσσεται στη Βατικανική Βιβλιοθήκη στη Ρώμη (Εικόνα 3). Αναφορές γίνονται και στην υμνολογία. Χαρακτηριστικά τα αποσπάσματα που αναφέρονται στον Χριστό από την υμνολογία της Μ. Πέμπτης: «Έκαστον μέλος της αγίας σου σαρκός ατιμίαν δι ημάς υπέμεινε, τας ακάνθας η κεφαλή, η όψις τα εμπτύσματα, αι σιαγόνες τα ραπίσματα, το στόμα την εν όξει κερασθείσαν χολή τη γεύση», που αποδίδεται σε Στουδίτη μοναχό, όπως και «το δε πρόσωπόν μου ουκ απεστράφη από εμπτυσμάτων», του Ανδρέα Κρήτης. Στα εγκώμια της Αγία Αναστασίας της Ρωμαίας ψάλλετε στη πρώτη στάση «Ξέσεις τη σαρκί σου, εκκοπάς των μαστών, και τανύσεις των οστέων υπήνεγκας, προς δε τούτοις την της γλώσσας εκτομήν» (Εικόνα 5). Στην ασματική ακολουθία της ίδιας Αγίας «ραπίσματι το πρόσωπον Μάρτυς ωραιωθείσα, εχθρών απερρύπωσας, δυσειδεστάτων τα πρόσωπα.» και «Ικρίω ανηρτήθης και εκοπήν, ήνεγκας χειρών σου και των ποδών, οδόντων την εκρίζωσιν, γλώσσης την αφαίρεσιν και μαστών, αγνή Αναστασία» 10. Συμπεράσματα Σε 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, σε 16 του Οκτωβρίου και σε 12 του Νοεμβρίου, εορτάζονται άγιοι/αγίες που υπέστησαν διάφορα είδη κακώσεων στην κρανιοπροσωπική χώρα. Στατιστικά ο αριθμός των ανδρών που υπέστησαν κακώσεις στο κρανιοπροσωπικό σύστημα είναι μεγαλύτερος από των γυναικών (59,8% και 40,2% αντίστοιχα). Ανάμεσα τους Άγιοι και Αγίες που τιμώνται ευρύτατα από τους πιστούς (απόστολοι Θωμάς και Ιωάννης ο Θεολόγος, Κυπριανός, Αρτέμιος, Αναστασία η Ρωμαία, Απολλωνία). Οι αποτρόπαιοι μέθοδοι ποικίλλουν, με σαδιστικές συμπεριφορές. Εκτείνονται χρονικά από τον 1ο έως τον 19ο μ.χ. αιώνα και έλαβαν χώρα σε περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Οι μάρτυρες (1ο μ.χ. έως 19ο αι.) και οι δράστες των βιαιοπραγιών ανήκαν σε διάφορες φυλές και χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτο, Συρία, Περσία, Ρωσία, Γεωργία κ.α.). Για τη διατύπωση γενικότερων συμπερασμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι γνωρίζουμε μόνο όσες περιπτώσεις είχαν καταγραφεί και διασωθεί έως τις μέρες μας. Βιβλιογραφία 1. Συμεών του Μεταφραστού. Οι Μεγαλομάρτυρες Αρτέμιος, Παντελεήμων, Πλάτων. Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου, θεολόγου, φιλολόγου-λυκειάρχου. Αθήνα: εκδ. Αποστολική Διακονία της Ελλάδος, 2007, Ματθαίου Β. Καθηγουμένου (επιμέλεια). Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τόμος Θ, Μην Σεπτέμβριος, 3η έκδοση. Αθήναι: Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τόμος Ι, Μην Οκτώβριος, 6η έκδοση. Αθήναι: Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

10 282 Πεταλωτής και συν Τόμος ΙΑ, Μην Νοέμβριος, 7η έκδοση. Αθήναι: Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, ιερομόναχος. Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμος Ι, Σεπτέμβριος. Αθήναι: εκδ. Ορμύλια, Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, ιερομόναχος. Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμος ΙΙ, Οκτώβριος. Αθήναι: εκδ. Ίνδικτος, Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, ιερομόναχος. Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμος ΙΙΙ, Νοέμβριος. Αθήναι: εκδ. Ίνδικτος, Κιλίφη Κ. Τ. Αρχιμανδρίτου. Τα τέσσερα Ευαγγέλια και οι πράξεις των Αποστόλων (κείμενο-μετάφρασησχόλια), 4η έκδοση. Αθήνα, Διήγησις του εν Αγίοις Πατρός ημών Δημητρίου του εκ Ροστόβου Πατριάρχου Ρωσσίας περί των Αγίων παθών του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καθώς απεκαλύφθησαν αυτώ δι οπτασίας στο Εγκόλπιον μέγα πολυτιμοτάτου θησαυρού πν, δι ούτινος πολλαίς διψώσαι ψυχαί Θ. Ζωηρ. Λόγου ωφεληθήσονται, ως και δι υτού χάριτι Χριστού θα σωθώσιν. Αθήνα, 1936, Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία. Βίος-παράκλησις-εγκώμια-θαύματα. Αγ. Όρος, εκδ. Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου, 1998, 5, Πατρικίου Α. Βίος και ασματική ακολουθία μετά παρακλητικού κανόνος του Αγίου Αντύπα, επισκόπου Περγάμου, προστάτου των Οδοντιάτρων. Θεσσαλονίκη, εκδ. Αγία Άννα, Τασούλας Μ. Αγία Απολλωνία η Παρθενομάρτυς. Αθήνα, Σταυριανός Χ. Οδοντιατροδικαστική. Συμβολή στη διαλεύκανση υποθέσεων. Βασικά στοιχεία-εξελικτική πορεία-εφαρμογές, Τόμος Α. University studio press, Θεσσαλονίκη, Σταυριανός Χ. Οδοντιατροδικαστική. Συμβολή στη διαλεύκανση υποθέσεων. Βασικά στοιχεία-εξελικτική πορεία-εφαρμογές, Τόμος Β. University studio press, Θεσσαλονίκη, Βασιλόπουλος Χ. Αρχιμανδρίτης. Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος, Αθήνα: εκδ. Ορθόδοξος Τύπος, 1987, 31, Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μ. Οι τοιχογραφίες της μονής των Φιλανθρωπηνών στο νησί των Ιωαννίνων. Αθήνα, εκδ. Αδάμ-Πέργαμος, 2004, Prashkov L. The church of the Nativity in Arbanassi. Sofia, 1970; 151.

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος Τετάρτη, 18 Μάιος :00 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Ιούλιος :38

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος Τετάρτη, 18 Μάιος :00 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Ιούλιος :38 Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Στις 10 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Χαράλαμπο το θαυματουργό και Ιερομάρτυρα, που κατάγονταν από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Γεννήθηκε στα τέλη του 1ουμ.Χ αιώνα γύρω

Διαβάστε περισσότερα

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία:

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία: Εικονομαχία Αιτίες Συνέπειες Ορισμός: η θρησκευτική και πολιτική διαμάχη για τη λατρεία των εικόνων. 1 η Αιτία: 1η Συνέπεια: Αντίπαλες πλευρές: εικονομάχοι > το επίσημο κράτος και τμήμα του πληθυσμού εικονόφιλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 of 5 14/4/2014 12:35 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 14-4-2014 Ερώτηση παρακίνησης: 1 Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει: τη Θεία Ενανθρώπηση τη Θεία Ευχαριστία τη Βάπτιση του Χριστού Ερώτηση παρακίνησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 8: Οι Εορτές των Αγίων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 8: Οι Εορτές των Αγίων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 8: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας A) (1 από 4) Μαρτύριο Πολυκάρπου (2 ος αι.): η αρχαιότερη μαρτυρία για την καθιέρωση ετήσιου εορτασμού της μνήμης των μαρτύρων.

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια κοιμητήρια (σε υπαίθριες εκτάσεις που ανήκαν σε πλούσιους πιστούς). Αποτελούνταν από υπόγειες σήραγγες σε μορφή λαβύρινθου μήκους πολλών

Υπόγεια κοιμητήρια (σε υπαίθριες εκτάσεις που ανήκαν σε πλούσιους πιστούς). Αποτελούνταν από υπόγειες σήραγγες σε μορφή λαβύρινθου μήκους πολλών Κατακόμβες, τόπος καταφυγής και μνήμης Τι ήταν οι κατακόμβες; Υπόγεια κοιμητήρια (σε υπαίθριες εκτάσεις που ανήκαν σε πλούσιους πιστούς). Αποτελούνταν από υπόγειες σήραγγες σε μορφή λαβύρινθου μήκους πολλών

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 2: Η εορτή του Πάσχα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 2: Η εορτή του Πάσχα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 2: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Β) (1 από 7) 1. Η αρχαιότερη και πανηγυρικότερη/ Οι ρίζες της βρίσκονται στην εβραϊκή ανάμνηση της εξόδου από την Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Ελληνιστές και Αντιόχεια. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η Παύλεια Θεολογία. Ελληνιστές και Αντιόχεια. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Παύλεια Θεολογία Ελληνιστές και Αντιόχεια Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Αναστασία Τούρτα Επίτιμη Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Ο Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο. Εικονογραφημένο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου)

Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου) Εκκλησία αίματος και Μαρτυρίου Είναι πολύ μεγάλη η σημερινή ημέρα, αγαπητοί μου, για την Εκκλησία μας, καθότι ανέτειλε στο προσκήνιο της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 1. Α) Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων (1 από 5) Στην Καινή Διαθήκη δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ενότητα 8: Οι Νεοµάρτυρες της (17ος-19ος αι.) Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος)

Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος) Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος) +Επισκόπου Νικοπόλεως Μελετίου Η θεωρία των ψευδαισθήσεων α. Η θεωρία Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, οι μυροφόρες γυναίκες έπεσαν θύματα παραίσθησης ή ψευδαίσθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου Λαμπρή, αλλά και συνάμα λιτή ήταν η Ακολουθία στην γυναικεία Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, που τελέστηκε το Σάββατο της Διακαινησιμού προεξάρχοντος του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32 Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32 Με το τέλος της Α περιοδείας του αποστ. Παύλου υπάρχουν δύο ομάδες χριστιανών: ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Είναι Iουδαίοι Ακολουθούν τα ιουδαϊκά ήθη και έθιμα (περιτομή, αργία

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 01/ /2016

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 01/ /2016 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 01/2015-12/2016 ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ-ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ:Η ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 7: Αρχαίοι Απολογητές 2

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία. (Philosophical Fragments)

Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία. (Philosophical Fragments) Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία (Philosophical Fragments) Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών; Αν δεν υπάρχει ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 6: Οι Θεομητορικές Εορτές. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 6: Οι Θεομητορικές Εορτές. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 6: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Α) (1 από 13) 1. Πηγές περί του βίου της Θεοτόκου: Ελάχιστα στοιχεία περί του βίου της Θεοτόκου υπάρχουν στα Ευαγγέλια (από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ Το Χρονολόγιο της Εικονομαχίας αναφέρεται στην θεολογική και πολιτική διαμάχη που ξέσπασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον 8 ο και 9 ο αιώνα, γύρω από τη λατρεία των χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του κοσμήματος

Η ιστορία του κοσμήματος ΚΟΣΜΗΜΑ Η ιστορία του κοσμήματος Πρώτα κοσμήματα Τα πρώτα κοσμήματα 40.000 χρόνια πριν. Λόγοι σύλληψης της ιδέας του κοσμήματος: Καλλωπισμός Προσέλκυση του άλλου φύλου Φυλαχτά Τα πρώτα υλικά: δόντια ζώων,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2015 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 Προσοχή! Όλες οι ερωτήσεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη Αγία Αικατερίνη Η Αγία Aικατερίνη βρίσκεται σε ενα απο τα καλυτερα μερη της θεσσαλονικης, στην Βορειοδυτική πλευρά της Άνω Πολης.Κτισμένη το 1320 μχ,η ατμόσφαιρα ειναι πολύ ωραία και προπάντον ειναι ήσυχα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα