ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Κύριε Υπουργέ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Κύριε Υπουργέ,"

Transcript

1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Κύριε Υπουργέ, Ως θεσµικοί εκπρόσωποι των Αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής, µε το παρόν, θέτουµε υπόψη σας τα παρακάτω ζητήµατα που κινούνται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας και απασχολούν τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής προσβλέποντας στην θετική από την πλευρά σας αντιµετώπιση για την οριστική τους επίλυση. ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κατάταξη - εκπαίδευση µετεκπαίδευση ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή των στελεχών µέσω Πανελληνίων εξετάσεων ή ΑΣΕΠ, µε την ταυτόχρονη διασφάλιση ετήσιας τακτικής εισροής σπουδαστών. Επισηµαίνεται ότι µε τον τρόπο εισαγωγής µέσω ΑΣΕΠ δίδεται η δυνατότητα πρόσληψης του εκάστοτε απαιτούµενου «γνωσιακού κεφαλαίου». ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ α. ηµιουργία Ενιαίου Κέντρου Εκπαίδευσης Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λιµενική Ακαδηµία) σε υφιστάµενους, διαθέσιµους χώρους. β. Θεσµική και νοµική κατοχύρωση των πτυχίων των παραγωγικών σχολών. γ. Μελλοντική πιστοποίηση ποιότητας παρεχόµενης εκπαίδευσης στις παραγωγικές σχολές (quality assurance κατάiso), εφόσον βέβαια υλοποιηθούν µια σειρά από άλλα βήµατα προηγουµένως. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης είναι το ζητούµενο και µπορεί να γίνει πραγµατικότητα, εάν ισχύσουν τα παρακάτω: α. Επαναπροσδιορισµός των διδασκόµενων µαθηµάτων και ύλης σύγχρονα και εξειδικευµένα συγγράµµατα βάσει των νέων αναγκών του Λ.Σ. β. Εκσυγχρονισµός των µεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των σπουδαστών για επίτευξη καλύτερων µαθησιακών αποτελεσµάτων. γ. Καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό i. Πιστοποιηµένοι Εκπαιδευτές, όχι απαραίτητα από κάποιο κέντρο (π.χ. ΕΚΕΠΙΣ) διότι δε µπορεί να γίνει για όλο το φάσµα των αντικειµένων µας, αλλά να εξασφαλίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτής διαθέτει: α) τις απαιτούµενες γνώσεις (µέσω σχετικών σπουδών-υπηρεσιακών εκπ/σεωνπροϋπηρεσία π.χ. τουλάχιστον 5 ετών σε ένα συγκεκριµένο υπηρεσιακό αντικείµενο) και β) βασικές γνώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και µεθοδολογίας διδακτικής. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω ΙΝΕΠ. ii. Πρόνοια για τις αµοιβές διδασκόντων, εξεταστών-διορθωτών, συγγραφέων συγγραµµάτων. δ. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων της παρασχεθείσας εκπαίδευσης και από την πλευρά των εκπαιδευοµένων, στο πρότυπο του αναπτυχθέντος ως ανωτέρω µοντέλου. ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ α. ηµιουργία Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πρότυπο της αντίστοιχης σχολής της ΕΛ.ΑΣ [σχετικό π.δ. 190/ (ΦΕΚ 153 Α /96)]

2 β. ηµιουργία µητρώου εκπαιδευτών (σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείµενα) για όλη την επικράτεια ώστε να υπάρχει και αποκεντρωµένη φιλοσοφία µετεκπαιδεύσεων και να εξοικονοµούνται και πόροι. γ. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόµενων µετεκπαιδεύσεων (quality assurance κατά ISO). Αναγκαία επίσης είναι: α. Η συνεχής παρακολούθηση των συστηµάτων εκπαίδευσης (benchmarking) σωµάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού µε παρόµοια χαρακτηριστικά αλλά και λοιπών φορέων της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, ίσως ακόµη και ιδιωτικών εταιρειών, προς αναζήτηση καλών πρακτικών-παραδειγµάτων. β. Η Εκµετάλλευση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ, κλπ). Πρότυπο εκµετάλλευσης αυτής της δυνατότητας αποτελεί η Φινλανδία. γ. Η διερεύνηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή τουλάχιστον µικτές µορφές εκπαίδευσης. Χρησιµοποιείται ευρέως στην Αυστραλία, Αµερική, αλλά και χώρες της Ε.Ε. (Εσθονία-Ρουµανία). Οι ένοπλες δυνάµεις µας, έχουν σηµειώσει σηµαντικά βήµατα σε αυτό το πεδίο, π.χ. το ΓΕΝ έχει αποστείλει εδώ και χρόνια στελέχη για µεταπτυχιακό στην Αµερική σε αυτό το αντικείµενο και αξιοποίησε κατάλληλα τις αποκτηθείσες γνώσεις. Στην κοινωνία της γνώσης, η επένδυση στη βασική εκπαίδευση και τη συνεχιζόµενη κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί υποχρέωση υψηλής προτεραιότητας µε πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα στελέχη, το Λιµενικό Σώµα και εν τέλει για το ελληνικό κράτος. Πιστεύουµε, ότι µε συστηµατική και µεθοδευµένη δουλειά σε συνδυασµό µε την κατάλληλη αξιοποίηση των τυχόν προσφερόµενων δυνατοτήτων και ευκαιριών, µπορεί να υλοποιηθεί το όραµα των Στελεχών του Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. για βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε εθνικό (κεντρικό και τοπικό), ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Αναφορικά µε το Π.. 81/2014 µε το οποίο πρόσφατα έγινε η αναδιάρθρωση Περιφερειακών ιοικήσεων και Λιµενικών Αρχών η θέση µας είναι η εξής: επιµέρους επανεξέταση της γεωγραφικής κατανοµής των Λιµενικών Αρχών διάθεση των οικονοµικών πόρων που απαιτούνται στην επίτευξη του στόχου ενίσχυση των νέων δοµών που θα προκύψουν µε µέσα και εξοπλισµό επανασχεδιασµός της δράσης των Λιµενικών Αρχών µε βάση τη νέα φιλοσοφία διάταξής τους επανακαθορισµός των οργανικών συνθέσεων, κατά βαθµό και αριθµό, προκειµένου να εξασφαλιστεί η παρουσία του Λ.Σ. και η προσφορά των υπηρεσιών του προς τον πολίτη ταχύτεροι ρυθµοί υλοποίησης προγραµµάτων εφαρµογής νέων τεχνολογιών και δηµιουργία νέων, προκειµένου διευκολυνθεί το παραγόµενο έργο των Λιµενικών Αρχών και οι προσφερόµενες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Επισηµαίνουµε όµως, ότι αυτό δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των Ταµείων που λειτουργούν ανταποδοτικά σε σχέση µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο νέος Κανονισµός «Οργανική σύνθεση και κατανοµή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έχει ως αποτέλεσµα: Κεντρικά Λιµεναρχεία µε οργανικές συνθέσεις µειωµένες έως και 50%. Κεντρικά Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία και Λιµενικά Τµήµατα: Καλούνται να λειτουργήσουν µε τον ελάχιστο αριθµό Αξιωµατικών, µε µειώσεις κατά βαθµό, που σε ορισµένες περιπτώσεις αγγίζει το 60%.

3 Λιµενικά Τµήµατα: Ενώ προκρίθηκαν να αντικαταστήσουν τα Υπολιµεναρχεία ως ένα ευέλικτο σχήµα άσκησης των αρµοδιοτήτων του Σώµατος, αντιµετωπίζονται ως Λιµενικοί Σταθµοί. Κλιµάκια Ειδικών Αποστολών: Αντιµετωπίζονται µε οριζόντια λογική µη λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Λιµενικών Αρχών υπαγωγής και την εξ αυτού του λόγου ένταση της εργασίας. Πλωτά περιπολικά µέσα: Συνθέσεις κατώτερες των προσδοκιών αλλά κυρίως των αναγκών. Ακόµα και σήµερα επιµένουν στην λειτουργία της ελάχιστης σύνθεσης, ενώ όλοι οφείλουµε να γνωρίζουµε ότι η «εποχή των σκλάβων» παρήλθε. Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού: Επιφορτισµένες µε την εκπαίδευση των ναυτικών µας, καλούνται µε οργανικές συνθέσεις οκτώ ατόµων να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και να διασφαλίσουν την ευταξία στους χώρους των σχολών, για εκατοντάδες νέους. Εν κατακλείδι η απεµπόληση 2500 περίπου θέσεων εργασίας, εν αντιθέσει µε ότι προβλέπεται από το Ν.4150/2013, δεν αποτελεί ορθολογικότερη κατανοµή, ούτε ενίσχυση της παρουσίας του Λ.Σ. σε κρίσιµα σηµεία της Επικράτειας, αντίθετα πρόκειται για µια πρόχειρη και βίαιη προσαρµογή προς τα κάτω, χωρίς στρατηγική και στόχο αν µιλάµε για την αποστολή και τις αρµοδιότητες του Σώµατος και θα έχει συνέπειες όχι µόνο στο «αξιόµαχο» των στελεχών αλλά κυρίως στις προσφερόµενες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Ως εκ τούτου ζητούµε την συνολική επανεξέταση του Κανονισµού, επί τη βάση των παρατηρήσεων µας. ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4256/14 Με τον ν. 4256/14 ψηφίσθηκαν µια σειρά δυσµενών διατάξεων για τους Αξιωµατικούς Λ.Σ. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται ως ανεδαφικές και ανεφάρµοστες, δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα στον οργανισµό που υπηρετούµε αλλά και στα στελέχη. Προς τούτου ζητούµε την ακύρωση των παρακάτω διατάξεων του σχετικού νόµου. i. Η διάταξη του εδαφ α της παρ.3 του άρθρου 33 σύµφωνα µε την οποία επεκτείνονται τα ειδικά τυπικά προσόντα των Αξ/κών µε την επιπρόσθετη υποχρέωση 3 ετών υπηρεσία σε /νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Ν.Α. ii. Η διάταξη του άρθρου 36 µε την οποία αντικαθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι προϊστάµενοι Λιµενικών Αρχών που έχουν συµπληρώσει 3 έτη Υπηρεσίας. iii. Η διάταξη του εδαφ. γ 2 της παρ.3 του άρθρου 33, µε την οποία καταργείται η "υπαιτιότητα της Υπηρεσίας" για την αδυναµία εφαρµογής διατάξεων για τα ειδικά τυπικά προσόντα προς προαγωγή. iv. Η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 33 µε την οποία εµποδίζεται η οµαλή ιεραρχική εξέλιξη των Αξ/κων ειδικότητας (Τ), (ΥΓ), (Ο), (Ν). v) Η διάταξη της παρ.3β του άρθρου 33 που επανακαθορίζει τα τυπικά προσόντα στον βαθµό του Αρχιπλοιάρχου. Στην συγκεκριµένη διάταξη φαίνεται ξεκάθαρα η προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίσθηκε ο συγκεκριµένος νόµος. Και αυτό γιατί η διάταξη αυτή που αναφέρεται προς τροποποίηση δεν είναι αυτή που τελικά τροποποιείται λόγω του ότι µε τον ν.4150/13 άρθρο 56 παρ.9 έχει γίνει αναρίθµηση των σχετικών άρθρων. ΚΡΙΣΕΙΣ Ενόψει των ετήσιων τακτικών κρίσεων των Αξιωµατικών, θέτουµε υπόψη σας την πάγια θέση της Ένωσής µας για την αλλαγή του τρόπου επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών.

4 Η υφιστάµενη σήµερα και για πολλά χρόνια κατάσταση δεν προάγει την αξιοκρατία και δηµιουργεί διαρκώς εντάσεις και συζητήσεις. υστυχώς κάθε χρόνο οι κρίσεις διενεργούνται στο ίδιο απαρχαιωµένο πλαίσιο και σε ένα θολό περιβάλλον, που σε κάθε περίπτωση δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και δεν εµπεδώνει το αίσθηµα δικαίου του κρινόµενου αλλά και µεταξύ των στελεχών. Οι προβλεπόµενες σήµερα διατάξεις, δεν είναι επαρκείς και ξεκάθαρες για την τεκµηρίωση µιας αντικειµενικής και αµερόληπτης κρίσης, αλλά στηρίζονται κυρίως στην προσωπική και υποκειµενική αντίληψη του κρίνοντος και όχι σε προκαθορισµένα, συγκεκριµένα, µετρήσιµα στοιχεία. Εξαιτίας της απουσίας των παραπάνω προϋποθέσεων, ζούµε κάθε χρόνο το ίδιο σκηνικό των διαγκωνισµών, των ζυµώσεων, των τεχνητών «διαρροών» για επιρροές πολιτικές και άλλες, της «προβολής» των αδυναµιών των συνυποψηφίων, της ανάδειξης των «ιδιαιτέρων» προσόντων άλλων. Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τις διαπιστώσεις µας, την ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία οργανισµών µε ίδια χαρακτηριστικά, αλλά και την κατάσταση που σήµερα βρίσκεται η χώρα, τονίζουµε ότι ήρθε το πλήρωµα του χρόνου ώστε να αλλάξει επιτέλους το πλαίσιο διενέργειάς τους, προκειµένου µε την ολοκλήρωση και ανακοίνωσή τους, να µην υπάρχουν εκείνα τα περιθώρια που θα αµφισβητούν το αποτέλεσµα. Σας καλούµε λοιπόν, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους Υπουργούς, να αναλάβετε πρωτοβουλίες θέσπισης συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου στη βάση των προαναφεροµένων αρχών και θέσεών µας. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Όλοι γνωρίζουµε τα προβλήµατα που έχουν προκύψει, ιδιαίτερα σε Λιµενικές Αρχές της παραµεθορίου που εδώ και µεγάλο διάστηµα στενάζουν από την υποστελέχωση, ως αποτέλεσµα της σταδιακής αποδυνάµωσης των υπηρεσιών του Ανατολικού Αιγαίου δια των συνεχών αποσπάσεων, που έβαζαν σε δεύτερη µοίρα τις υπηρεσιακές ανάγκες εξυπηρετώντας, κατά βάση, τις ανάγκες των «ηµετέρων προς τακτοποίηση». Η τηρούµενη εδώ και χρόνια πρακτική των αποσπάσεων έχει αποτύχει και πρέπει να τελειώσει. Π.. ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Αναγκαία όσο ποτέ είναι η αναµόρφωση του π.δ. περί µεταθέσεων ώστε να αντιµετωπιστούν οι σηµερινές αρρυθµίες και να εξασφαλιστεί η προοπτική µετακίνησης στο τόπο συµφερόντων του συνόλου των στελεχών Λ.Σ.. Σε ότι αφορά στη σηµερινή διαδικασία των µεταθέσεων, πάγια θέση της Ένωσής µας αποτελεί η κατά γράµµα και απρόσκοπτη τήρηση της εκ του νόµου διαδικασίας, αλλά και η ανθρώπινη και δίκαιη αντιµετώπιση αιτηµάτων συναδέλφων που δοκιµάζονται, πληρούν συγκεκριµένα κοινωνικά κριτήρια και αντιµετωπίζουν έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις. Εντούτοις, δεν µπορούµε να µη επισηµάνουµε την εως σήµερα διαµορφωθείσα κατάσταση που µε τη συνεχιζόµενη τακτική των αποσπάσεων, ως εργαλείο πλέον διπλής αποδυνάµωσης των περιφερειακών υπηρεσιών, οι οποίες δε φθάνει που λόγω της µακρόχρονης κατάχρησης του θεσµού των αποσπάσεων στερούνταν εδώ και χρόνια προσωπικού, αλλά πολύ περισσότερο τώρα αποδυναµώνονται σε δεύτερο βαθµό, εξαιτίας της ισχύος του νέου Κανονισµού περί της νέας µειωµένης οργανικής σύνθεσης και κατανοµής του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, αλλά και της εν γένει καταστροφικής

5 συρρίκνωσης του αριθµού των οργανικών θέσεων του προσωπικού από τις στις Για άλλη µια φορά τονίζουµε ότι οι αποσπάσεις αυτές απογυµνώνουν παντελώς τις Υπηρεσίες που έχουν ανάγκες και αντί να λύνουν το πρόβληµα γεννούν νέα (οριακές συνθέσεις κλπ), θέτοντας σε οµηρία σηµαντικό αριθµό των στελεχών και των οικογενειών τους. Π.. Ο ΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Αναφέρουµε επιγραµµατικά τις προτάσεις που κατέθεσε η ΠΕΑΛΣ για το προωθούµενο π.δ. των οδοιπορικών, προσαρµοσµένες στις πραγµατικές ανάγκες των στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και τις ιδιαιτερότητες των Υπηρεσιών: Kαµία µετακίνηση χωρίς προκαταβολή. Μέριµνα για τις µονογονεϊκές οικογένειες. Ρεαλιστική αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών στο σηµερινό κόστος διαβίωσης. Προσαρµογή στις ιδιαιτερότητες του χώρου ευθύνης του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τις µετακινήσεις που απαιτούνται εντός αυτού. Στήριξη στις οικογένειες συζύγων στελεχών των Ε.. & Σ.Α.. Ενίσχυση των οκίµων για τα έξοδα της πρώτης τοποθέτησής τους. Π.. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Τα βασικότερα σηµεία των προτάσεών µας που κινούνται στην κατεύθυνση της υπευθυνότητας και της ολιστικής προσέγγισης του νέου πειθαρχικού δικαίου για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την συµπερίληψή τους στο υπό κατάρτιση σχέδιο προεδρικού διατάγµατος µας συνοψίζονται στα εξής: Κατάργηση των αναχρονιστικών ποινών του περιορισµού και της φυλάκισης για τα πειθαρχικά παραπτώµατα Ενεργοποίηση της διάταξης για το Συνήγορο του Λιµενικού Σαφής προσδιορισµός των πειθαρχικών παραπτωµάτων Εισαγωγή συγκεκριµένων παραγόντων στην επιµέτρηση της ποινής Ελευθερία στην έκφραση γνώµης Αποζηµίωση στους αδίκως διωχθέντες Π.. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ Αδήριτη είναι η ανάγκη αναµόρφωσης της νοµοθεσίας που διέπει την ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ.Τ και τις διαδικασίες που την διαµορφώνουν. Ως εκ τούτου η ΠΕΑΛΣ είναι έτοιµη να συµβάλλει εποικοδοµητικά µε τις προτάσεις της. Α ΕΙΕΣ Τήρηση υφιστάµενης νοµοθεσίας για τις πάσης φύσεως άδειες. Άµεση κατάργηση υφιστάµενων περιορισµών, που ουσιαστικά ακυρώνουν το δικαίωµα στην άδεια. Η ισχύουσα νοµοθεσία αντιµετωπίζει σφαιρικά και λεπτοµερειακά όλο το φάσµα της διαδικασίας και δεν επιτρέπει παρερµηνείες. Οι σοβαρές ελλείψεις σε στελεχιακό δυναµικό και η εξ αυτού του λόγου υποστελέχωση των Υπηρεσιών, δεν πρέπει να αποτελεί το πρόσχηµα απόρριψης των αιτηµάτων. Η προβλεπόµενη έγκριση των αιτηµάτων, ουσιαστικά αποτελεί διαχειριστική διαδικαστική διαδικασία. Εκτός από τις υπηρεσιακές ανάγκες, υπάρχουν προτιµήσεις, υποχρεώσεις, προβλήµατα, ατοµικές και οικογενειακές ανάγκες και πρέπει να γίνονται σεβαστές.

6 Οι υφιστάµενοι περιορισµοί, που ουσιαστικά ακυρώνουν το δικαίωµα στην άδεια πρέπει άµεσα να καταργηθούν. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ Η πρόσφατη θέσπιση του Συνηγόρου του Λιµενικού, ωςανεξάρτητης και αµερόληπτης Αρχής εντός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, προάγει και διασφαλίζει την αρχή της χρηστής ιοίκησης και του κράτους δικαίου. Ο θεσµός αυτός, κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό πρότυπο του police ombudsman αλλά και κατ αντιστοιχία του συνηγόρου του πολίτη έχει διττό στόχο, τόσο να εξασφαλίσει την εκτέλεση των αστυνοµικών- ελεγκτικών καθηκόντων των στελεχών Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ µε γνώµονα το σεβασµό στον πολίτη, όσο και να προασπίσει το τεκµήριο της αθωότητας τους και να τους διαφυλάξει από κακόβουλες και άδικες καταγγελίες και ενέργειες εις βάρος τους. Ως εκ τούτου ζητούµε την άµεση ενεργοποίηση της ψηφισθείσας διάταξης. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ Η συνεχιζόµενη µη χορήγηση από την Υπηρεσία στα δικαιούµενα στελέχη των απονεµηµένων παρασήµων-µεταλλίων, αλλά και των σχετικών διπλωµάτων που τα συνοδεύουν, πρέπει να σταµατήσει. Σε µια εποχή που οι ένστολοι βιώνουν καθηµερινά τον οικονοµικό µαρασµό µη δυνάµενοι να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, δεν είναι δυνατόν να επωµίζονται άλλο ένα οικονοµικό βάρος, δηλαδή να αναγκάζονται να καταβάλλουν οι ίδιοι το τίµηµα της προµήθειας των παρασήµων- µεταλλίων που δικαιούνται. Ζητούµε να δοθούν οι κατάλληλες εντολές, προκειµένου η Υπηρεσία να προβεί στον προγραµµατισµό και να χορηγήσει σε όλους τους Αξιωµατικούς (που δεν τα έχουν παραλάβει) τα µετάλλια - παράσηµα (ως διεµβολές και ως κρεµαστά επί στολής µε την οποία φέρεται ξίφος) και τα σχετικά διπλώµατα που δικαιούνται. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ Στο πλαίσιο της χορήγησης των µεταλλίων - παρασήµων στα δικαιούµενα στελέχη, προστίθεται και το ζήτηµα της χορήγησης ξιφών σε όλους ανεξαιρέτως τους Αξιωµατικούς. ζητούµε να προωθηθούν άµεσα οι δέουσες ενέργειες για τη χορήγηση των ξιφών στα στελέχη που τα δικαιούνται. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ. Επέκταση ωραρίου λειτουργίας εστιατορίου και κυλικείου...µετατροπή του σε Λέσχη Λ.Σ. Ζητούµε την ανάληψη ενεργειών για την ενεργοποίηση των προβλεπόµενων από τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο Λεσχών Εστίασης. Με αφορµή ότι καθηµερινά µεγάλος αριθµός συναδέλφων εργάζεται σε κυκλικά ωράρια αλλά και πέραν του ωραρίου εργασίας µε αποτέλεσµα να υφίσταται η ανάγκη, ζητάµε να εξεταστεί άµεσα σε πρώτη φάση η επέκταση ωραρίου λειτουργίας εστιατορίου και κυλικείου (Σαββατοκύριακα και αργίες) και σε δεύτερη φάση η µετατροπή και λειτουργία τους ως της πρώτης Λέσχης ΛΣ, κατά τα πρότυπα της ΕΛ.ΑΣ., γεγονός που προβλέπεται εξάλλου στην παρ.5 του άρθρου 128 του ν Με την ως άνω ολοκληρωµένη πρόταση θα εξυπηρετούνται πλέον όχι µόνο όσοι εργάζονται τις υπόψη ώρες αλλά και όσοι άλλοι εκ του προσωπικού διαµένουν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

7 ΜΜΜ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Με την προωθούµενη κατάργηση του δικαιώµατος ελεύθερης µετακίνησης των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στα µέσα µεταφοράς του ΟΑΣΑ µε την απλή επίδειξη του ελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας, ανατρέπονται ζητήµατα της καθηµερινότητας των στελεχών, εντελώς αιφνιδιαστικά µε την πρόχειρη και βιαστική προώθηση µιας απόφασης. Ζητούµε την επανεξέταση της απόφασης της προηγούµενης Κυβέρνησης (ΚΥΑ) για το θέµα. Παράλληλα, για την διευκόλυνση του προσωπικού προτείνεται η τακτικότερη συγκοινωνιακή σύνδεση του ΥΝΑ µε τον ΗΣΑΠ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΕΚΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Με αφορμή την αριθμ /9030/φεκ 179Α/ απόφαση της Βουλής των Ελλήνων περί της υιοθεσίας των ανήλικων τέκνων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους, την ώρα του καθήκοντος από το 1996 και εντεύθεν, απευθυνθήκαμε στον τότε Πρόεδρο της Βουλής για το θέμα, καλώντας τον να συμπεριλάβει στην εν λόγω διάταξη και τις οικογένειες των Λιμενικών, Αστυνομικών και Πυροσβεστών, που έχασαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, προασπίζοντας τα συμφέροντα της πατρίδας, μαχόμενοι για την ασφάλεια του πολίτη. Στις η Ολομέλεια της Βουλής, με ομόφωνη σχετική απόφασή της συμπεριέλαβε στην προαναφερθείσα ρύθμιση και τα τέκνα των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχασαν την ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς πρόκειται πρωτίστως, για μία σημαντική ένδειξη αναγνώρισης της θυσίας τόσο των ανθρώπων που πρόσφεραν την ζωή τους για την προάσπιση της πατρίδας, όσο και των οικογενειών τους που ζουν καθημερινά με την απουσία τους. Διαπιστώσαμε όμως ότι η εν λόγω απόφαση αφορά μόνο τα τέκνα των στελεχών εκείνων που έχουν πέσει στο καθήκον από δολοφονική ενέργεια ή πτώση αεροσκάφους ή κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς. Θεωρούμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίζει με την ίδια ευαισθησία τα τέκνα όλων των στελεχών που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου τους. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ Με το Νόµο 4029/2011 προβλέφθηκε και στη χώρα µας η σύσταση Επικουρικής Ακτοφυλακής, ενός δοκιµασµένου και επιτυχηµένου θεσµού, όπου εφαρµόστηκε, Ε.Ε. και Η.Π.Α., που υπάγεται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνδράµοντας στην εκτέλεση της αποστολής του, δηλαδή στην ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Λιµενικών Αρχών ανά την Επικράτεια. Παρά το γεγονός ότι στο νόµο προβλέπεται µια σειρά ενεργειών για την ενεργοποίησή του και παρότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σηµαντικό θεσµό, που έρχεται να στηρίξει το έργο των Λιµεναρχείων, φέρνοντας κοντά τον πολίτη που «ζει» µέσα στη θάλασσα, αυξάνοντας τις επιχειρησιακές µας δυνατότητες, δυστυχώς δεν έτυχε ακόµα εφαρµογής. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ Με τις υπ αρ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες είχαν επιβληθεί με το ν. 4093/2012, από την 1/8/2012. Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, όφειλε να συμμορφωθεί και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναδρομική επιστροφή των παράνομα παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών από τη μισθοδοσία των στελεχών

8 του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα η απόφαση αυτή εφαρμόστηκε μόνο κατά το ήμισυ (άρθρο 86 του ν. 4307/2014 και υπ αριθ. οικ. 2/95266/ΔΕΠ από 11/12/2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ενώ για το υπόλοιπο μέρος της δικαστικής απόφασης δε δεσμεύθηκε ρητά. Καθώς μέχρι και σήμερα, η πολιτεία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως στις ανωτέρω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά παράβαση της ρητώς οριζόμενης στο Σύνταγμα υποχρέωσης [άρ. 95 παρ. 5 Σ] σας καλούμε σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των ως άνω δικαστικών αποφάσεων. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με το άρθρο 220 του Ν. 4281/2014, ανατράπηκαν µεταξύ άλλων όσα ίσχυαν και για το Ταµείο Αρωγής Λιµενικού Σώµατος (ΤΑΛΣ) το οποίο χορηγεί αποκλειστικά εφάπαξ βοήθηµα. Η ΠΕΑΛΣ διεκδικεί την κατάργηση της επαχθούς αυτής ρύθµισης ως τη µοναδική σοβαρή και δίκαιη λύση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση το µόνο που επιτυγχάνεται είναι να οδηγείται ένα ταµείο υγιές, διανεµητικού χαρακτήρα, αυτοχρηµατοδοτούµενο, στην καταστροφή συµπαρασύροντας τους µετόχους του. Με την ακύρωση της διάταξης του άρθρου 220 θα επιτραπεί στο Ταµείο µας να συνεχίσει να λειτουργεί µε σκοπό την διαφύλαξη στο ακέραιο των πόρων και των παροχών του για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ι. Με το άρθρο 220 του ν. 4281/2014 ορίζεται ότι «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µέχρι την , µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιµότητας ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ετησίων ελλειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση, για το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασµούς των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους.». Με τη ρύθµιση αυτή ουσιαστικά αποτυπώθηκε σε νόµο η επιλογή της προηγούµενης κυβέρνησης για την αποχώρηση του δηµοσίου από την κοινωνική ασφάλιση, αφού βέβαια προηγουµένως µέσω του PSΙ αλλά και την αποψίλωση του ταµείου από ανταποδοτικούς πόρους, έγειρε την πλάστιγγα προς την κατεύθυνση ενός ταµείου µε προβλήµατα. Συνεκτιµώντας το οικονοµικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται σήµερα το ΜΤΝ και επειδή θα πρέπει να αναληφθούν προσπάθειες για ένα υγιές και βιώσιµο Ταµείο, πρέπει να ληφθεί µέριµνα εκ µέρους της πολιτείας για την αντιστάθµιση των απωλειών πόρων για το Ταµείο, που χάθηκαν, όπως προαναφέρουµε, τα τελευταία χρόνια από άστοχες και επικίνδυνες πολιτικές (PSI κλπ). Η λύση των συνεχόµενων περικοπών προς τους ασφαλισµένους, για τη οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, κρίνεται αναποτελεσµατική. Μονόδροµο λοιπόν αποτελεί η κατάργηση του άρθρου 220 του ν. 4281/2014, θέση µε την οποία συµφώνησε σε πρόσφατη συνάντησή µας ο αρµόδιος επί των Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργός. Ως εκ τούτου ζητούµε και την δική σας στήριξή, µε την ανάληψη ενεργειών που απαιτούνται για την κατάργησή του. ΙΙ. Η δυσµενής οικονοµική συγκυρία που βιώνουµε ως στελέχη, δυστυχώς, αναγκάζουν πολλούς από εµάς να καταφεύγουµε ενίοτε στο δανεισµό για την ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισµών µας. Το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού, είναι ένας από τους φορείς στους οποίους απευθυνόµαστε για το σκοπό αυτό. Αφουγκραζόµενοι λοιπόν τις ανάγκες των στελεχών προτείνουµε την παρέµβασή σας για τον περιορισµό των απαιτούµενων προϋποθέσεων και την σύντµηση του χρόνου έγκρισής τους, καθώς την εξέταση της δυνατότητας αύξησης των χορηγούµενων ποσών.

9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ως θεσµικός φορέας και εκπρόσωπος των Αξιωµατικών Λ.Σ. µε δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή ιαχείρισής του Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Προσωπικού και µέσα από την ακολουθούµενη διαδικασία, έχουµε την ευκαιρία όχι µόνο να βιώνουµε την συνεισφορά του στην αντιµετώπιση των εξαιρετικά σηµαντικών προβληµάτων των στελεχών, αλλά ταυτόχρονα να διαπιστώνουµε τα σηµεία εκείνα που χρήζουν βελτίωσης ώστε να παρέχεται µεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών σε περισσότερους δικαιούχους και πάντα στο πλαίσιο του σκοπού σύστασής του. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτές τις διαπιστώσεις αλλά και αφουγκραζόµενοι τις ανάγκες των στελεχών Λ.Σ., προτείνουµε την συµπλήρωση του υφιστάµενου πλαισίου µε περαιτέρω καλύψεις ως εξής: Αύξηση του ανώτατου ύψους της χορηγούµενης οικονοµικής ενίσχυσης, στα ιεύρυνση των παρεχόµενων ιατρικών καλύψεων όπως υπογονιµότητα, πρόωρος τοκετός, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες και γενικότερα όλες οι ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτονται από τα Ταµεία και κρίνονται αναγκαίες για τον ασθενή. Οικονοµική ενίσχυση µε προκαθορισµένο ανώτατο όριο εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου µέλους της οικογενείας του στελέχους (σύζυγος, τέκνα). Χορήγηση άτοκων δανείων σε στελέχη που βρίσκονται σε οικονοµική ανέχεια λόγω σοβαρής ασθενείας των ιδίων ή µέλους της οικογένειάς τους. Ενίσχυση µονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών, µετά από αίτησή τους. Εφάπαξ συµµετοχή σε τυχόν ίδρυση παιδικών σταθµών Λιµενικού Σώµατος ανά την Επικράτεια. Τέλος προτείνουµε την ενεργοποίηση και υφιστάµενων προβλέψεων του ΛΑΠ όπως είναι η συµµετοχή του στις απαιτούµενες δαπάνες για τη φιλοξενία τέκνων στελεχών σε παιδικές κατασκηνώσεις. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Συχνά τα στελέχη µας αναγκάζονται να προβαίνουν σε προσωπικά έξοδα για τις µετακινήσεις τους εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα λήψης δικαιολόγησης χρηµάτων από την παγία προκαταβολή των υπηρεσιών, αφού οι παραπάνω µετακινήσεις δεν θεωρούνται έκτακτες, ώστε να δικαιολογείται η χρησιµοποίησή της. υστυχώς τα έξοδα αυτών των µετακινήσεων εντάσσονται στον τακτικό προϋπολογισµό, µε συνέπεια η κάλυψη τους να γίνεται καταρχήν από τις τσέπες των στελεχών, τα οποία σας θυµίζουµε ότι πλέον τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα και αργότερα, στη συνέχεια, υποβάλλοντας δικαιολογητικά δαπάνης στις αρµόδιες Υπηρεσίες προς έγκριση, να λαµβάνουν τα χρήµατά τους, αφού όµως έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από τη µετακίνησή τους, δηλαδή µας ζητείται να «δανειοδοτούµε» την Πολιτεία για υποχρεώσεις της Πολιτείας. Με γνώµονα την εφαρµογή του αυτονόητου, καθώς και την ελάφρυνση των δοκιµαζόµενων στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ζητούµε να προωθηθούν οι ανάλογες και απαιτούµενες ενέργειες, ώστε καµία υπηρεσιακή µετακίνηση να µην πραγµατοποιείται εάν προηγουµένως δεν έχει προηγηθεί η λήψη ικανού χρηµατικού ποσού (προκαταβολής) για τις δαπάνες που απαιτούνται για αυτήν. ΠΛΕΥΣΙΜΑ Μία από τις θετικές ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο νόμο "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις", είναι αυτή της επαναχορήγησης εφεξής, των πλευσίμων στους δικαιούχους.

10 Δεν αντιμετωπίστηκαν όμως ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις της πολιτείας για τα οφειλόμενα παρελθόντων ετών. Διεκδικούμε την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Για τον επανακαθορισμό των ποσών των επιδομάτων κινδύνου για το ιπτάμενο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προβλέπεται η υπογραφή ΚΥΑ. Με την Απόφαση αρ.2/1006/ 0022 (ΦΕΚ 90 Β /2011) των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας επανακαθορίστηκαν τα επιδόματα κινδύνου που παρέχονται σε κατηγορίες προσωπικού ΥΠΕΘΑ. Αν και θα έπρεπε η ανωτέρω ΚΥΑ να ήταν τριμερής με την προσθήκη υπογραφής και του Υπουργού τότε ΥΠτΠ και σήμερα Ναυτιλίας και Αιγαίου εντούτοις αυτό δεν έγινε. Ως εκ τούτου ζητούμε την προώθηση ΚΥΑ με πρωτοβουλία σας, ανάλογη με την ανωτέρω, που αφορά στις ίδιες κατηγορίες δικαιούχων (ιπτάμενο προσωπικό και ειδικών δυνάμεων) και με τις ίδιες αναπροσαρμογές. Θεωρούμε αδιανόητη την μέχρι σήμερα κωλυσιεργία και κρίνουμε άμεση και επιβεβλημένη την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης, που εκ των πραγμάτων οφείλεται να είναι σε θετική κατεύθυνση, για λόγους ισότητας, ισοτιμίας και ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των στελεχών των ΣΑ αντιστοίχων ειδικοτήτων, που αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με τα στελέχη των Ε.Δ. ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ - Ο ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Πρόσφατα συµπεριελήφθηκε διάταξη στο Ν.4256 (ΦΕΚ 92 Α/ ) "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις", για σύσταση Ελεγκτηρίου Υγειονοµικών απανών στο Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ως αποτέλεσµα και των επαναλαµβανόµενων και επίµονων προσπαθειών της Ένωσής µας. Ζητούµε την υπογραφή της απαιτούµενης ΚΥΑ κατ' εξουσιοδότηση του Νόµου, που αποτελεί το επιστέγασµα, την τελευταία πράξη µιας οφειλόµενης ενέργειας για τον απεγκλωβισµό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουµε µε την συνεχιζόµενη απουσία καθολικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Εγκατάσταση και λειτουργία οδοντιατρείου στο ΥΝΑ Ύπαρξη ιατρού πλήρους ωραρίου Πρόσφατα έγινε δωρεά στο Λιµενικό Σώµα, ενός πλήρους εξοπλισµού οδοντιατρείου. Μέχρι σήµερα δεν διαπιστώσαµε ενέργεια για την εγκατάσταση, λειτουργία και στελέχωση του οδοντιατρείου. Επιπρόσθετα προτείνεται και η πρόβλεψη ύπαρξης ιατρού καθηµερινά σε πλήρες ωράριο για την διευκόλυνση των αναγκών του προσωπικού. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. Όπως γνωρίζετε, µε την εφαρµογή της πολιτικής των µνηµονίων, διαµορφώθηκε µία νέα πραγµατικότητα σε βάρος των ενστόλων µεταξύ των οποίων των Υπηρετούντων στο Λιµενικό Σώµα που αφορά στο ασφαλιστικό καθεστώς των ενστόλων και στον ευαίσθητο τοµέα των Στρατιωτικών Συντάξεων. Θέτουµε λοιπόν υπόψη σας τα επείγοντα προβλήµατα που έχουν οξυνθεί στον Κλάδο µας µε το νέο ασφαλιστικό καθεστώς και τα οποία πρέπει άµεσα να αποκατασταθούν προς άρση των αδικιών και προς εξάλειψη των δυσλειτουργιών που δηµιουργήθηκαν από νοµοθετική αβλεψία ώστε να διασφαλισθεί µία οµαλή µετάβαση στην εφαρµογή των αυξηµένων συντάξιµων ετών υπηρεσίας και ηλικιακών ορίων που προβλέφθηκαν βάσει Ν.3865/2010. Πιο συγκεκριµένα: 1. Με την ψήφιση και εφαρµογή του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α 120, «Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις») αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των ενστόλων, οι οποίοι συµπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιµης υπηρεσίας από και µετά (αρθρ. 20 παρ. 2). Συγκεκριµένα, το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, το ½ έτη, το έτη, το ½ έτη, ενώ όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από και µετά, θα συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών

11 συντάξιµης υπηρεσίας. Ωστόσο, ο ανωτέρω νόµος δηµιούργησε µία δυσµενή διακριτική µεταχείριση για τα στελέχη που κατετάχθησαν στο σώµα από έως , καθώς τους αποκόπτει από το ανωτέρω νοµοθετικό πλαίσιο, αφού δηµιουργεί ένα χρονικό χάσµα 14 ετών ( 9 πραγµατικά και 5 πλασµατικά έτη) µε τους αµέσως προηγούµενους καταταγέντες µέχρι την ), και τους διαχωρίζει παντελώς από το καθεστώς των «παλαιών ασφαλισµένων». Συνεπώς, η πρότασή µας σε µία επικείµενη τροποποίηση του ασφαλιστικού µας συστήµατος για τη θεραπεία της αβλεψίας του νοµοθέτη, είναι η εξής: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής: Για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης των στρατιωτικών που συµπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιµης υπηρεσίας το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη, το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη, το 2014 απαιτούνται 29 έτη, το 2015 απαιτούνται 30 έτη, το 2016 απαιτούνται 31 έτη, το έτος 2017 απαιτούνται 32, το έτος 2018 απαιτούνται 33, το 2019 απαιτούνται 34 έτη και το 2020 απαιτούνται 35 έτη. Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και το 2020 (συµπλήρωση 24 ½ ετών πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές που επέρχονται µε τις λοιπές διατάξεις του νόµου αυτού. Όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από και µετά, θα συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιµης υπηρεσίας, εξαιρουµένων όσων έχουν καταταγεί από µέχρι και , των οποίων ο πραγµατικός συντάξιµος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, µε την καταβολή της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π 169/2007 εισφοράς για τη συµπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας». 2. Επιπλέον, κατ εφαρµογή του Ν. 3865/2010, αρ. 6 περ. 12 (παρ. 15, αρ. 11 του πδ 169/2007 και αρθρ.1 παρ.4 ν.4002/2011) δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης του πλασµατικού χρόνου τέκνων που ανέρχεται σε ένα έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο έτη για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο στους Πολιτικούς Υπαλλήλους χωρίς να περιληφθεί αντίστοιχη ρύθµιση για τους στρατιωτικούς. Προτείνουµε λοιπόν, προς εξάλειψη της διάκρισης των στρατιωτικών από τους πολιτικούς υπαλλήλους και προς την εξοµοίωσή τους, να συνυπολογίζεται στις προσµετρητέες υπηρεσίες κατά τη συνταξιοδότηση των στρατιωτικών και για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος ο ανωτέρω πλασµατικός χρόνος τέκνων. Σε µία επικείµενη τροποποίηση του ασφαλιστικού µας συστήµατος, η πρότασή µας είναι η εξής: Προστίθεται στην παρ. 15 του άρθρου 11 του πδ.169/2007, περ. ε. «Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιµος, για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους». 3. Επίσης, θέλουµε να σας επισηµάνουµε ένα ζήτηµα που έχει ανακύψει κατά την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 17 του Ν. 3865/2010 και άρθρ. 22 του ν. 3865/2010 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατά την έκδοση αναγνωριστικών πράξεων πλασµατικού χρόνου φοίτησης σε ΑΕΝ (Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού). Πιο συγκεκριµένα, έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιµετώπιση από την αρµόδια ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές, ήτοι άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός φοίτησης ως συντάξιµος και άλλοτε όχι. έον όπως τονισθεί αφενός ότι οι ηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού ( ΣΕΝ), σύµφωνα µε το Π.. 9/1979 (ΦΕΚ3Α/1979), µετονοµάστηκαν σε Ανώτερες ηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού (Α ΣΕΝ) και σύµφωνα µε το ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α/1998), καταργήθηκαν και ιδρύθηκαν οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), αφετέρου δε ότι ανήκουν στην Τρίτη Βαθµίδα της Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 31 του Ν. 2638/98 (ΦΕΚ204Α/98), µε υποχρεωτική φοίτηση χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών. Κατόπιν των ανωτέρω λοιπόν, προτείνουµε το άρθρο που αφορά στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών (παρ. 1) να τροποποιηθεί ως εξής: «Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο

12 κατά περίπτωση απαιτούµενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής». Με την ως άνω τροποποίηση άλλωστε, επιδιώκεται η εξίσωση των δικαιωµάτων του ένστολου προσωπικού µε αυτά των δηµοσίων υπαλλήλων ως προς την προσµέτρηση των ετών σπουδών σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αλλά και µε αυτά των αποφοίτων παραγωγικών σχολών ούτως ώστε να επέλθει µία ενιαία ρύθµιση ως προς τον τρόπο υπολογισµού των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. 4. Επιπρόσθετα θέλουµε να θέσουµε το ζήτηµα του υφιστάµενου κενού στην ισχύουσα νοµοθεσία περί αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου και συγκεκριµένα τη µη ύπαρξη δυνατότητας αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης του πτυχίου µεταπτυχιακής ειδίκευσης η διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής για εκείνες τις περιπτώσεις µάλιστα για τις οποίες ο µεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης ή ο διδακτορικός αποτελούν απαραίτητο προσόν κατάταξης για συγκεκριµένες κατηγορίες στελεχών. Κατόπιν των ανωτέρω λοιπόν, προτείνουµε το άρθρο που αφορά στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών (παρ. 1) να τροποποιηθεί ως εξής: «Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούµενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ενός µόνο πτυχίου µεταπτυχιακής ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον αυτό αποτέλεσε προσόν κατάταξης». Με την ως άνω τροποποίηση επιδιώκεται, µετά την επέκταση του δικαιώµατος αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης του πτυχίου ανεξάρτητα αν αυτός αποτέλεσε προσόν κατάταξης ή όχι, η αποκατάσταση της υφιστάµενης στρέβλωσης και η θεσµοθέτηση, για προφανείς λόγους, της αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου για τα στελέχη Ε. και Σ.Α. µε τον περιορισµό ότι αυτό αποτέλεσε υποχρεωτικό προσόν κατάταξης. 5. Αναφορικά µε την υποχρέωση ασφάλισης στους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. (δηλ. Τ.Σ.Α.Υ. και Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. κατά περίπτωση) για τους στρατιωτικούς που έχουν την ιδιότητα του ιατρού ή του µηχανικού η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος ζητάµε να επανεξεταστούν οι προθέσεις της πολιτείας επί του θέµατος στη βάση της ίσης µεταχείρισης των Αξιωµατικών Λ.Σ. και της ανάγκης για ασφαλιστική κάλυψη προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες της ιδιότητας του Στρατιωτικού. Εξάλλου, η Κοινωνική Ασφάλιση αποτελεί ένα συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα κάθε εργαζόµενου και όχι µια υποχρέωση που µπορεί να επιβάλλεται ενάντια στη βούλησή του και πέρα από κάθε λογική, προς εξυπηρέτηση αλλότριων συµφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε την παρακάτω ρύθµιση µε την οποία αποσαφηνίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς στελεχών του Λιµενικού Σώµατος τα οποία πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στο Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.) είτε στον Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.). Για τους παραπάνω λόγους προτείνουµε όπως: Α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α 63) καταργούνται. Β. Στο άρθρο 2 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου-ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α 180), προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως, ενώ οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται αντιστοίχως: «3. Τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του Σώµατος είχαν ασφαλισθεί στον Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.) ή στον Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) δύνανται να επιλέξουν τον υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Εφόσον τα στελέχη αυτά

13 δεν επιθυµούν να υπαχθούν και προαιρετικά στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους τοµείς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, από την ηµέρα κατάταξής τους, αποδίδονται στα ταµεία των φορέων επιλογής τους για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.». Γ. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται εντός διµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος η εντός διµήνου από την κατάταξή τους (για όσους κατατάσσονται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος) να υποβάλουν σχετική δήλωση στην αρµόδια ιεύθυνση του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, εφόσον επιθυµούν την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής τους.. ηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α' 63) παραµένουν ισχυρές. 6. Επανερχόµαστε στο ζήτηµα που αφορά την µάχιµη 5ετία των στελεχών των Ε.. και Σ.Α., ένα αίτηµα το οποίο τυγχάνει και της σχετικής έγκρισης των αρµοδίων Υπουργών Άµυνας και Οικονοµικών. Η ρύθµιση που απαιτείται για το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι η εξής : «1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/ 2007 (ΦΕΚ Α 210), αντικαθίστανται ως εξής : 5.α. Λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις οργανικές µονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και του Λιµενικού και του Πυροσβεστικού Σώµατος. β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασµός του χρόνου υπηρεσίας δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη. γ. Χρόνος ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, µε εφαρµογή άλλων διατάξεων δεν λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία µε αίτησή τους πριν από τη συµπλήρωση 25ετούς πραγµατικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συµπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους 2. Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.» 7. Με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων Π 169/2007(ΦΕΚ 210Α ) προβλέπονται οι µάχιµες υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος για τις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων σ αυτές λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο έως και πέντε έτη για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Στο υπόψη Π δεν συµπεριλαµβάνονται υπηρεσίες που διαθέτουν ίδια χαρακτηριστικά µε τις ήδη ενταχθείσες, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία αισθήµατος αδικίας και διακριτικής µεταχείρισης σε βάρος των υπηρετούντων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Με τον Ν.3865/2010 (άρθρο 22 παρ.2) δίνεται η δυνατότητα επανακαθορισµού των µονάδων και υπηρεσιών µεταξύ των οποίων και του Λιµενικού Σώµατος, στις οποίες θα λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές. Κατόπιν των παραπάνω προτείνουµε την ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας από την πλευρά σας ώστε να συµπληρωθεί το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και να περιληφθούν σε αυτό και άλλες υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, συγκεκριµένα τα Κέντρα Παρακολούθησης θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS), το Κέντρο Επιχειρήσεων/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ

14 (ΚΕΠΙΧ) καθώς και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. 8. Την προσθήκη νέας παρ.13 στο άρθρο 41 του Π.. 169/07 για τον υπολογισµό ως διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας στους υπηρετούντες στα πλωτά περιπολικά σκάφη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Με την αποδοχή εκ µέρους της ελληνικής κυβέρνησης των παραπάνω θέσεων και προτάσεων, είµαστε βέβαιοι ότι, η όποια πρωτοβουλία σας θα τύχει της καθολικής αναγνώρισης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θα δώσει πράξη και περιεχόµενο σε πολλά από τα ζητήµατα που µας απασχολούν και γενικά θα έχει θετικό πρόσηµο στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 9. Με τις διατάξεις του ασφαλιστικού νόµου Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α) αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας που απαιτούνται για την θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από και µετά, συνταξιοδοτούνται µε την συµπλήρωση 40 ετών συνολικής υπηρεσίας. Με την ως άνω διάταξη αδικούνται οι ασφαλισµένοι από το 1990 και µετά οι οποίοι θα πρέπει να υπηρετήσουν 15 χρόνια περισσότερο από τους ασφαλισµένους προ του Ως εκ τούτου, ζητούµε την βελτίωση της σχετικής διάταξης και για τους υπόψη ασφαλισµένους. 10. Συµπλήρωση της κείµενης νοµοθεσίας µε πρόβλεψη καταβολής σύνταξης σε στρατιωτικούς άντρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, µε την συµπλήρωση 25 ετών συντάξιµης υπηρεσίας και του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους. 11. Επιστροφή στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που πριν την κατάταξη τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είχαν θητεία ως οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης, του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλει ως επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ καταβάλλοντας παράλληλα για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι. Το ΝΝΑ λειτουργεί από το έτος Παρέχει άρτια υγειονοµική περίθαλψη στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ΠΝ, ενώ τα τελευταία χρόνια µε απόφαση της πολιτείας και σε ιδιώτες. ιαχρονικά αποτελεί συνώνυµο της υγείας, της ελπίδας και της εµπιστοσύνης χιλιάδων ασθενών. Στο πλαίσιο της οµαλής λειτουργίας του προασπίζει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των υπηρετούντων στο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και στο ΠΝ στην υγεία, ενισχύοντας το Κράτος Πρόνοιας, ιδιαίτερα σε τούτη τη δύσκολη περίοδο που βιώνουµε. υστυχώς όµως, το ΝΝΑ, όπως και τα άλλα στρατιωτικά νοσοκοµεία, ενώ παρέχουν αυτές τις σπουδαίες υπηρεσίες στους ασφαλισµένους µεταξύ των οποίων του ΕΟΠΠΥ, ο ΕΟΠΠΥ δεν ανταποκρίνεται στις οικονοµικές του υποχρεώσεις, για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ληξιπρόθεσµων οφειλών που σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας ανέρχονται σε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, δυσκολεύοντας έτσι την απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία τους. Ζητούµε λοιπόν την παρέµβασή σας για την επίσπευση εξόφλησης των ληξιπροθέσµων οφειλών του ΕΟΠΠΥ προς το Ναυτικό Νοσοκοµείο. ΙΙ. Η οικονοµική υπηρεσία του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών, από τις µε συγκεκριµένη «νότα» που εξέδωσε (ΝΝΑ/.Ο.Υ./Φ /334/33/ ), επέβαλε µόνο για τα προστατευόµενα µέλη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την καταβολή χρηµατικού αντιτίµου για τις επισκέψεις που πραγµατοποιούν στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία του νοσοκοµείου αλλά και του ΝΝΠ. Επειδή παρά την διατυπωθείσα αντίθεσή µας, η άνιση αυτή αντιµετώπιση εις βάρος των στελεχών µας συνεχίζεται, σας καλούµε, ως εποπτεύοντα Υπουργό, να δώσετε τις

15 απαραίτητες οδηγίες εντολές για την διόρθωσή της, αλλά και αποφυγής άλλων στο µέλλον, καθώς κατά την άποψή µας, εγείρονται θέµατα ηθικής τάξης και νοµιµότητας.

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@glk. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Β TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εθνική ασφάλεια, η αποτρεπτική ικανότητα και η μαχητική αξιοπιστία της χώρας, αποτελούν θεμελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ, ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΣΧΟ ΚΤΣ ΚΤΕΘ,ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Μονάδες με ΑΔΧ, ΝΠΔΔ/ΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας 3/12/2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: -Απουσία αρµόδιου φορέα στην Ελλάδα για την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν.

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/10/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/7/81235 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ AΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ειδικά Ταμεία (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ μέχρι 31/12/1982 Με τις ρυθμίσεις από το 2011 και μετά Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη Θέμης Πολυβίου Όπως είναι γνωστό, μετά τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, που αποφασίστηκαν από τις κυβερνήσεις Χριστόφια και Αναστασιάδη και ψηφίστηκαν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική /νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 4 εδάφ. α,β και παρ. 5 εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ,ζ, και η του Ν. 1902 90 σχετικά με τις προϋπόθεσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και οδηγίες για τους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.πρωτ. 140 Ημερ.: 20-04-2015. ΘΕΜΑ : Απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας.

Αριθ.πρωτ. 140 Ημερ.: 20-04-2015. ΘΕΜΑ : Απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.) Ν. Π. Δ. Δ. Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού Πλατεία Κλαυθμώνος 105 61 Αθήνα Τηλ.: 210 33

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) Νόµιµα αναγνωρισµένο σωµατείο µε την υπ αριθµ. 361/2012 διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρηµένο στα βιβλία σωµατείων του αυτού δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα