ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΙΟΥΝΙΟΣ και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 05 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

2 Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο Διαδίκτυο Σχεδιασμός: FBRH CONSULTANTS Ltd, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. ISSN (Ηλεκτρονική μορφή)

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 05 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 ΠΕριΕχοΜΕνα Εισαγωγή 8 0. Διεθνές Περιβάλλον: κύριες εξελίξεις. Εξωτερικές εξελίξεις. Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ 9. Εγχώριο περιβάλλον: κύριες εξελίξεις 4. Εγώριες Τιμές, Νομισματικά μεγέθη και Κόστος Εργασίας 5. Εγχώρια Aνταγωνιστικότητα και Ισοζύγιο Πληρωμών Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και Αγορά Εργασίας Εγχώριες Δημοσιονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Προβλέψεις Ευρωσυστήματος Προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Γενικές σημειώσεις του Στατιστικού Παραρτήματος 7 Τεχνικές Σημειώσεις 86 Σημείωση: Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων είναι η 5η Μαΐου 05. 4

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 ΠιναΚΕΣ Και ΔιαΓραΜΜαΤα ΠιναΚΕΣ Α. Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 5 Α. Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά 6 Α. Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο 9 προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ Α.4 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 9 Α.5 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 4 Α.6 Ισοζύγιο Πληρωμών (κύριες κατηγορίες) 45 Α.7 Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά) 47 Α.8 Τουρισμός 47 Α.9 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: δείκτες εμπιστοσύνης 49 Α.0 Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης 56 Α. Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 58 Α. Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) 59 Α. Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε πραγματικούς όρους 6 ΔιαΓραΜΜαΤα Α. ΑΕΠ σε επιλεγμένες χώρες Α. Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες 4 Α. Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ 6 Α.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου τύπου Brent 7 Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού 8 Α.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες 8 Α.7 Βασικά επιτόκια 9 Α.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ 0 Α.9 Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και ΕΟΝΙΑ 0 Α.0 Επιτόκιο ΕΟΝΙΑ έναντι ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης ΕΚΤ Α. Επιτόκια ΕURIBOR (επιλεγμένες διάρκειες) A. Διαφορά EURIBOR έναντι OIS Α. Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ Α.4 Μ και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα: ζώνη του ευρώ Α.5 Δείκτης τιμών καταναλωτή 5 Α.6 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ενέργεια 6 Α.7 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: τρόφιμα και υπηρεσίες 6 Α.8 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας 7 Α.9 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος Α.0 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 6 5

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 ΠιναΚΕΣ Και ΔιαΓραΜΜαΤα Α. Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ προς κατοίκους της ζώνης του ευρώ 40 Α. Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 4 Α. Ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό κατά τομέα απασχόλησης 4 Α.4 Παραγωγικότητα και πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό 4 Α.5 Μοναδιαίο εργατικό κόστος: Κύπρος και ζώνη του ευρώ 4 Α.6 Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (στάθμιση ΔΝΤ) 44 Α.7 Αφίξεις και έσοδα από τουρισμό 47 Α.8 (α) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες) 48 (β) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες) 48 Α.9 Λιανικές πωλήσεις (εξαιρουμένων των μηχανοκίνητων οχημάτων) 49 Α.0 Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων 49 Α. Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών 50 Α. Πωλήσεις τσιμέντου 5 Α. Κριτήρια παραχώρησης και επιτοκίου στεγαστικών δανείων 5 Α.4 Πωλητήρια έγγραφα (σύνολο κατοίκων και μη-κατοίκων Κύπρου) 5 Α.5 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: δείκτες εμπιστοσύνης κατασκευαστικού τομέα) 5 Α.6 Αριθμός εγκεκριμένων αδειών οικοδομής 5 A.7 Ανεργία και απασχόληση 5 Α.8 Εγγεγραμμένη ανεργία 54 Α.9 Ανεργία κατά διάρκεια 54 Α.40 Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης 55 Α.4 Συνολικά έσοδα και δαπάνες της γενικής κυβέρνησης 55 Α.4 Ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης 56 A.4 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ 67 Α.44 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού 67 Α.45 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού εξαιρουμένης της ενέργειας 67 ΠΛαιΣια Ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων στα επιτόκια και στη χορήγηση νέων δανείων από εγχώρια ΝΧΙ Η οικονομική αβεβαιότητα και οι προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία 6 6

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 ΣυνΤοΜοΓραφιΕΣ ΑΕΠ: ΑΗΚ: ΑΤΑ: ΔΝΤ: ΔΟΣ: ΔΤΚ: EAT: ΕΕ: ΕΕΔ: ΕΚΤ: ΕνΔΤΚ: ΕΟΣ: ΕΤΕ: ΗΠΑ: IΤΣ: ΚΟΤ: ΚΟΧΑ: ΚΤΚ: ΜΔΠ: ΝΧΙ: ΟΕΠ: ΟΝΕ: ΠΣ: ΠΣΣΙ: ΣΣΙ: ΣΥΚ: ΤΕΠ: ΤτΑ: ΦΠΑ: ΧΑ: ΧΑΚ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Ευρωπαϊκή Ένωση Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός Οικονομική και Νομισματική Ένωση Πρόγραμμα Σταθερότητας Πραγματική Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων Τράπεζα της Αγγλίας Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Χρηματιστήριο Αθηνών Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ECOFIN: Economic and Financial Affairs Council ΕΜΤΝ: European Medium Term Note (Ευρωπαικό Μεσοπρόθεσμο Χρέος) EONIA: Euro Overnight Index Average (δείκτης επιτοκίου διατραπεζικής αγοράς χρήματος του ευρώ για καταθέσεις μιας νύκτας) EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate (διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο για δάνεια σε ευρώ μέχρι ενός έτους) EUROSTAT: Statistical Office of the European Community (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) FED: Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ NACE: Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (Statistical classification of economic activities in the European Community / Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) OIS: Overnight Index Swaps PSPP: Public Sector Purchase Programme RICS: Royal Institution of Chartered Surveyors SDW: Statistical Data Warehouse (στατιστική βάση δεδομένων της ΕΚΤ) 7

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 Εισαγωγή Η κυπριακή οικονομία, μετά από πρωτόγνωρη περίοδο βαθιάς ύφεσης, φαίνεται να βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάκαμψης. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον πρώτο μετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια, έστω μικρό, θετικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 05, αλλά και στη θετική πορεία μιας σειράς από άλλους οικονομικούς δείκτες. Επιπρόσθετα, οι μακροοικονομικές και κυρίως δημοσιονομικές ανισοσκέλειες έχουν συρρικνωθεί σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό κλίμα για ανάκαμψη και ανάπτυξη στο σύντομο μέλλον. Ταυτόχρονα, ο τραπεζικός τομέας μετά και την ωρίμανση των συνθηκών που επέτρεψαν την πλήρη κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, στέκεται πλέον πάνω σε πιο γερές και υγιείς βάσεις έτοιμος να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον του. Παρά τα πρώτα αισιόδοξα σημάδια στις αρχές του 05, η ανάπτυξη βρίσκεται σε ισχνό στάδιο και θεωρείται ακόμα επισφαλής, όπως φαίνεται και από την συνεχιζόμενη αρνητική πορεία του πληθωρισμού. Η σταθεροποίηση και ενίσχυση της θετικής πορείας της οικονομίας εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη διατήρηση της δυναμικής εφαρμογής του προγράμματος αναπροσαρμογής και εξυγίανσης της οικονομίας αλλά και από αριθμό εξωγενών παραγόντων, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ σε συνάρτηση με την κατάληξη στο ζήτημα της Ελλάδας. Επίσης, οι μεγάλες προκλήσεις για πλήρη ανάκαμψη παραμένουν, όπως τα πολύ υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η υψηλή ανεργία, ο συγκρατημένος δανεισμός και οι χαμηλές αναπτυξιακές δαπάνες. Η συνέχιση της συνετής πολιτικής και η προσήλωση στους στόχους τόσο σε σχέση με την οικονομία όσο και με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα υποβοηθήσει όχι μόνο στην επιτυχή αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προκλήσεων και στην πραγματοποίηση της ανάκαμψης εντός του τρέχοντος έτους, αλλά και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ανάπτυξης στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα θετική εξέλιξη κρίνεται και η ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας από τη Βουλή και η εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις, η οποία, ως μνημονιακή υποχρέωση επέτρεψε εκ νέου την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της Κύπρου από τους διεθνείς δανειστές μας και δίνει την ευκαιρία στη χώρα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα υποβοηθήσει σημαντικά τον στόχο της ΚΤΚ προς την αναδιάθρωση και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης θετική επίδραση στην οικονομία αναμένεται να έχει η μείωση των δανειστικών επιτοκίων μετά από ενέργειες της ΚΤΚ οι οποίες διευκόλυναν τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στην Κύπρο. Σε ότι αφορά τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας σταθεροποιείται, αν και παραμένει ανομοιόμορφη μεταξύ γεωγραφικών περιφερειών. Οι περισσότερες αναδυόμενες οικονομίες συνεχίζουν να επηρεάζονται αρνητικά από τη συνέχιση οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Από την άλλη όμως, οι ανεπτυγμένες οικονομίες επηρεάστηκαν θετικά από τη σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου, ενώ, ειδικότερα, η ζώνη του ευρώ επηρεάστηκε επίσης θετικά και από την υποτίμηση του ευρώ έναντι των βασικότερων νομισμάτων λόγω της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Οι αποδόσεις των μακρο- 8

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 πρόθεσμων κρατικών ομολόγων των πλείστων χωρών της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν ιστορικά χαμηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της θετικής επίδρασης της επέκτασης από την ΕΚΤ του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων στο δημόσιο τομέα (Public Sector Purchase Programme - PSPP). Από τις εξελίξεις αυτές στη ζώνη του ευρώ, επωφελείται και η Κύπρος, πράγμα που αντικατοπτρίζεται μεταξύ άλλων και στις χαμηλές αποδόσεις των κρατικών της ομολόγων. 9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 0

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05. Διεθνές Περιβάλλον: κύριες εξελίξεις Η επεκτατική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, η μείωση της τιμής του πετρελαίου, καθώς και η υποτίμηση του ευρώ επηρεάζουν θετικά το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ. Καταγράφηκε σημαντική μείωση στις αποδόσεις μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων των πλείστων χωρών της ζώνης του ευρώ. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός. Επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ, ενώ υγιής ανάπτυξη καταγράφηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ιαπωνία παρουσιάζει κάμψη. Αμετάβλητα παραμένουν τα ιστορικά χα μηλά επιτόκια των μεγαλύτερων κεντρι κών τραπεζών.. Εξωτερικές Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας παραμένει σταθερή, αν και ανά γεωγραφική περιφέρεια παρατηρούνται σημαντικές ανισότητες. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες επηρεάστηκαν θετικά από τη σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου, ενώ η ζώνη του ευρώ επηρεάστηκε επίσης θετικά και από την υποτίμηση του ευρώ και τη λήψη περαιτέρω επεκτατικών νομισματικών μέτρων από πλευράς ΕΚΤ. Εντούτοις, ο συνεχιζόμενος χαμηλός πληθωρισμός και τα ακόμη ψηλά, αν και βελτιωμένα, επίπεδα ανεργίας συνεχίζουν να συγκρατούν τη δυναμική της ανάπτυξης. Από την άλλη, ο ρυθμός μεγέθυνσης παρέμεινε υποτονικός στις αναδυόμενες οικονομίες, λόγω κυρίως των οικονομικών και. Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll of Forecasters (9 Μαΐου 05), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Economic Forecast, Spring 05) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, April 05).

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων που συνεχίζουν να ταλανίζουν τις οικονομίες αυτές. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ανήλθε στο,0% (Διάγραμμα Α.) το πρώτο τρίμηνο του 05. Παράγοντες όπως η αισθητή μείωση της τιμής του πετρελαίου, καθώς και η απόφαση της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 05 για συμπερίληψη στα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα και των αγορών κρατικών ομολόγων (Public Sector Purchase Pro - gramme PSPP) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι μιας υπέρμετρα πα ρα τεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, η υποτίμηση του ευρώ λόγω της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και η συνακόλουθη αύξηση των εξαγωγών επηρέασαν θετικά το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη συνεχή αβεβαιότητα και την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, οι συνθήκες χρηματοδότησης και γενικά η οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί σημαντικά. Οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών και αναλυτών για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ κυμαίνονται στο,5% το 05 και,8% το 06. Στις ΗΠΑ, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο,0% κατά το πρώτο τρίμηνο του 05 σε σύγκριση με,4% το τέταρτο τρίμηνο του 04, λόγω κυρίως της βελτίωσης στoν ισολογισμό των νοικοκυριών, στην οποία συνέβαλαν η σταθερή αύξηση της απασχόλησης, η αύξηση στα εισοδήματα και η μείωση της τιμής του πετρελαίου, αλλά και η βελτίωση που παρατηρήθηκε τόσο στην αγορά κατοικίας όσο και στην εμπιστοσύνη των κατανα- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A. αεπ σε επιλεγμένες χώρες (ετήσια μεταβολή %, εποχιακά διορθωμένη%) Q Q 009 ζώνη του ευρώ ΗΠΑ Q Q 00 Q Q 0 Ην. Βασίλειο Ιαπωνία Q Q 0 Q Q 0 Q Q Q Προβλ Πηγή: Eurostat. Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο πρόσφατων προβλέψεων απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 λωτών. Οι πιο πάνω παράγοντες, οι οποίοι συνέβαλαν στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης, αναμένεται να αντισταθμίσουν την αρνητική επίδραση από την ανατίμηση του δολαρίου στις εξαγωγές. Διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές εκτιμούν ότι για το έτος 05 ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα κυμανθεί γύρω στο,0% και γύρω στο,0% το 06. Στην Ιαπωνία, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ανήλθε στο -,4% το πρώτο τρίμηνο του 05 σε σύγκριση με -0,8% το τελευταίο τρίμηνο του 04, παρά την αύξηση που κατέγραψε σε τριμηνιαία βάση. Η πτώση της δραστηριότητας που παρατηρήθηκε στην Ιαπωνία από το δεύτερο τρίμηνο του 04 οφείλεται κυρίως στην επίδραση της αύξησης του ΦΠΑ τον Απρίλιο του 04, η οποία αναμένεται να εξαλειφθεί το δεύτερο τρίμηνο του 05. Παράγοντες όπως η βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων των νοικοκυριών στο πλαίσιο των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου, η αύξηση των εξαγωγών λόγω της πρόσφατης υποτίμησης του γιεν έναντι του δολαρίου και η μικρότερη αναμενόμενη περιοριστική δημοσιονομική πολιτική μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για την πρόθεσή της να λάβει πρόσθετα μέτρα τόνωσης κατά το 05, αναμένονται να έχουν θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές αναμένουν το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ να κυμανθεί γύρω στο,0% για το 05 και γύρω στο,4% το 06. Η οικονομική δραστηριότητα στο Ηνω μένο Βασίλειο αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 05 με σχετικά εύρωστο ρυθμό,4% παρά τη μικρή επιβράδυνση που παρατηρείται σε σύγκριση με αύξηση,0% το τέταρτο τρίμηνο του 04. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση που κατέγραψαν κύριοι τομείς της οικονομίας, όπως ο τομέας των

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 υπηρεσιών και ο κατασκευαστικός τομέας. Τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών έχουν αυξηθεί εν μέρει λόγω της πτώσης στις τιμές των τροφίμων, της ενέργειας και των εισαγόμενων προϊόντων. Τα πιο πάνω, σε συνάρτηση με το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών και αναλυτών για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ κυμαίνονται στο,6% το 05 και,4% το 06. Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός παγκόσμια παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με τους ιστορικούς μέσους όρους, κυρίως λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας καθώς και της σημαντικής πτώσης της τιμής του πετρελαίου και της επακόλουθης πτώσης των τιμών της ενέργειας (Διάγραμμα Α.). Συγκεκριμένα, στη ζώνη του ευρώ ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το πρώτο τετράμηνο του 05, αν και άρχισε να παρουσιάζει πρόσφατα μικρότερους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής. Πιο συγκεκριμένα, ο ΕνΔΤΚ τον Απρίλιο του 05 ανήλθε στο 0% οριακή μείωση 0,% σε σύγκριση με -0,% και -0,% τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο του 05, αντίστοιχα. Αυτή η πορεία του ΕνΔΤΚ οφείλεται κυρίως στο λιγότερο αρνητικό ρυθμό μεταβολής των τιμών της ενέργειας. Από την άλλη, ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας παρέμεινε σταθερός το πρώτο τρίμηνο του 05 στο 0,6%, δηλαδή στα ίδια περίπου επίπεδα που καταγράφονται από τα μέσα του 04. Ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να σημειώσει μικρή ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A. Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες (ετήσια μεταβολή, %) Ιαν. 009 Ιούλ. ζώνη του ευρώ ΗΠΑ Ην. Βασίλειο Ιαπωνία Ιαν Προβλ Πηγές: Εurostat, SDW (ΕΚΤ). Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο πρόσφατων προβλέψεων απο την Ευρωπαική Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll of Forecasters (9 Μαΐου 05), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Economic Forecast, Spring 05) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, April 05). 4

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 αύξηση αργότερα το 05 υποστηριζόμενος κυρίως από τη θετική επίδραση της επέ κτα - σης από την ΕΚΤ του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων στο δημόσιο τομέα, της υποτίμησης του ευρώ έναντι των βασικών νομισμάτων, καθώς και της αύξησης που αναμένεται στις μελλοντικές τιμές του πετρελαίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών και αναλυτών, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται οριακά θετικός στο 0,% για το 05, ενώ αναμένεται να φτάσει στο,% το 06. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πληθωρισμός υποχώρησε περαιτέρω στις αρχές του 05 φθάνοντας στο 0% τον Μάρτιο του 05, το χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε από την εισαγωγή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) το 989. Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε πτωτική πορεία λόγω της πτώσης των τιμών της ενέργειας, της ανατίμησης της στερλίνας και της σμίκρυνσης των περιθωρίων κέρδους των εμπόρων λιανικής πωλήσεως στον τομέα των υπεραγορών. Αναλυτές εκτιμούν ότι τα επόμενα έτη ο πληθωρισμός θα κυμανθεί γύρω στο 0,% το 05 και στο,6% το 06. Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός κατέγραψε αρνητικό ρυθμό από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε στο -0,% τον Μάρτιο του 05 σε σύγκριση με 0% τον Φεβρουάριο του 05. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση της τιμής του πετρελαίου και γενικότερα στη μείωση των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων. Όσον αφορά το προσεχές μέλλον, οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν οριακά κατά το υπόλοιπο του έτους, σε συνάρτηση και με τις προσδοκίες για σταδιακή αύξηση των τιμών της ενέργειας και μείωση της ανεργίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, ο πληθωρισμός 5

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 0,% το 05 και,9% το 06. Στην Ιαπωνία, ο πληθωρισμός ανήλθε στο,% τον Μάρτιο του 05, περίπου στα ίδια επίπεδα με τον Δεκέμβριο του 04 (,4%). Ωστόσο, παρουσιάζει σταδιακή πτωτική πορεία από τον Μάιο του 04, λόγω κυρίως επίδρασης βάσης από την υποτίμηση του γιεν έναντι του δολαρίου. Διάφοροι αναλυτές εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία θα επιβραδυνθεί το 05 στο 0,7%, επηρεαζόμενος από τη μείωση στις τιμές της ενέργειας και τη φθίνουσα επίδραση της αύξησης που επιβλήθηκε στο φόρο κατανάλωσης τον Απρίλιο του 04. Το 06, ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο,0% υπό την επίδραση της μερικής ανάκαμψης που αναμένεται στο ρυθμό μεταβολής των ονομαστικών μισθών. Συναλλαγματικές ισοτιμίες Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι των βασικών διεθνών νομισμάτων παρουσίασε σημαντική αποδυνάμωση από το 04 μέχρι και τις 5 Μαΐου του 05 (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων του παρόντος Δελτίου), κυρίως λόγω της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Αναλυτικότερα, από τις Ιανουαρίου του 05 μέχρι και τις 5 Μαΐου του 05 το ευρώ κατέγραψε πτώση της τάξης του 4,59%, 7,04% και 5,59% έναντι του δολαρίου, της στερλίνας και του γιεν, αντίστοιχα (Διάγραμμα Α.). Πετρέλαιο και χρυσός Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent συνέχισε να καταγράφει καθοδική πορεία από τον Ιούνιο του 04 μέχρι και τον Ιανουάριο του ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α. Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ (εβδομαδιαία στοιχεία, έτος βάσης 000=00) στερλίνα γεν 0 δολάριο Ιαν. 05 Πηγή: Bloomberg. Σημείωση: Άνοδος (πτώση) στον δείκτη υποδηλοί την ανατίμηση (υποτίμηση) του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων. 6

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ Στις Ιανουαρίου του 05, η τιμή κλεισίματος του πετρελαίου τύπου Brent έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο από την περίοδο της οικονομικής κρίσης του 008, στα $48,79 ανά βαρέλι (Διάγραμμα Α.4). Η απότομη αυτή μείωση οφείλεται από τη μια στην άφθονη προσφορά πετρελαίου και από την άλλη στη μειωμένη ζήτηση από πλευράς καταναλωτών. Από τότε, η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε μικρή αύξηση, παραμένοντας ωστόσο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στις 5 Μαΐου του 05 η τιμή κλεισίματος ανήλθε στα $66,8 ανά βαρέλι σε σύγκριση με $09,75 στις 6 Μαϊου 04. Παρά τις προσδοκίες για μερική αύξηση των τιμών του μαύρου χρυσού στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η πρόσφατη μείωση στην τιμή του πετρελαίου αναμένεται να επηρεάσει θετικά την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα την εγχώρια ζήτηση, εν μέσω της θετικής επίδρασης στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των εταιρικών κερδών. Όσον αφορά το χρυσό, ο ρυθμός αύξησης της τιμής του στις αρχές του έτους επισκιάστηκε από την ανατίμηση του δολαρίου και τις προσδοκίες για αύξηση του κόστους ευκαιρίας διακράτησης μη τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού λόγω των προσδοκιών των αγορών για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ από τα μέσα του 05. Παρόλα αυτά, στα μέσα Μαΐου του 05 παρατηρήθηκε άνοδος στη τιμή του χρυσού μετά τη δημοσίευση χαμηλότερων τιμών παραγωγού και της πρόσφατης σειράς απογοητευτικών οικονομικών στοιχείων για τις ΗΠΑ, με τους επενδυτές να εκφράζουν αμφιβολίες κατά πόσο η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο του 05, όπως αρχικά αναμενόταν. Αναλυτικότερα, από τις Ιανουαρίου μέχρι και τις 5 Μαΐου του 05, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου τύπου Brent (εβδομαδιαία στοιχεία) Πηγή: Bloomberg. $ ανά βαρέλι ανά βαρέλι Ιαν. 05 7

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 η τιμή του χρυσού σε τιμές δολαρίου αυξήθηκε κατά,9%, από $89, ανά ουγγία στα $4,06 ανά ουγγία, αντίστοιχα, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στις Μαρτίου του 05 στα $58,55 ανά ουγγία (Διάγραμμα Α.5). Επιλεγμένοι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες Οι χρηματιστηριακοί δείκτες σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και ζώνη του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά τους πρώτους μήνες του 05 με μικρές διακυμάνσεις. Από την αρχή του έτους μέχρι και τις 5 Μαΐου του 05 (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του παρόντος Δελτίου), ο χρηματιστηριακός δείκτης στη ζώνη του ευρώ (DJ Eurostoxx) κατέγραψε αύξηση,8% σε σύγκριση με αύξηση,% που κατέγραψε ο χρηματιστηριακός δείκτης των ΗΠΑ (S&P s 500). Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές επωφελήθηκαν σημαντικά τόσο από την επέκταση του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων στο δημόσιο τομέα από την ΕΚΤ όσο και από τη μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και συνεπακόλουθα τη μείωση του συντελεστή προεξόφλησης (equity discount factor) των τιμών των μετοχών. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης Nikkei 5 παρουσίασε αύξηση ίση με,%, λόγω κυρίως των προσδοκιών για ανάκαμψη της Ιαπωνικής οικονομίας (Διάγραμμα Α.6). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού (εβδομαδιαία στοιχεία) Πηγή: Bloomberg. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες (εβδομαδιαία στοιχεία, /0/007= 00) Πηγή: Bloomberg. $ ανά ουγγία ανά ουγγία 00 S&P 500 Nikkei 5 DJ Eurostoxx Ιαν. 05 Ιαν. 05. Ο συντελεστής προεξόφλησης αποτελείται από το πραγματικό επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και το ασφάλιστρο κινδύνου και χρησιμοποιείται στον καθορισμό των τιμών των μετοχών μεταφράζοντας τα μελλοντικά έσοδα σε σημερινές τιμές. Έχοντας υπόψη ότι η παρούσα άξια της μετοχής (τιμή) είναι αρνητική συνάρτηση του επιτοκίου προεξόφλησης, ένα χαμηλότερο επιτόκιο προεξόφλησης σηματοδοτεί ότι οι επενδυτές προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στα μελλοντικά έσοδα τους σε σύγκρισή με τα έσοδα σήμερα. 8

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 Διεθνή βασικά επιτόκια Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν και κατά τη διάρκεια του 05 την επεκτατική νομισματική πολιτική τους, μέσω της χρήσης επιπρόσθετων μη-συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής (Διάγραμμα Α.7). Την ίδια στιγμή, διατήρησαν αμετάβλητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τα βασικά τους επιτόκια, στο 0,05%, 0-0,5% και 0,50% για την ΕΚΤ, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Τράπεζα της Αγγλίας, αντίστοιχα. Η συνέχιση της εφαρμογής επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, με όλα τα διαθέσιμα μέτρα, από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες παραμένει επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση των πραγματικών επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών. Η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για επέκταση του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα και στην αγορά κρατικών ομολόγων βαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.7 Βασικά επιτόκια (% ετησίως) Ιαν. 008 ΕΚΤ Ιαν. 009 ΤτΑ Ιαν. 00 FED Ιαν. 0 Ιαν. 0 Πηγές: EKT, ΤτΑ, Oμοσπονδιακή Tράπεζα των ΗΠΑ. Ιαν. 0 Ιαν. 04 Ιαν. 05. νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ Πληθωρισμός Όπως προαναφέρθηκε, ο ΕνΔΤΚ στη ζώνη του ευρώ αν και συνέχισε να καταγράφει αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής και το πρώτο τρίμηνο του 05, κυρίως λόγω των χαμηλών τιμών της ενέργειας αλλά και της υποτίμησης του ευρώ έναντι βασικών νομισμάτων, άρχισε να παρουσιάζει ελαφρά άνοδο στην πορεία του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Απρίλιο του 05 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 0% σε σύγκριση με 9

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05-0,% και -0,% τον Μάρτιο και τον Φε βρουά - ριο του 05, αντίστοιχα (Διά γραμμα Α.8). Η πορεία αυτή του ρυθμού μεταβολής στον πληθωρισμό οφείλεται, ως επί το πλείστον, στον λιγότερο αρνητικό ρυθμό μεταβολής των τιμών της ενέργειας μετά την μικρή άνοδο που σημείωσε η τιμή του πετρελαίου σε ευρώ από τα μέσα Ιανουαρίου του 05. Εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ τον Απρίλιο του 05 ανήλθε στο 0,7% από 0,6% τον Μάρτιο του 05, παραμένοντας έτσι μεταξύ του εύρους του 0,6% και,0% που παρατηρείται από τα τέλη του 0. Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ Η ΕΚΤ διατήρησε τα βασικά της επιτόκια αμετάβλητα κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 05 στο 0,0%, 0,05% και -0,0% για τις πράξεις της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης, της κύριας αναχρηματοδότησης, και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, αντίστοιχα (Διάγραμμα Α.9), ενώ συνέχισε να στηρίζει τις αγορές χρήματος μέσω πράξεων παροχής ρευστότητας με διάρκεια μία περίοδο τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και τριών μηνών. Συγκεκριμένα, κατά τη περίοδο 6 Φεβρουαρίου - 0 Απριλίου του 05, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τη συνέχιση τεσσάρων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTROs) με διάρκεια ίση προς μια περίοδο τήρησης και τριών μηνών. Επιπρόσθετα, στις 9 Μαρτίου του 05 η ΕΚΤ διεξήγαγε την τρίτη στοχευμένη πράξη μα κρο - χρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTRO) από την οποία τα ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ άντλησαν συνολική ρευστότητα ύψους 97,8 δις. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η απόφαση της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 05 να επεκτείνει το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοι- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ (ετήσια μεταβολή, %) Πηγή: Eurostat. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.9 Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και Εονια (% ετησίως, ημερήσια στοιχεία) επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης ΕΟΝΙΑ 009 Πηγή: Bloomberg. ΕνΔΤΚ ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας και μη επεξεργασμένων τροφίμων 0 ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων Ιαν. 05 Ιαν. 05 0

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 χείων και στο δημόσιο τομέα. Σε ένα περιβάλλον που ήδη χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά βασικά επιτόκια, η επέκταση στις αγορές περιουσιακών στοιχείων θα διευκολύνει περαιτέρω τη νομισματική και χρηματοοικονομική κατάσταση, καθιστώντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση φθηνότερη για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ. Η απόφαση αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 9 Μαρτίου του 05 και φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει επηρεάσει θετικά την οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ, μέσω της υποτίμησης του ευρώ, της τόνωσης στις επενδύσεις και στην κατανάλωση. Στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται να συμβάλλει στην εξάλειψη αποπληθωριστικών πιέσεων και στην επιστροφή στο στόχο του κάτω αλλά πλησίον του % πληθωρισμού. Παρόλα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, συνεχίζει να δηλώνει έτοιμο, αν χρειαστεί, να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, ενώ δεσμεύτηκε να διατηρήσει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ στο σημερινό χαμηλό επίπεδό τους για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο. Την ίδια στιγμή, δηλώνει ομόφωνα τη δέσμευσή του να προβεί στη λήψη περαιτέρω μη-συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους που ελλοχεύουν από μια πολύ παρατεταμένη περίοδο χαμηλού πληθωρισμού. Διατραπεζική αγορά και επιτοκιακά περιθώρια Τα επιτόκια στην αγορά χρήματος παρουσίασαν μείωση κατά τους πρώτους μήνες του 05, λόγω της επέκτασης του προγράμματος PSPP και των προσδοκιών για αυξημένη πλεονασματική ρευστότητα μέσω της τρίτης στοχευμένης πράξης μακροχρόνιας ανα -

22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, ο δείκτης EONIA παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα από τα μέσα του 04, έπειτα από τα μέτρα που έλαβε η ΕΚΤ για εισαγωγή αρνητικού επιτοκίου και την εφαρμογή μη-συμβατικών μέτρων, κλείνοντας στο -0,% στις 5 Μαΐου του 05 (Διάγραμμα Α.0). Στις 0 Απριλίου 05 (τελευταία διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία), το EURIBOR ενός, τριών και δώδεκα μηνών έφθασε το -0,04%, -0,005% και 0,7% αντίστοιχα. Η διαφορά μεταξύ του EURIBOR δώδεκα και ενός μηνός, η οποία αποτελεί δείκτη της κλίσης της καμπύλης των αποδόσεων στην αγορά χρήματος βρισκόταν στις μ.β στις 0 Απριλίου 05, αρκετά πιο κάτω από τα επίπεδα Δεκεμβρίου του 04 (Διάγραμμα Α.). Όσον αφορά τη διαφορά των επιτοκίων EURIBOR τριών μηνών και των προϊόντων OIS 4 η οποία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Α., αυτή παρουσίασε καθοδική πορεία κατά τους πρώτους μήνες του 05 σε σύγκριση με το τέλος του 04 (από 0,04% τον Δεκέμβριο του 04 στο -0,066% τον Μάιο του 05). Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ Η καμπύλη αποδόσεων για κυβερνητικά χρεόγραφα τύπου ΑΑΑ με λήξη μέχρι τα 0 έτη (τιμές spot), η οποία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Α. (σελ. ), αντανακλά τις προσδοκίες των αγορών για τη μελλοντική εξέλιξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επι το κίων, ενώ αποτελεί παράλληλα χρήσιμο δείκτη για πρόβλεψη της μελλοντικής οικονομικής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους μέχρι και τις 5 Μαΐου του 05 (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του παρόντος Δελτίου), παρατηρήθηκε μετατόπιση των προσδοκιών για τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις προς τα κάτω σε σύγκριση τόσο με τις 7 Νοεμβρίου του ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.0 Επιτόκιο EONIA έναντι ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης ΕΚΤ (% ετησίως, ημερήσια στοιχεία),0,5,0,5,0 0,5 0-0,5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α. Διαφoρά ΕURIBOR έναντι οis (% ετησίως, εβδομαδιαία στοιχεία),,0 0,8 0,6 0,4 0, Πηγή: Bloomberg. εβδ. -0, 009 Πηγή: Bloomberg. ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης μήνας μήνες 0 ΕΟΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α. Επιτόκια EURIBOR (επιλεγμένες διάρκειες) (% ετησίως, μηνιαία στοιχεία) 0 μήνας μήνες Πηγή: Bloomberg. 00 μήνες διαφορά απόδοσης μηνου - μήνα (δεξιά κλίμακα) Ιαν. 05 Ιαν. 05,,0 0,8 0,6 0,4 0, 0,0 Ιαν Τα τριμηνιαία στοιχεία που δημοσιέυονται από την ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ αφορούν τη μέση τιμή του τριμήνου.

23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του Οικονομικού Δελτίου Δεκεμβρίου του 04) όσο και με τις Δεκεμβρίου του 04. Αυτό οφείλεται κυρίως στις προσδοκίες για βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας της ζώνης του ευρώ, μέσω των συνεχών μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, της μείωσης της τιμής του πετρελαίου καθώς και της υποτίμησης του ευρώ έναντι των βασικών διεθνών νομισμάτων. M και πιστωτική επέκταση Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του Μ παρουσίασε σημάδια βελτίωσης από τα μέσα του 04, ενώ η πιστωτική επέκταση προς τους κατοίκους της ζώνης του ευρώ παρέμεινε σε υποτονικά επίπεδα. Αναλυτικότερα, τον Μάρτιο του 05 ο ρυθμός αύξησης του Μ ανήλθε στο 4,6% από,6% στο τέλος Δεκεμβρίου του 04 και,0% το πρώτο τρίμηνο του 04 (Διάγραμμα Α.4). Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην ανάκαμψη που κατέγραψαν τα εμπορεύσιμα χρηματοδοτικά μέσα (marketable instruments), καθώς επίσης και στις εισροές που παρατηρήθηκαν στις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις τόσο από νοικοκυριά όσο και από επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις πιστώσεις (δάνεια και τίτλοι) προς τον ιδιωτικό τομέα, αν και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών πιστώσεων των ΝΧΙ προς τους κατοίκους της ζώνης του ευρώ παρέμεινε υποτονικός, άρχισε να καταγράφει σημάδια ανάκαμψης από το τέλος του 04 και εντεύθεν. Ο προαναφερόμενος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο -0,% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 05 σε σύγκριση με - 0,8% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 04 και -,5% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 04, αντικατοπτίζοντας κυρίως τη βελτίωση στο ρυθμό μεταβολής των δανείων τόσο προς τις μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις όσο και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α. Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ (%) //0 5/05/05 M=μήνας,5 //04 Y=χρόνος,0,5,0,5,0 0,5 0-0,5 M 9M Y 4Y 6Y 8Y 0Y Y 4Y 6Y 8Y 0Y Y 4Y 6Y 8Y 0Y Πηγή: Bloomberg Σημείωση: Αποδόσεις ΑΑΑ κυβερνητικών χρεογράφων με λήξη μέχρι 0 έτη, τιμές spot. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.4 M και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα: ζώνη του ευρώ (ετήσια μεταβολή %, εποχιακά διορθωμένη) Πηγή: SDW (EKT). πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα M 0 04 Ιαν. 05

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 προς τα νοικοκυριά. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τις μηχρηματοοικονομικές επιχειρήσεις έφθασε στο - 0,6% το πρώτο τρίμηνο του 05 σε σύγκριση με -,4% το τέταρτο τρίμηνο του 04 και -,% το πρώτο τρίμηνο του 04. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής δανείων προς τα νοικοκυριά παρουσίασε μηδενική μεταβολή στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 05 σε σύγκριση με -0,% το τέταρτο τρίμηνο του 04 και -0,% το πρώτο τρίμηνο του 04. Παρά τη μικρή βελτίωση που καταγράφηκε, η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών και η ανάγκη για περαιτέρω απομόχλευση σε ορισμένους οικονομικούς και τραπεζικούς τομείς συνεχίζουν να αποτελούν τροχοπέδη στη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων στη ζώνη του ευρώ που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 05, οι συμμετέχουσες τράπεζες αναμένουν τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις να γίνουν χαλαρότερα το δεύτερο τρίμηνο του 05 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 05. Σε αντίθεση, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τα νοικοκυριά, τόσο για στεγαστικούς όσο και για καταναλωτικούς σκοπούς, αναμένονται να γίνουν αυστηρότερα κατά την αντίστοιχη περίοδο. Την ίδια στιγμή, η καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση το δεύτερο τρίμηνο του 05 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 05.. Εγχώριο περιβάλλον: κύριες εξελίξεις Ο πληθωρισμός συνεχίζει την αρνητική του πορεία. Αρχίζει να σταθεροποιείται στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. 4

25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 Ο νέος δανεισμός αυξάνεται ενώ μειώνονται σημαντικά οι εκροές καταθέσεων. Τα δανειστικά επιτόκια μειώνονται. Το πρώτο τρίμηνο του 05 καταγράφεται η πρώτη θετική μεταβολή του ΑΕΠ από το δεύτερο τρίμηνο του 0. Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες τεκμηριώνουν την οριακή ανάκαμψη στην εγχώρια ζήτηση, ενώ τάσεις μείωσης παρουσιάζει η ανεργία. Η πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης συνεχίζεται. Μείωνονται οι αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων.. Εγχώριες Τιμές, νομισματικά Μεγέθη και Κόστος Εργασίας Τιμές Ο εγχώριος πληθωρισμός με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) συνέχισε την αρνητική του πορεία κατά τους πρώτους μήνες του 05. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 05 διαμορφώθηκε στο -,% σε σύγκριση με πληθωρισμό -,9% τον Μάρτιο του 05 και -,6% τον Απρίλιο του 04. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 05, ο ΔΤΚ σημείωσε σημαντική μείωση της τάξης του,7% σε σύγκριση με πτώση,% την αντίστοιχη περίοδο του 04. Μείωση κατέγραψε επίσης και ο ΕνΔΤΚ της τάξης του -,7% τον Απρίλιο του 05 σε σύγκριση με -,4% τον Μάρτιο του 05 και -0,4% τον Απρίλιο του 04. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 05, ο ΕνΔΤΚ κατέγραψε ετήσια μείωση της τάξης του,% έναντι -% την αντίστοιχη περίοδο του 04 (Διάγραμμα Α.5). Κατά την εν λόγω περίοδο, αρνητικό μέσο πληθωρισμό κατέγραψαν όλες οι συνιστώσες του ΕνΔΤΚ, με εξαίρεση τις κατηγορίες των τροφίμων. Οι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.5 Δείκτης τιμών καταναλωτή (ετήσια μεταβολή, %) ΕνΔΤΚ Πηγή: ΣΥΚ. 00 ΔΤΚ (εθνικός ορισμός) Ιαν. 05 5

26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 προαναφερθείσες εξελίξεις οφείλονται κυρίως στη συνεχιζόμενη υποτονική και εύθραυστη δραστηριότητα στην εγχώρια οικονομία, στη σημαντική μείωση στις απολαβές αλλά και στις συνεχιζόμενες σημαντικές μειώσεις στις τιμές της ενέργειας σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο αυξήθηκε στο 0,% σε σύγκριση με -0,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία της ενέργειας (Διάγραμμα Α.6) οι τιμές συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντικές διαδοχικές ετήσιες μειώσεις παρά την μικρή αύξηση που παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου τους τελευταίους μήνες (Διάγραμμα 4, σελ. 7). Συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 05, οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν σημαντικά κατά 4,4% σε σύγκριση με ρυθμό μεταβολής -6,% την αντίστοιχη περίοδο του 04. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Απρίλιο του 05 η μείωση στην κατηγορία της ενέργειας ανήλθε στο -4,6% σε σχέση με -4,5% τον Απρίλιο του 04. Οι τιμές των μη-επεξεργασμένων τρο - φίμων (Διάγραμμα Α.7), κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 05 κατέγραψαν σημαντική αύξηση της τάξης του 5,6% σε σύγκριση με σημαντική πτώση 4,8% την αντίστοιχη περίοδο του 04. Η αύξηση στον εν λόγω πληθωρισμό οφείλεται τόσο στις σημαντικές αυξήσεις που κατέγραψαν οι τιμές των λαχανικών όσο και σε επίδραση βάσης. Τον Απρίλιο του 05 οι τιμές στα μη-επεξεργασμένα τρόφιμα κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 4,4% σε σύγκριση με πτώση,% τον Απρίλιο του 04. Σε ό,τι αφορά τα επεξεργασμένα τρόφιμα, ο μέσος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.6 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ενέργεια (ετήσια μεταβολή, %) Κύπρος Πηγές: Εurostat, ΣΥΚ Ιαν ζώνη του ευρώ 0 0 επεξεργασμένα τρόφιμα υπηρεσίες μη επεξεργασμένα τρόφιμα (δεξιά κλίμακα) 0 04 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.7 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: τρόφιμα και υπηρεσίες (ετήσια μεταβολή, %) Πηγή: ΣΥΚ. Ιούλ Ιαν Ιαν. 05 6

27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 0,5% για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 05, παραμένοντας αναλ λοίωτος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 04. Στον θετικό πληθωρισμό συνέβαλαν κατά κύριο λόγο οι αυξήσεις στα καπνικά είδη αλλά και η κατά μέσο όρο αύξηση των τιμών του ψωμιού και των δημητριακών. Εντούτοις, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Απρίλιο του 05 η υπό ανασκόπηση κατηγορία του πληθωρισμού έφθασε στο -0,4% σε σύγκριση με αύξηση 0,9% τον Απρίλιο του 04. Στο Διάγραμμα Α.7 (σελ. 6) παρουσιάζεται, επίσης, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των τιμών των υπηρεσιών, οι οποίες τους πρώτους τέσσερις μήνες του 05 κατέγραψαν μείωση της τάξης του 0,% σε σύγκριση με -0,4% την αντίστοιχη περίοδο του 04. Παρόλα αυτά, τον Απρίλιο του 05, η ποσοστιαία μείωση των τιμών των υπηρεσιών ήταν της τάξης του 0,8% σε σύγκριση με οριακή μείωση 0,% τον Απρίλιο του 04, λόγω κυρίως των σημαντικών ετήσιων μειώσεων στις τιμές των καταλυμάτων. Οι μεταβολές των τιμών στα βιομηχανικά προϊόντα εξαιρουμένης της ενέργειας (Διάγραμμα Α.8) κατέγραψαν μεγαλύτερη μείωση της τάξης του,% κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 05, σε σύγκριση με πτώση 0,5% την αντίστοιχη περίοδο του 04. Τον Απρίλιο του 05, οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας κατέγραψαν μείωση,% σε σχέση με αύξηση 0,5% τον Απρίλιο του 04, λόγω κυρίως των μειώσεων στις τιμές των ενδυμάτων και των φαρμάκων. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων, κατά το πρώτο τετράμηνο του 05, ο συνολικός πληθωρισμός στην Κύπρο βρισκόταν κατά μέσο όρο σε χαμηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο της ζώνης του ευρώ για όλες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.8 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας (ετήσια μεταβολή, % ) Κύπρος Πηγές: Εurostat, ΣΥΚ. ζώνη του ευρώ (δεξιά κλίμακα) ,5,0,5,0 0,5 0-0,5 Ιαν. 05 7

28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 τις συνιστώσες του ΕνΔΤΚ, με εξαίρεση τη συνιστώσα των μη-επεξεργασμένων τροφίμων. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της κατηγορίας της ενέργειας που μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το % του ΕνΔΤΚ, ο πληθωρισμός έφθασε στο -0,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 05 σε σύγκριση με -0,% την αντίστοιχη περίοδο του 04. Η σημαντική αυτή υποχώρηση του εγχώριου δομικού πληθωρισμού οφείλεται, πρωτίστως στο εύθραυστο περιβάλλον που διέρχεται η κυπριακή οικονομία, στις μειώσεις στις απολαβές και των συνακόλουθων καθοδικών πιέσεων στη ζήτηση και ως εκ τούτου στις εγχώριες τιμές. Ο αντίστοιχος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ κατέγραψε αύξηση 0,7% κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο. Νομισματικά Μεγέθη 5,6 Κατά το πρώτο τρίμηνο του 05 καταγράφηκαν οι πρώτες ισχνές ενδείξεις για ανά - καμψη του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα τόσο σε δανειστικό επίπεδο όσο και σε καταθετικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα των σημαντικών πρόσφατων θετικών εξελίξεων που συνέβησαν κυρίως από τον Οκτώβριο του 5. Για αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας και τεχνικής ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών βλέπε τις τεχνικές σημειώσεις στη σελ Από τον Ιανουάριο του 04 το Τμήμα Στατιστικής της ΚΤΚ προέβηκε σε αναθεώρηση των στοιχείων καταθέσεων και δανείων που δημοσιεύονται, έτσι ώστε οι μηνιαίες συναλλαγές και οι ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές να περιλαμβάνουν και την αναπροσαρμογή που προέρχεται από τις συναλλαγματικές μεταβολές. Με τη συμπερίληψη της εν λόγω αναπροσαρμογής, οι συναλλαγές και οι ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές των δανείων και καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, δεν θα επηρεάζονται πλέον από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η εν λόγω αναθεώρηση βελτιώνει σημαντικά τη ακρίβεια των στοιχείων, προσδίδοντας πληροφόρηση στους χρήστες σε ό,τι αφορά την πραγματική ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στα νομισματικά μεγέθη, σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Πρέπει να τονιστεί ότι τα εκκρεμούντα υπόλοιπα δεν επηρεάζονται από την εν λόγω αναθεώρηση. 8

29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ και εντεύθεν. Πιο συγκεκριμένα, η δημοσίευση των θετικών αποτελεσμάτων της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) από την ΕΑΤ και την ΕΚΤ για τις συμμετέχοντες κυπριακές τράπεζες (6 Οκτωβρίου 04), έδωσε ώθηση σε εγχώριες τράπεζες με αυξημένη ρευστότητα να προχωρήσουν στην παροχή, αν και σε μικρό μέγεθος, νέου δανεισμού προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα. Στην πρόσφατη αύξηση νέου δανεισμού συνέβαλε επίσης και η παροχή συγχρηματοδοτούμενων κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) προς τις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξίσου σημαντικό γεγονός αποτελεί επίσης και η πρόσφατη ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας και του νόμου των εκποιήσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στο εγγύς μέλλον στην εντατικοποίηση των αναδιαρθρώσεων των προβληματικών δανείων, στη σημαντική σταδιακή μείωση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και στην αύξηση του ρυθμού χορήγησης νέων δανείων από εγχώριες τράπεζες με αυξημένη ρευστότητα. Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι η προσπάθεια των εγχώριων τραπεζών για περαιτέρω απομόχλευση αλλά και διόρθωση των ισολογισμών τους συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Από την άλλη πλευρά, παράγοντες όπως, οι συνεχιζόμενες θετικές αξιολογήσεις της Τρόικας για την κυπριακή οικονομία, η μερική σταθεροποίηση που συνεχίζει να παρατηρείται στις εκροές των καταθέσεων που είχε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη πλήρη άρση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων προς το εξωτερικό (6 Απριλίου 05) αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών στον κυπριακό τραπεζικό τομέα. Η περαιτέρω σταθερο- 9

30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 ποίηση του τραπεζικού τομέα αναμένεται να συμβάλει σημαντικά και στην προσπάθεια ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων γεγονότων, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 05 καταγράφηκαν λιγότερο αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων, αφού συνεχίζει να παρατηρείται κατά μέσο όρο σημαντική μείωση στο ρυθμό εκροών των καταθέσεων κατά τους πρώτους μήνες του 05. Αυτό ενδεχόμενα να δείχνει τάση για πορεία σταθεροποίησης του εγχώριου τραπεζικού τομέα. Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, τα αποτελέσματα της έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων του Απριλίου του 05 καταδεικνύουν ότι οι τράπεζες το πρώτο τρίμηνο του 05 εφάρμοσαν αμετάβλητα κριτήρια χορήγησης δανείων σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τα τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην εν λόγω έρευνα, τα κριτήρια χορήγησης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 05 αναμένεται να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε όλες τις κατηγορίες δανείων. Αν και, η καθαρή ζήτηση δανείων για στεγαστικά, καταναλωτικά και λοιπά δάνεια κατά το πρώτο τρίμηνο του 05 παρέμεινε αμετάβλητη, η καθαρή ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια παρουσίασε αύξηση. Όσον αφορά τις προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο του 05, η ζήτηση για όλες τις κατηγορίες των προαναφερθέντων δανείων αναμένεται να αυξηθεί. Δεδομένων των προαναφερθέντων εξελίξεων στα νομισματικά μεγέθη, τα δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα στο τέλος Μαρτίου του 05 κατέγραψαν μείωση της τάξης του 0,% σε σύγκριση με -0,4% στο τέλος Δεκεμβρίου του 04 και -4,% που είχε καταγραφεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου 0

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 του 04. Η μείωση αντανακλά, εν μέρει, το γεγονός ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται σε διαδικασία αποπληρωμής των δανείων τους και αναδιάρθρωσης των ισολογισμών τους λόγω των υφιστάμενων μακροοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην εγχώρια οικονομία. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι άρχισε να καταγράφεται αύξηση στη χορήγηση νέων δανείων από την αρχή του 05 (Πλαίσιο, σελ. ). Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζονται μικρότεροι αρνητικοί ή μηδενικοί ρυθμοί με - τα βολής στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια των νοικοκυριών και στα δάνεια των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (Διάγραμμα Α.9). Σημειώνεται ότι, η πραγματική μείωση των δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα μπορεί να υποεκτιμάται ως ένα βαθμό από τη συμπερίληψη των τόκων που χρεώνονται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όσον αφορά το ρυθμό μεταβολής των δανείων των εγχώριων μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, αυτός κατέγραψε μηδενική μεταβολή τον Μάρτιο του 05, σε σύγκριση με μείωση 0,% τον Δεκέμβριο του 04 και μείωση,0% τον Μάρτιο του 04. Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, και σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων, το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι τράπεζες που συμμετέχουν στην εν λόγω έρευνα εφάρμοσαν αμετάβλητα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις. Οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην προαναφερθείσα δανειακή πολιτική των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις ήταν, μεταξύ άλλων, η κατάσταση ρευστότητας των τραπεζών, η ικανότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της αγοράς καθώς επίσης και το κόστος που σχετίζεται με την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών. Από την άλλη πλευρά, κατά το πρώτο τρίμηνο του ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.9 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος (ετήσια μεταβολή, %) Πηγή: ΚΤΚ. μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις νοικοκυριά 0 04 Ιαν. 05

32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοσ 05 Πλαίσιο : ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων στα επιτόκια και στη χορήγηση νέων δανείων από εγχώρια νχι Στόχος του παρόντος Πλαισίου είναι η ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων στα εγχώρια καταθετικά και δανειστικά επιτόκια, μετά την αναθεωρημένη οδηγία της ΚΤΚ τον Φεβρουάριο του 05, για μείωση του ανώτατου καταθετικού επιτοκίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα με ισχύ από τον Μάρτιο του 05. Η ανάλυση επικεντρώνεται στο δανεισμό προς μηχρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και προς νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για σκοπούς ώθησης της ανάκαμψης της εγχώριας πραγματικής οικονομίας, ιδιαίτερα όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ως εκ τούτου, η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις σειρές επιτοκίων που συλλέγονται στη βάση δεδομένων MIR (Money Interest Rates) για νέες καταθέσεις και για νέα δάνεια σε ευρώ για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Τα συνολικά επιτόκια νέων δανείων όπως αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ μπορούν, για σκοπούς ανάλυσης, να διαχωριστούν σε επιτόκια που αφορούν νέα συμβόλαια και σε συμβόλαια που αφορούν αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων που εξυπηρετούνται. Σημειώνεται επίσης ότι η επιπρόσθετη πληροφόρηση για τα επιτόκια των υπο κατηγοριών νέων δανείων (νέα συμβόλαια και αναδιαρθρωμένα εξυπηρετούμενα δάνεια), αν και δεν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Επιτόκια νέων δανείων και καταθέσεων προς/από μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ (% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου) % 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00,50,00,50,00,50,00 0,50 0,00 Πηγή: ΚΤΚ. Καταθετικά επιτόκια Συνολικά επιτόκια νέων δανείων Δανειστικά επιτόκια νέων συμβολαίων Δεκ. 04 Ιαν. 05 Φεβρ. 05 Μάρτ. 05 Απρ. 05 δημοσιεύεται, είναι διαθέσιμη από τον Δεκέμ βριο του 04. Σε γενικές γραμμές, η ανάλυση στο παρόν Πλαίσιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μετά από την ανακοίνωση της δεύτερης αναθεωρημένης οδηγίας της ΚΤΚ για τα καταθετικά επιτόκια μέχρι και τον Απρίλιο του 05 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), τόσο το συνολικό (δημοσιευμένα στοιχεία) όσο και το κόστος νέων δανειστικών συμβολαίων των μηχρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και των νοι κο κυριών για στεγαστικούς σκοπούς της ζώνης του ευρώ κατέγραψε σημαντική μείωση. Τα καταθετικά επιτόκια για τις μηχρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μειώ θη - καν από,6% τον Φεβρουάριο του 05 σε,7% τον Απρίλιο του 05, καταγράφοντας μείωση της τάξης των 54 μ.β., ενώ την περίοδο Δεκέμβριος 04 - Απρίλιος. Τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια του Πλαισίου αναφέρονται στα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας εώς έτους κατοίκων ευρωζώνης σε ευρώ και στα αντίστοιχα επιτόκια δανείων με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι χρόνο, αντίστοιχα..

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ οικονομικο ΔΕΛΤιο ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. Σύνοψη. ιουνιοσ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. Σύνοψη. ιουνιοσ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ οικονομικο ΔΕΛΤιο ιουνιοσ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.centralbank.gov.cy

http://www.centralbank.gov.cy Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο

Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο Δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 4 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο του κατέγραψε μείωση 2,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 4 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012

Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ISSN 1986-1001 Τεύχος 12/1 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012 Φεβρουάριος 2012 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να διατηρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟ 1999

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟ 1999 11) Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤOΚΙΩΝ ΤOΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤOΣ Το συνολικό πλέγμα των ρυθμίσεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος υπήρξε αποτελεσματικό. Σημειώθηκε σύγκλιση των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. ISSN:2241 4878 Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας. ISSN:2241 4878 Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος 2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2012, τόσο υπό το βάρος της ασυνήθιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 08 Φεβρουαρίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών ή άλλων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 Διεθνής Οικονομία και Αγορές Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 1 Διεθνής Οικονομία: Ανάπτυξη - Επιτόκια Η παγκόσμια ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή παρά την επιβράδυνση στις ΗΠΑ (decoupling). Η επιβράδυνση

Διαβάστε περισσότερα