ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Κύριε Υπουργέ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Κύριε Υπουργέ,"

Transcript

1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Κύριε Υπουργέ, Ως θεσµικοί εκπρόσωποι των Αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής, µε το παρόν, θέτουµε υπόψη σας τα παρακάτω ζητήµατα που κινούνται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας και απασχολούν τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής προσβλέποντας στην θετική από την πλευρά σας αντιµετώπιση για την οριστική τους επίλυση. ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κατάταξη - εκπαίδευση µετεκπαίδευση ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή των στελεχών µέσω Πανελληνίων εξετάσεων ή ΑΣΕΠ, µε την ταυτόχρονη διασφάλιση ετήσιας τακτικής εισροής σπουδαστών. Επισηµαίνεται ότι µε τον τρόπο εισαγωγής µέσω ΑΣΕΠ δίδεται η δυνατότητα πρόσληψης του εκάστοτε απαιτούµενου «γνωσιακού κεφαλαίου». ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ α. ηµιουργία Ενιαίου Κέντρου Εκπαίδευσης Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λιµενική Ακαδηµία) σε υφιστάµενους, διαθέσιµους χώρους. β. Θεσµική και νοµική κατοχύρωση των πτυχίων των παραγωγικών σχολών. γ. Μελλοντική πιστοποίηση ποιότητας παρεχόµενης εκπαίδευσης στις παραγωγικές σχολές (quality assurance κατάiso), εφόσον βέβαια υλοποιηθούν µια σειρά από άλλα βήµατα προηγουµένως. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης είναι το ζητούµενο και µπορεί να γίνει πραγµατικότητα, εάν ισχύσουν τα παρακάτω: α. Επαναπροσδιορισµός των διδασκόµενων µαθηµάτων και ύλης σύγχρονα και εξειδικευµένα συγγράµµατα βάσει των νέων αναγκών του Λ.Σ. β. Εκσυγχρονισµός των µεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των σπουδαστών για επίτευξη καλύτερων µαθησιακών αποτελεσµάτων. γ. Καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό i. Πιστοποιηµένοι Εκπαιδευτές, όχι απαραίτητα από κάποιο κέντρο (π.χ. ΕΚΕΠΙΣ) διότι δε µπορεί να γίνει για όλο το φάσµα των αντικειµένων µας, αλλά να εξασφαλίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτής διαθέτει: α) τις απαιτούµενες γνώσεις (µέσω σχετικών σπουδών-υπηρεσιακών εκπ/σεωνπροϋπηρεσία π.χ. τουλάχιστον 5 ετών σε ένα συγκεκριµένο υπηρεσιακό αντικείµενο) και β) βασικές γνώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και µεθοδολογίας διδακτικής. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω ΙΝΕΠ. ii. Πρόνοια για τις αµοιβές διδασκόντων, εξεταστών-διορθωτών, συγγραφέων συγγραµµάτων. δ. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων της παρασχεθείσας εκπαίδευσης και από την πλευρά των εκπαιδευοµένων, στο πρότυπο του αναπτυχθέντος ως ανωτέρω µοντέλου. ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ α. ηµιουργία Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πρότυπο της αντίστοιχης σχολής της ΕΛ.ΑΣ [σχετικό π.δ. 190/ (ΦΕΚ 153 Α /96)]

2 β. ηµιουργία µητρώου εκπαιδευτών (σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείµενα) για όλη την επικράτεια ώστε να υπάρχει και αποκεντρωµένη φιλοσοφία µετεκπαιδεύσεων και να εξοικονοµούνται και πόροι. γ. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόµενων µετεκπαιδεύσεων (quality assurance κατά ISO). Αναγκαία επίσης είναι: α. Η συνεχής παρακολούθηση των συστηµάτων εκπαίδευσης (benchmarking) σωµάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού µε παρόµοια χαρακτηριστικά αλλά και λοιπών φορέων της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, ίσως ακόµη και ιδιωτικών εταιρειών, προς αναζήτηση καλών πρακτικών-παραδειγµάτων. β. Η Εκµετάλλευση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ, κλπ). Πρότυπο εκµετάλλευσης αυτής της δυνατότητας αποτελεί η Φινλανδία. γ. Η διερεύνηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή τουλάχιστον µικτές µορφές εκπαίδευσης. Χρησιµοποιείται ευρέως στην Αυστραλία, Αµερική, αλλά και χώρες της Ε.Ε. (Εσθονία-Ρουµανία). Οι ένοπλες δυνάµεις µας, έχουν σηµειώσει σηµαντικά βήµατα σε αυτό το πεδίο, π.χ. το ΓΕΝ έχει αποστείλει εδώ και χρόνια στελέχη για µεταπτυχιακό στην Αµερική σε αυτό το αντικείµενο και αξιοποίησε κατάλληλα τις αποκτηθείσες γνώσεις. Στην κοινωνία της γνώσης, η επένδυση στη βασική εκπαίδευση και τη συνεχιζόµενη κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί υποχρέωση υψηλής προτεραιότητας µε πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα στελέχη, το Λιµενικό Σώµα και εν τέλει για το ελληνικό κράτος. Πιστεύουµε, ότι µε συστηµατική και µεθοδευµένη δουλειά σε συνδυασµό µε την κατάλληλη αξιοποίηση των τυχόν προσφερόµενων δυνατοτήτων και ευκαιριών, µπορεί να υλοποιηθεί το όραµα των Στελεχών του Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. για βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε εθνικό (κεντρικό και τοπικό), ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Αναφορικά µε το Π.. 81/2014 µε το οποίο πρόσφατα έγινε η αναδιάρθρωση Περιφερειακών ιοικήσεων και Λιµενικών Αρχών η θέση µας είναι η εξής: επιµέρους επανεξέταση της γεωγραφικής κατανοµής των Λιµενικών Αρχών διάθεση των οικονοµικών πόρων που απαιτούνται στην επίτευξη του στόχου ενίσχυση των νέων δοµών που θα προκύψουν µε µέσα και εξοπλισµό επανασχεδιασµός της δράσης των Λιµενικών Αρχών µε βάση τη νέα φιλοσοφία διάταξής τους επανακαθορισµός των οργανικών συνθέσεων, κατά βαθµό και αριθµό, προκειµένου να εξασφαλιστεί η παρουσία του Λ.Σ. και η προσφορά των υπηρεσιών του προς τον πολίτη ταχύτεροι ρυθµοί υλοποίησης προγραµµάτων εφαρµογής νέων τεχνολογιών και δηµιουργία νέων, προκειµένου διευκολυνθεί το παραγόµενο έργο των Λιµενικών Αρχών και οι προσφερόµενες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Επισηµαίνουµε όµως, ότι αυτό δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των Ταµείων που λειτουργούν ανταποδοτικά σε σχέση µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο νέος Κανονισµός «Οργανική σύνθεση και κατανοµή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έχει ως αποτέλεσµα: Κεντρικά Λιµεναρχεία µε οργανικές συνθέσεις µειωµένες έως και 50%. Κεντρικά Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία και Λιµενικά Τµήµατα: Καλούνται να λειτουργήσουν µε τον ελάχιστο αριθµό Αξιωµατικών, µε µειώσεις κατά βαθµό, που σε ορισµένες περιπτώσεις αγγίζει το 60%.

3 Λιµενικά Τµήµατα: Ενώ προκρίθηκαν να αντικαταστήσουν τα Υπολιµεναρχεία ως ένα ευέλικτο σχήµα άσκησης των αρµοδιοτήτων του Σώµατος, αντιµετωπίζονται ως Λιµενικοί Σταθµοί. Κλιµάκια Ειδικών Αποστολών: Αντιµετωπίζονται µε οριζόντια λογική µη λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Λιµενικών Αρχών υπαγωγής και την εξ αυτού του λόγου ένταση της εργασίας. Πλωτά περιπολικά µέσα: Συνθέσεις κατώτερες των προσδοκιών αλλά κυρίως των αναγκών. Ακόµα και σήµερα επιµένουν στην λειτουργία της ελάχιστης σύνθεσης, ενώ όλοι οφείλουµε να γνωρίζουµε ότι η «εποχή των σκλάβων» παρήλθε. Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού: Επιφορτισµένες µε την εκπαίδευση των ναυτικών µας, καλούνται µε οργανικές συνθέσεις οκτώ ατόµων να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και να διασφαλίσουν την ευταξία στους χώρους των σχολών, για εκατοντάδες νέους. Εν κατακλείδι η απεµπόληση 2500 περίπου θέσεων εργασίας, εν αντιθέσει µε ότι προβλέπεται από το Ν.4150/2013, δεν αποτελεί ορθολογικότερη κατανοµή, ούτε ενίσχυση της παρουσίας του Λ.Σ. σε κρίσιµα σηµεία της Επικράτειας, αντίθετα πρόκειται για µια πρόχειρη και βίαιη προσαρµογή προς τα κάτω, χωρίς στρατηγική και στόχο αν µιλάµε για την αποστολή και τις αρµοδιότητες του Σώµατος και θα έχει συνέπειες όχι µόνο στο «αξιόµαχο» των στελεχών αλλά κυρίως στις προσφερόµενες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Ως εκ τούτου ζητούµε την συνολική επανεξέταση του Κανονισµού, επί τη βάση των παρατηρήσεων µας. ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4256/14 Με τον ν. 4256/14 ψηφίσθηκαν µια σειρά δυσµενών διατάξεων για τους Αξιωµατικούς Λ.Σ. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται ως ανεδαφικές και ανεφάρµοστες, δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα στον οργανισµό που υπηρετούµε αλλά και στα στελέχη. Προς τούτου ζητούµε την ακύρωση των παρακάτω διατάξεων του σχετικού νόµου. i. Η διάταξη του εδαφ α της παρ.3 του άρθρου 33 σύµφωνα µε την οποία επεκτείνονται τα ειδικά τυπικά προσόντα των Αξ/κών µε την επιπρόσθετη υποχρέωση 3 ετών υπηρεσία σε /νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Ν.Α. ii. Η διάταξη του άρθρου 36 µε την οποία αντικαθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι προϊστάµενοι Λιµενικών Αρχών που έχουν συµπληρώσει 3 έτη Υπηρεσίας. iii. Η διάταξη του εδαφ. γ 2 της παρ.3 του άρθρου 33, µε την οποία καταργείται η "υπαιτιότητα της Υπηρεσίας" για την αδυναµία εφαρµογής διατάξεων για τα ειδικά τυπικά προσόντα προς προαγωγή. iv. Η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 33 µε την οποία εµποδίζεται η οµαλή ιεραρχική εξέλιξη των Αξ/κων ειδικότητας (Τ), (ΥΓ), (Ο), (Ν). v) Η διάταξη της παρ.3β του άρθρου 33 που επανακαθορίζει τα τυπικά προσόντα στον βαθµό του Αρχιπλοιάρχου. Στην συγκεκριµένη διάταξη φαίνεται ξεκάθαρα η προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίσθηκε ο συγκεκριµένος νόµος. Και αυτό γιατί η διάταξη αυτή που αναφέρεται προς τροποποίηση δεν είναι αυτή που τελικά τροποποιείται λόγω του ότι µε τον ν.4150/13 άρθρο 56 παρ.9 έχει γίνει αναρίθµηση των σχετικών άρθρων. ΚΡΙΣΕΙΣ Ενόψει των ετήσιων τακτικών κρίσεων των Αξιωµατικών, θέτουµε υπόψη σας την πάγια θέση της Ένωσής µας για την αλλαγή του τρόπου επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών.

4 Η υφιστάµενη σήµερα και για πολλά χρόνια κατάσταση δεν προάγει την αξιοκρατία και δηµιουργεί διαρκώς εντάσεις και συζητήσεις. υστυχώς κάθε χρόνο οι κρίσεις διενεργούνται στο ίδιο απαρχαιωµένο πλαίσιο και σε ένα θολό περιβάλλον, που σε κάθε περίπτωση δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και δεν εµπεδώνει το αίσθηµα δικαίου του κρινόµενου αλλά και µεταξύ των στελεχών. Οι προβλεπόµενες σήµερα διατάξεις, δεν είναι επαρκείς και ξεκάθαρες για την τεκµηρίωση µιας αντικειµενικής και αµερόληπτης κρίσης, αλλά στηρίζονται κυρίως στην προσωπική και υποκειµενική αντίληψη του κρίνοντος και όχι σε προκαθορισµένα, συγκεκριµένα, µετρήσιµα στοιχεία. Εξαιτίας της απουσίας των παραπάνω προϋποθέσεων, ζούµε κάθε χρόνο το ίδιο σκηνικό των διαγκωνισµών, των ζυµώσεων, των τεχνητών «διαρροών» για επιρροές πολιτικές και άλλες, της «προβολής» των αδυναµιών των συνυποψηφίων, της ανάδειξης των «ιδιαιτέρων» προσόντων άλλων. Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τις διαπιστώσεις µας, την ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία οργανισµών µε ίδια χαρακτηριστικά, αλλά και την κατάσταση που σήµερα βρίσκεται η χώρα, τονίζουµε ότι ήρθε το πλήρωµα του χρόνου ώστε να αλλάξει επιτέλους το πλαίσιο διενέργειάς τους, προκειµένου µε την ολοκλήρωση και ανακοίνωσή τους, να µην υπάρχουν εκείνα τα περιθώρια που θα αµφισβητούν το αποτέλεσµα. Σας καλούµε λοιπόν, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους Υπουργούς, να αναλάβετε πρωτοβουλίες θέσπισης συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου στη βάση των προαναφεροµένων αρχών και θέσεών µας. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Όλοι γνωρίζουµε τα προβλήµατα που έχουν προκύψει, ιδιαίτερα σε Λιµενικές Αρχές της παραµεθορίου που εδώ και µεγάλο διάστηµα στενάζουν από την υποστελέχωση, ως αποτέλεσµα της σταδιακής αποδυνάµωσης των υπηρεσιών του Ανατολικού Αιγαίου δια των συνεχών αποσπάσεων, που έβαζαν σε δεύτερη µοίρα τις υπηρεσιακές ανάγκες εξυπηρετώντας, κατά βάση, τις ανάγκες των «ηµετέρων προς τακτοποίηση». Η τηρούµενη εδώ και χρόνια πρακτική των αποσπάσεων έχει αποτύχει και πρέπει να τελειώσει. Π.. ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Αναγκαία όσο ποτέ είναι η αναµόρφωση του π.δ. περί µεταθέσεων ώστε να αντιµετωπιστούν οι σηµερινές αρρυθµίες και να εξασφαλιστεί η προοπτική µετακίνησης στο τόπο συµφερόντων του συνόλου των στελεχών Λ.Σ.. Σε ότι αφορά στη σηµερινή διαδικασία των µεταθέσεων, πάγια θέση της Ένωσής µας αποτελεί η κατά γράµµα και απρόσκοπτη τήρηση της εκ του νόµου διαδικασίας, αλλά και η ανθρώπινη και δίκαιη αντιµετώπιση αιτηµάτων συναδέλφων που δοκιµάζονται, πληρούν συγκεκριµένα κοινωνικά κριτήρια και αντιµετωπίζουν έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις. Εντούτοις, δεν µπορούµε να µη επισηµάνουµε την εως σήµερα διαµορφωθείσα κατάσταση που µε τη συνεχιζόµενη τακτική των αποσπάσεων, ως εργαλείο πλέον διπλής αποδυνάµωσης των περιφερειακών υπηρεσιών, οι οποίες δε φθάνει που λόγω της µακρόχρονης κατάχρησης του θεσµού των αποσπάσεων στερούνταν εδώ και χρόνια προσωπικού, αλλά πολύ περισσότερο τώρα αποδυναµώνονται σε δεύτερο βαθµό, εξαιτίας της ισχύος του νέου Κανονισµού περί της νέας µειωµένης οργανικής σύνθεσης και κατανοµής του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, αλλά και της εν γένει καταστροφικής

5 συρρίκνωσης του αριθµού των οργανικών θέσεων του προσωπικού από τις στις Για άλλη µια φορά τονίζουµε ότι οι αποσπάσεις αυτές απογυµνώνουν παντελώς τις Υπηρεσίες που έχουν ανάγκες και αντί να λύνουν το πρόβληµα γεννούν νέα (οριακές συνθέσεις κλπ), θέτοντας σε οµηρία σηµαντικό αριθµό των στελεχών και των οικογενειών τους. Π.. Ο ΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Αναφέρουµε επιγραµµατικά τις προτάσεις που κατέθεσε η ΠΕΑΛΣ για το προωθούµενο π.δ. των οδοιπορικών, προσαρµοσµένες στις πραγµατικές ανάγκες των στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και τις ιδιαιτερότητες των Υπηρεσιών: Kαµία µετακίνηση χωρίς προκαταβολή. Μέριµνα για τις µονογονεϊκές οικογένειες. Ρεαλιστική αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών στο σηµερινό κόστος διαβίωσης. Προσαρµογή στις ιδιαιτερότητες του χώρου ευθύνης του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τις µετακινήσεις που απαιτούνται εντός αυτού. Στήριξη στις οικογένειες συζύγων στελεχών των Ε.. & Σ.Α.. Ενίσχυση των οκίµων για τα έξοδα της πρώτης τοποθέτησής τους. Π.. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Τα βασικότερα σηµεία των προτάσεών µας που κινούνται στην κατεύθυνση της υπευθυνότητας και της ολιστικής προσέγγισης του νέου πειθαρχικού δικαίου για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την συµπερίληψή τους στο υπό κατάρτιση σχέδιο προεδρικού διατάγµατος µας συνοψίζονται στα εξής: Κατάργηση των αναχρονιστικών ποινών του περιορισµού και της φυλάκισης για τα πειθαρχικά παραπτώµατα Ενεργοποίηση της διάταξης για το Συνήγορο του Λιµενικού Σαφής προσδιορισµός των πειθαρχικών παραπτωµάτων Εισαγωγή συγκεκριµένων παραγόντων στην επιµέτρηση της ποινής Ελευθερία στην έκφραση γνώµης Αποζηµίωση στους αδίκως διωχθέντες Π.. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ Αδήριτη είναι η ανάγκη αναµόρφωσης της νοµοθεσίας που διέπει την ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ.Τ και τις διαδικασίες που την διαµορφώνουν. Ως εκ τούτου η ΠΕΑΛΣ είναι έτοιµη να συµβάλλει εποικοδοµητικά µε τις προτάσεις της. Α ΕΙΕΣ Τήρηση υφιστάµενης νοµοθεσίας για τις πάσης φύσεως άδειες. Άµεση κατάργηση υφιστάµενων περιορισµών, που ουσιαστικά ακυρώνουν το δικαίωµα στην άδεια. Η ισχύουσα νοµοθεσία αντιµετωπίζει σφαιρικά και λεπτοµερειακά όλο το φάσµα της διαδικασίας και δεν επιτρέπει παρερµηνείες. Οι σοβαρές ελλείψεις σε στελεχιακό δυναµικό και η εξ αυτού του λόγου υποστελέχωση των Υπηρεσιών, δεν πρέπει να αποτελεί το πρόσχηµα απόρριψης των αιτηµάτων. Η προβλεπόµενη έγκριση των αιτηµάτων, ουσιαστικά αποτελεί διαχειριστική διαδικαστική διαδικασία. Εκτός από τις υπηρεσιακές ανάγκες, υπάρχουν προτιµήσεις, υποχρεώσεις, προβλήµατα, ατοµικές και οικογενειακές ανάγκες και πρέπει να γίνονται σεβαστές.

6 Οι υφιστάµενοι περιορισµοί, που ουσιαστικά ακυρώνουν το δικαίωµα στην άδεια πρέπει άµεσα να καταργηθούν. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ Η πρόσφατη θέσπιση του Συνηγόρου του Λιµενικού, ωςανεξάρτητης και αµερόληπτης Αρχής εντός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, προάγει και διασφαλίζει την αρχή της χρηστής ιοίκησης και του κράτους δικαίου. Ο θεσµός αυτός, κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό πρότυπο του police ombudsman αλλά και κατ αντιστοιχία του συνηγόρου του πολίτη έχει διττό στόχο, τόσο να εξασφαλίσει την εκτέλεση των αστυνοµικών- ελεγκτικών καθηκόντων των στελεχών Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ µε γνώµονα το σεβασµό στον πολίτη, όσο και να προασπίσει το τεκµήριο της αθωότητας τους και να τους διαφυλάξει από κακόβουλες και άδικες καταγγελίες και ενέργειες εις βάρος τους. Ως εκ τούτου ζητούµε την άµεση ενεργοποίηση της ψηφισθείσας διάταξης. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ Η συνεχιζόµενη µη χορήγηση από την Υπηρεσία στα δικαιούµενα στελέχη των απονεµηµένων παρασήµων-µεταλλίων, αλλά και των σχετικών διπλωµάτων που τα συνοδεύουν, πρέπει να σταµατήσει. Σε µια εποχή που οι ένστολοι βιώνουν καθηµερινά τον οικονοµικό µαρασµό µη δυνάµενοι να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, δεν είναι δυνατόν να επωµίζονται άλλο ένα οικονοµικό βάρος, δηλαδή να αναγκάζονται να καταβάλλουν οι ίδιοι το τίµηµα της προµήθειας των παρασήµων- µεταλλίων που δικαιούνται. Ζητούµε να δοθούν οι κατάλληλες εντολές, προκειµένου η Υπηρεσία να προβεί στον προγραµµατισµό και να χορηγήσει σε όλους τους Αξιωµατικούς (που δεν τα έχουν παραλάβει) τα µετάλλια - παράσηµα (ως διεµβολές και ως κρεµαστά επί στολής µε την οποία φέρεται ξίφος) και τα σχετικά διπλώµατα που δικαιούνται. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ Στο πλαίσιο της χορήγησης των µεταλλίων - παρασήµων στα δικαιούµενα στελέχη, προστίθεται και το ζήτηµα της χορήγησης ξιφών σε όλους ανεξαιρέτως τους Αξιωµατικούς. ζητούµε να προωθηθούν άµεσα οι δέουσες ενέργειες για τη χορήγηση των ξιφών στα στελέχη που τα δικαιούνται. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. Επέκταση ωραρίου λειτουργίας εστιατορίου και κυλικείου...µετατροπή του σε Λέσχη Λ.Σ. Ζητούµε την ανάληψη ενεργειών για την ενεργοποίηση των προβλεπόµενων από τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο Λεσχών Εστίασης. Με αφορµή ότι καθηµερινά µεγάλος αριθµός συναδέλφων εργάζεται σε κυκλικά ωράρια αλλά και πέραν του ωραρίου εργασίας µε αποτέλεσµα να υφίσταται η ανάγκη, ζητάµε να εξεταστεί άµεσα σε πρώτη φάση η επέκταση ωραρίου λειτουργίας εστιατορίου και κυλικείου (Σαββατοκύριακα και αργίες) και σε δεύτερη φάση η µετατροπή και λειτουργία τους ως της πρώτης Λέσχης ΛΣ, κατά τα πρότυπα της ΕΛ.ΑΣ., γεγονός που προβλέπεται εξάλλου στην παρ.5 του άρθρου 128 του ν Με την ως άνω ολοκληρωµένη πρόταση θα εξυπηρετούνται πλέον όχι µόνο όσοι εργάζονται τις υπόψη ώρες αλλά και όσοι άλλοι εκ του προσωπικού διαµένουν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

7 ΜΜΜ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Με την προωθούµενη κατάργηση του δικαιώµατος ελεύθερης µετακίνησης των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στα µέσα µεταφοράς του ΟΑΣΑ µε την απλή επίδειξη του ελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας, ανατρέπονται ζητήµατα της καθηµερινότητας των στελεχών, εντελώς αιφνιδιαστικά µε την πρόχειρη και βιαστική προώθηση µιας απόφασης. Ζητούµε την επανεξέταση της απόφασης της προηγούµενης Κυβέρνησης (ΚΥΑ) για το θέµα. Παράλληλα, για την διευκόλυνση του προσωπικού προτείνεται η τακτικότερη συγκοινωνιακή σύνδεση του ΥΝΑ µε τον ΗΣΑΠ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΕΚΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Με αφορμή την αριθμ /9030/φεκ 179Α/ απόφαση της Βουλής των Ελλήνων περί της υιοθεσίας των ανήλικων τέκνων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους, την ώρα του καθήκοντος από το 1996 και εντεύθεν, απευθυνθήκαμε στον τότε Πρόεδρο της Βουλής για το θέμα, καλώντας τον να συμπεριλάβει στην εν λόγω διάταξη και τις οικογένειες των Λιμενικών, Αστυνομικών και Πυροσβεστών, που έχασαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, προασπίζοντας τα συμφέροντα της πατρίδας, μαχόμενοι για την ασφάλεια του πολίτη. Στις η Ολομέλεια της Βουλής, με ομόφωνη σχετική απόφασή της συμπεριέλαβε στην προαναφερθείσα ρύθμιση και τα τέκνα των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχασαν την ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς πρόκειται πρωτίστως, για μία σημαντική ένδειξη αναγνώρισης της θυσίας τόσο των ανθρώπων που πρόσφεραν την ζωή τους για την προάσπιση της πατρίδας, όσο και των οικογενειών τους που ζουν καθημερινά με την απουσία τους. Διαπιστώσαμε όμως ότι η εν λόγω απόφαση αφορά μόνο τα τέκνα των στελεχών εκείνων που έχουν πέσει στο καθήκον από δολοφονική ενέργεια ή πτώση αεροσκάφους ή κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς. Θεωρούμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίζει με την ίδια ευαισθησία τα τέκνα όλων των στελεχών που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου τους. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ Με το Νόµο 4029/2011 προβλέφθηκε και στη χώρα µας η σύσταση Επικουρικής Ακτοφυλακής, ενός δοκιµασµένου και επιτυχηµένου θεσµού, όπου εφαρµόστηκε, Ε.Ε. και Η.Π.Α., που υπάγεται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνδράµοντας στην εκτέλεση της αποστολής του, δηλαδή στην ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Λιµενικών Αρχών ανά την Επικράτεια. Παρά το γεγονός ότι στο νόµο προβλέπεται µια σειρά ενεργειών για την ενεργοποίησή του και παρότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σηµαντικό θεσµό, που έρχεται να στηρίξει το έργο των Λιµεναρχείων, φέρνοντας κοντά τον πολίτη που «ζει» µέσα στη θάλασσα, αυξάνοντας τις επιχειρησιακές µας δυνατότητες, δυστυχώς δεν έτυχε ακόµα εφαρµογής. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ Με τις υπ αρ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες είχαν επιβληθεί με το ν. 4093/2012, από την 1/8/2012. Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, όφειλε να συμμορφωθεί και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναδρομική επιστροφή των παράνομα παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών από τη μισθοδοσία των στελεχών

8 του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα η απόφαση αυτή εφαρμόστηκε μόνο κατά το ήμισυ (άρθρο 86 του ν. 4307/2014 και υπ αριθ. οικ. 2/95266/ΔΕΠ από 11/12/2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ενώ για το υπόλοιπο μέρος της δικαστικής απόφασης δε δεσμεύθηκε ρητά. Καθώς μέχρι και σήμερα, η πολιτεία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως στις ανωτέρω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά παράβαση της ρητώς οριζόμενης στο Σύνταγμα υποχρέωσης [άρ. 95 παρ. 5 Σ] σας καλούμε σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των ως άνω δικαστικών αποφάσεων. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με το άρθρο 220 του Ν. 4281/2014, ανατράπηκαν µεταξύ άλλων όσα ίσχυαν και για το Ταµείο Αρωγής Λιµενικού Σώµατος (ΤΑΛΣ) το οποίο χορηγεί αποκλειστικά εφάπαξ βοήθηµα. Η ΠΕΑΛΣ διεκδικεί την κατάργηση της επαχθούς αυτής ρύθµισης ως τη µοναδική σοβαρή και δίκαιη λύση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση το µόνο που επιτυγχάνεται είναι να οδηγείται ένα ταµείο υγιές, διανεµητικού χαρακτήρα, αυτοχρηµατοδοτούµενο, στην καταστροφή συµπαρασύροντας τους µετόχους του. Με την ακύρωση της διάταξης του άρθρου 220 θα επιτραπεί στο Ταµείο µας να συνεχίσει να λειτουργεί µε σκοπό την διαφύλαξη στο ακέραιο των πόρων και των παροχών του για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ι. Με το άρθρο 220 του ν. 4281/2014 ορίζεται ότι «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µέχρι την , µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιµότητας ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ετησίων ελλειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση, για το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασµούς των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους.». Με τη ρύθµιση αυτή ουσιαστικά αποτυπώθηκε σε νόµο η επιλογή της προηγούµενης κυβέρνησης για την αποχώρηση του δηµοσίου από την κοινωνική ασφάλιση, αφού βέβαια προηγουµένως µέσω του PSΙ αλλά και την αποψίλωση του ταµείου από ανταποδοτικούς πόρους, έγειρε την πλάστιγγα προς την κατεύθυνση ενός ταµείου µε προβλήµατα. Συνεκτιµώντας το οικονοµικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται σήµερα το ΜΤΝ και επειδή θα πρέπει να αναληφθούν προσπάθειες για ένα υγιές και βιώσιµο Ταµείο, πρέπει να ληφθεί µέριµνα εκ µέρους της πολιτείας για την αντιστάθµιση των απωλειών πόρων για το Ταµείο, που χάθηκαν, όπως προαναφέρουµε, τα τελευταία χρόνια από άστοχες και επικίνδυνες πολιτικές (PSI κλπ). Η λύση των συνεχόµενων περικοπών προς τους ασφαλισµένους, για τη οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, κρίνεται αναποτελεσµατική. Μονόδροµο λοιπόν αποτελεί η κατάργηση του άρθρου 220 του ν. 4281/2014, θέση µε την οποία συµφώνησε σε πρόσφατη συνάντησή µας ο αρµόδιος επί των Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργός. Ως εκ τούτου ζητούµε και την δική σας στήριξή, µε την ανάληψη ενεργειών που απαιτούνται για την κατάργησή του. ΙΙ. Η δυσµενής οικονοµική συγκυρία που βιώνουµε ως στελέχη, δυστυχώς, αναγκάζουν πολλούς από εµάς να καταφεύγουµε ενίοτε στο δανεισµό για την ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισµών µας. Το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού, είναι ένας από τους φορείς στους οποίους απευθυνόµαστε για το σκοπό αυτό. Αφουγκραζόµενοι λοιπόν τις ανάγκες των στελεχών προτείνουµε την παρέµβασή σας για τον περιορισµό των απαιτούµενων προϋποθέσεων και την σύντµηση του χρόνου έγκρισής τους, καθώς την εξέταση της δυνατότητας αύξησης των χορηγούµενων ποσών.

9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ως θεσµικός φορέας και εκπρόσωπος των Αξιωµατικών Λ.Σ. µε δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή ιαχείρισής του Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Προσωπικού και µέσα από την ακολουθούµενη διαδικασία, έχουµε την ευκαιρία όχι µόνο να βιώνουµε την συνεισφορά του στην αντιµετώπιση των εξαιρετικά σηµαντικών προβληµάτων των στελεχών, αλλά ταυτόχρονα να διαπιστώνουµε τα σηµεία εκείνα που χρήζουν βελτίωσης ώστε να παρέχεται µεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών σε περισσότερους δικαιούχους και πάντα στο πλαίσιο του σκοπού σύστασής του. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτές τις διαπιστώσεις αλλά και αφουγκραζόµενοι τις ανάγκες των στελεχών Λ.Σ., προτείνουµε την συµπλήρωση του υφιστάµενου πλαισίου µε περαιτέρω καλύψεις ως εξής: Αύξηση του ανώτατου ύψους της χορηγούµενης οικονοµικής ενίσχυσης, στα ιεύρυνση των παρεχόµενων ιατρικών καλύψεων όπως υπογονιµότητα, πρόωρος τοκετός, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες και γενικότερα όλες οι ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτονται από τα Ταµεία και κρίνονται αναγκαίες για τον ασθενή. Οικονοµική ενίσχυση µε προκαθορισµένο ανώτατο όριο εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου µέλους της οικογενείας του στελέχους (σύζυγος, τέκνα). Χορήγηση άτοκων δανείων σε στελέχη που βρίσκονται σε οικονοµική ανέχεια λόγω σοβαρής ασθενείας των ιδίων ή µέλους της οικογένειάς τους. Ενίσχυση µονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών, µετά από αίτησή τους. Εφάπαξ συµµετοχή σε τυχόν ίδρυση παιδικών σταθµών Λιµενικού Σώµατος ανά την Επικράτεια. Τέλος προτείνουµε την ενεργοποίηση και υφιστάµενων προβλέψεων του ΛΑΠ όπως είναι η συµµετοχή του στις απαιτούµενες δαπάνες για τη φιλοξενία τέκνων στελεχών σε παιδικές κατασκηνώσεις. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Συχνά τα στελέχη µας αναγκάζονται να προβαίνουν σε προσωπικά έξοδα για τις µετακινήσεις τους εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα λήψης δικαιολόγησης χρηµάτων από την παγία προκαταβολή των υπηρεσιών, αφού οι παραπάνω µετακινήσεις δεν θεωρούνται έκτακτες, ώστε να δικαιολογείται η χρησιµοποίησή της. υστυχώς τα έξοδα αυτών των µετακινήσεων εντάσσονται στον τακτικό προϋπολογισµό, µε συνέπεια η κάλυψη τους να γίνεται καταρχήν από τις τσέπες των στελεχών, τα οποία σας θυµίζουµε ότι πλέον τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα και αργότερα, στη συνέχεια, υποβάλλοντας δικαιολογητικά δαπάνης στις αρµόδιες Υπηρεσίες προς έγκριση, να λαµβάνουν τα χρήµατά τους, αφού όµως έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από τη µετακίνησή τους, δηλαδή µας ζητείται να «δανειοδοτούµε» την Πολιτεία για υποχρεώσεις της Πολιτείας. Με γνώµονα την εφαρµογή του αυτονόητου, καθώς και την ελάφρυνση των δοκιµαζόµενων στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ζητούµε να προωθηθούν οι ανάλογες και απαιτούµενες ενέργειες, ώστε καµία υπηρεσιακή µετακίνηση να µην πραγµατοποιείται εάν προηγουµένως δεν έχει προηγηθεί η λήψη ικανού χρηµατικού ποσού (προκαταβολής) για τις δαπάνες που απαιτούνται για αυτήν. ΠΛΕΥΣΙΜΑ Μία από τις θετικές ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο νόμο "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις", είναι αυτή της επαναχορήγησης εφεξής, των πλευσίμων στους δικαιούχους.

10 Δεν αντιμετωπίστηκαν όμως ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις της πολιτείας για τα οφειλόμενα παρελθόντων ετών. Διεκδικούμε την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Για τον επανακαθορισμό των ποσών των επιδομάτων κινδύνου για το ιπτάμενο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προβλέπεται η υπογραφή ΚΥΑ. Με την Απόφαση αρ.2/1006/ 0022 (ΦΕΚ 90 Β /2011) των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας επανακαθορίστηκαν τα επιδόματα κινδύνου που παρέχονται σε κατηγορίες προσωπικού ΥΠΕΘΑ. Αν και θα έπρεπε η ανωτέρω ΚΥΑ να ήταν τριμερής με την προσθήκη υπογραφής και του Υπουργού τότε ΥΠτΠ και σήμερα Ναυτιλίας και Αιγαίου εντούτοις αυτό δεν έγινε. Ως εκ τούτου ζητούμε την προώθηση ΚΥΑ με πρωτοβουλία σας, ανάλογη με την ανωτέρω, που αφορά στις ίδιες κατηγορίες δικαιούχων (ιπτάμενο προσωπικό και ειδικών δυνάμεων) και με τις ίδιες αναπροσαρμογές. Θεωρούμε αδιανόητη την μέχρι σήμερα κωλυσιεργία και κρίνουμε άμεση και επιβεβλημένη την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης, που εκ των πραγμάτων οφείλεται να είναι σε θετική κατεύθυνση, για λόγους ισότητας, ισοτιμίας και ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των στελεχών των ΣΑ αντιστοίχων ειδικοτήτων, που αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με τα στελέχη των Ε.Δ. ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ - Ο ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Πρόσφατα συµπεριελήφθηκε διάταξη στο Ν.4256 (ΦΕΚ 92 Α/ ) "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις", για σύσταση Ελεγκτηρίου Υγειονοµικών απανών στο Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ως αποτέλεσµα και των επαναλαµβανόµενων και επίµονων προσπαθειών της Ένωσής µας. Ζητούµε την υπογραφή της απαιτούµενης ΚΥΑ κατ' εξουσιοδότηση του Νόµου, που αποτελεί το επιστέγασµα, την τελευταία πράξη µιας οφειλόµενης ενέργειας για τον απεγκλωβισµό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουµε µε την συνεχιζόµενη απουσία καθολικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Εγκατάσταση και λειτουργία οδοντιατρείου στο ΥΝΑ Ύπαρξη ιατρού πλήρους ωραρίου Πρόσφατα έγινε δωρεά στο Λιµενικό Σώµα, ενός πλήρους εξοπλισµού οδοντιατρείου. Μέχρι σήµερα δεν διαπιστώσαµε ενέργεια για την εγκατάσταση, λειτουργία και στελέχωση του οδοντιατρείου. Επιπρόσθετα προτείνεται και η πρόβλεψη ύπαρξης ιατρού καθηµερινά σε πλήρες ωράριο για την διευκόλυνση των αναγκών του προσωπικού. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. Όπως γνωρίζετε, µε την εφαρµογή της πολιτικής των µνηµονίων, διαµορφώθηκε µία νέα πραγµατικότητα σε βάρος των ενστόλων µεταξύ των οποίων των Υπηρετούντων στο Λιµενικό Σώµα που αφορά στο ασφαλιστικό καθεστώς των ενστόλων και στον ευαίσθητο τοµέα των Στρατιωτικών Συντάξεων. Θέτουµε λοιπόν υπόψη σας τα επείγοντα προβλήµατα που έχουν οξυνθεί στον Κλάδο µας µε το νέο ασφαλιστικό καθεστώς και τα οποία πρέπει άµεσα να αποκατασταθούν προς άρση των αδικιών και προς εξάλειψη των δυσλειτουργιών που δηµιουργήθηκαν από νοµοθετική αβλεψία ώστε να διασφαλισθεί µία οµαλή µετάβαση στην εφαρµογή των αυξηµένων συντάξιµων ετών υπηρεσίας και ηλικιακών ορίων που προβλέφθηκαν βάσει Ν.3865/2010. Πιο συγκεκριµένα: 1. Με την ψήφιση και εφαρµογή του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α 120, «Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις») αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των ενστόλων, οι οποίοι συµπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιµης υπηρεσίας από και µετά (αρθρ. 20 παρ. 2). Συγκεκριµένα, το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, το ½ έτη, το έτη, το ½ έτη, ενώ όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από και µετά, θα συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών

11 συντάξιµης υπηρεσίας. Ωστόσο, ο ανωτέρω νόµος δηµιούργησε µία δυσµενή διακριτική µεταχείριση για τα στελέχη που κατετάχθησαν στο σώµα από έως , καθώς τους αποκόπτει από το ανωτέρω νοµοθετικό πλαίσιο, αφού δηµιουργεί ένα χρονικό χάσµα 14 ετών ( 9 πραγµατικά και 5 πλασµατικά έτη) µε τους αµέσως προηγούµενους καταταγέντες µέχρι την ), και τους διαχωρίζει παντελώς από το καθεστώς των «παλαιών ασφαλισµένων». Συνεπώς, η πρότασή µας σε µία επικείµενη τροποποίηση του ασφαλιστικού µας συστήµατος για τη θεραπεία της αβλεψίας του νοµοθέτη, είναι η εξής: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής: Για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης των στρατιωτικών που συµπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιµης υπηρεσίας το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη, το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη, το 2014 απαιτούνται 29 έτη, το 2015 απαιτούνται 30 έτη, το 2016 απαιτούνται 31 έτη, το έτος 2017 απαιτούνται 32, το έτος 2018 απαιτούνται 33, το 2019 απαιτούνται 34 έτη και το 2020 απαιτούνται 35 έτη. Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και το 2020 (συµπλήρωση 24 ½ ετών πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές που επέρχονται µε τις λοιπές διατάξεις του νόµου αυτού. Όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από και µετά, θα συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιµης υπηρεσίας, εξαιρουµένων όσων έχουν καταταγεί από µέχρι και , των οποίων ο πραγµατικός συντάξιµος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, µε την καταβολή της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π 169/2007 εισφοράς για τη συµπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας». 2. Επιπλέον, κατ εφαρµογή του Ν. 3865/2010, αρ. 6 περ. 12 (παρ. 15, αρ. 11 του πδ 169/2007 και αρθρ.1 παρ.4 ν.4002/2011) δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης του πλασµατικού χρόνου τέκνων που ανέρχεται σε ένα έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο έτη για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο στους Πολιτικούς Υπαλλήλους χωρίς να περιληφθεί αντίστοιχη ρύθµιση για τους στρατιωτικούς. Προτείνουµε λοιπόν, προς εξάλειψη της διάκρισης των στρατιωτικών από τους πολιτικούς υπαλλήλους και προς την εξοµοίωσή τους, να συνυπολογίζεται στις προσµετρητέες υπηρεσίες κατά τη συνταξιοδότηση των στρατιωτικών και για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος ο ανωτέρω πλασµατικός χρόνος τέκνων. Σε µία επικείµενη τροποποίηση του ασφαλιστικού µας συστήµατος, η πρότασή µας είναι η εξής: Προστίθεται στην παρ. 15 του άρθρου 11 του πδ.169/2007, περ. ε. «Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιµος, για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους». 3. Επίσης, θέλουµε να σας επισηµάνουµε ένα ζήτηµα που έχει ανακύψει κατά την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 17 του Ν. 3865/2010 και άρθρ. 22 του ν. 3865/2010 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατά την έκδοση αναγνωριστικών πράξεων πλασµατικού χρόνου φοίτησης σε ΑΕΝ (Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού). Πιο συγκεκριµένα, έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιµετώπιση από την αρµόδια ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές, ήτοι άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός φοίτησης ως συντάξιµος και άλλοτε όχι. έον όπως τονισθεί αφενός ότι οι ηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού ( ΣΕΝ), σύµφωνα µε το Π.. 9/1979 (ΦΕΚ3Α/1979), µετονοµάστηκαν σε Ανώτερες ηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού (Α ΣΕΝ) και σύµφωνα µε το ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α/1998), καταργήθηκαν και ιδρύθηκαν οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), αφετέρου δε ότι ανήκουν στην Τρίτη Βαθµίδα της Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 31 του Ν. 2638/98 (ΦΕΚ204Α/98), µε υποχρεωτική φοίτηση χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών. Κατόπιν των ανωτέρω λοιπόν, προτείνουµε το άρθρο που αφορά στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών (παρ. 1) να τροποποιηθεί ως εξής: «Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο

12 κατά περίπτωση απαιτούµενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής». Με την ως άνω τροποποίηση άλλωστε, επιδιώκεται η εξίσωση των δικαιωµάτων του ένστολου προσωπικού µε αυτά των δηµοσίων υπαλλήλων ως προς την προσµέτρηση των ετών σπουδών σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αλλά και µε αυτά των αποφοίτων παραγωγικών σχολών ούτως ώστε να επέλθει µία ενιαία ρύθµιση ως προς τον τρόπο υπολογισµού των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. 4. Επιπρόσθετα θέλουµε να θέσουµε το ζήτηµα του υφιστάµενου κενού στην ισχύουσα νοµοθεσία περί αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου και συγκεκριµένα τη µη ύπαρξη δυνατότητας αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης του πτυχίου µεταπτυχιακής ειδίκευσης η διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής για εκείνες τις περιπτώσεις µάλιστα για τις οποίες ο µεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης ή ο διδακτορικός αποτελούν απαραίτητο προσόν κατάταξης για συγκεκριµένες κατηγορίες στελεχών. Κατόπιν των ανωτέρω λοιπόν, προτείνουµε το άρθρο που αφορά στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών (παρ. 1) να τροποποιηθεί ως εξής: «Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούµενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ενός µόνο πτυχίου µεταπτυχιακής ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον αυτό αποτέλεσε προσόν κατάταξης». Με την ως άνω τροποποίηση επιδιώκεται, µετά την επέκταση του δικαιώµατος αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης του πτυχίου ανεξάρτητα αν αυτός αποτέλεσε προσόν κατάταξης ή όχι, η αποκατάσταση της υφιστάµενης στρέβλωσης και η θεσµοθέτηση, για προφανείς λόγους, της αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου για τα στελέχη Ε. και Σ.Α. µε τον περιορισµό ότι αυτό αποτέλεσε υποχρεωτικό προσόν κατάταξης. 5. Αναφορικά µε την υποχρέωση ασφάλισης στους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. (δηλ. Τ.Σ.Α.Υ. και Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. κατά περίπτωση) για τους στρατιωτικούς που έχουν την ιδιότητα του ιατρού ή του µηχανικού η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος ζητάµε να επανεξεταστούν οι προθέσεις της πολιτείας επί του θέµατος στη βάση της ίσης µεταχείρισης των Αξιωµατικών Λ.Σ. και της ανάγκης για ασφαλιστική κάλυψη προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες της ιδιότητας του Στρατιωτικού. Εξάλλου, η Κοινωνική Ασφάλιση αποτελεί ένα συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα κάθε εργαζόµενου και όχι µια υποχρέωση που µπορεί να επιβάλλεται ενάντια στη βούλησή του και πέρα από κάθε λογική, προς εξυπηρέτηση αλλότριων συµφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε την παρακάτω ρύθµιση µε την οποία αποσαφηνίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς στελεχών του Λιµενικού Σώµατος τα οποία πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στο Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.) είτε στον Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.). Για τους παραπάνω λόγους προτείνουµε όπως: Α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α 63) καταργούνται. Β. Στο άρθρο 2 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου-ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α 180), προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως, ενώ οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται αντιστοίχως: «3. Τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του Σώµατος είχαν ασφαλισθεί στον Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.) ή στον Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) δύνανται να επιλέξουν τον υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Εφόσον τα στελέχη αυτά

13 δεν επιθυµούν να υπαχθούν και προαιρετικά στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους τοµείς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, από την ηµέρα κατάταξής τους, αποδίδονται στα ταµεία των φορέων επιλογής τους για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.». Γ. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται εντός διµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος η εντός διµήνου από την κατάταξή τους (για όσους κατατάσσονται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος) να υποβάλουν σχετική δήλωση στην αρµόδια ιεύθυνση του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, εφόσον επιθυµούν την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής τους.. ηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α' 63) παραµένουν ισχυρές. 6. Επανερχόµαστε στο ζήτηµα που αφορά την µάχιµη 5ετία των στελεχών των Ε.. και Σ.Α., ένα αίτηµα το οποίο τυγχάνει και της σχετικής έγκρισης των αρµοδίων Υπουργών Άµυνας και Οικονοµικών. Η ρύθµιση που απαιτείται για το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι η εξής : «1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/ 2007 (ΦΕΚ Α 210), αντικαθίστανται ως εξής : 5.α. Λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις οργανικές µονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και του Λιµενικού και του Πυροσβεστικού Σώµατος. β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασµός του χρόνου υπηρεσίας δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη. γ. Χρόνος ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, µε εφαρµογή άλλων διατάξεων δεν λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία µε αίτησή τους πριν από τη συµπλήρωση 25ετούς πραγµατικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συµπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους 2. Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.» 7. Με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων Π 169/2007(ΦΕΚ 210Α ) προβλέπονται οι µάχιµες υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος για τις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων σ αυτές λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο έως και πέντε έτη για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Στο υπόψη Π δεν συµπεριλαµβάνονται υπηρεσίες που διαθέτουν ίδια χαρακτηριστικά µε τις ήδη ενταχθείσες, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία αισθήµατος αδικίας και διακριτικής µεταχείρισης σε βάρος των υπηρετούντων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Με τον Ν.3865/2010 (άρθρο 22 παρ.2) δίνεται η δυνατότητα επανακαθορισµού των µονάδων και υπηρεσιών µεταξύ των οποίων και του Λιµενικού Σώµατος, στις οποίες θα λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές. Κατόπιν των παραπάνω προτείνουµε την ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας από την πλευρά σας ώστε να συµπληρωθεί το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και να περιληφθούν σε αυτό και άλλες υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, συγκεκριµένα τα Κέντρα Παρακολούθησης θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS), το Κέντρο Επιχειρήσεων/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ

14 (ΚΕΠΙΧ) καθώς και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. 8. Την προσθήκη νέας παρ.13 στο άρθρο 41 του Π.. 169/07 για τον υπολογισµό ως διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας στους υπηρετούντες στα πλωτά περιπολικά σκάφη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Με την αποδοχή εκ µέρους της ελληνικής κυβέρνησης των παραπάνω θέσεων και προτάσεων, είµαστε βέβαιοι ότι, η όποια πρωτοβουλία σας θα τύχει της καθολικής αναγνώρισης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θα δώσει πράξη και περιεχόµενο σε πολλά από τα ζητήµατα που µας απασχολούν και γενικά θα έχει θετικό πρόσηµο στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 9. Με τις διατάξεις του ασφαλιστικού νόµου Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α) αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας που απαιτούνται για την θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από και µετά, συνταξιοδοτούνται µε την συµπλήρωση 40 ετών συνολικής υπηρεσίας. Με την ως άνω διάταξη αδικούνται οι ασφαλισµένοι από το 1990 και µετά οι οποίοι θα πρέπει να υπηρετήσουν 15 χρόνια περισσότερο από τους ασφαλισµένους προ του Ως εκ τούτου, ζητούµε την βελτίωση της σχετικής διάταξης και για τους υπόψη ασφαλισµένους. 10. Συµπλήρωση της κείµενης νοµοθεσίας µε πρόβλεψη καταβολής σύνταξης σε στρατιωτικούς άντρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, µε την συµπλήρωση 25 ετών συντάξιµης υπηρεσίας και του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους. 11. Επιστροφή στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που πριν την κατάταξη τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είχαν θητεία ως οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης, του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλει ως επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ καταβάλλοντας παράλληλα για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι. Το ΝΝΑ λειτουργεί από το έτος Παρέχει άρτια υγειονοµική περίθαλψη στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ΠΝ, ενώ τα τελευταία χρόνια µε απόφαση της πολιτείας και σε ιδιώτες. ιαχρονικά αποτελεί συνώνυµο της υγείας, της ελπίδας και της εµπιστοσύνης χιλιάδων ασθενών. Στο πλαίσιο της οµαλής λειτουργίας του προασπίζει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των υπηρετούντων στο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και στο ΠΝ στην υγεία, ενισχύοντας το Κράτος Πρόνοιας, ιδιαίτερα σε τούτη τη δύσκολη περίοδο που βιώνουµε. υστυχώς όµως, το ΝΝΑ, όπως και τα άλλα στρατιωτικά νοσοκοµεία, ενώ παρέχουν αυτές τις σπουδαίες υπηρεσίες στους ασφαλισµένους µεταξύ των οποίων του ΕΟΠΠΥ, ο ΕΟΠΠΥ δεν ανταποκρίνεται στις οικονοµικές του υποχρεώσεις, για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ληξιπρόθεσµων οφειλών που σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας ανέρχονται σε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, δυσκολεύοντας έτσι την απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία τους. Ζητούµε λοιπόν την παρέµβασή σας για την επίσπευση εξόφλησης των ληξιπροθέσµων οφειλών του ΕΟΠΠΥ προς το Ναυτικό Νοσοκοµείο. ΙΙ. Η οικονοµική υπηρεσία του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών, από τις µε συγκεκριµένη «νότα» που εξέδωσε (ΝΝΑ/.Ο.Υ./Φ /334/33/ ), επέβαλε µόνο για τα προστατευόµενα µέλη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την καταβολή χρηµατικού αντιτίµου για τις επισκέψεις που πραγµατοποιούν στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία του νοσοκοµείου αλλά και του ΝΝΠ. Επειδή παρά την διατυπωθείσα αντίθεσή µας, η άνιση αυτή αντιµετώπιση εις βάρος των στελεχών µας συνεχίζεται, σας καλούµε, ως εποπτεύοντα Υπουργό, να δώσετε τις

15 απαραίτητες οδηγίες εντολές για την διόρθωσή της, αλλά και αποφυγής άλλων στο µέλλον, καθώς κατά την άποψή µας, εγείρονται θέµατα ηθικής τάξης και νοµιµότητας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 25 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΜΠL 0242

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΜΠL 0242 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ / LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 166 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 Oι ονομασίες και οι αρμοδιότητες των Υπουργείων αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Πολιτική ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κοινωνική Πολιτική ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κοινωνική Πολιτική ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Γενική παρουσίαση

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Γενική παρουσίαση AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και δηµοσιονοµική εξυγίανση θέµατα αρµοδιότητας Υ- πουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Σχέδιο Νόμου: «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Αιτιολογική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόµου

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόµου Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόµου Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισµοί Περιγράφονται οι ορισµοί βασικών εννοιών που χρησι- µοποιούνται στο νόµο και είναι απαραίτητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών». Η ανάγκη για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε.Σ.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ( 2 0 0 6 )

ΈΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε.Σ.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ( 2 0 0 6 ) ΈΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε.Σ.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ( 2 0 0 6 ) Αθήνα, Ιανουάριος 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 1204 ΓΧ/ΙΣ/ΠΚ/ΑΓΤ/ΜΣ 6 Μαρτίου 2014

Α.Π. 1204 ΓΧ/ΙΣ/ΠΚ/ΑΓΤ/ΜΣ 6 Μαρτίου 2014 Α.Π. 1204 ΓΧ/ΙΣ/ΠΚ/ΑΓΤ/ΜΣ 6 Μαρτίου 2014 Προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Γραφείο Υπουργού κ. Γιάννη Βρούτση Ενταύθα Κοιν: Οργανώσεις Δύναμης ΠΝΟ Κύριε Υπουργέ Περικοπές Κυρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 28 Απριλίου 2006 Με την κατάθεση του τελικού αυτού πορίσματος, η Επιτροπή του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός δεν σέβεται την δικαιοσύνη;

Ποιός δεν σέβεται την δικαιοσύνη; απριλιοσ - ιουνιοσ 2014 Κ. 017184 Τεύχος 40 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Ποιός δεν σέβεται την δικαιοσύνη; Αλλαγή φρουράς στο προεδρείο της ΠΟΑΞΙΑ STOP

Διαβάστε περισσότερα

ÔÌÔıÂÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Î È ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ

ÔÌÔıÂÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Î È ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Â ÔÚÈÛÌ ÓÂ appleâúèappleùòûâè ÙÔ ÈÛ ÔÓ ÓÔÌÈÎfi Î ıâûùò appleú appleâè Ó ÌÂÙ ÏËıÂ Î È Ó Û ÌappleÏËÚˆıÂ ÌÂ Ó Â È Ù ÍÂÈ. Â ÏÏÂ appleâúèappleùòûâè ÚÂÈ ÂÙ È ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÌfi ÙË ÈÔÈÎËÙÈÎ appleú ÎÙÈÎ. ÔÌÔıÂÙÈÎ,

Διαβάστε περισσότερα